Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 5 kwietnia 2019 r. ı Rok XII nr 14 (528) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eko-Okna chcą Budowa obwodnicy Raciborza

RUSZY W TYM ROKU!

Racibórz » - Nie ma przeszkód, by długo oczekiwana i ważna dla Raciborza inwestycja ruszyła - komentuje otwarcie ofert w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza Michał Woś, odpowiedzialny za drogownictwo członek zarządu województwa śląskiego. O zamówienie starało się siedem firm. Jedna oferta została złożona nieprawidłowo. Strabag zmieścił się w 300 mln zł, które władze wojewódzkie mają na inwestycję. Inwestycja obejmuje dwa odcinki planowanej drogi Racibórz-Pszczyna. Została wytyczona od granicy z gminą Rudnik za Miedonią wzdłuż kanału Ulgi do skrzyżowania z Rybnicką-Piaskową. Na odcinku od DK45 w Rudniku do DW919 ul. Rudzka będzie jeden pas ruchu w każdą stronę, od Rudzkiej do Piaskowej dwa pasy. Prace potrwają do 28 lutego 2022 r. REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

IDZIEMY W DROGI, ALE TO NIE WSZYSTKO W tym roku sporo się będzie działo na drogach. Mamy już wykonawcę obwodnicy od Miedoni do Piaskowej, wkrótce przetarg na budowę ronda przy Mechaniku i remont odcinka DW 935 od Auchan w kierunku Kornowaca. W końcu nie będziemy się musieli wstydzić odcinka ul. Rybnickiej na wysokości Brzezia. W planach remont DW 919, czyli naszego połączenia z A4 przez Rudy na Gliwice. Sporo w tym zasług Michała Wosia. Widać, że wpływ na decyzje w Katowicach przekłada się na to, co widać w terenie. Najważniejsze drogi podlegają władzom samorządowym województwa. W Raciborzu, jak zapewnia prezydent, na dobrej drodze jest sprawa Eko-Okien i placu Długosza. Architekci z PWSZ tworzą ciekawe wizje kampusu akademickiego w miejscu dawnego G5. Zabytkowy budynek, dziś eksploatowany przez szkołę muzyczną, wkrótce będzie stał pusty. Magistrat musi znaleźć dla niego nową funkcję,

by nie podzielił losu szpitala. Po G5 przyjdzie czas na SP 4 przy Wojska Polskiego, która przenosi się do byłego G1 przy Kasprowicza. Z jednej strony, po latach, doczekamy się układu komunikacyjnego, ale z drugiej wciąż naszym największym problemem jest kapitał ludzki, a w zasadzie coraz bardziej kłopotliwe dla biznesu i innych sfer społecznych jego braki. Drogi i mieszkania mają dziś wszyscy konkurujący o żywą tkankę społeczną. Racibórz może doszusować do lepszych. Nie rozwiąże jednak problemu depopulacji jeśli nie znajdzie recepty na wzmocnienie kapitału ludzkiego. Miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu. Niezbędne jest jednak kształtowanie przyszłych kadr. To wnioski z badania, które ABSL przeprowadziło dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W odkryciu tego potencjału pomoże 100 mln zł z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wśród 35 bada-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

nych miast był Racibórz. Niestety, nie znalazł się w gronie najwyżej ocenionych ośrodków. Jasno więc widzimy, że są lepsi i że klucz do sukcesu tkwi w kształceniu kadr. Może więc nasi radni zechcą w końcu odłożyć dyskusje np. o łąkach kwietnych albo biletowaniu koncertu Kultu, a skupią chociażby na nowoczesnym kampusie, który nowymi drogami przyciągałby młodych ludzi z całego regionu, być może przyszłych raciborzan?

Taksówkarz pomógł ująć oszustów

29 marca w raciborskiej KPP odbyła się skromna uroczystość, która miała na celu okazanie wdzięczności za pomoc w namierzeniu i ujęciu oszustów działających metodą na wypadek. Prezydent Dariusz Polowy oraz raciborski komendant insp. Łukasz Krebs podziękowali panu Bogusławowi za czujność i pomoc w ujęciu oszustów, którzy pewnego dnia

zadzwonili do jednej z mieszkanek Raciborza, informując, że jej przebywająca w USA córka spowodowała wypadek i konieczne są fundusze na wynajęcie adwokata. Przekazanie pieniędzy miało odbyć się w Wodzisławiu Śląskim, gdzie kobieta miała pojechać taksówką wynajętą przez… oszustów. Całe szczęście polegało na tym, że kobieta trafiła na pana Bogusła-

wa, mieszkańca Ocic. W czasie rozmowy z nią skojarzył fakty i nie zwlekając pojechał na komendę policji, celem zgłoszenia podejrzenia przestępstwa. Raciborscy policjanci nie zwlekając przystąpili do akcji. Wraz z panem Bogusławem doprowadzili do przekazania pieniędzy, tak by ująć oszustów na gorącym uczynku. Akcja okazała się skuteczna, oszust przebywa już w areszcie. W trakcie uroczystości pan Bogusław stwierdził, że nie obawiał się ani przez moment. – Do myślenia dało mi już to, że kobieta stwierdziła, że ktoś zabronił jej z nim rozmawiać. Podejrzany był także numer telefonu, który okazał się numerem polskim. Ostatecznie udało mi się porozmawiać spokojnie z tą kobietą, i po skojarzeniu faktów doszedłem do wniosku, że może ona być ofiarą oszustwa – powiedział pan Bogusław. Wystarczy rozmawiać i co najważniejsze słuchać drugiej strony, wtedy w wielu przypadkach można bardzo pomóc – dodał bohater z Ocic. (greh)

Kolejna śmiała wizja dla Raciborza Projekt autorstwa Wojciecha Remera, absolwenta architektury w raciborskiej PWSZ, zdobywcy nagrody w konkursie artystycznym Alegoria Trójmiasta na instalację przestrzenną przy Ergo Arenie, dotyczy budynku budynku byłej SP 11 a potem G 5 przy Opawskiej. Obiekt należy do miasta. Zabytkowy gmach przy Opawskiej zajmuje obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna z Raciborza, która wkrótce wróci jednak do swojego obiektu przy ul. Ogrodowej. Właśnie kończy się finansowany przez resort kultury jego remont. Przejęcie dawnego G5 sygnalizowała raciborska PWSZ. To dlatego powstał Projekt Media_arch_lab. - Jest on propozycją adaptacji budynku dawnego Gimnazjum nr 5 w Raciborzu na potrzeby nowego kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wraz z rozbudową o nowe funkcje oraz zagospodarowaniem przynależnej do budynku działki. Projektowana część podporządkowana została historycznej zabudowie w stylu neoromańskim, jednak nie naśladuje, a wręcz przeciwnie, mocno kontrastuje z zastaną stylistyką. Elementem spajającym obie części – istniejącą i projektowaną, jest zbliżona kolorystyka oraz integracja urbanistyczna przestrzeni zielonych i dziedzińca. Zaprojektowane proste bryły wykończone nowoczesnym detalem i materiałami zdecydowanie podkreślają czas w jakim zostały zaprojektowane. Budynek G5 doskonale dopełnia nowo projektowaną przestrzeń i dodaje nieocenionych wartości całej kompozycji. Główne założenie projektowe ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej społeczności akademickiej. Koncepcje urbanistyczną kształtują dwie osie wyznaczające również główne przejścia przez teren opracowania. W kompozycji można wyróżnić połączone ze sobą cztery bryły: adaptowaną formę dawnego Gimnazjum nr 5 na wydział Instytutu Architektury wraz z Klubem Studenckim, rozbudowę o nową część ww. wydziału, a także bryły Audytorium oraz Biblioteki. Każda część obiektu może funkcjonować samodzielnie, a całe za-

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

mierzenie budowlane może być realizowane etapami. W projekcie starano się zachować istniejący na działce drzewostan. Między innymi pozostawiono dwa platany klonolistne rosnące w centralnej części działki, które zostały otoczone nową zabudową. Korony tych drzew wypełniają przestrzeń zaprojektowanego zielonego dziedzińca. Ukształtowana forma budynku pozwala wypełnić wnętrza naturalnym światłem pochodzącym z różnych kierunków. Ważnym aspektem jest połączenie świata wnętrza z zewnętrzem, nie tylko przy wykorzystaniu dużych przeszkleń, lecz także dzięki możliwości prawdziwego otwarcia przegród strukturalnych i całkowitego zatarcia granic pomiędzy tymi światami. Wprowadzone do budynku nowe funkcje, które dzięki swojej uniwersalności mogą być również wykorzystywane przez mieszkańców. Stosowane rozwiązania mają za zadanie pobudzać wszystkie zmysły do pracy. Postawiono przede wszystkim na wszechstronne

wykorzystanie każdego metra kwadratowego projektowanej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu mobilnych ścian, odpowiednich elementów wyposażenia, zwężaniu i poszerzaniu ciągów komunikacyjnych oraz różnicy wysokości, przestrzenie są wielozadaniowe i mogą dopasować się do potrzeb i wymagań użytkowników. Na terenie opracowania urządzono dwa miejskie place wyposażone w elementy małej architektury i przystosowane do organizacji różnego rodzaju imprez. Na przykład elewacja audytorium może służyć jako ekran kina letniego. Założeniem projektu jest dobrze funkcjonujący obiekt architektoniczny - kampus, który łączy w sobie tradycje z nowoczesnością i ma stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby akademickiej działalności edukacyjnej. Propozycja nowych rozwiązań ma za zadanie wzbogacić ofertę uczelni oraz polepszyć warunki edukacyjne studentom w Raciborzu. Wojciech Remer

REKLAMA

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

POLSKA Wybierasz się do pracy za granicą?

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii powinny być ubezpieczone tylko w jednym państwie członkowskim. O tym do jakiego kraju trzeba odprowadzać składki decyduje miejsce wykonywania pracy. Od tej zasady jest wyjątek, który dotyczy delegowania. Jeśli polski pracodawca wysyła pracowników tylko na określony czas do pracy za granice, to może opłacać za niego składki w państwie, w którym ma siedzibę, tj. w Polsce. Aby z tego skorzystać muszą być spełnione pewne warunki, zarówno po stronie pracownika (bezpośredni związek z wysyłającym pracodawcą, przewidywany czas wykonywania pracy nie dłuższy niż 24 miesiące, podleganie przed delegowaniem przez miesiąc ustawodawstwu polskiemu, celem delegowania nie jest zastąpienie innej delegowanej osoby), jak i pracodawcy (prowadzenie w Polsce znacznej części działalności). Konieczne zaświadczenie Jeśli spełnione są warunki delegowania ZUS wydaje zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że delegowany pracownik podczas pracy za granicą podlega ustawodawstwu w Polsce. Obecnie pracodawca nie musi sam wypełniać zaświadczenia A1. Zrobi to pracownik ZUS na podstawie danych z wniosku. Jeśli będzie konieczne poprosi o dodatkowe dokumenty. Jak złożyć wniosek Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, można złożyć pocztą lub osobiście, jak również drogą elektroniczną. Wniosek o zaświadczenie A1 można złożyć w placówkach ZUS (osobiście lub pocztą) oraz przez Internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). ZUS

Zagraniczne zarobki kuszą naszych rodaków, stąd też chętnie podejmujemy pracę w innym kraju. Aby uniknąć podwójnego płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, warto sprawdzić czy w danym przepadku należy nam się zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że do wskazanej w nim osoby stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dokument ten jest potrzebny osobom, które przemieszczają się zawodowo w obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Polskie firmy występują do ZUS o wydanie dla swoich pracowników zaświadczeń A1, gdyż dzięki temu za delegowanych pracowników, mimo że pracują zagranicą, mogą płacić składki do ZUS. Zaświadczenie to jest wydawane także dla obcokrajowców wysyłanych przez polskie firmy do pracy za granicą. W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ponad 600 tys. zaświadczeń A1. W naszym województwie najwięcej takich dokumentów wydawanych jest w Oddziale ZUS w Zabrzu (w 2018 r. - 24 tys.), tym samym zabrzański ZUS jest na 4 miejscu spośród wszystkich 43 oddziałów ZUS w Polsce jeśli chodzi o liczbę wydanych A1 w 2018 r. A1 w województwie śląskim Oddziały ZUS w województwie śląskim, a jest ich sześć, wydały ponad 21 tys. zaświadczeń A1 w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2018 r. W czwartym kwartale ubiegłego roku zabrzański oddział wydał 6 666 zaświadczeń A1. Oddział ZUS w Bielsku-Białej, w tym samym okresie, wydał 1 941, Oddział ZUS w Chorzowie - 4 340, częstochowski Oddział - 2 742, rybnicki - 3 025, a sosnowiecki - 2 366.  Największy udział w liczbie wszystkich zaświadczeń A1 mają te wydane dla pracowników delegowanych oraz osób wykonujących pracę w kilku państwach członkowskich. Najczęstszym celem delegowania są Niemcy (51,27% wszystkich A1 wydanych dla delegowania). Kolejne to Francja (11,57 %), Belgia (7,56%), Holandia (6,37 %) i Szwecja (5,59 %). Zaświadczenie także dla obcokrajowców Zaświadczenia A1 dostają również ubezpieczeni spoza UE, EOG lub Szwajcarii, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa ale wykonują pracę w Polsce. Aż 97% wszystkich delegowanych stanowili łącznie Ukraińcy (ok. 23 tys. zaświadczeń) i Białorusini (ok. 3 tys. zaświadczeń). W województwie śląskim takich zaświadczeń wydaliśmy ponad 1,2 tys. Najwięcej w częstochowskim Oddziale ZUS, bo 398 (dane za IV kwartał 2018 r.), a następnie w rybnickim - 282, w zabrzańskim - 262. Oddział ZUS w Chorzowie wydał 113 A1 dla obywateli państw trzecich, Oddział ZUS w Sosnowcu- 80 i Oddział ZUS w Bielsku-Białej -74. - Zaświadczenie A1 wydaje to państwo, którego przepisom podlega pracownik i tym samym potwierdza, że nie podlega przepisom żadnego innego państwa, z którym jest związany. Zatem jeśli posiadamy A1 to znaczy, że nie musimy podlegać ubezpieczeniom w państwie, w którym przejściowo pracujemy, do wskazanej w nim daty jego wygaśnięcia lub do czasu jego wycofania przez instytucję, która wydała to zaświadczenie - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Dla kogo A1 Osoby, które pracują na terenie Unii

Gmina Krzyżanowice otrzymała na ten cel 776 681,95 euro unijnego dofinansowania dzięki projektowi złożonemu wspólnie z czeskimi Szylerzowicami. - Projekt złożony w partnerstwie z Gminą Szylerzowice zakłada utworzenie Centrum Turysty, ulokowanego w dwóch siedzibach – w Polsce w byłej Roszarni w Tworkowie oraz na terenie Czech w Domu Kultury w Silherovicach. W siedzibach Centrum turysta będzie mógł znaleźć kompleksową informację na temat oferty turystycznej, bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Oba centra nie będą tylko miejscami promocji turystycznej gmin, ale również same staną się samodzielnymi atrakcjami turystycznymi dzięki przygotowaniu ekspozycji historycznych czy zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona pozwalająca ukazać dawny wygląd roszarni w czasach świetności - informuje krzyżanowicki Urząd Gminy. Budżet całego projektu to 2 085 413,39 euro, a unijne dofinansowanie 1 312 720 euro. Koszt projektu dla Gminy Krzyżanowice to 987 279 euro, a dofinansowanie 776 681,95 euro. Zakres zadania dla Gminy Krzyżanowice obejmuje: 1. Przebudowę

REKLAMA

REKLAMA

POWIAT Stara roszarnia w Tworkowie zostanie odnowiona

i adaptacja budynku dawnej roszarni na Centrum Turysty. 2. Nadzór budowlany. 3. Produkcję reportaży promujących Szlak Rodu Rothschildów oraz zabytki wchodzących w jego skład. 4. Zakup wyposażenia do informacji turystycznej (komputery). 5. Opracowanie oprogramowania informacji turystycznej. 6. Opracowanie cyfrowej reprodukcji - przestrzennego modelu dawnego wyglądu roszarni. 7. Zakup gogli do obserwacji cyfrowej reprodukcji wnętrza roszarni w formie rzeczywistości rozszerzonej. 8. Materiały promocyjne (Roll’up, pendrive). Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt CZ.11. 2.45/0.0/0.0/16_025/0001275 „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”. (waw)

Uwaga! Zamknięty ważny przejazd kolejowy

Utrudnienia w ruchu potrwają od 1 do 14 kwietnia, a kierowców czekają objazdy. - ZUE S.A. zawiadamia o konieczności zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Górki Śląskie w ciągu linii kolejowej nr 140 (w km 59+071) na ul. Rudzkiej, według zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (nr NT-5420/99/2018 z dnia 17.09.2018r.) w dniach od 01.04.2019 od godz. 7:00 do dnia 14.04.2019 godz. 19:00. Podane godziny zamknięcia i otwarcia przedmiotowych przejazdów mają charakter orientacyjny i są uwarunkowane od czynników niezależnych od Wykonawcy. ZUE S.A. deklaruje wykonanie zadania i ponowne otwarcie przejazdu w możliwie krótkim terminie - czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. Red.

RACIBÓRZ Wiosna Biedronia to nie tylko Warszawa

Sobotnie, iście wiosenne przedpołudnie (30 marca) było dla sympatyków partii Wiosna okazją do wyjścia na raciborski rynek celem zebrania podpisów poparcia, które są konieczne do startu w wyborach do Europarlamentu. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się raciborscy sympatycy Wiosny Roberta Biedronia. Udział w akcji wziął także Łukasz Kohut z Rybnika, jedynka na liście Wiosny w wyborach do Europarlamentu z naszego okręgu. Prócz niego, aktywnie do popierania nowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej włączył się Maciej Kozicki, Koordynator Powiatu Raciborskiego Wiosny Roberta Biedronia. (greh) REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

Podziękowania dla Michała Lorenza za długoletnią służbę na rzecz raciborzan 28 marca prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy podziękował Michałowi Lorenzowi w imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta Racibórz za 12 lat służby, jaką pełnił na stanowisku Kierownika Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezydent wskazał, że praca jaką wykonują pracownicy ośrodka jest żmudna i ciężka, ale przyczynia się w dużej mierze do poprawy kondycji osób niepełnosprawnych. Dariusz Polowy wyraził przekonanie, że w czasie gdy Michał Lorenz kierował jednostką, pomoc otrzymało bardzo wiele osób i pomoc ta przełożyła się na poprawę ich zdrowia. Według prezydenta w dużej mierze była to zasługa właśnie Michała Lorenza. Prezydent życzył również odchodzącemu Kierownikowi Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. UM Racibórz

Były wiceprezydent ma nową pracę

Z zawodu architekt z wieloletnim doświadczeniem w samorządzie w obszarze inwestycji oraz infrastruktury komunalnej będzie pracował teraz w instytucji państwowej. Wojciech Krzyżek (‚65) w latach 1989–2001 związany z Urzędem Miasta Racibórz, gdzie pełnił funkcję m.in. naczelnika Wydziału Inwestycji i Urbanistyki oraz wiceprezydenta Raciborza (2001–2002). W latach 2003–2006 zajmował stanowisko dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Po wyborach samorządowych w 2006 r. ponownie objął urząd wiceprezydenta Raciborza. Pełnił je do zeszłego roku. Teraz będzie pracował na stanowisku specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Opolu. W rozmowie z nami podkreśla, że jest teraz osobą prywatną. Zrezygnował z działalności politycznej i publicznej. Do niedawna był prezesem amatorskiej drużyny biegaczy EasyRun Racibórz. Pozostaje jeszcze w składzie rady raciborskiego Muzeum. Nabór na stanowisko specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Opolu został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK. Ogłoszenie o naborze zawierało informację o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 16 stycznia 2019 r. Wpłynęło ogółem 25 aplikacji. W wyniku przeprowadzonej w dniach 24 i 25 stycznia 2019 r. analizy ofert Komisja do Spraw Naboru wskazała do II etapu postępowania kwalifikacyjnego 11 kandydatów, z których do testów w dniach 13 i 14 lutego 2019 r. przystąpiło 9 osób. Komisja w dniu 4 marca 2019 r., biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w II etapie postępowania, zaREKLAMA

REKLAMA

prosiła do rozmów kwalifikacyjnych w dniu 12 marca 2019 r. pięciu kandydatów. - Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o zakwalifikowaniu do pracy w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Opolu na stanowisku specjalisty kontroli państwowej Pana Wojciecha Krzyżka - czytamy w komunikacie NIK. opr. waw

Radna rozżalona postępowaniem dyrektora szpitala Poszło o wystąpienie na sesji lutowej. Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik odpowiadał na pytania radnych, w tym swojej podwładnej, radnej Krystyny Klimaszewskiej, pielęgniarki koordynującej w przychodniach na Gamowskiej. Ta zapytała, czy szpitalowi grozi likwidacja? Dyrektor, zaprzeczając tym pogłoskom, nie krył niezadowolenia, że pytanie w ogóle padło. - Skąd te czarnowidztwo podniósł na lutowej sesji, dodając, że nie warto rozsiewać takich informacji, bo „pani informacje nie są ścisłe”. - Pan mnie zgasił żaliła się po tej wypowiedzi radna. 27 marca, podczas wolnych wniosków, twierdząc, że wypełnia swój mandat i zobowiązania wobec wyborców, w tym tych w szpitalu, uznała, iż miała prawo zadawać pytania, a dyrektor, jej zdaniem, zachował się nieelegancko. - Nie chciałabym, żeby kiedykolwiek powtórzyła się sytuacja, tak jak na poprzedniej sesji, kiedy gość obraża gospodarza – mówiła radna klubu Łączy nas Racibórz. Przewodniczący Leon Fiołka obiecał, że następnym razem „wyciszy gościa, który urządza sobie wycieczki”, ale przypomniał radnej, że dyrektor Rudnik był jednak gościem i poświęcił rajcom „solidny czas”, choć przyznał, że każdy dba o swój wizerunek. (waw)

KULTowa krucjata i pułapka ofsajdowa radnego Klimy W tym sporze mieliśmy już kilka płomiennych wystąpień, 27 marca blisko godzinną dyskusję nad przyjęciem programu obrad, a na sesji projekt uchwały, przy której Piotr Klima na chwilę zagrał z opozycją, ale potem wypuścił ją na pozycję spaloną. Opozycyjni radni z KWW Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk od kilku tygodni ostro sprzeciwiają się biletowaniu, 14 czerwca, koncertu Kultu i Kazika na raciborskim zamku. Twarzą protestu jest organizator Memoriału radny Stanisław Borowik. Wielokrotnie przekonywał, że wstęp na występ powinien być bezpłatny. W zeszłym tygodniu opowiedziała się za tym komisja oświaty. Na środowej sesji opozycja chciała wprowadzić podobne głosowanie do porządku obrad sesji. Uznano, że to konsekwencja dyskusji na komisji. Mówiono, że miała się tym rzekomo zająć nieobecna na obradach przewodnicząca Zuzanna Tomaszewska. Rządząca większość była jednak przeciwna. Blisko godzinę trwały konsultacje, czy poza normalnym trybem, czyli projektem uchwały, radni mogą - nazwijmy to - bezuchwałowo zająć stanowisko, z którym prezydent, zgodnie z kompetencjami, zrobi, co chce. Ważne, jak argumentowano, że radni wypowiedzą się tej kwestii - kasować za Kult czy też nie?  Ostatecznie przegłosowano pierwotny porządek, czyli bez głosowania w sprawie koncertu, ale w wolnych wnioskach pojawił się jednak projekt uchwały w sprawie negatywnej opinii w kwestii biletowania, podpisany przez całą lewą stronę sali, czyli radnych KWW Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk, Zygmunta Kobylaka z TAK., Ludmiłę Nowacką i Krystynę Klimaszewską z Łączy nas Racibórz oraz - co ciekawe - Piotra Klimę z ław rządzących. Opozycja wspierana przez radnego Klimę poszła do ataku, ale kiedy przyszło głosować nad wprowadzeniem projektu do porządku obrad okazało się, że znalazła się na pozycji spalonej. Radny Klima wstrzymał się od głosu. Wniosek przepadł. Jak głosowano? Projekt uchwały dotyczył zajęcia przez Radę Miasta negatywnej opinii w sprawie zamiaru biletowania imprez koncertowych w czasie Dni Raciborza Za wprowadzeniem do porządku obrady byli radni: Borowik Stanisław, Fica Marcin, Henek-Wypior Justyna, Klimaszewska Krystyna, Kobylak Zygmunt, Kuliga Michał, Lenk Mirosław, Mainusz Henryk, Nowacka Ludmiła, Rycka Paweł, Wyglenda Eugeniusz, razem 11 Przeciwko głosowaniu: Czerner Marian, Fiołka Leon, Galli Józef, Kusy Magdalena, Łęski Jarosław, Łomnicki Dawid, Ronin Anna, Szukalska Anna, Szukalski Michał, Wacławczyk Anna, razem 10  ƒƒ Wstrzymali się: Klima Piotr. REKLAMA


»5

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Akcja segregacja

Eko-Asy w SP 15 KONSULTOWALI LISTĘ

przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Lista ta opracowywana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w oparciu o krajowe oraz regionalne strategie i programy. Stanowi ona uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających z tych dokumentów. 28 marca w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2020 rok”. Zapre-

zentowano ofertę skierowaną do szerokiej grupy zainteresowanej tematem realizacji zadań proekologicznych na terenie województwa śląskiego. Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz działania WFOŚiGW w Katowicach i stanowią istotny element przepływu ważnych informacji pomiędzy Funduszem a beneficjentami. W tym roku współorganizatorami spotkania, wraz z Prezesem Zarządu Funduszu Tomaszem Bednarkiem, byli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Wśród gości byli Wiesław Piecha – Senator RP, Izabela Kloc, Barbara Dziuk, Ewa Malik oraz Grzegorz Puda -– Posłowie na Sejm RP, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Wicemarszałek Województwa Wojciech Kałuża. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, spółdzielni

mieszkaniowych, wspólnot oraz przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat dotychczas funkcjonujących i proponowanych zapisów „Listy przedsięwzięć priorytetowych… na 2020 rok” w zakresie m.in. gospodarowania zasobami wodnymi, gospodarowania odpadami, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Podczas indywidualnych konsultacji z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat dofinansowania realizacji projektów oraz złożenia propozycji przedsięwzięć do dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków działalności Funduszu. WFOŚiGW w Katowicach

Czyste Powietrze WARSZTATY SZKOLENIOWE WFOŚiGW w Katowicach zapraszam samorządy do oddelegowania pracowników do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych dotyczących programu „Czyste powietrze”. Celem warsztatów jest przybliżenie pracownikom powiatów i gmin zagadnień z zakresu prawidłowego aplikowania o środki oraz aspektów technicznych, związanych z realizacją działań w ramach Programu „Czyste powietrze”. Warsztaty prowadzone

będą przez Doradców Energetycznych w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Spotkania odbędą się w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ulicy Plebiscytowej 19 (sala konferencyjna – I piętro). Spotkanie dla powiatu raciborskiego 18.04. godz. 10.00. Szczegóły na stronie wfosigw.katowice.pl.

WFOŚiGW prosi o potwierdzenie udziału pracowników w warsztatach. Osoby, których obecności nie potwierdzono, ze względu na ograniczoną pojemność sali konferencyjnej, nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. Rejestracji na warsztaty należy dokonywać pod nr tel. 32 60 32 265, 887 447 772, jak również pod adresem e-mail: w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl  WFOŚiGW w Katowicach

28 marca w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu odbył się już po raz dziewiętnasty Turniej Wiedzy Ekologicznej Eko-Asy 2019 pod hasłem AKCJA SEGREGACJA. Przeznaczony był dla uczniów klas drugich i trzecich. Pięć dwuosobowych drużyn z powiatu raciborskiego walczyło o puchary, nagrody i miano najlepszych Eko-Asów. Po raz kolejny patronat honorowy nad konkursem objął starosta Powiatu Raciborskiego, który ufundował puchary i na-

grody dla uczestników. Konkurs rozpoczęła wicedyrektor szkoły, Joanna Paszkowska, która przywitała gości oraz życzyła powodzenia uczestnikom. Uczniowie rozwiązywali 8 różnych zadań, m.in.: krzyżówkę z hasłem, quiz, logogryfy ekologiczne, sprawdzali wiedzę z zakresu znajomości parków narodowych oraz roślin i zwierząt chronionych. Pierwsze miejsce i największą liczbę punktów zdobył zespół Szkoły Podstawowej nr 18 w składzie: Julia Wieczorek i Liliana Płonka

pod opieką Barbary Wenerskiej. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3: Mikołaj Oszust i Kacper Kaim pod opieką Renaty Pyszny, a na trzecim Szkoła Podstawowa nr 15: Kajetan Morawiec i Sara Radwan pod opieką Małgorzaty Grabowskiej i Małgorzaty Rostowskiej. Poziom wiedzy był wysoki i wyrównany. Dwie drużyny zdobyły taką samą liczbę punktów. - Z roku na rok uczniowie naszych szkół wykazują się coraz większą wiedzą i zaangażowaniem w sprawy ochrony środowiska i przyrody. To bardzo pozytywne zjawisko. W pracach komisji sprawdzającej poprawność zadań wzięły udział: Magdalena Koczwara – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Renata Pyszny - nauczyciel ZSP nr 3, Urszula Chlebek – nauczyciel z SP nr 13 oraz Iwona Piszczatowska - nauczyciel z SP 1. Drużyny z SP 18 oraz ZSP nr 3 będą reprezentowały w kwietniu nasz powiat w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym w Żorach. Konkurs przygotowały i przeprowadziły Estera Kurzydem i Teresa Stein. Estera Kurzydem, materiał nadesłany

Na zamku o programie CZYSTE POWIETRZE Mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania, i/lub przeprowadzić termomodernizację budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Mowa o tym była na zamku, 26 marca, na spotkaniu z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Adamem Lewandowskim, który to odwiedził Racibórz na zaproszenie prezydenta Dariusza Polowego. WFOŚiGW promuje w ten sposób rządowy program, wychodząc z założenia, że dzięki temu wiedza o nim stanie się powszechniejsza. Czyste Powietrze to, przypomnijmy, kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów

i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest

do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW. Fot. K. Kubik


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

A.S.

BADANIE JAMY USTNEJ – dlaczego jest tak ważne? Racibórz » Prawdą jest, że jednym z podstawowych warunków uzyskania sukcesu w leczeniu jest prawidłowa i pełna diagnostyka. Im więcej informacji lekarz uzyska, na podstawie rozmowy z pacjentem, badania w gabinecie, zdjęć fotograficznych, rentgenowskich i innych badań pomocniczych, tym dokładniej będzie mógł określić co dzieje się w jamie ustnej pacjenta. Na podstawie tego badania pacjent uzyskuje informacje co jest w porządku, jakie czynniki wpływają negatywnie na zdrowie jamy ustnej, co jest stanem nieprawidłowym, które zęby wymagają leczenia, czy pacjent ściera zęby lub czy ma problemy ze zgryzem. W każdej dziedzinie medycyny wczesne wykrycie zmian czy

REKLAMA

chorób, daje maksymalne szanse na wyleczenie oraz powoduje, że proces leczenia jest krótszy i równocześnie tańszy. Jama ustna to dynamiczny układ, w skład którego wchodzą zęby, dziąsła, język, mięśnie, stawy i kości. Każdy element współpracuje z pozostałymi i i tylko całkowita spraw-

ność każdego z nich warunkuje zdrowie jamy ustnej. Cały ten zespół jest odpowiedzialny za różne zadania, w tym: fizjologiczne np. gryzienie, miażdżenie pokarmów i przygotowywanie ich dla żołądka czy udział w procesie oddychania. Odpowiedzialny jest również za seplenienie, rysy twarzy, uśmiech czy zmarszczki, a stany chorobowe w obrębie jamy ustnej zawsze mają negatywny wpływ na zdrowie reszty organizmu. Chcąc zapewnić naszym pacjentom jak najlepszą opiekę i leczenie stomatologiczne, zatrudniamy lekarzy liderów, którzy biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty, wykonują szczegółowe badanie stomatologiczne jamy ustnej. Każdy z tych lekarzy współpracuje z zespołem, na który składają się lekarze specjaliści tj. lekaREKLAMA

rze stomatologii zachowawczej, endodonci, chirurdzy, implantolodzy, protetycy, ortodonci, lekarze zajmujący się leczeniem dzieci oraz higienistki stomatologiczne. Dzięki przeprowadzeniu pełnego badania pacjenci otrzymują komplet informacji o stanie zdrowia swojej jamy ustnej, a lekarz planuje proces leczenia, który na kolejnym spotkaniu jest przedstawiany i omawiany z pacjentem. W wyniku szczegółowego badania i planowania leczenie przebiega w najlepszy możliwy sposób.

Celem jest wyleczenie jamy ustnej i utrzymanie tego stanu przez całe życie. Często dzieje się jednak odwrotnie - pacjenci opowiadają, że leczą się u dentysty całe życie , ale nigdy nie docierają do momentu, w którym wszystko jest wyleczone. Naprawdę wspaniale i zdrowo jest należeć do tej pierwszej grupy, co z dumą potwierdzają nasi pacjenci. DenticaCenter Racibórz lek.dent. Anna Stuchły i lek.dent. Krzysztof Wróbel

C E N T R A S T O M A T O L O G I C Z N E www.denticacenter.pl Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza), tel.: 32 44 02 224 Racibórz, ul. Jana Kochanowskiego 3, tel.: 32 770 02 24 Wodzisław Śląski, ul. 26 marca 94 a, tel.: 32 440 84 94


»7

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com ARTYKUŁ SPONSOROWANY

POMAGAJ DZIECOM

Raciborski Rynek Zdrowia

REKLAMA

z Aksonem

Ośrodka rehabilitacji AKSON , myślę że nie trzeba zbytnio przedstawiać. Jest to miejsce w którym stawia się pacjentów w centrum uwagi. Miejsce gdzie najlepsi fizjoterapeuci pomogą w walce z bólem. Jak wielu w Raciborzu wie, w AKSON niemożliwe staje się możliwe. Stawiamy na nogi wielu pacjentów i są oni nam za to wdzięczni. Ostatnimi czasy

postanowiliśmy pójść krok do przodu i pomóc dzieciom z domów dziecka. Chcemy wraz z raciborskimi firmami i ludźmi o wielkich sercach zasponsorować dzieciom dobry rozwój, dostęp do kultury, kolonie, potrzebny sprzęt. Chcemy pomóc dzieciom z Nysy, Paczkowa, Jasienicy Górnej, Cyprzanowa, Kuźni, Raciborza, Nędzy, Rybnika, Rudy Śląskiej, Żarek Let-

nisko, Częstochowy, Chorzowa i Bielska Białej. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, ludzi ciekawych i kreatywnych do wspierania tej pięknej inicjatywy. Kontaktu z nami na facebook AKSON POMAGA, bądź telefonicznie 537257666. Wyszukujcie naszego pięknego żółtego Lublina który przemyka po Raciborskich drogach. Zróbmy coś pięknego w Raciborzu.

Ośrodek Rehabilitacji AKSON Racibórz, ul. Kolejowa 19 Rejestracja telefoniczna: 513-574-584

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Racibórz, dnia 26.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

1. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu, odda w najem powierzchnię użytkową budynku /dwa miejsca korytarz poziom „O” obok Laboratorium i jedno miejsce korytarz poziom „O” na Pogotowiu/ o łącznej powierzchni ok.2,4m2, na której Najemca zainstaluje 3 automaty do sprzedaży napojów gorących, zimnych oraz przekąsek. 2. Powierzchnia użytkowa wynosi około 2,4 m2. 3. Minimalny czynsz miesięczny: 800,00zł netto / m-c Kwota ta powiększona będzie o podatek VAT. 4. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Do oferty należy dołączyć: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, b) oświadczenie że oferent nie był karany, a w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna oświadczenie że ten podmiot zbiorowy nie był karany, c) pisemną akceptację załączonego wzoru umowy (do pobrania ze strony internetowej Szpitala www.szpital-raciborz.org). 5. Okres najmu – 3 lata. 6. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3 do dnia 25.04.2019 r. do godz.10.00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godz.10.30 w Dziale Gospodarczym Szpitala w Raciborzu. 8. Z przetargu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny a także odmowy podpisania umowy z wyłonionym oferentem. 10. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73. Ryszard Rudnik (podpis Dyrektora) REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Szybka pożyczka na wiosenne wydatki w 15 minut Masz plan, na który potrzebujesz gotówki - pożyczki bez zaświadczeń? Szybka pożyczka gotówkowa do 25 tys. zł nawet na 48 miesięcy pomoże zrealizować każde marzenie. Sprawdź, gdzie najlepiej i możliwie tanio, można pożyczyć pieniądze przez Internet nawet w 15 minut, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www.get-money. pl/aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-

IMPREZY / PRZYJĘCIA Organizowanie przyjęć Namioty stoły krzesła zastawa - wynajem na wesela Wynajem na wesela, komunie, imprezy okolicznościowe. Proponujemy wynajem w atrakcyjnych cenach: namioty 3x6metrów oraz 12x6metrów, stoły 200x90cm, obrusy, krzesła składane, zastawa stołowa i sztućce, nagłośnienie. Tel. kom.: 504128955, e-mail: biuro@oprawaimprez.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz! Tel. kom.: 692191585. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Auto-złom Racibórz skup kasacja24/h tl.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone,powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe, także bez opłat oraz z wadami prawnymi,bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 501-525-515. Tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

GABINET STOMATOLOGICZNY

Skup-złomu kolor oraz zwykły.tel.506-933290 R-rz. Skupujemy złom zwykły-kolor różny. UWAGA.Skupujemy akumulatory dojazd nawet po 1 szt. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia za złomowane piece CO. Odbieramy sprzęt AGD RTV i złom gospodarczy, demontujemy ogrodzenia piece z kotłowni, zapewniamy bezpłatny transport 24/h/7 dni. tel.: 506-933-290. Tel. kom.: 506-933-290, e-mail: skupzlomu4@ wp.pl. www.skupzlom4wp.pl.

Kupię za gotówkę mieszkanie w Raciborzu ! Kupię mieszkanie w Raciborzu. Interesują mnie tylko oferty prywatne, bez pośredników. Płacę gotówką! Mieszkanie może być zadłużone lub do remontu. Kontakt telefoniczny. Tel. kom.: 606 501 165.

Skup samochodów 795-795-222 Skup samochodów i nie tylko. Skupujemy wszystkie marki, wszystkie modele. Te nadające się do dalszej jazdy, jak i do kasacji. Rozbite, skorodowane, bez opłat, niesprawne. Tel. kom.: 795795222, e-mail: kupimy@op.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tysięcy złotych ! Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz, zadzwoń Tel: 664 087 328 ! Kupię każdy samochód bez wyjątku! Dojazd do klienta pod wskazany adres. Płacimy gotówką od ręki. Załatwiamy wszystkie niezbędne formalności. Racibórz i okolice. Tel. kom.: 664 087 328.

Sprzedam Sprzedam Audi4-B7 rocznik 2006 TDI Sprzedam audi A4-B7 rocznik 2006 2,0 TDI przebieg 285 000 km cena 18 900 do negocjacji. Tel. kom.: 666 086 225.

NAUKA Korepetycje Angielski-korepetycje, mówienie, egzaminy Zapraszam na indywidualne lekcje języka angielskiego. Korepetycje dla uczniów, przygotowanie do egzaminów - gimnazjalnych, maturalnych, First itp. Ponadto nauka mówienia oraz język biznesowy. Zajęcia dla osób na każdym poziomie i w każdym wieku. Na terenie Raciborza możliwość lekcji u ucznia. Tel. kom.: 516654983, e-mail: dawid. woj@gmail.com.

NIERUCHOMOŚCI Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku Tel. 884 211 981 Kupię działkę budowlaną w Rudniku 884 211 981. Tel. kom.: 884 211 981, e-mail: rafa46@wp.pl.

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, na stanowisko: asystent koordynatora ds. zatrudnienia. Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! OfeREKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 REKLAMA

Lokal użytkowy wynajmę

Mieszkanie kupię REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego,

NA STANOWISKO:

ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com rujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com. Poszukiwany pracownik biurowy Praca w biurze hurtowni internetowej, umowa o pracę 1 etat, realizacja zamówień od klientów, prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, obsługa klienta. Wymagana znajomość j. angielskiego oraz biegła obsługa komputera. Mile widziana znajomość Subiekt GT oraz Photoshop. Od 2250 zł brutto + premia. Tel. kom.: 732686617, e-mail: rekrutacja@numoco.com. www.numoco.com. Mechanik samochodowy lub pomocnik mechanika T.W.Serwis Tomasz Witecki Elektromechanika zatrudni mechanika samochodowego lub pomocnika mechanika do przeuczenia.Praca w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, atrakcyjne zarobki dostosowane do umiejętności oraz zaangażowania.. Tel. kom.: 694709872, e-mail: tomaszwitecki@ wp.pl. www.twserwis.pl.

1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 530/3 o powierzchni 0,1870 ha, na arkuszu mapy 2, obręb Krzyżanowice, zlokalizowaną przy ulicy Odrzańskiej 23 w Krzyżanowicach. 2. Działka nr 530/3 zapisana jest w ewidencji gruntów i budynków jako B – tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0990 ha oraz RIIIa – tereny orne o powierzchni 0,0880 ha. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00058393/9, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr 0007.XXXVI.82.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: D5R – tereny rolnicze; D7MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – usługowej. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego oraz w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Część przedmiotowej działki znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 178 m2 z zabudowaniami gospodarczymi. Budynek mieszkalny wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania Budynek mieszkalny jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. Zabudowania gospodarcze są w złym stanie technicznym. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Wskutek sprzedaży, nieruchomość ta nie będzie posiadała dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym wraz ze sprzedażą nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 509/5 oraz 539/1, na arkuszu mapy 2, obręb Krzyżanowice, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00055532/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. Służebność będzie miała charakter odpłatny. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa służebności wynosi 4 470,00 zł netto plus należny podatek VAT, tj. 5 498,10 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100 groszy). W dziele III księgi wieczystej ujawniono ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesione z księgi wieczystej nr GL1R/00028881/8 celem współobciążenia. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 160 000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ REKLAMA

Pracownik z językiem niemieckim Redakcja medialna poszukuje do pracy osobę z językiem niemieckim. Pełny etat. Szczegóły: 32 415 79 68. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji. Pamiętaj o dopisaniu standardowej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. tel.: 324157968, e-mail: redakcja@mittendrin.pl.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Krzyżanowicach przy ulicy Odrzańskiej

REKLAMA


»9

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reklama REKLAMA


Rozrywka

» 10

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

7 KWIETNIA GODZ. 17:00RCK RDK UL. CHOPINA 21 14 KWIETNIA 15.00 - Big Band PSM Racibórz SPEKTAKL „OSADZENI” GRUPY TEATRALNEJ MELPOMENA • • 16.00 - Grupa teatralna Miodzio z RCK (DAWNIEJ MIODZIO) • 16.30 - Studio Piosenki Artystycznej ATLANTYDA z RCK

6 KWIETNIA GODZ. 17:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - ELIMINACJE REJONOWE (POWIAT GŁUBCZYCKI I RACIBORSKI)

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest jedną z najstarszych imprez amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce. Konkurs odbywa się w formie turniejów: recytatorskiego, „wywiedzione ze słowa”, teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej.

Spektakl grupy teatralnej Melpomena (dawniej Miodzio) pt. „Osadzeni”, to symboliczna opowieść o problemach widziana oczami młodzieży. Scenariusz jest autorską twórczością aktorów zespojoną wizją reżyserki Adrianny Jureczko. Poprzez spektakl młodzież chce wyrazić siebie oraz to co ich dotyka. Na codzień borykają się z wieloma różnymi problemami, o których nie mówią. „Osadzeni” to próba odpowiedzi na to skąd biorą się trudy codzienności i jak wygląda zmaganie z nimi. Scenariusz: Teatr Melpomena. Reżyseria: Adrianna Jureczko. Scenografia: InoArt. Obsada: Wiktoria Drzymała, Magdalena Jamuła, Alicja Lazar, Bartosz Mętel, Daniel Rusiewicz, Wiktoria Strzałkowska. Spektakl dla widzów od 13 lat. Bilet wstępu 5 zł.

13-14 KWIETNIA – RACIBÓRZ

Coroczny Jarmark Wielkanocny to nie tylko wystawa regionalnych produktów i rękodzieła, ale też występny artystyczne na scenie. W tym roku zapraszamy 13-14 kwietnia na raciborski Rynek, a 20 kwietnia do ostrawskiej Poruby. Sprawdźcie co w programie.

13 KWIETNIA

• 15.00 - oficjalne rozpoczęcie • 15.15 - folklorni soubor Heleny Salichovéj • 16.45 - zespół ludowy DAREBAND • 17.45 - Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy z RCK

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

• 17.00 - zespół wokalny PERSPEKTYWA z RCK z fragmentami programu „Droga” Karola Wojtyły • 18.00 - Żeńska Orkiestra Kameralna z RCK 20 kwietnia – Ostrawa – Poruba - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha im. Joli Rymszy

10 MAJA GODZ.19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT MUZYKI FILMOWEJ W WYKONANIU ORKIESTRY FILHARMONII IM. LEOŠA JANÁČKA

Orkiestra Filharmonii im. Leoša Janáčka to światowej klasy czeska orkiestra symfoniczna z siedzibą w Ostrawie. Licząca około setki najbardziej utalentowanych muzyków orkiestra słynie z niezwykle miękkiej barwy instrumentów smyczkowych oraz zwartej sekcji instrumentów dętych blaszanych. Od 2014 roku funkcję dyrektora artystycznego pełni Heiko Mathias Förster.  Orkiestra symfoniczna powstała w roku 1954 (100 lat po urodzeniu Janáčka) na bazie orkiestry radiowej założonej w okresie międzywojennym. Dzięki wymagającej dyrekcji artystycznej wkrótce stała się jedną z czołowych czeskich orkiestr i zaledwie dwa lata później zaczęła koncertować za granicą. Od tego czasu swój artystyczny wkład w dokonania orkiestry wnieśli światowej sławy dyrygenci i soliści: Maris Jansons, Serge Baudo, Václav Neumann, Karel Ančerl, Jiří Bělohlávek, Helmuth Rilling, Władimir Fedosiejew, Iván Fischer; Rudolf Firkušný, Swiatosław Richter, Frank-Peter Zimmermann, André Navarra i wielu innych. Bilety w cenie: 70 zł i 50 zł (do 30.04), 80 zł i 50 zł (do 10 .05). Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon., śr.- pt. 14.00-18.00, wt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Górnośląskie kroszonki 2019

Za nami już 30., jubileuszowa, edycja konkursu na najpiękniejsze kroszonki w województwie śląskim, organizowanego corocznie przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Laureatów poznaliśmy 30 marca podczas uroczystego ogłoszenia wyników w Sali im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Wyróżniono prace mieszkanek naszego powiatu. Zgłoszenia do konkursu przyjmowano od 15 do 18 marca 2019 roku. W tegorocznej edycji łącznie wzięło udział 43 uczestników, w tym 7 debiutantów, którzy łącznie zgłosili 53 zestawy prac. A jury oceniło 253 zdobione jajka wielkanocne. Jak co roku wybór najlepszych nie był łatwym zadaniem ze względu na liczbę zgłaszanych prac, która z roku na rok rośnie – często

jeden uczestnik zgłasza kilka zestawów kroszonek w więcej niż jednej kategorii. W kategorii zdobienia techniką rytowniczą przyznano 6 nagród i 3 wyróżnienia (w tym jedno za debiut). Laureatami dwóch równorzędnych I nagród w tej kategorii zostali Klaudia Swoboda i Szymon Dylus, dwie równorzędne II nagrody trafiły do Barbary Gonski ze Strzybnika w gminie Rudnik w pow. raciborskim i Leszka Jęczmyka, natomiast dwie równorzędne III nagrody dostali Katarzyna Gembalczyk i Małgorzata Drożdż z Górek Śląskich w gminie Nędza. Wyróżnienia otrzymali: Regina Morcinek i Katarzyna Smółka, a wyróżnieniem za debiut doceniono Macieja Kłossowskiego. - Konkursowe prace metodą rytowniczą cechują się

niezwykłą dokładnością, precyzją. Docenianie są szczególnie drobne wzory - mówi Barbara Gonska. Podsumowaniem konkursu jest wystawa, na której można zobaczyć zwycięskie prace z tegorocznej edycji konkursu, a także, z okazji jubileuszu, 30 najciekawszych z poprzednich edycji.

Wystawa

ƒƒ czas trwania: 30 marca–28 kwietnia 2019 ƒƒ miejsce: ul. W. Korfantego 34 ƒƒ kurator: Anna Grabińska– Szczęśniak „Górnośląskie kroszonki 2019” to kōncek Ślōnskiego szwōngu – festiwalu śląskiej kultury Muzeum Górnośląskie Bytom, fot. Barbara Gonska, Anita Pendziałek

Torcik serowo-bananowy bez pieczenia • 120 g okrągłych biszkoptów • 50 ml wody z cytryną Spód okrągłej tortownicy o średnicy 26 cm wyłożyć papierem pergaminowym. Na dnie ułożyć biszkopty, które lekko skropić wodą z cytryną. Masa serowa: • 0,5 kg chudego serka homogenizowanego bez cukru • 400 ml zimnej śmietany kremówki 30% • 4 łyżeczki cukru waniliowego • 3 łyżki cukru pudru • 350 ml gorącej wody • 2 galaretki cytrynowe Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do stężenia. Ser wymieszać z cukrem pudrem. Zimną kremówkę ubić z cukrem waniliowym. Ser wymieszać z ubitą śmietaną i tężejącą galaretką, następnie masę wlać na biszkopty i odstawić na 1 godzinę do lodówki.

www.smakiweroniki.pl

Masa bananowa: • 250 ml gorącej wody • 1 galaretka cytrynowa • 0,5 kg obranych bananów • 3 łyżki soku z cytryny Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do stężenia. Banany zmiksować z sokiem cytrynowym i wlać tężejącą galaretkę, następnie masę wlać na masę serową. Całość odstawić na parę godzin do lodówki. Ciasto dookoła krawędzi ozdobiłam małymi biszkopcikami.


» 11

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

29.90 zł

17.90 zł

Dziennik 29. Interaktywna Gra Książkowa, D. Chassapakis

997 Wpadli do mieszkania i pobili 53-latka Raciborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 22 lat, którzy pobili 53-letniego mieszkańca Raciborza. Incydent miał miejsce w jednym z mieszkań przy ulicy Chorzowskiej w Raciborzu. Napastnicy - jak informuje KPP - nie oszczędzali ofiary. 53-latek doznał ogólnych obrażeń ciała. Do zdarzenia doszło w sobotę 30 marca około godziny 21:50. Oprawcy weszli do mieszkania, bez powodu zaatakowali, a potem uciekli. Zaalarmowani policjanci w ciągu kilkunastu minut po zajściu ustalili i zatrzymali dwóch podejrzanych. To mieszkańcy Raciborza. Trafili do policyjnego aresztu. Teraz każdemu z nich grozi nawet 3-letni pobyt w więzieniu. KPP Racibórz

Skok na myjnię w Kuźni Raciborskiej Kilka miesięcy zajęło policji ustalenie sprawców tego przestępstwa. Podejrzani już usłyszeli zarzuty. Do zdarzenia doszło 13 listopada 2018 roku. Policja odnotowała wtedy kradzież z włamaniem do urządzenia samoobsługowej myjni samochodowej w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Tartacznej. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz ustalili świadków. Po wielu tygodniach żmudnej pracy kuźniańskich kryminalnych i dzielnicowych udało się ustalić dwóch młodych mężczyzn związanych z przestępstwem. Złodziejami okazali się dwaj mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla w wieku 28 i 29 lat. Obaj podejrzani usłyszeli już zarzuty. Grozi im nawet 10 lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz

Na skuterze chciał uciec przed policją Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (30-31.03) około godziny 2.20 przy ulicy Bosackiej. Podczas wykonywania obowiązków służbowych, patrol drogówki próbował zatrzymać kierującego skuterem. Tor jazdy pojazdu wskazywał, że kierujący może być nietrzeźwy. Na widok radiowozu i umundurowanego funkcjonariusza kierujący pojazdem nie zatrzymał się. Zaczął natomiast uciekać. Zachowanie to wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy niezwłocznie udali się w pościg za oddalającym się motorowerem, dając jednocześnie sygnały do zatrzymania się, które kierujący skuterem ignorował. Ostatecznie policjantom udało się przerwać ucieczkę nieodpowiedzialnego kierowcy po kilkuset metrach. Piratem drogowym okazał się być 25-letni mieszkaniec Raciborza. Po chwili na jaw wyszła przyczyna ucieczki. Okazało się, że kierujący był pijany. Badanie wykazało prawie jeden promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca posiadał przy sobie także substancje zabronione - dopalacze, w ilości prawie 1,5 grama. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. KPP Racibórz

Taksówka zamiast autobusu? Władze Sosnowca zastanawiają się, czy nie zastąpić niektórych nocnych kursów autobusów i tramwajów zleceniami dla taksówkarzy. Radny Piotr Klima pytał, czy takie rozwiązanie można wprowadzić w Raciborzu? - Prezydent dodaje, że sposobem może być zastąpienie nocnych kursów autobusów lub tramwajów taksówkami. W teorii działałoby to tak, że miasto podpisałoby umowę z którąś korporacji taksówkarskich i pokrywałoby koszty podróży mieszkańców po Sosnowcu. Pasażer płaciłby tyle ile za bilet ZTM - pisała o sosnowieckim pomyśle gazeta.pl. - Nie wiem, czy Racibórz na to stać - odpowiedział prezes PK Bogdan Gawliczek, dodając, że muszą być spełnione pewne wymogi co do środków transportu. Busy poniżej 9 osób nie mogą jeździć. Zastanawiał się też jak miałoby to wyglądać, czy taksówki jeździłyby według rozkładu, na zamówienie, kiedy taksówka podjeżdżałaby na przystanek. Mówił, że jest takie rozwiązanie jak autobus na telefon. Przyznał, że teraz często w godzinach nocnych pojazdy PK jeżdżą puste. Generalnie uznał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie radnego. Wiadomo natomiast, że PK chce wprowadzić aplikację na telefon komórkowy, któ-

ra ułatwi korzystanie z usług firmy. Będą qr kody, mapa google, a nawet opcja, która podpowie, że zamiast szukać autobusu lepiej... iść pieszo. Nowe połączenia promieniste mają sprawić, że komunikacja dzielnic z centrum będzie szybka. Deadline zmian w rozkładzie jazdy to 1 września, kiedy do szkół średnich pójdą dwa roczniki. Radny Klima pytał, czy na przystankach mógłby się pojawić system elektroniczny, informujący m.in. za ile minut przyjedzie autobus. - Bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale bardzo drogie - odpowiedział B. Gawliczek. Radna Ludmiła Nowacka pytała o wyborcze obietnice związane z darmową komunikacją. - Jesteśmy tylko operatorem - odpowiedział prezes, odsyłając do prezydenta. To w ratuszu zapadają decyzje w tym obszarze. - Otrzymałem budżet jaki otrzymałem. Zostawmy to tak jak jest dodał prezydent Dariusz Polowy zapytany przez radnego Pawła Ryckę. Prezydent dodał, że temat wróci przy kolejnym budżecie. - Niczego ze swojego programu nie odwołałem. Trudno jednak żebyśmy zadłużali miasto tylko dlatego, że zawarto to w programie - dodał. PK nie analizowało kosztów darmowej komunikacji. - Prywatne zdanie prezesa to tania i dostępna komunikacja, darmowe nie zawsze jest dobre - skwitował Gawliczek. (waw)

Kierowca i pasażerowie z narkotykami 29 marca około godziny 8:45 policjanci raciborskiej drogówki zatrzymali w Raciborzu na ulicy Opawskiej do kontroli drogowej vw polo w związku z popełnionym wykroczeniem. Za kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego. Podczas kontroli pojazdu kierowca i pasażerowie zachowywali się niespokojnie, co wzbudziło podejrzenie mundurowych, iż w pojeździe mogą znajdować się substancje zabronione. Policyjna intuicja i tym razem nie zawiodła. Jak się okazało, 35-letni kierowca przebadany urządzeniem do szybkiej identyfikacji na obecność narkotyków kierował samochodem będąc po ich użyciu. Ponadto pasażerowie, 18-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, również mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, przyznali się mundurowym do posiadania substancji zabronionych i dobrowolnie wydali policjantom około 20 gramów substancji zabronionych - dopalaczy. Pasażerowie zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Grozi im za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto kierowca został ukarany mandatem za popełnione wykroczenie, natomiast za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu narkotyków odpowie przed sądem.


Reklama

» 12

Piątek, 5 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 14-2019-[258]  

Nasz Racibórz 14-2019-[258]  

Advertisement