__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 9 kwietnia 2021 Rok XIV, nr 14 (627) www.naszraciborz.pl REKLAMA

fot. K. Kubik

Racibórz » Organy nadzoru a być może nawet sąd administracyjny zdecydują, kto ma rację w sporze budżetowym - prezydent Dariusz Polowy czy rządząca w Radzie Miasta większość. Bez jego rozwiązania zarządzaniem Raciborzem może być trudne.

REKLAMA

Klincz we władzach Raciborza

PREZYDENT KONTRA RADNI Spór dotyczy kompetencji przy nowelizacji budżetu miasta. Zmian w planie finansowym dokonuje się niemal co miesiąc. Nie ma wątpliwości co do tego, że autorem projektu może być tylko organ wykonawczy gminy, czyli prezydent. Radni nie mogą więc złożyć własnego. Nie mogą też wprowadzać do projektu prezydenta własnych propo-

zycji. Pytanie dotyczy, czy mogą część propozycji prezydenta przyjąć, a część odrzucić, a zatem czy są związani ich zakresem? Prezydent i jego prawnicy twierdzą, że radni mogą przyjąć bądź odrzucić projektowane zmiany w całości. Takie stanowisko wyraził na posesyjnej konferencji (07.04.) Dariusz Polowy.

Na marcowej sesji wzbudziło to wielogodzinny spór. Rządząca w Radzie Miasta większość (kluby Razem dla Raciborza oraz Radnych Niezależnych M. Fity) chciała poprzeć niemal wszystkie propozycje prezydenta z wyjątkiem dwóch - tych związanych z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią. Obecnie w budżecie jest zapis, że boisko ma powstać

przy Zamkowej. Prezydent się z tym nie godzi. Chce zrealizować inwestycję tak jak pierwotnie zamierzał, czyli przy Srebrnej. Radni wnosili, by prezydent skorygował swój projekt uchwały budżetowej, tak by przegłosować na TAK wszystkie zmiany, a sprawę boiska odłożyć. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Na problem zwróciła na ostatniej sesji Rady Miasta radna Magdalena Kusy, na co dzień mieszkanka Obory. Pokazała zdjęcia odpadających płytek.

NIE MOŻNA TEGO DŁUŻEJ TAK ŁATAĆ! Basen pod Oborą wymaga remontu - Chylę czoła przed pracownikami OSiR-u, którzy przed każdym sezonem dzielnie to łatają, ale sytuacja bardzo źle wygląda. Z każdym sezonem jest gorzej. Myślę, że już dłużej nie można tego w tak prowizoryczny sposób naprawiać - mówiła na sesji radna Kusy. - Należy zrobić projekt, wycenę i znaleźć pieniądze w budżecie. Apeluję, by jak najszybciej pochylić się nad tematem. To jedyny basen w mieście. Jeśli nie w tym sezonie, to przed następnym jest to

absolutnie konieczne do wykonania - dodała. Jak informuje prezydent, tematem zajął się już wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Nie ma jeszcze informacji nt. potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym temacie. Dariusz Polowy nie spodziewa się jednak „radykalnych rozwiązań” przed sezonem, raczej po jego zakończeniu, ewentualnie w przyszłym roku. - Trzeba to rozwiązać raz na zawsze, tak jak z problemem w H2O Ostróg, naprawić, później niejako o temacie zapomnieć - powiedział na ostatniej (08.04.) konferencji prasowej. (w)

Racibórz » Raciborska Policja w trosce o życie i zdrow-

ie mieszkańców powiatu raciborskiego apeluje o bezwzględne zasłanianie ust i nosa oraz przestrzeganie dystansu społecznego, szczególnie że ostatnie statystyki zakażeń nie napawają optymizmem. Podano też liczbę mandatów wypisanych tylko w okresie od 29 marca do 5 kwietnia.

Raciborska policja wystawiła

240 mandatów za brak maseczki - Raciborscy policjanci od samego początku trwania epidemii prowadzą działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Niestety, jeszcze wiele osób nie stosuje, się do zaleceń lekceważąc nakaz zakrywania ust i nosa. Dla przykładu, w okresie od 29 marca do 5 kwietnia br., raciborscy policjanci za nie zasłanianie ust i nosa ukarali 240 osób mandatami. Ponadto na 7 osób zostały skierowane wnioski o ukaranie do sadu, 4 osoby pouczono. Mundurowi ujawnili, również 1 otwartą siłownię w związku z powyższym o sprawie został poinformowany sanepid i sąd. Realizując różnego rodzaju czynności, funkcjonariusze proszą o zdrowy rozsądek i apelują o zakrywanie ust oraz nosa, a także zachowanie dystansu społecznego. Gdy z różnych przyczyn nie jest

to możliwe, także bezpiecznej odległości. W związku z tym mundurowi kontrolują środki komunikacji miejskiej, placówki handlowe, lokale gastronomiczne i inne miejsca, gdzie mogą się gromadzić ludzie. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu wspólnie walczymy z pandemią COVID-19 i mając na uwadze zagrożenie, wszyscy bez wyjątków, musimy przestrzegać przepisów związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - informuje raciborska komenda. - Zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych bliskich, a także zatroszczmy się sami o siebie. Panująca obecnie pandemia, to bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ponieważ funkcjonujemy z dużym obciążeniem różnych ograniczeń i izolacji, co w pewnym stopniu zakłóca naturalny stan, ale nie dajmy się i żyjmy bezpiecznie dodaje w komunikacie KPP.


2 » Aktualności

Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI

Klincz we władzach Raciborza

PREZYDENT KONTRA RADNI DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Dariusz Polowy nie wyraził na to zgody. Uznał, że wszystkie propozycje to odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców, a z budową boiska przy Srebrnej nie chce czekać. Jego zdaniem, jest szansa, by powstało już w tym roku. Radni mieli więc wybór – przyjąć albo odrzucić wszystko. - Bardzo szanuję Państwa radnych, dlatego odłóżmy ten bezsensowny spór. Przestańmy gonić tego króliczka. W końcu go złapmy i bądźmy razem ojcami tego sukcesu - tak o tym co dzieje się wokół sprawy budowy pełnowymiarowego boiska mówił prezydent podczas posesyjnej konferencji prasowej. Ostatecznie radni dokonali zmian w projekcie, wykreślając zapisy dotyczące boiska, a resztę przyjmując. Następni przegłosowali uchwałę. Dziewięciu rajców, w tym popierający prezydenta z PiS-u i NaM-u, nie wzięli udziału w tych głosowaniach, uznając je za naruszenie prawa. Na konferencji prasowej prezydent zapowiedział, że wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały, zarówno do regionalnej izby obrachunkowej jak i wojewody. To organy nadzoru nad działalnością prawodawczą samorządów. Prezydent – jak dodał - nie będzie realizował pozostałych zapisów

przyjętej przez radnych uchwały, bo uważa ją w całości za naruszającą prawo. - To klincz nie krył, a potem wyliczał, jakie zadania – jego zdaniem z winy rządzącej większości – nie będą realizowane. Kluby Razem dla Raciborza i Radnych Niezależnych M. Fity czekają tymczasem na rozstrzygnięcie sporu przez organy nadzoru a być może i wojewódzki sąd administracyjny. Wskazują, że w tej kadencji wojewoda wielokrotnie stwierdzał naruszenia prawa w uchwałach Rady Miasta, przygotowywanych pod nadzorem prezydenckich prawników. Do ich opinii należy więc podchodzić z ostrożnością. Radna Anna Szukalska, prawniczka z wykształcenia, powołuje się na opinie innych radców a także komentarz do ustawy o finansach publicznych (Ofiarski Z., WKP 2020). Zaprezentowano tam dwa stanowiska - z jednego wynika, że „zmiany wykraczające poza propozycje prezydenta winny być z nim uzgodnione”, z drugiego, że rada „nie jest związana zakresem przedłożonych propozycji”. Zdaniem Szukalskiej to drugie rozwiązanie podpowiada logika, bo to Rada Miasta uchwala budżet i nie może być w tym ograniczona. Jeśli organy nadzoru przyznają radnym rację, wówczas problem zostanie rozwiązany. Prezydent przy propozycjach nowelizacji budżetu będzie

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 REKLAMA

się musiał liczyć z tym, że nie wszystkie zyskają akcept większości w Radzie Miasta, ale nic nie stanie na przeszkodzie w realizacji tych przegłosowanych. Jeśli natomiast racja będzie po stronie prezydenta, problem wciąż pozostanie. Przy braku uzgodnień, a na brak dialogu z D. Polowym wskazują rządzące kluby, istnieje ryzyko, że radni, kiedy staną przed wyborem albo wszystko albo nic, będą odrzucać projekty uchwał. Kto na tym straci? Na pewno miasto - szereg zadań nie będzie realizowanych z powodu braku zapisów budżetowych. W tle zaostrzy się polityczny spór. Prezydent i jego środowisko (PiS, NaM) będą obarczać winą za zastój i klincz kluby Razem dla Raciborza (rajcy związani z M. Lenkiem) oraz Radnych Niezależnych M. Fity. Kluby zaś będą obwiniać prezydenta. Już dziś zarzucają mu brak dialogu. Prezydent Polowy został też zapytany o komentarz do pogłosek nt. referendum w sprawie jego odwołania. Zadał je red. Mariusz Weidner, powołując się na słowa radnej Anny Szukalskiej z ostatniej sesji Rady Miasta. Ta wyraziła się, że nie wiadomo, czy Dariusz Polowy dotrwa do końca kadencji. - Czy pan to czuje, czy o tym myśli - pytał dziennikarz. - Moim zadaniem jest praca na rzecz dobra mieszkań-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

ców, nie zajmowanie się gierkami politycznymi. Ja realizuję program, z którym szedłem do wyborów, który mieszkańcy zaakceptowali - odparł Dariusz Polowy. Dodał, że wdraża kolejne jego elementy i przekonuje radnych. Wiele z nich budziło sprzeciw, a potem okazało się, że można to zrobić, że jest to akceptowalne i na dodatek jest to bardzo dobre rozwiązanie. Wspomniał o budowanym żłobku, mającej się wkrótce rozpocząć budowie windy przy Urzędzie Miasta. Jego zdaniem wiele drobnych spraw wzbudziło niepotrzebne emocje. Pytany przez nas, czy ma w zanadrzu, na drugą część kadencji, propozycje mające powstrzymać depopulację miasta i rozwinąć je gospodarczo zapewnił, że tak, ale nie chce z tym wychodzić na konferencji prasowej. W niedługim czasie mieszkańcy zapoznają się z nowymi projektami. Jak dotąd najgłośniejsze to: spółka piłkarska Unia Racibórz, boisko ze sztuczną nawierzchnią, lodowisko, winda przy ratuszu, modernizacja H2Ostróg, żłobek oraz małe centrum edukacyjne Kopernik. Rada Miasta będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie

odwołania Dariusza Polowego i to bez zbierania podpisów poparcia wśród mieszkańców jeśli po raz drugi prezydent nie otrzyma wotum zaufania. Głosowanie najprawdopodobniej w czerwcu. Przypomnijmy, że D. Polowy nie otrzymał rok temu wotum zaufania za 2019 r. Przeciwko byli związani z M. Lenkiem radni Razem dla Raciborza oraz Szukalska Anna i Szukalski Michał z klubu Radnych Niezależnych M. Fity. Tłumaczyli, że to żółta kartka, wskazując m.in. na brak zagospodarowania pl. Długosza. Unijne pieniądze na ten cel zdobyto w poprzedniej kadencji, ale D. Polowy z nich zrezygnował, stawiając na głośny projekt Eko-Okien. Do dziś czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie spółki z Kornic. Był to początek kryzysu w samorządzie. Jego efektem było później odwołanie wiceprezydenta Michała Fity i przejście wszystkich jego rajców to opozycji wobec prezydenta Polowego. Razem z radnymi M. Lenka mają dziś większość w Radzie Miasta, która zdecyduje o ewentualnym referendum. Zarzucają prezydentowi, że unika dialogu. Takie referendum będzie ważne jeżeli do urn pójdzie co najmniej 3/5 głosujących spo-

śród tych, którzy uczestniczyli w wyborach 2018 r. i większość zagłosuje za odwołaniem prezydenta. W Raciborzu do urn musiałoby pójść 10 750 osób, a za odwołaniem zagłosować 5375. Prezydent Dariusz Polowy to członek Porozumienia Jarosława Gowina, jest członkiem zarządu tej partii, ciesząc się też wsparciem raciborzanina, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, a przez to dotarciem do premiera M. Morawieckiego. Popierają go radni PiS oraz NaM (w ramach koalicji fotel wiceprezydenta zajmuje Dawid Wacławczyk). Radni Niezależni M. Fity cieszą się wsparciem wiceministra M. Wosia. Klub Razem dla Raciborza, najliczniejszy w radzie, to z kolei frakcja tzw. Wileńskiej, skupiona wokół M. Lenka, bliska KO. Bliski prezydentowi jest z kolei radny Zygmunt Kobylak (TAK. R. Myśliwego), a opozycji radny Piotr Klima. Bez jednoznacznych deklaracji pozostają radne Ludmiła Nowacka oraz Krystyna Klimaszewska (Łączy nas Racibórz). G. Wawoczny

OGŁOSZENIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zasłużonego dla Miasta Raciborza, wieloletniego Kierownika Domu dla Bezdomnych „ARKA N”, prekursora działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętym wykluczeniem społecznym na terenie naszego miasta, oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pana Zenona Stube Rodzinie i współpracownikom pana Zenona składamy serdeczne wyrazy współczucia. Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Przewodniczący Rady Miasta Racibórz Marian Czerner, Rada Miasta Racibórz, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, której szefuje Tomasz Kusy z PiS, sprawdzi okoliczności wydatkowania przez starostwo 491 zł za usługę gastronomiczną w zajeździe przy ul. Londzina.

Racibórz » Prace mają objąć ponad 400-metrowy odcinek od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej. Pojawi się tu kilka nowości.

RATUSZ SZYKUJE

kompleksowy remont ul. Staszica Staszica wymaga naprawy z powodu awarii sieci kanalizacyjno-wodociągowej. Tym, co jest pod ziemią zajmą się Wodociągi Raciborskie. Ratusz planuje przebudowę ulicy. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej”, służącej do opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wy- ƒ szerokość chodnika około ƒ Przewidzieć etapowanie zadania obejmujące: magane uzyskanie pozwolenia 4,5 m, ƒ część I – odcinek od ul. ƒ szerokość ścieżki pieszo - ropomniał, co się wydarzyło tego na budowę. dnia i kto uczestniczył w tym werowej około 3,0 m (lokaliOpawskiej do skrzyżowazacja ścieżki wzdłuż prawej nia ul. Sienkiewicza/Bema spotkaniu przedstawicieli klu- Oto wytyczne dla krawędzi jezdni), ƒ część II – odcinek od skrzybów radnych działających przy wykonawcy dokumentacji: Radzie Powiatu Raciborskiego. ƒ szerokość projektowanego ƒ zaprojektować oświetlenie żowania ul. Sienkiewicza/ Takie spotkanie w środku panpasa drogowego zmienna dedykowane dla przejść dla Bema do ul. Kolejowej. demii też jest bardzo interesująokoło 16,0 m (jezdnia, chodpieszych na przejściu dla (w) niki), pieszych w obrębie skrzyce dla wielu osób, które zwróciły na to uwagę - pytał dziś na sesji ƒ szerokość jezdni około 9,0 m żowania z ul. Opawską i ul. radny Tomasz Kusy. (jezdnia + pas postojowy), Bema, Starosta wyjaśnił, że gospodarka finansami powiatu jest jawna, wspomnianego 30 Racibórz » Powstały w 1949 r. odcinek Brzezie-Markowice zarasta dziś chaszczami. Zdaniem radnej Justyny Henek-Wypior można go wykorzystać do turystycznych czerwca 2020 r. w zajeździe przy przejazdów drezynami. Londzina byli też radni, ale - jak zapewnił - indywidualnie i zapłacili każdy za siebie, co można sprawdzić. - Faktura została błędnie opisana. Tyle w tej sprawie - skwitował Grzegorz Swoboda nie wyjaśniając jednak z kim - poza płacącymi za siebie radnymi - spotkał się tego dnia. Błąd w opisie tłumaczył 14-dniowym urlopem, który rozpoczął dzień później, 1 lipca. Linia kolejowa nr 176 – nieRadny Kusy nie krył, że z in- czynna, jednotorowa, niezelekformacji, jakie posiada klub PiS, tryfikowana linia kolejowa postarosta 30 czerwca „świętował wstała w latach 1914–49. Jako otrzymanie absolutorium ra- pierwszy, w 1914 roku, powstał zem z radnymi”, a skoro rachu- odcinek Syrynia – Olza (jako nek pokryto z pieniędzy powiatu, część linii kolejowej łączącej to postanowiono sprawę wyja- Olzę z KWK Rydułtowy-Anśnić. - Dlatego też poprosiliśmy na. Następnie, latem 1925 roo fakturę - tłumaczył. ku, oddano do użytku odcinek Przewodniczący Rady Po- od Syryni do stacji Brzezie nad wiatu uznał, że sprawa nie mo- Odrą. 2 października 1949 roku że zostać „w powietrzu” i trze- połączono Brzezie nad Odrą ze ba ją wyjaśnić. Przegłosowa- stacją w Markowicach, gdzie wała ją kopalnia „Anna” oraz z Markowic, Justyna Henekno więc, by dokładnie zbada- połączono go z linią nr 151. We zakład odzysku węgla w Buko- -Wypior. Proponuje, by rozwała ją komisja rewizyjna Rady wrześniu 1968 zamknięto ten wie. W lipcu 2015 roku poinfor- żyć możliwość rewitalizacji toPowiatu. odcinek dla ruchu pasażerskie- mowano, że PKP PLK rozpo- rowiska i zorganizowania przego, a we wrześniu 1981 roku po- częły procedurę likwidacji 15-ki- jazdów drezyną od Zaczarowa(waw) zostałą część linii. Linia była lometrowego odcinka linii po- nego Ogrodu do parkingu przy jednak używana do przewo- między Raciborzem a Syrynią. wejściu głównym, obok grodu zów towarowych. Wykorzysty- Likwidacja związana jest z za- rycerskiego. -. Nie mieliśmy taREKLAMA przestaniem wydobycia węgla kich planów. To wymagałoby rokamiennego w kopalni „Anna” zeznania i uzgodnień z PKP pod koniec 2011 roku. Dodat- zastrzega dyrektor Arboretum kowo linię przeciąć ma nowa Bramy Morawskiej, Elżbieta droga z Raciborza do Pszczyny Skrzymowska. Jak dodała na - można wyczytać w Wikipedii. ostatniej sesji, przy okazji rozW ramach Europejskich Dni mów z PKP w innym wątku, Dziedzictwa Towarzystwo En- okazało się, że nie można wytuzjastów Kolei zorganizowało kluczyć, iż linia będzie ponowtu przejazdy drezyną. O takiej nie używana. atrakcji na stałe myśli radna

BŁĘDNIE OPISANA FAKTURA

PiS pyta o spotkanie radnych powiatu w zajeździe

REKLAMA

zarządu województwa śląskiego, ministrami, panią Konsul Niemiec, spotkania z przedstawicielami firm współfinansujących inwestycje dotyczące rozwoju powiatu, wizyty gości z miast partnerskich. Poczęstunek w ramach tych spotkań był finansowany ze środków powiatu w ramach funduszu reprezentacyjnego Starosty - odpowiedział Grzegorz Swoboda. Nie wskazał jednak z kim dokładnie spotkał się wspomnianego 30 czerwca. Radni PiS drążyli temat i poprosili o fakturę. Z opisu tejże wynika zaś, że 491 zł to usługa gastronomiczna związana ze „spotkaniem starosty z przedstawicielami klubów radnych działających przy Radzie Powiatu Raciborskiego”. - Jak to się stało, że pan za-

Czy linia kolejowa pod Oborą

stanie się atrakcją turystyczną?

fot. K. Przypadło

Radni PiS pytali już o to spotkanie w oficjalnym wystąpieniu do starosty Grzegorza Swobody. Doszło do niego 30 czerwca zeszłego roku, po sesji Rady Powiatu, na której zarząd powiatu, złożony z przedstawicieli PO oraz Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej, otrzymali absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. - Jako starosta reprezentujący Powiat Raciborski na zewnątrz, organizujący pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kierujący bieżącymi sprawami powiatu uczestniczę w wielu spotkaniach. Wizyty (na przykładzie 2020 r.) we wspomnianym lokalu gastronomicznym mają charakter spotkań z zaproszonymi gośćmi, w tym: spotkania z wójtami, starostami innych powiatów, członkami


4 » Aktualności

Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Głosami klubów Razem dla Raciborza oraz Radnych Niezależnych

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Greckiej

M. Fity ostatnie zdecydowano o przekazaniu parafii miejskiej 400 tys. zł.

Miasto wesprze remont

DACHU KOŚCIOŁA FARNEGO Radni przyjęli na ostatniej sesji uchwałę w sprawie przydzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyznając 400 tys. zł na wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową więźby dachowej budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 17 głosów było ZA, jeden PRZECIW (Leon Fiołka) oraz dwa wstrzymujące (Zuzanna Tomaszewska, Anna Ronin). Trójka prezydenckich radnych już wcześniej zgłaszała sprzeciw wobec tak dużej kwoty dotacji. - Nie zgodzę się z tą kwotą. Mamy wiele innych zabytków, na które potrzebujemy środków. Między innymi mury miejskie i Kolumna Maryjna. Wydaje mi się, że połowa tej kwoty z przeznaczeniem na dach będzie wystarczająca – stwierdził Leon Fiołka na ostatniej komisji oświaty. Z opinią tą zgodziła się też jej przewodnicząca Zuzanna Tomaszewska. - W związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu o dotację na wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu (nr rejestru zabytków A/573/2019), po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzono, że zostały spełnione wymagania zawarte w Uchwale Nr IX/120/2011 w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Racibórz. Ponadto uznaje się za zasadne wsparcie finansowe przy przebudowie dachu kościoła farnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Raciborzu, w bliskim sąsiedztwie Rynku, ze względu na jego wyjątkową wartość historyczną - jest to jeden z najstarszych kościołów Raciborza, powstał w 1205 r. Do dzisiaj zachował cechy stylu gotyckiego. Jest zachowanym materialnym dziedzictwem średniowiecznego miasta. Kościół zachował swoją funk-

cję świątyni. Służy zarówno parafianom jak i turystom. Dach kościoła wymaga pilnej przebudowy - miejscowe przecieki mogą prowadzić do nieodwracalnych zniszczeń, spadające dachówki stanowią zagrożenie. Kościół farny jest dominantą architektoniczną raciborskiej starówki a jego dach stanowi mocny wizualny akcent śródmieścia i tym samym stanowi o urodzie starego miasta. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest udzielenie przez Gminę Racibórz dotacji na wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową więźby dachowej tego obiektu - napisano w uzasadnieniu uchwały. Parafia czeka jeszcze na decyzję resortu kultury, gdzie odwołała się od wyników konkursu, w którym nie otrzymała rządowego wsparcia na prowadzone prace.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działki położone są przy ul. Greckiej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej. Działki są obecnie nieuzbrojone. Sprzedaż nastąpi wraz ze zobowiązaniem się Gminy do wykonania uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego. Droga dojazdowa do zbywanych nieruchomości zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 564/55, 1438/53 i 767/55 k.m. 7 obręb Racibórz, stanowiących własność Gminy Racibórz. Przez działki nr 1434/53 i 1435/53 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV. Przez działkę nr 1432/53 przebiega sieć kanalizacji deszczowej kd500.

2.

Oznaczenie geodezyjne

1. nr 1432/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1018 ha, 2. nr 1433/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1026 ha, 3. nr 1434/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1039 ha, 4. nr 1435/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0908 ha, 5. nr 1436/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0822 ha, 6. nr 1439/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0821 ha, 7. nr 1440/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0849 ha, 8. nr 1441/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0884 ha, 9. nr 1442/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0861 ha, 10. nr 1443/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0855 ha, 11. nr 1444/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0856 ha, 12. nr 1445/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0851 ha, 13. nr 1446/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0856 ha, 14. nr 1447/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0860 ha, 15. nr 1448/53 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0862 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031752/9

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

5.

Cena wywoławcza netto

1. nr 1432/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 102 000 zł, 2. nr 1433/53 k.m. 7 obręb Racibórz -103 000 zł, 3. nr 1434/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 99 000 zł, 4. nr 1435/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 87 000 zł, 5. nr 1436/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 83 000 zł, 6. nr 1439/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 83 000 zł, 7. nr 1440/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 85 000 zł, 8. nr 1441/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 89 000 zł, 9. nr 1442/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 87 000 zł, 10. nr 1443/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 86 000 zł, 11. nr 1444/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 86 000 zł, 12. nr 1445/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 86 000 zł, 13. nr 1446/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 86 000 zł, 14. nr 1447/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 86 000 zł, 15. nr 1448/53 k.m. 7 obręb Racibórz - 87 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

1. Przetarg na sprzedaż działek nr 1432/53, 1433/53, 1434/53 odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 11.00. 2. Przetarg na sprzedaż działek nr 1435/53, 1436/53, 1439/53 odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 11.00. 3. Przetarg na sprzedaż działek nr 1440/53, 1441/53, 1442/53 odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godzinie 11.00 4. Przetarg na sprzedaż działek nr 1443/53, 1444/53, 1445/53 odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 11.00. 5. Przetarg na sprzedaż działek nr 1446/53, 1447/53, 1448/53 odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godzinie 11.00. Przetargi odbędą się w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy: • najpóźniej w dniu 5 maja 2021 r., w przypadku działek nr 1432/53, 1433/53, 1434/53, 1435/53, 1436/53 i 1439/53, • najpóźniej w dniu 12 maja 2021 r., w przypadku działek nr 1440/53, 1441/53, 1442/53, 1443/53, 1444/53 i 1445/53, • najpóźniej w dniu 19 maja 2021 r., w przypadku działek nr 1446/53, 1447/53 i 1448/53.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• GZ2/9MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach wrysowano: • strefę obserwacji archeologicznej, • strefę ingerencji konserwatorskiej B, • nieprzekraczalną linię zabudowy, • strefę ochronną od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia - dotyczy działek nr 1434/53, 1435/53, • napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia (SN) - dotyczy działek nr 1434/53, 1435/53, • kanalizację deszczową - dotyczy działki nr 1432/53.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: grecka@um.raciborz.pl

(w)

REKLAMA


Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Firma budowlana oferuje Pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha, trapez, styropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa. Tel. kom.: 696 248 329. Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

REKLAMA

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC skup-złomowanie 24h.tel.501525-515 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501-525-515, 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

REKLAMA

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenie-

ruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę kupię Kupię działkę w Raciborzu Poszukuję działki budowlanej w Raciborzu. Bezpośrednio od właściciela. Dzielnice: Markowice, Miedonia, Obora, Brzezie. Powierzchnia od 20 ar.-1 ha. Wymagane: media/lub niedalekiej odległości, dostęp do drogi, kształt: kwadrat/prostokąt. Decyzja o zakupie w kilka dni. Proszę o kontakt telefoniczny. Tel. kom.: 508308888.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA

REKLAMA

Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

REKLAMA

Wynajmę

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Raciborzu, stanowiącej działki nr 1199/18, 1200/18, a.m. 7, obręb Racibórz o powierzchni łącznej 15,7296 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00029666/2. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64


6 » Rozrywka

Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

W zeszłym tygodniu ponownie przeorganizowaliśmy pracę RCK - przenieśliśmy nasze wszelkie działania kulturalne do sieci. Jeśli ktoś jeszcze nie widział co robiliśmy przez ten czas – spieszymy ze skrótem. Akcję „#Kultura z dostawą do domu” rozpoczęliśmy cyklem „Piosenka na dziś”, a w nim Perry Como - uważany za jednego z najbardziej popularnych amerykańskich piosenkarzy solowych wszech czasów z piosenką „Patricia”. W kąciku „Zrób to sam” nasze niezastąpione instruktorki Agnieszka Patalong i Patrycja Kretek pokazały jak w łatwy sposób wykonać ozdoby wielkanocne: piankowy brokatowy zajączek, wielkanocna ramka oraz zajączkowa zawieszka ścienna. I tym razem zamierzamy przedstawiać ciekawe osobowości związane z Raciborzem. Na tapecie w serii #RaciborzanieZnaniIMniejZnani - Arkadiusz Popławski - wirtuoz gry na organach. W prezentowanym wywiadzie m.in. o tym jak rodziła się jego pasja do muzyki i gry na organach, jak przebiegała edukacja muzyczna, kim są jego mistrzowie, jak znalazł się na północy Polski i o ogromnej roli organisty podczas liturgii. Jeśli zaś idzie o rozrywkowo-kulturalne zabawy z RCK, to zainicjowaliśmy je z naprawdę wysokiego „C” – dziełem Gustava Klimta – „Drzewo życia”. Jaka to zabawa? Odwiedźcie naszego Facebooka i bawcie się kulturą razem z nami  Słowa…napisane, wypowiedziane, krążą, opadają, zostają! W pierwszym tygodniu działań w sieci – w naszym znanym już wszystkim cyklu #SłowoOnLine wybrzmiała literatura rosyjska - fragment poematu „Moskwa - Pietuszki” przytoczona przez instruktorkę RCK Annę Jegerską - Michalską. Trudna historia. Posłuchajcie i nie idźcie w tę stronę...

Nie zapomnieliśmy też o Międzynarodowym Dniu Teatru, który przypadał na 27 marca, tym bardziej, że w RCK mamy komu składać życzenia ;) Mimo zamknięcia, działamy i planujemy! Jednym z wydarzeń, które było przewidziane na pierwszą połowę kwietnia był koncert w ramach „RoCK UP!”, podczas którego chcieliśmy zaprezentować Wam zespoły z Raciborza i okolic: rockowe, hard progowe i death metalowe: The trAst, Gallileous i Indignity. Nowy termin póki co nie jest znany, ale plan jest i na pewno go zrealizujemy! A teraz coś dla naszych maluszków! Ogłosiliśmy konkurs recytatorski skierowany do dzieci w wieku do 4 lat, nieuczęszcza-

jących jeszcze do przedszkola. Będzie miał formę prezentacji online fragmentu wiersza o tematyce wiosenno-przyrodniczej (od 4 do 8 wersów) dowolnego autora. Jak widzicie mimo trudnej dla wszystkich sytuacji, Raciborskie Centrum Kultury nie zwalnia tempa, chcąc być zawsze blisko Was! Dlatego koniecznie śledźcie nas na: www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury tam codziennie lądują nowości z szeroko pojętej kultury! Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce!

#KULTURAZDOSTAWĄDODOMU #RCK

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA MINI PTYSIE Z KREMEM BUDYNIOWYM Ciasto parzone: • 1 szklanka wody ( szklanka = 250 ml ) • 1 kopiasta szklanka mąki tortowej (160 g) • 75 g masła • szczypta soli • 4 duże jajka Wodę zagotować z masłem i ze szczyptą soli. Do gotującej się wody wsypać mąkę i przez chwile ucierać drewnianą łyżką aż masa będzie szklista i będzie odchodzić od brzegów garnka. Masę wystudzić, następnie wbijać po jednym jajku, cały czas miksując aż stanie się jednolita. Ciasto włożyć do rękawa cukierniczego i na blaszce pokrytej papierem do pieczenia, wyciskać malutkie rozetki. Piec w piekarniku nagrzanym do 200° C przez 20 minut (grzanie górne i dolne). Do każdego wystudzonego ptysia, wcisnąć szprycą (lub dużą strzykawką) trochę kremu budyniowego. Gotowe ptysie posypać cukrem pudrem. Krem budyniowy: • 600 ml mleka • 2 budynie waniliowe • 4 łyżki cukru

• 3 łyżeczki cukru waniliowego • 200 g masła o temperaturze pokojowej Budynie wymieszać ze szklanką zimnego mleka, resztę mleka zagotować z cukrem i cukrem waniliowym, następnie wlać wymieszane budynie do gorącego mleka, zagotować i odstawić do wystudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę, dodając partiami zimny budyń.

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz , ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Poruszono go na ostatniej sesji Rady Miasta, na której omawiano Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z programem opieki nad zabytkami dla Gminy Racibórz na lata 2017-2020 za okres 20192020.

Jeruzalem Renowacja zabytkowych nagrobków

TO TRUDNY TEMAT Temat poruszyli radni Henryk Mainusz i Piotr Klima. Zdaniem tego pierwszego na cmentarzach w Raciborzu można zauważyć postępującą degradację pomników na grobach ludzi, którzy położyli duże zasługi na rzecz Raciborza. To wiekowe postumenty, nie mające już opiekunów. - Należy je otoczyć opieką. Trzeba to jakoś zorganizować, a nie żebyśmy po pół pomnika odtwarzali - apelował radny Mainusz. - To bardzo trudnym temat nie kryła miejska konserwator zabytków Maria Olejarnik. Jak zapewniła, rozmawiała już w tej sprawie z zarządcą cmentarza Jeruzalem, na którym zachowało się najwięcej takich grobów. Tłumaczyła, że raciborskie nekropolie należą do parafii. Należałoby więc dotować Kościół katolicki. Ponadto są

to nagrobki zbiorowe, stanowiące własność rodzin i to bez ograniczeń czasowych. - Mam nadzieję, że uda się coś w tym temacie zrobić, może z urzędu wpisać je do rejestru zabytków i podziałać przez wojewódzkiego konserwatora - mówiła radnym M. Olejarnik. Najokazalszy, wzniesiony w stylu klasycystycznym jest grobowiec rodziny Riedinger. Pogrzebany tu Franz Riedinger był raciborskim przedsiębiorcą, rajcą miejskim. Spoczywając razem z nim żona Emilie Bögner to córka założyciela pierwszej w Raciborzu drukarni. Rodzina wydawała liczne tytuły prasowe. Wydawnictwo, kierowane potem przez synów Paula i Karla przetrwało do 1945 roku. (w)

Racibórz » Projekt ma wartość 34 535,50 euro i zostanie dofinansowany poprzez Euroregion Silesia z funduszy europejskich. Jego nazwa to „Wspólna historia poprzez zabawę”.

NA ZAMKU POWSTANIE REKLAMA

plac zabaw i wirtualna przymierzalnia - Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających stronę czeską i polską Euroregionu Silesia. W ramach projektu powstaną nowe atrakcje turystyczne – park zabaw dla dzieci i wirtualna przymierzalnia oraz wspólna legenda w obu językach. W ramach projektu obie strony zobowiązane są uczestniczyć w wizytach studyjnych przewodników, raz w Ostrawie, raz w Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz do reprezentowania swoich zamków na imprezach cyklicznych w Ostra-

wie oraz Raciborzu - czytamy w informacji zamkowej agencji. Projekt przygotowała i złożyła jej odchodząca dyrektor, Mariola Jakacka. Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie: po polskiej stronie partnerem jest Powiat Raciborski – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a po stronie czeskiej - Černá louka s.r.o. z Ostrawy. Okres realizacji projektu to I 2021 - VI 2022 r. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 29 355,17 euro, z budżetu państwa RP 1 726,77 euro, a wkład własny powiatu to 3 453,56 euro.


8 » Aktualności

Piątek, 9 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Zmarła Urszula Niedźwiedź, wieloletnia główna księgowa Rafametu, ustępować. Państwa Chrobok Krystyna Chrobak i Zenon Stube. łączy również praca. Prowadzą

Krystyna i Alfred Chrobak

Zenon Stube

Urszula Niedźwiedź

Smutny czas pożegnań 3 kwietnia br., w wieku 59 lat, po ciężkiej chorobie zmarła Urszula Niedźwiedź – wieloletnia główna księgowa Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej. Całe Jej życie zawodowe związane było ze służbami finansowo – księgowymi zakładu. Pracę podjęła w 1985 roku, po ukończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Początkowo zatrudniona była w dziale finansowym, następnie w dziale rachunkowości przemysłowej, a od roku 1989 pełniła funkcję kierownika działu rachunkowości. Po ukończeniu podyplomowych studiów rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w roku 2002 objęła stanowisko głównej księgowej i jednocześnie powołana została przez zarząd spółki do pełnienia REKLAMA

funkcji prokurenta. W 2007 roku była jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych w RAFAMET S.A. za wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako główna księgowa spółki publicznej stale podnosiła swoje kwalifikacje, między innymi poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz uzyskanie certyfikatu ministra finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. - Pani Urszula Niedźwiedź miała dużą wiedzę, była rzetelna, lecz przede wszystkim wykonywała swoją pracę z dużym poświęceniem i zaangażowaniem. Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle ciepłą i pogodną, zawsze otwartą na pomoc in-

nym, cenioną i szanowaną przez przełożonych, a także bardzo lubianą przez współpracowników koleżankę – poinformował w komunikacie Rafamet. W 2014 r. państwo Chrobakowie z piekarni przy Staszica świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 3 sierpnia 2018 r. w wieku 73 lat zmarł p. Alfred. 5 kwietnia, p. Krystyna. - Poznaliśmy się przez kolegę męża. Później mąż mnie zaprosił na zabawę i tak zaczął do mnie przyjeżdżać - wspomina pani Krystyna. Pobrali się w sobotę 28 marca 1964 roku w Urzędzie Gminy Rudnik. - Pogoda była piękna - mówiła jubilatka. Jak upłynęło im wspólne życie, jaka jest ich recepta na związek? - Dobrze upłynęło - uśmiechają się jubilaci dodając, że jeden drugiemu musi

oni bowiem piekarnię przy ulicy Staszica w Raciborzu. Para ma czwórkę dzieci, siedmioro wnucząt i jednego prawnuka czytamy w poświęconej im notce z września 2014. Przez całe małżeńskie życie śp. Krystyna Chrobak pomagała mężowi w prowadzeniu piekarni. Raciborzanie pamiętają ją zawsze uśmiechniętą, stojącą za ladą sklepu przy Staszica, razem z nieżyjącą już córką Mariolą. Towar przez lata dowoził p. Alfred. W rodzinny biznes zaangażowali się także synowie. W wieku 74 lat zmarł Zenon Stube, wieloletni Kierownik Domu dla Bezdomnych ARKA N, uhonorowany w 2018 r. tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza. - Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zasłużonego dla Miasta Raciborza, wieloletniego Kierownika Domu dla Bezdomnych „ARKA N”, prekursora działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętym wykluczeniem społecznym na terenie naszego miasta, oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana Zenona Stube. Rodzinie i współpracownikom pana Zenona składamy serdeczne wyrazy współczucia. Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Przewodniczący Rady Miasta Racibórz Marian Czerner, Rada Miasta Racibórz, Gminna Komisja Rozwiązywa-

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com nia Problemów Alkoholowych czytamy w nekrologu na stronie magistratu. Zenon Stube to społecznik, zasłużony członek środowiska osób zmagających się z uzależnieniami i wykluczeniem społecznym, wytrwały propagator i animator ruchu trzeźwościowego w Raciborzu, wieloletni współorganizator i koordynator Rajdu Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski. Był ponadto współautorem Gmin-

Opr. w

15 kwietnia mija termin

OPŁAT ZA ODPADY - Przypominamy, że termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym kwartale upływa 15 kwietnia (czwartek). Stawka nie uległa zmianie i wynosi 21 zł na osobę miesięcznie. W związku z tym, opłatę należy uiścić zgodnie z ilością osób zamieszkujących nieruchomość wskazanych w deklaracji - podał ratusz. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie: ƒ do dnia 15 kwietnia za pierwszy kwartał, ƒ do dnia 15 lipca za drugi kwartał,

TAURON w Twoim mieście Teraz sprawy dotyczące prądu i gazu załatwisz blisko domu

Racibórz, ul. Opawska 72A

nego Programu Wychodzenia z Bezdomności, a także programu ARMADA na rzecz zdrowego, trzeźwego miejsca pracy, wdrożonego w kilku raciborskich firmach. Od ponad 25 lat był społecznym kuratorem sądowym i terapeutą, pracownikiem socjalnym, animatorem zmian społecznych, prowadzi zajęcia i warsztaty w niezliczonych grupach wsparcia.

ƒ do dnia 15 października za trzeci kwartał, ƒ do dnia 15 stycznia za czwarty kwartał. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy miasta lub w kasie urzędu. Nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to: 52 1050 1070 1000 0024 5938 2475. W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad można uzyskać pod nr tel. 32 75 50 757 lub 32 75 50 758. (w)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 14-2021-[627]  

Nasz Racibórz 14-2021-[627]  

Advertisement