Page 4

Aktualności

»4

POWIAT Dwie nowe karetki dla powiatu raciborskiego Jedna dla Raciborza, druga dla Krzyżanowic. Przetarg na zakup pierwszej już rozstrzygnięto. Ambulans dostarczy spółka RATOWNIK – AMBULANSE z Jabłonnej. Koszt to 497 tys. zł. Zakup pierwszej karetki to - przypomnijmy - efekt akceptacji wniosku, jaki powiat złożył w lutym tego roku w Ministerstwie Sprawiedliwości dysponującym środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z inicjatywy Pawła Knopa z raciborskiej lecznicy. Umowę w imieniu ministra podpisał dr Marcin Romanowski dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, a w imieniu powiatu raciborskiego - starosta Grzegorz Swoboda oraz wicestarosta Marek Kurpis. Udało się już rozstrzygnąć przetarg. Ambulans przyjedzie we wrześniu. To renault master z silnikiem 2299 cm sześc. dCI, mocą 170 km i wyposażeniem wartym 197 tys. zł. 6 sierpnia starostwo poinformowało, że powiat otrzyma drugi ambulans. - Tym razem ministerstwo przekaże na ten cel 400 tysięcy złotych. Pojazd będzie stacjonował w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach – informuje zarząd . Pieniądze pozyskano w efekcie starań Katarzyny Dutkiewicz, posłanki na Sejm a do niedawna radnej powiatowej – mówi starosta Grzegorz Swoboda, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w pozyskiwanie środków. Zakup odbędzie się trybie zamówień publicznych. - W Krzyżanowicach mamy teraz stosunkowo dobry pojazd, który przesuniemy na Gamowską. Dzięki temu będziemy mieli pełne zabezpieczenie w karetki - dodaje starosta.

Księżycówka z Ocic do Żerdzin do remontu?

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com wały tematu, nie chcąc drażnić ociczan. - Teraz też tematu nie ma - mówi wprost starosta Grzegorz Swoboda. Wiejska to droga powiatowa, a w budżecie nie ma pieniędzy na jej remont. - W tym roku realizujemy tak dużo inwestycji, że brakuje nam na wkład własny do projektów. Z dróg robimy Łąkową-Kościuszki, ponadto drogi w Jastrzębiu czy Rudyszwałdzie - dodaje.

Lipiec przyniósł spadek bezrobocia w powiecie

REKLAMA

opr. w, fot. archiwum portalu, na zdj. tegoroczni maturzyści

Z 1517 na koniec czerwca do 1510 na koniec lipca spadła liczba bezrobotnych w powiecie raciborskim. Pracodawcy zgłosili 276 miejsc pracy. Według danych szacunkowych, z końcem lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych było 1510 osób bezrobotnych, w tym 1000 kobiet.  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:  ƒƒ do 25 roku życia – 179 osób  ƒƒ długotrwale bezrobotne – 779 osób  ƒƒ powyżej 50 roku życia – 408 osób  ƒƒ niepełnosprawne – 137 osób 

Powstaje kolejna wieża widokowa w powiecie raciborskim

W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco (kolejno gmina, ogół bezrobotnych, kobiety): Racibórz 835/540, Kornowac 62/41, Krzanowice 75/54, Krzyżanowice 147/93, Kuźnia Raciborska 180/121, Nędza 82/56, Pietrowice Wielkie 62/43, Rudnik 67/52. OGÓŁEM: 1510/1000  W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 276 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: pracownik produkcji, kosiarz, pomoc kuchenna, spawacz MAG /135/, pracownik restauracji, fryzjer damsko-męski/barber, sprzątaczka, szwaczka/krawcowa, kasjer-sprzedawca, kelner/kelnerka, rzeźnik, pakowacz ręczny. 

Matematycy z II LO na czele

Przy okazji odnowienia fragmentu drogi polnej od Leśmiana-Wierzyńskiego w kierunku Żerdzin padają pytania o remont przedłużenia Wiejskiej od końca zabudowy Ocic do DW 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz. To droga powiatowa. Od lat padają apele, by odnowić jej nawierzchnię. Dziś pełna jest dziur i wybojów. Ochrzczono ją mianem Księżycówka. Stanowi bypass DW 416 prowadząc od zjazdu na wysokości Żerdzin przez Ocice do skrzyżowania z DK 45 przy klasztorze Annuntiata. Część kierowców, ryzykując uszkodzenia zawieszenia, decyduje się na przejazd omijając korki w rejonie nerki. Zarządca drogi uprzedza, że nawierzchnia na długości około 700 m jest uszkodzona. To, co wydaje się dobre dla innych, budzi sprzeciw mieszkańców Ocic. Nie chcą kawalkady samochodów jadących przez uliczki tej dzielnicy. To dlatego poprzednie władze miasta i powiatu nie podejmo-

ƒƒ Średnia dla szkoły 54,02 proc. ƒƒ W CKZiU nr 2 Mechanik najlepsi byli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 100 proc. Zdawały jednak cztery osoby. Pozostali:  1. technik mechatronik 95,35  2. technik elektronik 75  3. technik elektryk 64,29  4. technik informatyk 79,42  5. technik mechanik 81,82  Średnia dla szkoły 84,21 

PUP

100 proc. uczniów profilu matematyczno-fizycznego II LO zdało maturę. W Technikum nr 3 CKZiU nr 1 odnotowano wyniki poniżej 20 proc., a w Ekonomiku nawet poniżej 10 proc. Najlepiej podczas tegorocznej matury poradzili sobie uczniowie II LO. Zdawalność wyniosła 95,18 proc. W poszczególnych profilach kształtowała się następująco (w proc.):  1. mat-fiz 100  2. biol-chem 96,66  3. biol-geogr 89,65  4. mat-inform 96,87  5. mat-biol 93,54  6. społ-prawny 93,75  ƒƒ W I LO najlepszy wynik uzyskała klasa biol-chem - 96,42 proc. Pozostałe:  1. humanistyczny 78,57  2. matematyczny 80  3. biol-mat 83,87  ƒƒ Liceum Plastyczne 85,72  ƒƒ Średnia dla szkoły 85,72  ƒƒ W Ekonomiku najlepsi okazali się technicy ekonomości - zdawalność 78,19 proc. Pozostałe profile:  1. technik handlowiec 20  2. technik organizacji reklamy 56,52  3. technik spedytor 8,33  4. technik logistyk 63,33  ƒƒ Średnia dla szkoły 60 proc.  ƒƒ W CKZiU nr 1 (Budowlanka, Gastronomik) najlepiej zdawali technicy analitycy 93,75 proc. Pozostali:  1. technik budownictwa 67,65  2. technik ochrony środowiska 45,45  3. technik żywienia i usług gastronomicznych 13,33  4. technik usług fryzjerskich 18,18 

Po wieży przy Meandrach Odry w Chałupkach oraz obok kościółka pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich do końca sierpnia powstanie kolejna wieża widokowa w naszym powiecie. Będziemy z niej obserwować dolinę Odry, teren zbiornika Racibórz, pasma Beskidów i Sudetów oddzielone Bramą Morawską, a nocą gwiazdy i zjawiska astronomiczne. Budowa już ruszyła. Umowę na budowę wieży Gmina Kornowac podpisała z firmą Wil-Met Jan Wilczek z Gamowa, która wygrała przetarg, oferując kwotę 294 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - Etap III - budowa wieży widokowej w Gminie Kornowac. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wieżę widokową zaprojektowano na planie kwadratu w formie ostrosłupa o wysokości 19,72 m. Będzie miała trzy podesty widokowe - najwyższy na poziomie 921,5 cm. opr. w, źródło: kornowac.pl

Przy Dębicznej powstanie dalszy ciąg chodnika Jeszcze w tym roku przy ul. Dębicznej w Raciborzu powstanie dalszy ciąg chodnika. To efekt współpracy i uzgodnień starosty raciborskiego z prezydentem Raciborza. Kontynuacja ciągu pieszego przy drodze powiatowej, o którą wnioskowali mieszkańcy miasta będzie realizowana na odcinku blisko 150 m. Umowa z wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, zostanie podpisana w drugim tygodniu sierpnia. Następnie firma przejmie plac budowy, tak by nowy chodnik powstał do końca września tego roku. Wartość inwestycji to blisko 80 tys. złotych. - Cieszę się, że razem z prezydentem udaje się nam wspólnie realizować inwestycje, na których zależy mieszańcom – mówi starosta Grzegorz Swoboda. – Kolejny odcinek chodnika z pewnością zwiększy bezpieczeństwo pieszych – dodaje. Starostwo Powiatowe w Raciborzu REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Advertisement