__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590 TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz 604 106 359

ı 27 marca 2020 r. ı Rok XIII nr 12 (576) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. Katarzyna Kubik

REKLAMA

Taka będzie WIELKANOC 2020 Racibórz » Zbliża się najważniejszy tydzień w Kościele katolickim. Biskupi informują wiernych jak go przeżyć, odpowiadając też na pytania, co ze spowiedzią i uczestnictwem w liturgii. Osoby wierzące pierwszy raz skazane są na zdalne świętowanie. REKLAMA

REKLAMA


»2

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com fot. Urząd Wojewódzki Katowice

Aktualności Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, w której wykonuje się testy na obecność koronawirusa

Miniony tydzień życie społeczno-gospodarcze znów upłynęło pod znakiem epidemii koronawirusa. Wprowadzono nowe obostrzenia, mocno ograniczające kontakty Polaków. W chwili zamykania tego numeru tygodnika w województwie śląskim odnotowano 102 zakażonych, na sąsiedniej Opolszczyźnie 23. W szpitalu zakaźnym w Raciborzu hospitalizowano 23 osoby, w tym siedem czekających na wynik testu. Są też dobre wiadomości – 25 marca wypisano dwóch rybniczan przyjętych na oddział zakaźny ponad dwa tygodnie temu. Na wypisanie czeka kolejnych trzech rybniczan. Szpital przygotował dla chorych na COViD-19 185 miejsc.

nowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.). Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” - wyjaśniono w komunikacie. - Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa - informuje arcybiskup. Podobne zalecenia przygotował ordynariusz opolski, ks. bp Andrzej Czaja. W diecezji opolskiej (Racibórz, gminy Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik) odwołano majowe komunie święte a także bierzmowania. - Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu - dodał biskup.

W czasie epidemii nie tylko wirus jest groźny, ale także fałszywe wiadomości. - Ministerstwo Zdrowia nie wysyła żadnych SMS-ów dotyczących obowiązkowych szczepień na koronawirusa i nakłaniających do płatności. Prosimy nie klikać w przesłane linki! - informuje resort zdrowia.

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych - napisał w komunikacie do wiernych metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. - Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych - dodał. - Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne posta-

- Już za kilka dni na konta emerytów i rencistów zaczną wpływać tzw. trzynastki, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Są one wypłacane z urzędu, więc nie trzeba składać żadnych wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniowym świadczeniem - informuje ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. trzynastkę około 9 milionom osób. Przysługuje uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. - Dodatkowe roczne świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do m.in. emerytury lub renty, czy zasiłku emerytalnego istniało 31 marca 2020 r. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba nic robić. ZUS wypłaci je wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z tego, w większości przypadków, trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę” będzie do wypłaty 981 zł. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto. ZUS wypłaci tzw. trzynastki razem ze świadczeniem głównym przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS jest kilka. Pierwsze świadczenia trafią do emerytów i rencistów już 1 kwietnia, następne 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Wszystkie emerytury i renty dotrą do świadczeniobiorców na czas, bez zakłóceń. Poczta Polska wprowadziła szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. - Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjalny identyfikator, dzięki czemu będzie je łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika - podkreśla rzeczniczka.

Dwie zmiany personalne. Gizela Kowol stoi od 24 marca na czele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. 56-letnia mieszkanka Raciborza, ekonomistka - absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, otrzymała od ministra zdrowia powołanie na sześć lat. Dotąd pracowała w samorządzie, stojąc na czele Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku. Na fotelu dyrektora zastąpiła Dorotę Król. Bożena Jedynak-Turakiewicz wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego i odchodzi z Urzędu Miasta w Raciborzu. Zajmie fotel po byłym sekretarzu Urzędu Miasta w Raciborzu Tomaszu Kaliciaku. Będzie podlegać za to byłemu wiceprezydentowi Raciborza, Wojciechowi Krzyżekowi. - Kandydatka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, a przede wszystkim wiedzą merytoryczną wymaganą dla zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego - podał wodzisławski ratusz. Przed zatrudnieniem w Urzędzie Miasta w Raciborzu nowa dyrektor pracowała w Wodociągach Raciborskich.

Pracujący w Czechach zostaną objęci kwarantanną. - W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie - informuje wojewoda śląski. Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy REKLAMA

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Zatrzymany przez raciborską policję 29-latek z Ostroga handlował narkotykami w Rybniku. - Podczas patrolowania Pstrążnej, w rejonie stawów policjanci z Komisariatu Policji w Gaszowicach zauważyli reanult megane, w którym przebywało 5 osób. Stróże prawa zauważyli, że pasażerowie samochodu denerwowali się podczas kontroli. Szybko okazało się, że powodem niepokoju pasażerów były posiadane przez trzy osoby narkotyki. 21-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego posiadał przy sobie 20 działek dilerskich marihuany. Jego dwaj znajomi w wieku 20 lat również posiadali przy sobie środki odurzające. Wszyscy zostali zatrzymani - poinformowała 24 marca rybnicka policja. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że narkotyki zostały zakupione na terenie Raciborza. Dzięki współpracy z raciborskimi policjantami, 22 marca około godz. 20.50 w budynku przy ul. Przejazdowej, został zatrzymany 29-latek, który rozprowadzał środki odurzające. Podczas przeszukania jego mieszkania śledczy zabezpieczyli ponad 70 działek dilerskich marihuany. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy.

kwotę oddać do dyspozycji klubom. - Mam świadomość, że one już działają, ponoszą koszt - dodaje, ale zastrzega, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, bo z racji spodziewanego kryzysu finansów publicznych rodzi się potrzeba generowania oszczędności. Być może miasto podzieli mniejszą kwotę niż deklarowało z założeniem, że później - w zależności od możliwości - dołoży. Uzasadnieniem cięć ma być mniejsza liczba zawodów i rozgrywek w związku z epidemią. - To specyficzna, bardzo dynamiczna sytuacja - podkreśla prezydent, który dziś wrócił do pracy po kwarantannie.

W raciborskim powiatowym urzędzie pracy rozgrzały się telefony. Jak słyszymy, problem dotyczy osób pracujących w Austrii i Niemczech. To znaczna część mieszkańców powiatu raciborskiego, którzy wrócili do domów, nie wiedząc, kiedy znów wyjadą do pracy na Zachód. W Europie spodziewana jest głęboka recesja, co może wywołać falę bezrobocia. Tej właśnie fali, w kwietniu-maju, spodziewają się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Na razie bezrobocie nieznacznie spadło, ale wynika to z faktu, że PUP nie pracuje w normalnym trybie. Ludzie mają utrudniony dostęp do urzędu. Dopiero przyjdą do urzędu. Obecnie jednak PUP obsługuje znacznie zwiększoną licznę mieszkańców powiatu pracujących dotąd w Austrii i Niemczech, rejestrujących się teraz w Polsce jako bezrobotni. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, czyli prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych.

REKLAMA

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zarządzono odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych. Listę spraw, które nie zostaną odwołane i będą się odbywać będziemy sukcesywnie udostępniać na stronie internetowej Sądu i w poście na FB, prosimy śledzić nasze kanały informacyjne. Sprawy pilne to m.in. dotyczące tymczasowego aresztowania, sprawy rodzinne i opiekuńcze, przeciwdziałania przemocy domowej, wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania - podał Sąd Rejonowy w Raciborzu. REKLAMA

Raciborskie kluby sportowe i organizacje turystyczne czekają na rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Wiadomo, że kwota wynikająca z wniosków jest znacznie większa niż wpisano do tegorocznego budżetu. Zaplanowane na 2020 rok 890 tys. zł to i tak 110 tys. zł mniej niż w 2019 r. Kluby mają więc świadomość, że trzeba w tym roku zacisnąć pasa. Niewykluczone, że z powodu koronawirusa to zaciskanie będzie jeszcze większe niż się spodziewano. Prezydent Dariusz Polowy w rozmowie z nami zapowiedział, że konkurs rozstrzygnie. Pytanie natomiast brzmi, jaką

REKLAMA

REKLAMA

Rameta wstrzymała produkcję mebli. Już 19 marca firma z Ostroga poinformowała o przestawieniu linii produkcyjnych. Zarząd Spółdzielni Meblarskiej RAMETA informuje, że fabryka obecnie zmieniła profil swojej działalności. Obecnie produkuje maseczki ochronne - higieniczne - czytamy w komunikacie. Rameta jest teraz producentem trzywarstwowych maseczek higienicznych z certyfikowanych surowców. Sprzedaje je hurtowo, od 100 sztuk wzwyż. Produkcja mebli została wstrzymana do 14.04.2020 r. włącznie.

REKLAMA

Aktualności


Aktualności

»4

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SZEŚĆ SPOSOBÓW DLA RODZICÓW,

Koronawirus

Region » UNICEF rozmawiał z dr Lisą Damour, doświadczoną psycholog dla młodzieży, felietonistką „New York Times” i matką dwóch córek, o tym jak stworzyć poczucie normalności w domu w czasach epidemii COVID-19.

DLA KONSUMENTÓW

jak wspierać dzieci podczas epidemii - pakiet informacji Epidemia koronawirusa wywołuje w nas uczucia takie jak lęk, stres i niepewność. Zwłaszcza dzieci silnie je odczuwają. Chociaż każde dziecko inaczej radzi sobie z takimi emocjami, to w obliczu zamkniętej szkoły, odwołanych wydarzeń i izolacji od przyjaciół, będą musiały czuć wsparcie i miłość najbliższych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Oto 6 wskazówek, jak wspierać dzieci w tym trudnym czasie. 1. Bądź spokojny Rodzice powinni spokojnie rozmawiać ze swoimi dziećmi o koronawirusie. Ważne, aby powiedzieć dzieciom, o istniejącej możliwości, że ktoś z Was w pewnym momencie będzie mieć objawy, które często są bardzo podobne do przeziębienia lub grypy. Rodzice powinni zachęcać dzieci, aby informowały ich, jeśli nie czują się dobrze lub gdy boją się wirusa. Tylko dzięki temu rodzice będą mogli jak najszybciej im pomóc. Zapewnij swoje dziecko, że choroba wywołana koronawirusem przebiega na ogół łagodnie, szczególnie u dzieci i młodzieży. Należy również pamiętać, że wiele objawów COVID-19 można leczyć. Warto przypomnieć dzieciom, że są rzeczy, które możemy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym: często myć ręce, nie dotykać twarzy i zostać w domu. REKLAMA

2. Trzymaj się rutyny Dzieci potrzebują rutyny. Kropka. My, dorośli, musimy bardzo szybko opracować zupełnie nowy plan dnia, aby przetrwać w tych trudnych czasach, mówi dr Damour. Zdecydowanie polecam stworzenie harmonogramu, który obejmuje zarówno czas na zabawę, możliwość kontaktu telefonicznego z przyjaciółmi, a także czas „wolny od technologii” i czas na prace domowe. Musimy zastanowić się, co dla nas jest ważne i zbudować strukturę, która to odzwierciedla. Dużym wsparciem dla naszych dzieci będzie zapewnienie przewidywalnego dnia i świadomości, kiedy powinny się uczyć lub pracować w domu, a kiedy mogą się bawić. Dr Damour sugeruje, aby dzieci w wieku 10-11 lat lub starsze zaangażować w przygotowanie planu dnia. Wtedy dajemy im możliwość zastanowienia się nad czynnościami, które chciałyby wykonywać, a następnie pracujemy wspólnie nad ostatecznym kształtem harmonogramu. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najlepiej zaplanować ich dzień tak, aby najpierw zacząć od obowiązków (szkolnych i domowych), a następnie przeznaczyć czas na zabawę. W przypadku niektórych rodzin robienie planu na początku każdego dnia będzie najlepsze dla dzieci. Inne rodziny mogą uznać, że dobrze będzie zacząć dzień nieco później po spaniu i wspólnym śniadaniu.

W przypadku rodziców, którzy nie są w stanie nadzorować swoich pociech w ciągu dnia, najlepiej porozmawiać o harmonogramie z osobą, która opiekuje się nimi i wypracować wspólny plan. 3. Pozwól dziecku odczuwać emocje Wraz z zamkniętymi placówkami edukacyjnymi, odwołano szkolne przedstawienia, koncerty, mecze i zajęcia, w których dzieci uczestniczyły na co dzień. Dr Damour radzi, aby po prostu pozwolić dzieciom na smutek: my, dorośli, patrzymy na tę sytuację z perspektywy naszego życia i doświadczeń, a dla nastolatka to poważne problemy. Wspieraj i okaż zrozumienie dla ich smutku i złości z powodu strat, które opłakują. Jeśli masz wątpliwości jak się zachować, to empatia i wsparcie są najlepszym rozwiązaniem.

emocji bardzo ważna jest równowaga między rozmową o naszych odczuciach, a znajdywaniem rozrywki, która pozwoli rozproszyć myśli. Co kilka dni możecie spędzać wieczór na wspólnej zabawie lub gotować razem posiłki. Nastoletniemu dziecku daj trochę swobody, jeśli chodzi o czas spędzony w telefonie i na mediach społecznościowych. Dostęp ten jednak nie powinien być nieograniczony. Zapytaj swojego nastolatka, jak możecie sobie z tym poradzić? Niech zaproponuje harmonogram korzystania z telefonu i wspólnie zastanówcie się nad planem dnia, radzi dr Damour.

6. Kontroluj swoje zachowanie To oczywiste, że dorośli są także zaniepokojeni sytuacją związaną z koronawirusem. Jednak ważne, żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby nie dzielić 4. Sprawdź, jakie informacje się z dziećmi swoimi lękami i nie o koronawirusie docierają do okazywać obawy. Może to oznaTwoich dzieci czać powstrzymywanie emocji, co W mediach krąży wiele nie- dla wielu okaże się bardzo trudprawdziwych informacji na te- ne. Pamiętajmy, że to rodzice zamat koronawirusa. Sprawdź, co pewniają swoim dzieciom poczuusłyszało Twoje dziecko lub co cie bezpieczeństwa. Tę sytuację uważa, za prawdę. Nie wystarczy możemy porównać do jazdy sapodać dziecku faktów, ponieważ mochodem, gdzie dzieci to pasa- jeśli uznało za prawdę coś co żerowie, a my prowadzimy auto. usłyszało wcześniej i połączy to Nawet, jeśli odczuwamy niepokój, z nowymi informacjami od Ciebie nie możemy pozwolić, aby udzie- może dojść do nieporozumienia. lił się on najmłodszym, dodaje dr Dowiedz się, co Twoje dziecko Lisa Damour. już wie i wspólnie rozprawcie się z mitami, radzi dr Damour. JeAutor: UNICEF Polska śli dzieci mają pytania, na które REKLAMA nie znasz odpowiedzi, możecie wspólnie odwiedzić strony internetowe wiarygodnych instytucji państwowych lub organizacji takich jak UNICEF czy Światowa Organizacja Zdrowia.

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Prezes Tomasz Chróstny przygotował dla konsumentów na stronie uokik.gov.pl specjalny pakiet informacji. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką w ostatnim czasie wpływa zwiększona liczba pytań i skarg od konsumentów. Najczęściej dotyczą one odwołanych wyjazdów oraz zawyżonych cen w sklepach. - Konsumenci czują się zagubieni w czasie, gdy masowo są odwoływane imprezy i wyjazdy, a ceny niektórych produktów w sklepach tradycyjnych czy internetowych szybują w górę. Dlatego postanowiliśmy przygotować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o prawa konsumenckie w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zachęcamy do zajrzenia na stronę uokik.gov. pl i skorzystania z pakietu informacji specjalnie przygotowanego przez naszych ekspertów. To wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy, będziemy je cały czas uzupełniać o nowe kwestie, które będą się pojawiać w zapytaniach od obywateli – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Porady zamieściliśmy pod adresem uokik.gov.pl/koro-

5. Stwórz okazje do wspólnego spędzania czasu W przeżywaniu trudnych

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

nawirus. Są podzielone na kilka kategorii tematycznych: „Usługi turystyczne”, „Hotele”, „Transport”, „Sprzedaż”, „Usługi finansowe”, „Usługi”, „Ochrona konsumentów”. Ma to ułatwić konsumentom dotarcie do treści, które ich najbardziej interesują. Przykładowo w kategorii „Transport” znajdą informacje, co robić w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika, a w kategorii „Hotele” – poradę, na jakie przepisy się powołać, aby bezpłatnie anulować rezerwację noclegu.

Konsumencie, masz prawo do:

ƒ ƒ ƒ ƒ

Uczciwej i jasnej ceny, Bezpiecznych produktów, Rzetelnej informacji o ofercie, Bezpłatnej pomocy prawnej.

UOKiK stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od konsumentów i przedsiębiorców. W ramach prac nad specustawą urząd przygotował również pakiet rozwiązań prawnych umożliwiających interwencję w przypadku stosowania przez sklepy nieuczciwych i wygórowanych cen na sprzedawane towary. Jeśli sprzedawca podwyższa cenę w związku z koronawirusem, zgłoś to UOKiK na adres monitoring@uokik.gov.pl lub pod nr 801 440 220, 22 290 89 16.

Pomoc dla konsumentów:

ƒ Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka ƒ E-mail: porady@dlakonsumentow.pl ƒ Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie ƒ Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl ƒ Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600 w sprawach transgranicznych


»5

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470. Instalacje Elektryczne, Fotowoltaika, Monitoring Firma Elektro-Mario z Krzyżanowic wykonuje instalacje elektryczne, instalacje fotowoltaiczne, monitoring, alarmy, automatyka budynków, zestawy fotowoltaiczne od 4000 zł/kWp z montażem. Tel. kom.: 787667591. e-mail: elektromario. instalacje@gmail.com. Usługi malarsko-remontowe Wykonuję usługi remontowe - malowanie, tapetowanie, gładzie, układanie paneli. Tel. kom.: 601350114.

REKLAMA

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu. Tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta. Tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu. Tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji. Tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na tereREKLAMA

Fines Operator Bankowy

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NAUKA Korepetycje

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

GABINET STOMATOLOGICZNY

MATMA ONLINE Konsultacje i korepetycje online. Wsparcie dla każdego ucznia. Pomoc w bieżącym materiale szkolnym. Tel. kom.: 503831636. e-mail: a.smol@op.pl.

FINANSE

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Dom kupię

nie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibórz skup,kasacja24h.Tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515,

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Działkę sprzedam Działkę sprzedam Atrakcyjną działkę budowlano-inwestycyjną sprzedam, 8 arów (20/40 m), dobra lokalizacja na działalność usługową, gabinet, inne. Przepiękna, Miedonia ul. Podmiejska 9, tel. 729 872 790. Tel. kom.: 729 872 790.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę

REKLAMA

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Spedytor międzynarodowy poszukiwany Firma transportowa o zasięgu międzynarodowym, zlokalizowana w okolicy Rybnika, zatrudni spedytora. Wymagania: znajomość języka obcego (mile widziany niemiecki). Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju. Tel. kom.: 733610133, e-mail: agnieszka@ hrkastelik.pl, www.hrkastelik.pl.

REKLAMA

Ogłoszenia


Rozrywka

»6

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RCK „ZARAŻA KULTURĄ”! Przyłączyliśmy się do akcji #zostańwdomu i z tej okazji pod hasłem #zarażamyKULTURĄ proponujemy Wam codzienną dawkę kultury w pigułce. Wszystko rozgrywa się na: www.facebook. com/RaciborskieCentrumKultury i stronie www.rck.com.pl . To tutaj udostępniamy propozycje muzyczne, literackie, filmowe, teatralne, plastyczne (i wiele, wiele innych). W telegraficznym skrócie przedstawiamy Wam, co do tej pory przygotowaliśmy! W naszym Nadzwyczajnym Klubie Płytowym poznaliśmy już utwory zespołów takich jak Derek and The Dominos, CREAM i The Doors. Pokazaliśmy co można zrobić w domu z pociechami: od wieczorynki z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego, przez tworzenie witraży, zabawy z masami plastycznymi, a nawet mozaikowe wazoniki. Nie ograniczaliśmy się w niczym - kuchnia też była nasza! W kąciku teatralnym odpowie-

dzieliśmy na pytania „po co jest teatr?” i „dlaczego warto odwiedzić Gardzienice?”, ale też zaproponowaliśmy jedną z najsłynniejszych tragedii Szekspira i to w Teatrze Telewizji.

Kino PRZEMKO poleciło filmy godne uwagi: „Lautrec” w reżyserii Rogera Planchona, „Zimną Wojnę” Pawła Pawlikowskiego oraz „Parasite” Bong Joon-ho. Wraz ze „Śmieciowym ZRÓB TO SAM” przygotowaliśmy świecę wyglądającą i pachnącą jak aromatyczne latte o poranku, a maleńkimi kroczkami zbliżając się do Świąt Wielkiej Nocy, podsunęliśmy pomysły na królikowo - zajączkowe ozdoby. Bez ruszania się z kanapy zaproponowaliśmy spacer po znanych muzeach, a także wspomnienie lata – czyli przedstawienie RCK „Zaklęty Łabędź”. Do czytania – Almanach Prowincjonalny nie bez przyczyny polecił dzieło kolumbijskiego Noblisty Gabriela Garcii Marqueza: „Miłość w czasach zarazy”.

To jeszcze nic! Dotarliśmy do raciborskiego młodego pokolenia muzyków: echø’, Alge’aters i No Smiley ! Ich trzeba posłuchać! Przekroczyliśmy granice! Wybraliśmy się w muzyczną podróż, do bliskiego regionu morawsko-śląskiego, skąd pochodzi młody pianista, kompozytor, aranżer Tomáš Kačo. Wysłuchaliśmy jego koncertu z Los Angeles – „na żywo”. Nie zapomnieliśmy też o grupach działających przy naszym Centrum Kultury. Mają one mnóstwo pomysłów na to jak „nie wyjść z formy”…i z domu! To tylko garstka naszych pomysłów na „kulturę w kapciach” – czyli taką bez wychodzenia z domu! Chcecie więcej? Zapraszamy! Śledźcie nas i przekonajcie się ile jeszcze ciekawych rzeczy możecie odkryć.

Wciąż jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu

32 412 32 40

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

GOŁĄBKI DIETETYCZNE BEZ ZAWIJANIA

z kapustą pekińską i płatkami owsianymi • • • • • • •

800 g mięsa mielonego z piersi indyka (lub kurczaka) 1 szklanka górskich płatków owsianych (szklanka = 250 ml) 1 średnia cebula 3 posiekane ząbki czosnku 1 średnia kapusta pekińska 1 łyżeczka soli 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu mielonego

Kapustę pekińską poszatkować i wymieszać z solą, odstawić na 20 minut aż zmięknie. Następnie dodać mięso, płatki owsiane, sól, pieprz i pokrojoną w kostkę cebulę. Wszystko ponownie wyrobić i odstawić na 30 minut. Zwilżonymi dłońmi formować owalne gołąbki. Gołąbki ułożyć obok siebie w wysokim naczyniu i zalać sosem pomidorowym. Całość włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 40 minut bez przykrycia (grza. nie górne i dolne).

Sos pomidorowy: • 3 szklanki passaty pomidorowej • 1 szklanka wody • 1 płaska łyżeczka cukru • 1 płaska łyżeczka soli • 1 łyżeczka ziół prowansalskich Wszystko wymieszać.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozrywka


Ogłoszenia

»8

Piątek, 27 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2020 ROKU - CELE MIESZKANIOWE Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty ( opłata jednorazowa) – na wniosek. • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. UWAGA! Obowiązek zapłaty należności we wskazanych terminach, dotyczy: • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia, • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie otrzymali jeszcze ww. zaświadczenia – BEZ WEZWANIA, W USTALONEJ WYSOKOŚCI RÓWNEJ OPŁACIE Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZA ROK 2018

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2019*/ za rok 2020*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji. *odpowiednio za dany rok REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Informacja o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Racibórz Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ODWOŁUJE: • ogłoszony na dzień 1 kwietnia 2020 r. godz. 10.00, pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Raciborzu przy ul. Mariańskiej nr 3/6-7 • ogłoszony na dzień 1 kwietnia 2020 r. godz. 11.00, drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Raciborzu przy ul. Solnej nr 9/1. Przyczyną odwołania przetargów jest ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co związane jest z zamknięciem Urzędu Miasta Racibórz dla petentów, od 16 marca 2020 r. do odwołania. REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 12-2020-[567]  

Nasz Racibórz 12-2020-[567]  

Advertisement