Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 12 kwietnia 2019 r. ı Rok XII nr 15 (529) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

fot. gddkia

Eko-Okna chcą

W pięć godzin SPOD RACIBORZA DO GDAŃSKA Racibórz » W około 5 godzin będzie można przejechać z Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Umożliwi to autostradowy kręgosłup czyli A1 o długości ok. 570 km. Będzie to możliwe po zakończeniu prac na ponad 138-kilometrowym fragmencie pomiędzy Tuszynem i Pyrzowicami. Z części tej trasy skorzystamy jeszcze w tym roku - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Dach kościoła farnego

TEN SERIAL POTRWA

ZNACZNIE DŁUŻEJ

Problem oświaty nie dotyczy tylko daty zakończenia strajku i spełnienia bądź nie żądań środowisk nauczycielskich, ale również modelu kształcenia z jakim chcemy kroczyć w przyszłość oraz demografii. Ten rok nie będzie spokojny. Po strajku przyjdą arkusze organizacyjne, które pokażą, ilu nauczycieli jest za dużo w szkołach podstawowych, które tracą jeden rocznik na rzecz ponadpodstawowych, gdzie już dziś, z powodu słabych wynagrodzeń, trudno znaleźć nauczycieli przedmiotów zawodowych. Te ostatnie mają bowiem to do siebie, że dotyczą konkretnego fachu, a konkretny fach, wiadomo, pozwala zarobić znacznie więcej na rynku niż w szkole. Weźmy nowoczesne technologie cyfrowe. Żaden specjalista w tej branży nie będzie uczył za niecałe 2000 zł na rękę, a to od efektów tego uczenia zależy jak dobrych pracowników otrzymają nasze uczelnie i przemysł. Poza strajkiem mamy w tym roku wspomnianą kumulację

reformy oświaty. Po niej przyjdzie w samorządach dyskusja, które szkoły zamknąć, bo że nie wszystkie przetrwają wiadomo już od chwili, kiedy reformę wdrażano. Ta dyskusja będzie się jednak odbywać na poziomie lokalnym, z protestami środowisk nauczycieli i rodziców, w obliczu coraz większych kosztów funkcjonowania sieci placówek. Samorządy będą w trudnej sytuacji i to podwójnie, bo zwolnienie z płacenia podatków osób do 26. roku życia wywierci dziurę w ich finansach. Dziś biorą blisko 40 proc. z podatków płaconych przez młodych ludzi. Za kilka miesięcy tych pieniędzy może nie być. Pozostaną natomiast koszty i przekonanie nowych małych wiosek, że powinny mieć u siebie szkołę. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą musieli odpowiedzieć na pytanie, kto i z czego za to zapłaci. Przeprowadzenie tak trudnych operacji społecznych powinno się odbywać w warunkach zrozumienia i dobrej woli

CZEKA REMONT Racibórz » Inwestycja obejmie wymianę części konstrukcji dachowej oraz poszycia. Parafia czeka już tylko na pozwolenie konserwatorskie i zbiera ofiary na pokrycie kosztów.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

każdej ze stron. Dziś pomiędzy stronami sporu o oświatę zamiast woli porozumienia jest przepaść, nad którą trudno będzie sobie podać rękę. W dłuższej perspektywie będzie to jednak niezbędne, bo wyzwania współczesności, gospodarki globalnej i cyfrowej, stawiają tej oświacie coraz to nowe wyzwania. Trzeba na nie reagować szybko, by nie zostać w tyle. Dziś o młodzież nie walczy Racibórz z Rybnikiem, ale Polska z Niemcami i Czechami. Młode pokolenie idzie tam, gdzie są lepsze warunki. Klimat toczącego się w Polsce sporu nie buduje konkurencyjności.   Jak więc efektywnie zareagować na wyzwania globalizmu, skoro dziś nie wiemy jak zakończyć spór płacowy w oświacie i zabrać się z głową za to, co nas dopiero czeka?

W PIĘĆ GODZIN

spod Raciborza do Gdańska DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Kierowcy mogą obecnie korzystać z dwóch ukończonych fragmentów A1. Dłuższego, od węzła Gdańsk Południe do węzła Tuszyn (blisko 340 km) oraz krótszego, od Pyrzowic do granicy z Czechami (ok. 92 km). Brakująca część trasy została podzielona na dziewięć odcinków realizacyjnych, z czego do podpisania pozostała umowa na ostatni. - W tym roku planujemy oddać do użytkowania trzy odcinki o łącznej długości 36,6 km, pomiędzy węzłami Częstochowa Blachownia i Pyrzowice. Z całej trasy kierowcy powinni skorzystać w drugiej połowie 2022 r. - zapewnia GDDKiA. Zaawansowanie robót na trzech południowych odcinkach A1: Częstochowa Blachownia Częstochowa Południe (długość 4,7 km, wykonawca konsorcjum firm: Berger Bau Polska i Berger Bau), Częstochowa Połu-

dnie – Woźniki (16,7 km) oraz Woźniki – Pyrzowice (ok. 15,2 km, wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe i Strabag) sięga od 83 do 95 proc. Oddanie ich do ruchu planowane jest w III kwartale bieżącego roku. Dla kolejnego odcinka wchodzącego w skład obwodnicy Częstochowy, od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia, o długości ok. 21,3 km, zaawansowanie robót sięga blisko 60 proc. Ten odcinek realizuje konsorcjum włoskich firm: Salini Polska, Salini Impregilo oraz Todini Costruzioni Generali. Wykonawca w odpowiedzi na opóźnienia w budowie oraz niewywiązywanie się z warunków kontraktowych otrzymał wezwanie do wykonywania zaległych prac oraz do uregulowania zaległych płatności na rzecz podwykonawców. W minionym tygodniu zawarliśmy porozumienie, które umoż-

liwi uregulowanie przez GDDKiA należności w kwocie ok. 30 mln zł bezpośrednio podwykonawcom. - W dalszym ciągu mobilizujemy wykonawcę tego odcinka do zwiększenia aktywności na budowie tak, aby jeszcze w tym roku można było udostępnić do ruchu całą obwodnicę Częstochowy - informuje GDDKiA. Wraz z wiosną rozpoczynają się prace na kolejnych odcinkach A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Na większej części trasy przeprowadzono już wycinkę drzew i prace geodezyjne. Jako pierwszy do działań ruszył Intercor – wykonawca odcinka między Radomskiem i granicą województw, o długości ok. 7 km. Wprowadzono już nową organizację ruchu. Kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię wschodnią, czyli tą, którą w normalnych warunkach jedziemy w kierun-

Dach kościoła pw. WNMP w Raciborzu jest w fatalnym stanie. - Już od kilku miesięcy realizujemy myśl o odnowie dachu naszego kościoła farnego. Po każdej większej wichurze musimy naprawiać kolejne szkody, które powstają w poszyciu dachowym kościoła. Nie wystarczy jednak wymienić tylko dachówki. Upływający czas sprawił, że trzeba również wymienić część konstrukcji dachowej. Przedsięwzięcie

to wymaga sporych nakładów finansowych. Do tej pory udało się opracować dokumentację, potrzebną do realizacji tego zadania. Czekamy na pozwolenie konserwatorskie, które jest koniecznym elementem podjęcia jakichkolwiek prac - czytamy na stronie parafii. Co miesiąc, w ostatnią niedzielę miesiąca, zbierana jest kolekta z przeznaczeniem na remont dachu naszego koscioła. - Wszystkim ofiarodawcom skła-

ku Łodzi. By usprawnić przepływ ruchu na jezdni zachodniej wyznaczono trzy pasy ruchu: dwa w kierunku południowym i jeden w kierunku północnym. Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane na początku przyszłego tygodnia na odcinku od granicy z woj. łódzkim do węzła Częstochowa Północ. Wykonawca inwestycji, firma Polaqua, w pierwszej kolejności wprowadzi zmiany na ok. 1/3 długiego na blisko 17 km odcinka. Wyłączona zostanie jezdnia zachodnia, a kierowcy będą mieli do dyspozycji nitkę wschodnią. Od Łochyni do wiaduktu nad linią kolejową nr 146 relacji Wyczerpy – Chorzew Siemkowice w Lubojence, na odcinku około 5 km, zostanie wprowadzony ruch w układzie 2+1. To oznacza, że jadący na południe w kierunku Katowic, będą mogli korzystać z dwóch pasów, a dla kierunku przeciwnego, w stronę Łodzi, dostępny będzie jeden pas. Co ważne dla kierowców, niezależnie od tego jaki odcinek obecnej trasy będzie prze-

budowywany, ma być zachowana ciągłość ruchu w obu kierunkach. Wkrótce rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na pozostałych odcinkach: ƒƒ węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość ok. 15,9 km (wykonawcą jest konsorcjum Budimex i Strabag), ƒƒ Kamieńsk - Radomsko, ok. 16,7 km (wykonawcą jest konsorcjum Strabag i Budimex).

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

damy serdeczne „Bóg zapłać”. Żeby wesprzeć nasze działania na rzecz remontu dachu kościoła farnego w Raciborzu można też dokonać wpłaty na specjalne konto parafialne: Bank Spółdzielczy w Raciborzu: 16 8475 0006 2001 0011 3742 0002 (Parafia rzymskokatoilicka Wniebowzięcia NMP, ul. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz) - czytamy w komunikacie parafii. (red.)

nalski Południe - Kamieńsk (ok. 24,2 km), na który najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Mirbud. Po przebudowie na odcinku od Piotrkowa do Częstochowy kierowcy będą mieli do dyspozycji autostradę o trzech pasach ruchu w każdym kierunku z nawierzchnią z betonu cementowego. Zastąpi ona dwujezdniową drogę zbudowaną w epoce Edwarda Gierka. Na pozostałym odcinku do Pyrzowic będzie miała także nawierzchnię betonową oraz Po zakończeniu kontroli dwa pasy ruchu w każdym kieuprzedniej przez Prezesa Urzę- runku z rezerwą pod dobudowę du Zamówień Publicznych pod- trzeciego. piszemy umowę na ostatni z od#gddkia cinków: węzeł Piotrków Trybu-

REKLAMA

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

W POWIECIE

Zamkowa Agencja świętowała 10. urodziny 9 kwietnia świętowano jubileusz 10-lecia Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jednostka organizacyjna powiatu raciborskiego zarządza zamkiem. Zatrudnia 10 osób, dysponuje milionem złotych budżetu, prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, organizuje imprezy plenerowe i wewnątrz zamku, wynajmuje jego pomieszczenia oraz gromadzi zabytki. Od początku istnienia do stycznia zeszłego roku na jej czele stała Grażyna Wójcik. To w tym czasie powstało większość ekspozycji, a do kalendarza wpisano cykliczne już imprezy, m.in. zamkową REKLAMA

noc z duchami czy wiosenny jarmark kwiatów. 9 kwietnia była kasztelanka zamku nie była obecna. Schedę po niej przejęła Mariola Jakacka. Mówiła o historii zamku a potem, że marzeniem zamkowej ekipy jest nowy projektor, mikser, oświetlenie ledowe, kulisy jak w prawdziwym teatrze, większy fundusz wynagrodzeń oraz... odbudowa przejścia pod Odrą, tak by pracownicy Agencji mogli się spotkać z kolegami z Muzeum. Przypomnijmy, że zamek, odnowiony dzięki 5 mln euro unijnej dotacji, podlega starostwu. To właśnie starosta Grzegorz Swoboda oraz dyrektor Agencji Mariola Jakacka pełnili na tej imprezie rolę gospodarzy. Zaproszono samorządowców, przedstawicieli służb, które organizują tu imprezy, wolontariuszy, członków zamkowego teatru, przyjaciół i sympatyków zamku. Po dekadzie w gronie władze powiatu rodzą się pytania, co dalej z agencją. Ma co prawda w nazwie wspieranie przedsiębiorczości, ale podejmuje nieliczne działania w tym zakresie. Nie ma statusu muzeum, co utrudnia organizowanie profesjonalnych ekspozycji. Sporo zamkowych pomieszczeń jest niewykorzystywanych. Nadal nie ma pieniędzy na dokończenie remontu słodowni. Od lat mówi się o potencjalnym połączeniu zamku z Muzeum, być może ze wsparciem samorządowych władz województwa. Są to jednak tylko nieformalne dyskusje. (w), fot. K. Kubik

Parking przy szpitalu do przebudowy? Zarząd powiatu polecił kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów opracować dokumentację projektową na przebudowę i rewitalizację parkingu przy szpitalu. To krok na drodze do rozwiązania kwestii braku miejsc do parkowania przy Gamowskiej. Nie ma jednak decyzji co do wprowadzenia opłat. Starostwo anaREKLAMA

lizuje temat. Za opłatami jest natomiast dyrekcja szpitala. Mogłoby to przynieść rocznie od 200 do 300 tys. zł przychodu. Dyrekcja oszacowała liczbę miejsc parkingowych przy Gamowskiej na 400. To tzw. parking dolny, górny oraz ten wewnątrz kompleksu. Możliwe jest wygospodarowanie stu kolejnych miejsc. Zapewnił o tym dyrektor Ryszard Rudnik na marcowej konferencji prasowej. Bez odpowiedzi pozostają na razie pytania nie tylko o to, czy kasować przy szpitalu, ile i za jaki czas, ale również kto miałby się zająć prowadzeniem ewentualnej strefy płatnego parkowania oraz jakie będą tego koszty. (w)

Bomba w centrum wsi przestała tykać!

Chodzi o skład chemikaliów w jednym z obiektów w Jankowicach, tuż przy drodze Racibórz-Rudy (DW 919), w samym centrum wsi. 72 pojemniki z nieznaną wówczas substancją ujawniono tu we wrześniu zeszłego roku. Pozostawiono je w budynku oraz w samochodzie dostawczym. Sprawą zajęła się policja. Ustaliła właściciela nieruchomości. Powiadomiono gminę i jej służby ochrony środowiska. Etykiety na pojemnikach były zamalowane. Dziś wiadomo, że w przypadku rozszczelnienia pojemników ze względu na łatwopalność substancji mogło dojść do zapłonu i pożaru. - Zdecydowaliśmy się jak najszybciej - przed nadejściem upałów to wywieźć - mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha. 3 kwietnia, pod nadzorem strażaków, na zlecenie gminy zajęła się tym firma Sarpi z Dąbrowy Górniczej. Chemikalia z Jankowic zostaną spalone zgodnie z procedurami. Koszt wywozu i utylizacji to 170 tys. zł. Pieniądze wyłożyła gmina. Burmistrz zapewnia jednak, że wyegzekwuje je od właściciela nieruchomości, jeśli nie w gotówce, to w formie przejęcia nieruchomości. Sprawą zajmuje się też prokuratura. (w)


Aktualności

»4

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Pociągiem sprawniej z Raciborza do Czech

Prezydent w niemieckim porcie

W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 439 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: kasjer-sprzedawca, pomocnik elektryka, opiekun/opiekunka osoby starszej, pracownik produkcji, monter/mechanik, zbijacz palet, operator urządzeń cukierniczych, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, pracownik magazynowy, pakowacz, pracownik fizyczny, instalator sanitarny. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 28.02.2019 r. wynosi 4,6%. red.

Nie ma czegoś takiego jak Msza św. z modlitwą o uzdrowienie!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę sieci trakcyjnej od Raciborza do Chałupek. Prace usprawnią podróże do granicy z Czechami. Zadanie o wartości 28 mln zł jest częścią większego realizowanego projektu pn. „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa). Prace są finansowane z budżetu. W ramach zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej nad torem nr 1 między Raciborzem a Krzyżanowicami i nad dwoma torami między Krzyżanowicami a Chałupkami. W sumie PLK przebudują ok. 25 km sieci trakcyjnej. Dzięki temu, pociągi od Raciborza do granicy w Chałupkach przyspieszą do 120 km/h. Nowa sieć trakcyjna jest mniej awaryjna, co wpływa na sprawniejsze podróże. Prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2019 roku. W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica państwa)”, wartego ponad 296 mln zł, PLK zakończyły prace torowe na odcinku Racibórz - Krzyżanowice – Chałupki oraz Bierawa – Kuźnia Raciborska – Nędza. Zostały przebudowane stacje: Nędza, Kuźnia Raciborska, Dziergowice, Krzyżanowice oraz przystanek osobowy Tworków. Pasażerowie mają do dyspozycji 10 odnowionych peronów z wiatami, nowym oświetleniem, systemem oznakowania oraz nagłośnieniem. Nowe urządzenia sterowania ruchem oraz wymiana 27 rozjazdów na stacjach, zapewniają większy poziom bezpieczeństwa i sprawniejszy przejazd pociągów. Bezpieczniej jest także na 22 zmodernizowanych i przebudowanych przejazdach kolejowo-drogowych. W tym roku PLK planują zakończenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę stacji Racibórz.

Psychomanipulacją jest ogłaszanie podczas Mszy czy nabożeństw o uzdrowienie, że oto w tej chwili Pan Bóg uzdrawia tego czy innego, konkretnego uczestnika takiej modlitwy - stwierdza biskup opolski Andrzej Czaja. Msze takie odprawiane są w naszym regionie, w tym w Raciborzu. Ordynariusz opolski wypowiedział się także na temat ruchów charyzmatycznych. Pytany o ocenę tzw. Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie z punktu widzenia nauki wiary bp Czaja stwierdził, że praktyki różnych tego rodzaju nabożeństw a nawet Mszy są niepokojące. Przypomniał, że w 2000 r. Kongregacja Nauki Wiary wydała instrukcję na temat modlitwy o uzdrowienie pt. „Ardens felicitatis desiderium”, która te sprawy porządkuje - donosi portal deon.pl. Tam też dostępny jest cały materiał poświęcony stanowisku biskupa opolskiego (podlegają mu Racibórz oraz gminy Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Rudnik). - Nie ma czegoś takiego jak Msza św. z modlitwa o uzdrowienie. Każda Msza jest bowiem więcej niż uzdrowieniem - jest zbawcza, jest zbawieniem. Elementem zbawienia jest uzdrowienie - oczywiście wszystko według woli Bożej - tłumaczy bp Czaja. Precyzuje następnie, że dopuszczalne są nabożeństwa - które także mają określona strukturę - czy modlitwa o uzdrowienie po Mszy św. „Natomiast psychomanipulacją jest ogłaszanie podczas Mszy czy nabożeństw o uzdrowienie, że oto w tej chwili Pan Bóg uzdrawia tego czy innego, konkretnego uczestnika takiej modlitwy” - podkreślił biskup opolski dodając, że „ogłasza się uzdrowienia, a nikt tego nie weryfikuje”. Zdaniem hierarchy u podstaw, czy w tle tego typu działań, widać niebezpieczną tendencję do „robienia” chrześcijaństwa i sprowadzania go na poziom terapii, albo zaspokajania podstawowych ludzkich pragnień i potrzeb: zdrowia, szczęścia, przebaczenia.

Materiał prasowy PKP PLK

opr. w, źródło deon.pl

Kiedy będzie gotowy zbiornik Racibórz? Na chwilę obecną nie ma tam problemów; praca trwa, jest bardzo intensywna - i wszystko zmierza ku temu, aby to zakończyć. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ta inwestycja - zapewnia wiceszef Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gliwicki RZGW w październiku 2016 r. odstąpił od kontraktu z prowadzącym prace od 2013 r. pierwotnym wykonawcą, firmą Dragados. Przetarg na wykonanie brakujących prac ruszył w kwietniu 2017 r., a z końcem listopada 2017 r. RZGW podpisał umowę na dokończenie zbiornika z konsorcjum Budimexu i firmy Ferrovial Agroman. Wartość kontraktu wynosi 734,85 mln zł netto. Budimex ma 95-proc. udział w konsorcjum, a Ferrovial Agroman - 5 proc. Określony przy podpisaniu umowy termin zakończenia prac to 18 stycznia 2020 r. wnp.pl

Kogo dziś szukają pracodawcy? Z 1790 na koniec lutego do 1678 na koniec marca spadła liczba bezrobotnych w powiecie raciborskim. - Według danych szacunkowych z końcem marca 2019 roku w tut. urzędzie pracy zarejestrowanych było 1 678 osób bezrobotnych, w tym 1 073 kobiety. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia – 193 osoby; długotrwale bezrobotne – 854 osoby; powyżej 50 roku życia – 452 osoby oraz niepełnosprawne – 151 osób - podał w komunikacie Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco (gmina, zarejestrowani bezrobotni razem, kobiety). Racibórz 931/581 ƒƒ Kornowac 56/42 ƒƒ Krzanowice 83/52 ƒƒ Krzyżanowice 166/101 ƒƒ Kuźnia Raciborska 195/131 ƒƒ Nędza 96/66 ƒƒ Pietrowice Wielkie 72/46 ƒƒ Rudnik 79/54 ƒƒ OGÓŁEM: 1678/1073

W MIEŚCIE Ogłoszono konkursy na dyrektorów szkół 8 kwietnia prezydent Dariusz Polowy podpisał zarządzanie w sprawie ogłoszenia konkursów. Dotyczą stanowisk dyrektorów w: SP 1 na Ostrogu, SP 3 w Brzeziu oraz SP 4 przy ul. Wojska Polskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia. Obecnym dyrektorom upływa kadencja. I.

- Dzień dobry. Jestem w centrum logistycznym w Magdeburgu. Celem tej wizyty jest port, który funkcjonuje jako spółka miejska - napisał na swoim FB prezydent Dariusz Polowy. - Co ciekawe i warte podkreślenia miasto Magdeburg rozpoczęło realizację budowy portu niespełna 15 lat temu. Jest to kopalnia wiedzy, rozwiązań i pomysłów dla Raciborza. Ponadto wyjazd jest doskonałą okazją do poruszenie niezmiernie ważnej kwestii: kanału Odra - Dunaj w międzynarodowym gronie. W spotkaniu brały udział delegacje z Czech, Słowacji oraz Polski, m.in. pani Gabriela Tomik - informuje prezydent. (red.)

Radna ma pomysł jak ściągnąć do Raciborza biznes IT

Anna Szukalska z KWW Michała Fity widzi duży potencjał w miejskim Hackathonie. - Wnoszę o zorganizowanie raciborskiego Hackathonu (maratonu dla programistów). W Polsce hackathony miejskie odbywają się już nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych, jak np. Nysa. Organizacja tego typu wydarzenia może przynieść wiele korzyści dla naszego miasta poprzez „przyciągnięcie” biznesu z branży IT. Stworzenie otoczenia dla nowoczesnego biznesu może przyczynić się nie tylko do zatrzymania w naszym mieście młodych mieszkańców, ale i pozyskania nowych. Organizacja takiego wydarzenia to szansa na stworzenie miejsc pracy, a także wdrożenie rozwiązań typu „smart city” - napisała w interpelacji do prezydenta. Odpowiedzi nie ma. W zeszłym roku, przypomnijmy, na zamku odbył się I Raciborski Festiwal Gamingowy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy. Zorganizował je OstrogNet oraz Komputronik. Odbyły się turnieje Counter-Strike: Global Offensive, FIFA2018, Komputronik Gaming, RetroSfera i Gamedot.  red. REKLAMA

Koszty koncertu Kultu to argument za jego przeniesieniem Gaża zespołu oraz organizacja koncertu Kultu i Kazika, 14 czerwca na raciborskim zamku, przekroczą grubo 100 tys. zł. Zdaniem radnego Stanisława Borowika to argument, by przenieść go na pl. Długosza. - Na zamku będzie się bawiło niewiele ponad 1000 osób. Istnieje ryzyko, że wielu fanów będzie się chciało przedostać na dziedziniec przez ogrodzenie. To impreza dużego ryzyka - komentuje radny Stanisław Borowik. To na jego wniosek RCK musiał ujawnić w biuletynie informacji publicznej umowę oraz prognozę kosztów koncertu. Gaża zespołu to ponad 67 tys. zł. - Tu już nie chodzi tylko o darmowy wstęp, ale również o przeniesienie występu na pl. Długosza, tak by większa liczba raciborzan mogła przyjść i posłuchać. - Co to jest ponad tysiąc osób na zamku, jak jeszcze zjadą fani zespołu z okolic - dodaje Borowik. Radny od kilku tygodni walczy, by prezydent zrezygnował z biletowania Kultu. Dodaje, że strażacy dostali w tym roku 70 tys. zł na swój Memoriał, o 10 tys. zł mniej niż poprzednio. - Organizujemy za to dwa dni imprezy, dla tysięcy raciborzan, z dwoma koncertami, w tym roku Tabu i Feel, rajdem i zawodami strażackimi - komentuje i zapewnia, że będzie dalej drążył temat, m.in. kwestie finansowania poza konkursami kilku przedsięwzięć kulturalnych, m.in. FRU. Radny chce dyskusji o zaangażowaniu w te przedsięwzięcia radnych związanych z prezydentem miasta. (w)

REKLAMA


»5

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

Uwaga na oszustów! Podają się za pracowników ZWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji odebrał w ostatnim czasie kilka zgłoszeń o tym, że na terenie Raciborza działa osoba podszywająca się pod pracownika zakładu. W związku z tym raciborskie wodociągi informują, że ich pracownicy posiadają identyfikator, którego weryfikacji można dokonać dzwoniąc pod numer 994. Dodatkowo, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nie przyjmują gotówki w domach klientów. W oparciu o zgłoszenia, każda próba podszywania się pod pracownika tej instytucji będzie zgłaszana na policję. red.

Plac zabaw Mieszko ma już wykonawcę W przetargu ogłoszonym przez raciborski magistrat firmy spoza Raciborza były tańsze od lokalnych. Miasto wyda na plac zabaw mniej niż zakładało. Budżet wynosił blisko 100 tys. zł, a Magic Garden z Pakości wykona go za 76,7 tys. zł. Plac będzie zlokalizowany przy ul. Żorskiej-Mysłowickiej. Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przygotowaniem podłoża i nawierzchni bezpiecznej z piasku, a także dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia. To projekt finansowany z budżetu obywatelskiego.

Oferty złożyli 1. 2. 3. 4.

DELTA CERT Sp. z o.o. Rzeszów 83 886,00 FIOR Sp. z o.o. Wrocław 124 934,42 MAGIC GARDEN Sp. z o.o. Pakość 76 690,50 Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła Pawłów 96 924,00 5. My Kids Sp. z o.o. Racibórz 89 998,00 6. Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Dol-ek Kazimierz Doleciński Tarnów 89 175,00 7. F.R.B. S. JAN-BUD Jan Szczotka Racibórz 88 500,00 red.

RIG przekazał środki z Gwiazdki Serc 3 kwietnia w restauracji Raciborska na Rynku odbyła się uroczystość przekazania środków pieniężnych zebranych w czasie ubiegłorocznej, osiemnastej edycji Gwiazdki Serc. W przekazaniu

brali udział przedstawiciele RIG, władze miasta i powiatu, delegaci sponsorów charytatywnego koncertu oraz beneficjenci. Przekazane wsparcie pieniężne przeznaczone zostanie na leczenie i rehabilitację beneficjentów. Wśród uhonorowanych wsparciem finansowym znalazły się, prócz osób prywatnych, także instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Były to między innymi Niepubliczna Szkoła Podstawowa UMIEM z Raciborza i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia Spektrum z Raciborza oraz Szkoła Specjalna w Raciborzu. Środki finansowe otrzymali także organizatorzy Festiwalu Pozytywnych Wartości im. błogosławionej Marii Luizy Merkert, który odbywa się co roku w Bieńkowicach. Dzięki funduszom zebranym podczas ubiegłorocznej edycji Gwiazdki Serc wsparcie w postaci stypendium uzyskają uczniowie dwóch raciborskich szkół średnich. – Postanowiliśmy ufundować stypendia dla uczniów szkół, którym w życiu nie powodzi się najlepiej, ale mają dobre wyniki w nauce – powiedział Tadeusz Ekiert, prezes zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej. Środki finansowe na ufundowanie stypendiów odebrali Jacek Kąsek, dyrektor CKZiU numer 1 w Raciborzu oraz Sławomir Janowski, dyrektor CKZiU numer 2 „Mechanik”. (greh), fot. K. Kubik

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności


»6

Historia

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Część Część trzecia trzecia nowego nowego historycznego historycznego cyklu cyklu pióra pióra Pawła Pawła Newerli, Newerli, autora autora Dziejów Dziejów Raciborza Raciborza ii jego jego dzielnic. dzielnic.

Życie muzyczne dawnego Raciborza i wizyta króla walców Historia na weekend » Działające w Raciborzu chóry oraz orkiestry i ich występy nie zaspakajały potrzeb raciborzan w zakresie muzyki. Stąd nie należy się dziwić gościnnym występom muzyków. Gościnne występy

Do niewątpliwie czołowych wydarzeń artystycznych dawnego Raciborza należy zaliczyć koncert wybitnego węgierskiego kompozytora i pianisty dr. Ferenca Liszta (1811–1886). Liszt w 1846 roku odbył tournée, dając dziesięć koncertów w Wiedniu, Pradze, Ołomuńcu i Brnie. Z Brna artysta przybył do Grodźca (Hradec nad Moravicí). Była tam reprezentacyjna siedziba książąt von Lichnowsky, ponadto panów na Krzyżanowicach i Kuchelnej. W Grodźcu Liszt wziął udział w prymicji Roberta Marii hrabiego von Lichnowsky’ego (1822–1879). W czasie uroczystości, odbywających się w kościele zamkowym, orkiestra teatru w Opawie pod batutą Eduarda Simona, grała mszę C–dur Ludwiga von Beethovena. Liszt natomiast improwizował na organach adagio cantabile z II. części słynnej sonaty fortepianowej Nr 8, C–moll, op. 13, tzw. „Patetycznej” Beethovena, co było niewątpliwie ukłonem pod adresem gospodarzy, ponieważ kompozytor zadedykował tę sonatę księciu Karolowi von Lichnowsky’emu (1761–1814). Liszt był blisko zaprzyjaźniony z księciem Feliksem von Lichnowsky (1814–1848), panem na włościach rodziny książęcej. Wielokrotnie kompozytor odwiedził księcia Feliksa. W pałacu w Krzyżanowicach Liszt spotkał się zresztą ze swoją ukochaną i późniejszą partnerką, Karoliną z Iwanowskich hrabiną von Sayn–Wittgenstein (1819 –1887). Koncert Liszta odbył się w piątek, dnia 29 maja 1846 roku, w sali Jaschkego przy ówczesnej ul. Panieńskiej. Dodajmy, że dziś mieści się tam Raciborskie Centrum Kultury przy ul. Chopina. Liszt, w towarzystwie księcia Lichnowsky’ego, przyjechał do Raciborza pociągiem z Krzyżanowic. Na dworcu wirtuoza oczekiwała wielka liczba pań i panów, którzy odprowadzili kompozytora do sali koncertowej. Z ogłoszenia, zamieszczonego w raciborskim „Oberschlesischer Anzeiger”, wynika iż bilety wstępu na miejsca nu-

słynnych Rapsodii Węgierskich Liszta. Nie dysponujemy recenzją z tego recitalu. Natomiast interesujące wydają się zapisy uczestnika ówczesnego koncertu: Kiedy Liszt oczarował uszy słuchaczy swoją genialną grą na fortepianie, książę (Lichnowsky) zdobywał serca wszystkich swoją łaskawą uprzejmością i gracją ujmującej osobowości. Biedne damy, wśród których znajdowała się cała elita górnośląskiej arystokracji, były w kłopocie, któremu z tych dwóch przyznać pierwszeństwo. merowane kosztowały słusz- W istocie było to interesujące ne 2 talary, a na „miejsca wolne” przedstawienie, móc widzieć – 1 talar. Dla porównania dodaj- obok siebie tych wyśmienitych my, że w owym czasie tkacz za panów otoczonych gronem totydzień pracy – po 11 godzin od warzystwa i porównać dwóch poniedziałku do soboty – zara- bohaterów salonów, jeden – biał 2 talary i 3 srebrne grosze, wielki artysta, a drugi – jeszzaś tygodniowe utrzymanie 5– cze większy aktor. osobowej rodziny kosztowało Z ustaleń nieodżałowanego 3 ½ talara. Koncert miał się dr. Ryszarda Kincla wiemy, że zacząć o godz. 20.30, a na salę Liszt w Raciborzu i w Opawie wpuszczano godzinę wcześniej. koncertował na mahoniowym Program obejmował: andante fortepianie firmy Eck & Lefez opery Łucja z Lammermooru bre z Kolonii. Dodajmy, że komGaetano Donizettiego i remi- pozytor zaproponował księciu niscencje z opery Lunatyczka kupno tego fortepianu, który Vincenza Belliniego. Po prze- ocenił wysoko, ale kosztował rwie natomiast przewidziano aż 600 talarów, za które można andante z wariacjami Beetho- było kupić wówczas większe govena, jedną z etiud Chopina, La spodarstwo rolne. Lichnowsky Trinita (Trójca) – jedną z 600 instrument rzeczywiście kupił pieśni skomponowanych przez i postawił w pałacu w KrzyżanoFranza Schuberta, a na zakoń- wicach, gdzie korzystał z niego czenie Melodies hongroises ze także Liszt. Nie wiemy nato-

miast, czy w Raciborzu – podobnie, jak było to po koncercie we Wrocławiu w 1843 roku – panie uczestniczące w koncercie pozbawiły instrument kilku klawiszy, zabierając je jako cenną pamiątkę.. Pisaliśmy już, iż po koncercie Liszt, wraz z gronem gości, był zaproszony na uroczystą kolację do salonu kupca Cecoli na rogu Rynku i ul. Nowej, po której dalej koncertowano. Wiemy jeszcze, że Liszt noc po koncercie spędził w domu przy ul. Solnej 5.

Król walców w Raciborzu

W 1850 roku Johann Strauß syn ze swoją orkiestrą udał się na tournée koncertowe. Ma-

estro i jego orkiestra w dniu 17 października 1850 r. przybyli do Raciborza pociągiem Wiedeń–Racibórz–Wrocław–Berlin i jeszcze w tym samym dniu dali koncert w hotelu „Prinz von Preußen” (Książę Pruski) przy ul. Odrzańskiej, gdzie także nocowali. Z informacji, zamieszczonych w raciborskiej gazecie „Oberschlesischer Anzeiger” (Wiadomości Górnośląskie) dowiadujemy się, że Johann Strauß syn z Wiednia w czasie przejazdu do Warszawy da tu w czwartek, 17 października 1850 roku, w „Księciu Pruskim” wieczorem o godzinie 7 koncert ze swoją orkiestrą, na który bilety nabyć można w księgarni Keßlera oraz w kawiarni Freunda. Ceny za miejsca numerowane – 15 srebrnych groszy, parter – 10 srebrnych groszy, galeria – 5 srebrnych groszy; gimnazjaliści płacą przy kasie 6 srebrnych groszy. Koncert był włączony do programu uroczystości z okazji urodzin króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, przypadających 16 października (dodajmy w tym miejscu, że dzień urodzin panującego króla pruskiego lub cesarza Rzeszy Niemieckiej był zawsze dniem świątecznym, wolnym od pracy). Po występie w Raciborzu orkiestra udała się pociągiem do Wrocławia, gdzie 18 i 20 października zespół dał także koncerty. Następnie pojechano pociągiem do przejście granicznego między Prusami i Królestwem Kongresowym w Mysłowicach, aby pociągiem Kraków–Warszawa udać się do Warszawy. Niektórzy autorzy utrzymują, że orkiestra dała jeszcze koncert w Katowicach. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby zespół dał koncert na wsi liczącej wówczas ok. 2000 mieszkańców (Katowice dopiero w 1865 r. uzyskały prawa miejskie, mając ok. 4800 mieszkańców). Ażeby nas Raciborzan podnieść na duchu, zauważamy jeszcze, iż Johann Strauß ze swoją orkiestrą

mógł tym samym pociągiem zamiast do Raciborza, dojechać także do Opola i tam dać koncert i przenocować — a jednak przyjechał do bardziej znaczącego Raciborza.. W Mysłowicach orkiestra miała zresztą kłopoty, ponieważ nie chciano przepuścić jej przez granicę do Kongresówki. Dopiero interwencja samej carowej Marii Fiedorownej spowodowała możliwość kontynuowania podróży do Warszawy. W Warszawie dano kilka koncertów, a Strauß skomponował Polkę Warszawską, którą w podzięce zadedykował carowej. Johann Strauß syn w drodze powrotnej do Wiednia zatrzymał się ponownie w Raciborzu. Dokładnie w miesiąc po poprzednim koncercie – 17 listopada 1850 r. odbył się kolejny koncert w tym samym hotelu „Książę Pruski” przy ul. Odrzańskiej. Tym razem występ rozpoczął się już o godzinie 15.30, aby zespołowi umożliwić powrót do Wiednia wieczornym pociągiem. Koncerty odbywały się także w powołanej już „Hali Centralnej” (Zentralhalle) na rogu ul. Drzymały i Opawskiej. W latach 1920-tych koncertował tu wybitny polski skrzypek światowej sławy Bronisław Huberman (1882–1947). Wiemy także o występach w Raciborzu innych wirtuozów smyczkowych, jak Wili Burmester (1869–1933), Adolf Busch (1891–1952), węgierskiego skrzypka i kompozytora Carla Flescha (1873–1944), czy Czecha Vášy Příhody (1909– 1960). Nie dysponujemy jednak bliższymi informacjami o i ich występach.

Występy polskich zespołów

Katowicki „Teatr Polski” w dniu 1 maja 1930 r. przedstawił w Raciborzu wodewil „Wesele na Górnym Śląsku”, autorstwa prof. Stanisław Ligonia, popularnego „Kocyndra”. Jego gwarowe satyryczne gawędy o codziennych proble-


»7

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com mach, jednak z dużym ładunkiem politycznym były nadawane w niedzielne popołudnia przez Polskie Radio w Katowicach. Te programy cieszyły się dużą słuchalnością także na niemieckim Górnym Śląsku. Muzykę do śpiewogry, opartą na górnośląskich melodiach ludowych, opracował Aleksander Kubiczek. Przedstawienie odbyło się na scenie „Teatru Miejskiego” (Stadttheater). Był to przebudowany w 1921 roku lokal rozrywkowy TIVOLI, w którym odbywały się także opisane już koncerty. Dodajmy w tym miejscu, że przebudowa odbywała się w okresie inflacji i miasto nie dysponowało wystarczającymi środkami finansowymi zarówno na przebudowę „Tivoli” na teatr, jak również na jego późniejszą działalność. Dlatego magistrat zwrócił się do bogatszych mieszkańców z prośbą o wsparcie finansowe. Oddźwięk tego apelu był tak duży, że można było zrealizować budowę, a część przeznaczyć na finansowanie działalności teatru miejskiego. Niektóre przedsiębiorstwa rodzinne opodatkowały się przez dłuższy czas na cele kulturalne miasta Teatr Miejski mieścił się przy ul. Opawskiej. Naprzeciw wlotu ul. Staszica było szerokie przejście na podwórze, gdzie było wejście do teatru. Sala, która w TIVOLI mieściła 1100 osób, po przebudowie zmniejszyła się do 788 miejsc (sala Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina ma 709 miejsc), ciągnęła się w kierunku ul. Ludwika. Scena teatralna z obowiązkową zapadnią znajdowała się na dzisiejszej ul. Ludwika (ta ulica nie była przejezdna do ul. Ogrodowej, jak jest to dzisiaj). Zachowany przy ul. Ludwika 15 dom towarowy „Jawor” to były magazyn kulis teatralnych. Zaś stojący przy ul. Ogrodowej 5 budynek, w który niegdyś był LOK, mieścił administrację, nowoczesne garderoby dla artystów i zaplecze gospodarcze. Teatr miał nowoczesne wyposażenie techniczne, nawet swoje własne zasilenie energetyczne. Francuskojęzyczna gazeta „Messager Polonais” (ZwiaREKLAMA

stun Polski) zwróciła uwagę na utrzymywanie przez niemiecką policję wzorowego porządku, zarówno wokół teatru, jak i na widowni. Z sali usunięto grupę nacjonalistycznych manifestantów. Trzeba zauważyć, że policja prewencyjnie ochraniała polskie przedstawienie w mieście Ratibor. Miano bowiem na uwadze, że 28 kwietnia 1929 roku, kiedy katowicki „Teatr Polski” wystawił w Opolu „Halkę” Moniuszki, nacjonalistyczne i nazistowskie bojówki usiłowały przerwać przedstawieni, acz bezskutecznie. Dopiero po wyjściu z teatru zaatakowano artystów i wiele osób zostało poturbowanych. Ponieważ przedstawienie w Raciborzu odbyło się 1 maja, kiedy Komunistyczna Partia Niemiec planowała w Raciborzu dużą manifestację, obawiano się jakichś wystąpień przeciwko Polakom. Okazało się jednak, że protest robotników nie miał wpływu na przedstawienie. Wzmiankowany już „Oberschlesischer Anzeiger”, wychodzący wówczas w Raciborzu w nakładzie 30000 egzemplarzy, w wydaniu z 3 maja wydrukował szczegółową i pozytywną recenzję polskiego przedstawienia. Chwalono utrwalanie przez przedstawienie zanikających zwyczajów z okolic Chorzowa i Bytomia, jak również stroje i muzykę. Potwierdzono, że wszystko było „echt oberschlesisch” (autentycznie gór-

REKLAMA

nośląskie). Podkreślono także, iż przedstawienie było pozbawione jakichkolwiek politycznych aluzji. Nie upłynęły dwa miesiące od prezentacji „Wesela na Górnym Śląsku”, kiedy Teatr Polski z Katowic w dniu 29 czerwca 1930 r. przedstawił na deskach Teatru Miejskiego w Raciborzu operę Stanisława Moniuszki „Halka”. Prasa polska: „Polska Zachodnia” i „Katolik codzienny” w numerach z 2 lipca 1930 roku pod tytułami „Wspaniały sukces »Halki« w Raciborzu”, czy „Teatr wypełniony po brzegi” informowała jedynie ogólnie o pięknym przedstawieniu, chwaląc artystów i dyrektora teatru Mariana Sobańskiego, ale wymieniając szczegółowo listę gości — od konsula generalnego Rzeczypospolitej w Bytomiu, Leona Malhomme’a, przez Arkę Bożka, „pana dyrektora Affę i pana budowniczego Affę”, po „panów Różyckiego i Fojcika”. Nie omieszkano pochwalić także organizatora całego przedsięwzięcia, niestrudzonego Kazimierza Malczewskiego, dyrektora Banku Ludowego w Raciborzu. Wspomniany już raciborski „Oberschlesischer Anzeiger” zamieścił 1 lipca szczegółową i bardzo pochlebną recenzję, którego autora wymieniono jedynie pod literami „A.N.”. W recenzji rzetelnie przedstawiono sylwetkę Moniuszki i treść opery, zauważając, iż mimo upły-

wu 75 lat dzieło zarówno muzycznie jak i tekstowo błyszczy świeżością. Z recenzji dowiadujemy się, że Walentyna Walewska w dramatycznej roli „Halki” pokazała wysoki kunszt wokalny, cenną technikę oraz najlepsze aktorstwo. „Jontek” Józefa Stępniowskiego – to „tenor o krystalicznie lśniącej górze i świetnym brzmieniu”. Maria Zunowa swoim pełnym sopranem doskonale wczuła się w rolę „Zofii”, zaś Adam Mazanek, jako „pan na dworze” – zatem stolnik, zaprezentował pełen patosu bas. O chórze pisze się, że „błyszczał doskonałym zrównoważeniem głosów”, zaś ponad 40-osobowa orkiestra wspierała akcję precyzyjnym i bardzo dobrym brzmieniem. Balet pod kierownictwem baletmistrza Eugeniusza Wojnara i primabaleriny Ireny Sobolówny dał świetne wstawki taneczne. Szczególnie dobre wrażenie robił taniec góralski, który po frenetycznych oklaskach trzeba było dwukrotnie powtórzyć. Recenzent, chwaląc reżysera, którym był odtwórca

partii Jontka, inż. Józef Stępniowski, podkreśla wartki tok akcji, wzrastanie dramatycznego konfliktu, jest urzeczony barwnym obrazem scenicznym. Ciepłe słowa poświęca również „świetnemu dyrygentowi” Milanowi Zunie, który dobrze panował nad orkiestrą. Relacja została podsumowana stwierdzeniem o „hucznych oklaskach, które od pierwszego aktu zasłużenie towarzyszyły wszystkim artystom przez całe przedstawienie”. Warto jeszcze przytoczyć za „Ostdeutsche Rundschau” znamienne słowa: „przepełniona sala i ogromny aplauz są dowodem, że na Górnym Śląsku istnieje potrzeba teatru w języku polskim”. Raciborska gazeta informowała, że przedstawienie przebiegało bez zakłóceń. Innego zdania jest „Ostdeutsche Rundschau” pisząc: jak zawsze i tym razem narodowosocjalistyczne łobuzy usiłowali odstraszyć publiczność teatralną. Tacy ludzie, jak p. Motzny – jakżeż to rdzennie niemieckie nazwisko – po wielu piwach odczuli

Historia potrzebę pokazania, jakimi są bohaterami. Silne oddziały policji, która chciała uniknąć drugiego Opola, dbały o ochronę katowickiego zespołu operowego. Jednak to co było w Opolu, nigdy w mieście Ratibor się nie zdarzy. Znamienne wydają się te słowa o Raciborzu. Paweł Newerla Źródła: ƒƒ „Katolik Codzienny“ – numer z 02.07.1930; ƒƒ PAWEŁ NEWERLA, Dzieje Raciborza i jego dzielnic, Racibórz 1998; ƒƒ PAWEŁ NEWERLA, Polski teatr w mieście Ratibor [w:] „Nowiny Raciborskie”, 11 VI i 9 VII 2013; ƒƒ „Oberschlesischer Anzeiger“ – numer z dnia 01.07.1930; ƒƒ „Ostdeutsche Rundschau“ – wydanie z datą 01.-07.07.1930; ƒƒ „Polska Zachodnia” – numer z 02.07.1930; ƒƒ RICHARD OTTINGER, Musik in Ratibor, [w:] ALOIS KOSLER (red.), „Ratibor — Stadt und Land an der oberen Oder“, II Teil, Bonn 1994.

REKLAMA

5

kroków do sukcesu

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

1

WPADNIJ NA POMYSŁ!

Wymyśl projekt, który poprawi jakość życia w naszym mieście! Sprawdź czy wpisuje się on w zasady Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego.

2

PRZEKONAJ INNYCH!

Przekonaj do niego innych mieszkańców swojej strefy lub innych Raciborzan.

3

Raciborski

NAPISZ PROJEKT!

BUDŻET OBYWATELSKI

Wypełnij formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego – znajdziesz go na stronie www.raciborz.pl lub otrzymasz w Urzędzie Miasta.

2019

NABÓR WNIOSKÓW:

15.04.-17.05.

4

WYPROMUJ SWÓJ POMYSŁ!

Przekonaj do swojego pomysłu jak największe grono mieszkańców! Zachęć ich do udziału w głosowaniu!

5

ZAGŁOSUJ RAZEM Z INNYMI MIESZKAŃCAMI!

Mamy 1,5 mln zł

Każdy mieszkaniec Raciborza może oddać swój głos na 1 projekt lokalny (dla strefy w której mieszka) i 1 projekt ogólnomiejski.

GŁOSOWANIE:

Wszelkie szczegóły dotyczące V edycji Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego:

16.09.-29.09.

raciborz.pl

NABÓR WNIOSKÓW:

15.04.-17.05.

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ ROZWOJU

GŁOSOWANIE:

16.09.-29.09.

ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz

tel. 32 75 50 633 fax 32 75 50 725

zakładka BO-V edycja

rozwoj@um.raciborz.pl www.raciborz.pl


Ogłoszenia

»8

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

USG RACIBÓRZ

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

Usługi remontowe COLOR EFECT duży wybór kolorów farb z mieszalnika. Sklep z farbami Color Efect oferuje farby elewacyjne, wewnętrzne, akcesoria malarskie oraz farby dekoracyjne. Wiele możliwości doboru koloru farby dzięki mieszalnikowi farb. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, wysoką jakość, fachowe doradztwo i miłą obsługę. Tel. kom.: +48 692 059 955, e-mail: colorefect@wp.pl. http://www.colorefect.pl.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Nowe oferty pożyczek i kredytów! Największy wybór kredytów bankowych i pozabankowych! Minimum formalności, na oświadczenie. Akceptujemy dochód z pracy z zagranicy. Szybka decyzja. Wypłata na konto lub czek. Nie pobieramy żadnych dodatkowych pieniędzy do ręki. Oferty dla osób w różnych bazach dłużników. AT-B finanse, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534944666, e-mail: atb. finanse@gmail.com. ul.Browarna 2/6.

MOTORYZACJA Inne

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń. Tel. kom.: 692 191 585.

Kupię Auto złom Racibórz skup 24/h tel. 501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. kzpkowalski.pl. SKUP-ZŁOMU zwykły oraz kolor odbiór AGD RTV Ra-órz Skupujemy złom zwykły - kolor różny. UWAGA. Skupujemy akumulatory dojazd nawet po 1 szt. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia za złomowane piece CO. Odbieramy sprzęt AGD RTV i złom gospodarczy, demontujemy ogrodzenia piece z kotłowni, zapewniamy bezpłatny transport 24/h/7 dni. Tel. kom.: 506-933-290, e-mail: skupzlomu4@wp.pl, www. skupzlomu4@wp.pl.

Dom sprzedam Sprzedam dom w centrum Raciborza Sprzedam dom w ścisłym centrum Raciborza, 120m2, z garażem, wysoki standard. Tel. kom.: 515776527.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Dom wynajmę Dom do wynajęcia dla Firmy Do wynajęcia dom jako baza noclegowa dla Firmy. Dom posiada 6 pokoi, 2 łazienki i kuchnię, jest wyposażony i umeblowany, znajduje się w Raciborzu-Studziennej. Dom do wynajęcia dla 4-5 osób cena 2500 m-c plus media, dla 6 osób cena 3000 m-c plus media. Zainteresowanych proszę o kontakt 796604255, e-mail: beakrzikalla@ o2.pl. Hulczyńska 89.

Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku Tel. 884 211 981 Kupię działkę budowlaną w Rudniku. Tel. kom.: 884 211 981, e-mail: rafa46@wp.pl.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2). Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Firma Euro Labora poszukuje pracownika Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, na stanowisko: asystent koordynatora ds. zatrudnienia. Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com.

OGŁOSZENIE TYGODNIA! FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego,

NA STANOWISKO:

ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com Praca w Niemczech Poszukujesz pracy za granica? Nie chcesz na długo rozstawać się z rodzina? Ta oferta jest dla Ciebie! Praca na magazynach w Niemczech w systemie dwutygodniowym: pakowanie, sortowanie chemii gospodarczej, wody mineralnej i artykułów przemysłowych. Wyjazdy z Raciborza. Tel.: 505 479 308, 797 593 727, e-mail: rekrutacja.agencja.job@ gmail.com, www.jobagencja.pl. Kierowca samochodu dostawczego, kat. B Zatrudnimy kierowcę samochodu dostawczego (bus, plandeka). Wymagamy doświadczenia w prowadzeniu samochodów o DMC 3.5T, zaangażowania, dyspozycyjności. Posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych będzie dodatkowym atutem. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. CV na adres e-mail, e-mail: info.powerdelivery@gmail.com. www.powerdelivery.pl. Praca sezonowa przy zbiorze warzyw Zatrudnię osoby do pracy sezonowej przy zbiorze warzyw + wyżywienie. Tel: 507-170-946. Praca na produkcji w Kietrzu FIlplast Sp. z o. o. - producent stolarki budowlanej zatrudni na stanowiska produkcyjne, magazynowe, spedycję oraz do obsługi maszyn. Gwarantujemy legalne zatrudnienie, pełny etat oraz atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością zdobycia dodatkowych premii. CV można złożyć przy ul. Okrzei 21 w Kietrzu. Tel. kom.: 693309881, e-mail: w.kusber@filplast.pl.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

Prężnie działająca firma SEMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Krzanowicach w związku z wciąż powiększającą się strukturą firmy, poszukuje:

Pracownik Administracyjno-Biurowy

Praca stacjonarna, w siedzibie firmy w Krzanowicach (możliwość niepełnego wymiaru pracy) OPIS STANOWISKA: • Dbałość o sprawny przepływ dokumentów i informacji • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej • Wprowadzanie danych do systemu i kompletowanie dokumentów • Prace administracyjno-biurowe (poczta, rejestracje, kontakt z urzędem, noty) • Pomoc w kompletowaniu dokumentów i archiwizacja • Bieżąca obsługa klienta w ramach realizowanych projektów • Mailowy i telefoniczny kontakt z klientami • Wysyłanie ofert handlowych WYMAGANIA: • Dobra znajomość programów: Excel, Word • Skrupulatność, sumienność, rzetelność, komunikatywność • Z wykształceniem minimum średnim • Umiejętności pracy w grupie • Umiejętność organizacji pracy własnej • Mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego OFERUJEMY: • Dobre warunki pracy oraz stabilne zatrudnienie • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku • Możliwość rozwoju zawodowego • Przyjazną atmosferę, praca w zgranym zespole Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres semix.biuro@gmail.com Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz działek przeznaczonych do najmu i dzierżawy. REKLAMA

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Semix Sp. z o.o., ul. Zawadzkiego 5, 47-470 Krzanowice, www.semixpolska.pl

REKLAMA


»9

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

997 Wypadek na terenie Rafako 8 kwietnia około 6.30 na teren fabryki skierowano ratowników medycznych, strażaków i policjantów. Ze zgłoszenia wynikało, że jednego z pracowników „wciągnęła maszyna”. Na miejscu okazało się, że zdarzenie jest mniej dramatyczne. Na W22 54-letni doznał urazu ręki na obrabiarce. Kończyna jest w kilku miejscach złamana. Jego życiu nic nie zagraża. red.

Został postrzelony, bo zwrócił uwagę piratom! Policjanci z Radlina zatrzymali 23-latka, który postrzelił mężczyznę z wiatrówki, a także naraził na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia, jego syna. Te dramatyczne sceny rozegrały się po tym, jak 37-latek zwrócił uwagę kierowcom na zbyt szybką i agresywną jazdę. Wtedy pasażer jednego z pojazdów sięgnął po broń i zaczął strzelać. Mężczyzna z ranami postrzałowymi trafił do szpitala. Mundurowi zostali powiadomieni o zdarzeniu w piątek 5 kwietnia po 18.00. Z przekazanej przez kobietę informacji wynikało, że na ulicy Matejki jej mąż został postrzelony przez osoby poruszające się czerwonym audi. Na miejsce wysłano wszystkie patrole policji. Stróże prawa ustalili, że 37-latek przebywał wraz z żoną i dwójką dzieci w rejonie skrzyżowania ulic Matejki i Krótkiej. W pewnym momencie zauważył dwa samochody poruszające się z nadmierną prędkością i w małej odległości od siebie. Mężczyzna, stukając się po głowie, zwrócił uwagę na ich agresywną i niebezpieczną jazdę. Wtedy drugi z pojazdów zatrzymał się w niedalekiej odległości od mężczyzny. Z samochodu wysiadł pasażer, pytając 37-latka, czy ma jakiś problem. Gdy mężczyzna odpowiedział, że nie podoba mu się zbyt szybka jazda po ulicy, w okolicy której przebywają dzieci, pasażer sięgnął po pistolet i zaczął strzelać w jego kierunku. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego 7 ran postrzałowych w tym w rejonie oczodołu. W niektórych ranach wciąż znajdowały się śruty. W chwili zdarzenia 8-letni syn mężczyzny stał kilka metrów za tatą i znajdował się na linii strzału. Na szczęście nic mu się nie stało. Policjanci rozpoczęli poszukiwania

pojazdu i podróżujących nim mężczyzn. Pomocny w tych ustaleniach okazał się miejski monitoring, na którym zarejestrowano czerwone audi. Jeszcze tego samego dnia ustalono właściciela pojazdu, a dzień później agresywny pasażer, który strzelał, był już w rękach radlińskich stróżów prawa. Mundurowi zabezpieczyli śrutową broń pneumatyczną, która wkrótce zostanie przesłana do badań laboratoryjnych. 23-latek usłyszał zarzut spowodowania naruszenia czynności narządów ciała, a jego czyn został potraktowany jako występek o charakterze chuligańskim. Ponadto swoim czynem naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia 8-latka, który w momencie zdarzenia stał na linii strzału. Jak się okazało, sprawca był już karany za rozboje i jest znany wodzisławskim stróżom prawa. Na wniosek policji i prokuratury, recydywista został tymczasowo aresztowany. Grozi mu co najmniej 5-letni pobyt w więzieniu. KPP Wodzisław Śląski

Oszuści próbowali oszukać seniorki z Raciborza W ostatnich dniach po raz kolejny uaktywnili się oszuści działający metodą „na wypadek” lub „na policjanta”. Próbowali oszukać cztery seniorki z Raciborza. Na szczęście, dzięki licznym przekazom medialnym i szeroko zakrojonej profilaktyce zwiększającej świadomość osób starszych nie doszło do przestępstwa. Mimo to raciborska policja po raz kolejny przedstawia porady, które mogą pomów w uniknięciu utraty dorobku życia. Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto. KPP Racibórz

Aktualności

zione w piątek niewybuchy zabrane zostały w sobotni poranek przez wojskowych saperów. To jednak nie był koniec znalezisk w Pietrowicach Wielkich. Na tej samej działce w sobotę zostały ujawnione kolejne dwa pociski. Wojskowi saperzy zabrali i te. W związku ze znaleziskiem w Pietrowicach Wlk. policja po raz kolejny przypomina, że takich przedmiotów nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani przenosić! KPP Racibórz

Skrajna nieodpowiedzialność 32-letniego ojca 4 kwietnia przed 10.00, dyżurny wodzisławskiej komendy odebrał zgłoszenie o kierowcy, który pomiędzy blokami jeździ bez kasku quadem i z tyłu przewozi małe dziecko. Na ulicę Przemysława wysłany został patrol ruchu drogowego. W okolicy jednego z bloków mundurowi zauważyli pojazd i zatrzymali do kontroli. Z tyłu siedział 5-letni chłopiec. 32-latek został przebadany na zawartość alkoholu. Miał w organizmie prawie promil. Podczas kontroli wyszły jeszcze na jaw dodatkowe przewinienia. Kierowca nie miał uprawnień do kierowania, a na quadzie założona była tablica rejestracyjna z innego pojazdu. Ponadto, czterokołowiec nie był zarejestrowany i nie miał obowiązkowego ubezpieczenia. Dziecko oddano pod opiekę rodzinie, a kierowcę przewieziono do komendy. Tam też okazało się, że wodzisławianin jest poszukiwany przez organy ścigania. Mężczyzna odpowie teraz za jazdę quadem w stanie nietrzeźwości i za szereg, popełnionych podczas jazdy wykroczeń. KPP Wodzisław Śląski

SPORT Zmiana warty w KS AZS Rafako

Niebezpieczne znalezisko w Pietrowicach Wielkich

REKLAMA

KS AZS Rafako Racibórz ma nową prezes. Grający w I Lidze Śląskiej klub poinformował, że z funkcji prezesa zrezygnował Andrzej Szafirski. Zastąpiła go Ewa Trzos, od lat związana z raciborską siatkówką, świętująca triumf z drużyną Eko-Okien w niedawnym turnieju zakładów pracy i służb mundurowych. red. REKLAMA

5 kwietnia około godziny 17.00 dyżurny raciborskiej policji został powiadomiony o tym, że na działce budowlanej podczas kopania fundamentów w Pietrowicach Wielkich znaleziono pocisk z okresu II Wojny Światowej. Pocisk został odnaleziony przez robotników wykonujących prace budowlane na działce. Raciborscy policjanci zabezpieczyli miejsce niebezpiecznego znaleziska. Na szczęście niewybuch znajdował się w dużej odległości od zabudowań, nie było więc potrzeby ewakuacji mieszkańców. ZnaleREKLAMA

REKLAMA


Rozrywka

» 10

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

25 KWIETNIA GODZ.18:00 KINO PRZEMKO RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 RAMEN.SMAK WSPOMNIEŃ

13-14 KWIETNIA – RACIBÓRZ JARMARK WIELKANOCNY

Coroczny Jarmark Wielkanocny to nie tylko wystawa regionalnych produktów i rękodzieła, ale też występny artystyczne na scenie. W tym roku zapraszamy 13-14 kwietnia na raciborski Rynek, a 20 kwietnia do ostrawskiej Poruby. A w programie: 13 kwietnia ƒƒ 15.00 - oficjalne rozpoczęcie ƒƒ 15.15 - folklorni soubor Heleny Salichovéj ƒƒ 16.45 - zespół ludowy DAREBAND ƒƒ 17.45 - Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy z RCK

10 MAJA GODZ.19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT MUZYKI FILMOWEJ W WYKONANIU ORKIESTRY FILHARMONII IM. LEOŠA JANÁČKA

Seans filmowy w ramach DKF PULS. Młody kucharz, ciekawy przeszłości swoich zmarłych rodziców, wyrusza w kulinarną podróż do Singapuru. Odkryje na miejscu więcej niż tylko azjatycką kuchnię… Bilet wstępu 5 zł. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

30 KWIETNIA, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MONIUSZKO - KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora Stanisława Moniuszki. Zapraszamy do malarskiej interpretacji utworów mistrza. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia. Karta zgłoszeń i regulamin konkursu dostępny na stronie www.rck.com.pl

14 kwietnia ƒƒ 15.00 - Big Band PSM Racibórz ƒƒ 16.00 - Grupa teatralna Miodzio z RCK ƒƒ 16.30 - Studio Piosenki Artystycznej ATLANTYDA z RCK ƒƒ 17.00 - zespół wokalny PERSPEKTYWA z RCK z fragmentami programu „Droga” Karola Wojtyły ƒƒ 18.00 – Żeńska Orkiestra Kameralna z RCK ƒƒ 20 kwietnia – Ostrawa – Poruba - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha im. Joli Rymszy

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Orkiestra Filharmonii im. Leoša Janáčka to światowej klasy czeska orkiestra symfoniczna z siedzibą w Ostrawie. Licząca około setki najbardziej utalentowanych muzyków orkiestra słynie z niezwykle miękkiej barwy instrumentów smyczkowych oraz zwartej sekcji instrumentów dętych blaszanych. Od 2014 roku funkcję dyrektora artystycznego pełni Heiko Mathias Förster.  Orkiestra symfoniczna powstała w roku 1954 (100 lat po urodzeniu Janáčka) na bazie orkiestry radiowej założonej w okresie międzywojennym. Dzięki wymagającej dyrekcji artystycznej wkrótce stała się jedną z czołowych czeskich orkiestr i zaledwie dwa lata później zaczęła koncertować za granicą. Od tego czasu swój artystyczny wkład w dokonania orkiestry wnieśli światowej sławy dyrygenci i soliści: Maris Jansons, Serge Baudo, Václav Neumann, Karel Ančerl, Jiří Bělohlávek, Helmuth Rilling, Władimir Fedosiejew, Iván Fischer; Rudolf Firkušný, Swiatosław Richter, Frank-Peter Zimmermann, André Navarra i wielu innych. Bilety w cenie: 70 zł i 50 zł (do 30.04), 80 zł i 50 zł (do 10.05). Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon., śr.- pt. 14.00-18.00, wt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Mini ptysie z kremem budyniowym Ciasto parzone: • 1 szklanka wody (szklanka = 250 ml) • 1 kopiasta szklanka mąki tortowej (160 g) • 75 g masła • szczypta soli • 4 duże jajka

Krem budyniowy: • 600 ml mleka Wodę zagotować z masłem i ze szczyptą soli. Do gotującej się • 2 budynie waniliowe wody wsypać mąkę i przez chwile ucierać drewnianą łyżką aż • 4 łyżki cukru masa będzie szklista i będzie odchodzić od brzegów garnka. • 3 łyżeczki cukru waniliowego Masę wystudzić, następnie wbijać po jednym jajku, cały czas • 200 g masła o temperaturze pokojowej miksując aż stanie się jednolita. Ciasto włożyć do rękawa cukierniczego i na blaszce pokrytej papierem do pieczenia, wyci- Budynie wymieszać ze szklanką zimnego mleka, resztę mleskać malutkie rozetki. Piec w piekarniku nagrzanym do 200° ka zagotować z cukrem i cukrem waniliowym, następnie wlać C przez 20 minut ( grzanie górne i dolne). Do każdego wystu- wymieszane budynie do gorącego mleka, zagotować i odstadzonego ptysia, wcisnąć szprycą ( lub dużą strzykawką ) trochę wić do wystudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę, dodając kremu budyniowego. Gotowe ptysie posypać cukrem pudrem. partiami zimny budyń.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

44.90 zł

26.90 zł

Początki Gułagu. Opowieści z wysp Sołowieckich S. Malsarow, N. Kisielow-Gromow

150 tys. zł na INTRO Festival Miasto podpisało umowę

150 tysięcy złotych przeznaczyło Miasto Racibórz na tegoroczną edycję Intro Festiwalu. Umowę w tej sprawie podpisał prezydent Dariusz Polowy oraz Odyseusz Olbiński, główny organizator wydarzenia. Miasto Racibórz postanowiło wesprzeć Festiwal Intro gdyż jest to impreza ponadregionalna, budująca markę miasta. Ponadto Festiwal dobrze się kojarzy mieszkańcom, dla których organizowane są w jego ramach dodatkowe i bezpłatne atrakcje. Wspomniana kwota to nie jedyne wsparcie ze strony samorządu. Formy dodatkowej pomocy są jeszcze omawiane. W zamian organizatorzy Intro Festiwalu zobowiązali się m.in. do ujęcia symboli Raciborza w swoich materiałach promocyjnych. Podpisaniu umowy towarzyszyli: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Żychski oraz Wojciech Kuśnierz, wiceprezes Fundacji Intro Light – organizatora raciborskiego festiwalu muzyki elektronicznej i światła. Intro Festiwal 2019 odbędzie się w dniach 12-13 lipca, tradycyjnie na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. W tegorocznej edycji przewidziano jeszcze więcej atrakcji ogólnodostępnych, zlokalizowanych głównie w Parku Zamkowym. Szczegóły na stronie wydarzenia: www.introfestival.pl #um REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

MIESZKANIA MIEJSKIE DO ZAMIANY M1, 16 m2, ul. Opawska

M1, 21 m2, ul. Dąbrowskiego

M2, 25 m2, ul. Skłodowskiej-Curie

M2, 40 m2, ul. Skłodowskiej

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Opawskiej w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,70 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 56,89 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 41,57 m2

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu.

Szczegóły na www.naszenieruchomosci.com lub w Urzędzie Miasta Racibórz

Powierzchnia użytkowa lokalu: 58,35 m2

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 12

Piątek, 12 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

BIZNES Trzy nowe kontrakty Rafametu

ƒƒ

Producent obrabiarek i tokarek z Kuźni Raciborskiej poinformował o trzech nowych kontraktach i wyniku za 2018 rok.

ƒƒ

Trzy nowe kontrakty to:

ƒƒ z 5 kwietnia z ThyssenKrupp Industrial Solutions (Perú) S.A. na dostawę tokarki karuzelowej KCI 500 N. o wartości 2,1 mln euro (9,01 mln zł) z terminem na sierpień 2020 r.; ƒƒ z 29 marca z NEWAG S.A. z Nowego Sącza na dostawę, montaż i uruchomienie tokarki portalowej z napędem ciernym typu UFD 140 N oraz dwóch sztuk tokarek kłowych typu TCG 135 N. o wartości 9,43 mln zł z terminem przekazania do eksploatacji na marzec 2020 r. ƒƒ z 28 marca z STADLER SERVICE AG ze Szwajcarii na tokarkę podtorową UGE 300 N dla zakładu w Baku w Azerbejdżanie o wartości 939,6 tys. euro, czyli 4.04 mln zł. Termin przekazania do eksploatacji obrabiarki ustalono na koniec grudnia 2019 r.

Spółka zaprezentowała wstępne wyniki finansowe za 2018 r.

1. skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową RAFAMET: ƒƒ wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 121.316 tys. zł i były wyższe o 9.517 tys. zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku, co stanowi wzrost o 8,5%, ƒƒ wstępny zysk brutto na sprzedaży wyniósł 26.232 tys. zł. i był niższy o 15 tys. zł od zysku brutto na sprzedaży osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 0,1%, ƒƒ wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 3.155 tys. zł. i był niższy o 237 tys. zł od zysku na działalności operacyjnej osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 7%, ƒƒ wstępny zysk netto wyniósł 771 tys. zł. i był wyższy o 67 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2017 r., co stanowi wzrost o 9,5%, ƒƒ suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 202.208 tys. zł i była wyższa o 6.511 tys. zł od sumy bilansowej z dnia 31.12.2017 r., co stanowi wzrost o 3,3%. 2. jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez RAFAMET S.A.: ƒƒ wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów REKLAMA

ƒƒ ƒƒ

i materiałów wyniosły 82.339 tys. zł i były wyższe o 928 tys. zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku, co stanowi wzrost o 1,1%, wstępny zysk brutto na sprzedaży wyniósł 19.753 tys. zł. i był niższy o 888 tys. zł od zysku brutto na sprzedaży osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 4,3%, wstępny zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1.594 tys. zł. i był niższy o 1.069 tys. zł od zysku na działalności operacyjnej osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 40,1%, wstępny zysk netto wyniósł 69 tys. zł. i był niższy o 1.011 tys. zł od zysku netto osiągniętego za 2017 r., co stanowi spadek o 93,6%, suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 171.646 tys. zł i była wyższa o 3.395 tys. zł od sumy bilansowej z dnia 31.12.2017 r., co stanowi wzrost o 2%. red.

Rafako ma zamówienie z Tauronu

Tauron Wytwarzanie wybrał ofertę Rafako jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin dla bloków nr 2 i 3 w Elektrowni Jaworzno III - Elektrowni II. W wygranym przez Rafako przetargu na odsiarczanie spalin w Elektrowni II spółka wyceniła swoje usługi na 104,48 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 76,98 mln zł brutto. Termin realizacji prac będzie wynosił 24 miesiące. Oferty w postępowaniu otwarto pod koniec października 2018 r., a rozstrzygnięto je w ostatnich dniach. Druga z ofert, którą złożono, przetargu, nie podlegała ocenie. Opiewała ona na 126,52 mln zł brutto i należała do konsorcjum spółek SBB Energy, Polimex Energetyka, Polimex-Mostostal. wnp.pl

EDUKACJA/KULTURA Uczennica I LO laureatką olimpiady języka niemieckiego Laura Szafarczyk - uczennica raciborskiego Kasprowicza - została laureatką 42. Olimpiady Języka Niemieckiego, pokonując w finale 82 uczniów z całej Polski. Zmagania finałowe odbywały się w dniach 29-30 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu, gdzie mieści się Komitet Główny Olimpiady. Do olimpiady w pierw-

szych etapach przystąpiło prawie 20 000 uczniów z całej Polski. Finaliści zmierzyli się w części pisemnej z interpretacją tekstu, a w części ustnej musieli wykazać się wiedzą z historii krajów niemieckojęzycznych od roku 1933, wiedzą z kulturoznawstwa oraz z literatury (trzeba było znać siedem wybitnych dzieł znanych niemieckich twórców, m.in. Goethego, Manna czy Grassa). Sprawdzana była również umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych i oficjalnych. Zmagania ustne podzielone były na trzy komisje, przez które Laura przeszła brawurowo. Żeby zostać laureatem, trzeba było uzyskać co najmniej 85% punktów w obu częściach olimpiady. Tegoroczna maturzystka została laureatką 5. miejsca i znalazła się w gronie 20 laureatów tej prestiżowej olimpiady. Do olimpiady Laurę przygotowała pani Sybilla Weleda-Krężlewska, nauczycielka języka niemieckiego w ZSO nr 1 w Raciborzu. Sukces uczennicy przełoży się na uzyskanie 100% punktów z matury z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym. - Koniec końców się udało! Chyba lepiej nie potrafię podsumować tej olimpiady: praca i trud, jakie włożyłam w przygotowanie, ostatecznie zakończyły się sukcesem. Sukces zawdzięczam także ogromnej pomocy pani Sybilli Weledy-Krężlewskiej, bez której nie byłabym w stanie poradzić sobie z przygotowaniem wszystkich zagadnień. Myślę, że mogę polecić każdemu tego typu konkursy, bo niesamowicie poszerzają horyzonty, ale także pozytywnie wpływają na kształtowanie osobowości człowieka - podsumowała swój udział w konkursie językowym uczennica raciborskiego I LO. I LO

Natalia Tul z wyróżnieniem na festiwalu w Warszawie

Wychowankowie raciborskiego MDK nie od dziś odnoszą wszelkiego rodzaju sukcesy. Czy to w tańcu, czy w śpiewie. Do elitarnego grona wyróżniających się artystów dołączyła Natalia Tul. Natalia Tul - wokalistka zespołu MIRAŻ, a także uczestniczka zajęć koła emisji głosu i interpretacji piosenki estradowej dla młodzieży zdobyła Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rozrywkowej FirAleja Gwiazd w Warszawie. Nauczycielem śpiewu Natalii jest Elżbieta Biskup. MDK Racibórz

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 15-2019-[259]  

Nasz Racibórz 15-2019-[259]  

Advertisement