__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 13 marca 2020 r. ı Rok XIII nr 10 (574) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiat raciborski W OBLICZU ZAGROŻENIA Zawieszone do 25 marca zajęcia placówkach oświatowych i żłobkach, zamknięte obiekty kulturalne i sportowe, zdalne nauczanie w PWSZ, odwołane imprezy, kontrole graniczne w Chałupkach i Pietraszynie, pięciu chorych na REKLAMA

COVID-19 rybniczan w raciborskim szpitalu - ten tydzień mocno zmienił krajobraz społeczno-gospodarczy w Raciborzu i okolicach. - Zapewniamy, że władze powiatu ściśle stosują się do wszelkich zaleceń władz wojewódzkich oraz Głównego In-

spektora Sanitarnego. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem - zapewniają w starostwie i apelują, by mieszkańcy nie lekceważyli zagrożenia, stosując się do poleceń.

REKLAMA

12

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Program Kolej+ szansą SYTUACJA NA REAKTYWACJĘ LINII BEZ PRECEDENSU Świat przeżył w swojej historii już wiele epidemii, ale ta jest bez precedensu. Jak dotąd bowiem nie zmagał się z pandemią w skali globalnej i to nie tylko w wymiarze medycznym, ale i gospodarczym. Łatwość przemieszczenia się ludzi wpłynęła na łatwość przenoszenia się wirusa, ale łatwość wymiany gospodarczej doprowadziła do zaburzeń w łańcuchach dostaw. To co sprawiało, że koncerny mogą produkować dużo i tanio, licząc na konsumpcjonizm klientów, teraz obraca się przeciwko gospodarce. Mamy, owszem, polskie fabryki leków, ale uzależnione od dostaw chińskich. To tylko jeden przykład. Niewidoczny gołym okiem intruz powoduje większe spustoszenie niż upadek największego amerykańskiego banku. Jak dotąd nikt nie doświadczył takiego efektu domina, gdzie następuje jednoczesne uderzenie po stronie popytu i podaży. Najbogatsi przelewają pieniądze na szukanie szczepionki. Na niewiele się to zda!

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl

Objawy zakażenia koronawirusem przychodzą - jak obliczyli Anglicy - średnio po pięciu dniach. Objawy zakażenia gospodarki będą rozłożone w czasie i to przynajmniej na kilka miesięcy. Rządy w pierwszej kolejności będą musiały zapobiec rozwojowi pandemii, w drugiej wyleczyć gospodarkę. Nie ma szczepionki na COVID-19, nie ma też recepty jak ma funkcjonować świat nauczony doświadczeniem COVID-19. Wiemy, że firmy dają miejsca pracy, miejsca pracy dochody, od dochodów płacimy podatki, które potem dystrybuuje państwo, które samo przecież nic nie produkuje. W pierwszej fazie walki z epidemią najwięcej do powiedzenia ma państwo, w drugiej biznes, na którego barkach będzie spoczywało utrzymanie struktury społeczno-gospodarczej jaką znamy. Pytanie brzmi, czy świat po COVID-19 będzie taki sam jak przed i kiedy to nastąpi. Koronawirus to również lekcja z przysposobienia obronne-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

go. Jeszcze trzy dekady temu byliśmy przygotowani na światowy konflikt nuklearny. Teraz okazało się, że nie byliśmy do końca przygotowani na COVID-19. Czasy dobrobytu znieczulają. Powiedzenie po co się martwić na zapas idzie zawsze w parze z powiedzeniem mądry po szkodzie. Rząd apeluje, by zastosować się do poleceń i zaleceń. Nie ma innego wyjścia! Pandemia to również lekcja z postaw obywatelskich!

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

REKLAMA:

Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Racibórz » 9 marca w sali kolumnowej raciborskiego magistratu odbył się briefing prasowy ministra środowiska Michała Wosia oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego z udziałem prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela i śląskich samorządowców. Tematem spotkania było przywrócenie ruchu kolejowego na trasie Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie.

REKLAMA

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

z Raciborza do Głubczyc

REKLAMA

Pierwszy głos zabrał wiceprezydent Michał Fita. - Odnowienie tego połączenia, to temat, który przewija się w lokalnym środowisku już od dawna. Nam bardzo zależy, by powrót połączenia się uskutecznił. Chciałem prosić prezesa PKP PLK o powiedzenie, jak można wcielić w życie podpisane przez nas porozumienie. - Chciałbym przypomnieć, że na obszarze, na którym się obecnie znajdujemy, w ostatnich latach ograniczono ruch kolejowy na odcinku około 500 km. Jak widać program Kolej+ dotyczy w większości właśnie tego regionu. W programie znalazło się ponad 6 mld złotych. Swe środki wyłożyć będą jednak musiały także samorządy. Program jest adresowany do miejscowości, gdzie mieszka ponad 10 tys. mieszkańców. W Raciborzu jest ich więc zdecydowanie więcej. Już w najbliższym czasie ruszy nabór, w którym samorządy będą miały czas na złożenie wstępnego wniosku. Na podstawie złożonych wniosków, PKP PLK stworzą listę, na której znajdą się zainteresowane samorządy. Główna rolę odgrywać będą jakość i opłacalność wniosku. Na przełomie czerwca i lipca samorządy zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji. Od tego czasu będą miały dwanaście miesięcy na przygotowanie wniosku wraz ze źródłem finansowania. Zakładamy, że ewentualna budowa rozpocznie się w roku 2022. Cały projekt ma trwać do roku 2028. Mamy nadzieję, że obszarów zakwalifikowanych do programu będzie bardzo wiele. Zachęcam wszystkich do aplikowania

- stwierdził prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. W odpowiedzi na słowa prezesa PKP PLK Michał Fita zwrócił uwagę na podpisane niedawno porozumienie mające na celu wspólną walkę o przywrócenie połączenia z Głubczycami i Racławicami Śląskimi. Miło mi, że spotykamy się dziś w Raciborzu, by dyskutować o tym ważnym dla regionu temacie. Jestem posłem tej ziemi, z kolei Janusz Kowalski jest posłem ziemi opolskiej. Program ten zapowiadaliśmy już dawno, a teraz stosowna ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Naszą ambicja jest wzmocnienie gospodarki poprzez walkę z wykluczeniem kolejowym. Z mojej perspektywy jest to bardzo ekologiczny środek transportu w związku z tym walczymy o reaktywację. Cieszyć może obecność „szefa wszystkich torów w Polsce”. Cieszę się że udało się zmienić postępowanie. Przez lata wszyscy mówili, ale nie było konkretów. Nie podejmujemy dziś jednak decyzji o tym, że linia powstanie. Zrobimy jednak wszystko, by zakasać rękawy i reaktywować linie. Chcę dziś podziękować za ten pierwszy krok i obiecać ze jako rząd będziemy robić wszystko by ta niezwykle ważna linia kolejowa powstała - powiedział minister Michał Woś. Głos zabrał także Janusz Kowalski. - Cieszę się że podjęliście te działania i zawarliście to porozumienie. Zwracam tutaj uwagę że wykluczenie kolejowe dotknęło w szczególności powiat głubczycki, który w ogóle nie ma osobowej komunikacji kolejowej. Porozumienie to może być zaczątkiem dla in-

nych samorządów. Temu także ma służyć ustawa Kolej+. Jeśli pierwszy nabór zakończy się sukcesem, w co wierzę, nie wykluczone że w kolejnych latach znajdą się środki na inne linie. Chciałbym żeby wasz przykład poszedł w Polskę. Odtwarzanie linii kolejowych jest zadaniem trudnym, ale warto to robić. Niezależnie od opcji politycznej i partyjnej łatki. Najważniejsze byśmy działali razem i starali się odbudowywać infrastrukturę, która w ciągu ostatnich lat została zamknięta - stwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Prezes PKP PLK zapytany o model ruchu na reaktywowanych linach odparł, że już do tej pory przywrócono kolej w dwunastu miejscowościach. Wymienił w śród nich Busko Zdrój, Słupsk. Czy wskrzeszenie tych linii jest naprawdę aż tak priorytetowe? Czy tylko pod względem środowiska czy także innych aspektów? - Rozwijanie kolei jest priorytetem nie tylko pod względem środowiska. Ważny jest także aspekt finansowy. Jest z pewnością tańsze od innych środków transportu - odparł Michał Woś. - Co Racibórz zyska na ewentualnym przywróceniu? - Przez lata zwracaliśmy uwagę na Rybnik zapominając o tym, co łączy nas z województwem opolskim. Liczymy na to, że połączenie to wpłynie na poprawę sytuację ekonomiczną miast i gmin znajdujących się na linii, a w przyszłości da możliwość połączenia między innymi z Nysą - odparł wiceprezydent Fita.


»3

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RACIBÓRZ

odbyła się coroczna odprawa służbowa z udziałem z-cy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, ppłka Łukasza Górnego. W odprawie wziął udział nowy dyrektor raciborskiej jednostki, jego zastępcy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kierownika Działu Ochrony. Następnie ppłk Górny wygłosił przemowę okolicznościową nawiązującą do zadań, które stoją przed dzisiejszą Służbą Więzienną – trzecią co do liczebności formacją mundurową w naszym kraju. W kolejnej części odprawy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu karnego szeroko omówili zagadnienia z zakresu nadzorowanych przez nich działów. Kwestie ochronne, penitencjarne, prawne i kadrowe to tylko niektóre z tematów.

Nowe prezydium rady seniorów

Kino nieczynne

Bronisław Tomalik przewodniczącym, Janusz Loch wiceprzewodniczącym, a Krystyna Wawrzykowska-Pietrasina sekretarzem Rady Seniorów nowej kadencji. Pierwsza sesja Rady Seniorów III kadencji odbyła się 9 marca. Sesję otworzył i przywitał zebranych prezydent Dariusz Polowy po czym przekazał prowadzenie posiedzenia radnemu seniorowi (najstarszemu wiekiem). W sesji uczestniczył też przewodniczący Rady Miasta Leon Fiołka.

W związku z zagrożeniem koronawirusem 10 marca zamknięto Kino Bałtyk. Seanse mają być wznowione 14 kwietnia. To decyzja marszałka województwa śląskiego, któremu raciborskie kino podlega.

POWIAT Pietrowice Wielkie odwołały coroczną imprezę - W związku z pojawieniem się przypadków zachorowania na koronawirusa w Polsce, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu wydarzenia „Wielkanocne Stoły”, które miały odbyć się 28 marca br. - podał pietrowicki Urząd Gminy.

Raciborska Skaza z sukcesem w Zabrzu

PWSZ Racibórz zawiesiła zajęcia - Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, władze uczelni podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych od dnia 11.03.2020 r. do 29.03.2020 r. - podano w komunikacie.

Zakład Karny w Raciborzu ma nowego dyrektora

REKLAMA

REKLAMA

Raciborzanin porucznik Maciej Konior został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu. Z końcem lutego na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy szef jednostki płk. Grzegorz Kosiński. W świetlicy Zakładu Karnego w Raciborzu

Aktualności

Zespół nie zwalnia tempa i pod czujnym okiem swoich trenerek: Manueli Krzykały i Magdaleny Mosek przygotowuje się do kolejnych tanecznych zmagań.

Raciborskie Źródło ma swoją nową przystań

Tancerze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło mają nowe miejsce do ćwiczeń. W niedzielę 8 marca, z udziałem wiceprezydenta Michała Fity, Źródło z Aldoną Krupą-Gawron na czele oficjalnie przeniosło się do kompleksu sal gimnastycznych dawnej SP 11 a potem Gimnazjum nr 5 przy ul. Opawskiej. Obiekt nie jest już wykorzystywany na cele oświatowe. Miasto szuka nowych lokatorów pomieszczeń. SKZR Źródło ćwiczyło jak dotąd w świetlicy Zakładu Karnego przy ul. Waryńskiego (dawne Doro). W nowym miejscu poczyniono niezbędne prace remontowe i adaptacyjne. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz z NSPJ Adam Rogalski. Ratusz ma nadzieję, że przy Opawskiej swój azyl znajdą inne organizacje. Docelowo mogłoby tu działać centrum aktywności społecznej.

Remont małżeński w Annuntiacie Dwa dni zmagań i wiele emocji, taki właśnie był III Ogólnopolski Turniej Tańca Gold Contest 2020 w Zabrzu, na którym tancerze raciborskiej Skazy znów pokazali się ze swej najlepszej strony. Wyniki: 1 miejsce duet: Miriam Polednik i Klaudia Rycka; 1 miejsce Balet Jazz Contemporary Mini; 2 miejsce Balet Jazz Contemporary Junior (za choreografię w technice jazz); 2 miejsce Balet Jazz Contemporary Junior (za choreografię w technice modern); 4 miejsce duet: Tosia Bencal i Marcela Polednik; 5 miejsce Street Dance Junior; 6 miejsce Street Dance Senior. REKLAMA

Dobre i konieczne jest co jakiś czas wyremontować dom i odświeżyć relacje w małżeństwie! Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin w Raciborzu i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich serdecznie zapraszają na Remont Małżeński - rekolekcje, które odbędą się w dniach 27 – 29 marca 2020 r. w klasztorze Annuntiata w Raciborzu. Konferencje wygłosi ks. Eugeniusz Ploch.

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Teleporady w Ambulatoryjnej

Opiece Specjalistycznej - KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO NFZ Racibórz » Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kon-

tynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. – Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa – zaznacza Adam Niedzielski, prezes NFZ. – Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą

w gabinecie lekarskim – dodaje szef Funduszu. Bez wychodzenia z domu możemy skonsultować się także z lekarzem rodzinnym. Taką możliwość oferują placówki podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce. Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

ZUS UDOSTĘPNIŁ Policja chce ograniczyć

WZÓR OŚWIADCZENIA bezpośrednie kontakty

o zasiłek opiekuńczy ZE ZGŁASZAJĄCYMI Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej www.zus. pl wzór oświadczenia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. - Zgodnie z przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązkowo takim ubezpieczeniem objęte są osoby zatrudnione na umowę o pracę, natomiast dobrowolnie - zleceniobiorcy i przedsiębiorcy - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) REKLAMA

nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem. Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki jest do pobrania ze strony internetowej, jak też dostępny we wszystkich placówkach ZUS. - Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę o korzystaniu z opieki nad dzieckiem. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą oświadczenie należy przekazać bezpośrednio do ZUS - dodaje rzeczniczka. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opie-

kuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS. REKLAMA

- W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu - informuje policja. - Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na

stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami. Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa REKLAMA

dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji „Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych). Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci - informuje insp. Mariusz Ciarka, Rzecznik KGP.


»5

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Policja prowadzi ścisły nadzór nad poddanymi kwarantannie Racibórz » Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci wspierając służby sanitarne będą przynajmniej raz na dobę sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje będą przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się odbywać w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom jak i osobom objętym kwarantanną. Każdy pacjent objęty kwarantanną domową musi być odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko. Przypominamy, że złamanie kwarantanny podlega karze. Funkcjonariusze, którzy będą sprawdzali miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie będą mieli z nimi bezpośredniego kontaktu, nie będą wchodzić do REKLAMA

domu czy mieszkań. Zawsze będą to umundurowani policjanci, którzy wcześniej w miarę możliwości w pierwszej kolejności będą kontaktowali się telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - by potwierdzić, że dana osoba jest w domu i zapytać czy potrzebują pomocy lub wsparcia. Rozwiewając wątpliwości, co do wyposażenia funkcjonariuszy w specjalne stoje ochronne, przypominamy, że wyposażeni są w nie funkcjonariu-

sze czy ratownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi, czy badanymi. W każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną policjanci będą postepować zgodnie z wytycznymi inspektorów sanitarnych. Z kolei w przypadku kontroli autobusów itp. w specjalne uniformy wyposażeni są Ci funkcjonariusze, którzy wchodzą do autobusów i mają bezpośredni kontakt z przewożonymi osobami.

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻĘ NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa, zabudowana w części stacją transformatorową, położona w Nędzy, oznaczona ewidencyjnie jako: działka nr 900/14 (k.m.3) o pow. 0,0160 ha zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00027266/4 Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz działka nr 899/17 (k.m.3) o pow. 0,0164 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00028897/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, na którym w części posadowiono stację transformatorową prefabrykowaną oraz urządzenia infrastruktury podziemnej. Posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej – ul. Akacjowej w Nędzy. W sąsiedztwie terenów zabudowanych domami jednorodzinnymi. Nieruchomość jest obciążona prawem służebności przesyłu z wpisem do KW GL1R/00028897/3.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w: terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy oznaczonym na rysunku planu symbolem 48 MN1.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Cena wywoławcza

15.500,00 zł + 23% podatku VAT

Wadium

1.000,00 zł do dnia 23.04.2020 r.

Termin i miejsce przetargu

29.04.2020 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10.00

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza. pl w zakładce przetargi na mienie gminne, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 29.01.2020 r.

Uwagi

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

OGŁOSZENIE

Fundacja na rzecz Szpitala POMOŻE

W WYPEŁNIENIU PIT

Zarząd Fundacji informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych, od 13 lutego 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r., w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, pokój 101 – I piętro, udzielana będzie pomoc przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2019 rok, dla osób fizycznych będących darczyńcami Fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatku oraz wydawanie wypełnionych druków PIT – 37 i PIT – 0 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W KAŻDY: WTOREK w godzinach od 10.00 do 16.00, CZWARTEK w godzinach od 8.00 do 14.00.


Aktualności

»6

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Za okres kwarantanny PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK Racibórz » Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. - Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej bądź opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Za ten okres przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zaREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

wania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki – tłumaczy Kopczyńska. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek

siłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji – zaznacza rzecznik. ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tyDecyzja lub zwolnienie tułu choroby. Ocena, czy stan lekarskie zdrowia uzasadnia wystawienie Zgodnie z przepisami pań- zaświadczenia lekarskiego, postwowy inspektor sanitarny lub zostaje w kompetencji lekarza. państwowy graniczny inspektor - W przypadku gdy ubezpiesanitarny może wydać decyzję czony (dobrowolnie powstrzyo poddaniu kwarantannie lub izo- ma się od pracy) i nie otrzyma lacji osoby przebywającej na te- zaświadczenia lekarskiego ani rytorium RP, jeśli jest ona zaka- decyzji inspektora sanitarnego, żona, chora na chorobę zakaźną nie przysługuje mu prawo do albo podejrzana o zakażenie lub świadczeń pieniężnych w razie chorobę zakaźną lub miała stycz- choroby - wyjaśnia rzeczniczka. ność ze źródłem biologicznego REKLAMA czynnika chorobotwórczego. Ponadto jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. - Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykony-

Od 8 marca 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje REKLAMA

łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m. in. w przypadkach: ƒ gdy nie nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko (dzieci nadal są przyjmowane do tej placówki), a rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do tej placówki(np. w reakcji na apel dyrektora placówki), ƒ gdy placówka, do której uczęszcza dziecko, przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia, chyba że rodzic dziecka otrzyma zaświadczenie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydaną przez inspektora sanitarnego (wówczas rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego), ƒ gdy placówka, do której uczęszcza dziecko odmówi przyjęcia tego dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, chyba że zostanie wystawiona decyzja inspektora sanitarnego (wówczas rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego).


»7

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2020 ROKU - CELE MIESZKANIOWE Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty ( opłata jednorazowa) – na wniosek. • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. UWAGA! Obowiązek zapłaty należności we wskazanych terminach, dotyczy: • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia, • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie otrzymali jeszcze ww. zaświadczenia – BEZ WEZWANIA, W USTALONEJ WYSOKOŚCI RÓWNEJ OPŁACIE Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZA ROK 2018

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2019*/ za rok 2020*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji, bądź w kasie Urzędu Miasta Racibórz, przy ulicy Króla Stefana Batorego nr 6, *odpowiednio za dany rok REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

700-70-07.

Usługi budowlane

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98.

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE

Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

IMPREZY / PRZYJĘCIA Inne Domowe ciasteczka kruche Domowe ciasteczka kruche. Tel. kom.: 503597359.

REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibórz skup,kasacja 24h.Tel501-

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

REKLAMA

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 1. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu, odda w najem pomieszczenie w budynku szpitalnym blok „A” poziom -1, o powierzchni 12m2, na działalność usługowo-handlową. 2. Powierzchnia użytkowa wynosi 12 m2. 3. Minimalny czynsz miesięczny: 24,00zł netto /m-c + opłata za dostarczone media (woda, ścieki, odpady komunalne, energia elektryczna, C.O.) Kwota ta powiększona będzie o podatek VAT.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.:501-525515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie sprzedam Ogłoszenie o przetargu PGL DOM PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza w dniu 19.03.2020r. publiczny przetarg pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Raciborzu przy ulicy Warszawskiej oraz lokalu użytkowego w Raciborzu przy ulicy Opawskiej. https://www.naszraciborz.pl/ site/art/7-strony-partnerskie/21-pgl-dom/79570-pgl-dom---przetarg-na-sprzedaz-mieszkania-i-lokalu-uzytkowego.

PRACA

5. Okres najmu – 3 lata. 6. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3 do dnia 27.03.2020 r. do godz. 10.00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 10.30 w Dziale Gospodarczym Szpitala w Raciborzu. 8. Z przetargu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny a także odmowy podpisania umowy z wyłonionym oferentem. 10. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala. 12. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki nr 46/1; parter; 1 pokój, kuchnia, korytarz i łazienka o powierzchni użytkowej 40,31 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 8,90 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3352/164 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1499 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035426/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

103 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

22 kwietnia 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 300 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 15 kwietnia 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

www.usg-raciborz.pl

Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Poszukujemy opiekunek oraz opiekunów osób starszych w Niemczech i Niderlandii Oferujemy: możliwość wyjazdu na niemieckich warunkach, ZUS od średniej krajowej, zwrot kosztów podróży, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, wsparcie telefoniczne i mailowe w czasie trwania zlecenia, formularz A1, karta EKUZ, opłacony kilkudniowy pobyt w apartamencie w Karpaczu, atrakcyjne dodatki świąteczne Wynagrodzenie do 1700 Euro netto miesięcznie!. Tel. kom.: 774 025 245. e-mail: biuro@apnopieka.pl. Ofistar sp.j. - magazynier Magazynier-kierowca. Zatrudnienie na umowę o pracę, pełny etat. Wymagana znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i sumienność. Zgłoszenia - osobiście - Racibórz ul. Mariańska 134. Tel. kom.: 501502211. e-mail: ofistar@o2.pl.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

4. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Do oferty należy dołączyć: a. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, b. oświadczenie że oferent nie był karany, a w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna oświadczenie że ten podmiot zbiorowy nie był karany, c. pisemną akceptację załączonego wzoru umowy oraz formularza ofertowego (do pobrania ze strony internetowej Szpitala www.szpital-raciborz.org).

lp.

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. OGŁOSZENIE

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminy Krzyżanowice Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Królewska 4/5; II piętro; 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 51,39 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 7,75 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 500/65 k.m. 9 Ostróg o powierzchni 0,0390 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00005626/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

136 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

29 kwietnia 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

13 600 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 22 kwietnia 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


»9

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZADASZENIE NA SAMOCHÓD pełniące funkcję wiaty fotowoltaicznej

No i stało się - Polacy mają dosyć smogu, a przede wszystkim nieustannie rosnących cen energii elektrycznej podobnie jak i opłat za jej przesył. Fotowoltaika w Polsce zadomowiła się na dobre. Z roku na rok spadają ceny ogniw i instalacji fotowoltaicznych. Diametralnie wydłużył się okres gwarancji wynoszący przy niektórych produktach nawet do 25 lat co czyni inwestycję w fotowoltaikę niezwykle obiecującą. Dodatkowym atutem stają się też ulgi i dotacje na fotowoltaikę. Posiadanie własnego źródła prądu przestaje być tylko modą i staje się koniecznością. Możliwość nawet częściowego uniezależnienia się od państwowego monopolu, daje niezwykłą satysfakcję. Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest innowacyjny opracowany i opatentowany przez firmę Eskade-System carport fotowoltaiczny, czyli samochodowa wiata fotowoltaiczna. Konstrukcja łącząca zadaszenie na samochód z własną produkcją prądu rozwiązuje wiele trapiących nas problemów: • Zabezpiecza pojazd przed niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, • Możliwość ładowania za darmo prądem samo- • Możliwość odsprzedania nadwyżki prądu zakładom energetycznym przysporzy nam dodatkochodów elektrycznych oraz innych urządzeń. wego dochodu, • Przyjęliśmy, że jedna wiata fotowoltaiczna ge• Duża dowolność w lokalizowaniu wiaty, łatwy saneruje moc około 5kW, modzielny montaż, a w razie konieczności łatwy • Inwestycja w fotowoltaikę zabezpiecza nas przed demontaż i przestawienie wiaty w inne miejsce, ciągłym wzrostem cen energii elektrycznej,

• Uproszczone formalności związane z montażem, ze względu na gabaryty wiaty fotowoltaicznej w większości przypadków nie potrzeba projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, wystarczy tylko zgłoszenie, • Konstrukcja carportu fotowoltaicznego została wykonana z niezwykle wytrzymałych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych materiałów odnawialnych jakim jest drewno klejone, • Zyskujemy nowe miejsca parkingowe, • Możliwość uzyskania sporej dotacji poprzez uczestnictwo w programach „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”.

PUNKT SPRZEDAŻY W związku z ogromnym zainteresowaniem fotowoltaiką Firma Eskade-System uruchomiła centrum techniki grzewczej mieszczący się w Rybniku przy ulicy Gotartowickiej 20b. Tel 669543065.

Zapraszamy do przygotowanej specjalnie dla Państwa ekspozycji przedstawiającej NAJNOWSZE nowinki fotowoltaiczne, pompy ciepła, zbiorniki na wodę oraz kotły 5 kategorii.


Rozrywka

» 10

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

UWAGA Na podstawie Statutu Raciborskiego Centrum Kultury oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane przez Raciborskie Centrum Kultury są odwołane od dnia 12 marca do 29 marca 2020. Budynki RCK: DK „Strzecha”, Raciborskie Centrum Informacji, Świetlica Środowiskowa w Brzeziu i Raciborski Dom Kultury będą zamknięte. Sprawy pilne można załatwiać telefonicznie (32 412 32 40) lub drogą elektroniczną w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Większość zaplanowanych z tym czasie wydarzeń zostanie przeniesiona na inne terminy: • Kabaret NEONÓWKA przeniesiono z 13 marca na 25 września 2020 godz. 17.30 • Spektakl NERWICA NATRĘCTW przeniesiono z 14 marca na 19 września 2020 godz. 16.00 i 18.30 • Spektakl TELEWIZJA KŁAMIE przeniesiono z 29 marca na 13 października 2020 godz. 19.00

Seanse filmowe w Kinie PRZEMKO zostają odwołane do 29 marca 2020. Kontakt z kasą RDK ul. Chopina 21 tel. 32 412 32 45 od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 Kontakt z kasą „Strzecha” ul. Londzina 38 tel. 32 415 32 14 od poniedziałku do czwartku w godz. 12.30 - 15.00

Bilety na przeniesione wydarzenia zachowują swoją ważność. Istnieje również możliwość ich zwrotu - jedynie taką drogą, jaką zostały zakupione.

Aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach: www.rck.com.pl oraz na www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) REKLAMA

UDZIEC INDYCZY

na kapuście kiszonej 1 kg kapusty kiszonej z marchewką (lub więcej) 1 torebka przyprawy do bigosu Udziec z indyka (około 1300 g) 100 ml wody Marynata do mięsa: 1 łyżka miodu 1 łyżka musztardy 3 łyżki oleju 2 łyżki wody 1 łyżeczka sproszkowanej papryki 1 kopiasta łyżeczka soli 1 łyżeczka czosnku granulowanego 1 łyżeczka pieprzu ziołowego 1 łyżeczka ziół prowansalskich (można dodać jeszcze łyżkę majeranku) Dodatkowo przygotować: 2 pokrojone cebule

www.smakiweroniki.pl

Wykonanie: Wszystkie składniki marynaty wymieszać. Skórę indyka naciąć, następnie wymieszać w marynacie i dodać pokrojoną w grube półplastry cebulę. Całość ponownie wymieszać, przykryć i włożyć do lodówki na całą noc. Kapustę posiekać i wymieszać z przyprawą do bigosu. Następnie kapustę włożyć do naczynia i wlać wodę. Mięso wraz z cebulą ułożyć na kapuście i przykryć. Piec w 60 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C, następnie zmniejszyć temperaturę do 180°C i piec następną godzinę.


» 11

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

49.99 zł

29.99 zł

Walentynowicz. Anna szuka raju | D. Karaś, M. Sterlingow

BIZNES Karetka w Eko-Oknach Spółka wydała komunikat Pojawienie się, w nocy z 8 na 9 marca, ambulansu w fabryce w Kornicach wzbudziło sporo emocji. Ludzie powiązali to z zagrożeniem koronawirusa. Tymczasem, jak słyszymy, takie interwencje zdarzają się co kilka dni i mają związek z każdą niedyspozycją pracownika spółki, która rutynowo musi podlegać ocenie lekarza. Nie ma żadnych informacji jakoby dzisiejszy przyjazd ratowników medycznych był związany z zagrożeniem infekcją koronawirusem. - Nasz zakład na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, zbierającymi bieżące dane na ten temat. Zakład pracuje normalnie, jednakże wprowadzone zostały wewnętrzne procedury ochrony zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. Wyjazdy do Włoch są zminimalizowane i monitorowane oraz nie przekraczają stref objętych kwarantanną. Na dzień dzisiejszy nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem wśród pracowników firmy Eko-Okna. Pragniemy zdementować doniesienia o tym, że karetka zabrała z terenu naszej firmy osobę z objawami koronawirusa. Taka sytuacja nie miała miejsca - podała spółka w komunikacie z 9 marca.

POLICJA Zygzakiem po Pietrowicach Wielkich Pijana 30-latka w rękach policji! W sobotę 7 marca, dzięki wzorowej postawie świadka, raciborscy policjanci z drogówki zatrzymali nietrzeźwą kierującą. Zgłaszający powiadomił dyżurnego policji, że w Pietrowicach Wielkich na ulicy 1-go Maja ujął kierującą kobietę, która prawdopodobnie jest nietrzeźwa. Z informacji wynikało, iż kierująca dacią poruszała się całą szerokością jezdni i chodnika, jadąc w kierunku Kietrza. Dyżurny niezwłocznie na miejsce wysłał stróżów prawa, którzy około godziny 11:35 zatrzymali ujętą 30-letnią mieszkankę Raciborza i zabezpieczyli pojazd. Kobieta wydmuchała ponad 2 promile alkoholu. Jak się okazało, nie była to tego dnia jedyna wpadka 30-latki. Po sprawdzeniu kierującej w policyjnych systemach wyszło, że kierowała pojazdem wbrew prawomocnemu zakazowi wydanemu przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Teraz nieodpowiedzialnej kobiecie grozi nawet 5 lat pobyt w więzieniu.

Policja ujęła złodzieja telefonu komórkowego REKLAMA

Do kradzieży telefonu komórkowego doszło 8 marca br. około godziny 17:45 w Raciborzu przy ulicy Długiej. Sprawca zabrał poszkodowanej telefon o wartości 600 zł i oddalił się. Kobieta natychmiast powiadomiła dyżurnego raciborskiej policji. Na miejsce interwencji przybyli mundurowi z wydziału prewencji, którzy po szybkim rozpytaniu zgłaszającej ustalili rysopis złodzieja po czym udali się w teren by go zatrzymać. Już po kilku minutach na ulicy Długiej udało się namierzyć i zatrzymać osobę związaną z przestępstwem. Sprawcą okazał się być 29-letni mieszkaniec Raciborza. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie od kryminalnych usłyszał zarzut kradzieży. Dziś prokurator na wniosek raciborskich śledczych zastosował w stosunku do niego dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat pobytu w więzieniu. Dzięki szybkiej akcji mundurowych z prewencji skradziony telefon został odzyskany.


Aktualności

» 12

Piątek, 13 marca 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WALORYZACJA I TRZYNASTKA Dwie decyzje w jednej kopercie

REKLAMA

Region » W kwietniu emeryci i renciści otrzymają list z ZUS. W kopercie znajdą dwie decyzje: jedna będzie dotyczyła wysokości nowej emerytury, a druga będzie informowała o przyznaniu tzw. „trzynastej emerytury”. Już za miesiąc w swoich skrzynkach pocztowych emeryci i renciści znajdą list z ZUS, w którym otrzymają dwie decyzje. Z pierwszej dowiedzą się o zwaloryzowanej marcowej emeryturze. W drugiej będzie informacja dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli „trzynastej emerytury”, która na konta emerytów trafi w kwietniu. Po przeanalizowaniu kosztów, podjęto decyzję, by do naszych świadczeniobiorców te informacje wysłać jednym listem, zamiast w dwóch przesyłek. Wysyłka rozpocznie się już w kwietniu - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Waloryzacja już się rozpoczęła

Świadczeniobiorcy, których terminy wypłat emerytur i rent mają ustalony na 1,6, 10. dzień miesiąca już otrzy-

REKLAMA

mali wyższe, zwaloryzowane, świadczenie. W tym roku, tak jak w poprzednim, podwyżka jest kwotowo – procentowa. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 103,56%. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez ten współczynnik wysokości swojego świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, lub pobierają emeryturę w co najmniej minimalnej

wysokości (do 29 lutego było to 1100 zł brutto).

W kwietniu „emerytura plus”

- Wraz z kwietniowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają tzw. „trzynastą emeryturę”. Jej wysokość to 1200 zł brutto, czyli tyle co najniższa gwarantowana emerytura. Przyznanie tego świadczenia jest automatyczne, podobnie jak w przypadku waloryzacji, nie trzeba składać wniosku w tej sprawie - wyjaśnia rzeczniczka.

Dla kogo „13 emerytura”

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do: emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych

oraz renty wypadkowej, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. „13. emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 31 marca 2020 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 31 marca 2020 r. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 10-2020-[575]  

Nasz Racibórz 10-2020-[575]  

Advertisement