Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 14 czerwca 2019 r. ı Rok XII nr 23 (537) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po pożarze dachu magistratu PRZYSZEDŁ CZAS NA WNIOSKI Racibórz » Kiedy mieszkańcy pytali o źródło czarnego dymu widocznego nad Raciborzem i robili pierwsze zdjęcia, w urzędzie trwała normalna praca. Telefon alarmowy wykonano o godz. 14.19, kiedy pożar trwał już kilka dobrych minut. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 7 REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

DARIUSZ POLOWY WYSOKO ocenił rządy Mirosława Lenka

SKĄD TA POCHWAŁA DLA LENKA Raport o stanie miasta to novum w działalności samorządów. Do sporządzenia dokumentu zobowiązuje ustawa, a w dyskusji nad treścią mogą wziąć udział mieszkańcy. Dokument tym różni się od materiałów wyborczych, że oparty jest na faktach a nie politycznych ocenach. Stąd obecny prezydent Dariusz Polowy w podsumowaniu wystawił dobrą notę swojemu poprzednikowi Mirosławowi Lenkowi, a wyborców dopadła dezorientacja. Dlaczego jest tak dobrze, skoro w wyborach mówiono, że jest tak źle? - te pytania stawia tzw. miasto. Prezydentowi ponoć radzono, jak słyszymy, żeby w raporcie bardziej krytycznie odniósł się do poprzedniej kadencji, ale być może uznał, że karma zwykle wraca. Dziś on sporządza raport, ktoś kiedyś sporządzi raport z jego kadencji. No i wynik eurowyborów nie przyniósł chluby raciborskiej prawicy. Powiat był za PiS-em, a Racibórz za Koalicją Europejską, choć to PiS jest ostatnio aktywniejszy w lokalnej przestrzeni publicz-

nej niż PO. Łaska wyborców, jak widać, na pstrym koniu jeździ. Historia uczy, ale nie karmi. Nie jest więc istotne, co zrobił i jak oceniać rządy M. Lenka, ale to, co przyniosą rządy D. Polowego. Prezydent zbliża się już do pierwszej rocznicy zasiadania w najważniejszym fotelu w magistracie. Ma przed sobą cztery lata. W tym okresie można zrobić naprawdę dużo. Z tego też względu ważny jest nie tyle raport, co plan, choćby tajny, byleby przyniósł owoce, a Racibórz znów był wielki. Problemy miasta są zdiagnozowane (głównie wyludnianie, konkurencja ze strony dużych aglomeracji i sąsiadów), a pomysły w łonie rządzącej koalicji jak na razie nie wybiegają poza to, co robili poprzednicy. Na mieście słychać opinie, że Dni Raciborza były dawniej lepsze i ciekawsze. Ciekawe są też odgłosy z politycznej kuchni. Wśród samych rządzących nie brak utyskiwań, że prezydent i zastępcy zbyt długo ogarniają się w fotelach i za dużo „słit foci” ładują do Internetu (nie dotyczy

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

to D. Koniecznego). - Mniej fotek, więcej czynów - takie apele padają za zamkniętymi drzwiami koalicyjnych narad. Dochodzą też tzw. obiektywne problemy. Na wodzy trzeba trzymać obietnice finansowe, bo piątka Kaczyńskiego przewiduje zerową stawkę PIT dla młodych do 26. roku życia. To oznacza, że gminy dostaną mniej pieniędzy, bo procent z zero, to niestety zero. Będzie więc mniej do wydania. Z oświatą mocował się już niejeden i poza spalaniem kalorii niewiele z tego wychodziło. Konflikt w SP4 pokazuje, że jest trudniej niż sądzono. Jednym słowem nic nowego. Bez pracy nie ma kołaczy.

ZENEK BYŁ ZAJĘTY,

a o Wodzisławiu Śl. nie wiedzieli Racibórz » - Za występy artystów powinno się płacić - uważa wiceprezydent Michał Fita. Chcąc posłuchać w Raciborzu Kazika i Kultu trzeba kupić bilet. Wejściówki nie zeszły na pniu. Kilkaset wciąż jest dostępnych. Organizatorzy Dni Raciborza liczą jednak, że fani odkładają kupno na ostatni moment. Na zamek ma wejść około 3,5 tys. osób. Na biletynie jest dostępnych jeszcze ponad 800 wejściówek na Kult, Kazika i Glayzy. Cena 5 zł dorośli, 1 zł dzieci. Sprzedaż prowadzą też kasy RCK przy Chopina i w Strzesze. Bilety będą dostępne na zamku przed koncertem. 8 czerwca Kult był gwiazdą Dni Wodzisławia Śląskiego. Czy to może sprawić, że do Raciborza, 14 czerwca, zawita mniej fanów Kazika mieszkających w naszym regionie? - Prawdę mówiąc o koncercie Kultu w Wodzisławiu Śląskim dowiedzieliśmy się po fakcie trochę - mówi wiceprezydent Michał Fita. - To trochę komplikuje sprawę

- przyznaje. W RCK liczą, że fani odkładają zakup na ostatnią chwilę. Dziedziniec zamku powinien się więc zapełnić. Miejsce jest klimatyczne. Koncert powinien być dużym wydarzeniem. O ściągnięciu Kultu mówiło się latami. Jak dodaje wiceprezydent, płatne wejściówki mają też znaczenie ze względu na VAT (23 proc.). RCK będzie go mógł odliczyć od faktur. Nie stanie się więc kosztem. Zapytaliśmy również wiceprezydenta, czy skoncentrowanie się w tym roku na jednej gwieździe Dni Raciborza, adresowanej do określonego grona fanów, nie było błędem? Czy nie warto było uwzględnić gustów mniej wymagają-

cej publiczności. - Zenek był w tym czasie zajęty - odparł M. Fita, odnosząc się do gwiazdy disco-polo Zenka Martyniuka. Dodał, że obecna ekipa rozpoczęła przygotowania do Dni Raciborza dość późno, kiedy „menu się troszkę skurczyło”. (w) REKLAMA

Racibórz » Obecny prezydent przygotował raport o stanie miasta. W podsumowaniu chwali działania podjęte przez poprzednika, dziś radnego Mirosława Lenka. Dariusz Polowy został zaprzysiężony na prezydenta Raciborza 21 listopada. Raport dotyczy stanu na koniec 2018 r., a więc stanowi podsumowanie poprzedniej kadencji. Liczący sobie 176 stron dokument obszernie omawia wszystkie obszary działalności samorządu. Na końcu zawiera konkluzje, a z tych wynika, że nie jest tak źle jak mogłoby się to wydawać podczas kampanii wyborczej. Poniżej dokładny cytat: - Podsumowując rok 2018, należy zwrócić uwagę na szereg podjętych działań mających na celu utrzymanie Miasta Racibórz w dobrej kondycji zarówno finansowej, społecznej jak i infrastrukturalnej. Wykonanie szeroko zakrojonych działań na terenie miasta opisanych w niniejszym opracowaniu zgodne było z wizją Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020, która jest podstawą funkcjonowania miasta oraz w oparciu o którą opracowywane są wszystkie inne programy i polityki czyli: “Racibórz – miasto tradycji i nowoczesności z innowacyjną i konkurencyjną gospodarką, własnym klimatem i specyfiką. Otwarty na współpracę, tętniący życiem, czysty i zielony zakątek.” Z punktu widzenia rozwoju przestrzennego istotne było zakończenie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Miasto prężnie też realizowało zadania z zakresu transportu i infrastruktury drogowej obejmujące między innymi rozbudowę oraz modernizację istniejących dróg znajdujących się na jego terenie oraz poprawę bezpieczeństwa. Przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka kulturalna stanowiła gwarancję skutecznej promocji miasta, co w konsekwencji przełożyło się na przyciąganie oraz zwiększe-

KUPIĘ

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W RACIBORZU

+48 889 620 751

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

nie liczby turystów i inwestorów. Kluczowym argumentem dla nich był atrakcyjny klimat społeczny oraz ciekawa oferta spędzania wolnego czasu. W tym obszarze w ubiegłym roku Racibórz przygotował wiele wydarzeń kulturalno-sportowych. Zrealizowano m.in. koncerty, festiwale, recitale, widowiska baletowe, konkursy, turnieje, wystawy, spektakle, spotkania edukacyjne, koncerty umuzykalniające, imprezy w wykonaniu artystów profesjonalnych, konferencje, imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jedną z istotnych polityk realizowanych przez miasto w ostatnich latach, w tym również w 2018 r. jest stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie „Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020” co stworzyło realną szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej lokalnych przedsiębiorców, zapewniło większy potencjał do konkurowania w relacjach biznesowych oraz przyczyniło się do kreowania trwałych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę politykę społeczną prowadzoną przez miasto skutecznie ograniczano negatywne zjawiska, takie jak: migracje młodych mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, wzrost ubóstwa, spadek poczucia bezpieczeństwa, wzrost anonimowości, rozpad więzi społecznych itd. Na uwagę zasługuje również fakt, że w roku 2018 podjęto szereg kompleksowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Były to przede wszystkim inwestycje zwiększające udział odnawialnych źródeł w produkcji energii i obejmowały zarówno budownictwo mieszkalne, jak również infrastrukturę publiczną. Istotnym czynnikiem dla Raciborza było także coraz większe zaangażowanie mieszkańców w proces jego zarządzania. Zostało to osiągnięte m.in. dzięki Budżetowi obywatelskiemu, który wzmaga aktywizację mieszkańców. Dzięki skuteczności miasta w pozyskiwaniu źródeł finansowania inwestycji ze środków UE i zasobów krajowych, w ro-

ku 2018 na terenie Raciborza zostało zrealizowanych szereg inwestycji w zakresie infrastruktury ogólnodostępnej, mieszkaniowej, drogowej, rekreacyjno-sportowej oraz działalności skierowanej bezpośrednio do mieszkańców. Łączna wartość projektów infrastrukturalnych realizowanych ze źródeł zewnętrznych w 2018 r. opiewa na kwotę ponad 90 mln zł. Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji oczekujących na ocenę wynosi ponad 20 mln. Niewątpliwe działania wynikające z przyjętych polityk i programów przyniosły wiele pozytywnych efektów takich jak np. wzrost liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw. Pozostaje wciąż jeszcze jeden problem wymagający szczególnej uwagi. Jest nim pogłębiająca się depopulacja i niekorzystna struktura demograficzna. Są to zmiany o tyle kluczowe, że jeżeli nie zostaną powstrzymane, to w dłuższej perspektywie przełożą się one na pogorszenie osiąganych wyników gospodarczych. W związku z tym niezbędna jest dalsza intensyfikacja działań w tym obszarze i poszukiwanie kolejnych, nowych rozwiązań oraz pomysłów. Podkreślić należy, że niniejszy Raport o stanie gminy jest pierwszym takim dokumentem opracowywanym dla Miasta Racibórz. Raporty przygotowywane w kolejnych latach dadzą możliwość szerszego spojrzenia na sytuację, stan i tendencje rozwojowe miasta. Zintensyfikowanie działań w wybranych obszarach przy jednoczesnym zachowaniu obecnych trendów powinno zagwarantować dalszy rozwój miasta na płaszczyźnie społecznej, infrastrukturalnej, edukacyjnej i gospodarczej. Racjonalne zarządzanie polityką rozwoju miasta powinno opierać się na kroczącym planowaniu strategicznym, co uzasadnia potrzebę okresowego przeglądu realizacji przyjętych celów oraz aktualizację strategii rozwoju miasta w nadchodzącym nowym okresie programowania 20212027 - czytamy w dokumencie sygnowanym przez prezydenta Dariusza Polowego. (źródło: raport o stanie miasta)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

POWIAT Pietrowice chcą budować tężnię solankową

dziemy z niej obserwować dolinę Odry, teren zbiornika Racibórz, pasma Beskidów i Sudetów oddzielone Bramą Morawską, a nocą gwiazdy i zjawiska astronomiczne. Gmina Kornowac podpisała już umowę na budowę wieży przy punkcie widokowym w Pogrzebieniu. Firma Wil-Met Jan Wilczek z Gamowa wygrała przetarg, oferując kwotę 294 tys. zł. Ma czas do końca sierpnia tego roku. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - Etap III - budowa wieży widokowej w Gminie Kornowac. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Zaprojektowano wieżę widokową na planie kwadratu w formie ostrosłupa o wysokości 19,72 m. Będzie miała trzy podesty widokowe - najwyższy na poziomie 921,5 cm.

Prymicje w Starej Wsi i w Pietrowicach Wlk.

opr. w, źródło: kornowac.pl Inwestycja ma być realizowana jeszcze w tym roku w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej przy nowo powstałych wieżach widokowych na terenie Euroregionu Silesia”. Gmina liczy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska na lata 2014 -2020 i budżetu Państwa - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia. - Mamy projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Został złożony wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Wyniki naboru mają zostać ogłoszone w drugiej połowie czerwca. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, to tężnia powinna powstać do końca III kwartału tego roku. Obiekt powstanie przy wieży widokowej w ramach zagospodarowania terenu wokół niej. Przewidziano również takie elementy jak: ławki, stoliki, utwardzenie terenu czy stojaki na rowery. Koszt inwestycji to łącznie około 258 tys. zł. Tężnia zaprojektowana jest w kształcie sześcioboku o średnicy około 7,5 m - informuje Gabriel Kuczera, sekretarz w Urzędzie Gminy. (waw)

Dolina Odry jak na dłoni Powstanie kolejna wieża widokowa

Głośny doping w Łańcach

Tym razem dopisała pogoda, pojawiło się sporo kibiców i drużyny zdeterminowane, by wygrać kolejny turniej sołectw zorganizowany przez gminę Kornowac, tym razem przy domu kultury w Łańcach. Oko na przebieg imprez, poza sędziami, ma sam wójt Grzegorz Niestrój. Do rywalizacji stanęły 9-osobowe drużyny z Kornowaca, Pogrzebienia, Kobyli, Łańc, Rzuchowa oraz czeskiej Branki koło Opawy. W każdej trzech mężczyzn i trzy kobiety +30 oraz troje dzieci +10. Niestety, nie dojechała drużyna z czeskiej Vřesiny. To jednak nie ostudziło emocji. Rywalizacja od początku stała się zacięta. Wśród zadań m.in.: kręgle, bieg narciarski, świat się kręci, toczenie słomianych bali, przecinanie pnia, wykopki, transport na taczkach, sołecka kasa czy misz-masz. Czesi, dodajmy, od lat współpracują z gminą Kornowac. Mieszkańcy obu samorządów wzajemnie się odwiedzają, m.in. podczas kornowackich rajdów rowerowych.

9 czerwca w Pietrowicach Wielkich Mszę świętą prymicyjną odprawił nowy kapłan Ks. Mateusz Zajdel. To jedyny tegoroczny nowy kapłan diecezji opolskiej, który ma mundur Ochotniczej Straży Pożarnej. Nic zatem dziwnego, że księdzu druhowi w procesji i Mszy św. prymicyjnej towarzyszyli, poza rodziną i wspólnotą parafialną, także strażacy z Pietrowic Wielkich. Ks. Mateusz Zajdel urodził się 24 maja 1993 r. Jest synem Małgorzaty i Jarosława. Wychował się w parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. Na obrazku prymicyjnym napisał: „Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: [bylebym] dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.” (Dz 20,24). Z końcem wakacji posługę wikariusza będzie sprawował w parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Również 9 czerwca zgodnie z tradycją, Mszę św. prymicyjną w kościele pw. św. Mikołaja odprawił ks. Rafał Kurek, raciborzanin z parafii Stara Wieś. Do świątyni - przy dźwiękach orkiestry - przeszedł w uroczystej procesji od domu rodzinnego na Proszowcu, gdzie uzyskał błogosławieństwo rodziców. W drodze towarzyszli mu m.in. proboszcz ks. Adrian Bombelek, ks. Grzegorz Sonnek, służba liturgiczna, rodzina, przyjaciele, znajomi, wierni z parafii. Ks. Rafał Kurek urodził się 26 lutego 1993 roku. Jest synem Beaty i Romana. Ukończył SP 8 oraz raciborski Mechanik. Na obrazku prymicyjnym zamieścił napis: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana Naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14). Święcenia przyjął 8 czerwca z rąk bp. opolskiego Andrzeja Czai. Jako wikariusz trafi do parafii pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.

Klasyfikacja:

1. Pogrzebień, 2. Rzuchów, 3. Łańce, 4. Kornowac, 5. Branka, 6. Kobyla REKLAMA

Po wieży przy Meandrach Odry w Chałupkach oraz obok kościółka pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich do końca sierpnia powstanie kolejna wieża widokowa w naszym powiecie. BęREKLAMA

fot. Izabela Witek, Kasia Kubik REKLAMA


Aktualności

»4

Łubowice zapraszają na Powitanie Lata Stowarzyszenie Parafialne Błękitne Anioły z Łubowic zaprasza wszystkich chętnych na plenerowe Powitanie Lata pod ruinami zamku w Łubowicach w niedzielę 23 czerwca w godzinach 15.00 – 18.00 pod hasłem Bezpiecznie i Zdrowo.

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com danie okolicznościowej gazety. 8 lipca z kolei Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu-Ostrogu transmitowana będzie na żywo w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Początek relacji o 17.30, początek Mszy św. o 18.00. O 21.30 Radio Maryja nadawać z Raciborza będzie Rozmowy niedokończone.

Raciborzanka w rozmowie o nieidealnej miłości

Aby lato było bezpieczne i zdrowe proponujemy:

ƒƒ prezentację sprzętu i wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzeźnicy, ƒƒ pokaz ratownictwa medycznego z wykorzystaniem sprzętu, ƒƒ mierzenie ciśnienia krwi, ƒƒ spotkanie z policjantem - rozmowy o działaniach i zachowaniach profilaktycznych, pokaz wyposażenia policjanta , ƒƒ zabawy i konkursy dla dzieci (wyścigi w workach, chusta animacyjna, malowanie buziek, itp.), ƒƒ slalom w alkogoglach – zabawa na trzeźwo jak widzi pijany, w tych okularach poczujesz jak działa alkohol i narkotyki,

RACIBÓRZ

Na księgarskich półkach można znaleźć jedno z ostatnich wydawnictw krakowskiego Znaku - rozmowę raciborzanki Magdaleny Frączek z Tomaszem Nowakiem OP. - Książka dla tych, którzy chcą kochać lepiej - Ojcowie i córki. Rozmowy o nieidealnej miłości. Bycie ojcem córki oraz bycie córką ojca to jedna z najważniejszych relacji w życiu. To spokojne wieczory, rozmowy pełne zaufania i dbanie o siebie nawzajem To nierzadko również walka, szukanie wzajemnego zrozumienia oraz szczerego pojednania. Biblijne przykłady takiego ojcostwa pozwalają zajrzeć w głąb siebie i na nowo przyjrzeć się swojej miłości. Czy gdyby Joachim nie był kochającym ojcem, Maryja miałaby w sobie odwagę, żeby powiedzieć Bogu „tak”? Czy gdyby córka Jaira nie umarła, spotkałby się on z Chrystusem i uwierzył Jego słowom? Jakie znaczenie miał brak ojca w życiu Salome, która zażądała obcięcia głowy Jana Chrzciciela? Książkę „Ojcowie i córki. Rozmowy o nieidealnej miłości” powinien przeczytać każdy ojciec kochający swoją córkę i każda córka chcąca zrozumieć ojca - anonsuje Znak. Książkę znajdziecie w Oficynie i Sowie.

Raciborski magistrat zaprasza na festiwal rowerowy

TMZR zaprasza na prelekcję i walne zebranie

23 czerwca odbędzie się festiwal rowerowy. Początek o godz. 10.00 na Placu Dominikańskim. Podczas imprezy przewidziane jest wiele atrakcji, wśród których znalazły się między innymi: - Miasteczko ruchu drogowego – gdzie małoletni kandydaci przygotują się do zdania egzaminu na kartę rowerową. Jazda po miasteczku ma nauczyć bezpiecznego poruszania się rowerem, wykorzystywania wiedzy teoretycznej w rozpoznawaniu i przestrzeganiu znaków drogowych. Poza tym uczy integracji i jazdy z innymi rowerzystami. - Bezpłatny serwis rowerowy – w serwisie rowerowym raciborzanie dokonają nie tylko przeglądu technicznego swoich jednośladów, ale także podstawowych napraw i regulacji. Warto pamiętać, że właściwa konserwacja rowerów ma wpływ nie tylko na ich sprawność, ale także nasze bezpieczeństwo i innych użytkowników ruchu drogowego. - Tor Puptrack - specjalnie zaprojektowany tor przeszkód, składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”, ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Odbędzie się również pokaz sprzętu policyjnego i strażackiego, oraz pokaz strzelecki z użyciem laserowego trenażera strzeleckiego. W tym dniu na Raciborskim Rynku od godz. 16.00 również nie zabraknie atrakcji. Wystąpią mażoretki ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”. Zagrają zespoły muzyczne takie jak: Alge Aters, The Goods, The October Leaves, Big Band „Plania”. UM Racibórz

Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej zaprasza na prelekcję i prezentację multimedialną dra Piotr Sputa pt. „Ksiądz dr Jan Dzierżoń – śląski ksiądz, uczony, ojciec współczesnego pszczelarstwa”, które odbędą się w poniedziałek 17 czerwca 2019 roku o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 9. Zarząd TMZR zaprasza także na coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, które odbędzie się w poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 9. red., TMZR

Uczestnikom imprezy zapewniamy:

ƒƒ nagrody dla zwycięzców konkurencji ƒƒ upominki dla dzieci za udział w zabawach O jedzenie, napoje i lody zadba catering z restauracji Opavska. Tradycyjnie również kołacz i kawa.

Radio Maryja na żywo z Raciborza na 10-lecie Dobra Ojczyzny

22 czerwca i 8 lipca raciborskie Stowarzyszenie Dobro Ojczyzny będzie świętować swoje 10-lecie. 22 czerwca w sobotę o 16.00 na zamku rozpocznie się spotkanie członków Stowarzyszenia, sympatyków oraz zaproszonych gości, w tym parlamentarzystów. Zaproszenia otrzymali m.in. wywodzący się z Raciborza poseł Arkadiusz Mularczyk, posłanka Teresa Glenc, posłowie Marek Jakubiak, Czesław Sobierajski oraz Krzysztof Sitarski. Obecny ma być również minister Michał Woś, a patronatem uroczystość objęli marszałek województwa śląskiego, prezydent miasta i starosta. Przewidziano wystąpienie prezesa Józefa Sadowskiego podsumowujące działalność Dobra Ojczyzny, przemówienia gości oraz dyskusję. Zaplanowano wyREKLAMA

Chodnik na Kwiatowej musi poczekać

Od ośmiu lat miasto ma dokumentację na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu ulicy Kwiatowej, ale nie może się doczekać realizacji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak się teraz okazuje, pierwszeństwo ma inna inwestycja. Kwiatowa do część drogi krajowej nr 45 relacji Opole-Racibórz-Chałupki REKLAMA

i to w Warszawie musi zapaść decyzja o inwestycji. Naciskały już poprzednie władze, naciskają obecne. O to na jakim etapie jest teraz sprawa zapytał w interpelacji do prezydenta Dariusza Polowego miejscowy koalicyjny radny Józef Galli. - Budowa chodnika wzdłuż tej ulicy podnoszona jest stale jako jedna z najważniejszych kwestii dla mieszkańców tej dzielnicy - dodał. - W roku 2011 Miasto na podstawie porozumienia z GDDKiA opracowało dokumentację ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kwiatowej na całej jej długości. Projekt został przekazany do zarządcy drogi w celu wykonania inwestycji. Od tego czasu trwają rozmowy i prowadzona jest korespondencja w tym temacie. Jednocześnie chciałbym poinformować, iż na terenie miasta gestor sieci gazowniczej planuje wybudować nową infrastrukturę w dzielnicy Miedonia. Trasa inwestycji obejmować będzie m.in. ulicę Kwiatową. W związku z powyższym pierwszeństwo będzie mieć inwestycja prowadzona przez PSG Sp.z o.o. Rolą Miasta będzie natomiast skoordynowanie tych dwóch inwestycji - odpowiedział zastępca prezydenta Dominik Konieczny. (w)

Biblioteka w Brzeziu z nowoczesnym wyglądem

Piękniejsza i unowocześniona dzięki… mieszkańcom! 9 czerwca Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zorganizowała uroczyste otwarcie Filii nr 9 w Brzeziu, która została doposażona ze środków Budżetu Obywatelskiego. Po ubiegłorocznym wielkim remoncie Centrali na Kasprowicza, przyszedł czas na Brzezie! Raciborskie biblioteki pięknieją dzięki zaangażowaniu mieszkańców Raciborza, którzy doceniają ich kulturotwórczą i edukacyjną rolę. Filia nr 9 w Brzeziu organizuje m.in. lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne dla uczniów pobliskiej szkoły podstawowej i grup przedszkolnych, konkursy wiedzy czy warsztaty artystyczne. - W ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jedna z naszych czytelniczek zgłosiła projekt zakładający doposażenie biblioteki poprzez zakup regałów na książki, mebli biurowych oraz telewizora celem uatrakcyjnienia oferty oraz poprawy wizerunku. Projekt uzyskał poparcie mieszkańców i dofinansowanie w wysokości 20000 zł – mówi Małgorzata Szczygielska, dyrektor MiPBP. Podczas otwarcia biblioteka wzbogaciła się o nowe książki. Pełną torbę kryminałów, m.in. Jo Nesbø, przekazała ze swojej prywatnej biblioteczki szefowa miejscowego chóru, Aleksandra Gamrot. Radę Miasta reprezentowali brzezik, przewodniczący Rady Miasta Leon Fiołka oraz radny Zygmunt Kobylak. (w), mipbp

REKLAMA

Otworzyliśmy Punkt Partnerski Znajdziesz nas w Raciborzu, ul. Opawska 72A Przyjdź do nas i dowiedz się więcej, o: OFERCIE TAURONA - przedstawimy ceny dla różnych grup taryfowych oraz aktualne promocje ZAWARCIU UMOWY - pomożemy przy zawarciu umowy na prąd i gaz ROZLICZENIACH - przyjmiemy zgłoszenie korekty rozliczeń, zmiany prognoz INNYCH ZGŁOSZENIACH - pomożemy w uzyskaniu odpowiedzi na wszelkie pytania

Szczegóły na www.tauron.pl/punkty-partnerskie


»5

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborzanka laureatką prestiżowej Drogi na Harvard

W szranki konkursu stanęło w tym roku ponad 1,5 tysiąca młodych ludzi. Wśród finalistów znalazła się Natalia Puczek z II LO w Raciborzu. 6 czerwca, podczas uroczystej Gali IX Edycji w Łazienkach Królewskich w Warszawie, okazało się, że pojedzie do Bostonu i na Uniwersytet Harvarda. Tygodniowy wyjazd do Stanów Zjednoczonych i wsparcie merytoryczne przy ubieganiu się o studia w jednej z najlepszych uczelni na świecie to nagroda dla laureatów konkursu Droga na Harvard. Nagrodę główną IX edycji konkursu przyznano czterem osobom. Wśród nich jest Natalia Puczek, uczennica II klasy ITN 2 LO. - Konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie Harvard Club of Poland, które zrzesza polskich studentów i absolwentów amerykańskiej uczelni. Każdy laureat otrzymuje wsparcie mentorskie członków stowarzyszenia wedle potrzeb i zainteresowań - czytamy w Rzeczpospolitej, która jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Harvard Club of Poland pokrywa całość kosztów przelotu i pobytu. - O nagrodę walczyć mogą młodzi praktycznie na każdym etapie ścieżki edukacyjnej – od uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej po absolwentów uczelni wyższych. Chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni się do tego dobrze przygotować, konkurencja jest duża, więc trzeba zainteresować jury nie tylko swoimi naukowymi osiągnięciami, ale też swoimi pasjami, motywacją, twórczym podejściem do życia. Aplikację online wypełnia się w języku angielskim. Konkurs jest kilkuetapowy, na początek wyłanianych jest 30 finalistów, a potem spośród nich 10–20 laureatów, z którymi przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne. Nagrodę główną otrzymują cztery osoby - dodaje „Rz”. To nie pierwszy sukces Natalii. W tym roku została laureatką konkursu #myOXperience z nagrodą w postaci wyjazdu na University of Oxford. Konkurs był wspólną inicjatywą TDJ Foundation i Project Access. Celem było uświadamianie polskiej młodzieży o możliwościach edukacji zagranicznej i wspieranie jej w realizowaniu tego planu. Podczas wyjazdu uczestnicy pozyskują wiedzę o różnych aspektach studiowania w Wielkiej Brytanii i biorą udział w zajęciach mających na celu rozwijanie ich pasji akademickich. Dotyczą szerokiej gamy tematów i dyscyplin, z którymi uczniowie liceum mogli wcześniej nie mieć kontaktu, takich jak psychologia czy ekonomia. Do tego konkursu stanęło aż 918 osób, z czego 170 zakwalifikowało się do drugiego etapu. Laureatami #myOXperience zostało 51 niezwykłych młodych osób, które w nagrodę otrzymały kilkumiesięczny mentoring zaproszenie do udziału w warsztatach w Warszawie. Nagrodę główną przyznano 30 z nich i to oni poznają University of Oxford. Przypomnijmy, w zeszłym roku Natalia Puczek z Raciborza zdobyła złoty medal na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2018 w Belgradzie w kategorii fizyka. Raciborzanka współtworzy Grupę Twórczą Quark. opr. w fot. materiały prasowe

Aktualności

Trzydzieści lat po wyborach z 1989 roku Konferencja historyczna oraz dyskusja wypełniły 6 czerwca spotkanie na zamku, w trakcie którego wrócono do częściowo wolnych wyborów w 1989 roku i towarzyszącym im wydarzeniom w Raciborzu. Na spotkaniu pojawił się Jan Kuliga, pierwszy prezydent w odrodzonym samorządzie, który współrządził w kadencji 1990-1994 z Jackiem Wojciechowiczem, późniejszym wiceprezydentem Warszawy i Krzysztofem Buglą. Był Adam Dzyndra, wiceprezydent w trakcie kadencji Andrzeja Markowiaka, inicjatora przedsięwzięcia, który jednak nie pojawił się na sali konferencyjnej zamku. Był też Marek Migalski, raciborzanin, były europoseł, dziś pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, działacze ówczesnej nauczycielskiej Solidarności, Grona Młodzieży Niezależnej a także KPN. Z referatami wystąpili: Dariusz Jadczyszyn - „Międzynarodowy kontekst wyborów 4 czerwca”, dr hab. Adam Dziuba - „Kampania wyborcza i wybory 4 czerwca 1989 r. w woj. katowickim” oraz Beno Benczew - „Rok 1989 i wybory 4 czerwca w Raciborzu”. Odbył się również okolicznościowy koncert orkiestry „Plania”. Przygotowano ekspozycję dokumentów z okresu wyborów 1989 r.

fot. greh

REKLAMA

SEGREGUJ ODPADY! www.kompostownia.raciborz.pl

O obowiązku segregowania odpadów wiemy od najmłodszych lat. Teraz możemy dowiedzieć się więcej na temat świadomej konsumpcji i segregacji odpadów z przewodnika multimedialnego „ODPADOWE ABC”, umieszczonego na naszej stronie: https://kompostownia.raciborz.pl/. Autorzy poradnika przedstawiają zasady systemu gospodarowania odpadami w mieście Racibórz oraz przypominają o działaniu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi. Celem poradnika jest także informowanie o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu i upcyklingu odpadów.

TA JEST NAWET ZUŻY NA !!! NIEBEZPIECZ

Zachęcamy do selektywnej zbiórki odpadów w naszym mieście. Zasady są bardzo proste, segregujemy:

NIC ZE MNIE JUŻ ! NIE BĘDZIE !! ODPADY ZMIESZANE

szkło - w pojemnikach/workach w kolorze zielonym, tworzywa sztuczne, metale – w pojemnikach/workach w kolorze żółtym, papier – w pojemnikach/workach w kolorze niebieskim, odpady zielone – w pojemnikach/workach w kolorze brązowym. Współczesny świat wytwarza bardzo duże ilości odpadów. Nie mamy wpływu na ich produkcję, mamy za to wpływ na to, co i ile kupujemy, a potem, co i gdzie wyrzucamy. Jeśli nie będziemy dobrze gospodarować odpadami, świat naszych dzieci zmieni się w gigantyczne wysypisko, którego nikt nie będzie w stanie posprzątać.

REKLAMA

“Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020


Aktualności

»6

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Najstarsza Polka mieszka na Śląsku

NIE UWIERZYCIE, ILE MA LAT!

- Czuję się świetnie - zapewnia jubilatka, którą z okazji urodzin odwiedził wojewoda śląski. Jest najdłużej żyjącym obywatelem Polski i mieszka w naszym województwie – mowa o pani Tekli Juniewicz z Gliwic, która wczoraj obchodziła…113 urodziny. – Czuję się świetnie – zapewniała szacowna solenizantka wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka, który odwiedził ją z urodzinowymi życzeniami. Na jej ręce przekazał także list od Premiera Mateusza Morawieckiego. - Za Panią ponad wiek polskiej historii i piękna życiowa droga związana z dziejami naszej Ojczyzny. Takie życie to skarbnica wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków. Cieszę się, że wciąż pozostaje Pani w dobrym zdrowiu i dzieli się Pani swym doświadczeniem, które jest dla nas drogocennym dziedzictwem – podkreślał Premier. Pani Tekla rzeczywiście tryskała dobrym humorem i sypała żartobliwymi uwagami oraz wspominkami. – Jak byłam młoda, to miałam duże powodzenie. Wszystko załatwiłam, nawet trudne sprawy – opowiadała z apetytem pałaszując kawałek truskawkowego tortu. Elegancko ubrana siedziała wśród gości, przysłuchując się z uwagą rozmowom. – Babcia jest niesamowita. I nadal bardzo żywotna – opowia-

da jej wnuczka, Anna Stachowska. – Niedawno zdarzyła się taka historia, która pokazuje, jak babcia potrafi zaskoczyć . Śpię z nią, żeby czuwać przy niej i być pod ręką w razie potrzeby. W środku nocy obudził mnie kot. Patrzę – babci nie ma. Zrywam się przerażona i pędzę do przedpokoju z duszą na ramieniu. A ona siedzi na półce i mówi, że nie da rady jednak sama dojść do toalety. Jakim cudem zdołała przejść przeze mnie niepostrzeżenie i wyjść z łóżka nie budząc mnie? – zastanawiała się pani Ania. - Babcia na wszystko zwraca uwagę i nadal ma swoje zdanie. Jak ubiorę czerwoną koszulkę, to potrafi mi powiedzieć, że jej jest do twarzy w takim kolorze, ale nie mnie. Nie lubi, jak panowie chodzą w czerwonych czy

różowych koszulach – śmieje się wnuk, Adam Stachowski. Rodzeństwo, Anna i Adam, opiekują się pani Teklą na co dzień z ogromną troskliwością. Jej stałym towarzyszem od zeszłego roku jest także czarny kot, Gustaw. – Miała być Malwina, ale dopiero weterynarz uświadomił mi, że to kot, nie kotka. Gustaw jest prezentem dla babci na jej 112 urodziny. Gdy zachorowała i musiała leżeć w łóżku kociak leżał na jej piersi cały czas. Babcia go głaskała, a kiedy już nie miała siły, zwierzak sadowił się w jej nogach – wspomina pani Anna. Z kolei wnuk 113-latki opowiada, iż pani Tekla nadal bardzo lubi oglądać telewizję, zwłaszcza przysłuchiwać się wiadomościom i programom publicystycznym. – Potrafi nawet rzucić celną ripostę dyskutującym na szklanym ekranie politykom – zauważa pan Adam. 113- latka urodziła się w Krupsku, niedaleko Lwowa. Po ślubie opiekowała się dziećmi (dwiema córkami) oraz prowadziła dom. Mąż pani Tekli, starszy o 20 lat, był w kadrze zarządzającej kopalnią w Borysławiu. Dlatego też systematycznie odwiedzała Warszawę. – Babcia jeździła na defilady z Piłsudskim – opowiada jej wnuk, Adam Stachowski. ŚlUW fot. A.Kucharzewska

Pijana raciborzanka sprawczynią

WYPADKU NA WIELIKĄCIE Racibórz » Śledczy z wodzisławskiej policji wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku, do którego doszło w Lubomi na ulicy Stawowej. Jak do tej pory wszystko wskazuje na to, że to alkohol i nadmierna prędkość była przyczyną zdarzenia, w którym poważnie ranne zostały trzy młode osoby czytamy w komunikacie KPP Wodzisław Śląski. Za kierownicą toyoty siedziała raciborzanka.

Wczoraj po 17.00 dyżurny wodzisławskiej policji wysłał na miejsce wypadku drogowego patrol ruchu drogowego. Mundurowi po dotarciu na miejsce ustalili, że kierująca toyotą yaris, jadąc ulicą Stawową w kierunku Bukowa, nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które zabrało najpoważniej ranną osobę do szpitala w Katowicach. 21-latka ma połamane żebra, kręgi szyjne i odmę płucną. 26-letni pasażer ze złamaną nogą trafił do raciborskiego szpitala. 22-letnia kierująca była pod wpływem alkoholu. Pobrano jej

REKLAMA

krew do badań na zawartość alkoholu i innych środków. Kobieta ze złamaniami trafiła do szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu do późna pracowali policjanci wraz z technikiem, biegły sądowy i strażacy. Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. fot. Wodzisław Śląski i okoliceInformacje drogowe 24H

Artur Duda przywiózł do Raciborza

TYTUŁ MECHANIKA ROKU Racibórz » 4 czerwca odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy i umiejętności motoryzacyjnej „Mechanik Roku”, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy współpracy z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Wygrał Artur Duda z CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu.  Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego oraz praktycznego. Etap pierwszy odbył się w placówce macierzystej ucznia. Do etapu praktycznego zakwalifikowani zostali trzej uczniowie, którzy uzyskali najwyższy dorobek punktowy w części teoretycznej. Etap praktyczny odbył się w warsztacie Mechaniki Pojazdowej Michała Tronta w Zawadzie. Zadanie konkursowe obejmowało wykonanie zadania praktycznego pod nadzorem egzaminatorów Izby Rzemieślniczej w Katowicach, pracowników warsztatu oraz przedstawicieli Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Komisja oceniająca umiejętności uczniów składała się z następujących

członków: Aleksander Hanasz - przewodniczący komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz Podstarszy Cechu w Wodzisławiu Śląskim, Andrzej Ryszka - członek komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz Sekcyjny branży motoryzacyjnej Cechu w Wodzisławiu Śląskim, Michał Tront- właściciel zakładu, Andrzej Miketa - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSM w Raciborzu, Daniel Szuszkowski - kierownik szkolenia praktycznego w ZSP w Pszowie oraz Daniel Szwankowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Pszowie. Uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności motoryzacyjnej.

Zwycięzcami konkursu „Mechanik Roku 2019r” zostali:

ƒƒ I miejsce - Artur Duda (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, klasa III bB) ƒƒ II miejsce - Rafał Antoniak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie) ƒƒ III miejsce - Marek Durczok (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie) Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe na uroczystej akademii 19 czerwca 2019 roku. Zwycięzca konkursu Artur Duda zostanie zwolniony z części praktycznej egzaminu czeladniczego.


»7

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Po pożarze dachu magistratu

PRZYSZEDŁ CZAS NA WNIOSKI? DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

7 czerwca prezydent Dariusz Polowy spotkał się z dziennikarzami, omawiając kwestie związane z tym zdarzeniem. Jak informuje, czeka go narada ze strażakami, na której zostaną omówione wszystkie szczegóły tego, co się wydarzyło w aspekcie przyczyn, czasu alarmowania, ewakuacji i akcji gaśniczej. Najmniej pytań dotyczy wspomnianej ewakuacji. Przebiegła sprawnie, łącznie z samochodem prezydenta. Dariusz Polowy, na wieść o pożarze wrócił z zamku, gdzie otwierał konferencję o wyborach z 1989 roku. Szybko wyjechał swoim volkswagenem z bramy ratusza. Jak informuje straż pożarna, zauważenie pożaru miało miejsce o 14.19, zgłoszenie przez tzw. formatkę z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyszło o 14.20, na stanowisku dowodzenia natychmiast uruchomiono dzwonek, o 14.21 wozy bojowe i autodrabina z Reymonta wyjechały do akcji, o 14.22 były na miejscu. Dojazd zajął minutę. Bardzo szybko, co podkreślił prezydent, dojeżdżały OSP, m.in. strażacy z Brzezia mający od niedawna nowy średni wóz, wprawieni w akcjach, bo działający w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Tak samo szybko pojawili się ochotnicy z Sudoła, ale pierwsze, od strony Podwala, dojechały Markowice. Jak informuje straż, telefonów o pożarze było kilka. Ratusz twierdzi, że obsługa Biura Obsługi Interesanta wykonała telefon o 14.19. Przebieg alarmowania jest teraz dokładanie analizowany, bo najwyraźniej doszło do sytuacji, w której szalejący od około godz. 14.15 pożar ludzie widzieli, fotografowali i filmowali, ale nikt nie zadzwonił na 112 czy 998, prawdopodobnie zakładając, że o takiej skali płomieniach strażacy już dawno wiedzą, a nie wiedzie-

li! To uczy na przyszłość. Każde zagrożenie powinno być od razu zgłaszane, najlepiej na 998. Tu łączymy się od razu ze stanowiskiem dowodzenia KP PSP. Numer 112 wydłuża ten czas. Operator WCPR wysłuchuje zgłoszenia, a potem formatką zawiadamia służby. Jak się dowiedzieliśmy, WCPR przyjął feralnego dnia pierwsze zgłoszenie o 14.17. Jak się okazało, w chwili wybuchu pożaru na dachu nie było już ekipy, która prowadzi tu montaż instalacji fotowaltaicznej. Pozostawiono

natomiast materiały budowlane, m.in. papę i cztery butle z gazem. Te ostatnie znajdowały się za murem ogniowym. Strażacy przenieśli je w bezpieczniejsze miejsce. Urzędnicy mówią o huku, jeden ze świadków o dwóch wybuchach. Strażacy uważają, że to prawdopodobnie eksplozja pojemników z pianką. Dlaczego do tego doszło, jaki był dokładny przebieg zdarzeń, gdzie było źródło zaprószenia ognia i kto zawinił lub przyczynił się do pożaru - to analizuje biegły z zakresu pożarnictwa, powołany przez

policję. Komenda mówi o pożarze podwójnej warstwy styropapy. Powierzchnia około 300 m kw. Na razie tyle, by nie ferować wyroków. Te są istotne, bo straty wstępnie oszacowano na 50 tys.

zł. Trzeba je teraz pokryć. Na konferencji prezydent mówił nie tylko z uznaniem o strażakach, w tym raciborskich ochotnikach,

ale i wspomniał o św. Marcelim, patronie miasta, który w 1290 r. - jak podaje legenda - miał je uchronić przed najazdem Rusinów. - Czuwał - dodał wprost. Potem przyznał, że pożar miał miejsce na bezpieczniejszej, bo betonowej części dachu. Tam, gdzie jest drewno mogło być dużo gorzej. Urząd ma monitoring, ale wnętrz. Czujniki nie wykryły więc zagrożenia, bo nie było zadymienia. Nawet gdyby zadziałały, to - jak się okazuje - i tak informacja o pożarze nie dotarłaby bezpośrednio do straży pożarnej. Taki monitoring ma np. szpital, centrum handlowe przy Rybnickiej czy pensjonat na Bosackiej. Nie ma go ratusz! Czy wdroży takie rozwiązanie? - Będę się spotykał z komendantem straży i omówimy te sprawy - ucina Polowy. Oszczędnie wypowiada się też o wykonawcy robót na dachu. Jego zdaniem jednak, na przyszłość, w podobnych sytuacjach, na początku prac na dach trzeba byłoby wysyłać strażaka celem zdyscyplinowania każdej firmy budowlanej. (waw, fot. G. Piszczan)


Ogłoszenia

»8

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, karton-gipsy, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów, usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 FINANSE Usługi finansowe

decyzja. Wypłata na konto lub czek. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Oferty dla osób w różnych bazach dłużników. AT-B finanse UL.Browarna 2. Tel. kom.: 534944666. e-mail: atb.finanse@gmail.com.

OGŁOSZENIE TYGODNIA! FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego,

NA STANOWISKO:

ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com

MOTORYZACJA Kupię

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat. Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie. Minimum formalności. Oferty na Oświadczenie. Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel.: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

Pożyczka na wakacje i nie tylko! Nowe oferty! Już dzisiaj, pomyśl o wakacjach! Zabezpiecz się finansowo! Minimum formalności, na oświadczenie. Akceptujemy każde źródło dochodu. Szybka

Złomowanie samochodów skup. Racibórz tel. 501-525-515 kupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe,

REKLAMA

skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autozlomwodzislaw.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466.

OGRODNICTWO

SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com. e-mail: info@euro-labora.com. Dam pracę Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Kuźni Raciborskiej poszukuje na stanowisko Pielęgniarka Odziałowa. Umowa o pracę cały lub pół etatu. Tel.: 664-024-72, e-mail: studioiga1@op.pl. www. zpo.mawo-med. Zatrudnię na 1/2 etatu do pracy przy komputerze Zatrudnię na 1/2 etatu do pracy przy komputerze w punkcie obsługi płatności VIA Moje Rachunki. Praca po 4h codziennie lub 8h co dwa dni. CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na maila, e-mail: kontakt@cyberion.org. Praca punkt opłat Praca w punkcie opłat, przyjmowanie wpłat od klientów, udzielanie pożyczek. Praca na zastępstwo. Tel. kom.: 607694394. e-mail: kamillawitor@poczta.onet.pl.

RÓŻNE Sprzedam

Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

Sprzedam wózek tanio! Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy w dobrym stanie, bardzo tanio, Racibórz. Tel. kom.: 512 614 440.

RTV / AGD

PRACA

Inne

Dam pracę

Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, na stanowisko: asystent koordynatora ds. zatrudnienia. Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA

USŁUGI Inne Firma skupi siano w kostkach Firma skupi siano w kostkach. Kontakt pod numerem telefonu 600 483 127.

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

REKLAMA

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

1. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu, odda w najem pomieszczenia w bloku A + łącznik E o łącznej powierzchni 505,80 m2 na świadczenia zdrowotne, obejmujące zadania dializoterapii i nefrologii z wykluczeniem innego rodzaju działalności przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu. 2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi około 505,80 m2. 3. Minimalny czynsz miesięczny za pow. użytkową pomieszczeń ok. 505,80 m2: 35,00zł/1 m2 netto + opłata za dostarczone media (woda, ścieki i odpady komunalne, energia elektryczna, c.o.) Do wymienionych stawek naliczony będzie należny podatek VAT. Czynsz wynikający z najmu Najemca będzie uiszczał z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Czynsz może podlegać waloryzacji, raz w roku, na podstawie decyzji Wynajmującego zgodnie z rocznym wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowanym przez GUS. 4. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Do oferty należy dołączyć: a. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 tygodni przed datą podpisania umowy; w przypadku podmiotów w organizacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów z treści, których wynika zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych tego podmiotu, także dokumenty wskazujące na osoby uprawnione do reprezentacji, b. oświadczenie oferenta, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, papierom wartościowym lub karno-skarbowe lub wyciąg z Centralnego Rejestru Skazanych oraz oświadczenie, iż nie toczy się wobec niego postępowanie o wymienione powyżej przestępstwa, c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Najemca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem podpisania umowy; d. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, e. potwierdzenie wniesienia wadium, f. pisemną akceptację wzoru umowy, g. oraz inne określone w umowie dokumenty. 5. Okres najmu – 10 lat. 6. Kwota wadium wynosi 3.500,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto banku: ING B.ŚL.S.A.O/Racibórz nr 21 1050 1328 1000 0022 1195 3696 do dnia 02.07.2019 r. 7. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3 do dnia 05.07.2019. do godz.10.00. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2019. o godz.1030 w Sali Konferencyjnej Szpitala w Raciborzu. 9. Z przetargu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także odmowy podpisania umowy z wyłonionym oferentem. 11. Otwarcie ofert jest jawne. 12. Zwrot wadium uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 7 dni od wyłonienia zwycięzcy postępowania przetargowego. Kwota wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności z tytułu czynszu najmu. 13. Szczegółowe informacje dotyczące najmu pomieszczeń udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73. Ryszard Rudnik OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy http://www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. najmu: lokal mieszkalny w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 60 o pow. 17 m2; 2. zamiany: działki obrębu Babice o nr: 303/1 i 331 (k.m.2).


»9

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Prezydent na prawym brzegu Odry

REKLAMA

CO BOLI MIESZKAŃCÓW BRZEZIA? Racibórz » Najmłodsza stażem dzielnica Raciborza chciałaby więcej nakładów na drogi, zaplecze sportowe dla dzieci, ładniejszego przedszkola z placem zabaw, szkolnej stołówki, prewencyjnych cięć w drzewostanie wzdłuż Strażackiej i porządku, bo - jak padło na spotkaniu - Brzezie jest brudne. Blisko dwie godziny prezydent Dariusz Polowy, w obstawie dwóch brzezików - wiceprezydenta Dominika Koniecznego i przewodniczącego Rady Miasta Leona Fiołki, rozmawiał dziś z grupą ponad 40 mieszkańców dzielnicy, którzy przyszli na spotkanie do miejscowej remizy OSP. Brzezie miało dziś swój dzień, bo kilka godzin wcześniej druhowie z tutejszego OSP otrzymali listy gratulacyjne za udział w akcji przecipowodziowej, a potem prezydent zapewniał, że jak siądzie do pierwszego autorskiego budżetu na 2020, to potrzeby brzeskie weźmie pod uwagę i na dodatek jeszcze się upewni, czy dobrze je zidentyfikował, zapowiadają swoją kolejną wizytę jesienią tego roku. Na razie musi nieraz rozkładać ręce, bo tegoroczny budżet przygotował mu poprzednik. Lista brzeskich postulatów nie jest krótka. Są na niej: dodatkowe pieniądze na remizę OSP, plac zabaw przy przedszkolu i modernizacja jego budynku, porządne, a nie betonowe boisko dla szkoły, stołówka, remonty i budowa dróg (Mand-

REKLAMA

rysza, Sosienkowa, Pod Lipami), chodniki (Pogrzebieńska, Dębiczna, Wygonowa), przypilnowanie kompostowni, RIPOKa i składowiska na Zechu żeby nie śmierdziało, parking przy kościele (w tym roku miasto ma kupić teren, w przyszłym zbudować miejsca postojowe i „może coś jeszcze”), regularne koszenie poboczy i zamiatanie ulic (szczególnie Brzeskiej, gdzie brudzą pojazdy z budowy zbiornika), ograniczenie prędkości na Wiatrakowej, czy walka z quadami szalejącymi po Gajowej i lesie Widok oraz piratami

drogowymi na Brzeskiej, przy wylocie na Lubomię. - Brzezie jest brudne. Takiego Brzezia nie pamiętam - żaliła się Stefania Pak. - Pilnujmy samych siebie - skwitował jeden z uczestników spotkania. Szef miejscowego LKS Henryk Solich naciskał na rozwój infrastruktury sportowej. Na zapóźnienia w remoncie i dbałości o otoczenie przedszkola mówił Henryk Taszka. O trzeci etap budowy chodnika na Dębicznej zabiegał jeden z mieszkańców tego rejonu. - Pieniądze są na stole - oznajmił Polowy,

który wyjaśnił, że to inwestycja powiatowa, niestety wstrzymana przez starostwo, bo są inne priorytety. Obiecał naciskać i to jeszcze w tym tygodniu, kiedy spotka starostę. - Co, rękę mam mu wykręcić? - tłumaczył obrazowo w jakim jest położeniu w relacjach z powiatem. Lokalne postulaty, w duchu lokalnego brzeskiego patriotyzmu, wzmocnił wiceprezydent Konieczny. Ujawnił, że kazał przygotować mapę Raciborza z oznaczeniem stanu dróg. - W Brzeziu nie wygląda to najlepiej - oznajmił wprost, uznając, że są to zaniedbania, które obecna władza będzie eliminować, czyli więcej inwestować w drogową infrastrukturę dzielnicy. To zaś wyjdzie naprzeciwko potrzebom nowych mieszkańców, wznoszących kolejne domy, m.in. na tzw. Wiatrokach. Dziś do swoich willi muszą jeździć po drogach szutrowych, choć poprzednia władza obiecywała asfaltowe. W walce ze smrodem z rejonu składowiska orężem prezydenta ma być reżim technologiczny, a konkretnie egzekwowanie jego przestrzegania. Być może konieczne będą pewne udoskonalające nakłady inwestycyjne, jak usłyszano „w zasięgu finansowym miasta”. Cała nadzieja, generalnie, w nowym budżecie. Ten na 2019 r. prezydent odziedziczył po poprzedniku. Dopiero nowy w pełni pokaże, czego można się spodziewać po obecnej władzy i czy spełni obietnice. Łatwo nie będzie. Prezydent przypomniał, że miasto duszą wydatki na oświatę. Wierzy jednak, że nowy naczelnik sobie z tym poradzi, tzn. zracjonalizuje budżet placówek. (waw)

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności


Rozrywka

» 10

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

22 CZERWCA, GODZ. 18.00, SALA KAMERALNA RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 SPOTKANIE NA SZCZYCIE. KRZYSZTOF ZANUSSI PO RAZ KOLEJNY W RACIBORZU!

21 CZERWCA, GODZ. 18.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 KONCERT JUBILEUSZOWY PT. „DZISIO BYDZIE FYJDERBAL” W WYKONANIU ZPIT STRZECHA IM. JOLI RYMSZY Rok 2019 to rok wyjątkowy dla wielu pokoleń Raciborzan rozkochanych w polskim folklorze. W tym roku swoje 65-lecie działalności obchodzi Zespół Pieśni i Tańca STRZECHA im. Joli Rymszy działający pod auspicjami Raciborskiego Centrum Kultury. Jeśli 65-lecie, to i odpowiednie świętowanie! Zapraszamy na jubileuszowy koncert pt. „ Dzisio bydzie fyjderbal”, podczas którego przypomnimy zwyczaj skubania pierza, tradycyjnych zabaw i pieśni wielu regionów Polski oraz eleganckie tańce narodowe w wykonaniu wszystkich grup Zespołu. Musicie być z nami! Bilety w cenie 20 zł. Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Ten najwybitniejszy, obok Romana Polańskiego, i najbardziej znany spośród wciąż działających polskich reżyserów przybędzie do Raciborza po raz… szósty. Przyjedzie w towarzystwie mistrzyni wywiadu, Barbary Gruszki-Zych, znakomitej poetki i dziennikarki, na co dzień pracującej w redakcji „Gościa Niedzielnego”. Głównym tematem spotkania z obojgiem gości RCK, które poprowadzi Marek Rapnicki z Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Puls”, będzie właśnie wydana książka pt. „ŻYCIE RODZINNE ZANUSSICH. ROZMOWY Z ELŻBIETĄ I KRZYSZTOFEM”. Wywiad-rzeka, jaki pisarka przeprowadziła z reżyserem oraz jego małżonką, dotyczy, jak sugeruje tytuł, nie tylko sztuki, ale także, a może przede wszystkim, życia prywatnego, poglądów, znajomości i relacji z historią i współczesnym światem. „Życie rodzinne Zanussich” jest zapisem serdecznej i wnikliwej rozmowy przyjaciół. Promocja książki, która niezwykle wzbogaca wiedzę o autorze „Iluminacji”, „Barw ochronnych” i „Spirali”, połączona będzie z projekcją filmu Krzysztofa Zanussiego, który nota bene w ubiegłym roku zaprezentował bardzo dobry „Eter”. Z pewnością nie zabraknie wątków literackich, bowiem niedawno ukazał się kolejny

tomik Barbary Gruszki-Zych pt. „Basiu wróciłem”. Miłośnicy sztuki nie mogą tego spotkania ominąć, tym bardziej, że łączy się ono z przypadającym właśnie w czerwcu jubileuszem 80-lecia urodzin artysty polskiego kina! Bilet w cenie 5 zł. Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. 14.00-18.00, wt 9.00-13.00, śr.-czw. 14.00-18.00, pt, sb, niedz. - kasa otwarta na godzinę przed imprezą Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Sernik z musem truskawkowym

bez pieczenia

Kryształki z galaretki: • 1 galaretka truskawkowa • 400 ml gorącej wody Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie, wystudzić i włożyć do lodówki aż stężeje, następnie pokroić na małe kawałki. Dodatkowo przygotować: • 100 g herbatników typu petitki Spód formy o wymiarach 25 cm x 25 cm wyłożyć herbatnikami. Masa serowa z musem truskawkowym: • 1 kg sera z wiaderka • 500 g obranych truskawek • 3 galaretki truskawkowe • 400 ml gorącej wody Galaretki rozpuścić w gorącej wody i odstawić do wystudzenia. Truskawki zmiksować i wymieszać z serem oraz z wystudzoną galaretką. Gdy masa będzie lekko tężeć, wsypać kryształki z galaretki i lekko wymieszać. Masę wlać na herbatniki i włożyć do lodówki aż stężeje, następnie na górę wlać tężejącą galaretkę jo-

www.smakiweroniki.pl

gurtową. Całość włożyć na kilka godzin do lodówki. Przed podaniem można górę ozdobić truskawkami zanurzonymi w rozpuszczonej gorzkiej czekoladzie. Galaretka jogurtowa: • 1 galaretka przezroczysta • 250 ml gorącej wody • 400 g jogurtu naturalnego Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie, odstawić do wystygnięcia i wymieszać z jogurtem.


» 11

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

34.90 zł

20.90 zł

„Ojcowie i córki. Rozmowy o nieidealnej miłości” T. Nowak OP, M. Frączek

997 Tragedia w czaszy zbiornika Racibórz! Do zdarzenia doszło 8 czerwca około 11.20 na terenie jednego z wyrobisk pożwirowych w czaszy budowanego zbiornika Racibórz. Jak informuje rzecznik raciborskiej straży pożarnej, biwakujący tu z innymi osobami 23-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, wskoczył do wyrobiska, chcąc złapać odpływający ponton. Niestety, około 20-30 metrów od brzegu znalazł się pod wodą i nie wypłynął. Natychmiast powiadomiono strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Jako że to rejon starych Nieboczów, na styku Raciborza i gminy Lubomia, na miejsce wysłano zastępy z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego wyposażone w sprzęt pływający. Ściągnięto ekipę płetwonurków z Bytomia, którzy po godzinie 13.00 wyłowili mężczyznę. Lekarz stwierdził zgon. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia raciborska policja pod nadzorem prokuratora..

Z cegłą w ręku wbiegł wprost na radiowóz Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 czerwca podczas patrolowania ulicy Opawskiej w Raciborzu. Raciborscy mundurowi podczas patrolowania ulicy zauważyli mężczyznę, który wbiegł na jezdnię, wprost pod nadjeżdżający radiowóz. Uwagę stróży prawa zwróciła cegła, którą trzymał w ręku. Policjanci postanowili sprawdzić w jakim celu porusza się z tak niebezpiecznym przedmiotem. Chwilę później zauważyli rozbitą szybę wystawową w jednym ze sklepów z odzieżą. Zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało, 29-letni mieszkaniec Raciborza to wandal, który kilka minut wcześniej dokonał uszkodzenia mienia. Teraz grozi mu nawet 5 lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz REKLAMA

REKLAMA

SPORT Po 12 latach Unia Racibórz żegna się z IV ligą Raciborska Unia grała na tym szczeblu rozgrywek, z lepszymi lub gorszymi wynikami, od sezonu 2007/2008. Ostatni raz o utrzymanie musiała drżeć w sezonie 2012/2013. Wtedy w barażu o utrzymanie pokonała Victorię Częstochowa. Czy czołowy klub blisko 50-tysięcznego miasta skazany jest na okręgówkę? Początek sezonu 2018/2019 w wykonaniu Unii nie był najgorszy, przynajmniej w pierwszych siedmiu kolejkach. W tym czasie klub zaliczył cztery remisy i trzy wygrane. Dalsze spotkania nie były już tak udane. Rundę jesienną unici kończyli na dziewiątym miejscu z osiemnastoma punktami. Biorąc pod uwagę fakt, że w całym sezonie zespół zapisał na swym koncie dwadzieścia siedem punktów, można stwierdzić, że gra pod wodzą Grzegorza Jakosza nie była tak dobra jak jesienią. Nie trzeba doktoratu z matematyki, by policzyć, że wiosną Unia na swym koncie zapisała tylko dziewięć punktów. Przed sobotnim meczem (8 czerwca – przyp. red.) z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała zespół

z Raciborza miał co prawda matematyczne szanse na pozostanie w IV lidze. Istniało jednak kilka warunków, które musiały zostać spełnione. Ekipa Grzegorza Jakosza musiała liczyć na porażkę Spójni Landek oraz na brak punktów zespołu Gaszowic. Oba te warunki, co ciekawe, zostały spełnione, ale niestety ku rozczarowaniu kibiców, Unia swój mecz przegrała. Pierwsze trafienie w sobotnim meczu w Bielsku-Białej padło na kilka chwil przed przerwą. Piłkę w siatce raciborzan strzałem z dystansu umieścił Konrad Sieracki. Bramka do szatni nie spowodowała jednak w zespole z Raciborza załamania. Tuż po przerwie do wyrównania doprowadził bowiem Rafał Chałupiński, a kilka minut później po stałym fragmencie gry Paweł Miąsik dał Unii prowadzenie. Zespół Podbeskidzia dążył do wyrównania. Zrobił to skutecznie. Wywalczył rzut karny, którego na gola zamienił Daniel Stanclik. Mimo to Unia nie poddawała się, dążyła do strzelenia zwycięskiego gola, gdyż remis także nie był satysfakcjonujący. Niestety, nie udało się. Przynajmniej raciborzanom. Bielszczanie strzelili bowiem gola tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego. Wynik 3:2 – spadek do klasy okręgowej. W klubie z Raciborza z pewnością nie panuje teraz radosna atmosfera. Obecna klasa okręgowa to już nie ta sama liga, w której Unia grała w sezonie 2006/2007,

kiedy to po jednym sezonie na tym szczeblu rozgrywek powróciła do IV ligi. Obecnie liga ta prezentuje o wiele wyższy poziom, a biorąc pod uwagę to, jakie zespoły będą w niej grać w sezonie 2019/2020 o awans może być ciężko. Szczególnie, że po spadku można spodziewać się opuszczenia klubu z Raciborza przez kilku zawodników. Na chwilę obecną klub zapowiada, że nie zamierza dokonywać zmiany trenera. Czy Unia pokaże charakter i będzie walczyć o awans? A może będzie raczej ligowym średniakiem, tak jak przewidują to niektórzy kibice? Czas pokaże. (greh)


Reklama

» 12

Piątek, 14 czerwca j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SPECJALISTYCZNE CENTRUM REHABILITACJI

- najwyższe STANDARDY LECZENIA Fizjo-med to ośrodek skupiający specjalistów zajmujących się pacjnetami z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Nasz zespół tworzą fizjoterapeuci, lekarze specjaliści. Naszym głównym zadaniem jest leczenie urazów i dysfunkcji ciała pacjenta poprzez odpowiednio dobraną i zaprogramowaną rehabilitację. Tworzymy przyjazny standard opieki terapeutycznej, lekarskiej i diagnostycznej. Łączymy fachową wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje

najlepszych lekarzy i fizjoterapeutów z miłą atmosferą i otwartością na indywidualne potrzeby pacjentów. Nieustan-

nie się rozwijamy, stosujemy nowe rozwiązania terapeutyczne, aby poprawić standard życia naszych pacjentów.

Racibórz, ul. Lwowska 9 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 tel. 32 454 34 58 mgr Paweł Lociński fizjoterapeuta tel. 691 709 195 REKLAMA

dr Marek Sroka specjalista fizjoterapii tel. 603 129 454

mgr Michał Kotula fizjoterapeuta tel. 519 864 700

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 23-2019-[537]  

Nasz Racibórz 23-2019-[537]  

Advertisement