Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 12 lipca 2019 r. ı Rok XII nr 27 (541) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Cudze chwalicie,

SWEGO NIE ZNACIE!

Racibórz » Wakacje trwają w najlepsze, a ciekawych miejsc do odwiedzenia wcale nie trzeba szukać daleko. W naszym wakacyjnym dodatku piszemy o powrocie Raciborza na szlak jakubowy, śląskich INDUwakacjach oraz Tworkowie i czeskich Szylerzowicach. Ta pierwsza miejscowość wzbogaciła się o pięknie odnowiony park, który trzeba zobaczyć po drodze do Szylerzowic, zapoznawszy się z ciekawą historią tych miejsc. Zapraszamy też na odnowioną ścieżkę zdrowia do lasu Obora.. Czytajcie od strony 5. REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ZIELONY RACIBÓRZ Urbanistyce towarzyszy zawsze myśl przewodnia. W XIX-wiecznym Raciborzu była to wizja miasta przemysłowego, tętniącego życiem jako ośrodek administracyjny, edukacyjny oraz kulturalno-rozrywkowy. Po przyłączeniu do sieci pruskich kolei żelaznych, zapyziała dawniej ul. Kapitulna przy kościele farnym stała się okazałą ul. Dworcową, która wiodła gościa od dworca do rynku. Po drodze mijał piękną zabudowę, starostwo, banki, sklepy, pomnik Eichendorffa na zadrzewionym skwerze, docierając do serca miasta, gdzie wokół Kolumny Maryjnej też rosły drzewa. Połączono więc przyrodę ze staromiejską zabudową. Dało się też połączyć naturę z wielkim przemysłem, przy okazji nawiązując do postaci słynnego poety Josepha von Eichendorffa, któremu poświęcono park przy dzisiejszej ul. 1 Maja (teren pomiędzy byłą cukrownią a gazownią). Prowadziła do niego kładka nad torami w rejonie skrzyżowania dzisiejszej Staszica/Kościuszki. Wielu raciborzan na pewno ją pamięta. Dawny Racibórz ze starych pocztówek tonął w zieleni, a na wielu kartkach możemy zobaczyć ówczesne nasadzenia. Po 1945 r. myśli zabrakło. Ogołocone z cegieł miasto zyskało w śródmieściu ogromne przestrzenie, które trwają do dziś puste, co najwyżej obsadzone szybko rosnącymi gatunkami drzew, tak by zamaskować wojenne straty. Raciborzanie pamiętają wysokie topole przy pl. Długosza. W latach 80. zrodziła się myśl uczynienia z Raciborza 100-tysięcznej aglomeracji na zapleczu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Zamiast

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

zabudowywać śródmieście, zaczęto wznosić wielkie osiedla wieżowców. Przy których znajdziecie dziś państwo parki, gdzie można latem schronić się w cieniu przed słońcem? Z początkiem lat 80. przebudowano ulicę Długą. Zyskała wtedy drugi poziom i zieleń. Dziś tej zieleni brakuje, a o przeprowadzonej przebudowie można powiedzieć tyle, że się odbyła w nawiązaniu do wymyślonej naprędce legendy. Zamiast pięknych kwiatów są dzwoneczki. Rynek dopiero niedawno, przy okazji jarmarków, wzbogacono o kolorowe donice z kwiatami. Zamiast zieleni w centrum Raciborza rzuca się w oczy kładziony od lat 90. bruk, a konkretnie nierówności i zapadliska nie najlepiej świadczące o poziomie wykonawców. Kolejne wichury eliminują z naszego krajobrazu wiekowe drzewa. Słynna aleja leszczyny tureckiej nie przypomina już tej słynnej alei z lat 80. Pozytywnym przykładem z ostatnich lat jest Zaczarowany Ogród w lesie Obora i trwająca przebudowa Parku Jordanowskiego. Może więc warto podejść do tematu kompleksowo i opracować profesjonalny program przywracania miastu zieleni, od szeregu obskurnych podwórek począwszy po każdy zakątek, gdzie jest to możliwe.

Wielkie skanowanie raciborskiego rynku

STOP betonowej dżungli Racibórz » - Wdrożymy zapisy, aby nie powstały tzw. betonowe dżungle - ogłosił na katowickiej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki. Rewitalizacja to tłumacząc z łaciny dosłownie „przywrócenie do życia, ożywienie”. Wśród samorządowców coraz częściej słychać, że w polskim wydaniu to betonoza. Na starych zdjęciach widać, że Racibórz miał kiedyś więcej zieleni. Najnowszy przykład to ulica Długa, zmodernizowana za pieniądze unijne (łączny koszt 3 mln zł) w myśl konceptu przyjętego przez poprzednie władze, który miał nadać jej kształt Odry. Chodziło o wizualizację legendy „O pięknej pasterce i księciu z Raciborza”, wedle której książę Racibor władający grodem nad Odrą podczas jednej ze swoich przejażdżek zakochał się w pięknej Ofce. Plany młodych co do ożenku pokrzyżować miał złośliwy potwór – wilkołak Liczyrzepa, uprowadzając nocą ukochaną Racibora. Książę ruszając konno z odsieczą zastosował podstęp. Przywiązał koniom dzwonki, licząc na to, że Liczyrzepa weźmie je za barany. Plan się powiódł. Przerażoną Ofkę udało się uwolnić. Zakochani

wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. Dodajmy, że pasterka, książę, Ofka i wilkołak to efekt wyobraźni projektanta nowej Długiej, a nie przekaz zaczerpnięty z bogatego skarbca raciborskich legend i podań! Mimo to przed rozpoczęciem inwestycji ratusz informował: - Jako, że legenda opowiada o zdarzeniach w grodzie nad Odrą, zdecydowano o pozostawieniu obecnego układu podwyższenia północnej części ulicy. Symbolizować będzie ona nadodrzańskie wały, natomiast niższa część ulicy rzekę Odrę. Wzdłuż całej Długiej ukryte w różnych miejscach zostaną dzwonki w formie mosiężnych odlewów i odcisków w nawierzchni, zawieszone na latarniach. Zadaniem pieszego będzie odszukanie wszystkich dzwonków.

MATURY

w raciborskich w szkołach

Najlepsze II LO! Racibórz » -4 lipca tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu maturalnego, który trwał od 6 do 25 maja. W szkołach prowadzonych przez powiat raciborski do matury przystąpiło 656 uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że w kraju zdało ją 80,5 % uczniów. W liceach egzamin zdało 86,4 %, a w technikach 70,5 % uczniów. W szkołach prowadzonych przez powiat raciborski zdawalność wyniosła 78,66% informuje Starostwo Powiatowe.

tradycyjnych wykopów, odsłonięto tu fragmenty dawnej bramy starowiejskiej zwanej też mikołajską. - Dlatego dr Furmanek zapowiedział, że jeden sondażowy fragment rynku przeskanuje nieodpłatnie - mówi archeolog Romuald Turakiewicz z raciborskiego Muzeum. Jeśli wyniki będą obiecujące, wówczas obszar poszukiwań będzie więk-

da adaptację pokrycia dachu na ogród z rodzimymi gatunkami flory z całego regionu Bramy Morawskiej. Takie rozwiązania są już stosowane w wielu miastach zachodnich oraz w Polsce. W Raciborzu byłaby to innowacja. Również stare pocztówki wskazują, że zieleni było kiedyś więcej, w tym na Rynku. Obszar wokół Kolumny Maryjnej był obsadzony drzewami. Być może warto do tego wrócić, dołożyć zdrój z dostępem do bieżącej wody (też dawniej był), a także wyeksponować odkryte podziemne relikty. (waw)

Licea

66,77 % (średnia krajowa - 70,50 %). Zdawalność w poszczególnych technikach przedstawia się następująco: ƒƒ Technikum Nr 1 (ZSE) – 60,00% ƒƒ Technikum Nr 2 (CKZiU Nr 1 – dawny ZSBiRR) – 62,22% ƒƒ Technikum Nr 3 (CKZiU Nr 1 – dawny ZSZ) – 45,24% ƒƒ Technikum Nr 4 (CKZiU Nr 2 „Mechanik”) – 84,21% Uczniowie liceów i techników, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu mają prawo do poprawki w sierpniu. Wówczas Technika będzie można całościowo podWyniki matur poznali też sumować zdawalność tegoroczuczniowie czterech techników nych matur. SP prowadzonych przez powiat raciborski. Średnia zdawalność w tych typach szkół wyniosła – W liceach ogólnokształcących młodzieżowych prowadzonych przez powiat raciborski średnia zdawalność wyniosła 90,77% i jest wyższa od średniej zdawalności w woj. śląskim, która wyniosła 85,60 % oraz w kraju 86,4%. W I Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu maturę zdało 84,62% uczniów, w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu 95,18%, a w Liceum Plastycznym 85,72 %.

ko na naroże wykonane z nowożytnych, prawdopodobnie XVI-wiecznych cegieł, ale również liczne zabytki ruchome. - Taki budynek miał prawdopodobnie podziemia - dodaje Turakiewicz. Odkryte relikty na razie zostaną przysypane piaskiem, tak by w każdej chwili można je było

Racibórz » Badania przeprowadzi ekipa dr. Mirosława Furmanka z Uniwersytetu Wrocławskiego, tego samego, który prowadził słynne wykopaliska w Kornicach. Bezinwazyjne badania archeologiczne, czyli skanowanie ośmiogłowicowym radarem prowadzono już w Raciborzu na ul. Długiej w 2017 r. Efekty zależą od struktury gruntu. Im więcej instalacji, sieci i innego materiału nagromadzonego przez setki lat, tym obraz z radaru mniej wyraźny. Na Długiej, niestety, niewiele wniosły, choć potem, już metodą

Informować o całym założeniu będą tablice zlokalizowane na początku i końcu ulicy. Rzeczywiście bruk faluje, są dzwoneczki a nawet podświetlenia typu LED, tyle, że spacerowicz nie znajdzie tu zbyt wiele zieleni, która królowała w tym miejscu po przebudowie w latach 1980-1982. Zwracali na to uwagę radni wizytujący zrewitalizowaną Długą. Kręcili nosem, ale jeszcze poprzednie władze zapewniały, że zieleń potrzebuje czasu. Mówiąc wprost, będzie jej więcej jak urośnie. Postulat premiera wyprzedziła zaprezentowana w lutym tego roku koncepcja zabudowy placu Długosza. Projekt Eko-Okien zakła-

eksponować w płycie Rynku. Na większe badania wykopaliskowe, ze względu na koszty, nie ma w budżecie pieniędzy. Archeolodzy i władze miasta liczą, że badania bezinwazyjne dr. Furmanka wskażą najciekawsze miejsca eksploracji. (waw)

REKLAMA

KUPIĘ

szy, a koszty badań ma pokryć śląski wojewódzki konserwator zabytków, który w środę gościł w naszym mieście i oglądał odkryte w rejonie Kolumny Ma-

ryjnej pozostałości tajemniczej budowli - ratusza albo dawnego domu kupców, czyli raciborskich sukiennic. W tym jednym miejscu archeolodzy natrafili nie tyl-

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W RACIBORZU

+48 889 620 751


»3

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

ŚLĄSK

POWIAT

W powiecie raciborskim przybyło milionerów

Bezrobocie w powiecie nadal spada

O ponad pół tysiąca w stosunku do 2017 r. wzrosła w województwie śląskim liczba milionerów. Za 2018 r. ponad 3200 osób wykazało przychody powyżej miliona złotych, co daje łącznie kwotę w wysokości 1.484.691.383,00 zł. W powiecie raciborskim liczba milionerów wzrosła o 11. Najwięcej milionerów zamieszkuje okolice Bielska-Białej, Częstochowy oraz Katowic, co stanowi odpowiednio 12%, 11% oraz 9% wszystkich śląskich milionerów. Regiony, w których ludzie bogacą się najszybciej to okolice Gliwice, Rybnik oraz Tarnowskich Gór. Śląscy milionerzy to w większości przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (90% z łączną kwotą przychodu 1.260.964.198,00 zł.) oraz dokonujący swojego rozliczenia na zasadach ogólnych (2%). W grupie osób osiągających dochody powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący dochody z obrotu papierami wartościowymi (3%). Coraz częściej milionerami są osoby otrzymujące należności ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście, czyli z tytułu umowy o dzieło i zlecenia. W roku 2018 takie dochody wykazało 138 osób, co stanowi 4% śląskich milionerów. KAS Katowice

Wakacyjny jarmark staroci i rękodzieła w Rybniku Jarmarki staroci i rękodzieła wpisały się już w kalendarz lokalnych imprez na stałe. Najbliższy będzie miał miejsce już 13 lipca w niedalekim Rybniku. W Jarmarku mogą brać udział dosłownie wszyscy, zarówno podmioty prawne - firmy, jaki i osoby fizyczne prywatne. Jest to doskonała okazja do rozstania się z niepotrzebnymi już rzeczami, na pozbycie się starych książek, używanych zabawek, odzieży, której już nie nosimy, ale też okazja do zaprezentowania wszystkiego tego co sami potrafimy stworzyć. Rejestracja wystawców odbywać się będzie na bieżąco w godz. 7.00 - 9.00 bezpośrednio na ulicy Sobieskiego i ulicy Powstańców, w miejscu ustawienia stoisk przez poszczególnych wystawców. Organizator nie zapewnia żadnych elementów do ekspozycji asortymentu, każdy z wystawców organizuje miejsce ekspozycji we własnym zakresie (można mieć swój namiot na wypadek niedogodności pogodowych). Stanowiska będą usytuowane w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Organizatora (Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl) podczas rejestracji. Najbliższy Jarmark odbędzie się w sobotę 13 lipca w godzinach od 7.00/8.00 do 13.00/15.00 na rybnickim Deptaku (ciąg ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich). Wszelkich informacji udziela: Krzysztof Łapka - tel. 513 064 196, e-mail: jarmarkrybnik@wp.pl DK Chwałowice REKLAMA

- Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż wg danych szacunkowych z końcem miesiąca czerwca br. odnotowano ponowny spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. W chwili obecnej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 517 osób, w tym 1 004 kobiety. W porównaniu do danych z miesiąca maja liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 50 osób. Jednocześnie informujemy, że w omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 253 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31.05.2019 r. wynosi 4,0 % - czytamy w raporcie PUP. PUP

RACIBÓRZ Racibórz kocha rower Racibórz potrzebuje toru Zorganizowany 23 czerwca na pl. Dominikańskim festiwal rowerowy „Racibórz kocha rower” spotkał się z ciepłym przyjęciem młodzieży. Nawet opozycyjny radny chwali inicjatywę i uważa, że trzeba iść dalej! - To podobało się mieszkańcom, to było dobre. Naturalny tor powinien powstać, należy o tym myśleć - chwalił ekipę rządzącą w magistracie opozycyjny radny Michał Kuliga, znany z aktywności rowerowej właśnie i biegowej. Jedną z atrakcji czerwcowego festiwalu był pumptrack specjalnie zaprojektowany tor przeszkód, składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”, ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Potrzebę budowy toru widzi także grupa inicjatywna, która zgłosiła do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (do wydania jest 1,5 mln zł) Bike-Park Obora. - Wyprofilowanie w naturalnym terenie rowerowych kilku ścieżek zjazdowych dla rowerzystów jazdy górskiej o różnym stopniu ciężkości – dla dzieci, początkujących i zaawansowanych zawodników jazdy DOWNHILL - streszczają ideę inicjatorzy. Szacują, że koszt zamknie się kwotą 200 tys. zł. Wnioski do budżetu czekają teraz na ocenę formalną. O torze, w tym dla quadów, mówiono także podczas spotkania prezydenta z mieszkańcami Brzezia, skarżącymi się na ryk maszyn jeżdżących po lesie Widok. - Na razie nie planujemy - mówił Dariusz Polowy. Wskazywano na czaszę zbiornika Racibórz, ale - jak wyjaśniono - to teren we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczony do zalania podczas wezbrań. Niedawno, na drogach wokół starych Nieboczów, odbył się rajd samochodowy. - Chętnie wsparlibyśmy kogoś, kto udostępni swój teren - dodał jednak prezydent Polowy.

Projekt, który ma chronić DNA raciborzan Jego wartości nie podano, ale celem jest przygotowanie mapy gęstości szkodliwego pola elektromagnetyczne go - elektrosmogu (WIFI, TV, GSM itd.). - Zbyt duża gęstość pola elektromagnetycznego (PEM) powoduje uszkodzenia DNA w komórkach, zaburzenia czynności układu nerwowego, spowalnia pamięć, zmienia układ odpornościowy u dzieci, wywołuje bezpłodność czytamy w uzasadnieniu jednego z wniosków do najnowszej edycji budżetu obywatelskiego Raciborza. Do rozdania jest 1,5 mln zł. Wnioski będą teraz oceniane pod kątem formalnym. - Źródłami pola elektromagnetycznego są między innymi anteny nadajników sieci telefonii komórkowej, TV, WIFI, montowane w naszym otoczeniu. Projekt zakłada wykonanie pomiarów gęstości szkodliwego pola elektromagnetycznego w Raciborzu w zakresie przynajmniej 50 MHz do 3,5 GHz (GSM, WIFI, TV, DECT, itd.). Pomiar przeprowadzony bez uprzedniego informowania operatorów telefonii komórkowej, TV i Internetu. Wykonanie i udostępnienie w Internecie oficjalnej mapy gęstości pola lub gęstości w punktach pomiarowych z możliwością późniejszej łatwej modyfikacji mapy przez urzędników po dokonaniu kolejnych pomiarów. Pozwoli to na sprawdzenie gęstości pola elektromagnetycznego i ograniczenie przebywania w szkodliwym obszarze do minimum, a urzędnikom wskaże tereny na których nie powinno być kolejnych anten nadajników. Przeprowadzenie takiego pomiaru jest szczególnie istotne przed wprowadzeniem telefonii 5G, w której gęstość pola elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki jest znacząco wyższa niż w poprzednich generacjach telefonii komórkowej, a stawianie dodatkowych nadajników w już gęstych elektromagnetycznie miejscach może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia i życia mieszkańców - uzasadniają wnioskodawcy. Projekt pokaże rzeczywistą gęstość szkodliwego pola elektromagnetycznego w miejscach gdzie najczęściej przebywamy. Pozwoli to mieszkańcom ceniącym zdrowie ograniczyć czas przebywania w miejscach o największej gęstości pola do minimum - konkludują. - Wypadałoby powtórzyć pomiary np. raz w roku, czyli kosztem byłby kolejny cykl pomiarowy i wprowadzenie nowych wyników na mapę gęstości pola elektromagnetycznego – zastrzegają.

Pogranicznicy ślubowali pod Pomnikiem Powstańców Śląskich

REKLAMA

Czternastu funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ślubowało 6 lipca na sztandar przed Pomnikiem Powstańców Śląskich w parku Zamkowym. Uroczystość wpisała się w raciborskie obchody 100-lecia powstań śląskich. Patronem śląskich pograniczników z Raciborza jest co prawda nadkom. Józef Bocheński, ale przez wiele lat dawny 43. Batalion Wojsk Ochrony Pogranicza w Raciborzu miał za patronów Bohaterów Powstań Śląskich. W uroczystości w parku Zamkowym, poza rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi nowych funkcjonariuszy, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, m.in. posłanka Gabriela Lenartowicz, samorządowych z prezydentem Dariuszem Polowym na czele oraz służb mundurowych - wojska, straży pożarnej i służby więziennej. Ślubowania odbywają się zwykle w siedzibie komendy SOSG, ale tym razem, z okazji miejskich obchodów 100-lecia powstań, postanowiono nadać im szczególną rangę. Delegacje złożyły też wiązanki kwiatów pod pomnikiem. SOSG


Aktualności

»4

Akta procesu beatyfikacyjnego świątobliwej Dulcissimy trafiły do Watykanu

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com jej procesu beatyfikacyjnego. Oznacza to, że cała dokumentacja zebrana w czasie trwania procesu została teraz przekazana do Stolicy Apostolskiej, gdzie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nastąpi wymagane rozeznanie, aby można było przedstawić całemu Kościołowi drogę do świętości s. Dulcissimy. Helena Joanna Hoffman urodziła się w w 1910 w Świętochłowicach – Zgodzie. Jako kandydatka, do klasztoru wstąpiła jesienią 1927, a w 1929 w Nysie przyjęła habit i przybrała imię Maria Dulcissima. Jeszcze w trakcie formacji poważnie zachorowała. Stwierdzono u niej guza mózgu. Mimo choroby angażowała się w działalność apostolską na terenie Brzezia, gdzie przebywała. Siostra Dulcissima zmarła w 1936 roku w wieku 26 lat. Archidiecezja Katowicka

Marszałek Józef Piłsudski odwiedził Racibórz

Ks. Alojzy Drozd, ks. Andrzej Chorzępa, M.M Sybilla Kołtan SMI oraz postulator etapu rzymskiego Giovanna Brizi wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej uczestniczyli w Watykanie w przekazaniu dokumentów z etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej siostry Marii Dulcissimy Hoffmann - informuje Archidiecezja Katowicka. Siostra Dulcissima zmarła w 1936 w Brzeziu nad Odrą. Dzisiaj jest to dzielnica Raciborza. W miejscu swojej posługi cieszy się opinią świętości. Setki ludzi mówią o niewytłumaczalnych łaskach, których doznali za wstawiennictwem s. Dulcissimy. 18 maja abp Wiktor Skworc zamknął proces na etapie diecezjalnym. Przypomniał wówczas, że s. Dulcissima „ze swojego typowego, śląskiego rodzinnego domu wyniosła głęboką wiarę oraz szczególną wrażliwość na pracę i cierpienie ludzi”. Metropolita katowicki zauważył również, że „w kolejach życia s. M. Dulcissimy, jak i w jej zachowanych zapiskach współczesny chrześcijanin może odnaleźć wzór i zachętę do wierniejszego podążania za Chrystusem na tym miejscu, jakie wyznaczyła mu Opatrzność”. Proces beatyfikacyjny s. Dulcissimy rozpoczął się w 1999 r. 18 maja 2019, w rocznicę śmierci Kandydatki na ołtarze metropolita katowicki zamknął etap diecezjalny

zarządu fundacji, Zygmunt Kandora z Rudnika. Marszałek wjechał przez pl. Dominikański na Rynek, tu został powitany przez prezydenta Dariusza Polowego, pozdrowił raciborzan a potem wspólnie z prezydentem rozlał i rozdał pierwszą wojskową grochówkę. W tle rozlegała się muzyka polskich marszów patriotycznych granych przez Orkiestrę Dętą Plania. Naczelnik państwa przyjechał 28 sierpnia 1922 roku z Rybnika do Brzezia nad Odrą, wówczas samodzielnej osady w granicach II RP, dziś dzielnicy Raciborza (wtedy Ratibor). Pijąc piwo w przygranicznej polskiej restauracji miał tęsknym okiem spoglądać na Racibórz, który po plebiscycie z 1921 r. pozostał w granicach Niemiec. Tuż przy linii kolejowej Olza-Markowice, gdzie kiedyś znajdował się szlaban graniczny, polscy pogranicznicy posadzili w 1935 roku lipę upamiętniającą pobyt marszałka. Drzewo to rośnie w tym miejscu do dziś. Obchody 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Stało się to „W szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w roku Powstań Śląskich, ustanowionych przez Sejm RP, dla uczczenia zasług pokoleń Ślązaków, którzy przez wieki pielęgnowali swoją tożsamość, język i więź z ojczyzną, a gdy wybiła godzina wolności stanęli do walki z zaborcą, aby przyłączyć swoją ziemię do odrodzonego Państwa Polskiego, z wyrazami uznania i wdzięczności dla organizatorów obchodów: wojewody śląskiego i marszałka województwa śląskiego, a także wszystkich organizacji, instytucji, środowisk i osób zaangażowanych w dzieło upamiętnienia i uhonorowania pierwszego, bohaterskiego zrywu Ślązaków, z najlepszymi życzeniami dla społeczności Śląska, aby wierna swojemu dziedzictwu nadal umacniała siłę Rzeczypospolitej i pomyślność całej wspólnoty narodowej”. (waw), fot. K. Kubik REKLAMA

Wizyta naczelnego wodza była jednym z punktów pikniku historycznego z okazji 100-lecia powstań śląskich, jaki zorganizowano na raciborskim Rynku 6 lipca. W rolę marszałka Józefa Piłsudskiego wcielił się Czesław Antoni Bodzianny z Fundacji Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich (szwadron czwarty), a towarzyszącego mu gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego Sławomir Lisek (szwadron 1). W zabytkowym citroenie kierowanym przez miłośnika oldtimerów i sołtysa Zabełkowa Mariana Studnica siedział też członek

REKLAMA

TANIEJ nie kupisz! WEJDŹ NA STRONĘ

wyprzedaz.ekookna.pl Sprzedaż komisowa w firmie Eko-Okna działa niczym sklep ze stolarką. Różnica polega na tym, że są to gotowe produkty i klient nie ma możliwości ich modyfikacji. Znajdziesz tu okna i drzwi, ale nie brak również rolet, moskitier czy bram garażowych.

LUB ZADZWOŃ

883 330 126 800-1600


»5

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

obowiązują zapisy pod numerem telefonu 783 560 006, a ich koszt to symboliczna złotówka. Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum w Gliwicach lub na miejscu.

Gliwice Oddział Odlewnictwa Artystycznego

INDUwakacje 2019 Racibórz » W 2018 roku obiekty Szlaku Zabytków Techniki odwiedziło ponad 1,2 miliona osób! Warto pobić ten rekord i już w wakacje wybrać się do jednego z nich, tym bardziej, że niektóre przygotowały specjalne atrakcje. Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, Radiostacji Gliwice, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Osiedli Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Wież KWK Polska w Świętochłowicach, Muzeum Ustrońskiego, Szybu Maciej w Zabrzu, Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Pełna lista wydarzeń na stronie zabytkitechniki.pl

tywacja”, gdzie można zobaczyć prace autora w szkle użytkowym i unikatowym. Wystawa otwarta jest od 1 sierpnia, finisaż zaplanowany jest na 29 sierpnia, a zakończenie 1 września.

Częstochowa

Muzeum Produkcji Zapałek Zapraszamy do Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie na wystawę „Ślady Czarnego Kota Trzy”, którą można oglądać do 30 lipca. Projekt pt. „Ślady Czarnego Kota Trzy”, podobnie jak dwie wcześniejsze edycje, inspirowaCzeladź ny jest miejscem częstochowGaleria Sztuki Współczesnej skiej zapałczarni i charaktery„Elektrownia” stycznym czarnym kotem, któW Galerii podczas wakacji ry umieszczony jest na etykiebędzie można zwiedzić aż trzy cie częstochowskich zapałek. wystawy. Pierwsza zbiera pra- Tym razem do projektu włące wykładowców Wydziału Rzeź- czeni zostali uczniowie Szkoły by Akademii Sztuk Pięknych Podstawowej Specjalnej Pinow Krakowie w ramach 70-lecia kio wraz z nauczycielami, któWydziału. Znajdziemy tu prace: rzy pod okiem osiemnastu artyEwy Janus, Czesława Dźwigaja, stów stworzyli prace plastyczne. Andrzeja Zwolaka. Pomysłodawcą wystawy jest Dobiesław Gała Gliwice Radiostacja – artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, Radiostacja Gliwice w sierpadiunkt na Akademii Sztuk Pięk- niu zaprasza na zajęcia połączonych w Krakowie w Pracowni Ry- ne z warsztatami łączności, któsunku na Wydziale Rzeźby, które- re przeznaczone są dla dzieci go prace również będzie można i młodzieży w wieku od 8 do 15 zobaczyć na wystawie, która do- lat. Podczas zajęć będzie możstępna jest do 24 lipca. W progra- liwość, aby poznać historię komie także wystawa malarstwa munikacji jeszcze sprzed czaIwy Kruczkowskiej-Król (dostęp- sów telefonów komórkowych. na do 25 lipca) oraz pierwsza in- Kolejną atrakcją dla najmłoddywidualna ekspozycja Ludwika szych są również zajęcia o FranFiedorowicza pt. „SZKŁO-reak- ciszku Honioku, niepełnospraw-

nym uczestniku III Powstania Śląskiego, a także o znanych i nieznanych twarzach Powstań Śląskich. Przypomnieni zostaną tu przywódcy zrywów z lat 1919-1921, a także nieznani bohaterowie, jak wspomniany już Franciszek Honiok. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, REKLAMA

W lipcu i sierpniu odbędą się tu warsztaty o królu Midasie. Będzie okazja, by poznać jego historię, ale także samemu wyzłocić repliki muzealnych zabytków. Do zabawy zaproszone są dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku, obowiązują zapisy pod numerem telefonu 783 560 006, a ich koszt to symboliczna złotówka. Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum w Gliwicach lub na miejscu.

Katowice

Muzeum Śląskie Dla najmłodszych Tradycyjnie w czasie wakacji Muzeum Śląskie zaprasza na specjalnie przygotowane letnie warsztaty podczas półkolonii dla grup zorganizowanych. Rozpoczęcie już 25 czerwca, zajęcia odbywać się będą od wtorku do piątku. Wśród atrakcji zwiedzanie następujących wystaw: – „Bliskie, choć z daleka”: skąd pochodzą mamuty? Czy muflon to to samo co koza? Czy każdy pies ma naturę kanapowca? Wystawa „Bliskie, lecz z dalekiego świata” przybliża tematykę udomowienia zwierząt oraz zapoznaje z losami zwie-

WAKACJE 2019

rząt na przestrzeni wieków. Zajęcia kończy zabawa plastyczna dostosowana do wieku dzieci. – „Na tropie Tomka”: gdzie ukrył się Tomek? W co przemieniał się szaman z Ameryki Południowej? Kiedy Apacze palili fajkę pokoju? Na te oraz inne pytania znajdziecie odpowiedzi poznając pięć kontynentów na wystawie „Na tropie Tomka”. Każdy z podróżników zostanie wyposażony w pakiet odkrywcy, który umożliwi mu rozwiązanie zagadki. – „Zajawka”: czym jest tag? Jak zrobić wlepkę? Na kulturę hip hopu spojrzymy przez pryzmat graffiti. Zajęcia odbywają się na wystawie „Zajawka” przybliżającej odbiorcom śląski wymiar tej kultury. W czasie spotkania uczestnicy wykonają własną wlepkę. Oprócz tego Muzeum zaprasza na warsztaty pszczelarskie, które odbywać się będą przy otwartych ulach. Uczestnicy biorą udział w typowych pracach pszczelarskich z udziałem żywych owadów. W trakcie warsztatów omówiony jest w skrócie proces zapylania roślin, zasady bezpieczeństwa, sprzęt pszczelarski, otwierane są ule. Będzie można znaleźć: nakrop, miód, poszyty miód, pyłek, pierzgę oraz jaja, larwy (czerw otwarty), poczwarki (czerw zamknięty), trutnie, robotnice i matki. Szczegóły, opłaty oraz rezerwacje pod numerami telefonów: 32 213 08 36, 690 455 949

lub mailowo: lekcjemuzealne@ muzeumslaskie.pl Dla rodzin z dziećmi W wybrane dni podczas wakacji całe rodziny mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanych atrakcjach. W programie fabularyzowane zwiedzanie z zabawą, muzyką wystawy „Na tropie Tomka”, warsztaty archeologiczne na wystawie „Bliskie, choć z dalekiego świata”, warsztaty ekologiczne przy pszczelich ulach lub warsztaty plastyczne dla najmłodszych wokół wystawy „Zajawka”. Dorośli również mogą skorzystać z oferty Muzeum. W dwie soboty lipca i sierpnia Muzeum Śląskie zaprasza do Kina Kuźnia. Pod chmurką będzie można zobaczyć cztery, specjalnie wybrane filmy dotyczące muzyki, hip-hopu czy ekologii.

Katowice osiedle Nikiszowiec

Nikiszowiec jak zwykle zapraszał na Art Jarmark, czyli jarmark rękodzieła i rzemiosła, który odbył się 7 lipca, a trzy tygodnie później Odpust u babci Anny, czyli jarmark z wieloma atrakcjami z okazji patronki kościoła, znajdującego się przy nikiszowieckim rynku. Oprócz tego 13 lipca recital Moniki Szomko, a 17 sierpnia zapraszamy na monodram Sebastiana Cybulskiego pt. „Pewniak”. W Muzeum Historii Katowic na osiedlu można odwiedzić także wystawy stałe i czasową ze zdjęciami Arkadiusza Goli.


WAKACJE 2019 Katowice osiedle Giszowiec

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

zasad dynamiki Newtona. Zostaną zaprezentowane zjawiska menisku, napięcia powierzchniowego i warunki pływania ciał. Wystrzałowa zabawa z pompką i wiele innych ciekawych i odrzutowych doświadczeń. 10 sierpnia odbędą się tu zajęcia ze stałego cyklu Fizyczne Fascynacje, tym razem będzie okazja do wzięcia udziału w warsztatach z optyki. Nie zabraknie soczewek, lusterek i laserów. Będą zabawy z pryzmatem, lupą i układem soczewek. 14 sierpnia zapraszamy na Święto Energetyków, podczas którego przybliżona zostanie historia energetyki, tajemnice elektryczności, światła oraz procesu wytwarzania energii elektrycznej. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej muzeumenergetyki.pl

Na Giszowcu w lipcu odbędzie się Akcja Lato w Mieście, czyli warsztaty dla najmłodszych, na które obowiązują zapisy. Oprócz tego można tu spędzić Lato pod Lipami w pięknym, giszowieckim parku. W trzy niedziele od 14 lipca wśród atrakcji: strefa relaksu, koncerty plenerowe, warsztaty i animacje dla dzieci, a także spektakle teatralne. Pod koniec wakacji 31 sierpnia i 1 września zapraszamy na Święto Giszowca – dwa dni wspaniałej zabawy połączonej z rekreacją i uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych pozwolą mieszkańcom Katowic, Giszowca i ich gościom spędzić czas w pięknym otoczeniu parku przy Placu Pod Lipami, a przygotowany program artystyczny zadowoli wszystkich bez względu na wiek. Szczegóły i zapisy na stronie Świętochłowice internetowej MDK Szopienice- Wieże KWK Polska -Giszowiec. Do Świętochłowic koniecznie muszą przyjechać fani muzyki Łaziska Górne jazzowej. Wieże KWK Polska zaMuzeum Energetyki praszają na drugi cykl koncertów 13 lipca Muzeum Energety- – Letnie Koncerty Telewizji Jazz. ki zaprasza na warsztaty „Hy- Program wygląda następująco: dro i aero doświadczanie – wody ƒƒ 7.07 – Główny Zawór Jazzu i powietrza ujarzmianie” w ra- ƒƒ 18.07 – Semiotic Quintet mach cyklu Fizyczne Fascyna- ƒƒ 25.07 – Joanna Morea cje. Ich celem będzie przybliże- ƒƒ 8.08 – Paweł Palcowski Quintet nie poprzez edukacyjną zabawę podstawowych praw fizyki. Ustroń Tym razem temat wakacyjny, Muzeum Ustrońskie choć jak zwykle naukowy, oparPodczas wakacji Muzeum ty o liczne eksperymenty od Ar- Ustrońskie proponuje szereg chimedesa, poprzez Pascala do wystaw: – wystawę bajkowych ARTYKUŁ SPONSOROWANY

»6 ilustracji dla dzieci autorstwa Macieja Szymanowicza – polskiego grafika, designera, autora okładek i ilustracji dla dzieci i młodzieży, – „Studium form & figur” – wystawę rzeźby Ryszarda Zająca z Jeleniej Góry. Będzie okazja by podziwiać tradycyjne czepce na wystawie „Sto czepców na stulecia Państwa Polskiego”, która prezentuje zbiory Muzeum i przyjaciół instytucji – wystawę „Bal u Brevilliera i Urbana” oraz II Ustrońską Wystawę Modelarską. A pod koniec wakacji, 18 sierpnia odbędą się tradycyjne Ustrońskie Dożynki.

Zabrze

Szyb Maciej W lipcowe i sierpniowe piątki w Zabrzu na terenie Szybu Maciej będzie można wypocząć pod chmurką w strefie chilloutu. Na gości czekają wygodne leżaki, dobra muzyka, którą zagra DJ, a oprócz tego specjalnie przygotowane menu. Żarki Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn Muzeum w Żarkach podczas wakacji zaprasza na dwie wystawy. „Zabawki z dawnych lat. Czy nas kręcą?” prezentuje blisko 2000 eksponatów. Można tu zobaczyć lalki, misie, gry, domki, samochodziki. To sentymentalna podróż dla dorosłych i dobra zabawa dla dzieci. Wystawa prezentuje kolekcję Tomasza Twardowskiego z Lublina. Więcej informacji na stronie muzeumzarki.pl slaskie.pl

LATO W PEŁNI!

Zanim wyjedziesz w podróż zadbaj o klimatyzację z IPserwis

Racibórz » Sezon letni w pełni, a co za tym idzie – wyjazdy, często w długie i męczące trasy. Większość kierowców bez klimatyzacji nie wyobraża już sobie podróżowania. Ireneusz Polak z firmy IP serwis chętnie udzielił nam cennych porad o tym, jak dbać o klimatyzację. Układ klimatyzacji jest dość złożonym urządzeniem, które wymaga prawidłowej eksploatacji. Zaniedbany może nawet zagrażać naszemu zdrowiu. Jego działanie można porównać do działania lodówki. Klimatyzacja składa się ze skraplacza, który znajduje blisko wlotu powietrza z atrapy i przedniego zderzaka; parownika, który odpowiada za oddanie zimnego gazu do kanałów wentylacyjnych auta; zaworu, który jest odpowiedzialny za przejście czynnika z postaci ciekłej w gazową oraz gazu, który

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

ma niską temperaturę i chłodzi wnętrze auta. Częste używanie klimatyzacji przedłuża jej żywotność. Trzeba jednak pamiętać, aby przed jej włączeniem dokładnie przewietrzyć pojazd, ponieważ w lecie auto nagrzewa się nawet do 60 stopni Celsjusza, klimatyzacja dzięki naszej pomocy, będzie mogła pracować w sposób cykliczny. Przeglądy okresowe należy wykonywać co najmniej raz na 2 lata. Jeśli parują nam szyby lub z wentylacji wydobywa się nieprzyjemny za-

Pn.- Pt.: 8.00-17.00 Sob.: 8.00-13.00

pach, to znak, że do klimatyzacji wdarł się grzyb, który może wywołać alergie i podrażnienia dróg oddechowych. Powinniśmy wtedy jak najszybciej udać się do serwisu. IPserwis z Raciborza zajmuje się naprawą klimatyzacji w samochodach większości marek, odgrzybianiem klimatyzacji metodą ozonową oraz urządzeniem do dezynfekcji parownika i kabiny pojazdu za pomocą środka dezynfekującego oraz przeglądami okresowymi. Przegląd ma na celu

zapewnienie prawidłowej pracy klimatyzacji, a do tego konieczne jest m.in. utrzymanie szczelności układu, odpowiedniego ciśnienia czynnika roboczego oraz jego nasycenia olejem smarującym kompresor klimatyzacji. Czynnik roboczy stosowany w układach klimatyzacji jest substancją szkodliwą dla środowiska. Obsługa układu może być przeprowadzana tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby i za pomocą specjalistycznych urządzeń.

Racibórz, ul. Opawska 115 tel. 32 417 72 26, tel. kom. 501 540 278


Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

»7

WAKACJE 2019


WAKACJE 2019

»8

Pałac w Tworkowie fot. Adam Fichna/UG Krzyżanowice

SZLAKIEM

Eichendorffów i Rothschildów Racibórz » Dwie wielkie familie związane były z polsko-czeskim pograniczem. W Tworkowie i czeskich Szylerzowicach trzeba zobaczyć piękne przypałacowe parki. Obydwie miejscowości najlepiej zwiedzać rowerem. ZAMEK TWORKÓW

Najprawdopodobniej już w XIII wieku w miejscu tym znajdował się gród rycerski. Po starej warowni pozostały jedynie nieliczne ślady w postaci ciosanych kamieni w skrzydle zachodnim, najstarszym w założeniu. W kolejnym stuleciu, kiedy wieś przeszła w posiadanie rycerskiego rodu Tworkowskich, gród przebudowano na gotycki zamek, a pierwotne funkcje obronne uzupełniono o rezydencjonalne. W XVI wieku, po zakupie dóbr tworkowskich przez rodzinę Wyskotów, zamek przebudowano w duchu renesansu, akcentując jego przeznaczenie na siedzibę możnowładczą. Prace zakończono w 1567 roku, o czym zaświadcza data zachowana na detalu zamkowej wieży. Kolejni właściciele nie podejmowali szerzej zakrojonych działań związanych z przebudową zamku. Za czasów Eichendorffów (I połowa XIV wieku) powstał park. Kościelne księgi metrykalne z tego czasu zawierają jednak szereg wzmianek o funkcjach, jakie na zamku pełnili mieszkańcy wsi. W 1874 roku, kiedy zamek należał już do rodziny Saurma-Jeltsch, podjęto decyzję o przebudowie. Zlecenie otrzymał dobrze zapowiadający się wówczas architekt Karl Heidenreich. Piszący o tamtych czasach Ludwik Bielaczek nazywał ją trójskrzydłowym kolosem, istną twierdzą, wspominając, co ciekawe, o wysoko sklepionych piwnicach i niskich tajnych gankach, tchnących grozą

minionych wieków. Zamek miał bogate wyposażenie - misternie rzeźbione meble ze szlachetnego drewna, zbroje i obrazy. Do dziś przetrwało jedno malowidło nazywane Złotym Kłosem. W nocy z 8 na 9 stycznia 1931 roku w zamku z niewiadomych do dziś przyczyn wybuchł pożar. Nie podjęto odbudowy, a kolejne zniszczenia poczyniły działania wojenne z 1945 roku. W 1946 roku stan zamku oceniano jako zdewastowany w 90 procentach. Dzieła odbudowy w 2018 roku podjął się obecny właściciel - Gmina Krzyżanowice. Każdy zamek ma swoje tajemnice – z tworkowskiego ma prowadzić tunel kończący się na skraju wsi, w lesie zwanym Urbankiem.

PARK ZAMKOWY TWORKÓW

Wzmianki o parku przy zamku w Tworkowie pochodzą z czasów, gdy rezydował tu Johann Friedrich von Eichendorff (1760-1815). Miał on także poszerzyć znajdujące się nieopodal zamku stawy, po których do dziś pozostała grobla zwana Hrozą. Wśród służby tego czasu znajdujemy dworskiego ogrodnika kwiatowego Antoniego Walka, a zamkowe ogrody określane są jako rozległe. Do tego dochodziły położone w pobliżu ogrody pszczelniczy i owczarski oraz dwa młyny - leśny nad tak zwaną małą wodą wpływającą do stawów, drugi nad samymi stawami. Spadkobiercy Johanna założyli w 1839 roku w zabudowaniach dworskich browar. W 1852 roku, kie-

dy zamek należał już do rodziny Saurma-Jeltsch, browar gruntownie zmodernizowano, a w 1874 roku zaczęto w nim produkować piwo pilzneńskie. Od wiosny do jesieni, w soboty i niedziele, kursowały tu z Raciborza specjalne pociągi dowożące gości do piwiarni i ogródka piwnego. W czasach kiedy dzierżawcą browaru był Erlebach, Gustaw hrabia Saurma-Jeltsch, w niedziele i święta, udostępniał park przyzamkowy przyjezdnym bez specjalnych wcześniejszych deklaracji. W dni powszednie część parku była w dyspozycji browaru. Po zbudowaniu nieopodal stawów kręgielni, część parku udostępniana dotąd przyjezdnym piwoszom została zamknięta dla gości. Obecność obcych ludzi i hałas przeszkadzał małżonce Gustawa. W parku między studzienkami znajdowały się dawniej dwa XVII-wieczne kamienie nagrobne z piaskowca, należące do Wacława Reiswitza oraz jego małżonki Marii Eleonory von Maltzan. W nisko położonym przypałacowym parku podziwiać można dziś aleję lipową, szereg gatunków buków, wiązy, w drobnych partiach łęgowe runo, zaś wśród interesujących okazów flory zawilca żółtego i czosnek niedźwiedzi. Uporządkowanie parku w latach 2018-2019 objęło zabiegi pielęgnacyjne, uporządkowanie szaty roślinnej i nasadzenia nowych gatunków roślin. Odtworzono mały staw, a jego brzegi wzmocniono kamieniami i obsadzono krzewami rododendro-

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com nów. Z dwóch źródełek poprowadzono cieki wodne, a na jednym z nich wytyczono ścieżkę rekreacyjno-zdrowotną według założeń Kneippa, bawarskiego księdza katolickiego, proboszcza z Wörishofen, oraz elementy małej architektury dla dzieci. Rewitalizacja parku skupiona była na odtworzeniu istniejących ścieżek spacerowych wg. pierwotnych założeń parku w stylu angielskim jak również dopasowanie nowo projektowanych ścieżek do obecnego stanu parku. Ażeby nie ingerować w naturalne środowisko parku ścieżki wykonano jako nawierzchnie naturalne z mielonego kruszywa kamiennego. Ich przebieg łączy poszczególne projektowane elementy w sposób pozwalający zarówno na wypoczynek bierny jak i czynny z dodatkiem elementów edukacyjnych dla najmłodszych. Wchodząc do parku od strony południowej ścieżki prowadzą poprzez zadrzewiony teren do dwóch historycznych źródełek. Kontynuując spacer natrafiamy na oczko wodne i staw które wkomponowane są w naturalne ukształtowanie terenu i które jak wiadomo wprowadzają do swojego otoczenia arkadyjski nastrój, relaksują i uspokajają a także pozwalają czerpać przyjemność z obserwowania drobnych zwierząt zwabionych bliskością wody. Ponadto dzięki parującej wodzie zwiększa się wilgotność powietrza, co poprawia mikroklimat parku – rośliny lepiej rosną, a nam lepiej się oddycha. Idąc tym tropem dochodzimy do następnych elementów parku – są to urządzenia do wypoczynku czynnego dla dzieci oraz mamy również element związany z wodną kuracją tzw. Ścieżka Kneippa. Składa się ona z brodzika z wodą, który wykorzystywany jest do chodzenia - deptania w wodzie oraz ze ścieżki, po której chodzi się boso. Ścieżka dotykowa, jako element dydaktyczny, składa się z odcinków nawierzchni wykończonych zróżnicowanymi materiałami, takimi jak różne płyty i płytki o zróżnicowanej

Pałac w Szylerzowicach fot. Adam Fichna/UG Krzyżanowice

gładkości, piasek, żwiry, kora, i inne. Po ścieżce tej poruszamy się boso i służy ona do masażu i stymulowania wrażeń dotykowych stóp po wyjściu z wody (ścieżka bosych stóp) oraz poznawaniu, odbieraniu natury wszystkimi zmysłami poprzez ww. ścieżkę leśną o różnorodnej nawierzcni.

PAŁAC ŠILHEŘOVICE

Pierwszy, renesansowy zamek zbudowano tu w XVI wieku. Należał do panów z Wrbna. Budowlę wzmiankuje dokument z 1609 roku. W 1787 roku majętności przeszły we władanie Johanna Friedricha von Eichendorffa. Na początku XIX wieku kazał on wznieść nowy, trójskrzydłowy pałac z kaplicą, przenosząc się tu z Tworkowa. Do budowli przylegał park, w którym, oprócz dorodnych okazów drzew ozdobnych, rosły także drzewa owocowe. W pobliżu tylnej części zamku znajdował się ogród warzywny i sad owocowy. W ogrodzie było kilka szklarni, w tym jedna, w której podobno rosły nawet ananasy. - Pewnego dnia poszliśmy wśród stada bażantów na spacer do parku. Przysłuchiwałem się pieśniom Wilhelma śpiewanym do gitary, na której grała nasza kuzynka (właściwie ciotka) Philippina hrabianka d’ Hoverden (interesująca znajomość) - wspominał poeta Joseph von Eichendorff, który z bratem Wilhelmem odwiedzał wuja Joahanna w Szylerzowicach. W 1844 r. majętności nabył żydowski bankier z Wiednia, baron Salomon Mayer von Rothschild. Rodzina uczyniła pałac miejscem towarzyskich spotkań. W okolicznych dobrach urządzano głośne polowania. Istniała tu największa ponoć w Europie bażanciarnia, a lokalna prasa rozpisywała się gęsto o gościach Rotschildów i liczbie zwierzyny na rozkładzie. W 1878 roku rozpoczęto przebudowę pałacu, nadając mu styl neobarokowy, zachowany do dziś. Z tarasu prowadzą dwubiegowe schody do alejki spacerowej, z której trawiasty stok doprowadza do stawu z fontanną i an-

tyczną grupową rzeźbą w środku. W parku powstał pałacyk myśliwski zbudowany na wzór domku z piernika (dzisiaj służy jako restauracja), oranżeria, szklarnie, domki dozorców przy bramach wjazdowych ostrawskiej i bogumińskiej, mleczarnia oraz stajnia. Pierwotny park został pomniejszony po II wojnie światowej do 86 hektarów. Znajdują się tu trzy stawy. Już w 1968 r. opracowano plany urządzenia tu pola golfowego, pierwszego w krajach demokracji ludowej. Pole to, mające 18 dołków na obszarze 50 ha, zostało oddane do użytku w 1970 r. W 1906 roku wybitny śląski przyrodnik, prof. Theodor Schube, wskazywał w swoim Waldbuch von Schlesien, na liczne okazy dendroflory w szylerzowickim parku. Wymienił m.in. rosnący tuż przed pałacem buk pospolity odmiany czerwonolistnej, Fagus sylvatica f. ‘Purpurea’ o obwodzie pnia 350 cm, ponadto sosny wejmutki, Pinus strobus L., jałowce, Juniperus sp., dęby (największy z pniem o obwodzie 523 cm) czy buki o obwodach od 360 cm do 380 cm.

ANGIELSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Na początku XVIII wieku w Anglii powstał nowy styl parku czy ogrodu, który w odróżnieniu od popularnego do tej pory parku w stylu francuskim, oznaczał powrót do natury. Kompozycja parku angielskiego wystrzega się geometrycznych kształtów, aby krajobraz wyglądał jak najbardziej naturalnie. Podczas gdy w parku typu francuskiego dominuje architektura a roślinność i woda są całkowicie podporządkowane architektonicznemu planu, tak w parku angielskim architektura przemienia się w kompozycję krajobrazową. Podstawowym elementem parku angielskiego są przykaszane trawniki znajdujące się na rozległych łąkach, kontrastujące z wodami i lasem w tle. Bywają dopełniane skupiskami drzew, gaikami na pofałdowanym terenie, elementami przypominającymi starożytne zabytki - rzeźby, fontanny, mo-


Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com sty i inne malownicze obiekty architektoniczne. W parku angielskim celowo tworzy się obrazy, które wywołują wrażenie zmieniającego się krajobrazu i iluzji przestrzenności parku. Tam, gdzie to możliwe, tworzy się widoki pozwalające dostrzec bardziej odległy krajobraz. Šilheřovicki park zamkowy jest przykładem mistrzowskiej kompozycji, która jest ewenementem w Europie Środkowej i bez zbytniej przesady można go porównać do najpiękniejszych parków krajobrazowych w Anglii. Šilheřovicki park znajduje się na wysokości od 211 do 241 m n.p.m., średnia roczna temperatura wynosi 8,6°C.W parku znajdują się trzy typy lasu: 1. Niższe, bardziej suche i cieplejsze tereny z grądem, przy górnej granicy istnieje ry-

Park w Szylerzowicach fot. Adam Fichna/UG Krzyżanowice REKLAMA

»9

WAKACJE 2019

W parku zewidencjonowano ponad 5 000 drzew, szkieletowymi drzewami są dęby i lipy. Park zamkowy w Šilheřovicích jest w Europie znanym miejscem bytowania Pachnicy dębowej na terenie obszaru Natura 2000 i ze względu na fakt, iż gatunek jest zagrożony wyginięciem, wspomniany obszar Natura 2000 włącznie z przyległymi alejami lipowymi jest tzw. Terenem pod szczególną ochroną. Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) jest gatunkiem dużego chrząszcza o wielkości 24 - 30 mm, który składa jajeczka w próchnowiskach dziuplastych starych drzew liściastych. Jego cykl rozwojowy trwa kilka zyko zalewania terenów. Cha- tutaj jednak typowego przed- reny znajdujące się na bar- lat, larwy osiągają wielkość 90rakteryzuje się spontanicznym stawiciela grądu, Klonu polne- dziej wilgotnych stanowiskach 100 mm. Najbliższymi krewnyodrostem dębów letnich (Quer- go (Acer campestre). z grądem i buczyną. Typowym mi pachnicy są kruszczycowacus robur) i lip (Tilia). Brakuje 2. Wyższe, chłodniejsze te- przedstawicielem jest buk leśny te (Centonini) i rohatyńcowate (Fagus sylvatica). Pozostała ro- (Dynastini). Gatunek jest zagroślinność drzewiasta pojawia się żony przede wszystkim z powow nieznaczącej proporcji, nie Park w Szylerzowicach istnieje zagrożenie zalewowe. fot. Adam Fichna/UG Krzyżanowice 3. Tereny z podwyższonym poziomem wód gruntowych gdzie pojawiają się olchy a nawet olchy jesionowe. Typowymi przedstawicielami są olcha lepka (Alnus glutinosa), olcha szara (Alnus incana) oraz jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) z wysoką frekwencją pozostałej roślinności drzewiastej w postaci klonu jaworu (Acer pseudoplantus), betuli (brzoza), Populusa tremula (topoli czarnej). Tereny te są niestabilne, zagrożone. Park w Tworkowie fot. Adam Fichna/UG Krzyżanowice

du prowadzonej gospodarki leśnej, wycinki starych drzew, wywozu z lasu leżących mas drewna oraz stosowania środków owadobójczych. W šilheřovickim parku oznaczono 79 drzew odpowiednich do potencjalnego rozwoju pachnicy, z czego w 10 drzewach potwierdzono faktyczną obecność pachnicy. W ramach zagwarantowania ochrony gatunku ograniczono wycinkę starych drzew liściastych z rozwiniętymi dziuplami włącznie z zakazem wycinki kikutów pni drzew. W sytuacji gdy dojdzie do samoczynnego złamania drzewa lub do jego obumarcia należy pozostawić kikut pnia na miejscu, ponieważ drzewo oferuje odpowiednie warunki do rozwoju pachnicy nawet kilka lat po obumarciu. materiały UG Krzyżanowice


WAKACJE 2019

» 10

Niech nas prowadzi święty Jakub Od Santiago de Compostela do Raciborza Pielgrzymi na rowerach pojawią się w Raciborzu 20 lipca. Przyjadą specjalnie do kościoła św. Jakuba, by otworzyć znaczący odcinek szlaku pielgrzymkowego biegnącego przez Polskę i Morawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Niebawem pojawią się też na ulicach miasta znaczki żółtej muszli na błękitnym tle – pisze Artur Wierzbicki. Droga św. Jakuba istnieje historycznie od ponad tysiąca lat, a Racibórz właśnie reaktywuje swoją bytność na tym szlaku. Jest ona jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Nie podążają tymi szlakami rozśpiewane grupy pielgrzymkowe, a raczej pojedynczy wytrawni podróżnicy lub małe 2-3 osobowe zespoły. Pielgrzymi noszą w widocznym miejscu muszelki przy sobie, aby odróżnić się w ten sposób jako wędrowcy lub pielgrzymi Drogi św. Jakuba. Różne są powody, dla których wyrusza się w drogę. Na stronach internetowych dotyczących tej duchowości w drodze można przeczytać wiele interesujących informacji i świadectw. Jakubowe pielgrzymowanie nie jest bezcelowym wędrowaniem, zwiedzaniem, towarzyską przygodą. Pielgrzym REKLAMA

jest otwarty na to, co nieoczekiwane, wie, że Boże Drogi są drogami niespodzianek, które w sercu podróżnego mogą o wiele więcej zdziałać, aniżeli on sam może obmyślić. Nie chodzi tylko o wymiar fizyczny. Stąd jego wdzięczność za wszystko, co otrzyma w drodze; za gościnność, za spotkania z drugimi, za modlitwy. Taki jest jakubowy pielgrzym. Nie każde miasto ma kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego i nie każda miejscowość z kościołem jakubowym ma tradycje pielgrzymkowe sięgające średniowiecza. My mamy. Może ktoś widział mosiężną muszlę na ścianie katedry w Opolu lub we Wrocławiu, a może nawet w Sanktuarium na Górze Świętej Anny? Od 20 lipca 2019 r. taka sama mosiężna muszla będzie zamocowana w kościele dominikańskim w Raciborzu. Warto dodać, że ta Msza św. w sobotę 20 lipca o godz. 15.00 będzie sprawowana ku czci św. Jakuba z obrzędem błogosławieństwa muszli i drogi jakubowej, nowo otwartego odcinka raciborskiego. Warto przyjść. Trzeba przyjść. Ciekawostką jest, że jakubowe szlaki są znakowane tylko w jedną stronę, ku Hiszpanii. Camino de Santiago (Droga Świętego Jakuba) jest szlakiem pątniczym

prowadzącym z Twojego domu do katedry w Santiago de Compostela w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii. Możesz pokonać Camino z Polski w całości jednorazowo (pieszo zajmuje to około 5 miesięcy, a rowerem około 30 dni) lub wybrać krótszy, dowolny odcinek szlaku. Jeśli zapytamy na Facebooku, to znajdzie się niejeden znajomy, który był przy grobie św. Jakuba Starszego Apostoła w katedrze w Santiago de Compostela i podążał galicyjskim szlakiem. Szlaki jakubowe przeżywają swój renesans dzięki św. Janowi Pawłowi II, który 9 listopada 1982 roku w Santiago de Compostela wygłosił tzw. Akt Europejski, nawołujący do duchowego odrodzenia wokół idei Camino de Santiago. Jednym z pierwszych impulsów do odbudowy szlaków w naszym regionie było podpisanie przez bp. Andrzeja Czaję i abp. Jana Graubnera porozumienia o współpracy między Diecezją Opolską i Archidiecezją Ołomuniecką w czerwcu 2012 roku. Byłem na tej konferencji. Kościół zwracał uwagę na duchowość, natomiast obecni opolscy samorządowcy na potencjał turystyczny. Przedstawiono nawet finansowanie z programów europejskich na

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com to przedsięwzięcie. Pieniądze na turystykę, ale z możliwością finansowania remontów zabytków, czyli kościołów. Teraz szlak do Raciborza doprowadzają szlachetni zapaleńcy. Szczególne podziękowania dla Stowarzyszenia „Peregrini Opolienses - Pielgrzymi Opolscy”. Rok lub dwa lata temu Krzanowice oznakował Górnośląski Klub Przyjaciół Camino. Potem byli nawet na pl. Okrzei w Raciborzu, by prosić o pomoc w znakowaniu Raciborza i okolic. Wyszło jednak, że szklak w Raciborzu z pomocą Prezydenta Raciborza otwiera grupa opolska. Generalnie pieczę nad szlakami w Polsce sprawuje ponadregionalne stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Są w nim zaangażowani świeccy działacze i księża. Jest też parlament zrzeszający wszystkie pomniejsze stowarzyszenia. „Powrót” Raciborza na szlak trzeba szczególnie zawdzięczać ks. prof. zw. Norbertowi Widokowi (Wydział Teologiczny UO), absolwentowi raciborskiego liceum im. Kasprowicza, a urodzonemu w Krowiarkach. Aby być pielgrzymem nie trzeba dojść do Galicji. Już pisałem, że można pokonać dowolny odcinek szlaku. Dowolny, lecz o określonej długości. Szlak można przebyć pieszo, na rowerze, ale też konno. Tu nawiązanie do średniowiecznych tradycji. Trasa musi być udokumentowana. Trzeba posiadać legitymację stowarzyszenia i już można ko-

rzystać z dobrodziejstw szlaku, czyli z przygotowanych noclegów na polskiej trasie, ale też czeskich Svatojakubovych Cestach lub niemieckiej Jakobsweg. Pielgrzymi zmierzający z Polski na południe Europy przez Ołomuniec raczej wybiorą Racibórz, by przejść Bramą Morawską. Tak jak to było dawno, dawno temu. O wszystkim można przeczytać na stronie stowarzyszenia www. camino.net.pl/abc-pielgrzyma/. Trwają rozmowy, by legitymacje można nabywać w Raciborzu. Tu jeszcze św. Jakub nie pobłogosławił przez okno w sklepieniu niebieskim. Przedstawiłem mały zarys historyczny, ale po to by oswoić obraz wędrowca z dużą białą muszlą przytroczoną do plecaka, sakwy wędrownej lub zawieszonej na szyi. Niech nie będzie nam obce pozdrowienie „Buen camino”. Nie wspominałem jeszcze, że to nie jest jedna droga, a cała sieć dróg, które prowadzą do Galicji w Hiszpanii. Racibórz znajduje się w bardzo dobrym miejscu tych szlaków. Jesteśmy na rozdrożu. Idąc na Wiedeń pielgrzym z Polski, Litwy lub Estonii wybierze trasę przez Jasną Górę (Częstochowa) i siłą rzeczy najłatwiej będzie mu przejść przez Racibórz Bramą Morawską, o ile wybierze popularną drogę przez Austrię. Trochę inaczej można pójść od nas na Drezno królewskim szklakiem „Via Regia”, który biegnie z Kijowa przez Kraków i Wrocław a prowadzi na Niemcy. Z pewno-

ścią nie omieszka też nawiedzić kościoła św. Jakuba w Raciborzu. To trochę nieznany powszechnie rodzaj „turystyki” i duchowości chrześcijańskiej. Co jest niezwykłego w Raciborzu co umacnia nas w Drodze św. Jakuba? Niewiele jest kapliczek przydrożnych poświęconych św. Jakubowi na terenie Śląska. U nas taka kapliczka jest na ul. Rybnickiej koło prywatnego przedszkola, a ściślej na zaciszu tego przedszkola. Jest jeszcze bardziej chwalebny aspekt. W raciborskim muzeum mamy oryginalną średniowieczną muszlę pielgrzyma. Odkopano ją na raciborskim rynku w 1997 r. Stanowi ona świadectwo tego, że w naszym mieście był pielgrzym, który wrócił z Santiago. To, że Droga św. Jakuba biegła przez Racibórz jest poświadczone historycznie. W polskich muzeach jest tylko 8 średniowiecznych muszli pielgrzyma. Jedna jest w Raciborzu. Może niebawem będzie eksponowana. Napisałem na wstępie, że przyjadą na rowerze pielgrzymi do Raciborza. Przyjadą 20 lipca na godzinę 15:00 na Mszę św. Ich wyjazd z Bierawy planowany jest o godzinie 10:00. Może ktoś z Raciborza wybierze się do Bierawy, by wspólnie przejechać te 35 kilometrów i być w grupie otwierającej szlak wiodący przez Racibórz od Ujazdu do Nasiedla, a dalej na Morawy? To nie zdarza się codziennie. Artur Wierzbicki


» 11

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Po zdrowie do Arboretum

ne pod użytkownika. Gdy ktoś ma siłę tylko wisieć, może to robić, by rozprostować kręgosłup. Urządzenia te świetnie sprawdzą się także w przypadku osób o wiele bardziej zaawansowanych w treningu – dodaje D. Łomnicki. (greh)

Bramy Morawskiej

Racibórz » 10 lipca oficjalnie oddano do użytku zrewitalizowaną ścieżkę zdrowia w Arboretum Bramy Morawskiej, czyli lesie Obora. Ścieżka składa się z osiemnastu stacji. Na każdej z nich mogą ćwiczyć zarówno osoby, które dopiero co zaczynają swą

przygodę z aktywnością fizyczną, jak i te już doświadczone w wykonywaniu różnych ćwiczeń. – Tak naprawdę, wykorzystanie

tych urządzeń zależy tylko od naszej inwencji i sił – przekonuje trenujący street workout Dawid Łomnicki, pomysłodawca rewitalizacji ścieżki w ramach budżetu obywatelskiego. Ścieżka istnieje od 1974, lecz w ostatnich latach została dość mocno zaniedbana. – Jak na tamte czasy - wspomina dyrektor ArREKLAMA

Aktualności

boretum Hubert Kretek - była bardzo innowacyjna. Niestety, drewniane urządzenia wymagały częstych napraw. - Lokalizacja w terenie leśnym bardzo pomaga aktywności. Pobliskie drzewa mocno wpływają na człowieka, oczywi-

ście w pozytywny sposób. Przebywanie w takim miejscu codziennie lub choćby tylko trzy razy w tygodniu może znacząco obniżyć poziom hormonu stresu. Z raciborskiej ścieżki może korzystać każdy. Takie urządzenia zawsze są przygotowywa-

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice (parter) oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.krzyzanowice.pl zamieszczone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz do zamiany. Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeżeli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia wyżej określonego terminu prawo pierwszeństwa wygasa. REKLAMA

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Ogłoszenia

» 12

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, karton-gipsy, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów, usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczki bez BIK, bez weryfikowania w bazach BIK Poszukujesz kredytu bez BIK? Kredyty pozabankowe dostępne przez internet i bez ruszania się z domu, pożyczki z krótkim okresem spłaty udzielane na okres od 5 do nawet 90 dni, pożyczki dla osób posiadających negatywny BIK. Oferta pożyczek hipotecznych nawet do 20 000 zł na okres 60 miesięcy, e-mail: banki24@banki24.com.pl. https:// www.banki24.com.pl/kredyty-bez-bik.

KOMPUTERY Usługi Serwis/Naprawa Komputerów- Ekspresowe realizacje Komputer działa zbyt wolno ? Albo nie uruchamia się w ogóle ? Usuniemy wszystkie problemy z Twoim komputerem! Zadbamy o jego stabilne działanie i pozostałych urządzeń. 10 lat doświadczenia na rynku IT. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania! Profesjonalne podejście,diagnostyka i szybka naprawa! Tel.: 731510433.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiaREKLAMA

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego,

NA STANOWISKO:

ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com my na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom skup kasacja aut Racibórz tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.:501-525515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autozlomwodzislaw.pl.

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

+48600976466.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika APP EURO LABORA SP.J. (numer certyfikatu 14601) poszukuje na teren Holandii pracowników w branży budowlanej, metalowej, spawalniczej, motoryzacyjnej. Tylko sprawdzone oferty! Zadzwoń do nas! Kontakt: 32 417 20 56; holandia@ euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com. REKLAMA

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Pośrednictwo Dojarz/dojarka Niemcy od zaraz Poszukujemy dojarza/dojarki do pracy w ok. Leipzig. Stała, niemiecka umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą. Wynagrodzenie na początek 10,30-11,00 euro brutto. Możliwe nadgodziny. Dodatek za pracę w święta i niedzielę. Zakwaterowanie zagwarantowane w mieszkaniu. Możliwe zatrudnienie par. KRAZ 20514. Tel. kom.: 570398301, e-mail: cv@logicwork.pl.

Szukam pracy Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobą/osobami starszymi, chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507 096 731.

Za granicą Malarz-tapeciarz Niemcy polskie zespoły Niemiecka firma Zeitkraft zatrudni od zaraz malarzy-tapeciarzy. Oferujemy: niemiecką umowę, całoroczne zatrudnienie, darmowe mieszkanie, samochody służbowe, pracę z systemie 10 dni pracy 3 dni odpoczynku, 30 dni płatnego urlopu zadzwoń 722 240 044 lub wyślij CV Conexio Opole ul. Cygana 4b, e-mail: praca@conexio.pl. Opole.

RÓŻNE Sprzedam Sprzedam wózek tanio! Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy w dobrym stanie, bardzo tanio, Racibórz. Tel. kom.: 512 614 440.

Sprzedam

Opis nieruchomości:

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2). Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.:

Ogłoszenie podane jest do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32459733.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie

Sprzedam Opel Astra Sprzedam Opel Astra z 2007 r. silnik 1,3 diesel 90 KM, przebieg 205 tyś., badania techniczne do czerwca 2020 r., kolor szary metalik, stan bardzo dobry, cena 10 800 zł., zainteresowanych proszę o kontakt. Tel. kom.: 513279381.

Dom kupię

1. Zarząd Powiatu Raciborskiego, podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 959/102 o powierzchni 0,0965 ha, na arkuszu mapy 2, obręb Studzienna, zlokalizowaną przy ulicy Moniuszki 24 w Raciborzu. 2. Działka nr 959/102 zapisana jest w ewidencji gruntów i budynków jako Bi – inne tereny zabudowane o powierzchni 0,0965 ha. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00038634/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Powiatu Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: I10U – tereny zabudowy usługowej; I3KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; I9KDW – tereny dróg wewnętrznych. Równocześnie na przedmiotowej działce wrysowano: • strefy techniczne; • wodociąg. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. całkowitej 255,90 m2, o powierzchni użytkowej 145,23 m2. Istniejący budynek jest obiektem z dwoma kondygnacjami z częściowym podpiwniczeniem. Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania (kotłownia stacjonarna), wodno-kanalizacyjną. Budynek nie jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej. Szambo, do którego w przeszłości były odprowadzane ścieki, nie stanowi części składowej nieruchomości. Budynek jest niezamieszkały. 6. Terminy przeprowadzonych przetargów: 16 czerwiec 2019 r. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad). 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego 9. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

OGŁOSZENIE

Firma EKO-OKNA S.A. zatrudni do działu budowlanego Już nie musisz jechać za granicę, żeby pracować w branży budowlanej. Pracuj w dziale budowlanym blisko domu! Firma EKO-OKNA S.A. zatrudni na stanowisko: pracownik budowlany, pracownik działu instalacji sanitarnych z AutoCadem, Automatyk w dziale budowlano-sanitarnym. Szczegóły pod numerem+48324154338, e-mail: rekrutacja@ ekookna.pl, https://ekookna.pl/eko-okna-pvc-aluminium-drewno/kariera Aktualne-oferty-pracy. DOBRA PRACA W RACIBORZU!

OGŁOSZENIE

GABINET STOMATOLOGICZNY

Restauracja Opavska zatrudni kucharza, pomoc kuchenną oraz kelnera. Jeśli lubisz pracę z ludźmi w miłej atmosferze i z możliwością ustalenia godzin pracy - PRACUJ U NAS! Restauracja Opavska, Racibórz, ul. Opawska 114. Tel. kom.: 501 782 872.

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Moniuszki 24 w Raciborzu

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. najmu: działka nr 792 w Nędzy przy ul. Gliwickiej. 2. dzierżawy: działka nr 739 w Babicach przy ul. Wiejskiej.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1843

GL1R/00051917/0

Tworków a.m. 6 ul. Piaskowa 39

0.1250

B – 0,0471 R IVa – 0,0779

Brak obciążeń

Częścią składową nieruchomości jest: - budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej do remontu kapitalnego względnie rozbiórki. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter, poddasze częściowo użytkowe), częściowo podpiwniczony. Dach budynku o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową (do wymiany więźba oraz pokrycie). Fundamenty budynku murowane. Ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej ceramicznej. Budynek otynkowany na zewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym. Obecnie elewacja z licznymi ubytkami tynku – do remontu. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo – wapienne, pomalowane farbą klejową (widoczne liczne ubytki tynku, zawilgocenia ścian). Podłogi drewniane wymagające wymiany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana – do wymiany. Schody drewniane – do remontu. Brak łazienki. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej, które znajdują się w budynku, tj. instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – do remontu. Układ funkcjonalny: parter: pięć pokoi, pomieszczenie gospodarcze, korytarz piętro budynku: dwa pokoje, przedpokój, strych. Cena wywoławcza nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 55.000, 00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wysokość wadium: Wadium w wysokości 5.000,00 zł winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 9 sierpnia 2019 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 4194051 wew. 142 OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do oddania w najem gruntu o powierzchni 18m2, zabudowanego garażem nr 10, stanowiącego część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. Lekarskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4043/108 o powierzchni 1276 m2, k.m.4, obręb Racibórz, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00031596/7. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Chałupkach, stanowiącej działkę nr 49/2 a.m.1, obręb Chałupki, o powierzchni 0,2049 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00035110/5. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.


» 13

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Strabag wybrany do budowy obwodnicy Raciborza

Rafamet z nową radą nadzorczą i cennym kontraktem

997 Najpóźniej w sierpniu spodziewana jest zgoda Urzędu Zamówień Publicznych na podpisanie umowy. Potem zostanie wbita pierwsza łopata. - 11 czerwca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza. Złożył ją Strabag Infrastruktura Południe z kwotą brutto 296 121 071,20 zł. Przypomnijmy, że pozostałymi oferentami byli: 1. Konsorcjum Eurovia, Himmel, Antex - 335 515 194,19 zł 2. Intercor 355 858 380,81 zł 3. Budimex S.A. 309 805 170,68 zł 4. Konsorcjum Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 317 971 816,45 zł 5. Konsorcjum Fabe Polska - SP Sine Midas Story 348 211 765,51 zł - Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, bowiem postępowanie jest objęte tzw. kontrolą uprzednią, którą prowadzi obecnie Urząd Zamówień Publicznych. Nie mamy informacji na temat terminu zakończenia kontroli - zastrzega Ryszard Pacer, rzecznik ZDW. Spodziewana jest najpóźniej w sierpniu. Prace przy obwodnicy Raciborza mają ruszyć jeszcze w 2019 r. Zadanie obejmuje: ƒƒ budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83km, ƒƒ budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami, m.in.: ƒƒ budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów, ƒƒ budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne), ƒƒ budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów, ƒƒ budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: ƒƒ przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151, ƒƒ wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia, ƒƒ budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Policja już wie, kto prowadził audi z pola kukurydzy przy DW 916 Służby dostały wezwanie na miejsce zdarzenia w sobotę 6 lipca około godziny 5.40. Na miejscu policjanci ujawnili samochód marki audi na raciborskich numerach rejestracyjnych, którego kierowca - jadąc w stronę Samborowic - wjechał w pole kukurydzy przy DW 916 na odcinku Racibórz Ocice - Lekartów. Był też pasażer. Ten jednak zasłaniał się niepamięcią co do okoliczności zdarzenia. Wezwano strażaków. Ci przeszukali teren. Kierowcy nie odnaleziono. Mężczyzna - jak informuje rzecznik raciborskiej policji - zgłosił się na komendę w sobotę wieczorem. To mieszkaniec powiatu raciborskiego, rocznik 1982. - Tłumaczył, że był w szoku i stąd oddalił się z miejsca zdarzenia - informuje kom. Mirosław Szymański. Był trzeźwy. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Policja kieruje sprawę o ukaranie do sądu.

Nocny spacer po... samochodach Wandale ujęci!

Z uwagi na prognozowane natężenia ruchu w połowie okresu eksploatacji (2036 r.) przyjęto następujące przekroje drogi: - odcinek od DK45 w Rudniku do DW919 ul. Rudzka – droga klasy GP 1 ( jednojezdniowa), - odcinek od DW919 ul. Rudzka do ul. Sportowej w Rybniku – droga klasy GP 2/2 (dwujezdniowa).

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Tragiczny wypadek na Kozielskiej Zginęły dwie osoby

BIZNES

Spółka poinformowała w raportach giełdowych o ukonstytuowaniu się nowej rady nadzorczej oraz zamówieniu od kontrahenta z Czech. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. powołało Radę Nadzorczą spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję w następującym składzie: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński, Janusz Paruzel, Paweł Sułecki i Michał Tatarek. Z końcem czerwca spółka potwierdziła zamówienie z firmy Ryko a.s. z Czech, którego przedmiotem jest tokarka portalowa z napędem ciernym typu UFD 140N. Wartość kontraktu tu 1.199.000 euro, czyli 5.112.775,80 zł. Termin przekazania do eksploatacji obrabiarki ustalono na 28 lutego 2021 r. 

Do zdarzenia doszło 5 lipca około godz. 14.30 na skrzyżowaniu Kozielskiej i Podmiejskiej w Raciborzu Miedoni, w ciągu DK 45 Racibórz-Opole. Zderzyły się tu czołowo opel zafira i autobus raciborskiego PKS-u relacji do Ponięcic. Jak udało nam się dowiedzieć, kierowca jadącego w stronę centrum Raciborza opla zafiry (SRC), z dorosłą pasażerką i trójką dzieci, stracił panowanie nad samochodem i uderzył czołowo w jadący z naprzeciwka autobus PKS-u. Jego kierowca próbował uniknąć zderzenia kierując się w stronę pobocza, ale, niestety, bezskutecznie. Tłumaczył, że zobaczył nagle poruszającego się lewym pasem opla. Na miejsce natychmiast skierowano pięć karetek oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo akcji reanimacyjnej, nie udało się uratować 9-miesięcznej pasażerki opla oraz kierowcy, 35-letniego mieszkańca Raciborza. Policja nie publikowała tej informacji do czasu pojawienia się na miejscu rodziny. Według naszych informacji, ofiary to ojciec i córka. Na Kozielską ściągnięto prokuratora oraz biegłego ds. ruchu drogowego. Autobusem PKS podróżowało siedem osób (4 kobiety, w tym jedna w zaawansowanej ciąży, 2 dzieci, 1 mężczyzna) oraz kierowca. Pomocy udzielono trzem kobietom i jednemu, jednorocznemu dziecku, które wraz z dwoma pasażerkami zebrano do szpitala. Nie ma oficjalnego komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu co do przyczyn zdarzenia. Oceni to biegły. Policjanci ruchu drogowego pracowali pod nadzorem zastępcy naczelnika WRD KPP Racibórz. Świadkiem ma być kierowca motocykla, który widział zdarzenie. W akcji brali udział strażacy zawodowi oraz ochotnicy. Poza udzieleniem pomocy zabezpieczono także lądowiska dla śmigłowców. Działania nadzorował komendant powiatowy mł. bryg. Jarosław Ceglarek. red., fot. redakcja, czytelnicy

REKLAMA

Po północy 6 lipca raciborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 28 lat, którzy uszkadzali samochody na Ocickiej i Opawskiej. Mężczyźni, obaj z Raciborza, byli nietrzeźwi (około 2 promile każdy). Idąc nocą Opawską i Ocicką wskakiwali na samochody. Jak dotąd policja ustaliła siedem uszkodzonych pojazdów. Właściciele trzech zgłosili się już na komendzie. Zatrzymanie było możliwe dzięki szybkiej reakcji świadka a jednocześnie poszkodowanego, który powiadomił oficera dyżurnego i przekazał rysopisy wandali. Straty spowodowane działaniem zatrzymanych oszacowano na kwotę kilkuset złotych. REKLAMA

Aktualności

REKLAMA


Rozrywka

» 14

21 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK IM. MIASTA ROTH KONCERT LETNI: NAIRA AYVAZYAN I TOMASZ BIAŁEK, RACIBORSKA ORKIESTRA DĘTA „PLANIA”

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborska Orkiestra Dęta „Plania” istnieje od roku 1946. Zespół uczestniczył w wielu przeglądach orkiestr dętych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, zajmując wysokie lokaty. Orkiestra wiele razy koncertowała w Polsce i za granicą, m.in. na Europejskich Spotkaniach Folkloru w Gemünden, na spotkaniach Raciborzan w Roth oraz na festiwalu w Purmerade w Holandii, gdzie osiągnęła swój największy sukces - komisja wystawiła orkiestrze ocenę bardzo dobrą. W roku 2001 zostało powołane Stowarzyszenie pod nazwą: Raciborska Orkiestra Dęta „Plania”. Orkiestra posiada szeroki repertuar utworów od muzyki klasycznej po rozrywkową. Wstęp wolny

Naira Ayvazyan - absolwentka Prywatnej Szkoły Operowej A. Teligi. Urodziła się i wychowywała w Armenii. Będąc w Polsce, podjęła naukę w PSM II st. w Gliwicach, w klasie śpiewu solowego. Naira Ayvazyan jest uczestniczką wielu festiwali, konkursów oraz kursów wokalnych. Obecnie koncertuje po całej Polsce, wyśpiewując repertuar operowo-operetkowy. Tomasz Białek pierwsze kroki na scenie stawiał zdobywając laury w konkursach dla młodych talentów. W 2000 roku rozpoczął naukę w Państwowym Policealnym Studium Zawodowym Wokalno-Baletowym w Gliwicach. Współpracował z Teatrem Muzycznym w Gliwicach. W swoim dorobku ma wiele ról pierwszo jak i drugoplanowych.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

UWAGA

NOWOŚĆ W RCI! W wypożyczalni rowerów, działającej przy RCI, do kompletu 6 rowerów dołączyły 2 nowe, solidne hulajnogi miejskie. Wreszcie hulajnogi idealne nie tylko dla młodzieży, ale też dla dorosłych i starszych dzieci. Można nimi wybrać się na szybkie zwiedzanie miasta lub po prostu przejażdżkę z ciekawości. Zasady wypożyczenia hulajnogi są takie same, jak wypożyczenia rowerów - należy mieć ze sobą dokument tożsamości i podpisać kartę wypożyczenia. Koszt to 5 zł za godzinę. Zapraszamy do Raciborskiego Centrum Informacji przy ul. Długiej 2 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00, a w weekendy i święta od godziny 11.00 do 18.00

RCK RDK (Chopina 21) - od poniedziałku do piątku: 9.00 - 13.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38) - od poniedziałku do czwartku: 9.00 - 13.00

REKLAMA

Malinowa Ambrozja Największa siła tego deseru jest w prostocie, można go zrobić z truskawkami, jagodami lub innymi miękkimi owocami. • • • • •

450 g mrożonych malin 2 łyżki cukru pudru 400 g śmietankowych lodów 200 ml śmietany kremówki 30% 1 łyżeczka cukru waniliowego

Maliny rozmrozić i zmiksować z cukrem pudrem, po czym wlać po równych porcjach do 4 szklanek o pojemności 350 ml. Szklanki z musem włożyć do lodówki do schłodzenia. Następnie do każdej porcji zimnego musu włożyć 100 g lodów. Zimną kremówkę ubić na sztywno, włożyć do rękawa cukierniczego i wycisnąć rozetkę na każdej porcji lodów.

www.smakiweroniki.pl


» 15

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

49.90 zł

29.90 zł

Śniadanka z czterech stron świata - V. Lewis REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozrywka


Reklama

» 16

Piątek, 12 lipca i 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tajemnice Gór Sowich – odkryj magię tego, co dotychczas nieznane…

Racibórz » Klub Podróżnika ORINOKO zaprasza do wspólnego odkrywania nieznanych historii, tajemniczych miejsc i wyjątkowych zabytków położonych w najstarszej części Sudetów. Góry Sowie to jeden z najciekawszych, a ciągle jeszcze mało znany zakątek Dolnego Śląska. Spotkamy tu górskie twierdze, opuszczone szyby kopalń, wyjątkowe pałace, podziemne miasto z czasów II wojny światowej, no i wspaniałe widokowe trasy górskie...

Na wycieczkę w Góry Sowie wyruszymy z Rybnika i Raciborza w weekend 27/28 lipca br. W programie naszej imprezy znajdą się między innymi: TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA

jedyna ocalała twierdza górska na terenie Polski. W programie zwiedzanie Fortu Donjon, spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego Regimentu Srebrnogórskiego, pokaz strzelania z pistoletu skałkowego, zwiedzanie XVIII-wiecznych kazamat, dziedziniec i korona fortu).

KOPALNIA WĘGLA W NOWEJ RUDZIE

w programie zwiedzanie wyrobisk górniczych, przejazd pierwszą w Polsce koleją podziemną i sale wystawowe w Muzeum Górnictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: WWW.ORINOKO.PL/GÓRY_SOWIE

PODZIEMNE MIASTO GŁUSZYCA – OSÓWKA

ostatnia i największa kwatera Hitlera wybudowana w czasie II wojny światowej. Jej przeznaczenie do dzisiaj pozostaje nieznane...

REKLAMA

SPECJALISTYCZNE CENTRUM REHABILITACJI

- najwyższe STANDARDY LECZENIA

najlepszych lekarzy i fizjoterapeutów z miłą atmosferą i otwartością na indywidualne potrzeby pacjentów. Nieustan-

nie się rozwijamy, stosujemy nowe rozwiązania terapeutyczne, aby poprawić standard życia naszych pacjentów.

Racibórz, ul. Lwowska 9 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 tel. 32 454 34 58 mgr Paweł Lociński fizjoterapeuta tel. 691 709 195

piękna, łagodna trasa (ok. 1,5 godziny), na szczycie 100 letnia wieża widokowa, z której roztacza się wspaniała panorama Sudetów, Niziny Śląskiej i Czech.

dr Marek Sroka specjalista fizjoterapii tel. 603 129 454

ZAMEK KSIĄŻ

najpiękniejszy zamek i pałac na Śląsku - w programie zwiedzanie palmiarni oraz trasy historycznej zamku i pięknych tarasów kwiatowych.

Zapisy i informacje udzielane są w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E’Leclerc) od poniedziałku do piątku w godz 9.00 – 17.00, a w soboty 9.00-13.00.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fizjo-med to ośrodek skupiający specjalistów zajmujących się pacjnetami z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Nasz zespół tworzą fizjoterapeuci, lekarze specjaliści. Naszym głównym zadaniem jest leczenie urazów i dysfunkcji ciała pacjenta poprzez odpowiednio dobraną i zaprogramowaną rehabilitację. Tworzymy przyjazny standard opieki terapeutycznej, lekarskiej i diagnostycznej. Łączymy fachową wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje

WIELKA SOWA (szczyt)

mgr Michał Kotula fizjoterapeuta tel. 519 864 700

KOŚCIÓŁ POKOJU W ŚWIDNICY

największy drewniany kościół w Polsce.

Telefon: 515 739 642

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 27-2019-[541]  

Nasz Racibórz 27-2019-[541]  

Advertisement