{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 8 marca 2019 r. ı Rok XII nr 10 (524) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eko-Okna chcą Najnowsze informacje w sprawie

NOWEGO KINA W RACIBORZU Racibórz » 5 marca prezydent Dariusz Polowy spotkał się z potencjalnymi inwestorami. Przedstawiciele spółki Mówi Serwis gościli w ratuszu. Mówi Serwis to niezależny dystrybutor filmowy wspierany przez Grupę Polsat. Już przed zeszłorocznymi wyborami sygnalizował, że chce zbudować w naszym mieście miniplex. Poprzedni prezydent podpisał nawet list intencyjny. Mowa była o budowie kina przy ul. Szewskiej-Młyńskiej, na działce miejskiej i prywatnej (teren po byłej synagodze). DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 8 marca

ŁATWO NIE BĘDZIE! Kazus SP 4 pokazuje, że przygotowanie się na skutki reformy oświaty nie będzie łatwe. Z wyliczeń gminy wynika, że szkoła, po odejściu ostatnich klas gimnazjalnych, z powodzeniem zmieści się w jednym budynku - albo tym przy Wojska Polskiego, albo Kasprowicza (dawna SP12 i G1). Kuratorium nie wie, który lepszy, więc prezydent wycofał się na razie z pomysłu zagospodarowania tego pierwszego na potrzeby urzędników. Bez pozytywnej opinii Kuratorium nie da się tego zrobić. Zamykanie szkół i zwolnienia nauczycieli nie są łatwe. Związki będą przeciw, nadzór pedagogiczny będzie dogłębnie wszystko analizował, a miasto będzie płaciło. Z roku na rok coraz więcej. Prezydent ma przekonanie, że powinno płacić mniej. Za przekonaniem nie idzie jednak mapa drogowa, jak tego rozsądnie dokonać. Już widać, że komisja oświaty Rady Miasta podchodzi do tematu jak do jeża, woląc dys-

kutować o wieszaniu na mieście afiszy o imprezach niż pomysłach na wyjście z sytuacji. Prezydent nie chce zadzierać z Kuratorium. Pytanie jak zachowa się w sytuacji, gdy zaczną protestować związkowcy, rodzice i nauczyciele. Nowy naczelnik o „nieuwikłanym spojrzeniu” może być atutem, ale i przekleństwem, bo wszystko, co zrobi, co powie, co zaproponuje pójdzie na konto Dariusza Polowego. Mają rację komentujący ten wybór Mirosław Lenk i Dawid Wacławczyk, że była to odważna decyzja. Nikt jednak nie chce określić jej skutków, życząc nowemu szefowi miejskiej oświaty powodzenia. Z każdą reformą ma iść lepsza jakość. W zasadzie stoimy przed wyborem - czy dużo mniejszych szkół, blisko domu, czy może kilka dużych. W tym drugim rozwiązaniu koszty jednostkowe są mniejsze, a polityka kadrowa łatwiejsza. Niewykluczone, że zaakceptują je rodzice, pod warunkiem, że uwierzą w jakość kształcenia i to co

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Najnowsze informacje w sprawie NOWEGO KINA W RACIBORZU DOKOŃCZENIE ZE S. 1

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

gmina zapewni ponad program nauczania w obszarze sportu, kultury, zajęć dodatkowych czy nawet ścieżki edukacji biznesowej. Nie dowiemy się jednak tego zanim ktoś nie zapyta rodziców, nauczycieli, związkowców i kuratorium o zdanie. Za takim pytaniem powinna iść wizja raciborskiej oświaty teraz, za pięć i dziesięć lat. Mam wrażenie, że nie ma o co pytać, bo nie ma wizji. Jest problem, który jakoś tam trzeba będzie rozwiązać.

By inwestycja doszła do skutku, prezydent musi wnieść pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie sprzedaży terenu, radni muszą się na to zgodzić, a inwestor w przetargu nieograniczonym nabyć nieruchomość. Właściciel sąsiedniej działki zgadza się na jej sprzedaż. Prezydent Dariusz Polowy jak dotąd nie podjął żadnych kroków. Uznał, że zaproponowany kształt obiektu (na zdj.) nie pasuje do tego miejsca. 5 marca oświadczył, że ta lokalizacja jest możliwa pod warunkiem, że miniplex lepiej komponowałoby się z otoczeniem śródmieścia. Spółka chce z kolei realizować jeden format, ten, który jest wdrażany w Sieradzu. Tamtejszy miniplex ma być gotowy za pół roku. W grę wchodzi więc inna lokalizacja w Raciborzu. Również 5 marca przedstawiciele Mówi Serwis obejrzeli kilka terenów, miejskich i prywatnych,

m.in. plac przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrogu (przy Jana-Rudzkiej). Rozmowy trwają. Miasto, jak słyszymy, jest przychylne inwestycji, a Mówi Serwis zainteresowany naszym rynkiem. Obiekt, który Mówi Serwis zamierza wybudować w Sieradzu i potem podobny w Raciborzu, ma cztery sale po 120 osób oraz designerskie wyposażenie, w tym podwójne fotele dla par. Filmy mają być wyświetlane w dzień premier. - Jeśli chodzi o repertuar, to będą się pojawiały wszystkie nowości polskie

i zagraniczne i co najważniejsze będą pojawiały się zgodnie z terminarzem premier. Nie będzie żadnych opóźnień, będą na ekranie dokładnie wtedy, kiedy powinny – mówił podczas konferencji w Sieradzu Jakub Bąk szef operacyjny projektu z firmy TFP Sp. z o.o. Inwestor szacuje, że sieradzkie kino, czynne od 10.00 do 22.00, swoim zasięgiem obejmie potencjalnych klientów mieszkających w promieniu około 20 km. Jego budowa policzona została na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. (waw)

kować wszystkim zaangażowanym. Mi, jako staroście było naprawdę miło, gdy widziałem, jak wasze panie w czasie wizyt u mnie o was walczyły. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że mogłoby was, jako placówki zabraknąć – powiedział starosta. Na ręce jednego z wychowanków starosta przekazał także pokaźnych rozmiarów zestaw gier planszowych oraz słodycze. Kosz łakoci przygotowany został także przez Urząd Gminy Pietrowice Wielkie.

Życzenia wychowankom złożyła także dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach, Alfreda Staniek. Życzyła im wszystkiego najlepszego, docenienia i ciepła rodzinnego oraz udanej współpracy ze społeczeństwem lokalnym. Podziękowania w imieniu mieszkańców Cyprzanowa złożyła także sołtys wsi, Maria Palisa. – Cieszymy się i dziękujemy, że nadal ta placówka będzie istniała, że dołączyły do niej nowe dzieci. Żal co prawda poprzednich wychowanków, ale tak jak już powiedziano, czas goi rany. Liczymy, że nadal będzie współpraca, zarówno z naszej, jak i waszej strony. Po części oficjalnej nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali starosta Grzegorz Swoboda oraz prezes stowarzyszenia Otwarte Serca Dzieciom, Józef Urbanowicz. Na zakończenie można było zwiedzić nowo otwartą placówkę. Red.

W CYPRZANOWIE OTWARTO Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Pietrowice Wlk. » 5 marca w Cyprzanowie odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Na uroczystości zebrało się wielu zacnych gości. Obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, wychowawcy placówki, sołtysi Cyprzanowa i Samborowic, prezes stowarzyszenia Otwarte Serca Dzieciom oraz ci najważniejsi – wychowankowie placówki w Cyprzanowie. - Zebraliśmy się tutaj, by uczcić otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej podległej starostwu powiatowemu. Naszą placówkę zamieszkuje obecnie trzynaścioro dzieci. Dziesięcioro z nich już tutaj mieszkało, natomiast trójka kolejnych znalazła u nas swój dom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie w tym miejscu możemy prowadzić życie i edukację naszych wychowanków. Bardzo wiele państwu zawdzięczamy. Wszyscy, którzy dziś się tutaj zjawiliście, jesteście ojcami tego sukcesu. Bardzo mi miło, że mogłam liczyć na waszą pomoc przy ponowny otwieraniu tej placówki. Mieliśmy trudne chwile, lecz wszystko na szczęście dobrze się skończyło, o czym świadczą uśmiechy na twarzach dzieci – powiedziała na wstępie

Magdalena Strzelczyk, dyrektor placówki w Cyprzanowie. W trakcie uroczystości na ręce starosty powiatowego, Grzegorza Swobody złożone zostały serdeczne podziękowania za wszelkie działania podjęte w celu ponownego utworzenia placówki w Cyprzanowie. Symboliczny dyplom uznania przekazał Józef Urbanowicz, prezes stowarzyszenia Otwarte Serca Dzieciom. – Panie starosto, trzydzieści parę lat temu otwierałem

podobny obiekt. Przekazałem wtedy dzieciom takie przesłanie: Kierujcie się sercem i rozumem. Dziękuję panu za to, że właśnie tym się pan kierował. Podziękowania odebrał także Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, Andrzej Wawrzynek. – W imieniu całej gminy dziękuję, że pan także przyczynił się do naszego niebywałego sukcesu, jakim jest otwarcie placówki i umożliwienie dzieciom zamieszkania tutaj – powiedziała dyrektor cyprza-

nowskiej placówki przekazując podziękowania Wójtowi. - Starania wszystkich lokalnych jednostek działających w Cyprzanowie zostały zauważone. Za sprawą lokalnego LKS-u, OSP, parafii ale i samych mieszkańców miejscowości jest czymś, na co obecne tutaj dzieci po prostu zasłużyły. Mam nadzieję, że życie tutaj pozwoli im dojrzeć do udanego życia dorosłego – stwierdził włodarz Gminy Pietrowice Wielkie. Głos w czasie uroczystości zabrał także Starosta Powiatowy Grzegorz Swoboda. – Jak widzicie, odkąd przekroczyłem progi tego budynku uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Chciałem podziękować za to, co pani dyrektor przed chwilą powiedziała. To ciepło naprawdę bije od was i zazdroszczę waszym opiekunom. Chciałem z tego miejsce także podzię-

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

REKLAMA

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 8 marca

»3

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Dziecko z objawami odry w Raciborzu

40 stopni Celsjusza. Następnie w późniejszym okresie wysypka, która rozpoczyna się za uszami, na twarzy, przesuwa się na tułów i kończyny. W Polsce obecnie szczepienie obowiązkowe przeciwko odrze realizowane jest prepaRacibórz » Na odrę wskazują objawy kliniczne stwierdzone 3 marca w raciborskim szpitalu u dziewratem skojarzonym przeciwko odrze, śwince i różyczce. Obecczynki w wieku przedszkolnym z jednej z raciborskich placówek. Miały się u niej pojawić w sobotę 2 nie szczepienia są wykonywane marca. Sanepid wszczął dochodzenia epidemiologiczne. W tym roku w naszym województwie (stan na u dzieci od 13 do 15 miesiąca życia oraz w 6 roku życia (po 5 urodzień do 28 lutego) stwierdzono 28 przypadków odry. U 22 osób wystąpiły objawy kliniczne z podejrzedzinach dziecka) dawką przyponiem zachorowania. minającą, zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora SaniBy mieć stuprocentową odrę, będzie to pierwsze zacho- u człowieka. Dlatego też cięż- jawiają się charakterystyczne tarnego z dnia 25 października pewność, że w przypadku ra- rowanie w naszym powiecie od ko jest zapobiegać tej chorobie białe plamki na czerwonym tle 2018 roku w sprawie Programu ciborskim rzeczywiście wystą- przynajmniej 15 lat. tylko i wyłącznie poprzez izo- tzw. plamki Fiłatowa-Koplika. Szczepień Ochronnych na 2019 piła odra, potrzebne są wyniki Odra - jak głosi komunikat lację osób zakażonych. Wirus Pojawia się gorączka, która mo- rok. Szczepienia ochronne przebadań wirusologicznych. Ob- śląskiego Sanepidu - jest cho- rozprzestrzenia się drogą kro- że osiągać wartości nawet do ciwko odrze zgodnie z prograREKLAMA raz laboratoryjny ma być zna- robą wirusową, której sytuacja pelkową lub powietrzno-kropel- REKLAMA ny w przyszłym tygodniu. Gro- epidemiologiczna zachorowań kową, rzadziej przez skażone USG RACIBÓRZ madzone są informacje od ro- od wielu lat była stabilna. Źró- przedmioty. Okres wylęgania lek. med. Witold Ostrowicz dziców. Wywiad obejmuje m.in. dłem zakażenia jest człowiek odry trwa 7-18 dni i może być specjalista radiologii takie kwestie, jak miejsce, gdzie w okresie zaraźliwości, czy- dłuższy u osób dorosłych. i diagnostyki obrazowej przebywało dziecko i czy było li 1-3 dni przed wystąpieniem Objawy odry to: zapalenie Racibórz szczepione. Dziewczynka (nie- pierwszych objawów takich spojówek, łzawienie oczu, świaul. Kasprowicza 1 oficjalnie z Przedszkola nr 24 jak gorączka i kaszel oraz 5 tłowstręt, nieżyt błony śluzowej Tel. przy Bielskiej) jest pod opieką dni przed pojawieniem się wy- nosa i suchy kaszel. Na błonach tel. mob: 604-347-669 lekarza. Nie wymagała hospita- sypki. Zakaźność odry kończy śluzowych jamy ustnej na wywww.usg-raciborz.pl lizacji. Jeśli badania potwierdzą 5 dni po wystąpieniu wysypki sokości zębów trzonowych po-

Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne

32 724-24-20

Domowe wędzarnie PODBIJAJĄ RYNEK ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Każdy, kto zajmuje się domowym wędzeniem wędlin wie, że domową kiełbasę można uwędzić nawet w zwykłej beczce. Z drugiej strony, wielu amatorów wędzenia chciałoby mieć coś bardziej okazałego, na przykład piękną, murowaną wędzarnię, na widok której sąsiedzi wpadną w zachwyt. Świetnym kompromisem może być niewielka, przenośna i drewniana wędzarnia domowa. Prezentuje się bardzo okazale a wędzenie w niej jest tak proste jak obsługa zwykłego piekarnika. Urządzenie przypomina wyglądem szafkę z drzwiczkami i małym kominkiem u góry. Podstawowym elementem wędzarni jest generator dymu, który umożliwia równomierne i całkowicie automatyczne spalanie zrębek (malutkich kawałków drewna). Proces wytwarzania dymu sprowadza się tu do przyciśnięcia guzika. Resztę wykonuje automatyka. Wyroby są wędzone w odpowiedniej temperaturze (bez płomienia) co sprawia, że będą zdrowe i nie osmolone. Temperaturę, w zależności od potrzeb, można ustalić na dowolnym poziomie a urządzenie utrzyma ją tak długo jak będzie to niezbędne. W Raciborzu na ulicy Mariańskiej 11, w sklepie Tradismak oferowane są dwa modele drewnianych wędzarni – o pojemości 300 litrów (na 40

kg wędzonek lub 35 kg kiełbas) lub 150 litrów. Zainteresowane osoby mogą zobaczyć jak działa generator dymu i przekonać się, że obsługa urządzenia jest banalnie prosta. Jest to prawdopodobnie jedyny taki sklep w okolicy, gdzie na miejscu można obejrzeć kilka rodzajów drewnianych i metalowych wędzarni elektrycznych. Obsługa sklepu Tradismak udziela ponadto wszelkich po-

rad, niezbędnych do rozpoczęcia swojej przygody z domowym wędzeniem. Do zestawu podstawowego dodawany jest pakiet gratisów: zrębki wędzarnicze, kije, haki, półka, przyprawy, sól peklująca oraz zbiór 18 gotowych receptur kiełbas i wędzonek. Na hasło „NaszRacibórz” obowiązuje 5% rabatu.

Sklep Tradismak ul. Mariańska 11, Racibórz tel. 32 415 21 36 www.tradismak.pl

REKLAMA

mem są prowadzone od 1975 roku. Szczepienia są zalecane młodzieży i dorosłym nieuodpornionym. Za nieuodpornione uznaje się wszystkie osoby, które nie chorowały na odrę oraz wszystkie osoby, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki w odstępie 4 tygodni. Jeśli dorosły szczepiony był wcześniej preparatem monowalentnym przeciwko odrze to szczepienie przeciwko odrze śwince i różyczce należy traktować jako przypominające. Posiadanie odporności przeciwko odrze można ocenić z 96% pewnością na podstawie badania serologicznego przeciwciał w klasie IgG. Red.


Aktualności

»4

W POLSCE Od 1 kwietnia tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i operacje usunięcia zaćmy będą finansowane bezlimitowo Skrócenie kolejek oraz poprawa dostępności do świadczeń dla Pacjentów w kluczowych zakresach - to główny cel działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia - podało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Jak dotąd z powodu kolejek w polskich szpitalach pacjenci jeździli do Czech. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, podjął decyzję o bezlimitowym finansowaniu zabiegów usunięcia zaćmy oraz świadczeń diagnostyki obrazowej - tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Bezlimitowe finansowanie będzie obowiązywało od 1 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie gwarantował zwiększenie kontraktów placówek raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń. Oznacza to, że NFZ sfinansuje wszystkie wykonane świadczenia co pozwoli na zwiększenie dostępności do świadczeń, a tym samym skrócenie kolejek. Wprowadzone w życie zmiany umożliwią do końca bieżącego roku skrócenie terminów oczekiwania na operację usunięcia zaćmy do maksymalnie 6-9 miesięcy oraz znaczące skrócenie terminów oczekiwania na badania diagnostyki obrazowej. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku NFZ wydał blisko 700 mln zł na sfinansowanie 313 tys. operacji zaćmy oraz prawie miliard złotych na sfinansowanie 2,25 mln badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Na raciborskiej okulistyce zoperowano w 2018 r. 970 pacjentów, realizując kontrakt po aneksach na kwotę ponad 2,3 mln zł. Dyrektor szpitala wielokrotnie podkreślał, że oddział przy Gamowskiej mógłby wykonać znacznie więcej operacji usunięcia zaćmy, gdyby tylko miał odpowiednie finansowanie. MZ, w

Paczkomaty InPost z problemami Niekorzystny wyrok dla firmy kurierskiej Biznes pochodzącego spod Raciborza Rafała Brzoski, absolwenta naszego I LO, jest zagrożony. Wszystko z powodu niekorzystnego dla jego spółki orzeczenia łódzkiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z krajobrazu Raciborza może zniknąć ponad 10 paczkomatów. - Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych - informuje serwis prawo.pl. - Za sprawą kilku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty takie jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która jest REKLAMA

Piątek, 8 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Aby je postawić, trzeba mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. - Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. - Gdyby jednak zawarty w nim pogląd został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to z pewnością odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to tylko urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak z tym poglądem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi czytamy w serwisie. Prawo.pl

„Szlak Górnej Odry - Zielone Ścieżki Pogranicza”. Dofinansowanie zadania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Koszt inwestycji wynosi 916.456,86 zł. UG Krzyżanowice

W RACIBORZU Kuratorium ma wątpliwości SP 4 jeszcze rok w dwóch gmachach

W POWIECIE Konkursy dyrektorskie w dwóch placówkach oświatowych powiatu Zarząd powiatu ogłosił już warunki, jakie będą musieli spełnić kandydaci na te stanowiska. Które placówki mogą mieć nowych dyrektorów? - Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konkursy na stanowiska: dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14 - czytamy w komunikacie starostwa. Szczegóły ofert można znaleźć na stronie powiatraciborski.pl. Red.

Na progu wiosny spada bezrobocie Kogo szukają pracodawcy?

Śląskie Kuratorium Oświaty nie ma wątpliwości, że SP 4 wystarczy jeden gmach, ale ma wątpliwości, który jest lepszy - ten przy Wojska Polskiego czy przy Kasprowicza. Przypomnijmy, że prezydent przedłożył na lutową sesję projekt uchwały w sprawie przeniesienia siedziby SP 4 z gmachu przy Wojska Polskiego do budynku przy Kasprowicza (dawna SP 12 i G1). Zaakceptowała go komisja oświaty, ale przed sesją został zdjęty z porządku obrad. Jak tłumaczył prezydent, obydwa budynki wizytowali przedstawiciele Kuratorium, zgadzają się, że szkole wystarczy jeden, bo będzie miała od września około 300 uczniów (teraz traci tyle samo z powodu odejścia klas 8 i ostatniego rocznika gimnazjum), ale nie byli w stanie określić, który lepiej spełni oczekiwania. A że od opinii Kuratorium zależy realizacja planów magistratu, więc prezydent postanowił poczekać aż nadzór zajmie stanowisko. Tego typu zmiany organizacyjne można podejmować najpóźniej do końca lutego. Ratusz ma więc rok, by wypracować ostateczne stanowisko. - Będziemy musieli jakoś racjonalnie korzystać z tej bazy - tłumaczył na sesji prezydent. Pierwotnie planowano, że zwolniony przez szkołę gmach przy Wojska Polskiego zajmą urzędnicy, m.in. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Na razie jednak pozostanie w nim SP 4.

Z 1824 na koniec stycznia do 1790 na koniec lutego spadło na progu wiosny bezrobocie w powiecie raciborskim. W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 385 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: kasjer-sprzedawca, automatyk/mechatronik, opiekun/opiekunka osoby star(w) szej, pracownik produkcji, pomocnik masarza, sortowacz odpaPolowy#Dialog na żywo i przez fejsa dów, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, pracownik ochrony fizycznej.  Nowy prezydent Raciborza, wzorem swojego poprzednika, Z końcem lutego 2019 roku w raciborskim urzędzie pracy zare- nie unika kontaktu z wyborcami poprzez Facebook.com. Projestrowanych było 1 790 osób bezrobotnych, w tym 1 152 kobiety.  blem tylko w tym, że liczba chętnych do takiego kontaktu rośnie. - Sprawy formalne na pewno trzeba załatwić osobiście w urzęOsoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:  dzie - oświadcza prezydent, ale już w innych kwestiach można do niego pisać poprzez messengera. Również Mirosław Lenk ƒƒ do 25 roku życia jest zarejestrowanych – 219 osób  ƒƒ długotrwale bezrobotnych – 884 osoby  korespondował w ten sposób z wyborcami. Jak informuje D. ƒƒ powyżej 50 roku życia – 477 osób  Polowy, wiadomości ma dość dużo, więc nie na wszystkie jest ƒƒ niepełnosprawnych – 161 osób w stanie odpowiedzieć. Trzeba się też uzbroić w cierpliwość, bo PUP Racibórz kalendarz spotkań, narad czy wyjazdów bywa mocno zapełniony. - Chętnie natomiast przyjeżdżam na spotkania - dodaje Polowy, wzmiankując, że ostatnio pojechał do Brzezia, gdzie został zaPietrowiczanin wygrał w Kole Fortuny proszony. Rozmowy dotyczyły problemów dzielnicy. Podczas kampanii D. Polowy promował swoją kandydaturę m.in. poprzez formułę Polowy#Dialog. Odwiedzał różne miejsca, ustawiał swój namiot i przy kawie rozmawiał z ludźmi. Swój wyborczy profil FB przekształcił w oficjalny profil prezydenta. Ma też prywatny. (w) OGŁOSZENIE

REKLAMA

Ponad 41 tys. zł wygrał w emitowanym 1 marca 434 odcinku Koła Fortuny 29-letni Łukasz Reichel z Pietrowic Wielkich, absolwent I LO w Raciborzu, obecnie konstruktor w Gliwicach. To jedna z najwyższych nagród pieniężnych w tym programie. Finałowe hasło brzmiało: odrodzić się jak Feniks z popiołów. TVP

W Krzyżanowicach budują ścieżkę rowerową wzdłuż DK 45

25 lutego rozpoczęły się prace w związku z budową ścieżki rowerowej pomiędzy Krzyżanowicami a Tworkowem - informuje krzyżanowicki Urząd Gminy. Ścieżka rowerowa będzie miała długość ponad 1,4 km i 3,5 m szerokości. Zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej wzdłuż drogi krajowej 45, poza pasem drogowym. Zadanie wykonane zostanie w ramach realizacji projektu


Piątek, 8 marca

W GOSPODARCE Kolejny teren inwestycyjny wystawiony na sprzedaż Inwestycje to zawsze najlepszy sposób na zapewnienie wpływów do budżetu samorządu. Oznaczają nowe miejsca pracy i zwiększenie wpływów z podatków. W związku z tym UM Racibórz informuje, że już 20 marca odbędzie się przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego położonego przy ulicy 1 Maja. Teren liczy sobie 1,1017 ha i składa się z dwóch działek. Pierwsza ma powierzchnię 0,1006 ha. Druga działka to 1,0011 ha. Obie działki są niezabudowane. Sprzedawany teren inwestycyjny ma dostęp do drogi przy ulicy 1 Maja. Cena wywoławcza tej nieruchomości to 320 tysięcy złotych. Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz. UM Racibórz

Z Kornic do Poznania i Las Vegas Podraciborska spółka z Kornic w lutym wzięła udział w dwóch dużych imprezach targowych - poznańskich targach BUDMA oraz IBS NAHB w Las Vegas. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektura BUDMA 2019 trwały od 12 do 15 lutego. - Tegoroczne targi były dla nas rekordowe pod względem zaprezentowanych nowości. Zaprezentowaliśmy m.in. ogrodzenie aluminiowe, okno stalowe, panele tłoczone, okno wykonane w oparciu o system BluEvolution 82 czy drzwi przesuwne Smart Slide. Bestsellerem okazało się jednak Energeto 8000. Okno wzbudziło zainteresowanie nie tylko odwiedzających, ale także organizatorów wydarzenia, którzy nagrodzili je Złotym Medalem MTP 2019. Nagrodzone zostało również nasze stoisko. Po raz kolejny z rzędu otrzymało nagrodę

REKLAMA

»5

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Acantus Aureus dla najefektowniejszych stoisk - poinformowała spółka na swojej stronie. NAHB International Builders’ Show trwało od 19 do 21 lutego w Las Vegas. - Zachwyciliśmy Amerykę, a Ameryka zachwyciła nas - na dobre. Nasi klienci, dzięki uczestnictwu w targach IBS NAHB w Las Vegas, poznali nas z dobrej strony. Nasza ekspozycja przyciągała uwagę odwiedzających, którzy byli bardzo zainteresowani naszą ofertą. Odbyliśmy wiele pouczających rozmów, dzięki którym poznaliśmy potrzeby tutejszego rynku - za co dziękujemy! Zrobimy wszystko, aby sprostać wszystkim wymaganiom rynku. Viva Las Vegas - czytamy z kolei na profilu FB Eko-Okien. Red.

Rafamet myśli o inwestycji za 70-120 mln zł Zarząd kuźniańskiej spółki poinformował, że w wyniku przeglądu opcji strategicznego jej rozwoju podjął decyzję o rozpoczęciu „feasibility study” dla potencjalnego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa linii technologicznej do produkcji kół kolejowych i zestawów kołowych pojazdów szynowych w Kuźni Raciborskiej”. - Założenia własne projektu będą obecnie przedmiotem weryfikacji poprzez zlecenie wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym wykonania analizy rynku oraz analizy efektywności i opłacalności inwestycji. Następnie projekt zostanie przekazany do rady nadzorczej spółki do zaopiniowania, a w dalszej kolejności będzie przedmiotem decyzji akcjonariuszy o jego ewentualnym rozpoczęciu oraz o źródłach finansowania. Szacowana wartość potencjalnej inwestycji może wynieść 70 – 120 mln zł w zależności od przyjętego wariantu skali inwestycji. Kolejne istotne informacje dotyczące projektu będą przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących - podała spółka w komunikacie. Red.

997 Wyjechał pijany z dyskoteki Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 marca około 1.00 na ulicy Władysława Reymonta w Raciborzu. W związku z nowelizacją przepisów i traktowaniem niezatrzymania się do policyjnej kontroli jako przestępstwa, 20-letni mieszkaniec powiatu głubREKLAMA

REKLAMA

Aktualności

czyckiego musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami ucieczki. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę około 1.00. Wówczas mundurowi z raciborskiej drogówki zauważyli kierującego volkswagenem, który wyjeżdżał z parkingu dyskoteki, a tor jego jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, policjanci postanowili zatrzymać samochód do kontroli. Jednakże kierujący volkswagenem nie reagował na polecenia mundurowych do zatrzymania się. Ostatecznie policjanci przerwali ucieczkę kierowcy na ulicy Kowalskiej w Raciborzu, gdzie młody mężczyzna porzucił swój pojazd i próbował dalej uciekać. Po kilkuset metrach został jednak zatrzymany. Wtedy też wyjaśniło się, co było przyczyną ucieczki 20-letniego mieszkańca powiatu głubczyckiego. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. O dalszym losie nieodpowiedzialnego kierowcy zdecyduje teraz sąd. Od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stało się przestępstwem. Kierowca uciekający przed Policją musi liczyć się teraz z karą nawet do 5 lat więzienia. Na osoby łamiące nowe przepisy sądy będą też nakładać bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od roku do 15 lat. Do tej pory, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli było wykroczeniem, za które groziła kara grzywny do 5 tys. złotych lub aresztu do 30 dni. KPP Racibórz

42-latek weekendowym rekordzistą W czasie minionego weekendu stróże prawa z Wydziału Ruchu Drogowego raciborskiej KPP ujawnili trzech nietrzeźwych kierowców. Rekordzistą okazał się 42-letni mieszkaniec Raciborza, który został zatrzymany w nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 marca) około godziny 0.40 na ulicy Bosackiej. W czasie badania wydmuchał ponad trzy promile. Był to jednak dopiero początek jego kłopotów. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach informatycznych mundurowi ustalili, że kierujący fiatem punto miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto był poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności. 42-latek został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu, a następnie został przekazany do ZK. KPP Racibórz REKLAMA


WFOŚiGW

»6

Piątek, 8 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wsparcie dla jednostek

organizacyjnych PSP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Region » 26 lutego 2019 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Przed siedzibą Muzeum odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych zakupionych w 2018 r. dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego. W 2018r., dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, po raz pierwszy w historii, udało się wdrożyć wspólny, priorytetowy Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Fundusz przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu dotacje w łącznej wysokości 5 475 554,75 zł. (w tym 3 412 290,62 zł pochodzące ze środków NFOŚiGW). Ponadto w 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego dofinansował 226 zadań. Doposażono 227 jednostek OSP na łączną kwotą dotacji w wysokości 1 626 008,97 zł. W ramach zadania dofinansowano również zakup m.in.: aparatów ochrony

dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej. W zakresie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w 2018 r. współfinansowaliśmy 4 zadania na łączną kwotę 2,75 ml zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach udało się doposażyć PSP w pianotwórcze środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla

Konkurs Zielona Pracownia 2019

Kamienica przy Marii Skłodowskiej-Curie

zostanie poddana termomodernizacji Racibórz » Kamienica przy ulicy Rzemieślniczej nie będzie jedyną, która zostanie poddana gruntownej termomodernizacji. W poprzednim tygodniu nastąpiło także przekazanie placu budowy wykonawcy w ramach realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7-9”. Co zostanie wykonane w ramach inwestycji?

Przede wszystkim zostaną docieplone ściany zewnętrzne i poddasze. Budynek stanie się także dużo bardziej przyjazny dla naszej atmosfery, ponieważ zlikwidowane zostaną piece węglowe. W ich miejsce pojawi się centralne ogrzewanie, a budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej. Zyskają bezpośrednio również sami mieszkańcy. Wyremontowane zostaną klatki schodowe i piw- żem instalacji wodno-kanaliza- ce mają zostać ukończone do 16 nice. W kamienicy firma wykona cyjnej i elektrycznej. W 10 miesz- września 2019 roku. UM Racibórz także prace związane z monta- kaniach pojawią się łazienki. Pra-

ZNIKNĄ STARE

środowiska, sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz 3 specjalistyczne pojazdy dla jednostek z Katowic, Piekar oraz Częstochowy.

PIECE WĘGLOWE Racibórz » Termomodernizacja to jeden z najważniejszych sposobów walki ze smogiem. Dzięki dociepleniom mniej palimy w piecach i zużywamy mniej energii, a co za tym idzie mniej pyłu zawieszonego „ląduje” w atmosferze.

WFOŚiGW w Katowicach

Rozstrzygnięcie konkursu Zielona pracownia_projekt’2019

Na konkurs Zielona pracownia_projekt’2019 wpłynęły 184 zgłoszenia. Konkurs skierowaRegion » Konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do ny był do szkół podstawowych organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrześląskiego. żeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, któCelem konkursu „Zielona że maksymalna kwota dotacji re nie otrzymały dofinansowania Pracownia’2019” jest dofinan- nie może przekroczyć 30 000 zł. w poprzednich edycjach konkursowanie w formie dotacji najWnioski w konkursie „Zie- su. Przedmiotem konkursu było lepszych wniosków dotyczących lona pracownia’2019” składać utworzenie projektu szkolnej prautworzenia ekopracowni. Dota- można w terminie 15 – 29 marca cowni na potrzeby nauk przyrodcja będzie udzielana z uwzględ- 2019 roku. Szczegóły na stronie niczych, biologicznych, ekologicznieniem efektów zadania i moż- wfosigw.katowice.pl. nych, geograficznych, geologiczliwości finansowych Funduszu nych czy chemiczno-fizycznych. do wysokości 80% kosztów kwaLaureaci otrzymają nagrolifikowanych z zastrzeżeniem, WFOŚiGW w Katowicach dy pieniężne, z przeznaczeniem

na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku 2019. Nadesłane prace oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. W tym roku na nagrody Fundusz przyznał prawie 450 tys. złotych. Lista laureatów na stronie wfosigw.katowice.pl. WFOŚiGW w Katowicach

Miejski Zarząd Budynków konsekwentnie stosuje te właśnie działania, aby uczynić zasób mieszkaniowy gminy bardziej przyjaznym dla atmosfery. Jednocześnie MZB dzięki temu poprawia stan swoich budynków. Stają się one bardziej estetyczne oraz bardziej przyjazne lokatorom. Kolejnym termomodernizowanym budynkiem w zasobach MZB jest kamienica przy ulicy Rzemieślniczej 14 i 16. Nastąpiło już przekazanie budowy wykonawcy. Zadanie nosi nazwę „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz”. Dzięki dociepleniu kamienica nabierze nowego, bardziej estetycznego wyglądu. Budy-

nek nie tylko wypięknieje, ale stanie się także bardziej eko. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropodach i poddasze. Z budynku znikną stare piece węglowe, a w ich miejsce pojawi się centralne ogrzewanie. Kamienica zostanie podłączona również do sieci ciepłowniczej. Zyskają także lokatorzy. W kompleksowo termomodernizowanym przez MZB budynku wyremontowana zostanie klatka schodowa i piwnica. W kamienicy będą prowadzone roboty polegające na modernizacji wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. W trzech mieszkaniach pojawią się nowe łazienki. Koniec remontu zaplanowany został na 16 września tego roku. UM Racibórz


Piątek, 8 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»7

Reklama Materiał płatny

DZIEŃ KOBIET

stolatki, a była już mocno dojrzałą kobietą. Ale wiedzieć trzeba, że przez całe życie była handlangrym na budowie. Wnosiła cegły na rusztowania, mieszała zaprawę murarską i woziła ją w taczkach! Mazelunki zostały zastąpione arbaitancugami nieporównywalnie częściej niż zwiewnymi miejskimi sukienkami. 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet... oprócz ży- Nie jest zastąpiona. Nie było więc zaOt skutek wojennego i powojennego „rówczeń nastraja też do refleksji. Od 100 lat mamy prawa bawy, czyli muzyki bez Francli Kocurki. nouprawnienia” kobiet. W Czechach wszak wyborcze, ale czy z nich wystarczająco korzystamy? Tak I to do rana! Zawsze mówiła, że muzybyło bardziej socjalistycznie niż u nas. Także by prawa kobiet to nie tylko prawa do wrzucenia gło- ka wszycke boleści odbira. Bo cietka ciotce Agnes zmiany nie mogły kojarzyć się su do urny, ale i prawo do rzeczywistego, a nie dekla- Francla to była instytucja, jako dzieci dobrze. Najpierw praca w kolejnych dalekich rowanego od święta równego statusu! To także dzień, z całej rodziny zachodziliśmy do niej „Paniczka z miasta miastach, to nie był wybór i ciekawość świaktóry przywołuje wspomnienia o ważnych kobietach na chlib z kokocim mlikim, a w nie- - babcia Truda z Siemianowic ta a wojenny przymus. Później to też nie był w naszym życiu, których już z nami nie ma. Pozwólcie, dziela po połedniu z rodzicami na awans społeczny, a konieczność utrzymania że tym razem poświęcę je nie paniczkóm z miesta a mo- bonkafe i buchta. I zawsze cicho obecny, drobnej poim krzynowskim cietkom ze strony taty. stury mąż cietki, onkel Albert, krawiec z zawodu, durch i wychowania dzieci. Do lat osiemdziesiątych rozmowy Krzanowice, zawsze przy granicy, która też ciągle się z mejtermasym na karku. Obie cietki do końca życia o trudnym losach ludzi pogranicza, skomplikowanej tożw historii zmieniała, to owszem Śląsk, ale trochę inny chodziły w mazelunkach czyli po chłopsku. W przeci- samości, ale też mówienie po naszymu miały wyłącznie i mówi się też inaczej. wieństwie do mojej babci Trudy z Siemianowic, która osobisty i rodzinny charakter i nie mogły być obecne A jak? - u nas się mówi, że po morawsku; rzykani przed zawsze miała wielkomiejskie zacięcie, podkreślając, że w przestrzeni publicznej. Chwała Bogu dziś możemy każdóm mszóm i przy umrzytych. I opowieści-o losach, pochodzi z „urzędniczej” rodziny. Pamiętam jednak jak mówić, śpiewać tańczyć co chcemy i po jakiemu chcewłaśnie losach kobiet i przemianach, z którymi musiały pewnego dnia cietka Francla postanowiła ubrać się „po my, ale może więcej i częściej powinnyśmy, my Ślązaczki, się mierzyć. pańsku” A okazja była nie byle ja- czy to z urodzenia czy zamieszkania, korzystać z naszej W takich chwilach staje mi ka! Podróż do Berlina i to chyba kobiecej mądrości i realnie wpływać na nasze codzienprzed oczami cietka Hedla i cietnawet Zachodniego.To było za- ne życie, by było równie satysfakcjonujące niezależnie ka Francla w mazelunkach. To proszenie od rodziny i o dziwo od płci i pełnionych ról rodzinnych i społecznych! Tego siostry mojej babci, której nie władza się zgodziła, ale chyba życzę nam wszystkim, zwłaszcza, że mamy rok ważnych zdążyłam świadomie poznać nim tylko ze względu na wiek. Nie- wyborów. Dajmy temu wyraz i weźmy w nich gremialmłodo zmarła. Widzę też jej szfazwykłe to było wydarzenie także nie udział z kobiecą solidarnością i mądrością naszych grówkę Marike i cietke Agnes – dlatego, że była to bodaj pierw- poprzedniczek, które nam te prawa wyborcze 100 lat siostrę mojego taty. Wszystsza tak daleka i do wielkiego mia- temu wywalczyły! Gabriela Lenartowicz kie cztery były na moim weselu sta podróż cietki. Uznała więc, że w jeszcze geesowskiej „Perle” – tak „po chłopsku” nie „pasuje”, prawdziwej restauracji, takiej jak bo musi „wyhlidać jak paniczka w mieście, a nie w szynku. Cietka z miesta”. Moja miejska babcia Hedla, łagodna i „durch wystrai mama doradzały w kwestii stroszyna”, jak mówiła o niej siostra. ju i fryzury. Pamiętam tę scenę Czasem jednak zdobywała się na u nas w domu: cietka w bistoroodwagę i opowiadała o tym, jak wej sukience w kwiaty, modnej, była młada, kere synki se jij poza kolano i natapirowanym koku przegląda się w wielkim lustrze dobały, z kerymi na muzyku rai nagle okrzyk: Jeżysz Maryja Joda chodziła. Najbardziej pamiętam opowieść o jej sercowych zef! I swata Ano! Obejrzyj se Trurozterkach, którego wybrać: „ja, da, ja mam przeca krzywe nohi dziołcha, na koniec teho Rober- Odświętny strój „chłopski” raciborski i te szaty sóm tak kratke, że wyta żech se wzała, bo wisz, ón ze hlidam jak saga! No, i ni możu ni wszyckich najlepszy umieł lubkać”. Tyle spokojnego mieć nic na hławie! Zrób mi Renata choćby puczek misto szczęścia co Hedla (bo byli z wujkiem długowieczną tych dałerweli i se na to wemu szatku. Stanęło na koczdobrą parą) nie miała cietka Francla. Ale też tempera- ku bez chustki i nieco dłuższej sukience, ale zmiana na ment od młodości miała iście ognisty. Pierwszego syna „pański” strój była jednorazowa. Cietka prawieli, że to „za panny” już miała, co wtedy, było dość odważne. Ale yno przez te krzywe nohi. Mój dziadek Anton miał dwóch potem jeszcze dwa razy za mąż wychodziła, wdową dwu- braci, z których jeden ożenił się w Rohowie. Przez wiele krotnie też zostając. Całe życie aktywna i towarzyska. lat kontaktów przez czeską granicę nie było, ale z czaW przeciwieństwie do siostry zawsze gdzieś dorabiała, sem uruchomiono mały ruch graniczny i poprzerywane a to przy dzieciach a to kołacze piekła a to przy wese- rodzinne kontakty. Cietka Marika to właśnie żona Johalu… najczęściej jednak w Domu Kultury, po sąsiedzku, na. Pamietam ją jako niezwykle sprawną kobietę, która gdzie pełniła rolę portierki, sprzątaczki, szatniarki czyli przy okazji jakichś rodzinnych fajerów demonstrowała osoby, która wie wszystko, zna wszystkich i generalnie. nam gimnastyczne wyczyny godne wysportowanej na-


Ogłoszenia

»8

Piątek, 8 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE

PKS Sp. z o.o.

ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ osoby na stanowisko

KIEROWCY AUTOBUSU

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat. Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie. Minimum formalności. Oferty na Oświadczenie. Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczki dla zadłużonych w BIK, KRD - Rapida Money Posiadasz zadłużenia i nie możesz uzyskać kredytu w banku. Pożyczki dla zadłużonych nawet do 25 000 zł, pożyczki długoterminowe ze spłatą nawet do 4 lat (48 miesięcy), bez sprawdzania historii kredytowej w bazach BIK, w trudnych sytuacjach finansowych, pożyczka pozabankowa już od 18 lat, e-mail: portfel24@portfel24.eu, www.pozabanki. com.pl/rapida-money/.

MOTORYZACJA Kupię Skup-samochodów złomowanie Racibórz tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. kzpkowalski.pl. Skup samochodów 795-795-222 Skup samochodów i nie tylko. Skupujemy wszystkie marki, wszystkie modele. Te nadające się do dalszej jazdy, jak i do kasacji. Rozbite, skorodowane, bez opłat, niesprawne. Tel. kom.:795795222, REKLAMA

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

z terenu powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego Wynagrodzenie od 3.200 zł brutto + premia 2400 zł

za przejście z innego zakładu pracy.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Racibórz, ul. Środkowa 5 lub wysłać na adres: kadry@pksraciborz.pl e-mail: kupimy@op.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel.: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów!. Tel. kom.: 692 191 585.

NIERUCHOMOŚCI

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

Praca dla piekarza PSS Społem w Raciborzu poszukuje osób chętWynajmę lokal nych do pracy na stanowisku PIEKARZ. Oferujemy: Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu umowę o pracę, terminowe wynagrodzenie, możul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność liwość grupowego ubezpieczenia, pakiet socjalny. usługową, gabinet, inne (około 50m2). Zainte- Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe resowanych prosimy o kontakt +48600976466. – kierunek piekarz, ważna książeczka zdrowia. Więcej informacji pod numerem telefonu 324152342. Mieszkanie wynajmę CV prosimy przesłać na adres e-mail: kadry.spolem. Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie w Raci- raciborz@vp.pl lub osobiście : pok 16, ul. Nowa 1, Racibórz. Tel. kom.: 32 415 23 42, e-mail: kadry. borzu spolem.raciborz@vp.pl. Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe po remoncie w Raciborzu. Tel. kom.: 666505189. Praca na stanowisku kierownika piekarni PSS Społem w Raciborzu zatrudni na stanowisku KIEROWNIK PIEKARNI osobę z doświadczeniem na takim samym lub podobnym stanowisku. Wymagania: ważna książeczka zdrowia, sumienność, rzetelność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki. Więcej informacji pod numerem telefonu 324152342. CV prosimy przesłać na adres e-mail: kadry.spolem.raciborz@vp.pl lub osobiście : pok 16, ul. Nowa 1, Racibórz. Tel. kom.: 324152342, e-mail: kadry.spolem.raciborz@vp.pl.

Lokal użytkowy wynajmę

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Zatrudnię malarzy w dociepleniach i wyk. wnętrz Zatrudnię wykwalifikowanych pracowników w dociepleniach i wykańczaniu wnętrz. Tel. kom.: 608601398. Praca przy budowie ogrodów Firma Hortus ogrody zatrudni pracowników do pomocy przy budowie ogrodu. Praca polega na robotach ziemnych, pracach brukarskich, montażu nawadniania, zakładaniu trawników, sadzeniu roślin oraz operowaniu sprzętem budowlanym. Wymagamy jedynie chęci do pracy i prawa jazdy kat. B. Zapraszam do kontaktu. Tel. kom.: REKLAMA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

OGŁASZA PRZETARG

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

dn. 25.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na zbycie nieruchomości: 1. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Roberta Lewandowskiego 11/10 o pow. użytkowej 72,86 m2 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p. Cena wywoławcza 121.600, - zł., wadium 12.200,- zł Przetarg o godz. 9.00

Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 502385770, e-mail: info@hortus-ogrod.pl, www. hortus-ogrod.pl. Zakład remontowo- budowano-handlowo usługowy poszukuje pracownika Zatrudnię pracowników do pracy jako murarz, tynkarz, płytkarz, gipsiarz i do ocieplania budynków. Tel. kom.: 695 638 650, e-mail: terbudeeg@gmail.com. Pakowacz w sklepie internetowym Praca w sklepie internetowym ROCKWORLD przy pakowaniu przesyłek. Na pełny lub cześć etatu, możliwość pracy popołudniami - wszystko zależy od Ciebie! Wymagania: uczciwość, rzetelność, chęć do pracy, umiejętność obsługi przeglądarki internetowej. Zgłoszenia z CV na e-mail. Tel. kom.: 609727681, e-mail: biuro@rockworld.pl, www.rockworld.pl. Jestes studentem/tką chcesz dorobić? Praca w sklepie internetowym ROCKWORLD w Raciborzu przy pakowaniu przesyłek. Na pełny lub cześć etatu, możliwość pracy popołudniami - wszystko zależy od Ciebie! Wymagania: uczciwość, rzetelność, chęć do pracy, umiejętność obsługi przeglądarki internetowej. Zgłoszenia z CV prosimy kierować na email. Tel. kom.: 609727681, e-mail: biuro@rockworld.pl, www.rockworld.pl.

Szukam pracy

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 tel. 32/415 29 62 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303. REKLAMA

REKLAMA

Poszukuję pracy Poszukuję pracy w niepełnym wymiarze czasu, mile widziane oferty pracy fizycznej lub biurowej (z wyłączeniem ofert dotyczących sprzedaży bezpośredniej) preferowane okolice: Kietrz, Piotrowice Wielkie, Racibórz, e-mail: myspace@onet.pl. Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobą/osobami starszymi, chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507 096 731.

REKLAMA

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

ZDROWIE Inne Sprzęt rehabilitacyjny Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z gwarancją, pilot, produkcji niemieckiej. Tel. kom.: 784 170 346, e-mail: wisienka1939@gmail.com.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zlokalizowane w Makowie Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących działkę nr 183 oraz działkę nr 184, a.m.7, obręb Maków o łącznej pow. 0,9668 ha, dla których prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00051891/1 oraz GL1R/00052156/4. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.


Piątek, 8 marca

Incydent na cmentarzu żołnierzy radzieckich Powiadomiono polski MSZ Jak wynika z informacji policji, 6 marca rano KPP została powiadomiona o zbeszczeszczeniu pomnika żołnierzy Armii Czerwonej oraz dwóch grobów. - Były tam rysunki i obraźliwe napisy - informuje rzecznik policji, kom. Mirosław Szymański. Policja wykonała dokumentację i powiadomiła Urząd Miasta. Gmina natychmiast zleciła usunięcie napisów i rysunków. Niestety, konieczne było częściowe skucie tynku. O sprawie powiadomiono polski MSZ. Co znajdowało się na pomniku i grobach? - Przejeżdżając dziś rano (7 marca od red.) koło tego pomnika zauważyłem, że został on ponownie zbezczeszczony - u jego podstawy jakiś niewątpliwy „patryjota” wymalował dużego fallusa. Kilka lat temu ten pomnik był już zniszczony, a następnie na skutek interwencji Ambasady Rosyjskiej odnowiony (inna rzecz, że kompletnie bez gustu) - powiadomił nas jeden z Czytelników. Policja nie chce ujawniać szczegółów. Wiadomo tylko, że na razie nie udało się ustalić sprawcy. Przesłuchano jedną osobą, która dopuściła się podobnego czynu w poprzednich latach. Nie potwierdzono jej związku ze zdarzeniem. Przypomnijmy, grupa podpisująca się jako delegaci z Raciborza, 31 marca 2012 roku powiesiła na pomniku płótno z napisem „okupanci”. - Płótno z napisem okupant przywiesiliśmy w dniu 31 III 2012 r. na pomniku armii sowieckiej po to, by domagać się usunięcia monumentu wstydu z Raciborza. Dość już udawania, że czekiści z Kremla byli naszymi wybawcami - tłumaczą naszej redakcji „delegaci z Raciborza”. - To nie wyzwoliciele lecz brutalni najeźdźcy są uczczeni tym pomnikiem hańby. Wypędzili okupanta hitlerowskiego, lecz sami byli nie lepszym okupantem - szczególnie tu, na ziemi śląskiej, traktowanej jako zdobycz na III Rzeszy, rabowali, gwałcili i niszczyli bez opamiętania. Stalin dokonał swojej zemsty za klęskę 1920 roku, mordując Polaków jeszcze przed II wojną światową, wkraczając Armią Czerwoną 17 września do Polski, a następnie niszcząc Polskę podczas rzekomego wyzwolenia. I oto Stalin mści REKLAMA

»9

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com się na nas ponownie - niewiedzą polskich obywateli, przyzwyczajeniem do pomników najbardziej zbrodniczej ideologii: komunizmu. Nie odmawiamy pochówku żołnierzom armii sowieckiej. Oni sami szli często przed karabinami NKWD, gotowego strzelać im w plecy. Sprzeciwiamy się jednak pomnikom i miejscom pamięci, wykorzystywanym do czczenia II okupacji. Obelisk jest częścią cmentarza, lecz umieszczony na nim napis: „swoim oswobodzicielom” obnaża ignorancję Polaków, obraża ofiary komunizmu. Ten pomnik trzeba usunąć, wraz z napisem, jak najprędzej. Polska zasługuje na wolność, prawdę i upamiętnianie prawdziwych bohaterów - wyjaśniali. 30 marca 2001 r., na spotkaniu w Urzędzie Miasta z udziałem przedstawicieli władz, mniejszości niemieckiej oraz lokalnych historyków i kombatantów, dzień 31 marca ustanowiono Dniem zakończenia walk o Racibórz. Jednocześnie zdecydowano, że 9 maja będzie Dniem powrotu Raciborza do Polski. W czasach PRL-u 31 marca świętowano jako dzień wyzwolenia Raciborza. Nic takiego nie miało miejsca. Miasto, ówczesny Ratibor, należało formalnie do III Rzeszy. Rosjanie, zanim oddali Racibórz władzom polskim, dokonali licznych grabierzy, w tym fabryk, a także spalenia zabudowy w śródmieściu. Ta prawda nie przeszkadzała środowiskom lewicowym, by corocznie 31 marca, jeszcze m.in. w 2012 roku, spotykać się na cmentarzu przy Reymonta i składając tu wiązanki kwiatów.

E-dowód i dowód w komórce Uważaj! To nie to samo

(w)

Wielu Polaków pyta: Po co mi e-dowód skoro mam go w komórce? Po co mi dowód w komórce skoro mam e-dowód? Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada: przyda się i jedno, i drugie. Bo to nie to samo. Jako obywatele mamy obowiązek posiadania dowodu osobistego. To podstawowy dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo. Nie tylko na terenie kraju, ale i np. na terenie całej Unii Europejskiej. To dowód osobisty uprawnia nas do przekraczania granic państw UE. Plastikowy dowód osobisty.

O co chodzi z tym e-?

Wszyscy, którzy złożyli wniosek o nowy dowód osobisty 4 marca i później otrzymają dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Główną funkcją dokumentu jest – tak jak dotychczas – potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa. Pozwala on także – tak jak dotychczasowe dowody – przekraczać granice krajów, które

uznają go za dokument podróży. Nowość to warstwa elektroniczna. Dzięki niej, poza dotychczasowymi funkcjonalnościami, e-dowód umożliwia m.in. uwierzytelnianie się w usługach online, czy składanie podpisu osobistego (równorzędny z podpisem odręcznym). WNIOSEK 1: E-dowód nie jest dowodem w komórce. To plastikowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nie ma obowiązku, by z niej korzystać. E-dowód otrzymają wszyscy, którzy wnioskują o nowy dokument od 4 marca.

Problemy z tożsamością

– Tradycyjny, plastikowy dowód osobisty jest potrzebny i jeszcze długo będzie, choćby z uwagi na wymogi państw strefy Schengen. Mamy obowiązek go posiadać, ale nie zawsze musimy go przy sobie mieć. Jeśli akurat nie weźmiemy go ze sobą, a okaże się potrzebny – wtedy przyda się aplikacja mObywatel – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy dostęp do swojej mTożsamości, czyli odzwierciedlenia wszystkich danych z dowodu osobistego. To nie to samo co e-dowód – tłumaczy szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Kiedy z dowodem, a kiedy bez?

Po co Ci w takim razie nasza aplikacja? Już odpowiadamy! Dzięki niej możesz się wylegitymować (okazać swoją tożsamość) wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Gdzie? Np. przy zakładaniu kart lojalnościowych, czy w hotelach. Aplikacja umożliwia też wymianę danych pomiędzy obywatelami – dzięki temu rozwiązaniu w sytuacjach takich jak stłuczka, można okazać swoje dane bez konieczności spisywania, skanowania czy fotografowania dowodów osobistych. Dane drugiej osoby możesz sprawdzić opcją mWeryfikator. WNIOSEK 2: mObywatel to bezpłatna rządowa aplikacja na smartfony. Dzięki niej możesz wylegitymować się we wszystkich tych sytuacjach, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty. Aplikacja nie zastępuje dowodu osobistego. – Stale pracujemy nad tym, aby z naszej aplikacji można było korzystać w coraz większej liczbie sytuacji i miejsc. Wspólnie z ministrem infrastruktury pracujemy nad rozwiązaniem, które raz na zawsze wyeliminuje konieczność okazywania dowodu osobistego przy odbiorze listu poleconego. Szczegóły wkrótce – zapowiada minister Marek Zagórski. – Rozwijamy też samą aplikację. Już teraz – poza mTożsamością – uczniowie mogą znaleźć tam mLegitymację szkolną. Wkrótce dołączą do nich studenci z mLegitymacją studencką. Szykujemy też coś dla kierowców – mDowód Rejestracyjny. Aplikacja mObywatel to niejako wirtualny portfel, w którym będziemy trzymać te dokumenty – dodaje szef MC. WNIOSEK 3: Aplikacja mObywatel to wirtualny portfel, w którym trzymamy dokumenty. Po pierwsze – mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Wkrótce – trafi tam też mDowód Rejestracyjny. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji szkolnej, studenci – wkrótce z mLegitymacji studenckiej.

System domknięty

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności

– Naszym zadaniem jest ułatwianie życia obywatelom nie tylko w świecie realnym, ale i wirtualnym. Po to, by coraz więcej spraw mogli załatwiać online potrzebują cyfrowej tożsamości, czyli środków identyfikacji elektronicznej, które potwierdzą w sieci, że ja to ja. E-dowód i aplikacja mObywatel to jeden z elementów systemu cyfrowej tożsamości obywateli, który konsekwentnie budujemy. Kolejnym jest m.in. Profil Zaufany – mówi minister Marek Zagórski. – Wszystkie te elementy uzupełniają się – dodaje. WNIOSEK 4: Dowód osobisty z warstwą elektroniczną to Twój środek identyfikacji w świecie rzeczywistym i w Internecie. Pamiętaj, że cały czas możesz również korzystać w sieci z Profilu Zaufanego. Ministerstwo Cyfryzacji REKLAMA


Rozrywka

» 10

Piątek, 8 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

10 MARCA GODZ. 18:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 TOMASZ STOCKINGER NA DZIEŃ KOBIET W RCK

9 MARCA GODZ. 16.00, DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38). BENEFIS PIOTRA LIBERY

PIOTR LIBERA – nauczyciel, muzyk, dyrygent, długoletni prezes Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Założyciel Chóru Mieszanego STRZECHA, z którym wziął udział w ogromnej liczbie koncertów i występów, zarówno w kraju, jak i za granicą, na festiwalach, przeglądach, nagraniach radiowych i telewizyjnych m.in. w Opolu i Katowicach. Jeden z najbardziej znanych i cenionych raciborzan, wielki autorytet, znany jako „Maestro”. Za swoją działalność krzewienia kultury muzycznej Piotr Libera został odznaczony tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza oraz nagrodą Prezydenta Miasta w dziedzinie animacji kulturalnej. Wystąpią: MARTA GAMROT – WRZOŁ – sopran, TOMASZ JEDZ – tenor, Chór Brzezie – pod dyr. Aleksandry Gamrot, Chór DFK CANTATE Pawłów pod dyr. Gabrieli Grytner, Chór Parafii św. Anny z Krzyżanowic pod dyr. Leonarda Fulneczka, Chór „Cecylia” z Krzanowic pod dyr. Kornelii Pawliczek – Błońskiej, Chór im. Juliusza Rogera z Rud pod dyr. Marii Wiechoczek, Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy pod kier. Aleksandry Wengierskiej. Prowadzenie: Jolanta Zubko - Buk. Wstęp wolny.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Tomasz Stockinger w duecie z pianistą Stefanem Gąsieńcem w Wieczorze kabaretowym z piosenkami polskiego kina przedwojennego „Już nie zapomnisz mnie”. Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne - piosenki autorstwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, Tuwima, Warsa, Petersburskiego - wykonywane będą naprzemiennie z żydowskimi szmoncesami, przedstawionymi w mistrzowski sposób przez Aktora. Tomasz Stockinger pokaże, co oznacza bycie przedwojennym amantem i czarowanie kobiet w stylu Humphreya Bogarta - koniecznie w kapeluszu! Cena biletów: 30 zł, honorowane raciborskie karty „Senior 60+” oraz „Rodzina +”

13 MARCA GODZ. 18.00, GALERIA OBOK RCI UL. DŁUGA 2 BEZ PRZEWODNIKA” - WYSTAWA FOTOGRAFII MARKA FURMANOWICZA

„Bez przewodnika” to wystawa 25 fotografii, pochodzących z bardzo obszernego zbioru Marka Furmanowicza. Są to czarno-białe fotografie, ukazujące Racibórz, jednak nie ten objęty trasami wycieczek, nie ten oczywisty, piękny, dla niektórych zwyczajny, lecz ten, który zmusza do zadumy, być może do powrotu pamięcią w dawne lata. Artysta pokazuje nam miejsca, do których nie kierują się przewodnicy, ale takie, w które jak twierdzi przyciąga go jakaś siła, chęć zobaczenia i potrzeba odkrycia rąbka tajemnicy. Czasami nie ma drugiej drogi powrotu i pobyt w takich miejscach niesie pewne ryzyko. Jednak odrobina emocji bardziej pomaga niż przeszkadza w fotografowaniu. Marek Furmanowicz

– raciborzanin, malarz, fotograf, grafik komputerowy i pedagog. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wstęp wolny.

16 MARCA GODZ. 16:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 „ZA GRANICĄ ŻARTU” WYSTĄPI KABARET NOWAKI.

Kabaret tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej.Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są jednak występy na żywo i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę. Za granicą żartu to najnowszy program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie i śmiech jakiego jeszcze nie zaznaliście. Ceny biletów 70 zł.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon., śr.- pt. 14.00-18.00, wt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Półkruche ciasto z mandarynkami Ciasto: • 3 szklanki mąki tortowej (szklanka 250 ml) • 0,5 szklanki cukru pudru • 2 łyżeczki proszku do pieczenia • 200 g masła o temperaturze pokojowej • 5 żółtek • 2 łyżeczki cukru waniliowego ze skórką pomarańczową • szczypta soli Mąkę przesiać z proszkiem, dodać cukier puder, cukier waniliowy, sól, żółtka i masło, wszystko zagnieść. Ciasto podzielić na 2 nierówne części, jedną mniejszą, a drugą większą. Większą częścią ciasta wylepić dno blaszki o wym. 25 x 30 cm, i nakłuć widelcem. Następnie blaszkę z ciastem włożyć do lodówki. Pozostałe ciasto włożyć do zamrażarki na 1 godzinę, następnie zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodatkowo przygotować: 2 puszki mandarynek

Beza: • 5 białek • szczypta soli • 0,5 szklanki cukru • 1 budyń bez cukru (użyłam malinowy) Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli, pod koniec wsypać partiami cukier. Na końcu wsypać budyń i delikatnie wymieszać. Wykonanie: Na surowy spód nakłutego ciasta wyłożyć bezę. Na bezie rozłożyć odsączone mandarynki i posypać tartym ciastem. Całość włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 35–40 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 8 marca

» 11

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.99 zł

23.99 zł

M. Zmysłowski „Goniąc czarne jednorożce”

Zbliża się Dzień Seniora w urzędach skarbowych Już w najbliższą środę 13 marca br. Seniorzy województwa śląskiego będą mieli okazję zapoznać się z usługą Twój e-PIT. A wszystko to z okazji organizowanego przez urzędy skarbowe Dnia Seniora. W środę 13 marca br. urzędy skarbowe z terenu województwa śląskiego (poza urzędami wyspecjalizowanymi, tj. Pierwszym Śląskim Urzędem Skarbowym w Sosnowcu oraz Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku – Białej) zapraszają wszystkich emerytów i rencistów w godz. 7.00 – 15.00 na Dzień Seniora. W tym dniu Seniorzy, w ramach kampanii promującej usługę Twój e-PIT, będą mogli skorzystać z fachowej pomocy urzędników oraz uzyskać informacje w zakresie przysługujących im ulg i odliczeń. Pracownicy urzędów skarbowych pomogą również zainteresowanym emerytom i rencistom wypełnić oświadczenie PIT-OP pozwalające na przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Usługa Twój e-PIT to nowe narządzie Ministerstwa Finansów, dzięki któremu od 15 lutego istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym przez system zeznaniem PIT-37 oraz PIT-38. Logując się do serwisu podatki.gov.pl tak przygotowane zeznanie można zaakceptować bez zmian i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), zmodyfikować w zakresie sposobu opodatkowania, przysługujących ulg i odliczeń lub wskazując numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku należnego. Zeznanie można również odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli nie wykonamy żadnej z opisanych powyżej czynności PIT przygotowany przez system zostanie z dniem 30 kwietnia automatycznie zaakceptowany i przekazany do właściwego urzędu skarbowego. W tym roku nowością dla podatników jest możliwość zgłoszenia numeru rachunku bankowego w formularzu PIT-37 (wcześniej służył do tego odrębny druk) oraz zwrot nadpłaty w terminie 45 dni dla tych podatników, którzy zdecydują się skorzystać z usługi Twój e-PIT lub rozliczyć się elektronicznie samodzielnie, np. za pośrednictwem aplikacji e-deklaracje DESKTOP. KAS Katowice REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

MIESZKANIA MIEJSKIE DO ZAMIANY M1, 16 m2, ul. Opawska

M1, 21 m2, ul. Dąbrowskiego

M2, 25 m2, ul. Skłodowskiej-Curie

M2, 40 m2, ul. Skłodowskiej

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Opawskiej w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,70 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 56,89 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 41,57 m2

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu.

Szczegóły na www.naszenieruchomosci.com lub w Urzędzie Miasta Racibórz

Powierzchnia użytkowa lokalu: 58,35 m2

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 12

Walizka pełna egzotycznych pamiątek – o administracji skarbowej, podatkach i nie tylko w PWSZ w Raciborzu

28 lutego blisko 80 studentów III roku kierunków administracja i bezpieczeństwo państwa oraz uczniów klas maturalnych raciborskiego Ekonomika uczestniczyło w wykładzie otwartym zorganizowanym z inicjatywy działającego w raciborskiej PWSZ Koła Naukowego „Administratywista” oraz naczelników urzędów skarbowych w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu - Zdroju. Zaproszeni eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Grażyna Kmiecik i Krzysztof Rabenda – w bardzo atrakcyjnej formie zaprezentowali młodym ludziom zadania, jakie współcześnie pełni Krajowa Administracja Skarbowa, opowiedzieli o codziennej pracy pracowników skarbowych, jej specyfice oraz o możliwościach i perspektywach, jakie niesie ze sobą kariera zawodowa w strukturach administracji skarbowej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. o efektach pracy służb skarbowych w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym hazardowej, uszczelniania systemu podatkowego, realizacji wpływów podatkowych do budżetu państwa i ochrony granicy kraju. Uczestnicy prelekcji mieli okazję dowiedzieć się, że praca w skarbowości to nie tylko cła i podatki, ale także mnóstwo fascynujących i niezwykle istotnych, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, zadań. Uczestnikom przedstawiono tematyczne prezentacje multimedialne, które były uzupełnieniem wykładu. Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się towarzysząca prelekcji wystawa okazów CITES, czyli dzikich zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, Młodzieży zaprezentowane zostały, ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową w bagażach podróżnych, m.in. fragmenty rafy koralowej, skóry z wilka, węża i krokodyla, nalewka z kobry i wiele innych egzotycznych, kłopotliwych „pamiątek”. Uczestnicy poznali przepisy dla podróżnych, limity oraz zakazy przywozu i wywozu pewnych towarów, poznali zalety aplikacji mobilnej Granica i uzyskali szczegółowe informacje, czego do swojego bagażu podróżnego nie powinni zabierać. W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej KAS Hazard? Nie, dziękuję w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych wyjaśniono młodzieży, na czym polega nielegalne urządzanie gier hazardowych oraz jakie są konsekwencje prawne nielegalnego urządzania i prowadzenia gier. - Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży oraz na problemy, które wynikają z ich uprawiania, w szczególności o ich negatywnym wpływie na gracza oraz jego najbliższe otoczenie. Ma to tym większe znaczenie, że najbardziej narażeni na uzależnienie od hazardu są ludzie młodzi – wyniki badań pokazują, że im młodszy jest gracz, tym większe prawdopodobieństwo uzależnienia – podkreśla prowadząca wykład Grażyna Kmiecik. W ramach spotkania Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju Barbara Kwiatkowska zapoznała uczestników ze strukturą urzędów skarbowych i zadaniami przez nie wykonywanymi oraz przedstawiła informacje dotyczące nowej usługi „Twój e-PIT”, a także omówiła pozostałe zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie w 2019 r. Było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań organizowanych w ramach wspólnej inicjatywy PWSZ w Raciborzu i Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dotyczącej współpracy obu jednostek w zakresie popularyzacji działalności i zadań Krajowej Administracji Skarbowej, zagadnień podatkowych oraz celnych. - Poprzez tego typu inicjatywy i spotkania, chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, stojącym na progu swojej zawodowej drogi, jakie szanse i perspektywy rozwoju zawodowego niesie praca czy służba w administracji skarbowej, że może być ona niezwykle ciekawa i satysfakcjonująca, a przez to zachęcić ich do odbywania praktyk i staży w jednostkach KAS. Dlatego właśnie zapraszamy do aplikowania w naborach na pracowników i funkcjonariuszy organizowanych przez IAS w Katowicach wszystkich tych, którzy szukają pewnej, atrakcyjnej i perspektywicznej pracy oraz nie boją się wyzwań, jakie niesie ta służba - podkreśliła współinicja-

Piątek, 8 marca

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

torka spotkania, naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Bardzo odważna decycja Śląskim Izabela Tomczyk. Mam nadzieję, że dobrze przemyślana Jak podkreślił organizator wykładu dr Jacek Pierzchała, studenci PWSZ w Raciborzu mogą cyklicznie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i wykładach wykraczających poza zajęcia Mirosław Lenk, były prezydent, naczelnik miejskiej oświaty, przewidziane programem studiów. Dzięki temu mają okazję do dyrektor SP 15, a dziś radny, komentuje wybór nowego naczelnipogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umie- ka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. jętności i kompetencji. - Oczywiście prezydent ma prawo doboru kadr do realizacji Red swojego programu. Czyniłem podobnie, biorąc pełną odpowiedzialność za swoje wybory. Tym razem było z kogo wybierać. Na Zamku Piastowskim świętowano Siedmiu kandydatów, w tym kilku poważnych, co nieczęsto jubileusz 25-lecia raciborskiej Germanistyki ostatnio się zdarza. Panu Żychskiemu życzę powodzenia, bo edukacja wymaga sprawnego zarządzania i odwagi, zwłaszcza wobec sprzecznych interesów tych co biorą i tych co dają pieniądze. Popsuta przez ostatnią reformę edukacja będzie generowała kolejne wydatki. Małe jest piękne, ale i kosztowne. Nie będzie wolą rodziców łączenie klas, ograniczanie oferty szkolnej czy zamykanie szkół. Niechętnie patrzy też na takie działanie obecna władza. Rękami kuratora będzie blokować wszelkie tego typu propozycje. Koszty oświaty to przede wszystkim godziny lekcyjne a tych przybywa pomimo spadku liczby uczniów. Można oczywiście likwidować szkolnictwo sportowe czy klasy integracyjne, ale to droga donikąd. Z „innej beczki”. Martwi mnie trochę taki sygnał, że w „biznesie się już nie opłaca”. Będę życzliwie się przyglądał - mówi poproszony przez nas o komentarz Mirosław Lenk. Red. 1 marca 2019 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły ZaPewnego rodzaju ryzyko wodowej w Raciborzu oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dawid Wacławczyk o wyborze Niemców Województwa Śląskiego zorganizowali spotkanie z okazji 25-lecia utworzenia Sekcji Języka Niemieckiego w Nauczycielnowego naczelnika miejskiej oświaty skim Kolegium Języków Obcych. W programie uroczystości znalazły się: przemówienia zaproszonych gości, wykład dra Pawła Strózika „Auf der Suche nach dem perfekten Äquivalent – einige - Jako koalicjant (RSS Nasze Miasto) nie ingerowaliśmy w przeFragen zum Übersetzen”, program artystyczny, podziękowania bieg konkursu, ani nie rozmawialiśmy o kandydatach na naoraz spotkanie absolwentów. czelnika z prezydentem - pisze Dawid Wacławczyk, lider NaM-u, Agencja Zamek/G. Nowak współkoalicjanta Dariusza Polowego w Radzie Miasta, radny powiatowy klubu PiS.  - Polityka ma to do siebie, że aby uprawiać ją dobrze i skuKrzysztof Żychski nowym naczelnikiem tecznie, trzeba działać zespołowo. W każdym sprawnym zespole Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu liczą się zarówno kompetencje i doświadczenie, jak i zaufanie, lojalność, wspólny cel. Jeśli chodzi o dobór zespołu naczelników, Krzysztof Żychski, raciborto jest to wyłączna kompetencja prezydenta. Jako koalicjant ski przedsiębiorca, właściciel (RSS Nasze Miasto) nie ingerowaliśmy w przebieg konkursu, firmy Krymar z ul. Morawskiej ani nie rozmawialiśmy o kandydatach na naczelnika z prezyna Ostrogu, produkującej odzież dentem. Trzymamy się kompetencji, jakie nakłada ustawa o sadziecięcą i niemowlęcą, został morządzie. Naczelnik to prawa ręka prezydenta. Otrzymaliśmy nowym naczelnikiem Wydziału zapewnienie, że będzie realizował ustalenia koalicji i nie będzie Edukacji, Kultury i Sportu Urzępsuł tego, co u poprzedników oceniamy jako dobre. Ostatecznie du Miasta. to jednak prezydent ich wybiera, to on z nimi pracuje i to on bieKrzysztof Żychski (rocznik rze pełną odpowiedzialność za to jak oni pracują i czy realizują program koalicji rządzącej.  1977) nie działał dotąd publicznie, nie licząc członkostwa podDariusz Polowy wydaje się nie bać innowacji i pewnego rodzaju czas ostatnich wyborów samorządowych w Miejskiej Komisji ryzyka, bo z całą pewnością tak należy rozpatrywać powołanie na Wyborczej, gdzie został desygnowany z ramienia Komitetu Wy- stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kogoś borczego Wyborców Dariusz Polowy - Racibórz może być wielki. spoza środowiska nauczycielskiego czy nawet szeroko rozumiaW czerwcu zeszłego roku pojawił się na zamku na spotkaniu, na nej administracji. Oświatę i kulturę w najbliższym czasie czeka którym obecny prezydent ogłosił swój zamiar kandydowania (na dużo zmian, spojrzenie z zewnątrz może być więc bardzo cenne. zdj. powyżej). Trudno znaleźć informacje na jego temat w inter- Prezydent zapowiadał zresztą szybciej, że szuka kogoś o nowym necie, w tym na FB. Jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych spojrzeniu. Doświadczenie zdobyte przez lata w biznesie może w tym wypadku zaprocentować i liczę, że dobrze wpłynie na zaw Raciborzu. O fotel naczelnika ubiegało się siedem osób, w tym były kura- rządzanie wydziałem.  Wszyscy zaniepokojeni kimś spoza środowiska szkolnego potor oświaty, kandydatka na radną z ramienia KWW Michała Fity, radny jednej z gmin i urzędnicy, w tym z WEKiS Racibórz (ich winni pamiętać o tym, że nowy naczelnik ukończył wymagane dane zgodnie z prawem nie podlegają ujawnieniu). K. Żychski studia z zarządzania oświatą, co jest rzadkością w środowisku złożył dokumenty konkursowe jako ostatni. nie-nauczycielskim. O słuszności decyzji prezydenta i jakości praUkończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, cy nowego naczelnika przekonamy się za kilka lat, kiedy będzie specjalizował się na kierunku Zarządzanie i Ekonomika Oświaty. można dokonać uczciwej oceny jego pracy, teraz należy mu zaPrezydent zapowiadał, że potrzebuje „człowieka o nieuwikłanym ufać i dać szansę. Ja podchodzę do tej decyzji z nadzieją i ciekaspojrzeniu”, który pomoże zracjonalizować sieć szkół i poszukać wością. Życzę panu Żychskiemu wytrwałości i odwagi, bo czeka oszczędności. Dziś podkreślił, że nowy naczelnik jest menedżerem go wiele trudnych wyzwań.  Dawid Wacławczyk i liczy na jego doświadczenie i umiejętności w tym względzie. - Ma zadaniowe podejście, bez kompleksów i obciążeń. Liczy się jakość oświaty i dziecko. Do tego potrzebna jest kadra i baza racjonalnie zorganizowana - mówił na konferencji prasowej D. Polowy. Podkreślił, że zatwierdził wybór komisji konkursowej. W skład komisji, REKLAMA która wybrała nowego naczelnika wchodzili: Prezydent Miasta Dariusz Polowy (przewodniczący komisji), Sekretarz Miasta Tomasz Kaliciak (członek komisji) oraz Agnieszka Halota (członek komisji). Krzysztof Żychski ma 42 lata i jest raciborzaninem od urodzenia. Zawodowo jest przedsiębiorcą. Przez 20 lat prowadził własną działalność gospodarczą i zatrudniał prawie 30 pracowników. Prywatnie ma dwójkę dzieci i razem z ich mamą mieszkają w Markowicach. Pracę rozpocznie 18 marca. Red.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 10-2019-[524]  

Nasz Racibórz 10-2019-[524]  

Advertisement