Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 2 listopada 2018 r. | Rok XI nr 44 (507) ISSN 1689-5606

LAT

NA RYNKU

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE WYBORCZE FINANSOWANE PRZEZ KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ ZNÓW MOŻE BYĆ WIELKI

REKLAMA

Darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy Motorento I 504 486 004 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 2 listopada

Na starej fotografii

Na czym stoimy Prawidłowe oceny formułuje się w oparciu o wiedzę, a nie emocje. Emocje są jednak mocno wpisane w każdą kampanię wyborczą. W tegorocznej, w Raciborzu, debatujemy nad przyszłością naszego miasta, nieraz w odniesieniu do tego, co było kiedyś i co widzimy w dużych miastach, wierząc, że możemy być szybko tacy sami a nawet lepsi. Pozwoliłem sobie zatem opublikować w tym numerze obszerny tekst o deglomeracji i metropolizacji. Brzmi groźnie, ale w istocie chodzi o procesy dostrzegalne w Raciborzu. Warto je poznać i przemyśleć. Jacek Krzemiński, w oparciu o analizy prof. Śleszyńskiego, pisze przystępnie, na licznych przykładach, o tym, co trapi miasta wielkości Raciborza. Z jednej strony mamy pęczniejące metropolie, które jak magnes ściągają młodych, z drugiej miejską prowincję i wieś, która nie może sobie poradzić - w naszym przypadku - z dominacją głównie Krakowa, Wrocławia czy Katowic. W tej kampanii, z obu stron barykady, sypały się pomysły na nasze miasto, a w tle toczyła dyskusja o relacjach samorząd-rząd. Artykuł Krzemińskiego pokazuje, że rząd rzeczywiście ma wpływ na kondycję miast, ale w kontekście reform, jakie może a nawet powinien zainicjować. Chodzi bowiem o mechanizmy deglomeracyjne, które pozwoliłyby takim miastom jak Raci-

bórz odzyskać siły witalne. Bez nich duże akademickie aglomeracje dalej będą nam wypłukiwać zdolną młodzież z prowincji, czy nam się to podoba czy nie, czy prezydentem będzie D.P. czy M.L., czy u władzy będzie PiS, PO albo inna partia. Wystarczy zapytać nasze dzieci i wnuki, czy na ich wybory wpływa konkretny prezydent albo sposób zagospodarowania placu Długosza, czy też może warunki rozwoju zawodowego, jakie - niezależnie od rządzącej w Polsce opcji politycznej - oferuje np. Wrocław. W Katowicach, Krakowie czy Wrocławiu koncentrują się bowiem ośrodki, gdzie można zdobyć specjalistyczną wiedzę, a to właśnie ta wiedza jest przepustką do kariery i wysokich pensji w warunkach gospodarki 4.0, opartej na wysoko rozwiniętych technologiach, szybkiej komunikacji i cyfryzacji. Resort szkolnictwa wyższego już dostrzegł problem odpływu kadr z prowincji. To dlatego mówi się dziś nie tylko o strefach biznesu, ale i wzmocnieniu szkół wyższych zawodowych. To one mają się stać zapleczem dla rozwoju przedsiębiorczości. Bez specjalistycznych kadr nie będzie u nas rozwiniętych technologii, bez technologii rozwoju. Bez wątpienia potrzebujemy dobrych organicznych pomysłów na Racibórz, lepszych połączeń komunikacyjnych, atrakcyjnych przestrzeni do zamieszkania czy inwestycji w kapitał

OGŁOSZENIE WYBORCZE FINANSOWANE PRZEZ KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ludzki, ale nie możemy zapominać o szklanym suficie, jaki mamy nad sobą. Ten sufit to właśnie warunki, w jakich duże polskie miasta szybko rosną kosztem tych małych, pomiędzy 50 a 200 tys. mieszkańców. Nie jesteśmy skazani na porażkę. Jesteśmy skazani na realizm i organiczny, długookresowy pomysł na miasto. W dłuższej perspektywie nie jest istotne to, jak zwycięzcy tych wyborów podzielą pomiędzy siebie stołki, ale to, byśmy mieli w ręku narzędzia pozwalające oddzielić demagogię i wyborczy lans polityków od jakości ich propozycji. Bez tych narzędzi będziemy świadkami trwających tygodniami sporów i dywagacji oraz emocji, które z wiedzą mają niewiele wspólnego i do niczego nie prowadzą. W moim przekonaniu, w oczekiwaniu na odgórne mechanizmy deglomeracji, musimy ciężko pracować nad układem komunikacyjnym, wzmocnieniem PWSZ, atrakcyjną przestrzenią do życia i wsparciem nowoczesnej przedsiębiorczości wśród młodzieży. Tu ogromne znaczenie ma jakość pracy władz i zaplecza urzędników. Geograficznie czeka nas zbliżenie z sąsiadami z subre-

Na starej pocztówce widok na ul. Dworcową, dziś Mickiewicza, po lewej hotel Polonia, przełom XIX i XX wieku gionu - Rybnikiem, Wodzisławiem, Jastrzębiem czy Żorami. Tu nie jest istotne jak powinna się nazywać przyszła aglomeracja górnej Odry, ale jakie sobie wyścielimy w niej miejsce. O tym naszym miejscu będzie decydować wiedza i dobra jakościowo myśl, a nie dobre chęci i obietnice. Działamy w mocno konkurencyjnym otoczeniu. W tej konkurencji można jednak szukać synergii, postawić np. na mocno rozbudowaną funkcję akademicką Raciborza ze wsparciem dla biznesu wysokich technologii oraz wysokiej jakości lokalny produkt turystyczno-rekreacyjny. To jedna z koncepcji. Nie twierdzę, że najlepsza, ale przez najbliższe pięć lat Racibórz musi znaleźć swoją drogę i zdecydowanie nią kroczyć.

Nowe radiowozy Racibórz » Tabor raciborskiej komendy zwiększył się o dwa oznakowane samochody. Radiowozy Kia Cee’d zostały zakupione z budżetu Komendy Głównej Policji. Teraz będą służyć policjantom Wydziału Ruchu Drogowego. Od kilku dni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu mają na swoim stanie dwa nowe radiowozy. Oznakowane auta marki Kia Cee’d zostały zakupione z budżetu Komendy Głównej Policji i będą służyć policjantom z raciborskiej drogówki. Nowe radiowozy mają zamontowane unowocześnione sygnały dźwiękowo-świetlne, dzięki którym policjanci jeszcze szybciej i przede

wszystkim bezpieczniej dotrą na miejsce interwencji. Pojazdy będą wykorzystywane przez mundurowych z drogówki na terenie całego powiatu raciborskiego.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@ naszraciborz.pl REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 2 listopada

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Wyjątkowe Święto Niepodległości

REKLAMA

Poznaj program miejskich obchodów w Raciborzu

Młodzi raciborzanie MAJĄ JUŻ SWOJĄ RADĘ

Racibórz » Rok 1918 przyniósł Polsce niepodległość, a dzień 11 listopada na trwale wpisał się w nasze serca. Jak będą wyglądać miejskie obchody tego święta? Program:

ƒƒ godz.8.15 Oficjalne składanie wiązanek kwiatów przez Racibórz » Po wakacyjnej przerwie, 24 października, prace wznowidelegacje m.in. gospodarza miasta, instytucji, szkół, zała Młodzieżowa Rada Miasta Racibórz wybrana na kadencję 2017kładów pracy, pod pomni2019. W związku ze zmianami w składzie rady nastąpiła też zmiana kiem Matki Polki (delegacje spotykają się przy poczłonków prezydium. mniku), ƒƒ godz.8.40 Zbiórka pocztów sztandarowych organizacji, Nową Przewodniczącą Mło- działanie istniejących komisji partii, instytucji, szkół – Rydzieżowej Rady Miasta Raci- oraz wstępne plany na bieżący bórz została Ewa Trystucha, rok szkolny, przyjęto również nek obok Kolumny Maryjnej, I Wiceprzewodniczącą Rady uchwałę związaną z organiza- ƒƒ godz.9.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny – Kościół pod Patrycja Rzotki, a Sekretarzem cją IV edycji Raciborskiej GiełFilip Świtalski. Z poprzednie- dy Talentów. Kolejne posiedzewezwaniem WNMP przy ul. Mickiewicza 8 go składu prezydium na sta- nie Młodzieżowej Rady Miasta nowisku II Wiceprzewodni- Racibórz zaplanowano na 21 liczącego Rady pozostał Dawid stopada 2018 r. Po Mszy Św., na Placu DłuUM Racibórz gosza będzie podstawiony autoGoc. Członkowie rady omówili REKLAMA

bus w celu przewiezienia chętnych na miejsce startu „Narodowego Biegu 100-lecia” – OSiR ƒƒ godz. 11.11 Start Biegu pn. „Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr”  ƒƒ godz.11.45-13.00 Animacje dla dzieci, prezentacje taneczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”, poczęstunek grochówką - OSiR  ƒƒ godz.18.00 Koncert pn. „Niepodległość na cztery ręce” w wykonaniu Jekateriny i Stanisława Drzewieckich – sala widowiskowa Raciborskiego Centrum Kultury (wejściówki dostępne od 29.10.br. w RCI ul. Długa).  REKLAMA

Rozkład jazdy (linia bezpłatna):

ƒƒ pierwszy kurs: po Mszy św., trasą: Plac Długosza – Dworzec Batorego - Stadion OSiR, ƒƒ drugi kurs: godz.10.50., trasą jak wyżej. Powrót z przystanku Stadion – Parking:  ƒƒ pierwszy kurs: godz. 12.45, trasą: Stadion-ParkingDworzec Batorego - OpawskaElektro-Opawska Matejki - Pl.Konstytucji 3-go Maja - Starowiejska Pętla,  ƒƒ drugi kurs: godz.13.15, trasą jak wyżej. UM Racibórz

REKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

5 listopada

Wielkie otwarcie

wybrane

MEBLE I KUCHNIE

taniej o

VAT

10 0%

RAT

Salon Meblowy BASZTOWA, Racibórz, ul. Nowa 17

Promocja „Wybrane meble, kuchnie i dodatki taniej o VAT” (dot. wybranego asortymentu) obowiązuje od 3.11.2018 do 14.11.2018 r. albo do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą z wyjątkiem promocji „10 rat 0%”. Promocja „10 rat 0%” obowiązuje od 05.11 do 14.11.2018 r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia 0%. Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, który obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły promocji w salonie.


Aktualności

»4

Piątek, 2 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Deglomeracja kontra metropolizacja Racibórz » Coraz więcej Polaków będzie coraz dalej dojeżdżać do pracy i tkwić w dłuższych korkach. Dziesiątki mniejszych polskich miast podupadną. To grozi nam, jeśli nie zmienimy modelu rozwoju, w którym rozwijają się największe miasta – na model deglomeracji. W Polsce gwałtowne wyludnianie i regres społeczno-gospodarczy grozi nie tylko oddalonym od dużych miast terenom wiejskim, ale także dziesiątkom miast średniej wielkości (od 20 do 200-300 tys. mieszkańców). Jest to rezultat m.in. błędnego terytorialnego modelu rozwojowego, a w zasadzie jego braku po 1989 r., który premiował metropolie, a upośledzał mniejsze ośrodki miejskie. W efekcie mamy Polskę dwóch prędkości. Z jednej strony bardzo szybko rozwijające się największe miasta i sąsiadujące z nimi miejscowości, które poziomem życia i wyglądem dorównują już miastom zachodniej Europy. Zaś z drugiej – gorzej rozwinięte, wolniej rozwijające się i wyludniające się miasta średnie i małe. Jeśli nic z tym nie zrobimy, to rozwarstwienie będzie się pogłębiać, wiele mniejszych miast będzie podupadać, a co gorsza pociągną one za sobą okalające je subregiony. Potrzebny jest nam więc „solidaryzm terytorialny”, wcielenie w życie – na wzór Niemiec – koncepcji deglomeracji, możliwie równomiernego rozwoju kraju, utworzenie także ze średnich miast prężnie rozwijających się ośrodków, które będą ciągnęły w górę sąsiadujące z nimi rejony. To główna teza dwóch ciekawych opracowań prof. Przemysława Śleszyńskiego, kierownika Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jedno to ekspertyza napisana na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a drugie to raport pt. „Polska średnich miast – założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce”, zamówiony przez konserwatywny think-tank – Klub Jagielloński. W pierwszym prof. Śleszyński wytypował listę ponad 120 polskich miast średniej wielkości, którym grozi regres społeczno-gospodarczy. W drugim, przedstawiając koncepcję deglomeracji Polski, wyszedł od tego, że nasz kraj ma wciąż – obok Niemiec i Włoch – jeden z najlepszych, najbardziej policentrycznych „układów osadniczych” w Europie. Policentrycznych, czyli takich, w których jest wiele, w miarę równomiernie rozłożonych terytorialnie, znaczących ośrodków miejskich, mogących być lokomotywami gospodarczymi okalających je subregionów. Przeciwieństwem takiego układu są państwa, w których nieproporcjonalnie duża część ich mieszkańców mieszka w stolicy lub kilku największych mia-

stach. Tam też koncentruje się ich rozwój społeczno-gospodarczy, a reszta kraju to mało liczące się, często pogrążone w stagnacji i słabo zaludnione, peryferie. Przykładem takiego państwa są Węgry, w których stolicy, Budapeszcie, mieszka aż 1/5 mieszkańców kraju (dla porównania: w Warszawie mieszka tylko 5 proc. mieszkańców Polski), a pozostałe największe węgierskie miasta są wielokrotnie od niego mniejsze. Budapeszt ma 1,8 mln mieszkańców, a drugie pod względem liczby mieszkańców węgierskie miasto, Debreczyn, jedynie 200 tys. Według geografów policentryczne układy osadnicze są bardziej efektywne i konkurencyjne niż takie, w których osadnictwo i rozwój gospodarczy koncentruje się w metropoliach. Ten drugi model oznacza bowiem m.in. dalsze dojazdy do pracy, korki, bardzo wysokie ceny nieruchomości i duże zanieczyszczenie powietrza w największych miastach, konieczność transportowania towarów na większe odległości, duże koszty infrastrukturalne oraz środowiskowe. M.in. z powodu tzw. urban sprawl, czyli „rozlewania się” wielkich miast, ich niekontrolowanego rozrastania się na tereny podmiejskie trzeba dla licznych nowych mieszkańców budować – często niemal od podstaw – infrastrukturę techniczną i społeczną: drogi, wodociągi, kanalizację, sieć gazową, szkoły, przedszkola itd. Nie wspominając o tym, że w bardziej rozproszonej, podmiejskiej czy wiejskiej zabudowie koszt budowy takiej infrastruktury – w przeliczeniu na 1 mieszkańca – jest dużo większy niż w miastach, które mają zwartą, w dużej części wielorodzinną zabudowę. Innymi słowy policentryczny układ osadniczy to wielki atut, który bardzo sprzyja równomiernemu terytorialnie rozwojowi kraju. Dlatego o jego zachowanie dbają m.in. Niemcy, wcielając w życie ideę deglomeracji, która opiera się na działaniach stymulujących rozwój mniejszych miast. Jakie to działania? W pierwszej kolejności to umieszczanie wielu siedzib instytucji administracji centralnej i państwowych firm poza stolicą kraju, także w niewielkich ośrodkach miejskich. Oto garść przykładów. W Bonn, byłej stolicy RFN, wciąż mieści się część ministerstw, we Frankfurcie – bank centralny, a w Monachium i Moguncji – siedziby 1. i 2. programu telewizji publicznej (ARD). Federalny Urząd Środowiska po zjednoczeniu Niemiec

został przeniesiony z Berlina do 85-tysięcznego miasta Dessau. We Flensburgu, liczącym 82 tysiące mieszkańców, mieści się Federalny Urząd Transportu Drogowego, w 160-tysięcznym Poczdamie – główna siedziba władz policji, w 100-tysięcznej Koblencji – dyrekcja archiwów państwowych, w 270-tysięcznym Wiesbaden – główny urząd statystyczny, w Norymberdze – Federalny Urząd Pracy i Federalny Urząd ds. Cudzoziemców, w Brunszwiku – federalny urząd ochrony konsumentów, a w 300-tysięcznym Karlsruhe, które nie jest nawet stolicą landu – siedziba prokuratury generalnej, sądu najwyższego i trybunału konstytucyjnego. To samo ma miejsce na poziomie landów, których stolice w niejednym przypadku nie mieszczą się wcale w największym mieście regionu (tak jest m.in. w Meklemburgii i Hesji). Warto też wspomnieć, że w Niemczech, w przeciwieństwie do Polski, bardzo duża część największych firm ma swe główne siedziby poza największymi miastami. Podobne działania „deglomeracyjne” podejmują też inne kraje europejskie. M.in. Holandia, Szwajcaria, Włochy, Francja, Czechy, Słowacja i Estonia, gdzie część instytucji centralnych też ma swoje główne siedziby poza głównymi miastami. Szwajcarska stolica – Berno – to dopiero 5. pod względem liczby mieszkańców miasto w tym kraju. W Estonii siedziba ministerstwa edukacji znajduje się nie w stolicy kraju, ale w mieście Tartu. W Czechach siedziby trybunału konstytucyjnego (TK), sądu najwyższego i prokuratury generalnej przeniesiono do Brna, a urzędu regulacji energetyki do Jihlawy. Na Słowacji TK, centrala Państwowego Inspektoratu Pracy i Urzędu Kontroli Leków mieści się w Koszycach, a w Bańskiej Bystrzycy – m.in. urząd patentowy, Administracja Celna i Podatkowa oraz dyrekcje lasów państwowych i słowackiej poczty. W Polsce na razie o tym nie ma mowy, choć z analiz prof. Śleszyńskiego wynika, że grozi nam utrata policentrycznego układu osadniczego. Możemy upodobnić się do państw azjatyckich, z ich zabetonowanymi metropoliami-molochami, drenującymi resztę kraju z zasobów ludzkich. We wstępie do raportu prof. Śleszyńskiego o deglomeracji czytamy m.in.: „Niedocenianym (od red.: w Polsce) obszarem zapaści są małe i średnie miasta. Stają się one coraz mniej atrakcyjnym

miejscem do życia, czego najlepszym dowodem jest masowy odpływ młodych ludzi, którzy czują, że ich rodzime miejscowości nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb. Problem nie może być jednak sprowadzony tylko do ograniczonego dostępu do dóbr i usług. Rozczarowaniu towarzyszy często niewypowiedziana, ale odczuwana refleksja, że prawdziwe, pełnowartościowe życie jest gdzie indziej. To najlepszy dowód na to, że problemem małych i średnich miast jest nie tylko brak zasobów rozwojowych, ale ich peryferyjna rola na mentalnej mapie Polaków”. W efekcie, jak pisze prof. Śleszyński, największe miasta w Polsce „wypłukują” z zasobów (ludzkich, gospodarczych itd.) i z ważniejszych funkcji wiele mniejszych ośrodków. Z drugiej strony koncentracja miejsc pracy w metropoliach powoduje, że wydłuża się odległość, jaką musimy pokonywać w drodze do pracy. Według danych GUS już w 2011 r. 3,1 mln Polaków pracowało poza gminą swojego zamieszkania, średnia odległość dojazdu do pracy wynosiła w ich przypadku aż 46 km (o 6 km więcej niż 5 lat wcześniej), a w niektórych częściach kraju (powiatach gołdapskim, hrubieszowskim, tomaszowskim i szczecineckim) aż 70-80 km. „Jest to patologiczne, gdyż taka odległość w przypadku codziennych dojazdów oznacza wysokie koszty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Biorąc pod uwagę relację wynagrodzeń do kosztów dojazdu, nie powinny one być dłuższe niż odległości 20-30 km w linii prostej” – pisze prof. Śleszyński w swym raporcie. Wiele mniejszych polskich miast już historycznie nie miało sprzyjających warunków rozwojowych. Podczas potopu szwedzkiego w XVI w. uległy zniszczeniu dziesiątki polskich miasteczek. Tych strat nie udało im się odrobić do rozbioru Polski, a okres zaborów nie sprzyjał rozwojowi polskich miast. Hamowały go zwłaszcza – jak wskazuje prof. Śleszyński – władze Rosji. Przykładem tego była budowa linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku. Mimo, że w XIX w. kolej była głównym czynnikiem miastotwórczym, to władze carskie tak wytyczyły tę linię, by omijała ona największe miasta regionu, np. Łomżę i Ostrołękę. Po powstaniu styczniowym carat ukarał za nie Polaków m.in. odebraniem praw miejskich 300 polskim miastom. Niektóre z nich nie odzyskując praw po dziś dzień, skarlały. Z tych

powodów uważa się, że w przypadku Polski mamy do czynienia z „niedokończoną urbanizacją”, przejawiającą się w tym, że w naszym kraju odsetek ludzi mieszkających w miastach jest wciąż dużo niższy niż w krajach zachodnich. Nie zmienił tego nawet fakt, że kilka dekad po II wojnie światowej, czyli okres PRL, było u nas czasem wielkich migracji ze wsi do miast. Przeprowadzka do miasta, szczególnie do dużego, była traktowana wtedy jako awans społeczny. Z powodu braku mieszkań było to jednak utrudnione. Potem przyszły lata 90. XX w., okres transformacji ustrojowej i gospodarczej, który dla wielu polskich miast i miasteczek jest do dziś wielką traumą. W dziesiątkach z nich głównym pracodawcą do 1989 r. była jedna lub kilka fabryk, które po upadku komunizmu przeżywały często duże trudności, w wielu przypadkach upadały lub drastycznie ograniczały zatrudnienie. Stopa bezrobocia w wielu mniejszych polskich miastach sięgała wtedy 30-40 proc., a pracodawcy, z powodu słabego rynku pracy, mogli oferować tam najniższe wynagrodzenia. Spora część znajdujących się tam dużych firm albo traciła ten status (na skutek redukcji zatrudnienia), albo przenosiła się do większych miast. W wyniku konsolidacji przedsiębiorstw oraz napływu kapitału zagranicznego atrakcyjne miejsca pracy koncentrowały się w metropoliach. Nic więc dziwnego, że młodzi ludzie masowo z tych mniejszych ośrodków uciekali – najpierw do największych miast w kraju, a zwłaszcza do Warszawy, a po wejściu Polski do UE – także zagranicę. Ten trend utrzymuje się po dziś dzień, co widać np. na GUS-owskich mapach migracji wewnętrznych. Wynika z nich, że Polacy przeprowadzający się w obrębie kraju migrują głównie do Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta i Krakowa oraz na ich przedmieścia. Za nimi wędrują też siedziby największych firm, co także widać w GUS-owskich statystykach. Ów trend wzmocniła, według analiz prof. Śleszyńskiego, reforma administracyjna z 1999 r., która odebrała status województwa 30 miastom średniej wielkości. Ta degradacja spowolniła i utrudniła ich rozwój społeczno-gospodarczy. Najlepszym tego przykładem jest Radom, który do 1999 r. był miastem lepiej rozwiniętym niż konkurujące z nim, niedalekie Kielce, a po utracie statusu stolicy województwa dał się im wyprzedzić. Zjawiska marginalizacji czy zapaści społeczno-gospodarczej mniejszych miast miały niwelować specjalne strefy ekonomiczne. Jednak one tylko częściowo spełniły pokładane w nich nadzieje. M.in. dlatego, że tworzono je, niestety także w niektórych największych miastach oraz ich sąsiedztwie. Przykładem tego jest Krakow-

ska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz strefy w podwrocławskich, podpoznańskich, podwarszawskich miejscowościach czy w okolicach Trójmiasta, gdzie tak naprawdę nie były potrzebne. Efekt? Strefy ekonomiczne w dużych miastach oraz ich sąsiedztwie są w całości zagospodarowane, a te w mniejszych, oddalonych od metropolii i tras szybkiego ruchu ośrodkach – mają po dziś dzień duże trudności w ściągnięciu inwestorów i dlatego często są w dużej części niezagospodarowane. Tak jest np. w dolnośląskim Strzegomiu, którego władzom inwestorzy mówili wprost, że jeśli jest strefa pod Wrocławiem, to oni wolą tam zainwestować. W rezultacie powstało bardzo dużo fabryk koło Wrocławia, a dziś po całym Dolnym Śląsku jeżdżą setki autobusów zwożących z niego pracowników do tych podwrocławskich fabryk. Dojazdy do pracy pożerają im dużą część dnia. Dlatego część tych osób z czasem zapewne przeprowadzi się bliżej Wrocławia, co zresztą już się dzieje. Gdyby te fabryki powstały w ich miejscowościach, nie myśleliby o przeprowadzce (m.in. ze względu na sporo wyższe koszty wynajęcia czy kupna mieszkania w aglomeracji wrocławskiej) i cieszyliby się dużo większym komfortem życia. Jak to zmienić, jak „zdeglomerować” Polskę? Prof. Przemysław Śleszyński proponuje różne narzędzia. Począwszy od stosowanego w innych krajach przenoszenia części siedzib instytucji administracji centralnej oraz central państwowych spółek do mniejszych ośrodków, poprzez zachęty dla firm do lokowania w takich ośrodkach swych inwestycji czy nawet central, a skończywszy na zmianie podziału administracyjnego kraju. Naukowiec proponuje albo zwiększenie liczby województw do 20-25 połączone z likwidacją powiatów, albo zmniejszenie liczby województw wraz ze zwiększeniem wielkości powiatów – poprzez łączenie ich. Dziś powiatów w Polsce jest tak dużo (380), a wiele z nich tak małych, że w większości przypadków ich stolice są za słabe, by pełnić funkcję lokalnych lokomotyw rozwoju. Takie zmiany administracyjne przyczyniłyby się do zwiększenia liczby szybko rozwijających się miast. Pomogłoby w tym także m.in. lepsze niż dziś skomunikowanie tych ośrodków – włączenie je w sieć tras szybkiego ruchu. Reasumując, skutecznych i sprawdzonych gdzie indziej metod deglomeracji nie brakuje. Potrzebna jest tylko wola polityczna, by po nie sięgnąć. Jacek Krzemiński 22.10.2018


Piątek, 2 listopada

»5

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Zmiany w zarządzie Rafako S.A Jerzy Wiśniewski nowym prezesem Racibórz » Twórca PBG zasiada od 30 października na stanowisku prezesa zarządu największej raciborskiej spółki. Dotychczasowa prezes, Agnieszka Wasilewska-Semail, objęła funkcję wiceprezes. Na stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., Rada Nadzorcza powołała z dniem 30 października Jerzego Wiśniewskiego. W skład Zarządu na stanowiskach Wiceprezesów wejdą również: Agnieszka Wasilewska–Semail oraz Jarosław Dusiło. Dokonane zmiany wynikają z realizacji przyjętej przez RAFAKO S.A. strategii. Zakłada ona długoterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-technologicznej, liczącej się na rynkach zagranicznych, oferującej usługi generalnego wykonawstwa dla sektora energetycznego oraz branży ropy i gazu. Jerzy Wiśniewski odpowiadać będzie za realizację strategii, która ma zapewnić budowanie wartości Spółki. Dotychczasowa Prezes Agnieszka Wasielewska–Semail, została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i będzie odpowiadała za kluczowy obszar działalności Spółki – segment energetyki, jak również relaOGŁOSZENIE

cje z bankami. Wiceprezes Jarosław Dusiło będzie zarządzał obszarem wsparcia. Z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu rezygnacje złożyli: Tomasz Tomczak, Karol Sawicki i Edward Kasprzak. Zmiany organizacyjne w RAFAKO pozwolą efektywnie wykorzystać szerokie kompetencje Spółki i Grupy i ułatwią organizacji dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym. Z jednej strony pozwolą na uproszczenie struktury zarządczej a z drugiej wpłyną na wzmocnienie kompetencji wykonawczych. W efekcie firma będzie bardziej konkurencyjna oraz będzie posiadała jeszcze większe zdolności zawiązywania sojuszy strategicznych. Podjęte decyzje są wynikiem realizacji strategii Spółki oraz konsekwencją wewnętrznej reorganizacji prowadzonej od 2016 roku. Jednym z głównych założeń strategii jest rozwój firmy jako generalnego wykonawcy w obu strategicznych obszarach działalności RAFA-

KO – tj. energetyki oraz ropy i gazu, który firma uznaje za rynek perspektywiczny. - Niekwestionowany, olbrzymi dorobek RAFAKO w budownictwie energetycznym, w tym zdobyte w ostatnich latach kompetencje generalnego wykonawcy oraz know-how w obszarze ropy i gazu, umożliwią RAFAKO osiągać zakładane cele. Wykorzystując ten potencjał będziemy mogli ubiegać się o pozyskanie kluczowych projektów w obu segmentach działalności – powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. podkreślając, że Spółka stoi przed wielką szansą jako firma posiadająca własne, unikatowe technologie.  - RAFAKO jest jedyną polską firmą, która dysponuje samodzielnymi referencjami w zakresie wykonywania i modernizacji instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska, co umożliwia nam udział w ogromnym rynku związanym z modernizacjami i dostosowywaniem istniejących

REKLAMA

obiektów do nowych regulacji unijnych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. Z uwagi na konieczność wzmocnienia na poziomie operacyjnym zarówno obszaru realizacji kontraktów, jak również procesu pozyskiwania nowych projektów, dotychczasowi Wiceprezesi pozostają w Spółce i będą operacyjnie zarządzać odpowiednio: Edward Kasprzak - pionem projektów strategicznych, Karol Sawicki - pionem obiektów energetycznych a Tomasz Tomczak - pionem ochrony środowiska.  Jerzy Wiśniewski, oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., pozostaje Prezesem Zarządu spółki PBG S.A., której jest Założycielem i jednocześnie Głównym Akcjonariuszem.

REKLAMA

REKLAMA

Rafako, materiał prasowy spółki

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

354/31 (k.m.8) obręb Ostróg – ul. Bosacka

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

Informacja o odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Racibórz, zaplanowanych na 12 listopada 2018 r. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Prezydent Miasta Racibórz odwołuje: • ogłoszony na dzień 12 listopada 2018 r. godz. 10.00, pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Raciborzu przy ul. Słowackiego 83/15, • ogłoszony na dzień 12 listopada 2018 r. godz. 10.30, drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Raciborzu przy ul. Łąkowej 1/6, • ogłoszony na dzień 12 listopada 2018 r. godz. 11.00, drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/1. Przyczyną odwołania przetargów jest projekt ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy.

REKLAMA

Aktualności


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 2 listopada

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZASTRASZAJĄCE DANE

Bóle kręgosłupa dręczą coraz większą ilość Polaków Racibórz » Już ponad 80 % dorosłego społeczeństwa miało w przeszłości epizod z boleściami dolnego odcinka kręgosłupa. Jak mówią specjaliści z Raciborskiego Ośrodka Rehabilitacji AKSON, jeżeli nie poprawimy kondycji naszych mięśni i nie poprawimy postawy ciała, to wielu osobom grożą poważne skutki w postaci promieniowania do kończyny, bądź utrata czucia w kończynach. Nie lekceważ bólu kręgosłupa, już 3 dniowy ból pozostawia w twoim organizmie patologiczne zmiany, które trzeba możliwie najszybciej usunąć, aby nie pociągały za sobą kolejnych. Jak mówią specjaliści z AKSON , gdy pacjent szybko trafia do ośrodka, a jego ból nie jest jeszcze długotrwały, to efekty widać już po pierwszej wizycie/terapii. Nasuwa się pytanie, czy warto tak czekać, aż samo przejdzie?

Jak mówią nam w AKSON. NIE, nie warto czekać. Zacznij żyć bez bólu i korzystaj z życia. W AKSON pomogą Ci również z bólami głowy, barku, czy kolana. Pomożemy, gdy Twoje dziecko ma wadę postawy, a sportowcom doradzimy, jak bezpiecznie uprawiać swoją dyscyplinę. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z naszą rejestracją pod nr 513-574-584, bądź przyjdź osobiście: Ośrodek Rehabilitacji AKSON, Racibórz, ul. Kolejowa 19.

AKSON – to Twój Raciborski Fizjoterapeuta REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 2 listopada

Informator o terminach leczenia Wszystko sprawdzisz w Internecie

na wizytę w poradni jest inny od terminu zaprezentowanego w informatorze - można to zgłosić bezpośrednio poprzez stronę informatora w polu: zgłoś uwagę. Każde takie zgłoszenie będzie wyjaśnione z placówką Racibórz » Informator o Terminach Leczenia – Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nowe narzędzie – medyczną.  Informator NFZ jest jednym funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc z najpopularniejszych źródeł lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych, które pozyskiwania informacji o terminach leczenia. Dotychczas udzielają świadczeń w ramach umowy z NFZ. średnio w miesiącu korzystało z niego ponad 53 tys. użytkowniKorzystając z nowej wyszu- trzeby. Zastąpił funkcjonującą są zobowiązane do przekazy- ków. Dziennie, to ok. 8 tys. zapykiwarki sprawdzimy przede poprzednio wyszukiwarkę: ko- wania co tydzień do Oddziału tań. Najczęstsze wyszukiwania wszystkim:  lejki.nfz.gov.pl. Zmianie uległa Wojewódzkiego NFZ informa- dotyczą świadczeń rezonansu ƒƒ gdzie i kiedy najszybciej uzy- nie tylko szata graficzna, ale cji o prowadzonych listach osób magnetycznego, poradni okuliskamy pomoc lekarza,  również sposób prezentowania oczekujących na leczenie. Jeże- stycznej czy oddziału chirurgii ƒƒ ile osób oczekuje aktualnie danych. Dodano nowe funkcjo- li zdarzy się sytuacja, że termin, urazowo-ortopedycznej. NFZ na leczenie w placówce, któ- nalności dedykowane osobom który usłyszymy umawiając się rą wybraliśmy,  niepełnosprawnym, takie jak REKLAMA ƒƒ czy w szpitalu lub porad- kontrast, powiększanie strony ni znajdują się udogodnie- czy dostosowanie informatora nia dla pacjentów takie jak: do obsługi przez czytniki ekraparking, podjazd dla wózków, nu. W ten sposób realizowane winda czy specjalnie dosto- są wymagania WCAG 2.0 okresowana łazienka dla osób ślone w załączniku nr 4 do rozniepełnosprawnych.  porządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w spraZnajdziemy tam również ad- wie krajowych ram interoperaresy, numery telefonów do po- cyjności, minimalnych wymaszczególnych poradni i szpitali. gań dla rejestrów publicznych Możemy również sprawdzić na i wymiany informacji w postaci mapie, gdzie znajduje się dany elektronicznej oraz minimalszpital czy poradnia.  nych wymagań dla systemów Adres strony: teleinformatycznych (Dz. U. terminyleczenia.nfz.gov.pl z 2017 r. poz. 2247).  Informator o Terminach LeWarto przypomnieć, że inczenia powstał z myślą o pa- formacje o terminach leczecjentach oraz przy ich współ- nia są przekazywane do NFZ pracy. Jest odpowiedzią na bezpośrednio przez placówki zgłaszane przez pacjentów po- medyczne. Szpitale i poradnie REKLAMA

»7

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

Raciborski Rynek Zdrowia


Ogłoszenia

»8

Piątek, 2 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Inne Drewno opałowe DREWNO opałowe suche - sezonowane - łupane. Różne rodzaje - mieszane. 1m3 układany 150 zł. Zamawiasz min. 4m3 transport gratis. Tel. kom.: 530050550, e-mail: krystyna.wojcik.src@gmail.com.

FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse Racibórz, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534 944 666. Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

IMPREZY / PRZYJĘCIA Organizowanie przyjęć BarMix - automatyczny barman na Twoją imprezę! Hit sezonu! Automatyczny barman. Jednym kliknięciem przygotowuje drinka w 18sekund. 3 karty menu w każdej po 9 pysznych drinków (również bezalkoholowe) do wyboru. Zaskocz swoich gości! Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu. Tel. kom.: 504128955, e-mail: biuro@oprawaimprez.pl, www.weselezklasa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów!. Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup-samochodów złomowanie Racibórz tel. 530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaREKLAMA

SPRZEDAM ORZECHY WŁOSKIE

Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

niedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312312, 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

TEGOROCZNE, DUŻE Łatwe do wyłupania. Łuskane 25 zł/kg w łupinach 12 zł/kg. Możliwość dowozu do Raciborza

Sprzedam 004 r., 1,9 TDI 130 KM, 6-cAudi A4 kombi, 2io bieg Audi A4 B6 kombi, rok. prod. 2004, 1,9 TDI 130 KM, 6-cio biegowy, przebieg: 286 tys. km. Auto zakupione ok. 4 lata temu z Rybnika. Możliwość obejrzenia auta od 01.11-04.11, bądź kolejne weekendy - na co dzień auto jest we Wrocławiu, a w weekendy odwiedzam rodziców :) Cena: ok. 12 300 PLN. Tel. kom.: 695043854, e-mail: lepiorz. tomasz@gmail.com. Skup samochodów po 2002 roku tel 790740-750 Skupujemy samochody po 2002 roku. Zarówno te w pełni sprawne bez nakładów jak i te uszkodzone wymagajace napraw. Darmowy dojazd do klienta. Do 100 tys gotówką od ręki. Nie złomujemy! Masz pytania, pisz lub dzwoń. Tel. kom.: 790740750, e-mail: rgcars@onet.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Tel.: 790 876 209. Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul. Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Praca w dziale logistyki Energetyka Solarna Ensol Sp. z o. o. w Raciborzu przyjmie pracownika do pracy w dziale logistyki. Praca przy pakowaniu i wysyłce towarów. Wymagane umiejętności: podstawowa znajomość obsługi komputera. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres. Tel.: 324150080, e-mail: sekretariat@ensol.pl. ensol.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Praca na tartaku Przedsiębiorstwo Majnusz w Raciborzu przyjmie pracownika do pracy na tartaku. Praca stała. Masz chęci do pracy? Przyjdź do nas! Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Przedsiębiorstwo Majnusz, Racibórz, ul. Piaskowa 11. Tel.: 324159665, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. majnusz.pl. Doradca Klienta Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie świetną ofertę! Zostań Doradcą Klienta! Praca w dynamicznym środowisku, możliwość rozwoju i awansu, stała pensja + wysokie premie. Poszukujemy młodych i energicznych osób, doświadczenie nie jest wymagane, aplikuj już teraz i dowiedz się więcej. Tel. kom.: 539017317, e-mail: biuro@personis.pl. Zatrudnimy ślusarza Firma SSP Stainless Steel Pinior z Raciborza zatrudni na cały etat ślusarza do obróbki stali nierdzewnej (szlifowanie i polerowanie). Mile widziane osoby z doświadczeniem. Nowicjuszy przeszkolimy. Praca dostępna od zaraz. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres mailowy. ZAPRASZAMY :). Tel.: 32/418-22-21, 512-120-534, e-mail: biuro@ssppinior.pl. Instalator sanitarny Firma HYDROINSTAL z Raciborza poszukuje instalatora sanitarnego lub pomocnika instalatora

Sprzedam

Doradca Klienta Capital Sercice SA Capital Service SA poszukuje Kandydatów na stanowisko: Doradca Klienta (do oddziału Kredyt OK: Racibórz, Rybnik). Umowa o pracę, wynagrodzenie stałe + premia, praca od poniedziałku do piątku (917). Kontakt: Żaklina Kocoń. Tel. kom.: 517099123, e-mail: z.kocon@capitaservice.pl.

Za granicą Niemcy - Praca na magazynie Dla jednego z naszych klientow szukamy chetnych do pracy na magazynie - Rejon Dolna Saksonia. Stawka 9,49 € + dodatki. Gwarantowany dojazd do pracy. Stałe godziny pracy. Pelny pakiet socjalny. Niemiecka umowa o prace. Bardzo dobre warunki mieszkaniowe 250 €/ miesiac. Zapraszamy do biura Raciborz Solna 1/2. Tel. kom.: 324191876, e-mail: raciborz@hasteservice.pl. Niemcy - Sprzatanie Statkow 40 zl/h !!!!!! Poszukujemy chętnych do pracy w DE: sprzątanie, odkurzenie statków, oklejanie i zabezpieczanie folia/papierem elementów kajut, pokładów itp. 40 zl/h, gwarantowane mieszkanie. Preferowane osoby z zaświadczeniem A1. Tel. kom.: 324191876, e-mail: raciborz@hasteservice.pl.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa,

termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

DLA DOMU Wnętrza Złóż wniosek o dogodną pożyczkę bez opłaty z góry Dzień dobry. Czy potrzebujesz pożyczki osobistej, pożyczki na działalność gospodarczą, pożyczek konsolidacyjnych itp., Dziś otrzymasz pożyczkę bez stresu iz szybką aprobatą? Jeśli tak, skontaktuj się z nami, ponieważ obecnie oferujemy pożyczki na oprocentowanie w wysokości 2%. Nasza pożyczka jest b. Tel. kom.: 735067354. e-mail: mehmethakan117@gmail.com.

FINANSE Inne Požádejte o jakékoli služby Dobry dzień. Czy potrzebujesz pożyczki osobistej, pożyczki biznesowej, pożyczek konsolidacyjnych itp. Jeśli tak, skontaktuj się z nami, ponieważ obecnie oferujemy kredyty na spłatę odsetek w wysokości 2%.Tel. kom.: 771209800, e-mail: mehmethakan117@gmail.com.

PRACA Dam pracę Przygotowywanie samochodów nowych i używanych do sprzedania Zatrudnię osobę do pracy przy samochodach (przygotowanie do sprzedaży, dbałości o czystość ekspozycji samochodów nowych i używanych oraz obsługa samochodów służbowych). Umowa o pracę + premia. Wymagane prawo jazdy kat. B oraz obsługa komputera. Tel. kom.: 661 401 318, e-mail: praca@uliarczyk.com.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE

3pokoje, miejsce parkingowe. centrum Raciborza sprzedam 74 m mieszkania w centrum raciborza 3 pokoje. Tel. kom.: 507884641, e-mail: tojestmieszkaniedlaciebie@wp.pl.

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

OGRODNICTWO

MOŻNA SKŁADAĆ:

Inne REKLAMA

1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl

USG RACIBÓRZ

2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

mile widziane doświadczenie w zawodzie. Wynagrodzenie ok. 2300 netto z możliwością podwyżek + premii. zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu: 602-521-485, e-mail: jangatlik04@gmail.com.

REKLAMA


Piątek, 2 listopada

»9

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

CEL? WYRÓWNANIE SZANS!

Zdobądź środki na działania na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju możesz ubiegać się o dofinansowanie projektów wzmacniających potencjał społeczny i zawodowy mieszkańców twojego regionu. JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJE PROGRAM? Projekty w ramach poddziałania 9.1.4. mają wspierać mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie usług o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, a także w działaniach środowiskowych. Środki z programu można zatem przeznaczyć np. na: poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, wolontariat bądź asystenta osoby niepełnosprawnej. W zakresie usług o charakterze zawodowym finansowaniem może zostać objęte poradnictwo zawodowe czy zatrudnienie trenera pracy. Dostęp do takich usług ma pomóc osobom wykluczonym lub z niepełnosprawnościami podjąć pracę zawodową oraz ułatwić codzienne życie. Dodatkowo, w ramach działań środowiskowych możesz zorganizować spotkania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, a także turystycznym.

KTO JUŻ SKORZYSTAŁ? W województwie śląskim z programów aktywizujących skorzystało m.in. Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku, które w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” realizowało projekt, wspierający osoby wykluczone i ich środowiska lokalne w wymiarze społecznym i zawodowym. Do udziału zaproszono osoby niepełnosprawne, rodziny z osobami niepełnosprawnymi, osoby będące pod opieką zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikt z prawem. Uczestnicy zostali objęci indywidualnymi programami usamodzielnienia i zdobywania kwalifikacji. Realizowali program aktywności lokalnej, własne pomysły i inicjatywy, szkolenia (w tym zawodowe i przybliżające do rynku pracy), a także staże i zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Wnioski mogą składać podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych, np. organizacje pozarządowe, samorządy czy spółdzielnie socjalne. Ważnym warunkiem jest to, że aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 95%.

DO DZIEŁA! Wnioski o dotacje można składać do 29 listopada br. Oto kilka rad nt. jego sporządzania: 1. Wejdź na stronę: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/358 i zapoznaj się z dokumentacją konkursową. 2. Sprawdź, czy Twój pomysł ma szanse na otrzymanie dofinansowania. Upewnij się przede wszystkim, czy zaplanowałeś działania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 3. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami Urzędu i umów się na spotkanie.

GDZIE PO INFORMACJE NT. NABORU? Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 40-037 Katowice Telefony do konsultantów: 32 77 40 172 32 77 40 193 32 77 40 194 E-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl Godziny pracy punktu: w poniedziałki w godzinach: 7.00–17.00, od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30

rpo.slaskie.pl/slaskiewyprzedzamy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020


Rozrywka

» 10

Piątek, 2 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

18 LISTOPADA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 DZIADEK DO ORZECHÓW – BALET

3 LISTOPADA, GODZ. 18.00, SALA KAMERALNA RCK RDK UL. CHOPINA 21 28 PROMOCJA ALMANACHU PROWINCJONALNEGO ALMANACH PROWINCJONALNY to półrocznik literacko-kulturalny wydawany przez RCK. W półroczniku specjalnie rozwinięte są działy: literacki, podróżniczy, bohemistyczny oraz recenzji. Pismo wyróżnia się pokaźnym formatem, dużą ilością znakomitych fotografii oraz niebanalną szatą graficzną, która jest dziełem raciborskiego grafika, Marka Plewczyńskiego. Gościem wieczoru promocyjnego będzie ks. prof. Jerzy Szymik, a wieczór umili Studio Piosenki Artystycznej ATLANTYDA. Wstęp wolny

14 LISTOPADA, GODZ. 19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 JOHN SCOFIELD - COMBO 66 - KONCERT W RAMACH PALMJAZZ

JOHN SCOFIELD – amerykański mistrz nowoczesnej gitary jazzowej. Jest wszechstronnym artystą, posiadającym własny

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

styl i brzmienie, które wypracował w czasie swej długoletniej kariery. Pragnąc uczcić swój 66 rok życia, Scofield napisał dwanaście oryginalnych kompozycji i utworzył nową grupę, z którą od zeszłego roku koncertuje po całym świecie. Do współpracy przy nowym projekcie zaprosił wschodzącą gwiazdę fortepianu, Geralda Claytona oraz wieloletniego współpracownika, perkusistę Billa Stewarta; to właśnie Stewart wprowadził do zespołu basistę Vicente Archera. John Scofield to obok Pata Metheny i Billa Frisella najbardziej wpływowa postać współczesnej gitary jazzowej, trzykrotnie uhonorowany nagrodą Grammy. BILL STEWART perkusista i kompozytor, artysta o własnej linii melodycznej i polirytmicznym charakterze. Występował i nagrywał z wieloma znanymi muzykami. Jest bardzo poszukiwanym sidemanem, ale ma w dorobku kilka albumów jako lider. Pianista GERALD CLAYTON jest synem uznanego basisty jazzowego, aranżera i lidera zespołu, Johna Claytona. W 2006 roku Gerald otrzymał drugą nagrodę w prestiżowym konkursie Thelonius Monk Institute of Jazz Piano Competition. Basista VICENTE ARCHER karierę gitarową rozpoczął w wieku szesnastu lat. Po pierwszym roku nauki w New England Conservatory Vicente przeniósł się do Northeastern University w Bostonie, gdzie przestawił się z gitary na akustyczny bas. W ciągu roku od tego przejścia saksofonista altowy, Donald Harrison poprosił Vicente, by przyłączył się do jego grupy. Jest jedną z nadziei jazzowego kontrabasu. Bilety w cenie 100,- 80,- do nabycia w kasach RCK, honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

DZIADEK DO ORZECHÓW - największy fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego świata, 18 listopada zachwyci również raciborzan. Poprzez fabułę i cudowną muzykę Piotra Czajkowskiego sprawia, że powracamy do dzieciństwa, marzeń, magii...Mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do Orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego księżniczką. W poszczególnych scenach balet wykonuje charakterystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Imponująca choreografia, olśniewające kostiumy, magia świateł i urzekająca scenografia - wszystko to składa się na występ fenomenalnego zespołu tancerzy Royal Lviv Balet, który sprawia, że całość zapiera dech w piersiach. Zdaniem krytyków czarowi spektakli tej grupy baletowej nie można się oprzeć, ani o nich zapomnieć: Tworzą tak wielką sztukę, że jest ona przeżyciem nawet dla tych, co tańca nie lubią. Kierownictwo artystyczne zespołu sprawują wspaniałe osobowości: Pavlo Stalinski - solista i choreograf Bolshoi Ballet oraz Narodowy Artysta Ukrainy prof. Olek Petryk solista Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Spektakl w 2 aktach i 4 odsłonach Bilety w cenie 95,- do nabycia w kasach RCK

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

KARCZEK

w soku jabłkowym • • • • • • •

1 kg karkówki wieprzowej ( lub łopatki ) 400 ml soku jabłkowego 1 łyżeczka miodu 0,5 kg obranej cebuli papryka ostra suszony czosnek sól

Mięso pokroić na 2 cm plastry (nie rozbijać) i natrzeć solą, czosnkiem, papryką, następnie odstawić na co najmniej 2 godziny. Cebulę obrać, pokroić w półplasterki i ułożyć na dnie naczynia. Plastry mięsa ułożyć na cebuli, następnie wlać sok jabłkowy wymieszany z miodem (można dodać trochę suszonych owoców np. rodzynki, żurawina, morele). Całość przykryć folią aluminiową i piec w piekarniku nagrzanym do 180°C, około 1 godz i 40 minut. Po tym czasie ściągnąć folię i piec 10 minut bez przykrycia. Powstały sos z cebulą zmiksować blenderem aby był gęstszy. W razie konieczności można jeszcze zagęścić odrobiną mąki.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 2 listopada

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

Wszystkie kryminały

-40%

Czterysta działek amfetaminy

u 30-latka z Raciborza! Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w swoich mieszkaniach posiadali narkotyki. Do zatrzymania 22- i 30-latka doszło we wtorek 23 października br. na terenie Raciborza. Kryminalni posiadali informację, iż na terenie miasta dwaj młodzi mężczyźni w swoich mieszkaniach mogą posiadać narkotyki. Natychmiast przystąpili do działania, udając się pod wskazane adresy. I tym razem informacja się potwierdziła, gdyż stróże prawa w mieszkaniu 22-latka ujawnili 2 działki dilerskie marihuany, natomiast w miejscu zamieszkania 30-latka zostało ujawnione ponad 400 działek dilerskich amfetaminy. galnego posiadania substancji Obaj panowie zostali zatrzyma- psychotropowych za co grozi ni i trafili do policyjnego aresztu. nawet 3 letni pobyt w więzieniu. Każdy z dwóch podejrzanych od śledczych usłyszał zarzut nieleKPP Racibórz REKLAMA

REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Mieszkanie

UL. KOZIELSKA 4/3 POWIERZCHNIA: 33 m2 CENA: 63 000 ZŁ PRZETARG: 08.11.2018 TEL: 32 755 06 70

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama!

Mieszkaniey

UL. SŁOWACKIEGO 83/13 POWIERZCHNIA: 51 m2 CENA: 96 000 ZŁ PRZETARG: 12.11.2018

TEL: 32 755 06 70

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 12

Piątek, 2 listopada

Gotowa jest platformowa widokowa

REKLAMA

w Oborze i wieża w Pietrowicach Wlk. Powiat » To dwie nowe atrakcje turystyczne ziemi raciborskiej. W Arboretum Bramy Morawskiej jest już gotowa platforma widokowa nad Zaczarowanym Ogrodem, a w Pietrowicach Wielkich przy kościółku wieża widokowa. Budowa platformy była finansowana w ramach polsko-czeskiego projektu unijnego pod nazwą „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap 1”. Koszt to 145 tys. zł. Część pieniędzy pochodzi z UE. Nie jest to jedyna inwestycja w Arboretum w ostatnim czasie. Dzięki projektowi unijnemu „Poznajemy Piękno Arboretów” powstały tu ścieżki dydaktyczne. Jedną z nich jest „zielona klasa” - czyli fantazyjnie skonstruowana ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, dzięki której najmłodsi mogą dowiedzieć się o tym, dlaczego nie należy śmiecić i palić odpadów, a tak-

że… jak daleko skacze zając. Inwestycja ta kosztowała ponad 63 tysiące złotych. Projekt realizowany przez Miasto Racibórz we współpracy z czeskim partnerem. Pietrowicka wieża usytuowana jest przy wjeździe na parking przy drewnianym kościółku św. Krzyża. Są tu cztery podesty widokowe na: 3,5 m, 8,75 m, 14 m i 17,5 m. Maksymalna wysokość 21,68 m. W przyszłym roku gmina zaplanowała zagospodarowanie otoczenia. Pieniądze na budowę udało się pozyskać z UE. Koszt to 350 tys. zł. Prace wykonał Wil-Met Pawłów. 

REKLAMA

Konstrukcja w Pietrowicach Wielkich to trzecia, po Meandrach Odry w Chałupkach i zamku w Tworkowie, wieża widokowa w naszym powiecie. Czwarta powstanie na wzgórzu Lipki w Raciborzu-Brzeziu. (w), fot. Patryk Cyran REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 44-2018-[507]  

Nasz Racibórz 44-2018-[507]  

Advertisement