Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 16 listopada 2018 r. | Rok XI nr 46 (509) ISSN 1689-5606

LAT

NA RYNKU

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy Motorento I 504 486 004 REKLAMA

Klucz do bram miasta

PRZEKAZANY Racibórz » Kończący 16 listopada kadencję prezydent Mirosław Lenk zaprosił na 14 listopada do ratusza prezydenta elekta Dariusza Polowego. Panowie omówili kilka kwestii technicznych i organizacyjnych związanych ze sprawowaniem władzy. Formalnie nowy prezydent zostanie zaprzysiężony na pierwszej sesji Rady Miasta zapowiedzianej na 21 listopada. Jego zastępcami będą Michał Fita oraz Dominik Konieczny. Z pracą w ratuszu żegnają się wiceprezydenci Irena Żylak oraz Wojciech Krzyżek. Mirosław Lenk pozostaje jednak w samorządzie. Zdobył mandat radnego. Prezydentem był trzy kadencje, od 2006 r.

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 16 listopada

Polskie drogi Raciborza 11 listopada, jak zwykle przy tej dacie, pojawiły się pytania o istotę polskości, w tym na terenach takich jak Racibórz, mających w bagażu wielowiekowe doświadczenie wielonarodowości i wielokulturowości. Opinii są dziesiątki, choć po raz kolejny najlepszą nauczycielką jest zdaje się historia. Otóż w XIX wieku polskojęzyczna i katolicka ludność zamieszkująca powiat raciborski oswajała się powoli ze świadomością swojej odrębności narodowej, sięgając do polskiego dziedzictwa na tych ziemiach. Pod berłem Hohenzollernów po jednej stronie stanęli miejscowi śląscy Polacy, po drugiej Niemcy, a do tego Żydzi, po których zostały już tylko zapiski w kronikach i resztki cmentarza przy Głubczyckiej-Fojcika. Władza i kapitał były w rękach niemieckich i żydowskich. Na te atrybuty zwróciły uwagę środowiska polskie, zasilone działaczami z Wielkopolski. Na Górnym Śląsku, od I połowy XIV wieku pozbawionego łączności z Polską, istotą krzepnącej polskości nie były zrywy narodowe, ale organiczny, pozytywistyczny wzrost w oparciu o najlepsze oświecone wzorce. To dlatego polska sprawa narodowa musiała mieć swoje fundamenty w postaci prasy, polskiej edukacji, polskich instytucji społecznych i kultu-

ralnych oraz polskich struktur gospodarczych. W Raciborzu powstały: Strzecha, spółdzielnie Rolnik i Ogrodnik oraz Bank Ludowy, dzisiejszy Bank Spółdzielczy. Polskie ambicje musiały zrodzić napięcia, a w efekcie i opór żywiołu niemieckiego. Inaczej bowiem prowadzi się politykę wobec warstw spauperyzowanych i słabo wyedukowanych, a inaczej wobec społeczeństw ambitnych, widzących swoją przyszłość w edukacji oraz gospodarce, rozwijanych na tle polskiego dziedzictwa i wartości. Jeśli spojrzymy na współczesne nam wydarzenia, to z łatwością dostrzeżemy analogie jak wniosek, iż spór o polskość koncentruje się często wokół celów i narzędzi do ich osiągania. Nie wdając się w politykę można jednak uznać, że bez wątpienia edukacja i praca tworzą trwały i solidny fundament każdego narodu. W pewien sposób istotę tej myśli oddają wspomnienia abp. Józefa Gawliny, biskupa polowego Wojska Polskiego rodem z podraciborskiego Strzybnika. Opisując szykany, jakie z racji polskich korzeni spotkały go w królewskim ewangelickim gimnazjum w Raciborzu, taką oto podaje receptę: - Wkrótce jednak zrozumiałem, że celem utrzymania się w ogóle w gimnazjum, muszę wszystkich

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na starej fotografii

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Niemców prześcignąć w ich własnej domenie, tj. w języku niemieckim, w ich literaturze i historii. Zacząłem więc wytrwale i systematycznie uczyć się i miałem tę satysfakcję, że dostarczałem później trzynastu niemieckim kolegom miesięcznych wypracowań z ich języka. Nie czyniłem tego za darmo, przy czym poczucie wyższości nad nimi miało szczególną wartość. W oparciu o zdobytą pozycję zacząłem tym pewniej się czuć w sprawach polskich. Gawlina nie był jedyny, który w trudzie pracy i nauki widział źródło sukcesu. Wizja wolnej Polski była dzięki temu wizją atrakcyjnej przestrzeni do realizacji narodowych ambicji, edukacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. Za taką właśnie Polską głosowały w plebiscycie ogromne rzesze Górnoślązaków.

Wśród raciborskich przedwojennych pocztówek znajdujemy również te wydane przez polskie oficyny, w tym przypadku katowickiego Górnoślązaka. Kartka została wysłana w 1905 roku z Raciborza (wówczas Ratibor) do Berlina, do Jolanty Różniakiewicz. Kartka pochodzi ze zbiorów Henryka Sowika.

Dominik Konieczny drugim wiceprezydentem Raciborza Racibórz » - Mam przyjemność poinformować Państwa, że obowiązki drugiego wiceprezydenta Raciborza powierzę panu Dominikowi Koniecznemu. Znając jego walory osobiste oraz drogę zawodową jestem przekonany, że wykaże się on pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w sprawowaniu tej funkcji dla dobra mieszkańców Raciborza - poinformował media 13 listopada prezydent Dariusz Polowy. kiem Rady Parafialnej w Brzeziu oraz partii Prawo i Sprawiedliwość - podał w notce biograficznej D. Polowy. Powołanie D. Koniecznego na stanowisko wiceprezydenta oznacza, że nie obejmie on mandatu radnego powiatowego z ramienia PiS. W wyborach 21 października zdobył aż 962 głosy. Miejsce po nim przypadnie Pawłowi Płonce.

Długa odkrywa

SWOJE TAJEMNICE

Archeolodzy z raciborskiego Muzeum odsłonili a teraz inwentaryzują na Długiej fragment średniowiecznej drogi. Trakt sięga trzech metrów poniżej obecnego poziomu ulicy. Jest dobrze zachowany, nie był bliżej rozpoznany podczas prac na początku lat 80., kiedy zamknięto Długą dla pojazdów i wprowadzono drugi poziom. PodobREKLAMA

nych znalezisk jest w Raciborzu wiele, ale to być może stanie się atrakcją turystyczną. Pokazuje jak na zgliszczach starszej zabudowy wznoszono nową. Tak rosło w górę miasto. Na naszą prośbę prezydent elekt poruszył temat z obecnie urzędującym ustali, czy i za ile możliwe będzie prezydentem. Ustalono, iż zasy- zaadaptowanie wykopaliska na panie wykopu zostanie wstrzy- potrzeby ekspozycji. (w) mane, a nowa ekipa w ratuszu REKLAMA

Patrząc na kompetencje, nowy wiceprezydent przejmie nadzór nad obszarem zarządzanym teraz przez Wojciecha Krzyżeka. To szeroko pojęta gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne oraz inwestycje. W fotelu wiceprezydenta zasiądzie też, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Michał Fita. red.

REKLAMA

Dominik Konieczny – 44 lata, rodowity raciborzanin, absolwent II LO w Raciborzu, wykształcenie wyższe mgr inżynier elektryk, ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na AGH w Krakowie, pracownik RAFAKO S.A. odpowiedzialny za realizację projektów, od 20 lat szczęśliwie żonaty, ojciec czworga wspaniałych dzieci, posiada bogate doświadczenie samorządowe: wójt gminy Rudnik 2002-2006, z-ca burmistrza Baborowa 2007-2008, radny Rady Powiatu Raciborskiego 2014-2018. Jest człon-

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 16 listopada

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

REKLAMA

Królowa polskiego kryminału

otworzy bibliotekę PRZY KASPROWICZA

Część starej komendy ponownie na sprzedaż CENA POSZŁA W DÓŁ

Racibórz » Pół miliona złotych - tyle wyniesie cena wywoławcza w II przetargu na sprzedaż części starej komendy przy pl. Wolności-Karola Miarki. W lipcu ratusz żądał 640 tys. zł. Teren przeznaczony jest w planie przestrzennym pod REKLAMA

usługi. To zaplecze byłej KPP, na tyłach budynku PZU. Do sprzedaży idzie nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1557 ha. Obejmuje następujące zabudowania: ƒƒ budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 928,58 m2,  ƒƒ wiata o powierzchni użytkowej 68,58 m2,  ƒƒ kojce dla psów o powierzchni użytkowej 131,15 m2,  ƒƒ garaże o powierzchni użytkowej 99,00 m2.  Ustalona w nowym zarządzeniu wartość to 500 000,00 zł, w tym:  ƒƒ wartość składnika budowlanego: 357 000,00 zł.  ƒƒ wartość składnika gruntowego: 143 000,00 zł.  (w)

REKLAMA

Racibórz » Na razie co prawda tylko Wypożyczalnię Główną i Mediatekę... ale jednak! W piątek 16 listopada wszyscy spragnieni ulubionych lektur, sympatycy i ciekawi zmian po remoncie od godz. 10.00 mogą odwiedzać bibliotekę na Kasprowicza 12. Na godz. 18.00 przewidziano nie lada atrakcję – spotkanie z Katarzyną Bondą. Sprawdź szczegóły i bądź tego dnia z biblioteką! - Biblioteka przy Kasprowicza 12 jest zamknięta od 30 czerwca. Dodatkowo od 5 listopada nie działa także Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa przy Rynku. To z całą pewnością duże utrudnienia dla naszych czytelników! Dlatego wsłuchując się w ich głosy i potrzeby postanowiliśmy uruchomić przynajmniej jedną z kondygnacji, a mianowicie Wypożyczalnię Główną i Mediatekę. Dzieci i ich rodziców prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości – mówi Małgorzata Szczygielska, dyrektor MiPBP. W dniu otwarcia na czytelników czekają atrakcje – darmowa karta biblioteczna, prezenty dla pierwszych pięciu osób, słodki poczęstunek i oczywiście to, co najważniejsze – nowości książkowe, filmowe i muzyczne! Ponadto w zupełnie odmienionej Galerii Gawra (I piętro biblioteki) o godz. 16.00 rozstrzygnięty zostanie konkurs fotograficzny „Ciekawe okazy przyrodnicze Raciborza i powiatu”.  I w końcu hit tego dnia! Miesiące oczekiwania na otwarcie biblioteki wynagrodzi czytel-

REKLAMA

REKLAMA

nikom spotkanie z Katarzyną Bondą - najpopularniejszą autorką powieści kryminalnych w Polsce, której wszystkie powieści zyskały status bestsellerów, a ogromną popularność oraz prestiżowe nagrody przyniosła jej seria z profilerką Saszą Załuską: Pochłaniacz, Okularnik, Lampiony, Czerwony Pająk. To wydarzenie zaplanowano na godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy! MiPBP w Raciborzu fot. Gosia Turczyńska/katarzynabonda.pl

REKLAMA

Aktualności


Aktualności

»4

Piątek, 16 listopada

Raciborskie szkice

dla NIEPODLEGŁEJ Racibórz » Racibórz - Perła Polskiej Korony. Szkice dla Niepodległej - okolicznościowe wydawnictwo o tym tytule trafi wkrótce na księgarskie półki. Za zgodą Jarosława Sellina, Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP, wpisane zostało na listę przedsięwzięć mogących się posługiwać oficjalnym logo NIEPODLEGŁA. Książka to zbiór szkiców historycznych opisujących związki Raciborza z Polską, polską sprawę w Raciborzu i polskie tęsknoty za Raciborzem. Wyborem i redakcją zajął się Grzegorz Wawoczny. Cel to przybliżenie Czytelnikom polskich wątków na tle skomplikowanej, wielonarodowej historii naszego miasta, a jednocześnie dostarczenie zwartego materiału edukacyjnego. Mowa o złotej erze Piastów raciborskich i raciborskich projektach zjednoczenia Polski, raciborskich władcach i korzeniach króla Władysława Łokietka oraz roli miasta - stolicy górnej Odry w historii Polski. Sporo miejsca poświęcono XIX-wiecznej polskiej sprawie na pruskim Górnym Śląsku, sporo jest o raciborskich, polskich inicjatywach społecznych, kulturalnych i go-

spodarczych. Nie zabrakło bogatego materiału ikonograficznego i ciekawostek, dotyczących np. raciborskiego wątku związanego z jasnogórską ikoną Matki Boskiej. Wśród autorów są żyjący i zmarli już badacze historii Raciborza, publikujący niegdyś na łamach periodyku Ziemia Raciborska (z archiwum redakcji pochodzi część tekstów), mający w dorobku zwarte publikacje o mieście. Wyjątkiem jest fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza. - Korzystanie z logotypu przez wszystkie inicjatywy zaangażowane w świętowanie niepodległości Polski, nie tylko pozwoli na spójną identyfikację, ale przede wszystkim sprawi, że każdy z projektów stanie się elementem większej całości wspólnego święta wszystkich

Polek i Polaków - napisał Jarosław Sellin. Książka przed drukiem musiała uzyskać akceptację w Warszawie. Jako świadectwo raciborskich obchodów 100-lecia NIEPODLEGŁEJ, trafi do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej oraz kilkunastu innych książnic akademickich. Wydana została w niskim, okolicznościowym nakładzie.

Spis treści (106 s., format B5, twarda oprawa)

3 Wstęp. Na drodze do Niepodległej (Grzegorz Wawoczny) 5 Zygmunt Bogusz Stęczyński, Śląsk - fragment  6 Książę Mieszko IV Laskonogi i założenie Raciborza (Grzegorz Wawoczny)  14 Władcy Raciborza wobec idei zjednoczenia Polski (Grzegorz Wawoczny)  26 Pomiędzy Krakowem a Wro-

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

cławiem. Dominikanie raciborscy (Grzegorz Wawoczny) 33 Eufemia Domicylla Piastówna zwana błogosławioną 1299-1359 (Piotr Stefaniak)  37 MENSA MARIANA. Racibórz na częstochowskim obrazie (Grzegorz Wawoczny)  41 Kaplica Polska w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i spory językowe (Paweł Newerla)  48 Potop – fragment (Henryk Sienkiewicz)  49 Król Sobieski, szpetna dama i bystry młynarz (Grzegorz Wawoczny)  54 Frant czy bohater – fragment (Ryszard Kincel)  55 Lekcje polskiego (Paweł Newerla)  56 Królewskie Gimnazjum Ewangelickie i wybryki potępione (Grzegorz Wawoczny)  60 Pragmatyzm i polityczny realizm. Bank Ludowy i Strzecha (Grzegorz Wawoczny)  71 Reakcje raciborskich Polaków na odrodzenie Polski (Ryszard Kincel)  77 Z Raciborza na wojnę polsko-bolszewicką  78 Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego na ziemi raciborskiej - przyczynek (Benedykt Motyka)  80 Polskie kluby i organizacje sportowe (Piotr Sput)  85 Marszałek Piłsudski na ziemi raciborskiej (Ryszard Kincel) red.

REKLAMA

Wypadek w Krowiarkach

Opel uderzył w drzewo i stanął w płomieniach!

Do zdarzenia doszło 8 listopada o godz. 1.20 na ulicy Jana Pawła II. Kierujący pojazdem 32-latek z Raciborza może mówić o dużym szczęściu. Z wnętrza rozbitego samochodu, który zaczął się palić, wyciągnęło go dwóch młodych, przejeżdża-

jących akurat tędy mężczyzn. Na miejscu szybko pojawili się strażacy i ugasili auto. 32-latek, z urazami nóg, trafił do szpitala. Jak podaje policja, powodem zdarzenia było zaśnięcie za kierownicą. Red.

26-letni złodziej roweru

W RĘKACH POLICJI Racibórz » Po raz kolejny dobra znajomość lokalnego środowiska i rozpoznanie raciborskich kryminalnych doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa. Policjanci z Raciborza intensywnie pracowali nad sprawą kradzieży roweru, do której doszło w okresie pomiędzy 31 października, a 1 listopada br. na terenie przyległym do budynku przy ulicy Rudzkiej w Raciborzu.

COFAJĄC ZMIAŻDŻYŁ

nogi współpracownikowi

Straty zostały wycenione przez poszkodowanego na kwotę około 1500 złotych. 8 listopada stróże prawa ustalili, a następnie zatrzymali sprawcę związanego z tym przestępstwem. Zło-

REKLAMA

REKLAMA

Do zdarzenia doszło 9 listopada w Krowiarkach (gmina Pietrowice Wielkie), po godzinie 14.00, na drodze wojewódzkiej numer 417. Podczas prowadzonych tu prac drogowych, jeden z pracowników (58 l.) cofając ciężarowym mercedesem REKLAMA

najechał na nogi innego robotnika (50 l.). Doszło do zmiażdzenia obu kończyn. Interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obaj uczestnicy byli trzeźwi. Red.

dziejem okazał się być 26-letni mieszkaniec Raciborza. Grozi mu teraz nawet pięć lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz


Piątek, 16 listopada

»5

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

W Pietrowicach Wielkich

Aktualności

Pogranicznicy z Raciborza zatrzymali

oddano do użytku wieżę widokową BUŁGARSKIEGO SUTENERA Pietrowice Wielkie » Położona jest 230,17 metrów nad poziomem morza, jej wysokość łącznie z krzyżem to 22,83 m, a ostatni podest znajduje się na wysokości 17,5 m. Na szczyt prowadzi sto schodków. - To na stulecie niepodległości - mówi wójt Andrzej Wawrzynek. 9 listopada w Pietrowicach Wielkich oddano do użytku wieżę widokową. Na budowę udało się pozyskać unijne dofinansowanie. Obiekt zostanie wpisany w cały szlak wież i platform widokowych górnej Odry. To trzecia, po Meandrach Odry w Chałupkach i zamku w Tworkowie, wieża widokowa w naszym powiecie. Czwarta powstanie na wzgórzu Lipki w Raciborzu-Brzeziu. W lesie Obora powstała platforma widokowa. W planach rozbudowa punktu widokowego w Pogrzebieniu i stworzenie całego euroregionalnego szlaku wież i platform na pograniczu Śląska i Moraw. Pieniądze na to daje UE. Ma to być kompleksowy, atrakcyjny produkt turystyczny.  Pietrowicka wieża usytuowana jest przy wjeździe na parking przy drewnianym kościółku św. Krzyża. Widać stąd pięknie Bramę Morawską. Trzeba jednak trafić na pogodę. 9 listopada była nie najlepsza, ale pietrowiccy urzędnicy już wiedzą, że

REKLAMA

Racibórz » Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu zatrzymali na Śląsku 34-letniego obywatela Bułgarii. Mężczyzna należał do grupy przestępczej, która zmuszała kobiety do prostytucji. przestępstwa, dobrowolnie poddał się karze, a po zakończonych czynnościach i zabezpieczeniu jego mienia, na poczet przyszłych kar i grzywien, został zwolniony. ŚOSG REKLAMA

najciekawsze są wschody Słońca. W przyszłym roku z wieży będzie można oglądać procesję wielkanocną do św. Krzyża. Podesty widokowe znajdują się na: 3,5 m, 8,75 m, 14 m i 17,5 m. W przyszłym roku w planie zagospodarowanie terenu. Wieża kosztowała 316 tys. zł. Na konstrukcję zużyto 30,6 ton

stali. Wykonawca to MIL-MET Jan Wilczek. Fundamenty wylało PW Leon Burdzik. Projekt Roman Pośpiech, koncepcja Anna Knura. Całość inwestycji to ok. 350 tys. zł. Zakończenie robót zgłoszono 17 października 2018. (w) fot. w, UG Pietrowice, R. Pośpiech

Zatrzymania dokonano na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Katowicach. W ramach śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zebrano materiał dowodowy świadczący o tym, że obywatel Bułgarii był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która działała od 2016 roku na południu Polski. Grupa ta czerpała korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez kobiety pochodzące między innymi z Turcji, Bułgarii i Polski, czyniąc z tego stałe źródło dochodu. Mężczyzna usły-

szał już prokuratorskie zarzuty. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy oraz zabezpieczono jego mienie na poczet przyszłych kar i grzywien. Podczas działań Straży Granicznej zatrzymano jeszcze dwóch kolejnych obywateli Bułgarii. Jeden, który był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości za przestępstwo uszkodzenia mienia, został już przekazany do dyspozycji Policji. Drugi cudzoziemiec posiadał przy sobie narkotyki. On także usłyszał zarzuty popełnienia


Aktualności

»6

Piątek, 16 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

Raciborskie świętowanie 100-lecia Niepodległej

KIEPSKI SCENARIUSZ BEZ POMYSŁU Racibórz » Miasto, w którym spisano pierwsze polskie zdanie, w którym działał autor hymnu Gaude Mater Polonia, które jest eksponowane w krakowskich Sukiennicach, które przeżyło złotą erę Piastów, przygotowało obchody 100-lecia Niepodległej, o których lepiej szybko zapomnieć. Program obchodów, zaznaczmy od razu, nie miał nic wspólnego z wyborami, bo był ustalony zanim poznaliśmy wynik samorządowej elekcji. Było smutno, bez energii, bez polotu, zdaje się jak zwykle, po raciborsku.  Oficjalne uroczystości bez żadnego przemówienia, ze składaniem kwiatów i wiązanek pod Pomnikiem Matki Polki jak w niemym filmie. Na dodatek o 8.15 rano. Potem kilka delegacji bez żadnej oprawy składających kwiaty przy pomniku abp. Józefa Gawliny, syna ziemi raciborskiej, biskupa polowego Wojska Polskiego. Wreszcie przemarsz spod Kolumny Maryjnej do kościoła farnego, bez

oficjeli, którzy zdążyli już zająć miejsca w ławkach, w czasie, gdy przed najstarszą świątynią, przed wejściem do Kaplicy Polskiej, ksiądz proboszcz i celebransi oraz poczty sztandarowe odśpiewały kilka zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Wreszcie bieg dla dwustu osób, już bez entuzjazmu, jaki towarzyszył dotąd raciborskim imprezom biegowym, na których gotowi do startu stawiali się zwykle odchodzący prezydent i jego zastępca, a do tego utrudnienia w ruchu, których można było uniknąć wytyczając trasę po wałach, a nie po centrum miasta. To był program 100-lecia niepodległości dla tych, którzy

z racji funkcji albo obowiązku zwykle się na takich uroczystościach stawiają. Wczesna pora, mimo pięknej pogody, wykluczyła udział licznej rzeszy raciborzan, m.in. rodzin z dziećmi, dla których mogła to być lekcja patriotyzmu, jak w Rybniku czy Wodzisławiu, gdzie obchody miały radosny, podniosły wymiar. Zamiast lekcji był pokaz bylejakości i niesmak. Patrząc na miny oficjeli dało się wyczuć, że coś się w mieście zmieniło. Jedni radośni, drudzy zasmuceni. Tyle z tych oficjalnych obchodów można było zapamiętać. Eksponowanie w Raciborzu kolejnego biegu, który w innych miastach miał charakter imprezy towarzyszącej, pokazu-

Powstaje droga rowerowa na Łężczok

je, że z tym bieganiem obecne jeszcze władze zapędziły się już chyba za daleko. A można było inaczej. Pobiegać po wałach od stadionu do żwirowni bez komplikowania życia kierowcom. Zorganizować w południe huczną część oficjalną, a po niej patriotyczny piknik. Radośnie świętować np. w biało-czerwonym marszu raciborzan, którzy na pewno przybyliby tłumnie, jak rybniczanie na ich rynek, gdzie śpiewano patriotyczne pieśni, a wieczorem zaserwowano mapping 3D na elewacji Muzeum. Rybnik dumnie świętował i efektownie chwalił się swoją historią.  Tymczasem Racibórz, historyczna stolica Górnego Śląska, niegdyś najważniejsze piastowskie miasto pomiędzy Krakowem a Wrocławiem, które swoją historią mogłoby zasypać Rybnik i Wodzisław Śląski, świętowało jak na szkolnej akademii, której scenariusz był po prostu kiepski. Ciekawych pomysłów na 100-lecie polskiej niepodległości w Raciborzu było ze sto. Nie skorzystano z żadnego!  Grzegorz Wawoczny

łość jest gładka, równa i zachęca do jazdy. Natomiast budowana przez miasto droga rowerowa od mostu na Uldze wzdłuż ulic Rudzkiej i Babickiej, której termin ukończenia przypada na wrzeRacibórz » Ma kosztować 950 tys. zł, a termin wykonania ustalono na 30 września 2019. W terenie widać sień przyszłego roku, ma mieć już jak będzie biegła droga rowerowa na Łężczok. W rezerwacie ścieżki są już odnowione od wiosny. - Bar- wierzchnią warstwę z asfaltobetonu w kolorze czerwonym. dzo dobrze się sprawdzają - przekonuje Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Za prace odpowiedzialna jest firma Bruki Trawiński. Koszt budowy to około 950 tys. zł. DroJak podaje zastępca nad- cji unijnej. Prace zakończono nej trasie rezerwatu nie wje- ga będzie miała 1,6 km długości leśniczego w Rudach Raci- pod koniec zimy tego roku, do- dziemy już w żadną dziurę, nie i 3 m szerokości. PC borskich, dr inż. Tomasz Pa- kładnie w lutym, przed przylo- utkniemy również w błocie. Cacia, środki na remont ścieżek tem ptaków. Do naprawy użyto w Łężczoku pochodziły z dota- tłucznia naturalnego. Na głów-

BUDOWA POTRWA JESZCZE BLISKO ROK

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Podmiejskiej. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ul. Podmiejskiej. Adres: 47-400 Racibórz, rejon ul. Podmiejskiej, obręb Miedonia.

2. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość niezabudowana, obejmująca część działki gruntu oznaczonej numerem: 18 (k.m.1) obręb Miedonia o powierzchni dzierżawy 0,1451 ha.

3. Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00037475/5.

4. Forma zbycia nieruchomości Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości. 5. Stawka wywoławcza rocz- 33,00 zł, czynsz zwolniony jest z podatku Vat. nego czynszu dzierżawnego 6. Termin i miejsce przetargu

7 grudnia 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium

25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100)

8. Przeznaczenie w miejsco- Przeznaczona do dzierżawy część ww. działki zlokaliwym planie  zagospodarowa- zowana jest poza granicami obecnie obowiązujących nia przestrzennego planów miejscowych. Cel dzierżawy: użytkowanie rolnicze. 9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro.

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości

11. Dane tele- adresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać szcze- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. gółowe informacje dotyczące 32 755 06 50, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu REKLAMA


Piątek, 16 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»7

Reklama


Ogłoszenia

»8

Piątek, 16 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Klonowej

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Kredyt gotówkowy na świąteczne marzenia Kredyt gotówkowy na Święta Bożego Narodzenia! Chcesz sprawić Sobie i Swoim najbliższym radość z nadchodzących świąt? Zrealizuj wszystkie marzenia biorąc najlepszy kredyt. Sprawdź aktualne promocje kredytów gotówkowych na Święta i Sylwester 2018/2019. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www.get-money.pl/oferta/kredyty/kredyty-gotówkowe-pożyczki.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 OGŁOSZENIE TYGODNIA!

SPRZEDAM ORZECHY WŁOSKIE TEGOROCZNE, DUŻE Łuskane 25 zł/kg Możliwość dowozu do Raciborza

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot poREKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Tel.: 790 876 209. lisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów! Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@ poczta.onet.pl. Złomowanie samochodów skup Racibórz tel. 530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymibez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Sprzedam Skup samochodów od 2002 roku Nowsze!

REKLAMA

790-740-750 Skup samochodów po 2002 roku. Każda marka osobowe-dostawcze. Kupujemy za gotówkę od ręki bez czekania i marudzenia umowa k-s od ręki. Wystarczy zadzwoniC! Tel. kom.: 790740750, e-mail: skup2010@interia.pl.

NIERUCHOMOŚCI Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

OGRODNICTWO

wester 2018/2019. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www.get-money.pl/oferta/kredyty/kredyty-gotówkowe-pożyczki.

PRACA Dam pracę Przygotowywanie samochodów nowych i używanych do sprzedania Zatrudnię osobę do pracy przy samochodach (przygotowanie do sprzedaży, dbałości o czystość ekspozycji samochodów nowych i używanych oraz obsługa samochodów służbowych). Umowa o pracę + premia. Wymagane prawo jazdy kat. B oraz obsługa komputera. Tel. kom.: 661 401 318, e-mail: praca@uliarczyk.com.pl. OGŁOSZENIE

Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów, tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Przyjmę do pracy - 1/2 Etatu Przyjmę osobę do pracy w wymiarze 1/2 etatu. Praca przy komputerze co drugi dzień od 9.00 - 17.00. Tel. kom.: 693399671, e-mail: k.kretek@ cyberion.org. Samodzielna księgowa Energetyka Solarna Ensol Sp. z o. o. z Raciborza poszukuje pracownika na stanowisko samodzielnej księgowej. Wymagania: doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale finansowo-księgowym, dobra znajomość zagadnień podatkowych, dobra znajomość MS Office, wykształcenie w zakresie ekonomii/finansów. Tel.: 324150080, e-mail: sekretariat@ensol.pl. ensol.pl.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

FINANSE Usługi finansowe Kredyt gotówkowy na świąteczne marzenia Kredyt gotówkowy na Święta Bożego Narodzenia! Chcesz sprawić Sobie i Swoim najbliższym radość z nadchodzących świąt? Zrealizuj wszystkie marzenia biorąc najlepszy kredyt. Sprawdź aktualne promocje kredytów gotówkowych na Święta i Syl-

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW! Urząd Miasta Racibórz przy współpracy z Międzynarodową Bazą Danych SAFE-ANIMAL zaprasza do bezpłatnego znakowania psów. Wszczepienia mikroczipa można dokonać w Lecznicy dla zwierząt „Doktor Ola” przy ulicy Słowackiego 50A w Raciborzu. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego pupila!

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Raciborzu, stanowiącej działkę nr 1018/121, a.m.3, obręb Racibórz, o łącznej pow. 0,2740 ha., dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00054212/9. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. OGŁOSZENIE

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

dn. 3.12.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na zbycie nieruchomości:

(z tyłu marketu E.Leclerc)

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Gruntowe 61/2 k.m.1 obręb Miedonia – ul. Podmiejska

Tryb przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE

1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1448, a.m. 8, obręb Markowice, o pow. 0,2150 ha. 2. Działka nr 1448 zapisana jest w ewidencji gruntów jako RIVa ,RIVb, RV- grunty orne i stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00057079/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XL/602/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2006r., działka nr 1448 oznaczona jest symbolem E86MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 98% pow. działki, E5ZP – tereny zieleni urządzonej, co stanowi 2% pow. działki. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Klonowej w Raciborzu. Kształt nieruchomości jest wydłużony, zbliżony do trapezu. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego: energii elektrycznej i wodociągowej (w drodze). Dojazd do działki z drogi utwardzonej, poprzez przepust nad rowem. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość wykazana do sprzedaży obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 14 marca 2020 r. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 80 000,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Tryb

Gruntowe 721/56 i 108 obie k.m.4 obręb Ostróg – ul. Antoniego Kapuścika bezprzetargowy Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

OGŁASZA PRZETARG

1. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Roberta Lewandowskiego 11/10 o pow. użytkowej 72,86 m2 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 121.600, - zł., wadium 12.200,- zł. Przetarg o godz. 9.00 Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 tel. 32 /415 29 62 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.


Piątek, 16 listopada

Magistrat podsumował swoje wsparcie dla szpitala Racibórz » Jednym z instrumentów, którymi posługuje się nasze miasto, żeby pomóc najważniejszej placówce służby zdrowia jest umorzenie podatku od nieruchomości - informuje ratusz. Troska o zdrowie mieszkańców to jeden z obowiązków miasta. Dzisiaj medycyna może pokonać o wiele więcej chorób niż było to kilka dekad temu. W szpitalach lekarze starają się wyeliminować poważniejsze dolegliwości, które mogą zagrażać naszemu życiu. Szpitale rejonowe to jedne z najważniejszych punktów w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. Zarządzanie tymi placówkami leży w gestii powiatów i to one odpowiadają za prowadzenie tych placówek. Głównym źródłem finansowania tych szpitali jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety finansowanie przez państwo służby REKLAMA

REKLAMA

»9

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

zdrowia nie zawsze jest wystarczające. Miasta, które również mają obowiązek troski o zdrowie mieszkańców, w tej sytuacji starają się wspomóc finansowo szpitale, które leżą w ich granicach. Tak działa również Racibórz. Jednym z instrumentów, którymi posługuje się nasze miasto, żeby pomóc najważniejszej placówce służby zdrowia jest umorzenie podatku od nieruchomości. W roku 2009 miasto umorzyło podatek w wysokości 90 637 zł. W 2010 roku kwota ta wzrosła do wysokości 681 623,5 zł. W 2013 roku miasto umorzyło podatek od nieruchomości o wartości 336 884 zł. W 2014 ro-

Aktualności

OGŁOSZENIE

ku kwota umorzonego podatku wyniosła 621175 zł. W 2015 roku wartość umorzonych zobowiązań z tego tytułu była jeszcze wyższa i wyniosła 671054 zł. W 2016 roku kwota wyniosła 242 476 zł. W roku ubiegłym wysokość umorzonego podatku wyniosła 534 897 zł. W tym roku umorzone zobowiązania opiewały na sumę 342 687 zł. Łącznie w ciągu ostatnich 9 lat miasto pomogło w ten sposób naszemu szpitalowi rejonowemu środkami o wartości 3,521 miliona złotych. Umorzenie podatku to nie jedyna forma pomocy szpitalowi. Miasto wspierał lecznicę również w formie pomocy dla powiatu raciborskiego. W 2006 roku powiat otrzymał 160 tysięcy złotych na zakup karetki z wyposażeniem. W 2008 roku miasto przeznaczyło 390 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego oraz na inne cele Szpitala rejonowego. W 2011 roku Rada Miasta przegłosowała pomoc dla powiatu w wysokości 450 tysięcy złotych. W 2012 roku miasto dofinansowało blok operacyjny kwotą 481 736,75 zł. W 2014 pomogliśmy szpitalowi kwotą 137 908 zł przeznaczoną na zakup aparatu ultrasonograficznego.  Łącznie wartość pomocy dla powiatu wyniosła 1,641 miliona złotych. Wsparcie miasta dla szpitala ze strony miasta wyniosło więc w sumie ponad 5,163 miliona złotych. UM Racibórz

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych Dyrekcja Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, działając na podst. art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r., Nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ok. 130 tys. liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu raciborskiego. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. I. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktów, dyżurów, konsultacji lekarskich udzielanych przez lekarzy w szpitalnych komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu w zakresie: 1. świadczenie opieki medycznej nad pacjentami oddziałów: • Okulistycznym (lekarz okulista II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Pediatrycznym (lekarz pediatra II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Ginekologiczno - Położniczy (lekarz ginekolog-położnik II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Pododdział Neonatologiczny (lekarz neonatolog II stopień specjalizacji lub specjalista pediatrii z II stopniem, lub w trakcie specjalizacji), • Anestezjologii i Intensywnej Terapii (lekarz ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii, II stopień lub w trakcie specjalizacji), • Chirurgii Urazowej i Ortopedii (lekarz ortopeda II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Chirurgii ogólnej (lekarz specjalista chirurgii ogólnej II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Wewnętrznym I, Wewnętrznym II (lekarz specjalista chorób wewnętrznych II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Pulmonologicznego (lekarz specjalista chorób płuc II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Geriatrycznego (lekarz specjalista geriatrii II stopnia, lekarz chorób wewnętrznych II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Neurologicznego (lekarz neurolog II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii lub w trakcie specjalizacji), • Obserwacyjno – Zakaźnego (lekarz specjalista chorób zakaźnych II stopnia lub w trakcie specjalizacji, lekarz internista lub w trakcie specjalizacji), • Otolaryngologicznego (lekarz specjalista w dziedzinie otolaryngologii II stopnia lub w trakcie specjalizacji) • Dzienny Oddział Chemioterapii (lekarz specjalista w dziedzinie onkologii II stopnia) • Opiekuńczo-Leczniczego (lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych II stopnia lub w trakcie specjalizacji) 2. pełnienie dyżurów medycznych nad pacjentami oddziałów: • Okulistycznym (lekarz okulista II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Pediatrycznym (lekarz pediatra II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Ginekologiczno - Położniczym ( lekarz ginekolog-położnik II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji) • Pododdział Neonatologiczny (lekarz neonatolog II stopień specjalizacji lub specjalista pediatrii z II stopniem lub w trakcie specjalizacji) • Anestezjologii i Intensywnej Terapii (lekarz ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii, II stopień lub w trakcie specjalizacji), • Chirurgii Urazowej i Ortopedii (lekarz ortopeda II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Chirurgii ogólnej (lekarz specjalista chirurgii ogólnej II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Wewnętrznym I, Wewnętrznym II (lekarz specjalista chorób wewnętrznych II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Neurologicznego (lekarz neurolog II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Obserwacyjno – Zakaźnego (lekarz specjalista chorób zakaźnych II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • w Ambulatorium Izby Przyjęć Szpitala, • Ratownictwo Medyczne (lekarz specjalista z medycyny ratunkowej lub w trakcie specjalizacji, lub specjalista w dziedzinie zabiegowej), • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (lekarz specjalista chorób wewnętrznych II stopnia lub w trakcie specjalizacji oraz lekarz pediatra II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji). 3. w zakresie porad specjalistycznych w poradniach: • Urologicznej, Chorób płuc i gruźlicy, Ginekologiczno-Położniczej, Neurologicznej, Onkologicznej, Okulistycznej, Dermatologicznej, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Preluksacyjnej, Reumatologicznej, Diabetologicznej, Chorób Zakaźnych, Medycyny Pracy, Otolaryngologicznej, Chirurgii Dziecięcej 4. badania: • wykonywanie badań USG przezciemiączkowych dla oddziału pediatrycznego i pododdziału neonatologicznego, • badania oraz zabiegi lecznicze i diagnostyczne w zakresie siatkówki i przedniego odcinka oka, • wykonywanie punkcji szpiku kostnego wraz z oceną badań szpiku kostnego, • badanie EEG w siedzibie Przyjmującego Zamówienie, • wykonywanie badań USG stawów biodrowych noworodków, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia w poradni preluksacyjnej, • wykonywanie badań gastroskopowych, kolonoskopowych oraz rektoskopowych • wykonywanie badań z zakresu EMG

REKLAMA

5. konsultacje specjalistyczne • neurologiczne dla potrzeb medycyny pracy, • neurochirurgiczne, • z zakresu urologii na oddziałach szpitalnych wraz z gotowością do uczestniczenia w zabiegach operacyjnych z zakresu urologii wykonywanych na oddziale Chirurgii Ogólnej • psychologiczne • psychiatryczne • konsultacje neurologiczne u dzieci • konsultacje onkologiczne w zakresie szybkiej terapii onkologicznej 6. pełnienie dyżurów medycznych w Ambulatorium Izby Przyjęć, 7. pełnienie dyżurów medycznych w zespole specjalistycznym wyjazdowym S Pogotowia Ratunkowego 8. procedury zabiegowe wykonywane w ramach oddziału Otolaryngologii techniką endoskopową FESS, 9. specjalistyczne usługi medyczne z zakresu rehabilitacji medycznej świadczone na rzecz pacjentów oddziału neurologii, 10. 1świadczenie usług odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych w Szpitalu, 11. 1usługi z zakresu logopedii II. Kryteria oceny ofert: Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, ceny Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można się zapoznać w Dziale Kadr Szpitala przy ul. Gamowska 3 w pokoju nr 40. Oferty należy składać w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ...”, w sekretariacie Dyrekcji Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35, w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 14:35. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 12:00 Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. Składający ofertę zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.


Rozrywka

» 10

23 LISTOPADA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERTY W RAMACH PALMJAZZ GODZ. 18.00 - LIVE FOYN FRIIS QUINTET GODZ. 20.00 - KAREN EDWARDS

Live Foyn Friis Quintet (NOR / CZ / SK) - zespół wziął nazwę od imienia i nazwiska utalentowanej, wokalistki Live Foyn Friis. Na międzynarodowej scenie jazzowej zaistniała swoją osobistą, oryginalną odmianą  indie-jazzu. Live Foyn Friis Quintet koncertowali w Europie, USA i na Kubie. Sama wokalistka występowała z takimi artystami jak Brian Blade, John Scofield, Überjam Band, Thomas Morgan oraz Bobby McFerrin. Współpracuje również z gitarzystą Stianem Svenssonem oraz czołowymi czeskimi i słowackimi jazzmanami: saksofonistą Lubošem Soukupem), basistą Rastislavem Uhríkiem i perkusistą Matinem Novákiem. KAREN EDWARDS  -  wokalistka, pianistka i kompozytorka. Urodzona w Południowej Karolinie artystka pierwszą edukację muzyczną odebrała u swojego ojca, który był dyrektorem

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Piątek, 16 listopada

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

muzycznym lokalnego kościoła baptystów. Od dzieciństwa więc muzyka soul i gospel stanowiła jej główną inspirację. Współpracowała z wieloma światowej sławy artystami takimi jak: David Bowie, Stevie Wonder, Peabo Bryson, Tonny Bennett, Pharoah Sanders czy Prince. Występowała w Nowym Jorku  i Los Angeles w klubach i teatrach muzycznych, gdzie oprócz koncertów zagrała także w kilku filmach muzycznych, również jako aktorka. Karen Edwards to jedna z najciekawszych amerykańskich wokalistek młodego pokolenia. Jej koncert to wspaniała uczta muzyczna połączona ze znakomitym show Bilety w cenie 50,- i 30,- (na dwa koncerty) do nabycia w kasach RCK oraz na stronie : Honorowane są raciborskie karty: ,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’.

aż do kompozycji nam współczesnych. Wszystko w najlepszym, nienagannym męskim wydaniu!  Bilety w cenie: 20 zł do nabycia w kasach RCK

24 LISTOPADA GODZ. 15.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 „MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU” - „DOOKOŁA ŚWIATA”

Dla najmłodszych - niemowląt, maluszków i przedszkolaków przygotowano atrakcyjny program muzyczny i inspirowane nim zabawy. W koncercie zatytułowanym „Dookoła świata” zabierzemy maluszki w podroż. Jedzie pociąg... proszę wsiadać, drzwi zamykać i… brykać! Bilety w cenie: 25 zł - normalny(dorośli), 15 zł - ulgowy (dzieci). Honorowane raciborskie karty ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

29 LISTOPADA, GODZ. 19.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 KONCERT CRACOW ROYAL SINGERS W PROGRAMIE GENTELMANS Znany festiwalowej publiczności zespół CRACOW ROYAL SINGERS tym razem zmierzy się z programem niezwykle rozległym stylistycznie, obejmującym bowiem blisko 500 lat tradycji historii i literatury muzyki, od utworów z epoki renesansu,

7 GRUDNIA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT IRENY SANTOR Irena Santor niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej Piosenki, nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele stało się niezapomnianymi przebojami jak np. „Tych lat nie odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich plaż”, „Embarras”. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej Artystkę wielkiego formatu - ponadczasową. Znają Ją wszyscy, w każdym wieku a Jej piosenki są wciąż aktualne i nadal brzmią z tą samą ogromną siłą... Bilety w cenie 70,-  50,- . Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Filety rybne w cieście

piwnodrożdżowym z surówką Colesław Zamiast filetów można w ten sam sposób usmażyć płaty ze Surówka Colesław: śledzi solonych, trzeba je jednak wcześniej wymoczyć i nie • 0,5 kg poszatkowanej białej kapusty • 2 małe marchewki (starte na grubych oczkach) dodawać soli do ciasta. • 1 średnia cebula • 1 łyżeczka soli • 1 kg dowolnych filetów rybnych • sól • pieprz Kapustę wymieszać z solą i odstawić na godzinę aż puści sok, Rybę posolić i oprószyć pieprzem.

Ciasto: • 1 szklanka mąki pszennej (szklanka 250 ml) • 2 łyżki mąki ziemniaczanej • 1 płaska łyżeczka soli • 0,5 łyżeczki ostrej papryki • 1 torebka drożdży instant (7 g) • 1 jajko • 1 szklanka jasnego piwa

po czym odcisnąć w dłoniach, dodać startą marchewkę i wymieszać z sosem. Sos do kapusty: • 3 łyżki kwaśnej śmietany • 2 łyżki majonezu • 3 łyżeczki cukru pudru • 2 łyżki octu ryżowego • 1 łyżka soku z cytryny • duża szczypta mielonego pieprzu

Wszystkie składniki ciasta wymieszać i odstawić na 1 godzinę. Wszystkie składniki wymieszać (w razie konieczności odroNastępnie każdy kawałek ryby zamoczyć w cieście i smażyć na biną soli). gorącym oleju z obu stron.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 16 listopada

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie -40%

44.90 zł

26.90 zł

Szczepan Twardoch „Królestwo”

List uczennicy z Bieńkowic trafił do Kapsuły Czasu na Wawelu Krzyżanowice » 7 listopada, na Wawelu w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Listy do przyszłości”, który skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział ponad 12 tys. uczniów z 279 szkół. Brali w nim udział także uczniowie z naszego regionu, a list autorstwa Pauliny Ćwik z Bieńkowic trafił do kapsuły. 100 najlepszych listów wyłonionych w konkursie umieszczonych zostało w Kapsule Czasu na Wawelu. Wśród laureatów konkursu była Paulina Ćwik –uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, dyplomy i wspólnie z opiekunami zwiedzili Wawel.  Informacja o kapsule czasu zapisana będzie w archiwach wawelskich wraz z prośbą o jej otwarcie w 2118 r. Wraz z listami złożono m.in.: zdjęcia rodzinne laureatów konkursu, dzisiejsze gazety i monety będące aktualnie w obiegu. Kapsuła złożona została 120 cm pod ziemią, czyli znajdzie się poza strefą zamarzania gruntu, co ma zapewnić bezpieczeństwo złożonych w niej materiałów.  Konkurs „Listy do przyszłości” – zorganizowany był w ra-

mach projektu „Wawelska Kapsuła Czasu z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. Materiał nadesłany

REKLAMA

REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Mieszkanie

UL. GŁUBCZYCKA 24-24A

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama!

Mieszkaniey

UL. WOJSKA POLSKIEGO 26B/20

POWIERZCHNIA: 96 m2 CENA WYNAJMU: 470 zł PRZETARG: 03.12.2018

POWIERZCHNIA: 59 m2 CENA: 139900 zł PRZETARG: 29.11.2018

TEL: 32 415 35 06

TEL: 32 415 55 02 wew. 13

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 12

Piątek, 16 listopada

Uczniowie CKZiU nr 1 100. rocznicę odzyskania niepodległości świętowali już na Teneryfie Racibórz » Z tej wyjątkowej okazji polskie specjały pojawiły się na kanaryjskim stole. Relacja uczniów CKZiU nr 1 w Raciborzu z Dnia Polskiego na Teneryfie. Uczniowie CKZiU nr 1 przebywali na praktykach zawodowych na jednej z Wysp Kanaryjskich – Teneryfie. Tradycją wyjazdów na praktyki zagraniczne Erasmus+ stała się organizacja Dnia Polskiego. Jest to okazja do pokazania i promowania polskiej kultury poprzez kuchnię w krajach, w których odbywają się nasze praktyki. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, uroczystość w tym roku była szczególnie ważna.  Tym razem degustacja polskich potraw odbyła się w dwóch kanaryjskich hotelach: Catalonia Punta del Rey i Puerto de la Cruz. W ostatnich dniach naszego pobytu zaczęliśmy przygotowywać się do teREKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888 REKLAMA

REKLAMA

i ciężko było nam się rozstawać. Wieczór minął szybko, tak jak cały nasz pobyt, ale jesteśmy pewni, że zawsze będziemy go wspominać z łezką w oku i być może opowiadać o nim naszym wnukom.  Relację spisały M. Bajsarowicz-Placek i A. Czerwińska – nauczycielki przedmiotów zawodowych w CKZiU nr 1.  Praktyki realizowane były w ramach projektu „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). CKZiU nr 1 REKLAMA

go wydarzenia. Zaprosiliśmy kucharzy i kelnerów, którzy byli mile zaskoczeni i z chęcią zgodzili się przyjść – byli bardzo ciekawi polskich specjałów. Dzień rozpoczęliśmy od dekoracji sali w barwach biało-czerwonych i przygotowywania pierogów w kuchni hotelowej. My także specjalnie na tę okazję przybraliśmy barwy narodowe. Wieczór rozpoczęliśmy od podziękowań za wspólną pracę i wspaniałą atmosferę. Podziękowania napisaliśmy w języku hiszpańskim – chcieliśmy pokazać, że nauczyliśmy się nie tylko gotowania potraw kanaryjskich, ale także kilku słów w języku hiszpańskim.

Na stołach królowały pierogi z mięsem, oscypki, kabanosy, ogórki kiszone i pasztety. Gościom najbardziej smakowały pierogi, kabanosy i kiełbasy podsuszane, które naszym gościom bardzo smakowały. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z polską kuchnią i byli mile zaskoczeni jej różnorodnością. Atmosfera była gorąca i serdeczna, przydały się również farby do twarzy - na policzkach naszych hiszpańskich przyjaciół pojawiły się biało-czerwone flagi. Pożegnaniom, uściskom i zaproszeniom nie było końca. Wielu z nas płakało, ponieważ zdążyliśmy się zaprzyjaźnić

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 46-2018-[509]  

Nasz Racibórz 46-2018-[509]  

Advertisement