__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590 TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz 604 106 359

ı 20 marca 2020 r. ı Rok XIII nr 11 (575) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

SARS-CoV-2

TO SYTUACJA BEZ PRECEDENSU!

REKLAMA

Racibórz » Doniesienia związane z pandemią koronawirusa zdominowały całkowicie życie społeczno-gospodarcze, także w powiecie raciborskim. Szpital przekształcono w jednoimienny zakaźny. Spowodowało to szereg problemów. Najważniejsze doniesienia na stronie 2 i 3. REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SYTUACJA BEZ PRECEDENSU

poszły takie działania administracji rządowej, jakie sobie w RaS-Cov-2 zgłaszały się do szpitala w Raciborzu, do namiotów ciborzu wyobrażano. Mówiąc krótko – są poważne braki! Prawą ustawionych na parkingu przed wejściem do Pogotowia Raręką starosty jest dyrektor szpitala, który podobnie jak G. Swotunkowego i Izby Przyjęć. W namiotach tych począwszy od 19 boda zmuszony był do działań w warunkach domowej kwaranmarca od godz. 7:00 przeprowadzany jest triaż – procedura tanny, zarządzonej wskutek spotkania w Katowicach, w którym medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym podział diagnozowanych osób w zabrał również udział chory na COViD-19 medyk. Na szczęście u Ryszarda Rudnika nie stwierdzono choroby i 19 marca wrócił leżności od stopnia zachorowania oraz rokowania. Procedudo normalnej pracy. – Wszystko wyjdzie w warunkach rozpoznara prowadzona będzie w godz. 7:00 do 19:00. Osoby mające nia bojowego – przekonuje w odpowiedzi na pytanie, czy szpital objawy infekcji powinny kontaktować się telefonicznie poradzi sobie z wyzwaniem. To rozpoznanie obejmuje nie tylko z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Racisprzęt, ale i środki ochrony osobistej, możliwości kadrowe oraz borzu, tel. 604 106 359. zdolność firm zewnętrznych do wywiązania się z kontraktów na 2. Władze miasta apelują o pomoc w otoczeniu szczególną opieką CHOROBA NIE WYBIERA Głośnym echem w mediach sprzątanie, ochronę i dostawę żywności. Na razie trwają przyosób starszych i innych o obniżonej odporności. W Raciborzu odbiło się zakażenie koronawi- gotowania na przyjęcie pacjentów z COViD-19. Co będzie jeśli na pracownicy OPS-u będą wspomagać osoby starsze i niepełrusem posła i ministra Michała Gamowskiej będzie ich 400? Firmy państwowe i prywatne deklanosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem Wosia (miał służbowy kontakt rują miliony wsparcia. z zakażonym leśnikiem z Lasów zagrożenia epidemicznego. W Ośrodku Pomocy Społecznej Państwowych). To pierwszy ra- EKSPRESOWE TEMPO działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby ciborzanin zmagający się z groźSporo problemów dla mieszkańców powiatu wynikło z decyzji potrzebujące (nr tel. 500 161 425, e-mail: sekretariat@opsną chorobą, a jego leczenie od- o zamknięciu przychodni specjalistycznych przy ul. Gamowskiej. -raciborz.pl.) bywa się w Warszawie. - Kto mo- Nagle ograniczono dostęp do lekarzy, laboratorium analityczne- 3. 6,5 tys. rozmów dziennie w sprawie świadczeń chorobowych że #ZostańmyWDomu – apeluje go i dziennego oddziału chemioterapii. W ciągu tygodnia udało związanych z koronawirusem przeprowadzają konsultanci inposeł. W Raciborzu z kolei leczo- się zorganizować nocną i świąteczną opiekę w starym krwiodawfolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz do dyspozycji ny jest dyrektor jego biura, któ- stwie przy Sienkiewicza, uruchomić tu wlewy dla pacjentów onklientów, chcących uzyskać informacje z zakresu ubezpieczeń ry o COViD-19 dowiedział się 18 kologicznych i punkt pobrań do badań laboratoryjnych. To jednak społecznych będą dodatkowe trzy nowe numery telefonów marca popołudniem. W raciborskim szpitalu nakazano mu izola- początek drogi, bo pozostaje kwestia opieki dentystycznej (więkobsługiwanych przez ekspertów. Pracownicy ZUS dyżurują cję (sprawdza to policja) oraz zażywanie paracetamolu i syropu szość gabinetów została zamknięta) i specjalistycznej lekarskiej. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00– na kaszel. Kwarantanną objęto samorządowców (m.in. starostę, Obecny stan może potrwać kilka miesięcy. 15:00. Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu prezydenta), którzy byli obecni na spotkaniu z ministrem Wosiem, 9 marca, w raciborskim magistracie. 17 marca pobrano im próbki OBRADY ON-LINE poddania się kwarantannie lub izolacji, a także nt. obsługi do badań (w chwili zamykania numeru nie było wyników). Kazus Radzić sobie trzeba nie tylko z zabezpieczeniem medycznym, w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dziecpokazał jak groźny jest wirus i jak wielkie znaczenie ma zacho- ale i podejmowaniem decyzji. Jakkolwiek prezydent może je pokiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, wanie środków bezpieczeństwa. Samorządowcy zmuszeni zostali dejmować jednoosobowo, kierując działaniami ratusza z domu, przedszkola lub szkoły. Drugi uruchomiony numer 22 290 87 to kluczowy dziś powiat działa kolegialnie poprzez zarząd ze sta02 to kompleksowa obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiędo pracy w domach. biorców, a 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych barostą na czele. 19 marca przygotowano infrastrukturę niezbęddań lekarskich i rehabilitacji leczniczej. Nadal działa również STAROSTA NA PIERWSZEJ LINII ną do tego, by obrady zarządu mogły się odbywać w trybie teleogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci konferencji. W podobny sposób działa teraz rząd w Warszawie. obsługują ją w godzinach 7.00-18.00 w dni robocze. 4. W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epideCO TRZEBA WIEDZIEĆ! Komunikacja ze społeczeńmicznego, Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu, przy stwem odbywa się dziś głównie ul. Batorego 8/2 nieczynny jest od poniedziałku 16 marca 2020 on-line. Telewizje serwują bieroku do odwołania. 5. Komunikat w sprawie udostępniania kserokopii dokumentażące informacje, ale to właśnie w sieci można znaleźć szereg cji medycznej, wyników badań i kart informacyjnych leczeważnych komunikatów dla lonia szpitalnego ze Szpitala i Poradni Specjalistycznych przy kalnej społeczności. Nie wszyul. Gamowskiej. Osoby, które pilnie i niezbędnie potrzebują REKLAMA scy mają do nich dostęp, więc w skrócie podajmy to, co trzeba wiedzieć. U Pana Darka Jeśli chodzi o samorządowców, to najważniejszy po wojewo- 1. Starostwo Powiatowe zwradzie śląskim jest teraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda. ca się z prośbą aby osoby, które obserwują u siebie Wojewoda – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – miał gorączkę, kaszel, dusznoprawo podjąć decyzję o przekształceniu naszego szpitala w jednozł imienny zakaźny i taką podjął. Wzbudziło to szereg kontrowersji, ści, bóle mięśni, zmęczezł ale czas na oceny przyjdzie później. Starosta został zobowiązany nie, szczególnie po kontakCiało. Ty i miliardy Twoich mieszkańców do przygotowania placówki przy Gamowskiej, co nie okazało się cie z osobami powracającymi z zagranicy, lub podejrzewają, J. P. Schutten, F. Rieder proste, bo za poleceniem wojewody i deklaracjami wsparcia nie iż miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wirusem SARŻycie społeczno-kulturalne w mieście i powiecie zamarło. Szkoły odwołały zajęcia, placówki kulturalne imprezy, przychodnie zaostrzyły rygory obsługi pacjentów, a banki ograniczyły czas pracy placówek. Sklepy przeżyły oblężenie, zamknięto galerie handlowe, a na granice wróciły kontrole, co spowodowało ogromne trudności w dotarciu do pracy w Czechach i powrocie z zagranicy. To sytuacja bez precedensu. Najczęściej powtarzane pytanie dotyczy czasu trwania tej sytuacji. Nikt, niestety, nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.

w Sowie

59.90

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

35.90

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

kserokopię dokumentacji medycznej z poszczególnych Poradni Specjalistycznych, czy też chcą odebrać wyniki badań prosi się o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 32 755 50 04 bądź wysłać wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z poradni na email: bwyrobek@szpital-raciborz.org (wniosek znajduje się na stronie szpitala w zakładce „Dla Pacjenta”). W przypadku potrzeby uzyskania dostępu do kart informacyjnych leczenia szpitalnego z poszczególnych oddziałów prosi się o kontakt pod numery telefonu: 32 755 52 72; 32 755 52 71 bądź wysłać wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z oddziału na email: statystyka@szpital-raciborz. org (wniosek znajduje się na stronie szpitala w zakładce „Dla Pacjenta”). Informujemy, że dokumentacje medyczne i wyniki badań będą wysyłane tylko i wyłącznie droga pocztową na adres wskazany przez pacjenta. 6. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz potrzebą zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Racibórz, uruchomiono do odwołania całodobowe funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

REKLAMA

Dane kontaktowe do Centrum: tel. 606 878 220, adres e-mail: zk@um.raciborz.pl. Tu można zasięgnąć wszystkich informacji na temat funkcjonowania instytucji miejskich.

PAUZA W SAMORZĄDZIE

Przewodniczący Rady Miasta Racibórz, Leon Fiołka odwołał sesję Rady Miasta Racibórz, zwołaną na 23 marca 2020 r. Odwołane zostały również posiedzenia komisji branżowych

STREFA BEZ OPŁAT

Od 18 marca 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesiło pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania w Raciborzu.

REKLAMA

NOWY KONTRAKT RAFAKO

W zalewie informacji związanych z COViD-19 są też optymistyczne, gospodarcze. JP Elektroprivreda Srbije wybrała ofertę konsorcjum firm Rafako S.A., Rafako Engineering Solution d o.o. i VIA Ocel Serbia do realizacji kontraktu dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii.17 marca podpisano umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, nadzór nad montażem elementów ciśnieniowych i uruchomienie modernizowanego kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii. Wartość umowy to około 34,4 mln euro netto, z czego udział RAFAKO SA oraz RES Belgrad (spółka zależna od RAFAKO) wynosi około 17,35 mln euro netto (udział Rafako wynosi około 14,6 mln euro netto). Termin zakończenia modernizacji i uruchomienia kotła ustalono na listopad 2021 roku.

RUSZA POMOC

Spółki węglowe pomogą szpitalom zakaźnym w Polsce. Jastrzębska Spółka Węglowa przekaże aż milion złotych na rzecz raciborskiej lecznicy. Drugie tyle Eko-Okna z Kornic. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności


WFOŚiGW

»4

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zaproszenie do konsultacji KONKURS ZIELONA PRACOWNIA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Mając na względzie powyższe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do konsultacji „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofi-

nansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2021 rok”. Zachęcamy w terminie do 31 marca 2020 roku do złożenia propozycji przedsięwzięć do dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków działalności Funduszu. Prosimy o kierowanie korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem konsultacje@wfosigw.katowice. pl lub pocztową: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI DOKUMENTAMI

- Projekty 2020 rozstrzygnięty Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął szóstą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Z 206 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie 320 tys. zł. - Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs Jury oceniało pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – wyjaśnia Tomasz

Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych

i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania

Komunikat w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 uprzejmie informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. zawieszamy bezterminowo bezpośrednie konsultacje w Funduszu dotyczące możliwości udzielania pomocy finansowej, programów finansowania przedsięwzięć, w tym programu CZYSTE POWIETRZE. Zachęcamy Wnioskodawców i Beneficjentów, do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej. Dla ułatwienia kontaktu zdalnego zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne.

Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200 / 32 60 215 / 32 60 255 Kontakt w sprawie Programu CZYSTE POWIETRZE: w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prosimy o kontakt pod numerami: ƒ 32 60 32 284 ƒ 32 60 32 285 ƒ 32 60 32 357 ƒ 32 60 32 360 ƒ 32 60 32 240 ƒ 32 60 32 238 ƒ 32 60 32 221 ƒ 32 60 32 377 ƒ 32 60 32 358 w sprawach dot. przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie ƒ 32 60 32 302 ƒ 32 60 32 381

ƒ 32 60 32 303 ƒ 32 60 32 348 ƒ 32 60 32 317 ƒ 32 60 32 314 ƒ 32 60 32 207 w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: ƒ 32 60 32 256 ƒ 32 60 32 223 ƒ 32 60 32 304 ƒ 32 60 32 350 ƒ 32 60 32 339 Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres: biuro@wfosigw.katowice.pl, czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl lub za pośrednictwem EPUAP Aktualne informacje o bieżącej sytuacji epidemiologiczne dostępne są: www.gis.gov.pl

Zawieszenie działania Infolinii „Mój Prąd”

od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. NFOŚiGW informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Infolinia „Mój Prąd” zostaje zawieszona od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. Ze względu na zamknięte szkoły i przedszkola

oraz wykonywaną pracę zdalną przez pracowników kontakt telefoniczny poprzez infolinię nie będzie możliwy. W razie pojawiających się pytań i wątpliwości prosimy o kierowanie korespondencji na adresy e-mail podane na stronie programu mojprad.gov.

pl czyli: mojprad@nfosigw.gov. pl lub wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej i zapraszamy do kontaktu e-mail. Procedowanie wniosków „Mój Prąd” odbywa się na bieżąco.

w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł. 1 kwietnia 2020 r. ruszy nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2020”. Najlepsze pracownie będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 30 tys. zł. Pierwsza edycja konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona Pracownia” odbyła się w 2015 r. Od tego czasu, dzięki dotacjom WFOŚiGW w Katowicach, powstało 250 zielonych pracowni. Na ich utworzenie Fundusz wydał ponad 8,5 mln zł. W powiecie raciborskim pieniądze otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach z gminy Kuźnia Raciborska. Projekt Leśna kraina wokół nas dofinansowano kwotą 7 500 zł.

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19 W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie. W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną. Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na następujące adresy: ƒ biuro@wfosigw.katowice.pl ƒ czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl ƒ lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 245 Zespół Kontroli Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 380 Zespół Umów – tel. 32 60 32 231 Zespół Doradców Energetycznych – tel. 887 447 771

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów: Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200 Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej – tel. 32 60 32 374 Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji 32 60 32 233 Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237 Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 222 Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341

Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE: ƒ w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 251 ƒ w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256 Zespół Finansowo – Księgowy – tel. 32 60 32 364 Zespół Administracyjny - 32 60 32 331

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.


»5

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz. pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU

REKLAMA

Usługi remontowo-budowlane Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności;m Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf. biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu. Tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Kredyt przez Internet, bez wychodzenia z domu Bankowy kredyt gotówkowy online, bez wychodzenia z domu, bez odwiedzania placówki nawet do 20 000 zł, na dowód osobisty i wyciąg z konta bankowego, bez dodatkowych zaświadczeń, alternatywne propozycje pozabankowe gdy bank dorzuci wniosek, w błyskawicznym czasie prosto na konto bankowe. e-mail: banki24@banki24.com. pl. https://www.banki24.com.pl/ranking-kredytow-gotowkowych/.

MOTORYZACJA

Auto-złom Racibórz skup kasacja24h.tel501525-515 REKLAMA

Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Tel. tel. mob: 604-347-669

my do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

rarzy oraz cieśli. Oferujemy: niemiecką umowę o pracę, stawka 15,20 eur brutto/h, darmowe zakwaterowanie, zjazdy do kraju co 2 tygodnie na 3 dni, zaliczki i premia za polecenie pracownika 1200 eur. Tel. kom.: 722240044, e-mail: praca@ alp-bau.pl. www.alp-bau.pl.

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Zatrudnię ekspedientka! Pilnie zatrudnię Panią do sprzedaży na stoisko owocowo warzywne, ktore znajduje się w Raciborzu przed sklepem Wedzarnia. Praca na pol etatu z możliwością zmian. Kandydatka musi być uczciwa i chętna do pracy. Tel. kom.: 606690547. e-mail: beatag1973@interia.pl. Murarz i cieśli Niemcy Niemiecka firma ALPBAU zatrudni od zaraz mu-

REKLAMA

www.usg-raciborz.pl

Tapeciarz Niemcy wyjazd od zaraz Niemiecka firma zatrudni tapeciarzy.Oferujemy: niemiecką umowę o pracę, stawka do 13,30 eur/h brutto, zaliczki i premia za polecenie pracownika do 1200 eur, darmowe zakwaterowanie, zjazdy do kraju co 2 tygodnie na 3 dni. Tel. kom.: 722240044. e-mail: praca@budowlancywniemczech.pl. www. zeitkraft.pl.

REKLAMA

Elektryk Niemcy wyjazd od zaraz Niemiecka firma zatrudni tapeciarzy.Oferujemy: niemiecką umowę o pracę, stawka do 12,89 eur/h brutto, zaliczki i premia za polecenie pracownika do 1200 eur, darmowe zakwaterowanie, zjazdy do kraju co 2 tygodnie na 3 dni. Tel. kom.: 722240044. e-mail: praca@budowlancywniemczech.pl. www. zeitkraft.pl.

REKLAMA

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

REKLAMA

Działka w Miedoni Atrakcyjną działkę budowlano-inwestycyjną sprzedam, 8 arów (20/40 m), dobra lokalizacja na działalność usługową, gabinet, inne. Przepiękna, Miedonia, ul. Podmiejska 9, tel. 729 872 790. Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

REKLAMA

PRACA

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujeREKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia


Rozrywka

»6

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

UWAGA Przyłączamy się do akcji #zostańwdomu i z tej okazji proponujemy Wam codzienną dawkę kultury w pigułce. Od dzisiaj na www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury i stronie www.rck. com.pl będziemy udostępniać propozycje muzyczne, literackie, filmowe, teatralne, plastyczne (i wiele innych) pod hasłem #zarażamyKULTURĄ. Będziecie mogli zainspirować się między innymi pomysłami na to, co twórczego można zrobić ze śmieci, w co bawić się z dziećmi i jakie kreatywne działania im zaproponować. Nasz Klub Płytowy przeprowadzi Was przez różne muzyczne epoki, Kino PRZEMKO poleci nietuzinkowe filmy, a jakby tego było mało, zaproponujemy Wam „kulturę z kanapy” – czyli zwiedzanie muzeów, galerii sztuki, a nawet oglądanie sztuk teatralnych online. Śledźcie nas i przekonajcie się ile ciekawych rzeczy możecie odkryć bez wychodzenia z domu.

Ponadto jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 32 412 32 40 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 Dodatkowo przypominamy, że zgodnie ze Statutem Raciborskiego Centrum Kultury oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane przez Raciborskie Centrum Kultury są odwołane od dnia 12 marca do 29 marca 2020. Budynki RCK: DK „Strzecha”, Raciborskie Centrum Informacji, Świetlica Środowiskowa w Brzeziu i Raciborski Dom Kultury będą zamknięte. Większość zaplanowanych z tym czasie wydarzeń zostanie przeniesiona na inne terminy:

ƒ Kabaret NEONÓWKA przeniesiono z 13 marca na 25 września 2020 godz. 17.30 ƒ Spektakl NERWICA NATRĘCTW przeniesiono z 14 marca na 19 września 2020 godz. 16.00 i 18.30 ƒ Spektakl TELEWIZJA KŁAMIE przeniesiono z 29 marca na 13 października 2020 godz. 19.00 ƒ Marcowy koncert „Maluchy w krainie dźwięku” zostaje odwołany Bilety na przeniesione wydarzenia zachowują swoją ważność. Istnieje również możliwość ich zwrotu - jedynie taką drogą, jaką zostały zakupione. Seanse filmowe w Kinie PRZEMKO zostają odwołane do 29 marca 2020.

Przesyłamy pozytywną energię Zespół RCK

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2020 ROKU - CELE MIESZKANIOWE Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty ( opłata jednorazowa) – na wniosek. • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. UWAGA! Obowiązek zapłaty należności we wskazanych terminach, dotyczy: • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia, • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie otrzymali jeszcze ww. zaświadczenia – BEZ WEZWANIA, W USTALONEJ WYSOKOŚCI RÓWNEJ OPŁACIE Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZA ROK 2018

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2019*/ za rok 2020*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji. *odpowiednio za dany rok OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

Informacja o ODWOŁANIU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ nieruchomości stanowiących własność Gminy Racibórz Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.)

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

554/552, 555/552, 556/552, 557/552 wszystkie k.m.8 obręb Racibórz – ul. Koszalińska

przetargowy

Prezydent Miasta Racibórz odwołuje: • ogłoszony na dzień 18 marca 2020 r. godz. 11.00, pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/6; • ogłoszone na dzień 18 marca 2020 r. godz. 12.00, rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 24/2a; • ogłoszony na dzień 25 marca 2020 r. godz. 11.00, pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Raciborzu przy ul. Rynek nr 12/1; • ogłoszony na dzień 31 marca 2020 r. godz. 11.00 pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Rudzkiej.

175/3 k.m. 25 obręb Ostróg – ul. Gospodarcza 3335/149 i 4001/149 k.m.4 obręb Racibórz – Kolejowa 19a

bezprzetargowy

3629/11 i 3505/11 k.m.4 obręb Racibórz – ul. Ks. Józefa Londzina 45 i Ks. Londzina 45a Gruntowe zabudowane

Na nieruchomość składają się działki: 1304/157, 1308/159 i 1621/157 wszystkie k.m.4 obręb Studzienna – ul. Hulczyńska 25

przetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Długa 13-15/2, ul. Staszica 6/8, ul. Solna 1/7, ul. Skłodowskiej-Curie 20/3

przetargowy

Lokale mieszkalne: ul. Wileńska 21/12, ul. Ogrodowa 15/7,

bezprzetargowy

REKLAMA

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

Przyczyną odwołania przetargów jest ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co związane jest z zamknięciem Urzędu Miasta Racibórz dla petentów, od 16 marca 2020 r. do odwołania. REKLAMA


Aktualności

»8

Piątek, 20 marca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Nieplanowany pobyt w domu

NIE MUSI BYĆ NUDNY

Rusza Grarantanna! Uwaga uczniowie! Postanowiliśmy zadbać o to, aby w najbliższym czasie atrakcji Wam nie zabrakło. Udowodnimy, że nieplanowany pobyt w domu nie musi być nudny. I właśnie po to obejmujemy Was... Grarantanną! Zanim przejdziemy do informacji o tym, czym jest GRARANTANNA, musimy Wam przypomnieć o jednym: warto wykorzystać ten czas na… naukę. I tutaj polecamy Wam naszą stronę www.gov.pl/zdalnelekcje. Tak, tak – to nie są ani ferie, ani wakacje. Ale kiedy już się pouczycie…

blemu. To świetny sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Jesteście pewni, że wszystko pamiętacie…? Biorąc udział w quizie macie szansę na wygraną! Dla najlepszych zawodników przygotowaliśmy nagrody - zestawy planszówkowych gier historycznych. W quizach znajdziecie sporo pytań o znane wydarzenia i postaci. Spokojnie, nie trzeba być chodzącą encyklopedią, aby wygrać. Wystarczy ruszyć głową i być spostrzegawczym! To nie klasówka, ani sprawdzian. To dobra zabawa! Gra trwa do 27 marca do godziny 20:00. PrzygoPodejmijcie wyzwanie towaliśmy 15 różnych quizów, co Zapraszamy na GRARA- oznacza - 15 szans na wygranie NATNNĘ! Czym jest? W skró- cennych nagród! Działajcie! cie to cykl różnego typu aktywności internetowych. Żeby było • Zagadkowa przygoda łatwiej, znajdziecie je w jednym To zestaw 40 łamigłówek, w miejscu – na stronie www.gra- które może zagrać każdy. Sperantanna.pl Codziennie będzie- cjalnie dla Ciebie przygotowalimy tam publikować kolejne wy- śmy zagadki logiczne, matemazwania, dzięki którym czas w tyczne i językowe. Rozwiązując domu minie szybko i aktywnie. je sprawdzicie swoją wiedzę, ale A co dla Was przygotowali- i pobudzicie swoją wyobraźnię i śmy? Oto tylko kilka przykła- kreatywność. Poćwiczycie skudów: sesje gier fabularnych on- pienie i koncentrację, cierpliline, zagadki logiczne, webinary, wość, i skrupulatność. Podejstreamingi, turnieje i konkursy miecie to wyzwanie? Warto! To związane z grami oraz kreatyw- świetna rozrywka do grania sanym wykorzystaniem internetu. modzielnie i w zespołach - możeA jeśli konkursy, to także nagro- cie je rozwiązywać z rodziną lub dy! Jedno jest pewne – warto do znajomymi. W tym drugim przynas zaglądać. Codziennie. padku – koniecznie #zostańwdomu i łącz się przez internet. Jak Na dobry początek… zacząć? Rozwiąż pierwszą zaNa dobry początek zapra- gadkę. Jeśli podasz poprawną szamy Was do rozwiązania qu- odpowiedź, dostaniesz dostęp izów historycznych, przeżycia do kolejnej i tak aż 40 razy! Zazagadkowej przygody i podjęcia nim zaczniesz, mamy kilka powyzwania #edukatywni. Każde- rad: zorganizuj sobie kartkę i… go dnia aktywności będzie przy- lusterko. Zaintrygowaliśmy Cię? bywać. To teraz kilka słów o tym, I jeszcze jedno – w trakcie rozod czego zaczynamy: wiązywania zagadek, rób notatki. Będą pomocne, jeśli w trak• Quizy historyczne: cie gry postanowisz zrobić sobie Jeśli skończyliście już 10 lat przerwę i wrócić do niej później. nie powinniście mieć z nimi pro- Trzymamy kciuki! REKLAMA

• #edukatywni

Wykorzystaj pobyt w domu produktywnie i weź udział w wyzwaniu #edukatywni! W skrócie chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Udowodnij, że potrafisz odnaleźć się w trudnych warunkach i tworzyć edukację na miarę XXI wieku. Jesteśmy pewni, że potrafisz! Stąd to wyzwanie. Szczegóły znajdziesz na www. grarantanna.pl. UWAGA! Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, możesz dołączyć do wyzwania i wygrać jedną z trzech super nagród: laptopa gamingowego, smartfona lub aparat. Jedyne co musisz zrobić, to dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wykonywać zadania. W skrócie chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Szczegóły znajdziesz na www.grarantanna.pl.

Plan na przyszłość

Bądźcie czujni. W kolejnych dniach odbędą się m.in.:

• sesje RPG online

Gry RPG (ang. role playing games) często po polsku nazywane są grami fabularnymi, narracyjnymi lub też grami wyobraźni. Polegają na wspólnym opowiadaniu historii według ustalonych wcześniej reguł w wyobrażonym świecie. Jest to gra towarzyska, w którą zazwyczaj gra się przy jednym stole, ALE równie często można też znaleźć informacje o graniu w RPG przez internet. Szczególnie teraz - to dobry pomysł! Dlaczego warto spróbować takiej wersji RPG? W przeciwieństwie do gier komputerowych, w klasycznych RPGach jedynym, co nas ogranicza, jest nasza wyobraźnia. Mamy więc

REKLAMA

do dyspozycji niezliczoną liczbę światów i konwencji! Zapisy i program sesji zostały już opublikowane na naszej stronie www.grarantanna.pl, a pierwsze sesje odbędą się 19 marca o godz. 15:00.

• webinar „Prezentacja na 6!”

Przygotowujesz referat z polskiego, czy historii? A może masz do zrobienia podsumowanie pracy grupowej z geografii? Jak przyciągnąć uwagę nauczycieli, ale i koleżanek i kolegów z klasy? Co zrobić, żeby prezentacja była ciekawsza? Podczas webinaru „Prezentacja na 6!” dowiesz się z jakich prostych narzędzi możesz korzystać, żeby zasłużyć na 6! Gotowe szablony i elementy, które bez problemu dopasujesz do Twojego tematu sprawią, że przygotowanie prezentacji będzie rozrywką. Webinar odbędzie się w piątek, 20 marca 2020 roku o godzinie 11:00. Zapisz się na listę zainteresowanych, a przypomnimy Ci o wydarzeniu i wyślemy link do live’a: https://forms. gle/JRDQpTTmmkQMSUBE7.

• Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata

W ramach Grarantanny powstanie serwer Minecraft , na którym rozegrany zostanie konkurs na tworzenie replik znanych budowli. Zachęcamy młodzież do wspólnego budowania cudu cyfrowego świata. Do Waszej dyspozycji będzie działka, niezbędne materiały budowalne i nieskończony pokład kreatywności. Budować możecie sami lub dzielić zabawę ze znajomymi. Każdy z graczy jest w trybie kreatywnym i może korzystać z dowolnych materiałów w sposób nieograniczony. Pamiętajcie, że jedynym limitem jest wyobraźnia. Spośród waszych prac najlepsze wyróżnimy i nagrodzimy. Konkurs startuje w niedzielę 22 marca. Sami widzicie, że warto wziąć udział w Grarantannie! Możecie śledzić nas także w mediach społecznościowych. Zapraszamy na profile Ministerstwa Cyfryzacji i Fundacji Teatrikon, która pomaga nam w przeprowadzeniu GRARANTANNY. #zostańwdomu. Więcej informacji: www.grarantanna.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 11-2020-[575]  

Nasz Racibórz 11-2020-[575]  

Advertisement