Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 1 listopada 2019 r. ı Rok XII nr 43 (557) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Racibórz jak Kraków

OD 2026 ROKU STOP DLA WĘGLA! Racibórz » Miejska komisja ds. czystego powietrza rekomenduje prezydentowi Dariuszowi Polowemu wprowadzenie w Raciborzu od 2026 roku zakazu spalania paliw stałych. Jeśli wejdzie w życie wówczas mieszkańcy będą musieli wymienić kotły. Kto tego nie zrobi, musi się liczyć z grzywną. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

W SZEROKIM OBIEKTYWIE Wielkie inwestycje drogowe w Raciborzu wywołały zadowolenie, ale i przerażenie. Zadowolenie, że po wielu latach coś w końcu się dzieje, przerażenie, że dzieje się to nagle, co spowoduje ogromne utrudnienia w komunikacji. Debatę społeczną wypełnia z reguły to, co widzimy i co nas dotyczy, a nie to, co może nas spotkać w przyszłości albo dotyczyć będzie naszych potomków. To dlatego temat numer jeden to dziś drogi. Warto jednak zauważyć, że za kurtyną wielkich inwestycji komunikacyjnych pogłębia się dramat śródmieścia, w którym po starej SP4, G5 i Słoneczku dojdzie nam kolejny pusty gmach szkoły. Na razie nie wiadomo której, ale wiadomo, że bez likwidacji kolejnej placówki będziemy płacić grube miliony na oświatę przystosowaną do prognoz jeszcze z czasów nieboszczki PZPR, kiedy Racibórz miało zamieszkiwać 100 tys. ludzi. Prognozy, jak wiadomo, pozostały na papierze. Wygląda więc na to, że Racibórz będzie miał w końcu sieć dróg, które pozwolą szybko przejechać przez miasto, dajmy na to z Rydułtów do Kornic, ale nie zapowiada się, że będzie miał też to coś, co skłoniłoby

młodych ludzi do zamieszkania tu na stałe. Nie chciałbym grzeszyć optymizmem, ale wierzę, że w końcu nasi włodarze poważnie potraktują temat narzędzi skutecznej walki z depopulacją. W zalewie dyskusji i domysłów na temat składu przyszłego rządu zwróciłem uwagę na dość ciekawą konstatację wicepremiera Jarosława Gowina, który raczył był wspomnieć w jednym z wywiadów, iż - tu cytuję - jest też chyba dla prawie wszystkich w Polsce jasne, że nie ma już pola - ani budżetowego, ani potrzeby społecznej - aby rozwijać kolejne projekty o charakterze socjalnym. A jest coraz większe przeświadczenie, że utrzymanie tych projektów wymaga przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Wymaga zainwestowania w to, co nazywam szeroko sferą rozwojową. Trudno się nie zgodzić. Od dawna już wiadomo, że komunikacja stanowi co prawda oś rozwoju, ale potencjał wzrostu nie bierze się z asfaltu, lecz z wiedzy. To wiedza właśnie i technologie są dziś magnesem dla młodego pokolenia, o które przecież walczymy z innymi miastami, a nie kolejne inicja-

OFICJALNE STANOWISKO

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

tywy radnych, by dolać tu i ówdzie ciepłej wody dla wyborców w postaci placów zabaw albo darmowych imprez. Ostatnią inicjatywę na temat wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych uważam za tyleż pozytywną, co oczywistą w mieście położonym w dolinie Odry. Zauważam jednak, że ostatnimi czasy reporterzy muszą coraz częściej używać obiektów szerokątnych, by ująć w kadrze wszystkich lokalnych ojców sukcesów, od zakupu karetki czy wozu bojowego dla strażaków po uruchomienie budowli przelewo-spustowej na zbiorniku. Czekam na moment, kiedy nasi decydenci przestaną w końcu pozować do fotek, a wezmą się do planowania i projektowania, tym bardziej, że w zanadrzu mamy kolejną transzę unijnych pieniędzy.

w sprawie niskiego stanu

WODY W ODRZE MIEJSKIEJ

Racibórz » Czym spowodowany jest niski stan wody w miejskiej Odrze? Mamy oficjalną odpowiedź w tej sprawie. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż niski stan wód w Odrze Miejskiej spowodowany jest przede wszystkim przez utrzymującą się niżówką hydrologiczną.

Suche lato, w zasadzie bezdeszczowa jesień i bezśnieżna miniona zima wywarły istotny wpływ na zasób wód, również w korycie rzeki Odry. Gdyby występowały typowe o tej porze roku opady atmosferyczne, stan wód w Odrze na odcinku miejskim kształtowałby się w sposób typowy i miarodajny, zaś niżówka nie byłaby odczuwalna, zważając również na prowadzone prace budowlane zbiornika Racibórz Dolny. W wyniku zaawansowania realizacji przedmiotowej inwestycji Odra Miejska od czerwca br. jest zasilana przepływem przez tzw. Upust do Odry Miejskiej (UdOM) – jeden z bardzo istotnych obiektów hydrotechnicznych powstającego zbiornika Racibórz Dolny. Zadaniem obiektu jest zaopatrzenie w wodę Odry Miejskiej na odcinku od zapory czołowej osób, które zmienią ogrzewanie zbiornika, w której Upust zow wyniku obowiązywania no- stał zlokalizowany, do połączewej uchwały. Będzie to realizo- nia Odry Miejskiej z kanałem wał OPS. Oczywiście będzie to skierowane dla osób, które tego wsparcia wymagają (progi jesz stary kocioł na paliwo stałe, dochodowe) - mówi Dawid Wa- musisz go wymienić na nowy, co cławczyk. Są też zalecenia, by najmniej 5 klasy albo zastosokorzystać z dotacji na moder- wać inne źródło ciepła, takie jak: nizację źródeł ciepła, np. w ra- ciepło systemowe, gaz, pompa mach programu Czyste powie- ciepła, fotowoltaika, elektrowtrze, albo wnioskować o przy- nia wiatrowa itp. łącz do sieci gazowej. Uchwała antysmogowa to Złamanie zakazu będzie regulacja prawna, dotycząca skutkowało mandatem do 500 wszystkich użytkowników kozł albo grzywną orzeczoną tłów, pieców i kominków na paprzez sąd. liwo stałe w woj. śląskim od 1 Przypomnijmy, że na Śląsku września 2017 roku, a więc: obowiązuje już uchwała anty- ƒƒ mieszkańców smogowa, a inicjatywa miej- ƒƒ prowadzących działalność skiej komisji w Raciborzu to gospodarczą (kotły o mocy krok dalej. Jeśli wciąż użytkudo 1 MW),

Racibórz jak Kraków

Od 2026 roku STOP dla węgla! DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Rekomendacja komisji ds. czystego powietrza to jeszcze nie prawo. Zakaz - podobnie jak w Krakowie - może bowiem wprowadzić sejmik wojewódzki. Prezydent Raciborza nie kryje jednak, że chce skierować do Katowic odpowiedni wniosek, poprzedzając go analizami. Radni wojewódzcy - przed głosowaniem - będą zaś musieli przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, do których należy ostateczny głos. Szef komisji, radny powiatowy Dawid Wacławczyk, ma nadzieję, że projekt zyska społeczne poparcie. Powołał się na przykład Krakowa, gdzie przeciwko paliwom stałym zagłosowało 94 proc. mieszkańców. REKLAMA

Nie dla paliw stałych w Raciborzu oznacza, że 1 stycznia 2026 nie będzie można palić węglem czy drewnem. Jedynie te osoby, które nie mają dostępu do sieci gazowej czy PEC będą mogły przez trzy lata wrzucać do kotła pellet. Potem muszą znaleźć inne rozwiązanie. Rekomendacja stawia wyzwanie nie tylko właścicielom domów, ale również miastu, które dysponuje starą substancją mieszkaniową. Z lokali mieszkalnych będą musiały zniknąć stare piecie, a w instytucjach publicznych kotłownie węglowe. Radni z komisji i prezydent myślą o programie osłonowym dla tych, którym koszty ogrzewania znacznie wzrosną. - Mowa o wsparciu finansowym dla

REKLAMA

KU PI Ę M I E SZ KA NI E MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494

ulgi w okolicach Miedoni. Połączenie Upustu z korytem Odry w czaszy zbiornika umożliwia kanał dopływowy, zaś z korytem Odry Miejskiej – kanał odpływowy. Zlokalizowane w czaszy zbiornika pierwotne (wobec inwestycji) koryto rzeki, które prowadzi wody do Upustu nagromadziło znaczącą ilość namułów i odkładów, które lokalnie redukują przepływ wód. Aby usprawnić dopływ wód do Upustu realizowane są właśnie prace bagrownicze, pogłębiające koryto, zapowiedziane w dniu 10 października w czasie wydarzeń na placu budowy. Ich wykonanie powinno przynieść znaczący, satysfakcjonujący wzrost przepływu w Odrze Miejskiej poniżej Upustu, jeśli nie będzie się utrzymywać niżówka hydrologiczna. Reasumując zatem należy zważyć, iż generalne prace, związane z realizacją budowy zbiornika Racibórz Dolny w chwili obecnej nie wywierają

bezpośredniego wpływu na poziom wód w korycie Odry Miejskiej. Prowadzone jest bagrowanie newralgicznych miejsc limitujących przepływ w korycie rzeki Odry w czaszy zbiornika, co wydajnie poprawi sytuację stanu wód w Odrze Miejskiej, jednak będzie to zależne od ilości opadów atmosferycznych. W niedalekiej przyszłości, po zakończeniu realizacji inwestycji możliwe będzie spiętrzenie wody za sprawą pracy Budowli Przelewowo-Spustowej i skierowanie jej przez Upust do Odry Miejskiej, zgodnie z instrukcją eksploatacji zbiornika. Linda Hofman  Rzecznik prasowa  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opr. waw

wień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, Termin wymiany pieca zależy określonych w uchwale sejmiczasu jego użytkowania: ku województwa przyjętej na ƒƒ kotły eksploatowane powy- podstawie art. 96, podlega każej 10 lat trzeba wymienić rze grzywny”. Zgodnie z art. 24 do końca 2021 roku, Kodeksu wykroczeń grzywna ƒƒ kotły użytkowane od 5-10 lat, wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy należy wymienić do końca czym w postępowaniu manda2023 roku, towym można nałożyć grzywnę ƒƒ użytkownicy najmłodszych w wysokości do 500 zł, a jeżeli kotłów mają czas do końca czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch 2025 roku, ƒƒ kotły klasy 3 i 4 należy wy- lub więcej przepisach ustawy mienić do końca roku 2027. 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroUchwała antysmogowa czenia). Organem uprawniozakazuje spalania: nym do nakładania mandatów ƒƒ węgla brunatnego, na podstawie art. 334 Prawa ƒƒ mułów i flotokoncentratów ochrony środowiska na grunwęglowych, cie aktualnego stanu prawneƒƒ wilgotnego drewna. go jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. Sankcje stosowane w przy(waw) padku naruszenia postanoƒƒ właścicieli budynków wielorodzinnych, ƒƒ spółdzielnie, wspólnoty, ƒƒ samorządy lokalne.


»3

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

73,5 mm x 84 mm REKLAMA

REGION

Praca nad jeziorem Bodeñskim w Niemczech dla opiekunów i opiekunek osób starszych

Skąd nagle tyle alarmów smogowych? - Sezon grzewczy jeszcze porządnie nie ruszył, a już alarm za alarmem. Czy naprawdę jest tak źle? - pyta jeden z Czytelników. W ostatnim czasie komunikaty dość często pojawiają się na stronach starostwa oraz Urzędu Miasta. - W dniach 26-27.10.2019 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna, lokalnie w części środkowo-wschodniej oraz zachodniej województwa zła - podała w ubiegłym tygodniu w komunikacie Służba Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. W zeszłym roku alarmy smogowe ogłaszano w środku sezonu grzewczego, kiedy z powodu zimna kotłownie pracowały pełną parą. Jak się okazuje, od piątku 11 października br. obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. - Tak jak wcześniej deklarowaliśmy z premierem Mateuszem Morawieckim, obniżyliśmy poziomy alarmowania o smogu o połowę, dzięki temu Polacy będą ostrzegani częściej o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu - przekonuje minister środowiska Henryk Kowalczyk. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10 (poprzednia wartość 300 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10), poziom informowania to 100 mikrogramów. Rozporządzenie z 2012 r. mówiło odpowiednio o 300 i 200 mikrogramach na m sześc. Wcześniejsze normy były jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. - Zachęcam wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych do skorzystania z programu Czyste Powietrze, który daje możliwość otrzymania dofinansowania m.in. na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Dzięki temu będziemy mogli oddychać lepszej jakości powietrzem – dodaje minister. Dodajmy, że po awarii znów działa stacja monitorowania WIOŚ przy ul. Wojska Polskiego.

Chcesz zarobiæ nawet

12.000 z³

zadania do powiatu trafi 10 fabrycznie nowych niskoemisyjnych (cztery teraz, sześć wiosną), niskopodłogowych autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym i wyposażeniem dodatkowym, takim jak m.in.: system monitoringu wewnątrz i przed autobusem,  system nagłośnienia zapowiedzi głosowych wraz z mikrofonem dla kierowcy oraz ekranami LED do wyświetlania informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach, bezprzewodowy router (sieć Wi-fi), ładowarki USB. Pojazdy wyposażone są w 44 miejsca stojące, 46 siedzących, łącznie przewiozą 90 pasażerów + wózek. Palą około 21 litrów oleju napędowego na 100 km. Autobusy przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami oraz spełniają europejski standard EURO 6 w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu. Zastąpią zużyty tabor i obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Projekt pod nazwą „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego. Wartość zadania to kwota 9.474.310,00 zł. Dofinansowanie EFRR wynosi (85%) 5.973.958,94 zł, wkład własny finansowy powiatu: 3.500.351,06 zł.

POWIAT

Powiat szuka wykonawców remontów czterech dróg

PKS Racibórz ma cztery nowe autobusy z klimatyzacją

W listopadzie mija termin składania ofert w przetargach na wykonanie prac przy trzech drogach na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Jedna droga do remontu znajduje się w Raciborzu. Starostwo ogłosiło już przetargi mające wyłonić wykonawców następujących inwestycji: przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie. W trybie ofertowym próbowano wyłonić wykonawcę zadania pn. Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Niestety, w pierwszym podejściu nie wpłynęła żadna oferta. Inwestycję oszacowano na około 100 tys. zł. Połowę kwoty dołożyło miasto.

25 października nastąpiła oficjalna prezentacja czterech nowych pojazdów marki Iveco. Starosta Grzegorz Swoboda, burmistrzowie i wójtowie oficjalnie przecięli wstęgi, a potem wzięli udział w pierwszej jeździe do pl. Konstytucji 3 Maja i z powrotem. Autobusy - jak informuje Starostwo Powiatowe - zostały zakupione w ramach realizowanego przez powiat raciborski projektu „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”. W ramach REKLAMA

Kto opracuje projekt nowego mostu na wysokości Grzegorzowic i Ciechowic?

w dwa miesi¹ce? Mamy dla Ciebie pracê! legalne zatrudnienie zwrot kosztów dojazdu zakwaterowanie i wy¿ywienie ubezpieczenie

zadzwoñ ju¿ dziœ: 695 699 695 Planowana od lat inwestycja w końcu ma szansę na realizację. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na opracowanie projektu nowego śladu DW 421, w tym przeprawy odrzańskiej. Przypomnijmy, została ona wpisana do rządowego programu Mosty+. Zastąpi funkcjonujący tu teraz prom. Przedmiotem zamówienia ZDW Katowice jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem związanym z budową nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudnik i Nędza. W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Most będzie usytuowany około kilometra na północ (w dół rzeki) od istniejącego promu. Nowy ślad prowadzony będzie od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z Młyńską w gminie Rudnik do granicy miejscowości Ciechowice-Zawada Książęca (na obu końcach będą ronda). Pobiegnie polami i terenami zalesionymi. Pas ruchu na moście ma mieć 3,5 m szerokości. Konstrukcja, jak zapisano, ma być zaprojektowana z zachowaniem „maksymalnej prostoty” z uwzględnieniem ciągu pieszego i rowerowego. Termin wykonania zadania to 15 grudnia 2021 r. Stary most Grzegorzowice-Ciechowice (na zdj.) został zniszczony w 1945 roku.

RACIBÓRZ Czy prezydent wiedział o planach wyburzenia dworca? Temat poruszył opozycyjny radny Marcin Fica. - Kiedy rozpocznie się remont dworca kolejowego? 25 września ukazała się informacja o przeprowadzeniu przetargu na remont dworca, z którego wynika, że część zabudowań zostanie wyburzona, a nowy dworzec przybierze formę „innowacyjnego dworca systemowego”. W poprzedniej kadencji rady rozmowy z PKP dotyczyły projektu dużego dworca i odbyły się w tej sprawie dwie konsultacje, gdzie stwierdzono, że Racibórz nie może mieć dworca systemowego. Proszę o informację kto z zarządu Miasta Racibórz rozmawiał o tym remoncie z PKP - napisał radny Fica. - Aktualnie Gmina Racibórz wystąpiła do Biura Inwestycji PKP S.A. Rejon Kraków o przekazanie aktualnego harmonogramu prac na wykonanie inwestycji przebudowy dworca PKP w Raciborzu wraz z koncepcją zamierzonej przez PKP realizacji budowy Innowacyjnego Dworca Kolejowego, obejmującą częściowe wyburzenie i przebudowę istniejącej kubatury obiektu. Jednocześnie Gmina Racibórz wystąpiła do Oddziału PKP w Katowicach o przekazanie aktualnego projektu umowy najmu na pomieszczenia w budynku dworca wraz ze wskazaniem szacunkowej kalkulacji stawek czynszu, które stanowią istotny element warunków zawarcia umowy. Niezależnie od pozyskania powyższych informacji, Gmina Racibórz zgłosiła akces zorganizowania kolejnego spotkania z przedstawicielami PKP w przedmiocie omówienia szczegółów sprawy - odpowiedział prezydent Dariusz Polowy.


Aktualności

»4

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rondo pod Oborą zostanie wyłączone z ruchu

czasowa organizacja ruchu przy Auchan, na odcinku Rybnickiej wzdłuż centrum handlowego i na odcinku od przejazdu kolejowego na Dębiczu do Kobylskiej można sprawdzić na naszym portalu.

Od wiosny kierowców czekają spore utrudnienia nie tylko na Bosackiej-Armii Krajowej, gdzie rozpocznie się budowa ronda przy Mechaniku, ale również na Rybnickiej, gdzie na wysokości centrum handlowego rozpocznie się modernizacja DW 935 Racibórz-Rybnik. Przebudowa DW 935 od Raciborza do Rzuchowa to inwestycja, której łączny koszt opiewa na 103 mln zł. W ramach działania odnowiony zostanie odcinek od kanału Ulgi w Raciborzu do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac z dwupasmowym podjazdem na Kobylę. Działania obejmą m.in. przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś. 11,5 tony, korektę geometrii istniejących skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i modernizację oświetlenia. To zadanie ma być gotowe do końca lutego 2022 r. Inwestycję zrealizuje Drog-Bud Częstochowa. Inwestorem natomiast jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. To jak wyglądać będzie tym-

Trzy nowe linie autobusowe na Wszystkich Świętych Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Raciborzu informuje, że 1 listopada 2019 r. “Wszystkich Świętych” (piątek) – autobusy komunikacji miejskiej kursują jak w dni świąteczne. Dodatkowo przedsiębiorstwo uruchamia następujące linie: Nr J, relacji Opawska Parking Lidl – Plac Konstytucji 3 Maja – Cmentarz Jeruzalem – Opawska Parking Lidl początek kursowania godz. 8:00, zakończenie 20:05, częstotliwość kursowania co 15 minut; Nr A, według rozkładu jak w dni robocze, początek kursowania godz. 10:50, zakończenie 18:05, częstotliwość kursowania co godzinę; Nr B, według rozkładu jak w dni robocze, początek kursowania godz. 11:40, zakończenie 18:35, częstotliwość kursowania co godzinę. Uwaga, w związku z wprowadzeniem na ul. Ocickiej ruchu jednokierunkowego, auto-

busy linii Nr 11 i 13 w kierunku Ocic kursują tylko do przystanku Starowiejska Pętla. W dniu 31 października (czwartek) – komunikacja miejska kursuje jak w dni robocze. W dniu 2 listopada “Zaduszki” (sobota) – komunikacja miejska kursuje jak w sobotę.

PK szykuje korektę rozkładu jazdy Uwagi zgłoszone przez mieszkańców m.in. podczas spotkań z prezydentem w dzielnicach znajdą swoje odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. PK ogłosi wkrótce pełną listę zmian. W przypadku linii nr 8 po godzinach 14.00/15.00 nastąpi przyspieszenie kursów o 10-15 minut. Linia ta będzie też wydłużona na Słoneczny Stok. Natomiast linia nr 2 wraca w dwie strony na ul. Wojska Polskiego. Zmiany linii nr 2 poszły już do uzgodnienia do Starostwa. Obecny rozkład funkcjonuje od 30 września.

Aktywne Ocice Dzielnica ma pieniądze na dwie inwestycje Ponad 76 tys. zł mają Ocice z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na dwie inwestycje sprzyjające integracji mieszkańców. Do fazy realizacji zakwalifikowały się dwa przedsięwzięcia: Aktywna dzielnica Ocice - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych o wartości 16 036,98 zł do wykorzystania na placu przy kościele pw. św. Józefa przy ul. Gdańskiej 70. Chodzi o zakup 3 namiotów imprezowych Profiline Economy, PVC trudnopalnych, solidnej konstrukcji i wodoodpornej plandece o wymiarach 5mx12m oraz 22 kompletów stołów z ławkami. Sprzęt będzie wykorzystany w szerokim zakresie podczas wszystkich imprez plenerowych organizowanych m.in. przez parafialny zespół Caritas, LKS, szkołę czy przedszkole. Druga inwestycja to zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice o wartości 60 000 zł. Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji pod wykonanie zadaszenia, przygotowanie gruntu pod montaż, zakup oraz montaż.

I Ty możesz wspomóc zbiórkę na Pomnik Dzieci Utraconych REKLAMA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Kobieta staje się matką, gdy w jej głowie i sercu zaczyna budować się obraz nienarodzonego dziecka. Już wtedy tworzy się więź. Mężczyzna staje się ojcem, gdy zaczyna planować życie z nowym członkiem rodziny. Proces budowania relacji z dzieckiem rozpoczyna się dużo wcześniej niż jego narodziny. Rodzice mają prawo opłakać swoje stracone dzieci, niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży zdarzyło się poronienie. Dajmy im również miejsce, gdzie będą mogli przystanąć, pomodlić się, zapalić świeczkę - piszą organizatorzy akcji. Ta inicjatywa znana jest w Polsce, jednak Racibórz nie ma jeszcze takiego miejsca pamięci i modlitwy, którego z pewnością bardzo potrzebują rodzice dzieci utraconych. Wiemy już, że Pomnik będzie znajdował się na Cmentarzu Jeruzalem, a organizatorzy zbiórki mają zgodę administracji na jego postawienie. Pomnik dzieci utraconych w swoim zamyśle ma być: symbolicznym grobem dla dzieci, których z różnych przyczyn nie można było pogrzebać, uczczeniem pamięci dzieci utraconych, znakiem czci dla milionów dzieci, po których nie ma żadnego śladu, których doczesne szczątki nie zostały pochowane, miejscem pomagającym przeżyć ból i żałobę po stracie dziecka. Pomnik Dzieci Utraconych będzie darem całego naszego społeczeństwa. Zbiórkę można wesprzeć na stronie zrzutka.pl/ny8rc8. REKLAMA


»5

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

DLACZEGO WARTO

A.S.

zastosować licówki

Racibórz » Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wygląd naszych zębów może wpływać na całe nasze życie. Piękny uśmiech sprawia, że nasza twarz wygląda młodziej, częściej się uśmiechamy, budzimy większą sympatię otoczenia, wzrasta nasze poczucie wartości, a my stajemy się śmielsi i bardziej otwarci na innych. Z pomocą przychodzą nam najnowsze technologie. Na uzyskanie efektu naturalnie pięknego uśmiechu pozwala nam zastosowanie licówek. Licówki to estetyczne uzupełnienie protetyczne wymagające minimalnej preparacji, bo-

ki zęba szlifuje się jedynie na głębokość 0.3-0.5 mm. Licówka ma postać cienkiej płytki wykonaj najczęściej z porcelany mocowanej przez lekarza od strony policzkowej czyli licowej stad nazwa. Rekonstrukcja estetyczna uśmiechu przy ich

udziale daje wysoce satysfakcjonujący wynik leczenia, pozwala na doskonałe dopasowanie koloru i uzyskanie idealnego kształtu zębów. Za pomocą licówek można rozjaśnić zęby nadać im piękny kształt i barwę, wydłużyć, po-

szerzyć czy zlikwidować szpary miedzy zębami. Używa się ich tez do drobnej korekty ustawienia zębów, w przypadkach niewielkiego skręcenia czy stłoczenia. Licówki to dobre rozwiązanie dla osób które chcą rozjaśnić zęby, zachować naturalna barwę, ale tez ukryć przebarwienia. Zakłada się je także w przypadkach pęknięć, zębów ukruszonych lub startych brze-

gów czy rzucających się w oczy wypełnień. Jak jednak w przypadku każdego zabiegu stomatologicznego również licówek nie można wykorzystać w każdej sytuacji. Nie są one wskazane przy rozległych wadach zgryzu, bruksizmie, zębach bardzo mocno zniszczonych lub zbyt małych.

Podsumowując z dobrze założonych licówek możemy się cieszyć przez długie lata, stanowią doskonałą alternatywę dla bardziej inwazyjnych technik dlatego warto zapytać o nie swojego stomatologa. lek. dent. Karolina Turek-Szryt Dentica Center Wodzisław Śląski

C E N T R A S T O M A T O L O G I C Z N E www.denticacenter.pl Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza), tel.: 32 44 02 224 Racibórz, ul. Jana Kochanowskiego 3, tel.: 32 770 02 24 Wodzisław Śląski, ul. 26 marca 94 a, tel.: 32 440 84 94

Straż miejska dba o zdrowie

MANDATY ZA SPALANIE ŚMIECI Racibórz » - Październik to kolejny miesiąc wzmożonych czynności raciborskiej Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Strażnicy realizują prewencyjne jak i interwencyjne kontrole nieruchomości pod kątem spalania pozostałości roślinnych, paliw zabronionych oraz innych odpadów - informuje magistrat. Kontrole nasilone są w ramach występowania powiadomień o ryzyku występowania przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszone-

oraz 268 kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

nie w piecu kuchennym płyty meblowe - nałożono mandat karny, 3. przy ul. Głównej w gm. KrzyW ramach kontroli ujawniono: żanowice – spalanie opału 1. przy ul. Zofii Nałkowskiej zabronionego (muł) – nałogo PM10 w powietrzu w ramach troli instalacji spalania paliw spalanie w piecu węglowym żono mandat karny. „Programu ochrony powietrza stałych pod kątem spalania odaluminiowych opakowań po dla terenu województwa ślą- padów i paliw zabronionych w artykułach spożywczych – Natomiast przy ul. Rybnicnałożono mandat karny, kiej, Floriana, Bogumińskiej, skiego”. Od początku paździer- tym 25 w Raciborzu, 13 w Kornika przeprowadzono 48 kon- nowacu i 10 w Krzyżanowicach 2. przy ul. Kościuszki - spala- Bitwy Olzańskiej, Cecylii, Wi-

dokowej, Piaskowej, Placu Zofii Nałkowskiej, Piotrowskiej, Górnej, Kościelnej, Opawskiej, Jana, Pod Widokiem za spalanie pozostałości roślinnych – udzielono 7 pouczeń i nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 650,00 zł. Ponadto zgodnie z kompetencjami do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego przekazano informacje o zgłoszeniach mieszkańców w temacie zadymiania na ul. Polnej i ul. Kolejowej, gdzie zadymianie generowane było przez podmioty działalności gospodarczej. (um)


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»6

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nie daj się jesieni

REKLAMA

ZDROWY CAŁY ROK

Czas jesienny, to czas gdy często zmieniają się warunki atmosferyczne, to czas kiedy stajemy mniej aktywni, a nasz organizm zaczyna dawać nam znać o naszych dolegliwościach. Jesień to dobry moment na „posprzątanie” na-

szego organizmu z dolegliwości bólowych. Możesz odczuwać boleści stawów, kręgosłupa, może drętwieć Ci ręka, bądź noga. NIE DAJ SIĘ JESIENI. Już dzisiaj możesz zapisać się na pierwszą wizytę i w przyjaznej atmosferze wy-

Po więcej informacji zgłoś się pod adres: REKLAMA

REKLAMA

tłumaczyć co Cię boli. U nas poczujesz się doceniony i zrozumiany. Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc! Zadzwoń na rejestrację i wszystkiego w szczegółach się dowiesz. Do zobaczenia w AKSON !

Ośrodek Rehabilitacji AKSON Racibórz, ul. Kolejowa 19 Rejestracja telefoniczna: 513-574-584 REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

- niezwykłe studio kształtowania sylwetki Racibórz » Studio treningu personalnego EMS w Perfect Secret to miejsce odbiegające od standardowego wizerunku sal treningowych. Ekskluzywne wnętrze, profesjonalna opieka instruktorów, czystość i najwyższej klasy sprzęt sprawia, że każdy zainteresowany może poczuć się wyjątkowo. Studio Perfect Secret zdecydowanie różni się od klasycznej siłowni, czy sali treningowej. Z zewnątrz nie zobaczymy, co dzieje się w środku, co zapewnia komfort i dyskrecje. Miejsce to cechuje luksusowe wnętrze, elegancka i komfortowa przebieralnia oraz profesjonalne podejście do każdego ćwiczącego. Trening EMS odbywa się z wykorzystaniem sprzętu marki Miha Bodytec, do specjalnej elektrostymulacji mięśni. W tym celu wykorzystywana jest kamizelka z elektrodami, która REKLAMA

oddziałuje na partie mięśniowe, przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach. - Trening personalny EMS to nie tylko ćwiczenia, ale również poprawa odporności organizmu. Dbamy o zdrowie naszych klientów, dlatego nie polecamy żadnych suplementów, a jedynie dietę opartą o naturalne składniki oraz ruch- podkreśla Violetta Tanzyna, właścicielka studia Perfect Secret i kwalifikowany instruktor EMS. Chętni do zmiany swojego trybu życia powinni odwiedzić studio Perfect Secret w Raciborzu. – To miejsce stworzone zostało dla ludzi, którzy chcą o siebie zadbać, a nie mają zbytnio wiele czasu. Często czas spędzony na tradycyjnej siłowni nie idzie w parze z efektami, a sami ćwiczący nie czują się tam komfortowo. Sesja treningowa u nas trwa nie więcej niż 20 minut, a przynosi efekty porównywalne do 3 godzin spędzonych na siłowni – tłumaczy założycielka Perfect Secret. Trening EMS ma bardzo wiele zalet. Dzięki niemu możemy redukować tkankę tłuszczową, zwiększać wydolność organizmu, wzmacniać i ujędrniać skórę. Ćwiczenia wykonywane w tej formule nie obciążają stawów w naszym organizmie, więc z powodzeniem mogą z nich korzystać osoby po różnego rodzaju kontuzjach jak również osoby starsze. Odpowiednio dobrany REKLAMA

trening EMS pomaga również pozbyć się wstydliwej przypadłości wielu kobiet, które urodziły dzieci – nietrzymania moczu. Każdy klient Perfect Secret ma wiele możliwości, żeby poczuć się wyjątkowo. W garderobie ma do dyspozycji kanapę, fotel, a pod prysznicem czekają na niego luksusowe kosmetyki do kąpieli i świeże ręczniki. – Niesamowicie ważna jest dla nas kwestia komfortu naszego klienta. Chcemy, żeby miał świadomość tego, że On jest dla nas najważniejszy, że o niego dbamy. Widać, że to przynosi efekty, bo klienci u nas zostają, a grafik zapełnia się coraz to bardziej – mówi Violetta Tanzyna. Perfect Secret zaprasza do przetestowania treningu EMS. Już po pierwszej sesji można odczuć przyjemną satysfakcję w wyniku ćwiczeń oraz zyskać motywację do kolejnych odwiedzin przy Matejki 2D. U nas trening EMS możesz trenować równocześnie z koleżanką, mężem, kolegą lub mamą. Zapraszamy na GRATISOWY trening próbny do Perfect Secret.

Racibórz, ul. Jana Matejki 2d

+48 666 321 766

www.perfect-secret.pl


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»8

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

ZATRZYMAJ CZAS, SEKRET ZACHOWANIA MŁODOŚCI Racibórz » Po wielu latach obserwacji i studiowania ludzkiej fizjologi, można dojść do wniosku, że proces starzenia można spowolnić i opóźnić. Z obserwacji wiem, że kilka nawyków nieobciążających fizycznie czy finansowo, pozwala moim pacjentom starzeć się wolniej, utrzymać zdrowie oraz sprawność ruchową i intelektualną. Na długość naszego życia wpływa: stan umysłu, codzienna aktywność - o ile jest stała, jakość i ilość pożywienia, picie wody oraz ilość chemii, jaką wpuszczamy do naszego organizmu. Na wygląd zewnętrzny składa się prezencja skóry, włosów, sylwetka, sposób poruszania, jednak przedłużona młodość wiąże się zdecydowanie z naszym nastawieniem do życia. Fizjologicznie jednak rzecz ujmując starzenie się będzie zależało od takich czynników jak wolne rodniki, bakterie i wirusy, pasożyty i grzyby, toksyny, tytoń, alkohol, cukier, tłuszcze trans w diecie, ale także od promieniowania słonecznego i jakości powietrza oraz co najważniejsze ilości i przewlekłości stresu. Na niektóre z tych czynników nie mamy wpływu, ale na inne na szczęście tak. Stres jest czynnikiem najbardziej zabójczym, bo wpływa na zakończenia chromosomów skracając je i degenerując nas niezależnie od PESELU. W przyśpieszonym tempie starzeją się w ten sposób nasze

REKLAMA

narządy, mózg i skóra. Redukuje się także pod wpływem stresu nasza naturalna odporność, ukryta choćby w mikrobiocie jelitowej, jak również zwiększa zapadalność na choroby takie jak cukrzyca, otyłość, stany zapalne jelit, alergie, migreny, zmiany skórne i depresje.

stany zapalne, przyśpieszając w ten sposób oksydację (starzenie). Wprowadź bezglutenowe kasze i nasiona strączkowe. Ogranicz mięso, w szczególności wędliny i konserwy, a wprowadź dobrej jakości rybę. Zadbaj o odpowiednią strawność pokarmów tj. mocz strączki i nasiona, blanszuj nie rozgoJak temu zaradzić? towuj, gryź dobrze i długo jedzeOto kilka praktycznych rad. nie, nie popijaj do posiłków, za Przede wszystkim ogranicz to pij dużo wody między posiłstres zewnętrzny jak i ten pod- kami. Nie jedz przed snem. Nie świadomy (ćwiczenia, sen, seks, pal i unikaj kawy przemysłowej, medytacja, detoks informacyjny akrylamidy przyśpieszają sta- każdy sposób jest dobry, o ile rzenie, w szczególności skóry. będzie twój i będzie działał). Nieodzownym a nadal darmoKolejno, ruszaj nie tylko ciało, wym dla nas lekarstwem na dłuale i głowę - czytaj, kreuj, ucz gowieczność jest sen, taki po się, wymyślaj, planuj - to roz- którym czujemy się wypoczęci. budowuje naszą sieć neuronów i tworzy nowe połączenia synaptyczne. Wprowadź do diety Poradnia Żywienia antyoksydanty, z surowych owoRacibórz ców, warzyw i olejów roślinnych. mgr Magdalena Kopel Ogranicz produkty z wysokoglutel. 606 497 215 tenowej pszenicy i nadmierne ilości przetworzonych produktów nabiałowych, niszczą one www.dietetykraciborz.pl jelita i powodują przewlekłe REKLAMA


»9

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

8 LISTOPADA GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) KONCERT JESIENNY KAPELI JAZZOWEJ GRUPA BEZ NAZWY

16 LISTOPADA, GODZ. 18.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KOCHANKOWIE NIE Z TEJ ZIEMI – SPEKTAKL

W programie nastrojowe piosenki, skłaniające do refleksji i budzące pozytywne wibracje. W sam raz na jesienny wieczór! Grupa Bez Nazwy wystąpi w składzie: Agnieszka Busuleanu-Jaksik – wokal, Stefan Konopnicki – bas, Krzysztof Fulneczek – gitara, Janusz Latka – piano, Artur Siedlaczek - instrumenty klawiszowe, Tadeusz Widota – perkusja, gościnnie: Agnieszka Kawulok – wokal. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

10 LISTOPADA GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) ROYAL LVIV BALLET W SPEKTAKLU PT. ŚPIĄCA KRÓLEWNA. www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

W dniu swoich piętnastych urodzin, w wyniku klątwy, piękna królewna zapada w głęboki, stuletni sen a razem z nią mieszkańcy zamku i poddani. Na ratunek przybywa wielu śmiałków, ale tylko jednemu udaje się zrzucić zły czar. Śpiąca królewna to klasyczna opowieść o pokonywaniu przeszkód w drodze do prawdziwej miłości oraz o przeznaczeniu, którego nie da się oszukać. Imponująca choreografia, olśniewające kostiumy, magia świateł i urzekająca scenografia - wszystko to składa się na występ Royal Lviv Ballet sprawiając, że całość zapiera dech w piersiach. Wrażeń i emocji, jakie wzbudza spektakl nie da się opisać, tego po prostu trzeba doświadczyć. Bajkowa opowieść połączona z genialną Piotra Czajkowskiego, wprowadzą każdego widza w piękny, magiczny świat baletu klasycznego. Spektakl w 2 aktach i 4 odsłonach. Czas trwania spektaklu - 2 godziny. Bilety w cenie 90zł. i 95zł. do nabycia w kasach RCK

Na skutek pewnego nieporozumienia ze świętym Piotrem, kameralny dom pod Londynem zamieszkują dwie pary zakochanych ludzi. Piszących powieści kryminalne mężczyzn - Jacka i Simona, wspierają ich piękne i urocze żony: Susie i Mary. Wychodząca poza standardowe ramy czułość oraz opieka, jaką nad małżeństwem Mary i Simona postanowili roztoczyć Susie i Jack, potwierdza powiedzenie, że „miłość potrafi przełamać wszelkie bariery”. Czas mija, a czwórka mieszkań-

Rozrywka

ców żyje, w rosnącej z dnia na dzień, przyjaznej atmosferze… W roli kreatywnej żony pisarza zobaczymy Magdalenę Walach. Jej męża - Jacka -gra Dariusz Starczewski. W młodych małżonków wcielą się Karolina Chapko i Adam Szarek. W pozostałych rolach występują: Ewa Mitoń, Przemysław Redkowski/Sebastian Oberc i Marek Bogucki. Sztukę reżyseruje Piotr Urbaniak, a scenografię przygotowała Joanna Schoen. Bilety w cenie 75 zł. i 95 zł. do nabycia w kasach RCK

30 LISTOPADA, GODZ. 19.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) BRAZYLIJSKIE NOCE - NOITES BRASILEIRAS – KONCERT Portugalia ma swoje fado, USA - bluesa, a Brazylia szczyci się chôro czyli muzyką źródła, z której wywodzą się takie gatunki jak samba czy bossa nova. Zapraszamy na koncert w wykonaniu brazylijskiej wokalistki jazzowej Gabrieli Kozyry - Lopes wraz z zespołem w składzie: Walter Lopes – gitara, Andrew Woolf – klarnet, Sam Watts – fortepian, Andrés Ticino – perkusjonalia. Gabriela Kozyra-Lopes pochodzi z rodziny polskich muzyków o tradycji głównie wokalnej. Od ponad 10 lat występuje na scenach europejskich festiwali jazzowych i klubów jazzowych w Londynie, gdzie mieszka. Gabriela ukończyła śpiew jazzowy w Królewskim Konserwatorium w Hadze i konserwatorium Codarts w Rotterdamie. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia w kasach RCK

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

PROZIAKI NADZIEWANE masą makową Wszystkie składniki o temperaturze pokojowej: • 0,5 puszki masy makowej • 500 g przesianej mąki pszennej tortowej • 250 ml maślanki • 1 średnie jajko ( rozmiar M) • 1 płaska łyżeczka sody • 0,5 łyżeczki soli • 1 kopiasta łyżka cukru pudru • 1 łyżeczka cukru waniliowego Wszystkie składniki wymieszać łyżką, następnie wyłożyć na stolnicę obsypaną mąką i zagnieść na jednolite ciasto. Rozwałkować na grubość około 3-4 mm, następnie wykroić krążki (u mnie były o średnicy 10 cm). Na każdy krążek położyć 1 łyżeczkę masy makowej i zlepić na kształt półksiężyca. Półksiężyce przykryć ściereczką na około 15 minut. Po tym czasie ułożyć na papierze pergaminowym i piec w piekarniku nagrzanym do 200°C około 13–15 minut (grzanie górne i dolne). Najlepsze są tego samego dnia. Z tej ilości wyszło około 16 sztuk.

www.smakiweroniki.pl


Ogłoszenia

» 10

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Usługi remontowe Pokrycia dachowe Blacha trapez, blachodachówka, dachówka, gont papowy, papa termozgrzewalna, obróbki blacharskie, ciesielka. Tel. kom.: 696 249 017. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczki bez zaświadczeń online do 60 000 złotych Szukasz najlepszej pożyczki bez zaświadczeń o dochodach? Na Getmoney znajdziesz wszystkie pożyczki dostępne online - na raty i chwilówki Bez dokumentów potwierdzających dochód. Wystarczy dowód. Pożycz pierwszy raz do 5000 zł za darmo, do 60 000 zł na raty przez internet. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. https://www.get-money.pl/ aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

REKLAMA

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Kupię

Sprzedam

OGRODNICTWO

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam VW GOLF V Sprzedam VW GOLF V (1,4) 2005. Samochód zadbany bliższe informacje pod numerem 511900030.

Inne

Auto-złom Racibórz skup kasacja 24/h tl501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

MOTORYZACJA

REKLAMA

Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Zlecę wykonanie ok 100m2 gladzi Szukam osobę z doświadczeniem do wykonania gładzi. Racibórz centrum. Kontakt po godz 19. Tel. kom.: 503503640.

RÓŻNE Sprzedam Sadzonki Truskawki do sprzedaży Oferuję do sprzedaży sadzonki truskawki, odmiana bardzo wczesna Holenderska, smak bardzo słodki, aromatyczny, owoc czerwono - karminowy.Odbiór w Raciborzu -Studziennej, oferujemy również sprzedaż wysyłkową.Tel kontaktowy 796604255, 505272614, e-mail: beakrzikalla@o2.pl.

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

OGŁOSZENIE

Racibórz ul. Kasprowicza 1

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Opis nieruchomości: Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1843

GL1R/00051917/0

Tworków a.m. 6 ul. Piaskowa 39

0.1250

B – 0,0471 R IVa – 0,0779

Brak obciążeń

Częścią składową nieruchomości jest: - budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej do remontu kapitalnego względnie rozbiórki. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter, poddasze częściowo użytkowe), częściowo podpiwniczony. Dach budynku o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową (do wymiany więźba oraz pokrycie). Fundamenty budynku murowane. Ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej ceramicznej. Budynek otynkowany na zewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym. Obecnie elewacja z licznymi ubytkami tynku – do remontu. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo – wapienne, pomalowane farbą klejową (widoczne liczne ubytki tynku, zawilgocenia ścian). Podłogi drewniane wymagające wymiany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana – do wymiany. Schody drewniane – do remontu. Brak łazienki. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej, które znajdują się w budynku, tj. instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna – do remontu. Układ funkcjonalny: parter: pięć pokoi, pomieszczenie gospodarcze, korytarz piętro budynku: dwa pokoje, przedpokój, strych. Cena wywoławcza nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 55.000, 00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wysokość wadium: Wadium w wysokości 5.000,00 zł winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 28 listopada 2019 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 51 wew. 142


» 11

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

48.00 zł

28.80 zł

A. Van De Laar Pod nóż. 28 niezwykłych operacji w historii chirurgii

Boiska przy SP4 i SP18 znów czynne Dwa boiska przy miejskich szkołach podstawowych nr 4 i 18 zyskały nowe nawierzchnie. Poprzednia wykładzina z masy bitumicznej posiadała spore ubytki, przez co funkcjonalność boisk była mocno ograniczona. Od 2017 roku oba obiekty były częściowo wyłączone z użytkowania. W tegorocznym budżecie Wydziału Oświaty zapisano wymianę jednej nawierzchni - tej przy SP4. Koszt inwestycji oszacowano na prawie 160 tys. zł. – Okazało się jednak, że w tym zakresie istnieje możliwość skorzystania z pomocy Fundacji Promocji i Rozwoju Gmin Polskich. Zdobyliśmy dofinansowanie do remontu na poziomie 50 proc. Dzięki temu zdecydowaliśmy się na naprawę nawierzchni dwóch boisk jednocześnie – wyjaśnia Krzysztof Żychski, naczelnik Wydziału Oświaty w raciborskim ratuszu. Dodaje, że koszt obu zadań po stronie miasta zamknął się w kwocie 157 tys. zł Proces wymiany nawierzchni oraz ich odbiór odbyły się w październiku. Obecnie boiska są już udostępnione dla uczniów. Nowe nawierzchnie posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny i są objęte trzyletnią gwarancją.

Racibórz walczy z gryzoniami Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na szczególnych obszarach. Prezydent Miasta Racibórz przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają obszary: 1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, 2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w miesiącu październiku, 3) wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Racibórz – w każdym przypadku pojawienia się gryzoni w obrębie nieruchomości. Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień § 20 Uchwały Nr XXXIV/498/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

Miejski odkurzacz na testach w Raciborzu

REKLAMA

REKLAMA

24 października raciborski rynek został częściowo uprzątnięty przy pomocy odkurzacza miejskiego Glutton. Elektryczne urządzenie przyjechało do naszego miasta na zaproszenie prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego, Bogdana Gawliczka. – Chcemy poznać zasadę działania tego odkurzacza. Nasi pracownicy już go testowali. Obecnie rozważamy zakup takiego odkurzacza. To jednak zależy od ekonomii – powiedział Bogdan Gawliczek. Glutton jest zasilany na akumulatory. Czas pracy na jednym ładowaniu producent określa na okres do 16 godzin. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów, na szerokość mieści się we framudze drzwi. Jego głównymi zaletami jest cicha praca oraz brak kurzu przy sprzątaniu. Ma regulowaną moc, może odkurzać drobne śmieci z chodników jak również szklane butelki lub stłuczkę. Odkurzacz jest obsługiwany przez jedną osobę. Jako zasobnik śmieci stosuje się w nim popularne kubły, które łatwo wymienić. Glutton jest obecny w kilkunastu miastach Polski, lecz największą ich liczbę można napotkać w czeskiej Pradze (kilkadziesiąt sztuk). O tym, czy urządzenie trafi na stałe na raciborskie ulice zdecydują kwestie finansowe. Prezes PK chce do tego zakupu przekonać władze miasta.


Aktualności

» 12

SPORT Złoto Justyny na wojskowych igrzyskach w Wuhan Na gospodarza 7. edycji wojskowego championatu wybrano w tym roku Chiny. W składzie polskiej reprezentacji znalazła się raciborzanka Justyna Święty-Ersetic. Mistrzyni Europy, srebrna medalistka Mistrzostw Świata z Doha przywozi z Wuhan dwa medale i kończy tegoroczny sezon startów. Na swoim koronnym dystansie 400 m Justyna Święty-Ersetic zdobyła brąz, tracąc z czasem 52.19 do drugiej na mecie zawodniczki 0.70 sekundy. Czwarte miejsce zajęła Hołub-Kowalik (52.42). Wygrała mistrzyni świata Salwa Eid Naser (50.15). Kolejny sukces odniosły Polki ze sztafety 4 x 400 m. Biegnąc w składzie Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik, Joanna Linkiewicz, Justyna Święty-Ersetic uzyskały 3:27.84 i poprawiając rekord igrzysk zdobyły złoto. W sztafecie 4x100 m Justyna zajęła 5. miejsce.

Piątek, 1 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 43-latka. Po chwili, w unieruchomiony na jezdni ciągnik rolniczy, uderzył 54-letni kierowca Peugeota Boxer, który jechał w stronę Raciborza. W obu przypadkach kierowcy samochodów nie dostosowali prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Kierowca ciągnika nie odniósł żadnych obrażeń, natomiast pozostali kierowcy zostali przetransportowani do szpitala z obrażeniami twarzy. Kierowca renault został ukarany mandatem karnym, natomiast na kierowcę Peugeota zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. KPP Racibórz, fot. red

Tragiczny finał poszukiwań w lesie koło Kuźni Raciborskiej

997

Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy

Pędzili we mgle

23 października około godziny 8.00, na DW 416 Racibórz – Pietrowice Wielkie doszło do podwójnej kolizji, w której udział brały trzy pojazdy: ciągnik rolniczy, Renault Master oraz Peugeot Boxer. Zawiniła nadmierna prędkość. Obaj kierowcy samochodów dostawczych zostali przetransportowani do szpitala z obrażeniami twarzy - informuje raciborska komenda. Jak ustalili policjanci z wydziału ruchu drogowego raciborskiej komendy, 20-letni kierujący Renault Master, jadąc w kierunku Pietrowic Wielkich, uderzył w przejeżdżający na drugą stronę jezdni ciągnik rolniczy kierowany przez REKLAMA

próbowała go zatrzymać. Wtedy mężczyzna wyciągnął z kieszeni nóż i zaczął jej grozić. Wystraszona kobieta wycofała się, ale od razu powiadomiła o zdarzeniu policję. Na miejsce skierowano wszystkie dostępne patrole i rozpoczęto poszukiwania sprawcy. W trakcie czynności na ulicy Wyszyńskiego dzielnicowi zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podanemu przez pracownicę sklepu. Podczas przeszukania mundurowi ujawnili w kieszeni 25-latka nóż. Przy sobie miał także skradzione chipsy. Napastnik został zatrzymany. Śledczy prowadząc postępowanie w tej sprawie ustalili także, że zatrzymany tego samego dnia, w celu zmuszenia swojej matki do wydania mu kluczy do mieszkania, użył wobec niej przemocy w postaci duszenia i grożenia nożem. Okazało się, że jego zachowanie nie było jednorazowe, ponieważ od dłuższego czasu wygrażał się swoim rodzicom, że ich zabije. W końcu przerwali oni milczenie i złożyli w tej sprawie zawiadomienie. 25-latek został przesłuchany i usłyszał trzy zarzuty, dotyczące napaści na ekspedientkę i matkę oraz gróźb w stosunku do rodziców. Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Na posiedzeniu w sprawie jego tymczasowego aresztu sąd nie miał wątpliwości co do zastosowania wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego. Za przestępstwa jakich się dopuścił, grozi mu nawet 10-letni pobyt w więzieniu.

Policjantów i strażaków wezwano do akcji 25 października około godziny 15.30, wyznaczając na miejsce koncentracji sił kuźniański komisariat. Interwencja dotyczyła poszukiwań osoby zaginionej. Po około trzydziestu minutach w lesie pomiędzy Kuźnią Raciborską a Jankowicami i Szymocicami, odnaleziono zaginionego. Niestety, jak się okazało, 40-letni mężczyzna popełnił samobójstwo. fot. OSP Kuźnia Raciborska

Ukradł chipsy i sterroryzował ekspedientkę Do zdarzenia doszło we wtorek 22 października przy ulicy Jana Pawła. Do sklepu wszedł młody mężczyzna, który zabrał z półki cztery paczki chipsów i colę, a następnie zmierzał w kierunku wyjścia. Widząca to sprzedawczyni REKLAMA

REKLAMA

24 października policjanci z raciborskiej drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Nieodpowiedzialny mężczyzna to 26-latek, który został zatrzymany przez stróży prawa około godziny 22:20 na ulicy Bosackiej w Raciborzu kiedy to kierując vw polo spowodował kolizję drogową - informuje raciborska komenda policji. Nierozsądny mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Grozi mu kara do 2 lat więzienia oraz wysoka grzywna. KPP Racibórz

Śląscy pogranicznicy z Raciborza zatrzymali bułgarskiego gangstera Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej obywatel Bułgarii był poszukiwany od kilku miesięcy listem gończym, w związku ze śledztwem prowadzonym przez Śląski Oddział Straży Granicznej. Kilka dni temu został zatrzymany i trafił do aresztu. Poszukiwanemu obywatelowi Bułgarii udało się unikać odpowiedzialności karnej, aż do października tego roku, kiedy to został zatrzymany przez patrol Policji na terenie województwa lubelskiego. Bułgara przekazano do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Katowicach w związku z tym, że nadzoruje ona śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach. Obywatel Bułgarii usłyszał już zarzut popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kodeksu karnego, polegający na udziale w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej. Grupa ta działała od ponad 3 lat na terytorium Polski i zajmowała się czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez kobiety narodowości bułgarskiej i tureckiej. Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ze względu na szczególny charakter prowadzonej sprawy sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dotychczas w ramach śledztwa zatrzymano już pięć osób, w tym trzech obywateli Bułgarii i dwoje obywateli Polski. ŚlOSG

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 43-2019-[557]  

Nasz Racibórz 43-2019-[557]