__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 25 czerwca 2021 Rok XIV, nr 25 (638) www.naszraciborz.pl REKLAMA

fot. K. Kubik

Racibórz » Po prawie półtorarocznej przerwie spowodowanej koronawirusem, we wtorek, 22 czerwca, w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się obchody jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego. W jej trakcie trzynastu parom wręczono medale przyznane przez Prezydenta RP.

REKLAMA

Pół wieku razem

ZŁOTE GODY W RACIBORSKIM USC

Racibórz » Raciborska lecznica przygotowuje się do tzw. odcovidowania. Na 22.06. przebywało tu 14 pacjentów z koronawirusem. - Ciężkie przypadki to osoby bez szczepień - powiedział nam dyrektor Ryszard Rudnik. - To ciężka choroba - dodaje.

Ciężkie przypadki COViD-19

w Raciborzu to pacjenci bez szczepień!

fot. K. Kubik

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Część covidowa szpitala przy Gamowskiej ma 140 wolnych łóżek, 27 wolnych respiratorów i 14 pacjentów. Dyrektor wskazuje na wagę szczepień. Ciężkie przypadki to osoby, które nie przyjęły szczepionki. Obecnie w Raciborzu, w punktach przy Gamowskiej REKLAMA

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały następujące pary:

Magdalena i Werner Binczekowie Poznali się przypadkiem w 1968 roku. Pani Magdalena z koleżanką wychodziła z Tęczowej, z kolei pan Werner wspólnie z kolegą wracali ze Strzechy. Pan Werner jest raciborzaninem, z kolei jego małżonka pochodzi z Zawadzkiego. Narzeczonymi byli przez jedenaście miesięcy. Ich ślub odbył się w Zawadzkim, a pogoda dopisała. Przez lata małżeństwa pan Werner pracował w stolarni, a następnie w Rafako, z kolei pani Magdalena w hucie w Zawadzkim oraz w Chemipralu w Raciborzu. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. Mają także siedmioro wnucząt. Zapytani o receptę na wspólne długie życie, zgodnie odpowiadają: - Potrzeba dużo cierpliwości, a nieraz trzeba także ustąpić drugiej osobie.

Cecylia i Oswald Czogałowie Ich historia poznania jest dość skomplikowana. Kolega pana Oswalda służył w wojsku w Zielonej Górze, gdzie poznał swą żonę. Ona z kolei miała siostrę, która po pewnym czasie została żoną dzisiejszego jubilata. Pan Oswald pochodzi z Bojanowa, gdzie grał w piłkę nożną w tamtejszym LKS-ie. Po zawarciu związku małżeńskiego przez kilka lat mieszkali właśnie w Bojanowie, później przeprowadzili się do Raciborza. Obecnie mieszkają na Ostrogu. Pan Oswald z wykształcenia jest tokarzem. Przez ostatnie trzydzieści lat pracował w Rafako, jako kontroler produkcji. Pani Cecylia po przyjeździe na Śląsk związała się z Rametą. Pracowała na różnych stanowiskach, od referenta do kierownika. – By wspólnie przeżyć tyle lat trzeba mieć wzajemny szacunek do siebie, ale też i ustępować drugiej połowie. Najważniejsze jednak to się nie kłócić – stwierdziła pani Cecylia. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

oraz przy Wileńskiej, szczepionkę przyjmuje około 100 osób dziennie. Mogłoby znacznie więcej, bo szczepionek, w tym Pfizera, najbardziej preferowanego przez pacjentów, nie brakuje. Szczepić się można niemal od ręki. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


2 » Aktualności

Piątek | 25 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Mija 25 lat od ostatniej przebudowy raciborskiego Rynku. Wyeliminowała z centralnego placu w mieście ruch samochodów. Teraz cel jest inny.

Racibórz » Wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia umożliwiające egzekucję

zobowiązań wykonawcy. Są to działania prawne wynikające z umowy jak i odpowiednich przepisów prawnych – mówi dyrektor OSiR Paweł Król.

Raciborski rynek do przebudowy Oświadczenie OSiR Racibórz RATUSZ PRACUJE NAD KONCEPCJĄ w związku z przedłużającymi się pracami w H2Ostróg Chodzi - jak słyszymy od prezydenta Dariusza Polowego - o wprowadzenie zieleni jak również nowe zagospodarowanie pod kątem letnich ogródków. Nad koncepcją pracuje już miejski architekt Ewa Klimaszewska. Efekt jej pracy zostanie poddany konsultacjom, m.in. w środowisku restauratorów. Jeśli uda się osiągnąć konsensus, a radni zgodzą się na finansowanie, to prace mogłoby ruszyć już w przyszłym roku. Zieleń ma zagościć na środku Rynku, wokół Kolumny Maryjnej. Już przed wojną był okres, w którym rosły tu drzewa. Teraz można wrócić do tego rozwiązania. Takie kroki podej-

muje wiele miast, uciekając od tuż przy kamienicach, co wytzw. betonozy. magałoby przesunięcia pasów Kolejne wyzwanie to usy- dla pieszych (tzw. szpilkostrad). tuowanie ogródków gastronomicznych. Mogłyby zająć teren (waw)

Racibórz » 25 czerwca nastąpi istotna zmiana organizacji ruchu w rejonie Auchan

w Raciborzu. Na czym będzie polegać? - to pytanie zadaliśmy wykonawcy - firmie Drog-Bud, która co prawda udostępniła plan objazdu, ale wielu czytelników apelowało, by wyjaśnić temat w najprostszy sposób.

PYTANIA DO DROG-BUDU

31 grudnia 2020 roku ogłoszony został przetarg na kompleksową modernizację i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. W trakcie trwania przetargu zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Obiekt był również udostępniony do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem ofert. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MWM Spółka z o.o. Sp. K. z Gliwic, z którą w dniu 18.02.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. W umowie tej wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do 30 kwietnia bieżącego roku. Dodatkowo prace miały być tak skoordynowane, aby umożliwić uruchomienie Krytej Pływalni do 31 marca. Pierwsze wątpliwości co do dotrzymania pierwotnego terminu pojawiły się 17 marca kiedy to Zamawiający zwrócił uwagę, że większość prac wyznaczona zatwierdzonym przez Wykonawcę harmonogramem nie została jeszcze rozpoczęta. Wykonawca zapewnił jednak o realizacji zadania w terminie. Taka sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. 16 kwietnia Wykonawca zgłosił konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania w związku z problemami z dostawą zamówionych elementów. Zamawiający uwzględnił problemy

stu na Uldze: nowym pasem na wprost w kierunku Markowickiej, dalej Markowicką na zapleczu Jyska, CCC, Rossmanna i Media Expertu do wjazdu na teren centrum handloweJak informuje nas Piotr Ko- dzie prowadzony w następujący go przed campingiem Obora, peć, ruch dwukierunkowy bę- sposób, patrząc od strony mo- tu dalej drogą wewnętrzną pomiędzy głównym parkingiem a parkingami przy wspomnianych sklepach Jysk, CCC, Rossmann i Media Expert, do małego ronda w sąsiedztwie stacji paliw, następnie drogą wewnętrzną wzdłuż stacji paliw w kierunku Dębicza. Teren centrum handlowego opuścimy dotychczasowym wjazdem z ul. Rybnickiej dla jadących od strony Brzezia i wyjazdem z centrum w stronę miasta. DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1 W nowej organizacji ruchu będzie to zarówno wjazd jak i wyOddział zakaźny przechodzi jazd od i w kierunku Brzeskiej. obecnie remont bieżący. Kosztem ok. 1,8 mln zł montowana

O co chodzi z tym objazdem?

dostępności zamówionych elementów zmieniając termin realizacji, jednocześnie zwracając uwagę na brak postępu prac w pozostałych zakresach. Ośrodek informuje również, że warunkowe otwarcie pływalni w terminie 14-16 maja związane z organizacją Mistrzostw Szkół Sportowych w Pływaniu dokonane zostało z wykorzystaniem starych układów, które do dnia dzisiejszego nie zostały wymontowane. Sam odbiór basenu pływackiego dokonany był również warunkowo. W tamtym okresie wykonawca deklarował zakończenie pozostałych prac w terminie do 20 maja, co nie zostało zrealizowane. Do dnia dzisiejszego zostały sporządzone 4 aneksy do umowy zmieniające termin zakończenia realizacji prac modernizacyjnych w raciborskim aquaparku. Ostatni z nich upłynął 24.05.2021 r. w związku z planowanym zniesieniem obostrzeń. Zamawiający z powodu wysoce niezadowalającego postępu prac modernizacyjnych rozpoczął naliczanie kar umownych. Wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia umożliwiające egzekucję zobowiązań wykonawcy. Są to działania prawne wynikające z umowy jak i odpowiednich przepisów prawnych – mówi dyrektor OSiR Paweł Król. Dyrektor ośrodka podkreśla, że w przypadku dalszych opóźnień rozważane są kolejne kroki związane z po-

Ciężkie przypadki COViD-19

w Raciborzu to pacjenci bez szczepień!

fot. UM Racibórz

REKLAMA

REKLAMA

jest tu klimatyzacja. Po zakończeniu prac to tu będą hospitalizowani chorzy na COViD-19. W bloku głównym z pewnością pozostanie rezerwa na wypadek kolejne fali epidemii. Znaczną część szpitala da się jednak przywrócić do stanu sprzed marca 2020 r. Dyrekcji zależy na oddziałach zabiegowych, izbie przyjęć, intensywnej terapii oraz oddziale wewnętrznym. Na razie normalnie działa pediatria, porodówka, zabiegówka dla operacji i zabiegów planowych oraz przychodnie specjalistyczne.

stępowaniem odszkodowawczym oraz umożliwieniem jak najszybszego zakończenia prac modernizacyjnych z wykonaniem zastępczym włącznie. Zamawiający oraz inspektor nadzoru budowlanego regularnie weryfikują zakres wykonanych prac jak również ponaglają wykonawcę, by zintensyfikował swoje działania. Ze strony zamawiającego wszelkie zobowiązania są wypełniane w terminie. Zdaniem inspektora nadzoru otwarcie aquaparku na dzień dzisiejszy nie jest możliwe. Zaawansowanie prac w dalszym ciągu nie umożliwia udostępnienia obiektu dla użytkowników. Po analizie ustaleń z poprzedniej narady nie widzę również możliwości uruchomienia obiektu do czasu odbioru końcowego - Informuje inspektor nadzoru – Krzysztof Kunert. Prace nad modernizacją cały czas trwają, jednak w chwili obecnej Zamawiający nie potwierdza żadnego z deklarowanych przez Wykonawcę terminów zakończenia prac, które pozwolą na otwarcie obiektu. Po zakończeniu modernizacji OSiR Racibórz poinformuje o przewidywanym terminie otwarcia H2Ostróg. Jednocześnie, niezależnie od trwających prac zapraszamy do korzystania z kąpieliska na Oborze, które zostało otwarte w ubiegły piątek (18.06). (osir) WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.


Aktualności « 3

Piątek | 25 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Pół wieku razem Złote Gody w raciborskim USC DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Danuta i Franciszek Grabowscy Poznali się przez koleżankę pana Franciszka, która ich sobie przedstawiła. Narzeczonymi byli przez trzy lata. Związek małżeński zawarli 26 grudnia 1969 roku. Pan Franciszek przez wiele lat pracował w betoniarni, natomiast jego małżonka w Sprawności. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci, mają także czworo wnucząt. Ich receptą na długoletnie pożycie małżeńskie jest wspólne ustępowanie w sprawach spornych. Małgorzata i Antoni Olszyna Pan Antoni pochodzi z Raciborza, jego żona mieszkała wcześniej w Łubowicach. Poznali się w autobusie, którym pani Małgorzata wracała ze szkoły, a pan Antoni zmierzał na trening do brzeźnickiego Dębu. Po poznaniu zaczęli wspólne wyjścia do kina. Narzeczonymi byli przez cztery lata. Przez lata małżeństwa pani Małgorzata pracowała w służbie zdrowia, jako asystentka stomatologiczna, z kolei jej małżonek w Rafako. Małżeństwo ma dwójkę dzieci oraz dwójkę wnucząt. Zapytani o receptę na długie wspólne życie małżonkowie zgodnie stwierdzają, że ważne jest wzajemne zrozumienie i pasja. Helena i Eugeniusz Jaśkowiakowie Pochodzą z województwa lubuskiego. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na dancingu w Żaganiu, a mieszkali dwadzieścia siedem kilometrów od siebie. W Raciborzu, dokąd przyjechali za pracą, mieszkają już ponad

czterdzieści lat. Pan Eugeniusz pracował w żwirowni na Brzeziu, natomiast jego żona pracowała w fabryce słodyczy Ślązak. Małżeństwo ma czwórkę dzieci oraz ośmioro wnucząt. Ich zdaniem receptą na długie i udane małżeństwo jest wspólne staranie się o drugą osobę oraz zrozumienie. Irena i Tadeusz Małeccy Poznali się na zabawie tanecznej w lokalu w Branicach. Ślub wzięli dość szybko, ponieważ pani Irena miała zamiar wyjechać do rodziny pod Łódź. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. Mają także czterech wnuków i wnuczkę. – Trzeba umieć się dogadywać i ustępować jeden drugiemu – stwierdził z uśmiechem pan Tadeusz zapytany o receptę na długoletnie pożycie małżeńskie. Krystyna i Ryszard Siatkowscy Połączyło ich raciborskie kino Bałtyk. Pan Ryszard zdobył dwa bilety na „Ostatnią walkę Apacza”, na którą miał zamiar iść wspólnie z kolegą. Temu jednak nie udało się dotrzeć. Wtedy przed kinem zauważył pewną blondynkę, którą postanowił zaprosić na film. Parą zostali w 1964 roku, a ślub wzięli pięć lat później. Pan Ryszard z wykształcenia jest technikiem budowlanym. W ramach swej pracy zawodowej budował między innymi nowy raciborski szpital, Hutę Katowice oraz przetwórnię pasz w Baborowie. Jego małżonka pracowała w raciborskim ZEW-ie w Wydziale Ochrony Środowiska, prowadziła także z mężem ich własną działalność gospodarczą. Małżeństwo ma dwójkę dzieci. Doczekało

W lipcu i sierpniu odbędą się

raciborskie targi staroci Tym razem organizatorem wydarzeń jest miasto Racibórz. Sierpniowa edycja zbiegnie się z Memoriałem i Dniami Raciborza.W trzecie soboty lipca i sierpnia na pl. Dominikańskim, a być może i częściowo Rynku pojawią się handlujący staro-

ciami i antykami. Magistrat organizuje wydarzenia w porozumieniu z operatorem mającym rozeznanie w środowisku handlowców. Ma pomóc w zapewnieniu wśród nich odpowiedniej frekwencji. W tym czasie ze swojego pchlego targu zre-

się także dwójki wnucząt. Ich zdaniem nie ma magicznej recepty na takie długie wspólne życie. – Potrzeba po prostu dużo wzajemnego zrozumienia – powiedziała pani Krystyna. Zofia i Stefan Jaśkiewiczowie Małżeństwo pochodzi ze Zwolenia, do Raciborza przyjechali po otrzymaniu przydziału na mieszkanie. Pan Stefan swe zawodowe życie przepracował na KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim, z kolei pani Zofia zajmowała się domem. Państwo Jaśkiewiczowie mają dwie córki. Doczekali się także dwóch wnuków i dwóch wnuczek. Ich receptą na wspólne długie życie jest takie postępowanie, by nie było zbyt źle, ale też i zbyt dobrze. Stefania i Władysław Małeccy Znają się od szkoły podstawowej, do której wspólnie uczęszczali w Lwowianach. Po ślubie wyjechali do Raciborza za pracą. Pan Władysław pracował w Rafako, natomiast jego małżonka w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Raciborzu, następnie w Rafako oraz w PGL Dom. Małżeństwo ma trójkę dzieci. Doczekało się także czterech wnuczek oraz czwórki prawnucząt. Zdaniem małżonków receptą na długie małżeństwo jest wspólne zrozumienie i dbanie o siebie wzajemnie. Krystyna i Leon Sordylowie Poznali się na imprezie u znajomych. Przed ślubem parą byli przez dwa lata. Pani Krystyna pracowała przez dwadzieścia lat w różnych miejscach. Jej mąż prowadził działalność budowlaną. Małżeństwo ma dwie córki. Doczekało się także siedmiorga wnucząt i jednej prawnuczki. – Trzeba się wzajemnie szanować i nie denerwować się – stwierdzili małżonkowie zapytani o receptę na długie pożycie małżeńskie. zygnuje zamek. Dwie edycje na Ostrogu i tak jednak nie cieszyły się dużym powodzeniem. Jak będzie w mieście, czas pokaże. O renomie targów świadczy liczba kupujących. Handlujących starociami jest dużo, ale wybierają te imprezy, gdzie notują duże obroty. W sierpniu targ zbiegnie się Memoriałem i Jarmarkiem św. Marcelego, który ratusz będzie organizował na pl. Księżnej Ofki Piastówny przy Muzeum.

Dni ks. Stefana Pieczki z recitalem Magdy Steczkowskiej Wydarzenie już w najbliższy piątek, 25 czerwca, o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum Kultury. - Chcielibyśmy, żeby nagroda ta była wyrazem naszego uznania dla tych, którzy nie uciekając od współczesności mają odwagę szukać porozumienia, budować pomosty, wykraczać poza stereotypy i przyzwyczajenia. Dialog przeszłości ze współczesnością i, w pew-

nym sensie, z przyszłością, dialog międzyludzki, wreszcie dialog człowieka z Bogiem. Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej, społecznej przyczynia się do podkreślenia wartości wpisanych w człowieka - czytamy we wstępie do regulaminu. Od 2003 r. Medal im. Ks. Ste-

fana Pieczki UNITAS IN VERITATE otrzymało już 69 zasłużonych osób. W zeszłym roku z powodu epidemii medali nie wręczony. Kolejnych lauratów poznamy już w piątek, 25 czerwca. Początek gali o godz. 19.00. Wcześniej o godz. 18.00 Msza św. w kościele farnym. Podczas gali wystąpi Magda Steczkowska z koncertem „Moja podróż śladami JP2”.

Janina i Tadeusz Wajdowie Początek ich znajomości miał miejsce w Państwowym Gospodarstwie Rolnym pod Przemyślem, gdzie pani Jania odbywała staż. Tam właśnie poznała pana Tadeusza. Do Raciborza przenieśli się z powodu siostry pani Janiny. Chciała ona mieć obok siebie jakąś bratnią duszę. Po przyjeździe do Raciborza dzisiejsza jubilatka pracowała w różnych miejscach. Z kolei pan Tadeusz pracował w KWK Anna w Pszowie. Małżeństwo ma dwójkę dzieci, doczekało się także dwóch wnuków. Ich receptą na długi związek jest zaufanie, zgoda i zrozumienie. Urszula i Feliks Wisowscy Poznali się w czasie wakacji przez małżonkę brata pani Urszuli. Przez okres małżeństwa pani Urszula zajmowała się pracami biurowymi w różnych zakładach. Z kolei pan Feliks przez ponad czterdzieści lat pracował jako kierowca, wpierw w Trans-Budzie a następnie w wodociągach. Ich receptą na długie wspólnie życie jest miłość, a przede wszystkim porozumienie i zaufanie. Elżbieta i Wojciech Priebe Połączyła ich wspólna pasja. Przez wiele lat zajmowali się hodowlą psów. Państwo Priebe pochodzą z Poznania. Ślub wzięli w Pałacu pod Koziołkami. Do Raciborza przeprowadzili się ze Wschowy, gdzie mieszkają od 1979 roku. Pani Elżbieta z zaREKLAMA

wodu jest diagnostą laboratoryjnym. Pracowała w szpitalnych laboratoriach, wpierw przy Bema, a później także przy Gamowskiej. Z kolei pan Wojciech prowadził sklep w Głubczycach, zajmował się także mechaniką samochodową, a przez dziesięć lat pracował także w Przedsiębiorstwie Komunalnym. Małżeństwo ma REKLAMA

dwójkę dzieci. Doczekało także trójki wnucząt i siedmiorga prawnuków. – Ogromna umiejętność kompromisu, zrozumienia, wyrozumiałości, to właśnie jest potrzebne do długiego wspólnego życia – stwierdzili państwo Priebe. (greh)


TEKST PŁATNY

RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2020

POWIAT ZARZĄDZANY NA PLUS

FINANSE: Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu: 1. dochody zrealizowały się w kwocie 166.490.980,01 zł (102% planu), w tym dochody pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 63.514.793,70 zł, 2. wydatki zrealizowały się w kwocie 150.474.980,81 zł (90% planu), w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 25.602.426,61 zł, 3. dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168,00 zł. – stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 15.269.912,00 zł. Powiat Raciborski w 2020 roku zrealizował 88 projektów na wielu płaszczyznach. W 2020 roku kwota pozyskanych środków finansowych wyniosła ok. 67 mln zł, natomiast środki pozabudżetowe wyniosły ok. 42 mln zł. Wartość wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2019 – 2020 wyniosła 193 mln zł. Zarząd Powiatu zwraca uwagę na fakt, że pomimo trwającej pandemii finanse Powiatu Raciborskiego w 2020 roku przedstawiały się bardzo dobrze. Do najważniejszych filarów rozwoju Powiatu zaliczyć można edukację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, infrastrukturę drogową. Rozwój jednostki samorządu terytorialnego oraz jej potencjał można ocenić poprzez pryzmat wydatków inwestycyjnych oraz poziom zadłużenia. Warto podkreślić, że w Powiecie Raciborskim wraz ze wzrostem nakładów przeznaczanych na inwestycje zmniejszał się poziom zadłużenia Powiatu.

Inwestycje drogowe:

Inwestycje drogowe w powiecie

38 ml zł

Przebudowano/wyremontowano 7.540 m dróg na terenie powiatu raciborskiego, w tym: 1. powiatowych - 6.530 m 2. wojewódzkich - 1.010 m Ilość przebudowanych/wykonanych chodników - 2.836,80 m Ilość dróg powiatowych w trakcie przebudowy - 2.853 m

Inwestycje drogowe Powiatu Raciborskiego stworzyły możliwości istotnej poprawy funkcjonalnych powiązań głównych dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz drogami gminnymi. Na realizację inwestycji i remontów kapitalnych na drogach niezbędne było pozyskanie środków zewnętrznych, a środki Powiatu Raciborskiego stanowiły jedynie część udziału własnego.

Inne inwestycje (zamek, szpital, PKS)

17,7 ml zł

Wartość wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych w 2019 - 2020

193 ml zł


TEKST PŁATNY

Produkcja oraz emisja pamiątkowego banknotu 0 Euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego w Raciborzu

Scalanie gruntów:

pierwszym szpitalem jednoimiennym w województwie śląskim, dedykowanym pacjentom chorym na COVID-19. Szpital w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2020 roku otrzymał darowizny finansowe, rzeczowe, w tym przekazane z agencji rezerw materiałowych na kwotę 9.377.253,78 zł. Raciborski szpital wzbogacił się w 2020 r. o: 1. zbiornik magazynowy tlenu medycznego wraz z częściowo nową instalacją, zdolność magazynowania tlenu medycznego wzrosła do 180%, 2. nowoczesny ambulans, 3. stół operacyjny wraz z wyposażeniem, 4. respiratory, aparaty do znieczulenia i inne niezbędne do walki z pandemią sprzęty.

• „Śląskie KADRY DPS vs. COVID-19”, kwota 614.294,36 zł, • „Śląskie Pomaga”, kwota 83.000,00 zł, Staraniem Zarządu Raciborskie Domy Pomocy Społecznej oraz DPS w Krzyżanowicach otrzymały testy antygenowe Panbio (firmy Abbott) oraz pulsoksymetry. Powiat Raciborski w ramach dofinansowania przez PFRON zakupił kolejne samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Starosta wraz z Radą Powiatu Raciborskiego zorganizował akcję pn. „Paczka Mikołajkowa dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego”.

Szkoły:

Projekty w szkołach powiatowych

14 ml zł

Powiat Raciborski w 2020 roku przystąpił do realizowanego projektu pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” W ramach realizacji projektu podopieczni otrzymali: • 154 laptopy wraz z oprogramowaniem MS Office, • 7 projektorów multimedialnych, • 5 tablic interaktywnych, • jak również środki ochrony osobistej.

Scalanie gruntów

11 ml zł

Transport:

Zarząd Powiatu Raciborskiego na czele ze Starostą Raciborskim Grzegorzem Swobodą dba o optymalną sieć szkół. Dostosowane do rynku pracy, różnorodne kierunki kształcenia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych do podjęcia dalszej nauki czy rozpoczęcia kariery zawodowej. Oferta kształcenia zaproponowana przez powiat jest wszechstronna i różnorodna (licea ogólnokształcące, szkolnictwo zawodowe i specjalne), ale też dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Pozwala na realizację kształcenia w klasie o wymarzonym profilu i zawodzie pamiętając również o aktywnościach pozalekcyjnych, które można realizować w nowoutworzonym Powiatowym Centrum Sportu oraz Młodzieżowym Domu Kultury.

Szpital: W ramach walki z wirusem SARS-CoV-2 wprowadzona została sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych. Szpital w Raciborzu został przekształcony w szpital jednoimienny zakaźny na podstawie polecenia nr 28/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 roku i stał się

Pomoc społeczna: Powiat Raciborski trzykrotnie pozyskał środki na wsparcie Domu Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ”w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Dom św. Notburgi” w Raciborzu oraz Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na współrealizację projektu:

W ramach inwestycji wymieniono 10 zużytych i niespełniających norm w zakresie emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych pojazdów. Powiat Raciborski jako organizator powiatowo-gminnego publicznego transportu zbiorowego nieustannie dokłada starań, aby podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej było jak najdogodniejszym sposobem podróżowania dla wszystkich pasażerów. Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił szczególną uwagę na udogodnienia dla osób starszych dlatego też po uzgodnieniu z włodarzami Gmin wprowadził z dniem 1 września 2020 roku bezpłatną komunikację dla seniorów.

Powiat Raciborski zajął 4 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców


6 » Rozrywka

Piątek | 25 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

rękodzieło, a także przeistoczą się w małych Indian podczas wspólnych zabaw. Całość umilą im pokazy tańców z bębnami. W kolejnym tygodniu lipca zapraszamy na warsztaty taneczne z Manuelą Krzykałą, które od-

Rozrywka

3 LIPCA GODZ. 17:00, BULWARY NADODRZAŃSKIE NAJWIĘKSZE WYDARZENIE TANECZNE TEGO SEZONU - ROUGE STYLE 2 Bitwa rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00 i potrwa do późnych godzin nocnych. Niespodzianką wieczoru będzie koncert: Malec & Sam Antonio. Zapisy u instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego RCK (dla tancerzy RCK) oraz dla tancerzy zewnętrznych pod numerem tel. 32 412 32 40 do 25.06.2021. O taneczny beat zadba DJ Tamaryan. Na zwycięzców czekają nagrody!!! Wpisowe: 20 zł przelewem na konto Raciborskiego Centrum Kultury. Dane do przelewu: Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz ING Bank Śląski o/Racibórz 41 1050 1328 1000 0022 4998 6551 W tytule: Rouge Style, imię i nazwisko uczestnika Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.rck.com.pl

RUSZYŁY ZAPISY NA WARSZTATY LETNIE Z RCK! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą Raciborskiego Centrum Kultury warsztatów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Rozpoczynamy zajęciami: Indiańska wioska, które odbędą się 1 i 2 lipca w Ogrodzie Strzechy. Poprowadzą je Anna Pawlik oraz Joanna Turkiewicz. W ramach warsztatów dzieci będą wykonywać indiańskie

będą się na stadionie OSiR-u dla trzech grup wiekowych. W tym samym tygodniu zainteresowanych nauką gry na bębnach zapraszamy na warsztaty z Marzeną Kurakiewicz do RCK (zajęcia na sali widowiskowej). Kontynuujemy zeszłoroczną formułę zajęć w formie półkolonii: Na dworze w Oborze, które odbędą się trzykrotnie podczas tegorocznych wakacji. Na dzieciaki czekają zajęcia sensoryczne, ceramiczne, podchody w Arboretum, malowanie kamieni i wiele innych atrakcji przygotowanych przez Agnieszkę Patalong i Patrycję Kretek.  Instruktorki zapraszają również na warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków. Miłośnicy aktywności fitnessowych też znajdą coś dla siebie podczas zumby na stadionie OSiR-u oraz  bungee kids, na które zapraszamy w sierpniu. Ponownie będziemy gościć cyrkowców z Ostravy-Poruby z trupy Cirkus trochu jinak, która będzie uczyć różnych umiejętności cyrkowych na swoich dwudniowych warsztatach 25 i 26 sierpnia. Przewidujemy również dwie wycieczki całodniowe: pierwsza do ZOO i Afrykanarium we Wrocławiu połączona z lekcją edukacyjną 12 lipca  oraz do Krasiejowa do Parku Nauki i Ewolucji, Parku Dinozaurów 17 sierpnia. Dla mieszkańców poszczególnych dzielnic Raciborza: Płonia, Ocice, Markowice, Sudół i Studzienna przygotowaliśmy zajęcia plastyczne oraz zajęcia z rzeźby w szkołach podstawowych pod koniec lipca i w sierpniu. Starszą młodzież zapraszamy na jogę z Grażyną Tabor w Ogrodzie Strzechy w dniach 19, 21 i 23 lipca oraz na naukę tańca liniowego (country) 19 i 20 sierpnia z Krzysztofem Pawełkiem z Silesian Line Dance.   Pełna oferta LATA W MIEŚCIE Z RCK dostępna jest tutaj:  www. rck.com.pl/n/site/index/405-lato-z-rck-2021.html Zapisy na warsztaty i wycieczki przyjmowane są do 25 czerwca na działania odbywające się w lipcu oraz najpóźniej do 23 lipca na działania odbywające się w sierpniu. Na zajęcia  obowiązują zapisy pod numerem tel. 32 412 32 40 dokonywane jedynie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku płatnych działań, uregulowanie płatności.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 25 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Kadencja 2018-2023 na półmetku więc sprawdziliśmy aktywność raciborskich radnych, biorąc za miarę liczbę złożonych interpelacji (stan na 15.06.2021). Absolutnym rekordzistą jest radny Marcin Fica (Razem dla Raciborza). Jeśli odwrócimy tabelę, to radna Zuzanna Tomaszewska znajdzie się na czele (NaM).

RANKING AKTYWNOŚCI

raciborskich radnych ƒ FICA MARCIN 286 ƒ KULIGA MICHAŁ 74 ƒ HENEK- WYPIOR JUSTYNA 56 ƒ KLIMA PIOTR 38 ƒ RYCKA PAWEŁ 31 ƒ SZUKALSKA ANNA 29 ƒ ŁĘSKI JAROSŁAW 25 ƒ NOWACKA LUDMIŁA 24 ƒ BOROWIK STANISŁAW 24 ƒ WYGLENDA EUGENIUSZ 23 ƒ FIOŁKA LEON 21 ƒ KUSY MAGDALENA 17 ƒ LENK MIROSŁAW 11 ƒ SZUKALSKI MICHAŁ 11 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ƒ CZERNER MARIAN 9 ƒ MAINUSZ HENRYK 8 ƒ POZNAKOWSKA JUSTYNA 8 (złożyła ślubowanie w grudniu 2020 r.) ƒ KLIMASZEWSKA KRYSTYNA 7 ƒ ŁOMNICKI DAWID 6 ƒ KOBYLAK ZYGMUNT 5 ƒ RONIN ANNA 5 ƒ WACŁAWCZYK ANNA 5 ƒ TOMASZEWSKA ZUZANNA 1 (w sprawie kontroli palenisk przydomowych w miesiącach zimowych) (w)


8 » Aktualności

Piątek | 25 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Pomoc domowa Usługi sprzątające oraz opiekuńcze u osób starszych Standardowy zakres sprzątania zawiera: pokoje, jadalnie czy korytarze; odkurzanie podłóg, wykładzin i dywanów; zmywanie podłóg, usuwanie kurzu z mebli, drzwi, parapetów, kaloryferów. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację. Tel. kom.: 607583201. e-mail: berta. franiczek@o2.pl.

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. DRZWI - BRAMY GARAŻOWE - PODŁOGI Drzwi wewnętrzne DRE, PORTA, ERKADO, VOSTER, VIVENTO oraz zewnętrzne do domów i mieszkań: GERDA, KMT, DELTA, WIKĘD - antywłamaniowe, akustyczne, ocieplane. Bramy garażowe segmentowe oraz rolowane. Firmowy montaż oraz doradztwo. Wieloletnie doświadczenie. DOMEK, Racibórz, ul. Starowiejska 110. Tel. kom.: 535403110. e-mail: domekraciborz@wp.pl. salonydomek.pl. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf. biuro@wp.pl. Usługi finansowe

Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC skup-złomowanie 24h. Tel.501-525-515 Skupuje wszystkie auta,zużyte zaniedbane rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki,oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu,OC. TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Sprzedam Toyota Corolla E12 Diesel - 2006r od 1 wlasciciela Auto bezwypadkowe. Najwyzsza wersja wyposazenia: Sol: Automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania, komputer pokladowy, elektr. szyby, radio CD, felgi aluminiowe, ABS, halogeny i wiele wiecej. Wszystkie serwisy wpisane do ksiazki serwisowej. Nowe hamulce przod i tyl (czerwiec). 9.900 do negocjacji. Tel. kom.: 502506896.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA

Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik. pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. Tel.: 32 4106428. e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip.gmina-rudnik.pl.

Inne

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

Praca na stanowisko konserwatora Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora. Zakres obowiązków: prace wykończeniowe, murarskie. Praca na pełny lub niepełny etat. Możliwość pracy na zlecenie. Szczegółowe informacje tel.: 32 415 29 16. Najlepszy Żurek w mieście- szukamy pracownika Restauracja Żurek zatrudni pracownika do pracy na kuchni, umiejętność lepienia pierogów, doświadczenie w gastronomii będzie mile widziane,przygotowywanie posiłków oferowanych przez naszą restaurację, umowa o pracę !!!atrakcyjne wynagrodzenie !!! --książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych--. Tel. kom.: 661680591. e-mail: restauracjazurek@gmail.com. Sprzedawca E. Leclerc Racibórz, ul Opawska 45 zatrudni pracowników na działy: Mięso, wędliny, warzywa, kasy. Praca w zgranym zespole, premie uznaniowe i frekwencyjne. Umowa o pracę. Wymagamy dyspozyREKLAMA

Kupię lub wydzierżawię grunty orne Kupię lub wydzierżawię grunty orne w Krzanowicach lub okolicy. Tel. kom.: 605 210 857.

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 cyjności i zaangażowania, a także książeczki do celów sanitarnych. CV proszę składać w punkcie informacji. Tel. kom.: 324594480.

rantujemy umowę o pracę na pełny etat, wysokie premie, oraz pakiet szkoleń. CV na: Tel. 660-620087, e-mail: maciejk@arthen.pl.

Praca przy pęczkowaniu warzyw Witam. Przyjmę osoby do pracy przy pęczkowaniu warzyw 12 PLN z posiłkiem. Tel: 502846764. Tel. kom.: 502846764.

Praca dla opiekuna medycznego Oferujemy pracę w Domu Seniora Mawo-Med Kuźnia Raciborska Jagodowa 15 osobie posiadającej kwalifikacje opiekuna medycznego. Wynagrodzenie 4000 brutto umowa zlecenie lub dodatkowe dyżury. Kontakt 664 024 727 lub iga-makowska222@wp.pl.

DPS „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe: pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobą przewlekle, somatycznie chorą. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 415 31 36 wew. 306. Sprzedawca w Salonie Meblowym Basztowa w Raciborzu Zatrudnię na atrakcyjnych warunkach Sprzedawcę w Salonie Meblowym Basztowa w Raciborzu. GwaREKLAMA

USŁUGI Inne Wysokie zwroty podatku z zagranicy Pracowałeś za granicą? Wiesz, że należy Ci się zwrot podatku? Z nami zwrot podatku z zagranicy to minimum formalności i maksimum oszczędności czasu dla naszych Klientów. Rozliczamy z Holandii, Niemiec, Austrii, Czech, itd. Zadzwoń - odzyskamy Twoje pieniądze!. Tel. kom.: 730024045, 730023043. e-mail: kontakt@humantax.pl. https://humantax.pl/.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 25-2021-[638]  

Nasz Racibórz 25-2021-[638]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded