Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 1 marca 2019 r. ı Rok XII nr 9 (523) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eko-Okna chcą

Eko-Okna chcą

inwestować na pl. Długosza

REKLAMA

Racibórz » Eko-Okna z Kornic to tajemniczy inwestor, o którym wielokrotnie wspominał Dariusz Polowy, podczas kampanii i na sesjach, kiedy pytano go, co z placem Długosza. Dziś wiadomo już, jaki obiekt spółka chce zbudować na centralnym placu w mieście. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

SŁOŃCE WYSZŁO ZZA CHMUR Wielokrotnie w poprzednich latach pisałem, że ścisłe centrum Raciborza, okaleczone w 1945 roku, wymaga zabudowy, wzorem Krakowa, Wrocławia, Opola czy Gdańska. Poprzednie ekipy rządzące, wbrew naturze miasta, zamiast w zabudowę inwestowały w parki, place i inne przestrzenie, które - poza rekreacyjnymi - nie niosły ze sobą żadnych istotnych funkcji. Nie ma się więc co dziwić, że plany modernizacji placu Długosza przedstawione przez poprzedniego prezydenta, słynna kafejka i pralnia, bledną przy tym, co pokazały Eko-Okna. Centrum potrzebuje usług biznesowych, edukacyjnych, administracyjnych i kulturalnych. Pokazana przez spółkę z Kornic koncepcja jakościowo, rzecz jasna na lepsze, odbiega od realizacji architektonicznych, które pojawiły się dotąd w raciborskim krajobrazie. Robi wrażenie. To drugi plus. Trzeci dotyczy kategorii mniej wymiernej, a mianowicie sił witalnych, które projekt z takim rozmachem powinien uwolnić i uwiarygodnić Racibórz w oczach innych, potencjalnych inwestorów. Jak to zwykle bywa, politycy mają skłonność grzać się w cieple takich projektów i cudzych zasług, od prezydenta na radnych skończywszy. Dariusz Polowy ma do tego prawo, bo już w czasie kampanii zapowiadał, że ma inną wizję placu Długosza od M. Lenka, a rezygnując z unijnej dotacji dużo zaryzykował, wszak nigdy nie ma 100-procentownej pewności, że projekt zostanie zrealizowany. Kto jednak nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zdecydowana większość raciborzan, co wyniREKLAMA

Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Eko-Okna chcą

statuą św. Jana Nepomucena) oraz św. Marcelego (z budynkiem dawnej stacji paliw). Obecny skwer przy baszcie i parking były zabudowane. Koncepcja Eko-Okien zakłada odejście od pustej, nienaturalnej dla śródmieścia przestrzeni na rzecz wielofunkcyjnego obiektu o silnym oddziaływaniu centrotwórczym z elewacją z cegły klinkierowej. Projekt wyszedł z renomowanej, wielokrotnie nagradzanej pracowni Toprojekt z Rybnika. Plac Długosza jest własnością miasta. W 2008 r., za zgodą Rady Miasta, ówczesny prezydent Mirosław Lenk wystawił go na sprzedaż. Cena wywoławcza za 0,83 ha wynosiła wówczas 15 mln zł. Eko-Okna lub zależny od spółki podmiot będzie musiał go nabyć w drodze przetargu publicznego. Formalności mogą potrwać kilka miesięcy. Prezentacja idei projektanta, poziomy, przeznaczenie, wizualizacje do pobrania na naszym nych i społecznej. Od radnych kwotach. Czekają na stanowisko portalu. zależy, czy plac będzie sprzeda- władz miasta. Materiały udostępniła firma ny. Eko-Okna nie mówią na razie Obecny plac Długosza to daw- Eko-Okna (waw) o terminach realizacji wizji ani niej dwa place - Nowy Targ (ze

inwestować na pl. Długosza DOKOŃCZENIE ZE S. 1.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ka m.in. z naszej sondy, kibicuje planom Eko-Okien. Trzeba jednak pamiętać, że wizja twórcy i właściciela spółki z Kornic, raciborzanina, to jedno, a rola władz samorządowych to drugie. Poza wsparciem takich działań, rzecz jasna w granicach prawa, trzeba myśleć o tym, jak ma wyglądać miasto wokół placu Długosza z przedstawionych wizualizacji. Podobnych, mniejszych terenów, jest więcej. Nie wystarczy bić brawo i obwieszczać światu jestem ZA. Trzeba zrobić kolejne kroki, tam gdzie Eko-Okien już nie będzie. To wyzwania związane z ponownym zaludnieniem centrum, układem komunikacyjnym, małą architekturą, ożywieniem go pod względem handlu i usług, zagospodarowaniem podwórek, wsparcie kolejnych inwestycji budowlanych, przede wszystkim mieszkaniowych. Roboty jest na minimum pięć lat. Proponuję więc, by nie grzać się za długo w blasku słońca, jakie wyszło zza chmur z Kornic, ale brać się szybko do pracy. Dla nikogo jej nie zabraknie!

Inwestycja ma zmienić oblicze placu Długosza. Wielofunkcyjny, nowoczesny, ale umiejętnie wkomponowany w śródmieście obiekt ma mieścić szkołę, show room Eko-Okien, strefę badań, pomieszczenia na startupy, mieszkania, strefę zdrowia i sportu, audytorium, a także rekreacyjny zielony dach i podziemny parking na 300 miejsc. Przestrzenie wewnątrz będą odtworzeniem placu św. Marcelego przeznaczonego pod wydarzenia plenerowe. - To nasza propozycja - mówi prezes Eko-Okien Adam Wajda. Spółka poddaje ją dyskusji rad-

Zabudowa placu Długosza ILE TO MOŻE KOSZTOWAĆ? Racibórz » Prezes spółki Eko-Okna wstrzymał się 25 lutego od odpowiedzi na to pytanie. Reszta to domysły. Nie ma wątpliwości, że będzie to więcej niż 100 mln zł. Na tyle bowiem, jak wspominano podczas niedawnej kampanii wyborczej, spółka Echo-59, która w 2010 r. kupiła w przetargu plac Długosza, ale nie przystąpiła do aktu notarialnego wyceniała ponoć koszt budowy tu galerii handlowej. Za plac zdecydowała się zapłacić 8 mln zł (był to czwarty przetarg, przy pierwszym cena wywoławcza wyniosła 15 mln zł). Do 100 mln zł nawiązał 25 lutego podczas konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy, mówiąc, że na pewno będzie więcej. Specjaliści w branży twierdzą, że przynajmniej 150 mln zł, nie licząc kosztów działki (tu miasto musi zlecić nowy operat do przetargu). O kosztach nie chcieli też mówić projektanci. - Nie jesteśmy do tego upoważnieni - zastrzegli. Odpowiedzi uniknął prezes Eko-Okien Adam Wajda. Dla spółki to obecnie wizja, która ma być przedyskutowana na forum Rady Miasta. Jeśli będzie zgoda, wówczas ruszy proces inwestycyjny, a wraz z nim prace projektowane i uzgod-

nienia, m.in. z konserwatorem zabytków. Wraz z dokumentacją inwestor otrzyma kosztorys. Obecne szacunki będą miały wtedy konkretny wymiar, przy czym dane te nie muszą być znane publicznie. Od dobrej woli Eko-Okien będzie zależeć, czy się tym pochwalą. Eko-Okna na obecnym etapie nie precyzują również, w jakiej formule chcą inwestować - jaki podmiot bezpośrednio miałby przystąpić do przetargu na zakup działki, a potem budowy. To stanie się jasne z chwi-

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

lą, kiedy radni zapalą zielone światło. Dochodzi jeszcze kwestia przetargu. Ten zgodnie z prawem będzie nieograniczony, a zatem nie można wykluczyć, że staną do niego inne firmy. Poniżej powody, dla których Echo-59 odstąpiło we wrześniu 2010 r. od kupna pl. Długosza

„Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie oferty sprzedaży i owocną współpracę podczas sprawnie i facho-

wo przeprowadzonego procesu rokowań na nabycie nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Długosza 1 w Raciborzu. Przedstawiciele naszej firmy we współpracy z renomowanymi agencjami badania rynku, przeprowadzili szczegółową analizę lokalizacyjną i inwestycyjną oferowanego terenu, której wyniki zostały wczoraj przekazane Zarządowi spółki. Na ich podstawie Zarząd „Projekt Echo-59” Sp. z o.o. podjął decyzję o odstąpieniu od zakupu wymienionej wyżej działki. Przedmiotowy teren został oceniony bardzo dobrze pod względem lokalizacyjnym i potencjału inwestycyjnego. Jednak, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji rynkowej i skali działań podejmowanych przez „Projekt Echo-59” Sp. z o.o., nie odpowiada modelowi biznesowemu przyjętemu przez spółkę. Zakup terenu związany byłby z koniecznością dopasowania inwestycji do wypracowanych standardów wewnętrznych, co wiązałoby się z oczekiwaniem na poprawę koniunktury, co z kolei mogłoby znacząco przedłużyć proces inwestycyjny i w efekcie opóźnić rozwój Miasta. Decyzja o wycofaniu się z tak obiecującego projektu była bardzo trudna, została jednak podjęta przede wszystkim ze względu na świadomą i prorozwojową politykę miasta, której hamowanie jest jak najdalsze od intencji spółki i założeń jej strategii biznesowej.” (waw)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 1 marca

»3

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

MULTI UBEZPIECZENIA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

1

z miejscem w Raciborzu w ogólnopolskim plebiscycie Racibórz » Głosy klientów były jednoznaczne. MULTI UBEZPIECZENIA w Raciborzu zdobyły tytuł: Orły Ubezpieczeń 2018 r. Nagroda już jest w rękach Izabeli Mudy, właścicielki biur w Raciborzu. Redakcja: Redakcję doszły słuchy, że MULTI UBEZPIECZENIA zajęły 1 miejsce wyborem klientów w plebiscycie Orły Ubezpieczeń 2018. Gratuluję wyróżnienia. Izabela Muda: Dziękuję. Zostałam mile zaskoczona faktem, że klienci wskazali moją firmę jako najlepszą w Raciborzu w głosowaniu, przeprowadzonych badaniach i ankietach. Cieszę się, że mieszkańcy Raciborza i okolic doceniają nasze zaangażowanie w najwyższą jakość usług. To wspaniałe! Dziękuję z całego serca. R: Powiedziała Pani „nasze” zaangażowanie, bo MULTI UBEZPIECZENIA to już nie jedna, a cztery osoby? IM: Zgadza się. Bez moich pracownic – Kasi, Anety i Dominiki – tego sukcesu by nie było. W ich stronę również kieruję podziękowania. Tworzymy taki zgrany, babski team! Stawiamy na rozwój, szkolimy się, ale co najważniejsze – wszystkie uwielbiamy kontakt z ludźmi. R: Wróćmy jednak do początku. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło? IM: Choć gadulstwo jest moją cechą, z trudem przychodzi mówienie o sobie. Ale pokrótce… Los mną tak pokierował. Po kilku latach pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego okazało się mrzonką marzenie o stałym zatrudnieniu. Niż demograficzny w szkołach spowodował, że nawet dla nauczycieli od dawna zatrudnionych nie było pracy. Postanowiłam pójść inną drogą. To miało być coś „na

chwilę”, na próbę, na ten jak- mamy, a i słowo sukces wydaje że trudny kilkanaście lat temu się tu mocno przesadzone. w szkolnictwie czas. R: Jednak klienci wybrali R: Decyzja okazała się być MULTI UBEZPIECZENIA słuszną. Założyła Pani dzia- numerem 1 w Raciborzu. łalność i postawiła na rozwój IM: Może dlatego, że jesteśmy ubezpieczeń w naszym mie- prawdziwe, zwyczajne, takie – ście. Chyba już nie myśli Pa- jakby to powiedzieć? – swojskie ni o powrocie do nauczania dziewczyny! Czasami aż zanadto, języka ojczystego? kiedy np. zaczynam z niektórymi IM: Nie myślę, choć czasem tę- osobami po drugiej stronie biursknię za funkcją polonistki, za ka „godać” po śląsku. Tu wszakkorektą tekstów i za dziennikar- że wspomnę prof. Jana Miodka, stwem. Zbyt wiele jednak wło- który kiedyś osobiście mnie pożyłam wysiłku przez te 4 i pół uczył: „Izo, nigdy nie wstydź się roku w rozwój firmy, zaczyna- gwary śląskiej. Wplataj ją czasem jąc zupełnie od zera, nie mając w swoją codzienność.” ani bazy klientów, ani doświadczenia. Moim pierwszym klien- R: To już wiemy, co wyróżtem była moja mama, po raz nia Was na tle konkurencji, pierwszy ubezpieczyła dom i to której w mieście nie brakuje, właśnie była pierwsza i w zasa- prawda? dzie jedyna polisa, jaką wysta- IM: Nie skupiam się na innych. wiłam w pierwszym miesiącu Niech każdy sobie swoją rzepmojej pracy. Początki nie nale- kę skrobię. Każdemu życzę dożały do łatwych. To chyba nor- brze. Przypomniało mi się temalne w każdej branży. raz, jak kiedyś znajomy agent ubezpieczeniowy z dłuższym R: Ale machina ruszyła i dziś stażem ostrzegał mnie, że to już ma Pani 3 biura w Racibo- wyścig szczurów i jeżeli nie porzu. Skąd tyle ambicji w Pani? biegnę w nim, to koniec, wypaIM: Tak, cały czas inwestuję dam z gry. Odpowiedziałam mu w rozwój firmy. Po dwóch la- wtedy tylko: to biegnij, a ja mitach otworzyłam dwa biura jed- mo wszystko pójdę obok wyścinocześnie, w których obecnie gu, powoli, małymi krokami. Od mamy przyjemność obsługiwać dziecka moja kochana mama tysiące klientów. Jestem ambit- wpajała mi taką życiową prawna, ale nie na zasadzie takiej, że dę, że małą łyżką też można się muszę być najlepsza. Ambitna najeść. I tego się trzymam. raczej w znaczeniu – stawiająca na rozwój i bardzo wymagają- R: Na zakończenie wywiadu, ca w stosunku do samej siebie. proszę przypomnieć, jaki rodzaj ochrony ubezpieczeniowej R: Jaka jest zatem Pani re- można otrzymać w trzech biucepta na sukces? rach MULTI UBEZPIECZEŃ? IM: To trudne pytanie, gdyż ja- IM: Każdy z nas ma coś do ubezkichś specjalnych sposobów nie pieczenia. U nas spośród 18 to-

U góry od lewej: Aneta, Dominika, Kasia. Poniżej Izabela – właścicielka firmy.

warzystw ubezpieczeniowych indywidualnie dobieramy ofertę do potrzeb danej osoby. Nie działamy maszynowo jak porównywarki w Internecie. Nasza praca nie kończy się na wystawieniu polisy, chętnie pomagamy naszym klientom, kiedy spotka ich przykre zdarzenie losowe. W biurach wystawiamy najtańsze OC komunikacyjne i proponujemy tylko najlepsze autocasco. Przez wzgląd na anomalia pogodowe w ostatnich latach, dużym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia domów i mieszkań. To wspaniała tendencja, że ludzie świadomie stawiają dziś na ochronę swojego majątku, ale także coraz chętniej wykupują u nas polisy na życie. Prócz klientów indywidualnych, zaufało nam też wiele firm, które obsługuje-

my w oparciu o umowy flotowe, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, a także szkoły, instytucje i duże spółki. Specjalizujemy się także w ubezpieczeniu upraw, zwierząt, OC działalności, OC zawodowym, polisach na podróż, na narty, pod kredyt, w NNW szkolnym i wielu innych rodzajach. Zachęcamy do skorzystania z usług w zakresie formalności po zakupie pojazdu z zagranicy i w kraju (akcyza, tłumaczenia, VAT, rejestracja). Taką ofertę w ramach współpracy z nami proponują Państwo Grela, od których uczymy się fachowości i profesjonalizmu w obsłudze klienta. Sporym ułatwieniem dla mieszkańców jest nasze biuro przy Wydziale Komunikacji, gdzie petenci po rejestracji, od razu po wyjściu z budynku Starostwa, mogą wejść do naszego

biura (w białym budynku – wejście od parkingu) i ubezpieczyć pojazd. Nie muszą tracić czasu i udawać się samochodem na miasto. Dodatkowo, dla osób, które nie mają możliwości wykupienia polisy w tygodniu, proponujemy wizytę w sobotę w biurze przy ul. Opawskiej (czynne od 9:00 do 13:00). R: Widać, że lubi Pani rozmawiać o ubezpieczeniach, bo niełatwo mi zakończyć rozmowę. IM: Tak wiem, gaduła ze mnie. Dziękuję za rozmowę. Ostatnie zdanie, obiecuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję klientom za wyróżnienie i zapraszam ponownie stałych klientów, a także wszystkich tych z Państwa, którzy jeszcze u nas nie byli.

ul. Opawska 69 (obok Pepco i Rossmanna)

ul. Mickiewicza 3

ul. Ostrógska 10 wejście od strony parkingu Starostwa,

ZAPRASZAMY DO: Izabeli » tel. 570 77 55 77, izabela.muda@o2.pl Dominiki » tel. 570 55 77 70, multi.ubezpieczenia1@o2.pl

ZAPRASZAMY DO: Kasi » tel. 570 77 55 75, multi.ubezpieczenia2@o2.pl

ZAPRASZAMY DO: Anety » tel. 570 77 50 77, multi.ubezpieczenia3@o2.pl

przy Wydziale Komunikacji


Aktualności

»4

Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

W POWIECIE Starostwo i gminy poczyniły ustalenia na temat siatki połączeń komunikacyjnych Ustalono, że wkrótce mogą się pojawić korekty w godzinach kursowania autobusów. - Od 1 marca organizatorem transportu publicznego na obszarze powiatu będzie Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Na operatora (przewoźnika) wyznaczono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. Wspólnie z gminami, które będą współfinansowały transport publiczny, ustalono że dotychczasowa siatka połączeń autobusowych zostanie zachowana. Mogą pojawić się natomiast drobne korekty w godzinach odjazdu autobusów. Aktualne rozkłady jazdy zostaną wkrótce rozmieszczone na przystankach. Można je będzie znaleźć także na stronach internetowych organizatora i przewoźnika - podało w komunikacie Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Starostwo Powiatowe

Zapadł wyrok w sprawie Ryszarda W., byłego starosty raciborskiego Raciborski sąd wydał orzeczenie 20 lutego. Na razie jest ono nieprawomocne. Chodzi o głośną sprawę oświadczeń majątkowych byłego samorządowca. Przypomnijmy, ponowny proces przeciwko W. ruszył 15 stycznia. Wtedy też były samorządowiec, a dziś polityk, wycofał zgodę na publikację nazwiska i wizerunku. Jego pełnomocnik wnioskowała przed sądem o wyłączenie

REKLAMA

jawności, ale nie zgodził się na to prokurator. Tym razem zapadł wyrok skazujący. Były starosta raciborski Ryszard W. musi zapłacić karę grzywny oraz pokryć koszty sądowe.

Mieszkańcy powiatu będą mogli zgłaszać projekty uchwał Uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych ma przyjąć na kolejnej sesji Rada Powiatu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W przypadku Powiatu Raciborskiego grupa mieszkańców musi liczyć co najmniej 500 osób. Radni w drodze uchwały określą szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  (w)

XIV Gala Przedsiębiorczości w Pietrowicach Wielkich

Eko-Okna, państwo Marcinek, Trzy Maki, KrybusMusic i Bruno Stojer zostali w tym roku wyróżnieni na dorocznej gali biznesu. Imprezę zorganizowano w centrum społeczno-gospodarczym. Gośćmi są samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy. Eko-Okna odebrały już statuetkę po raz drugi, tym razem w kategorii nowa inwestycja. Największa w powiecie spółka wciąż się rozwija, zwiększając powierzchnie produkcyjne i magazynowe oraz REKLAMA

zatrudnienie. Wyróżnienie z rąk wójta Andrzeja Wawrzynka odebrał prezes spółki Adam Wajda, do niedawna sekretarz w pietrowickim urzędzie, szef Rady Powiatu, w towarzystwie członkiń zarządu Teresy Czerwińskiej i Bronisławy Harnyś.Państwo Ilonę i Marka Marcinków z Lekartowa wyróżniono w kategorii prężne gospodarstwo. Trzy Maki to restauracja w Makowie, prowadzona przez Weronikę Rymę, specjalizującą się w śląskich daniach. Otrzymała statuetkę w kategorii Solidny Produkt Usługa. Nagrodzona młoda firma to KrybusMusic Daniela Krybusa, który zapewnia oprawę imprez. Brunon Stojer, emerytowany matematyk, to dziś aktywny strażak ochotnik i badacz lokalnych dziejów, autor szeregu opracowań, w tym książek, choćby ostatnio wydanej monografii OSP w naszym powiecie. Fot. Katarzyna Kubik

Dyrektor szpitala wnioskuje o nagrodę jubileuszową 19 lutego na posiedzeniu zarząd powiatu odmówił wydania zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej. Niewykluczone, że sprawa trafi do sądu. Dyrektor lecznicy, Ryszard Rudnik, 20 lutego na konferencji prasowej mówił, że to kwestia zasad i prestiżu. Uważa, że zgodnie z prawem, za 35 lat pracy należy mu się 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia. To kwota ok. 34 tys. zł. Sprawa sięga trzech lat wstecz. Wtedy zarząd powiatu również odmówił zgody na wypłatę. Dyrektor argumentuje jednak, że zmieniły się przepisy i nagroda mu się teraz należy. - Dlaczego więc nie mam wystąpić o jej wypłatę - mówił na konferencji. Czy spór rozstrzygnie ostatecznie sąd? Na to pytanie dyrektor nie udzielił odpowiedzi. Red. REKLAMA

REKLAMA


Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»5

Reklama

REKLAMA

W MIEŚCIE Dodatkowe 100 tys. zł dla INTRO festival 2019 Do 150 tys. zł ma wzrosnąć tegoroczne wsparcie miasta dla INTRO festivalu na raciborskim zamku. W środę radni przyznali kolejne 100 tys. zł. Edycja 2019 ma się odbyć 12 i 13 lipca. Będzie to zeszłoroczny poziom finansowania. Na razie w budżecie jest 50 tys. zł, a w środę radni mają przegłosować dodatkowe 100 tys. zł. Festiwal organizuje raciborska Fundacja Intro Light. W piśmie do prezydenta przedstawiła źródła finansowania, ujawniając m.in., że prowadzi w tym roku rozmowy o wsparciu z Lenovo. W 2018 r. województwo śląskie wsparło imprezę kwotą 38 tys. zł, w tym roku ma to już być 100 tys. zł, bo festiwal wszedł w grupę imprez priorytetowych. Powiat dał 15 tys. zł, sponsorzy 113 tys. zł, a sprzedaż biletów blisko 181 tys. zł. 150 tys. zł pochodziło z miasta. Łączny budżet INTRO 2018 to ok. 525 tys. zł. - Trzeba sobie ostatecznie odpowiedzieć, czy chcemy mieć projekt ogólnopolski czy nie? Czy mamy go rozwijać czy gasić? Czy chcemy ekwiwalent reklamowy dla miasta wart miliony w kwocie ułamkowej dotacji, bo przecież nie sam obrót przedsiębiorców z przyjezdnych jest zyskiem, a ilość artykułów medialnych kształtująca wizerunek miasta i wyceniana na rynku analiz PR na konkretne kwoty? - napisał w liście do prezydenta prezes fundacji Odyseusz Olbiński. (w)

Debiuty PZKFiTS Gdańsk Raciborzanka mistrzynią fitness

23-letnia raciborzanka, absolwentka I LO oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku dietetyka kliniczna zdobyła 23 lutego, I miejsce podczas XXVI Debiutów PZKFiTSG w Gdańsku. Debiuty kulturystyczne PZKFiTS 2019 odbywają się podczas targów ESP – „Europe Sport Power” Sport & Zdrowie - organizowanych w Amber Expo Gdańsk. To największa Gala Kulturystyki i Fitness Amatorów w Polsce. Barbara Modrzejewska z Raciborza wygrała kategorię Fit Model. W październiku zeszłego roku Modrzejewska startowała do Rady Miasta Racibórz z list KWW TAK. Roberta Myśliwego. - Na co dzień pracuję z ludźmi z różnych środowisk, promując zdrowy i aktywny tryb życia. Od dziecka jestem osobą aktywną fizycznie, niezależnie od pory roku potrafię znaleźć chwilę na rekreację sportową. Miłość do zwierząt skłoniła mnie do adopcji dwóch czworonogów, kota i psa. Pomaganie moim podopiecznym pod względem zdrowego odżywiania i ich aktywności fizycznej stało się moją pasją i nauczyło mnie słuchania potrzeb drugiej osoby - pisała o sobie. Pracuje jako trener personalny. red., fot. KKW TAK

Prezydent Polowy zrezygnował z unijnej dotacji, ale nie z pieniędzy! Rezygnacja z unijnego wsparcia na pl. Długosza nie oznacza rezygnacji z unijnych pieniędzy - zapowiada głowa miasta i ujawnia, na co miałoby pójść wsparcie z Brukseli.

Zapowiedział to na sesji prezydent Dariusz Polowy, informując, że raciborski samorząd nie podpisze umowy na unijne wsparcie modernizacji pl. Długosza. Na zagospodarowanie tego miejsca jest inny pomysł, związany z prywatnym inwestorem, którym są Eko-Okna.Na planowaną pierwotnie przebudowę placu Długosza na miejsce rekreacji w plenerze, z nową sceną i tzw. czerwonym budynkiem mieszczącym osławioną pralnię i kafejkę internetową, magistrat otrzymał 6,3 miliona złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 5,6 miliona złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa to 720 tysięcy złotych. Teraz władze chcą zagospodarować te pieniądze w innym miejscu, a konkretnie na bulwarach. Szczegółów jednak brak. Na razie znany jest tylko kierunek – tereny nad Odrą, które „mają być przywrócone miastu w pełnej krasie”. Plany zakładają „bazowanie na tej osi, która jest” i służy integracji mieszkańców. (waw)

Zaniepokojeni mieszkańcy przychodzą do prezydenta Polowego Głowa miasta zapewnia, że monitoruje sytuację i deklaruje kontynuację pomocy. Dodaje, że nie ma wpływu na podejmowane decyzje. - Przypominamy, że Urząd Miasta i Prezydent Raciborza mają ograniczone możliwości wpływu na funkcjonowanie Szpitala Rejonowego w Raciborzu i w konsekwencji m.in. na plany wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu. Prosimy pamiętać, że szpital oraz przyległe do niego parkingi podlegają wyłącznie władzom Powiatu i panu Staroście. To władze samorządu powiatowego sprawują pieczę nad tą jednostką i mają realny wpływ na jej organizację. Pomimo to, Miasto Racibórz co roku wspiera działalność szpitala rejonowego, m.in. zwalniając całą jednostkę z podatku od nieruchomości. Dzięki temu szpital co roku może zaoszczędzić około pół miliona złotych. W trosce o zdrowie mieszkańców Raciborza oraz całego Powiatu Raciborskiego Prezydent Dariusz Polowy deklaruje kontynuację tej pomocy w nadchodzących latach. W związku z trudną sytuacją raciborskiego szpitala i nowymi informacjami na jego temat, do Urzędu Miasta w Raciborzu zwracają się zaniepokojeni mieszkańcy. Urząd informuje, że monitoruje sytuację służby zdrowia i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w ramach swoich kompetencji - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miasta. UM Racibórz

Srebrna reaktywacja Prezydent wysyła na Unię geodetów

Wszystko w związku z planami inwestycji na starym stadionie Unii Racibórz. 200 tys. zł dostanie Ośrodek Sportu i Rekreacji na dokumentacje techniczne obiektów sportowych. Jak się okazuje, jednym z nich ma być boisko wielofunkcyjne przy ul. Srebrnej. Podczas komisji oświaty prezydent Dariusz Polowy ujawnił, że jest po słowie z klubami, jest kompromis, by zbudować na Płoni taki obiekt, ale jest też problem, czy wystarczy przy Srebrnej terenu. - Musi to zmierzyć geodeta - dodał prezydent. Jeśli okaże

się, że nie, wówczas miasto poszuka nowej lokalizacji. Prezydent uzależnia jednak decyzję od kompromisu klubów. Środowiska piłkarskie same mają ustalić, gdzie takie boisko spełni najlepiej swoje funkcje.

997 Ukradł alkohol a potem groził pobiciem Raciborscy mundurowi z prewencji zatrzymali 17-latka, który dokonał kradzieży rozbójniczej. Do zdarzenia doszło 25 lutego około godziny 12:25 w Raciborzu przy ulicy Podwale. Sprawca - jak czytamy w komunikacie KPP - będąc w markecie dokonał kradzieży butelki alkoholu o wartości kilkudziesięciu złotych i nie płacąc za towar chciał opuścić sklep. Sytuacja została zauważona przez pracownika ochrony, który to natychmiast podjął interwencję. W tym momencie mężczyzna stał się agresywny, groził pobiciem oraz zaczął się szarpać z pracownikiem ochrony, chcąc uciec z marketu przed przyjazdem policji. Powiadomiony o przestępstwie dyżurny raciborskiej komendy niezwłocznie wysłał na miejsce mundurowych, którzy zatrzymali agresywnego złodzieja. To 17-letni mieszkaniec Rybnika. Złodziej trafił do policyjnego aresztu, teraz grozi mu nawet 10 lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz

Wracając z akcji ratowali 12-latkę

Do zdarzenia doszło w sobotę 23 lutego około 15.20 na ul. Opawskiej w sąsiedztwie ulicy Kochanowskiego. Pomocy wymagała 12-latka. Dziewczynka leżała na chodniku i wymiotowała. Ochotnicy z OSP Sudół, wracający z akcji przy ul. Solnej, gdzie doszło do pożaru mieszkania, udzielili dziewczynie pomocy, a potem przekazali ją pod opiekę ratowników medycznych. 12-latka była przytomna, ale bez kontaktu.

Kłęby dymu przy Solnej Pożar mieszkania w kamienicy Do zdarzenia doszło 23 lutego około 13.40. Na miejsce wysłano dwa zastępy zawodowe z Raciborza, autodrabinę oraz ochotników z Sudoła. W mieszkaniu nikogo nie było. Jedna osoba zdołała się z niego ewakuować. Strażacy ugasili płomienie, a potem przystąpili do opróżniania wnętrza z tlących się przedmiotów. Z mieszkania zdołano ewakuować psa. Przekazano go weterynarzowi. Życiu zwierzęcia nic nie zagraża. Spaleniu uległy dwa pokoje o łącznej powierzchni około 50 m kw. Uratowano kuchnię, przedpokój i łazienkę. Straty oszacowano na 50 tys. zł. Przyczyna zaprószenia ognia pozostaje nieznana. Red., fot. Wojciech Kamiński


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 1 marca

A.S.

Profilaktyczny DZIEŃ KOBIET z DenticaCenter

Miesiąc marzec jest jest miesiącem poświęconym profilaktyce zdrowia jamy ustnej pod nazwą „Cała Polska mówi Aaaaa…….”. Z tego powodu DenticaCenter oraz Akademia Fitness z Raciborza zaprasza wszystkie panie 8 marca na dni otwarte do Akademii Fitness poświęcone profilaktyce jamy ustnej. Będzie można przetestować szczoteczki elektryczne

Oral-B, zapoznać się z innymi produktami tej firmy, porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą państwu w doborze odpowiednich produktów do higieny jamy ustnej oraz zaprezentują jak ich używać. Będzie można także zdobyć informacje o nowoczesnych aparatach Invisiline jedna z najnowocześniejszych metod leczenia ortodontycznego oraz implanta-

cji i i nowej metodzie wykonywania koron w systemie Cad-Cam. Dla każdego w tym dniu jest przewidziany mały upominek, będą konkursy z nagrodami i świetna atmosfera. Serdecznie zapraszamy ƒƒ DenticaCenter ƒƒ Akademia Fitness ƒƒ Oral-B

C E N T R A S T O M A T O L O G I C Z N E www.denticacenter.pl Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza), tel.: 32 44 02 224 Racibórz, ul. Jana Kochanowskiego 3, tel.: 32 770 02 24 Wodzisław Śląski, ul. 26 marca 94 a, tel.: 32 440 84 94 REKLAMA

REKLAMA

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 1 marca

»7

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Po co Ci fizjoterapeuta?

Raciborski Rynek Zdrowia

REKLAMA

AKSON pomoże?

Wielu z nas boryka się z problemami bólowymi, czy to kręgosłupa, czy stawów np. kolanowych, barków, łokcia tenisisty, czy innych schorzeń. Zawsze mamy mało czasu. Ciągle coś musimy robić, jesteśmy czymś zajęci. Robimy to mimo bólu, informacji od naszego organizmu, który mówi „STOP, tam

się coś dzieje, zacznij działać, dłużej nie wytrzymam”. I z naszej praktyki wiemy, że im szybciej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej powrócisz do zdrowia, a efekty będą bardziej trwałe. Specjaliści z Ośrodka Rehabilitacji AKSON zajmą się Twoim problemem, indywidualnie z Tobą ustalą dogodny czas

wizyt. Przyjmujemy od 8 do 21, więc o czas się nie martw. Posiadamy wiedzę i sprzęt najwyższej klasy, a efekty możesz widzieć już po pierwszej wizycie. Nie czekaj i umów się na pierwszą wizytę. Rejestracja 513-574584, tam dowiesz się więcej. Do zobaczenia!

Ośrodek Rehabilitacji AKSON Racibórz, ul. Kolejowa 19 Rejestracja telefoniczna: 513-574-584

OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

Średni czas oczekiwania pacjenta na poradę specjalistyczną w Szpitalu Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu - stan na miesiąc luty 2019 roku Lp.

NAZWA PORADNI

CZAS OCZEKIWANIA

Ilość osób przyjętych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2018 roku

1

CHIRURGIA OGÓLNA

Lipiec 2019

12253

2

CHIRURGIA DLA DZIECI

Kwiecień 2019

5398

3

CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Marzec 2019

3232

4

UROLOGICZNA

Listopad 2019

4698

5

OTOLARYNGOLOGICZNA

Lipiec 2019

6134

6

DIABETOLOGICZNA

Czerwiec 2020

1143

7

REUMATOLOGICZNA

Listopad 2019

830

8

NEUROLOGICZNA

Luty 2020

2336

9

CHORÓB ZAKAŹNYCH

Październik 2019

3424

10

OKULISTYCZNA

Styczeń 2021

6510

11

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

Styczeń 2020

3582

12

CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kwiecień 2019

4965

13

DERMATOLOGICZNA

Kwiecień 2019

7161

14

CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Grudzień 2019

20443

15

ONKOLOGICZNA

Marzec 2018

4131

16

CHORÓB SUTKA

Sierpień 2019

1737

17

PROKTOLOGICZNA

Maj 2018

888

Suma:

90662

REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, kafelki, płyty kartonowo-gipsowe, zabudowa strychu, usługi ciesielsko-dekarskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE

PKS Sp. z o.o.

ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ osoby na stanowisko

KIEROWCY AUTOBUSU

z terenu powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego Wynagrodzenie od 3.200 zł brutto + premia 2400 zł

Usługi finansowe

za przejście z innego zakładu pracy.

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Nowa pożyczka ratalna do 20 000 zł w GetMoney Pożyczka na raty na co chcesz! Z przyjemnością informujemy, że na Get-money.pl pojawiła się nowa oferta pożyczki na raty online. Dogodna pożyczka ratalna (Raty) od 1000 do 20 000 złotych, a jej okres spłaty wynosi od 3 do 48 rat. Zapraszamy do sprawdzenia! e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. Potrzebujesz pożyczki pozabankowej z powodu BIK? Kredyty z sektora pozabankowego dostępne całkowicie online, pożyczki z krótkim okresem spłaty udzielane na 30 dni za 0 zł, pożyczki dla osób posiadających negatywny BIK, oferta pożyczek konsolidacyjnych nawet do 25 000 zł na okres 60 miesięcy, udzielane również w sytuacji posiadania komornika, e-mail: banki24@banki24.com.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, REKLAMA

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Racibórz, ul. Środkowa 5 lub wysłać na adres: kadry@pksraciborz.pl gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów! Tel. kom.: 692 191 585. Skup-złomu oraz akumulatorów tel.506933-290 Skupujemy złom zwykły-kolor różny. UWAGA.Skupujemy akumulatory dojazd nawet po 1 szt. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia za złomowane piece CO. Odbieramy sprzęt AGD RTV i złom gospodarczy, demontujemy ogrodzenia piece z kotłowni, zapewniamy bezpłatny transport 24/h/7 dni. tel.: 506-933-290. Tel. kom.: 506-933-290, e-mail: skupzlomu4@ wp.pl, www.skupzlomu4.pl. Złomowanie samochodów skup-Racibórz tel. 530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. kzpkowalski.pl.

NIERUCHOMOŚCI

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 ność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466.

Mieszkanie kupię Pilnie kupie mieszkanie - Raciborz Dzien dobry, pilnie poszukuje mieszkania dla powiekszajacej sie rodziny. Mieszkanie moze byc zadluzone. Place gotowka! Tel.: 699 528 749, e-mail: kamil.now105@gmail.com.

Mieszkanie wynajmę 2 pokojowe mieszkanie przy ul. Słowackiego Wynajmę wygodne mieszkanie, 2 pokoje 38m2, kuchnia umeblowana z lodówką, szafa w przedpokoju, łazienka z wanną, balkon. Cena 1300 zł plus koszt mediów, kaucja. Tel. kom.: 792648639, e-mail: zibiszczepaniak@interia.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24 Zarząd Powiatu Raciborskiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 959/102 na arkuszu mapy 2, obręb Studzienna, o powierzchni 0,0965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00038634/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. OGŁOSZENIE

Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, podaje do publicznej wiadomości

Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: 32 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Serwisant automatyk, TBI Technology Dołącz do zespołu TBI TECHNOLOGY! Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki finansowe, możliwość rozwoju zawodowego i pracy z nowymi technologiami! Twoim zadaniem będzie m.in. wykonywanie przeglądów i konserwacji maszyn CNC pod kątem automatyki. Więcej informacji na naszej stronie www. Tel.: +48 32 777 43 60, e-mail: praca@tbitech.pl. www.tbitech.pl. Praca w lodziarni Słodka Praca. Lubisz lody,kawę, czekoladę? Lubisz wyzwania i pracę w super zespole? Szukamy energicznych ludzi do Lodziarni Miś w Raciborzu oraz do obsługi naszego lodowózka. Praca od marca 2019 roku. Ilość miejsc ograniczona. Tel. kom.: 661 116 128, e-mail: tomasz.szypula@wp.pl. Praca dla stolarzy Zakład Stolarski specjalizujący się w produkcji mebli kuchennych, zatrudni stolarza z doświadczeniem, praca przy produkcji i montażu mebli, zapewniamy wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, umowę o pracę, szkolenia, zwracamy koszty dojazdu do pracy. Tel. kom.: 663233881, e-mail: euromeb@kuchnie-nawymiar.pl.

RTV / AGD

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na: oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych Działając na podstawie zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) organizator przetargu zawiadamia, iż unieważnia przetarg ustny nieograniczony z dnia 14.02.2019 r. na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, z następujących przyczyn: przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przedłożył dokument potwierdzający wpłatę wadium jako osoba fizyczna, zaś do przetargu przystąpiła osoba prawna, której uczestnik jest wspólnikiem. Zgodnie z odpisem z KRS- u, zakres działalności osoby prawnej nie obejmuje działalności będącej przedmiotem przetargu. Na tej podstawie unieważnia się przetarg i odmawia uczestnikowi, który wygrał przetarg podpisania umowy na oddanie w najem lokalu użytkowego. 26.02.2019 r. ./-/ Mariola Jakacka Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu REKLAMA

REKLAMA

Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

REKLAMA

Lokal użytkowy sprzedam Sprzedam czynny bar w Raciborzu Sprzedam czynny bar SKAT w Raciborzu przy ulicy Żorskiej. Tel. kom.: 503 138 972.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalREKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ:

REKLAMA

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.


Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»9

Reklama

NIEMIECKA JAKOŚĆ W DOBRYM STYLU!

04.03.2019 otwarcie NOWEGO SKLEPU ODZIEŻ I OBUWIE ENGELBERT STRAUSS

RACIBÓRZ, LONDZINA 10/2A


Rozrywka

» 10

Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

13 MARCA GODZ. 18.00, GALERIA OBOK RCI UL. DŁUGA 2 BEZ PRZEWODNIKA” - WYSTAWA FOTOGRAFII MARKA FURMANOWICZA

10 MARCA GODZ. 18:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 TOMASZ STOCKINGER NA DZIEŃ KOBIET W RCK

Tomasz Stockinger w duecie z pianistą Stefanem Gąsieńcem w Wieczorze kabaretowym z piosenkami polskiego kina przedwojennego „Już nie zapomnisz mnie”. Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne - piosenki autorstwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, Tuwima, Warsa, Petersburskiego - wykonywane będą naprzemiennie z żydowskimi szmoncesami, przedstawionymi w mistrzowski sposób przez Aktora. Tomasz Stockinger pokaże, co oznacza bycie przedwojennym amantem i czarowanie kobiet w stylu Humphreya Bogarta - koniecznie w kapeluszu! Cena biletów: 30 zł, honorowane raciborskie karty „Senior 60+” oraz „Rodzina +”

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

„Bez przewodnika” to wystawa 25 fotografii, pochodzących z bardzo obszernego zbioru Marka Furmanowicza. Są to czarno-białe fotografie, ukazujące Racibórz, jednak nie ten objęty trasami wycieczek, nie ten oczywisty, piękny, dla niektórych zwyczajny, lecz ten, który zmusza do zadumy, być może do powrotu pamięcią w dawne lata. Artysta pokazuje nam miejsca, do których nie kierują się przewodnicy, ale takie, w które jak twierdzi przyciąga go jakaś siła, chęć zobaczenia i potrzeba odkrycia rąbka tajemnicy. Czasami nie ma drugiej drogi powrotu i pobyt w takich miejscach niesie pewne ryzyko. Jednak odrobina emocji bardziej pomaga niż przeszkadza w fotografowaniu. Marek Furmanowicz – raciborzanin, malarz, fotograf, grafik komputerowy i pedagog. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wstęp wolny.

14 MARCA GODZ. 19:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 ANDRZEJ PIASECZNY – AKUSTYCZNIE

Przed Państwem projekt, ze wszech miar szczególny. Macie Państwo możliwość posłuchania utworów Artysty, w specjalnych, kameralnych warunkach, w akustycznych aranżacjach. Będą to wyjątkowe koncerty zapewniające bliską, niemal in-

tymną atmosferę koncertową. W takiej oprawie, największe przeboje Andrzeja, a także wyselekcjonowane przez niego, jego ulubione utwory, będą  brzmiały wyjątkowo. Ceny biletów 109, 129, 149 zł

16 MARCA GODZ. 16:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 „ZA GRANICĄ ŻARTU” WYSTĄPI KABARET NOWAKI.

Kabaret tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej. Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są jednak występy na żywo i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę. Za granicą żartu to najnowszy program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie i śmiech jakiego jeszcze nie zaznaliście. Ceny biletów 70 zł

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Mięso ze słoika bez soli peklującej Składniki: • 1 kg mięsa z szynki wieprzowej • 1 kg mięsa z łopatki wieprzowej • 3 łyżeczki soli • 1 płaska łyżeczka cukru • 1 płaska łyżeczka mielonej kolendry • 1 płaska łyżeczka pieprzu ziołowego • 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu mielonego • 4 ząbki czosnku • 1 łyżka majeranku

ranek, kolendrę, pieprz ziołowy i czarny, wszystko dokładnie wymieszać. Na dno każdego słoika wrzucić 1 liść laurowy i po 2 kulki jałowca oraz ziela angielskiego. Mięso upchać do ¾ Dodatkowo przygotować: wysokości słoika i mocno zakręcić. Na dno wysokiego garnka • 5 słoików (o pojemności 0,5 l) położyć ściereczkę, następnie poukładać słoiki tak aby nie sty• 10 kulek jałowca kały się ze sobą, następnie zakryć całkowicie zimną wodą (parę • 10 kulek ziela angielskiego centymetrów ponad słoiki) i przykryć pokrywką. Od momentu • 5 liści laurowych wrzenia, gotować około 3,5 godz, pamiętając o tym, aby słoiki były cały czas pod wodą (w razie konieczności dolać wrzącej Mięso pokroić w większą kostkę (około 3 x 4 cm). Do mięsa wody). Słoiki pozostawić w garnku do całkowitego wystudzenia. dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, cukier, maje-

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 1 marca

» 11

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

42.90 zł

25.70 zł

D. Millman „Siła spokoju. Droga miłującego pokój wojownika”

KULTURA Postać to znana i szanowana Benefis Maestro Libery Raciborskie Centrum Kultury zaprasza do Domu Kultury STRZECHA (przy ul. Londzina 38) na wielkie wydarzenie, jakim jest benefis Piotra Libery, znanego również jako „Maestro”. Za swoją działalność w kierunku krzewienia kultury muzycznej Piotr Libera odznaczony został tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza. Wydarzenie to zorganizowane zostało w związku z obchodami 800-lecia nadania praw miejskich Raciborzowi.

W benefisie udział wezmą:

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

ƒƒ ƒƒ ƒƒ

MARTA GAMROT-WRZOŁ – sopran TOMASZ JEDZ – tenor Chór Brzezie – pod dyr. Aleksandry Gamrot Chór DFK CANTATE Pawłów pod dyr. Gabrieli Grytner Chór Parafii św. Anny z Krzyżanowic pod dyr. Leonarda Fulneczka Chór „Cecylia” z Krzanowic pod dyr. Kornelii Pawliczek-Błońskiej Chór im. Juliusza Rogera z Rud pod dyr. Marii Wiechoczek Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy pod kier. Aleksandry Wengierskiej Prowadzenie: Jolanta Zubko-Buk

Benefis odbędzie się 9 marca (sobota) o godz. 16.00 w DK STRZECHA (ul. Londzina 38). Wstęp wolny tekst Magdalena Matusik fot.: archiwum prywatne Piotra Libery

Tabu i Feel gwiazdami Memoriału 2019 Dyrektor Memoriału Stanisław Borowik odkrył karty. Co poza dwoma topowymi zespołami? - O Tabu prosili mnie fani - zdradził nam Borowik. Rytmów reggae posłuchamy w niedzielę, a przed nimi THE trAST, który grał już na Memoriale 2018. W sobotę 17 sierpnia wystąpi Feel a przed nimi raciborska formacja Scarlett. W niedzielę będą też kolejne zawody strażackie Firefighter Combat Challenge i rodzinny rajd rowerowy. Będzie też kolejne Brooklyn Gym – Show. (red.)

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

MIESZKANIA MIEJSKIE DO ZAMIANY M1, 16 m2, ul. Opawska

M1, 21 m2, ul. Dąbrowskiego

M2, 25 m2, ul. Skłodowskiej-Curie

M2, 40 m2, ul. Skłodowskiej

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Opawskiej w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,70 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 56,89 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 41,57 m2

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu.

Szczegóły na www.naszenieruchomosci.com lub w Urzędzie Miasta Racibórz

Powierzchnia użytkowa lokalu: 58,35 m2

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 12

Niemoralne. Nieuczciwe. Radny Borowik przeciwko biletowaniu koncertu KULTU Radny opozycji, dyrektor sierpniowego Memoriału, grzmiał na sesji 27 lutego w sprawie zapowiadanego na 14 czerwca koncertu Kultu i Kazika. Zażądał umów i ujawnienia kosztów przedsięwzięcia, a przede wszystkim cofnięcia decyzji o jego biletowaniu. Radny Borowik powołał się na opinię mieszkańców, którzy jak przekonywał - biletowania nie chcą. Płacą podatki, więc chcą świętować za darmo. Bilety na Kult przyrównał do zaproszenia na urodziny, na których trzeba sobie zapłacić za pączka, tort albo szampana. Jednocześnie wnioskował, by koncert przenieść z zamku na plac Długosza. Wspomniał, że u sąsiadów też się nie płaci. - Ośmieszamy się od Pomorza po Tatry - skwitował Borowik. Wiceprezydent Michał Fita ripostował, że koncerty na dni miasta biletowane są w Kuźni Raciborskiej i Rybniku, a taki krok zapowiedział też Wodzisław Śląski. Stwierdził, że wybór zamku nie był przypadkowy, bo to miejsce, które z racji głośności wydarzenia, nikomu nie przeszkadza. Dodał, że Kult to nie jedyna oferta na Dni Raciborza. Będzie szersza, dla mieszkańców w każdym wieku. Co do umów i kosztów oświadczył, że musi to skonsultować z dyrekcją Raciborskiego Centrum Kultury. Ta instytucja jest stroną umowy z Kultem. Opozycja chciała głosowania, choćby w tej kwestii, czy zdaniem rady koncert ma być biletowany czy też nie. Przewodniczący Rady Miasta Leon Fiołka głosowania jednak nie przeprowadził, stwierdzając, że decyzji o biletowaniu nie ma. Trwają rozmowy. Wniosek Borowika ma trafić do prezydenta. Nie przeszkadza to, zdaniem Fiołki, by w łonie radnych o koncercie Kultu dyskutować. Radny Borowik na to przystał. Rozmowy mają się odbyć na kolejnej komisji oświaty. (waw)

Łąka kwietna zamiast ogrodzenia boiska w Studziennej. Burzliwa dyskusja radnych 45 tys. zł na łąkę kwietną w parku Zamkowym pomiędzy starą strzelnicą a Pomnikiem Powstańców Śląskich - takie zadanie zaproponował wpisać do budżetu prezydent Dariusz Polowy. - Są ważniejsze potrzeby - grzmiała opozycja. Radny Eugeniusz Wyglenda ze Studziennej przypomniał, że sportowcy z tej dzielnicy prosili wcześniej o środki na ogrodzenie boiska. Bez tego mogą mieć problem z licencją i Sanepidem. Odbije się to na dzieciach, które tu trenują. Radny Paweł Rycka dziwił się, że jest 45 tys. zł na łąkę, a nie było wcześniej 15 tys. zł na wsparcie sportu dzieci i młodzieży w ramach działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Radny Michał Kuliga uznał, że ważniejsze od łąki w mało uczęszczanej części parku byłaby REKLAMA

Piątek, 1 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

rewitalizacja ścieżek na wysokości bulwarów nadodrzańskich. Kuliga wnioskował, by na ten cel przeznaczyć te 45 tys. zł. Okazało się jednak, że inicjatywa uchwałodawcza w sprawie budżetu jest po stronie prezydenta. Radni mogą głosować nad jego propozycjami, odrzucić je albo przyjąć, ale nie mogą zmieniać celu wydatkowania budżetowych pieniędzy. Prezydent wyjaśniał, że pomysł łąki pochodzi od radnego koalicji rządzącej Jarosława Łęskiego [pisaliśmy o tym tutaj]. Uznał go za godny realizacji. Chodzi o 1000 m kw. w części parku na wysokości ZSOMS. Koszt inwestycji oszacowano na podstawie danych z przetargu na park Jordanowski. Tu wyniósł 45 zł za metr kw. Prezydent dodał, że być może miejska spółka Przedsiębiorstwo Komunalne wykona to za 30 tys. zł. Radna Anna Szukalska, jako jedyna z koalicji rządzącej, przyznała, że ogrodzenie boiska jest jej zdaniem ważniejsze. Jej koleżanka z koalicji Zuzanna Tomaszewska wnioskowała o przerwę w obradach. Po 15 minutach koalicjanci zapowiedzieli, że łąka kwietna pozostanie, a za miesiąc w budżecie mają się pojawić pieniądze na ogrodzenie boiska. Dodali, by w dyskusji nie stawiać ich w świetle takim, że są za łąką, a przeciw sportowcom w Studziennej. Zapewnili, że zadanie w dzielnicy jest ważne i będą działali na rzecz realizacji tej inwestycji. Za zmianą budżetu głosowało 15 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (waw)

Linia kolejowa warta 100 mln zł!

Radni opozycji dziwili się po co utrzymywać linię, która zarasta chaszczami i nikt jej nie użytkuje. Prezydent tłumaczył, że nie ma wpływu na decyzje i musi uwzględniać stan, jaki jest. A jest taki, że projekt drogi Racibórz-Pszczyna, nie mając końcowych uzgodnień, skrojono pod likwidację linii, co w obecnym stanie nie nastąpi. Wiceprezydent Konieczny zapewnił, że władze pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Jak powiedział nam członek zarządu województwa Michał Woś, podjęto starania o pozyskanie decyzji o likwidacji linii. Linia kolejowa nr 176 – jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa powstała w latach 1914–49. Jako pierwszy, w 1914 roku powstał odcinek Syrynia – Olza, jako część linii kolejowej łączącej Olzę z KWK Rydułtowy-Anna. Następnie, latem 1925 roku oddano do użytku odcinek od Syryni do stacji Brzezie nad Odrą. 2 października 1949 roku połączono Brzezie nad Odrą ze stacją w Markowicach, gdzie połączono go z linią nr 151. Jednak we wrześniu 1968 zamknięto ten odcinek dla ruchu pasażerskiego, a również we wrześniu 1981 roku pozostałą część linii. Linia była jednak eksploatowana do przewozów towarowych. Wykorzystywała ją kopalnia „Anna” oraz zakład odzysku węgla w Bukowie. W lipcu 2015 roku poinformowano, że PKP PLK rozpoczęły procedurę likwidacji 15-kilometrowego odcinka linii pomiędzy Raciborzem a Syrynią. Likwidacja związana jest z zaprzestaniem wydobycia węgla kamiennego w kopalni „Anna” pod koniec 2011 roku. (źródło: wikipedia.pl). (waw)

Na sesji padło to pytanie. Czy szpitalowi w Raciborzu grozi likwidacja?

Chodzi o etap 1 od ul. Rybnickiej (DW 935 na skrzyżowaniu z ul. Piaskową w Raciborzu) do węzła z ul. Pstrązką (DW 923). Jak się okazuje, projektowano nie mając decyzji o likwidacji linii kolejowej nr 176 z Olzy do Markowic. Kłopot pojawia się na Dębiczu, niedaleko Auchan. Ujawnił to 27 lutego na sesji wiceprezydent Dominik Konieczny. Jak się okazuje, wspólnie z władzami wojewódzkimi, w tym członkiem zarządu Michałem Wosiem, analizowany jest pomysł wyłączenia odcinka drogi Racibórz-Pszczyna na wysokości od Piaskowej w Raciborzu do Pstrązkiej z nową przeprawą odrzańską do odrębnego zadania, które być może udałoby się zrealizować z rządowego programu mosty dla regionów. To przyspieszyłoby budowę tak potrzebnego nowego mostu na UIdze. Prezydent rozmawiał już w tej sprawie z ministrem inwestycji i rozwoju. Deklaracji z Warszawy nie ma żadnych, jest natomiast kłopot z budową nowej drogi na wysokości Dębicza. Dotychczasowy projekt, realizowany przez poprzednią ekipę w ratuszu, zakłada likwidację linii kolejowej Olza-Dębicz-Markowic. Jak informował Konieczny, PKP PLK chciało ją zlikwidować, ale w 2017 r. się z tego na piśmie wycofało i treść tego pisma była w raciborskim ratuszu znana. Mimo to prace projektowe trwały. Dziś kwestia budowy nowej drogi utknęła w martwym punkcie. Jeśli bowiem linia ma pozostać, wówczas trzeba zaprojektować na nowo węzeł komunikacyjny. Drogi dojazdowe muszą się znaleźć nad torami, a inwestycja wymusi wycięcie znacznych połaci lasu Bismarck wzdłuż ul. Brzeskiej. Ten wariant ma kosztować dodatkowe 100 mln zł. REKLAMA

Gościem radnych miejskich był 27 lutego dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Tłumaczył powody straty, jaka pojawiła się koniec 2018 r. Pytanie o to, czy szpitalowi grozi likwidacja zadała radna Krystyna Klimaszewska, na co dzień pielęgniarka koordynująca w przychodniach przy Gamowskiej. Nawiązała do doniesień prasowych, m.in. naszej informacji, w której cytowaliśmy notatkę starosty w sprawie straty szpitala za 2018 r. Przypomnijmy, że władze powiatu pisały w niej, że liczą się z możliwością pokrycia straty oraz na ewentualne umorzenie pożyczek w łącznej wysokości 9.884.926 zł. Na niedawnej konferencji prasowej oraz dziś radnym dyrektor lecznicy tłumaczył, że margines zarządzania finansami lecznicy jest niewielki biorąc pod uwagę podwyżki, jakie wprowadza rząd. Szpital musi je wypłacić, choć nie dostaje na to odpowiednich środków. Jego zdaniem kontrakty są wyceniane zbyt nisko, szpitale powiatowe obsługują 60 proc. pacjentów, a dostają 40 proc. środków z NFZ. W podobnej sytuacji jest wiele innych lecznic, m.in. władze wojewódzkie musiały zabezpieczyć 45 mln zł na pokrycie strat podległych mu szpitali. Dyrektor Rudnik przypomniał, że skutki finansowe ustawowych podwyżek oszacowano na blisko 3 mln zł. Do tego dochodzi rezerwa na świadczenia emerytalne, wzrost najniższego wynagrodzenia, większe koszty usług zewnętrznych i wyższe ceny prądu. Płynność finansowa szpitala jego zdaniem nie jest najlepsza, ale zaległości płatniczych, jak zapewnił, nie ma. Stratę, jak dodał, udało się już zmniejszyć o 1 mln zł, a niewykluczone, że w ramach rozliczeń z NFZ uda się pozyskać kolejne 1-1,5 mln zł. - Jesteśmy daleko od likwidacji - oświadczył radnym, odpowiadając na pytanie radnej Klimaszewskiej. Jednocześnie dyrektor nie krył niezadowolenia, że pytanie w ogóle padło. - Skąd te czarnowidztwo - podniósł na sesji, dodając, że nie warto rozsiewać takich informacji, bo „pani informacje nie są ścisłe”. - Pan mnie zgasił - żaliła się po tej wypowiedzi radna. (waw) REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 09-2019-[523]  

Nasz Racibórz 09-2019-[523]  

Advertisement