Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 26 października 2018 r. | Rok XI nr 43 (506) ISSN 1689-5606

LAT

NA RYNKU

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy Motorento I 504 486 004 REKLAMA

Lenk kontra Polowy w II turze OPOZYCJA PRZEJĘŁA RADĘ MIASTA Racibórz » Dariusz Polowy wygrał I turę wyborów prezydenckich w Raciborzu, a w drugiej zmierzy się z Mirosławem Lenkiem. Zjednoczona opozycja KWW Dariusz Polowy - Racibórz znów może być wielki, NaM, PiS, środowisko Anny Ronin i Oblicza mają porozumienie koalicyjne z KWW Michała Fity a przez to większość w Radzie Miasta. W powiecie władzę utrzymała koalicja Razem dla Ziemi Raciborskiej oraz PO. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 6 REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

W Internetach nic nie ginie Czas na kilka powyborczych refleksji. Wbrew powszechnej opinii, samorząd to wcale nie rada ani prezydent, lecz mieszkańcy. To społeczeństwo trzyma prawdziwą władzę w ręku, rozdając co kilka lat mandaty do jej sprawowania. Konstrukcja ta oznacza, że nikt nikomu władzy nie przekazuje, a jedynie pozwala wykonywać pewien ściśle określony przepisami zakres czynności zwany zadaniami własnymi gminy, powiatu czy województwa. Za to wykonywanie samorząd płaci diety i pensje. 21 października społeczeństwo zwane też suwerenem pokazało, iż jakość wykonywania tej władzy ma coraz większe znaczenie. Frekwencja przy urnach wyniosła 45,91 proc. (cztery lata temu 38,15 proc.). Obserwujemy otoczenie. Są miasta lepiej albo gorzej zarządzane. Każdy z nas ocenia to wedle swoich kryteriów. Wnioski z tych obserwacji widzimy w wynikach wyborów. Duża frekwencja oznacza, że prawie co drugi raciborzanin chciał w wyborach ujawnić swój pogląd. To pozytywne zaskoczenie. Kandydatom udało się skutecznie zainteresować ludzi ważkimi tematami, od depopulacji przez rozwój gospodarczy na porcie odrzańskim i zadaszeniu lodowiska skończywszy. To pozytywne zjawisko. Media społecznościowe dały ogromne pole do prezentacji programów OGŁOSZENIE

i dyskusji. To niewątpliwie pozytywny przykład tego, jak sieć rozwinęła dyskurs społeczno-polityczny. Facebook sprawił, że każdy kandydat zszedł z piedestału i był dostępny w każdej chwili, w każdym miejscu. Jedyny warunek, to dostęp do sieci. Obietnice jednak sypały się jak manna z nieba, nie tylko na konwencjach programowych, ale i w internecie. Politycy sami podnieśli sobie poprzeczkę. To też pozytywne zjawisko. Ci, którzy na tym skorzystali, zwiększając zasięg swojej prezentacji i wyborczej narracji, muszą jednak pamiętać, że w sieci nic nie ginie. To, co teraz było atutem, za jakiś czas może się stać przekleństwem. Loża komentatorów na FB jest bowiem w każdej chwili gotowa do dyskusji i konfrontacji. To też bardzo dobre zjawisko. Jak sądzę, za zainteresowaniem programem pójdzie teraz zainteresowanie jego realizacją, a to oznacza, że ci, którzy wykorzystali kanał dotarcia via internet do składania pustych obietnic, szybko zostaną boleśnie zweryfikowani. To kolejne dobre zjawisko. Zasięg wyborczy buduje się organicznie, czyli przez lata, analogowo przez bezpośredni kontakt z wyborcami (to dotyczy starszego pokolenia), albo medialnie, coraz częściej przez Internet (jak podał kilka dni temu GUS 77,5 proc. Polaków ma dostęp do sieci). Kanał komuni-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Na starej fotografii

kacji przez Internet będzie się Na zdjęciu z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego stary, mocno rozwijał. Ma to do siebie, że nie można w nim oszukiwać, drewniany kościół w Krowiarkach gm. Pietrowice Wielkie to znaczy można, ale tylko na krótką metę. Każde kombinowanie prędzej czy później wyjdzie na wierzch, co pokazuje głośny kazus Cambridge Analytica, sprzedawcy precyzyjnie targetowanej internetowej propagandy. Prezydent i radny - via FB czy messenger - nigdy nie był tak blisko każdego. To do- Racibórz » Miasto Racibórz zostało najwyżej ocenione w procedurze konkursowej Regionalnych Inbre zjawisko. westycji terytorialnych Subregionu Zachodniego z zadaniem „Nadanie nowej funkcji społecznej zdeTa kampania zrodziła wielgradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz” (Plac Długosza)” - poinformował 19 października kie społeczne oczekiwania. Warto, by świeżo wybrani samorzą- Urząd Miasta. dowcy mieli to na uwadze. Internet trzeba pokochać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Na zadanie to magistrat tych, a dofinansowanie z bu- cie z budżetu państwa to ponad A w tym inwentarzu są też bi- otrzymał dofinansowanie w wy- dżetu państwa to 720 tysięcy 230 tysięcy złotych! Wartość insokości 6,3 miliona złotych. Do- złotych. 1,5 miliona złotych ra- westycji to nieco powyżej 2,8 micze! finansowanie z Unii Europej- tusz dostał na przebudowę ulicy liona zł. skiej to prawie 5,6 miliona zło- Długiej. Dofinansowanie unijne UM Racibórz to 1,25 miliona złotych, a wspar-

Racibórz z dofinansowaniem

na przebudowę pl. Długosza i modernizację Długiej

REKLAMA

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 26 października

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Mówi Serwis pokazał

Tysiąc mieszkań dla Raciborza

projekt swojego miniplexu Radna pyta o finansowanie Racibórz » Najpierw Sieradz, potem Racibórz, Nowa Sól i Kołobrzeg. Wspierana przez Grupę Polsat spółka Mówi Serwis pokazała wizualizację miniplexu. Firma pochwaliła się projektem w Sieradzu, gdzie występuje już o pozwolenie na budowę. W Raciborzu chce kupić od miasta grunt przy Szewskiej-Młyńskiej. Muszą się jednak na to zgodzić nowi radni. Być może jeszcze w listopadzie zagłosują nad projektem uchwały.

- 4 sale po 120 osób, designerskie wyposażenie w tym podwójne fotele dla par i filmy wyświetlane w dzień premier – to obiecali inwestorzy w Sieradzu. Szacują, że od momentu otrzymania pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego kino nie dłużej niż w 12 miesięcy będzie gotowe do użytkowania. W 4 salach zmieści się 480 osób. - Będzie to kino wielosalowe z prawdziwego zdarzenia, którego mieszkańcy Sieradza z całą pewnością się nie powstydzą. Planujemy tam zamontować fotele dla prawREKLAMA

dziwych koneserów kina, foteli, w których będzie można się rozsiąść i z klasą obejrzeć film. Jeśli chodzi o sam repertuar będą się pojawiały wszystkie nowości polskie i zagraniczne i co najważniejsze będą pojawiały się zgodnie z terminarzem premier. Nie będzie żadnych opóźnień, będą na ekranie dokładnie wtedy kiedy powinny – mówił podczas konferencji Jakub Bąk szef operacyjny projektu z firmy TFP Sp. z o.o. Inwestor szacuje, że kino swoim zasięgiem obejmie potencjalnych klientów, któ-

rzy mieszkają w promieniu 20 km od Sieradza. Budowę kina poprzedziły badania. Kino na początek będzie czynne od 10.00 do 22.00. Po pierwszym okresie funkcjonowania kina godziny będą weryfikowane. Dystrybucja Mówi Serwis to niezależny dystrybutor filmowy wspierany silnie przez Grupę Polsat. Współpracujemy blisko z polskimi producentami, włączając się w proces produkcji filmów również w roli koproducenta. (w)

Racibórz » Prezydent obiecuje w kampanii wyborczej tysiąc mieszkań. Radna Anna Szukalska zainteresowała się skąd miasto weźmie na to pieniądze. - Mieszkańcy Raciborza mogli zapoznać się z ekspozycją pn. „Budujemy nowe mieszkania” przedstawioną przy skwerze ks. Pieczki dot. ilości wybudowanych mieszkań przez TBS na przestrzeni lat 2000-2021. Z przestawionej ekspozycji wynikało, iż w okresie 3 kadencji (12 lat) Prezydenta Pana Mirosława Lenka wybudowano 84 mieszkania, a kolejne 96 mieszkań zaplanowano wybudować w okresie 2019-2021 r. Zaplanowana na lata 2019-2021 r. budowa 96 mieszań to koszt 18 mln 294 tys. zł. Panie Prezydencie wobec Pana ostatniej deklaracji budowy 1000 mieszkań proszę o informacje dot. tego z jakiego źródła Miasto Racibórz pozyska środki na budowę 1000 mieszkań, gdyż zgodnie z wyliczeniem koszty budowy 1000 mieszkań sięgnąć mogą prawie 200 mln zł. Z jakiego programu zamierza Pan wybudować te 1000 mieszkań, gdyż jest Pan wraz z wiceprezydentem Panią Ireną Żylak przeciwny budowie mieszkań z programu rządowego „Mieszkanie +”. Ponadto jeśli twierdzi Pan, że jest możliwe wybudowanie 1000 mieszkań w ciągu 10 lat (tyle może trwać kadencja prezydenta wg nowych przepisów), to dlaczego nie wybudowano w ciągu 12 lat Pana kadencji przynajmniej 200 mieszkań, gdyż obecna lista osób oczekujących na mieszREKLAMA

REKLAMA

kania to ponad 150 osób - zapytała prezydenta radna Anna Szukalska. - W sprawie budowy nowych mieszkań informuję, że Miasto Racibórz korzysta z najlepszych źródeł finansowania budowy mieszkań komunalnych. Obecnie jest to rządowy program z Funduszu Dopłat BGK oferujący 45% bezzwrotnej dotacji do ogólnych kosztów budowy. W żadnym wypadku nie wykluczamy korzystania z programu Mieszkanie+. Problem jednak w tym, że czynsz za 1m² takiego mieszkania często przekracza 20 zł i stanowi barierę dla potencjalnych najemców. Będziemy rozważali też instrument po uruchomieniu rządowego funduszu dopłat. Wzrost zainteresowania mieszkaniami komunalnymi to efekt świadomej polityki Prezydenta i Rady Miasta, której efektem było podniesienie kryterium dochodoREKLAMA

wego i metrażowego przydziału mieszkań. Aby rozładować kolejkę i zapraszać kolejnych raciborzan po mieszkanie nie wystarczy już remontować miejski zasób mieszkań komunalnych. Trzeba zdecydowanie budować nowe, również wspierając podmioty prywatne i spółdzielnie własnym planem przestrzennym, terenami inwestycyjnymi, może też funduszem dopłat do czynszu. Tak przecież powstały budynki SM „Nowoczesna” przy ul. Matejki, przedsiębiorców prywatnych przy ul. Opawskiej, na terenach po starych basenach przy ul. Bema i w wielu innych miejscach. To kolejne kilkaset mieszkań oferowanych do najmu. Mieszkania to też budownictwo jednorodzinne, któremu sprzyja właściwa polityka przygotowania i udostępniania działek budowlanych. Widoczne są już pierwsze korzyści tak prowadzonej polityki miejskiej. W 2017 roku z powiatu raciborskiego i powiatów ościennych zameldowało się ponad 300 nowych mieszkańców. W tym samym czasie wprowadziło się tam mniej niż 200 raciborzan. Reasumując, będziemy budować korzystając z wszystkich dostępnych mechanizmów finansowych, również z pobudzaniem prywatnej inicjatywy np. w formie PPP - odpowiedział prezydent Mirosław Lenk. (w)


Aktualności

»4

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Europejska Karta Ubezpieczenia Unia Europejska zapłaci Zdrowotnego ważna 18 miesięcy ZA RACIBORSKIE JARMARKI Region » To ważna informacja dla wszystkich podróżujących po Europie. Od 20 października br. nastąpiła istotna zmiana – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ważna jest dla większości pacjentów już nie przez rok, ale 18 miesięcy. Dla dorosłych – półtora roku, a dla dzieci – na 5 lat Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych do korzystania, w sytuacjach nagłych, z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. To dokument wydawany bezpłatnie w każdej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 111/2018/DWM z 19 października 2018 r., wydłużono okres obowiązywania EKUZ. Półtoraroczny termin ważności karty dotyczy przede wszystkim: osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, pobie-

rających rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, członków rodziny powyżej 18. roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia, czy studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię. Zyskają także dzieci. EKUZ wydawana dzieciom i młodzieży będzie ważna nawet do 5 lat (lub – w przypadku nastoletniej młodzieży – przez 5 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia). EKUZ w województwie śląskim Mieszkańcy woj. śląskiego od lat dbają, by podczas turystycznego pobytu w Unii Europejskiej mieć ze sobą istotny element bagażu – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W 2015 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wydał 416 tysięcy kart, w 2016 – 454 tysiące, w 2017 już

536 tysięcy. Obecny rok najprawdopodobniej będzie rekordowy – do 21 października 2018 r. karty EKUZ otrzymało już 508 tysięcy osób.

Racibórz » 200 tysięcy euro na przygotowanie jarmarków bożonarodzeniowych, wielkanocnych i św. Marcelego otrzyma Racibórz w ramach polsko-czeskiego projektu realizowanego z Ostrawą.

zmiany dla kierowców

- Współpraca polsko-czeska to ważny kierunek polityki Raciborza w budowaniu pozycji miasta na szerszej arenie. Dzięki kooperacji z naszym południowym sąsiadem zrealizowaliśmy już szereg ciekawych inicjatyw, z których korzystają dzisiaj mieszkańcy, a które dzięki wsparciu zewnętrznemu nie nadwyrężają budżetu miasta. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że oficjalnie ogłoszona została decyzja o przyznaniu wsparcia dla projektu wspólnej organizacji jarmarków. Przez dwa lata będziemy korzystać ze wsparcia w wysokości ponad 200 tysięcy euro na przygotowanie jarmarków bożonarodzeniowych, wielkanocnych i św. Marcelego. Po stronie czeskiej uzyskane wsparcie wynosi ponad 120 tysięcy euro. Dzięki projektowi zakupiona zostanie m.in. mobilna scena z nagłośnieniem (o wymiarach minimum 6x8 metrów), 20 domków wystawienniczych (do tej pory wynajmowaliśmy tę część infrastruktury), dekoracje i ozdoby

Region » Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie przygotowały następne ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów - m.in. likwidację karty pojazdów.

Dwóch młodych mężczyzn

Wniosek o EKUZ w woj. śląskim można złożyć osobiście w 4 delegaturach (Częstochowa, Rybnik, Bielsko-Biała, Piekary Śląskie) oraz 15 sekcjach obsługi (Katowice, Cieszyn, Tychy, Żywiec, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Zawiercie, Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Gliwice, Racibórz, Zabrze). Do złożenia wniosku i odbioru karty można również upoważnić inną osobę. Wniosek o wydanie EKUZ można przesłać również pocztą tradycyjną, elektroniczną, przez ePUAP oraz faksem. Materiał nadesłany

KOLEJNE REWOLUCYJNE

- Od 1 października tego roku kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia umowy na polisę OC – przypomniał na czwartkowej konferencji Marek Zagorski, minister cyfryzacji. To ułatwienie, które wprowadziło Ministerstwo Cyfryzacji. - Było to możliwe m.in. dzięki elektronicznej bazie CEPIK. Podczas kontroli drogowej policjanci mogą elektronicznie weryfikować informacje. Czas na kolejne usprawnienia - podkreślił szef resortu cyfryzacji. Przygotowany przez ministrów cyfryzacji i infrastruktury tzw. „Pakiet deregulacyjny” przewiduje, m.in: ƒƒ likwidację karty pojazdu,  REKLAMA

ƒƒ likwidację nalepki kontrolnej, ƒƒ możliwość zachowania przez nowego właściciela pojazdu dotychczasowych tablic rejestracyjnych,  ƒƒ brak mandatu za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy. Oba ministerstwa chcą by zmiany wchodziły w życie stopniowo, począwszy od 2019 r. (niektóre wymagają zmian prawnych). Propozycje to nie tylko udogodnienia, ale i realne oszczędności dla właścicieli aut. Dzięki zniesieniu obowiązku posiadania karty pojazdu zaoszczędzą 75,50 zł (tyle kosztowało wydanie karty pojazdu). A zachowując tablice rejestracyjne

i rezygnując z nalepki kontrolnej - 99,50 zł. W sumie – 175 zł w kieszeni. - To nie koniec usprawnień – zaznaczył Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – Zależy nam, by jak najszerzej wykorzystywać możliwości, jakie stwarza system CEPiK i wszędzie tam, gdzie jest to możliwie ułatwiać życie kierowcom. „Pakiet deregulacyjny” to również nowe e-usługi, a wśród nich możliwość rejestracji pojazdu online. Raport wygenerowany w usłudze „Mój pojazd” (dostępnej na obywatel.gov.pl) stanie się dokumentem urzędowym. Zniesiony zostanie także obowiązek wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego. „Pakiet deregulacyjny” przewiduje także odstąpienie od obowiązkowych kursów/szkoleń dla wszystkich kierowców w okresie próbnym, na rzecz kursów w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy tylko dla tych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnią dwa wykroczenia. Ministerstwo Cyfryzacji

bożonarodzeniowe i wielkanocne, zakup i montaż żywej choinki bożonarodzeniowej, licencje na pokazy filmowe w czasie kina zimowego, wynajem telebimu, wynajem karuzeli. Ważnymi elementami projektu będą również działania tzw. miękkie, tzn. skierowane bezpośrednio w rozwój kapitału ludzkiego. W przypadku tego projektu będzie to np. organizacja dni polskich w Ostrawie i dni czeskich w Raciborzu oraz przedsięwzięcia pod nazwą Seniorzy dla młodzieży i Młodzież dla seniorów. Ważnym elementem

projektu jest również stworzenie wspólnej platformy informacyjnej za pomocą mediów społecznościowych (dzięki połączeniu profili facebookowych obu miast). Projekt będzie realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej, dzięki której uzyskaliśmy szereg korzyści takich jak ścieżki rowerowe, strażackie wozy bojowe, inwestycje w arboretum - podał w komunikacie Urząd Miasta Racibórz. UM Racibórz

naruszyło nietykalność policjantów Nędza » Dwie osoby zatrzymane za naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz znieważanie ich publiczne słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe. To bilans interwencji, mającej miejsce w sobotni wieczór 20 października w jednym z lokali gastronomicznych w Nędzy. Kuźniańscy policjanci pełniący służbę zostali skierowani na interwencję do jednego z lokali gastronomicznych do miejscowości Nędza przy ul. Jana Pawła II. Interwencja została zgłoszona przez personel lokalu i dotyczyła awanturujących się dwóch klientów. Po chwili stróże prawa zjawili się pod wskazanym adresem, gdzie zauważyli dwóch agresywnych mężczyzn. Podczas legitymowania, jeden z panów odepchnął mundurowych i zaczął słownie ich obrażać. Jego kompan nie pozostawał obojętny, również nie reagował na polecenia stróży prawa powielając zachowanie swojego kolegi w stosunku do interweniujących policjantów. W efekcie agresorzy szybko zostali obezwładnieni i zatrzyma-

ni. Nerwowi panowie trafili do policyjnego aresztu. Okazało się, że naruszający nietykalność cielesną i znieważający policjantów to dwaj mieszkańcy powiatu raciborskiego w wie-

ku 23 i 28 lat. Za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej stróżów prawa grożą im nawet 3 lata więzienia. KPP Racibórz


Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Starosta zachorował Rozprawa odwołana Racibórz » Nie odbyła się zaplanowana na 18 października rozprawa w sprawie starosty raciborskiego Ryszarda Winiarskiego, oskarżonego o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Sąd odwoławczy zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. Starosta, jak się dowiadujemy, jest na L4. 18 października nie uczestniczył też w posiedzeniu zarządu powiatu raciborskiego. Polityk nie startuje w wyborach. Na ostatnich spotkaniach żegnał się, m.in. z nauczycielami i dyrektorami szkół. Z końcem kadencji przestanie być osobą publiczną. Przypomnijmy, w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku zapadło, 28 maja, orzeczenie w drugiej instancji w sprawie przeciwko staroście raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu, oskarżonemu o składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych. Sąd uchylił wyrok I instancji z Raciborza i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd wytknął pierwszej instancji błędne oceny, zarówno argumentów stron jak i społecznej szkodliwości czynu. Wyrok w I instancji w Sądzie Rejonowym w Raciborzu zapadł w listopadzie minionego roku. Sąd warunkowo umorzył wtedy postępowanie, wyznaczył roczny okres próby i nakazał wpłatę 5000 zł świadczenia na rzecz pokrzywdzonych i pomocy postpenitencjarnej. Oznacza to, że zdaniem sądu wina R. Winiarskiego nie budzi wątpliwości, popełniono zatem przestępstwo, ale zrezygnowano ze skazania i orzekania kary.

To oznaczało, że starosta będzie mógł dokończyć kadencję i startować w kolejnych wyborach. Formalnie nadal bowiem pozostaje niekarany. Po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że nie będzie składał apelacji. Potem zmienił zdanie. Uznał, że jest niewinny i złożył apelację, podobnie jak jastrzębska Prokuratura Rejonowa, która uznała, że powinien zapaść surowszy wyrok. O jaką sprawę chodzi? Ryszard Winiarski został oskarżony o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych. Sprawę wykryło CBA, udowadniając, że są znaczne różnice w kwotach na kontach, a tym, co starosta wpisał w oświadczeniach. Winiarski tłumaczył, że podawał dane na dzień sporządzenia oświadczenia, a nie koniec roku, którego dotyczyło. Wykazano jednak również, że i stan konta na dzień oświadczenia był inny od tego, co wpisano w dokumencie. Sąd nie miał wątpliwości co do winy. Doszło do przestępstwa. Uznał, że jako urzędnik w randze starosty starosta powinien był wiedzieć, co podpisuje i jakie są skutki podania nieprawdziwych danych. Sędzia Anna Maksoń-Prach

wskazała jednak, że oskarżony nie ukrywał stanu posiadania, udostępniał CBA wszelkie dane na temat swojego majątku, odmówił co prawda śledczym wyjaśnień, ale podczas przewodu sądowego obszernie tłumaczył swoje zachowanie, nie był dotąd karany, czyn popełniono, kiedy obowiązywały łagodniejsze przepisy w kwestii konsekwencji za składanie nieprawdziwych oświadczeń, stopień szkodliwości jest niski, a to wszystko pozwala zastosować warunkowe umorzenie jako swoistą nagrodę. Jej wymiar jest istotny. Bo brak skazania nie pozbawia starosty biernego prawa wyborczego, czyli kandydowania w kolejnych wyborach. Główną dolegliwością miało być 5000 zł świadczenia plus 170 zł kosztów procesu. Teraz sprawa ma być rozpoznana ponownie przez raciborski sąd. Z uwagi jednak na zwolnienie lekarskie R. Winiarskiego rozprawa zaplanowana na 18.10 się nie odbyła. Podczas I rozprawy w obecności pełnomocnika procesowego starosta zgodził się na podanie swojego nazwiska jak i wizerunku. (wk), w

REKLAMA

»5

Aktualności

OGŁOSZENIE

Podziękowanie dla mieszkańców

GMINY KRZYŻANOWICE Drodzy Mieszkańcy

Zgodnie z definicją ustawową samorząd to wspólnota mieszkańców na określonym terenie, w naszym przypadku Gminy Krzyżanowice. 21 października nasza wspólnota zdecydowała, kto będzie sprawował władzę uchwałodawczą i wykonawczą. Na kolejną kadencję, tym razem pięcioletnią, powierzono mi funkcję wójta. Przyjmuję to z wielką radością i wdzięcznością, ale i pokorą. Istotą pracy samorządowej jest bowiem służba. W tej służbie trzeba się kierować potrzebami mieszkańców. Wybory to świetna okazja, by uaktualnić wiedzę na ten temat. Poznać bolączki, wysłuchać uwag, nieraz cierpkich. Taka jest istota demokracji, by do każdego głosu podchodzić ze zrozumieniem i szacunkiem. Dziękuję za wszystkie słowa, a szczególnie te krytyczne, bo szczerość ma zawsze ogromną wartość. Niezwykle cenne były dla mnie przedwyborcze spotkania. Pozyskaliśmy wiedzę, którą teraz musimy dobrze spożytkować. Życie niesie z sobą coraz to nowe wyzwania. Z jednej strony możemy być dumni z naszego dotychczasowego dorobku, ale z drugiej czeka nas ogrom pracy w obszarze infrastruktury komunalnej, w dziedzinie społecznej, oświatowej i kulturalnej. Gmina Krzyżanowice wciąż musi być liderem

w powiecie. Mamy tam trzech silnych radnych. Liczymy nadal na aktywność różnych środowisk naszej społeczności. Czeka nas wdrożenie nowych pomysłów. Należy do nich karta mieszkańca gminy Krzyżanowice. To jeden z elementów inwestowania w gminny kapitał ludzki. Czyste powietrze, gospodarka wodno-ściekowa, remonty dróg, wyższe standardy oświatowe, zacieśnienie i rozwijanie współpracy zagranicznej, nowe projekty unijne, rozwój lokalnego produktu turystyczne-

go, wzmocnienie potencjału gospodarczego, kompetencji biznesowych młodego pokolenia, rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - to kolejne zadania. Jestem przekonany, że jako samorząd znów osiągniemy sukces, a za pięć lat dorobek tej kadencji będzie naszą wspólną zasługą i dumą. Gratuluję też wszystkim radnym i wierzę, że teraz wspólnie będziemy realizować ważne cele. Grzegorz Utracki Wójt Gminy Krzyżanowice

Raciborska działka w Gąskach

CORAZ CENNIEJSZA Racibórz » To około 80 arów terenu tuż nad brzegiem Bałtyku, który kupiono w latach 90. pod stałą bazę wypoczynkową dla dzieci i młodzieży. Grunt zyskał ostatnio na wartości.

REKLAMA

REKLAMA

Raciborskie obozy organizowano jeszcze w latach 90. nie tylko w Pleśnej, ale również w oddalonych o kilka kilometrów Gąskach niedaleko Sarbinowa. Pleśna była dla harcerzy, Gąski dla pozostałych uczniów raciborskich szkół. Kiedy skończyła się umowa dzierżawy gruntu w Gą- wania tam obozu. Podjęto jedskach, zaprzestano organizo- nak próbę budowy stałej bazy edukacyjnej, nie tylko pod letni wypoczynek, ale także zimowe zielone szkoły. Kupiono teren i na tym się skończyło. Budowy nigdy nie podjęto. Miasto uznało, że taniej kupować miejsca pod zielone szkoły w prywatnych ośrodkach niż budować i utrzymywać własny. Pozostał teren. - To pięknie położone 80 arów - mówi pre-

zydent Mirosław Lenk, który w wakacje wizytował Pleśną i Gąski. Nieruchomość Raciborza jest użyczana miejscowej społeczności, m.in. na święto Gąsek. Teren nie ma planu. Trzeba tu występować o warunki zabudowy, np. pod domki letniskowe. Chętni na kupno ponoć są. Możliwa do osiągnięcia cena to nawet 350 zł za m kw. Zdaniem Mirosława Lenka nieruchomość należy sprzedać. To jednak tylko opinia. Na zgodę musi się bowiem zgodzić Rada Miasta. Przez pewien czas analizowano budowę w Gąskach pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Rząd wycofał się jednak z tej lokalizacji. (waw)


Aktualności

»6

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Lenk kontra Polowy w II turze Michał Fita oficjalnie poparł Dariusza Polowego w II turze wyborów prezydenckich Opozycja przejęła Radę Miasta Ma być wiceprezydentem miasta

DOKOŃCZENIE ZE S. 1

znów może być wielki; Leon Fiołka KWW Dariusz Polowy Racibórz znów może być wielWyniki wyborów ki; Magdalena Kusy KWW Daprezydenckich 21.10.2018 1. Dariusz Polowy 5111 głosów riusz Polowy - Racibórz znów II tura może być wielki; Stanisław Bo2. Mirosław Lenk 5072 głosy rowik KWW Razem dla RaciII tura borza i Mirosław Lenk; Witold 3. Michał Fita 4643 Ostrowicz KWW Razem dla Ra4. Ludmiła Nowacka 2146 ciborza i Mirosław Lenk; Euge5. Robert Myśliwy 2143 niusz Wyglenda KWW Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk. Głosowanie do Rady Miasta: Okręg nr 3: Klimaszewska ƒƒ KWW Razem dla Racibo- Krystyna Łączy Nas Racibórz; rza i Mirosław Lenk 5697 Zygmunt Kobylak TAK.; Michał głosów Fita KWW Michała Fity; Anna ƒƒ KWW Dariusz Polowy - Ra- Szukalska KWW Michała Fity; cibórz znów może być wiel- Dariusz Polowy KWW Dariusz kie 4764 Polowy - Racibórz znów może ƒƒ KWW Michała Fity 3982 być wielki; Anna Wacławczyk ƒƒ Łączy nas Racibórz 1990 KWW Dariusz Polowy - Raƒƒ KWW TAK. 1813 cibórz znów może być wielki; ƒƒ Lewica Razem 250 (nie Mirosław Lenk KWW Razem przekroczyła progu) dla Raciborza i Mirosław Lenk; Henryk Mainusz KWW Razem Do Rady Miasta weszli: dla Raciborza i Mirosław Lenk. Okręg 1: Ludmiła Nowacka Łączy Nas Racibórz; Józef Głosowanie do Rady Powiatu: Galli KWW Michała Fity; Anna ƒƒ Razem dla Ziemi RaciborRonin KWW Dariusz Polowy skiej 13419 głosów Racibórz znów może być wiel- ƒƒ PiS 12 775 ki; Piotr Klima KWW Dariusz ƒƒ PO 7079 Polowy - Racibórz znów może ƒƒ TAK. 2958 być wielki; Marcin Fica KWW Razem dla Raciborza i MiroPodział mandatów: Racisław Lenk; Justyna Henek-Wy- bórz - Razem dla Ziemi Racipiór KWW Razem dla Racibo- borskiej - Marek Kurpis (Rarza i Mirosław Lenk; Michał cibórz), Ryszard Wolny (RaKuliga KWW Razem dla Raci- cibórz), Tomasz Cofała (Raciborza i Mirosław Lenk. bórz), Adrian Plura (Kuźnia Okręg 2: Marian Czerner Raciborska), Andrzej ChroKWW Michała Fity; Michał boczek (Nędza), Adam Wajda Szukalski KWW Michała Fity; (Pietrowice Wielkie), GrzeZuzanna Tomaszewska KWW gorz Swoboda (KrzyżanowiDariusz Polowy - Racibórz ce), Ewa Widera (KrzyżanoREKLAMA

REKLAMA

wice), Eugeniusz Kura (Kornowac), Józef Stukator (KornoRacibórz » KWW Dariusz Polowy - Racibórz znów może być wielki, NaM i PiS mają porozumienie kowac); PiS - Dawid Wacławczyk alicyjne z KWW Michała Fity. Ugrupowania podzielą pomiędzy sobą funkcje w Radzie Miasta. Mają (Racibórz), Dominik Konieczny (Racibórz), Roman Wałach tu większość. W razie wygranej D. Polowego koalicjantom przypadną fotele wiceprezydentów. Mi(Racibórz), Katarzyna Dutkiewicz (Racibórz), Tomasz Kusy chał Fita poparł bowiem w II turze Dariusza Polowego. Ma obiecane stanowisko wiceprezydenta. (Racibórz), Franciszek Marcol (Nędza), Sebastian Mikołajczyk (Rudnik), Szymon Bolik (PieSZANOWNI PAŃSTWO, trowice Wielkie), Łukasz Mu- DRODZY RACIBORZANIE. ra (Krzyżanowice); Platforma Dziękujemy raz jeszcze za Obywatelska - Ewa Lewandow- okazane zaufanie i poparcie ska (Racibórz), Piotr Olender w pierwszej turze wyborów (Racibórz), Artur Wierzbicki prezydenckich oraz w wybo(Racibórz), Władysław Gumie- rach do Rady Miasta Racibórz. niak (Kuźnia Raciborska). Jako KWW Michała Fity uzyŁącznie: Racibórz 2 okrę- skaliśmy poparcie 4643 racibogi: PiS 5 mandatów, Platforma rzan oddających głos na kanObywatelska 3 mandaty, Ra- dydata na Prezydenta Racibozem dla Ziemi Raciborskiej 3 rza, a także wprowadziliśmy do mandaty; Okręg nr 3 Kuźnia Rady Miasta 5 radnych, którzy Raciborska, Nędza, Rudnik: będą mieli realny wpływ na kre- wielu mieszkańców koniecznych wraz ze swoim zapleczem. Jeśli Razem dla Ziemi Raciborskiej owanie raciborskiej rzeczywi- zmian. Musimy konsekwent- zostanę Prezydentem Miasta 2, PiS 2, PO 1; Okręg nr 4: Krzy- stości. Niewątpliwie, za spra- nie podążać obraną przez sie- Racibórz Pan Michał Fita będzie żanowice, Krzanowice, Korno- wą naszych wyborców, którzy bie drogą. Apelujemy zatem do Wiceprezydentem. Warto zaznawac, Pietrowice Wielkie Razem nam zaufali, osiągnęliśmy suk- Państwa o podjęcie wysiłku i od- czyć, że rezultatem tego połądla Ziemi Raciborskiej 5 man- ces. Niestety zabrakło nam 425 danie 4 listopada głosu na osobę, czenia jest stabilna większość datów, PiS 2. TAK. Roberta My- głosów, by znaleźć się w drugiej która może te zmiany realnie za- w Radzie Miejskiej. Przyszła śliwego nie przekroczyło progu turze wyborów. Nie mniej nadal początkować. Wybór jakiego już współpraca będzie przebiegać wyborczego. stoimy na stanowisku, że mamy Państwo dokonali, wyłonił nowy w zgodzie i współpracy. Racibórz historyczną szansę ale i obowią- podział głosów w Radzie Miasta. znów może być wielki - w służbie (waw) zek, by doprowadzić w Racibo- Dotychczas środowiska opozy- mieszkańcom - napisał na sworzu do tak oczekiwanych przez cyjne, mając mniejszość w ra- im FB Dariusz Polowy. REKLAMA Przy tworzeniu projektu podzie, nie mogły realizować często ważnych dla mieszkańców rozumienia koalicyjnego brał naszego miasta zamierzeń. Dziś udział Michał Woś, radny sejwspółpraca środowisk opozycyj- miku z listy PiS. Przypomnijmy, nych daje nie tylko szansę, ale że Dariusz Polowy i Michał Fita i stanowi gwarancję skuteczne- ubiegali się o poparcie PiS przed go i konsekwentnego realizowa- I turą. Otrzymał je ostatnie Daniazałożonych, także w naszym riusz Polowy i to on korzystał programie wyborczym, postu- podczas kampanii ze wsparcia latów. Można zatem stwierdzić, partii Jarosława Kaczyńskiego. że pierwszy etap zmian nastą- Do końca jednak liczył, że Mipił. By jednak móc z powodze- chał Fita wycofa się z rywalizacji, niem je realizować, musi dojść udzieli mu poparcia, w zamian do pełnego współdziałania, a za- za stanowisko wiceprezydenta tem odpowiedzialnego rządze- i miejsca dla jego ludzi na listach nia Prezydenta i Rady Miasta. do Rady Miasta. Wybory pokaDlatego jako KWW Michała Fity zały, że Michał Fita miał duże postanowiliśmy zawiązać koali- szanse na wejście do II tury i rycję programową z otoczeniem walizowanie z Polowym. Zdobył skupionym wokół niezależne- mandat radnego, podobnie jak go, bezpartyjnego kandydata na czwórka jego kandydatów (Jóprezydenta - Dariusza Polowe- zef Galli, Marian Czerner, MiREKLAMA go, który zjednoczył wokół siebie chał Szukalski, Anna Szukalska, wiele różnych środowisk i wy- łącznie 3982). Obydwa komitety grał pierwszą turę wyborów pre- mają 12 mandatów, czyli więkzydenckich. Pozostajemy nieza- szość w Radzie Miasta. leżnym ugrupowaniem, w skład Jak wynika z naszych inktórego wchodzą, poza radnymi, formacji drugi fotel wiceprezaangażowani i kreatywni raci- zydenta przypadnie PiS albo borzanie #WsłużbieMieszkań- NaM, z większym prawdopodocom! Chcemy pełnej zgody na bieństwem dla PiS. Ostateczne linii Rada Miasta – Prezydent uzgodnienia są po stronie zjedw oderwaniu od wielkiej polity- noczonej opozycji Polowy-NaMki i partyjnych podziałów. Dlate- -PiS-środowisko Anny Roningo jako grono niezależnych rad- -Oblicza i trzeba z nimi poczenych pragniemy być gwarantem kać do wyników II tury. Zjednobudowania porozumienia ponad czona opozycja i KWW Michała podziałami - czytamy w oficjal- Fity, dysponując większością, nym oświadczeniu Michał Fita podzielą też funkcje w Radzie wraz KWW Michała Fity. Miasta. Niewykluczone, że w fo-Szanowni Państwo. Z praw- telu przewodniczącego zasiądziwą przyjemnością informuję, dzie Leon Fiołka z NaM. że do naszego ruchu społecz(w) nego dołączył pan Michał Fita


Piątek, 26 października

»I

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RODO pod kontrolą

Reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

z T2T System Racibórz » Właściciel hurtowni, w przekonaniu, że spełnia wymagania RODO, kazał pracownikom wysyłać do wszystkich współpracujących firm tzw. umowy o powierzenie danych osobowych. Poświęcił wiele czasu i pieniędzy na wygenerowanie setek dokumentów, które następnie firmy musiały podpisać i odesłać. A cała ta mozolna praca okazała się zupełnie niepotrzebna! Dziś nieco opadł kurz wzniecany nadinterpretacją przepisów rozporządzenia o ochronie danych. Ciągle jednak zdarzają się sytuacje, w których RODO psuje nam krew. – Znamy wiele takich przypadków. Na przykład przedsiębiorca wysyła pracownika po odbiór materiałów, a pracownik, by odebrać materiał, musi się wylegitymować. Zdaniem przedsiębiorcy nastąpiło udostępnienie danych osobowych do przetwarzania, więc generował i rozsyłał umowy o powierzeniu danych osobowych wszystkim kontrahentom – opowiada specjalistka ds. współpracy z klientem w T2T System w Nędzy Joanna Urban. Ustawa nie wymaga takich działań, a przedsiębiorca niepotrzebnie traci czas i pieniądze. REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze przed 25 maja 2018 r. istniał w Polsce obowiązek – wynikający z ustawy – ochrony danych osobowych. RODO powstało przede wszystkim po to, by skuteczniej bronić interesów osób fizycznych, a nie by utrudniać życie przedsiębiorcom.

Nieznajomość RODO męczy klientów

– Spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy sprzedawca w sklepie, zanim obsłużył klienta, wymagał od niego podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. To absurd. Takie postępowanie zniechęca i odstrasza klientów, a firmie przynosi straty – przestrzega przedstawicielka T2T System. Nawet kilka razy w tygodniu przedsiębiorcy zwracają się do

T2T System z pytaniem, jak mają postępować w takiej czy innej sytuacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. – Tak naprawdę niewiele osób wie, jak dostosować firmę do RODO, działają po omacku, czy też korzystają z „gotowców” kupowanych w Internecie – mówi Joanna Urban. Nieznajomość przepisów sprawia, że robi się coś, co nie jest wymagane przez RODO, czasem podejmując działania wręcz odwrotne, a nawet szkodliwe. – Chroniąc dane osobowe, bywa, że bezmyślnie przekazuje się je bez żadnego uzasadnienia, chociażby w formie e-maili z nieutajnionymi adresami wszystkich klientów z bazy – przytacza taką sytuację Joanna Urban. REKLAMA

T2T System w Nędzy pomaga – jak zapewnia specjalistka Joanna Urban – swoim klientom skutecznie chronić dane osobowe przetwarzane w ich firmach.

Bezpiecznie, skutecznie i bez zbędnych kosztów

Zgodnie z jedną z kardynalnych zasad RODO należy minimalizować przetwarzanie danych osobowych, czemu przeczy generowanie niepotrzebnych dokumentów. Specjalistka T2T System przekonana jest, że wielu firmom wydaje się, że ochrona danych osobowych polega na umieszczeniu klauzuli informacyjnej na stronie WWW i podpisaniu kilku dokumentów przez pracowników. Tak niestety nie jest. Co więc należy zrobić, aby zabezpieczyć dane osobowe? – Zamiast męczyć klientów niepotrzebnymi pismami, należy rzeczywiście zadbać o bezpie-

czeństwo danych osobowych. W tym celu trzeba odpowiednio skonfigurować routery, serwery i pocztę, żeby nikt się do nich nie włamał lub nie wprowadził wirusa przypadkowym e-mailem. Należy zabezpieczyć dane na serwerach i komputerach systemem haseł, przydzielić odpowiednio uprawnienia, monitorować poprawność działania systemów – wymienia Joanna Urban rzeczywiste wymogi RODO. Aby pomóc swoim klientom skutecznie chronić dane osobowe przetwarzane w ich firmach, T2T System poza usługami informatycznymi, zajmuje się wdrożeniem zmian wprowadzonych przez RODO. – Zabezpieczamy dane osobowe, które niemal w każdej firmie przechowywane są w systemach komputerowych. Wiemy, jak to robić, wypracowaliśmy standardy i procedury wyznaczające sposób postępowania zgodny z tym, czego oczekuje ustawodawca. Zakupiliśmy system, który pozwala zdalnie monitorować to, co dzieje się na routerach klientów. Jesteśmy przygotowani, aby wszystko odbywało się szybko i tanio, dzięki czemu nasi klienci oszczędzają swoje pieniądze – zapewnia Joanna Urban. Oprócz zabezpieczeń systemów informatycznych należy bezwzględnie zadbać o bezpieczeństwo danych przechowywa-

nych w wersji papierowej. – Temu celowi służą odpowiednio opracowane procedury postępowania, które wprowadzają m.in. zasadę czystego biurka, przechowywanie danych osobowych w szafach zamykanych na klucz czy nie pozostawianie osób nieupoważnionych samych w pomieszczeniach, w których przechowuje się dane osobowe – wymienia Joanna Urban. To proste i oczywiste czynności, które gros firm wykonywało na bieżąco zanim jeszcze ktoś słyszał o RODO. Działania te nie wymagają ani dodatkowej pracy, ani wielkich nakładów, a chronią przedsiębiorców przed bardzo dużymi karami finansowymi. Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy na stronie internetowej firmy powinny zostać zamieszczone komunikaty o ochronie danych lub czy nastąpiło udostępnienie danych do przetwarzania, najlepiej skontaktować się z ekspertami z T2T System w Nędzy, pod numerem tel. 509 503 589.

Nędza, ul. Jana Pawła II 25a www.t2t-system.com

OGŁOSZENIE

Szanowni Raciborzanie Pragnę serdecznie podziękować Państwu, którzy oddaliście na mnie swoje cenne głosy w wyborach samorządowych. Gratuluję nowo wybranym radnym uzyskania mandatu. Życzę, aby poprzez wspólną, twórczą pracę rozwijali nasze miasto i czynili wszystko, aby jego mieszkańcom żyło się godnie i dobrze. Życzę dobrej współpracy Rady Miasta z Prezydentem, pracownikami Urzędu Miasta, jego jednostkami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz władzami samorządowymi powiatu raciborskiego, miast i gmin Ziemi Raciborskiej. Wszystkich kandydatów na radnych oraz byłych radnych zachęcam do aktywności samorządowej, co znacząco pomoże obecnej Radzie Miasta. Życzę wszystkim raciborzanom, aby nowo wybrane władze samorządowe zrealizowały swoje programy wyborcze, nie zawiedli Państwa zaufania i pokładanych nadziei a Rada Miasta była wzorem obywatelskiej odpowiedzialności i uczciwości. Wiele życzliwości, zrozumienia, wyrozumiałości, przyjaźni, moc zdrowia i sił w nowej kadencji! Piotr Klima


Ogłoszenie

» II

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» III

Motoryzacja 2018

REKLAMA


Motoryzacja 2018

» IV

Piątek, 26 października

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»V

Motoryzacja 2018


Motoryzacja 2018 REKLAMA

» VI

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» VII

Motoryzacja 2018


Motoryzacja 2018 REKLAMA

REKLAMA

» VIII

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Wiatraki 2018

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WIATRAKI ZAKRĘCĄ SIĘ PO RAZ PIĘTNASTY! Racibórz » Hohohohoho... Wiatraki mają już piętnaście lat! To kawał historii... Ale Niepodległa Polska ma sto! Z tej okazji, w tym roku rozejrzymy się nie tylko po najdalszych zakątkach świata, ale też po wspaniałych miejscach w naszym własnym kraju. Wpadniemy do kilku krajów Europejskich, ale i skierujemy oczy na Wschód... W tym roku „Wiatraki” odbywają się w formule 4-dniowej. Pokazy w czwartkowe i piątkowe przedpołudnie skierowane są do młodzieży, która w doborowym towarzystwie odwiedzi Amerykę Południową, Antypody, Islandię, Azję, Namibię i Chiny. Sobota i niedziela to otwarte dni festiwalowe wypełnione szczelnie pokazami slajdów, i spotkaniami z podróżnikami. W sobotę na sali widowiskowej spotykamy się w samo południe. W niedzielę pół godziny szybciej! Poza pokazami slajdów, w niedzielę będzie można poznać Racibórz i okolicę z perspektywy kajaka. Spływ na trasie Racibórz – Grzegorzowice organizuje nasz partner: Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona! W sobotę zobaczymy film o Dolinie Baryczy, wpadniemy do Armenii i Gruzji z rodziną Szymczaków, spę-

dzimy kilka miesięcy w północnej Norwegii, poznamy Polskę Wielu Kultur i odbędziemy kilka Niemożliwych Wypraw z Davidem Kaszlikowskim. Gwiazdą muzyczną soboty będzie wyjątkowa męska formacja szantowa BANANA BOAT. Dzięki wspaniałemu sekstetowi wypłyniemy w miejsca dalekie, na wody szerokie... W niedziele przekonamy się, że kajakiem można pływać także w górę rzeki. Dowiemy się też, co można robić w Albanii i Macedonii. Zobaczymy też setki ludzi, którzy żyją i mieszkają w różnych miastach Polski pod tym samym adresem przy ulicy Cichej. Przekonamy się też, że swoje szczyty można zdobywać nawet... jeżdżąc na wózku! Będziemy podziwiać piękno Kaszmiru. W końcu przejedziemy Syberię z Romualdem Koperskim i udamy się w Góry Najwyższe z Krzysztofem Wielickim, który powraca na nasz festiwal po 15 latach... Nie zabraknie możliwości ciekawych zakupów. Poza egzotyczną biżuterią, ciekawym rękodziełem oraz archiwalną i współczesną literaturą górską i podróżniczą, będzie można posilić się w uruchomionej specjalnie na nasz festiwal kafejce. Zaś przede wszystkim będzie można spotkać innych podróżników i... zaplanować kolejne wyprawy!

SZANTY Z BANANA BOAT! W ciągu 15 lat na naszych festiwalach grały już zespoły wykonujące poezję śpiewaną, rocka, turbofolk, muzykę elektroniczną, żydowską, cygańską, hiszpańską, hawajską i flamenco... Ale nigdy nie mieliśmy jeszcze koncertu ludzi morza, wiatru i słońca. Panie i Panowie – w tym roku gwiazdą muzyczną Wiatraków będzie wy-

jątkowy męski sekstet wokalny wykonujący współczesne szanty. Są utytułowani, nagradzani, uwielbiani... Jednym słowem na scenę wejdzie – ten, słynne BANANA BOAT! Pełna sylwetka zespołu w programie szczegółowym Zdjęcie można wyciąć z programu, tam wystarczy jedno!

Witajcie na Wiatrakach! Witajcie w Raciborzu!

Hej, hej! Czy wiecie, że w tym roku nasz festiwal odbędzie się już po raz piętnasty? Na naszej imprezie gościło wiele wybitnych osobowości. Byliśmy w najodleglejszych i najciekawszych zakątkach Ziemi, a nawet w kosmosie. Podziwialiśmy wybitne osiągnięcia podróżników, sportowców, naukowców i smakoszy życia. Słuchaliśmy przepięknej muzyki, goszcząc wyjątkowych muzyków. W związku z tym, że przed nami piękna okrągła rocznica - siłą rzeczy odwrócimy na chwilę głowy za siebie, by odbyć retrospekcyjną podróż przez swoją własną historię... Z okazji 15-lecia festiwalu postanowiliśmy zaprosić na niego wypróbowanych przyjaciół. Tych, którzy tworzyli go z nami od samego początku i tych, którzy stali się ulubieńcami naszej publiczności. Ale spokojnie – ta edycja nie zamieni się we wspomnienia podróżniczych kombatantów! Nie samymi wspomnieniami żyć będziemy... W każdym roku staramy się przemycić do programu jakąś myśl przewodnią. O ile dotychczas staraliśmy się dotrzeć jak najdalej, jak najwyżej i pokazać miejsca nieodkryte i niedostępne, to tym razem, mając na uwadze także 100-lecie niepodległości naszej pięknej Polski - będziemy chcieli zainspirować Was do podróży po naszym własnym kraju! Polska jest cudna! Osobne miejsce w programie będą stanowiły miejsca, w które każdy z nas może pojechać jako tzw. „zwykły turysta” – swoim autem, rowerem, autobusem liniowym, tanimi liniami lotniczymi lub w dowolny sposób, ale przy niskim nakładzie środków. Stąd obecność akcentów prezentujących „nieodkryte” jeszcze dla szerokiej publiczności rejonów Europy i jej bliskich okolic. Jednocześnie nie zabraknie gwiazd. Po 15 latach od wizyty na pierwszym festiwalu, z prelekcją o zimowym himalaizmie powróci Krzysztof Wielicki. Po raz pierwszy do Raciborza zawita także Romuald Koperski! Wśród naszych gwiazd nie zabraknie małżeństwa Kasi i Andrzeja Mazurkiewiczów, Ani i Krzysztofa Kobusów oraz Davida Kaszlikowskiego. Gościem zupełnie wyjątkowym będzie poruszająca się na wózku Angelika Chrapkiewicz – Gądek, która nauczy nas że „niemożliwe staje się możliwe” jeśli tylko dobrze poukładamy swoje cele i otoczymy się odpowiednimi ludźmi... Z racji tego, że co roku dużym zainteresowaniem cieszy się blok szkolny - w tym roku będzie on trwał aż dwa dni (czwartek i piątek). Impreza odbędzie się jak zwykle w ostatni weekend października (25-28.10.2018) w Raciborskim Domu Kultury na Chopina 21 w Raciborzu. Mam nadzieję, że te wszystkie opowieści okażą się dla Was na tyle inspirujące, że po tegorocznych „Wiatrakach” znów będziecie wiedzieli, gdzie chcecie wyruszyć w swoją kolejną Wielką Podróż… Dawid Wacławczyk– dyrektor festiwalu Wiatraki


Wiatraki 2018

PROGRAM

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

15.00 Konrad Konieczny: „Norwegia Północna – kraina słońca”

Niemal 10 lat po swoim pierwszym pokazie na Wiatrakach David zebrał najciekawsze historie z wielu wypraw w jednym pokazie. Będzie to opowieść o ekstremalnej podroży „dookoła świata”, spełnianiu marzeń i przełamywaniu „niemożliwego”. Organizacja trudnych wypraw eksploracyjnych i przygody prosto z zasypanej śniegiem Alaski, przeprawy kajakiem morskim na Grenlandii, po tropikalne wyspy Malezji, czy pustynne góry Wadi Rum w Jordanii. Poszukiwanie nowych rejonów do wspinaczki, pokonywanie dziewiczych górskich ścian jest w tym pokazie nie tyle popisem umiejętności co opowieścią o pokonywaniu słabości i życiowych wyborach.  

Północne rubieże Norwegii mają w sobie coś szczególnego. Jak nigdzie indziej rytm życia wyznacza tutaj słońce. Podróż za koło podbiegunowe w trakcie letnich białych nocy, czy zimowych ciemności to jak podróż na inną planetę. Podział doby na dzień i noc nie istnieje. Podczas pokazu wybierzemy się w podróż przez wszystkie pory roku i w najdalsze zakątki Północnej Norwegii. Odwiedzimy graniczące z Rosją Kirkenes, gdzie wiatr dziejowych zmian jeszcze nie w pełni dotarł, weźmiemy udział w najdłuższym na świecie biegu psich zaprzęgów, odwiedzimy Saamów, dowiemy się dlaczego Norwegowie na jednej z wysp kultywują zwyczaj popołudniowej sjesty i naturalnie zobaczymy miejsca, które podczas podróży na Północ trzeba odwiedzić. A wszystko to w świetle białych nocy i zorzy polarnej.

19.30 koncert: Banana Boat (wstęp bezpłatny)

Sobota, 27 października 2018 12.00 Artur Homan: „Rytmy Natury w Dolinie Baryczy”

Film „Rytmy Natury w Dolinie Baryczy” opowiada o przyrodzie doliny rzeki Baryczy i stawów Milickich. Dolina Baryczy to fascynujące pod względem przyrodniczym środowisko 16.30 Anna i Krzysztof Kobusowie: rozległych, rozciągających się na przestrzeni kilkudziesięciu „Magiczna Polska wielu kultur” kilometrów stawów rybnych, przeplatanych łąkami, polami i lasami. Płytkie, bogate w pożywienie zbiorniki wodne przyciągają ogromne ilości ptaków zarówno w okresie przelotów jak i w czasie lęgów.

13.30 Marcin Szymczak: „Na bezdrożach Kaukazu – Armenia i Gruzja”

To opowieść o blisko dwumiesięcznej podróży na rubieże kulturowej Europy – do kolebki chrześcijaństwa. Do miejsc magicznych – jak pogranicze Armenii i Górskiego Karabachu, wysokogórskiej Swanetii czy malowniczej Tuszetii. Dotrzemy tam pokonując samochodem cztery tysiące kilometrów przez Bałkany i Turcję. W Gruzji będziemy wędrować po zielonych dolinach i śnieżnych graniach Kaukazu, odwiedzimy czarnomorski kurort Batumi oraz słynącą z produkcji wina Kachetię. W Armenii dotrzemy do najstarszych chrześcijańskich kościołów na świecie, będziemy wspinać się na Aragacz, świętą górę Ormian oraz powędrujemy nad brzegami jeziora Sewan. Będzie czas na zadumę i refleksję oraz górską przygodę na zakaukaskich szlakach.

Polska jest krajem niezwykłym, który poznawać można bez końca. Podczas pokazu wyruszymy z Tarnowa z romskim Taborem Pamięci, z Chasydami w dniu 21 adar spotkamy się u grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku, weźmiemy udział w prawosławnej mszy na zamarzniętym Bugu i święcie Spasa na świętej Górze Grabarce. Spotkamy Turki Wielkanocne w Dolinie Sanu, weźmiemy udział w Misterium Męki Pańskiej zaś w Lany Poniedziałek wraz z konną procesją na Opolszczyźnie wyruszymy w wiosenny objazd pól. Przekonamy się też jak wyglądają biołe i czorne Mikołaje w Koniakowie i co dzieje się podczas Karczmy Piwnej na Śląsku! Odwiedzimy polskich Tatarów podczas święta Ofiarowania, zaś na Pomorzu wyruszymy z Kaszubami na morską pielgrzymkę.

Sekstet wokalny, specjalizujący się w oryginalnej twórczości autorskiej w dziedzinie współczesnej piosenki żeglarskiej, neo-szanty oraz w autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Zespół powstał w 1994 roku i zadebiutował występem na Tratwie’94 w Katowicach. Skład zespołu: Tomasz „Mundry” Czarny, Maciej „YenJCo” Jędrzejko, Paweł „Synchro” Jędrzejko, Paweł „Konik” Konieczny, Michał „Ociec” Maniara i Piotr „Qdyś” Wiśniewski. Najważniejsze osiągnięcia zespołu: ƒƒ Nagrody na Ogólnopolskich Festiwalach Piosenki Żeglarskiej ƒƒ Nagrody Grand Prix (2x) (Szantrapa-Szczecin’99, Kopyść-Białystok’01) ƒƒ Nagrody Publiczności (4x) (Warszawa’01, Łódź’03, Wrocław’04, Łódź ‚06, Łódź ‚09) ƒƒ Nagrody Główne (5x) (Katowice’94, Kraków’94, Tarnów’95, Szczecin’99, Wrocław’01) ƒƒ Nagroda za Najlepszy Debiut Shanties 2000 Festiwal Międzynarodowy w Krakowie ƒƒ Nagroda Dziennikarzy dla Najbardziej Medialnej Postaci Shanties 2004 - Festiwal Międzynarodowy w Krakowie ƒƒ Nagroda Prezydenta Gdańska za najlepsza szantę autorską podczas Festiwalu Szant Pod Żurawiem 2007 ƒƒ Nagroda Prezydenta Gdańska za najlepsza szantę autorską podczas Szant Pod Żurawiem 2008 Nagrody międzynarodowe ƒƒ II Nagroda CASA/CARA 2005 za Album Best Folk/World Album „A morze tak a może nie” ƒƒ II Nagroda CASA/CARA 2005 za Piosenkę Best Folk/ World Song „Arktyka”

18.00 David Kaszlikowski: „Niemożliwe wyprawy 2”

22.00 After Travel Party (czyli nie samym slajdem żyje podróżnik ;) Przystanek Kulturalny KONIEC ŚWIATA, ul. K. Miarki 3A (wstęp wolny)


Wiatraki 2018

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Niedziela, 28 października 2018

rzecz ma się z jej sąsiadem, Macedonią, która zdobywa sobie popularność dzięki ofertom wypoczynku nad najgłębszym jeziorem na Bałkanach, Jeziorem Ochrydzkim. O tym, że Albania i Macedonia to w 75% góry, a nie woda… O tym, gdzie można napić się najlepszej coca-coli i gdzie nie ma McDonalda… O tym, jak Polak odbudował Skopje i jak Polak stworzył aktualne do dziś mapy geologiczne Albanii… O tym, jak Macedończycy z Grecji (!) przez Albanię (!!) trafili do Polski (!!!)… O tym, co to jest boza i dlaczego można się jej napić w Białymstoku… I dlaczego łączenie Albanii z Macedonią ma sens?

9.00 Spływ Odrą (Racibórz-Grzegorzowice). Organizator: OSiR Racibórz Uczestnictwo darmowe, obowiązkowa rezerwacja: imprezy@osirraciborz.pl

10.00 Zwiedzanie Zamku Piastowskiego w Raciborzu

Zbiórka na dziedzińcu, bilety: 6,50 / 4 zł (ulgowe) do nabycia w kasie zamku

11.30 Robert Tomalski: „Kajakiem w górę rzeki – Wisła, Odra i Wołga pod prąd”

14.00 Krzysztof Story: „#Za Drzwiami: Polska pod jednym adresem”

Nim rozpoczął tę podróż, Robert Tomalski nigdy nie pływał pod prąd. Mało tego: w ogóle nigdy nie pływał kajakiem! Nie przygotowywał się też specjalnie do podpływu największej polskiej rzeki i aż do ostatniego dnia przed wyruszeniem w drogę normalnie pracował. Zaczął w Mikoszewie. Pokonał 1047 km i po 27 dniach zakończył wyprawę w Drogomyślu na ponad 2-metrowych progach. Kolejną wybranką była najdłuższa rzeka Europy i Rosji przeduralskiej – Wołga, 3531 km pokonał w 53 dni. Rok Odry (2018) uczcił pokonując rzekę w 18 dni. Wyruszył ze Świnoujścia, a zakończył za Ostrawą u jej źródła.

Objechać Polskę rowerem, by w każdej miejscowości odwiedzić ten sam adres. Krzysztof Story podczas kilku wypraw spędził w drodze ponad 4 miesiące , na rowerze przejechał ponad 6000 kilometrów i dotarł do każdego z 16 województw. Wszędzie próbował odnaleźć tę samą ulicę i ten sam numer domu. Do obcych drzwi zapukał 150 razy. Zbierał historie tych, którzy za nimi mieszkają. Rozmawiał z pielęgniarkami i chorymi, z nauczycielami i pijakami, żołnierzami i artystami, biednymi i bogatymi, starymi i młodymi, na wsiach i w miastach. Głównie słuchał tego, co mają do powiedzenia Polacy zza przypadkowych drzwi. Projekt dostał Nagrodę Dziennikarzy na Kolosach 2017.

12.45 Justyna Mleczak: „Albania vs. Macedonia”

15.15 Angelika Chrapkiewicz – Gądek: „Zdobądź swój szczyt”

„Zdobądź swój szczyt” to niezwykła i prawdziwa opowieść o wspinaczce na osobiste i górskie szczyty, jak: Kilimandżaro i Rysy. To historia o budowaniu wewnętrznej siły autorki. Przede wszystkim jednak to opowieść o spełnianiu marzeń i przesuwaniu granic niemożliwego. Jako pierwsza osoba na świecie z niepełnosprawnością zdobyła najwyższe wzniesienie Afryki – Kilimandżaro, najwyższy szczyt Polski, Rysy oraz Mnicha. Angelika poszukuje wolności nie tylko w górach, ale także nurkując pod wodą.

16.30 Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie: „Kaszmir – w poszukiwaniu himalajskiego raju”

Urzekające krajobrazy, życie codzienne i trudną historię indyjskiego Kaszmiru przedstawią podróżnicy, którzy od lat eksplorują indyjskie Himalaje. Zachwycimy się Śrinagarem – indyjską Wenecją, zajrzymy do warsztatów kaszmirskich rzemieślników oraz na plantację szafranu. Powędrujemy w góry z pasterzami owiec i kóz przyglądając się ich niełatwemu życiu. Wybierzemy się też z tysiącami hindusów na pielgrzymkę do groty Amarnath, gdzie czci się lingę Sziwy w postaci lodowego stalagmitu.

18.00 Romuald Koperski: „Syberia wzdłuż i wszerz”

Cała Albania została podbita przez Polaków… cała? Otóż nie do końca – chociaż Albania jest niezaprzeczalnym hitem polskich biur podróży, polscy turyści mają zwykle okazję poznać tylko jej niewielką część, zamkniętą w kurortach na Riwierze Albańskiej. Podobnie

!

GDZIE PO BILETY?

Bilety na tegoroczną edycję festiwalu dostępne są w przedsprzedaży oraz bezpośrednio na miejscu imprezy, a konkretnie - w biurze festiwalowym umiejscowionym w holu Raciborskiego Domu Kultury. Będzie ono czynne na godzinę przed rozpoczęciem pokazów.

BILETY NA FESTIWAL:

Bilety jednodniowe (sobota lub niedziela): 20 zł / 15 zł (ulgowe) Ulga: uczniowie, studenci, posiadacze kart: „Rodzina+” i „Senior 60+”

PRZEDSPRZEDAŻ:

Raciborskie Centrum Turystyki Racibórz, ul. Opawska 38, Galeria Dukat, vis a vis E. Leclerc Czynne: 09:00 – 17:00 (w soboty do 13:00)

UWAGA: Bilety na „Wiatraki” nie są sprzedawane w kasach Raciborskiego Centrum Kultury


Wiatraki 2018

Romuald Koperski – podróżnik, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po rozległych jej terenach, o których nam opowie przedstawiając zimową wyprawę „Ekspedycja Stulecia”, Jezioro Bajkał, Irkuck, Kołymę i rzekę Lenę w letniej odsłonie oraz wieś Wierszyna k/Irkucka. Jest to miejsce, do którego osadnicy z Polski przybyli 100 lat temu i do dziś zachowali mowę polską. Autor książek: „Pojedynek z Syberią” „Przez Syberię na gapę”, „1001 Obrazów Syberii”, Syberia Zimowa Odyseja, „Ocean Niespokojny”, autor wystaw fotograficznych i wielu publikacji poświęconej Syberii, którą wielokrotnie przemierzył na całej długości oraz szerokości geograficznej. Prowadzi Fundację działalnością dobroczynną m.in. na rzecz rodaków zamieszkujących Syberię, a także działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego na Wschodzie. Pomysłodawca oraz organizator trzech edycji rajdu samochodowego „Transsyberia”, w tym trwającego 39 dni najdłuższego i najtrudniejszego rajdu samochodowego na świecie – ”Transsyberia Gigant 2004” Atlantyk – Pacyfik – Atlantyk, liczącego 30.000 km. Jako muzyk wykonał najdłuższy koncert fortepianowy na świecie, trwający 103 godziny i 8 sekund.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

19.30 Krzysztof Wielicki: „Mój wybór”

wspólnie z Leszkiem Cichym dokonali pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik. Krzysztof Wielicki oprócz Mount Everestu jest jeszcze pierwszym zimowym zdobywcą Kanczendzongi i Lhotse, a zatem trzech spośród czterech najwyższych szczytów świata, które jako jedyne przekraczają 8500 m wysokości (ostatni z tej czwórki, K2, jest jedynym ośmiotysięcznikiem niezdobytym zimą). Na Lhotse stanął samotnie w noc sylwestrową w gorsecie, który nosił po uszkodzeniu kręgosłupa w górach. Jest to jedyne w historii pierwsze zimowe wejście na ośmiotysięcznik dokonane samotnie. Na Broad Peak „wbiegł” solo w ciągu jednego dnia (pierwsze na świecie wejście z bazy na szczyt ośmiotysięcznika w ciągu jednej doby). Na Dhaulagiri (w 16 godzin) i Sziszapangmę wspiął się sam, wytyczając nowe drogi. Nikt też nie towarzyszył mu podczas wejścia na szczyt Gaszerbruma II. Świadkami samotnego wejścia na Nanga Parbat, jedną z największych Krzysztof Wielicki – polski ścian Ziemi, byli jedynie pakistańscy pasterze obserwujący wspinacz, taternik, alpinista jego wyczyn z oddalonych łąk. Brał udział w kilku wyprawach i himalaista. Piąty człowiek na K2. Dopiero podczas czwartej, wytrwałość została nagrona Ziemi, który zdobył Ko- dzona – wszedł na szczyt Filarem Północnym z dwoma włoronę Himalajów i Karako- skimi alpinistami. Kierował licznymi zimowymi wyprawami: na K2, Nanga Parrum. 17 lutego 1980 roku jako czło- bat, Broad Peak. nek narodowej wyprawy na Mount Everest pod kierownictwem Andrzeja Zawady,

Kajakiem z Raciborza do Grzegorzowic! Spływy Kajakowe wpisały się już w naszą festiwalową tradycję. Nie inaczej będzie tym razem... Nasz partner, OSiR Racibórz wraz z wypożyczalnią kajaków WAKA, zapraszają wszystkich chętnych do udziału w spływie kajakowym Odrą, na odcinku od przystani przy Zamku Piastowskim w Raciborzu do promu w Grzegorzowicach. Udział w spływie daje możliwość zobaczenia Raciborza i okolicy z zupełnie innej perspektywy: z pozycji kajaka, rzeki, wody. Spływ będzie jednocześnie zamknięciem raciborskiego sezonu wodniackiego. Zbiórka na raciborskiej przystani o godzinie 8:45, natomiast

start spływu o godzinie 9.00. Uczestnictwo jest darmowe, a rezerwacja obowiązkowa. Zapisy prowadzone są mailowo pod adresem: imprezy@osirraciborz.pl. W temacie maila wpisać należy „spływ kajakowy”, a w treści maila: nazwisko, imię, telefon kontaktowy oraz ilość rezerwowanych kajaków. Organizatorzy zapewniają obsadę ratowniczą, instruktorską oraz sprzęt kajakarski. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego w kajaku wraz z osobą pełnoletnią. Uczestnicy zobowiązani są dotrzeć na miejsce zbiórki we własnym zakresie.

Zobaczcie nasz zamek, ODWIEDŹCIE NASZĄ MUMIĘ! Wszystkich, którzy przyjechali do Raciborza na nasz festiwal, a chcą dowiedzieć się czegoś więcej o naszej historii - serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości zwiedzenia Zamku Piastowskiego i odwiedzenia raciborskiego muzeum.

Piastowskiego odbywa się co pełną godzinę z Przewodnikiem. Ostatnie wejście na Zamek na godzinę przed zamknięciem. A w ramach Wiatraków zapraszamy na wspólne zwiedzanie w niedziele 28 października o godz.10.00 (zbiórka na dziedzińcu, bilety: 6,50 / 4 zł ulgowy, do nabycia w kasie zamku). Raciborskie Muzeum (budynek sąsiadujący z Raciborskim Opiekunem naszego zamku jest Agencja Promocji Ziemi Ra- Centrum Kultury, gdzie odbywa się nasz festiwal) czynne jest ciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości, która jednocześnie od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00, w soboty od 7:30 zarządza tutejszym Punktem Informacji Turystycznej, a także do 15:30, a w niedziele od 10:00 do 14:00. Wśród wystaw, które organizuje zwiedzanie zamku dla grup i osób indywidualnych. Was zainteresują znajduje się słynna raciborska mumia („W doAktualne godziny otwarcia Zamku Piastowskiego i Punktu mu Ozyrysa”), „Beczka piwa i antałek wina” oraz „Dawne Informacji Turystycznej: od poniedziałku do piątku: 9.00-16.00, techniki dentystyczne”. w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,. Zwiedzanie Zamku


Piątek, 26 października REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» XIII

Motoryzacja 2018


Motoryzacja 2018 REKLAMA

» XIV

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» XV

Motoryzacja 2018


Motoryzacja 2018 REKLAMA

REKLAMA

» XVI

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» XVII

Motoryzacja 2018

Sezon na bezpieczeństwo! Racibórz » Aż 94% polskich kierowców zmienia opony na zimowe pomimo, że w Polsce nie ma prawnego obowiązku sezonowej wymiany ogumienia[1]. Większość zmotoryzowanych zdaje sobie sprawę, że dostosowanie rodzaju opon do warunków atmosferycznych ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Dlaczego Polacy wybierają opony sezonowe?

Wyniki badań wskazują, że większość kierowców jeżdżących po polskich drogach jest świadoma zalet wynikających z jazdy na ogumieniu dostosowanym do pory roku – opony sezonowe zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas jazdy w warunkach atmosferycznych i drogowych do których zostały przystosowane. Wysokiej jakości opona zimowa zapewnia optymalne właściwości jezdne podczas jazdy w niskich temperaturach, po śniegu, błocie pośniegowym czy w czasie gołoledzi. Natomiast ogumienie letnie gwarantuje najlepsze właściwości na suchej oraz mokrej nawierzchni w okresie letnim.

Dwa komplety opon na cały rok

Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody. Nasz kraj znajduje się w strefie oddziaływania czynników klimatu zarówno morskiego (od

REKLAMA

zachodu), jak i lądowego (od wschodu). Większy wpływ klimatu lądowego wywołuje np. suche, upalne lato czy mroźną zimę. Z kolei deszczowe lato jest efektem działania czynników klimatu morskiego. Wartości średniej rocznej temperatury powietrza wahają się od nieco powyżej 5°C do około 9°C. Charakterystyczną cechą klimatu Polski jest także wyraźny podział na okres zimowy i letni. Pierwszy trwa od listopada do kwietnia – średnia miesięczna temperatura powietrza w Polsce w tych miesiącach jest poniżej 7°C. Kwiecień, zgodnie ze starym porzekadłem, przeplata lato oraz zimę - i nierzadko w ramach jednej doby mamy dość drastyczne zmiany pogody. W ubiegłym roku, w kwietniu temperatura utrzymała się na poziomie 7,1°C - co według Continental, producenta opon i wiodącego dostawcy dla branży motoryzacyjnej, stanowi granicę wymiany opon sezonowych. Z kolei od maja do październi-

ka w 2017 roku panował sezon, w którym doskonale sprawdzają się opony letnie. Co więcej, według wieloletnich danych klimatycznych IMGW opady deszczu i śniegu w Polsce występują przez niemal sześć miesięcy – w związku z tym jazda na oponach letnich przez cały rok jest bardzo niebezpieczna. Już w temperaturze 6°C, na mokrej nawierzchni droga hamowania z prędkości 80km/h na oponach zimowych będzie krótsza o 7 metrów w stosunku do opon letnich. Na zaśnieżonej drodze dla prędkości 48km/h ta różnica wynosi 31 metrów[2]!

musi zapewnić optymalną przyczepność na suchej jak i mokrej nawierzchni. Kiedy jednak temperatura spada poniżej 7°C, mieszanka letnia traci elastyczność - im niższa jest temperatura, tym twardsza staje się opona letnia. A to z kolei przekłada się spadek przylegania do podłoża, przenoszenia sił przyspieszania i wydłużenie drogi hamowania. W przypadku ogumienia zimowego odpowiednia mieszanka zapewnia elastyczność gumy przy temperaturach poniżej 7°C. Widoczna różnica pomiędzy oponami sezonowymi to także rzeźba bieżnika. W ogumieniu zimowym bieżnik ma Za bezpieczeństwem stoi wiele lameli, co ułatwia przetechnologia jazd po nawierzchni pokrytej Oponę letnią charakteryzu- błotem pośniegowym lub śnieje większa zawartość kauczuku giem. Z kolei bieżnik opon letsyntetycznego w stosunku do nich jest tak zaprojektowany, naturalnego, co przekłada się aby skutecznie odprowadzać na większą sztywność mieszan- wodę – ze śniegiem czy błotem ki. Jest to konieczne ze względu pośniegowym tak dobrze sobie na zakres temperatur w jakich nie radzi. ,,Opony są jedynym elemenpracuje ogumienie letnie, które w wysokich temperaturach tem, który łączy samochód z na-

wierzchnią. Sezonowe ogumienie wysokiej jakości zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie ogranicza ryzyko wypadku. Dlatego zakupu opon sezonowych nie należy traktować jako wydatku, ale jako inwestycję w bezpieczeństwo – własne, swojej rodziny i innych uczestników ruchu drogowego. Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo oraz doskonałe osiągi w każdej sytuacji na drodze, Continental zaleca stosowanie opon letnich latem i opon zimowych zimą. Bo w Continental sezon na bezpieczeństwo trwa cały rok!” – powiedział Łukasz Kusiak, Product Manager w Continental Opony Polska. Zgodnie z Raportem Komisji Europejskiej używanie opon zimowych w okresie zimowym zmniejsza ryzyko wypadku aż o 46 proc[3]! Dlatego jednym z celów Continental jest zwiększenie świadomości kierowców na temat tego, że jazda na oponach sezonowych, dostosowa-

nych do panujących warunków atmosferycznych ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Firma od wielu lat projektuje zaawansowane technologicznie opony sezonowe oraz wdraża rozwiązana, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Swoją strategię działania w tym obszarze zawarła w Wizji Zero – wspieranej przez innowacje Continental - która zakłada całkowite wyeliminowanie wypadków drogowych. newseria.pl [1] Badanie przeprowadzono w ostatnim tygodniu grudnia 2016 i pierwszym tygodniu stycznia 2017 r. przez rzez Ośrodek Badań Opinii Adama Kowalskiego OBOAK. W badaniu wzięło udział 10 stacji diagnostycznych: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku-Białej, Tarnowie, Zgierzu, Olsztynie, Zamościu i Pile. Diagności sprawdzili w sumie 732 pojazdy osobowe, które w tym czasie przechodziły obowiązkowe badanie techniczne. [2] https://pzpo.org.pl/aktualnosci/korki-na-letnich-oponach-w-czasie-%C5%9Bniegu.html [3] Komisja Europejska, Raport Studium wybranych aspektów korzystania z opon związanych z bezpieczeństwem, grudzień 2014


Ogłoszenia wyborcze

» XVIII

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października

» XIX

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama

» XX

Piątek, 26 października

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

O mediacji z sądem

i raciborską biblioteką

»7

Aktualności

Absolwenci architektury z raciborskiej PWSZ

wśród najlepszych w województwie Racibórz » 15 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach absolwenci kierunku Architektura odebrali nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Racibórz » W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji 2018 Sąd Rejonowy w Raciborzu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zorganizowały debatę pt. „Praktyczne aspekty stosowania mediacji. Określenie przyczyn niedostatecznej popularności mediacji oraz działań w celu zwiększenia jej znajomości i efektywności”. W trakcie wydarzenia podpisano również porozumienie o współpracy między raciborskim sądem a miejską biblioteką. Debata odbyła się 16 października w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej przy Rynku 12 a wzięli w niej udział zaproszeni goście m.in. sędziowie, mediatorzy, pełnomocnicy, kuratorzy, przedstawiciele szkół, ośrodków pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, policji oraz uczniowie kółka prawniczego z ZSO nr 1 w Raciborzu. Na debatę przybyli również: Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Jolanta Żak oraz dr Grzegorz Frączek - mediator, Członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Gorącą dyskusję poprzedziło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu reprezentowanego przez Marzenę Korzonek oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu reprezentowanej przez Małgorzatę Szczygielską. W ramach obchodów Dnia Mediacji odbyło się też spotkanie 18 października, również w gmachu biblioteki. Podczas wykładu „Poznaj mediację - pozasądową metodę rozwiązywania sporów” uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest mediacja i kim jest mediator? Na czym polega mediacja? Kto może z niej skorzystać? Ile kosztuje oraz gdzie znaleźć mediaREKLAMA

tora? Prowadząca prezes SR Marzena Korzonek przekonywała, że nie każdy spór musi kończyć się długim i kosztownym postępowaniem w sądzie, a tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów

Raciborska PWSZ z dumą uczelnianych. Spośród kilkuna- krajobrazu w oparciu o zrównoinformuje, że po raz kolejny ab- stu prezentowanych prac i pro- ważony rozwój i łączenie celów solwenci kierunku architektura jektów dyplomowych z różnych współczesnego człowieka z waPWSZ w Raciborzu znaleźli się uczelni wyższych województwa lorami środowiska naturalnego. w czołówce zwycięzców corocz- śląskiego dwoje naszych absol- W drugim przypadku zwrócono nego konkursu na najlepszą pra- wentów otrzymało główne na- uwagę na potrzebę odbudowy cę dyplomową z zakresu urba- grody i wyróżnienia. utraconej tożsamości przestrzenistyki, gospodarki przestrzenInż. arch. Kinga DEMSKA ni małych miast na przykładzie nej i zrównoważonego rozwoju. – za projekt dyplomowy pt. Kietrza poprzez działania archiXXIX edycja konkursu jest or- „Centrum jogi i kontaktu czło- tektoniczno-urbanistyczne. ganizowana przez Towarzystwo wieka z naturą” (promotor dr Warto zaznaczyć, że kieruUrbanistów Polskich oddział Ka- inż. arch. Adam Bednarski) nek architektura PWSZ w Ratowice. Współorganizatorami są: oraz inż. arch. Patryk NO- ciborzu, zaprezentował prace Śląski Związek Gmin i Powiatów, SAL – za projekt dyplomowy inżynierskie, które zwyciężyBiblioteka Śląska, a patronat ho- pt. „Kietrz OdNOWA” (promo- ły rywalizacje z pracami maginorowy pełni Marszałek Woje- tor dr inż. arch. Henryk Zubel). sterskimi reprezentowanymi wództwa Śląskiego. Jury konkursu dostrzegło przez inne uczelnie. Laureatom W ścisłym finale znalazło się ogromny potencjał w obu pro- i promotorom gratulujemy, ży15 prac, które były najlepszymi jektach, poruszających w pierw- cząc dalszych sukcesów. jest mediacja! Przypomniała projektami wyłonionymi w dro- szym przypadku potrzebę zintePWSZ Racibórz również o sprawach prioryte- dze wewnętrznych konkursów growanych działań kształtowania towych a mianowicie, że ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd podlega wykonaniu tak jak orzeczenie sądu oraz o tym, że sąd tylko rozstrzyga spór, ale nie rozwiązuje problemu. Racibórz » Tradycyjne nocne oklejanie słupów ogłoszeniowych 19 października zwieńczyło kampanię Drugi z prelegentów - mewyborczą do samorządu. O godz. 24.00 sztaby ściągnęły z miasta swoich ludzi. Rozklejono tysiące pladiator Patryk Kujan - omówił temat „od kuchni”, pokazując katów, zużyto ogromne ilości kleju i pędzli. Do obstawienia było 39 słupów. Obwieszczeń urzędowych krok po kroku sam przebieg nie widać już od dawna. mediacji oraz zdradzając ciekawe techniki mediacyjne. Licznie zgromadzona publiczność Co cztery lata sztaby moc- Byłyśmy obserwowane. ską wojną plakatową trwającą była ciekawa kto może zostać no dbają, by to ich plakaty były Kiedy nakleiłyśmy swoje pla- już od kilkunastu dni są zaskomediatorem, ile mediator pro- widoczne podczas ciszy wybor- katy, natychmiast za nami po- czone. - To chore, dla każdego wadzi spraw miesięcznie i jak czej. To je mają widzieć wyborcy jawili się jacyś chłopcy. Jak się powinno być miejsce - dodają. wygląda kwestia respektowania idący w niedzielę głosować. Do okazało, siedzieli w samocho- 19 października na ulicach Rapoufności spotkań. 24.00 w piątek specjalne patrole dzie i obserwowali słup - żalą ciborza działali sami kandydaci, niektórych komitetów pilnowa- się kandydatki jednego z ko- członkowie ich rodzin, sympatyły słupów, zazwyczaj czając się mitetów, pierwszy raz biorące cy i wynajęte osoby. Obowiązkoudział w nocnej akcji. Racibor- we wyposażenie to pędzel, wiaMiPBP w Raciborzu w samochodach. OGŁOSZENIE derko z klejem i mała drabinka. Nie było litości - kto na wierzPrezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy chu ten lepszy. Już kilkanaście ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informadni temu zaklejono urzędowe cji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: obwieszczenia i ogłoszenia. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: W związku z wyborami do Rodzaj Położenie Tryb Rady Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa i PreGruntowe 762/205 (k.m.7) obręb Brzezie – ul. Tulipanowa bezprzetargowy zydenta Miasta w Raciborzu wyznaczono miejsca przeznaGruntowe 1677/79 i 1678/79 (k.m.6) obręb Starawieś – u zbiegu ul. przetargowy Pastora Michejdy i Mariańskiej czone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń przetargowy Lokalowe Lokale mieszkalne: wyborczych i plakatów komiteul. Króla Stefana Batorego 4/6a tów wyborczych. Sztaby miały ul. Króla Stefana Batorego 4/6b do obstawienia blisko 40 słuul. Króla Stefana Batorego 4/4 pów zgodnie z poniższym wyPoprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym kazem. Nie regulowano kto prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski i w jakim miejscu mógł naklew terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. ić swój plakat.

Wojna plakatowa zakończyła raciborską kampanię

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Red.


Ogłoszenia

»8

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

FINANSE Usługi finansowe

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse Racibórz, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534 944 666.

SPRZEDAM ORZECHY WŁOSKIE

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Jesienna pożyczka Racibórz. Pożyczka dla: zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło, emerytów /rencistów, dla osób prowadzących działalność, rolników, akceptujemy 500+ ,alimenty (jako dochód dodatkowy). Pożyczka również na oświadczenie nawet do 9000 tys. Maksymalna kwota pożyczki 25 000 tys. Zadzwoń lub wyślij sms. Tel. kom.: 504 691 450.

GASTRONOMIA Inne Praca w ciastkarni - umowa zlecenie Chcesz dorobić przed świętami? Znasz się na pieczeniu ciast i ciasteczek? Ciastkarnia Społem PSS w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko ciastkarza. Umowa zlecenie w okresie przedświątecznym do pomocy przy wypieku ciasteczek. Mile widziane doświadczenie oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Więcej informacji pod numerem telefonu 324152342. CV prosimy przesłać na adres e-mail: kadry.spolem.raciborz@ vp.pl lub osobiście : pok. 16, ul. Nowa 1, Racibórz..

MOTORYZACJA Inne Skup samochodów tel. 664 087 328 Skup wszystkich samochodów. Płacimy gotówką do 10 tys złotych. Oferujemy darmowy dojazd do klienta oraz wycenę przez telefon. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u sprzedającego. Jesteśmy legalnie działająca firmą. Pracujemy 7 dni w tygodniu! Racibórz i okolice. Tel. kom.: 664 087 328.

Kupię REKLAMA

TEGOROCZNE, DUŻE Łatwe do wyłupania. Łuskane 25 zł/kg w łupinach 12 zł/kg. Możliwość dowozu do Raciborza

Tel.: 790 876 209. Skup-samochodów Racibórz złomowanie t.888-10-20-80 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 530-312312, 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Złomowanie samochodów Racibórz skup tl.530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe, także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 530-312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot REKLAMA

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl,

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU

OGŁOSZENIA DROBNE

polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów!. Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

Sprzedam 004 r., 1,9 TDI 130 KM, 6-cAudi A4 kombi, 2io bieg Audi A4 B6 kombi, rok. prod. 2004, 1,9 TDI 130 KM, 6-cio biegowy, przebieg: 286 tys. km. Auto zakupione ok. 4 lata temu z Rybnika. Możliwość obejrzenia auta od 01.11-04.11, bądź kolejne weekendy - na co dzień auto jest we Wrocławiu, a w weekendy odwiedzam rodziców :) Cena: ok. 12 300 PLN. Tel. kom.: 695043854, e-mail: lepiorz. tomasz@gmail.com.

Lokal użytkowy wynajmę Kawalerka w centrum. Tanio Wynajmę kawalerkę 40 M2 ul. Ogrodowa. Niskie opłaty. Od zaraz. Tel. kom.: 691 104 890.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę kawalerkę czynsz 600zł Wynajmę kawalerkę jak na zdjęciach za 600zl. miesieczny czynsz plus media według wskazań liczników. Kaucja 1200zl NR. Tl. 883180153. Tel. kom.: +48883180153. Kawalerka 30M czynsz 600zł Wynajmę kawalerkę jak na zdjęciach za 600zl. miesieczny czynsz plus media według wskazań liczników. Kaucja 1200zl NR. Tl. 883180153. Tel. kom.: +48883180153. Kawalerka 30M czynsz 600zł Wynajmę kawalerkę jak na zdjęciach za 600zl. miesieczny czynsz plus media według wskazań liczników. Kaucja 1200zl NR. Tl. 883180153. Tel. kom.: +48883180153.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Zatrudnimy doswiadczonych monterów i szpachlarzy p Firma budowlana zatrudni do pracy na budowach w Austrii monterów i szpachlarzy suchej zabudowy (regipsy). Oferujemy: Wynagrodzenie netto - od 10,00 euro na godzinę. Zakwaterowanie. Austriackie warunki zatrudnienia. Wypłacany BUAK (kasa urlopowa). Tel. kom.: 570219509, e-mail: thermobau.tj@gmail.com. DPS zatrudni pielęgniarkę Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni na umowę o pracę pielęgniarkę z uprawnieniami (prawo wykonywania zawodu).

naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. OGŁOSZENIE

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie dps lub telefonicznie. Racibórz, ul. Grzonki 1. Tel.: wew. 306. Tel. kom.: 32 415 31 36. Praca w dziale logistyki Energetyka Solarna Ensol Sp. z o. o. w Raciborzu przyjmie pracownika do pracy w dziale logistyki. Praca przy pakowaniu i wysyłce towarów. Wymagane umiejętności: podstawowa znajomość obsługi komputera. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres. Tel.: 324150080, e-mail: sekretariat@ensol.pl. ensol.pl. Praca na tartaku Przedsiębiorstwo Majnusz w Raciborzu przyjmie pracownika do pracy na tartaku. Praca stała. Masz chęci do pracy? Przyjdź do nas! Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Przedsiębiorstwo Majnusz, Racibórz, ul. Piaskowa 11. Tel.: 324159665, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. majnusz.pl. Doradca Klienta Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie świetną ofertę! Zostań Doradcą Klienta! Praca w dynamicznym środowisku, możliwość rozwoju i awansu, stała pensja + wysokie premie. Poszukujemy młodych i energicznych osób, doświadczenie nie jest wymagane, aplikuj już teraz i dowiedz się więcej. Tel.: 539017317, 539017317, e-mail: biuro@personis.pl.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl. REKLAMA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

OGŁASZA PRZETARG

dn. 5.11.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23a/38 o pow. użytkowej 53,48 m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia, położone na IX p. w bud. 10 p. Cena wywoławcza 98.136, - zł., wadium 9.800 zł. Przetarg o godz. 9.00 2. w Raciborzu przy ul. Królewskiej 5/32 o pow. użytkowej 45,80 m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia, położone na X p. w bud. 10 p cena wywoławcza 91.096, zł, wadium 9.100,-zł Przetarg o godz. 9.20. Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 tel. 32/ 415 21 49 poz. 2 tel. 32 /415 29 62 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.


Piątek, 26 października

»9

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Duże zainteresowanie Programem priorytetowym Czyste powietrze Region » - Mieszkańcy Polski złożyli w ciągu niespełna miesiąca ponad 6,2 tys. wniosków w ramach programu Czyste Powietrze - powiedziała Wiceprezes NFOŚiGW Anna Król na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który 18 października  odbył się w Katowicach. Podczas spotkania rozmawiano o korzyściach Programu priorytetowego Czyste powietrze, zasadach ubiegania się o wsparcie oraz o pozytywnym wpłynie Programu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem kongresu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wraz z innymi wojewódzkimi funduszami  od 19 września  2018 r. przyjmuje wnioski w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym jego celem  jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łącz-

ne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/ zakup i montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają wymagania programu priorytetowego. Ponadto dofinansowanie można otrzymać  na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które

Sesja Funduszu na 8. EKMŚP

mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

18 października WFOŚiGW w Katowicach jako Główny Partner Instytucjonalny prowadził sesję „Polska bez smogu” podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W sesji uczestniczyli zaproszeni eksperci: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, AnNFOŚiGW na Król - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Tomasz Bednarek - Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice, Henryk Mucha - Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny oraz Prof. dr hab. Piotr Skubała.

O SMOGU BEZ GRANIC

w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski » Na zaproszenie dyrektor Danuty Mielańczyk, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 17 października 2018r. mgr Jiří Bílek - pracownik naukowy Politechniki w Ostrawie przeprowadził szkolenie z zakresu ochrony środowiska, które odbyło się w ramach pierwszego etapu międzynarodowego projektu o nazwie „Powietrze bez granic”. Wspólnie z przedstawicielem środowiska naukowego w placówce gościła dyrektor z zaprzyjaźnionej szkoły z Karviny, pani Czesława Lukastikova, która jest inicjatorem, a zarazem bezpośrednim realizatorem tego jak ważnego projektu. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół każdego typu w zakresie ochrony powietrza, jak również edukacja młodych ludzi w zakresie przyczyn zanieczyszczenia i możliwości monitorowania jakości powietrza oraz sposobów komunikowania o zagrożeniu zdrowia. Skorelowanie praktyki zaangażowanych ekspertów z nauczycielami w szkołach to ważny aspekt działań, których celem jest przybliżenie uczniom nowoczesnych technologii i naucze-

nie ich „myślenia” o powietrzu. Partycypowanie przez PCKZiU w projekcie, to przede wszystkim podniesienie rangi edukacji ukierunkowanej na praktykę, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności młodych ludzi za jakość powietrza i jego wpływ na zdrowie oraz życie. A wszystko to przy wsparciu specjalistów, z użyciem nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wykorzystaniem najnowo-

cześniejszych technologii. Dodatkowym atutem jest fakt, że na terenie szkoły znajduje się stacja monitorowania jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zatem możemy mieć wpływ na kondycję przyszłych pokoleń i stan naszej planety. A to już poważny problem i światowe wyzwanie! PCKZiU Wodzisław Śląski

Podczas sesji poruszano następujące zagadnienia:

nych dedykowanych zwiększaniu efektywności enerƒƒ Porozumienie na rzecz pogetycznej? prawy jakości powietrza – ƒƒ Jak na tle kraju prezentują się śląscy przedsiębiorcy? Program „Czyste Powietrze” – korzyści dla przedsiębiorcy,  ƒƒ Budynki komunalne stanoƒƒ Jak przedsiębiorca może wią poważne źródło niskiej walczyć ze smogiem?, emisji w aglomeracji śląskoƒƒ Przedsiębiorca jako part-dąbrowskiej.  ner w Programie „Czyste ƒƒ Jak  miasta próbują rozPowietrze”, wiązać ten problem? Czy ƒƒ Oferta NFOŚ dla przedsiępozyskują środki unijne na wsparcie tych działań? biorców podnoszących efektywność energetyczną, ƒƒ Jak ROP wspiera śląskich W spotkaniu uczestniczyło przedsiębiorców podnosze- ponad 100 zainteresowanych niu efektywności energe- tą tematyką osób oraz przedtycznej, czyli w walce o czy- stawiciele mediów. ste powietrze? ƒƒ Czy przedsiębiorcy aktywnie WFOŚiGW Katowice korzystają z funduszy unij-

Uczniowie SP 15 obchodzili Dzień Drzewa Nędza » 10 października obchodzony jest jako Dzień Drzewa. Ciekawym sposobem świętowania tego dnia w SP 15 były wycieczki klas IV do leśnej szkółki kontenerowej w Nędzy. Szkółka ta jest największym w Polsce i najnowocześniejszym gospodarstwem, które produkuje sadzonki drzewek około 8 mln sztuk rocznie! Młode świerki, buki, dęby, modrzewie i inne gatunki hodowane są na specjalnych podłożach, w których rosną korzystne dla drzew grzyby. Dowiedzieliśmy się, że sadzonki z Nędzy nie tylko są wysadzane w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, ale trafiają do lasów w całym regionie, a także są eksportowane za granicę, m.in. do Czech, Austrii czy Szwecji. Zajęcia składały się z trzech części: ciekawej prezentacji i wykładu o zwierzętach polskich lasów, części terenowej pośród sadzonek i pieczenia kiełbasek w ładnie urządzonej altanie. Materiał nadesłany


Rozrywka

» 10

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Vicente przeniósł się do Northeastern University w Bostonie, gdzie przestawił się z gitary na akustyczny bas. W ciągu roku od tego przejścia saksofonista altowy, Donald Harrison poprosił Vicente, by przyłączył się do jego grupy. Jest jedną z nadziei jazzowego kontrabasu. Bilety w cenie 100,- 80,- do nabycia w kasach RCK, honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

14 LISTOPADA, GODZ. 19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 JOHN SCOFIELD - COMBO 66 3 LISTOPADA, GODZ. 18.00, SALA KAMERALNA RCK RDK - KONCERT W RAMACH PALMJAZZ UL. CHOPINA 21 JOHN SCOFIELD – amerykański mistrz nowoczesnej gitary 28 PROMOCJA ALMANACHU PROWINCJONALNEGO

jazzowej. Jest wszechstronnym artystą, posiadającym własny styl i brzmienie, które wypracował w czasie swej długoletniej kariery. Pragnąc uczcić swój 66 rok życia, Scofield napisał dwanaście oryginalnych kompozycji i utworzył nową grupę, z którą od zeszłego roku koncertuje po całym świecie. Do współpracy przy nowym projekcie zaprosił wschodzącą gwiazdę fortepianu, Geralda Claytona oraz wieloletniego współpracownika, perkusistę Billa Stewarta; to właśnie Stewart wprowadził do zespołu basistę Vicente Archera. John Scofield to obok Pata Metheny i Billa Frisella najbardziej wpływowa postać współczesnej gitary jazzowej, trzykrotnie uhonorowany nagrodą Grammy. BILL STEWART perkusista i kompozytor, artysta o własnej linii melodycznej i polirytmicznym charakterze. Występował i nagrywał z wieloma znanymi muzykami. Jest bardzo poszukiwanym sidemanem, ale ma w dorobku kilka albumów jako lider. Pianista GERALD CLAYTON jest synem uznanego basisty jazzowego, aranżera i lidera zespołu, Johna Claytona. W 2006 roku Gerald otrzymał drugą nagrodę w prestiżowym konkursie Thelonius Monk Institute of Jazz Piano Competition. Basista VICENTE ARCHER karierę gitarową rozpoczął w wieku szesnastu lat. Po pierwszym roku nauki w New England Conservatory

ALMANACH PROWINCJONALNY to półrocznik literacko-kulturalny wydawany przez RCK. W półroczniku specjalnie rozwinięte są działy: literacki, podróżniczy, bohemistyczny oraz recenzji. Pismo wyróżnia się pokaźnym formatem, dużą ilością znakomitych fotografii oraz niebanalną szatą graficzną, która jest dziełem raciborskiego grafika, Marka Plewczyńskiego. Gościem wieczoru promocyjnego będzie ks. prof. Jerzy Szymik, a wieczór umili Studio Piosenki Artystycznej ATLANTYDA. Wstęp wolny

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

18 LISTOPADA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 DZIADEK DO ORZECHÓW – BALET

DZIADEK DO ORZECHÓW - największy fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego świata, 18 listopada zachwyci również raciborzan. Poprzez fabułę i cudowną muzykę Piotra Czajkowskiego sprawia, że powracamy do dzieciństwa, marzeń, magii...Mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do Orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego księżniczką. W poszczególnych scenach balet wykonuje charakterystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Imponująca choreografia, olśniewające kostiumy, magia świateł i urzekająca scenografia - wszystko to składa się na występ fenomenalnego zespołu tancerzy Royal Lviv Balet, który sprawia, że całość zapiera dech w piersiach. Zdaniem krytyków czarowi spektakli tej grupy baletowej nie można się oprzeć, ani o nich zapomnieć: Tworzą tak wielką sztukę, że jest ona przeżyciem nawet dla tych, co tańca nie lubią. Kierownictwo artystyczne zespołu sprawują wspaniałe osobowości: Pavlo Stalinski - solista i choreograf Bolshoi Ballet oraz Narodowy Artysta Ukrainy prof. Olek Petryk solista Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Spektakl w 2 aktach i 4 odsłonach Bilety w cenie 95,- do nabycia w kasach RCK

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Trasa kolejki wąskotorowej stała się dłuższa Region » Jak prezentują się lasy dzielnicy Stodoły z perspektywy pasażera kolejki wąskotorowej? Na razie takie krajobrazy mogli podziwiać dziennikarze lokalnych redakcji, zaproszeni na specjalny przejazd techniczny. Po zakończeniu procedur odbiorowych z nowego odcinka kolejki, największej atrakcji turystycznej regionu, będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani. – Dzięki świetnej współpracy Rybnika i Kuźni Raciborskiej oferta turystyczna regionu stała się znacznie bogatsza. Atrakcyjny jest sam przejazd kolejką wąskotorową na dłuższym odcinku, jak również dalsze możliwości rekreacji – ze Stodół można rozpocząć malownicze rowerowe wycieczki, na przykład w kierunku zalewu Pniowiec – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Na stacji „Stodoły”, położonej tuż przy przecięciu się torów kolejki z ulica Rudzką, pojawiła się stylowa wiata, która służyć będzie oczekującym na peronie pasażerom wąskotorówki. Nieopodal powstanie też niewielki parking dla samochodów i rowerów. OGŁOSZENIE

Kolej wąsko torowa to jedna z największych atrakcji regionu. Ma długą tradycję - jej początki sięgają 1899 roku - chociaż dzisiaj po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci i obiekty z układem torowym w Rudach. Zabytkowa stacja w Rudach znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Starania o wydłużenie linii kolejowej Rybnik rozpoczął już w ubiegłym roku. Jednak ogłoszone wtedy przetargi dotyczące budowy dworca i torów zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny złożone przez ofe-

Tort kokosowy rentów w stosunku do zaplanowanego przez miasto budżetu na ten cel. Zadanie zostało przekazane do Rybnickich Służb Komunalnych, które podzieliły prace związane z inwestycją. Służby komunalne zakupiły elementy małej architektury, a roboty budowlane wykonała firma Inżbud, wybrana wcześniej w przetargu. Prace zostały już zakończone, przed uruchomieniem linii na odcinku od Paproci do Stodół kolejkę czekają jeszcze odbiory kolejowe. rybnik.eu, fot. W. Troszka

Przepis na szklanką o pojemności 250 ml Biszkopt kokosowy • 6 średnich jajek • 1 szklanka mąki tortowej • 1 łyżeczka proszku do pieczenia • 0,5 szklanki cukru • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 1 szklanka wiórków kokosowych Całe jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę, następnie wsypać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia oraz kokos. Wszystko delikatnie wymieszać i wlać do formy o wymiarach 25 x 25 cm (dno wyłożyć papierem pergaminowym). Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C około 25 minut (grzanie górne i dolne). Masa kokosowa; • 750 g serka mascarpone • 400 ml mleka • 5 łyżeczek cukru waniliowego • 200 g wiórków kokosowych • 2 białe czekolady

Białe czekolady rozpuścić w kąpieli wodnej z 4 łyżkami mleka i wystudzić. Pozostałe mleko zagotować z cukrem waniliowym, następnie do gorącego mleka wsypać kokos i wymieszać. Całość odstawić do wystudzenia ( kokos wpije całe mleko). Zimne wiórki wymieszać z mascarpone, następnie dodać wystudzoną czekoladę i ponownie wszystko wymieszać. Masę włożyć na 2 godziny do lodówki. Dodatkowo przygotować: • 80 ml wódki • 4 łyżki dżemu ananasowego Wykonanie Zimny biszkopt przekroić wzdłuż na 2 części. Dolny blat nasączyć alkoholem, następnie posmarować dżemem i rozsmarować połowę kremu. Na górę położyć drugi blat, również nasączyć go alkoholem i rozsmarować drugą połowę kremu (smarując również i boki). Górę dowolnie ozdobić, użyłam pastylek czekoladowych. Tort schłodzić w lodówce przez kilka godzin.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 26 października

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie -40%

44.90 zł

27.00 zł

„Ucho Igielne” - W. Myśliwski

Eko-Okna

numerem 1 w Polsce Racibórz » Liderzy w produkcji okien w kraju odebrali nagrody podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2018. Ogólnopolskie Forum Stolarki, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie, zgromadziło przedstawicieli największych producentów z całego kraju. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń, rozmów o przyszłości oraz debaty nad ostatnimi wynikami badań nad rynkiem okiennym w Europie. Już dziś wiadomo, że Polska zakończy 2018 rok na fotelu lidera europejskiego rynku okien, zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i wielkości eksportu. Każdego roku podczas Forum wręczane są także nagrody dla liderów w poszczególnych segmentach branży stolarki. W tym roku numerem jeden wśród producentów okien z tworzyw sztucznych została firma Eko-Okna S.A. Podsumowania dokona-

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Mieszkanie

UL. KOZIELSKA 4/3 POWIERZCHNIA: 33 m2 CENA: 63 000 ZŁ PRZETARG: 08.11.2018 TEL: 32 755 06 70

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama!

Mieszkaniey

UL. SŁOWACKIEGO 83/13 POWIERZCHNIA: 51 m2 CENA: 96 000 ZŁ PRZETARG: 12.11.2018

TEL: 32 755 06 70

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com

li analitycy z Centrum Analiz Branżowych. W imieniu firmy nagrodę odebrał Michał Maciejewski, dyrektor handlowy firmy Eko-Okna. – Na ten sukces każdego dnia pracuje 5000 osób i tak naprawdę nagrodę można podzielić między nich wszystkich. Z pewnością każdy, tak jak ja, jest dumny z tego wyniku. Wyszliśmy na pozycję lidera w Polsce i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tytuł ten pozostał w naszych rękach w kolejnych latach - mówi Michał Maciejewski. Jak dowiadujemy się w firmie, już teraz wiadomo, że i w tym roku Eko-Okna po raz kolejny pobiją swój rekord, uzyskując ponad 40% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Materiał nadesłany REKLAMA


Aktualności

» 12

Piątek, 26 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Z Bieńkowic znika stara karczma Powstanie tu centrum sportowo-rekreacyjne

Krzyżanowice » Trwa rozbiórka słynnej bieńkowickiej Warszawy, która wpisała się w historię powstań śląskich i plebiscytu. Wcześniej była tu klasztorna karczma a nawet kościół. Teraz, jak informuje Urząd Gminy, powstaje tu centrum sportowo-rekreacyjne, a na jego terenie boisko i szatnia, wiata festynowa, plac zabaw i miejsce postoju samochodów od ulicy Raciborskiej. Będzie to miejsce spotkań oraz organizowania wydarzeń sportowych, kulturalnych i festynów. Na podstawie monografii Bieńkowic Aloisa Cwika przypominamy ciekawe dzieje tego obiektu. Jak podaje miejscowy kronikarz Alois Cwik, w sierpniu 1919 r. na zawał serca zmarł Paweł Włodarz, właściciel starej karczmy klasztornej, która miała również browar. Spadkobiercy sprzedali posiadłość Pawłowi Miketa, rodzonemu mieszkańcowi Bieńkowic, który uprzednio wyemigrował do Ameryki, gdzie dorobił się dużej gotówki. Podczas okres powstań śląskich, w zależności od orientacji narodowej, lokale bieńkowickie zyskały nowe nazwy. Restauracja u Mikety to „Warszawa”, gdyż tam spotykali się zwolennicy Polski. W restauracji Galdy (Sołtysa) spotykali się zwolennicy Niemiec, dlatego nazwano ją „Berlin”, a w restauracji Tlacha spotykali się neutralni, więc nazwano ją „Londynem”. Ludność żyła wtedy w strachu w obliczu zwalczających się stron. Wielu mieszkańców, szczególnie nocą, ukrywało się w polu. Zaopatrywali się w trąbki, by w razie zagrożenia alarmować o pomoc. W oknach domów zakładano kraty, aby uniemożliwić wejście. Nawet do dziś w starych budynkach możemy zauważyć kraty z tego okresu. Wskutek wzajemnych prześladowań 17 maja 1921 roku zginął Paweł Miketa, właściciel restauracji „Warszawa”, którego zastrzelił Hubert Gajda z Wrzesiny (dziś Czechy). Stało się to na rozkaz Oberleutnanta Petricha w czasie odprowadzania go z przesłuchania w lesie na Brzezinach w Tworkowie. Po powrocie z I wojny światowej, członek obsługi sterowca Graf Zepelin, Jan Popela ożenił się z wdową Matyldą Miketa i przejął ster nad posiadłością. W krótkim czasie przystąpił do gruntownej przebudowy restauracji. Karczma od tego czasu posiadała największą salę zabaw i imprez w Bieńkowicach i całej okolicy. Obok niej znajdowała się również waga wozowa, jedyna wówczas we wsi. W czasie II wojny światowej była tu czynna stacja benzynowa o pojemności 1000 litrów. Stała w miejscu dzisiejszego przystanku autobusowego. W latach 1928-32, w budynkach gospodarczych restauracji „Warszawa”, działała też w Bieńkowicach filia Rolnika z Raciborza, założonego 7 lutego 1920 r. Prowadzono skup produktów rolnych i zaopatrzenia rolnic-

Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień

Złote gody w raciborskim USC Racibórz » 18 października siedem par obchodziło w raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Prezydent Mirosław Lenk pogratulował jubilatom ich rocznicy, wręczył także medale przyznane przez prezydenta RP oraz listy gratulacyjne. Jan i Genowefa Strojni

twa. W latach 1938-41 magazyn nawozów w stajni pana Galdy przy drodze prowadził Józef Kretek z Krzanowic. Po przejściu frontu II wojnie światowej, gdy mieszkańcy i ksiądz proboszcz R. Jalowy wrócili do wsi, myślano o rozpoczęciu odprawiania mszy świętych. Ze względu na to, że kościół się do tego nie nadawał, bo nad prezbiterium w sklepieniu były szczeliny i widać było niebo, postanowiono znaleźć pomieszczenie zastępcze. Kilka mszy odprawiono w holu na plebanii, ale mieszkańców powracających przybywało i wtedy pan Jan Popela, szynkierz, oddał do dyspozycji dużą salę restauracji „Warszawa“. Sala ta zastępowała kościół aż do jesieni 1946 r., kiedy to sklepienie kościoła zostało zabezpieczone, a witraże naprawione. Po II wojnie światowej wrócił z niewoli Zygfryd, syn po zamordowanym Pawle Miketa, i przejął restaurację, prowadził ją osobiście wraz z żoną Teresą Cwik. W czasie obowiązkowych dostaw zbóż (od 1952), salę wielokrotnie rekwirowano na kilka miesięcy z przeznaczeniem na magazyn zbóż. Dnia 25.08.1972 zmarł Jan Popela, ojczym Zygfryda. W latach 70. sa-

la służyła również jako magazyn i sklep meblowy GS Krzyżanowice. W okresie zmian ustrojowych, a dokładnie od 1 kwietnia 1991 r. syn i synowa Zygfryda, Jan i Ewa Miketa przejęli restaurację od GS Krzyżanowice i prowadzili ją osobiście do maja 2004 roku. Restauracja była od tego czasu nieczynna.

Pani Genowefa i Pan Jan poznali się w Biskowicach koło Sambora. Gdy przyjechali do Polski mieszkali w Głubczycach. Tam też wzięli ślub. W latach 70. przeprowadzili się do Raciborza. Pan Jan pracował w PKP, natomiast jego małżonka zajmowała się domem. Państwo Strojni mają trzech synów i pięcioro wnucząt. Zapytana o receptę na długoletni pożycie małżeńskie, pani Genowefa stwierdziła, że czasem trzeba ustępować drugiej osobie. – Mąż jest bardzo uparty, natomiast ja zwykle mu ustępuję – wyjaśniła.

Eufemia i Stefan Miturowie

Poznali się w 1962 roku, gdy pan Stefan wrócił z wojska. Zaczął wtedy pracę w zakładzie Raciborzanka, jako kierowca. Tam właśnie się poznali. Ślub wzięli w grudniu 1968 roku. W ciągu swego małżeństwa pracowali w różnych miejscach. Pani Eufemia była między inCytowane za Alois Cwik, nymi bileterką w kinie Bałtyk. Bieńkowice wczoraj i dziśfot. Pan Stefan w trakcie swej praDamian Matioszek z dedykacją dla Julii cy przebywał także przez dwa lata na kontrakcie w Libii. Pań-

REKLAMA

stwo Miturowie mają dwie córki oraz dwie wnuczki i wnuka. W Raciborzu zostali jednak sami. Pozostali członkowie rodziny wyjechali za granicę. – Co za szynk, jak larma ni ma – powiedział zapytany o receptę na długie i zgodne małżeństwo pan Stefan. - Czasami człowiek się pokusi, ale my jesteśmy z tego okresu, że jak powiedziało się tak, to trzeba zrobić wszystko, by w przyrzeczeniu małżeńskim wytrwać – dodał.

Halina i Jan Oczek

Państwo Oczek wzięli ślub w maju 1968 roku. Pan Jan pochodzi z obecnego województwa dolnośląskiego, natomiast pani Halina z Pomorzowic. Poznali się w czasie, gdy pan Jan był w wojsku. Pełnił służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza właśnie w Pomorzowicach. Swą przyszłą żonę poznał w czasie zakupów w sklepiku, w którym pracowała. Po zakończonej służbie wojskowej przeprowadzili się do Raciborza. Pan Jan dostał pracę w tutejszym zakładzie karnym, natomiast pani Halina zajmowała się domem. Małżeństwo doczekało się szóstki dzieci. Mają także sześcioro wnucząt. – Naszą receptą na długi związek małżeński jest praca. Gdy jej jest dużo, to nie ma po prostu czasu na kłótnie – stwierdziła pani Halina.

fako. Pan Stanisław pracował na produkcji, natomiast pani Zofia, która ukończyła wydział pielęgniarski Studium Medycznego znalazła pracę w raciborskim zakładzie jako pielęgniarka. Państwo Podanowscy mają dwie córki. Doczekali się także pięciorga wnucząt i dwóch prawnuczek. – Wierność, miłość i wzajemna pomoc w trudnych chwilach życia. Ale także akceptacja, tolerancja i cierpliwość. To nasza recepta na tak długi związek – zdradziła pani Zofia.

Weronika i Franciszek Rzegowie

Państwo Rzegowie poznali się na zabawie rolniczej w restauracji Raciborska. Pan Franciszek pracował jako spawacz w Rafako, z kolei pani Weronika zajmowała się domem. Para ma dwójkę dzieci, córkę i syna. Pani Weronika i pan Franciszek doczekali się także czwórki wnucząt. – Zgoda i uczciwość, te dwie cechy powinny być wystarczające, by wytrwać z drugą osobą tyle lat – stwierdzili zgodnie jubilaci.

Zofia i Kazimierz Wołkowie

Pobrali się latem 1968 roku. Państwo Zofia i Kazimierz Wołkowie poznali się w podróży pociągiem relacji Baborów – Głubczyce. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para doczekaZofia i Stanisław Podanowscy ła się dwójki synów. Ma także Państwo Zofia i Stanisław sześcioro wnucząt oraz jedną Podanowscy ślub wzięli 7 wrze- prawnuczkę. Pani Zofia pracośnia 1968 roku. Poznali się w Ra- wała jako księgowa, natomiast REKLAMA pan Kazimierz w branży rolniczej. – Dużo pracy. Gdy jest praca, nie ma czasu na zajmowanie różnymi drobiazgami. TrzeDyplomowany refleksolog się ba być także wyrozumiałym, bo Joanna Marcisz wiadomo, że w życiu zdarzają się ul. Mickiewicza 18, III piętro rożne sytuacje. Nawet jak pojawiają się konflikty, to miłość i tak (Centrum Stomatologii Neo-Dent) zawsze zwycięża – powiedziało małżeństwo. tel.: 533 567 888 (greh), fot. K. Kubik

REFLEKSOTERAPIA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 43-2018-[506]  

Nasz Racibórz 43-2018-[506]  

Advertisement