__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! REKLAMA

Wydanie bezpłatne 22 stycznia 2021 Rok XIV, nr 3 (616) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Racibórz » Dane demograficzne co roku pokazują nam coraz smutniejszą rzeczywistość. Powiat raciborski mocno się starzeje i wyludnia. Wielopokoleniowy ludny Racibórz to dziś już tylko wspomnienie.

Strażacy coraz częściej wzywani są do otwarcia mieszkań. Zaniepokojeni lokatorzy zgłaszają brak kontaktu z sąsiadką lub sąsiadem seniorem. Niestety, często kończy się ujawnieniem zwłok. - Umieranie w samotności i zapomnieniu - tak coraz częściej nazywa się to zjawisko. Pokazuje one smutną demograficzną rzeczywistość.

Młodzi ludzie ściągani dekady temu do Raciborza, by podnieść miasto z powojennych gruzów i zasilić kadry zakładów pracy, dziś już jako emeryci zostali sami. Dzieci i wnuki robią kariery w dużych miastach albo za granicą. Nie czują emocjonalnego związku z Raciborzem. Coraz rzadziej tu zaglądają. W święta czy 1 listopada ulice nie zapełniają się już

samochodami z warszawskimi czy wrocławskimi rejestracjami tak jak kiedyś. Niemieckich jest coraz mniej. Od heimatu ciekawsze są wczasy na Majorce. Z rodzicami wystarcza kontakt zdalny. Zjawisko będzie się pogłębiać, bo duże aglomeracje wciąż wysysają z małych i średnich miast młodych, uzdolnionych ludzi. Na to nakłada się

Racibórz » 20 stycznia środowisko miłośników i hodowców koni pożegnało na Płoni śp. Henryka Malcharczyka.

ODSZEDŁ OD NAS

HENRYK MALCHARCZYK Z PŁONI Wielu raciborzan pamięta śp. Henryka Malcharczyk z wielu imprez. Z charakterystycznym cylindrem na głowie,

z uśmiechem na twarzy, kłaniając się każdemu znajomemu, uświetniał ze swoją bryczką miejskie imprezy - przemar-

sze, dożynki (organizował te na Płoni) czy Hubertusy. Nie odmawiał organizatorom wielkanocnych procesji konnych

brak pomysłu miejscowych władz na ściągnięcie nowych mieszkańców. Zgonów rokrocznie jest więcej od urodzeń. Spada liczba ślubów. Jednym słowem, demografia powoli, ale systematycznie demoluje krajobraz społeczny Raciborza i powiatu.

REKLAMA

Racibórz » Spośród 3111 głosów, jakie oddano

w naszym plebiscycie, nazwa Rondo Zamkowe zdobyła aż 2081 (66,9 proc.). fot. Rafał Ćwirta

Czeka nas samotność DEMOGRAFIA ZNÓW NA MINUSIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

i wielu imprez, które organizowane są na terenie całego powiatu. Wielu u niego właśnie zarażało się pasją do koni. Urodził się 15 lipca 1937 roku na Płoni. Tam też, przez całe życie prowadził gospodarstwo rolne. Miał też swój mały zwierzyniec. Zmarł 16 stycznia tego roku. Spoczął na cmentarzu w rodzinnej dzielnicy. Żegnała go rodzina, przyjaciele, znajomi, wójt Pietrowic Wielkich Andrzej Wawrzynek, hodowcy i miłośnicy koni. W kondukcie stawili się jeźdźcy, a trumnę przewieziono karetą pogrzebową, jaką dawniej - zgodnie z pompą funebris - można było spotkać na śląskich pogrzebach. (w), fot. K. Kubik

Rondo Zamkowe

Tak zagłosowali nasi Czytelnicy Raciborzanie najczęściej mówią rondo przy Mechaniku. Niewykluczone, że oficjalna nazwa będzie brzmieć Rondo Zamkowe. Taką nazwę w plebiscycie wybrali nasi Czytelnicy. Nowo powstałe rondo - przypomnijmy - zostało udostępnione mieszkańcom Raciborza w listopadzie. Czeka teraz na swoją nazwę. Dlatego z inicjatywy marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskie-

go i posła Ziemi Raciborskiej Michała Wosia (pracując jako członek zarządu województwa odpowiadał za infrastrukturę) pod patronatem medialnym Naszego Raciborza i we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ogłosiliśmy w dniach od 14 do 17 stycznia plebiscyt na nazwę ronda przy Mechaniku. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


2 » Aktualności

Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI Józef Galli, przedsiębiorca mogący się pochwalić sukcesami zawodowymi, zrezygnował z mandatu radnego miejskiego w październiku 2020 r., po tym jak prezydent odwołał wiceprezydenta Michała Fitę. - Po co tutaj być? - oświadczył Galli, składając mandat

Racibórz » Przepisy antykorupcyjne sprawiają,

że rady gmin i powiatów są wyprane z przedsiębiorców i wysokiej klasy menedżerów. Niestety, ze szkodą dla samorządów.

Szanowani obywatele przez posiadanie własnej firmy, czy też wysoki poziom wynagrodzenia. Pełne są natomiast nauczycieli, sportowców, społeczników i kulturalników. Przedsiębiorcy to garstka. W przypadku pracowników sfery budżetowej, np. nauczycieli, pensje nie są żadną tajemnicą. Każdy kolega czy koleżanka z pracy wiedzą, ile kto zarabia. System wynagradzania wynika z przepisów. Niejeden raciborski przedsiębiorca, mający wiedzę, doświadczenie, kontakty a także trzeźwy osąd sytuacji, dysponuje majątkiem większym od całej rady, ale nie będzie udzielał się publicznie, bo po pierwsze nie chce, by jego stan posiadania był komentowany, po drugie w biznesie lepiej unikać polityki, po trzecie zwykle szanuje swoje czas i nie chce utknąć w wielogodzinnej dyskusji na temat – dajmy na to – stawki za odbiór kubła śmieci. Sytuacja być może uległaby zmianie, gdyby oświadczenia majątkowe lądowały tylko w szafach służb skarbowych czy CBA. Podlegałyby wtedy weryfikacji, ale dane – jak w banku - byłyby chronione. Tak zresztą było kilkanaście lat temu. W raciborskiej radzie nie brakowało wtedy przedstawicieli biznesu.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

Obowiązujące w Polsce realia sprawiają zatem, że o strategii rozwoju, w tym w obszarze gospodarki, dyskutują i decydują ludzie mający o tym słabe pojęcie – emeryci, nauczyciele, działacze kulturalni, drobni lokalni przedsiębiorcy, co prawda znani ze swojego społecznego zaangażowania, ale nie mający w portfolio niczego, co mogłoby świadczyć o ich biznesowych sukcesach na skalę chociażby regionu. Sytuację ratowałoby odmłodzenie samorządu, dopuszczenie młodych, dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych, ale ci albo wybierają pracę w dużych aglomeracjach, zapewniając sobie dochód większy niż raciborska pensja i dieta razem wzięte, albo nie mogą się przebić w wyborach, bo poparciem cieszą się wciąż ci sami, znani z tego, że są znani, w kolejnych wyborach coraz starsi, ale jednak wyżej cenieni od młodej krwi. To sprawia, że w samorządach, szczególnie wiejskich, trudno o pokoleniowy ferment. Jest za to narzekanie na stagnację i ucieczkę młodych. W dawnym Raciborzu, który tak nas zachwyca na starych pocztówkach, lokalni przedsiębiorcy należeli do szanowanej warstwy obywateli, z którymi musieli się liczyć urzędnicy. Doms, Reiners, Sobtzik, Polko, Hoffmann mieli wpływ na decyzje w mieście i mało komu przychodziło do głowy, by się im sprzeciwić. Nie chodziło im bowiem o diety, ale o możliwość rozwoju ich biznesów, za czym szły miejsca pracy i podatki. Odwdzięczali się dobroczynnością. Adolf Polko, choć protestant, z miłości do żony katoliczki zapłacił za odbudowę wieży kościoła farnego. Po

Tak zagłosowali nasi Czytelnicy DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Wyniki ankiety zostaną przedstawione raciborskim radnym z prośbą o uwzględnienie głosów mieszkańców przy podejmowaniu odpowiedniej uchwały. Decyzja o nadawaniu nazw ulic i obiektów jest kompetencją Rady Miasta.

TAK GŁOSOWANO

MIASTA RACIBORZA

Konieczność ujawniania majątku, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej na styku interesów prywatnych i gminy sprawia, że rzesza przedsiębiorców i menedżerów omija łukiem budynek przy Batorego 6 w Raciborzu. Nie chcą tracić czasu na coraz dłuższe i coraz bardziej jałowe spory. Nie chcą się też obnosić majątkiem. Duże pieniądze lubią przecież ciszę, a o tą w samorządach trudno. W oświadczeniu majątkowym radny musi wykazać oszczędności, posiadane nieruchomości, a także dochody. Dane te, z wyjątkiem adresów, dostępne są w biuletynie informacji publicznej. Każdy może je przeglądać, w tym sąsiad i rodzina. W świecie biznesu taka jawność nie jest pożądana, tudzież w korporacjach, gdzie wysokość wynagrodzenia stanowi tajemnicę firmy. Wielkie koncerny nie mogą zakazać działalności samorządowej, ale niemile patrzą, kiedy suto wynagradzany specjalista ujawnia reszcie kadry swoje apanaże. W efekcie rady gmin, w tym rada miejska w Raciborzu, od lat są niemal całkowicie wyprane z majętnych osób, czy to po-

Rondo Zamkowe

Sobtzicku, właścicielu fabryki cukierków, w której mieści się teraz urząd miasta, pozostało osiedle domów przy Czekoladowej. Doms przekazał miastu park nad Odrą – dziś cmentarz żołnierzy radzieckich. Podobną funkcję spełniały po wojnie duże zakłady pracy – Rafako, ZEW, Pollena czy Rafamet, a wielu z ich dyrektorów cieszyło się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Po upadku PRL-u biznesmen stał się naciągaczem, oszustem, malwersantem. Odbudowa wizerunku tej klasy społecznej potrwa jeszcze lata, choć zyskuje ona już coraz więcej szacunku. Mamy też przykłady działalności społecznej, nawiązującej do dawnych wzorców. Szlaki przeciera tu właściciel Eko-Okien, wspierając m.in. szpital. Spółka przekazała lecznicy 2,5 mln zł. Pieniądze sfinansowały m.in. zakup karetki. Gdyby więc szukać źródeł nowej jakości w raciborskim samorządzie, to można by wskazać na konieczność zmiany proporcji – zwiększenie udziału przedsiębiorców kosztem reprezentantów sfery budżetowej oraz ustawienie wysokiej poprzeczki kompetencyjnej, co w końcu mogłoby otworzyć drzwi do rad ludziom młodym, w szczególnie pożądanych profesjach (ekonomia, przemysł, prawo, zarządzanie). Zmiana przepisów antykorupcyjnych leży co prawda po stronie państwa, ale niewykluczone, że nowi, młodzi i kompetentni samorządowcy sami otworzyliby się na wsparcie ze strony biznesu. W obecnej kadencji prezydent miasta zwołuje konsultacyjną radę gospodarczą od święta, ostatnio w październiku. Grzegorz Wawoczny

ƒ Rondo Zamkowe 2081 66.9% ƒ Rondo Ostróg 554 17.8% ƒ Rondo im. księcia Mieszka I Raciborskiego 279 9.0% ƒ Rondo im. Witolda Pileckiego 94 3.0% ƒ Rondo im. Powstańców Śląskich 78 2.5% ƒ Rondo im. Anny Solidarność Walentynowicz 25 0.8% ƒ Łącznie głosów 3111

Jak uzasadniono propozycje nazwa?

1. Rondo im. Anny Solidarność Walentynowicz Opozycjonistka PRL, współzałożycielka Wolnych Związków Zawodowych - Anna Walentynowicz. Była już legendą za swojego życia. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia strajku z Stoczni Gdańskiej w 1980 r., było zwolnienie tej bezkompromisowej kobiety z pracy. Kilkukrotnie bywała przed swoją śmiercią w 2010 r., w naszym mieście. Fakt niedawnej 40. rocznicy powstania „Solidarności” przez warunki pandemiczne nie był wystraczająco dobitnie podkreślony. 2. Rondo im. Powstańców Śląskich Obchodzimy w tym roku 100. rocznicę III Powstania Śląskiego. Byłoby to równocześnie nawiązanie do patronów ostrógskiej szkoły podstawowej (nosi ona imię Powstańców Śląskich), a także odwołując się do wojskowych tradycji, nawiązywałoby do nazwy sąsiedniego ronda po drugiej stronie Odry, które nosi imię Żołnierzy Niezłomnych oraz pobliskiej ul. Armii Krajowej. 3. Rondo im. Witolda Pileckiego Bohater II Wojny Światowej, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii REKLAMA

Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Po wojnie oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Uhonorowanie tego Wielkiego Polaka byłby zaszczytem dla miasta, a wybrane miejsce doskonale współgra z sąsiadującymi: Ronda im. Żołnierzy Niezłomnych oraz ul. Armii Krajowej. 4. Rondo im. księcia Mieszka I Raciborskiego Nadanie rondu nazwy pierwszego księcia raciborskiego, późniejszego władcy senioralnego Polski, może być podkreśleniem bogatej historii Raciborza jako pierwszej stolicy Górnego Śląska, a pobliskie położenie koło zamku podkreśla spójność tej propozycji. 5. Rondo Zamkowe Bezpośrednie sąsiedztwo jednego z najważniejszych raciborskich zabytków może zostać dodatkowo zaakcentowane nadaniem rondu nazwy Zamkowe, co komponowałoby się z nazwą ulicy prowadzącej na Zamek Piastowski. 6. Rondo Ostróg Rondo znajduje się w dzielnicy Ostróg. W pobliżu ronda do niedawna funkcjonował sklep “Berliniok”, na którym widniał charakterystyczny napis z nazwą dzielnicy. Napis został przez lokalnych entuzjastów miasta zabezpieczony i po ich zgodzie oraz odpowiednim zaaranżowaniu na środku ronda, mógłby być ciekawym akcentem i znakiem rozpoznawczym dzielnicy. Przypomnijmy, że budowa ronda oraz modernizacja części ul. Bosackiej to element przebudowy DW 935 Racibórz-Rybnika. Inwestycja kosztowała 11 590 932 zł. Inwestorem jest - poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - samorząd województwa śląskiego. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu województwa. oprac. (waw)


Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Takie jest marzenie szefostwa Wodociągów Raciborskich. Na razie miejska spółka zapewnia, że Raciborzanka, bo tak nazywa się woda płynąca w naszych kranach, nadaje się bezpośrednio do spożycia.

Raciborska kranówka BĘDZIE BUTELKOWANA? - W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku i przedłożonej dokumentacji, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Raciborzu zatwierdziła na rok 2021 system jakości badań wykonywanych przez nasze laboratorium w zakresie oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przypominamy, że woda dostarczana przez Wodociągi Raciborskie jest całkowicie bezpieczna i bez żadnych obaw można ją pić prosto z kranu. Należy dodać że

REKLAMA

nasza woda zawiera wszystkie niezbędne do życia mikroskładniki - zapewnia miejska spółka. Do raciborskich kranów trafia rocznie 3 mld litrów wody. - Rozlew Raciborzanki do szklanych butelek to nasze marzenie. Nadanie tożsamości wodzie, promowanie jej picia wśród mieszkańców Raciborza to pierwszy krok do spełnienia tego marzenia. Ale należy na to patrzeć jak na pomysł długofalowy. Wodociągi Raciborskie uczestniczą w wielu imprezach sportowych i rozrywkowych od-

bywających się na terenie miasta Racibórz, podczas których częstują gości Raciborzanką np. z dodatkiem owoców. Prowadzimy także kampanię promującą picie Raciborzanki w mediach społecznościowych. W raciborskich szkołach oraz na raciborskim rynku zainstalowane zostały poidełka z których mieszkańcy bardzo chętnie korzystają - mówi dla AgroIndustry prezes Wodociągów Raciborskich, Michał Ziółkowski. - Raciborzanka charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Jest średnio zmineralizowana, zawiera wszystkie niezbędne mikroelementy. W naszym laboratorium kontrolujemy właści-

wości fizykochemiczne oraz parametry chemiczne i mikrobiologiczne Raciborzanki, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dodatkowo woda badana jest przez Sanepid oraz akredytowane laboratorium w Pszczynie. Wyniki badań są na bieżąco prezentowane na stronie internetowej Wodociągów Raciborskich. Prowadzimy także 24 godzinną kontrolę nad produkcją i dystrybucją naszej wody. Dlatego Raciborzankę bez obaw można spożywać prosto z kranu - dodaje. (w)

CZEKA NAS SAMOTNOŚĆ Demografia znów na minusie DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Potwierdzają to najświeższe dane za 2020 r., tzw. covidowy. Liczba zgonów poszła mocno w górę. Mocno spadła, niestety, liczba urodzeń, na co trwająca od marca pandemia nie miała akurat wpływu. Może mieć za to na statystyki urodzeń za 2021 r., bo ślubów też było mniej. W Raciborzu coraz częściej młode pary zaglądają do USC, a nie do kościołów. Nie chcą się wiązać przed Bogiem, bo w Kościele katolickim nie ma rozwodów. Prognozy demograficzne nie są dobre. Liczba mieszkańców nadal będzie spadać, w przypadku Raciborza zbliżać się do 40 REKLAMA

tys. Upadek PRL-u witaliśmy z 65 tys. mieszkańców! Jak dokładnie wygląda sytuacja, warto zerknąć na dane z gmin - najpierw dane za 2020 r., a w nawiasie - dla porównania - za 2019 r.

Racibórz

ƒ Zameldowani na pobyt stały 49.138 (49.760) ƒ Urodzenia 429 (460) ƒ Zgony 792 (650) ƒ Zarejestrowano 250 małżeństw – to o 64 mniej niż w 2019 r.; konkordatowych (tzw. kościelnych, ze skutkiem cywilnym) – 83, cywilnych – 118. ƒ Rozwody - 82 (121)

Gmina Nędza

ƒ Zameldowani na pobyt stały 6916 (6924) ƒ Urodzenia 65 (78) ƒ Zgony 90 (71) ƒ Małżeństwa 24 (24)

Gmina Kornowac

ƒ Zameldowani na pobyt stały 5090 (5066) ƒ Urodzenia 52 (48) ƒ Zgony 66 (41) ƒ Małżeństwa 8 (18)

Gmina Krzanowice

ƒ Zameldowani na pobyt stały 5494 (5562) ƒ Urodzenia 37 (44) ƒ Zgony 75 (71) ƒ Małżeństwa 18 (29)

Gmina Kuźnia Raciborska

ƒ Zameldowani na pobyt stały 10 911 (10 995) ƒ Urodzenia 92 (102) ƒ Zgony 151 (130) ƒ Małżeństwa 63 (68)

Gmina Pietrowice Wielkie

ƒ Zameldowani na pobyt stały 6553 (6571) ƒ Urodzenia 50 (56) ƒ Zgony 93 (69) ƒ Małżeństwa 56 (63)

Gmina Rudnik

ƒ Zameldowani na pobyt stały 4958 (5009) ƒ Urodzenia 40 (56) ƒ Zgony 74 (70) ƒ Małżeństwa 16 (28)

Gmina Krzyżanowice

ƒ Zameldowani na pobyt stały 10 954 (11 031) ƒ Urodzenia 99 (116) ƒ Zgony159 (118) ƒ Małżeństwa 48 (68)

opr. waw


4 » Reklama

Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

AQUAPARK H2OSTRÓG WYMAGA PILNEJ NAPRAWY

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo

Już 15 lutego powinny rozpocząć się prace naprawcze w aquaparku H2Ostróg. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców decyzję o ich przeprowadzeniu podjął prezydent Dariusz Polowy. Aquapark od 2015 roku boryka się z nawracającymi problemami z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody. Wynikają one z wad technicznych obiektu powodując wielokrotnie konieczność wyłączania z użytku poszczególnych niecek, a nawet całego obiektu. Miało to miejsce w grudniu 2018 roku. - Nie możemy sobie na to dłużej pozwolić – uważa prezydent – konieczna jest pilna naprawa systemu uzdatniania, dzięki której osiągniemy bezpieczeństwo bakteriologiczne. – podkreśla Dariusz Polowy.

Ekspertyza schowana do szuflady

W maju 2018 roku, a więc za kadencji Mirosława Lenka, zlecono wykonanie analizy stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody. Z ekspertyzy jasno wynika, że system uzdatniania wody w H2Ostróg nie funkcjonuje prawidłowo co przekłada się na problemy fizykochemiczne i bakteriologiczne. Zdiagnozowano m. in.: ƒ brak odpowiedniej wydajności obiegów; ƒ sterownik chemii nie utrzymuje parametrów w założonych ramach; ƒ lampy UV nie pracują skutecznie; ƒ niemożliwość osiągnięcia odpowiedniej wydajności filtracji i płukania stacji uzdatniania wody. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz negatywny wynik dały pomiary przepływów podczas filtracji. Z ośmiu pomiarów przepływów podczas płukania pozytywne były tylko dwa. Pomiar poziomu chloru wolnego i związanego w obiegach filtracyjnych dał poprawne wartości tylko jednego obiegu z pięciu. Warto zdecydowanie podkreślić, że wyniki zleconej wówczas ekspertyzy nie

ujrzały jednak światła dzienne- z kosztorysem naprawa to wygo. Do końca kadencji raport datek 1 mln 100 tys. zł. został ujawniony dopiero przez prezydenta Dariusza Polowego. Co nam da naprawa? Wykonane prace pozwolą Problem jakości wody na zautomatyzowanie procesu Od momentu ukazania się uzdatniania wody oraz na bierozporządzenia z 9 listopada 2015 żący monitoring stanu jakości r. w sprawie wymagań, jakim po- wody w poszczególnych niecwinna odpowiadać woda na pły- kach. Przyczyni się to również walniach H2Ostróg miał liczne do wyeliminowania przekrotrudności w zakresie spełnie- czeń spowodowanych niewynia tych norm. Często występo- dajnością systemu uzdatniania wały przekroczenia, po których wody. Zapewni wydajną pracę konieczne było podjęcie działań systemu zgodnie z zapotrzebonaprawczych lub wyłączenie po- waniem obiektu. szczególnych niecek z użytkoPlanowane prace pozwolą wania do czasu poprawy para- dostosować technologię uzdatmetrów. Wielokrotnie koniecz- niania wody do obowiązujących ne było wykonanie dodatkowych standardów poprzez automabadań. W miarę upływu czasu tyczne sterowanie całym proceproblemy te stawały się coraz sem uzdatniania (w tym zarzączęstsze i bardziej kosztowne dzanie procesem filtracji i płu(dodatkowa wymiana wody, che- kania filtrów) oraz precyzyjne mia basenowa, dodatkowe środki sterownie dozowaniem środdezynfekcyjne, zwiększona ilość ków chemicznych używanych i zakres badań). Pod koniec 2018 do dezynfekcji wody w oparciu r. nastąpiło apogeum. Z powodu o pomiar z sond pomiarowych. wykrycia bakterii legionelli basen Nowa automatyka, niezależzostał zamknięty na prawie pół nie dla każdego obiegu, będzie miesiąca, generując w ten spo- realizować pomiar parametrów sób duże straty finansowe i wi- chemicznych wody: chlor wolny, zerunkowe. chlor całkowity, chlor związany, pH, REDOX, temperatura. Co dalej? Umożliwi również wygodną kaDotąd wykonano tylko część librację elektrod i sond. Bieżąniezbędnych prac zapewniają- ce parametry fizykochemiczne cych bieżące funkcjonowanie, jakości wody w poszczególnych ale nie rozwiązujących wszyst- nieckach będą dostępne on-line kich problemów. Upubliczniając w formie graficznej na monitowyniki ekspertyzy prezydent rze w holu głównym. DodatkoDariusz Polowy w 2019 roku in- wo dzięki zastosowaniu nowej formował radnych o konieczno- automatyki do basenowych cenści naprawy obiektu. Zrealizo- tral wentylacyjno-klimatyzacyjwano I etap naprawy: wymie- nych poprawie ulegną właścinione zostały częściowo złoża, wości regulacyjne parametrów zregenerowano także część powietrza oraz nastąpi redukpomp. Kompleksowy remont cja zużycia ciepła i energii elekz uwagi na pandemiczny rok trycznej. i obawy o stan miejskich finansów nie został przeprowadzony Bezpieczeństwo i zaufanie w mijającym 2020 roku. ZaktuZ powodu pandemii raciboralizowano analizę stanu tech- ski aquapark, podobnie jak inne nicznego urządzeń uzdatnia- obiekty sportowe i kulturalne, nia wody i sporządzono kosz- pozostaje zamknięty. To dobry torys planowanych prac. Jesz- czas na definitywne rozprawiecze w grudniu Ośrodek Sportu nie się z problemem, z którym i Rekreacji ogłosił przetarg na obiekt zmaga się praktycznie od wykonanie naprawy. Jego roz- powstania. Prace naprawcze na strzygnięcie poznamy w cią- zamkniętym obiekcie potrwagu najbliższych dni. Zgodnie ją 6 tygodni. Wiosną, jeśli tylko

Milion na naprawę, miliony na dalszą spłatę kredytu 1 maja 2014 roku oddano do użytku nowy aquapark. Jego budowa pochłonęła 30,5 mln złotych. Za czasów Mirosława Lenka Miasto zaciągnęło na ten cel kredyt, którego spłata zakończy się dopiero w 2022 roku. Na lata 2020-2022 do spłaty przypadało jeszcze 5,1 mln zł. Krótka historia kontroli sanitarnych Od listopada 2015 roku przeprowadzane kontrole (wewnętrzne i zewnętrzne) wykazywały problemy z utrzymaniem odpowiednich parametrów jakości wody. W trakcie kontroli występowały takie nieprawidłowości jak: • przekroczenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych (m.in. Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.); • nieprawidłowy sposób utrzymywania stopnia zachlorowania wody w brodzikach do obmywania stóp; • skażenie instalacji wody ciepłej w prysznicach (bakterią Legionella).

pozwolą na to warunki epidemiologiczne znowu będziemy mogli korzystać z atrakcji aquaparku. Tym razem bezpiecznie, bez obaw o jakość wody i własne zdrowie. Codziennie z H2Ostróg korzysta od 700-750 klientów. Po tak długim czasie zamknięcia, kwarantanny i panujących ograniczeń spowodowanych pandemią, będziemy najpewniej spragnieni możliwości swobodnej rekreacji i wypoczynku. Kwestia bezpieczeństwa bakteriologicznego w tym czasie jest kluczowa – uważa prezydent.

Negatywne wyniki kontroli miały miejsce w następujących miesiącach: 12.2015 r., 10.2016 r., 02.2017 r., 05.2017 r., 07.2017 r.,08.2017 r., 09.2017 r., 04.2018 r., 05.2018 r., 06.2018 r., 07.2018 r., 10.2018 r., 12.2018 r., 01.2019 r., 02.2019 r.,12.2019 r., 02.2020 r., 03.2020 r., 09.2020 r. Skutkowały one wymianą lub uzupełnieniem wody w nieckach, zwiększeniem częstotliwości badań czy też wyłączeniem poszczególnych niecek z użytkowania, a nawet zamknięciem obiektu (sierpień 2017, grudzień 2018). Ponadto na wykonanych przez akredytowane laboratorium w drugim półroczu 2018 roku 103 badań jakości wody, nieprawidłowości wykazano aż 94 razy, co daje ponad 90 % wyników badań z przekroczeniami. Zakres planowanych prac 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym: • wykonanie nowej automatyki dla sterowania urządzeniami stacji uzdatniania wody, • montaż dodatkowych pomp obiegowych,

• przeróbka układu zasilania wody, zastosowaniu układu pomiarowego i dozującego do zapewnienia utrzymania poziomu chloru wolnego na poziomie określonym w przepisach, • modernizacja układów pomiarów chemicznych wody i dozowania środków chemicznych, • wymiana złóż w filtrach basenu sportowego i rekreacyjnego i wannie spa, • uzupełnienie złóż w filtrze brodzika, jacuzzi, • montaż zaworów z napędami pneumatycznymi do sterowania pracą wszystkich filtrów, • montaż lamp UV, • regulacja i optymalizacja układów hydraulicznych. 2. Modernizacja układu odprowadzania popłuczyn. 3. Modernizacja central wentylacji basenowych. 4. Modernizacja układu sterowania do węzła cieplnego. 5. Modernizacja systemów AKPIA dla: stacji uzdatniania wody, central wentylacji basenowych i węzła cieplnego.


Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU

sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi budowlane Budynki od podstaw, remonty wewnętrzne i zewnętrzne. Kafelki, karton-gips. Adaptacja strychów, panele gładź szpachlowa. Tel. kom.: 662554980. Usługi remontowe Pokrycia dachowe, papa, blacha, trapez, blachodachówka, dachówka, steropapa, rynny. Kominy, ciesielka, obróbka. Tel. kom.: 696248329.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Kredyt bez zaświadczeń Wypłata kredytu w ten sam dzień! Honorujemy m. in.: dochody zagraniczne, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (min. 6 ms), renty socjalne, emerytury, *500+. Zadzwoń i sprawdź ofertę nawet bez wychodzenia z domu, lub wyślij sms o treści KREDYT- oddzwonimy!. Tel. kom.: 609 069 639. e-mail: kasia.specjalista@gmail.com.

KOMPUTERY Usługi Naprawa komputerów - mobilny serwis z dojazdem Mobilny Serwis Komputerowy z dojazdem do klienta - 10 lat rynku IT. Zaufaj doświadczeniu i postaw na skuteczne rozwiązania. Zapewniamy szybką diagnostykę oraz skuteczną naprawę. Tel. 731 510 433. tel.: 731 510 433.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom skup-kasacja Racibórz 24h.tl.501525-515 Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone powypadkowe, sko-

SACHSE

009994331

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ (CERTYFIKAT NR 5950)

POSZUKUJE DO PRACY w Austrii i Niemczech:

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

rodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki,i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC, zwrot polisy OC. Wszystkie formalności na miejscu. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę

hydraulików, elektryków, ślusarzy, spawaczy, mechaników, techników CNC, stolarzy, malarzy, dekarzy – blacharzy, tapicerów z językiem niemieckim

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl.

praca@sachse.eu www.sachse.pl

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób

z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Grupa TBI poszukuje kierowcy C+E Poszukujemy kierowcy z kategorią C+E. Mile widziany emeryt. Tel. kom.: 504254103. e-mail: praca@domgos.com. Praca w serwisie opon Przyjmę do pracy w serwisie ogumienia w Raciborzu. Praca na umowę o pracę, płatne nadgodziny i soboty oraz premie W przypadku doświadczenia REKLAMA

dodatkowa premia za przejście. Możliwość pracy dorywczej oraz przyuczenia. Tel. kom.: 608634317. e-mail: adaglo@op.pl.

gops@pietrowicewielkie.com.pl. http://www.gops. pietrowicewielkie.pl/site/start.html.

Praca dla emeryta Przyjmę do pracy emeryta na godziny. Zakres prac polega na utrzymaniu porządku na terenie firmy i prac konserwatorskich. Tel. kom.: 608634317. e-mail: adaglo@op.pl.

Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna z doświadczeniem podejmie się opieki nad osobą starszą, chorą na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507096731.

Zatrudnię inżyniera elektryka Firma Elektrolex sp. z o. o. zatrudni inżyniera z branży elektrycznej do opracowywania projektów sieci elektroenergetycznych i przemysłowych i pomocnika opracowywania dokumentacji powykonawczych oraz przygotowywania inwestycji. Tel. kom.: 506131937. e-mail: mateusz.leks@onet. eu. www.elektrolex.pl. Praca dla głównego księgowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich zatrudni od 1 marca 2021r. głównego księgowego. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy Pietrowice Wlk. - nabór pracowników lub na stronie GOPS Pietrowice Wlk.. tel.: 324198101. e-mail:

Szukam pracy

USŁUGI Inne Wysokie zwroty podatku z zagranicy. Pracowałeś za granicą? Pomożemy Ci wypełnić dokumenty i złożymy Twój wniosek w zagranicznym urzędzie. Przygotowujemy rozliczenia z takich krajów, jak: Holandia, Czechy, Niemcy, Austria czy Norwegia. Nie zwlekaj! Wypełnij formularz znajdujący się na naszej stronie a skontaktujemy się z Tobą. tel.: +48 730 024 045. Tel. kom.: +48 730 023 043. e-mail: kontakt@humantax.pl. https:// humantax.pl/rozlicz-podatek/3.


6 » Rozrywka

Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

WOŚP JUŻ 31 STYCZNIA 2021. JAK BĘDZIE W RACIBORZU?

Od lat Racibórz i RCK grają razem z WOŚP. Nie inaczej będzie w tym roku, choć 29. Finał będzie wyjątkowy. Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra 31 stycznia 2021.

Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na ulicach naszego miasta i okolic tradycyjnie będą kwestować Wolontariusze. Wypatrujcie ich uważnie. Niestety, w związku z obostrzeniami, nie odbędą się żadne koncerty, ani wydarzenia towarzyszące zbiórce. Natomiast już teraz możecie wspierać WOŚP bez wychodzenia z domu i wpłacać bezpośrednio przez naszą, raciborską e-skarbonkę eskarbonka.wosp.org.pl/ww2d4y Całość wpłat zostanie oczywiście doliczona do ogólnego wyniku naszej zbiórki.  Licytacje WOŚP prowadzimy tylko za pośrednictwem allegro nazwa użytkownika wospraciborz. Bezpośredni link do naszych aukcji: allegro.pl/uzytkownik/wospraciborz Nie zabraknie również akcji „Oddaj krew razem z WOŚP” – 31 stycznia 2021 w godz. od 9:00 do 15:00 zapraszamy do raciborskiego „krwiodawstwa”, czyli RCKiK przy ul. Sienkiewicza 3A. Mamy także kilka sztabowych puszek stacjonarnych, do których też już możecie dorzucić swój „grosz”. Znajdziecie je w: ƒ Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 (w kasie) ƒ Banku Spółdzielczym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 3

www.rck.com.pl RCK RDK (Chopina 21) RCK DK Strzecha (Londzina 38) www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

GRUZIŃSKIE PIEROŻKI CHINKALI Do prawdziwych Chinkali dodaje się jeszcze mieloną baraninę. 500 g mielonego mięsa wołowego 500 g mielonego mięsa wieprzowego 500 ml wody (lub niesolonego rosołu) 2 średnie drobno posiekane cebule 4 łyżki posiekanej natki pietruszki 3 ząbki posiekanego czosnku 1 płaska łyżeczka mielonej kolendry 1 łyżeczka soli 1 płaska łyżeczka pieprzu Wszystkie składniki dobrze wymieszać, wlewając partiami wodę, aż mięso wchłonie cały płyn. Ciasto: 6 szklanek mąki pszennej ( szklanka = 250 ml ) 2 łyżki oleju 2 szklanki wrzącej wody Całość mieszamy najpierw łyżką, a zaraz potem zagniatamy ręką aż będzie plastyczne. Wyrobione ciasto przykrywamy miską

www.smakiweroniki.pl

i zostawiamy na 20 minut aby zmiękło. Następnie bierzemy kawałek ciasta i wałkujemy bardzo cienko (resztę ciasta trzymamy najlepiej we woreczku, aby nie obeschło). Wycinamy kółka o średnicy 10 lub 12 cm, po czym nakładamy 1 łyżkę farszu i zlepiamy tworząc sakiewkę. Sakiewki wkładamy do wrzącej lekko posolonej wody, i od momentu wpłynięcia gotujemy około 8 minut. Podajemy jako samodzielne danie posypane pieprzem oraz ewentualnie natką pietruszki.

ƒ Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu - Aquapark H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4 oraz Hali Rafako przy ul. Łąkowej 31 ƒ Browarze Racibórz - w sklepie firmowym przy ul. Zamkowej 2B ƒ Be Fit Fitness Room przy ul. Bosackiej 52 D ƒ Redakcji Nowin Raciborskich przy ul. Zborowej 4 ƒ Studiu Urody Glamour przy ul. Ogrodowej 5a ƒ Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym na Placu Okrzei 4 w Raciborzu ƒ Na terenie zakładu Eko Okna S.A. (ul. Spacerowa 4, Kornice) ƒ Centrum Druku Racibórz przy ul. Matejki 2F ƒ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 (w sekretariacie) ƒ Sklepie Lewiatan w Nędzy ul. Jana Pawła II 25a ƒ Hurtowni Esstetica przy ul. Rybnickiej 4a w Raciborzu Wszystkie aktualne informacje znajdziecie na naszej stronie – śledźcie nas na Facebooku -WOŚP Racibórz www.facebook. com/wosp.raciborz


Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

ZAPOWIEDŹ

Racibórz » Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

uruchomili infolinię wsparcia dla seniorów pod numerem: 800 100 115; terytorialsi pomogą starszym osobom zarejestrować się na szczepienia, a jeśli trzeba to również w dowozie na miejsce szczepień - poinformował w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak.

WOT uruchomiły infolinię wsparcia dla seniorów. Pomogą przy szczepieniach Rzecznik WOT płk Marek Pietrzak poinformował natomiast, że zebrane za pomocą infolinii zapotrzebowanie, będzie przekazywane do brygad, na terenie których zamieszkują potrzebujący seniorzy. Od piątku, 15 stycznia, osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. (PAP) Monika Zdziera mzd/ par/


8 » Ogłoszenia

Piątek, 22 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 1.02.2021 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Matejki 2a/3 o pow. całkowitej 40,12 m2 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, komórka, miejsce postojowe, położone na I piętrze w budynku 3 p. cena wywoławcza 149.688 zł, wadium 15.000 zł Przetarg o godz. 9.00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: tel.: 32/ 415 26 07. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.

Rodzaj

Położenie

Lokalowe

Garaż nr 24 będący częścią kompleksu 37 boksów przetargowy przy ul. Kościuszki, działka nr 3170/147 k.m.2 obręb Racibórz

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Stanisława Moniuszki lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka położona jest w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Na działce będącej przedmiotem sprzedaży, zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanych w księdze wieczystej nr GL1R/00056803/3. 558/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0877 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00056803/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

5.

Cena wywoławcza netto

104 000 zł, cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.

Wadium

10 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 18 lutego 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

6.

9.

Działki położone są w Raciborzu przy ul. Stanisława Moniuszki. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a ich najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, obejmujące sieć wodociągową, elektroenergetyczną i gazową, zlokalizowane jest w ciągu ulicy Stanisława Moniuszki. Brak kanalizacji deszczowej w rejonie przedmiotowych działek. Wzdłuż południowych granic obu nieruchomości, w części przylegającej bezpośrednio do ulicy Stanisława Moniuszki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W północno-zachodnim narożniku działki nr 1061/88 zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny, a przez jej północną część przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanej w dziale III księgi wieczystej nr GL1R/00025960/5.

2.

Oznaczenie geodezyjne

1) nr 1060/88 k.m. 2 obręb Studzienna o powierzchni 0,0847 ha, 2) nr 1061/88 k.m. 2 obręb Studzienna o powierzchni 0,1703 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00025960/5

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

5.

Cena wywoławcza netto

1) nr 1060/88 k.m. 2 obręb Studzienna - 50 000 zł, 2) nr 1061/88 k.m. 2 obręb Studzienna - 100 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg na sprzedaż działek odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 23 lutego 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

IZ1/4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/9 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/9; II piętro; 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 44,03 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 14,46 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

130 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

24 lutego 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

13 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 17 lutego 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Tryb

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

REKLAMA

lp.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 8/4 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 8/4; I piętro; 3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 69,41 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 19,45 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3330/67 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1500 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034750/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

205 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

24 lutego 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

20 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 17 lutego 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 3-2021-[616]  

Nasz Racibórz 3-2021-[616]  

Advertisement