Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 24 maja 2019 r. ı Rok XII nr 20 (534) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Złote gody

W RACIBORSKIM USC Racibórz » W raciborskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się 22 maja jubileusze małżeńskie. Udział w uroczystości wzięły udział trzy pary, które powiedziały sobie tak ponad pół wieku temu. Spotkanie było okazją do otrzymania medalu przyznanego przez Prezydenta RP, który parom jubilatów wręczał Dariusz Polowy, prezydent Raciborza. Złote Gody obchodzili: Regina i Gerard Koczy, Danuta i Józef Jeremiczowie oraz Genowefa i Marian Grzeszczukowie.

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com z 1834 r., a także roli Raciborszczyzny jako zaplecza spożywczego dla górnośląskiej aglomeracji (najwięcej ludzi zatrudniały spółki branży cukierniczej i tytoniowej) i samego Raciborza jako centrum przemysłu elektromaszynowego wysokich technologii jak na ówczesne czasy (Siemens Plania, Hegenscheidt, Danubius, Böhler). Złote lata Gierka minęły w przekonaniu, że wzrost gospodarczy za pożyczone dolary może być nie tylko ekspresowy, ale mieć również swoje źródło w podmiotach gospodarki uspołecznioGrzegorz Wawoczny nej, w których wszystko jest naredaktor naczelny sze, czyli tak naprawdę niczyje. Połączenie socjalizmu z kapitaPruski cud gospodarczy lizmem spełzło na niczym. Zromiał swoje źródło w kolei żela- zumiała to ówczesna nomenklaznej, swobodzie gospodarczej tura partyjna, a w zasadzie rozi niemieckim związku celnym sądnie myśląca jej część, która

PRZEKLEŃSTWO RACIBORZA Największym problemem Raciborza zaczyna być jego historia, a właściwie przeświadczenie, iż nasze miasto obdarzone jest jakimiś szczególnymi łaskami, które prędzej czy później sprawią, że dawna stolica górnej Odry znów będzie wielka. Taka była w XIX wieku, w czasach rewolucji przemysłowej i pruskiego cudu gospodarczego, oraz w latach 70. i 80., czyli w czasach radosnej polityki gospodarczej Edwarda Gierka. Wtedy to również doszło do cudu, tyle że na kredyt, który przez długie lata trzeba było spłacać. Obecnie znów

mamy dobrą koniunkturę w gospodarce, ale jakoś w raciborskiej przestrzeni tej prosperity nie widać. Liczba mieszkańców spadła poniżej 50 tys. i będzie spadać dalej. Tak się bowiem składa, że nie wystarczy powiedzieć Racibórz znów będzie wielki, a sesje Rady Miasta wypełniać godzinami dyskusji w różnych tematach, zazwyczaj zbieżnych z kulturalno-społecznymi pasjami rajców. Wspomniana wielkość z XIX w. oraz z lat 70. i 80. z czegoś bowiem wynikała. I na pewno nie było to gadanie ani obietnice wyborcze.

Czy prezydenta zastąpi burmistrz? Racibórz » O tym, że wiosną tego roku liczba osób zameldowanych spadnie w Raciborzu poniżej 50 tys. było wiadomo już w grudniu. Do historii przejdzie kwiecień, a wszystko o mieście mówi dziś jedno zdjęcie! Na koniec 2018 r. mieliśmy 50 124 mieszkańców, co przy średnim rocznym tempie spadku liczby mieszkańców na poziomie 600-700 osób pozwalało przypuszczać, że już wiosną będzie ich mniej niż 50 tys. Do historii przejdzie kwiecień 2019 r. Miesiąc - jak podaje ratusz - zamknął się liczbą 49 964 zameldowanych w Raciborzu osób. Wbrew pogłoskom, prezydenta nie zastąpi burmistrz. Przynajmniej na razie. Zgodnie bowiem z przepisami, te miasta, które u progu reformy samorządowej w 1990 miały prezydenta, zachowują ten urząd nadal, mimo że nie mają 100 tys. mieszkańców. Niewykluczone jednak, że kiedyś dojdzie do reformy samorządowej, np. likwiOGŁOSZENIE WYBORCZE

dacji powiatów oraz uporządkowania nazewnictwa organów, które stoją na czele gmin. Wtedy możemy mieć burmistrza. Warto dodać, że kwiecień-maj przejdą również do historii Eko-Okien z Kornic. Spółka, która urodziła się w Raciborzu, ma już ponad 7000 ludzi, więcej niż gmina Pietrowice Wielkie. Jak słyszymy, podtrzymuje plany zabudowy placu Długosza i czeka na ruch ze strony raciborskiego magistratu. W jego murach zaś od blisko trzech dekad, a także na progu tej kadencji, nie odbyła się poważna dyskusja o tym, jak wzmocnić potencjał demograficzny miasta, które - jak szacowano z końcem lat 80. - miało przekroczyć 100 tys. mieszkańców. Wtedy to budowano ostat-

nie duże osiedla, szpital na miarę miasta wojewódzkiego i oczyszczalnię mającą obsłużyć znacznie większą niż teraz aglomerację. Ten czas to źródło nieustannych raciborskich tęsknot. W 2002 r. przyniosły sukces wyborczy Janowi Osuchowskiemu, w zeszłym roku Dariuszowi Polowemu. Niestety, nic nie wskazuje na odwrócenie obecnego trendu demograficznego. Rokrocznie będzie nas mniej o 600700 osób. Podobny problem ma wiele podobnych miast. Państwo nie stworzyło skutecznych mechanizmów deglomeracyjnych. Trzeba jednak zauważyć, że wyludnianie się Raciborza jest silniejsze niż w innych miastach naszego regionu, a niekorzystne dane meldunkowe pogarsza

jeszcze struktura wieku. Racibórz to miasto coraz starszych ludzi. Miasto III wieku. Problem Raciborza doskonale pokazuje zdjęcie lotnicze autorstwa Jarosława Gnota (publikujemy za zgodą autora). Strumień światła wzdłuż ul. Reymonta ciągnie się przez Głubczycką w stronę Kornic. Pozostałe obszary śródmieścia toną niemal w ciemnościach. To właśnie Racibórz. Jak na razie bez skonkretyzowanej wizji, strategii i narzędzi. Planowana inwestycja Eko-Okien na pl. Długosza może ożywić centrum Raciborza, ale nie może być jedynym pomysłem na tę kadencję. Byłoby bowiem koszmarnym błędem sądzić, że jedna spektakularna budowa powstrzyma depopulację. Trudno przypuszczać, że będzie miała wpływ choćby na decyzje lekarzy, którzy zwalniają się z lecznicy przy Gamowskiej (zawieszenie grozi od lipca dwóm oddziałom) albo młodzieży, którym

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

na tym wspólnym majątku postanowiła z końcem lat 80. się uwłaszczyć, tworząc pierwszą generację polskiego biznesu. W przypadku Raciborza pytanie brzmi dziś, gdzie szukać drożdży, które znów pozwolą nam urosnąć? Działamy w otoczeniu silnych lokalnych konkurentów (Rybnik, Ostrava, Kędzierzyn-Koźle), rosnących w siłę aglomeracji monopolizujących dostęp do innowacyjnej wiedzy, mamy silny trend depopulacyjny i słaby układ komunikacyjny, bez szybkiego dostępu do autostrad. To wszystko radykalnie zmieniło nasze miejsce w regionalnej i globalnej gospodarce. Niestety, nie zmieniło myślenia. Wciąż nam się wydaje, że wiatr dziejów obdarzy nas jakimś kosmicznych impulsem i znów będziemy wielcy, bo kie-

dyś przecież byliśmy! Szukamy źródła sukcesu w tym, co było, czego już nie ma, a nie w tym, co jest i co będzie. A jest i będzie tak, że historycznie wspaniałych miejsc do życia są na świecie tysiące, ale wygrywają te, które historię wzbogacają o inwestycje w kapitał ludzki, czyli edukację (np. PWSZ), innowacyjną przestrzeń (smart city), organiczną, zróżnicowaną przedsiębiorczość (startupy, akceleracje) oraz potrafią czerpać z walorów otoczenia (turystyka). To są przestrzenie tematyczne do ciekawych dyskusji, budowania strategii, planowania, szukania narzędzi. Nie mogę pojąć dlaczego nasze samorządowe elity od lat tego unikają!

duże aglomeracje, w tym kraje zachodnie, oferują znacznie więcej - zróżnicowane miejsca pracy, dostęp do wiedzy i technologii, nowoczesnych osiedli, atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjno-sportowych, zadbanych, tętniących życiem starówek. Na budowanie pozycji konkurencyjnej składa się wiele czynników i nie są to pięknie brzmiące hasła wpisywane do ulotek wyborczych. Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej Rady Miasta pokazują, że jest ona merytorycznie słaba, żeby było jasne po obu stronach sceny politycznej. Po buńczucznych zapowiedziach z kampanii proza życia boleśnie weryfikuje naszych rajców. Dyskutowanie o smogu, łąkach kwietnych czy kanałach informowania o imprezach kulturalnych, a do tego małostkowe spory nie rozwiążą żadnych problemów. Będą je tylko pogłębiać! Mówienie o przyszłości Raciborza wymaga bowiem odniesienia do błędów trzech minionych dekad - najpierw zamknięcia miasta na sieci handlowe i inwestorów (przez lata nie wierzono w sens tworzenia strefy ekonomicznej), potem inwestowania w ościenne dzielnice kosztem zaniedbanego dziś śródmieścia, pełnego pustych lokali użytkowych, budowania bloków TBS na obrzeżach zamiast na wolnych przestrzeniach w centrum, chronicznego niedofinansowania PWSZ (podczas gdy inne miasta zabiegają choćby o filie wyższych uczelni) czy obszaru turystyki weekendowej. Nie doszło do żadnej poważnej inwestycji w układzie komunikacyjnym, nie licząc przebicia Pocztowej. Aquapark nie radzi sobie z uzdatnianiem wody, ale stać nas na utrzymanie trzech placówek kultury (RCK, MDK, zamek). Budżet duszą koszty

oświaty dostosowanej do Raciborza z 60 tys. mieszkańcami. Przewoźnicy (PK, PKS) notują straty, ale od lat nie ma woli, by utworzyć jedno silne przedsiębiorstwo. Mamy obiekty sportowe, ale każdy z wadami. Trudno je spiąć w całość, tak by zarabiać na obsłudze np. zgrupowań sportowych. Racibórz tylko formalnie jest stolicą powiatu. Nie jest w stanie zaoferować sąsiednim gminom (a to drugie 50 tys. osób) wspólnej gospodarki odpadami, wodą i ściekami, rozwoju przedsiębiorczości, promocji czy strategii planowania przestrzennego. O targowych czwartkach i sobotach już dawno zapomnieliśmy. Gminy jeżdżą dziś do Rybnika, Katowic albo Kędzierzyna-Koźla. Listę błędów można mnożyć i od tego jak szybko wyciągniemy z tego wnioski zależy czy Racibórz zachowa i rozwinie swój potencjał. Z roku na rok będzie, niestety, coraz trudniej, bo obracamy się w mocno konkurencyjnym otoczeniu. Miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu. Niezbędne jest jednak kształtowanie przyszłych kadr. To wnioski z badania, które ABSL przeprowadziło dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W odkryciu tego potencjału pomoże 100 mln zł z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wśród 35 badanych miast był Racibórz. Niestety, nie znalazł się w gronie najwyżej ocenionych ośrodków. Aby miasta średnie mogły konkurować o pozyskanie inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych wspólne wysiłki muszą podejmować samorządy tych miast, uczelnie i przedsiębiorstwa z branży usług dla biznesu. Źródło: Racibórz poza czołówką. Trzeba sporo nadgonić! Grzegorz Wawoczny

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Zakończył się diecezjalny proces

kim. Trwa również proces beatyfikacyjny znacznie starszej Górnoślązaczki, świątobliwej Eufemii Ofki, księżniczki piastowskiej i dominikanki z Raciborza. Prowadzi go diecezja opolska. Nie jest jednak tak zaawansowany jak proces brzeskiej mniszki. Grzegorz Wawoczny

beatyfikacyjny zakonnicy z Brzezia Racibórz » 18 maja wierni z całego Górnego Śląska byli świadkami zakończenia diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy (Heleny Hoffmann) - zakonnicy z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Raciborzu-Brzeziu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita górnośląski, ks. abp Wiktor Skworc. Sługa Boża Maria Dulcissima Hoffmann (właściwie ur. 7 lutego 1910 roku w Świętochłowicach Zgodzie Helena Joanna Hoffmann), w 1928 roku przywdziała habit zakonny u marianek, przyjmując imię Dulcissima. W 1935 roku złożyła wieczystą profesję w Brzeziu nad Odrą, dziś dzielnicy Raciborza. Jej posłudze towarzyszyła bolesna i śmiertelna choroba, pogłębiająca więź z Jezusem Chrystusem. Zmarła 18 maja 1936 roku, pochowana na tzw. starym cmentarzu przy brzeskim kościele. Od razu zyska-

ła opinię świętej. Mieszkańcy Brzezia, w trudnych czasach II wojny światowej, trzymali w domu ziemię z jej grobu, wierząc, że - za wstawiennictwem s. Dulcissimy - uchroni ich przed nieszczęściami. Niestety, po wojnie, w związku z represjami władz komunistycznych, nie było możności wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Spod pióra dr. Józefa Schwetera CSSR wyszła jednak biografia świątobliwej zakonnicy. Autor znał osobiście s. Dulcissimę, skrupulatnie opisując nie tylko jej zakonne życie, ale i mistyczne przeżycia. Nie-

stety, zaginęły źródła do tego opracowania, którymi dysponował duchowny. Odnalazły się niemal cudownie w październiku 2002 r. w schowku w kaplicy sióstr w klasztorze we Wrocławiu. Dwa kartony z rękopisami i pamiątkami po świętobliwej mają wyjątkową rangę. Trwał już wtedy proces beatyfikacyjny, wszczęty 18 lutego 1999 roku. 8 kwietnia 2000 r. doczesne szczątki zakonnicy przeniesiono z pierwotnego grobu do sarkofagu przy brzeskim kościele. Trwały prace dokumentujące życie zakonnicy. Przesłucha-

Na staw w parku Roth

WRÓCIŁY KAJAKI

Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie - w miejscu dawnych szalet użyczonych przez miasto - organizuje swoją przystań. Ruszyła szkółka kajakowa. W soboty może popływać każdy. Prezydent wydał regulamin korzystania ze stawu. RTW już w sobotę 25 maja chce zorganizować piknik. Pływanie kajakiem ma być darmowe, a dobrowolne cegiełki wspomogą budowę pomostu. Początek o 10.00. Co ciekawe, zgodnie z regulaminem, latem na stawie będzie się odbywać pływanie, a zimą jeżdżenie na łyżwach, sankach oraz innym sprzęcie, który nie powoduje emisji spalin. opr. w, fot. RTW/FB REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

no świadków. Zebrano opinie historyków, medyków, grafologów i psychiatrów. Cały materiał - w formie transumptu - trafi teraz do Watykanu. Oryginały pozostaną w archiwum archidiecezji. Nikt, bez zgody metropolity górnośląskiego, nie będzie miał do nich wglądu. Sam abp W. Skworc i uczestniczący w procesie duchowni 18 maja złożyli przysięgę, że wszystko czego się dowiedzieli podczas jego trwania zachowają w tajemnicy. Materiały będzie teraz analizować watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych (Congregatio de Causis REKLAMA

Sanctorum) – zwana również Kongregacją Do Spraw Świętych. Ostateczna decyzja o wyniesieniu na ołtarze należy do papieża. Duchowni archidiecezji i wierni wierzą, że będzie pomyślna. W kościele w Brzeziu zanoszone są modlitwy o potrzebny do beatyfikacji cud za wstawiennictwem siostry Dulcissimy. Parafia rozpoczęła również budowę oratorium, które w przyszłości pomóc w obsłudze pielgrzymek. Dodajmy, że s. Dulcissima może być pierwszą rodowitą Górnoślązaczką wyniesioną na ołtarze w Kościele katolic-


Aktualności

»4

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Grypa pobiła w naszym powiecie rekord!

W REGIONIE Myślisz o emeryturze? Nie składaj wniosku w czerwcu Nie składaj wniosku o emeryturę w czerwcu. Warto poczekać i złożyć go nieco później. Dzięki temu możemy zyskać na wysokości świadczenia. Czerwiec to najmniej korzystny miesiąc dla przyszłych emerytów. Wszystko z powodu waloryzacji składek i kapitału początkowego. - Są dwa rodzaje waloryzacji - roczna oraz kwartalna. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest 1 czerwca każdego roku i dotyczy składek, które są zapisane na naszym koncie na dzień 31 stycznia bieżącego roku. Ta metoda jednak nie uwzględnia waloryzacji składek zewidencjonowanych za miesiące po 31 stycznia - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Waloryzacja roczna w następnych miesiącach począwszy od lipca uzupełniona jest przez waloryzację kwartalną. Czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym składki podlegają jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej. W praktyce oznacza to, że osoby które złożą wniosek o emeryturę w czerwcu mogą mieć świadczenie niższe, nawet o kilkaset złotych, niż gdyby zrobili to w innym miesiącu. Przykładowo, idąc na emeryturę między czerwcem a grudniem składki będą zwaloryzowane waloryzacją roczną w czerwcu, za I kwartał w lipcu i za II kwartał w październiku, podobnie będzie jeśli złożymy wniosek między styczniem a czerwcem, w tym wypadku obejmie nas waloryzacja za III kwartał przeprowadzana w styczniu i IV, która dotyczy świadczeń z prawem od kwietnia. Świadczeniobiorca, którego emerytura zostanie przyznana w okresie od lipca do maja ma prawo do waloryzacji rocznej i kwartalnych. Dzięki temu takie świadczenie może być korzystniejsze. Jednak w celu uzyskania wyjaśnień w swojej indywidualnej sprawie zapraszamy do skorzystania z zasięgnięcia porady u doradców emerytalnych, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach pracy urzędu. Dla emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach (czyli tzw. „stare emerytury”) znaczenie ma miesiąc marzec, w którym przeprowadzana jest waloryzacja świadczeń i zmienia się kwota bazowa. Czerwiec nie ma wpływu na te emerytury. ZUS

Zmarł emerytowany biskup Jan Bagiński

wia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą. Zapisy online pwszrac.pl. PWSZ Racibórz, materiał partnerski, fot. K. Kubik

W POWIECIE II Szymocicka Gala DISCO-POLO już 21 czerwca Szymocicka Gala Disco Polo to wyjątkowa propozycja dla fanów muzyki tanecznej. Już 21 czerwca 2019 na terenie malowniczo położonego Ośrodka Aquabrax Szymocice odbędzie się druga edycja muzycznego show. Kup bilet i weź udział w niesamowitym koncercie! Podczas festiwalu wystąpią: BOYS polski boysband, zdobywca 6 platynowych płyt i 2 złotych. Od prawie 30 lat grają i wciąż zaskakują swoimi przebojami, nikt z nas nie wyobraża sobie zabawy bez utwory „Jesteś Szalona”, WEEKEND na swoim koncie mają niezliczona liczbę koncertów oraz kilka płyt, zespół powstał w 2000 roku, a ich przełomowy moment to wszystkim znany singiel „Ona tańczy dla mnie”,  YOUPITER to nowy zespół, który zadebiutował na rynku disco polo. MILANO polski zespół muzyczny znany z takich hitów jak „o Tobie kochana”, „BaraBara bara” czy jeden z nowszych ”Serce nie sługa”. Start - godz 18:00. Miejsce OŚRODEK AQUABRAX SZYMOCICE, 47440 NĘDZA UL GLIWICKA 37. Po Gali Dyskoteka, którą poprowadzi DJ BLACK.

II SZYMOCICKA GALA DISCO POLO

ƒƒ Bilety – 30 zł Dostępne w Restauracji Braxton w Raciborzu, Ośrodku AQUABRAX w Szymocicach oraz na biletyna.pl ƒƒ W dniu koncertu – 40 zł REKLAMA

Mamy już dane Sanepidu na temat zachorowalności na grypę w minionym roku. Choroba wirusowa pobiła rekord ostatnich lat! Była największym problemem epidemiologicznym zeszłego roku. Wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności wyniósł 22240,3. To najwięcej od 2014 r. Wtedy szacowano go na 1371,8. W 2018 r. był również rekordowy w województwie śląskim (10489,94) oraz w Polsce (13 637,1). - Grypa i infekcje grypopodobne zawsze były największym problemem epidemiologicznym w I oraz IV kwartale roku i najczęstszymi chorobami zakaźnymi na terenie powiatu raciborskiego. Najwięcej zachorowań odnotowano w grupach wiekowych 0-4 lat oraz 15-64 r.ż. - czytamy w informacji Sanepidu. - Od roku 2017 notuje się najwyższą od 5 lat zapadalność przekraczającą wskaźnik nie tylko w województwie, lecz także w Polsce. Sytuacja związana była zarówno ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, jak również wyegzekwowaniem zmiany podejścia lekarzy do właściwego definiowania przypadków, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej - dodaje powiatowy inspektor sanitarny. - Pomimo nieznacznej poprawy stanu zaszczepienia mieszkańców powiatu raciborskiego od roku 2015, w dalszym ciągu można mówić o braku zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie - alarmuje Sanepid. Odsetek szczepień w 2018 r. wyniósł 2,5 proc. (2,4 proc. w 2017 r., 2 proc. w 2016, 1,9 proc. w 2005).  opr. waw

Mocny wzrost zachorowalności na żółtaczkę i boreliozę

W przypadku WZW typu B zachorowalność wzrosła o ponad 200 proc., zaś boreliozy ponad 50 proc. - raportuje raciborski Sanepid. Jak powiatowy inspektor sanitarny tłumaczy to zjawisko? - Wzrost zachorowań na poszczególne choroby zakaźne można wiązać z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy zgłaszalności przez laboratoria i placówki lecznicze, poprawą świadomości pacjentów, którzy często wykonują badania laboratoryjne na własny koszt - czytamy w raporcie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu. Wzrost zapadalności - liczonej w liczbie przypadków na 100 tys. mieszkańców - w odniesieniu do 2017 roku zaobserwowano w powiecie raciborskim w przypadku następujących chorób: grypa, biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowego BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, zakażenia jelitowe o etiologii wirusowej, świnka (nagminne zapalenie przyusznic), wirusowe zapalenie wątroby typu C (przewlekłe), wirusowe zapalenie wątroby typu B (przewlekłe) gruźlica, borelioza.  W przypadku WZW B wzrost wyniósł 203,6 proc. - z 5,5 na 16,7, w przypadku żółtaczki typu C 40 proc. - z 11,9 na 16,7. W przypadku groźnej boreliozy, choroby odkleszczowej, wzrost oszacowano na 51,9 proc. - z 75,2 na 114,3.  (waw)

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi z Kuźni do Rudy Kozielskiej

19 maja wieczorem zmarł bp Jan Bagiński, emerytowany biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Wielokrotnie odwiedzał ziemię raciborską. Śp. bp Jan Bagiński urodził się 31 maja 1932 w Kamionce na Wołyniu. W 1943 wraz z rodziną zbiegł z rodzinnej miejscowości, dzięki czemu uratował się przed napadem banderowców. Po wojennej tułaczce w 1946 osiadł z rodziną w Opolu. W latach 1947–1951 uczył się w II Męskim Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, gdzie też na koniec edukacji złożył egzamin dojrzałości. W latach 1951–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i Opolu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 17 czerwca 1956 w katedrze Podwyższenia Krzyża św. w Opolu biskup diecezjalny częstochowski Zdzisław Goliński. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w poniedziałek 27 maja w Opolu o godzinie 11.00. za opole.gosc.pl/ fot. waw

Warsztaty dla chcących studiować architekturę lub edukację artystyczną Zainteresowanych studiami na kierunkach architektura lub edukacja artystyczna z aranżacją i dekoracją wnętrz PWSZ Racibórz zaprasza na warsztaty 31 maja o godz 15.00 w budynku Instytutu Architektury PWSZ ul. Łąkowa 31a. ARCHITEKTURA - studia inżynierskie BEZPŁATNE studia I stopnia zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym. Dyplom inżyniera architekta umożli-

Pięć firm starało się o zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Kuźnia Raciborska w kierunku na Rudę Kozielską. Przetarg ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Aż trzy oferty (Your Intevstment z Krakowa, A-Propol Gliwice, Integral Katowice) zostały odrzucone. Pozostałe złożyły Arteria Infrastruktura Drogowa z Nysy oraz konsorcjum Drog-Men z Rudy Śląskiej. Ono też wygrało z ceną 225 tys. zł brutto. Dokumentacja ma być gotowa do 30 października. Red. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


»5

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Tworków zaprasza na festyn rodzinny

Ryczałt dla raciborskiego szpitala w górę

Rada Parfialna parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie serdecznie zaprasza w dniach 25 i 26 maja na festyn rodzinny, który odbędzie się przy kaplicy świętego Urbana. Sprawdź szczegóły wydarzenia. Dwudniowa impreza rozpocznie się już w sobotę, 25 maja o godzinie 17.00. Wtedy to zaplanowano Mszę Świętą przy kaplicy św. Urbana w Tworkowie. Po Eucharystii, około godziny 19.00 rozpocznie się zabawa taneczna, podczas której o muzykę dbał będzie DJ Karol. Dalszy ciąg wydarzenia w niedzielę. Już o godzinie 8.30 spod kościoła parafialnego pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła wyruszy procesja ulicami wsi. Celem procesji będzie Urbanek, gdzie o godzinie 10.00 rozpocznie się suma odpustowa i nabożeństwo majowe. Na godzinę 13.00 zaplanowany został występ Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Krzysztofa Fulneczka. Po koncercie około godziny 15.00 rozpocznie się program przygotowany z myślą o najmłodszych, podczas którego nie zabraknie konkursów z niespodziankami. Częścią programu będzie występ młodzieżowych par tanecznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Kolejną częścią festynowego programu będzie natomiast występ zespołu wokalnego Miraż. O godzinie 17.00 zaplanowano występ zespołu znanego z telewizji TVS. Przed tworkowską publicznością wystąpią Brygida i Robert Łukowscy. Po występie, około 18.30 odbędzie się losowanie cegiełek. Całość, około 19.30, zakończy zabawa taneczna z zespołem Tirol Band. Red.

O 2,6 mln zł Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył w tym roku finansowanie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Zdaniem dyrekcji to jednak za mało, by myśleć o stabilnym finansowaniu lecznicy. W zeszłym roku wzrost wyniósł 1,74 mln zł. Teraz ponad 2,6 mln zł. Wynika to z nowej wyceny procedury oraz nadwykonań za 2018 r. W lipcu - jak informuje dyrekcja - ma być kolejne przeliczenie. Zwiększenie ryczałtu nie zrekompensuje jednak szpitalowi wzrostu kosztów funkcjonowania. Wpływ na to mają wyższe wynagrodzenia, w tym wprowadzone przez rząd podwyżki, rosnące koszty stałe, w tym mediów, a także usług zewnętrznych. Za 2018 r. szpital miał ponad 8 mln zł straty. Władze powiatu jako organ założycielski muszą znaleźć źródło sfinansowania tego wyniku.

Są pieniądze na SOR w Raciborzu

Szpital Rejonowy w Raciborzu otrzyma prawie 8,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Decyzję o dofinansowaniu przekazało Ministerstwo Zdrowia. Wniosek konkursowy pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” został złożony przez szpital w ramach naboru w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, działanie „Infrastruktura ratownictwa medycznego”. - To jedna ze strategicznych inwestycji powiatu - mówi starosta Grzegorz Swoboda. Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Raciborski SOR ma się znajdować w części szpitala, gdzie dziś funkcjonuje izba przyjęć. Starostwo Powiatowe, w

W powiecie podpisano umowę na zakup nowych autobusów dla PKS

Red.

W Starostwie Powiatowym w Raciborzu podpisano umowę na dostawę nowoczesnych autobusów. Cztery z nich trafią do PKS w Raciborzu już w październiku br., kolejne sześć zostanie dostarczonych do czerwca w przyszłym roku. Umowę w imieniu spółki ABP BUS&COACH ze Słupska, dealera Iveco, podpisał Marek Wyrzykowski, a powiat raciborski reprezentowali starosta Grzegorz Swoboda i wicestarosta Marek Kurpis. Na naszych drogach pojawi się 10 fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym i wyposażeniem dodatkowym, takim jak m.in.: system monitoringu wewnątrz i przed autobusem, system nagłośnienia zapowiedzi głosowych wraz z mikrofonem dla kierowcy oraz ekranami LED do wyświetlania informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach, bezprzewodowy router (sieć Wi-fi), ładowarki USB. Autobusy przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami oraz będą spełniać europejski standard EURO 6 w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu. Zastąpią zużyty tabor i obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Wartość kontraktu tu ponad 9,4 mln zł.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z Bieńkowic

Blisko pół miliona złotych na ambulans dla powiatu raciborskiego Regionalny etap (dla śląskiego i bielskiego) XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez KRUS wygrało gospodarstwo rolne Renaty Wiesner z Bieńkowic w gminie Krzyżanowice. Etap regionalny rozstrzygnięto w zabytkowych, pięknych wnętrzach historycznej części Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – sali marmurowej. Patronat nad tą częścią wojewódzkiego konkursu objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Renata Wiesner gospodarzy na powierzchni 2,6 hektara. Od 20 lat prowadzi hodowlę kurcząt. W ciągu roku jest w stanie wyhodować 6 rzutów kurcząt, po 70 tys. sztuk w jednym. Kurnik posiada w pełni zautomatyzowany system karmienia, pojenia, utrzymania temperatury i monitoringu. fot. Bartosz Półrolnik/ŚlUW Katowice 16 maja w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie podpisana została umowa, na mocy której do powiatu raciborskiego trafi blisko 500 tys. złotych na zakup nowoczesnego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem. To efekt akceptacji wniosku jaki powiat złożył w lutym tego roku. Umowę w imieniu Ministra Sprawiedliwości podpisał dr Marcin Romanowski dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, a w imieniu powiatu raciborskiego - starosta Grzegorz Swoboda oraz wicestarosta Marek Kurpis. Towarzyszył im Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś. Wkład własny w wysokości 1% pokryje powiat raciborski. Cieszę się, że do naszego szpitala trafi nowoczesny ambulans informuje starosta Grzegorz Swoboda. - To inicjatywa pana Pawła Knopa z raciborskiego szpitala, który jest w pełni oddany naszej lecznicy. W końcu szpital zaczął starać się o środki zewnętrzne. Dotychczas było z tym bardzo słabo, wystarczy porównać ilość pozyskanych środków z podobnym szpitalem w Kędzierzynie. Bilans jest dla nas zatrważający. Bardzo dziękuję panu Knopowi za zaangażowanie - komentuje M. Woś. Starostwo Powiatowe, red.

W RACIBORZU Strażacy ochotnicy będą rywalizować o puchar prezydenta 25 maja (sobota) 2019 r. o godz. 14.00 w Raciborzu Markowicach (Stadion LKS Markowice przy ul. Bolesława Chrobrego) odbędą się XLI Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP rywalizować będą o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz. W zawodach wezmą udział również strażacy z Czech.

Program zawodów:

ƒƒ Godz. 14.00 - Rozpoczęcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, przedstawienie komisji sędziowskiej oraz uczestników zawodów. ƒƒ Godz. 14.15 - Zawody sportowo pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

Aktualności

czych z Polski i Czech. ƒƒ Godz. 17.30 - Zakończenie zawodów, wręczenie nagród i pucharów. UM Racibórz

Magistrat poszukuje kandydatów na ławników Ławnicy mają się znaleźć w składach orzekających sądów w Raciborzu, Rybniku oraz Gliwicach. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca. Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy informuje, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych: 1. do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 3 ławników; 2. do Sądu Rejonowego w Raciborzu – 3 ławników: 3. do Sądu Rejonowego w Rybniku – 6 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Raciborskie hospicjum na walizkach

- Pod koniec zeszłego miesiąca (po 24 latach) została nam wypowiedziana przez spółdzielnię umowa najmu lokalu przy ul. Żółkiewskiego - taki wpis na swoim profilu umieściło Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu. - Jest duże zapotrzebowanie na mieszkania - tłumaczy decyzję prezes Nowoczesnej Tadeusz Wojnar. Hospicjum zajmuje kilkuosobowy lokal mieszkalny na parterze bloku przy ul. Żołkiewskiego. - Mamy w pobliżu wolne lokale użytkowe. Zaproponowaliśmy przeprowadzkę - dodaje T. Wojnar. Mieszkania po hospicjum Nowoczesna chce sprzedać. Termin wypowiedzenia przedłużono do końca roku. Nowoczesna daje więc czas na znalezienie lokum i załatwienie spraw formalnych. Hospicjum zaoferowano lokal po Vectrze, w kompleksie handlowo-usługowym przy Żółkiewskiego, tam gdzie działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” oraz Raciborska Telewizja Kablowa. Sama przeprowadzka to nie kłopot. Jak przekonuje lek. med. Lucyna Rajczykowska, neurolog, specjalista medycyny paliatywnej, współzałożycielka raciborskiego hospicjum domowego, placówka kontraktuje z NFZ. Potrzebuje więc więcej czasu, by załatwić wszystkie sprawy formalne związane ze zmianą lokalizacji. To dlatego wnioskowano do Nowoczesnej o przedłużenie terminu wypowiedzenia. Jest na to zgoda, ale pozostała kwestia wyboru lokalu. Brany jest pod uwagę ten po Vectrze, ale o pomoc zwrócono się także do władz miasta. Prezydent zapewnił o wsparciu i zaproponował już jedną lokalizację. Hospicjum miałoby większą powierzchnię. Przyda się, bo coraz większy zakres ma działalność edukacyjna. Na spotkania potrzeba miejsca. Hospicjum opiekuje się około 30 osobami w miesiącu. Przeprowadzka pochłonie sporo czasu, który można było poświęcić podopiecznym. Obecnie miesięczny czynsz wynosi około 800 zł. Jakie będą koszty funkcjonowania w nowym miejscu? Więcej o działalności Hospicjum i formach wsparcia na https://hospicjum-raciborz.org.pl/ opr. waw Na zdj. lek. med. Lucyna Rajczykowska oraz Krystyna Wolnik, specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej REKLAMA


WFOŚiGW

»6

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ta stacja to mercedes

wśród tego typu urządzeń

17 maja przy ulicy Wojska Polskiego odbyła się oficjalna uroczystość oddania do użytku stacji pomiaru jakości powietrza. W wydarzeniu udział wzięły władze miasta i przedstawiciele Raciborskiego Alarmu Smogowego. Obecna była także posłanka Izabela Kloc (PiS), europoseł Bolesław Piecha (PiS) oraz senator Adam Gawęda (PiS). - Ta stacja jest najnowszym dzieckiem techniki światowej. W środku zamontowano dwa najlepsze dostępne na rynku pyłomierze frakcji grubej PM 10 i frakcji drobnej PM 2,5. Obecny jest także analizator zanieczyszczeni gazowego w postaci związków siarki, a już w najbliższym czasie zamonto-

wany zostanie analizator NOx, czyli zanieczyszczenia, które jest wydzielane bezpośrednio przez komunikację samochodową. Śmiało można więc powiedzieć, że jest to jedna z najnowocześniejszych, spełniająca wszystkie standardy światowe stacja monitorująca jakość powietrza, swoisty mercedes wśród tego typu urządzeń. Dobrze się stało, że ona jako pierwsza stanęła w Raciborzu – powiedział Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Kolejną dobrą wiadomością dotyczącą oddanej dziś do użytku stacji monitorującej jakość powietrza jest taka, że dostęp do informacji o jakości powietrza będą mieli nie tylko specjaliści

GIOŚ, ale także zwykli obywatele. Dostęp do danych będą mieli więc wszyscy, data loger przesyła dane bezpośrednio na serwery GIOŚ, a od 1 czerwca przy pomocy specjalnego linku, dane te staną się dostępne na stronie Urzędu Miasta, na wszystkich aplikacjach na telefonach komórkowych. - Po raz pierwszy jestem na takim wydarzeniu, jakim jest otwarcie urządzenia i w zasadzie zaczynam myśleć o tym, że dzięki temu, że ono się w Raciborzu pojawia, doprowadzimy do tego, że za kilka lat, może osiem lub dziesięć, będzie nam ono już niepotrzebne, bo w Raciborzu będzie powietrze na tyle czyste, że stację będziemy mogli oddać komuś, w większej potrzebie. To jest dzisiaj tylko termometr, to nie jest lekarstwo. Jako Raciborski Alarm Smogowy naciskaliśmy na prezydenta, a on naciskał dalej, po to żebyśmy mieli świadomość. Jeśli będziemy już ją mieli, staniemy się odpowiednio zmotywowani do podejmowania kolejnych ruchów, które będą długotrwałe, kosztowne, niewygodne, ale skuteczne – powiedział Dawid Wacławczyk, przedstawiciel RAS. (greh), fot. Katarzyna Kubik

Ekologiczny konkurs i gra miejska Urząd Miasta Racibórz zaprasza dzieci i młodzież raciborskich szkół podstawowych i średnich oraz najstarszych przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym oraz grze miejskiej. Konkurs plastyczny i wiedzy ekologicznej „EKOmpost – segreguj z głową” polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy plastycznej w formie przestrzennej rzeźby lub na papierze (praca płaska), w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, plastelina, modelina, wycinanka, kolaż, rzeźba z dowolnych materiałów). Szczegóły dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stro-

nie kompostownia.raciborz.pl. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Organizator przyzna Laureatom Konkursu imienne dyplomy oraz cenne nagrody we wszystkich kategoriach dla miejsc I-III (Nagrody do 150 zł na osobę). Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy przyznane przez Organizatora. Gra miejska „EKOmpost – segreguj z głową” odbędzie się 5 czerwca 2019 w godzinach 9:00 – 14:00. Uczestnicy tworzą „Drużynę” (od 3 do 4 osób, w tym co najmniej jedna osoba pełnoletnia), która jako cały zespół bierze udział w Grze. Każda drużyna musi być zaopatrzona w telefon z zainstalowanym programem do odczytywania QR kodów, z dostępem do

Przekazanie promes na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych 9 maja 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński wraz z Leszkiem Suskim - Komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej uroczyście przekazali przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego promesy na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W swoim wystąpieniu pan Minister podkreślił, że strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. W skali całego kraju

strażacy podejmują interwencje średnio co minutę. Wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych, pożarów, innych miejscowych zagrożeń czy pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Podziękował strażakom zawodowym oraz druhom zrzeszonym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Zakup wozów dla straży pożarnych jest możliwy dzięki wkładowi finansowemu wielu podmiotów. Łączny koszt samochodów to ponad 30 mln zł, w tym wkład samorządów. Resztę dołożą MSWiA i Komenda Główna Państwowej

Fundusz na posiedzeniu Wojewódzkiej

Rady Dialogu Społecznego

Na zaproszenie Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach – Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach wziął udział w posie-

dzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Spotkanie odbyło się 9 maja 2019 r. Obrady WRDS dotyczyły m.in. problemów występowania niskiej emisji w województwie śląskim oraz

Straży Pożarnej oraz  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację tego zadania zostanie przeznaczone prawie 10 mln zł! W ubiegłym roku dzięki współpracy rządowo-samorządowej udało się zakupić 380 wozów bojowych dla jednostek OSP w całej Polsce. W tym roku liczba ta będzie jeszcze większym rekordem, ponieważ planowany jest zakup aż 480 pojazdów. W 2018 r. w województwie śląskim ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano zakup 26 pojazdów pożarniczych. WFOŚiGW w Katowicach

systemowych rozwiązań walki ze smogiem. Podczas dyskusji - Prezes Funduszu szczegółowo omówił narzędzia wsparcia walki ze smogiem i niską emisją w naszym regionie, w tym przede wszystkim możliwości dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach domowych mieszkańców województwa. Prezes WFOŚiGW przedstawił również stan realizacji Programu Czyste powietrze w województwie śląskim oraz stanowisko Funduszu ws. propozycji Rady w zakresie ewentualnych zmian w programie. WFOŚiGW w Katowicach

Nabór wniosków na doposażenie

go 6, 47-400 Racibórz, (pokój nr 20, Referat ds. Gospodarki Odpadami), w terminach: ƒƒ KONKURS PLASTYCZNY – do 31 maja 2019 r. Internetu. Drużyna bez urządzenia nie będzie mogła wyko- ƒƒ GRA MIEJSKA – do 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony nywać zadań interaktywnych. czerwca 2019 r. Środowiska i Gospodarki WodCzłonkowie Drużyny muszą ponej w Katowicach ogłasza naruszać się razem, będą wykoWręczenie nagród i dyplo- bór wniosków na zakup sprzęnywać zadania interaktywne, mów przez Organizatora odbę- tu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej sprawnościowe związane z pra- dzie się 10 czerwca 2019 r. widłową segregacją odpadów, Miasto Racibórz organizu- z terenu województwa śląskieotrzymywać rekwizyty i wska- je konkursy w ramach kampa- go w ramach priorytetu NZ 2.1. zówki. Organizator przyzna nii informacyjno-edukacyjnej Usuwanie skutków poważnych Laureatom Konkursu imien- w zakresie projektu pn. „Rozwój awarii w środowisku i doposane dyplomy oraz cenne nagro- zakładu odzysku i unieszkodli- żenie służb ratowniczych. Bedy we wszystkich kategoriach wiania odpadów komunalnych neficjentami środków są jeddla zdobywców I miejsca (Na- w mieście Racibórz” dofinanso- nostki Ochotniczych Straży Pogrody do 130 zł na osobę). Każ- wany w ramach Regionalnego żarnych lub Gminy na terenie dy uczestnik otrzymuje dyplom Programu Operacyjnego Woje- których działają jednostki OSP. uczestnictwa w Grze miejskiej. wództwa Śląskiego na lata 2014 Formą dofinansowania jest dotaSzkoły Laureatów otrzymają – 2020, współfinansowanego ze cja w wysokości do 50% kosztów honorowe dyplomy przyznane środków Europejskiego Fun- kwalifikowanych przedsięwzięprzez Organizatora. Zgłoszenia duszu Rozwoju Regionalnego. cia. Wnioski wraz załącznikami przyjmuje Urząd Miasta Racinależy składać w siedzibie FunUM Racibórz duszu w Katowicach w terminie bórz, ul. Króla Stefana Batore-

SŁUŻB RATOWNICZYCH od 20 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1.500.000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania powinna wynosić 1.000 zł. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www. wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom. WFOŚiGW w Katowicach


»7

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Radna z Raciborza w radzie programowej Silesii Radna Zuzanna Tomaszewska (NaM) weszła w skład rady programowej Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach. Silesia Film jest właścicielem Kina Bałtyk w Raciborzu oraz kin: Kosmos, Światowid i Rialto w Katowicach oraz Janosik w Żywcu. Instytucja podlega marszałkowi województwa śląskiego. Jej dyrektor, Patryk Tomiczek, gościł w grudniu zeszłego roku, na sesji Rady Miasta w Raciborzu, zapowiadając inwestycje przy Londzina. - Przedstawicielka Raciborza, a przede wszystkim przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej powinna zadbać o interesy naszego miasta - mówi członek zarządu województwa śląskiego Michał Woś. Rada liczy osiem osób. Red.

BIZNES Polska Ekologia kupiła część terenu po byłej cukrowni Urzędowi Miasta udało się sprzedać 1,86 ha działki przy ul. 1 Maja. To teren po byłej cukrowni. Nabywcą jest spółka Polska Ekologia, większościowy akcjonariusz raciborskiego Sunexu działającego przy ul. Piaskowej. Chce tu zlokalizować zaplecze logistyczne. Teren inwestycyjny przy ul. 1 Maja, który uzyskał tytuł „Grunt na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, znajduje się w doskonałym położeniu, w centralnej części miasta, w bliskiej odległości istniejących zakładów produkcyjnych. Nieruchomość jest niezabudowana, uporządkowana, na jednym poziomie i posiada bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej. Urząd Miasta wystawił na sprzedaż działkę inwestycyjną o powierzchni 1,86 ha, przeznaczoną w miejscowym planie pod produkcję, składy oraz magazyny. Cena 530 tys. zł. Przetarg wygrała spółka Polska Ekologia. Red., UM

spowodował straty na kwotę kilkuset złotych. 52-latek usłyszał zarzuty, a prokurator na wniosek raciborskich śledczych w sobotę 18 maja br. zastosował w stosunku do niego dozór policyjny. Grozi mu do 10 lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz

Poczta Polska ma w portfelu zamówienie z raciborskiego ratusza

Krajowy operator pocztowy jako jedyny przystąpił do przetargu ogłoszonego przez raciborski Urząd Miasta, a ten podał, ile listów planuje nadać w tym roku. Ratusz oszacował, że wyśle w tym roku m.in.: 9909 listów zwykłych, 267 priorytetowych, 2517 poleconych, 258 poleconych priorytetowych, 50 listów zwykłych zagranicznych, a 73 poleconych, otrzyma 31444 potwierdzeń odbioru do 350 g, czy nada 26 paczek. Poczta Polska dostanie za to 348 819 zł brutto. Red.

Marihuana ujawniona w seacie

Raciborscy policjanci zatrzymali 22-latka, który w swoim samochodzie przewoził ponad 48 działek dilerskich marihuany. Do zatrzymania mężczyzny doszło w czwartek 16 maja około godz. 13:40 w Raciborzu przy ulicy Hulczyńskiej. Kryminalni posiadali informację, iż w samochodzie marki seat poruszającym się ulicami Raciborza mogą znajdować się narkotyki. Natychmiast przystąpili do działania. Napotkali wskazany pojazd na ulicy Hulczyńskiej w Raciborzu. Dokonali jego zatrzymania. W pojeździe ujawnili ponad 48 działek dilerskich marihuany. Zatrzymali 22-latka związanego z posiadaniem narkotyków. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz grozi mu nawet 30-letni pobyt w więzieniu. KPP Racibórz

Policja poszukuje świadków potrącenia Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje naocznych świadków zdarzenia drogowego, które miało miejsce 15 maja 2019 roku około godziny 07:55 w Raciborzu na Placu Mostowym, w pobliżu stacji paliw, gdzie doszło do potrącenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do świadków tego zdarzenia o pilny kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie pod numerem 32 459 42 34 lub 32 459 42 00 lub na adres mailowy kryminalny@raciborz.ka.policja.gov.pl, lub osobiste stawiennictwo w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu ul. Bosacka 42- Wydział Kryminalny (pokój 214B). KPP Racibórz

Włamał się do kojca po butlę z gazem Raciborscy policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który 15 maja, w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej, dokonał kradzieży akumulatora samochodowego oraz innych akcesoriów. Wcześniej zaliczył też włamanie do... kojca. Do zatrzymania 52-latka doszło w godzinach nocnych z 16 na 17 maja w Raciborzu na ulicy Mariańskiej. Wówczas to dyżurny raciborskiej komendy został powiadomiony przez poszkodowanego, że po jego posesji chodzi mężczyzna, który dokonuje kradzieży. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani mundurowi wsparci przez policjanta z kryminalnej. Stróże prawa podczas penetracji posesji zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Ucieczka złodzieja zakończyła się po kilkudziesięciu metrach. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Sprawca swoim działaniem przestępczym REKLAMA

osób które mogą być związane z przestępstwem. Ustalenia policjantów pozwoliły zatrzymać pierwszego ze sprawców już dzień później. W toku postępowania ustalono, że 27-letni włamywacz działał wspólnie ze swym 34-letnim znajomym. Przy pomocy dopasowanego klucza włamali się do sklepu, a następnie skradli pieniądze z kasetki w kwocie 8 274 złotych. Dodatkowo, w trakcie przeszukania garażu należącego do jednego ze sprawców kradzieży policjanci ujawnili 0,62 grama amfetaminy. Sprawcy w trakcie konfrontacji przyznali się do włamania. Za czyn, którego się dopuścili grozi im nawet dziesięć lat pobytu za kratkami. KPP Racibórz

Policja odzyskała łupy warte 35 tys. zł

Raciborscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 34 lat, którzy dokonali szeregu kradzieży z włamaniem. Do przestępstw doszło w okresie od 17 do 19 maja na terenie prywatnej posesji przy ulicy Starowiejskiej w Raciborzu. Wówczas to sprawcy włamali się do domu i garaży, gdzie ich łupem padały elektronarzędzia, sprzęt RTV, motocykl, rowery, podkaszarka, samochód osobowy audi. Łączna suma poniesionych strat została wyceniona przez poszkodowanych na kwotę ponad 35 tysięcy złotych. Stróże prawa natychmiast po przyjęciu informacji o przestępstwie podjęli szereg działań mających na celu ustalenie i zatrzymanie osób związanych z serią włamań. Ustalenia policjantów pozwoliły, 20 i 21 maja w Raciborzu, zatrzymać dwóch mężczyzn w wieku 29 i 34 lat. Złodzieje od śledczych usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem za co grozi im nawet 10 lat więzienia. Dzięki szybkiej akcji raciborskich kryminalnych wszystkie skradzione rzeczy zostały odzyskane.

REKLAMA

Sprawcy włamania do spożywczaka w rękach policji

997

Do włamania doszło w niedzielny wieczór, 12 maja. Natychmiast po przyjęciu informacji o przestępstwie, stróże prawa podjęli szereg działań mających na celu ustalenie i zatrzymanie osoby, lub REKLAMA

REKLAMA

Aktualności

REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Nowe oferty pożyczek i kredytów! Największy wybór kredytów bankowych i pozabankowych! Minimum formalności na oświadczenie. Akceptujemy każdy dochód nawet z pracy z zagranicy. Szybka decyzja. Wypłata na konto lub czek. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Oferty dla osób w różnych bazach dłużników. AT-B finanse, ul.Browarna 2. Tel. kom.: 534944666, e-mail: atb. finanse@gmail.com. ul.Browarna 2/6. Kredyty dla zadłużonych Konsolidacyjne Pozabankowe Szeroka oferta kredytów i pożyczek dla osób posiadających trudności finansowe. Bankowe Kredyty Konsolidacyjne nawet do 200 000 zł. Pożyczki Pozabankowe bez weryfikowania BIK i KRD. Małe Pożyczki dostępna od ręki nawet w 15 minut. Szybkie formalności, większość ofert dostępna całkowicie online, e-mail: banki24@banki24.com.pl. https:// www.banki24.com.pl/kredyty-dla-zadluzonych/.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Skup-złomu Racibórz i cały Powiat 24/h/7/w tygodni Skupujemy złom zwykły-kolor różny. UWAGA.Duże ilości wycena-negocjacja indywidualna, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia za złomowane piece CO. Odbieramy sprzęt AGD RTV i złom gospodarczy, dojeżdżamy nawet po 1 akumulator codziennie, skupujemy akumulatory płacimy 2 zł/kg. Tel. kom.: 506933-290, e-mail: skupzlomu4@wp.pl. www.autozlomwodzislaw.pl. Złomowanie samochodów skup Racibórz tel. 530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe, także bez opłat oraz z wadami prawnymi,bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Auto Skup Racibórz, Zadzwoń - Tel 664 087 328 Skup aut Racibórz, cały powiat raciborski, Kietrz i okolice. Dojazd do klienta. Gotówka od ręki. Formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Wycena samochodu już przez telefon. Szybka realizacja transakcji. Zadzwoń - kupimy każdy samochód bez wyjątku! Tel. kom.: 664 087 328.

Sprzedam Audi A4 B8 2.0 TDI 2008 Sprzedam samochód osobowy marki Audi A4, od nowości w jednej rodzinie, zadbany, serwisowany, zakupiony w salonie w Polsce, właściciel niepalący. Przebieg 156 000 km. Tel. kom.: 608 160 290, e-mail: michal2091@interia.eu.

NIERUCHOMOŚCI Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe Żorska Racibórzz Własnościowe mieszkanie,osobno wc i łazienka, mieszkanie słoneczne i jasne. Duży balkon, piwnica, sklepy, szkoła i przedszkole w pobliżu. Zapraszamy na dzień otwarty 8 czerwca w godzinach od 11:00-15:00, mieszkanie wolne od 1 września, z możliwością wcześniejszego zamieszkania. Cena 170 tys. Tel.: 663125835, 661705074, e-mail: zbyszekgoral@gmail.com. Głowackiego 1/6.

Mieszkanie wynajmę

Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie Racibórz Lwowska Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie przy ul. Lwowskiej w Raciborzu. Oddzielna kuchnia, łazienka, balkon. 1 600 zł (w tym zaliczka na wodę i CO), dodatkowo prąd, gaz. Kaucja: 1 - mieś. czynsz. Umowa najmu okazjonalnego na czas określony. Proszę o tel. do godziny 14, po 14 sms- oddzwonię. Tel. kom.: 502463453, e-mail: jaromir.rut@o2.pl.

OGŁOSZENIE TYGODNIA! FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego,

NA STANOWISKO:

ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com Wynajmę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” wynajmie płatne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych w Raciborzu przy ul. Głowackiego 2. Koszt wynajmu 61,50 zł. miesięcznie. Kontakt tel. 32 414 04 19; kom. 608 437 089.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, na stanowisko: asystent koordynatora ds. zatrudnienia. Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com. Kierowca kt. B oraz B+C Zatrudnię do Pomocy drogowej kierowcę kat. B oraz B+C z Raciborza lub najbliższej okolicy. Mile widziany emeryt lub rencista. Kontakt pod nr tel: 601 516 085. Praca Kelner, Kelnerka Poszukujemy osoby chętnej do pracy na stanowisku kelnera. Proponujemy dogodne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, bądź zlecenie. Przyjmujemy zgłoszenia osób zarówno wykazujących chęć stałej pracy, oraz weekendowej. Grafiki ustalane są całkowicie pod potrzeby pracownika. Tel. kom.: 501518818, e-mail: granicaraciborz@gmail.com. Pogrzebieńska. Konsultant z niemieckim Konsultant z niemieckim. ​Twoja praca w naszej firmie to nie sprzedaż telefoniczna. Wymagamy biegłego j. niemieckiego w mowie i piśmie, motywacji i zaangażowania. Dowolność w formie zatrudnienia: umowa o pracę / zlecenie lub umowa B2B - to zalezy od Ciebie, stały lub elastyczny czas pracy. Tel. kom.: 889 620 751. Praca w Raciborskiej Telewizji Kablowej Firma Jaro Film, stały producent programu dla Raciborskiej Telewizji Kablowej podejmie współpracę z dziennikarzami, montażystami i operatorami kamery lub z osobami do przyuczenia w tych zawodach. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@ jarofilm.eu lub redakcja@tvraciborz.pl, e-mail: biuro@jarofilm.eu. Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobą/osobami starszymi, chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507 096 731.

RÓŻNE Sprzedam Sprzedam wózek tanio! Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy w dobrym stanie, bardzo tanio, Racibórz. Tel. kom.: 512 614 440.

RTV / AGD

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Krzyżanowicach przy ulicy Odrzańskiej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 530/3 o powierzchni 0,1870 ha, na arkuszu mapy 2, obręb Krzyżanowice, zlokalizowaną przy ulicy Odrzańskiej 23 w Krzyżanowicach. 2. Działka nr 530/3 zapisana jest w ewidencji gruntów i budynków jako B – tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0990 ha oraz RIIIa – tereny orne o powierzchni 0,0880 ha. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00058393/9, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr 0007.XXXVI.82.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: D5R – tereny rolnicze; D7MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – usługowej. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego oraz w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Część przedmiotowej działki znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 178 m2 z zabudowaniami gospodarczymi. Budynek mieszkalny wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania Budynek mieszkalny jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. Zabudowania gospodarcze są w złym stanie technicznym. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Wskutek sprzedaży, nieruchomość ta nie będzie posiadała dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym wraz ze sprzedażą nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 509/5 oraz 539/1, na arkuszu mapy 2, obręb Krzyżanowice, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00055532/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. Służebność będzie miała charakter odpłatny. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa służebności wynosi 4 470,00 zł netto plus należny podatek VAT, tj. 5 498,10 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100 groszy). W dziele III księgi wieczystej ujawniono ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesione z księgi wieczystej nr GL1R/00028881/8 celem współobciążenia. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http:// bip.powiatraciborski.pl/ OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raciborzu, stanowiącej część działki nr 224/38 a.m.8, obręb Ostróg, o powierzchni 0,0600 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00035765/1. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawyjelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży.


Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»9

Reklama


Rozrywka

» 10

26 MAJA GODZ. 18.00 KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. MORAWSKIEJ 1 W RACIBORZU KONCERT ARMONIENSEMBLE GUITAR TRIO W RAMACH FESTIWALU MUZYKI ODNALEZIONEJ Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej jest jedynym festiwalem na świecie, prezentującym zapomniane i odnalezione utwory kompozytorów polskich i obcych. Odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku w Tarnowie oraz kilkunastu miejscowościach Polski Południowej, m.in. w Raciborzu. Podczas koncertów festiwalowych prezentowane są utwory symfoniczne i kameralne,  które zapomniane przeleżały w rękopisach i starodrukach dziesiątki a czasem setki lat. Odnajduje się je dzisiaj w archiwach muzeów, klasztorów, pałaców, zamków… a także w zbiorach prywatnych. Spośród wielu  utworów o różnej wartości artystycznej przedstawiane są kompozycje wyjątkowo cenne dla kultury narodowej i historii muzyki. I tak podczas poprzednich festiwali swoje premiery po latach miały utwory znalezione m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w Narodowej Bibliotece Muzycznej w Pradze, w Berlinie, w Wiedniu, w królewskim pałacu w Casercie (k/Neapolu), w Brukseli,  w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w klasztorze S. Benedyktynek w Staniątkach, w Ławrze Kijowskiej a także w prywatnych zbiorach w zamkach  Kornwalii,  Szkocji, Anglii.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ArmonieEnsemble Guitar Trio „Armonia” to słowo używane w czasach starożytnych - oznaczające spokój, współbrzmienie, zjednoczenie i współpracę wielu czynników (muzycznych) – podobnie jak w życiu. Trio, które przyjęło nazwę „ArmonieEnsemble” powstało w 2009 r. Artyści tworzący trio ukończyli studia muzyczne  i od lat koncertują jako soliści, kameraliści współpracujący z różnymi orkiestrami Włoch i innych krajów Europy. Ich repertuar jest ogromny: od muzyki XVI wieku po utwory współczesne. Krytycy muzyczni podkreślają dynamiczny balans i mistrzowską synchronizację ich gry w zespole:  2 dęte instrumenty współbrzmią z  gitarą, harmonicznie się uzupełniają, przy jednoczesnych wirtuozowskich popisach każdego z nich. Wstęp wolny.

30 MAJA GODZ.18.00, KINO PRZEMKO, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 NADMIAR ŁASKI – SEANS W DKF PULS Życie nie rozpieszcza Lucii i Arturo. Ktoś w ich małżeństwie pozwolił sobie na zdradę – i poznajemy ich właśnie podczas gorącej kłótni. Muszą jednak nad sobą panować, z uwagi na to, że ich nastoletnia córka Rosa rzekomo śpi. Koniec końców, Arturo opuszcza dom rodzinny, najwyraźniej na zawsze. Lucia, przepracowana inspektorka nadzoru, zbyt delikatna na brutalną rzeczywistość wokół, musi się zatem przygotować na istotne zmiany w życiu.

Niedługo potem bohaterka w trakcie jednego z wyjazdów służbowych spotyka kobietę, którą początkowo bierze za bezdomną uchodźczynię. Ta jednak przedstawia się jej jako.. Matka Boska.. Bilet wstępu 5 zł.

31 MAJA GODZ.18.00 W RCK RDK UL. CHOPINA 21 INAUGURACJA DNI RACIBORZA: WIELCY RACIBORZANIE KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 30-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ ANDRZEJA ROSOŁA Serdecznie zapraszamy na koncert  „Wielcy Raciborzanie”, inaugurujący Dni Raciborza 2019, jednocześnie będący okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Rosoła. W koncercie wystąpią: Orkiestra Jubileuszowa oraz chóry: Risonanza Continua z Zabrza, chór mieszany Brzezie pod batutą Andrzeja Rosoła, Marta Gamrot - Wrzoł - sopran, Magdalena Spytek - Stankiewicz – mezzosopran, Jakub Sazanów - Lubelski – tenor, Szymon Szymik – bas – baryton. Usłyszymy utwory w kompozycji wielkich raciborzan: Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy, Ave Maria Alberika Mazáka, Canta Mais (C. Jobima) w aranżacji Clausa Ogermana, Hymn Raciborza Pawła Kowola, Allegro z Suity w stylu Mozarta Arnolda Ludwiga Mendelssohna, a także III Litanię Ostrobramską oraz Mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki. Nad programem czuwali: Adam Kujawa, Aleksandra Gamrot - przygotowanie chórów, Andrzej Rosół – dyrygent, Anna Kokolus – słowo. Wejściówki do odebrania w RCI, ul. Długa 2

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon., śr.- pt. 14.00-18.00, wt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Surówka ze świeżego ogórka w sosie słodko-kwaśnym Surówka nadaje się do obiadu i na grilla. • • • • •

0,5 kg świeżych ogórków 200 g obranej cebuli 1 średnia obrana marchewka 1 łyżeczka soli pieprz

Ogórki dokładnie umyć i poszatkować wraz ze skórką na cienkie plastry, następnie wymieszać z 1 łyżeczką soli i odstawić na 30 minut. Po tym czasie przełożyć ogórki na sito i zostawić na 1 godzinę aby ściekła woda. Następnie do ogórków dodać pokrojoną w piórka cebulę i startą na dużych oczkach marchewkę. Całość wymieszać z sosem, doprawić pieprzem i w razie konieczności odrobiną soli. Surówkę odstawić na godzinę do przegryzienia.

www.smakiweroniki.pl

Sos: • 3 łyżki wody z ogórków ( około 30 ml ) • 3 łyżki octu ryżowego • 1 kopiasta łyżeczka cukru


» 11

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

35.00 zł

21.00 zł

„Mama” - H. Delforge, Q. Greban REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozrywka


Reklama

» 12

Piątek, 24 maja j 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 20-2019-[534]  

Nasz Racibórz 20-2019-[534]  

Advertisement