Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 1 lutego 2019 r. ı Rok XII nr 5 (519) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

PKP chce zlikwidować PRZEJAZD KOLEJOWY W CIĄGU ULICY ŁĄKOWEJ! Racibórz » Ma do tego dojść w ramach przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. Inwestycja to część większego projektu pod nazwą „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”. PKP PLK wybrały już wykonawcę dokumentacji projektowej. Firma WYG International Sp. z o.o. z Warszawy ma na to czas do końca października tego roku. Koszt to 3 493 200 zł. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

BEZ DOBREJ KOORDYNACJI LEŻYMY Na horyzoncie pojawia się wiele ciekawych projektów dla Raciborza. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyłoni wkrótce wykonawcę obwodnicy od Miedoni wzdłuż Ulgi do Rybnickiej. Miasto chce przygotować formalne podłoże pod budowę odcinka południowego, od Sudoła do Piaskowej. Jednocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do przebudowy stacji Racibórz, wnosząc o zamknięcie przejazdu kolejowego na Łąkowej. W zamian chcą umożliwić tranzyt przez jeden z wiaduktów, co wiąże się z ich pogłębieniem do wysokości 4,5 metra. O planach PKP PLK było wiadomo od jesieni 2017 r. Niestety, jak się okazuje, nie w Raciborzu - w ratuszu ani w powiecie. To dlatego radni wyrażają dziś zdziwienie tymi planami, tym bardziej, że w tym roku ma ruszyć modernizacja ulic Łąkowej-Kościuszki, gdzie pierwszeństwo zyskają jadący od pl. Konstytucji 3 Maja do Rafako, czyli trasą, której w planach PKP PLK docelowo ma nie być. Od nadmiaru głowa nie boli brzmi stare porzekadło. W tym przypadku się to nie sprawdza. Pilne i koniecznie staje się zorganizowanie forum, na którym wszystkie instytucje planujące inwestycje w raciborski układ drogowo-kolejowy powinny usiąść i poczynić uzgodnienia, a przede wszystkim poinformować się nawzajem o planach i zamiarach. Tylko wtedy inicjatywy miasta, powiatu, województwa i kolei będą spójne. Wiadukty w Raciborzu bez wątpienia wymagają przebudowy, a skoro chcemy budować obwodnicę od Sudoła przez Płonię do Piaskowej, to

Piątek, 1 lutego

PKP chce zlikwidować

przejazd kolejowy w ciągu ulicy Łąkowej! DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

przecież nie da się tego zrobić z ominięciem linii kolejowej z Raciborza do Chałupek. Docelowo rysuje się więc nowa trasa tranzytu przez Racibórz. Może nie warto więc upierać się przy zachowaniu przejazdu na Łąkowej, lecz wynegocjować dobre przebudowy wiaduktów i jednocześnie mieć w PKP sojusznika w rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Austostrad, bez której pomocy finansowej trasy od Sudoła zbudować się nie da. Może warto też dorzucić PKP budowę wiaduktu na wysokości ul. Nad Koleją na Ostrogu, który łączyłby dwie strefy gospodarcze miasta. Przepust pod torami już tu jest, tyle, że dla rowerów. Może warto głośno powiedzieć, że zamiast odbudowy mostu Ciechowice-Grzegorzowice przydałaby się finansowana przez rząd budowa drugiego mostu nad Ulgą, łączego Piaskową z Brzeską. To ważne, strategiczne inwestycje dla miasta, które wymagają koordynacji. Dziś widać jak na dłoni, że jej nie ma i stąd to ciągłe zaskoczenie radnych i pytania, na które nie można znaleźć logicznej odpowiedzi!

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

- W ramach zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwróciły się z propozycją do Urzędu Miasta w Raciborzu dotyczącą likwidacji przejazdu na ulicy Łąkowej w Raciborzu. PLK zaproponowały budowę podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w miejsce przejazdu oraz przebudowę pozostałych obiektów inżynieryjnych w granicach stacji Racibórz. Aktualnie prowadzimy rozmowy z Urzędem Miasta w Raciborzu w celu uzgodnienia tej sprawy - informuje nas Katarzyna Głowacka, specjalista Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ratuszu potwierdzają, że rozmowy trwają. PKP PLK zapewnia, że tranzyt przez Racibórz ma się odbywać poprzez istniejące wiadukty, w tym przy Eichendorffa. Mają być pogłębione i umożliwić przejazd pojazdów o wysokości 4,5 metra. W przypadku Bosackiej-Rybnickiej PKP musi się porozumieć z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który ma już Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - modernizację DW 935 od Ronda Solidarności wzdłuż Reymonta, pl. Mostowego, Bosackiej w kierunku Kornowaca. Dodajmy, że oprócz samej stacji Racibórz, przebudowana zostanie infrastruktura na od-

cinku ok. 2,5 km. Sam wjazd na stację od strony Kędzierzyna-Koźla/Rybnika zostanie przebudowany w sposób pozwalający podnieść prędkość wjazdową w perony stacyjne. Poprawione zostaną łuki i rozjazdy dostosowując je do prędkości od 60 km/h do 80 km/h oraz skrajnie torów. Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych dla pociągów osobowych – 120 km/h i pociągów towarowych – 100 km/h. Mimo ograniczenia do 120 km/h, cała infrastruktura w kierunku Chałupek będzie i jest obecnie przygotowywana do parametrów 160 km/h, które w przyszłości może będą wprowadzone.

Radni zaskoczeni Racibórz » Po samorządowcach powiatu, również na sesji Rady Miasta dopytywano o plany PKP PLK związane z modernizacją stacji kolejowej i zamknięciem przejazdu na Łąkowej. Jak się okazuje, jesteśmy świadkami narodzin ważnych dla miasta projektów, ale kompletnie niespójnych. Radny Michał Kuliga uznał w środę na sesji, że trzeba powstrzymać kolej i zachęcić do modernizacji dworca. Przejazd na Łąkowej, jego zdaniem, powinien zostać. Prezydent Dariusz Polowy przyznał, że PKP PLK podtrzymują zamiar zamknięcia przejazdu, a kwestia ta stanęła w rozmowach z władzami miasta z udziałem projektanta przedsięwzięcia - WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Plany PKP PLK określił mianem „marzeń” i dodał, że

Nawarstwione problemy H2Ostróg do remontu?

Temat wywołała radna Ludmiła Nowacka, pytając, czy obecne władze planują rozbudowę aquaparku o część zewnętrzną. Projekty przygotowała poprzednia ekipa, ale nie podjęła decyzji o ich realizacji. Wspomniane problemy mogą spowodować, Racibórz » Powodem mają być „nawarstwione i poważne problejak dodał prezydent, konieczmy” - tak wynika z informacji prezydenta Dariusza Polowego na ność remontu całego obiektu. Z tego powodu trudno mówić dzisiejszej sesji Rady Miasta. teraz o jego rozbudowie. Użytkownicy H2Ostróg skarPrzypomnijmy, z powodu rencji prasowej prezydent wspo- żą się nie tylko na problemy bakterii Legionella od 13 do mniał o wadach w konstrukcji z utrzymaniem czystości, ale 28 grudnia zeszłego roku aqu- H2Ostróg. Dziś na sesji mówił również częste awarie i usterapark przy Zamkowej był za- już o „nawarstwionych proble- ki urządzeń. (w) mknięty. Na styczniowej konfe- mach” dodając, że są poważne.

na razie było to pierwsze spotkanie. Radnemu Kulidze wyjaśnił, że nie chodzi o dworzec, ale o stację, a to dwie różne sprawy. Kolej planuje remont dworca, ale w ramach odrębnej inwestycji (według planów rządowych ma być zrealizowana do 2023 roku). We wtorek zaskoczenia naszymi doniesieniami nie krył radny powiatowy Artur Wierzbicki, stawiając pytania staroście w kontekście remontu ulicy Łąkowej-Kościuszki (trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy). Ewentualne zamknięcie przejazdu radykalnie zmienia organizację ruchu w tym rejonie i stawia problem tranzytu przez Racibórz. Łąkowa to dziś jedyne miejsce dla pojazdów o wysokości 4,5 m. Inne opcje to pogłębienie wiaduktów

REKLAMA

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

na Rybnickiej-Bosackiej, Piaskowej-Kolejowej albo Eichendorffa (nieoficjalnie mało realne z powodu m.in. warunków wodnych). W przypadku pierwszego wiaduktu jest już gotowa dokumentacja na remont przebiegającej tędy drogi wojewódzkiej nr 935 Racibórz-Kornowac-Rybnik. Gdyby puścić tranzyt Bosacką (nierzadkie są przecież przypadki ciągników z naczepami, które blokują tu przejazd), PKP musiałaby się dogadać w sprawie projektu zamiennego z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Co ciekawe, związane z Raciborzem plany PKP PLK były znane przynajmniej od jesieni 2017 r., kiedy to ogłoszono pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projekto-

Plan Transportowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zakłada kursowanie od 2 do nawet 4 par całorocznych pociągów dalekobieżnych kończących swój bieg w Raciborzu, dlatego peron II wydłużony zostanie z 200 m obecnie do 400 m, gdzie przewiduje się obsługę relacji dalekobieżnych. Dodatkowo przewiduje się obsługę 2 pociągów regionalnych. Przy peronie na torze zakończonym kozłem oporowym przewiduje się obsługę potencjalnych pociągów regionalnych z kierunku Głubczyce/Racławice Śląskie (strona południowa). To dobra wiadomość, jeśli w projekcie wspomina się o kierunku, w którym aktualnie nie odbywa się ruch pociągów pasażerskich. Grzegorz Wawoczny, Łukasz Bordo/silesiainfotransport.pl

wej dla przebudowy naszej stacji wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. Mowa tam o wstępnej propozycji zamknięcia przejazdu na Łąkowej. Dziś na sesji okazało się, że władze miasta przystępują do prac nad obwodnicą Raciborza od Sudoła wzdłuż Płoni do Piaskowej. Ma się tu spotkać z zaprojektowaną już obwodnicą od strony Miedoni wzdłuż Ulgi do ul. Rybnickiej (ZDW Katowice ogłosiło w grudniu przetarg na wyłonienie wykonawcy). Rolą raciborskiego magistratu ma być przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia oraz uzyskanie dezycji środowiskowej. Następnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiłaby przetarg na realizację w systemie projektuj-buduj. Ta pierwsza obwodnica, „przechodząc” na wysokości Sudoła przez linię kolejową w kierunku Czech, ma się łączyć z DK 45 relacji Chałupki-Tworków-Racibórz-Opole. Jeśli powstanie, rozwiąże problem tranzytu. TIR-u będą mogły swobodnie ominąć centrum miasta. Wtedy PKP i tak zamknęłaby przejazd na Łąkowej. Może więc warto poważnie rozmawiać z PLK, wynegocjować przebudowę wiaduktów i dobre rozwiązanie z „przejściem” przez tory na wysokości Sudoła, a przejazd na Kolejowej docelowo spisać na straty? Broniąc go możemy na długo zostać z takimi płytkimi i wąskimi wiaduktami jak teraz. Grzegorz Wawoczny

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 1 lutego

»3

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU

W POWIECIE I GMINACH

Raciborzanin wśród najbardziej wpływowych prawników w Polsce Ranking opublikował 29 stycznia Dziennik - Gazeta Prawna. Raciborzanin jest na 12. miejscu. Otwierają ją sędziowie Sądu Najwyższego. - To rezultat subiektywnego wyboru redakcji - zastrzega Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP. Gazeta wzięła pod uwagę dokonania oraz wpływ na życie społeczne. To postacie nietuzinkowe oraz niebłahe w odniesieniu do roli w ważnych publicznie sprawach. Wyjęto z rankingu najważniejszych polityków, m.in. prezydenta Andrzeja Dudę, prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy ministra Zbigniewa Ziobrę. 12. miejsce zajął raciborzanin Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik ministra Zbigniewa Ziobry, dziś radny wojewódzki, członek zarządu województwa śląskiego. Wyprzedził 13. w rankingu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. DGP podkreśla, że angażował się w wiele ważnych projektów w MS (informatyzację, działanie Funduszu Sprawiedliwości, reforma prawa rodzinnego), a wysokie stanowisko pozwoliło mu uzyskać bardzo dobry wynik w wyborach do sejmiku. (w)

W lutym w Rybniku otworzą parking wielopoziomowy

W pierwszych dniach lutego, przy ul. Hallera ruszy nowo wybudowany miejski parking wielopoziomowy. Ze względu na konieczność przetestowania nowo zainstalowanego tam systemu, przez pierwsze dwa tygodnie korzystanie z parkingu będzie bezpłatne - informuje rybnicki magistrat. Po tym czasie, za godzinę parkowania zapłacimy, podobnie jak na innych miejskich parkingach – 2,5 zł. Miejsca parkingowe w nowym obiekcie rozmieszczone są na 5 poziomach obsługiwanych przez rampę ślimaka, wraz z możliwością parkowania na dachu obiektu. W gmachu znajdują się toalety, stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery. Całość jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parking wielopoziomowy oferuje 460 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miejsca te nie zwiększą przestrzeni parkingowej w mieście, ale uporządkują śródmiejską przestrzeń zajmowaną do tej pory przez samochody. Projekt i budowa parkingu kosztowały w sumie 19,4 mln zł. Na terenie placu przy ul. Hallera powstał również nowy układ komunikacyjny, którego istotną częścią jest nowa droga, łącząca parking wielopoziomowy z ul. Pocztową i Rzeczną. Co ważne, całość powstała w bliskim sąsiedztwie rozbudowywanych bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny. Koszt budowy drogi to blisko 3,3 mln zł. UM Rybnik, fot. L. Tyl

Powiat zdobył osiem milionów dotacji Pozyskanie blisko 8 milionów złotych umożliwi do roku 2023 przeprowadzenie procesu scalania łącznie 769 ha gruntów w gminach Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie. Będzie to możliwe dzięki środkom z PROW na lata 2014-2020. Oba wnioski powiatu raciborskiego zajęły dwa pierwsze miejsca na liście projektów zakwalifikowanych do współfinansowania. Realizację programu nadzoruje raciborzanin Michał Woś.

Nagrody Mieszko wręczone

Starosta i prezydent wspólnie na scenie Starosta Grzegorz Swoboda i prezydent Dariusz Polowy spotkali się 25 stycznia z zaproszonymi gośćmi i raciborzanami na dorocznym spotkaniu noworocznym w RCK. Sala była wypełniona niemal po brzegi. Wystąpił Silesian Art Collective. Koncert zaczął się od utworu „Wypijmy za błędy” Ryszarda Rynkowskiego. Starosta i prezydent z małżonkami wspólnie witali gości przed wejściem na salę. Frekwencja była spora. Spośród parlamentarzystów byli senator Adam Gawęda (PiS) oraz poseł Krzysztof Gadowski (PO). Pojawili się samorządowcy nowej kadencji. Przyszli byli starostwie Ryszard Winiarski i Adam Hajduk. Zarząd województwa reprezentował Michał Woś. Przemówienia gospodarzy tym razem były krótkie - starosta życzył zdrówka, prezydent - przywołując Platona - zaznaczył, że najważniejszy w każdym działaniu jest początek, a potem wspomniał, że podejmujemy z nowym rokiem postanowienia i zobowiązania. Z tymi ostatnimi - jak dodał D. Polowy - jest jak z właścicielami psów. Dzielą się na tych, którzy przyznają się, że śpią ze swoimi pupilami, i na tych, którzy o tym nie mówią. Podkreślił, że ich - starosty i prezydenta - postanowienia noworoczne są poważniejsze niż podejmowane dotychczas. Życzył gościom, współpracownikom, rodzinie i sobie siły, determinacji i odrobiny szczęścia. - Dobrych życzeń nigdy nie za wiele - dodał starosta, dziękując przy okazji za wkład pracy w realizację ważnych dla społeczności zamierzeń. (waw) REKLAMA

Gabriela Materzok w dziedzinie kultury, Hanna Nitefor w dziedzinie społecznej, Łukasz Kuschnik w dziedzinie promocji, Stanisław Borowik za całokształt działalności oraz Bolesław Piróg – nagroda specjalna, to tegoroczni laureaci Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2018. Współorganizatorem tegorocznej gali uhonorowania osób i organizacji za wyjątkowe osiągnięcia dla powiatu raciborskiego była gmina Krzyżanowice, a uroczystość odbyła się w Domu Weselnym „Rege” w Bieńkowicach. fot. UG Krzyżanowice

W MIEŚCIE Racibórz bez parkingowych Poborem opłat parkingowych zajmuje się wciąż ta sama firma, ale ratusz jest zdeterminowany, by dokonać zmian. Temat wyszedł na komisji budżetu i finansów Rady Miasta (28 stycznia br.). Radna Anna Szukalska w czasie dyskusji zapytała, czy miasto jest już po przetargu na pobieranie opłat parkingowych i czy może już została zawarta umowa. – Przetarg został unieważniony, gdyż w dokumentach, jakie zostały złożone były pewne braki. Wiem jednak, że obecnie zajmująca się tym firma jest jedyną zainteresowaną. W związku z tym przedłużyliśmy dotychczasową umowę, dając jednocześnie czas na uzupełnienie dokumentacji. Myślimy już jednak na poważnie, nad zmianą systemu poboru opłat za parkowanie, być może w formie elektronicznej – odpowiedział Prezydent Dariusz Polowy. (greh) REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 1 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Prezydent odwołał dyrektora OSiR-u Krzysztof Borkowski od 30 stycznia nie jest już dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Był nim od 1 marca 2016 r. - Zmiana na stanowisku dyrektora OSiR’u jest naturalną konsekwencją chęci dokonania ulepszeń w naszym mieście. Rezultatem ma być optymalizacja wykorzystania zasobów miejskich. Pan Borkowski jest dobrym pracownikiem, który pracuje w OSiR od ponad 8 lat. Funkcję dyrektora pełni już od prawie lat 3. Dodam, że nie chcemy definitywnie kończyć współpracy z panem Borkowskim. Otrzymał on propozycję pozostania w OSiR i świadczenie pracy w obszarach, w których jest najlepszy. Decyzja leży teraz po stronie pana Borkowskiego. Uważam, że potrzebne jest świeże spojrzenie na zasoby miejskie i dołożenie wszelkich starań żeby pchnąć OSiR na inny, wyższy poziom - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta. Następca ma być wyłoniony w drodze konkursu. Z naszych informacji wynika, że były już dyrektor nie skorzysta z oferty władz miasta.

Podwójny rocznik w raciborskich szkołach Zdaniem wicestarosty Marka Kupisa powiat jest przygotowany na tzw. „podwójny rocznik”, przynajmniej jeśli mowa o dowozie uczniów do szkół. - Powiat dysponuje własną spółką komunikacyjną, więc z dowozem uczniów problemu być nie powinno. Nieco gorzej ma się sprawa z miejscem w szkołach. Ciągle analizujemy trendy związane z naborem z ostatnich kilku lat. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że w liceach potrzebne byłoby zwiększenie ilości sal o jedną czwartą, z kolei w szkołach technicznych o 40%. Prowadzimy jednak rozmowy z parafiami, tak by te udostępniły nam swe salki, by niektóre zajęcia, w tym przypadku lekcje religii, przenieść właśnie tam. Dla uspokojenia mogę powiedzieć, że lekcje w żadnym z typów szkół nie będą odbywały się w soboty, bo i takie krążyły plotki – poinformował Marek Kurpis.

To nie będzie raciborskie Stodolni. Nowe plany dla placu Długosza Prezydent Dariusz Polowy zrezygnował z podpisania umowy na unijną dotację na przebudowę placu Długosza. Radni opozycji dopytywali w środę na sesji, co w zamian? - Stodolni nie jest przewidywane - dodał Polowy. Wątek Stodolni poruszył radny Paweł Rycka z Klubu Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk. Dopytywał głowę miasta o szczegóły planu na pl. Długosza skoro nie będzie realizowany projekt poprzedniego prezydenta, na który udało się pozyskać unijną dotację. Przypomnijmy, przebudowa miała kosztować blisko 10 mln zł, ruszyć w tym roku, a zakończyć pod koniec 2020 r. Na zadanie to magistrat otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,3 miliona złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 5,6 miliona, a z budżetu państwa 720 tysięcy złotych. Już podczas kampanii D. Polowy zapowiadał, że źle ocenia projekt - jak to nazwał - „kafejka i pralnia”, a jego celem jest REKLAMA

zabudowa centralnego - obok rynku - placu w mieście. Mówił o zabudowie wielopiętrowej, z wieloma funkcjami integrującymi mieszkańców. Dziś podtrzymał te zapowiedzi, prosząc jeszcze o czas na przedstawienie szczegółów. - Zobaczycie, że się opłaci dodał. Na zarzut radnych opozycji, że poprzednia wizja przebudowy placu Długosza była konsultowana społecznie, D. Polowy odparł, że skoro zapowiadał zmianę w kampanii i wygrał wybory, to uznał, że ma mandat do działań, które realizuje. Pieniądze, które miały trafić na projekt z poprzedniej kadencji, miasto chce pozyskać na inne cele. Kierunek to - jak można było usłyszeć na sesji - bulwary nad Odrą. Nieoficjalnie wiadomo, że odbyły się rozmowy z potencjalnym inwestorem, plac ma być sprzedany, później ruszy jego zabudowa (parking podziemny, funkcje usługowe), a konkrety zostaną zaprezentowane na spotkaniu z radnymi.

jazdy komunikacji miejskiej. - Darmowe przejazdy komunikacją miejską. W rezultacie więcej mieszkańców będzie korzystało z tej formy przemieszczania się. Ograniczenie ilości pojazdów na drogach i w konsekwencji emisji spalin - ten zapis z tzw. Dziesiątki Polowego przypomniał radny Paweł Rycka z Płoni. Jak się okazuje, darmowa komunikacja będzie, ale tylko dla uczniów podczas zbliżających się ferii. Co dalej? To - jak dodał prezydent będzie zależało od efektów „rozejrzenia” się nowego prezesa PK, które zajmuje się przewozami w mieście. Ten został powołany w zeszłym tygodniu. Na pierwsze wnioski i propozycje Bogdana Gawliczka trzeba więc poczekać. PK, poza komunikacją, zajmuje się także utrzymaniem czystości, zielenią miejską oraz schroniskiem. Spółka nie jest w najlepszej kondycji finansowej. Na darmowe przejazdy nie ma więc na razie co liczyć.

Nawarstwione problemy H2Ostróg do remontu?

Prezydent na samorządowej konferencji PiS w Sejmie

Powodem mają być „nawarstwione i poważne problemy” - tak wynika z informacji prezydenta Dariusza Polowego na środowej sesji Rady Miasta. Przypomnijmy, z powodu bakterii Legionella od 13 do 28 grudnia zeszłego roku aquapark przy Zamkowej był zamknięty. Na styczniowej konferencji prasowej prezydent wspomniał o wadach w konstrukcji H2Ostróg. Dziś na sesji mówił już o „nawarstwionych problemach” dodając, że są poważne. Temat wywołała radna Ludmiła Nowacka, pytając, czy obecne władze planują rozbudowę aquaparku o część zewnętrzną. Projekty przygotowała poprzednia ekipa, ale nie podjęła decyzji o ich realizacji. Wspomniane problemy mogą spowodować, jak dodał prezydent, konieczność remontu całego obiektu. Z tego powodu trudno mówić teraz o jego rozbudowie. Użytkownicy H2Ostróg skarżą się nie tylko na problemy z utrzymaniem czystości, ale również częste awarie i usterki urządzeń.

Darmowe autobusy w Raciborzu Czy prezydent spełni wyborczą obietnicę? Dopytywali na ostatniej sesji o to podczas dyskusji nad budżetem opozycyjni radni z klubu Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk, powołując się na wyborczy program Dariusz Polowego. Ujęta w budżecie kwota dopłat do komunikacji nie wskazuje, by pasażerowie mogli liczyć w tym roku na darmowe przejazdy autobusami. Trzeba jednak dodać, że została wpisana do projektu uchwały już przez poprzedniego prezydenta, który również obiecywał zniesienie biletów. - Praktyczne i stabilne połączenia autobusowe. Optymalizacja działania PK oraz PKS, aby współdziałały, a nie konkurowały ze sobą. Mniej uczęszczane linie zamiast do likwidacji mogą być obsługiwane przy wsparciu tzw. “miejskiej taksówki” – taksówka przyjedzie zgodnie z rozkładem tylko wtedy, gdy zostanie wezwana poprzez wysłanie wiadomości SMS. Usługi taksówek będą realizowane w formie outsourcingu. - Opracowanie profesjonalnego i praktycznego rozkładu

REKLAMA

26 stycznia prezydent Dariusz Polowy wziął udział w Sejmie w konferencji klubu PiS. Prezes Jarosław Kaczyński mobilizował na niej samorządowców. - Z wielkimi sukcesami dokonujemy przyspieszenia gospodarczego, socjalnego i społecznego; chcemy iść do przodu – przekonywał. Lider Zjednoczonej Prawicy w przemówieniu skierowanym do samorządowców wszystkich szczebli apelował i zagrzewał do ciężkiej pracy, która ma doprowadzić do polepszenia jakości życia Polaków. Jak podkreślił prezes PiS, obecny rząd ma na tym polu wielkie sukcesy. - Można dziś powiedzieć, że bez słów dokonujemy przyspieszenia: gospodarczego, socjalnego, społecznego. Dokonujemy go z wielkimi sukcesami. (…) W Polsce dzieje się bardzo dużo dobrego. Mam nadzieje, że te spotkania, to będzie cały cykl, będzie to pewna regularna praktyka (...) by zachęcić państwa, jednocześnie w jakiejś mierze skonsolidować nasz korpus samorządowy, ku temu, by to przyspieszenie odbywało się na poziomie regionalnym, na poziomie gmin, powiatów, żeby działała tu synergia, żebyśmy wszyscy razem szli do przodu - zaznaczył Kaczyński. - Sobota to świetny dzień na zadbanie o sprawy Raciborza. Serdecznie pozdrawiam Państwa z Sejmu, gdzie buduję kontakty i sonduję możliwości skutecznej realizacji pomysłów rozwoju naszego miasta - napisał na swoim FB Dariusz Polowy.  (w), wpolityce.pl, fot. FB/PiS REKLAMA


Piątek, 1 lutego REKLAMA

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»5

Reklama


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 1 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Czy ósemki trzeba zawsze wyrywać? A.S.

wa na jakość rozdrabniania i przeżuwania pokarmu. Jeśli istnieją wskazania do usunięcia ósemek, to najlepiej to zrobić zanim wystąpią silne dolegliwości, pojawiające się zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie. Są też sytuacje w których nie wyrywa się ósemek. Jeśli jest dużo miejsca w łuku zębowym, zęby wyrzynają się bez problemów, nie mają próchnicy i choroby przyzębia oraz właściwie się o nie dba. Zęby te mogą być później w wielu sytuacjach pomocne, gdy np. stracimy inny trzonowiec. Jeśli ząb jest prawidłowo ułożony w łuku, a częściowo przykryty dziąsłem, czasami można przeprowadzić zabieg, który polega na wycięciu dziąsła znajdującego się nad resztki pokarmów, pojawia się odległych narządów, powodu- ósemką, bez konieczności jej ognisko zapalne, które prowo- jąc wiele chorób o które byśmy usuwania. Decyzję o usunięciu podejkuje poważniejsze dolegliwo- je nigdy nie podejrzewali, np. mujemy po przeprowadzeniu ści - bakteirie przedostają się serca, czy nerek. do krwiobiegu i docierają do Brak tych zębów nie wpły- wnikliwej rozmowy z pacjen-

Racibórz » Na temat zębów mądrości jest mnóstwo nieprawdziwych mitów co do samego zabiegu oraz tego, czy koniecznie trzeba je usuwać. Zmiany ewolucyjne w budowie szczęki spowodowały, że dziś ósemki z trudem się w niej mieszczą. Zęby mądrości wyrastają jako ostatnie i już sam ten proces wiąże się z bólem, który może być spowodowany nieprawidłowym ich wyrzynaniem. Z powodu dalekiego położenia w łukach zębowych, trudniej je doczyścić i wymagają wyjątkowej uwagi. Zaniedbane szybko się psują. Poza tym, wokół zatrzymanych ósemek mogą powstawać bardzo niebezpieczne torbiele. Podstawowym kryterium decydującym o usunięciu ósemek jest rozwijająca się w zębie próchnica, która również przenosi się na sąsiadujące z nimi zę-

by. Wyrzynające się zęby mądrości mogą też przesuwać sąsiednie zęby i powodować nieprawidłowości zgryzowe, problemy ze stawami, a co za tym idzie nawet bóle głowy. Pacjenci skarżą się także na szczękościsk. Wyrastanie ósemek poza łukiem zębowym może powodować urazy błony śluzowej policzków. Są sytuacje, gdzie ósemki tylko częściowo wyrastają z dziąseł i widoczny jest jedynie fragment zęba, nad którym pojawia się tzw. kaptur dziąsłowy. To niebezpieczne dla naszego zdrowia, ponieważ dostają się tam

tem, badaniu jamy ustnej i wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego, czasami tomografii komputerowej CBCT, która daje sporo informacji o dokładnym położeniu tych zębów. Współczesna stomatologia szczyci się wykonywaniem zabiegów z pominięciem przykrych doznań przez pacjenta. Tak jest również podczas usuwania zębów mądrości – zabieg jest bezbolesny i można go wykonać przy pomocy gazu rozweselającego, więc nie ma żadnych powodów, aby się go bać!

C E N T R A S T O M A T O L O G I C Z N E www.denticacenter.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza) Tel.: 32 44 02 224 REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Racibórz ul. Jana Kochanowskiego 3, Tel.: 32 770 02 24

Wodzisław Śląski ul. 26 marca 94 a Tel.: 32 440 84 94

lek. dent. Radosław Halikowski DenticaCenter


Piątek, 1 lutego ARTYKUŁ SPONSOROWANY

»7

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Boli Cię kręgosłup?

Wiesz, że początkowo niewielki ból kręgosłupa, może przerodzić się w przepuklinę i poważnie ograniczyć jakość twojego życia? Wielu pacjentów przychodzi do fizjoterapeutów w stanie ostrym, czyli w momencie, kiedy leki już nie pomagają, i nie da się normalnie funkcjonować. Nie odpuść do takiego stanu. Leczenie

w takim wypadku jest długie i bywa, że pozostawia po sobie ślad w postaci niedowładów. Nie pozwól na to. Nie warto. Pacjenci którzy zgłosili się w odpowiednim momencie odczuwają ulgę już po pierwszej terapii. Przekonałem Cię, ale nie masz czasu ? Nic bardziej mylnego. W naszym ośrodku umawiasz się indywidualnie

REKLAMA

z terapeutą i ustalacie dogodne dla Ciebie godziny. Przyjmujemy od 8 do 21. Znajdzie się i dla Ciebie miejsce. Zaufaj specjalistom którzy są już w Raciborzu 10 lat, wyleczyliśmy już wiele beznadziejnych przypadków. Zadzwoń już teraz i umów pierwszą wizytę. Rejestracja 513-574-584. Do zobaczenia w AKSON.

Ośrodek Rehabilitacji AKSON Racibórz, ul. Kolejowa 19 Rejestracja telefoniczna: 513-574-584 REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

ZATRUDNI W RAMACH UMOWY O PRACĘ

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Wymagania: • Kwalifikacje niezbędne: • Wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu Oferujemy: • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym rozwijającym się Szpitalu, możliwość rozwoju zawodowego Wymagane dokumenty: Dokumenty potwierdzające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, list motywacyjny oraz cv opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Kontakt: Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3 47-400 Racibórz nr tel. 032-755-50-55 lub na adres e-mail kadry@szpital-raciborz.org

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Raciborski Rynek Zdrowia


WFOŚiGW

»8

Piątek, 1 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Katowice, Wrocław, Bydgoszcz… na tym nie koniec!

Na śląskich drogach pojawił się

zielony TRANSFORMERS Region » Z zewnątrz wygląda niepozornie i przypomina zwykły kontener. Jednak po uruchomieniu, rośnie niczym filmowy robot „transformers”, osiągając wymiar 15x6 m. Mowa o mobilnej stacji diagnostycznej, która od 25 stycznia działa w województwie śląskim. Najnowocześniejszy w kraju sprzęt pomoże inspektorom transportu drogowego w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi i zatruwającymi środowisko naturalne pojazdami. – Bezpieczeństwo obywateli jest absolutnym priorytetem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby najnowocześniejsza mobilna stacja diagnostyczna służyła do kontroli w naszym województwie – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas briefingu w Rudzie Śląskiej. – Bardzo dużo mamy turystów, bardzo dużo mieszkańców, a także przedsiębiorców, którzy drogami naszego regionu się poruszają. Zależy nam na tym, żeby pojazdy były sprawne i wierzę głęboko, że tak się stanie również dzięki nowej mobilnej stacji diagnostycznej – dodał wojewoda. – Ta stacja może w 100 proc. zweryfikować stan techniczny pojazdu. Będą sprawdzane układy hamulcowe, kierownicze czy stan zawieszenia, tak abyśmy mogli eliminować z polskich dróg pojazdy, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zagrożenie dla środowiska naturalnego – poinformował Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego. – Podczas takich tradycyjnych kontroli inspektorzy zatrzymują średnio ok. 7 proc. dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Po dokładnej weryfikacji z udziałem takiej mobilnej stacji najnowszej

generacji odsetek zatrzymanych dowodów rejestracyjnych znacznie wzrasta i wynosi ponad 40 proc. – dodał Gajadhur. Analizator spalin, dymomierz, szarpaki hydrauliczne, system rolek i specjalna konstrukcja – wystarczy 15 minut i mobilna linia diagnostyczna jest gotowa do prowadzenia kontroli. Sprawdzi nie tylko sprawność układu hamulcowego czy zawieszenie pojazdu, ale też głębokość bieżnika opon i jakość spalin.

Waży niespełna 8 ton, a sprawdzi 40-tonowego kolosa

Stacja jest zautomatyzowana i ma niezależne źródło zasilania. Dzięki specjalnej konstrukcji – zastosowaniu siłowników unoszących stację, obrotnicy i stalowej ramie – może zostać rozstawiona na punktach kontrolnych o niewielkiej powierzchni. Umożliwia kontrolę stanu technicznego pojazdów podlegających kontroli ITD – od taksówek, poprzez busy, autobusy aż po pojazdy i zespoły pojazdów o masie 40 ton. W pojeździe wjeżdżającym na mobilną stację diagnostyczną sprawdzany jest m.in. układ kierowniczy i hamulcowy, a dzięki zastosowaniu tzw. szarpaków hydraulicznych weryfikowany jest stan zawiesze-

nia auta. Na wyposażeniu jest również dymomierz i analizator spalin. Dodatkowo funkcjonalność stacji umożliwia wykorzystanie w trakcie kontroli także urządzeń do pomiaru poziomu ekologiczności najnowszych pojazdów. Sprawdzana jest również poprawność przeprowadzonej kalibracji tachografu. Automatyzacja procesu kontrolnego zastosowana w stacji umożliwia przeprowadzenie czynności tylko przez jednego inspektora, który ma możliwość analizy poszczególnych wyników kontroli na bieżąco, a także ich elektroniczną archiwizację. Oddana właśnie do użytku nowoczesna mobilna linia diagnostyczna kosztowała niemal 1 milion 200 tys. złotych. Urządzenie wraz z przewożącym je pojazdem zostało zakupione ze środków Wojewody Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Stacja, która będzie wspierała działania śląskich inspektorów, jest trzecią na wyposażeniu Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Pierwsza pracuje już od 2011 r. w Kujawsko-Pomorskim WITD. Kolejna trafiła w 2015 r. do Wrocławia. Efekty działania pierwszych stacji

Oszuści naciągają na czyste powietrze! „Czyste powietrze” - czytamy w komunikacie. - Od kilku dni docierają do nas niepokojące informacje o tym, że osoby/ firmy podszywają się pod pracowników/ współpracowników Funduszu i pobierają zaliczki na poczet

w 2018 r. po kontrolach w stacjach diagnostycznych ITD w 37 proc. przypadków ze względu na fatalny stan techniczny pojazdów zatrzymano dowody rejestracyjne. Dla porównania, w tym samym roku, w trakcie tradycyjnych kontroli przeprowadzonych na terenie całego kraju – bez wykorzystania mobilnych stacji diagnostycznych – ze względu na zły stan techniczny pojazdów, zatrzymanie dowodów rejestracyjnych nastąpiło w 6,7 proc. przypadków.

ŚlUW tekst, fot. FB

Zielone Czeki 2019

Region » WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - „Zielonych Czeków”. Skuteczne i efektywne kontrole

WAŻNY KOMUNIKAT!

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu

potwierdzają ich skuteczność. Umożliwiają one przeprowadzenie na drodze kontroli w stopniu porównywalnym do badania na stacjonarnej stacji diagnostycznej. Z wykorzystaniem mobilnych stacji diagnostycznych, w latach 2011–2018, przeprowadzono 8710 kontroli, które w 3610 (41,4 proc.) przypadkach zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Skuteczność i efektywność kontroli z wykorzystaniem stacji jest wysoka. Przykładowo,

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) planuje zakup kolejnych 16 nowoczesnych mobilnych jednostek diagnostycznych w ramach realizowanego projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. Zakupiono już 64 zestawy do kontroli pojazdów i tachografów, które sukcesywnie będą przekazywane wojewódzkim inspektorom. Zestawy kontrole usprawnią pracę inspektorów i zwiększą m.in. wykrywalności urządzeń służących do fałszowania zapisów urządzeń rejestrujących. Planowany jest też zakup 64 samochodów typu furgon wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Wzmocnienie potencjału poprzez m.in. zakup nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu umożliwia podpisana przez GITD we wrześniu ubiegłego roku umowa na dofinansowanie unijne projektu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wartość projektu to 62 mln zł., w tym 52 mln 700 tys. zł. to kwota unijnego dofinasowania. Pozostała część pochodzi z budżetu państwa.

pisania wniosków do Programu. Powoływanie się przez te podmioty na jakąkolwiek współpracę z WFOŚiGW w Katowicach jest całkowicie bezprawne i nieuzasadnione - informuje WFOŚiGW. WFOŚiGW Katowice

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. „Zielone czeki” to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa

śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 22 marca o godzinie 15.30. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 26 kwietnia 2019 roku.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach: ƒƒ programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, ƒƒ prace naukowo-badawcze, ƒƒ edukacja ekologiczna, ƒƒ szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ƒƒ publicystyka ekologiczna, ƒƒ działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Zapraszamy do udziału! WFOŚiGW Katowice


Piątek, 1 lutego

»9

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, kafelki, płyty kartonowo-gipsowe, zabudowa strychu, usługi ciesielsko-dekarskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat. Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie. Minimum formalności. Oferty na Oświadczenie. Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Kredyt gotówkowy, pożyczka w promocji 500zł premii Kredyt gotówkowy „Pożyczka z premią” w promocji 500 zł premii. Weź pożyczkę gotówkową na dowolny cel od 15 000 do 120 000 zł od 48 do 108 rat w znanym banku a otrzymasz 500 zł premii. Sprawdź szczegóły oferty „Kredyt gotówkowy w eurobanku - promocja 500 zł”, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. http://www.get-money.pl/aktualności/finanse/kredyt-gotówkowy-bez-zaświadczeń. Banki24 Pożyczki bez BIK, KRD i zaświadczeń Kredyty z rynku pozabankowego dostępne całkowicie online, pożyczki krótkoterminowe udzielane na 30 dni za 0 zł dla nowych klientów, kredyty dla osób w trudnej sytuacji finansowej, oferta pożyczek z gwarantem nawet do 20 000 zł na okres 5 lat, dostępne także w sytuacji zajęcia komorniczego, e-mail: banki24@banki24.com.pl. https:// www.banki24.com.pl/kredyty-bez-bik.

MOTORYZACJA Kupię Skup wszystkich samochodów bez wyjątku Racibórz Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz. Tel 664 087 328. Płacimy gotówką do 10 tys złotych. Oferujemy darmowy dojazd do klienta oraz wyceną przez telefon. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u sprzedającego. Jesteśmy legalnie działająca firmą. Pracujemy 7 dni w tygodniu. Zapraszam! Tel. kom.: 664 087 328. Złomowanie samochodów skup Racibórz tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również za-

PKS Sp. z o.o.

ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ osoby na stanowisko

KIEROWCY AUTOBUSU

z terenu powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego Wynagrodzenie od 3.200 zł brutto + premia 2400 zł

za przejście z innego zakładu pracy.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Racibórz, ul. Środkowa 5 lub wysłać na adres: kadry@pksraciborz.pl niedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. kzpkowalski.pl.

NIERUCHOMOŚCI Działkę kupię

mości, itp. Tel.: 324182156, 602310776, e-mail: marzenna-skibinska@wp.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres ścinanie drzew Ścinanie drzew: klasycznie, zwyżką, alpinistycznie. Wywóz, cięcie i frezowanie pni. Inne usługi ogrodnicze. Cięcie drzew owocowych. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Praca -Kierowca kat.B Firma z Raciborza zatrudni kierowcę z prawa jazdy kat.B na cały etat. Tel. kom.: 324152317.

nie), logistycznego (obsługa magazynu). Oferujemy: praca w pełnym, 3/4 lub 1/2 etatu, stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość rozwoju osobistego, atrakcyjne wynagrodzenie.Tel. 694 886 663, e-mail: sgs@sgs-service.com.pl Praca na plaży! Firma z Raciborza zatrudni osobę do prowadzenia Plaży nad Odrą w sezonie letnim, od maja do września. Szczegóły pod numerem tel.: 668 833 379.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicz, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl. REKLAMA

Prace wykończeniowe Zatrudnię samodzielnego szpachlarza malarza montera ścian gipsowych oraz sufitów mineralnych. Praca w okolicach Raciborza-Kornice zapewniam dojazd. Stawka godzinowa do 19 zł w zależności od umiejętnośc. Tel. kom.: 733539074, e-mail: raf-maxbud@wp.pl. Zgłobice. Firma SGS-Service sp. z o.o. z Raciborza poszukuje pracowników do działów: handlowego (prowadzenie sprzedaży, fakturowaREKLAMA

Kupię działkę budowlaną w Rudniku. Tel: 884 211 981 Kupię działkę budowlaną w Rudniku. Tel. kom.: 884211981, e-mail: rafa46@wp.pl.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZ 47 -440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,). Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466. Wynajmę lokal usługowy WYNAJME LOKAL POD DZIALALNOŚĆ OKOŁO 75 M2 NA OSTROGU. Tel.: 696129548, 696195829, e-mail: kureczki@wp.pl.

Pośrednictwo Wycena Wyceny: domów, działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości komercyjnych, rolnych i leśnych, służebności gruntowe i przesyłowe. Dla potrzeb: kupna/sprzedaży, kredytów bankowych, podziału majątku, opłat publiczno-prawnych, bezumownego korzystania z nierucho-

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: dz. 278/2 i 278/3 obrębu Górki Śląskie, 2. dzierżawy: dz. 264/3 obrębu Babice.

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: REKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne•go wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice w dniach: od 8 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach ul. Morawska 5, w godzinach od 9.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, ul. Morawska 5, o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi do projektu studium należy wnosić do Burmistrza Krzanowic na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. włącznie. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 22 marca 2019 r. włącznie, w formie pisemnej do Burmistrza Krzanowic, ul. Morawska 5, 47- 470 Krzanowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: um@krzanowice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Krzanowic. BURMISTRZ KRZANOWIC

Lokal użytkowy wynajmę

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nędzy, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00058879/0, a stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 1323 o powierzchni 0,0850 ha i działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 1329 o powierzchni 0,1300 ha.

Położenie i opis nieruchomości

Użytkowana rolniczo. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. W niedalekiej odległości znajdują się tereny eksploatacji piasku. W ewidencji gruntów działki figurują jako rów. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki leżą w terenie eksploatacji powierzchniowej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PE.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Cena wywoławcza

35.100,00 zł – zwolnione z VAT

Wadium

3.500,00 zł do dnia 13.03.2019 r.

Termin i miejsce przetargu

20.03.2019 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10.00

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi na mienie gminne, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28.01.2019 r.

Uwagi

Wójt Wójt Wójt Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.


Rozrywka

» 10

Piątek, 1 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

3 LUTEGO, GODZ.15.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21    MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - PRZEBOJE PRZEDSZKOLAKA

2 LUTEGO, GODZ.18.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 SPEKTAKL „BLASZANY BĘBENEK” - TEATR TETRAEDR!

Główny bohater – Oskar opowiada o swojej “przewlekłej trzyletności”, poprzez którą prowadzi wnikliwą obserwację świata. Urodzony w latach 30. XX wieku, jest świadkiem historycznych zmian, z których wychwytuje ,,znaki zwiastujące nieszczęście, które wdziewało coraz większe buty i zamierzało rozsiewać zło”. Używa swojego genialnego głosu jako narzędzia samoobrony. Nie może żyć bez swojego blaszanego bębenka, którym nadaje ton kolejnym wydarzeniom.Obsada: Agnieszka Rajda, Łukasz Czogalik, Jakub Tabor, Marcin Franaszek. Reżyseria: Grażyna Tabor. Premiera spektaklu: 15.06.2018 r. Ceny biletów 10 zł. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

W programie koncertu królować będą lubiane i łatwo wpadające w ucho przedszkolne przeboje znane pokoleniom. To one tym razem nadawać będą ton zabawom najmłodszych - niemowląt, maluszków i przedszkolaków. A że karnawał w pełni, całości dopełnią taneczne, barwne rytmy. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są według w oparciu i badania i doświadczenie amerykańskiego psychologa muzyki - prof. Edwina E. Gordona. W urozmaiconej zabawą muzycznej podróży milusińskim towarzyszą fantastyczni muzycy filharmonii i orkiestr, a jednocześnie doświadczeni pedagodzy, którym przewodniczy skrzypaczka i animatorka kultury - Dorota Banaś. Swobodnej, sprzyjającej słuchaniu i zabawie atmosferze sprzyja specjalnie zaaranżowana przestrzeń. Na kolorowych materacach, kocykach i poduchach publiczność zasiada wspólnie z muzykami. Także czas trwania koncertów dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie przekracza 45 minut. Na zakończenie jest okazja do spotkania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska. Bilety 25zł.-dorośli, 15zł-dzieci. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’  

6 LUTEGO, GODZ.18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21    WYSTĘP ZESPOŁU LUDOWY BARWINOK Z UKRAIŃSKIEJ WINNICY

Fantastyczne układy taneczne i niesamowita sprawność młodych tancerzy, przeradzają się w niezwykłe widowisko. Młodzi Ukraińcy nie tylko świetnie tańczą, ale też śpiewają. W swoim repertuarze mają także polskie pieśni. Swoje występy urozmaicają także grą na bębnach. Momentami na scenie pojawia się aż 60 tancerzy! Będzie to druga wizyta zespołu Barwinok w Raciborzu. Ukraińcy ponownie przyjadą na zaproszenie szefowej Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”, Aldony Krupy-Gawron. Poprzednio gościli w czerwcu 2018 roku podczas raciborskiego festiwalu „Śląsk - Kraina Wielu Kultur”. Wówczas wywołali ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców i stąd też ponowny ich przyjazd na ziemię raciborską. Tancerze z zespołu „Raciborzanie” należącego do SKZR „Źródło” dwukrotnie brali udział w festiwalu organizowanym przez Barwinok. Przyjaźń polsko-ukraińska między tymi zespołami nawiązała w 2016 roku podczas festiwalu w rumuńskim Jassy. Barwinok to najlepszy młodzieżowy zespół na Ukrainie, nagradzany wielokrotnie poza granicami kraju. Ich występy są cenione nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale także w całej Europie. Ceny biletów: 10, 15 zł. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

7 LUTEGO, GODZ.18.00, KINO PRZEMKO DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 „KOCHANKOWIE JEDNEGO DNIA”- SEANS W DKF PULS

Jeanne ma 23 lata i właśnie przeżyła bolesne rozstanie z chłopakiem. Postanawia wrócić do rodzinnego domu i chwilowo znów zamieszkać ze swoim ojcem. Na miejscu dziewczyna odkrywa, że jej ojciec, profesor filozofii, ma romans z jedną ze swoich studentek, Ariane, która jest rówieśniczką Jeanne. Dwie młode kobiety stopniowo się poznają i zaprzyjaźniają... Ceny biletów 5 zł. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Cannelloni z farszem do ruskich pierogów Do farszu można dodać trochę majeranku lub suszonej mięty. 250 g rurek cannelloni (24 szt) Farsz: • 0,5 ugotowanych ziemniaków • 0,5 kg półtłustego twarogu • 2 średnie cebule • 1 łyżka oleju • sól • czarny pieprz mielony Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na rumiano, na łyżce oleju. Zimne ziemniaki (ugotowane wcześniej w osolonej wodzie) przecisnąć przez praskę, dodać rozgnieciony widelcem twaróg oraz wystudzoną cebulkę. Wszystko doprawić solą i sporą ilością mielonego pieprzu, wymieszać. Sos: • 100 g wędzonego, chudego boczku wędzonego • 1 średnia cebula • 200 g słodkiej śmietany kremówki 30%

• 300 ml zimnej wody • sól • pieprz Boczek pokroić w kostkę i roztopić na patelni, następnie dodać pokrojoną w kostkę cebulę i podsmażyć. Na końcu dodać śmietanę i wodę, całość doprawić solą i pieprzem Wykonani: Surowe rurki faszerować farszem i ułożyć w naczyniu żaroodpornym, całość zalać letnim sosem i przykryć pokrywką lub folią aluminiową. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 1 lutego

» 11

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

49.90 zł

29.90 zł

D. Pearson „Rok w ogrodzie„

Niezależni raciborscy radni chcą całorocznego krytego lodowiska O inwestycji mówi się od wielu lat w różnych wariantach - od całorocznego lodowiska po obiekty kryty, wykorzystywany zimą. - Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy całorocznego, krytego lodowiska miejskiego przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu. W związku z tym wnosimy również o rozeznanie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację ww. inwestycji, a w szczególności z Ministerstwa Sportu i Turystyki - czytamy w interpelacji radnych Anny Szukalskiej, Mariana Czernera, Józefa Gallego, Michała Szukalskiego oraz Dawida Łomnickiego. Wszyscy startowali z list KWW Michała Fity. Odpowiedzi prezydenta Dariusza Polowego jeszcze nie ma, ale jest za to zapis w jego programie wyborczym 10-tka Polowego. Brzmi: - zadaszenie i rewitalizacja lodowiska miejskiego. O zadaszeniu mówił poprzedni prezydent Mirosław Lenk. Polski Związek Hokeja na Lodzie był skłonny w 2017 roku poprzeć miasto w staraniach o pozyskanie rządowej dotacji, ale magistrat nie podjął się wtedy tego zadania, mimo że wsparcie zadeklarowali wtedy obecni w Raciborzu posłowie stałej podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, a PZHnL optował za zorganizowaniem bazy szkolenia hokeistów w naszym mieście. Lenk uznał, że najlepszy ku temu czas będzie w 2019 r. Wyborów nie wygrał. Czas pokaże, czy obecna ekipa podejmie rękawicę. Za potencjalnego partnera może mieć PWSZ oraz Polski Związek Hokeja na Lodzie. Polscy kadrowicze kształcą się w Raciborzu. Bliskość Czech, gdzie hokej jest na wysokim poziomie, to kolejny atut. (waw) REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama!

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

POWIERZCHNIA: 32 m2 TRYB BEZPRZETARGOWY CENA DO USTALENIA

POWIERZCHNIA: 52 m2 CENA DO USTALENIA

TEL: 32 415 43 20

TEL: 32 415 43 20

ul. Głubczycka 25-27, kl. 27

ul. Browarna 3/1

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


» 12

Aktualności

997 Pięć osób w szpitalu po wypadku na DK 45

Piątek, 1 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Do zdarzenia doszło na odcinku DK 45 Racibórz - Opole w gminie Rudnik, na wysokości zjazdu na Czerwięcice. Kierująca seatem, jadąc w kierunku Raciborza, nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, straciła panowanie nad autem i zjechała na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzyła się z volkswagenem passatem, kierowanym przez 40-latka z Prudnika. Kobietę zabrano do szpitala. Na szczęście, jej obrażenia nie były groźne. Zderzenie zakwalifikowano jako kolizję. Sprawczynię ukarano mandatem karnym. Red.

W lochach raciborskiego więzienia otwarto małe muzeum Do zdarzenia doszło 27 stycznia około 6.40 na ul. Hulczyńskiej w Raciborzu Studziennej. Kierowca jadącego w stronę Raciborza audi (SWD), prawdopodobnie wskutek nadmiernej prędkości, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w bramę do posesji, a potem w słup energetyczny. Cała piątka wracała z imprezy urodzinowej w sąsiedniej dzielnicy. Jechali raptem kilkaset metrów. Na miejsce wezwano strażaków. Ci musieli uwolnić z audi zakleszczonych w nim młodych ludzi, wracających z osiemnastki w sąsiedniej dzielnicy. Jeden z pasażerów wyszedł sam. Poszkodowani to dwie dziewczyny i trzech mężczyzn. Na miejsce wezwano zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie osoby zabrano do szpitala. Stan dwóch z nich jest poważny. Jak informuje policja, poszkodowani to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Kierowca (rocznik ‚99) ma obrażenia twarzy. Pobrano mu krew do badań. Pasażerowie to: dwaj mężczyźni (roczniki ‚91 i ‚98), z których młodszy ma złamaną lewą rękę i nogę oraz dwie kobiety (rocznik ‚2000 i ‚99), z których starsza doznała złamania miednicy. Trzy osoby pozostały w szpitalu. red.

Jest replika szubienicy, cela, biurko naczelnika, stare plany, kroniki i zdjęcia - w raciborskim Zakładzie Karnym, w podziemiach pod budynkiem bramnym, 25 stycznia otwarto izbę pamięci. Otwarcie poprzedza obchody 100-lecia polskiej Służby Więziennej. Od 25 stycznia każda osoba, której zostanie udzielona zgoda na wejście na teren Zakładu Karnego w Raciborzu, może poznać dokładnie 168-letnią tradycję raciborskiego więzienia. Niesamowity klimat pomieszczeń, bogate zbiory i unikalne pamiątki to tylko jedne z licznych powodów przez które raciborska izba jest wyjątkowa. Raciborskie więzienie przy Eichendrffa to unikalny obiekt z XIX-wieczną genezą, to przecież dawne centralne więzienie, więc warto w tym miejscu opowiedzieć jego historię. Inicjatorem W Ciechowicach wyłowiono zwłoki Ukraińca powstania wypełnionych historią jednostki sal ulokowanych w podziemiach zakładu Karnego był Dyrektor Zakładu – płk Grzegorz W identyfikacji pomogły badania DNA Kosiński. Do utworzenia izby został powołany specjalny zespół, Do zdarzenia doszło 6 stycznia. Dziś wiadomo, że z Odry w re- który przez ostatnie kilka miesięcy opracowywał koncepcję oraz jonie przeprawy promowej w Ciechowicach-Grzegorzowicach plan działania tego miejsca. REKLAMA REKLAMA wyłowiono ciało poszukiwanego od 24 listopada Ukraińca. 25 stycznia policja w Raciborzu odwołała jego poszukiwania. Ciało wyłowiono z Odry 6 stycznia około 14.00. Nie było w stanie rozkładu. Topielec był w koszulce z krótkimi rękawami. Podczas śledztwa udało się zidentyfikować denata. To Ruslan Z. z Ukrainy. Wyszedł z mieszkania w Raciborzu 24 listopada. Po tym czasie wieść o nim zaginęła. Jak dowiadujemy się w Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu, trwa śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn śmierci Ukraińca. Materiały zgromadzone przez śledczych nie wskazują jednak na działania osób trzecich. W identyfikacji zwłok pomogły badania DNA.

Seat za mocno wszedł w zakręt O dużym szczęściu może 21-latka z powiatu raciborskiego, która w piątek, 25 stycznia, po godz. 20.00 straciła panowanie nad seatem. Auto zjechało na przeciwny pas ruchu. REKLAMA

Przygotowania do otwarcia Izby trwały od ubiegłego roku. Dawne elementy ubioru funkcjonariuszy Służby Więziennej, sprzętu kwatermistrzowskiego, wyposażenie celi oraz dokumenty pochodzą częściowo z prywatnych zbiorów samych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Izba ulokowana jest w podziemiach raciborskiego zakładu. W pomieszczeniach pokazano m.in. zbiory i pamiątki odnoszące się wprost do tradycji Służby Więziennej. W gablocie umieszczono dawne zdjęcia, kroniki oraz dokumenty związane funkcjonowaniem dawnych zakładów karnych i aresztów śledczych jak i przepisy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Zgromadzono w niej także elementy uzbrojenia, ubioru, sprzętu kwaterunkowego dziś już nie używane. W osobnej cali odtworzona została cela mieszkalna z początkowego okresu istnienia raciborskiego więzienia. Pomieszczenia izby docelowo będą służyły do realizacji szeroko rozumianych programów profilaktyczno-edykacyjnych, które są realizowane na podstawie podpisanych porozumień wspólnie z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, instytucji, organizacji oraz placówek edukacyjnych. ZK, fot. Katarzyna Kubik REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 05-2019-[519]  

Nasz Racibórz 05-2019-[519]  

Advertisement