__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 10 kwietnia 2020 r. ı Rok XIII nr 14 (578) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. Katarzyna Kubik

REKLAMA

WIELKANOC,

REKLAMA

KTÓREJ NIGDY NIE ZAPOMNIMY!

fot. Katarzyna Kubik

Racibórz » Zamknięci w domach, bez dorocznej drogi krzyżowej ulicami miasta, bez święcenia pokarmów w kościołach, bez śniadania wielkanocnego na raciborskim Rynku, bez procesji konnych, bez rodzinnych spotkań w większym gronie. Ta Wielkanoc utkwi nam w pamięci i zmusi do zadumy. Na zbliżający się czas redakcja życzy wszystkim Czytelnikom spokoju, pogody ducha, obfitości i radości ze Zmartwychwstałego! Na zdjęciach droga krzyżowa ulicami Raciborza w 2019 r.


Aktualności

»2

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Papież pielgrzymował

do kościoła św. Marcelego - PATRONA RACIBORZA Racibórz » Dla raciborzan sprzed stu lat niezrozumiały byłby brak wiary w boską interwencję. Dla wielu współczesnych niezrozumiałe jest pełne pobożności i bojaźni zawierzenie Bogu na czas morowego powietrza.

15 marca papież Franciszek udał się pieszo rzymską Via del Corso do kościoła San Marcello (św. Marcelego), by – tak jak jego poprzednicy – nawiedzić w chwili trwogi krucyfiks cudownie ocalały z pożaru tej świątyni w 1519 roku. Trzy lata później, niesiony w procesji tenże właśnie krzyż, miał ocalić wieczne miasto przed epidemią dżumy. Tym razem, z racji wprowadzonych obostrzeń, papież szedł sam, mijając nielicznych tylko przechodniów. Wymowne to zdjęcie. - W naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi w każdej dziedzinie. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem – mówił ojciec

święty Franciszek, 27 marca, podczas samotnej modlitwy na placu św. Piotra. Sto lat temu, znacznie ubożsi w wiedzę naukową raciborzanie, oczekiwaliby wsparcia nie tylko ze strony medyków i władz, ale również, a może przede wszystkim Boga, zanosząc w każdym domu codzienne modły o wybawienie z utrapienia. Dziś codziennie obserwujemy w mediach postęp epidemii, szukając w nich także rozrywki mającej ulżyć w domowej izolacji. Nie szukamy duchowej otuchy, a psychicznego relaksu. Kościelne zalecenia jak przeżyć dziś Wielki Tydzień i Wielkanoc mają znacznie mniejszą „klikalność” od raportów na temat zachorowań i zgonów czy relacji z życia celebrytów.

Przez sto lat zmienili się ludzie, ale nie zmieniła się natura. Koronawirus jest jak na razie niepokonany, tak samo jak dawniej – do czasu znalezienia antidotum – cała paleta patogenów nazywanych czarną śmiercią. – Czas próby to czas przestawienia kursu życia na Boga – powiedział na pl. św. Piotra papież. W krajobrazie Raciborza znajduje się szereg miejsc symbolizujących dawną, powszechną wiarę w moc sprawczą Boga. Stojąca na Rynku kolumna maryjna to nic innego jak wotum dziękczynne za uratowanie miasta przed zarazą z 1715 roku. Na postumencie widać postać zarówno św. Marcelego (postać z tiarą) – patrona Raciborza i wspomnianej rzymskiej świątyni z łaskami słyną-

cym krucyfiksem oraz św. Sebastiana – patrona od morowego powietrza, które nieraz dziesiątkowało miejscową ludność. Miejscowe podania mówią, że Racibórz zostanie tylekroć zalany, ilekroć będzie się kopać wokół kolumny (czyż nie sprawdziło się to w 1997 roku po wykopaliskach rok wcześniej). Co więcej, wieść dawna niosła, że kiedy przyjdzie dzień, w którym ani jeden raciborzanin nie wykona przy kolumnie znaku krzyża, nadejdzie koniec świata. Czyż nie jest na wyciągnięcie ręki patrząc na pustawy raciborski rynek? Wsparcia szukali raciborzanie u świątobliwej Eufemii Ofki Piastówny, dominikanki, przeoryszy raciborskiego konwentu św. Ducha, z której grobu – do-

póki jeszcze istniał w kościele farnym do 1945 roku – miało się wydobywać stukanie ilekroć miastu groziło niebezpieczeństwo. – Czytamy w życiorysach Ofki, że Pan Bóg już za jej życia, a szczególnie po śmierci, wsławił Ofkę cudami. Dlatego też lud wierny w Raciborzu i całej okolicy w wielkim ją miał poszanowaniu, a po jej śmierci z wielkim zaufaniem udawał się do niej, prosząc ją o pomoc przed tronem Bożym, w niebezpieczeństwach powodzi, w chorobach i rozmaitych innych potrzebach – wzmiankuje w jej biografii Konstanty Prus. Orędownictwo znajdowano u Maryi, zanosząc modły przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Raciborskiej w kościele na Starej Wsi (dziś przy ul. Jana Pawła II). - Nabożeństwo do Matki Bożej ukrywało się w sercach ludu, by piękniej w końcu zakwitnąć. Ważna ta chwila nadeszła, gdy Bóg za wiele grzechów naszych począł nas karmić chorobami zaraźliwemi, wojnami i innymi klęskami. Wówczas to sprawdzało się w całej pełni przysłowie: kiedy trwoga do Boga, lud bowiem na nowo coraz liczniej się tulił do boskiej swej opiekunki, na nowo odświeżył w swych sercach dawną pobożność przodków swoich. Pokazało się to mianowicie w roku 1848, podczas głodu, tyfusu i cholery, jakie nawiedziły Szląsk Górny a mianowicie okolicę Raciborza. Ze wszystkich stron przybywali wówczas pielgrzymi w długich procesyach, szukając ratunku u swej Matki, a niejeden wyprosił sobie i swoim życie dalsze i zdrowie – czytamy w szkicu prasowym z 1889 roku. Kolejne miejsca składania próśb o wybawienie to pątniczy kościół pw. Św. Krzyża w Pietrowicach z cudownym obrazem Jezusa Ukrzyżowanego (przy świątyni znajdował się cmentarz ofiar epidemii) oraz kościół pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrogu z cudowną ikoną Jezusa Boleściwego (Ecce Homo). - Popłynie bardzo wiele krwi, dlatego trzeba się dużo modlić i pokutować – tak w 1932 roku przepowiadała II wojnę światową świątobliwa Helena Hoffmann (S.M. Dulcissima, 19101936), marianka z klasztoru w podraciborskim Brzeziu, dziś

kandydatka na ołtarze (proces beatyfikacyjny jest już na etapie rzymskim). Przedwcześnie zmarła mistyczka i Służebnica Boża za młodu, w rodzinnej świętochłowickiej Zgodzie, z własnej woli ubierała do pochówki zmarłe na choroby zakaźne dzieci. Dodajmy, że ówczesna głęboka pobożność, z wektorem silnie skierowanym na życie wieczne a nie doczesne, towarzyszyła energicznym działaniom lekarzy. To im należy zawdzięczać ograniczenie skutków epidemii cholery z 1831 roku. Szczególnie zasłużonych medyków, w tym dr. Karla Kuha – masona, właściciela dóbr wojnowickich, współzałożyciela zakładu dla głuchych, nagrodzono honorowym obywatelstwem miasta Raciborza. Już w XIX wieku stosowano znane dziś środki, a mianowicie izolację ludności. We wspomnianym 1831 roku władze zamknęły most na Odrze, nie dopuszczając do przemieszczenia się chorych z prawego brzegu rzeki (Ostróg, Bosacz, Płonia) do lewobrzeżnego miasta. Tamta epidemia sprawiła, że parafianie z Ostroga nieprzerwanie co roku – w niedzielę Trójcy Przenajświętszej – pielgrzymują do Matki Bożej Raciborskiej. Nie przeszkodziła im wojna i komunizm. Czy w tym roku w czerwcu procesja znów się odbędzie? „Z tego miejsca, które opowiada o skalistej wierze Piotra chciałbym dziś wieczorem powierzyć was wszystkich Panu, za wstawiennictwem Matki Bożej, Uzdrowienia Jego ludu, Gwiazdy wzburzonego morza – mówił Papież. – Z tej kolumnady, która obejmuje Rzym i świat niech zstąpi na was, jak pocieszający uścisk, błogosławieństwo Boże. Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Chcesz, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: «Wy się nie bójcie!» (Mt 28,5). A my, razem z Piotrem, «wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas» (por. 1 P 5, 7)” – modlił się samotnie na pl. św. Piotra papież. Grzegorz Wawoczny

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

Kościół św. Marcelego w Rzymie z cudownym krucyfiksem, ot. Marek Songin WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Minister wyzdrowiał Dwa testy z wynikiem

NEGATYWNYM Racibórz » W Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia, dostałem taką dobrą wiadomość - nie mam już wirusa. Dwa testy wykluczyły obecność koronawirusa - pochwalił się minister środowiska z mediach społecznościowych. - Pierwsze objawy łagodnego kaszlu miałem w piątek, 13 marca. Od rana w sobotę kaszel zaczął narastać i wtedy też dowiedziałem się, że leśnik, z którym miałem spotkanie, poszedł na test do szpitala zakaźnego - opowiadał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Minister Woś o swojej chorobie poinformował 16 marca. Koronawirus dopadł także jego ciężarną żonę i córkę. Jednak tylko on miał poważniejsze perturbacje, wymagające

hospitalizacji i podłączenia tlenu. Zachorował także dyrektor biura ministra i jego żona. Oboje przeszli COViD-19 łagodnie w domu w Raciborzu. Minister pozostał z rodziną w służbowym mieszkaniu w stolicy. Samorządowcy, którzy brali z nim udział w spotkaniu, 9 marca w Raciborzu, na szczęście okazali się wolni od koronawirusa. (w)

COViD-19 w powiecie RACIBORSKIM - DANE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Raciborzu - informacja z kwietnia 2020 r. (tuż przed zamknięciem numeru gazety) w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w powiecie raciborskim. Powiat raciborski: liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS w Raciborzu dane na dzień raportu 402 (Racibórz 131); liczba

REKLAMA

osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 dane na dzień raportu 4 (Racibórz 1), liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu 68 (Racibórz 43). (w)

Ważne pytania, ważne odpowiedzi

KONFERENCJA PREZYDENTA

Racibórz » Czy odbędą się Dni Raciborza, czy najemcy otrzymają kolejne obniżki czynszu w lokalach miejskich oraz czy planowana jest dezynfekcja ulic? Czy od jesieni grozi nam podwyżka opłat za odbiór odpadów? Posesyjna konferencja prezydenta odbyła się tym razem, 7 kwietnia, w formie zdalnej. Znajdujemy się w szczególnym czasie. Ja jako prezydent miasta odpowiadam za to, jak funkcjonuje urząd i podległe mi służby. Przed nami zadanie utrzymanie ciągłości pracy usług publicznych. Pracujemy na dwie zmiany, co pozwala uniknąć sytuacji, że całość pracowników znajdzie się na kwarantannie lub w szpitalu – stwierdził Dariusz Polowy. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, czy odbędą się czerwcowe Dni Raciborza, a jeśli tak, to w jakim zakresie. - Nie wiemy, czego będą oczekiwać raciborzanie, czy koncertów, czy też innych działań - powiedział prezydent. Nie ma zaleceń ani konieczności przeprowadzania dezynfekcji miejskich ulic. - Racibórz nie jest szczególnie zagrożony epidemią - uznał prezydent. – Na dziś nie przewidujemy takich działań. Wszystko będzie następowało wraz z rozwojem sytuacji. Na tę chwilę nie mówi się nic o dezynfekcji. Działania skupiają się na separowaniu ludzi zagrożonych infekcją od tych zdrowych. Obecnie skupiamy się jedynie na dezynfekcji m.in. Urzędu Miasta - dodał prezydent. Nie ma opcji przeznaczenia na przychodnie budynku G5 (dawna SP 11) przy Opawskiej. Należałoby tam bowiem ponieść ogromne koszty adaptacji. Nie było dyskusji o przeznaczeniu na ten cel odnowionej starej komendy przy pl. Wolności. Ten obiekt przeznaczony jest na mieszkania wspomagane, a remont sfinansowany z środków unijnych. Zdaniem prezydenta, problem nie dotyczy dziś miejsca świadczenia REKLAMA

REKLAMA

Aktualności

usług w poradniach. Większość, w innych miastach, i tak pracuje w trybie teleporad. Miejskie spółki i jednostki budżetowe mogą mieć problem z płynnością, choć dziś trudno jeszcze prognozować, jak epidemia odbije się na przychodach i wynikach Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Wodociągów Raciborskich, Przedsiębiorstwa Komunalnego, MZB czy OSiR-u. Raporty prezesów i dyrektorów jeszcze nie dotarły. W sierpniu kończy się umowa z Empolem na obsługę systemu gospodarki odpadami. Przyniosła ona od lutego mieszkańcom wzrost opłaty za śmieci. Miasto musi ogłosić kolejny przetarg. Czy obecne okoliczności mogą spowodować znaczący wzrost ceny? Jak dotychczas - jak zauważył prezydent - działania miasta zmierzały niewątpliwie do obniżenia stawki, a kilkumiesięczne doświadczenia z nową frakcją bio pozwolą rzetelnie podejść REKLAMA

do umowy na dłuższy czas. Prezydent nie spodziewa się znaczącego podwyższenia kosztów. Szpital Rejonowy najprawdopodobniej otrzyma kolejne umorzenie podatku od nieruchomości. - Przyrzec nie mogę, ale można się spodziewać decyzji jak w latach poprzednich - dodał prezydent. Przypomnijmy, w ostatnich latach miasto wielokrotnie na wniosek umarzało lecznicy podatek. Nie można też wykluczyć, że najemcy miejskich lokali użytkowych skorzystają z obniżenia czynszu do złotówki w kolejnych miesiącach (niższe faktury do-

REKLAMA

stali już za kwiecień). Decyzja jeszcze nie zapadła, prezydent obserwuje sytuację i jest zdania, że władze Raciborza nie muszą się wstydzić na tle innych miast wsparcia, jakiego udzieliły dotąd firmom. Do właścicieli pozostałych, w tym prywatnych lokali użytkowych (m.in Nowoczesna, PGL Dom) wiceprezydent Michał Fita wystosował pismo z prośbą o rozważenie obniżki czynszów w tym zasobie. Tu jednak na prośbach musi się skończyć. Miasto nie ma mocy decyzyjnych. opr. Waw


Reklama REKLAMA

REKLAMA

»4

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


»5

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

Korepetycje

Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97.

MATEMATYKA z MATHRIDERS ZAJĘCIA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. Tel. kom.: 503831636, e-mail: a.smol@op.pl.

Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Racibórz skup-kasacja 24h. Tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane. Całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.:501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. REKLAMA

FINANSE

REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. REKLAMA

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie w Raciborzu Mieszkanie w zadbanym bloku ul.Pracy na I piętrze powierzchnia użytkowa 55,42 m2; 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, piwnica. W pobliżu apteka, markety spożywcze, sklepy osiedlowe, fryzjer, przychodnia lekarska i miejsca parkingowe. Cena 172.000 zł do negocjacji. Tel 601495893.

PRACA

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

NAUKA

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98.

Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl.

Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub

angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

REKLAMA

Pracownik Sali Sprzedaży E. Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracowników na działy : Mięso - Wędliny, Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. Pracownik Informacji, Kasjer E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracownika na stanowisko Kasjera ora Pracownika Informacji. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. Pracownik Sali Sprzedaży E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracownika przy wykładaniu towaru na sklepie. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl. REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia


Rozrywka

»6

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KULTURALNY TYDZIEŃ

Z RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY Każdego dnia na facebookowym profilu Raciborskiego Centrum Kultury www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury oraz na stronie www.rck.com.pl publikujemy posty, którymi chcemy się z Wami podzielić. W zeszłym tygodniu w Nadzwyczajnym Klubie Płytowym pojawiły się dwa utwory: „Fire and Water” grupy Free oraz „Babe I’m Gonna Leave You” od Led Zeppelin. „Z dziećmi w domu” robiliśmy jaja i kury z masy solnej. Oprócz tego, poleciliśmy dobrą muzykę dla dzieci oraz animacje Studia Ghibli. Było u nas również teatralno-tanecznie! A to za sprawą Piny Bausch, niemieckiej tancerki i choreografki związanej z Tanztheater Wuppertal. Tekst o tej niezwykłej postaci do poczytania na naszej stronie. Kino Przemko poleciło rumuński film „Sieranevada” w reżyserii Cristi Puiu. Śmieciowe „Zrób to sam” inspirowało filmikami, na których pokazano jak zrobić koronkowe jajko oraz wielkanocną girlandę. Z kanapy zwiedziliśmy wirtualną pracownię finlandzkiej pisarki i artystki Tove Jansson, którą na pewno każdy zna jako autorkę książek o Muminkach. Poleciliśmy również książki jej autorstwa dla star-

szych czytelników. A na deser – zwiedzanie naszego raciborskiego Zamku Piastowskiego. Almanach Prowincjonalny zaprosił do lektury tomiku poezji „Raport z oblężonego miasta” Zbigniewa Herberta. 30 marca obchodziliśmy urodziny Francisco Goi oraz Vincenta van Gogha. Z tej okazji poleciliśmy filmy opowiadające o ich życiu oraz zamieściliśmy linki muzeów, w których wirtualnie można podziwiać ich dzieła. A co słychać u naszych grup? Zebrało się nam oraz Zespołowi Pieśni i Tańca STRZECHA na wspomnienia. 8 marca ZPiT Strzecha wystąpił na obchodach 82. Rocznicy Podpisania Prawd Polaków Spod Znaku Rodła we Wrocławiu. Wtedy też powstał krótki filmik z przygotowań, który można obejrzeć

na Youtube. Znajdziecie tam również wiele innych materiałów, którymi podzieliła się nasza folklorystyczna duma! Jeśli jeszcze nie nadrobiliście postów z ostatnich tygodni, to teraz macie idealną okazję. Wszystkie materiały na: www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury oraz na stronie www.rck.com.pl W dniach 8.04 – 13.04 telefon 32 412 32 40 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Raciborskie Centrum Kultury życzy Wam wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA


»7

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

Pierwsze dane z raciborskiego rynku pracy w czasie epidemii ZASKOCZENIE! Powiatowy Urząd Pracy podał odczyt bezrobocia za marzec. To pierwszy miesiąc, w którym obowiązywały ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, wymuszające m.in. przymusowy postój wielu firm. - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż wg danych szacunkowych z końcem miesiąca marca br. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 747 osób, w tym 1 048 ko-

biet. W porównaniu do danych z miesiąca lutego liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmalała o 12 osób. Jednocześnie informujemy, że w omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 154 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 29.02.2020 r. wynosi 4,3% - podał PUP. red.

Pracownicy Eko-Okien

wypuścili w niebo swoje modlitwy

Racibórz » Pracownicy zatrzymali się na moment, spojrzeli w niebo, gdzie skierowali nie tylko swoje modlitwy, ale także ogromny różaniec.

REKLAMA

W czwartek, 2 kwietnia pracownicy Eko-Okien zorganizowali niezwykłe wydarzenie. Wypuścili w niebo przepiękny różaniec wykonany z balonów wypełnionych helem. Wraz z różańcem wypuścili do nieba swoje modlitwy i prośby. To symboliczne wydarzenie miało pokazać wszystkim, że wiara czyni cuda i nie należy o niej zapominać w czasach epidemii. - Tym akcentem chcemy podziękować właścicielowi i zjednoczyć się z nim w jego wizji i hie-

rarchii wartości. Uważamy, że bycie razem w czasach, w których przyszło nam żyć wymaga takich inicjatyw. Widok stojące samochody, opustoszałe hale i biura aż łza kręci się w oku. Nigdy nie czuliśmy się tak zjednoczeni i nigdy nie czuliśmy bardziej jak ważna jest fabryka dla całego regionu – mówią pracownicy i dodają, że różaniec to także symbol zbliżających się świąt Wielkanocnych. – Tych świąt nikt z nas nie zapomni. eko-okna


Reklama

»8

Piątek, 10 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Życzymy Państwu zdrowych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych, pomyślności oraz odpoczynku w gronie najbliższych w ten czas wypełniony wiarą, miłością i nadzieją na lepsze dni

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 14-2020-[578]  

Nasz Racibórz 14-2020-[578]  

Advertisement