__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 11 września 2020 r. ı Rok XIII nr 35 (599) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

Tragedia pod Toruniem

fot. KMP Toruń

REKLAMA

ZGINĘŁO DWOJE RACIBORZAN REKLAMA

Racibórz » 8 września krótko po godz. 8:00 na trasie S-10 w okolicach węzła z drogą krajową nr 15 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów toruńskiej drogówki wynika, że kierujący osobowym nissanem qashqai 55-latek, mieszkaniec Raciborza, jaREKLAMA

dąc od strony Bydgoszczy z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas, gdzie zderzył się z lexusem i toyotą. W wyniku tego zdarzenia poniósł

śmierć na miejscu. Nie żyje także pasażerka - jego 80-letnia matka. Oboje wracali do Raciborza.


»2

Aktualności

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

HYBRYDA NA OTARCIE ŁEZ

Z WALIZKAMI DO RACIBORZA Starsze pokolenie raciborzan pamięta lata 70. i 80., kiedy jak na drożdżach rosły raciborskie osiedla a wraz z nimi liczba mieszkańców, co wymusiło budowę szkół i przedszkoli. Zakłady potrzebowały rąk do pracy, a planiści z PZPR szacowali wzrost populacji nawet do 100 tys. Pod te prognozy zbudowano szpital, oczyszczalnię ścieków, szkoły, a w zamierzeniach były kolejne wielkie projekty. Tamte czasy, niestety, są już tylko wspomnieniem, a najnowsze prognozy demograficzne wskazują wyraźnie, że idziemy w odwrotnym kierunku. Tracimy potencjał, szybko się starzejemy. Jest nas coraz mniej. Paradoksalnie, im szybciej ubywa raciborzan, tym bardziej puchną obietnice lokalnych polityków. Ostatnie „Racibórz znów może być wielki” jest kulminacją tego 20-letniego dorobku obietnic. Trudno zresztą się dziwić. Wybory nie wygrywa się mówieniem brutalnej prawdy, ale obietnicami właśnie. Jesteśmy jednak w momencie, w którym infrastruktura miejska, zdolna obsłużyć ponad 60 tys. mieszkańców, ze względu na koszty zaczyna przygnia-

Daleka droga do normalności w raciborskim szpitalu Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

tać rządzących. To prawda, że wszystko funkcjonuje, ale kosztuje tak dużo, że miasto nie jest zdolne zainwestować mocno w rozwój. Wydaje pieniądze na utrzymanie. Bez inwestycji w rozwój nie zatrzyma młodych. Bez młodych nie ma szans na zatrzymanie depopulacji. Ta zaś ogranicza rozwój firm. Eko-Okna dały w lipcu jasny sygnał. Potrzebne są wielomilionowe inwestycje w układ drogowy, by skrócić czas dojazdu mieszkańców z regionu rybnickiego. Potrzebne są kolejne bloki mieszkalne, by umożliwić młodym start. Potrzebne są oszczędności w rozdmuchanej infrastrukturze urzędniczej, by oszczędzić miliony na te bloki chociażby. Czas przestać wierzyć w bajki, a zacząć liczyć i małymi kroczkami odwracać niekorzystny trend demograficzny.

Pracownicy Złotej Jesieni

ZAROBIĄ WIĘCEJ Racibórz » Powiat Raciborski pozyskał środki finansowe w kwocie 498 300 zł na współrealizację projektu pod nazwą Śląskie KADRY DPS vs. COVID-19.

4 września bieżącego roku dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Małgorzata Krawczyńska podpisała w imieniu Powiatu Raciborskiego umowę na realizację projektu, w ramach którego wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany natomiast przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. SP

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Jak wynika z naszych informacji „na tym etapie w Raciborzu potrzebna jest hybryda” i tyle. To w praktyce zrównuje naszą lecznicę ze szpitalami w Tychach i Kędzierzynie-Koźlu, oficjalnie zaliczonymi do 3. stopnia. Co ciekawe, kędzierzyński szpital dużo wcześniej niż Racibórz otworzył się dla pacjentów bez COViD-19. Nowa strategia reRacibórz » Nowa strategia walki z koronawirusem ominie na razie sortu nic dla niego nie zmienia. Z decyzji wojewody wynika szpital w Raciborzu. Wciąż 3/4 łóżek przy Gamowskiej będzie zarównież, że pacjenci bez COrezerwowane dla pacjentów covidowych. ViD-19, a więc mieszkańcy Raciborza i powiatu, będą mogli liNajpierw była radość, że ogłoszenia strategii można było czyć na znacznie mniejszy zakres szpital częściowo wróci do nor- liczyć na całkowite odmrożenie świadczeń niż chorzy z koronamalności, a potem nadzieja, że naszej lecznicy i wprowadzenie wirusem. Nie będzie dla nich dobędzie jeszcze lepiej, bo nowy w niej oddziału obserwacyjno- stępna pediatria, neurologia i inminister zdrowia ogłosił nową -zakaźnego. To by oznaczało, że terna. To wciąż każe im szukać strategię zwalczania COViD-19. wraca niemal pełna normalność. pomocy w sąsiednich miastach. Zgodnie z nią w Polsce mają Niestety, nic z tego! Od 15 funkcjonować trzy poziomy za- września, zgodnie z decyzją SZPITAL W RACIBORZU bezpieczenia szpitalnego. Jak wojewody śląskiego, szpital sta- Pacjenci z COViD-19, 175 łósię okazuje, nowa strategia omi- nie się hybrydą. 175 z 234 łóżek, żek w głównym bloku ja szpital w Raciborzu. a więc 3/4, zarezerwowano dla ƒ choroby zakaźne Jak podkreśla wicemini- pacjentów covidowych. Nigdy, ƒ choroby wewnętrzne ster zdrowia Waldemar Kraska, od marca tego roku, tylu cho- ƒ pulmonologia szpitale są przygotowywane do rych z koronawirusem nie trafiło ƒ neurologia walki z koronawirusem na je- na Gamowską. Dziś jest ich 70. ƒ pediatria sień. - Dzięki już wydanym deRząd wciąż obawia się jesien- ƒ chirurgia ogólna cyzjom w pierwszym poziomie nej fali zachorowań i - jak się do- ƒ anestezjologia i intensywna terapia zabezpieczenia znajdzie się 374 wiadujemy - 175 łóżek w Raciszpitali należących do tzw. sieci borzu pozostanie wyłączonych. ƒ ortopedia szpitali. Kolejnych 69 decyzji do- Jak długo? Tego nie wiadomo. ƒ okulistyka tyczy oddziałów zakaźnych i ob- REKLAMA serwacyjno-zakaźnych, które są zakwalifikowane do II poziomu - podał resort zdrowia. - Zgodnie ze strategią na najwyższym, trzecim poziomie znalazło się 9 szpitali wielospecjalistycznych. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem - tłumaczy resort. Wśród szpitali 3. stopnia nie ma Raciborza, a zatem z chwilą REKLAMA

ƒ otolaryngologia ƒ ginekologia i położnictwo z neonatologią Pacjenci bez COViD-19, pozostałe z 234 łóżek, głównie na oddziale ortopedycznym ƒ chirurgia ogólna ƒ chirurgia urazowo-ortopedyczna ƒ otolaryngologia ƒ okulistyka ƒ ginekologia i położnictwo z neonatologią ƒ anestezjologia i intensywna terapia ƒ ambulatoryjna opieka zdrowotna Wykorzystanie łóżek covidowych na dzień 10.09.2020 (zamknięcie numeru) ƒ Wewnętrzny I 18 ƒ Wewnętrzny II 13 ƒ Pediatria 4 ƒ Gin-Poł 1 ƒ Chirurgia 8 ƒ Ortopedia 0 ƒ Pulmonologia 6 ƒ OiT 3 ƒ Neurologia 8 ƒ Zakaźny 3 oraz 1 podejrzenie ƒ Noworodki 0 RAZEM 65 Wolnych miejsc 169 Wolnych respiratorów 24, w użyciu 3


»3

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Ścieżka do Łężczoka Prezydent Polowy w przesyłce do więźnia zostanie przedłużona RUSZA W TOURNÉE ZK Racibórz Biały proszek

Racibórz » W korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę w raciborskim zakładzie znajdowała się prasa. Nikt nie przypuszczał, że pośród stron znajdzie się „dodatkowa” przesyłka. Nie umknęła ona uwadze raciborskich funkcjonariuszy Służby Więziennej. 7 września jeden z osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w raciborskiej jednostce penitencjarnej otrzymał korespondencję zawierającą prasę motoryzacyjną. Po sprawdzeniu zawartości szybko okazało się, że wśród stron znajdowało się zawiniątko, a w nim biały proszek. - Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wychowawcy osadzonego, który otrzymał przesyłkę podjęliśmy natychmiastowe czynności w celu ustalenia, co zawierała. Przeprowadzone badanie dało wynik pozytywny na obecność substancji o nazwie KRACK. informuje jeden z koordynatorów ochrony pracujących w raciborskim więzieniu. Dyrektor jednostki natychmiast wszczął czynności wyjaśniające - dodaje. Funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w zakresie przeciwdziałania REKLAMA

REKLAMA

przedostawaniu się substancji odurzających oraz środków psychotropowych na teren zakładu karnego. Dostęp do najnowszych urządzeń oraz testów pozwalających nie tylko ustalić, czy mamy do czynienia ze środkiem odurzającym, ale również z jakim jego rodzajem jest gwarancją sprawnie przeprowadzonej procedury kontrolnej oraz szybkiego poinformowania odpowiednich organów ścigania. Jest to już kolejna próba przemytu substancji odurzającej na teren zakładu karnego, która dzięki zachowanej czujności funkcjonariuszy została skutecznie udaremniona. Trzeba pamiętać, że w naszej codziennej pracy mamy do czynienia z najgroźniejszymi przestępcami, którzy niejednokrotnie w warunkach wolnościowych mieli kontakt z substancjami zakazanymi. (zk)

To dobra wiadomość dla rowerzystów i mieszkańców Markowic, którzy dzięki temu zyskają wygodne połączenie z Ostrogiem. Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rudzkiej i ulicy Gliwickiej, łączącej ścieżkę po wałach z rezerwatem Łężczok – etap II. Ma być gotowa do połowy grudnia tego roku. Nowy odcinek ma mieć ok. 550 m.

Szczegóły planowanej inwestycji:

1. Parametry techniczne: ƒ długość ścieżki rowerowej

ƒ ƒ ƒ 2. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ok. 550 m, szerokość pasa drogowego ok. 6,00 m, szerokość ścieżki rowerowej 3,00 m, powierzchnia pasa drogowego ok 3300 m2. Konstrukcja ścieżki rowerowej: nawierzchnia asfaltobetonowa w/wa ścieralna -3 cm, nawierzchnia asfaltobetonowa w/wa wyrównawcza – 4 cm, - siatka geotechniczna, podbudowa tłuczniowa 15 cm, warstwa odsączająca z 15 cm, obramowanie obrzeżem betonowym na ławie betonowej. (waw)

Ta prognoza to największy

PROBLEM RACIBORZA Racibórz » Magistrat prognozuje spadek liczby raciborzan. Powodem jest ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. Liczba raciborzan wynosi już mniej niż 50 tys. Bez mieszkańców a więc i pracowników trudno liczyć na rozwój. - Na dzień 31.12.2019 r. w Raciborzu zameldowanych było 49 760 mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały), w tym 26 428 kobiet i 23 332 mężczyzn oraz 1 125 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 m-cy w tym 565 kobiet i 560 mężczyzn. Razem 50 885 osób. W porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek o 407 osób - podał prezydent Dariusz Polowy w raporcie o stanie miasta. Liczba ludności Raciborza (zameldowani na pobyt stały) w ostatnich latach systematycznie maleje, co przede wszystkim związane jest z ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji (-214 osób), w tym poza granice kraju. W roku REKLAMA

2019 odnotowano 460 urodzeń mieszkańców Raciborza i aż 650 zgonów. Należy się spodziewać, iż w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności, a zgodnie z prognozą demograficzną Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2019-2030 w Raciborzu w perspektywie roku 2030 nastąpi spadek liczby ludności o 6,8 % w stosunku do roku 2019. W strukturze demograficznej miasta dominują mieszkańcy w wieku produkcyjnym, stanowiąc 63,66 % populacji miasta, natomiast 12,91 % stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym, a 23,43 % w wieku poprodukcyjnym (dane GUS). opr. w

I LICZY NA LISTĘ UWAG

Racibórz » Ruszą jeszcze we wrześniu, a zakończą się w pierwszych dniach października - mowa o spotkaniach prezydenta Dariusza Polowego z mieszkańcami. Pierwsze odbędzie się już w przyszły poniedziałek. Ostatnie 6 października. Spotkania poświęcone będą planom budżetowym na 2021 rok oraz sprawom bieżącym. Ratusz deklaruje zachowanie reżimu sanitarnego. - Jestem otwarty na rozmowy i spotkania. Mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba. Takie rozmowy prowadziłem już w czasie kampanii wyborczej. W ubiegłym roku, po 12 miesiącach pracy, odbyłem cykl spotkań w centrum i dzielnicach. Podobnie jest teraz. Chcę wsłuchać się w oczekiwania mieszkańców. Skonfrontować z oceną mojej pracy. Te uwagi i zgłaszane sprawy są dla mnie cenną wskazówką w budowaniu m. in. planu miejskich inwestycji - zaprasza prezydent Dariusz Polowy. ƒ poniedziałek 14 września o godz. 17.00 - SP 1 (Ostróg) ƒ wtorek 15 września o godz. 17.00 - DK Strzecha (Stara Wieś/Proszowiec)

ƒ czwartek 17 września o godz. 17.00 - ZSP nr 3 (Płonia) ƒ piątek 18 września o godz. 17.00 - ZSP nr 2 (Ocice) ƒ sobota 19 września o godz. 14.00 - Remiza OSP w Sudole ƒ poniedziałek 21 września o godz. 17.00 - Remiza OSP w Markowicach ƒ piątek 25 września o godz. 17.00 II LO (Nowe Zagrody) ƒ sobota 26 września o godz. 14.00 kemping OSiR przy ul. Markowickiej w Oborze ƒ czwartek 1 października o godz. 17.00 remiza OSP w Miedoni ƒ piątek 2 października o godz. 17.00 remiza OSP w Brzeziu ƒ poniedziałek 5 października o godz. 17.00 SP 4 (Centrum) ƒ wtorek 6 października o godz. 17.00 ZSP 4 (Studzienna)

W Kolejach Śląskich zapłacisz kartą lub BLIKiem Racibórz » Drużyny konduktorskie Kolei Śląskich zostały wyposażone w terminale płatnicze. Za bilet można zapłacić kartą lub BLIKiem. „Możliwość płatności kartą lub BLIKiem w Kolejach Śląskich to duże udogodnienie dla pasażerów, którzy zgłaszali nam potrzebę takiego rozwiązania. Zachęcam do płatności bezgotówkowych. Dziś z prezesem Aleksandrem Drzewieckim przetestowaliśmy to rozwiązanie. Koleje Śląskie rozwijają się, inwestują w sprzęt, wprowadzają innowacyjne rozwiązania i mocno wierzę w to, że wkrótce staną się jednym z najnowocześniejszych przewoźników w Polsce” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. Drużyny konduktorskie śląskiego przewoźnika zostały wyposażone w 300 terminali płatniczych, dostępnych na wszystkich liniach. Płacić można nie tylko kartą. Istnieje możliwość skorzystania z transakcji BLIK. Wystarczy podać specjalnie wygenerowany sześciocyfrowy kod, a następnie potwierdzić transakcję w aplikacji mobilnej banku. Za pomocą terminala można uiścić każdą opłatę za

bilet. Nie ma kwoty minimalnej, od której można zapłacić kartą. Nowe terminale to kolejny krok w rozwoju spółki. Śląski przewoźnik cały czas monitoruje i wprowadza innowacyjne rozwiązania również w kwestii bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Wprowadzono szereg nowoczesnych rozwiązań, które czynią podróżowanie jeszcze bezpieczniejszym. „Pociągi są czyszczone specjalnymi urządzeniami wytwarzającymi suchą parę o bardzo wysokiej temperaturze, a na newralgiczne elementy w składzie położona jest specjalna tytanowa powłoka. Drzwi w pociągach otwierają się automatycznie. Nie ma potrzeby naciskania specjalnych przycisków. Każdy pociąg wyposażony jest też w urządzenie AED” – wskazuje Aleksander Drzewiecki, prezes Zarządu Kolei Śląskich. fot. Tomasz Żak / UMWS


WFOŚiGW

»4

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Mobilne biuro jedzie dalej Region » 4800 przejechanych kilometrów, 2100 konsultacji i ponad 200 złożonych wniosków o dofinansowanie – to efekt wakacyjnej podróży Mobilnego Biura programu Czyste Powietrze. Bus dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego. Ze względu na ogromne zainteresowanie Zarząd Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu jeszcze o miesiąc czyli do końca września. Mobilne Biura to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, realizowana przez dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt zainaugurowano na początku lipca w Myślenicach. Pierwszą gminą województwa śląskiego gdzie zawitało Mobilne Biuro była Pszczyna.

- Mimo, że w pierwotnej wersji działalność Mobilnego Biura planowana była na dwa wakacyjne miesiące, postanowiliśmy nie zwalniać jeszcze tempa i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjazdów o miesiąc, do końca września. Zainteresowanie jest bowiem ogromne, a nie wszystkie gminy zdążyliśmy

odwiedzić – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Spotkania odbywają się z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców. Eksperci katowickiego Funduszu doradzają mieszkańcom w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, wymiany tzw. kopciuchów, pomagali w wypełnianiu wniosków, które można było złożyć na miejscu. Tylko w dniu inauguracji w Myślenicach udzielili 40 porad. Do tej pory Mobilne Biuro przejechało ponad 4800 kilometrów, odwiedzając 58 gmin. Pierwszą gminą otwierającą podróże po województwie śląskim była Pszczyna, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast. W czasie wyjazdów najwięcej konsultacji udzielonych zostało w Tarnowskich Górach – 95, w Radlinie 80 i Zabrzu 76. Natomiast najwięcej wniosków złożono podczas wizyty w Rybniku – 16. - Mieszkańcy Rybnika wielokrotnie dopytywali czy mo-

MOJA WODA fot. UG Nędza

NAJPOPULARNIEJSZA NA ŚLĄSKU

Strażacy z Zawady Ks. z nowym wozem

Pomógł WFOŚiGW Region » W miniony piątek, 3 września, strażacy z jednostki OSP w Zawadzie Książęcej odebrali nowy samochód pożarniczy. Nowe Volvo klasyfikuje się do kategorii wozów bojowych średnich. Pojemność beczki wynosi 3055L wody oraz 310L środka pianotwórczego. Na pokładzie auta poza standardowym wyposażeniem znajdują się również m.in. agregat prądotwórczy, pompa pływająca Niagara, pompa szlamowa, elektryczna pompa zatapial-

na, pilarka ratownicza, przecinak spalinowy oraz 3 piły łańcuchowe. Nowy pojazd został sfinansowany z pomocą wielu instytucji, a całkowity koszt wyniósł 789 660zł z czego 249 660zł pokrył budżet Gminy Nędza, 240 000zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 110 000zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, 100 000zł Komenda Głowna Straży Pożarnej, 80 000zł Województwo Śląskie i 10 000zł jednostka OSP Zawada Książęca. Oficjalne przekazanie ze względu na obecną sytuacje pandemii odbędzie się w innym terminie. (ug)

Region » Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem Moja Woda. W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od lipca do końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł. - To ogromne zainteresowanie Programem pokazuje, że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka nie będzie trafiać do kanalizacji i rowów odwadniających. Wyłapywana i gromadzona w zbiornikach retencyjnych będzie służyła np. do podlewania ogródka – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej oraz roztopowej i późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel Programu Moja Woda. Nabór wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 1 lipca. W ciągu dwóch miesięcy w Portalu Beneficjenta zarejestrowano 2924 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,2 mln zł, co sprawia, że katowicki

gą jeszcze liczyć na przyjazd Mobilnego Biura. W związku z tym uznaliśmy, że wyjdziemy, a właściwie wyjedziemy im naprzeciw i jeszcze raz, 7 września, będziemy gościć w Rybniku w dwóch dzielnicach – Golejów i Chwałęcice – mówi Tomasz Bednarek. Harmonogram wrześniowych wyjazdów Mobilnego Biura można znaleźć na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/mobilne-biuro.html Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze złożonych zostało łącznie blisko 20 tys. wniosków o dofinansowanie na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze odbywa się na nowych zasadach. Maksymalna kwota dofinansowania, w przypadku wymiany starego „kopciucha”, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 30 tys. zł.

WFOŚiGW znalazł się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania Programem. Następne w kolejności są fundusze w Krakowie i Poznaniu. - Właściciele domów mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł i nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego – wyjaśnia prezes katowickiego Funduszu. Program Moja Woda został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie realizowany do 2024 r., przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Budżet całego Programu to 100 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody rocznie.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU MOJA WODA: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html


»5

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

REKLAMA

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe

Wynajmę

Dam pracę

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07.

Dom kupię

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę sprzedam Sprzedam działkę rekreacyjną w Raciborzu. Sprzedam działkę rekreacyjną.Można ją zobaczyć przy Tulipanów 5 - Działka nr 10 po lewej stronie. Posiada doprowadzoną wodę i prąd. Przed kontaktem telefonicznym proszę o osobiste obejrzenie działki, ponieważ wymaga uporządkowania stąd też cena do negocjacji. Cena 18.000,00 zł. do negocjacji. Tel. kom.: 882670077, e-mail: beata. alker@wp.pl.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Kupię

Mieszkanie sprzedam

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 52,5 m 2 pok. dwustrome, nowe okna, łazienka, kuchnia, cena 210 tys. zł. Tel. kom.: 502 821 821.

Auto-złom Powiat Racibórz-kasacja Tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC.Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl.

GABINET STOMATOLOGICZNY

REKLAMA

PRACA REKLAMA

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Asystent/tka z niemieckim Prężnie rozwijająca się firma zatrudni asystenta/ tke. Wymagamy biegłego j. niemieckiego w mowie i piśmie, motywacji i zaangażowania. Elastyczne godziny pracy, mozliwe home office. Dowolność w formie zatrudnienia: Umowa o pracę / zlecenie lub umowa B2B - to zależy od Ciebie, e-mail: dawid@forrex.com.pl. Pracownik Sali Sprzedaży E. Leclerc w Raciborzu ul Opawska 45 zatrudni pracowników na dział przemysłowy, warzywa owoce, kasy oraz dział mięso - wędliny. Umowa na cały etat, premia frekwencyjna. Praca zmianowa. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie. tel.: 32 459 44 80. Pracownik Sali Sprzedaży E. Leclerc w Raciborzu ul Opawska 45 zatrudni pracowników na dział przemysłowo - tekstylny. Umowa na cały etat, premia frekwencyjna. Praca zmianowa. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie. tel.: 324594480. Tel. kom.: 324594480. Pracownik sklepu internetowego E. Leclerc w Raciborzu ul Opawska 45 zatrudni pracowników do obsługi sklepu internetowego. Umowa na cały etat, premia frekwencyjna. Praca zmianowa. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie. tel.: 324594480. Tel. kom.: 324594480.

RÓŻNE Inne Wynajmę mieszkanie Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe lub pokoje w centrum Raciborza od marca 2021. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086), art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, i 322) oraz Uchwał Rady Miasta Racibórz Nr: III/39/2019, III/40/2019, III/41/2019, III/42/2019, III/43/2019, III/44/2019, III/45/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz Nr IV/61/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: • w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Opawskiej, Stanisława Moniuszki (dwa tereny), Księcia Henryka Pobożnego, Studziennej, Krętej, Myśliwskiej, • w jednostkce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Toruńskiej (dwa tereny), Cegielnianej (dwa tereny), Fojcika, • w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Mikołowskiej, Szkolnej (dwa tereny), Tarnowskiej, Bydgoskiej, Sudeckiej, Łąkowej, • w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Górnej, Wesołej, Gruntowej, • w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Kwiatowej, Górnośląskiej, Cyryla Ratajskiego, • w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Królowej Jadwigi, Gliwickiej (dwa tereny), Olimpijczyka (dwa tereny), oraz obszar położony w rejonie ul. Hetmańskiej, • w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Dębicznej, Rybnickiej, Sosienkowej, Wygonowej, Jagielnia, Gajowej. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 września 2020 r. do 9 października 2020 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 8:30 do 17:30 w środy oraz od 8:30 do 13:30 w piątki, w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, II piętro, pokój 208. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, w Sali Błękitnej (sala nr 125 I piętro) o godz. 15:30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2020 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Równocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) każdy może złożyć uwagi i wnioski. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 23 października 2020 r. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Racibórz. Z projektami planów miejscowych oraz prognozami oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Planowanie przestrzenne – procedury planistyczne.

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO: 1. Administratorem danych osobowych osoby składającej wniosek do planu miejscowego jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, inwestycje@um.raciborz.pl, tel. 32 75 50 603. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury planistycznej. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z JRWA, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011.14.67 z późn. zm.). 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie składającej wniosek przysługuje prawo do: • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, • sprostowania danych osobowych, • żądania usunięcia danych, • żądania ograniczenia przetwarzania, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu. 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedury planistycznej, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


Rozrywka

»6

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

„24 Pièces en style libre”, Arnold Mendelsohn – „Partita über die Producentem wykonawczym jest Teatr MY Production. Melodie des Liedes: Morgenglanz der Ewigkeit” ze zbioru „Cho- Bilety w cenie 80 zł oraz 50 zł do nabycia w kasach RCK oraz ralvorspiele für Orgel op. 104”, Floor Peeters - Postludium „For na www.biletyna.pl. the beauty of the earth”, Jehan Alain – „Litanies”. Wstęp wolny. „DETEKTYW NUTKA NA TROPIE... MELODII” KONCERT

SPEKTAKL „CZARNO TO WIDZĘ... CZYLI WYMIESZANI POSORTOWANI” 2 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) XXXIII DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ IM. H. KLAI W RACIBORZU W RAMACH 15. FESTIWALU IM. G. G. GORCZYCKIEGO 23 WRZEŚNIA, GODZ. 19:00, KOŚCIÓŁ WNMP (UL. MICKIEWICZA 8) W RACIBORZU Zapraszamy na koncert „Pietà, Signore” czyli arie starowłoskie i utwory organowe w wykonaniu Tomasza Jedza (tenor) oraz Arkadiusza Popławskiego (organy). Program: Ludwig van Beethoven – „In questa tomba oscura”, Giuseppe Giordani – „Caro Mio Ben”, Alessandro Stradella - „Pietà Signore”, Adolphe Adam – „Cantique De Noel” (Modlitwa), Johann Sebastian Bach, Charles Gounod – „Ave Maria”, Giacomo Puccini – „E Lucevan le stele”, Grzegorz Gerwazy Gorczycki – „Omni die dic Mariae” - improwizowane wariacje na temat, Jan Sebastian Bach – „Preludium i fuga a - moll BWV 543”, Louis Vierne – „Scherzetto” ze zbioru

Komedia „Czarno to widzę…czyli wymieszani posortowani” to sztuka napisana przez znakomitego autora, zdobywcę wielu prestiżowych polskich i zagranicznych nagród - Marcina Szczygielskiego. Obsada: Anna Korcz, Laura Samojłowicz, Ifi Ude, Bartosz Obuchowicz, Wojciech Medyński, Damian Kulec. Reżyseria: Ewa Kasprzyk. W podzielonym, skłóconym kraju zbiera się grupa nietuzinkowych osób, które bardzo chcą być Polakami. Pokochali ten kraj, pragną być z niego dumni i chcą czuć się jego częścią, choć żadne z nich nie pasuje do polskiego stereotypu. Korzystając z unijnych funduszy, zakładają wspólnie amatorską grupę pieśni i tańca „Słowiańskie słowiki”. Ale jak tu beztrosko wycinać ludowe hołubce, gdy taneczną salę przyszło im dzielić z zatwardziałym kibolem-nacjonalistą i ksenofobem? Odwaga i hart ducha nie wystarczą, ale być może rozwiązaniem okażą się staroświecka (choć niestandardowa) miłość i poczucie humoru, którego w tym spektaklu na pewno nie zabraknie. Pomysłodawczynią tego niezwykłego spektaklu jest Omenaa Mensah i jej fundacja – Omenaa Foundation.

Z CYKLU MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU 4 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 15:30, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21)

W nowym sezonie MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU zapraszają na cykl koncertów pod hasłem „Detektyw Nutka na tropie...”. Każde spotkanie inspirować będzie do poszukiwania i poznawania nowych pojęć, brzmień i muzycznego świata. Na tegoroczne koncerty zapraszamy nie tylko maluchy, ale również starsze dzieci do 10 lat. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona. „Detektyw Nutka na tropie... melodii” W październiku zapraszamy dzieci do poszukiwania wspólnie z muzykami różnych melodii. Jaka może być melodia? Durowa? Mollowa? Hiszpańska? Irlandzka? Czy melodia może płynąć, a może podskakiwać i biegać? Poprzez wspólną zabawę będziemy odkrywać poważne składniki muzyki. W naszym programie nie zabraknie również nowych piosenek dla najmłodszych i nowych zabaw dla rodziców. Edukacja i dobra zabawa to cel naszych muzycznych spotkań. Bilety w cenie 15 zł ulgowy (dzieci), 25 zł normalny (dorośli) do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl. Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+”, „Rodzina+”.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

CIASTO UCIERANE ze śliwkami • • • • • • • •

4 duże jajka 3 szklanki mąki tortowej (480 g) 2 łyżeczki proszku do pieczenia (15 g) 180 g cukru (niepełna szklanka) 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią 150 ml oleju 150 g jogurtu 1200 g śliwek

Śliwki wypestkować i przekroić na połówki. Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Do ubitej masy wsypać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, dodać jogurt i olej, po czym dokładnie wymieszać. Blaszkę o wymiarach 36 cm x 26 cm (lub nieco większą) wysmarować tłuszczem i posypać bułką tartą. Ciasto wlać do formy, na górze ułożyć połówki śliwek (skórką do dołu) włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 30 minut (grzanie górne i dolne). Zimne ciasto przed podaniem posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Sukces młodego tancerza RACIBORSKIEJ SKAZY Racibórz » 9-letni Jakub Skwarecki z Zespołu Tanecznego Skaza został Mistrzem Polski International Dance Organization IDO 2020 w kategorii: modern & contemporary dzieci do lat 12. Mistrzostwa odbyły się w miniony piątek, 4 września, w Ossie pod Warszawą. Dziewięcioletni tancerz wyjeżdżał na nie świetnie przygotowany przez swoją instruktorkę Manuelę Krzykałę, ale nie spodziewał się tak ogromnego sukcesu. - Jechaliśmy z założeniem zdobycia doświadczenia na start w przyszłych mistrzostwach, a tu takie zaskoczenie i piękne zwycięstwo na rozpoczęcie sezonu - relacjonuje instruktora Jakuba. Tancerzowi kibicowali rodzice, którzy na co dzień bardzo go wspierają w jego tanecznej pasji. - Ten tytuł daje Kubie możliwość udziału w mistrzostwach Europy i Świata. Dodajmy, że modern dance w wykonaniu chłopców to rzadkość, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni jako RCK z Kubusia, że jest tak

utalentowany, ale i zdeterminowany. Przed Mistrzostwami intensywnie pracował pod czujnym okiem Manueli Krzykały nad każdym szczegółem choreografii i to się opłaciło - informuje RCK.

W szpitalu w Raciborzu wracają operacje zaćmy

REKLAMA

Od 16 września oddział okulistyczny szpitala w Raciborzu wznawia swoją działalność w zakresie operacji zaćmy. Pacjenci posiadający ważne skierowanie proszeni są o kontakt z przychodnią okulistyczną ce-

lem przeprowadzenia kwalifikacji. Odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00 do 13.30. Dodatkowe informacje: tel. przychodnia 32 755 50 03, sekretariat oddziału okulistycznego 32 755 52 22.


Aktualności

»8

Piątek, 11 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działki położone są w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a ich najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Na działkach będących przedmiotem sprzedaży, zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanych w księdze wieczystej nr GL1R/00056803/3 i GL1R/00036855/6.

Numer księgi wieczystej

Działki wymienione w pkt. 1-16 – GL1R/00056803/3, Działki wymienione w pkt. 17-18 – GL1R/00036855/6.

4.

Forma zbyci nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Cena wywoławcza netto

1. nr 563/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 120 000 zł, 2. nr 564/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 89 000 zł, 3. nr 565/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 89 000 zł, 4. nr 566/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 121 000 zł, 5. nr 567/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 121 000 zł, 6. nr 568/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 89 000 zł, 7. nr 569/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 90 000 zł, 8. nr 570/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 102 000 zł, 9. nr 572/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 147 000 zł, 10. nr 573/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 82 000 zł, 11. nr 574/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 113 000 zł, 12. nr 575/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 113 000 zł, 13. nr 576/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 99 000 zł, 14. nr 577/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 83 000 zł, 15. nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 158 000 zł, 16. nr 579/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 162 000 zł, 17. nr 1241/1187 k.m. 7 obręb Racibórz - 98 000 zł, 18. nr 1532/1187 k.m. 7 obręb Racibórz - 118 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

8.

1. nr 563/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1023 ha, 2. nr 564/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0742 ha, 3. nr 565/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0741 ha, 4. nr 566/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1026 ha, 5. nr 567/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1027 ha, 6. nr 568/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0742 ha, 7. nr 569/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0744 ha, 8. nr 570/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0854 ha, 9. nr 572/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1333 ha, 10. nr 573/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0741 ha, 11. nr 574/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1024 ha, 12. nr 575/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1021 ha, 13. nr 576/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0894 ha, 14. nr 577/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0750 ha, 15. nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1428 ha, 16. nr 579/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1471 ha, 17. nr 1241/1187 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0889 ha, 18. nr 1532/1187 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1066 ha.

3.

5.

7.

1. Przetarg na sprzedaż działek nr 563/552, 564/552 i 565/552 odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godzinie 11.00. 2. Przetarg na sprzedaż działek nr 566/552, 567/552 i 568/552 odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godzinie 11.00. 3. Przetarg na sprzedaż działek nr 569/552, 570/552 i 572/552 odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godzinie 11.00. 4. Przetarg na sprzedaż działek nr 573/552, 574/552 i 575/552 odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. o godzinie 11.00. 5. Przetarg na sprzedaż działek nr 576/552, 577/552 i 578/552 odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godzinie 11.00. 6. Przetarg na sprzedaż działek nr 579/552, 1241/1187 i 1532/1187 odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godzinie 11.00. Przetargi odbędą się w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

9.

10.

11.

Wadium

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

10 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy: • najpóźniej w dniu 7 października 2020 r., w przypadku działek nr 563/552, 564/552, 565/552, 566/552, 567/552 i 568/552, • najpóźniej w dniu 14 października 2020 r., w przypadku działek nr 569/552, 570/552, 572/552, 573/552, 574/552 i 575/552, • najpóźniej w dniu 21 października 2020 r., w przypadku działek nr 576/552, 577/552, 578/552, 579/552, 1241/1187 i 1532/1187. • działki nr 563/552, 564/552, 565/552, 566/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, • działka nr 567/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 568/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 569/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 570/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działki nr 572/552, 573/552, 574/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 575/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 576/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 577/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 578/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 579/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, • działki nr 1241/1187, 1532/1187: GZ3/3MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3 zgodnie z § 104 pkt. 2 Statutu, ogłasza przetarg ograniczony dn. 21.09.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Żorskiej 7/38 o pow. użyt.55,27 m2 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., komórka oraz loggia, położone na VII p. w budynku wielomieszkaniowym. Cena wywoławcza 128.400,00 zł, wadium 12.900,00 zł Przetarg o godz. 9.00. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają najemcy lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowód wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Niezabudowane działki gruntu, stanowiące łącznie jeden przedmiot sprzedaży. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja. Teren jest obecnie niezagospodarowany i zakrzewiony. Działki obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu, szczegółowo opisaną w księdze wieczystej. Działki są własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Racibórz, do dnia 5 grudnia 2089 r.

2.

Oznaczenie geodezyjne

działki nr: 1189/182 k.m. 3 Racibórz o powierzchni 0,1006 ha oraz 1191/182 k.m. 3 Racibórz o powierzchni 1,0011 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

1189/182 – GL1R/00052672/7, 1191/182 – GL1R/00052673/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto

406 000 zł cena uzyskana w wyniku przetargu, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

12 października 2020 r. o godz. 14.00, w sali 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

41 000,00 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 5 października 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

J14P - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 35-2020-[599]  

Nasz Racibórz 35-2020-[599]  

Advertisement