__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 14 maja 2021 Rok XIV, nr 19 (632) www.naszraciborz.pl

Fot. KPP Racibórz

REKLAMA

Kuźnia Raciborska » Policjanci

Fot. Rafał Ćwirta

z Kuźni Raciborskiej podczas patrolu zauważyli na horyzoncie dym, który unosił się nad miejscowością Babice. Natychmiast pojechali na miejsce pożaru. Jak się okazało, palił się budynek gospodarczy przylegający do domu jednorodzinnego. Mundurowi natychmiast też weszli na posesję i zaalarmowali domowników. Dzięki czujności policjantów nie doszło do tragedii – poinformowała 11 maja raciborska policja.

REKLAMA

Kuźniańscy policjanci w roli strażaków

Racibórz » Raciborscy kryminalni ustalili, kto odpowiada za uszkodzenie ośmiu opon w dwóch samochodach. Zatrzymany wandal to 25-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego.

ZAPOBIEGLI TRAGEDII W BABICACH 25-letni wandal w rękach policji Na ulicy Piaskowej w Babicach mundurowi zauważyli pożar pomieszczenia gospodarczego przylegającego do domu mieszkalnego oraz składowane tam drewno. Stróże prawa zaalarmowali nieświadomych zagrożenia

mieszkańców domu, którymi byli 36-letni mężczyzna i jego 11-letnia córka. Następnie przy wykorzystaniu znajdującego się na posesji węża ogrodowego przystąpili do gaszenia pożaru. Wezwali również straż pożarną, która pojawiła

się na miejscu bardzo szybko, neutralizując zagrożenie. Jak ustalili strażacy, zapaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze oraz zgromadzone drewno. Pożar realnie zagrażał życiu i zdrowiu mieszkańców domu oraz do-

prowadził do poważnych strat materialnych. Szybka reakcja kuźniańskich stróżów prawa na pozwoliła jednak uniknąć tragedii. kpp

Racibórz » 12 czerwca festiwal mażoretek i Kombi ze Sławomirem Łosowskim, 13 czerwca Festiwal Śląskie Smaki i Video - zamkowe powitania lata zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Na dziedzińcu będzie ogródek piwny Browaru Zamkowego.

KOMBI, VIDEO, LASERY I DOBRE JEDZENIE Koncertowo-kulinarny czerwiec na zamku piastowskim Imprezy, wspólnie ze Śląską Organizacją Turystyczną a w przypadku Kombi z kornickimi Eko-Oknami, organizuje powiat i podległa mu zamkowa agencja. Po długim czasie epidemicznych obostrzeń będzie to na pewno mocne uderzenie koncertowo-kulinarne. Kombi to jednocześnie podziękowanie dla pielęgniarek i medyków za zaangażowanie w walkę z COViD-19. Na wrzesień planowana jest na zamku kolejna impreza kulinarna, tym razem w innej for-

mule, otwarta dla kół gospodyń PROGRAM FESTIWALU wiejskich, najprawdopodobniej ŚLĄSKIE SMAKI 13 z udziałem Roberta Makłowi- CZERWCA: cza, którego Śląska Organiza- ƒ 13:00 – rozpoczęcie Festicja Turystyczna chce zaangawalu żować do promocji naszego re- ƒ 13:15 – koncert zespołu Singers gionu. Zamek będzie też gościł ƒ 14:00-15:00 – Krzysztof ReIndustriadę. spondek – w programie muWYDARZENIA 12 CZERWCA zyczno-kabaretowym ƒ 14.00 I Ogólnopolski Mażo- ƒ 15:00-16:00 – Barbara lubi retkowy Zawrót Głowy rabarbar w Raciborzu - poƒ 18.30-20.30 przerwa techkaz kulinarny Remigiusza niczna Rączki i Agnieszki Jasińƒ 21.00 koncert Kombi i pokaz skiej (uczestniczka Hell’s laserów Kitchen)

ƒ 16:00-17:00 – koncert zespołu VIDEO ƒ 17:00-17:30 – wręczenie nagród w konkursie kulinarnym ƒ 17:30-18:00 - koncert zespołu Singers ƒ 18:00-19:00 – Bitwa Smaków – pokaz kulinarny Remigiusza Rączki i Marii Pietruszki (uczestniczki programu Zamiana Szefów Kuchni) – jasne kontra ciemne, czyli piwne wariacje kulinarne ƒ 19:00 – koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

- Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 listopada 2020 roku. Wtedy to sprawca przy użyciu nożna uszkodził osiem opon w dwóch pojazdach zaparkowanych przy ulicy Londzina, powodując tym straty na kwotę 4 800 złotych. Raciborscy kryminalni niezwłocznie przystąpili do działania, by ustalić osobę odpowiedzialną za uszkodzenie mienia. Efektem pracy operacyjnej stróżów prawa było zatrzymanie 10 maja, na terenie Kuźni RaREKLAMA

ciborskiej, osoby związanej z przestępstwem. Wandalem okazał się być 25-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że jest poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Teraz 25-latkowi grozi nawet pięcioletnia odsiadka. W związku z wydanym nakazem doprowadzenia, wandal trafił już do więzienia - podała raciborska KPP.


2 » Aktualności

Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Georadar, dziś już niemal standardowe urządzenie na wyposażeniu archeologów i poszukiwaczy skarbów, po raz kolejny pojawił się w Raciborzu. Tym razem badano struktury pod płytą Rynku.

CZY GEORADAR ODSŁONI

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » - Otrzymaliśmy decyzję Ministra Zdrowia

OGŁOSZENIE

Pielęgniarstwo na raciborskiej PWSZ

z akredytacją na kolejne trzy lata Fot. UM Racibórz

fragmenty dawnej zabudowy i zabytki ruchome. Znaczna część Rynku nie była jednak jak dotąd przebadana. Podziemia kryją więc z pewnością wiele zagadek. Badania georadarem rozpoczęto już w 2019 r. Archeologowie mają okazję prowadzić badania podczas realizacji inwestycji. Ich koszt jest wtedy wpisany w wartość zadań. Na odrębne projekty badawcze nie ma zwykle pieniędzy, chyba, że skanowanie georadarem wskaże ciekawą strukturę, np. przejście podziemne. Georadar znakomicie sprawdza się w polu. W miastach z powodu kamieni w bruku czy licznych ingerencji w podłoże w minionych stuleciach - obraz nie jest już tak dokładny. Ten problem był widoczny kilka lat temu, kiedy badano ul. Długą na styku z pl. Wolności. Na wyniki prowadzonych w ostatnich tygodniach badań raciborskiego Rynku musimy poczekać. Wykonywane były

Fot. K. Kubik

tajemnice raciborskiego Rynku? Badania archeologiczne związane z budową basenu przeciwpożarowego przy Kolumnie Maryjnej prowadzono przed II wojną światową. Najszerzej zakrojone i profesjonalne wykopaliska zrealizowano jak dotąd w latach 90. XX w., kiedy wymieniono bruk. Wykopy sondażowe sięgały wówczas aż do calca, czyli tej warstwy ziemi, gdzie nie ingerował człowiek. Ujawniono wtedy m.in. fragmenty dawnej zabudowy, w tym sukiennic wzniesionych na środku Rynku; rorkastli, czyli studni, do której dostarczano wodę źródlaną z Obory; wyłożonych faszyną i drewnem ulic (znajdują się ponad 2 metry poniżej obecnego poziomu), a także, co było zaskoczeniem, średniowiecznego cmentarza w pobliżu wejścia do kościoła pw. św. Jakuba. Owocem tamtych badań są też liczne artefakty zgromadzone w Muzeum. W następnych latach założono kilka kolejnych wykopów sondażowych. Znów natrafiono na

przez dr. Mirosława Furmanka, doświadczonego archeologa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz ten kierował wykopaliskami w miejscu, gdzie stoją obecnie hale Eko-Okien. Badania sfinansował Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Opr. waw

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy, przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner i radni Rady Miasta Racibórz łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i przyjaciółmi aspiranta

Michała Kędzierskiego, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

REKLAMA

mation Management), Alex Mc-

wyrażającą zgodę na prowadzenie kierunku pielę- Leod, PhD z Texas State Unigniarstwo i udzielono PWSZ akredytacji na okres ko- versit podpisali List Intencyjny lejnych 3 lat - informuje dr inż. arch. JSM, Prof PWSZ inicjujący współpracę pomiędzy Joanna Sokołowska-Moskwiak, rzeczniczka prasowa uczelniami. Na czerwiec plauczelni. nowany jest panel dyskusyjny,

Kontrola Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych odbyła się 19 marca z powodu obostrzeń pandemicznych w formule on-line. Weryfikacji podlegały dokumentacja i metody procesu kształcenia, zaplecze dydaktyczne, a także kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. - Obszary poddane kontroli zostały wysoko ocenione przez komisję. Dyrektor Instytutu Marek Sroka oraz władze uczelni bardzo dobrze zaprezentowały kierunek – podkreśla dr Sokołowska-Moskwiak. Protokół pokontrolny wpłynął 26 marca. Pozwolił uczelni z optymizmem oczekiwać na decyzję. Ta - choć datowana na 29 kwietnia - wpłynęła dziś, 12 maja.

- Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy jako uczelnia fakt uzyskania przez kierunek pielęgniarstwo pozytywnej akredytacji! Składam szczególne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kierunku do procesu kontrolnego. Pandemia pokazała jak bardzo ważna jest praca personelu medycznego. Jesteśmy dumni, że z PWSZ w Raciborzu w tych trudnych czasach jest w stanie odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie i kształcić nowe pokolenie pielęgniarek i pielęgniarzy – mówi dr Paweł Strózik, rektor PWSZ w Raciborzu. W kwietniu rektor PWSZ w Raciborzu, dr Paweł Strózik, oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją dot. Zdrowia (Department of Health Infor-

podczas którego polscy i amerykańscy wykładowcy i studenci podzielą się doświadczeniami w zakresie roli, jaką odgrywa pielęgniarstwo w walce z pandemią. Raciborska PWSZ wpisuje się w kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Uczelnia realizuje obecnie projekt „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Na budżet projektu składają się środku europejskie oraz dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia, a łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 563 230,45 zł. Powstaje monoprofilowe centrum symulacji medycznej. W skład obiektu mieszczącego się na powierzchni prawie 600 m2 wejdzie 6 sal dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Zapewni to możliwość kształcenia studentów w warunkach zbliżonych do warunków szpitalnych. Opr. w

Racibórz » - Nie możemy pozwolić sobie na brak miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, które poza bezpośrednią obsługą turystów będzie motorem rozwoju biznesu turystycznego i swoistym think tankiem turystycznym - informuje wiceprezydent Dawid Wacławczyk odnośnie lokalu po Raciborskim Centrum Informacji przy ul. Długiej, który od kilku miesięcy stoi pusty

LOT. Nowy pomysł na reaktywację centrum informacji przy Długiej - Biorąc pod uwagę to, w jakim tempie rozwija się obecnie turystyka indywidualna i aktywna, taka jak kajakarstwo czy turystyka rowerowa, jakim zainteresowaniem cieszą się mniej znane dotąd miejscowości i atrakcje, oraz zważając na fakt, że Polacy w najbliższym czasie będą zwiedzać przede wszystkim swoje najbliższe okolice i spędzać urlop w Polsce – nie możemy pozwolić sobie na

brak miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, które poza bezpośrednią obsługą turystów będzie motorem rozwoju biznesu turystycznego i swoistym think tankiem turystycznym. Nadal stoję na stanowisku, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem byłoby powierzenie prowadzenia takiej jednostki firmie prywatnej, ale jak wiemy – radni obecnej koalicji nie zgodzili się na takie rozwiąza-

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl

nie. Nie pozostaje nam nic innego niż zaakceptować ich wolę i poszukać innego rozwiązania. Uważam, że radni byliby w stanie poprzeć to, by te funkcje wzięła na siebie powołana do tego organizacja pozarządowa. Rozpocząłem już rozmowy z klubami na temat utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej, która byłaby reprezentacją całego samorządu, sektora społecznego i biznesu. Taka

Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

jest idea LOT-ów, które działają w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej i ściśle współpracują z ROT-ami, w naszym wypadku ze Śląską Organizacją Turystyczną. Jeśli radni się zgodzą – punkt na ulicy Długiej mógłby zacząć działać pod koniec czerwca lub w lipcu - informuje nas wiceprezydent Dawid Wacławczyk. (w)

R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA


Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Fot. Rafako

Racibórz » - Na odejście bliskich, znajomych, przyjaciół nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko, za rano, za nagle. Dopada po pracy, przed kąpielą, po obiedzie. Dopada w domu lub poza nim. Przychodzi w sobotę, a przecież mogłaby w czwartek czy w niedzielę. Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia

Przyjaciele z Rafako wspominają śp. Stanisława Fudali W sobotni wieczór, 10 kwietnia 2021 r., dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Staszka, ukochanego męża, ojca, teścia i dziadka… a dla nas pracowników firmy, wspaniałego przyjaciela, kolegi, znajomego. Szok, niedowierzanie, smutek i żal. Po trzech tygodniach zmagania się z chorobą i wiary nas wszystkich, że Staszek , jak wielu z nas, chorobę pokona i wróci do domu, do najbliższych, do nas znajomych, niestety los sprawił inaczej. A przecież wszyscy czekaliśmy na niego w pracy, by pożegnać się z nim z racji jego odejścia na zasłużoną emeryturę po 41 latach nieprzerwanej pracy w firmie RAFAKO, nie dopuszczając do świadomości myśli, że Staszek mógłby nie wrócić. Czekaliśmy na niego, by złożyć mu podziękowania za długoletnią współpracę, by wręczyć przygotowane upominki i kwiaty, by złożyć życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia na dalsze lata spokojnego życia na emeryturze, by przy kawie i ciasteczku powspominać czasy współpracy między sobą. I tak naprawdę …. i my i to wszystko, nadal czekają, pomimo świadomości, że biegu czasu nie da się zatrzymać i cofnąć, a tego co się dokonało nie da się zmienić. Straciliśmy wspaniałego człowieka, przyjaciela, kolegę, znajomego, a zawodowo, bardzo dobrego fachowca o wysokich kwalifikacjach i ogromnym doświadczeniu zawodo-

wym w kierunku spawalniczo-metalurgicznym, pod którego okiem i nadzorem pedagogicznym wykształciły się setki spawaczy w różnych metodach spawania, a także nabierało szlifów zawodowych i doświadczenia dziesiątki metalurgów i spawalników rozpoczynających karierę zawodową po ukończeniu studiów wyższych. Pozostanie po Nim luka bardzo trudna do zastąpienia pod względem doświadczenia, wiedzy, uznania w branży spawalniczej, nie tylko w firmie, ale i poza nią. Dla wielu z nas Staszek był i pozostanie ogromnym autorytetem, z którego zdaniem każdy się liczył, którego opinie w wielu kwestiach były brane pod uwagę, jego rady stawały się nieocenione dla młodszego pokolenia współpracowników i nie tylko, a pośród załogi firmy cieszył się wielkim uznaniem. Tych rad nie szczędził nikomu i udzielał ich każdemu, kto tylko o takowe zwrócił się do Niego. Staszek był niesłychanie konsekwentny w tym co robił, nie pozostawiając żadnego problemu zawodowego bez rozwiązania, a stawiane sobie cele z reguły zostawały osiągane, pomimo ogromnego wysiłku i często obciążającego stresu i nerwów. Z uznaniem i szacunkiem ocenialiśmy Staszka m. in. za to, że nawet w najbardziej „kryzysowych” sytuacjach, których niejednokrotnie w firmie nie brakowało, nigdy nie zauwa-

żało się u niego nadmiernych emocji, wzburzenia, opryskliwości, arogancji, nietolerancji, ignorowania drugiej osoby, lecz zawsze okazywał szacunek , kulturę osobistą i akceptację w stosunku do innych, ze swoimi adwersarzami włącznie. Przy tym wszystkim cechowała go niesamowita skromność, pokora, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka. I choć Staszek miał ostatecznie ustalony plan odejścia z firmy i przejścia w stan spoczynku zawodowego, to zapewne służyłby nadal pomocą i radą, dzieliłby się nadal swym doświadczeniem i wiedzą zawodową, kiedy tylko zwrócono by się do niego o pomoc. Tej pomocy nigdy nie skąpił nikomu, za co ogromny szacunek i uznanie okazywali mu wszyscy, z którymi Staszek miał jakiekolwiek kontakty zawodowe, a także osobiste. Niestety jego śmierć uniemożliwiła takowe na zawsze. 41 lat pracy nieprzerwanie w jednej firmie wydawałoby się czymś niemożliwym. Tyle właśnie lat pracy zawodowej Staszek poświęcił firmie RAFAKO. Po zakończeniu edukacji, której zwieńczeniem było ukończenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach tytułem magistra inżyniera spawalnictwa, w roku 1980 rozpoczął pracę w RAFAKO SA jako spawalnik. Tej dziedzinie zawodowej, jako wiodącej w procesach wytwarzania w firmie, poświęcił zdecydowanie największą część swojej kariery zawodowej, łącząc ją z pracą pedagoga w przyzakładowej szkole zawo-

dowej. Kierował także Zakładowym Ośrodkiem Spawalnictwa, z którego wyszło kilkaset adeptów w zawodzie spawacza. W latach 1998 - 2001 piastował stanowisko Szefa Kontroli Jakości, po czym od roku 2001 objął funkcję Głównego Spawalnika firmy, którą piastował do chwili przejścia na emeryturę. Poza ogromnym uznaniem, jakim cieszył się w firmie (o czym wspomniano powyżej) cieszył się nim także poza nią, m. in. w jednostkach notyfikowanych UDT, TUV, Lloyd,s, Biuro Veritas, w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, Politechnice Śląskiej w Gliwicach z którymi firma RAFAKO stale współpracowała. Miał szereg stałych kontaktów z firmami produkującymi urządzenia i materiały spawalnicze. Prywatnie zapamiętamy go jako sprawdzonego i wiernego kompana spotkań towarzyskich, który zawsze pamiętał kto i kiedy obchodzi swoje imieniny, urodziny, aby o nikim nie zapomnieć i złożyć mu życzenia w dniu jego święta. Takich ludzi nie spotyka się wielu … pełnych empatii, serdeczności, życzliwości. My jego koledzy z pracy mieliśmy to szczęście poznać Staszka i spędzić z nim niezapomniane chwile które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Żegnamy Cię Staszku nasz nieodżałowany kolego, przyjacielu …. spoczywaj w pokoju … Cześć Twojej pamięci!!! (materiał nadesłany z Rafako S.A.)

Racibórz » W minioną sobotę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu

Śląskim zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobówką, który nie korzystał podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa. Policyjne czynności nie zakończyły się jednak mandatem karnym. W związku z próbą przekupienia mundurowych 49-latek został zatrzymany.

Wręczył policjantom łapówkę i polecił kupić... Policjanci ruchu drogowego wodzisławskiej komendy patrolując ulicę Bogumińską w Wodzisławiu Śląskim, zauważyli kierującego, który podczas jazdy nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Podczas kontroli jeOGŁOSZENIE

den z policjantów poinformował 49-latka, że nakłada na niego mandat i punkty karne. By tego uniknąć, mężczyzna zaproponował stróżom prawa łapówkę, wkładając banknot do dowodu rejestracyjnego i przekazując

go do ponownego sprawdzenia. Mężczyzna powiedział policjantom, by nie przypisywali mu punktów karnych, a w zamian za pieniądze, które włożył do dokumentów, kupili sobie obiad. Reakcja policjantów

nie mogła być inna. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. 49-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Stalmacha 14/1a lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal użytkowy oznaczony nr 1a znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Raciborzu przy ul. Stalmacha nr 14; składa się z czterech pomieszczeń o powierzchni użytkowej 28,76 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka gruntu oznaczona nr 2275/180 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0364 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029037/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu

5.

Cena wywoławcza

88 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

16 czerwca 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8 800 zł, winno być uznane na rachunku bankowym gminy do 9 czerwca 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

(kpp) OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowa zabudowana dz. nr. 2816/193 (k.m.2) obręb Racibórz – ul. Opawska (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego) bezprzetargowy Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


4 » Historia

Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Lipiec 1946 r. Ziemia raciborska, do której Czesi wysunęli po II wojnie światowej roszczenia terytorialne, znajdowała się wówczas pod baczną obserwacją ostrawskiej ekspozytury służb bezpieczeństwa Czechosłowacji.

ce naszemu dokumentowi. Materiałom tym należy przypisać jednak wysoką wiarygodność: w końcu przygotowywano je na własny użytek, i wydaje się, że urzędom powinno zależeć na odpowiedniej jakości i wiarygodności pozyskiwanych informacji. To czy władzom czechosłowackim zależało by na wykorzystaniu propagandowym raciborskich wysiedleń i towarzyszącego im mordu to inna sprawa. Można przypuszczać, że możliwość ich ujawnienia nie była wcale „asem w rękawie”, gdyż również w Czechosłowacji prowadzone były wysiedlenia. Tak jak i Polsce oraz w innych krajach dochodziło w związku z tym do nadużyć, włącznie z mordami, na które władze często .przymykały oczy, mając zapewne w pamięci wojenne doświadczenia i chęć zemsty za doznane krzywdy. Temat powojennych wysiedleń z Raciborza i okolicy nie został do tej pory zbytnio przebadany i opracowany, a już znaleziona w przywoływanym wyżej raporcie informacja o masowym mordzie nie pojawiła się dotąd w żadnych opracowaniach dotyczących historii miasta i powiatu. Tej makabrycznej sprawy nie znają żyjący raciborscy historycy. Dotąd nie znaleziono też bezpośrednich informacji o przedstawionych wydarzeniach w materiałach znajdujących się w raciborskim Archiwum Państwowym. Być może wyjaśnienia czy przynajmniej wskazówki kryją się w przechowywanych przez Instytut Pamięci Narodowej aktach Służb Bezpieczeństwa czy Milicji? Coraz mniej prawdopodobne, by wciąż żyli świadkowie opisywanych wyżej wydarzeń. Nie wiadomo też, czy żyją jeszcze osoby, które mogły słyszeć o tych wydarzeniach z opowieści rodziny czy znajomych – łatwo sobie wyobrazić, że komuniści tuszowali takie zdarzenia, a świadkowie bali się o nich mówić, milcząc przez długie lata w strachu przed ewentualnymi represjami za ich ujawnienie. Jeśli jednak ktoś z czytelników posiada choćby skąpe informacje o wysiedleniach z Raciborza i dokonanym w związku z nimi masowym mordem, proszony jest o kontakt pod adresem E-Mail: kamil.kotas@wp.pl lub pod nr tel. 607-223-150. Z szacunku dla ofiar należy dążyć do wyjaśnienia opisywanych wydarzeń, które były częścią trudnej powojennej historii naszego raciborskiego „mikrokosmosu”.

1946. Tajemniczy masowy mord w Raciborzu Służby te podlegały Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które wykorzystywało zbierane informacje dla swoich potrzeb, jak i przekazywało je dalej. Z zebranych materiałów korzystały również Kancelaria Premiera (w której działało specjalne biuro do spraw śląskich – Slezská Kancelář) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W poufnym piśmie czechosłowackiego MSW do MSZ z 6 sierpnia 1946 r., przytoczono raport sporządzony przez ostrawską bezpiekę, na temat ówczesnej sytuacji w powiecie raciborskim i szokujących wydarzeń mających mieć miejsce w Raciborzu. Co takiego było przedmiotem owego pisma? Przytoczmy okraszone licznymi cytatami streszczenie tego dokumentu, oparte na własnym, luźnym tłumaczeniu. Czescy informatorzy donosili w lipcu 1946 r. o tym, że polska administracja dokonywała nieraz brutalnych wysiedleń osób, które nie chciały zadeklarować narodowości polskiej. Gwoli uzupełnienia dodajmy, że odbywało się to zapewne w związku z przeprowadzanym po wojnie przez polskie władze procesie weryfikacji narodowościowej, REKLAMA

a podobnych, bolesnych wysiedleń dokonywały również inne europejskie państwa (na mocy porozumień zawartych przez wojennych zwycięzców). W raporcie czytamy, iż wysiedlana miała być wówczas nie tylko ludność niemiecka, ale też osoby, które nie deklarowały otwarcie narodowości czeskiej [miano na myśli tzw. Morawców?], a to z obaw przed represjami i prześladowaniami ze strony polskiej milicji. Taki transport, liczący ponad tysiąc osób, miał być odprawiony wieczorem 6 lipca 1946

r. Polscy decydenci zdecydowali wówczas o rozdzieleniu wysiedlanych rodzin tak, aby mężczyźni i kobiety transportowani byli osobno. Ze strony wywożonych doszło przy tym do niepokojów oraz przejawów agresji wobec nadzorujących akcję polskich urzędników. Powstałym na dworcu kolejowym zamieszaniem zainteresowali się obecni w Raciborzu radzieccy funkcjonariusze. Skierowali oni do strony polskiej zapytania o powody prowadzonych działań, na co mieli otrzymać odpowiedź, iż zgromadzone

na dworcu osoby dobrowolnie zgłosiły się do wysiedlenia. Na dowód miano przedłożyć listy z podpisami wywożonych osób, które – jak jednak oceniali czescy informatorzy – zostały pozyskane nieprawidłowo: często były to podpisy na listach dotyczących innych spraw. Ostatecznie, wywózka osób z powiatu raciborskiego się odbyła. I tak, część została wywieziona do Niemiec prostą drogą przez Wrocław, a część miano wysłać drogą okrężną przez... Kraków oraz jakoby przez Rumunię i Jugosławię! Powyższa relacja to jednak nie koniec historii związanej z akcją wysiedlania, zrelacjonowaną w czeskim raporcie. Dnia 13 lipca 1946 r. raciborscy robotnicy, przeprowadzający na ulicy Klasztornej roboty ziemne przy wodociągu, mieli zwrócić uwagę na silną woń dochodzącą z sąsiedniego budynku. Zapach wydobywał się z piwnic przedwojennej szkoły, którą P. Newerla zidentyfikował jako Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle. Budynek tej placówki mieścił po wojnie starostwo powiatowe a obecnie znajduje się w nim Powiatowy Urząd Pracy. Niektórzy z robotników postanowili wejść do piwnic. Mieli tam odkryć ciała 76 kobiet i dziewczyn, będących w wieku od 17 do 35. lat z ranami kłutymi w okolicach serca. Wszystkie ofiary można było jeszcze jakoby rozpoznać. Wieści o tym odkryciu szybko rozeszły się po Raciborzu. Na miejsce przybyło sporo mieszkańców, chcących przekonać się, czy nie rozpoznają tam ciał znajomych im osób, których tydzień wcześniej wysiedlono. W nocy, z soboty na niedzielę 14 lipca 1946 r., zwłoki wywieziono samochodami transportowymi w nieznanym kierunku. Pomiędzy mieszkańcami rozeszło się, iż ofiary były przed zamordowaniem gwałcone. W raporcie dodano, iż znane były wówczas przypadki, kiedy pijani polscy milicjanci dopuszczali się gwałtów na kobietach,

a w przypadku niepowodzenia odgrażali się im. Niestety nie ustalono szczegółów opisanych wydarzeń. Raport zakończono podsumowaniem nastrojów morawsko usposobionej ludności. Miała się ona znajdować w stanie rozpaczy i bezradności, żywiąc nadzieję, iż uratować może ją przyłączenie ziemi raciborskiej do Czechosłowacji. Zwrócono też uwagę, że już od pewnego czasu zauważono zwiększony napływ uchodźców z okolic Raciborza w granice południowego sąsiada. Nie wiadomo na ile temat wysiedleń i masowego morderstwa znalazł swe miejsce w dalszych czechosłowackich raportach. Zdjęcia przytaczanego dokumentu otrzymano przypadkowo od historyka z czeskiej części Śląska. W związku z tym nie wiadomo co kryją dalsze zbiory archiwalne towarzysząREKLAMA

Kamil Kotas


Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz. pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól REKLAMA

sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC skup-złomowanie 24h.tel.501525-515

Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów REKLAMA

W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel.

kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Rraca w restauracji Restauracja Żurek przyjmie do pracy osobę do pracy w kuchni, wymagania : umiejętność lepienia pierogów, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w gastronomi

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

mile widziane, obowiązki :przygotowanie posiłków oferowanych przez naszą restaurację,zapewniamy umowę, praca od 9-17. Tel. kom.: 661680591. e-mail: monkar13@onet.pl. Praca w restauracji Obecnie poszukujemy osoby do pracy w naszej restauracji, która będzie,odpowiedzialna za obsługę klienta naszej restauracji,Wymagania:-znajomość kasy fiskalnej,-książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych-umiejętność pracy w zespole-Praca od pn-pt w godz. 9-17, umowa o pracę lub zlecenie. Tel. kom.: 661680591. e-mail: monkar13@onet.pl. Praca przy zbiorze truskawek Witam przyjmę osoby chętne przy zbiorze Truskawek w Raciborzu(centrum). Praca w godzinach porannych (2-3 godziny dziennie) od końca maja do połowy czerwca. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.. tel. kom.: 691962831. Specjalista ds. marketingu Firma Solpak zatrudni specjalistę ds. marketingu Szczegóły w artykule poniżej: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/88430-solpak-poszukuje-pracownikow-do-zakladu-w-miejscowosci-nedza. Miejsce pracy: Nędza k. Raciborza. tel.: 327774384. e-mail: praca@solpak.pl. www. solpak.pl. Technolog żywności Firma Solpak zatrudni technologa żywności. Szczegóły w artykule poniżej: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/88430-solpak-poszukuje-pracownikow-do-zakladu-w-miejscowosci-nedza Miejsce pracy: Nędza k. Raciborza. tel.: 327774384. e-mail: praca@solpak.pl. www. solpak.pl. Zatrudnię elektryka, operatora koparki Prężnie rozwijająca się firma zatrudni pracownika na stanowisko operatora koparki oraz elektryka. Praca od poniedziałku do piątku na terenie woj. śląskiego i opolskiego. Wykonywana praca polega na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz wykonywaniu przewiertów sterowanych.. tel.: 506131937. Tel. kom.: 506131937. e-mail: biuro@ elektrolex.pl.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


6 » Rozrywka

Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

16 MAJA GODZ. 16.00, ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ – ZACZAROWANY OGRÓD MUZYKA W ZACZAROWANYM OGRODZIE – KONCERT W ZACZAROWANYM OGRODZIE Zapraszamy na pierwszy koncert plenerowy w tym sezonie pt. Muzyka w Zaczarowanym Ogrodzie, który odbędzie się w niedzielę 16 maja, o godzinie 16:00 w Arboretum Bramy Morawskiej. Wystąpi kwartet smyczkowy 4ever w składzie: Paulina Świerczek – altówka, Wiktoria Linek – skrzypce, Marta Linek – skrzypce, Dominik Kilijan – wiolonczela. Zaprezentowane zostaną utwory z repertuaru A. Piazzoli, F. Sinatry, L. Armstronga, Abby, ale również motywy przewodnie z filmów Disneya: Pocahontas czy Król Lew. Wstęp wolny (ograniczona liczba miejsc siedzących).

30 MAJA GODZ. 17.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - WIOSNA BUDZI ZWIERZĄTKA

Wiosenne brzmienie muzyki, wpadające w ucho piosenki o zwierzątkach, dużo dobrej energii i zabawy, a przy okazji wiatr w muzyczne skrzydełka, naszych maluszków. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncert przeniesiony z 22.05.2021

Bilety w cenie 15 zł ulgowy (dzieci) 25 zł normalny (dorośli) do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl. Honorowane raciborskie karty: „Rodzina +’” oraz „Senior 60+”

19 LISTOPADA GODZ. 17.15 I 20.15, RCK RDK UL. CHOPINA 21 PRZYGODA Z OGRODNIKIEM – SPEKTAKL KOMEDIOWY „Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biznesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od samorozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się coraz gorzej… Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, zaplanowany na 29.05.2021 w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, zostaje przeniesiony na 19.11.2021.Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, zmieniają się natomiast godziny: 17.15 i 20.15 zamiast 16.00 i 19.30. Państwa bilety zachowują ważność. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym kupili Państwo bilety.

23 MAJA O GODZ. 17.00, OGRÓD KULTURALNYRCK DK „STRZECHA” (UL. LONDZINA 38) ALMANACH PROWINCJONALNY NR 33. - LITERATURA I MUZYKA W OGRODZIE KULTURALNYM RCK DK „STRZECHA”

33 numer „Almanachu Prowincjonalnego” przynosi tradycyjną już dawkę poezji, felietonów, recenzji i publicystyki. Dominantę stanowi czterogłosowe wspomnienie wybitnego poety z Sanoka, Janusza Szubera. Blok tłumaczeń rozszerzają Antoni Libera z niemieckiego (Rilke) oraz Michał Bzinkowski z greckiego (T. Liwaditis). Numerowi patronuje niejako Ernest Bryll, zdjęcia to dzieło Pawła Okulowskiego. Gościem specjalnym będzie jeden z autorów numeru, wrocławianin Robert Gawłowski, znakomity poeta, krytyk literacki, dramaturg i radiowiec; znawca i miłośnik Hellady. W ostatnim czasie opublikował trzy (!) tomiki, w tym znakomicie przyjęty przez krytykę „Pył”. Muzycznie - recitalem zatytułowanym „Wiersze (pod)różne” wieczór umili Kuba Blokesz. Wstęp wolny

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz , ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30 REKLAMA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE Z DNIA 14.05.2021 ROKU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam, o podjęciu, przez Radę Gminy Krzyżanowice, uchwały Nr XXIV/70/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. Granicą obszaru objętego zmianą studium, w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jest granica administracyjna gminy Krzyżanowice, wskazana na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały, w skali 1: 80 000. Granice dwóch obszarów objętych zmianą studium, w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, wskazane zostały na załączniku graficznym nr 2 do ww.j uchwały, w skali 1: 15 000. Ww. uchwała wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 jest do wglądu w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, w godz. pracy urzędu, pok. Nr 10, codziennie, za wyjątkiem sobót i dni świątecznych. Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do zmiany studium w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej, tj. do dnia 07.06.2021 r. Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać: 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Krzyżanowice, 47 – 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5; 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Krzyżanowice, w godzinach pracy urzędu; 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@krzyzanowice.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium – Wójt Gminy Krzyżanowice, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 10, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: +48 (32) 419 40 50 wew. 141. Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem, przez Wójta Gminy Krzyżanowice, danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowej zmiany studium..., wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania zmiany studium..., zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Krzyżanowice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, w tym danych osobowych zawartych we wnioskach, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Obowiązek ten wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Wójta Gminy Krzyżanowice, dostępne są w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47–450 Krzyżanowice oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce ochrona danych osobowych: http://www.bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


8 » Reklama

Piątek, 14 maja #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Stosunkowo nowym i proekologicznym zjawiskiem jest inwestowanie samorządów oraz deweloperów w rewitalizację istniejących już budynków, w szczególności kamienic. Jeden z przedsiębiorców postanowił zainwestować w odnowienie kamienicy w centrum Raciborza przy ulicy Batorego 14.

NOWE ŻYCIE

kamienic w Raciborzu

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela firmy, inwestycja Batorego14 to miejsce, które jeszcze w tym roku będzie perłą nieruchomości Raciborza. To drugi projekt inwestora działającego pod marką DEVEPROM realizowany w naszym mieście. Firma kładzie nacisk na to, by jej inwestycje wywierały pozytywny wpływ na otaczającą je przestrzeń i spełniały swoją funkcję użytkową w zgodzie z zasadami współżycia społecznego oraz uwarunkowaniami lokalnymi. W kamienicy mamy możliwość zaaranżowania antresoli, co daje nam dodatkową przestrzeń. W przedsięwzięciu Batorego14, w ramach remontu mieszkań i części wspólnych, zostaną oczyszczone ściany i w miarę możliwości pozosta-

wiona oryginalna cegła. Dzięki temu wnętrza uzyskają nietuzinkowy, loftowy charakter. W kamienicy jest 27 lokali mieszkalnych w metrażu od 30m2 do 60m2 do których będzie możliwość dokupienia pomieszczeń gospodarczych –

komórek lokatorskich. Mieszkania będą oddane w stanie deweloperskim. W budynku będzie także znajdował się funkcjonalny lokal usługowy. Części wspólne tj. klatki schodowe i hole, zostaną wyremontowane, a fasada jest już poddawa-

na renowacji przy współpracy z Konserwatorem Zabytków, co pozwoli zachować oryginalne zdobienia. W ramach inwestycji, budynek będzie wyposażony w proekologiczne technologie. Części wspólne będą oświetlane

przy użyciu energooszczędnych lamp, których zasilanie wspomagają zlokalizowane na dachu panele fotowoltaiczne. Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów za energię elektryczną, a jednocześnie wykorzystanie odnawianych zasobów skutkuje zmniejszeniem ilości smogu i emisji CO2. Dla inwestora ważne jest, by kamienica była przyjazna lokatorom i spełniała ich oczekiwania, dlatego dba o najwyższe standardy wykończenia swoich realizacji. Ciekawą inicjatywą, jaką podejmuje deweloper jest zobowiązanie się do zasadzenia dwóch drzew za każde sprzedane mieszkanie. Zapytaliśmy przedstawiciela spółki o motywację, jaka przyświeca ich działaniom. Oto, co usłyszeliśmy:

„Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, starając się spełnić nie tylko potrzeby najbardziej wymagających klientów, ale również dostarczając wartość dla naszych inwestorów. Połączenie pasji i profesjonalizmu sprawia, że nasze oczekiwania względem własnych projektów zazwyczaj znacznie przewyższają wymagania rynkowe. Z tego powodu poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko. Daje nam to niezbędną energię i motywuje do ciągłego doskonalenia. W ten sposób jesteśmy w stanie realizować trudne, ale też i nietuzinkowe projekty budowlane i remontowe”

Jeśli chcecie poznać OFERTĘ MIESZKAŃ w rewitalizowanej kamienicy, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem sprzedaży inwestycji BATOREGO 14 Tel.: 694 006 222 | email: info@deveprom.com.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 19-2021-[632]  

Nasz Racibórz 19-2021-[632]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded