__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 2 kwietnia 2021 Rok XIV, nr 13 (626) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Racibórz » Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - pod tą nazwą kryje się całoroczny obiekt z parkingiem, który ma powstać na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Zamkowej. Zimą będzie to lodowisko.

REKLAMA

Cztery mln zł rządowego wsparcia

NA RACIBORSKIE LODOWISKO Pieniądze przyznano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziś ogłoszono, które gminy i powiaty dostały pieniądze. Racibórz aplikował o 4,8 mln zł na wspomniane centrum oraz o pieniądze na drogę dojazdową do strefy przy ul. Mikołowskiej, a także termomodernizację budynków wielorodzinnych. Otrzymał 4 mln zł. Jak poinformował prezydent, będzie się starał przekonać radnych, by brakujące

800 tys. zł dołożyć z budżetu miasta i nie ograniczać zakresu planowanej inwestycji. Jej założenia były już wielokrotnie przedstawiane. Nadal aktualna jest koncepcja zadaszenia tworzywem pcw. Zdaniem Polowego to pewne i sprawdzone rozwiązanie, stosowane w Polsce i Europie, a do tego bezpieczne. Negatywnie o tym pomyśle podczas konferencji prasowej wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości M.

Woś. - Projekt był dobrze opisany, ale długo rozważaliśmy, czy pieniądze powinny trafić. Ostateczną decyzję będą podejmowali radni, żeby się nie okazało, że pod tą nazwą kryje się budowa lodowiska z dmuchanym dachem. Racibórz ma złe doświadczenia w tej dziedzinie. Jedno postępowanie prokuratorskie już się toczy, drugiego chcielibyśmy uniknąć – powiedział odnosząc się do hali ZSOMS przy ul. Śląskiej.

Na konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy podziękował za wsparcie premierowi, wiceministrowi spraw zagranicznych i raciborzaninowi Pawłowi Jabłońskiego, senator Ewie Gawędzie i posłowi Adamowi Gawędzie, wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi i wojewodzie śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi. (w)

Racibórz » „Mamy prawie 40 nieobsługiwanych zdarzeń” mieli 30 marca usłyszeć raciborscy policjanci interweniujący o godz. 19.13 na ul. Mickiewicza w Raciborza. Ponad 1,5 godziny czekali na przyjazd karetki.

Ranny 35-latek ponad półtorej godziny

nie na obsługę czeka ok. 40 zdarzeń. Wezwano więc strażaków, którzy ustawili parawan. Interwencja zakończyła się o 20.57. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Problem z obsługą zdarzeń występuje w całej Polsce i ma Na odcinku ul. Mickiewicza związek z epidemią koronawipomiędzy ul. Podwale-Drzyma- rusa. Opóźnia się czas dojazdu ły a dworcem pomocy wymagał zespołów ZRM. Do pomocy nie35-letni raciborzanin. Mężczy- raz są wzywani strażacy. zna miał uraz głowy. Wezwano (w) karetkę. Policjanci usłyszeli, że przyjazd się opóźni, bo aktual-

CZEKAŁ NA KARETKĘ

Racibórz » Jedną z uchwał, która trafiła pod obrady

wczorajszej (25.03.) komisji gospodarki była uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Racibórz”.

Czy w Raciborzu dojdzie DO ZMIANY CEN WODY? Przedstawieniem sprawy zajął się prezes Wodociągów Raciborskich, Michał Ziółkowski. – To kolejny etap wypracowywania regulaminu. Obecnie zatrzymaliśmy się na biurze prawnym Wojewody, gdzie regulamin trafił po konsultacjach z Wodami Polskimi – stwierdził prezes Wodociągów Raciborskich. Głos w dyskusji zabrał radny Eugeniusz Wyglenda i po raz kolejny zwrócił uwagę na problemy z kanalizacją przy ulicy Hulczyńskiej. – Proszę o zajęcie się sprawą, spotkanie z mieszkańcami tej ulicy. Oni naprawdę chcą się podłączyć do kanalizacji, a póki co nie mogą – interweniował radny. Mirosław Lenk zwrócił z kolei uwagę, że większość operatorów wodociągowych wystąpiło do Wód Polskich o zmianę cen. – Jak to wygląda w przypadku Raciborza? – dociekał radny. – Jesteśmy chyba jedynym operatorem, który nie wy-

stępował w zmianę cen. Staramy się tak prowadzić spółkę, by nie było to konieczne – odparł Michał Ziółkowski. Przewodniczący komisji dociekał z kolei o wpływ pandemii na wodę w Raciborzu. – Czy pandemia się wody naszej nie ima? – pytał. – Jedyną przypadłością, jaką obserwujemy to spadek zużycia wody. Jest to związane z tym, że większość przedsiębiorstw jest zamknięta, nie działają restauracje i szkoły – odparł sternik miejskiej spółki wodociągowej. Odpowiedź ta zaniepokoiła Mirosława Lenka. – Wczoraj czytałem, że w związku z pandemią zużycie wody wzrosło, a pan mówi, że spadło. Jak to jest? – dociekał. – Okres dokonywania pomiarów jest za krótki, by wyciągnąć medianę. Ale póki co widzimy tendencję spadkową – odparł prezes Wodociągów Raciborskich. (greh)


2 » Aktualności

Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI Racibórz » Duży przyrost liczby gospodarstw mogących zajmować się rolniczym handlem detalicznym przeszedł niezauważenie na forach raciborskich samorządów. Tymczasem na tle przemian rynku konsumenckiego jest to bardzo dobry sygnał dla naszego powiatu. Temat też idealny na wiosenny artykuł.

Budzi się dawny potencjał powiatu raciborskiego Starsi raciborzanie pamiętają zapewne określenie „szałociorze”, którym mieszkańcy górnośląskiej aglomeracji obdarzali hodowców warzyw i owoców z powiatu raciborskiego. Tony produktów rolnych z naszego terenu trafiały bowiem na targowiska od Rybnika po Zabrze i Katowice, a nawet – koleją Wilhelma - do Wrocławia i Berlina. Cztery były tego przyczyny. Pierwsza i najważniejsza to urodzaje lewobrzeżne gleby Raciborszczyzny na przedpolu Bramy Morawskiej. Druga to uwłaszczenie chłopów, którzy wreszcie mogli gospodarować na swoim. Trzecia to rozwój nowoczesnego rolnictwa w wielkich majątkach junkierskich, służących za przykład dobrych praktyk dla mniejszych producentów. Czwarta to ogromne rynki zbytu w rejonach górniczo-hutniczych. Mocno zurbanizowane i uprzemysłowione obszary Górnego Śląska potrzebowały jedzenia, a ziemia raciborREKLAMA

ska była w stanie jej dostarczyć. Dzięki temu kwitły podraciborskie wsie i samo miasto, a książę von Ratibor, pan na Rudach, zbił fortunę, będąc też z 34 tys. ha gruntów i lasów największym górnośląskim posiadaczem ziemskim. Jedni zarabiali na węglu i stali. Książę bogacił się na żywności i raciborskim piwie. Po II wojnie światowej rozdrobnione raciborskie rolnictwo powoli zaczęło zamierać. Najpierw była komunistyczna kolektywizacja, a potem – już po upadku PRL-u - powolna komasacja gruntów rolnych. We wsiach z roku na rok ubywało gospodarzy. Woleli pracować w fabrykach w mieście. Niektórzy wyemigrowali do Niemiec, a ich potomkowie zaczęli jeździć do Holandii. Pozostali najwięksi, gospodarujący dziś na kilkudziesięciu a nawet kilkuset hektarach. W ostatnich latach zauważalna jest moda na żywność naturalną i ekologiczną, nie taką, której dużo i tanio kupimy

w marketach. Rozwój Internetu sprawił, że łatwiejsze stało się dotarcie do odbiorców. Wystarczyło założyć profil na facebook. com, pokazać ofertę i związać ze sobą grono stałych klientów. Z roku na rok widać umocnienie tego trendu. Internet uratował niedawno mnichów z cysterskiego opactwa w Cîteaux we Francji, którzy z powodu epidemii koronawirusa pozostali z blisko 3 tonami wyśmienitego sera. Źródłem ich kłopotów są wynikłe z lockdawnu problemy paryskich restauratorów. Swoją ofertę mnisi ogłosili w sieci, w kilka dni znajdując nabywców na 700 kg swojego nietaniego specjału. Właściciele pasiek w naszym powiecie właściwie od ręki sprzedają co roku swój miód. To pszczelarze jak dotąd dominowali wśród gospodarstw zakwalifikowanych do rolniczego handlu detalicznego (RHD). To jedna z form, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów

urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia 1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Mówiąc krótko, otworzyła się szansa na lokalnych producentów żywności, a Internet zagwarantował im dostęp do klientów. W ostatnim roku w naszym powiecie przybyło około 30 takich gospodarstw. Łącznie jest ich już blisko 50. Niby niewiele, ale jednak można zauważyć wyraźne oznaki powolnego odradzania się dawnych tradycji ziemi raciborskiej. Wciąż mamy przecież urodzajne gleby i rozwinięte wsie, gdzie można wprowadzać kulturę rolną, którą szczyci się Holandia czy mali wytwórcy w innych krajach zachodnich.

REKLAMA

Jeśli więc pada pytanie o to niających dostawy zdrowej, jak wykorzystać atuty ziemi naturalnej żywności dla coraciborskiej, to odpowiedź po- raz mocniej rosnącego runku. woli nasuwa się sama – należy uwolnić i wzmocnić małych producentów rolnych, zapewGrzegorz Wawoczny OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Słowackiego 65/12, ul. Pracy 5/13, ul. Ogrodowa 35/1, ul. Łąkowa 2c/6, ul. Chopina 13/5, ul. Piwna 8/4, ul. Kościuszki 21/1,

bezprzetargowy

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie: W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokal użytkowy

148 k.m.10 obręb Racibórz – przy ul. Opawskiej 81,

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Poseł i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś był dziś gościem sesji Rady Miasta, wskazując na

REKLAMA

działania, jakie jego zdaniem powinien podjąć raciborski samorząd.

M. Woś: Sukces Raciborza leży w rękach

BIZNESU, CYFRYZACJI I MIESZKANIACH Wiceminister poddał pod rozwagę radnym przystąpienie miasta do rządowej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, dzięki której będzie można pozyskać dotację na budowę lokali. Jak dodał, do programu wchodzi Kuźnia Raciborska, planując 100 mieszkań. To byłby jeden z kroków na rzecz walki z depopulacją, czyli notowanym od lat wyludnieniem Raciborza. Kolejny to dostrzeżenie korzyści z przystosowania miasta do wyzwań nowej gospodarki cyfrowej, e-handlu i e-administracji. Zdaniem Wosia niewiele samorządów próbuje określić swoją przyszłość w nowym cyfrowym świe-

cie, z uwzględnieniem tempa zmian wymuszonych przez epidemię koronawirusa. To m.in. rozwój systemów pracy zdalnej. Racibórz mógłby pomyśleć o hubie, który pozwoliłby pracować na miejscu, w Raciborzu, specjalistom. W opinii wiceministra podczas prac nad strategią konieczna jest bliższa współpraca z biznesem, bo sukces leży w rękach tych, którzy zatrudniają ludzi. Owszem, inwestycje w rekreację (boisko, lodowisko) są ważne, ale transparentna współpraca z przedsiębiorcami to dziś „kula u nogi”. Zapowiedział, że strażacy zawodowi dostaną nowy, cięż-

ki wóz bojowy. Trwają starania o wpisanie raciborskiej komendy przy Reymonta do centralnego programu modernizacji. W odnowionym gmachu dawnego sądu krajowego powstanie ośrodek kuratorski. Wskazał, że istnieje tam możliwość eksponowana zabytków związanych z Temidą, a przechowywanych w raciborskim Muzeum. Wiceminister chwalił sobie współpracę z wiceprezydentem Dominikiem Koniecznym (PiS), zarówno w pozyskaniu rządowego wsparcia na wykonanie dokumentacji linii kolejowej Racibórz-Głubczyce-Racławice, jak i kontaktów z PKP w kwestii modernizacji dworca

REKLAMA

oraz stacji. Zapewnił, że nie będzie to dworzec systemowy, jak wcześniej planowano, ale obiekt większy, co miało być zasługą m.in. byłego wiceprezydenta M. Fity. Wskazał, że już teraz można analizować temat zagospodarowania terenów wokół nowego dworca na m.in. ekspozycję zabytków związanych z kolejnictwem. Radny Piotr Klima apelował o działania na rzecz przywrócenia mieszkańcom dostępu do szpitala przy Gamowskiej, zaś radny Paweł Rycka o lobbowanie na rzecz remontu odcinka ul. Rybnickiej – od ul. Zielonej (równoległa do Fabrycznej) do Piaskowej.

Racibórz » Śląskie Święto Szlaku Zabytków Techniki zaplanowano w tym roku na sobotę 11 września. Dzięki umowie z Zamkiem Piastowskim Browar Zamkowy stara się o miano Obiektu Zaprzyjaźnionego Industriady.

Raciborski Browar chce wejść do Industriady Przyznanie tytułu „Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY” - jednemu z pięciu aplikujących co roku - jest równoznaczne z udziałem w działaniach promocyjnych, jak i uczestnictwem w samym festiwalu. INDUSTRIADA to największy w tej części Europy festiwal promujący dziedzictwo przemysłowe. W 2019 roku w święcie Szlaku wzięło udział blisko 103 tysiące osób. Na stałe w program REKLAMA

wydarzeń wpisany jest skansen kolejki wąskotorowej w Rudach. Jeśli Industriada zagości w Raciborzu, na zamku zobaczymy inscenizację z piwowarem Kaufmannem (w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy), który na przełomie XIX i XX w. warzył świetnego pilznera. Będą występy plenerowe oraz zwiedzanie pracowni Gambrinusa. Na 24 kwietnia jeśli nie staną na przeszkodzie

przepisy epidemiczne - zamek zapowiada jarmark kwiatów. 13 czerwca ma się odbyć Festiwal Śląskie Smaki połączony z występem zespołu Śląsk. W tym samym miesiącu, we współpracy z Lasami Państwowymi, na dziedzińcu mają się pojawić drzewa w donicach. Ciekawym wydarzeniem będzie plener rzeźbiarski. Z pięciu beli drewna powstaną postacie książąt raciborskich.

Udział weźmie pięciu rzeźbiarzy, w tym dwóch z naszego powiatu. Na razie zwiedzający dziedziniec mogą spotkać wielkanocne zające. W planach także kolejny koncert operetkowy. Terminu na razie nie podano. W ramach projektu finansowego ze środków unijnych na zamku ma powstać średniowieczny plac zabaw.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Bosackiej nr 43/14 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Bosacka nr 43/14 III piętro, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 46,88m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 3,61 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 169/16 k.m. 2 Bosac o powierzchni 0,0624 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033465/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

150 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

5 maja 2021r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

15 000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 kwietnia 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wieloroodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


4 » Raciborski Rynek Zdrowia

Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU REKLAMA

Racibórz » Przyjmujemy taką tezę, że głównym źródłem zakażeń w woj. śląskim była transmisja wirusa przez ruch graniczny – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Potwierdzeniem tego jest fakt, że południowe powiaty tego województwa są w tej chwili w najgorszej sytuacji – dodał.

Niedzielski: głównym źródłem zakażeń

W WOJ. ŚLĄSKIM BYŁA TRANSMISJA

wirusa przez ruch graniczny Adam Niedzielski wziął udział w środę w konferencji prasowej w Katowicach po spotkaniu sztabu kryzysowego na temat sytuacji w szpitalach w woj. śląskim. „Głównym źródłem, przynajmniej taką tezę przyjmujemy, zakażeń była transmisja wirusa przez ruch graniczny, bo ten szczyt czy kulminacja trzeciej fali w Czechach miała miejsce mniej więcej trzy tygodnie temu, a u nas pojawiło się później. Potwierdzeniem tego jest rów-

nież fakt, że południowe powiaty województwa śląskiego są w tej chwili w najgorszej sytuacji” – powiedział Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że na razie uzgodniono, szczególnie w okresie okołoświątecznym, wzmocnienie kontroli na granicy z Czechami. „Przypomnę (...), że w ostatnich dniach zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów, które uszczelnia ruch transgraniczny, nie tylko w kontekście Czech, ale również w kontek-

ście Niemiec. Wiemy, że tutaj też ludzie podróżują z pracy i w tym okresie okołoświątecznym również będą podróżowali, więc myślę, że to uszczelnienie granicy jest właśnie takim, można powiedzieć, dodatkowym obostrzeniem, które powinno poprawić sytuację tutaj, w regionie” – dodał Niedzielski.(PAP) Autor: Szymon Zdziebłowski szz/ joz/ REKLAMA

Racibórz » - Informujemy, że od 8 kwietnia 2021 roku wznawia swoją działalność

Poradnia Preluksacyjna. Pacjenci będą przyjmowani raz w tygodniu, w czwartek od godziny 13.00 - informuje Szpital Rejonowy w Raciborzu

Informacja dla pacjentów zespołu poradni specjalistycznych w Raciborzu Miejscem przyjmowania jest dawny gabinet poradni preluksacyjnej w budynku szpitala, na parterze, wejście od dziedzińca, od strony Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem 32 755 5100, codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Natomiast w dniu wizyty rodzic przed przejściem do poradni preluksacyjnej proszony jest o zgłoszenie się do rejestracji centralnej poradni, okienko nr 7 celem założenia kartoteki z historią choroby. Przy wejściu do rejestracji poradni specjalistycznych zostanie zmierzona temperatura ciała oraz nastąpi dezynfekcja rąk rodzica. Obowiązkowo każdy rodzic musi posiadać własną maseczkę. Na wejściu każdy opiekun dziecka będzie zobowiązany wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Jednocześnie informujemy,

że ze względów bezpieczeństwa prosi się o przybycie jednego z rodziców z dzieckiem. Liczba przyjmowanych pacjentów będzie dostosowywana do aktualnie obowiązujących wymagań. REKLAMA

REKLAMA

Prosimy o rozważne korzystanie z usług specjalisty dbając o własne bezpieczeństwo i zdrowie, a także naszego personelu medycznego.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Firma budowlana oferuje Pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha, trapez, styropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa. Tel. kom.: 696 248 329. Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Skłdowskiej-Curie nr 24/2a

REKLAMA

i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta. Tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu. Tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC Skup-złomowanie Powiat tel.501525515 Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autodemont.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny,

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam Sprzedam Peugeota 206 Mam do sprzedania Peugeota 206 rok produkcji 2002 r. LPG/benzyna, pojemność silnika 1,4, kolor szary metalik. Auto świeżo po przeglądzie. Cena 2,500,00 PLN do negocjacji. Dodam opony letnie. Polecam. tel.: 882670077. Tel. kom.: 882670077. e-mail: beata.alker@wp.pl.

Usługi Awaryjne Otwieranie Samochodów Awaryjne otwieranie samochodów, dorabianie oraz programowanie kluczy samochodowych, pilotów (dojazd do klienta). Tel. kom.: 695496555. e-mail: ptrdobrzycki@gmail.com.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431. Kupię mieszkanie oraz garaż w Raciborzu Kupię mieszkanie oraz garaż w Raciborzu. Stan obojętny. Zdecydowany klient. Tel: 886 123 970. Tel. kom.: 886123970.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal użytkowy oznaczony nr 2a znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej nr 24; składa się z siedmiu pomieszczeń o powierzchni użytkowej 49,35 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka gruntu oznaczona nr 3144/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1693 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031319/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu

5.

Cena wywoławcza

175 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

5 maja 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

17 500 zł, winno być uznane na rachunku bankowym gminy do 28 kwietnia 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

REKLAMA

Asystent/ka projektanta - konstruktora Biuro konstrukcyjne figura.team z Rybnika zatrudni osobę na stanowisko: ASYSTENT/KA PROJEKTANTA-KONSTRUKTORA nr ref.: ft_ap-k_2021_01. Szczegóły oferty - pod linkiem poniżej. Oferty zawie­ra­jące CV pro­simy przesy­łać na adres e-mail podany poniżej. tel.: 32 423 69 66. e-mail: praca@ figura.team. https://figura.team/kariera.

ZWIERZĘTA Usługi Obroża foresto na kleszcze dla psa i kota - DISCUS Najlepszy sposób na zabezpieczenie psa lub kota przed kleszczami. Obroża FORESTO aż przez 8 miesięcy zabezpiecza zwierzaka przed kleszczami, a co za tym idzie chorobami odkleszczowymi. Obrożę kupisz w Centrum Zoologicznym DISCUS, ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz. tel.: +48 514 063 944. e-mail: sklep@zoodiscus.pl. https://zoodiscus.pl/blog/zoologiczny/obroza-foresto-dla-psa-i-kota-do-8-kg-i-powyzej-obroza-na-kleszcze.html.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje,

że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. dzierżawy- działka o nr: 828, obrębu Łęg o pow. 0,9234 ha

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ulicy Odrodzenia w Raciborzu

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ulicy Odrodzenia w Raciborzu

Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 505/5, na arkuszu mapy 4, obręb Markowice, o powierzchni 355 m2, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00053874/0, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 505/4, na arkuszu mapy 4, obręb Markowice, o powierzchni 140 m2, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00053874/0, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 355.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 355.


6 » Rozrywka

Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RCK ZNÓW ZAFUNDUJE „KULTURĘ Z DOSTAWĄ DO DOMU”!

Rozrywka

Sytuacja wszystkim nam znana sprawiła, że w najbliższym czasie wracamy z akcją RCK #Kultura z dostawą do domu. Wszelkie działania przenosimy zatem do sieci, gdzie czekają na Was atrakcyjne materiały dostarczane przez naszych instruktorów oraz zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Jak działamy? Mamy mnóstwo nowych pomysłów! ƒ Kącik zielarski?- Bardzo proszę! ƒ Nietypowe zagadki?- Pewnie! ƒ „Zrób to sam” – bez tego by się nie obeszło zwłaszcza na Święta! Pomożemy Wam udekorować dom na Wielkanoc. ƒ O teatrze słów kilka – łakomy kąsek. ƒ Muzyczne niespodzianki? – A co to w ogóle za pytanie! – Jasne, że tak! ƒ Z filmem też będziemy za pan brat! To tylko zalążek naszych pomysłów! Nie możemy przecież zdradzać wszystkiego! Koniecznie bądźcie z nami, śledząc nasze media społecznościowe. Główne działania będą odbywać się na naszym Facebooku, na który już dziś serdecznie zapraszamy: www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce!

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury Racibórz » Uwaga konkurs! Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie życia ludzi w Raciborzu w i po 1945 roku. Szczególnie w latach odbudowy miasta, w mieście nowej rzeczywistości, gdzie Ślązacy spotykali się z Kresowiakami i mieszkańcami innych regionów, w czasie, gdy miasto stawało z popiołów.

Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza Stwórzmy album opowiadający historię poprzez rodzinne zdjęcia Czego dotyczy konkurs? Konkurs ma na celu ukazanie życia ludzi w Raciborzu w i po 1945 roku. Szczególnie w latach odbudowy miasta, w mieście nowej rzeczywistości, gdzie Ślązacy spotykali się z Kresowiakami i mieszkańcami innych regionów, w czasie, gdy miasto stawało z popiołów.

rodziną. Może przedstawia wybitne zasłużone postaci, dla historii miasta, Polski, jakąś ciekawą sytuację? Zapomniane miejsce? Jest elementem dłuższej historii? Kiedy już wybierzesz takie zdjęcie napisz dlaczego akurat wybrałeś tę konkretną fotografię. Opisz historię tego zdjęcia, ludzi, temat, jaki przedstawia. Krótko uzasadnij Cel? dlaczego akurat ta fotografia Zebranie unikalnego mate- zasługuje Twoim zdaniem, żeriału zdjęciowego, który złoży by zachować ją od zapomniesię na wystawę oraz album po- nia. Koniecznie oznacz autora! kazujący całe spektrum miasta Racibórz powstającego z ruin Kto może wziąć udział 1945 roku – miejsca, ludzie, wy- w konkursie? darzenia, zjawiska. To ostatni Konkurs ma charakter dzwonek, by do obrazów zapi- mostu raciborskich pokoleń sanych na fotografii dopisać - skierowany jest zarówno do autentyczne historie. uczniów raciborskich szkół podstawowych i ponadpodJak można wziąć udział stawowych jak i do wszystkich mieszkańców Raciborza, któw konkursie? Otwórz stare albumy, prze- rzy zechcą poprzez zdjęcie oposzukaj rodzinne archiwa wiedzieć historię miasta. Zai znajdź zdjęcie, które z jakie- praszamy do udziału naszych goś powodu jest dla Ciebie waż- seniorów, którzy doskonale pane, interesujące i w jakiś sposób miętają czasy powojennej odzwiązane z miastem lub Twoją budowy miasta. Stwórzmy hi-

storię powojennego Raciborza W ramach finału zostanie zorwidzianą oczami nas samych, ganizowana wystawa wszystnaszych rodziców i dziadków. kich nadesłanych fotografii oraz zostanie wydany album Gdzie można przesyłać opowiadający historię miasta poprzez fotografie, które zostazdjęcia? Odbitki (kopie) fotografii ły zgłoszone w konkursie. Dla wraz z opisami przesyłamy najciekawszych prac są przena adres: ul. Długa 9, 47-400 widziane atrakcyjne nagrody Racibórz (można też wrzucić rzeczowe. do skrzynki pocztowej przy ul. Ważne: prosimy, żeby do foDługiej 9 – siedziba Towarzy- tografii konkursowych został stwa Miłośników Ziemi Raci- dołączony podpisany załączborskiej) lub przesłać skany nik nr 1 i załącznik nr 2 rena adres e-mail: konkurs.of- gulaminu konkursu. W przyka@gmail.com. W mailu należy padku fotografii nadesłanych zawrzeć opis fotografii. droga mailową wystarczy skan podpisanych załączDo kiedy można ników. Załączniki znajdują się na kolejnych stronach. przesyłać zdjęcia wraz Załączniki są dostępne rówz opisami? Konkurs będzie trwał do 30 nież w formie papierowej maja 2021 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi RaciCo potem? borskiej przy ul. Długiej 9. W związku z faktem, że trwa W przypadku chęci odepandemia Covid-19 termin fi- brania wydrukowanenału zostanie podany w mo- go załącznika prosimy mencie zdjęcia obostrzeń co do o wcześniejszy kontakt liczby osób mogących przeby- pod numerem telefonu: wać w jednym pomieszczeniu. 601 909 409.


Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » 30 marca dyżurny raciborskiej policji został powiadomiony, o dwóch przypadkach znalezienia niewybuchów z okresu II wojny światowej. Pierwsze zgłoszenie odebrano tuż po siódmej rano.

Niebezpieczne znaleziska

W PONIĘCICACH I NĘDZY

Z przekazanej informacji wynikało, że w miejscowości Ponięcice rolnik podczas prac polowych ujawnił pocisk moździerzowy. Drugie zgłoszenie dotarło około godziny 12-tej, dotyczyło miejscowości Nędza w rejonie ulicy Leśnej. W tym przypadku pracownicy podczas prac w lesie ujawnili 7 sztuk niewybuchów. W obu przypadkach na miejsce skierowani zostali policjanci przeszkoleni z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy wstępnie potwierdzili, że są to pamiątki z okresu II wojny światowej. Raciborscy i kuźniańscy policjanci zabezpieczyli miejsca znalezienia niebezpiecznych niewybuchów. Ze względu, iż niewybu-

REKLAMA

REKLAMA

chy znajdował się na polu i w lesie w dalekiej odległości od zabudowań nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Pierwszy niewybuch z Ponięcic zabrali wczoraj wojskowi saperzy, natomiast niewybuchy z Nędzy zostaną zabrane dzisiaj. Policjanci ostrzegają, że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić! Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. Przypominają również o niezwłocznym zgłaszaniu takich znalezisk policji.


8 » Reklama REKLAMA

REKLAMA

Piątek, 2 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU REKLAMA

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 13-2021-[625]  

Nasz Racibórz 13-2021-[625]  

Advertisement