__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 19 lutego 2021 Rok XIV, nr 7 (620) www.naszraciborz.pl REKLAMA

REKLAMA

Najlepsze strategie W DZIEJACH RACIBORZA

Racibórz » Uczennica klasy 4f Zespołu Szkół Ekono-

micznych w Raciborzu zwyciężyła w finale Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Rywalizacja miała charakter ogólnopolski.

fot. ZSE Racibórz

Obecne władze miasta rozpoczęły prace nad strategią dla Raciborza na najbliższą dekadę. To okazja, by wspomnieć te, które przyniosły sukces. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 Racibórz » Zimą trudny do zniesienia chłód,

a latem zaduch, do tego dach pokryty płótnem, który po kilku latach użytkowania zaczął pękać. Hala ZSOMS przy ul. Śląskiej to budowlany bubel. Czy jest szansa na zmianę tego stanu?

Hala ZSOMS znów wyłączona z użytku CO DALEJ Z OBIEKTEM? Budowa hali przy ul. Śląskiej (w miejscu dawnego boiska) rozpoczęła się w 2012 r. Inwestycję przygotował powiat raciborski, ówczesny organ prowadzący placówki. W grudniu 2014 r. kończył ją już marszałek województwa, który przejął ZSOMS

pod swoje skrzydła. Inwestycja szła jak po grudzie, m.in. z powodu wykonawcy, który zszedł z terenu budowy. Latem 2014 r. musiano szukać nowego, który dokończył warty 13 mln zł obiekt (ponad 5 mln zł pochodziło z unijnej dotacji). Od chwili

oddania hali do użytkowania zamiast braw pojawiły się narzekania. Obiekt ma fatalny system ogrzewania. Niewymiarowe są długości torów, co wyklucza organizowanie imprez rangi mistrzowskiej. W 2018 roku, już po zakończeniu okresu 36-mie-

sięcznej gwarancji, zaczęły się problemy z dachem. Nietypowa konstrukcja (dwie warstwy specjalnego płótna) zaczęła przeciekać. Zaczęły się tworzyć zapadliska. Płótno zaczęło pękać. Pojawiły się dziury. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 7

Magda Kozubska z Ekonomika

najlepsza w ogólnopolskim konkursie o podatkach XII Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach został organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Do finału zakwalifikowano 20 najlepszych prac konkursowych na temat „Ochrony przedsiębiorstw w dobie Covid-19”. Praca uczennicy ra-

ciborskiej szkoły, Magdaleny Kozubskiej, została oceniona najwyżej. Triumf to nie tylko satysfakcja, ale i główna nagroda - laptop. Opiekunem konkursu w ZSE jest Olga Małek. Zse


2 » Aktualności

Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI

Najlepsze strategie w dziejach Raciborza Obecne władze miasta rozpoczęły prace nad strategią dla Raciborza na najbliższą dekadę. To okazja, by wspomnieć te, które przyniosły sukces. Najstarszą napisał twórcą księstwa raciborskiego, książę Mieszko I zwany Plątonogim bądź Laskonogim. Wnuk Bolesława Krzywoustego, osiadając nad górną Odrą, miał świadomość, że bez zaludnienia swojego władztwa trudno mu będzie liczyć na sukces gospodarczy, a co za tym idzie odpowiednie dochody do książęcego skarbca. Ziemie górnośląskie miały wtedy mało mieszkańców, a rodzima tkanka słowiańska, żyjąca w systemie plemiennym, skupiona w małych ośrodkach zwanymi opolami, była niezdolna do budowy nowoczesnych ośrodków miejskich, skupiających handel i rzemiosło. To dlatego książę zdecydował się sprowadzić z dolnych Niderlandów osadników, którzy założyli lewobrzeżny Racibórz. Miasto szybko rosło, osiągając w I poł. XIV w. stan ok. 3,5 tys. mieszkańców, co było liczbą znaczącą,

wziąwszy pod uwagę, że Kraków miał ich ok. 5 tys. Lokacja Raciborza (przed 1217 r.) jest również starsza od krakowskiej. Być może Racibórz rozwinąłby się jeszcze mocniej, gdyby nie splot negatywnych czynników polityczno-dynastycznych. Bezpotomna śmierć księcia Leszka Piastowicza doprowadziła do unii personalnej z boczną, tzw. bękarcką linią czeskich Przemyślidów. Stało się to wbrew piastowskiemu prawu dziedziczenia, ale za to z poparciem niemieckiego mieszczaństwa i czeskiego dworu, który zwasalizował górną Odrę. Ostatecznie praw do Śląska zrzekł się w 1348 r. król Kazimierz Wielki, prawnuk księcia raciborskiego Kazimierza. Władcy z południa całkowicie roztrwonili dorobek potomków Krzywoustego. Po złotej erze raciborskich Piastów przyszła wielka smuta czasów Przemyślidów, zakończona w I połowie XVI w. śmiercią gnuśnego księcia Walentyna Garbatego. Księstwo sięgające w czasach Piastów podkrakowskiego Tyń-

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

ca oraz Lelowa, w chwili śmierci ostatniego Przemyślidy miało punkty graniczne w Chałupkach (wówczas Oderberg). Kolejna strategia zrodziła się w czasach pruskich Hohenzollernów, władających Górnym Śląskiem od 1742 r. Z początkiem XIX wieku Racibórz wchodził w erę pary, wielkich fabryk i rozwoju kolei żelaznej. Umożliwiły to pruskie reformy – wprowadzenie swobody działalności gospodarczej i obowiązkowej edukacji, zniesienie dawnych przywilejów mieszczan i cechów, a także prawodawstwa antysemickiego (przywilejów o nietolerancji Żydów) oraz ustanowienie rządów prawa i powstanie niemieckiego związku celnego. Mało wydajne manufaktury zastąpiły wtedy fabryki, ale żeby przynosiły zyski ich właścicielom oraz – w postaci podatków – magistratom, potrzebny był szybki i tani dostęp do rynków zbytu. Wygrały te miasta, które zdecydowały się inwestować w kolej żelazną. Tak było w Raciborzu. Dworzec stał się oknem na świat – dla podróżnych i dla raciborskich towarów, głównie słodyczy (Sobtzick, Preiss), wyrobów tytoniowych (Doms, Reiners), stali i wysoko przetworzonych wyrobów węglowych (Böhler, Siemens Plania Werke – po wojnie ZEW, a teraz Tokai Cobex), chemii gospodarczej (Adolph Hoffmann – teraz Henkel), maszyn i urząREKLAMA

dzeń (Hegenscheidt – teraz Rafamet, Ganz), a także warzyw, owoców, piwa i cukru (Julius Zender). Rosnące jak na drożdżach raciborskie fabryki wchłaniały nadwyżki ludności z podraciborskich wsi, gdzie mechanizacja produkcji rolnej zmniejszyła zapotrzebowanie na ręce do pracy. Migracja ze wsi do miasta spowodowała szybki rozwój zabudowy miejskiej. Budowano kamienicę za kamienicą. Racibórz wchłaniał podraciborskie osady: Płonię, Ostróg, Starą Wieś, Proszowiec i Nowe Zagrody. Z około 3 tys. mieszkańców na początku XIX w., urósł do ok. 50 tys. z końcem tegoż stulecia. Żyzne lewobrzeżne gleby Raciborszczyzny oraz wydajne gospodarstwa junkierskie, w tym folwarki księcia von Ratibor, sprawiły, że ziemia raciborska stała się spichlerzem górniczo-hutniczego Górnego Śląska. Można powiedzieć, że nasi przodkowie karmili dzisiejszą aglomerację od Gliwic, przez Bytom, Zabrze, Rudę Śląską po Katowice. Wielki kryzys przyszedł w 1921 r., kiedy pozostały w granicach Niemiec Ratibor stracił dostęp do rynków polskiego Górnego Śląska. W 1945 r. w Raciborzu pozostało około 3 tysiące rodzimej ludności, głównie polskojęzycznej. Na miejsce niemieckich mieszkańców przyszli Polacy z różnych regionów II Rzeczpo-

spolitej, od Wielkopolski przez centralną Polskę aż po Kresy – od Wileńszczyzny przez Polesie, Wołyń, Podole i Galicję. Strategia władz polegała na odbudowie poniemieckiego potencjału, ale też wzmocnienia gospodarki nowymi zakładami, co miało znaczenie propagandowe. Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny o Racibórz, Kłodzko i Głubczyce zakończył się zwycięstwem Warszawy, która chciała pokazać, że Polska jest dobrym gospodarzem na spornym pograniczu. To m.in. legło u podstaw lokowania w Raciborzu wielkiej fabryki kotłów, dziś Rafako, która wpisała się w historię polskiej energetyki, stanowiąc istotny czynnik szybkiego wskrzeszenia miasta po tragedii 1945 r. Liczne zakłady (odbudowany ZEW, cukrownia, Pollena, Ślązak, Raciborzanka) ściągały mieszkańców z całej Polski. Uruchomienie Studium Nauczycielskiego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego sprawiło, że nasze miasto stało się ważnym ośrodkiem edukacyjnym. W latach 80. planiści PZPR widzieli 100-tysięczny Racibórz, m.in. jako sypialnię dla Rybnickiego Okręgu Węglowego. Pamiątką tamtego myślenia jest szpital przy Gamowskiej, równy wielkością niemal takim

samym lecznicom w miastach wojewódzkich z czasów reformy Edwarda Gierka, blokowiska czy oczyszczalnia ścieków zdolna obsłużyć dwa razy więcej mieszkańców niż obecnie. Od trzech dekad Racibórz szuka nowego pomysłu. Strategii powstało kilka. Żadna jak dotąd nie powstrzymała depopulacji. Miasto się wyludnia. Co czwarty mieszkaniec, niegdysiejszy pionier w dobie PRL-owskiej odbudowy, to dziś senior 60+. Młodzi wyjeżdżają. Wyborcze deklaracje z gatunku wielkiego Raciborza nie działają jak magiczna różdżka, bo nie mogą. Sentymentalizm i pobożne życzenia nie rozpędzą lokalnej gospodarki. Weszliśmy do postcovidowej ery cyfrowej, gospodarki 4.0 z rozbudowanymi łańcuchami dostaw, e-handlu, zrównoważonego rozwoju i przemysłu wysokich kwalifikacji, a także wielkich aglomeracji monopolizujących wiedzę. Czy obecne władze znajdą w tych wyzwaniach szans dla Raciborza? Podczas wyborów 2018 r. można było odnieść wrażenie, że recepta jest wypisana. Teraz okazuje się, że potrzebna jest strategia. Grzegorz Wawoczny Autor jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownikiem PWSZ w Raciborzu, badaczem lokalnej historii. Koncentruje się na zagadnieniach górnośląskiej rewolucji przemysłowej i jej skutkach w krajobrazie społeczno-gospodarczym miast, w tym Raciborza.


Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie, zarządzające dotąd budynkiem ło także utrzymanie czystości po dawnych szaletach w parku Roth, chce przejąć w zarządzanie infrastrukturę w otoczeniu wynajmowanego plaży miejskiej na bulwarach nadodrzańskich. kontenera, a, niestety, tego nie

RACIBORSCY WIOŚLARZE

chcą przejąć plażę pod zamkiem

Dyskusja na ten temat odbyła się (17.02.) na komisji oświaty Rady Miasta. Gościem rajców był Mariusz Miczek z Raciborskiego Towarzystwa Wioślarskiego, który przedstawił projekt zagospodarowania plaży miejskiej w Raciborzu. – Od wielu lat prowadzimy sekcje pływackie, działamy w ramach związku wioślarskiego, związku SUP. Jestem tu dziś, bo na sercu leży mi los raciborskich bulwarów, które w obecnym momencie są naprawdę mało zagospodarowane. Chcemy

na ten moment prosić zarówno w swoim imieniu, jak i imieniu dzieciaków, by móc zagospodarować kontenery w parku zamkowym, tak by żyły one przez cały rok, a nie tylko dwa miesiące w roku. Dostaliśmy do użytku szalety miejskie w Parku Roth, ale mimo dużego wkładu w ten obiekt wygląda on tak jak wygląda. Mamy też wiele problemów z nimi związanymi, czy to z PK, które nakazało wnosić większe opłaty za odpady z powodu zwiększenia ilości użytkowników, czy z raciborskim

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

435/134 k.m.14 obręb Ostróg – rejon ul. Piaskowej oraz 212/17 k.m. 3 obręb Płonia,

Działki przeznaczone do zamiany z osobą fizyczną, za działkę oznaczoną numerem: 233/98 k.m.25 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 0,1245 ha,

Lokale mieszkalne: ul. Ogrodowa 35/3, ul. Chopina 6/19,

przetargowy

Lokalowe

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

ekologiem, któremu wszystko przeszkadza. W związku z tym jestem tu dziś, by prosić państwa o umożliwienie użytkowania kontenerów w parku Zamkowym. Warto to dać ludziom, którzy od lat siedzą w wodniactwie i chcą to naprawdę robić dalej. Prędzej czy później będziemy musieli się wynieść z parku Roth. Włożyliśmy tam ponad 13 tysięcy złotych w jego zagospodarowanie, ale niestety on nadal wygląda jak wygląda, a niebawem być może się rozpadnie, gdyż wilgotność tam jest naprawdę duża, a sam budynek został już kilkukrotnie zalany. Jeśli do tego dojdzie, to będziemy musieli wynająć kontener i ustawić go pod mostem – mówił zaproszony gość. Do dyskusji dołączył radny Stanisław Borowik. – Ile jest dzieci współpracujących w stowarzyszeniu? Czy pobierane są opłaty? – dociekał rajca. – W tej chwili mamy dwadzieścia osiem dzieciaków, składki pobieramy, ale nie pokrywają one nawet części potrzeb – odparł Mariusz Miczek. Radna Magdalena Kusy stwierdziła, że nie ma innej możliwości najmu jak przetarg. – Zgodzę się z panem, że poprzedni najemca nie spisał się najlepiej. Do niego należaREKLAMA

Prezydent Miasta Racibórz przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości

O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI, której podlegają obszary: 1. zabudowane budynkami wielorodzinnymi – dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, 2. zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, 3. każdy obszar, na którym istnieje zagrożenie sanitarne związane z wystąpieniem szkodliwych gryzoni – w terminie do 5 dni od dnia ujawnienia informacji o zagrożeniu. Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz - Rozdział 10, § 23.

robił – twierdziła radna z Obory. Dodała także, że nie uważa kontenera w parku zamkowym jako miejsca idealnego. – To było dotąd miejsce w pobliżu placu zabaw, gdzie można było usiąść, kupić coś do picia. Nie wydaje mi się, by zmiana zagospodarowania na szatnię była dobrym rozwiązaniem – mówiła M. Kusy. Mariusz Miczek odparł, że RTW składało już propozycję do byłego wiceprezydenta Michała Fity o środki finansowe. – Rozmawialiśmy z Michałem Fitą o możliwości pozyskania środków na kontenery, by ustawić je nad kanałem Ulga. To byłby koszt 130 tysięcy, nie milionów, a mielibyśmy własne miejsce. Dla nas każdy kawałek własnego miejsca jest na wagę złota – twierdził przedstawiciel RTW. Justyna Henek-Wypior pytała z kolei, czy stan miejskich szaletów w Parku Roth jest naprawdę zły. – Czy naprawdę jest aż tak źle? – dociekała. – Teraz już nie, bo włożyliśmy tam sporo pieniędzy i pracy. Wystarczy popatrzeć, jak to wygląda obecnie, a jak wyglądało przedtem. Niestety, nie mamy możliwości podłączenia kanalizacji, co zdecydowanie utrudnia korzystanie – mówił Mariusz Miczek. Radna z Markowic stwierdziła z kolei, że nie jest przekonana do lokalizacji zgłaszanej przez przedstawiciela RTW. – Tak jak radna Kusy widziałabym tę marinę nieco dalej od placu zabaw. Jeśli zostanie to odsunięte, to może to być dobre rozwiązanie. Do dyskusji dołączyła radna Ludmiła Nowacka. – Co państwo rozumieją pod pojęciem pozytywne wsparcie miasta? Czego oczekujecie? – pytała. – Powiem może, czego nie oczekujemy. Po otrzymaniu szaletów pojawiły się problemy. Dostawaliśmy wezwania na straż miejską, wezwanie do zapłaty, z racji większej ilości śmieci, czy monity o sprzątanie butelek, które pojawiały się w okolicy. Wolałbym, by zamiast wezwań zadzwonił do nas urzędnik i powiedział „Panie Miczek,

jest was tam dużo, jest więcej śmieci, to może postawimy tam drugi śmietnik?”. Liczę, że spojrzą państwo na nas przychylnie i nasza dalsza współpraca będzie się układała lepiej – stwierdził M. Miczek. - Myślę, że warto na komisjach rozmawiać o takich tematach. Decyzje podejmuje

co prawda prezydent, ale radni też powinni być w temacie. Dziękuję za dyskusję i liczę, że jakieś dodatkowe rozwiązania się pojawią – stwierdziła na zakończenie wymiany zdań przewodnicząca komisji Zuzanna Tomaszewska. (greh)

Mariusz Miczek: AquaMarina na raciborskich bulwarach. RTW Racibórz, jako klub sportowy prowadzący sekcję kajakową oraz SUP, organizator pierwszych regat ODRA SUPCUP, członek Polskiego Związku Kajakowego oraz Związku SUP, przedstawił prezydentowi, Komisji Oświaty Sportu jak również radnym propozycję pod nazwą „Projekt ożywienia plaży miejskiej jak również kontenerów”. Oczywiście nie zapominamy o mieszkańcach naszego miasta, dzieciach, młodzieży jak również dorosłych. Chcemy aby każdy mógł w końcu dobrze poczuć się na plaży, gdzie można aktywnie spędzić czas na torze do skimboardingu, wypożyczając kajaki oraz SUP uczestniczyć w warsztatach i spływach. Jak również bardzo zależy nam, aby w Raciborzu znalazła się kawiarnia Art Room, gdzie każdego weekendu będą odbywały się spotkania z podróżnikami, miłośnikami turystyki wodnej, gdzie będzie Kino z Wiosłem, czyli wieczory z kinem letnim, oraz będzie można napić się kawy o poranku czy zimnego napoju raciborskiego. Plaża zasługuje na życie. Ważnym element projektu byłaby współpraca na szczeblu subregionu z Krainą Górnej Odry. Ważne, aby Racibórz pojawił się na mapach kajakowych, turystycznych Polski jako pierwsze miasto nadodrzańskie, gdzie można zacząć przygodę w kajaku lub zrobić pierwszy postój po wojażach z Chałupek. Przy art roomie znajdowałoby się centrum turystyczne Krainy Górnej Odry. Znaleźliśmy sponsora, firmę AgroFly, która mogła by dbać o zieleń i „chwasty”. Drugim ważnym elementem jest zagospodarowanie części kontenerów pod sekcję kajakową i SUP. Pozwoliłoby to nam na dalszy rozwój oraz bezpieczne użytkowanie oraz przechowywanie sprzętu oraz reaktywację klubu RVR (Ruderverein Ratibor). Po 4 latach pracy rok 2020 był bardzo udany. Nasi zawodnicy zdobyli 7 medali Mistrzostw Polski oraz 4-krotnie zdobywali Puchar Polski w młodzikach. Otworzyły się drzwi do startu naszego seniora, Adama Szedy, w Mistrzostwach Świata na Węgrzech w czerwcu tego roku. Ważne, aby Racibórz miał piękne bulwary oraz co najważniejsze funkcjonalne. REKLAMA


4 » Aktualności

Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Stan przygotowań do organizacji obozu w Pleśnej był, 17.02., jednym z głównych tematów komisji oświaty Rady Miasta.

Kosztowny sentyment Co z obozem w Pleśnej na 2021 r.? Zreferowaniem zajął się wiceprezydent Dawid Wacławczyk. – Na ostatniej komisji padały pytania, co w Pleśnej. Mówiłem już, że jest to jeden z kluczowych tematów będącego pod kontrolą nowo powołanego wydziału. Chciałbym się wspólnie z państwem przyjrzeć zagadnieniu. Pleśna z pewnością jest naszym wielkim sentymentem. Miasto cały czas trwa przy tym obozie, organizowanym w rożnych formach. W przyszłym roku, czy za dwa lata wybije pięćdziesięciolecie obozu. Czasy się jednak zmieniają. Już jako radny miejski odniosłem wrażenie, że jest to takie dobro, że niczym dżentelmeni nie rozmawiamy o pieniądzach. Chciałbym jednak, by ten temat został mimo wszystko poruszony – mówił D. Wacławczyk. Wiceprezydent zwrócił uwagę, że patrząc do budżetu w pozycję „obóz w Pleśnej” nie widać wszystkiego. – Koszty najmu są gdzie indziej, koszty wypłat OGŁOSZENIE

też. Jesteśmy absolutnym wyjątkiem jeśli mowa o utrzymaniu bazy obozowej. Organizacja wypoczynku nie jest bezpośrednim zadaniem gminy. Robimy to w zasadzie z sentymentu – twierdził wiceprezydent przedstawiając koszty organizacji obozu w poprzednich latach. W roku 2018 koszty organizacji kształtowały się na poziomie 707 tysięcy złotych, z kolei wpłaty od osób korzystających z wypoczynku na poziomie 423 tysięcy. W roku 2019 było już trochę oszczędności, gdyż koszty wyniosły 683 tysiące, a wpłaty 468 tysięcy. – Udało się nieco zaoszczędzić na kosztach, a przez podniesienie cen pozyskać więcej wpłat. W poprzednim roku koszty rozstawienia obozu udało się jeszcze bardziej ograniczyć, gdyż zajęli się tym wychowankowie raciborskiego poprawczaka. W ostatnich latach deficyt na obozie kształtował się na poziomie ponad 200 tysięcy złotych. W roku 2020 prognozy zakła-

dały deficyt ponad 380 tysięcy. Realny koszt obozu w 2019 roku kształtował się na poziomie 1500 złotych (wpłaty 980 złotych od osoby), z kolei w poprzednim roku szacunek uwzględniający ograniczenia covidowe oznaczające organizacje obozu dla max 210 uczestników sięgnął aż 3020 złotych, przy wpłatach na poziomie 1200 złotych. Osobiście uważam zeszłoroczną formę wypoczynku za sukces, gdyż znacząco udało się ograniczyć deficyt – mówił zastępca włodarza Raciborza. Przypomnijmy, że w 2020 r., z powodu epidemii, nie odbyły się zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży. Miejsca noclegowe sprzedawał chętnym OSiR. D. Wacławczyk dodał także, że nie ma już większej możliwości podniesienia cen. – Stan obozu jest taki jaki jest. Nie ma luksusów, to raczej klasa ekonomiczna – twierdził. Wiceprezydent zdradził także, z jaką kwotą wydatków musiało by się liczyć OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Chopina nr 11/7 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Chopina nr 11/7; III piętro (poddasze), 3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka, komórka i wc o powierzchni użytkowej 70,40 m2,

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 1386/25 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0264 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031063/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

195 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

24 marca 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

19 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 17 marca 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej (H16U)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

miasto w przypadku organizacji obozu w obecnym roku. – Podrożała żywność, energia elektryczna, przewóz osób, w zasadzie wszystko. W związku z tym należałoby się liczyć z kosztami rzędu prawie 744 tysięcy złotych. Nie jest to kwota, którą mamy na chwilę obecną zabezpieczoną w budżecie – powiedział. Jako pierwszy do dyskusji dołączył radny Paweł Rycka. – Cieszę się, że panu dopisuje humor i jest pan uśmiechnięty. Z tej całej prezentacji podoba mi się tylko jeden slajd. Zapytam wprost. Czy ma pan zamiar rozwijać ten obóz, czy go zwijać? – pytał radny z Płoni. – Celem dzisiejszej prezentacji nie jest mówienie tego, co ma się stać w dłuższym okresie. Budżetem zajmuje się Rada Miasta. Jeśli będzie o taki, by móc rozwijać obóz, to będziemy go rozwijać. Jeśli decyzją rady będzie dopłacanie ćwierć, czy pół miliona, to będziemy to robić – odparł D. Wacławczyk. Głos zabrał radny Stanisław Borowik. – Jako strażak jeździłem na obozy do Gąsek, gdzie myło się pod kranem. Warunki są spartańskie, zawsze tak było. Trzeba się zastanowić, czy poprawiać warunki, czy pozostawić namioty i pakamery. Wątpię, czy przy obecnych warunkach rodzice zapłacą tyle ile zakładacie, gdy przy niewiele większych kosztach można skorzystać z wyjazdu zagranicznego – stwierdził radny.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com – Całkowicie się z panem zgadzam, ale to nie urząd podejmuje decyzję, kto pojedzie na obóz. Te decyzje zapadają w domach raciborzan. Trzeba także wziąć pod uwagę to, że te spartańskie warunki w końcu przestaną spełniać normy. Musimy mieć świadomość, że jeśli w pewnym momencie pobyt w Pleśnej będzie kosztował prawie tyle samo, co pobyt w pensjonacie w Grecji, to decyzja podjęta przez uczestników wydaje się jedna. Do tej pory, jako osoba zajmująca się turystyką wyznawałem zasadę, że nie wożę turystów tam, gdzie sam wcześniej nie byłem. W związku z tym z początkiem marca udam się na miejsce by sprawę

REKLAMA

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki nr 21/13 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal użytkowy oznaczony nr 13 znajdujący się w suterenie budynku wielomieszkaniowego, położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki nr 21; składa się z trzech pomieszczeń o powierzchni użytkowej 25,74 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działki gruntu oznaczone: nr 3289/146, nr 3595/146, nr 3598/146 i nr 3591/146 k.m. 2 Racibórz o powierzchni łącznej 0,1201 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033011/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu

5.

Cena wywoławcza

83 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

24 marca 2021 r. godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8 300 zł, winno być uznane na rachunku bankowym gminy do 17 marca 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

dokładnie ocenić – powiedział wiceprezydent. Radny Michał Kuliga dociekał, czy miasto na pewno zrobiło wszystko, by maszt w Pleśnej stanął w innym miejscu. – Wiemy, że rozmowy prowadził pana poprzednik, głos zabierał minister. Czy naprawdę maszt musi stanąć tam, gdzie jest planowany? – pytał radny z Ostroga. – W momencie, kiedy zacząłem pracę w urzędzie, wszystkie dokumenty zostały już podpisane. Wydaje się, że nie ma innego wyjścia, prócz dynamitu – powiedział żartobliwie D. Wacławczyk. (greh)


Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/3

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/3; parter; 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 44,13 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 9,08 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

105 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

24 marca 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 500 winno być uznane na rachunku gminy do 17 marca 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Mallbud Malowanie dachów i elewacji Firma Mallbud zajmuje się malowaniem dachów z blachy i dachówki. W naszej ofercie znajdziecie również malowanie Elewacji. Myjemy dachy, elewacje, oraz kostkę brukową. Darmowa wycena, działamy na terenie całej Polski. Tel. kom.: 792295055. e-mail: mallbud1990@wp.pl. www.mallbud.pl. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częścio-

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 wy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Racibórz skup aut 24/h/7 tel.501525-515 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom skup,kasacja 24/h tel.530-312312 Racibó Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki,i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 530-312-312, 788-971-788. e-mail: autodarex68@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431. Kupię mieszkanie w centrum Raciborza -gotówka Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w centrum Raciborza, parter lub 1 piętro. W przypadku, gdy w budynku jest winda może być wyżej. Płacę gotówką. Tel. kom.: 664775858. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Kupię mieszkanie oraz garaż Kupię mieszkanie oraz garaż na terenie Raciborza lub Kuźni Raciborskiej. Lokalizacja obojętna. Zainteresowanych sprzedażą proszę kontakt. Tel. kom.: 886123970.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie w centrum Sprzedam mieszkanie o powierzchni 64,2 m2 w centrum. Mieszkanie 3-pokojowe, po remoncie. Tel. kom.: 785 239 937.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Sprzątanie w urzędzie Pani z orzeczeniem RACIBÓRZ ZPCHR zatrudni Panią z orzeczeniem do sprzątania w urzędzie w Raciborzu. Etat, umowa o pracę, pakiet socjalny, dofinansowania, dodatkowe ubezpieczenie, przeszkolenie, jedna zmiana, wolne weekendy Kontakt: 723 700 420. tel.: 723700420, e-mail: ewa.ganc-gobiecka@ezt.pl.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Solnej nr 9/1 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal użytkowy oznaczony nr 1 znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Raciborzu przy ul. Solnej nr 9; składa się z czterech pomieszczeń o powierzchni użytkowej 47,30 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka gruntu oznaczona nr 3707/36 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0287 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031035/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu

5.

Cena wywoławcza

110 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

24 marca 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

11 000 zł, winno być uznane na rachunku bankowym gminy do 17 marca 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64


6 » Rozrywka

Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

28 LUTEGO GODZ. 11.00, KINO PRZEMKO UL. LONDZINA 38 KACPER I EMMA - ZIMOWE WAKACJE’’ - PORANEK FILMOWY

Rozrywka

Kacper i Emma, a wraz z nimi Leo i Pani Królik, spędzają ferie zimowe u dziadka dziewczynki. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę za rodzicami i oswojenie się z nowym miejscem, ale bohaterowie przełamują początkowe obawy. Ferie okazują się wspaniałym czasem na naukę jazdy na nartach i zabawy w wybudowanym specjalnie dla nich igloo. Wszystko się zmienia, gdy pojawia się Peter, który ma wiele talentów i bardzo imponuje Emmie. Kacper próbuje podjąć rywalizację. Czy to dobra droga, by zaimponować przyjaciółce? Reżyseria: Arne Lindtner Næss. Kraj i rok produkcji: Norwegia 2014. Czas trwania: 73 min. Wersja językowa: dubbing. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl   Honorowane raciborskie karty:, ,Rodzina+’’,, ,Senior 60+’’

20 LUTEGO GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT PIOSENKI MUSICALOWEJ Koncert Piosenki musicalowej planowany na listopad z wiadomych względów musiał zostać przełożony, ale teraz, wraz z nowym otwarciem, z nieskrywaną przyjemnością zapraszamy na pierwsze wydarzenie RCK na żywo. Usłyszymy najpiękniejsze piosenki musicalowe, zarówno w wykonaniu solowym, jak i w duetach, m.in.: City of stars (La La Land), Beauty and the Beast (Piękna i Bestia), New York, New York, Księżyc (Dzwonnik z Notre Dame). Wystąpią: Joanna Skowyra, Paulina Świerczek, Wiktoria Śmietana, Justyna Chory, Julia Mielnik, Wiktoria Krzyżyk, Rafał Jarzombek (wokale), Adam Jarzmik (piano), Marek Kuder (piano). Aranżacje: Adam Jarzmik, przygotowanie wokalne: Joanna Skowyra. Będzie również bonus muzyczny, ale to niespodzianka od nas dla W-A-S! Bilety w cenie 10 zł. dostępne w kasach RCK i na www.biletyna.pl Honorowane raciborskie karty: Senior 60+ i Rodzina +

21 LUTEGO GODZ. 15.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU „PRZEBOJE PRZEDSZKOLAKA”

W programie koncertu królować będą lubiane i łatwo wpadające w ucho przedszkolne przeboje znane pokoleniom. To one tym razem nadawać będą ton zabawom najmłodszych - niemowląt, maluszków i przedszkolaków. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. W urozmaiconą zabawą muzyczną podróż zabierze milusińskich skrzypaczka, fantastyczny pedagog i animatorka kultury - Dorota Banaś. Bilety w cenie 15 zł ulgowy (dzieci) 25 zł normalny (dorośli) do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl Honorowane sa raciborskie karty: „Rodzina +’’,, ,Senior 60+’’

www.rck.com.pl RCK RDK (Chopina 21) RCK DK Strzecha (Londzina 38) www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

PLACUSZKI Z JABŁKIEM

NA SERKACH HOMOGENIZOWANYCH Patelnię smarujemy tylko raz (przed smażeniem pierwszego placka) potem już smażymy bez żadnego tłuszczu. Przepis na szklankę o pojemności 250 ml • • • • • • •

600 g serka homogenizowanego 2 szklanki mąki tortowej 2 łyżki cukru pudru 2 łyżeczki proszku do pieczenia (15 g) 4 średnie jajka 4 łyżki oleju (50 ml) 2 średnie jabłka

Do miski włożyć serek, przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, cukier puder, jajka, olej i starte na grubych oczkach jabłka. Wszystko dokładnie wymieszać. Wysmarowaną olejem patelnię mocno nagrzać, po czym zmniejszyć grzanie do minimum i smażyć porcje ciasta z obu stron (około 3-4 minuty z każdej strony). Można zrezygnować z jabłek, wlewając wzamian 2 łyżki mleka.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Krzyżanowice » Do zdarzenia doszło 16 lutego około godziny 14.00 w Owsiszczach w gm. Krzyżanowice, gdzie znajduje się przejście graniczne z Piszczem (Píšť). Pijany 66-latek z Czech jechał z 16-letnim pasażerem, też Czechem.

Pijany Czech dachował traktorem w Owsiszczach

Jak ustaliła policja, pijany w sztok Czech (wydmuchał około 1,5 promila), na drodze dojazdowej do centrum Owsiszcz, próbował wyprzedzić inny ciągnik. Stracił, niestety, panowanie nad maszyną, zjechał z drogi, stoczył się ze skarpy i dachował. Sprawca nie odniósł żadnych obrażeń. Pomocy musiano

udzielić 16-letniemu pasażerowi. Chłopak doznał poważnego urazu głowy. Wzywano zespół ratownictwa medycznego z Wodzisławia Śląskiego. Czech odpowie przed polskim sądem. Jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo. red.

Hala ZSOMS REKLAMA

znów wyłączona z użytku

CO DALEJ Z OBIEKTEM? DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Obecnie, z powodu zalegającego na dachu śniegu, hala wyłączona została z użytku na 2 tygodnie. Śląski Urząd Marszałkowski zamierza jednak zmodernizować obiekt. Z programu Fundusze norweskie i EOG 2014–2021, Program Poprawa Efektywności Energetycznej w Budynkach Szkolnych chce pozyskać dofinansowanie na projekt pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza

Kusocińskiego w Raciborzu”. Szacowany koszt to około 16,43 mln zł. - Obiekt zmieni swoje oblicze. Zaplanowano normalny dach, docieplenie, termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej - mówi dyrektor ZSOMS, dr Ludmiła Nowacka. Wkład własny samorządu województwa szacowany jest na ok. 5 mln zł. Prace, jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, ruszą w przyszłym roku. (waw)


8 » Aktualności

Piątek, 19 lutego #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

nie pewnych kwestii. Już teraz zapraszam Państwa do udziału w planowanych spotkaniach i warsztatach branżowych podczas których będziemy mogli szczegółowo omówić Państwa pomysły. Jeśli jakiś temat będzie wymagał dodatkowej analizy i sięgnięcia po wiedzę ekspercką zadbamy o to - zapewniał na spotkaniu prezydent Dariusz Polowy. Tymczasem udostępniona została ankieta elektroniczna, w której wszyscy zainteresowani mogą podzielić się opinią dotyczącą rozwoju Raciborza oraz pomysłami na przyszłość miasta. Wyniki badania ankietowego będą jedną z podstaw definiowania zapisów strategii Raciborza do 2030 r. - Ankieta to kolejny ważny krok. Żeby postawić trafną diagnozę musimy zebrać jak najwięcej państwa głosów. Zachęcam aby nie poprzestali Państwo na wypełnieniu ankiety, ale zachęcili do tego, także swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i współpracowników. Tylko strategia któliście wartości, które są dla Was (odpowiedzialny za stworzenie ra będzie odzwierciedleniem (ale i dla nas) ważne. Na tym planu dziedzinowego do nowej wizji mieszkańców będzie nas można budować wspólne cele! strategii pn. Program Wspiera- w stanie popchnąć do przodu – – podkreśla wiceprezydent Ra- nia Przedsiębiorczości), Piotr zachęca wiceprezydent Dawid ciborza Dawid Wacławczyk, któ- Gibas – ekspert od diagnozy Wacławczyk. ry przewodniczy pracom nad miast i zagospodarowania przeANKIETĘ ZNAJDZIECIE strategią. strzennego oraz prezydent Ra- na WWW.SURVEYMONKEY. Spotkanie z mieszkańcami ciborza Dariusz Polowy. COM/R/RACIBORZ poprowadził dr Marcin Baron - Wtorkowe spotkanie to (um) – moderator prac nad strategią. nie czas na pogłębioną analiUdział wzięli także Luk Palmen zę, a jedynie na zasygnalizowa-

Racibórz » Sprzedana w zeszłym roku przez miasto nieruchomość przy ul. Lwowskiej 9 przechodzi obecnie gruntowny remont.

Podziel się z włodarzami POMYSŁEM NA RACIBÓRZ Otwartym spotkaniem on-line rozpoczęły się prace nad strategią Raciborza. Zaproszenie do udziału w tej pierwszej ale nie ostatniej - formie konsultacji przyjęło kilkadziesiąt osób. Aktywni mieszkańcy zwracali uwagę na wyzwania jakie stoją przed miastem. Mowa była m. in. o potencjale związanym z położeniem transgranicznym, walorach przyrodniczych Raciborza i potrzebie ich maksymalnego wyeksponowania, roli raciborskiej uczelni, rynku pracy i edukacji, jakości życia, jak i zjawiskach z którymi zmaga się większość miast jak smog, depopulacja i starzenie się społeczeństwa. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w spotkaniu inaugurującym prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Raciborza 2030+. Już dzisiaj przekazaliście nam Państwo uwagi i co dla mnie osobiście bardzo ważne: odkryREKLAMA

REKLAMA

Słoneczko przy Lwowskiej w remoncie

Przypomnijmy, do kasy miejskiej z transakcji sprzedaży trafiło 1,5 mln zł. Działkę o powierzchni 0,1257 ha wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 1932,95 m2 nabyła spółka cywilna KASK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Nowego nabywcę wyłoniono w drodze I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usług publicznych. Z budynku przez lata korzystały liczne placówki oświatowe, w tym Szkoła Podstawowa 15, która miała tutaj swoją filię - tzw. Słoneczko oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Nowi właściciele zamierzają przeprowadzić kompleksowy remont oraz zaadaptować budy-

fot. Jan Ptak

Racibórz » - Żeby postawić trafną diagnozę musimy zebrać jak najwięcej państwa głosów. Zachęcam, aby nie poprzestali Państwo na wypełnieniu ankiety, ale zachęcili do tego, także swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i współpracowników mówi wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Trwają prace nad strategią dla Raciborza.

nek do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci Integracyjnego Przedszkola Terapeutycznego. - Jak informuje Spółka KASK, w przedszkolu stworzone zostaną warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Inwestorzy otworzyli już podobne placówki m.in. w.: Bielsku Białej, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Jaworzynce, Płocku, Radlinie, Rybniku, Skoczowie. Zgodnie z warunkami nabycia nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości w terminie do 5-ciu lat od daty zakupu i rozpoczęcia inwestycji w terminie do 2-lat - podawał ratusz. (w)

OKNA Sprzedaż komisowa produktów ze stanów magazynowych – okna, drzwi, rolety w najlepszych cenach! Sprzedaż odbywa się w strefie gospodarczej na terenie firmy Eko-Okna

wyprzedaz.ekookna.pl

RABAT

na okna komisowe

1 - 5 MARCA 8 - 12 MARCA od godz. 8:00 do15:00

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 7-2021-[620]  

Nasz Racibórz 7-2021-[620]  

Advertisement