__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! REKLAMA

Wydanie bezpłatne 29 stycznia 2021 Rok XIV, nr 4 (617) www.naszraciborz.pl REKLAMA

fot. Katarzyna Kubik

Racibórz » 14 rajców na sesji 28 stycznia poparło projekt uchwały.

NIE WYBRANO NASTĘPCY

Projekt uchwały bez uzasadnienia wpłynął już na początku stycznia. 28.01. wnioskodawcy - radni dwóch opozycyjnych klubów Razem dla Raciborza i Klubu Radnych Niezależnych Michała Fity również nie powiedzieli, co zarzucają Leonowi Fiołce. Rada Anna Szukalska wspomniała jednak, że chodziło o brak aktywnej współpracy przewodniczącego z radą i przyporządkowanie prezydentowi (przewodniczący wszedł do Rady Miasta z listy Dariusza Polowego) na co radni z klubu M. Fity zwracali już wtedy, gdy byli jeszcze w kalicji rządzącej. Było też o opóźnionych pracach nad nowym statutem. Ten ostatni zarzut odpierał przewodniczący Fiołka. Przypomniał, że niecały miesiąc temu poproszono go, by zrezygnował z funkcji, co miało być wyjściem honorowym z sytuacji. - Nie zgodziłem się z tym

- oświadczył. - Tej formy nie zaakceptowałem. Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że jestem reprezentantem prezydenta. Po pierwsze, tworzymy razem organ samorządu, pracując razem dla wspólnoty samorządowej, tym samym musimy współpracować i tylko współpraca była moim naczelnym zadaniem, choć wiadomo, że klub, do którego należę, jest zapleczem panów prezydenta. Starałem się wypełnić wynikające z ustawy i statutu zapisane tam obowiązki, czyli organizować pracę rady, zwoływać sesję i prowadzić obrad, wreszcie podpisywać uchwały i protokoły. W wyniku pandemii musiałem dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo radnych. Byliśmy pierwszą radą, która z nowymi obostrzeniami pracowała bez naruszenia prawa. Po trzecie, jako radny zawsze kierowałem się interesem naszych mieszkańców,

czego nie o wszystkich można powiedzieć. Oczywiście zdarzały mi się wpadki, ale tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi - mówił przewodniczący. W głosowaniu tajnym wzięło udział 23 radnych: ZA odwołaniem 14, PRZECIW 7, WSTRZYMAŁO się 2. Przewodniczący został odwołany. Po odwołaniu, radny już Leon Fiołka podziękował za współpracę prezydentom - jak dodał żartobliwie - przez których znalazł się w tej sytuacji, radnym i pracownikom biura Rady Miasta. Prezydent Dariusz Polowy wręczył mu bukiet kwiatów. Fiołka obiecał dalej pracować na rzecz samorządu. Pracami Rady Miasta pokieruje teraz wiceprzewodniczący Marian Czerner. Jak wynika z naszych informacji, kluby Razem dla Raciborza oraz Klub Radnych Niezależnych M. Fity - mimo wielu

spotkań - nie porozumiały się jeszcze co do następcy L. Fiołki. W grę wchodzi Marian Czerner, Piotr Klima oraz były przewodniczący Henryk Mainusz. Opozycyjna większość w Radzie Miasta ma jeszcze do obsadzenia fotel szefa komisji finansów, opuszczony przez radnego Józefa Galli (złożył mandat). W lutym najprawdopodobniej dojdzie też do zmiany na fotelach szefów komisji oświaty (teraz Zuzanna Tomaszewska) oraz Skarg i Wniosków (teraz Anna Ronin). Klub radnych prezydenckich (w tym NaM, PiS) dopytywał się o następcę L. Fiołki, wskazując, że jego brak to pewne ryzyko w razie nieprzewidzianych przypadków, przez które M. Czerner nie mógłby zwołać sesji. Ryzyko to akcentowała radna Zuzanna Tomaszewska. (waw)

Racibórz » Raciborscy urzędnicy poddadzą kon-

troli raciborski system opłat za śmieci. W tym celu wykorzystany zostanie algorytm stosowany dotąd między innymi w Świdniku. Starania o jego ściągnięcie do Raciborza prowadzono od dwóch lat.

Specjalny algorytm wytropi w Raciborzu unikających

OPŁAT ZA ŚMIECI O sfinalizowaniu rozmów z samorządem ze Świdnika, który z powodzeniem zastosował metodę znajdywania niepłacących za wywóz śmieci, poinformował w poniedziałek 25 stycznia wiceprezydent Raciborza Dominik Konieczny. O zakończeniu negocjacji ze świdnickim samorządem, który w ten sposób wytropił tzw. martwe dusze nie wnoszące opłat za śmieci poinformował w poniedziałek, podczas Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Miasta Racibórz wiceprezydent Dominik

fot. (greh)

Rada Miasta odwołała przewodniczącego Leona Fiołkę

REKLAMA

Konieczny. – Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w przyszłym miesiącu. Wystosowany zostanie stosowny komunikat – powiedział zastępca Dariusza Polowego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


2 » Aktualności

Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI Racibórz » Samorządowcy chętnie podkreślają, że celem ich działań jest dobro lokalnej wspólnoty. Przy-

glądając się jednak relacjom władz miasta i powiatu można dojść do wniosku, że dobra byłoby więcej, gdyby samorządy pogłębiły współpracę.

Powiat i miasto

fot. Katarzyna Kubik

Prezydent Dariusz Polowy i starosta Grzegorz Swoboda - dwa różne obozy polityczne i dużo niewykorzystanych możliwości współpracy

cierpki smak współpracy Powiatem rządzi lokalne ugrupowanie Razem dla Ziemi Raciborskiej (RdZR) oraz Platforma Obywatelska, miastem prawica – PiS, Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto oraz radni Dariusza Polowego. Powiatowi bliżej do sejmowej opozycji, miastu do partii rządzącej. W powiecie to PiS krytykuje REKLAMA

zarząd, a w mieście to miejski odłam RdZR, czyli Razem dla Raciborza, który współtworzą członkowie PO, kontestuje działania prezydenta, mając u boku jego byłego koalicjanta, czyli radnych niezależnych Michała Fity. W tym układzie trudno o szerszą współpracę, choć byłoby kłamstwem powiedzieć, że

w ogóle jej nie ma. Miasto i powiat realizują wspólnie projekty drogowe, np. remont Łąkowej-Kościuszki. Wspólne, od lat, były też spotkania noworoczne, w tym roku wykluczone z powodu epidemii koronawirusa. Na tym jednak się kończy, choć nietrudno znaleźć płaszczyzny, gdzie jej poszerzenie przyniosłoby wymierne efekty. Przykłady można mnożyć. Od lat mówi się o połączeniu

przewoźników – powiatowego PKS-u (dziś w sporych, koronawirusowych tarapatach) oraz miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Fuzja miałaby ekonomiczny sens. Jeden silniejszy podmiot racjonalniej gospodarowałby taborem i pracownikami, wystarczyłaby jedna baza i jeden zarząd. Korzyści w mieście i powiecie są znane. Wola do współpracy deklaratywna, czyli żadna.

Specjalny algorytm wytropi

w Raciborzu unikających WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

OPŁAT ZA ŚMIECI DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Do raciborskiego magistratu dotarły już specjalnej algorytmy ze Świdnika, które umożliwiają wytropienie osób nie wnoszących opłat za odpady komunalne. Mowa tutaj o różnicy pomiędzy liczbą płacących za śmieci i liczbą mieszkańców z meldunkiem. Pozyskanie algorytmów jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy obiema gminami. - By te aplikacji służyły założonemu celowi, potrzebne są pewne dane. Są one w naszym

posiadaniu i zaczniemy je weryfikować. System kontroli to wiele składowych – wyjaśniał wiceprezydent D. Konieczny. Wiadomo, że aplikacja używana w Świdniku wykorzystuje dane z gminnych zasobów takie jak: związane z opłatami za żłobek, przedszkole lub obiady w szkole. - Klub Radnych Niezależnych Michała Fity zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej analizy wprowadzenia w Gminie Racibórz algorytmu umożliwiającego weryfikację deklaracji śmieciowych od osób fizycznych oraz prawnych

Głośna od pewnego czasu sprawa łączenia zamku i Muzeum znajduje również ekonomiczne uzasadnienie, wszak dla podatnika byłoby taniej, a dla lokalnego produktu turystycznego lepiej, ale na pl. Okrzei nie ma woli, by zamek oddać miastu. Powiat woli sam rozwijać swój produkt turystyczny nie mając w zasobach żadnych zabytków. Miasto zostało z pełnym zabytków Muzeum, w którym zbliża się wymiana dyrektora, a wizji rozwoju brak. Powiat nie chciał, prezydent chciał, choć większość energii skupił ostatnio na sprawach piłkarskiej spółki. Projekt łączenia mógłby przynieść korzyści także dla innych gmin, wszak rozwój weekendowej turystyki w Raciborzu to szansa na promowanie atrakcji okolicy, z wyjątkiem Rud w gm. Kuźnia Raciborska, które bez Raciborza doskonale sobie radzą. Kolejna sprawa to boisko ze sztuczną nawierzchnią, które prezydent chce budować na Srebrnej, a opozycja przy Zam-

kowej, na zapleczu aquaparku, argumentując, że będzie z niego korzystał również podległy powiatowi Mechanik. Propozycja jest logiczna i spójna, tyle, że jak dotąd miasto i powiat w ogóle nie podjęły tematu współpracy w tym obszarze, choć dla prezydenta byłaby to jakaś karta przetargowa. Wy nam udostępnicie zamek, my damy waszym uczniom dostęp do bazy sportowej. Zyski dla obu stron oczywiste. W czasie wielkiej rewolucji przemysłowej XIX-wieku i na początku minionego stulecia władze miasta upatrywały jego siły w powiecie. Racibórz tętnił życiem dzięki mieszkańcom okolicznych miejscowości. Czwartkowe i sobotnie targi były tego tylko symbolem. Dziś nie dość, że współpraca ma niewielki wymiar na tle widocznych gołym okiem możliwości, to jeszcze nie brak przykładów z bajki Aleksandra Fredry pt. Paweł i Gaweł. Grzegorz Wawoczny

Symbolem brak porozumienia jest promowany przez Starostwo Powiatowe banknot kolekcjonerski 0 euro z widokiem na Zamek Piastowski. Wynika z niego, że zabytek – co jest prawdą – znajduje się w Powiecie Raciborskim. Nie ma słowa o tym, że leży w Raciborzu. Wystarczyło napisać na rewersie Powiat Raciborski – Zamek Piastowski w Raciborzu.

uchylających się od wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Racibórz. Algorytm ten, z bardzo dobrym skutkiem, wprowadzają kolejne gminy w Polsce (np. Świdnik – 1,3 tys. dodatkowych deklaracji REKLAMA REKLAMA

za 2019r., Łęczna – wprowadza algorytm obecnie). Wnosimy zatem o pilne zajęcie się tematem - pisali w październiku zeszłego roku opozycyjni dziś rajcy.

SACHSE

(greh) 009994331

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ (CERTYFIKAT NR 5950)

POSZUKUJE DO PRACY w Austrii i Niemczech:

hydraulików, elektryków, ślusarzy, spawaczy, mechaników, techników CNC, stolarzy, malarzy, dekarzy – blacharzy, tapicerów z językiem niemieckim

praca@sachse.eu www.sachse.pl


Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Jeszcze przed wybuchem pandemii stało się oczywiste, że sztandarowy pomysł obecnej władzy

REKLAMA

w postaci sieci szpitali jest porażką. Coraz głośniej podnosiły się też głosy o tragicznej sytuacji finansowej zwłaszcza szpitali powiatowych - pisze dla naszraciborz.pl posłanka PO Gabriela Lenartowicz. Wczoraj poruszyła ten wątek na sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

G. Lenartowicz. Rząd chce zabrać

SAMORZĄDOM SZPITALE Nie była więc zaskoczeniem próba „przykrycia” nieudanej reformy służby zdrowia. Tym nowym, „skuteczniejszym” pomysłem jest centralizacja czyli przejmowanie szpitali przez rząd. Ma zapewnić władzy bezpośredni wpływ nie tylko na finanse, ale też na zarządzanie szpitalami, obsadzanie w nich kadry itp. Tym bardziej, że jednym z najważniejszych celów aktualnie rządzących jest przejmowanie przez państwo i centralizacja wszystkich instytucji i jednocześnie ograniczanie władztwa samorządów. Mówiłam o tym już w ubiegłym roku na sesji powiatu raciborskiego. Ostrzegałam przed tymi przymiarkami rządu. Szczególnie co do zawłaszczania szpitali powiatowych, stworzonych i utrzymywanych ogromnym wysiłkiem i wsparciem lokalnych społeczności. Warto przypomnieć w tym miejscu historię budowy i wyposażenia raciborskiego szpitala. Miał szanse służyć pacjentom bliżej ich domu dopiero jak został oddany w ręce samych zainteresowanych, czyli samorządu. To samorządy też dodatkowo wspierały finansowo szpital, kosztem przecież innych zadań publicznych uznając nowoczesny szpital dla swoich mieszkańców za priorytet.

Przez pandemię temat trochę przycichł ale znienacka mleko rozlało się jak zwykle, w ukryciu, w przeddzień Wigilii, gdy Minister Zdrowia ogłosił założenia restrukturyzacji szpitali i powołał zespół urzędników do przygotowania ustawy. Ideą jest odebranie szpitali samorządom i centralne nimi zarzadzanie. Całość, za plecami samorządów i bez praktyków zarządzania służbą zdrowia. Założenia ustawy mają być gotowe do końca lutego br., a sama ustawa do końca maja. Mimo, że to potężna, ustrojowa reforma dotykająca każdego z nas wymagająca szerokich konsultacji społecznych! Po raz kolejny podniosłam więc ten temat na ostatniej sesji rady powiatu raciborskiego. Apelowałam o podjęcie pogłębionej debaty w sprawie „ urządowienia” naszego szpitala i utraty wpływu samorządu na jego funkcjonowanie. Uważam, że potrzebne jest przyjęcie jednoznacznego stanowiska z uwzględnieniem szerokich, powiatowych konsultacji społecznych. Czasu jest mało, bo jednocześnie widać brak zainteresowania ze strony rządu rozmowami z samorządami. Istnieje niebezpieczeństwo, że urzędnicy, którzy do końca lutego przy-

gotują kształt tzw restrukturyzacji przywiążą się, jak to mają w zwyczaju, do swoich koncepcji i będą przy nich trwać. A czym grożą jednostronne decyzje „góry” bez konsultacji mogliśmy zaobserwować przy arbitralnym przekształceniu naszego szpitala w jednoimienny i znaczącym ograniczeniu mieszkańcom naszego powiatu dostępu do świadczeń zdrowotnych innych niż tytułu Covid19. Nie oznacza to, że poważna, wreszcie, poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nie jest konieczna! Jednak sam nadzór i odpowiedzialność państwa za organizację ochrony zdrowia powinna polegać na zapewnieniu odpowiedniego finansowania i opracowania takich standardów opieki zdrowotnej, które zapewnią świadczenia na odpowiednim poziomie, niezależnie, czy mieszkamy w Polsce powiatowej czy wielkim mieście z klinikami. Obecnie planami Ministerstwa Zdrowia oburzenie wyraził Związek Powiatów Polskich, według którego planowane zmiany, „pogłębią tylko problemy z jakimi boryka się system ochrony zdrowia i ograniczą mieszkańcom tzw. Polski powiatowej dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej”

a „Patrząc na kierunek planowanych zmian legislacyjnych, wypunktowany w Zarządzeniu w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, powiaty i szpitale powiatowe staną się kozłami ofiarnymi wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialność ponoszą kolejni ministrowie zdrowia”. Podobne argumenty podnoszą również liczni przedstawiciele miast i województw prowadzących szpitale. Także powiaty naszego regionu, jak poinformował Starosta Grzegorz Swoboda, dołączyły do podobnych stanowisk innych samorządów.

REKLAMA

REKLAMA

Gabriela Lenartowicz Posłanka na Sejm RP

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 528, a.m.13, obręb Pietrowice Wielkie, o pow.5,1441 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00002320/0, jako własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego.

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Kornicach, stanowiącej działkę nr 173, a.m.5, obręb Kornice o pow. 0,0844 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00052267/5, jako własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.


4 » Aktualności

Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

OGŁOSZENIE

Racibórz » Tegoroczna edycja konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Cmentarnej.

2. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość gruntowa obejmująca część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem: 214/109 (k.m.8) obręb Racibórz o powierzchni dzierżawy 0,0801 ha.

3. Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00032622/6.

4. Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości.

5. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

120,00 zł, czynsz zwolniony jest z podatku Vat.

6. Termin i miejsce przetargu

19 lutego 2021 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

7. Wadium

90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100), winno być uznane na rachunku gminy do dnia 15 lutego 2021 r.).

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

H6US – tereny usług sportu i rekreacji, H1RO – tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych Cel dzierżawy: funkcja ogrodnicza.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro.

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenie o przetargach/Dzierżawa.

11. Dane tele- adresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 06 50, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

Dr Joanna Stojer-Polańska z PWSZ Racibórz LAUREATKĄ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE - Bardzo cieszymy się z sukcesu dr Stojer-Polańskiej. Obserwując aktywność pani doktor, jej charyzmę i kontakt ze studentami już wcześniej byłem przekonany, że taka nagroda przypadnie Jej w udziale. To była tylko kwestia czasu… Dla nas, jako uczelni kształcącej na profilu praktycznym, czyli w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska zawodowego, współpraca z takim wykładowcą jest szczególnie ważna. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych nagród! - mówi Rektor PWSZ w Raciborzu, dr Paweł Strózik. Joanna Stojer-Polańska jest doktorem nauk prawnych

o specjalności kryminalistyka. Jej działania popularyzatorskie dotyczą badań kryminalistycznych oraz pracy zwierząt ze śladami kryminalistycznymi. Laureatka konkursu jest autorką książek, artykułów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ściśle współpracuje z medykami sądowymi, biegłymi z zakresu poszukiwania zwłok ludzkich, funkcjonariuszami służb mundurowych, psychologami, biegłymi z zakresu nauk sądowych. Doktor Joanna Stojer-Polańska ma na swoim koncie liczne osiągnięcia związane z popularyzowaniem nauki. Jest m.in. finalistką konkursu Popularyza-

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Cmentarnej. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

fot. arch. portalu/Wojciech Kowalczyk

Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ul. Cmentarnej adres: 47-400 Racibórz, rejon ul. Cmentarnej, obręb Racibórz.

także laureatką konkursu eNgage przeprowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS, finalistką czwartej edycji konkursu Inter organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2015), uczestniczką półfinału konkursu Famelab (2015) organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i British Council. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu zatrudniona jest na etacie adiunkta i prowadzi zajęcia ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Państwa. Jest także opiekunem studenckiego koła naukowego „Militarni”. W ramach koła organizuje wykłady otwarte zapraszając specjalistów zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, głównie funkcjonariuszy służb mundurowych. Organizuje także zajęcia m.in. w raciborskim Zakładzie Karnym, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, Areszcie Śledczym w Krakowie na ul. Montelupich, Areszcie Śledczym w Krakowie Podgótor Nauki 2017, zajęła pierwsze rze, siedzibie Grupy poszukimiejsce i otrzymała tytuł Ma- wawczej z psami ratowniczymi gna Lectore w konkursie na naj- w Jastrzębiu Zdroju, Jednostlepszy wykład w roku akademic- ce Wojskowej Komandosów w kim 2016/2017 przyznany przez Lublińcu. Dziecięce Jury Małopolskiego (pwsz) Uniwersytetu dla Dzieci. Jest

od 16 lat przez serwis Nauka w Polsce – PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) wyłoniła swoich laureatów. W kategorii Naukowiec laureatką została dr Joanna Stojer-Polańska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 16/8 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Kolejowej nr 21a/1 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 16/8, II piętro 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 22,10 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,32 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kolejowa nr 21a/1, I piętro, 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, 2 łazienki, schowek i komunikacja o powierzchni użytkowej 114,87 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,95 m2

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3955/150 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0310 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031065/6

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ul. Cmentarnej adres: 47-400 Racibórz, rejon ul. Cmentarnej, obręb Racibórz.

2. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość gruntowa obejmująca część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem: 214/109 (k.m.8) obręb Racibórz o powierzchni dzierżawy 0,0802 ha.

3. Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00032622/6.

4. Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości.

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

121,00 zł, czynsz zwolniony jest z podatku Vat.

5.

Cena wywoławcza

40 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

209 000,00 zł

6.

19 lutego 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

3 marca 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

6. Termin i miejsce przetargu

Termin i miejsce przetargu

Termin i miejsce przetargu

3 marca 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

7.

Wadium

7. Wadium

90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100), winno być uznane na rachunku gminy do dnia 15 lutego 2021 r.).

4 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 24 lutego 2021 r.

20 900 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 24 lutego 2021r.

8.

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

8.

H6US – tereny usług sportu i rekreacji, H1RO – tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych Cel dzierżawy: funkcja ogrodnicza.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H49MW)

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenie o przetargach/Dzierżawa.

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane tele- adresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 06 50, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem REKLAMA

Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częścio-

wy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA

ta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń. Tel. kom.: 692 191 585.

Kupię

Wynajmę

Auto-złom Racibórz kupimy każde tel.530312-312 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC zwrot polisy OC. Wszystkie formalności na miejscu. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl.

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klien-

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. tel. mob: 604-347-669

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

posługiwania się narzędziami pomiarowymi, odpowiedzialność, dokładność. Praca również dla osób na emeryturze. Tel. kom.: 502594411. e-mail: biuro@elementymaszyn.pl. Elementymaszyn.com.pl.

www.usg-raciborz.pl

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca dla operatora maszyn i urządzeń Zatrudnimy na stanowisko operator maszyn i urządzeń Wymagania: aktualne uprawnienia na wózek widłowy wydane przez UDT, mile widziane doświadczenie w obsłudze wózka widłowego, dyspozycyjność do pracy dwuzmianowej. Miejsce pracy Racibórz Tel kontaktowy 32 415 21 62. Doradca techniczno-handlowy Firma Polmech poszukuje osoby na stanowisko doradcy techniczno-handlowego, praca przed komputerem od poniedziałku do piątku, doradztwo techniczne, przygotowanie ofert, obsługa aktualnych klientów oraz pozyskiwanie nowych, przyjmowanie zamówień i ich realizacja, zmysł techniczny. Tel. kom.: 502594411. e-mail: biuro@elementymaszyn. pl. Www.Elementymaszyn.com.pl. Tokarz konwencjonalny Firma Polmech poszukuje na stanowisko tokarza konwencjonalnego. Praca 1 zmianowa. Umiejetność czytania rysunku technicznego, umiejetność

Pracownik Hurtownii Elektrycznej Zatrudnimy: Sprzedawca/Handlowiec. Oferujemy: Umowę o pracę; Pełny etat; Możliwość rozwoju w branży elektrotechnicznej; Stałe zatrudnienie. Oczekujemy: Doświadczenie w branży elektrotechnicznej; Wykształcenie średnie; Uczciwość, sumienność i chęci do pracy; Prawo jazdy kat.B. Tel.: 32 4106633, tel. kom.: +48669993796. e-mail: s.kubiak@el-sklad.com. www.el-sklad.com. Asystent projektanta instalacji sanitarnych Asystent projektanta instalacji. Biuro projektowe SPART z Raciborza zatrudni starszych / młodszych asyst.projektanta instalacji sanitarnych. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy: pracę przy ambitnych projektach, umowę o pracę, miłą atmosferę, zarobki zależne od umiejętności oraz zaangażowania. Tel. kom.: 662231444. e-mail: aguzda@spart. pl. www.spart.pl.

Szukam pracy Dzień dobry. Szukam stałej pracy Doświadczenie: obsługa klienta, pracownik na linii produkcji, opieka nad osobą niepełnosprawną. Kwalifikacje: obsługa: komputera, kasy fiskalnej, maszyn szwalniczych, książeczka dc sanitarnych, prawo jazdy kat. B, orzeczenie stopnia lekkiego. Proszę o kontakt tel. Pozdrawiam. Tel. kom.: 510325786, e-mail: beata8275@interia.eu.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 829, a.m.13, obręb Pietrowice Wielkie, o pow.0,2086 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00023705/6, jako własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 529, a.m.13, obręb Pietrowice Wielkie, o pow.1,2534 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00002320/0, jako własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.


6 » Rozrywka

Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

WOŚP JUŻ 31 STYCZNIA 2021. JAK BĘDZIE W RACIBORZU?

Od lat Racibórz i RCK grają razem z WOŚP. Nie inaczej będzie w tym roku, choć 29. Finał będzie wyjątkowy. Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra 31 stycznia 2021. Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na ulicach naszego miasta i okolic tradycyjnie będą kwestować Wolontariusze. Wypatrujcie ich uważnie. Niestety, w związku z obostrzeniami, nie odbędą się żadne koncerty, ani wydarzenia towarzyszące zbiórce. Natomiast już teraz możecie wspierać WOŚP bez wychodzenia z domu i wpłacać bezpośrednio przez naszą, raciborską e-skarbonkę eskarbonka.wosp.org.pl/ww2d4y Całość wpłat zostanie oczywiście doliczona do ogólnego wyniku naszej zbiórki.  Licytacje WOŚP prowadzimy tylko za pośrednictwem allegro nazwa użytkownika wospraciborz. Bezpośredni link do naszych aukcji: allegro.pl/uzytkownik/wospraciborz Nie zabraknie również akcji „Oddaj krew razem z WOŚP” – 31 stycznia 2021 w godz. od 9:00 do 15:00 zapraszamy do raciborskiego „krwiodawstwa”, czyli RCKiK przy ul. Sienkiewicza 3A. Mamy także kilka sztabowych puszek stacjonarnych, do których też już możecie dorzucić swój „grosz”. Znajdziecie je w: ƒ Raciborskie Centrum Kultury - puszkę znajdziecie w kasie RDK przy ul. Chopina 21

ƒ Bank Spółdzielczy w Raciborzu, ul. Klasztorna 3 ƒ OSiR Racibórz - zapraszamy na portiernię w Aquapark H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4 oraz do Hali Rafako przy ul. Łąkowej 31 ƒ Eko-Okna S.A. Eko-Okna Społeczność - puszki znajdziecie na portierniach zakładu Eko Okna S.A w Kornicach przy ul. Spacerowej 4 ƒ Be Fit Fitness Room ul. Bosacka 52D ƒ W sekretariacie redakcji Nowin Raciborskich - nowiny.pl przy ul. Zborowej 4 ƒ Centrum Druku Racibórz ul. Matejki 2F ƒ Browar Racibórz - sklep firmowy przy ul. Zamkowej 2B

ƒ W sekretariacie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczny dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Karola Miarki 4 ƒ W Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu na Placu Okrzei 4 - Powiat Raciborski ƒ Studio Urody Glamour przy ul. Ogrodowej 5a w Raciborzu ƒ My Party Shop przy ul. Opawskiej 51/7 w Raciborzu ƒ Esstetica Hurtownia przy ul. Rybnickiej 4a w Raciborzu ƒ W sklepie Lewiatan przy ul. Jana Pawła II 25a w Nędzy Wszystkie aktualne informacje znajdziecie na naszej stronie – śledźcie nas na Facebooku -WOŚP Racibórz www.facebook. com/wosp.raciborz

www.rck.com.pl RCK RDK (Chopina 21) RCK DK Strzecha (Londzina 38) www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

DESER BRZOSKWINIOWY Składniki: • 1 puszka brzoskwiń (820 g) • 2 galaretki brzoskwiniowe • 250 ml gorącej wody (do galaretek) • 0,5 kg sera homogenizowanego bez cukru • 100 g cukru pudru • 4 łyżeczki cukru waniliowego • 500 ml śmietany kremówki 30% • 400 g podłużnych biszkoptów • 30 g gorzkiej czekolady Brzoskwinie odsączyć i zmiksować blenderem (powstanie około 0,5 kg musu). Sok z brzoskwiń uzupełnić zimną wodą tak aby było 500 ml płynu. Obie galaretki rozpuścić w 250 ml gorącej wody i odstawić do lekkiego stężenia. Ser wymieszać z cukrem pudrem. Zimną kremówkę ubić z cukrem waniliowym. Wykonanie: Do sera wymieszanego z cukrem pudrem dodać, mus brzoskwiniowy ubitą kremówkę oraz tężejąca galaretkę. Dno naczynia 32 cm x 23 cm wyłożyć namoczonymi w soku biszkoptami, wlać połowę masy serowej, ponownie położyć namoczone biszkopty i wlać resztę masy. Górę ozdobić startą gorzką czekoladą.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Zostań strategiem! 16 lutego odbędzie

się otwarte spotkanie dot. nowej strategii rozwoju miasta.

Zaczynamy od głosu mieszkańców - zostań strategiem swojego miasta W raciborskim magistracie rok 2021 stoi pod znakiem opracowania strategii rozwoju miasta na najbliższych 10 lat. Prace rozpoczną się od otwartego spotkania z mieszkańcami. Niestety, ze względu na pandemię, odbędzie się ono przez internetową platformę do telekonferencji. – W wyborach przedstawiłem mieszkańcom „Dziesiątkę Polowego”, która znalazła poparcie raciborzan – mówi Dariusz Polowy, prezydent miasta. – Teraz jest czas, by spojrzeć z szerszej perspektywy, podjąć dialog z różnymi grupami społecznymi i rozwinąć pomysły pojawiające się w głowach wielu z nas, którzy łączą swoje życie prywatne lub zawodowe z Raciborzem – dodaje prezydent i uzupełnia, że opracowanie długookresowej strategii rozwoju miasta jest dla niego szczególnie ważne. Prace nad dokumentem powierzone zostały nowo wybranemu wiceprezydentowi Dawidowi Wacławczykowi. Włodarze Raciborza zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 16 lutego o godzinie 16:00. W link do telekonferencji będzie można kliknąć na stro-

nie www.strategia.raciborz.pl – Jestem przekonany, że wielu z nas będzie świetnymi strategami dla swojego miasta i liczę na zaangażowanie w dyskusję oraz cenne opinie – komentuje wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Zapewnia jednocześnie, że na jednym spotkaniu się nie skończy. Mieszkańcy będą również mogli wypowiedzieć się za pośrednictwem ankiety, a w kolejnych tygodniach będą spotykali się na warsztatach w dzielnicach. – Chcielibyśmy zebrać jak najwięcej opinii przed wakacjami, by potem przystąpić do wymaganych prawem procedur administracyjnych i po wszystkich uzgodnieniach u progu zimy przedstawić dokument Radzie Miasta – dodaje wiceprezydent. Do niedawna Racibórz posługiwał się dokumentem strategicznym obejmującym lata 2013-2020. Obecnie miasto stoi przed nowymi wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć. Prace nad strategią pozwolą uzgodnić najważniejsze dla raciborzan kierunki rozwoju. Nowa strategia posłuży również zdobywaniu środków unijnych i rządowych na inwestycje i nowatorskie projekty społeczne.

Powiat » Wszyscy pracownicy szpitala, którzy są zaliczeni do tzw. grupy zero i wyrazili chęć szczepienia przeciw koronawirusowi, otrzymali już szczepionkę. Lecznica przystępuje do podawania drugiej dawki, a pierwszej tym, którzy na przyjęcie zdecydowali się z opóźnieniem.

REKLAMA

REKLAMA

Szpital na Gamowskiej przystąpił do podawania drugiej dawki szczepionki - Wszystko przebiegło zgodnie z planem - powiedział wczoraj radnym powiatowym dyrektor szpitala Ryszard Rudnik, zapytany o przebieg szczepień przez radną Elżbietę Biskup (PiS). - Wszyscy, którzy chcieli już się zaszczepili, w dogodnym dla nich terminie - dodał. Nie zmarnowała się ani jedna dawka. Jedna fiolka przyszła stłuczona. Oddano ją do rekla-

macji. Ze szczepień na Gamowskiej skorzystał też personel innych placówek medycznych na terenie Raciborza lub powiatu oraz pensjonariusze większości domów pomocy społecznej. Nadal mają taką możliwość lekarze i pielęgniarki, które dopiero teraz się zgłoszą. (w)


8 » Reklama

Piątek, 29 stycznia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

TEKST PŁATNY

Racibórz » W działaniach miasta na rok 2021 priorytetowa nadal pozostaje ochrona środowiska. Z myślą o czystym powietrzu i komforcie mieszkańców Prezydent

Raciborza Dariusz Polowy obok realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji stawia na modernizację zasobów komunalnych. W prezydenckim projekcie budżetu na 2021 roku na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej zasobu komunalnego przeznaczone jest 5,5 mln zł.

MODERNIZACJA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH 2021 Z myślą o komforcie mieszkańców i czystym powietrzu

- Ten kierunek to konsekwentne realizowanie mojego programu wyborczego „10tki Polowego, jak i wdrażanie wniosków wypracowanych przez miejską komisję ds. czystego powietrza. Zgodnie z moim poleceniem Miejski Zarząd Budynków w 2020 roku wykonał dokumentacje techniczne wraz z kosztorysami dla kilkunastu raciborskich kamienic. To kilkadziesiąt segregatorów pełnych projektów, które dają nam możliwość sięgania po środki zewnętrzne. Mówimy o 210 mieszkaniach w zasobie komunalnym gminy. - tłumaczy prezydent Dariusz Polowy. W tym roku przeprowadzimy prace modernizacyjne i remontowe kolejnych kilkudziesięciu mieszkań komunalnych. 47 z nich zlokalizowanych jest w kamienicach przy ulicach Fabrycznej, Mysłowickiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja finansowana jest przy udziale kosztów zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian, stropów, dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych i części instalacji. Kluczowa dla ochrony powietrza i jakości życia mieszkańców jest wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, to w przypadku ul.Fabrycznej, a na ul. Skłodowskiej i Mysłowickiej przyłączenie do miejskiego PECu.  

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ

ce dachów oraz docieplenia tychże, Wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami, Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, Remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych, Wykonanie pomieszczeń łazienek (w przypadku ich braku), Zmiana systemu grzewczego (likwidacja pieców i wykonanie nowej instalacji etażowego ogrzewania gazowego, lub wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z opomiarowaniem z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej) Pozostałe roboty remontowe wewnątrz budynku wielorodzinnego, m. in. Remont klatek schodowych i korytarzy, Roboty zewnętrzne uzupełniające.

tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt przewiduje docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z instalacjami c.o. i gazową. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz drenaż opaskowy.

Oddychać pełną piersią

Inwestycje te mają istotne znaczenie dla Raciborza gdyż poza poprawą komfortu mieszkaniowego, wpisują się w walkę o czystsze powietrze. Termomodernizacja budynków komunalnych pozwoli skutecznie i znacząco obniżyć zużycie energii cieplnej. W ślad za tym idzie, poprzez minimalizowanie strat ciepła, zmniejszona emisja CO2 i zanieczyszczeń, będących pochodną procesu produkcji energii cieplnej.

Mysłowicka 1c - 2c wizualizacja elewacji po remoncie

Zmodernizowane budynki przy ul. Skłodowskiej

ul. Mysłowicka 1c - 2c aktualnie

Kopciuchy do wymiany

ciepła w budynkach mieszkal- wspomnieć o poprawie walorów nych przy ulicy Włoskiej. Będzie estetycznych zabudowań komuto zmiana systemu ogrzewania w lokalach z elektrycznego grzejnikowego na etażowe gazowe wraz z modernizacją systemu wentylacji. Dodatkowo za kwotę 200 000 zł z budżetu miasta 10 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które do tej pory nie posiadały własnej łazienki, zostaną w takowe wyposażone.

W zakres zadań inwestycji Estetyka w ślad za modernizacyjnych wchodzi funkcjonalnością przede wszystkim wymiana Poza korzyściami czysto źródeł ciepła na ekologiczne. praktycznymi wiążącymi się Poza termomodernizacjami z tą inwestycją nie sposób nie wymienionych powyżej kamienic w 2021 roku w planach Miejskiego Zarządu Budynków jest dodatkowo wymiana systemów grzewczych w około 40 innych lokalach mieszkalnych wchoKamienica przy ul. Czekoladowej po dzących w skład mieszkaniowetermomodernizacji przeprowadzonej go zasobu gminy Racibórz, zlow 2020 roku. kalizowanych na terenie miasta. Budynki przy ul. Skłodowskiej Miasto przeznaczy na ten cel przed modernizacją Zakres prac około 1 miliona zł. Działania te Zakres robót remontowych pozwolą nie tylko zaoszczędzić i modernizacyjnych obejmuje Również w 2021 roku do mo- na ogrzewaniu, ale co być moodpowiednio: dernizacji planowana jest ka- że ważniejsze, będą miały reƒ Docieplenie ścian zewnętrz- mienica przy ul. Hulczyńskiej alny pozytywny wpływ na śronych budynków wraz ze 134. Na tę inwestycję planuje się dowisko naturalne i powietrze, zmianą kolorystyki, przeznaczyć 737 725 zł. Złożyli- którym oddychamy. Planowa- Ul. Fabryczna 4 aktualnie ƒ Roboty remontowe dotyczą- śmy wniosek o dofinansowanie na jest także wymiana źródeł

nalnych, poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej, remonty dachów czy wymianę okien. Modernizacja nieefektywnych energetycznie, zaniedbanych i kosztownych w utrzymaniu kamienic to jeden z frontów walki z niską emisją i sposób na poprawę warunków mieszkaniowych raciborzan. Choć rozpisany na lata, sprawia, że nieszczelne okna, przestarzałe instalacje centralnego ogrzewania i stare kotły węglowe powoli odchodzą w niepamięć. Korzystają na tym wszyscy: mieszkańcy i środowisko. Ul. Fabryczna 4 wizualizacja elewacji po remoncie

5,5 mln zł - tyle wynosi pula na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej zasobu komunalnego w prezydenckim projekcie budżetu na 2021 roku 1 milion zł - Miejski Zarząd Budynków przeznaczy na wymianę systemów grzewczych w około 40 lokalach mieszkalnych (poza wskazanymi termomodernizacjami). 170 tys. zł - przewidziano na zmianę systemu grzewczego na gazowy w budynku przy ulicy Włoskiej. W tym roku na remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przewidziano dodatkowe 200 tys. zł.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 4-2021-[617]  

Nasz Racibórz 4-2021-[617]  

Advertisement