__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 13 listopada 2020 r. ı Rok XIII nr 44 (608) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

IPN KATOWICE POSZUKUJE NA JERUZALEM ofiar raciborskiego więzienia komunistycznego Racibórz » Od 2 listopada 2020 r. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi prace poszukiwawcze na cmentarzu parafialnym „Jeruzalem” w Raciborzu. Celem badań jest odnalezienie szczątków 15 ofiar komunizmu, straconych i zmarłych w raciborskim więzieniu w latach 1947-1952, w tym 7 żołnierzy Podziemia Niepodległościowego (ZWZ-AK, DSZ, WiN, KWP, NSZ), 6 współpracowników Podziemia (ZWZ-AK, DSZ, WiN, ROAK, NZW, LCL), członka antykomunistycznej organizacji młodzieżowej i ofiary przymusowej kolektywizacji wsi. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SZCZEPIONKA I CO DALEJ? Wynikający z epidemii i lockdownu upadek jednej z sieci klubów fitness, mającej też placówkę w Raciborzu, pokazuje z czym przyjdzie się zmierzyć już za kilka miesięcy. Wiele firm znalazło się w tarapatach finansowych, część z nich nie przetrwa, posyłając do pośredniaka kolejnych zwolnionych. Płynące z urzędu pracy dane, oceniane miesiąc do miesiąca, nie budzą przerażenia. Ale jeśli porównamy je rok do roku, to widać wyraźnie, że nie jest dobrze. Ujawnienie przez koncern Pfizer 90-proc. skuteczności jego szczepionki w jednej chwili wymieszało strach z nadzieją na rychły powrót do normalności. Prognozy dotyczące ustania epidemii są co prawda rozbieżne, ale każda z nich zakłada, że zagrożenie koronawirusem minie, najwcześniej wiosną 2021 r. Na ten czas trzeba się przygotować. Ostatnie miesiące pokazały, że powrót odbędzię się na nowych zasadach. Wirus panoszy się wystarczająco długo, by zmienić szereg naszych przyzwyczajeń. Już dziś mówi się o starej gospodarce i nowej, cyfrowej, która w większym stopniu uzależni nas od np. e-handlu niż dotąd. E-nauka jest złem koniecznym dla szkół, ale tanim rozwiązaniem dla biznesu, dostrzegającym dziś walory szybkich kontaktów na odległość. Jeśli ktoś nie znał przed epidemią programów umożliwiających konferowanie w laptopie z ludźmi z całego świata, to dziś potrafi je obsługiwać, zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej, czyli na tzw. zwykłym komputerze i w komórce. Po epidemii urzędnicy zdejmą ze swych biurek szyby z pleksi ochronnej. Obywate-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

le znów będą mogli normalnie korzystać z ich usług. Do innej normalności wrócą samorządowcy decydenci. Rozwój pracy zdalnej otwiera nowe możliwości dla małych i średnich ośrodków, takich jak Racibórz. Duże aglomeracje mocno ucierpiały na epidemii. Jak się okazuje, można pracować i zdalnie studiować na dowolnej uczelni w całej Europie, bez konieczności przeprowadzki do dużego miasta. To interesujące zjawiska, które powinny zwrócić uwagę władz naszego miasta i powiatu. Można na nich skorzystać, tym bardziej, że już dziś widać wśród małych i średnich przedsiębiorców głód ziemi w Raciborzu. Nadszedł moim zdaniem czas, by lokalne samorządy, wspólnie Racibórz i okoliczne gminy, dokonały przeglądu pokoronawirusowych prognoz i poszukały w nich szans dla ziemi raciborskiej. Potrzebna jest strategia powrotu do normalności z jak największymi korzyściami dla gospodarki, która ucierpiała najmocniej.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

IPN Katowice poszukuje na Jeruzalem ofiar raciborskiego więzienia komunistycznego DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Racibórz jest do dziś siedzibą zakładu penitencjarnego z połowy XIX wieku, który po wojnie, jako Więzienie Centralne dla ok. 1300 osadzonych, przyjmował skazanych z całej Polski, w tym także więźniów politycznych. W latach 1945-1956, prawdopodobnie z powodu epidemii gruźlicy, pogłębionej ciężkimi warunkami bytowymi w przepełnionym ponad miarę więzieniu – zmarło wielu osadzonych. Większość z nich pogrzebano na cmentarzu „Jeruzalem”. Biuro Poszukiwań i identyfikacji IPN stanęło zatem przed rzadką okazją odnalezienia w jednym miejscu np. uczestników słynnych akcji zbrojnych na Kielce z sierpnia 1945 r. i Radomsko z kwietnia 1946 r.; partyzanta plutonu KWP-NSZ „Wędrowiec” i specjalisty od ucieczek rodem z poakowskiej „Organizacji Makopola”; żołnierza kpt. Hedy „Szarego” i bliskiego współpracownika st. sierż. Dziemieszkiewicza „Roja” – ofiar komunizmu z Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Kielecczyzny, Ziemi Sandomierskiej, Łódzkiej i Górnego Śląska. Cechą wyjątkową cmentarza „Jeruzalem” jest pozostawienie miejsc pochówków z lat 40-tych i 50-tych na tyłach nekropolii w niemal nienaruszonym stanie. Daje to niecodzienną sposobność poszukiwań szczątków ofiar komunizmu w pierwotnym ułożeniu spoczynkowym. Pewnym wyzwaniem okazało się jednak ustalenie dokładnych granic dawnych kwater, częściowo dziś zasypanych lub zniwelowanych, przebiegu rzędów i numeracji grobów. W rozwikłaniu tej zagadki pomogła drobiazgowa analiza ksiąg pochówków od założenia cmentarza w końcu XIX wieku, ale także powojennych zdjęć lot-

niczych, układu betonowych mu „Rojowi” – i jego żołniegromadził broń, najprawdostel, karp (pniaków drzew), lirzom z Komendy Powiatu podobniej na cele podziemnii działek, itp. „Ciężki” NZW; zatrzymany nej organizacji zbrojnej; skaNa obecnym etapie działaprzez PUBP w Ostrowi Mazany 17 XI 1949 r. na 10 lat nia BPiI IPN koncentrują się na zowieckiej, skazany 11 XII więzienia przez WSR w Kielodnalezieniu szczątków 9 ofiar: 1951 r. przez WSR w Warcach; więziony w Kielcach ƒ kpr. Ryszard Chrzanowszawie na 9 lat więzienia; i w Raciborzu, gdzie zmarł ski ps. „Kos”, ur. w 1925 więziony w Pułtusku, War24 III 1952 r. w wieku 55 lat; r. w Brześciu, pow. skarżyszawie (Toledo), Strzel- ƒ Jan Kwak, ur. w 1904 r. w Jóski; żołnierz ZWZ-AK już od cach Opolskich i w Racibozefowie, pow. opoczyński; od 1941 r., m.in. w oddziale por./ rzu, gdzie zmarł 8 XII 1952 r. III 1945 r. ukrywał na polekpt. Antoniego Hedy „Szarew wieku 41 lat; cenie Podziemia Niepodlego”, a następnie w oddziale ƒ Tomasz Piątek, ur. w 1906 r. głościowego broń i amunicję w Słupcu, pow. buski; przed WiN ppor. Wacława Borowca partyzancką z czasów oku„Niegolewskiego”, „Szacha”, 1939 r. członek SL; w czasie pacji; na skutek prowokacji „Mata”; uczestnik słynnych okupacji w BCh; po wojnie UB, w 1947 r. wydał skrzynię akcji zbrojnych z 24 III 1944 r. członek PSL; w latach 1948rzekomo na cele organizana starachowickie zakła1949 udzielał pomocy członcji WiN; zatrzymany i 20 IV dy zbrojeniowe Hermann kom nielegalnej organizacji 1948 r. skazany przez WSR Göring Werke oraz 5 VIII „Legion Czarnego Lwa” ppor. w Łodzi (na sesji wyjazdo1945 r. na więzienie w KielWładysława Pezdy ps. „Gruwej w Piotrkowie) na 7 lat cach; aresztowany 24 IX by Władek”, „Janosik”, „Zawięzienia; osadzony w wię1947 r. przez PUBP w Końkatyń”; aresztowany i 19 VII zieniu w Piotrkowie, następskich, skazany przez Wojsko1949 r. skazany przez WSR nie w Raciborzu, gdzie zmarł wy Sąd Rejonowy w Łodzi w Kielcach na 2 lata więzie1 VI 1951 r. w wieku 47 lat; na 10 lat więzienia, osadzony nia; osadzony w więzieniu ƒ Rudolf Korzyniec, ur. w Raciborzu; rozważano w Piotrkowie Trybunalskim w 1928 r. w Siemianowicach i w Raciborzu, gdzie zmarł przerwę w odbywaniu kary Śląskich; w 1949 r. członek 12 II 1949 r. w wieku 24 lat; z powodów zdrowotnych, organizacji młodzieżowej ƒ Józef Jankowski ps. „Płaza”, ale sprawę przewleczono; „Wolna Reakcja Narodowa” ur. w 1895 r. w Lesznie, pow. zmarł w więzieniu 28 X 1949 r. w Siemianowicach Śląskich; przasnyski; żołnierz Błękitnej w wieku 43 lat; aresztowany i skazany 28 IV Armii gen. Hallera i uczest- ƒ Antoni Kieloch, ur. w 1896 r. 1950 r. przez WSR w Katowicach na sesji w Bytomiu na nik wojny o niepodległość w Aleksandrowie, pow. staw latach 1919-1920, od 1942 r. rachowicki, współpracow10 lat więzienia (NSW złagow Armii Krajowej, następnik oddziału partyzancdził karę o połowę); zmarł nie w komórce WiN Leszno, kiego Stanisława Serafina w więzieniu w Raciborzu 12 XII 1952 r. wieku 24 lat; aresztowany za współpracę „Śmiałego”, którego osoz grupą NZW sierż. Edwarbiście i jego żołnierzy kil- ƒ Stanisław Chmielewski, ur. da Dobrzyńskiego „Orzyca”, ka razy w 1949 r. nocował w 1896 r. w Pogorzeli, pow. „Żubra”, skazany 17 VIII 1948 r. i żywił (przy ostatniej wizymiński; aresztowany przez przez WSR w Warszawie na 5 cie został aresztowany); 17 PUBP w Mińsku Mazowieclat więzienia; osadzony w więI 1950 r. skazany przez WSR kim za czynny opór wobec zieniu Warszawa Praga (Tow Kielcach na 5 lat więzienia, przymusowej kolektywizaledo), w Rawiczu i w Racibozmarł w więzieniu w Racicji wsi; 27 X 1950 r. skazany rzu, gdzie zmarł 2 XII 1952 r. borzu 18 IX 1952 r. w wieku przez WSR w Warszawie na w wieku 56 lat; 56 lat; 8 lat więzienia (NSW złagoƒ Wa c ł a w L a s k o w s k i ƒ Władysław Boroń, ur. dził karę do 3 lat); osadzops. „Wielki”, ur. w 1911 r. w 1896 r. w Zagrodach, pow. ny w Centralnym Więzieniu Warszawa II Gęsiówka, a naw Szyszkach, pow. pułtuski; buski; żołnierz 1 Pułku Aruczestnik wojny obronnej tylerii Górskiej (odznaczony stępnie w Raciborzu, gdzie 17 w 1939 r., w latach 1948-1951 Krzyżem Walecznych), człoX 1951 r. zmarł w wieku 54 lat; razem z rodzeństwem wienek lokalnych przedwojenlokrotnie udzielał pomocy st. nych elit, w czasie okupacji Adam Kondracki (IPN) sierż. Mieczysławowi Dzieczłonek podziemia narodomieszkiewiczowi – sławnewego (SN). Razem z synem

Wiemy, co powstaje przy ul. Opawskiej Racibórz » Zdjęcia z trwającej budowy w rejonie skrzyżowania Opawskiej z Lwowską, przy parku im. Miasta Roth, z dawno nie widzianym w mieście dźwigiem żurawiem nadesłał nam jeden z czytelników, zainteresowany, co powstaje w tym miejscu. Budynek mieszkalno-usługowy wznosi tu raciborska firma ZRB Kampka. Na czterech kondygnacjach, nie licząc parteru z lokalami usługowymi, powstanie 39 mieszkań o powierzchni od 40 do 100 m kw., z tego na samej górze pięć apartamentów z dostępem do własnego tarasu. Nieruchomość

będzie miał dostęp do 12 miejsc parkingowych, a oddanie jej do użytku zaplanowano na listopada przyszłego roku. Mieszkania będą przeznaczone na sprzedaż, a inwestor wkrótce poinformuje o szczegółach swojej oferty. (w)


»3

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

W Rudniku zakupili fotopułapki Biuro dowodów osobistych i USC Rudnik » Będą cyklicznie montowane w różnych miejscach w całej gminie i „wyłapywać” osoby pozostawiające śmieci lub dokonujące innych wykroczeń. Z fotopułapek korzystają już leśnicy z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie (walczą tak ze złodziejami drewna), strażnicy miejscy z Raciborza (użyli ich m.in. w Markowicach do ujawnienia wykroczeń drogowych), a teraz ma je również Urząd Gminy w Rudniku. - Urząd Gminy Rudnik uzbroił się w fotopułapki jako broń na tzw. „syfiarzy”. Co rusz informujemy, pokazujemy i piętnujemy takie zachowania, gdy ktoś śmietnik robi sobie z miejsc publicznych, najczęściej gdzieś przy drodze, czy w lesie. Niestety wystosowane apele nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Dlatego cyklicznie w różnych miejscach na terenie naszej gminy zamontowane zostały fotopułapki. Od tej pory osoby, które porzucają odpady muszą się za każdym razem obawiać, bo nie wiadomo kiedy zostaną złapane. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany policji w celu nałożenia kary grzywny - obwieścił wczoraj samorząd.

nym zakresie możemy załatwić sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 32 755 06 16 lub 32 755 06 32. Również od 10 listopada, wznawia pracę ale w ograniczonym zakresie Urząd Stanu Cywilnego. Załatwione są wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji urodzeń i zgonów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu załatwienia sprawy. Termin należy umówić dzwoniąc pod numer telefonu: 32 755 06 20.

WYRAŹNIE WYHAMOWAŁ

Niedawno w pasie drogi gminnej Strzybniczek – Rudnik (przedłużenie ul. Cisza) ujawniono incydent związany z wyrzuceniem odpadów. Były to m.in. worki ze szklanymi butelkami i odpadami biodegradowalnymi (trawa, gałę-

W systemie informatycznym EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe i kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy, objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku

W związku ze stanem epidemii zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu tylko do przypadków wymagających osobistego stawiennictwa przy załatwianiu sprawy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Raciborzu za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP, telefonicznie lub e-mailowo. Ograniczmy kontakty osobiste do minimum. (UM)

w tym roku 1534. Spadek wynosi 16 proc. Widać więc, że epidemia koronawirusa ma duży wpływ na lokalny rynek pracy. Poniżej liczba ofert od kwietnia, w nazie). - Każdy przypadek pozo- Racibórz » Wzrost liczby bezrobotnych w comiesięcznych raportach wiasie dane za 2019 r. 121 (241) stawienia śmieci w miejscu do Powiatowego Urzędu Pracy nie jest znaczący, ale porównanie danych ƒƒ VIV- -246 (312) tego nieprzeznaczonym będzie ƒ VI - 153 (253) zgłaszany na policję - ostrzega- rok do roku pokazuje już inny obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. ƒ VII - 297 (276) ją urzędnicy. Bezrobocie mocno rośnie, liczba ofert znacząco spadła. ƒ VIII - 208 (254) ƒ IX - 344 (252) (opr. w) W listopadzie 2019 r. racibor- 1135 kobiet. Wzrost rok do ro- ƒ X - 165 (234) ski PUP raportował na koniec ku wyniósł więc ponad 25 proc. ƒ Razem 1534/1822 października 1500 bezrobotW 2019 r. w okresie od kwiet(w) nych, w tym 978 kobiet. W tym nia do października pracodawroku jest to już 1877 osób, w tym cy zgłosili 1822 oferty pracy,

Racibórz » Uruchomiono nowy numer telefonu, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę - poinformował we wtorek Główny Inspektor Sanitarny.

REKLAMA

Chcąc załatwić swoją sprawę w Biurze Dowodów Osobistych Urzędu Miasta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty. Zmiany podyktowane są troską o bezpieczeństwo i chęcią zminimalizowania ryzyka tworzenia się kolejek oraz narażania zdrowia mieszkańców oczekujących na załatwienie sprawy jak i pracowników urzędu. W Biurze Dowodów Osobistych (parter Urzędu Miasta) od 10 listopada znowu w peł-

Rynek pracy w powiecie raciborskim

GIS uruchomił nowy numer telefonu z informacją o objęciu kwarantanną

„Nowy numer 22 25 71 145, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę” - podał GIS we wtorek na Twitterze. Przypomina też, że pytania o COVID-19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny należy kierować na infolinię: 22 25 00 115.

przywracają obsługę stron na umówiony termin

z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem. (PAP)

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

sterujących oświetleniem na jeden typ sterowany GPS-em. W chwili obecnej oczekujemy odpowiedzi. Ustawienie zegarów nieposiadających fotokomórek, w taki sposób, aby działały poprawnie w dni pochmurne i bezchmurne jest niemożliwe, Racibórz » To efekt interpelacji radnego Marcina Ficy. Zegary sterują oświetleniem ulicznym. ze względu na brak możliwości Racibórz » Pochodzący z Raciborza kapłan, był wikariusz na „rozpoznania” dni przez zegar astronomiczny, który jest zwy- Ostrogu, administrator parafii w Bojanowie w gm. Krzanowice - Ponownie zwracam się już było ciemnawo, nie załączy- przejść dla pieszych jak załącza- kłym automatem. Dodatko- zmarł 8 listopada, w Rybniku. Zmagał się z COViD-19. Pogrzeb o ustawienie zegarów załączenia ły się jeszcze światła w mieście. nie oświetlania będzie po zmro- wo należy zaznaczyć, że przyi wyłączenia oświetlenia uliczne- W tym dniu wschód słońca był ku. Może trzeba zainwestować śpieszenie załączania zega- odbył się 12 listopada w kościele farnym. Ks. Niebudek spoczął go. W dniu 16.10. o godzinie 6:40 dopiero o 7:12 a zachód 17:53. Te w nowoczesne zegary - opisał rów astronomicznych w całym na Jeruzalem. mieście o 10 minut, spowoduje wyłączone były na ulicy Rudzkiej, ciemności są w naszym mieście problem radny Fica. na odcinku od ulicy Siwonia do od dłuższego czasu, co już kilka- W celu ujednolicenia czasów wzrost kosztów za energię elekmostu, jak i ulicy Gliwickiej od krotnie zgłaszałem, a pan Prezy- załączania i wyłączania oświe- tryczną w skali roku o około 10 Urodził się 31 III 1969 r. w Ramostu do przejazdu kolejowego, dent obiecał, że sprawę załatwi. tlenia w mieście Racibórz, skie- 000,00 zł - odpowiedział prezy- ciborzu w rodzinie Mariana i Ana na dworze było jeszcze ciem- I widać jak do tej pory nic z tych rowany został stosowny wniosek dent Dariusz Polowy. toniny zd. Ruczaj jako najstarszy nawo. Jak również załączenia obietnic. Co z tego, że będziemy do Tauron-u o wymianę wszystz czworga rodzeństwa. W 1976 (opr. w) r. rozpoczął edukację w Szkowieczorem. O godzinie 17:50, gdy mieli oświetlone dodatkowe 12 kich zegarów astronomicznych le Podstawowej nr 12 w Raciborzu, którą ukończył w 1984 r. Kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im Jana Kasprowicza w Raciborzu, w którym złożył egzamin dojrzałości w 1988 r. Bezpośrednio po ma- 2014 pełnił funkcję administraturze wstąpił do Wyższego Se- tora w parafii Chrystusa Króla Pietrowice Wielkie » Aż osiem firm wystartowało w ogłoszonym przez gm. Pietrowice Wielkie przetargu na adaptację tutejszego buminarium Duchownego Śląska w Bojanowie. W 2014 r. był krótdynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych. Inwestycja ma być zrealizowana do końca przyszłego roku. Opolskiego w Nysie. Święcenia ko kapelanem w Domu Pomocy Gmina pozyskała na ten cel unijne wsparcie. kapłańskie przyjął 21 V 1994 r. Społecznej w Dobrzeniu Wielz rąk bpa Alfonsa Nossola. Po kim, przez kolejne dwa lata reświęceniach został wikariu- zydentem w parafii św. Jacka Najdroższą, opiewającą na ny i pozwolenie na budowę wyszem w parafii św. Apostołów w Opolu-Kolonii Gosławickiej. 4,76 mln zł ofertę złożył głub- dane w pażdzierniku 2019 roku Piotra i Pawła w Opolu, potem W latach 2016-2020 był rezydenczycki Embud. Najtańszą, na - informuje sekretarz gminy Gaprzez rok w parafii Wniebowzię- tem w parafii św. Tomasza Apo3,5 mln zł, złożyła firma Kami- briel Kuczera. cia NMP w Opolu-Gosławicach. stoła w Kietrzu, a od 26 VIII 2020 la Dudy z Kietrza. Ona też zo- Zgodnie zatwierdzonym Następnie posługiwał w para- r. w Ligocie Turawskiej. W ostatstała wyłoniona na wykonawcę. projektem oraz złożonym wniofiach św. Jana Chrzciciela w Ra- nich dniach zmagał się z choroPodpisano umowę. W tym tygo- skiem w budynku ma powstać ciborzu-Ostrogu (1997–2001), bł. bą COVID-19. Zmarł w szpitalu dniu zaplanowano przekazać Centrum Usług SpołecznościoCzesława w Opolu (2001-2005) w Rybniku 8 XI 2020 r., w wieplac budowy. wych w którym realizowane bęoraz przy bazylice św. Jakuba ku 51 lat. Adaptacja budynku dawne- dą usługi aktywizacji społecznoApostoła i św. Agnieszki w Ny(diecezja opolska) go dworca kolejowego na cen- -zawodowej, w tym usługi edu- Planowana w ramach projektu wa nawierzchni torowej, prze- sie (2005-2007). W latach 2007trum usług społecznościowych kacyjne, opiekuńcze i dorad- rewitalizacja zakłada odbudo- budowa przejazdów kolejowow Pietrowicach Wielkich zdoby- cze, warunkujące prawidłowe wę nawierzchni torowej, prze- -drogowych, system sterowania ła dofinansowanie w ramach funkcjonowanie społeczności budowę przejazdów kolejowo- ruchem kolejowym, remont przyRegionalnego Programu Ope- gminnej. CUS stanie się miej- -drogowych, przystanków ko- stanków osobowych; długość racyjnego dla Województwa Ślą- scem spotkań, zdobywania wie- lejowych, systemu sterowania 15,354 km; relacja: Racławice skiego na lata 2014-2020. w ra- dzy oraz aktywizacji społecznej, ruchem kolejowym. Obejmie Śląskie, Ściborzyce Małe, Żabmach osi priorytetowej rewi- stanowiąc bezpośrednie uzu- linie kolejowe: czyce ,Głubczyce Las, Głubczyce. talizacja oraz infrastruktura pełnienie działań gospodarczo- nr 177 Racibórz-Głubczyce: Rewitalizacja tych połączy społeczna i zdrowotna w ra- -społecznych planowanych do odbudowa nawierzchni torowej, miejscowości o wielkości powymach oddziałania 10.2.2. Roz- realizacji na obszarze Pietro- przebudowa przejazdów kole- żej 10 tys. mieszkańców z miawój mieszkalnictwa socjalne- wic Wielkich w ramach Lokal- jowo-drogowych, przystanków stami wojewódzkimi. Partnego, wspomaganego i chronio- nego Programu Rewitalizacji kolejowych, system sterowa- rzy projektu: Powiat Głubczycki, nego oraz infrastruktury usług dla Gminy Pietrowice Wielkie nia ruchem kolejowym, długość Powiat Prudnicki, Powiat Raci14 listopada o godz. 11.00 ły fachowiec, nauczycielka i wyspołecznych – RIT Subregio- - informują w gminie. 37,7 km, relacja: Racibórz, Raci- borski, Gmina Baborów, Gmina w kościele farnym rozpoczną chowawczyni, zmarła 27 paźnu Zachodniego. Razem do poZakres robót budowlanych bórz Studzienna, Lekartów, Pie- Głogówek, Gmina Głubczyce, się uroczystości pogrzebowe dziernika w wieku 66 lat. Po działu było 2,89 mln - 2,23 mln obejmuje przebudowę pomiesz- trowice Wielkie, Tłustomosty, Gmina Kietrz, Gmina Pietro- śp. Marianny Korzonek. Współ- Mszy św. w kościele farnym zł dostały Pietrowice Wielkie, czeń budynku dostosowując go Baborów, Bernacice, Głubczyce. wice Wielkie, Gmina Racibórz. twórczyni sukcesu i współwła- odbędzie się złożenie urny do resztę Godów w powiecie wo- do potrzeb nowej funkcji. Zmia- nr 294 na odcinku Głubczyścicielka salonu Olymp, słynna grobu na cmentarzu Jeruzalem. (opr. waw) raciborska fryzjerska, doskonadzisławskim na mieszkania so- nie nie ulegnie bryłą budynku ce-Racławice Śląskie: odbudocjalne. 263,1 tys. zł Pietrowice ani jego kubatura. Zostanie REKLAMA Wielkie dostaną z budżetu pań- dostosowany dla potrzeb osób stwa. Łącznie inwestycja warta niepełnosprawnych. Roboty bujest 3,98 mln zł. Brakującą kwo- dowlane obejmują w głównej tę dołoży samorząd. Przetarg mierze: zmianę układu ścian pozwolił obniżyć cenę. i funkcji pomieszczeń, wykonaGmina przejęła obiekt od nie częściowo nowych stropów, PKP w 2013 roku. Zgodnie wykonanie nowej klatki schoz harmonogramem robót przy- dowej wraz z zainstalowaniem jętym we wniosku, prace bu- windy osobowej, termomoderdowlane (po dopełnieniu oczy- nizację budynku, wymianę stowiście wszelkich obowiązków larki okiennej i drzwiowej, wyinwestora związanych z proce- mianę pokrycia dachowego, wydurami przetargowymi, podpi- konanie nowych wewnętrznych saniem umowy z wykonawcą) instalacji budynku z kotłownią powinny rozpocząć się w dru- gazową, kompleksowe wypogiej połowie roku. Realizacja sażenie budynku, zagospodama potrwać niecałe dwa lata. rowania terenu wokół budynku. Zakończenie planowane jest Przypomnijmy, że samorząna I kwartał roku 2022 roku. - dy Raciborszczyzny i OpolszW chwili obecnej gmina posiada czyzny stawiają sobie za cel, by zatwierdzony projekt budowla- w ramach programu Kolej Plus.

Miasto wnioskuje do Tauronu

o wymianę zegarów astronomicznych

Zmarł raciborzanin, ks. Krzysztof Niebudek

Rusza przebudowa pietrowickiego dworca

Pogrzeb śp. Marianny Korzonek 14 listopada


»5

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

REKLAMA

Meble Montaż mebli_Racibórz i okolice Składanie, skręcanie, montaż mebli: meble kuchenne, szafy, komody, meblościanki, regały, witryny, łóżka oraz inne.Szafy na wymiar. Doświadczenie wieloletnie w montażu mebli z paczek: Ikea, Agata,Abra, BRW, Bodzio, Leroy Merlin, Castorama. Podejmę współpracę z salonami meblowymi. Tel. kom.: 504691450, e-mail: sewdyn19@gmail.com.

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom powiat Racibórz,skup-kasacja 501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki,i zarejestrowane w UE. wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport wraków. Tel. kom.: 530-312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl.

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Sprzedam Fiat Punto 1.2 - Sprzedam Sprzedam Punto 2, używane na co dzień. Auto praktycznie bezawaryjne, wszystkie naprawy części zużytych w trakcie używania dokonywane na bieżąco. Samochód posiada komplet opon letnich oraz nowy komplet opon zimowych (11.2019) na osobnych felgach. Auto niedawno miało wymieniane amortyzatory, rozrząd, chłodnicę. Odpala na strzał i jeździ bez zastrzeżeń. Więcej info pod linkiem. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@ yahoo.co.uk. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-punto-fiat-punto-ii-1-2-ID6DrB2Q.html.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NAUKA Szkoła językowa Szkoła Języków Obcych VIVA Szkoła Języków Obcych VIVA, www.facebook. com/MagdalenaKlukViva. Tel. kom.: 691 074 658 E-mail: magdalenakluk.viva@gmail.com

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA

ZWIERZĘTA Sprzedam

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

Wszytko dla psa - sklep internetowy Discus Zapraszamy wszystkich właścicieli psiaków do naszego Centrum Zoologicznego DISCUS na zakupy. Posiadamy w sprzedaży wszystko dla Waszego psa: karmy, wysokiej jakości, przysmaki, zabawki, akcesoria, smycze, legowiska, ubranka, kosmetyki do pielęgnacji. Wszystko można zamówić również online. Tel. kom.: +48 514 063 944, e-mail: sklep@ zoodiscus.pl. https://zoodiscus.pl/psy/.

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Kolejowej nr 21a/5 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kolejowa nr 21a/5 III piętro; 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, schowek i spiżarka o powierzchni użytkowej 121,69 m2; przynależna piwnica o powierzchni 8,22 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3955/150 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0310 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031065/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

221 900,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

16 grudnia 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

22 190 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 9 grudnia 2020r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H 49 MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64

31-latek uciekał passatem

PRZED POLICJĄ Racibórz » Do zdarzenia doszło 05.11. około godz. 17.00 w Górkach Śląskich w gm. Nędza.

Wtedy to policjanci z drogówki, na ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich gm. Nędza, postanowili skontrolować kierującego volkswagenem passatem. Pojazd miał niesprawne oświetlenie. Kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg radiowozem. Passat jechał z dużą prędkością i próbował zgubić ścigający go

policyjny samochód - relacjonuje rzecznik raciborskiej KPP. Ucieczka zakończyła się na tej samej ulicy. Mężczyzna został zatrzymany i przebadany alkomatem. Był nietrzeźwy. W jego organizmie urządzenie wykazało ponad 1 promil alkoholu. 31-latkowi z powiatu raciborskiego grozi do 5 lat więzienia. (kpp)

Unia Racibórz sp. z o.o. weźmie w użyczenie stadion na Srebrnej Racibórz » Do końca listopada zeszłego roku umowę dzierżawy obiektu miała KS Unia Racibórz. Teraz w użyczenie bierze go kontrolowana przez miasto Unia Racibórz sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

Dom kupię

USG RACIBÓRZ

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

Dam pracę

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com.

Ogłoszenia

Zarządzenie w tej sprawie prezydent Dariusz Polowy podpisał 23 października. - Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Srebrnej 12 (...). Przedmiotowy teren, zabudowany jest budynkami i obiektami sportowymi, w tym m.in.: budynkiem zaplecza stadionu, budynkiem WC, budynkiem gospodarczym, płytą boiska piłki nożnej, boiskiem treningowym, bieżnią do lekkoatletyki, boiskiem piłki ręcznej, widownią otwartą, widownią małą oraz widownią krytą na 500 miejsc, bramą stalową, ogrodzeniem płyty boiska oraz ogrodzeniem boiska piłki ręcznej. Nieruchomość oddaje się w użyczenie na okres 3 lat, na cele wynikające z zadań własnych REKLAMA

gminy realizowanych wspierająco przez podmioty zewnętrzne, w zakresie kultury fizycznej oraz działalności rekreacyjnej i rekreacyjno -sportowej. Użyczenie, ze swej natury nieodpłatne, jest dopuszczalną formą rozporządzania nieruchomościami, szczególnie w przypadkach, gdy nieruchomość jest oddawana w użyczenie jednostkom zewnętrznym, których działalność statutowa związana jest z realizacją zadań własnych gminy napisano w uzasadnieniu. Po zeszłorocznej, wiosennej wichurze miasto wykonało niezbędne prace zabezpieczające dach obiektu. (w)


Rozrywka

»6

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

AKCJA #KULTURAZDOSTAWĄDODOMU POWRACA! Instytucje kulturalne do końca listopada zawieszają działalność, ale to nie znaczy, że rezygnujemy na miesiąc z kultury! Podobnie jak na wiosnę, przenosimy swoje działania do Internetu. Każdego dnia dostarczymy Wam nowe, ciekawe materiały ze świata kultury i sztuki. Nie zabraknie piosenek na poprawę humoru czy poleceń filmowych, które na chwilę muszą zastąpić nam wizyty w Kinie Przemko. Powróci nasz hit, czyli video tutoriale, z których tym razem dowiecie się jak przygotować własnoręcznie bożonarodzeniowe ozdoby. Znowu nauczymy się nadawać drugie życie przedmiotom na pierwszy rzut oka bezużytecznym. Na stronie www.raciborz-art.pl pojawią się nowe rozmowy. Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. J. Rymszy zarażać będzie folklorem poprzez video warsztaty z zakresu sztuki ludowej. Mamy nadzieję, że za niedługo spotkamy się znów na żywo, a tymczasem zapraszamy na nasze media społecznościowe: Facebooka, Instagrama oraz stronę www.rck.com.pl.

PRZENIESIONE WYDARZENIA Czekaliście z utęsknieniem na listopadowe wydarzenia w RCK, które nagle zostały odwołane? Nie martwcie się! „Co się odwlecze to nie uciecze” jak mówi przysłowie. • Koncert: MUZYKA ZESPOŁU METALLICA SYMFONICZNIE zostaje przeniesiony z 14 listopada na 1 maja 2021. • KONCERT PIOSENKI MUSICALOWEJ zostaje przeniesiony z 15 listopada na 20 lutego 2021. • Koncert: MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU zostaje przeniesiony z 29 listopada na 16 stycznia 2021. Wszystkie bilety zachowują ważność, ale jeśli z jakichś powodów musicie je zwrócić to koniecznie zróbcie to taką drogą jaką je zakupiliście, czyli on-line lub w kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21!

GODZINY OTWARCIA KASY RCK RDK (UL. CHOPINA 21):

Poniedziałki, środy, piątki: 8:00–13:00 | wtorki i czwartki: 10:00–16:00

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

GRUZIŃSKIE PIEROŻKI CHINKALI Do prawdziwych Chinkali dodaje się jeszcze mieloną baraninę. • • • • • • • • •

500 g mielonego mięsa wołowego 500 g mielonego mięsa wieprzowego 500 ml wody (lub niesolonego rosołu) 2 średnie drobno posiekane cebule 4 łyżki posiekanej natki pietruszki 3 ząbki posiekanego czosnku 1 płaska łyżeczka mielonej kolendry 1 łyżeczka soli 1 płaska łyżeczka pieprzu

Wszystkie składniki dobrze wymieszać, wlewając partiami wodę, aż mięso wchłonie cały płyn. Ciasto: • 6 szklanek mąki pszennej (szklanka = 250 ml) • 2 łyżki oleju • 2 szklanki wrzącej wody

www.smakiweroniki.pl

Całość mieszamy najpierw łyżką, a zaraz potem zagniatamy ręką aż będzie plastyczne. Wyrobione ciasto przykrywamy miską i zostawiamy na 20 minut aby zmiękło. Następnie bierzemy kawałek ciasta i wałkujemy bardzo cienko (resztę ciasta trzymamy najlepiej we woreczku, aby nie obeschło). Wycinamy kółka o średnicy 10 lub 12 cm, po czym nakładamy 1 łyżkę farszu i zlepiamy tworząc sakiewkę. Sakiewki wkładamy do wrzącej lekko posolonej wody, i od momentu wpłynięcia gotujemy około 8 minut. Podajemy jako samodzielne danie posypane pieprzem oraz ewentualnie natką pietruszki.


»7

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz trzecią najlepszą gminą

w województwie śląskim Racibórz » To się nazywa awans! Z 475. miejsca zajmowanego w ubiegłym roku przeskoczyć na 36. Racibórz nie tylko znalazł się w trzeciej dziesiątce najlepiej zarządzanych i dbających o trwałość ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną gmin w Polsce, ale też 3. miastem na Śląsku w kategorii gminy miejskie i miejsko wiejskie w rankingu samorządów Rzeczypospolitej - informuje Urząd Miasta.

REKLAMA

- Wysoką pozycję w rankingu odczytuję jako pozytywną ocenę sposobu w jaki zarządzam gminą. Ważna jest równowaga pomiędzy dążeniem do racjonalizacji w wydatkowaniu środków publicznych, a troską o rozwój miasta i zapewnienie możliwie wysokiej jakości usług i życia mieszkańców. Uzyskaliśmy jeden z najlepszych wyników w Polsce w obszarze trwałości środowiskowej – to ocena naszych skutecznych działań w zakresie ochrony powietrza i klimatu. Bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni także za działania mające wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Pod tym hasłem kryją się inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach żłobkach, czy wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Taki sukces niewątpliwie cieszy i motywuje do dalszego działania - komentuje prezydent Raciborza Dariusz Polowy. Ran-

king Rzeczypospolitej 2020 weryfikuje sprawność i skuteczność działań władz lokalnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn za 2019 rok. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, na czele której stoi były premier prof. Jerzy Buzek. Ranking Samorządów 2020 obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej e-ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania.


Aktualności

»8

Piątek, 13 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

AUTOBUSY LINII NR 10 WCHODZĄ Drogowe interpelacje radnego Kuligi

do COVID-owego rozkładu jazdy

Racibórz » Przypomnijmy, w listopadzie z uwagi na sytuację epidemiologiczną i mniejszy ruch pasażerski do odwołania zmieniony został rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. - Prezydent reaguje na wnioski mieszkańców - informuje ratusz. Wprowadzono rozkład obowiązujący jak w soboty dla linii nr: 11, 12, 13, 15. Bez zmian pozostawiono funkcjonowanie linii nr 16 objętej dodatkowym porozumieniem międzygminnym. Już wtedy informowaliśmy, że jeśli zajdzie taka potrzeba, adekwatnie do panującej sytuacji będą podejmowane decyzje o dołożeniu dodatkowych kur-

sów. Tak też się stało. W reakcji na wnioski mieszkańców prezydent Dariusz Polowy zdecydował o uzupełnienie aktualnego (COVID-owego) rozkładu o linię nr 10. Od poniedziałku 9 listopada autobusy tej linii jeżdżą zgodnie z roboczym rozkładem jazdy na trasie - Gamowska Szpital – Mariańska –Plac Konstytucji

3 maja –Słowackiego–Nowa – Dworzec Batorego –Siwonia – Rameta. Nowe rozkłady jazdy obowiązujące od poniedziałku dostępne są na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego i przystankach autobusowych. (um)

Pijany paralotniarz zahaczył o linię energetyczną i runął na ziemię

Racibórz » Mieszkający na Ostrogu opozycyjny rajca (na zdj. stoi drugi od lewej) interpeluje w sprawie remontów dróg oraz sygnalizacji świetlnej w rejonie SP 1. - Montaż sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej) na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Siwonia/Cecylii, remont drogi i chodnika ul. Elżbiety (zarówno droga dojazdowa do szkoły jak i chodnik są w fatalnym stanie), wreszcie naprawa deptaka od ul. Morcinka do ul. Kapuścika (deptak ten został zniszczony podczas prac remontowych dróg ul. Segeta oraz Goduli) - interpelacje tej treści skierował do prezydenta Dariusza Polowego radny z Ostroga, Michał Kuliga. - Na przebudowę ul Cecylii opracowana została dokumentacja projektowa zawierająca pro-

jekt docelowej organizacji ruchu drogowego. Wykonany projekt uwzględnia wymagane rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami. Nie przewiduje montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Siwonia i Cecylii odpowiedział prezydent. - Remont ul. Elżbiety jest uwzględniony w planie zadań inwestycyjnych i remontowych gminnej infrastruktury drogowej na lata 2021-2023. Jednakże termin realizacji będzie uzależniony od ilości środków przeznaczanych na ten cel przez Radę Miasta

w poszczególnych latach - dodano w korespondencji z radnym. - Na stan techniczny deptaka łączącego ulice Morcinka i Kapuścika nie miał wpływu remont ulic Segeta oraz Goduli. Pogorszenie się stanu technicznego nawierzchni przedmiotowego deptaka wynika z jego długoletniej eksploatacji. Naprawa uszkodzonych fragmentów polegająca na przełożeniu płyt betonowych będzie realizowana sukcesywnie w miarę dostępnych środków przewidzianych na remonty bieżące chodników - zakończył prezydent. (w)

W tym roku Racibórz bez świątecznego jarmarku,

ALE ZA TO Z LODOWISKIEM!

Racibórz » - W sobotę, 7.11., w Gorzycach nad jednym z pól uprawnych miało miejsce zdarzenie z udziałem paralotniarza. Sterujący paralotnią mężczyzna zahaczył skrzydłem o przewód linii energe- Racibórz » - Niestety, na miesiąc przed planowanym tradycyjnym jarmarkiem bożonarodzeniowym tycznej i spadł na ziemię ze znacznej wysokości. Jak się okazało, 42-letni mężczyzna był pod wpłymusimy Państwa poinformować o tym, że jarmark się nie odbędzie - podał Urząd Miasta. wem alkoholu - informuje wodzisławska policja. W sobotę ok. godziny 14:30 w Gorzycach pomiędzy ul. Kolejową a ul. Sikorskiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem paralotniarza. 42-letni mężczyzna, sterując paralotnią, z nieustalonych przyczyn zahaczył skrzydłem o przewód linii energetycznej,

na skutek czego utracił nośność i spadł ze znacznej wysokości na ziemię. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał obrażeń klatki piersiowej a uszkodzeniu uległa linia energetyczna. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu wodzisławskiego w momencie zdarzenia znajdo-

wał się pod wpływem alkoholu, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za sterowanie paralotnią w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Przyczyny upadku badać będzie Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która została poinformowana o całym zdarzeniu. KPP SWD OGŁOSZENIE

Sytuacja epidemiczna, nowe obostrzenia, troska o własne zdrowie - to wszystko sprawia, że z całą pewnością czekający nas okres przedświąteczny, jak i same święta przeżyjemy inaczej, dużo spokojniej. Musimy zweryfikować swoje plany. Z tą decyzją czekaliśmy, tak długo jak to tylko było możliwe. Z uwagi na fakt, że przygotowania i procedury związane z organizacją tego przedsięwzięcia trwają kilka tygodni – dłużej

czekać nie możemy. Niestety, na miesiąc przed planowanym tradycyjnym jarmarkiem bożonarodzeniowym musimy Państwa poinformować o tym, że jarmark się nie odbędzie. Nie pozwalają nam na to aktualnie obowiązujące przepisy. Zaplanowane koncerty, kino, karuzele, atrakcje muszą poczekać na lepsze, spokojniejsze i przede wszystkim bardziej bezpieczne czasy. Dodatkowo jarmark realizowany jest w ramach polsko

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej na terenie Raciborza, oznaczonej geodezyjnie jako działka 173/2, a.m. 11, obręb Ostróg, o pow. 0,3942 ha. dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00056327/2. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– czeskiego projektu i zgodnie z informacją instytucji finansującej, decyzję o realizacji kolejnych jarmarków podejmiemy w przyszłym roku. Nie oznacza to, że na raciborskim rynku w grudniu będzie wiało nudą. Jak co roku przyozdobimy miasto świątecznymi dekoracjami. Postawimy dużą, żywą choinkę. Jeżeli tylko pozwoli na to stan epidemii pojawią się stragany z Waszymi ulubionymi gorącymi pączkami i ozdobami świątecznymi. Na rynku stanie też lodowisko. Większe niż w ubiegłym roku, zostanie z nami od 4 grudnia do końca lutego. Dodatkowo jeśli tylko będzie to możliwe zaprosimy Was do wspólnego kolędowania, dzięki czemu pomimo tych trudnych czasów poczujemy Boże Narodzenie. (um)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 44-2020-[608]  

Nasz Racibórz 44-2020-[608]  

Advertisement