Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 9 sierpnia 2019 r. ı Rok XII nr 32 (545) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

EKO-OKNA BUDUJĄ

w Pietrowicach dom zakonny Racibórz » Inwestycja ruszyła 1 sierpnia przy ul. Bończyka, w sąsiedztwie drewnianego kościółka pw. św. Krzyża oraz wieży widokowej i arboretum koło źródełka. Inwestorem są Eko-Okna S.A. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3 REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Przez media przewinęła się informacja o planach powiązania raciborskiego Muzeum z zamkiem. Jako że jestem autorem tej koncepcji, a za zgodą JM p. Rektor PWSZ mogę również wzmiankować, iż robię to jako pracownik uczelni, warto nakreślić o co w tym chodzi, bez wchodzenia w szczegóły, bo te z końcem sierpnia, uwzględniając potencjalne korzyści samego Raciborza, zostaną zaprezentowane radnym miejskim (powiatowi już opowiedzieli się ZA wdrożeniem koncepcji w życie). Racibórz, jak wiadomo, należy do najciekawszych historycznie miast górnośląskich, dysponując - nie waham się użyć tego słowa - najciekawszym zestawem zabytków oraz miejsc atrakcyjnych przyrodniczo. Jak dotąd zasób ten nie został sformatowany jako produkt turystyczny, przez co o turystyce chętnie mówimy, ale na niej nie zarabiamy, mimo iż z rynku od lat płyną doniesienia o dynamicznym rozwoju tzw. turystyki weekendowej, impulsowej albo mikrowyjazdów. Mniejsza z tym, jakiej terminologii użyjemy. Ważne

jest to, że coraz więcej polskich miast chce na takiej turystyce zarabiać - bezpośrednio poprzez zwiększenie wpływów z biletów do kasy np. muzeów, co pozwala przeznaczać pieniądze podatników na inne cele, np. drogi, oraz pośrednio poprzez dopływ klientów (turystów) do sektora gastronomiczno-hotelowego. Jedno i drugie ma ogromne znaczenie dla Raciborza, bo nasz zamek i muzeum generują dziś symboliczne wpływy z biletów, pochłaniając rokrocznie 2,5 mln zł z naszych podatków. Centrum Raciborza również wymaga ożywienia, szczególnie Długa, na której za odświeżeniem wyglądu nie poszło zapełnienie wolnych lokali użytkowych. Mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której miejskie muzeum dysponuje ogromnym zasobem zabytków z ograniczoną liczbą powierzchni wystawienniczych, a powiatowy zamek z kolei nie ma czego, ale ma za to gdzie pokazywać. Koncepcja stawia na realną, wymierną ekonomicznie współpracę miasta i powiatu. To jest fundament. Znajduje to akceptację w obu jednostkach samorzą-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

du. Po politycznej zgodzie na zamkowo-muzealną rewolucję przyjdzie czas na szczegóły, czyli wypracowanie scenariusza działań, kalendarza i wskazanie narzędzi, z udziałem wszystkich zainteresowanych, którzy zechcą wnieść swoją wiedzę, doświadczenie i pomysły. Nie chodzi tu więc o ocenę tego, co było, ale wskazanie tego, co być powinno, by dziedzictwo Raciborza przynosiło lokalnej społeczności profity w erze dynamicznego rozwoju sektora turystycznego, z zachowaniem funkcji kulturotwórczych dla nas samych, raciborzan.

Dziś o pieniądzach dla naszego powiatu. O pieniądzach rzeczywistych. O pieniądzach, za którymi stoi konkretna praca i przygotowania, a nie tylko obietnice bądź „załatwianie” po politycznych koneksjach. O trudnych negocjacjach, bo z odwiecznym hegemonem regionu - Rybnikiem, który chciał jak zwykle bywało połknąć całą pulę. Wtedy na swój odcinek Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Jednak we współpracy z partnerami udało nam się po raz pierwszy przełamać tę praktykę. Temat Zamku Piastowskiego wywołały ostatnie publiczne debaty i dyskusje; jakie powinien mieć funkcje i jak działać. Przypomnę, bo niektórzy nie pamiętają zamku w wieloletniej ruinie i ogrodzonych zardzewiałą siatką chaszczy. Dziś to zupełnie inne miejsce i cieszę się z tej dyskusji, bo świadczy o społecznym zaangażowaniu, chętnie się też w nią włączę. Bo zamek i wizja jego funkcjonowania jako ponadgranicznego centrum dziedzictwa kulturowego to przecież „moje dziecko”! Na początku, pracując jeszcze w urzędzie namówiłam skonfliktowanych wtedy włodarzy miasta i powiatu do posprzątania obiektu i choć udostępnienia go raciborzanom, by mogli odpoznać, że to przecież symbol niegdysiejszej stolicy księstwa

i poczuć rzeczywistą dumę i potrzebę powrotu do jego świetności. A wcale nie było łatwo zdobyć poparcie dla tej koncepcji! Argumentem mogły być tylko realne widoki na europejskie pieniądze. Tak więc najpierw była kwerenda skąd je można zdobyć, opracowanie koncepcji i pisanie wniosków: najpierw do tzw funduszy norweskich a potem do puli projektów kluczowych dla województwa. Do trzech razy sztuka: udało się w ramach puli dla subregionu! 5 mln euro! - to była najwyższa po dziś dzień dotacja dla powiatu raciborskiego - a projekty też dla gmin w imieniu naszego powiatu negocjowałam osobiście. W sumie 14 mln euro! Pozostałe to: kanalizacja w gminie Krzanowice – 1,1 mln Euro, oczyszczalnie ścieków dla Kuźni Raciborskiej– 1,3 mln Euro, gospodarka odpadami w Raciborzu – 3,06 mln Euro i dla Kornowaca na termomodernizację gminnych obiektów – 0,4 mln Euro Była też wśród nich rewitalizacja poprzemysłowych obiektów pod centrum społeczno-kulturalne i funkcje wystawienni-

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZAMKOWE MUZEUM

KONKRETNIE O PIENIĄDZACH na raciborski zamek i nie tylko

cze, na które Pietrowice Wielkie 1,7 mln euro! Dziś cały powiat jest dumny z odbywającej się w tych obiektach EkoWystawy! A ten projekt, tak jak i Zamek, też był mojego pomysłu a dokumentacja aplikacyjna mojego autorstwa. Tak wygląda jedna z moich odpowiedzi na tytułowe pytanie „A konkretnie, to co?”. Będą kolejne, bo mam o czym pisać; o dworcu PKS, o targowisku, o przebiciu Pocztowej, o projektach po powodzi i o tych środowiskowych zwłaszcza. To konkret w czasie, gdy mamy festiwal obietnic i przypisywania sobie cudzych zasług. Jedni są wniebowzięci samymi sobą (tudzież rządowymi samolotami, których taksówkarskiej roli tak „dzielnie” bronią), a drudzy pracują rzetelnie pełniąc swoją społeczną misję. Do tej pory myślałam, że nie trzeba się tym chwalić. Ale widać czasem trzeba choćby przypomnieć. Gabriela Lenartowicz Posłanka Stąd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY


»3

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Ratusz ubiega się o wsparcie NA ZAGOSPODAROWANIE

lewobrzeżnych bulwarów Racibórz » Projekt ma wartość blisko 3 mln zł i nawiązuje do wizualizacji przedstawionych w 2015 r. przez poprzednią ekipę. Dokumentację przygotował raciborski Inwestprojekt.

Eko-Okna budują w Pietrowicach dom zakonny DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Wszystko przebiega w ekspresowym tempie. Około hektarowa działka po lewej stronie ul. Bończyka jadąc w kierunku Gródczanek od połowy maja do lipca była terenem badań archeologicznych. Prowadziła je Fundacja Nauki Archaeologia Silesiae z Wrocławia we współpracy z fundacją archeolodzy.org. Natrafiono tu na ślady osady z wczesnej epoki brązu (ok. 2100 p.n.e.) - ponad sto jam kryjących ślady bytowania ówczesnego człowieka, związane z jego życiem codziennym oraz wierzeniami. Ujawniono pochówki ludzkie oraz szczątki zwierzęce, a także, incydentalnie, pamiątki po II wojnie światowej. - Wygląda na to, że osada ciągnęła się w kierunku zachodnim, a jej teren przecina obecna droga do Gródczanek - mówi dr Mirosław Furmanek z Archaeologia Silesiae. - To jeden z ciekawszych obiektów na Górnym Śląsku – dodaje. Wniosek o pozwolenie na budowę domu zakonnego wpłynął do starostwa w Raciborzu 30 maja tego roku. 28 czerwca wydano pozytywną decyzję. 1 sierpnia ruszyła budowa. Teren jest już ogradzany, obecnie zwożony jest sprzęt budowlany.

Prace prowadzi Trasko-Inwest Sp. z o.o. z Ostrzeszowa. Termin zakończenia to 30 września 2020. Obiekt ma mieć kubaturę 21156 m sześc. 2 lipca pietrowicki proboszcz poświęcił teren pod budowę. Odbyło się to w obecności sióstr zawierzanek. To one bowiem mają osiąść w Pietrowicach Wielkich, przy miejscowym sanktuarium ze źródełkiem i małym arboretum. 1 maja, podczas kapłańskiego Emaus w Jamielnicy, obwieścił to księżom bp opolski, ks. dr hab. Andrzej Czaja. Podczas poświęcenia obecny był właściciel Eko-Okien, Mateusz Kłosek. Spółka nie udziela szczegółowych informacji nt. inwestycji poza tym, co jest dostępne w ramach danych publicznych. Nieoficjalnie wiadomo, że jest to wotum dziękczynne za rozwój spółki.

Zgromadzenie Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (zawierzanki) to młoda wspólnota zakonna, założona w 1986 roku przez jezuitę, o. Bronisława Mokrzyckiego SJ (1935-2017). Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-apostolski. Apostolstwo to wyraża się głównie przez umożliwianie osobom świeckim i duchownym odprawienia indywidualnych dni skupienia oraz rekolekcji ignacjańskich – w części lub całych. Siostry pomagają rekolektantom i ludziom poszukującym pomocy duchowej poprzez modlitwę oraz kierownictwo duchowe. Obecnie wspólnota posługuje w czterech ośrodkach rekolekcyjnych: w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie oraz Kiczni. (waw)

Obecna ekipa już kilka miesięcy temu zapowiadała, że będzie się starała o unijne wsparcie na lewobrzeżne bulwary. Chodzi o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, które poprzedni prezydent pozyskał na przebudowę pl. Długosza. Obecny z nich zrezygnował w związku z planami sprzedaży pl. Długosza. Teren, przypomnijmy, zamierza kupić spółka Eko-Okna i zbudować tu obiekt wielofunkcyjny.

Pieniądze wróciły więc do dyspozycji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ogłosił kolejny konkurs. Do niego to właśnie zgłoszono projekt związany z lewobrzeżnymi bulwarami. Jak słyszymy, w przypadku braku unijnego dofinansowania, nie będzie on realizowany ze środków własnych miasta. Projekt zakłada stabilizację i wzmocnienie skarp, budowę ścieżki rowerowej na wale oraz ciągów rowerowo-pieszych na międzywalu na lewym brzegu

Odry. Do tego, naprzeciwko prawobrzeżnej przystani, mają powstać żelbetowe schody - tzw. widownia o powierzchni blisko 400 m kw., ponadto na całym terenie objętym projektem siedziska z desek kompozytowych, ławki, stojaki na rowery oraz oświetlenie. Całość obszaru zostanie uporządkowana i obsiana trawą. (waw)

RACIBÓRZ TEŻ z podwyżką za śmieci? Racibórz » Na dniach raciborski magistrat ogłosi przetarg na odbiór odpadów komunalnych. 31 grudnia kończy się trzyletnia umowa z Empolem. Będzie to jedno z trudniejszych zamówień publicznych dla obecnej ekipy rządzącej w mieście. Znaczny wzrost opłaty spotka się z niezadowoleniem mieszkańców. W Rybniku słychać, że stawka dla mieszkańca ma wzrosnąć aż o 100 proc. Za portfele łapią się mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. - Możemy się spodziewać podwyżki - mówi wprost odpowiedzialny za sprawy gospodarcze wiceprezydent Dominik Konieczny. Dokumentacja do przetargu jest już gotowa. Miasto tym razem chce podpisać dwuletnią umowę. Poprzedni przetarg, w 2016 r., przypomnijmy wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Tylmanowej (Lider) i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Partner). Zaoferowało 118,80 zł za tonę. Pozwoliło to ukształtować cenę dla mieszkańców na poziomie 13,50 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny. Jak słyszymy, po trzech latach trudno będzie utrzymać

stawkę. Podwyżki nie muszą jednak być drakońskie jeśli zainteresowanie raciborskim rynkiem wyrażą firmy obsługujące dziś sąsiednie gminy. Obsługi systemu nie jest w stanie prze-

jąć kontrolowane przez miasto PK, które dawniej wywoziło śmieci. Spółka z Płoni nie ma już taboru, zaplecza i sprzętu. (waw)

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKAN IE MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494


Aktualności

»4

POWIAT Dwie nowe karetki dla powiatu raciborskiego Jedna dla Raciborza, druga dla Krzyżanowic. Przetarg na zakup pierwszej już rozstrzygnięto. Ambulans dostarczy spółka RATOWNIK – AMBULANSE z Jabłonnej. Koszt to 497 tys. zł. Zakup pierwszej karetki to - przypomnijmy - efekt akceptacji wniosku, jaki powiat złożył w lutym tego roku w Ministerstwie Sprawiedliwości dysponującym środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z inicjatywy Pawła Knopa z raciborskiej lecznicy. Umowę w imieniu ministra podpisał dr Marcin Romanowski dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, a w imieniu powiatu raciborskiego - starosta Grzegorz Swoboda oraz wicestarosta Marek Kurpis. Udało się już rozstrzygnąć przetarg. Ambulans przyjedzie we wrześniu. To renault master z silnikiem 2299 cm sześc. dCI, mocą 170 km i wyposażeniem wartym 197 tys. zł. 6 sierpnia starostwo poinformowało, że powiat otrzyma drugi ambulans. - Tym razem ministerstwo przekaże na ten cel 400 tysięcy złotych. Pojazd będzie stacjonował w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach – informuje zarząd . Pieniądze pozyskano w efekcie starań Katarzyny Dutkiewicz, posłanki na Sejm a do niedawna radnej powiatowej – mówi starosta Grzegorz Swoboda, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w pozyskiwanie środków. Zakup odbędzie się trybie zamówień publicznych. - W Krzyżanowicach mamy teraz stosunkowo dobry pojazd, który przesuniemy na Gamowską. Dzięki temu będziemy mieli pełne zabezpieczenie w karetki - dodaje starosta.

Księżycówka z Ocic do Żerdzin do remontu?

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com wały tematu, nie chcąc drażnić ociczan. - Teraz też tematu nie ma - mówi wprost starosta Grzegorz Swoboda. Wiejska to droga powiatowa, a w budżecie nie ma pieniędzy na jej remont. - W tym roku realizujemy tak dużo inwestycji, że brakuje nam na wkład własny do projektów. Z dróg robimy Łąkową-Kościuszki, ponadto drogi w Jastrzębiu czy Rudyszwałdzie - dodaje.

Lipiec przyniósł spadek bezrobocia w powiecie

REKLAMA

opr. w, fot. archiwum portalu, na zdj. tegoroczni maturzyści

Z 1517 na koniec czerwca do 1510 na koniec lipca spadła liczba bezrobotnych w powiecie raciborskim. Pracodawcy zgłosili 276 miejsc pracy. Według danych szacunkowych, z końcem lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych było 1510 osób bezrobotnych, w tym 1000 kobiet.  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:  ƒƒ do 25 roku życia – 179 osób  ƒƒ długotrwale bezrobotne – 779 osób  ƒƒ powyżej 50 roku życia – 408 osób  ƒƒ niepełnosprawne – 137 osób 

Powstaje kolejna wieża widokowa w powiecie raciborskim

W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco (kolejno gmina, ogół bezrobotnych, kobiety): Racibórz 835/540, Kornowac 62/41, Krzanowice 75/54, Krzyżanowice 147/93, Kuźnia Raciborska 180/121, Nędza 82/56, Pietrowice Wielkie 62/43, Rudnik 67/52. OGÓŁEM: 1510/1000  W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 276 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: pracownik produkcji, kosiarz, pomoc kuchenna, spawacz MAG /135/, pracownik restauracji, fryzjer damsko-męski/barber, sprzątaczka, szwaczka/krawcowa, kasjer-sprzedawca, kelner/kelnerka, rzeźnik, pakowacz ręczny. 

Matematycy z II LO na czele

Przy okazji odnowienia fragmentu drogi polnej od Leśmiana-Wierzyńskiego w kierunku Żerdzin padają pytania o remont przedłużenia Wiejskiej od końca zabudowy Ocic do DW 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz. To droga powiatowa. Od lat padają apele, by odnowić jej nawierzchnię. Dziś pełna jest dziur i wybojów. Ochrzczono ją mianem Księżycówka. Stanowi bypass DW 416 prowadząc od zjazdu na wysokości Żerdzin przez Ocice do skrzyżowania z DK 45 przy klasztorze Annuntiata. Część kierowców, ryzykując uszkodzenia zawieszenia, decyduje się na przejazd omijając korki w rejonie nerki. Zarządca drogi uprzedza, że nawierzchnia na długości około 700 m jest uszkodzona. To, co wydaje się dobre dla innych, budzi sprzeciw mieszkańców Ocic. Nie chcą kawalkady samochodów jadących przez uliczki tej dzielnicy. To dlatego poprzednie władze miasta i powiatu nie podejmo-

ƒƒ Średnia dla szkoły 54,02 proc. ƒƒ W CKZiU nr 2 Mechanik najlepsi byli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 100 proc. Zdawały jednak cztery osoby. Pozostali:  1. technik mechatronik 95,35  2. technik elektronik 75  3. technik elektryk 64,29  4. technik informatyk 79,42  5. technik mechanik 81,82  Średnia dla szkoły 84,21 

PUP

100 proc. uczniów profilu matematyczno-fizycznego II LO zdało maturę. W Technikum nr 3 CKZiU nr 1 odnotowano wyniki poniżej 20 proc., a w Ekonomiku nawet poniżej 10 proc. Najlepiej podczas tegorocznej matury poradzili sobie uczniowie II LO. Zdawalność wyniosła 95,18 proc. W poszczególnych profilach kształtowała się następująco (w proc.):  1. mat-fiz 100  2. biol-chem 96,66  3. biol-geogr 89,65  4. mat-inform 96,87  5. mat-biol 93,54  6. społ-prawny 93,75  ƒƒ W I LO najlepszy wynik uzyskała klasa biol-chem - 96,42 proc. Pozostałe:  1. humanistyczny 78,57  2. matematyczny 80  3. biol-mat 83,87  ƒƒ Liceum Plastyczne 85,72  ƒƒ Średnia dla szkoły 85,72  ƒƒ W Ekonomiku najlepsi okazali się technicy ekonomości - zdawalność 78,19 proc. Pozostałe profile:  1. technik handlowiec 20  2. technik organizacji reklamy 56,52  3. technik spedytor 8,33  4. technik logistyk 63,33  ƒƒ Średnia dla szkoły 60 proc.  ƒƒ W CKZiU nr 1 (Budowlanka, Gastronomik) najlepiej zdawali technicy analitycy 93,75 proc. Pozostali:  1. technik budownictwa 67,65  2. technik ochrony środowiska 45,45  3. technik żywienia i usług gastronomicznych 13,33  4. technik usług fryzjerskich 18,18 

Po wieży przy Meandrach Odry w Chałupkach oraz obok kościółka pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich do końca sierpnia powstanie kolejna wieża widokowa w naszym powiecie. Będziemy z niej obserwować dolinę Odry, teren zbiornika Racibórz, pasma Beskidów i Sudetów oddzielone Bramą Morawską, a nocą gwiazdy i zjawiska astronomiczne. Budowa już ruszyła. Umowę na budowę wieży Gmina Kornowac podpisała z firmą Wil-Met Jan Wilczek z Gamowa, która wygrała przetarg, oferując kwotę 294 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - Etap III - budowa wieży widokowej w Gminie Kornowac. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wieżę widokową zaprojektowano na planie kwadratu w formie ostrosłupa o wysokości 19,72 m. Będzie miała trzy podesty widokowe - najwyższy na poziomie 921,5 cm. opr. w, źródło: kornowac.pl

Przy Dębicznej powstanie dalszy ciąg chodnika Jeszcze w tym roku przy ul. Dębicznej w Raciborzu powstanie dalszy ciąg chodnika. To efekt współpracy i uzgodnień starosty raciborskiego z prezydentem Raciborza. Kontynuacja ciągu pieszego przy drodze powiatowej, o którą wnioskowali mieszkańcy miasta będzie realizowana na odcinku blisko 150 m. Umowa z wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, zostanie podpisana w drugim tygodniu sierpnia. Następnie firma przejmie plac budowy, tak by nowy chodnik powstał do końca września tego roku. Wartość inwestycji to blisko 80 tys. złotych. - Cieszę się, że razem z prezydentem udaje się nam wspólnie realizować inwestycje, na których zależy mieszańcom – mówi starosta Grzegorz Swoboda. – Kolejny odcinek chodnika z pewnością zwiększy bezpieczeństwo pieszych – dodaje. Starostwo Powiatowe w Raciborzu REKLAMA


»5

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Odnowiono oznakowanie i posypały się mandaty

RACIBÓRZ Londzina ze strefą czasowego parkowania? O takie rozwiązanie doprasza się opozycyjny radny Marcin Fica. Jest już stanowisko prezydenta w tej sprawie. Strefa funkcjonuje już na Batorego i na Opawskiej. Radny Fica widziałby ją na całej długości ul. Londzina. - Wprowadzenie czasowego parkowania na ulicy Londzina nie znajduje uzasadnienia i potrzeby jego realizacji na dzień dzisiejszy - odpisał prezydent Dariusz Polowy. Przypomnijmy, że miasto ma gotową dokumentację i pozwolenie na budowę parkingu w miejscu dawnego amfiteatru Strzechy. Niestety, na razie nie ma na to pieniędzy w budżecie.

Ogłoszono przetarg na I etap Polówki Tym mianem ochrzczono ulicę Wierzyńskiego w Raciborzu prowadzącą od Drogi Krajowej nr 45 na wysokości ul. Starowiejskiej w kierunku na Ocice i Żerdziny. Obecny prezydent widziałby tu bypass Drogi Wojewódzkiej nr 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz. Na razie Urząd Miasta otrzymał ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 179 100 zł na remont drogi polnej stanowiącej jej przedłużenie od skrzyżowania z ul. Bolesława Leśmiana w kierunku Ocic i Żerdzin. Wystarczy na odcinek długości 995 m. Samochody się tu jednak nie pojawią. Chodzi bowiem o poprawienie standardu drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: mechaniczne wykonanie koryta, roboty ziemne oraz położenie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Wykonawca będzie miał czas od 35 do 45 dni od chwili podpisania umowy. 

OPS opublikował komunikat w sprawie zwrotu podwójnej wypłaty 300+ Raciborski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował w jaki sposób zwrócić podwójną wpłatę świadczenia 300+ Dobry Start. Pechowa dyspozycja dotyczyła, przypomnijmy, grupy 900 osób uprawnionych do świadczenia 300+ w Raciborzu (wnioski można składać do 30 listopada). 25 lipca na kontach pojawiły się podwójne wpłaty - zamiast 300 zł ludzie dostali po 600 zł. Jak twierdzi OPS, gminna jednostka nie jest winna zaistniałej sytuacji. Biuro prasowe ING Bank Śląski nie przesłało nam dotąd swojego stanowiska w sprawie. Przelewy wyszły z ING Banku Śląskiego na konta w tym banku oraz innych. Osoby, które je otrzymały powinny zwrócić po 300 zł. OPS poinformował już w jaki sposób zwrócić pieniądze. WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYPŁATY „300+” DOBRY START  Szanowni Państwo,  W związku z podwójną wypłatą świadczenia 300+ prosimy o zwrot jednego z nich na poniższe konto: 13 1050 0028 8001 0000 0000 0000  Kwota: …………………… (300,00 zł lub wielokrotność)  Tytuł przelewu: zwrot zdublowanego świadczenia 300+

Ostatnie pożegnanie śp. Jerzego Thamma 3 sierpnia rodzina, przyjaciele, znajomi, byli prezesi - Wiesław Różacki, Ryszard Kapluk i Dariusz Karwacki, kadra zarządzająca, emeryci i pracownicy Rafako, a także prezydent Dariusz Polowy oraz pracujący do zeszłego roku w Rafako wiceprezydent Dominik Konieczny pożegnali na cmentarzu Jeruzalem wieloletniego wiceprezesa tej spółki. Związał się z nią zawodowo na blisko 49 REKLAMA

lat! Wspomnienie o zmarłym wygłosił były wiceprezes zarządu Krzysztof Burek. Po blisko 49 latach pracy śp. Jerzy Thamm pożegnał się z Rafako 31 grudnia 2008 r. Poświęcił jej praktycznie całe życie zawodowe. Urodził się w 1936 r. w Polskiej Cerekwi. Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Mechaniczny (1960 r.). Dwa lata po studiach miejscem jego pracy było Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn w Bytomiu. Od 1962 r. zatrudniony w RAFAKO kolejno na stanowiskach: starszy projektant, kierownik Działu Projektowego Palenisk, kierownik Biura Projektowego oraz dyrektor d.s. Rozwoju i Handlu. Od 12 lutego 1993 r. był wiceprezesem zarządu RAFAKO S.A., pełniąc jednocześnie kolejno następujące funkcje: dyrektora Rozwoju i Realizacji Obiektów, zastępcy Dyrektora Generalnego oraz dyrektora Techniczno – Produkcyjnego. Jego osiągnięcia zawodowe, to uczestniczenie w procesie prywatyzacji Fabryki Kotłów RAFAKO oraz wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego na Giełdę Papierów Wartościowych, nadzór nad wdrożeniem nowych technologii m.in. w zakresie budowy kotłów i instalacji odsiarczania spalin (w 1974 roku otrzymał nagrodę państwową za projekt kotłów „Dolna Odra”), a także nadzór nad wprowadzeniem certyfikatu jakości ISO 14001. W okresie sprawowania przez niego funkcji wiceprezesa Rafako uzyskało m.in. Śląską i Polską Nagrodę Jakości (rok 2001). Śp. Jerzy Thamm jest laureatem przyznanego mu w 2005 r. Medalu imienia Księdza Prałata Stefana Pieczki „UNITAS IN VERITATE” – Zjednoczeni w Prawdzie. W wygłoszonej wówczas laudacji, poza wskazaniem drogi zawodowej śp. Jerzego Thamma, wzmiankowano: - Jednakże do Kapituły ważniejszy był chyba inny aspekt osobowości i działalności Laureata – myślę o jego stosunku do ludzi, do otoczenia w pracy i poza pracą oraz wierność wyznawanym zasadom chrześcijańskim w życiu zawodowym i prywatnym. Sam Laureat stwierdził wyznaję zasadę Jeana Cousina „Ludźmi można rządzić jedynie poprzez służenie im, a ta zasada nie ma wyjątków”. To przecież jedna z zasad chrześcijańskich, gdzie każda funkcja kierownicza, czy kapłańska jest traktowana jako „posługa”. Czy Laureat w ocenie ludzi, którymi rządził tyle lat stosował tę zasadę? Według wypowiedzi jego współpracowników zawartej w książce „Ziarno nadziei” Ignacego Bobuli, Wydawnictw Związków Literatów Polskich oddział w Krakowie 2004 zdecydowanie tak. Tą samą opinię usłyszałem od mojego kolegi, długoletniego pracownika Biuro Projektowego mgr inż. Damiana Tomasa i organizatora związków zawodowych „Solidarność” w Rafako Pana Gotfryda Migulca. Ci ostatnio wymienieni oraz inni, których nazwisk nie wymieniam z powodu braku zgody na to, potwierdzali stanowczo, że Pan Jerzy Thamm nawet w najtrudniejszym okresie nacisku ideologicznego nie zaprzestał publicznego wyznawania swojej katolickiej wiary. opr. w, fot. K. Kubik

- Na ulicy Opawskiej od Mieszka do wylotu z miasta pojawiła się linia ciągła, która wyklucza parkowanie po prawej stronie drogi - poinformował nas Czytelnik, dodając, że za szybami samochodów pojawiły się wezwania do uiszczenia mandatów. - Nie wprowadzono tam linii ciągłej. Jedynie odnowiono oznakowanie poziome, które się zatarło - informuje Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Opawska na tym odcinku to część drogi wojewódzkiej nr 916 z Raciborza w kierunku granicy państwa w Pietraszynie. Parkowanie dozwolone jest jedynie po stronie ogródków, w wyznaczonych miejscach.

Będzie pożegnanie ze śluzą za Rafako

Pomimo apeli części samorządowców i mieszkańców, by obiekt zachować, śluza za Rafako zniknie z krajobrazu miasta. Znany jest termin rozbiórki. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - inwestor budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny informuje, iż celem nadrzędnym prowadzonej inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Decyduje o tym charakter prowadzonej inwestycji, jej projekt oraz montaż finansowy. W projekcie zadania uwzględniono rozbiórkę obiektu, który znany jest mieszkańcom Raciborza jako śluza Rafako. Rozbiórka wskazanego obiektu stanowi integralną część inwestycji i nastąpi na przełomie 2019 i 2020 roku informuje Linda Hofman, rzecznik prasowa, kierownik Zespołu ds. Komunikacji i Edukacji Ekologicznej. REKLAMA


Aktualności

»6

Paweł Król zasiadł w fotelu dyrektora OSiR 36-letni działacz sportowy, do końca lipca pracownik Rafako, prezes Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej, zastąpił 1 sierpnia w fotelu dyrektora Krzysztofa Borkowskiego. W konkursie, przypomnijmy, pokonał czterech innych kandydatów, w tym p.o. dyrektora OSiR Dariusza Tkocza. 1 sierpnia rano pojawił się w ratuszu po czym pojechał z prezydentem D. Polowym i wiceprezydentem M. Fitą na OSiR. - Był lepszy - mówił po konkursie prezydent Dariusz Polowy, wskazując, że pierwsze działania nowego dyrektora będą skierowane na rozwiązanie problemu aquaparku. W komisji, poza prezydentem Dariuszem Polowym, zasiedli wiceprezydenci Michał Fita i Dominik Konieczny. Nowy dyrektor miał przekonać

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com członków komisji również większym otwarciem na imprezy i wydarzenia sportowe, które nie będą obciążać budżetu Ośrodka. Biorąc pod uwagę spełnienie wymagań niezbędnych określonych na stanowisku pracy, przedstawioną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, jej prezentację na rozmowie kwalifikacyjnej oraz prezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej postanowiono zatrudnić na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Pawła Króla zam. w Raciborzu - podał ratusz w komunikacie. Z nowym dyrektorem chcą się też poznać radni. Z ław opozycji padł już wniosek, by Paweł Król pojawił się na forum rady i opowiedział o swojej koncepcji. Paweł Król jest raciborzaninem od urodzenia, jedenaście lat pracował w Rafako, w biurze i jako kierownik sekcji, od 2000 r. jest związany z RLPS jako zawodnik, a teraz prezes. Po H2Ostróg chce zająć się kwestią nowego lodowiska. 

Gwiazda Dni Raciborza 2020 Niech młodzi sami wybiorą! Znamy zdanie prezydenta i ankietowanych

REKLAMA

REKLAMA

Tak uważa opozycyjny radny Paweł Rycka (na zdj.) i zgłosił interpelację do prezydenta Dariusza Polowego. Wskazał w jakim trybie miałby się odbyć wybór. W naszej sondzie na FB 90 proc. z 1400 głosujących było na TAK. Co o pomyśle sądzi prezydent? - Wiceprezydent Michał Fita pokazał, że można spełnić REKLAMA

marzenia - ironizował na przedwakacyjnej sesji radny Rycka, nawiązując do epizodu z ostatniego koncertu Kultu na raciborskim zamku. Wiceprezydent wyszedł na scenę i wręczył Kazikowi upominki z Raciborza. Nie krył, że marzył o raciborskim koncercie Kultu. - Nie da się, zamieniono na da się - skwitował Rycka, wnioskując, by teraz marzenia mogli też spełniać młodzi mieszkańcy. - Zwracam się z prośbą o umożliwienie młodzieży (uczniowie kl. 5-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) wyboru zespołu/gwiazdy, który wystąpi podczas Dni Raciborza w 2020 r. Proponuję zaangażowanie samorządów uczniowskich oraz Młodzieżowej Rady Miasta i przeprowadzenie w szkołach konsultacji/ankiet, które pozwolą na wybranie kilku propozycji, a następnie przygotowanie głosowania, w którym wezmą udział wszyscy uczniowie i które pozwoli na wyłonienie jednego zespołu, który zostanie zaproszony na koncert w naszym mieście - napisał Rycka. - Formuła przyszłorocznych Dni Raciborza nie została jeszcze określona, stąd trudno dywagować na temat programu święta miasta. Podjęte zostaną działania, które pozwolą na rozeznanie przywołanej przez radnego sprawy i być może znajdą swój pomyślny finał - odpisał wiceprezydent Dominik Konieczny.


»7

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

Skuteczna rehabilitacja LEKARSTWEM NA BÓL ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Obecnie rehabilitacja odgrywa coraz większą rolę w leczeniu dolegliwości bólowych. Świadomość pacjentów zmienia się, coraz częściej decydują się na rehabilitację, a nie na tabletkę przeciwbólową, która tylko łagodzi objawy a nie przyczynę dolegliwości bólowych. O tym co robić, jakie metody leczenia wybrać rozmawiamy z fizjoterapeutą z Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Fizjo-med mgr Pawłem Locińskim. - Ból to zjawisko jakie towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Co zrobić, by go uniknąć, a jeśli już się pojawi jak sobie z nim radzić? Powszechnie wiadomo, że aktywny tryb życia, różne formy aktywności fizycznej oraz zdrowe odżywianie sprzyjają dobremu samopoczuciu i pozwalają się cieszyć zdrowiem. W dzisiejszych czasach nie jest to jednak łatwe, gdyż dostęp do tzw. „zdrowej żywności” jest obecnie utrudniony, a na ruch po prostu brakuje czasu. Z pewnością siedzący tryb życia sprzyja pogłębianiu dolegliwości bólowych głównie w obrębie krę-

Czy są to bezpieczne zabiegi i jaką rolę odgrywają w procesie leczenia? To naturalna i całkowicie nieinwazyjna metoda polegająca na subtelnych zabiegach w ob- Jakie i które zabiegi świadrębie narządów wewnętrznych. czone w placówce Fizjo-med To niezastąpiona metoda mająszczególnie poleca Pan w walca szerokie zastosowanie w różce z bólem? nego rodzaju zaburzeniach poNie sposób odpowiedzieć na karmowych, problemów z trapytanie, które zabiegi są najskuwieniem i przemianą materii, teczniejsze. Metody leczenia dorozwolnienia, zaparcia i nietrzybiera się indywidualnie, w zależmaniem moczu itp. Terapia winości od schorzenia, zaawansosceralna jest czasem jedynym wania procesu chorobowego sposobem na pozbycie się długo i wielu innych czynników. Naj- - W jakich dolegliwościach trwających lub nawracających ważniejsze jest dotarcie do istoty sprawdza się zabieg fali ude- - Wspominał Pan wcześniej bólów kręgosłupa, które powstaproblemu a dopiero potem dobie- rzeniowej i na czym on polega? również o terapii wisceralnej. ją i dokuczają latami a jest to gosłupa i kończyn. Jeśli już do tego dojdzie najlepiej udać się do dobrego fizjoterapeuty, aby trafnie zdiagnozował problem i podjął właściwe metody leczenia.

ra się zabiegi nierzadko w formie skojarzonej a więc połączenia np. terapii manualnej wraz z zabiegami fizykalnymi czy gimnastyką. W naszym Centrum możemy pochwalić się wysoce wyszkoloną kadrą, a także bardzo bogatym wachlarzem zabiegów. W naszej ofercie posiadamy terapię manualną, w skład której wchodzą neuromobilizacje, manipulacje, terapia wisceralna, jak również masaż oraz cała gama zabiegów fizykalnych. Od niedawna stosujemy również falę uderzeniową.

Racibórz, ul. Lwowska 9 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 tel. 32 454 34 58 REKLAMA

Fala uderzeniowa wykorzystuje energię pocisku (wewnątrz rękojeści zabiegowej), która zamieniana jest na falę uderzeniową wnikającą w sposób kontrolowany w tkanki. Efekt fali przyśpiesza proces gojenia oraz regeneracji uszkodzonych struktur tkanek ścięgien, mięśni a także kości. Zabieg ten ma szerokie zastosowanie i doskonale sprawdza się w leczeniu dolegliwości takich jak łokieć tenisisty, ostroga piętowa, zapalenie ścięgien i kaletek mięśni, może być również pomocna w terapii punktów spustowych, itp.

mgr Paweł Lociński fizjoterapeuta tel. 691 709 195 REKLAMA

dr Marek Sroka specjalista fizjoterapii tel. 603 129 454

często problem wynikający z napięć w obrębie jamy brzusznej. Jak widać bogata paleta zabiegów oraz wiedza i umiejętności wykwalifikowanej kadry sprawia, że w Fizjo-medzie można leczyć różne schorzenia na wiele sposobów. W rzeczy samej, te czynniki sprawiają, że odsetek wyleczonych pacjentów jest bardzo wysoki, co świadczy o skuteczności zabiegów i trafnej diagnozie, która jest istotą skutecznej rehabilitacji. - Dziękuję za rozmowę Dziękuję również i zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

mgr Michał Kotula fizjoterapeuta tel. 519 864 700


Rozrywka

»8

25 SIERPNIA, GODZ. 19.00, PRZYSTAŃ KAJAKOWA PRZY ODRZE KONCERT LETNI PLAŻA & SZANTY W WYKONANIU ZESPOŁU THE SUNNY SIDE Środek lata to czas relaksu, lenistwa i prawdziwie słonecznej pogody. Jeśli więc plaża to i drinki, muzyka, siesta, chill out... Zespół The Sunny Side obecny jest na scenie muzycznej już od kilku dobrych lat. Muzycy mają za sobą wiele artystycznych doświadczeń i koncertów, a wspólnie mieli przyjemność muzykować z wokalistką soul’u światowego formatu – Joss Stone, która przyjęła zaproszenie wykonania autorskiej kompozycji Grzegorza Turczyńskiego “Jak Ptak” w 2016 roku. Repertuar zespołu stanowią znane i nieznane ballady, bossa nova, swing, jazz, pop i szanty w niebanalnych aranżacjach i inspirującym wykonaniu. Każdy występ to dawka szczerych muzycznych uniesień i radość przeżywania muzyki. Koncert The Sunny Side to bezsprzecz-

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

nie przyjemność dla wszystkich, którzy naprawdę kochają lato. Skład zespołu: Grzegorz Turczyński, Janusz Kula, Kamil Rubik WSTĘP WOLNY

RP „Przekraczamy granice”. Finał projektu będzie miał miejsce 30 sierpnia w Raciborzu oraz 14 września w Hlučínie. WSTĘP WOLNY!

30 SIERPNIA, GODZ. 20.30, PARK IM. MIASTA ROTH ZAKLĘTY ŁABĘDŹ - PRZEDSTAWIENIE TANECZNE NA WODZIE NA ZAKOŃCZENIE LATA

19 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) STANISŁAWA CELIŃSKA - KONCERT MALINOWA...

Na zakończenie lata serdecznie zapraszamy na przedstawienie taneczne pt. ZAKLĘTY ŁABĘDŹ. „Zaklęty łabędź” to widowisko taneczno-muzyczne inspirowane „Jeziorem łabędzim” Piotra Czajkowskiego. W projekt zaangażowani są tancerze z Polski i Czech: z Zespołu Tanecznego SKAZA działającego przy Raciborskim Centrum Kultury oraz ze Szkoły Artystycznej z Hlučína. Muzykę do spektaklu tworzy aranżer i kompozytor Tomasz Behra, choreografię: Manuela Krzykała oraz Klára Krejčířová. Zaklęty łabędź to muzyczno-taneczna wariacja nt. „Jeziora łabędziego”, w której zaprezentowane będą różne style tańca od baletu (tańca klasycznego), przez m.in. Hip-Hop po taniec współczesny. Spektakularności wydarzeniu dodaje fakt, że będzie ono prezentowane na stawie w Parku im. Miasta Roth oraz na jeziorze w Hlučínie. Tancerze będą tańczyć na specjalnej scenie zanurzonej w wodzie. Spektakl odbędzie się po zmroku, z udziałem pięknej gry świateł oraz przy muzyce wykonywanej na żywo przez zespół lokalnych muzyków. Będzie to finał projektu polsko-czeskiego pt. „Zaklęty łabędź – przedstawienie taneczne na wodzie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Po wielkim sukcesie albumu „Atramentowa…” oraz płyty „Świątecznie...” przyszedł czas na kolejne wydawnictwo Stanisławy Celińskiej zatytułowane „Malinowa...” Płyta składa się z 14 premierowych utworów w wykonaniu niepowtarzalnej i charyzmatycznej artystki, która zabiera w podróż po kawiarnianych jazzowych klimatach, pełnych zmysłowych dźwięków fortepianu, saksofonu, akordeonu i kontrabasu. Stanisława Celińska kontynuuje docenioną już przez publiczność rolę doskonałej pieśniarki, która wie jak przyciągnąć słuchacza i na czas koncertu wprowadzić w kameralny nastrój. W warstwie tekstowej materiał to w większości autorskie teksty Stanisławy Celińskiej i trzy piosenki napisane przez Dorotę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję - podobnie jak przy poprzednich płytach - odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, który tym razem wzbogacił ją o nowe brzmienia. Bilety w cenie 80 zł, 60 zł (do 30 września), 90 zł i 70 zł (od 1 października) do nabycia w kasach RCK. Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+” i „Rodzina+”.

REKLAMA

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

RCK RDK (Chopina 21) – od poniedziałku do piątku: 9.00-13.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38) – od poniedziałku do czwartku: 9.00-13.00

REKLAMA

Ciasto krucho-drożdżowe

ze śliwkami i kokosową kruszonką Ciasto: • 3 szklanki mąki torowej (450 g) • 125 g masła o temperaturze pokojowej • 4 łyżki cukru • 4 łyżki kwaśnej śmietany • 50 g świeżych drożdży • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 2 żółtka • 1 jajko • 1 kg śliwek Kruszonka kokosowa: • 100 g zimnego masła • 100 g wiórków kokosowych • 5 łyżek mąki tortowej (80 g) • 6 łyżek cukru pudru (80 g) Wszystkie składniki zagnieść na sypko.

Wykonanie ciasta: Drożdże wymieszać z cukrem i śmietaną, aż będą płynne. Przesianą mąkę wymieszać z płynnymi drożdżami i pozostałymi składnikami. Wszystko zagnieść, rozwałkować i włożyć do blaszki wyłożonej papierem pergaminowym o wymiarach 25 cm x 36 cm. Na cieście ułożyć połówki wypestkowanych śliwek (skórką do dołu). Górę posypać kruszonką i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30–35 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl


»9

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALAMI „DOM” Sp. z o. o. w Raciborzu ul. Bukowa 1 OGŁASZA NA DZIEŃ 21.08.2019 r. PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI SAMODZIELEGO LOKALU POŁOŻONEGO W RACIBORZU: 1. mieszkania przy ul. Waryńskiego 18d/14 o pow. 28,67 m² (1 pokój, kuchnia tzw. „ślepa”, łazienka, przedpokój) III piętro Przetarg godz. 10.00; Wadium: 3.900,00 zł; Cena wywoławcza: 77.500 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 20.08.2019 r. na konto bankowe w ING Bank Śląski 40 1050 1328 1000 0004 0177 2819 przy czym przy wpłacie wadium przelewem na konto Spółki liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie PGL DOM Sp. z o.o. Przetarg odbędzie się w pok. 7 przy Bukowej 1. PGL „DOM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM SAMODZIELNE LOKALE MIESZKALNE POŁOŻONE W RACIBORZU PRZY: 1. ul. Wojska Polskiego 26a/5 o pow. 74,90 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, II piętro) Cena minimalna: 195.500 zł.

Aktualności

ZUS wyłapał lewe zwolnienia w Raciborzu Racibórz » Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. w województwie śląskim ZUS zakwestionował chorobowe u ponad 2,4 tys. osób. Kwota cofniętych zasiłków chorobowym wyniosła 2,197 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. W pierwszym półroczu tego roku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim przeprowadziły 46,5 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich W ich następstwie wstrzymana została wypłata 2439 zasiłków chorobowych na kwotę 2 197 800 zł. Tym samym ZUS podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidło-

wości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było nieco ponad 2064, a kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 2,11 mln zł. Rybnicki oddział ZUS, który swoim zasięgiem obejmuje tereny m.in. Pszczyny, Tychów, Mikołowa, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego i Raciborza, w pierwszym półroczu tego w wyniku kontroli zwolnień lekarskich 558 osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku na kwotę ponad 608 tys. zł. Niezwykle pomocne w bie-

żącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Dane ogólnopolskie

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju przeprowadził 324 tys. kontroREKLAMA

REKLAMA

li osób na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymano wypłatę 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r. Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego REKLAMA

2. ul. Królewskiej 3/24 o pow. 62,70 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, VII piętro) Cena minimalna: 163.700 zł.

Lokal można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątek w godz. 8.00- 13.30 tel. 32 415 55 02 wew. 13 lub 512-366-570. Szczegółowe informacje dotyczące lokali i warunków sprzedaży pod nr telefonów jw.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


» 10

Ogłoszenia

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, karton-gipsy, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów, usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. Pokrycia dachowe Blacha trapez, blachodachówka, dachówka, gont papowy, papa termozgrzewalna, obróbki blacharskie, ciesielka. Tel. kom.: 696 249 017.

Usługi remontowe Potrzebuję wykonawcy remontu kuchni od zaraz Do zrobienia mam remont kuchni - nowe płytki na podłodze, obnizenie czesci sufitu, odswiezenie scian. Szczególy podam osobiscie. Tel. kom.: 600765779, e-mail: rafal@brzoska.net.pl.

FINANSE

500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczka z dostawą pieniędzy do domu Otwieramy świat nowych możliwości! W Getmoney pożyczka z dostawą pieniędzy do domu - pożyczka ratalna od 200zł do 5000zł z dostawą pieniędzy prosto do domu. Pieniądze dostarczane do domu klienta (oferta Bliska Pożyczka na Get-money.pl). Lepszej nie znajdziesz!, e-mail: biuro@getmoney. iq.pl. http://www.get-money.pl/pożyczka-w-15-minut-przez-internet.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Racibórz skup,kasacja24h tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 53031`2-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom wynajmę Dom do wynajęcia dla Firmy Urzadzony dom do wynajęcia jako baza noclegowa dla pracowników Firmy. dom znajduje się w Raciborzu -studziennej. Cena wynajmu uzależniona jest od ilosci osób. Wynajem max dla 8 osób. Tel kontaktowy 505272614, kom.: 796604255, e-mail: beakrzikalla@o2.pl.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,). Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie w centrum Raciborza Sprzedam mieszkanie w centrum Raciborza. Kamienica, 72 m 2, III piętro. Duża loggia, piwnica, ogrzewanie miejskie. BARDZO ATRAKCYJNA LOKALIZACJA. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu pod nr tel: 607050576, 661116046, 512039709, e-mail: olaem@op.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa REKLAMA

i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika APP EURO LABORA SP.J. (numer certyfikatu 14601) poszukuje na teren Holandii pracowników w branży budowlanej, metalowej, spawalniczej, motoryzacyjnej. Tylko sprawdzone oferty! Zadzwoń do nas! Kontakt: 32 417 20 56; holandia@ euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com. Firma EKO-OKNA S.A. zatrudni do działu budowlanego Już nie musisz jechać za granicę, żeby pracować w branży budowlanej.Pracuj w dziale budowlanym blisko domu!Firma EKO-OKNA S.A. zatrudni na stanowisko : pracownik budowlany, pracownik działu instalacji sanitarnych z AutoCadem, Automatyk w dziale budowlano-sanitarnym. Szczegóły pod numerem+48324154338. tel.: +48324154338, e-mail: rekrutacja@ekookna.pl. https://ekookna. pl/eko-okna-pvc-aluminium-drewno/kariera Aktualne-oferty-pracy. Pomocnik mechanika samochodowego -

Racibórz Firma RONI poszukuje pracownika na stanowisko: pomocnik mechanika. Wymagania: podstawowa znajomość mechaniki samochodowej, prawo jazdy kat. B, zaangażowanie w rozwój w danej dziedzinie. Oferujemy: wynagrodzenie: 2500 zł netto, możliwość doskonalenia umiejętności pod okiem fachowca. Tel. kom.: 607503215, e-mail: kontakt@ roni24.pl, www.roni24.pl. Filplast - praca w Kietrzu od września FILPLAST - producent stolarki okiennej zatrudni od września: pracowników produkcji, magazynierów, stolarzy, operatorów maszyn. Doświadczenie w branży produkcyjnej będzie dodatkowym atutem. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia. wyślij CV na adres. Tel. kom.: 724949430, e-mail: praca@filplast.pl. Firma MIESZKO poszukuje Pracowników Produkcyjnych Agencja Zatrudnienia Mieszko Bis sp. z o.o. (nr rej. 490) poszukuje Pracowników Produkcyjnych oraz Operatorów Urządzeń Cukierniczych. Osoby zainteresowane bardzo prosimy o przesłanie CV poprzez stronę lub kontakt telefoniczny pod numerem (32) 79 61 132. tel.: 32 79 61 133. Dam pracę Firma zatrudni osobę z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferujemy umowę o pracę i dogodne warunki. Tel. kom.: 32/ 415 75 85. BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU zatrudni SPECJALISTĘ ds. KREDYTÓW i SPECJALISTĘ w zakresie KONTROLI WEWNĘTRZNEJ i RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI. SZCZEGÓŁY OFERT NA STRONIE

INTERNETOWEJ BANKU. Tel.: 32 4152089 w. 224, e-mail: bank@bsraciborz.pl, www.bsraciborz.pl.

RÓŻNE Sprzedam Sprzedam wózek tanio! Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy w dobrym stanie, bardzo tanio, Racibórz. Tel. kom.: 512 614 440. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel.

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ:

1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. dzierżawy: działka nr 903/48 i działka nr 903/49 w Nędzy przy ul. Złocistej.


» 11

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.99 zł

24.00 zł

Cafe Macondo. Reportaże z Kolumbii | Maciej Wesołowski

997 Posypały się zarzuty w sprawie śmierci 7-latka

Wspólna akcja SOK i policji z Kuźni 2 sierpnia policjanci z kuźniańskiego komisariatu wspólnie z funkcjonariuszami SOK prowadzili działania „Bezpieczny przejazd”. W trakcie działań czuwali nad bezpieczeństwem i promowali właściwe zachowania w obrębie kolejowych przejazdów, a także miejsc gdzie przechodzenie przez tory jest niedozwolone. Mundurowi rozmawiali z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi o zagrożeniach związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych. W ostatnim czasie na terenie kraju doszło do kilku tragicznych w skutkach wypadków na przejazdach kolejowych, warto więc kształtować u obywateli odpowiednie zachowania w rejonie przejazdów. Mundurowi zapowiedzieli kolejne wspólne akcje, których kontrolowane będą przejazdy kolejowe na terenie działania Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej. KPP Racibórz

Chodzi o tragiczne zdarzenie z niedzieli 4 sierpnia z Rybnika, w którym pod kołami opla corsy zginął siedmiolatek. Wypadek miał miejsce o godz. 16.30 na ulicy Hotelowej. W aucie jechały cztery pijane osoby. Ze wstępnych ustaleń rybnickich policjantów wynika, że rodzice spacerowali z dwójką dzieci, kiedy w ich 7-letniego syna uderzył osobowy opel. Chłopiec zginął na miejscu. Pojazdem podróżowało 4 dorosłych oraz kilkuletnie dziecko. Przed przyjazdem mundurowych, dwie osoby wraz z dzieckiem oddaliły się z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Chwilę później stróże prawa odnaleźli kobietę wraz z 8-letnim chłopcem oraz mężczyznę. Dwaj mężczyźni i dwie kobiety w wieku od 30 do 38 lat podróżujący oplem zostali zatrzymani. Po badaniu alkomatem okazało się, że wszyscy byli pijani. Jedna z kobiet miała w organizmie blisko 4,5 promila alkoholu. Dodatkowo zatrzymanym pobrano krew do badań. Rybniccy policjanci pod nadzorem prokuratury wykonali oględziny miejsca oraz zabezpieczyli samochód, który brał udział w zdarzeniu - poinformowała rybnicka KMP. - Wszyscy zatrzymani w związku ze śmiertelnym potrąceniem 7-latka zostali przesłuchani. Dwie osoby usłyszały zarzuty. 30-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania wypadku śmiertelnego. 36-letnia matka dziecka, które również jechało w samochodzie, usłyszała natomiast zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oboje zatrzymani przyznali się do winy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jechał z nadmierną prędkością i stracił panowanie nad samochodem. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia, natomiast 30-latek może spędzić za kratami do 12 lat - czytamy w informacji KMP w Rybniku.  KMP Rybnik

Traktorem od pobocza do pobocza

Raciborzanin dał popis jazdy traktorem w sąsiednich Rydułtowach. Zionęło od niego alkoholem. - W sobotę 3 sierpnia około godziny 17:30 uczestnik ruchu spostrzegł poruszający się po drodze w miejscowości Rydułtowy ciągnik rolniczy marki Ursus. Tor jazdy od jednego pobocza do drugiego wskazywał, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Zawiadomił więc o swoich spostrzeżeniach policjantów, a sam pojechał za ciągnikiem. Mundurowi po otrzymaniu zgłoszenia pojechali we wskazane miejsce i zatrzymali do kontroli ciągnik. Od 29-letniego kierowcy wyczuwalna była woń alkoholu, co potwierdziło badanie na jego zawartość. Alkomat wykazał ponad trzy promile. 29-latkowi z Raciborza grozi do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka kara grzywny. KPP Wodzisław Śląski


Reklama

» 12

Piątek, 9 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu uprzejmie informuje, że trwają prace

NAD ROZKŁADEM JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Zmiany obejmą: 1. trasy przejazdów autobusów 2. godziny kursowania 3. częstotliwość kursowania 4. dodatkowe elementy cennika biletów Wśród proponowanych zmian znajdują się m.in.: ƒƒZmiana przebiegu linii A związana z dostępem do przychodni na terenie miasta i szpitala przy ul. Gamowskiej; ƒƒZmiana przebiegu linii B związana z szybkim połączeniem Ostroga z centrum i ul. Gamowską; ƒƒZmiana przebiegu linii „1” łączącej Ocice i Ostróg; ƒƒZmiana przebiegu linii „2” łączącej ul. Gamowską z dzielnicami Miedonia oraz Sudół; ƒƒZmiana przebiegu linii „3” związana z szybkim połączeniem Płoni z centrum oraz połączenie Obory/Kamienioka z Płonią; ƒƒZmiana przebiegu linii „4” związana z dojazdem do Rafako na I i II zmianę; ƒƒZmiana przebiegu linii „8” związana z połączeniem Markowic i Samborowic; ƒƒZmiana przebiegu linii „14” związane z kursami w kierunku ul. Gamowskiej;

Wśród propozycji znajduje się również wprowadzenie do cennika biletu semestralnego w cenie 350 zł normalny i 150 zł ulgowy za okres IX-I oraz II-VI. Szczegóły zmian, w tym w ujęciu tabelarycznym, zostaną wkrótce zaprezentowane na stronie http://www.pk-raciborz.pl. Zarząd PK sp. z o.o. prosi mieszkańców Raciborza i inne zainteresowane osoby o przekazywanie uwag celem ostatecznego wypracowania nowego rozkładu jazdy. Kontaktować można się telefonicznie pod numerem tel. 32 4153577, drogą e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl lub poprzez radnych z dzielnic, którym również przekazano pełne informacje.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Nasz Racibórz 31-2019-[545]  

Advertisement