Page 1

REKLAMA

TYGODNIK

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY NAKŁAD W POWIECIE RACIBORSKIM REKLAMA

13 stycznia 2017 · Rok X · nr 2 (413) · ISSN 1689-5606 REKLAMA

Uczniowie ZSOMS uratowali

REKLAMA

BEZDOMNEGO MĘŻCZYZNĘ

Racibórz » Jakub Radecki, Adam Janicki i Antoni Milej, uczniowie ZSOMS, w nocy 7/8 stycznia uratowali bezdomnego mężczyznę. Chłopcy należą do Jednostki Strzeleckiej 3054 Racibórz Związku Strzeleckiego STRZELEC. Pod egidą tej organizacji prowadzona jest akcja „Strzelcy bezdomnym. Zima 2016”. Członkowie organizacji udają się do miejsc, gdzie mogą znajdować się osoby bezdomne. Udzielają im pomocy, dając ciepły posiłek, napoje oraz ubrania i koce. Akcja, którą zorganizowano 7 stycznia, była pierwszym takim przedsięwzięciem w naszym mieście. Wcześniej młodzi strzelcy szkolili się w Jastrzębiu. Działania obejmowały cały Racibórz. Miejsca, w których mogli znajdować się bezdomni, zostały też wskazane przez policję i straż miejską. Mężczyzna, któremu udzielono pomocy, prawdoREKLAMA

podobnie nie przetrwałby mroźnej nocy. Znajdował się w jednym z pustostanów. Wdzięczny za uratowanie pan Tadeusz zadzwonił do Radia Vanessa, aby podziękować chłopakom. Podziękowania oraz gratulacje chłopcy odebrali także z rąk dyrektor ZSOMS, Ludmiły Nowackiej, która podkreśliła, że cała społeczność szkoły jest z nich bardzo dumna. Kuba, Adam i Antek są uczniami liceum ogólnokształcącego pod patronatem służb mundurowych. Członkowie jednostki planują powtórzenie działań na terenie Raciborza. zsoms

REKLAMA


AKTUALNOŚCI

»2

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

TRAGEDIA W KUŹNI RACIBORSKIEJ

RACIBÓRZ NASZ KOCHANY

Znana jest prawdopodobna przyczyna Racibórz » 75-letnia kobieta straciła życie wskutek pożaru, do jakiego doszło 11 stycznia około 8.00 rano w jednym z bloków w Kuźni Raciborskiej. Strażacy znaleźli ją nieprzytomną. Leżała w nocnej koszuli na podłodze. Źródłem pożaru był prawdopodobnie piec kaflowy.

Komunikat PSP

Na zdjęciu wylot z ul. Długiej na pl. Wolności. Dawniej kończył się tu stary, średniowieczny Racibórz. Wiosną ruszą prace przy przebudowie jezdni. Już wiadomo, że archeolodzy odkopią fundamenty starej bramy miejskiej. Jej relikty udało się uchwycić jesienią.

PASJA PRZENOSI GÓRY Jeśli robisz to, co lubisz, to tak, jakbyś nie pracował – brzmi stare porzekadło. Jak ulał pasuje do III Biegu Nadodrzańskiego oraz biegania w Raciborzu w ogóle. Nie będę już pisał o smogu i rozgrywaniu miejskich zawodów w czasie, w którym Urząd Miasta w oficjalnych komunikatach nie zalecał mieszkańcom jakiejkolwiek aktywności na świeżym powietrzu, ale o pasji, jaką nasi włodarze (biega prezydent, jego zastępca, kierowca, sekretarz) wkładają w bieganie. Mamy już cztery biegi – nadodrzański, twardziela, bez granic oraz półmaraton. Raciborskie bieganie ma piękną oprawę, profil FB, stronę WWW, co rok ładniejsze medale i co rok większą frekwencję. Niemała w tym zasługa prezydentów, którzy z budżetu miasta nie szczędzą środków na bieganie, a i osobiście dbają o to, by lans był z najwyższej półki. Brawo! Pasja przekłada się na wspaniały efekt. Nie mam zamiaru dyskredytować tego dorobku, ale byłoby wspaniale, gdyby nasi prezydenci, poza bieganiem, zapalili się do innych pasji i ładowali w nią tyle samo energii i kreatywności co w easy run czy 4biegi Racibórz. W 2016 roku z naszego miasta wymeldowało się ponad 400 osób, a nie chodzi nam przecież tylko o to, żeby cztery razy do roku miasto zapełniało się biegaczami, ale mieszkańcami.

I z nieco innej beczki. 11 stycznia gościła w Raciborzu Anna Seniuk, słynna Magda Karwowska z „Czterdziestolatka”. Warto przy tym wspomnieć, że film Jerzego Gruzy rozsławił nieco nasze miasto. Najwięcej mówiono o naszym mieście (tu powołuję się na szkic Krystiana Okręta opublikowany kilka lat temu w NaszRaciborz.pl) w filmie „Motylem jestem, czyli romans 40-latka” z 1976 r. będącym kinowym pastiszem kultowego serialu telewizyjnego o inżynierze Stefanie Karwowskim (Andrzej Kopiczyński) i robotniku budowlanym Romanie Maliniaku (Roman Kłosowski), którego pierwsza żona pochodziła z Raciborza. Akcja oscyluje wokół ówcześnie bardzo prestiżowej budowy Dworca Centralnego w Warszawie (oddanego do użytku w przeddzień VII Zjazdu PZPR 05.12.1975 r. na 33 miesiące przed planowanym terminem), kiedy to rada zakładowa wytypowała inż. Karwowskiego do programu telewizyjnego „Człowiek miesiąca”, propagującego nieco unowocześnioną wersję współzawodnictwa pracy. Niezorientowany w intencjach środków masowego przekazu inżynier staje się „kabareciarzem”, który w swych występach pojawia się z Wackiem – ulubioną maskotką z dzieciństwa i prowadzi z nią prymitywne konwersacje na temat budowy dworca. Przy oka-

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny – prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

11 stycznia o godzinie 8.00 stanowisko kierowania odebrało informację o zadymieniu na klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy gaśnicze i autodrabinę PSP, a także kilka jednostek OSP. Na miejscu okazało się, że pożar objął pokój w jednym z mieszkań na 2. piętrze. Ewakuowano także mieszkańców sąsiednich mieszkań. Strażacy udzielili pierwszej pomocy 3-letniemu dziecku i 66-letniej kobiecie. Po przybyciu karetki poszkodowanymi zajął się zespół ratownictwa medycznego, który w rezultacie zabrał kobietę i dziecko do

szpitala. W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, znaleziono 75-latkę. Strażacy zabrali nieprzytomną kobietę i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Wspólnie z zespołem ratownictwa przez kilkadziesiąt minut próbowano przywrócić

czynności życiowe, niestety, lekarz stwierdził zgon. Prawdopodobną przyczyną pożaru było składowanie materiałów palnych zbyt blisko pieca kaflowego. Straty materialne oszacowano na kwotę 10 tys. zł.

Policjanci odzyskali skradzioną

zagęszczarkę budowlaną wartą 30 tys. złotych Kuźnia Raciborska » Kuźniańscy i raciborscy policjanci odzyskali zagęszczarkę budowlaną wartą około 30 tysięcy złotych, która została skradziona na początku grudnia 2016 roku. Zatrzymano również 47-letniego mężczyznę, który usłyszał już zarzut kradzieży. Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Policjanci z Kuźni Raciborskiej na początku grudnia 2016 roku przyjęli zgłoszenie o krazji nawiązuje romans z gwiazdą dzieży zagęszczarki budowlanej. stołecznej estrady Ireną Orską Maszyna o wartości około 30 (Irena Jarocka, której tytułowa tysięcy zniknęła z terenu piapiosenka stała się przebojem). skowni w Kuźni Raciborskiej. Karwowski do reżysera progra- Mundurowi natychmiast rozpomu mówi, że gdyby powstrzy- częli poszukiwania skradzionemać ruch kołowy na budowie, to go sprzętu i sprawców jej krapowstałby korek do Raciborza. dzieży. Na pytanie Wacka (Karwowski Dzięki szybkim działaniom minalnych udało się ustalić, że w podwójnej roli ze śmiesznie kuźniańskich i raciborskich kry- skradziona maszyna znajduje zmienionym głosem) odpowiada, że gdyby cement, który zużyto na budowie, był użyty do budowy dwupasmowej autostrady, to byłaby ona długości z Warszawy do Raciborza. Z kolei Maliniak wśród znajomych chwalił się, że ma krewnych w Raciborzu i stąd pochodzi jego pierwsza żona, a w innym miejscu stwier- Racibórz » Z zakupionych dla polskiej Policji radiowozów dził dumnie, że gdyby zsumować dwa trafiły do raciborskich mundurowych. Samochody kilometry, które przebył na bu- – volkswagen T6 i skoda yeti – będą służyć policjantom dowie Dworca Centralnego, wy- z zespołu patrolowo-interwencyjnego. Środki na zakup szłoby, że byłaby to odległość do nowych radiowozów pochodzą z budżetu państwa. Raciborza. W zakończeniu słyszymy zapowiedź z dworcowego megafonu, że pociąg osobowy Radiowozy zostały zakupioz Warszawy do Wiednia przez ne w drodze przetargu przez Komendę Wojewódzką Policji Koluszki, Racibórz. w Poznaniu. Do jednostek Policji w całym kraju trafiło łącznie REKLAMA: sto volkswagenów T6 z dwuliKatarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 trowym silnikiem benzynowym Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu o mocy 150 KM. Koszt jednego e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47 pojazdu, przystosowanego już Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu do służby w Policji, to 165 tys. e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765 zł. Skoda yeti wyposażona jest

się na posesji 47-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a zagęszczarka została odzyskana. Zatrzymany 47-latek usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. kpp

Raciborscy policjanci mają dwa nowe samochody

w sygnalizację świetlno-dźwiękową i nowoczesne, cyfrowe środki łączności. Środki na ich zakup przekazane zostały przez Komendę Główną Policji. Nowe samochody z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w całym powiecie raciborskim. Sprawny pojazd to szansa, by policjanci szybciej dojechali na miejsce zdarzenia i skuteczniej zareagowali na zgłaszane przestępstwa. kpp


Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Jak wypadły raciborskie szkoły

w najnowszym rankingu Perspektyw?

SUKCES EKONOMIKA Jakie są najlepsze polskie licea i technika A.D. 2017? Z całą pewnością ich uczniowie doskonale zdają maturę i egzaminy zawodowe, osiągają także znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Ale z doświadczenia Perspektyw wynika także coś jeszcze: wybitne szkoły łączy szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów i coś, o czym zdajemy się obecnie zapominać: radość uczenia i radość zdobywania wiedzy. Poznajmy najlepsze licea i technika 2017 w Polsce i miejsca raciborskich szkół. Na zdjęciu ubiegłoroczni maturzyści Ekonomika (CKZiU nr 1), który odnotował najwyższy skok w górę rankingu.

w powiecie raciborskim Powiat » W większości gmin odnotowano spadek liczby zameldowanych osób. Zobacz pełne dane demograficzne za 2016 rok w Raciborzu i gminach powiatu raciborskiego. 46/48; liczba zarejestrowanych małżeństw w USC: 19/21; liczba rozwodów w 2016 r.: 3; liczba liczba urodzonych: 429/451; zameldowanych osób na tereliczba zgonów: 619/589; licz- nie gminy: 2015 r. – 5044, 2016 ba osób zameldowanych z ze- r. – 5054 wnątrz: 2015 r. – 426, 2016 r. – 443; licz- Nędza ba mieszkańców: 2015 r. – 51 498, liczba urodzonych: 56/64; 2016 r. – 51 093 najpopularniejsze imiona: Lena; Tymoteusz; liczba zgonów: 54/71; liczba małżeństw: 31/62; Kornowac liczba urodzonych: 65/56; liczba rozwodów/separacji najpopularniejsze imiona: Ju- w 2016 r.: 12; liczba mieszkańlia, Maja, Maria, Laura, Mag- ców: 2015 r. – 7058, 2016 r. – 7010 dalena; Dominik, Szymon, Wojciech, Adam; liczba zgonów: Kuźnia Raciborska REKLAMA

Technika

Znaczący skok technikum w Ekonomiku, nieco niższa pozycja Mechanika 1. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP, Bydgoszcz (...) 11. Technikum nr 3 w ZS Technicznych, Wodzisław Śl. (...) 76. Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych, Rybnik (...) 142. Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych, Racibórz (w trzech poprzednich latach powyżej 300. miejsca) (...) Licea ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego, Obydwa raciborskie ogólnia- Rybnik 246. Technikum nr 4 w ZS (...) ki poprawiły swoje lokaty Mechanicznych im. Arki Boż1. XIII Liceum Ogólnokształ254. II Liceum Ogólnokształ- ka, Racibórz (223. w 2016) cące, Szczecin cące im. Adama Mickiewicza, (...) Racibórz (270 w 2016) (...) 58. II LO z Oddz. Dwujęz.

ROK 2016 W LICZBACH Dane statystyczne za 2015 rok / za 2016 rok – Racibórz

386. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Racibórz (406 w 2016) (...) 351. I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, Wodzisław Śl.

2015 r. – 6680, 2016 r. – 6661

Krzanowice

liczba urodzonych: 49/48; najpopularniejsze imiona: Anna, Nadia; Paweł, Antoni; liczba zgonów: 65/66; liczba małżeństw: 26/48; liczba rozwodów w 2016 r.: 2; liczba zameldowanych osób na koniec: 2015 r. – 5652, 2016 r. – 5605

Krzyżanowice

liczba urodzonych: 79/98; najpopularniejsze imiona: Lena, Hanna; Fabian, Dawid, Jakub; liczba zgonów: 115/125; liczba małżeństw: 76/79; liczba rozwodów w 2016 r.: 37; liczba mieszkańców: 2015 r. – 11 305, 2016 r. – 11 218

liczba urodzonych: 113/98; najpopularniejsze imiona: Zofia, Hanna, Paweł, Franciszek; liczba zgonów: 117/100; liczba małżeństw: 73/88; liczba rozwodów w 2016 r.: 19; liczba mieszkańców: 2015 r. – 11 198, 2016 r. – 11 187

Pietrowice Wielkie

Rudnik

liczba urodzonych: 46/48; najpopularniejsze imiona: Milena, Hanna, Zuzanna; Franciszek, Mikołaj, Michał; liczba zgonów: 45/61; liczba małżeństw: 67/60; liczba rozwodów: 8/12; liczba zameldowanych osób na koniec:

liczba urodzonych: 48/48; najpopularniejsze imiona: Lena; Mikołaj; liczba zgonów: 53/77; liczba małżeństw: 52/43; liczba rozwodów w 2016 r.: 12; liczba zameldowanych osób na koniec: 2015 r. – 5092, 2016 r. – 5051

Śląska kurator oświaty

gościła w Raciborzu Racibórz » 4 stycznia NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania zorganizowała w Gimnazjum nr 1 spotkanie ze śląską kurator oświaty Urszulą Bauer. Kurator przyjechała na zaproszenie szefowej „S”, radnej powiatowej Teresy Frencel. W spotkaniu uczestniczyli także wicekurator Dariusz Domański, Anna Kij – dyrektor wydziału strategii rozwoju i współpracy z samorządem terytorialnym i Lesław Ordon – przewodniczący Oświatowej Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Ze względu na temat spotkania, jakim jest wdrażana reforma oświaty i wagę sprawy, którą powinniśmy rozwiązywać wspólnie niezależnie od preferencji i poglądów, na spotkanie związkowców Solidarności zaproszono dyrektorów gimnazjów miasta i powiatu, nauczycieli niezrzeREKLAMA

szonych w związku Solidarność, radnych Rady Miasta i Powiatu. W spotkaniu uczestniczył także Robert Myśliwy – naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sporty Urzędu Miasta Racibórz – relacjonuje T. Frencel. Kurator odniosła się do licznych pytań uczestników spotkania, związanych głównie z obawami o dalsze zatrudnienie, wielokrotnie podkreślając, że tylko rzetelna wiedza dotycząca wprowadzanych zmian pozwoli rozwiać niepokoje. Z kompendium nowych przepisów zapisanych w ustawie o systemie oświaty, a szczególnie odnoszących się do nauczycieli gimnazjów, zapoznała zebranych Anna Kij.


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY Ferie z biblioteką

Raciborska biblioteka zaprasza dzieci do wspólnego spędzenia ferii zimowych w dniach od 16 do 27 stycznia. Bezpłatne zajęcia animacyjne w Eurece – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprowicza będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00. Biblioteka przygotowała szereg atrakcji, m.in. wycieczki do Teatru Bagatela w Krakowie i na wystawę klocków LEGO do Gliwic, spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką oraz Bal na Zamku Disneya. Przebojem tegorocznych ferii okazały się warsztaty z robotyki LEGO oraz modelowania przestrzennego i druku 3D, które w dniach 16-19 stycznia poprowadzą instruktorzy z firmy AKTIN. Można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach ze znanym rysownikiem Szymonem Telukiem poświęconych postaciom z baśni Disneya oraz technice mangi. Zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 32 415 35 88.

Nowy kierownik okulistyki

Dotychczasowa kierownik Oddziału Okulistyki raciborskiego szpitala lek. med. Justyna Krowicka podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska przed końcem kadencji. Dyrektor Ryszard Rudnik zapewnił jednak, że nie wpłynie to na funkcjonowanie oddziału. – Jesteśmy przygotowani na różne sytuacje – lekarze przychodzą i odchodzą. Pani doktor złożyła wypowiedzenie, do czego miała prawo – skomentował sprawę dyrektor raciborskiej lecznicy. Nowym kierownikiem została dr Jolanta Toborek z Katowic, która podjęła pracę w szpitalu w Raciborzu od 2 stycznia. – Jest to lekarz z dużym doświadczeniem, który potrafi wykonać wszystkie poważne i skomplikowane zabiegi – powiedział dyrektor Rudnik.

„Grecki raj” na Zamku Piastowskim

Zainteresowanie widowiskiem z cyklu „Z biesiadą przez świat” pt. „Grecki raj” przeszło najśmielsze oczekiwania, dlatego dla komfortu wszystkich oczekujących dobrej zabawy z Teatrem Amatorskim „Na Zamku” organizatorzy zapraszają na kolejną odsłonę tego widowiska w piątek 20 stycznia o godz. 18.00. Wstęp wolny. Ze względu na ogromne zainteresowanie występami Teatru Amatorskiego „Na Zamku” i ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proponują nieodpłatne wejściówki, które

»4

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne na kroplówce Miejska spółka z Płoni nie uniknie zmian! Racibórz » – Na papierze wyglądało to całkiem fajnie – mówi Stanisław Mucha, od listopada prezes PK, w stu procentach miejskiej spółki, w której 9 stycznia rano doszło do wybuchu niezadowolenia wśród załogi. Łącznie to 130 osób. Dla 25 pracujących przy wywozie odpadów prezes nie ma dobrych wiadomości. – W obecnym układzie organizacyjnym to nie ma szans. To wegetacja i kroplówka z miasta – dodaje. Ludzie już zaczynają uciekać do innych pracodawców, głównie do Eko-Okien. 9 stycznia około 15.00 w mieście pojawiły się śmieciarki Empolu. Mamy komentarz prezydenta. Z końcem 2016 r. PK, w konsorcjum z Empolem z Tylmanowej jako liderem, wygrało przetarg na odbiór odpadów w Raciborzu. Niecałe 119 zł za tonę przyniosło ulgę w magistracie, który dzięki temu uniknie podwyżki opłat dla ludzi. Problem jednak w tym, że PK to miejska spółka, którą rządzi de facto – jako zgromadzenie wspólników – prezydent. Nie wiadomo obecnie, co przyznaje prezes, jak 3-letnia umowa z Empolem i miastem przełoży się na finanse spółki. Mówiąc wprost – nie ma pewności, czy PK na tym zarobi albo przynajmniej nie będzie ponosić straty. W ramach konsorcjum ma obsługiwać połowę rynku. Resztę Empol, który w najbliższych miesiącach ma sukcesywnie wchodzić do Raciborza ze swoim sprzętem. Cenę do przetargu dla miasta, jako lider, podyktował Empol. PK nie miało na nią wpływu, ale nie ocenia jej negatywnie. Trzeba zajrzeć pod dywan – tak można streścić działania nowego prezesa na najbliższe miesiące. – Na papierze wyglądało to całkiem fajnie – tak mówi o znajomości finansów spółki w chwili gdy obejmował stanowisko. Po dwóch miesiącach optyka jest inna. Teraz prezes nie ma wątpliwości, że w ostatnich latach nie wykorzystano okazji do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Nie inwestowano w sprzęt, prowadzono politykę niskich płac, co negatywnie odbija się na kadrach.

Krzyżanowic w rajdach enduro

Krzyżanowice » Zakończył się motocyklowy sezon 2016 w rajdach enduro. Miło nam poinformować, że mieszkaniec naszego regionu zdobył tytuł mistrza Pucharu Polski w w klasie E2/E3. Radosław Pientka mieszka w Krzyżanowicach i jest zrzeszony w klubie ATV-ROW Rybnik.

– Ludzie odchodzą do Eko-Okien – mówi wprost. PK przez lata generowało straty. Wynik za 2016 r. nie jest znany. Spółka zwróciła się do miasta o umorzenie podatku od nieruchomości. O zestawienie przychodów i kosztów spółki na listopadowej sesji wnioskowała radna Anna Ronin. Wgląd w dokument wiele mówi o spółce. Prezydent, zgodnie z prawem, pełni rolę zgromadzenia wspólników. To od niego faktycznie zależą decyzje strategiczne i personalne (powołanie rady nadzorczej) co do spółki, w tym nadzór nad jej działalnością. – Po to zmieniłem w listopadzie prezesa tej firmy, żeby uporządkował finanse – przekonuje prezydent. – Nie możemy za wywóz śmieci płacić każdej ceny, która w Raciborzu po przetargu i tak nie jest najniższa. Mieszkańcy nie mogą płacić składki na droższy wywóz – dodaje. W PK dochodzi też problem komunikacji. Rynek usług przewozowych się kurczy. Działają

Czemu służy ten ranking? NIEPOKÓJ W MAGISTRACIE Co z obwodnicą Raciborza? Wizyta prezydenta w Katowicach

Racibórz » 31. odległe miejsce obwodnicy Raciborza w wojewódzkim rankingu potrzeb drogowych wzbudził zaniepokojenie w raciborskim Urzędzie Miasta. Prezydent pojechał w tej sprawie do Katowic. Przypomnijmy, że raciborski magistrat pilotował przygotowanie dokumentacji pod budowę obwodnicy od granicy gm. Rudnik wzdłuż Ulgi do Piaskowej – Rybnickiej. W grudniu zakończono prace. Dokumenty

Dobre wyniki mieszkańca

trafiły do Katowic. Zarząd województwa w marcu ma podzielić ponad 500 mln zł unijnych środków na drogi. W Raciborzu liczą, że projekt zyska wsparcie. Formalnym wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Cykl zawodów składał się EXC450. W ubiegłym miesiąz pięciu rund, które odbywa- cu pan Radosław na Gali Sporna nim dwie samorządowe spół- ły się na terenie całej Polski: tów Motorowych w Warszawie ki – powiatowy PKS i miejski Buczek k. Łodzi, Wałbrzych, odebrał puchar. Gratulujemy, PK. Kilka tygodni temu zaczęto Kalisz Pomorski, Malecho- a w przyszłym sezonie życzymy wo i Nowy Sącz. W zawodach równie udanych wyników i jeszmówić o ich połączeniu. Z ostatniej chwili startuje on na motocyklu KTM cze szerszego grona sponsorów. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Raciborzu wraz z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” i Radą Pracowników PK sp. z o.o. poinformowali, że 10 stycznia w obecności Prezydenta Miasta Raciborza Mirosława Lenka, na podstawie uzgodnionych z kon- Racibórz » Raciborscy policjanci z drogówki po raz kolejny sorcjantem gwarancji pracy dla wykazali się troską, reagując na leżącego na chodniku pracowników Oddziału Higieny mężczyznę. Uwagę mundurowych zwróciła grupa osób, PK sp. z o.o., podpisane zosta- która podtrzymywała znajdującego się pozycji półsiedząło porozumienie, które spełnia cej mężczyznę. Szybko okazało się, że u 58-latka ustały oczekiwania załogi dotyczące warunków ewentualnej zmia- podstawowe czynności życiowe. ny miejsca zatrudnienia, w ramach konsorcjum spółek wyko4 stycznia około godziny 11.00 do resuscytacji krążeniowo-odnujących usługę transportu od- na ulicy Mariańskiej w Racibo- dechowej, jednocześnie wzywapadów komunalnych na rzecz rzu policyjny patrol zauważył jąc na miejsce pogotowie. ProGminy Racibórz. Pracownicy, na chodniku kilka osób, które fesjonalnie udzielona pomoc którzy zdecydują się na przej- podtrzymywały starszego męż- poszkodowanemu i przekazaście z PK do Empolu, będą za- czyznę w pozycji półsiedzącej. nie go załodze pogotowia, która rabiać 2 500 zł netto (kierowca) Mundurowi natychmiast za- podłączyła mężczyznę do defii 2 000 zł netto (ładowacz). reagowali i zatrzymali się ra- brylatora, sprawiło, że odzyskał (waw) diowozem przy zgromadzonej samodzielnie oddech. Dzięki grupie. Jak się okazało, męż- zdecydowanej postawie stróczyzna wymagał natychmiasto- żów prawa 58-letni raciborzaOpublikowany niedawno wej pomocy. Policjanci ułożyli nin przeżył. ranking wprowadził jednak 58-letniego mieszkańca Racikpp niepokój. 31. miejsce to odle- borza na chodniku i przystąpili gła pozycja, stawiająca pod zna- REKLAMA kiem zapytania uzyskanie dotacji. – Zapewniono mnie, że ten ranking to jedno, a ocena wniosków o wsparcie unijne to drugie – powiedział nam prezydent Mirosław Lenk, który dopytywał w Katowicach o szczegóły. – Tam nikt się do tego nie chce przyznać. Robił to Wydział Rozwoju – dodaje. Racibórz kwestionuje rzetelność oceny wniosków i ostateczną punktację. – Jedna z dróg nie ma jeszcze dokumentacji a dostała za przygotowanie więcej punktów od nas. Coś jest nie tak – przekonuje prezydent. W poniedziałek z ratusza wyjdzie pismo do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z oficjalnym protestem. (waw)

Policjanci z drogówki

uratowali życie 58-latkowi


Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Kolędy i pastorałki małżeństwa Biskupów

Jonatan Koczy. Był też oczywiście Miraż. 6 stycznia w kościele pw. św. Mikołaja odbył się już 16. Koncert Kolęd Tradycyjnych i Pieśni Bożonarodzeniowych autorstwa Elżbiety i Andrzeja Bez tego wydarzenia trud- Brały w nim udział gwiazdy pol- wały Hania Hołek i Roksana Biskupów. Tegoroczne przedno już sobie wyobrazić racibor- skiej sceny muzycznej. Nie ina- Lewak. Byli też mali debiutan- sięwzięcia wsparła swoim wyski czas po Bożym Narodzeniu. czej było w tym roku. Zaśpie- ci – Emilia i Julia Klimża oraz stępem Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą st. asp. Waldemara Skotarskiego. Miraż wystąpił w składzie: Magdalena Wojak, Anna Zając, Magda Zając, Kamil Klimek, Karol Świerczek, Ola Figurniak, Natalia Tul, Julia Georges, Patrycja Fojtzik, Julia Hanslik, Justyna Katolik, Kasia Pala, Tomek Paruzel, Michał Stuchły, David Goc, Michal Fibic, Agata Wydra, Sabina Rostek, Wiktoria Bogdan. Michał Kaptur

znów zabrzmiały w kościele pw. św. Mikołaja

Spotkanie noworoczne

emerytowanych nauczycieli

PO RAZ JEDENASTY

Racibórz » 4 stycznia już po raz jedenasty odbyło się spotkanie noworoczne emerytowanych nauczycieli organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Raciborzu. Tym razem jednak zorganizowano je w budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Te spotkania, jak podkreślał przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów Michał Pudło, to okazja do przekazania ważnych informacji, ale też okazja do rozmów towarzyskich i do wyjścia z domu. – Cieszę się, że spotkanie noworoczne stało się jedenastoletnią tradycją – dodał przewodniczący. REKLAMA

– W tym roku zdecydowaliśmy się na organizację tego spotkania po raz pierwszy poza budynkiem Gimnazjum nr 5. Dzięki uprzejmości i gościnności dyrektor Agnieszki Busuleanu-Jaksik spotkaliśmy się w Młodzieżowym Domu Kultury – powiedziała Teresa Ćwik. Prezes oddziału dodała, że de-

Mróz niszczy drogi Na Opawskiej powstała spora wyrwa

Policja wyręczyła drogowców

Jak wynika z naszych informacji, 8 stycznia około północy na wyrwę w jezdni „nadziały” się dwa pojazdy. Jeden z nich został uszkodzony. Interweniowała policja. Opawska to droga miejska. 8 stycznia rano patrol drogówki zabezpieczał miejsce REKLAMA

cyzja spowodowana była prośbami, jakie kierowano do zarządu w związku z tym, że aula, w której spotykano się w Gimnazjum nr 5, jest na drugim piętrze, co sprawiało, że nie wszyscy byli w stanie dotrzeć na uroczystość. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządów, m.in. prezydent Raciborza Mirosław Lenk, starosta raciborski Ryszard Winiarski, wicestarosta Marek Kurpis, wice-

burmistrz Kuźni Raciborskiej Gabriela Tomik, kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Irena Kalemba. Tegoroczną uroczystość wzbogacił występ podopiecznych Agnieszki Busuleanu-Jaksik, tworzących grupę teatralną 4 Ściana II, a także koncert chóru Echo, który już po raz kolejny odpowiedział na zaproszenie ZNP. fot.: Grzegorz Piszczan Teresa Besz

REKLAMA

tak, by nie doszło do kolejnych takich zdarzeń. Około 10.15 pojawił się pracownik miejskich Wodociągów, który oznakował dziurę. Radzimy uważać na drogach. Woda, mróz i sól uszkadzają drogi.


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY będzie można odbierać od poniedziałku 16 stycznia od godz. 9.00 w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej 2. Jedna osoba może maksymalnie otrzymać cztery wejściówki.

Forum Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” z Raciborza zaprasza na XII Forum Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się 14 stycznia o godzinie 15.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Forum cyklicznie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które przypada na dzień 3 grudnia. Temat: „Dlaczego warto tworzyć ZAZ-y”.

Darmowe zwiedzanie siedziby Piastów

Przez cały okres zimowych ferii w województwie śląskim, od 16 do 29 stycznia, Zamek Piastowski i kaplicę będzie można zwiedzać bezpłatnie. Zamek oraz Punkt Informacji Turystycznej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, a w weekendy od 10.00 do 18.00. Zwiedzanie co pełną godzinę z przewodnikiem. Zainteresowane grupy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 32 700 60 52 lub e-mailowy: promocja@ zamekpiastowski.pl.

Niedługo pojawią się Infokioski

Raciborski urząd pracy kupił dziesięć Infokiosków, za pomocą których osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy będą miały możliwość dostępu do ofert pracy publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu z możliwością ich wydruku. Infokioski zostaną zainstalowane w gminach powiatu raciborskiego: w gminie Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik oraz w Urzędzie Miasta w Raciborzu. Ponadto Infomat stanie w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

»6

Nietypowa baba jestem! – Noworoczne Spotkanie z Anną Seniuk w bibliotece

Racibórz » Matka-kwoka Madzia Karwowska, poważana profesor sztuk teatralnych, kobieta „w skórze słonia, z delikatnością dmuchawca”, a według niektórych „ciężka artyleria” – aktorka Anna Seniuk zainaugurowała kulturalny rok 2017 w raciborskiej bibliotece! Spotkanie połączone z promocją wydanej w 2016 roku książki „Anna Seniuk. Nietypowa baba jestem” – błyskotliwej i odważnej rozmowy z córką Magdaleną Małecką-Wippich, przyciągnęło na Kasprowicza 12 tłumy czytelników. Skąd pomysł na jej napisanie? – Moją główną inspiracją były dzieci i wnuki, które, kiedy w końcu zaczynają się interesować genealogią swojej rodziny, zazwyczaj nie mają już kogo o nią spytać. A to przecież piękne, wzruszające i niejednokrotnie dramatyczne historie – wyznała czytelnikom Anna Seniuk. Znana z powściągliwości aktorka opowiedziała raciborzanom szczerze o swoim prywatnym życiu, teatrze, pasjach i drodze do kariery, zde-

Przy Mariańskiej powstanie

SALON MEBLOWY

11 stycznia miasto sprzedało działkę cydowanie odżegnując się od wizerunku ciepłej mamuśki, który przez lata wykreowały media. Aktorka przyznała jednak, że marzenia zaczęła spełniać dopiero po sześćdziesiątce... między innymi wyruszając z przyjaciółką w podróż do Chin. – Nieważne, gdzie, ważne, że z pasją i miłością. Nie trzeba od razu lecieć do Szanghaju –

ja na przykład przyjechałam do Raciborza! – żartowała Seniuk, nie pierwszy i nie ostatni raz tego wieczoru. Zainteresowanych odsyłamy do lektury książki „Nietypowa baba jestem”, którą można wypożyczyć w raciborskiej bibliotece. Serdecznie zapraszamy! mipbp

Wysoce zjadliwa grypa ptaków pod Raciborzem

12 stycznia miano usypiać 1600 kur z Budzisk i Rudy

NA RAZIE WSTRZYMANO AKCJĘ

Kuźnia Raciborska » 11 stycznia ludzie z dwóch wsi w gminie Kuźnia Raciborska spotkali się z władzami gminy i powiatowym lekarzem weterynarii w świetlicy w Budziskach. Atmosfera była nerwowa. Pytali, dlaczego mają stracić ptactwo domowe, skoro na Opolszczyźnie, gdzie w gminie Cisek wykryto ognisko choroby, nie podejmuje się takich działań. Niedawno temu w Przewozie, w graniczącej z powiatem raciborskim gminie Cisek, wybito 220 sztuk drobiu z powodu wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8). Nie jest on groźny dla ludzi. 12 stycznia miała ruszyć akcja usypiania dwutlenkiem węgla około 1600 sztuk ptactwa domowego w 100 gospodarstwach w Budziskach REKLAMA

i Rudzie w gminie Kuźnia Raciborska. Miejscowości znajdują się w tzw. strefie zapowietrzonej. Wybicie drobiu miało zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Przy wjeździe do miejscowości zaplanowano ustawienie oznakowań i mat dezynfekcyjnych. Po wieczornym spotkaniu z mieszkańcami władze weterynaryjne wycofały się z wcze-

śniejszych decyzji. Ludzie podnieśli, że nie ma takich działań na Opolszczyźnie, gdzie wykryto ognisko choroby. Jak się dowiedzieliśmy, nie można ich jednak wykluczyć w najbliższych dniach. Akcje w powiecie raciborskim mają być skoordynowane z działaniami służb województwa opolskiego. (w) REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kolędowanie dla Kamerunu

Kolędowanie dla Kamerunu odbędzie się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 22 stycznia o godz. 16.00. Celem jest zbiórka na budowę przedszkola na przedmieściach Bafoussam. Wystąpią Młodzieżowy Chór Bel Canto, Chór Natanael i Przyjaciele oraz Vespere Cultus.

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Racibórz » 11 stycznia w Urzędzie Miasta Racibórz odbył się przetarg na sprzedaż terenu przy ul. Mariańskiej, który wygrała fabryka mebli Fadome. Zbuduje tu swój salon sprzedaży. To działka oznaczona nr 1667/57 k.m. 6 Starawieś o powierzchni 0,4825 ha na odcinku pomiędzy Ocicką a Matejki, na zapleczu przedszkola przy Żółkiewskiego. Jak informuje Prezes firmy Andrzej Szindzielorz, Fadome to firma z 30-letnim doświadczeniem, rozpoznawalna na rynku europejskim, zajmująca się produkcją głównie mebli skrzyniowych o ciekawym, nowoczesnym wyglądzie, które REKLAMA

sprzedaje w kraju oraz za granicą, głównie na rynkach wschodniej Europy. W Raciborzu ma powstać jeden z wielu salonów na Śląsku, w którym będą świadczone usługi sprzedażowe. Inwestor zapowiada jego otwarcie już w przyszłym roku!


Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

WFOŚiGW

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Konferencja prasowa dotycząca planowanych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

Region » 19 grudnia w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Wojciecha Saługi oraz Prezesa Zarządu Funduszu Andrzeja Pilota. Konferencja dotyczyła budżetu województwa śląskiego na 2017 rok, z uwzględnieniem planowanej utraty przez samorząd istotnego narzędzia do finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, jakim jest WFOŚiGW w Katowicach. Planowane zmiany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska poprzez ingerencję w treść ustawy zmierzają wyłącznie do zmian o charakterze instytucjonalnym, a poprzez to: 1) godzą w samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW jako samorządowych osób prawnych. Wojewódzkie Fundusze są samorządowymi osobami prawnymi, a poprzez przypisanie przez ustawodawcę określonych uprawnień samorządowi województwa (zarządowi i sejmikowi) są naturalnie wiązane właśnie z samorządem województwa. Wojewódzkie Fundusze nie tworzą żadnych struktur organizacyjnych z NFOŚiGW ani z administracją rządową. Samodzielnie, przy czynnym udziale samorządów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu gospodarczego określają kierunki wydatkowania środków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mając na uwadze specyfikę regionu oraz programowe dokumenty, takie jak np. Strategie Rozwoju Województwa Śląskiego, Strategie ZIT dla woj. śląskiego, Program Ochrony Środowiska dla Województwa, program ochrony powietrza. Planowane zmiany ograniczą samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW, a sposób wyboru i skład rad nadzorczych spowoduje, że o kierunkach wydatkowania środków oraz o liście zadań priorytetowych będą decydować wyłącznie przedstawiciele strony rządowej, w tym Ministra Środowiska i Narodowego Funduszu. Władze samorządowe, mając wyłącznie jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, zostaną pozbawione wpływu na kierunki dofinansowania zadań na terenie województwa. 2) stanowią poważne zagrożenie dla roli WFOŚiGW w systemie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wod-

nej na poziomie województwa. Podejmowanie decyzji o kierunkach wydatkowania środków przez przedstawicieli strony rządowej nie znającej i nie rozumiejącej potrzeb i specyfiki województwa śląskiego w aspektach środowiskowych spowoduje, że realizowane przez Fundusze działania, nie tylko w obszarach finansowego wsparcia inwestycji prośrodowiskowych, ale i w obszarach edukacyjnych, okażą się po wprowadzeniu projektowanych zmian ustawy całkowicie nieefektywne lub niemożliwe do zrealizowania. Istnieje realne zagrożenie przekazywania środków finansowych wyłącznie na zadania priorytetowe z punktu widzenia administracji centralnej z całkowitym pominięciem zadań istotnych dla regionu. Brak wsparcia finansowego Funduszu spowoduje spadek zainteresowania inwestorów w realizacji działań proekologicznych co przełoży się na spadek jakości życia mieszkańców. Jak wiadomo, sytuacja w woj. śląskim, chociażby przykładowo dotycząca wyłącznie problemów z niską emisją, ciągle wymaga dużych nakładów finansowych i działań edukacyjnych. Jak będą realizowane te zadania w sytuacji ograniczenia środków czy też całkowitego wycofania się z ich współfinansowania? 3) prowadzą do pozbawienia władz województwa, organizacji pozarządowych – przedstawicieli organizacji ekologicznych działających na terenie województwa oraz samorządów gospodarczych wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy. Obecny stan prawny gwarantuje proporcjonalny udział w radzie nadzorczej Wojewódzkich Funduszy przedstawicielom wielu środowisk: stronie samorządowej i rządowej, organizacjom ekologicznym, pozarządowym, przedstawicielom

EkoKarliki rozdane – raciborski Sunex jedną z nagrodzonych firm

Region » 10 stycznia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”, który skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni samorządu gospodarczego. Re- sadę decentralizacji władzy pu- oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu prezentowane są zatem intere- blicznej. Samorząd Terytorial- gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

sy wszystkich podmiotów zainteresowanych w podejmowaniu działań prośrodowiskowych. To bardzo ważne, bowiem rada nadzorcza decyduje o kierunkach wydatkowania środków, zatwierdza listy przedsięwzięć priorytetowych, uchwala strategie działania, a także plany działalności wf. Po nowelizacji jedyną reprezentatywną siłą w radzie nadzorczej będą przedstawiciele strony rządowej, a wszystkie inne podmioty zostaną pozbawione wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy. 4) prowadzą do centralizacji struktur WFOŚiGW, tj. całkowitego ich podporządkowania administracji rządowej. Decydujący głos przy obsadzie organów Wojewódzkich Funduszy będzie miał po nowelizacji Minister Środowiska. Prowadzi to de facto do centralizacji struktur i całkowitego przesunięcia ośrodka decyzyjnego do ministerstwa. 5) naruszają podstawowe zasady Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak: zasadę decentralizacji władzy publicznej, podziału terytorialnego państwa, zasadę wykonywania przez samorząd zadań publicznych we własnym imieniu, a nie w imieniu jednostek administracji rządowej, podmiotowość prawną jednostek samorządu terytorialnego. Konstytucja wprowadza za-

ny należy traktować jako formę udziału obywateli w rządzeniu, wpisuje się to w zasady państwa demokratycznego i stanowi o jego istocie. Podział terytorialny ma zapewnić jest możliwość realizacji zadań publicznych i samodzielność działania. Nowelizacja narusza te zasady, ponieważ eliminuje udział i wpływ władz samorządowych na działalność Wojewódzkich Funduszy, naruszając jednocześnie zasadę decentralizacji władzy oraz ingeruje w samodzielność samorządowej osoby prawnej, włączając Wojewódzkie Fundusze de facto w struktury administracji rządowej. WFOŚiGW w Katowicach

Celem konkursu była promocja etyki ekologicznej w działaniach na rzecz ochrony środowiska w regionie, pokazanie różnorodności rozwiązań w ochronie środowiska oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs nie zakładał nagród finansowych – nagrodami były: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

W tym roku laureatami „EkoKarlika” zostali: 1. Gmina Tworóg;

Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach

na usuwanie azbestu

Racibórz » Podsumowano kolejny rok wsparcia WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z udziałem środków bezzwrotnych udostępnionych przez NFOŚiGW. Skutkiem podniesienia w 2016 roku atrakcyjności dofinansowania było znacznie większe zainteresowanie Gmin realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu. W 2016 roku dofinansowanie uzyskało 40 Gmin województwa śląskiego, podczas gdy w latach ubiegłych rocznie do programu przystępowało maksymalnie kilkanaście Gmin. Środki udostępnione Funduszowi przez

NFOŚiGW w 2016 r. były niewystarczające i zostały w całości wykorzystane na realizację programu. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania z NFOŚiGW WFOŚiGW w Katowicach

2. Gmina Chybie; 3. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju; 4. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach; 5. SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu; 6. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 7. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu; 8. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUIZA” z siedzibą w Zabrzu. WFOŚiGW w Katowicach

przeznaczył na realizację zadań ponad 3-krotnie więcej środków niż udostępnił NFOŚiGW. Łącznie udzielono dofinansowania w kwocie wynoszącej 1 678 686 zł (w tym 392 236 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW oraz 1 286 450 zł – dotacja ze środków WFOŚiGW), pozytywnie rozpatrzono wszystkie 40 wniosków. W 2016 roku z dofinansowania udzielonego w ramach programu skorzystało ponad 1 500 mieszkańców województwa śląskiego. Program będzie kontynuowany w 2017 r. Szczegóły realizacji programu w 2017 roku będą określone w regulaminie naboru wniosków, który już wkrótce zamieszczony zostanie na stronie internetowej Funduszu.


Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

REKLAMA


REKLAMA

» II

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Praca w Eko-Oknach czeka na Ciebie! Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycję! Budujemy największy dział obsługi klienta w regionie!

Pracownik biura obsługi klienta ze znajomością języków:

francuskiego, holenderskiego, włoskiego lub niemieckiego Gwarantujemy €uropejskie zarobki!

Dołącz do nas! tel. (32) 459 15 64, 799 036 458 e-mail: rekrutacja@ekookna.pl


III «

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

Dlaczego karma Purina® PRO PLAN®

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

gwarantuje optymalne odżywianie Twojego psa? Racibórz » O tym, dlaczego karma Purina® PRO PLAN® to karma dostosowana do potrzeb psa, opowiada dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalistka żywienia klinicznego. Marka PRO PLAN® powsta- • wiek: Szczenię (Puppy), Dorosły (Adult), Dojrzały pies ła ponad trzydzieści lat temu, (Adult 7+); w odpowiedzi na poszukiwania opiekunów psów takiej karmy, • wielkość: mała (Small), średktóra będzie optymalnie dopania (Medium), duża rasa sowana do potrzeb jego zwie(Large); rzęcia. PRO PLAN® to karma • specjalne potrzeby poprzez dostosowana do potrzeb Twosprawdzone formuły OPTIjego psa uwzględniająca jego: NUTRITION: wzmocnienie

odporności (OPTISTART), podwyższoną przyswajalność składników odżywczych (OPTIBALANCE), wrażliwe trawienie (OPTIDIGEST), wrażliwa skóra (OPTIDERMA), poprawę funkcji poznawczych dla psów seniorów (OPTIAGE).

Wi e r z y m y, ż e O P T I NUTRITION, czyli optymalne odżywianie, to podstawa dla osiągnięcia prawidłowego stanu zdrowia oraz dobrostanu – punkt wyjścia do korzystania z niesamowitego życia dla Twojego psa. Dlatego gwarantujemy, że każda z karm z linii Purina® PRO PLAN® zawiera 100% niezbędnych składników odżywczych w każdej porcji. Wybieramy najwyższej jakości surowce (takie jak kawałki kurczaka, jagnięciny czy łososia) i delikatnie gotujemy je pod ciśnieniem, wykorzystując naszą zastrzeżoną technologię, aby składniki odżywcze były lepiej przyswajane niż w karmach wykorzystujących przetworzone półprodukty. To finalna dostępność składników odżywczych w odpowiednio skomponowanych proporcjach (nie za dużo i nie za mało) odpowiada za widoczną różnicę w zdrowiu i wyglądzie Twojego psa.

Kluczowe rozwiązania, które charakteryzują karmy Purina® PRO PLAN®, to: • podwyższona przyswajalność składników odżywczych; • świeży kurczak, jagnięcina lub łosoś na pierwszym miejscu w składzie, o zwiększonej wartości odżywczej w karmie dzięki zastrzeżonej technologii gotowania pod ciśnieniem; • bogata w odżywcze białko (min. 26%) i wartościowe tłuszcze, efektywnie odżywia Twoje zwierzę w mniejszej porcji; • karma nie zawiera dodatków kolorystycznych, a użyte przeciwutleniacze są pochodzenia naturalnego. Linia OPTIDIGEST na wrażliwe trawienie zawiera optymalną mieszankę włókna pokarmowego (błonnika), który wspiera

równowagę mikroflory jelitowej i zwiększa zdrowie przewodu pokarmowego Twojego psa. To dzięki optymalnemu poziomowi pulpy buraczanej (ok. 6,5%) i kompozycji innych elementów włókna uzyskuje się równowagę mikroflory jelitowej u psa, co skutkuje większą strawnością karmy, a widoczne jest w relatywnie niewielkich, dobrze uformowanych odchodach. W karmach Purina® PRO PLAN® wykraczamy poza samą wysoką jakość surowców, gdyż dostarczamy więcej poprzez kombinację dodatkowych składników funkcjonalnych wykorzystanych w formułach OPTINUTRITION. Każda z nich została wybrana na podstawie potwierdzonej skuteczności badaniami naukowymi, a na co dzień ich skuteczność potwierdzają zdrowe i zadowolone psy.

ADRESY SKLEPÓW: ul. Długa 10 ul. Opawska 82 ul. Słowackiego 59 ul. Rudzka 37

REKLAMA

Ruszyła druga edycja ARTYKUŁ SPONSOROWANY

BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ

w ramach Akademii III Wieku! Racibórz » Już teraz można zapisać się na zimową odsłonę zajęć z informatyki oraz florystyki i bukieciarstwa dla osób po 50. roku życia. Wszystko w szkole TEB Edukacja na raciborskim rynku. Zajęcia są zupełnie bezpłatne, a teraz dodatkowo w ramach nich można wziąć udział w kursie z języka angielskiego.

Akademia III Wieku jest wyjątkową propozycją dla osób po 50. roku życia, które chcą się rozwijać i jednocześnie miło spędzać czas. Forma zajęć przygotowanych przez sieć szkół TEB Edukacja pozwala na łączenie dobrej zabawy, spotkań towarzyskich i pozyskiwania nowej wiedzy. Jak oceniają AKADEMIE III Wieku dotychczasowi uczestnicy?

„Cieszę się na każde spotkanie w szkole, w święta moi bliscy byli pod wrażeniem, kiedy zobaczyli moje dekoracje.” Z zachwytem opowiada Pani Renata o kierunku Florystyka i bukieciarstwo 50+. Z kolei Pani Anna, uczestniczka zajęć Informatyka 50+ podkreśla: „Bardzo fajne spotkania, tego mi brakowało w naszym

mieście.Miła atmosfera, szkoła uczy w profesjonalny sposób. Dzieci i wnuki są ze mnie dumne i cieszą się, że się rozwijam”.

Więcej o zajęciach: TEB Edukacja Racibórz Rynek 6 a tel.: 32 661 42 80


REKLAMA

» IV

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nowy rok idealnym momentem na zmiany

– SPRÓBUJ SIŁ W AIKIDO!

Racibórz » Jakie tym razem masz postanowienia noworoczne? Zapewne planujesz być bardziej zorganizowaną osobą i chcesz zadbać o sprawność fizyczną. Spieszymy z pomocą – na wyrobienie organizacji, konsekwencji w działaniu i poprawienie kondycji polecamy aikido dla dorosłych. Złożyło się idealnie, bo od nowego roku ruszyła rekrutacja na zajęcia!

Ile razy obiecywałeś sobie, że nowy rok będzie początkiem serii zmian na lepsze? Ile razy ci się to udało? Niepowodzenia to z pewnością nie do końca twoja

wina – prawdopodobnie wybrałeś złe narzędzia do realizacji postanowień. Aikido pomoże ci w realizacji kilku z nich jednocześnie – podczas treningów

m.in. zadbasz o swoją kondycję, zdrowy kręgosłup, wyrobisz w sobie cierpliwość, uspokoisz się, nawiążesz nowe kontakty. Atrakcyjność sportu, który przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, z pewnością sprawi, że tym razem tak łatwo nie zrezygnujesz. Aikido pozwoli ci na uporanie się ze zbędnymi kilogramami. Ponadto wyrobi mięśnie i korzystnie wpłynie na układ kostny, oddychania, krążenia i nerwowy. Dzięki treningom pozbędziesz się nieustannego bólu kręgosłupa. Codzienność z pewnością generuje wiele stresu i napięć – podczas zajęć będziesz mieć możliwość na rozładowanie wszelkiego napięcia i na wyciszenie. Trening pomoże uzyskać równowagę zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Tu nie tylko nauczysz

Raciborski O środek

Aikido Racibó

to też okazja do spotkań. Oprócz ćwiczenia swoich umiejętności i wyrabiania charakteru popracujesz nad umiejętnościami interpersonalnymi. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz korzyści, jakie płyną z trenowania aikido, nic dziwnego, że dla wielu osób ten sport staje się stylem życia. Chcesz zmienić swoje życie, popracować nad sylwetsię koncentracji, cierpliwości ką, samopoczuciem, chcesz i wytrwałości – poprawisz też wzmocnić charakter i wyprasamoocenę i rozwiniesz swo- cować dobre cechy? Aikido ją osobowość. Łatwiej będzie z pewnością ci w tym pomoże. ci wyłapywać słabe strony, co Zapisz się na zajęcia i przekopozwoli na nieustanne udosko- naj się o tym sam! Rekrutacja nalanie siebie. Ponadto zadbasz ruszyła z początkiem 2017 roku! o siłę fizyczną, stabilność, która uodporni cię na wszelkiego Aikido w Raciborzu prowarodzaju urazy. Treningi aikido dzi sensei Jacek – Raciborski

rz, ul. Słowackie go 55

602 487 925

Ośrodek Aikido, zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy Słowackiego 48, tel.: 602 487 925 • poniedziałek i środa: 17.0018.00 – zajęcia dla dzieci do lat 7 • wtorek i czwartek: 18.0019.30 – zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat • poniedziałek, środa, piątek: 18.00-19.30 – zajęcia dla młodzieży i dorosłych Aikido w Markowicach prowadzi sensei Krzysztof w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Jordana 6, tel.: 724 940 651 • wtorki i czwartki: 17.00-18.00 – zajęcia dla dzieci; 18.0019.00 – zajęcia dla młodzieży i dorosłych

REKLAMA ARTYKUŁ SPONSOROWANY

REKLAMA

ADWORDS to podstawa funkcjonowania firmy w internecie. Nie znasz się na tym? Nie szkodzi, MY się znamy!

32 415 84 83 studio@margomedia.pl

Pakulec.com – zadbaj o siebie

odpowiedzialnie i profesjonalnie Racibórz » „Połowy dokonał, kto zaczął” – powiedział kiedyś rzymski poeta Horacy. Początek to bodaj najtrudniejszy etap zmiany stylu życia, nawyków, dlatego też wielu z nas zwleka ze zmianą na lepsze. Myślimy, że tak jest lepiej, podczas gdy zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tracimy.

Trenuj, ale rób to umiejętnie

Podobnie bywa w przypadku treningów. Nie chce nam się rozpoczynać wysiłku i stawić czoła swoim słabościom, a jeśli już decydujemy się na aktywność, ze wstydu lub strachu robimy to w zaciszu domu, nie mając świadomości, że w ten sposób – bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności – możemy sobie jeszcze bardziej zaszkodzić. Jak jednak znaleźć trenerów, którym można zaufać? My znaleźliśmy – przedstawiamy team pakulec.com – Krzysztofa Pakulca i Tomasza Wójcika.

Pakulec.com – profesjonalizm, rzetelność, wiedza i pasja

koncie ma też szkolenia, m.in. z suplementacji w kształtowaniu sylwetki sportowej. Podczas studiów na raciborskiej uczelni Tomasz poznał ówczesnego wykładowcę Krzysztofa Pakulca, który został jego mentorem, a później zaproponował współpracę. Krzysztof Pakulec to z kolei bardzo aktywny i doświadczony trener personalny i instruktor fitness. Jego doświadczenie to nie tylko praca w charakterze trenera, ale też m.in. koordynacja prac przy tworzeniu nowych klubów fitness i zarządzanie nimi. Krzysztof prowadził także wykłady na raciborskiej uczelni i szkolenia Life Fitness Academy, obecnie jest jednym z ekspertów blogfit.pl.

Tomasz Wójcik nieustannie Nigdy nie jest za późno rozwija sportową pasję, która to- na odpowiedni trening! warzyszy mu od dziecka – posiaTeam pakulec.com oferuje da kursy trenera personalnego, treningi przeznaczone dla osób piłki nożnej i fitness, na swoim młodszych i nieco starszych.

Trenerzy łączą siły i analizują każdy przypadek osobno. Jeśli jeszcze nie zacząłeś realizować noworocznego postanowienia, jakim są regularne treningi, dłużej nie zwlekaj. Jeżeli ćwiczysz, ale nie wiesz, czy robisz to dobrze albo mimo wylanego potu nie widzisz różnicy, zaufaj fachowcom, dla których trening to chleb powszedni – zgłoś się do teamu Krzysztofa Pakulca i Tomasza Wójcika!

pakulec.com tel.: 737 509 887 kontakt@pakulec.com


OGŁOSZENIA

»8

OGŁOSZENIA DROBNE

Dla domu Inne

Drewno opałowe Sprzedam drewno opałowe, różne rodzaje, 130 zł/ kubik. Możliwość transportu. Tel. kom.: 530 050 550.

Usługi budowlane Systemowe sufity podwieszane z oświetleniem LED Systemowe sufity podwieszane z oświetleniem LED, zabudowy dekoracyjne z płyt g-k (fale, łuki, ramy, gzymsy podświetlane LED). Przykładowe aranżacje do wglądu. Wieloletnie doświadczenie w branży. Tel. kom.: 796698652, e-mail: kamilekk981@wp.pl. Roboty budowlane w pełnym zakresie Roboty budowlane w pełnym zakresie: dekarskie, ocieplenia budynków, roboty wykończeniowe i inwestycyjne, Tel.: 324151645, 695638650.

com, www: koszenasmieci.pl.

Finanse Usługi finansowe Pani Pożyczka - pozabankowe od od 100 do nawet 25 000 zł Bez opłat wstępnych przed uzyskaniem pożyczki, oferty dla osób które nie mogą uzyskać kredytu w banku, krótki i długi okres spłaty do 12 m-cy, minimalne wymagania i formalności przez internet, oferty bez sprawdzania w bazach BIK, e-mail: nachwilke@nachwilke.com, www.nachwilke.com/panipozyczka/. Pożyczki ratalne i krótkoterminowe z decyzją w 1 godzinę Pożyczki ratalne i krótkoterminowe udzielane w 100% online. 0 opłat za pierwszą pożyczkę. Różne kwoty, elastyczny okres spłaty. Zapraszamy do Get-Money.pl po pożyczki ratalne, chwilówki również bez BIK. Gotówka dla każdego. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl, www. get-money.pl/chwilowki.

Roboty budowlane, firma Terbud Pożyczka samoobsługowa przez Internet Roboty budowlane w zakresie wykonania re- - spłata do 24 miesięcy montów dachów, ocieplenia budynków, robo- Pożyczka całkowicie przez internet - opcja ty inwestycyjne, wykończenia wnętrz, roboty samoobsługowa w Providencie! Pożyczka bez płytkarskie i drenarskie. Tel. kom.: 695 638 spotkań z konsultantami, całkowicie przez in650, e-mail: terbudeg@gmail.com. ternet, ze spłatą w ratach miesięcznych od 3 do nawet 24 m-cy, bez przedpłat i zaliczek, Usługi ogólnobudowlane szybki przelew na konto, e-mail: banki24@ Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie trady- banki24.com.pl, www.banki24.com.pl/pocyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo- zyczki-provident/. -gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, Pożyczki dla 18-latków Kredyt 18 lat ocieplanie budynków. Tel. kom.: 604 761 326. Pożyczki Chwilówki od 18 lat pozabankowe! Wylewki betonowe, Racibórz Floorbet oferuje wykonanie solidnych posadzek przemysłowych w obiektach wielkopowierzchniowych takich jak stacje benzynowe, hale produkcyjne i sprzedażowe itp. Beton zacierany, podkłady betonowe.Zapewniamy konkurencyjne ceny i fachowość wykonania. Tel. kom.: 504 641 241, e-mail: floorbet@ op.pl, www.floorbet.com.pl.

Wnętrza Nowy Salon Wnętrz - drzwi, okna, podłogi, bramy garażowe Doceniamy Twoje marzenia! - od podłogi do sufitu. Zapraszamy do nowego Salonu Wnętrz. U nas znajdziesz Twoje wymarzone drzwi, okna, podłogi, bramy garażowe.15 lat doświadczenia. Domek, Racibórz, ul. Starowiejska 110. Tel. kom.: 535 403 110, e-mail: domekraciborz@ wp.pl, www: domek-raciborz.eu. Kosze na śmieci Brabantia Dzień dobry, sprzedam kosze na śmieci holenderskiej marki Brabantia. Są to obecnie najmodniejsze kosze dostępne na rynku, które występują w bardzo interesujących kolorach. Kosze na śmieci sprzedaję z 30% rabatem. Zapraszam! Tel.: 71 757 58 30. Tel. kom.: 733 888 555, e-mail: koszenasmiecipl@gmail. REKLAMA

REKLAMA

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 pożyczki pozabankowe dla osób od 18 roku życia na dowód, pożyczki chwilówki i długoterminowe na raty, od 50 zł do nawet 10 000 zł, chwilówki nawet na 60 dni, bez sprawdzania w BIK, e-mail: portfel24@portfel24.eu, www. portfel24.eu/forum/Pozyczka-od-18-lat.

Imprezy / Przyjęcia Oprawa muzyczna Krzysztof Łucki - DJ na Twoje Wesele Oferuję Państwu swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi muzycznej wesel, firmówek, urodzin. Posiadam spore doświadczenie w branży rozrywkowej. Wydajne nagłośnienie REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu bądź przyjdź do redakcji osobiście do wtorku, do godz. 9.00. Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

wanie centralne, balkon, przynależna piwnica, niski czynsz. Zamienię na większe, 2/3 pokoje. Może być zadłużone. Tel. kom.: 506933882.

POŻYCZKI EKSPRESOWE POD ZASTAW Najniższe oprocentowanie

Zdajesz mieszkanie? Poszukuję w Raciborzu kawalerki lub 2/3 p od osoby, która będzie to mieszkanie zdawać, a chciałaby pomóc komuś szybciej się zameldować w tym miejscu. Powodem, dla którego szukam w ten sposób mieszkania, jest zbyt długie oczekiwanie na przydział z UM. Tel. kom.: 530228811, e-mail: agrimen@onet.pl.

Tel. 604 729 874 502 890 351

Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej)

i nowoczesne oświetlenie. Zapewniam świetną zabawę do rana!. Tel. kom.: 531666066, e-mail: kontakt@bsmusic.pl, www: bsmusic.pl.

Motoryzacja Części Auto części, Karola 9, Ostróg Zapraszamy do punktu Motoryzacyjnego w Raciborzu-Ostrogu, ul. Karola 9. W ofercie posiadamy duży wybór części zamiennych do wszystkich typów samochodów. Przy zakupie naszych części możliwość szybkiej wymiany na miejscu. Dowóz części do klienta. Tel. kom.: 536705398, e-mail: zachar146@onet.eu.

Inne Złomowanie samochodów tel. 888 10 20 80 skup, kasacja najwyższe ceny dokumenty urzędowe do wyrejestr. Skupujemy samochody. Każdej marki w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport, Tel.: 530 312 312. Tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl, www.kzpkowalski.pl.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę Tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne, uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t. Tel. kom.: 664 087 328. Racibórz - kupimy twoje auto tel. 530 312 312 każdy stan oraz marka najwyższe ceny całodobowa obsługa REKLAMA

Skupujemy samochody wszystkich marek, oferujemy również złomowanie samochodów, osobowe, dostawcze, płacimy ponoć najwięcej za wybrane modele, nawet 1000 zł/tona i więcej, zadzwoń, a na pewno się dogadamy, dojeżdżamy najszybciej, całodobowo, 7/ty, Tel.: 530 312 312, 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl, www.kzpkowalski.pl. Auto Skup tel. 500 760 425 24h/7dni Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, angliki, samochody sprowadzone z zagranicy. Oferujemy gotówkę od ręki. Własny transport. Darmowy dojazd do klienta. Najlepsze ceny. Tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl, Wodzisławska 261 Rybnik. Auto-skup Racibórz, kupimy każde tel. 530 312 312 złomujemy płacimy najwięcej dojeżdżamy najszybciej Skupujemy samochody. Każdej marki w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport, Tel.: 530 312 312, 888 10 20 80, e-mail: autodemont@wp.pl, www.kzpkowalski.pl. Racibórz kupimy twoje auto tel. 690 993 034 płacimy najwięcej dojeżdżamy najszybciej całodobowo 7/tyd Skupujemy samochody wszystkich marek, oferujemy również złomowanie samochodów, osobowe, dostawcze, płacimy ponoć najwięcej za wybrane modele, nawet 1000 zł/tona i więcej, zadzwoń, a na pewno się dogadamy, dojeżdżamy najszybciej, całodobowo, 7/ty. Tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodarex68@ wp.pl, www.kzpkowalski.pl. Auto Skup, tel.: 500 760 425 Auto Skup! Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, angliki, samochody sprowadzone z zagranicy. Oferujemy gotówkę od ręki. Własny transport. Darmowy dojazd do klienta. Najlepsze ceny. Tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl, Wodzisławska 261. Racibórz - kupimy twoje auto tel. 690 993 034 osobowe dostawcze oferujemy najwyższe ceny sprawdź nas Skupujemy samochody. Każdej marki, w każ-

dym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodarex68@wp.pl, www. kzpkowalski.pl. Skup samochodów, 795 795 222 Skup samochodów. Skup starych samochodów i nie tylko. Skupujemy wszystkie marki, wszystkie modele. Te nadające się do dalszej jazdy, jak i do kasacji. Rozbite, skorodowane, bez opłat, niesprawne. Tel. kom.: 795 795 222, e-mail: kupimy@op.pl.

Nauka Inne Tenis stołowy W Sokole przy ulicy Klasztornej 9 w każdą sobotę od godziny 10.00 będzie możliwość gry w tenisa stołowego. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Tel. kom.: 663 140 873.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę - centrum Wynajmę dwupokojowe mieszkanie o pow. 47,64 m² w Raciborzu przy ul. Ludwika na dłuższy okres czasu od 01.02.2017 r. Tel. kom.: 604994530.

Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie w Raciborzu, ul. Pomnikowa. Koszt: 950 zł + media (prąd, gaz), 1000 zł kaucji zwrotnej. Więcej informacji pod numerem telefonu 662572230 lub 532207255, 324518386.

Ogrodnictwo

Korepetycje

Usługi

Nauka angielskiego Oferuję profesjonalne usługi w zakresie nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach, przygotowanie do matury, konwersacje, egzaminy typu FCE, CAE itp. w centrum Raciborza. Tel. kom.: 662158322.

Progres & Reflex synergia Profesjonalne usługi. Wykonujemy: usługi ogrodnicze, ścinanie drzew, zrębkowanie gałęzi, usuwanie pni drzew, montaż lub naprawę ogrodzeń, układanie chodników z kostki, odśnieżanie, transport i przeprowadzki. Sprzedaż łupanego drewna z wycinek. Tel. kom.: 530 050 550, e-mail: Rafal.wojcik.src@gmail.com.

Kursy Kursy kroju i szycia dla potrzeb własnych i z certyfikatem Kursy kroju i szycia dla potrzeb własnych i z certyfikatem. Pracownia krawiecka, ul. Wojska Polskiego 11, 47-400 Racibórz. Tel. kom.: 728 969 598.

Nieruchomości Działkę sprzedam

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

Działka - centrum Sprzedam działkę budowlaną w centrum przy ul. Anny o powierzchni 0,1546 ha nr dz 1308/59, Tel. kom.: 508422932, e-mail: bmor@wp.pl.

Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Zamienię mieszkanie z MZB w Raciborzu Zamienię mieszkanie komunalne-kawalerkę z MZB w Raciborzu. Mieszkanie nie jest własnościowe, znajduje się na parterze, ogrze-

REKLAMA

Lokal użytkowy wynajmę Do wynajęcia pomieszczenia w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 2, pow. 80 mkw, Tel.: 32/415 29 31.

Mieszkanie do wynajęcia - Racibórz Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 53 mkw. Racibórz złomowanie samochodów. Tel. na parterze. 900 zł + media. Tel. kom.: 888 10 20 80 osobowe dostawcze naj- 533797838. wyższe ceny expresowy odbiór Skupujemy samochody. Każdej marki, w każ- Do wynajęcia mieszkanie w Raciborzu dym stanie. Całe oraz skorodowane. Znisz- Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 43 mkw. na III czone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie p. z dużym balkonem w centrum. Częściowo pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. umeblowane ze sprzętem AGD. Okres najmu: Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast min.1 rok. Kaucja: 1000 zł. Odstępne: 450 zł do 1 h. Bezp. transport. Tel.: 530 312 312, + czynsz + gaz i prąd. Preferowany najem888 10 20 80, e-mail: autodemont@wp.pl, ca szanujący spokój własny i sąsiadów, Tel.: www.kzpkowalski.pl. 666813281.

GABINET STOMATOLOGICZNY

POŻYCZKI

Lokal użytkowy wynajmę

Inne

REKLAMA

Ścinanie drzew Ścinanie drzew. Dobór odpowiedniej i najkorzystniejszej metody. Prace klasyczne, na zwyżce i alpinistyczne. Tel. kom.: 530 050 550.

Praca Dam pracę Praca w Niemczech Zatrudnimy pracownika z uprawnieniami i doświadczeniem na wózki widłowe do pracy w Niemczech. Tel. kom.: +49 171 261 49 15. Przedstawiciel handlowy Firma poszukuje osoby na stanowisko przedstawiciela handlowego w branży środków ochrony pracy. Wymagania: komunikatywność, kreatywność, prawo jazdy kat., mile widziane osoby z branży. Oferujemy:ciekawą pracę, miłą atmosferę wszelkie narzędzia pracy, Tel.: 32 417 54 88.


Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl Dam pracę ABUD zatrudni operatorów spycharki i ładowarki. Praca w Rydułtowach. Tel. kom.: 531 017 101. Pracownik Działu Logistyka - Pivexin Technology SP. z o.o., Nędza; Opis stanowiska: Obsługa zamówień od klientów, ustalenie terminów realizacji zamówień, koordynacja pracy magazynu, wprowadzanie faktur za towar. Wymagania: umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy. CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres, e-mail: ksiegowosc@pivexin-tech.pl. Poszukiwany instruktor nauki jazdy kat. B na cały etat! Raciborski Ośrodek Szkolenia Kierowców poszukuje instruktora nauki jazdy: możliwy brak doświadczenia, gwarantujemy dużą ilość godzin, zgrany zespół, atrakcyjne warunki finansowe, praca od zaraz. CV można składać na adres e-mail: szkolajazdypraca@o2.pl, Tel.: 327551409. Konsultantka - praca biurowa Firma Flexjob zatrudni konsultantkę do pracy w biurze z bardzo dobrą znajomością j.niemieckiego. Praca na pełny etat, dobre wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego. CV proszę przesłać na adres e-mail z dopiskiem „Konsultantka”, Tel.: 0327460146. Tel. kom.: 501501911, e-mail: biuro@flexjob. pl, www: flexjob.pl.

Za granicą Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech SCG Agencja Pracy (certyfikat nr 7276) poszukuje opiekunek osób starszych. Praca w Niemczech. Sprawdzone oferty pracy, wysokie wynagrodzenia – od 1200 euro. Kurs języka niemieckiego za darmo! Tel.: 32 797 14 55, www.scg-agencjapracy.pl Pracownik produkcji w sektorze logistycznym Good Job (11653) szuka osób do pracy w Holandii przy kompletowaniu urządzeń mobilnych na produkcji, składanie sprzętu typu I-watch, REKLAMA

pakowanie akcesoriów. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie, mieszkanie. Wymagany j.angielski i chęć do pracy. Tel. kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob. com.pl, www.goodjob.com.pl. Good Job (11653) praca w Holandii w szklarni lub na zewnątrz, przy podlewaniu i pielęgnacji kwiatów Good Job (11653) praca w Holandii w szklarni lub na zewnątrz, przy podlewaniu i pielęgnacji kwiatów, sortowanie cebulek na linii produkcyjnej, przesadzanie drzewek itp.Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie, ubezpieczenie. Wymagane prawo jazdy. Tel. kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl, www.goodjob.com.pl.

RTV / AGD Sprzedam Sprzedam drukarkę Drukarkę laserową Brother HL 1112E nieużywaną na gwarancji sprzedam. Cena: 200 złotych z kablem. Tel. kom.: 609 586 534.

Usługi Inne Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie - Wisła 2017 (ferie, walentynki, weekendy, dni robocze) Zapraszamy grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie w Wiśle już od 35 zł/os. z posiłkami, biesiadą oraz kuligiem z pochodniami. Przyjmujemy rezerwację na ferie, weekendy, walenREKLAMA

NAJTAŃSZE ŻALUZJE ROLETY MOSKITIERY

Tel. 604 729 874 502 890 351

Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej)

tynki, dni robocze - jest śnieg, Tel.: 338530110, 503492612, e-mail: kontakt@beskid-promotions.pl, www.beskid-promotions.pl.

OGŁOSZENIA

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza przetarg na sprzedaż działki położonej w Raciborzu

Zdrowie

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Lekarze

1.

Położenie i opis nieruchomości

Ul. KAMIENNA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Kamiennej, w strefie śródmiejskiej do centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie stanowią budynki jednorodzinne. Teren jest niezagospodarowany, w przeważającej części ukształtowany jako skarpa, porośnięta roślinnością

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem: 775/40 (k.m.1) obręb Racibórz o powierzchni 0,0038 ha.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030561/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

I-publiczny przetarg ustny nieograniczony

Tel. tel. mob: 604-347-669

5.

Cena wywoławcza

2 000,00 zł powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

22.02.2017r. godz.13.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6 200,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 15 lutego 2017 r.

32 724-24-20

www.usg-raciborz.pl

Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska,specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13/2. Tel. 32 415 42 16.

7.

Wadium

8.

Przeznaczenie w miejscowym Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (H14MN) planie zagospodarowania prze- Ustalenia ogólne i szczegółowe określone zostały w miejscowym planie zagospodastrzennego rowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce strukturalnej Śródmieście, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Racibórz XLIII/651/2006 z dnia 24 maja 2006 r.

Zwierzęta

9.

Podaruję

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz. o przetargu pl zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości; Strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod który- Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, mi można uzyskać szczegółowe pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl informacje dotyczące przetargu

Zaopiekuj się mną 7-letnia porzucona sunia szuka dobrego domu. Pozostawiona sama sobie po śmierci swej pani, zaniedbana i wychudzona. Zaopiekowali się nią sąsiedzi, została przebadana przez weterynarza. Więcej informacji pod nr tel. Tel. kom.: 882 166 790.

Usługi

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

REKLAMA

Nowy sklep zoologiczny w Raciborzu akwarystyka i wszystko dla zwierząt Zapraszamy do sklepu DISCUS przy ul. Odrzańskiej 4. Posiadamy w ciągłej sprzedaży: setki rodzai rybek akwariowych, całą akwarystykę morską, karmy dla psa i kota, karmy dla ptaków i gryzoni, odżywki dla zwierzaków, wszelkie akcesoria i zabawki. Tel. kom.: 514 063 944, e-mail: sklep@discusraciborz.pl, www.discusraciborz.pl. REKLAMA

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ulica Wileńska 3 ogłasza przetargi dn. 1.02.2017 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali: 1. w Raciborzu przy ul. Czarnieckiego 8/2 o pow. użytkowej 36,00 m2 jeden pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, położone na parterze w bud. 10 p. cena wywoławcza 61.164,- zł., wadium 6.100,- zł. Przetarg o godz. 9.00. 2. w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 55b/8o pow. użytkowej 26,30 m2 jeden pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, położone na II p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 43.992,- zł., wadium 4.400,- zł. Przetarg o godz. 9.20. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: • poz. 1 tel. 32/415 21 49 • poz. 2 tel. 32/415 29 62 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowy ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.


ROZRYWKA

» 10

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

aking Contest (Breakdance). Te zawody pokażą nam, kto wjedzie CZOŁGIEM w bboy’ową scenę w 2017 r. Idea jest prosta: każdy uczestnik, widz oraz kto tylko się pojawi, płaci 10 zł na zbiórkę publiczną, którą w całości zgarnia ZWYCIĘZCA zawodów.

16-18 stycznia 2017, godz. 10.00 RCK RDK (ul. Chopina 21) WARSZTATY WOKALNE Z ADAMEM KOSEWSKIM Zapraszamy na warsztaty wokalne dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez Adama Kosewskiego – aranżera, kompozytora, pianistę, wokalistę, pedagoga. Warsztaty odbędą się 16-18 stycznia w RCK RDK przy ul. Chopina 21.

Repertuar Kina Przemko

Program warsztatów obejmować będzie: • emisję głosu – zasady poprawnej emisji, ćwiczenia dykcji, artykulacji, fonacji, ćwiczenia oddechowe; • przygotowanie utworów wielogłosowych z gatunku muzyki rozrywkowej i gospel; • konsultacje indywidualne – prezentacje utworów solowych, uwagi, dopracowanie szczegółów technicznych. Koncert powarsztatowy odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 18.00. Koszt warsztatów: 30 zł.

21 stycznia 2017, godz. 16.00 RCK RDK (ul. Chopina 21) Who is the killer? Breaking contest

Ekipa Beat Killaz oraz Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają na jedyny w swoim rodzaju ogólnopolski Bre-

www.rck.com.pl

Godziny otwarcia kas RCK:

DATA

PROJEKCJA

12.01. 19.01. 26.01.

TYTUŁ

22 stycznia 2017, godz. 17.00 RCK DK STRZECHA (ul. Londzina 38) ROCK UP: koncert kapeli REAKCJA oraz film JAROCIN, PO CO WOLNOŚĆ Serwujemy kolejną dawkę buntu z cyklu RoCK UP! Tym razem w wyjątkowej, punkowej odsłonie proponujemy Wam nie tylko dobrą muzykę. Już 22 stycznia 2017 w Kinie Przemko w RCK DK „Strzecha” lecimy z filmem JAROCIN, PO CO WOLNOŚĆ, a zaraz po nim koncert punk rockowej kapeli Reakcja, idealnie wpisującej się w jarociński klimat. Wstęp wolny.

PRODUKCJA

GODZ.

CZAS OD LAT BILETY

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS” FRANKOFONIA

Francja, Holandia, Niemcy

18.00

90’

15

5,-

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS” MARZENIA

Łotwa

18.00

106’

15

5,-

Dyskusyjny Klub Filmowy „PULS” ŚMIERĆ W SARAJEWIE

Francja, Bośnia i Hercegowina 18.00

85’

15

5,-

Ferie zimowe w Kinie Przemko 16.01.

„Kino Feryjne”

ŁAPA

Węgry

11.00

92’

B/O

5,-

18.01.

„Kino Feryjne”

WIPLALA

Holandia

11.00

93’

B/O

5,-

20.01.

„Kino Feryjne”

OPERACJA ARKTYKA

Norwegia

11.00

87’

B/O

5,-

23.01.

„Kino Feryjne”

PIM I POM

Holandia

11.00

70’

B/O

5,-

25.01.

„Kino Feryjne”

SZCZĘŚCIE SPRZYJA ODWAŻNYM

Niemcy

11.00

96’

B/O

5,-

27.01.

„Kino Feryjne”

WSZYSTKOWIDZĄCA

Czechy, Dania, Islandia, Norwegia

11.00

96’

B/O

5,-

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

PLACUSZKI DROŻDŻOWE

Z PRAŻONYMI JABŁKAMI I JOGURTEM • • • • • • • • •

4 szklanki mąki (640 g) 1,5 szklanki mleka (375 ml) 80 g świeżych drożdży 150 g jogurtu 4 łyżki cukru 80 ml oleju 3 jajka 1 słoik prażonych jabłek (780 g) szczypta soli

Dodatkowo: • 40 ml oleju do smarowania patelni Mleko z cukrem lekko podgrzać, dodać pokruszone drożdże, dokładnie wymieszać, przykryć i odstawić na około 10 minut aż rozczyn urośnie. Do dużej miski wrzucić prażone jabłka, przesianą mąkę, sól, jajka. Następnie wlać rozczyn oraz olej i jogurt. Wszystko dokładnie wymieszać mikserem, po czym przykryć i odstawić na 20 minut aż ciasto urośnie. Pędzelkiem smarować patelnię i smażyć placuszki z obu stron. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

Litery z p ól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie

REKLAMA

11 «

ROZRYWKA

Tel. 32 415 18 66, 605 685 485 od 8-16


AKTUALNOŚCI

» 12

PLAŻA BEZ ALKOHOLU,

czyli kto zajmie się

gastronomią w parku Zamkowym

Piątek, 13 stycznia » www.naszraciborz.pl

Mali kolędnicy misyjni z Brzezia

zebrali ponad 10 tys. złotych dla rówieśników z Tajlandii W akcji kolejny raz organizowanej przez miejscową parafię pw. świętych Mateusza i Macieja wzięło udział aż 62 dzieci, które przez cztery dni, w ośmiu grupach, pod opieką 17 osób dorosłych, odwiedziły aż 450 rodzin. Zebrały 10 430 zł, które trafią na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Do tego dostały dużą ilość słodyczy, które z kolei trafią do domu dziecka w Pogrzebieniu, Domu Samotnej Matki Maja w Miedoni oraz dla dzieci podopiecznych OPS Racibórz. Gratulujemy! 6 stycznia podczas sumy odprawionej z okazji Święta Objawienia Pańskiego uroczyście podsumowano akcję.

Racibórz » W I kwartale magistrat wyłoni firmę, która zajmie się małą gastronomią na terenie bulwarów nadodrzańskich. Bulwary, a konkretnie działającą od zeszłego roku plażę, w ciepłe dni odwiedza bardzo dużo osób. To okazja, by zarobić na tzw. małej gastronomii. Ratusz, co już kilka miesięcy temu zapowiadał prezydent, chce wyłonić jedną firmę, która dostanie wyłączność. – Część terenów na bulwarach należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ale poczyniliśmy już ustalenia w tej kwestii – mówi M. Lenk i zapowiada, że firmy gastronomiczne zostaną zaproszone do składania ofert w I kwartale tego roku. Zastrzega jednak, że nie wyobraża sobie, by na plaży i w miejscach, gdzie są dzieci, serwować alkohol. – Bardzo ostrożnie podejdziemy do tej kwestii. Nie da się jednak ukryć, że wielu spacero-

wiczów chciałoby się kulturalnie napić np. piwa – dodaje prezydent. Najprawdopodobniej firma będzie musiała mieć stałe zezwolenie na sprzedaż alkoholu, a serwowanie i spożywanie piwa zostanie ograniczone do wyznaczonego miejsca, np. ogródka. Niewykluczone, że już w tym roku działalność gastronomiczna będzie prowadzona na przystani wioślarskiej pod zamkiem, mieszczącej dawniej Cafe Galerię. Już w zeszłym roku zapowiadała to obecna właścicielka obiektu. Miasto chciałoby wydzierżawić od niej część pomieszczeń dla WOPR-u, który mógłby tu przechowywać swój sprzęt, a także zająć się obsługą ruchu wodniackiego na Odrze. (w)

Wszystko... jest liczbą

– nowa wystawa w raciborskim Muzeum Racibórz » Wystawa jest kontynuacją cyklu ekspozycji interaktywnych o charakterze edukacyjnym, rozpoczętego w 2000 r. „Naukami dawnymi i niedawnymi”. Była to pierwsza inicjatywa tego typu zrealizowana w Polsce. „Wszystko... jest liczbą” to trzecia wystawa, która zastąpiła poprzednią, poświęconą działaniom zmysłów. Dwie poprzednie były dostępne dla raciborzan. Trzeciej też nie można ominąć. Na tej wystawie naprawdę można pokochać matematykę! Tylko w Muzeum w Raciborzu interaktywna wystawa z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjdź i doświadczaj, poznawaj różne zastosowania matematyki w praktyce, baw się i ucz jednocześnie. To prawdziwa okazja! Wystawa jest kontynuacją cyklu wystaw interaktywnych o charakterze edukacyjnym, rozpoczętego w 2000 r. wystawą zatytułowaną „Nauki dawne i niedawne”. Była to pierwsza inicjatywa tego typu zrealizowana w Polsce. „Wszystko... jest liczbą” to trzecia w tym cyklu wystawa, która zastąpiła poprzednią, poświęconą działaniom zmysłów. Dwie poprzednie, „Nauki dawne i niedawne” i „Świat zmysłów”, funkcjonują obecnie jako wystawy objazdowe i są eksponowane w licznych ośrodkach w kraju i za granicą. Celem projektu „Wszystko... jest liczbą” jest popularyzowanie matematyki, ukazanie, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach na-

szego życia. Na wystawie można wykonać ponad 60 doświadczeń dotyczących kilkunastu zagadnień z różnych dziedzin matematyki. Znalazły się wśród nich: Matematyka w sztuce, Matematyka gam i interwałów, Matematyka na mapie, Matematyka pomiędzy wymiarami, Matematyka w krzywym zwierciadle, Matematyka węzłów, Twierdzenie Pitagorasa, Geometria rzutowa, Budowa wielościanów, Grafy, Krzywe stożkowe, Sekretna wiadomość, Świat zer i jedynek Autor i kurator wystawy: dr Maciej Kluza Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ciesielski, Instytut Matematyki UJ; dr Zdzisław Pogoda, Instytut Matematyki UJ; dr Anna Widur, Studium Pedagogiczne UJ Aranżacja plastyczna: Kamil Łęcki Oprawa graficzna: Katarzyna Skawińska Wystawa będzie dostępna do końca lutego br. w budynku muzeum przy ul. Gimnazjalnej 1. Rezerwacja grup: 32 415 49 01.

KALEJDOSKOP SPORTOWY Piłka nożna

Racibórz: Raciborska Unia wznowiła treningi. Pierwsze zajęcia odbyły się w sali ZSOMS. Na treningu pojawili się nowi zawodnicy, którzy przymierzani są do gry w zespole czwartoligowca. Byli to m.in. Jacek Świerczyński (dotąd LKS Studzienna), Mateusz Kocot (LKS Silesia Lubomia), Szymon Tiebler (z drużyny juniorów Unii Racibórz) oraz dwóch zawodników testowanych, których danych klub póki co nie zdradził. Zespół Unii nie może narzekać na liczbę zawodników w polu. Brakuje za to bramkarzy. Nieznana jest najbliższa przyszłość Kamila Slisza, który miałby wrócić do Rybnika, a Marek Adamiec przebywa obecnie za granicą. Pojawia się jednak światełko w tunelu. Mowa o powrocie byłego bramkarza Unii, grającego obecnie w Naprzodzie Borucin. Jak będzie wyglądała sytuacja klubu, dowiemy się w najbliższym czasie, o czym z pewnością poinformujemy.

Siatkówka

Racibórz: Gracze Jana Papszuna, mimo zapowiedzi swego trenera, nie potrafią podnieść się z kolan. W sobotę 7 stycznia mierzyli się na wyjeździe z zespołem UKS Strzelce Opolskie. Pierwsza partia w łatwy sposób powędrowała na konto zespołu gospodarzy. Wygrali 25:16. W drugiej odsłonie raciborzanie próbowali nawiązać walkę, lecz jak to ostatnimi czasy bywa, jedynie na próbach się skończyło. W drugim secie padł wynik 25:21. Trzeci set i – jak się później okazało – ostatni w tym meczu, znów należał bezsprzecznie do zespołu gospodarzy. Padł w nim wynik 25:19,

a w całym meczu 3:0. Punkty zostały w Strzelcach Opolskich, a Rafako pozostało na pozycji „czerwonej latarni ligi”.

Koszykówka

Racibórz: Ekipa Ksawerego Fojcika udała się w sobotę do Katowic, gdzie próbowała swych sił w starciu z zespołem KŚ AZS Katowice II. Pierwsza kwarta była niezwykle wyrównana. Oba zespoły grały punkt za punkt, co ostatecznie zakończyło się wynikiem 17:17. W drugiej części spotkania zespół Ofensywy nieco spuścił z tonu, przez co przegrał tę część meczu 27:17. Trzecia kwarta, co jest już swego rodzaju tradycją, należała do raciborzan. I to zdecydowanie. Wygrali 6:23. Nawet dobra gra w ostatniej kwarcie nie pomogła gospodarzom. Przyjezdni byli lepsi także i w tej części meczu, dzięki czemu odnieśli w niej zwycięstwo 20:27, a w całym spotkaniu 70:84. Punkty dla Ofensywy zdobywali: Patryk Szklarz – 21, Damian Dziwoki – 11, Adam Zwierzyna – 11, Marek Szalc – 11, Daniel Atłachowicz – 7, Emil Szwed – 4, Kamil Janko – 2, Damian Półtorak – 2. Obecnie Ofensywa ma na swym koncie siedemnaście punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Badminton

Racibórz: W poniedziałek 9 stycznia w hali Arena Rafako odbył się finał miejski w badmintonie chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Do gry przystąpiły zespoły z CKZiU nr 1 i 2 oraz ekipa ZSOMS. Po zaciętej rywalizacji najlepsi okazali się uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego numer 1, drugie miejsce przypadło ich rówieśnikom

z „dwójki”, a trzecia lokata ze- wała w swojej i wyższej kategospołowi z ZSOMS. rii wagowej, doskonale radząc sobie z cięższymi przeciwnikaJu-Jitsu mi, a dodatkowo Emilia ŚwierRacibórz: 7 stycznia w ha- czewska wystartowała w kateli MOSiR Mysłowice odbył się gorii chłopców, zdobywając złoczwarty turniej z cyklu Ogólno- ty medal! Serdeczne gratulacje. polskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu Sportowym sezonu Biegi 2016/2017. Organizatorem turRacibórz: W niedzielę 8 nieju był Śląski Związek Ju Jit- stycznia odbył się III Bieg su, a wystartowało w nim 260 Nadodrzański. W tym roku był zawodników z 20 klubów. Nie on częścią nowego projektu biezabrakło tam również najmłod- gowego „4 Biegi Racibórz”. Na szych przedstawicieli racibor- starcie stawiło się 442 zawodniskiego klubu brazylijskiego jiu ków. Najlepszy okazał się Łujitsu „Łamator”, którzy wystar- kasz Skwarecki, mieszkaniec towali w dwóch odmianach wal- naszego miasta, który pokonał ki: Ne Waza, czyli walka na za- mierzącą 9,6 km trasę w niesadach brazylijskiego jiu jitsu spełna 36 minut. Drugie miejoraz Fighting bez pierwszej fa- sce w kategorii mężczyzn przyzy, czyli walka na zasadach Judo. padło Robertowi Antczakowi, Raciborski klub reprezentowało a na najniższy stopniu podium sześciu młodych zawodników, stanął Mariusz Rębisz. W katektórzy po bardzo emocjonują- gorii kobiet najlepsza okazała cych, efektownych i zaciętych się Anna Szyjka, mieszkanka pojedynkach zdobyli w sumie Raciborza. Drugie miejsce za10 złotych, 7 srebrnych i 1 brązo- jęła Bożena Walaszek z Rudwy medal. Na uwagę zasługuje nika, a trzecie miejsce – Anna fakt, iż większość z nich starto- Olaniszyn z Raciborza. REKLAMA

Nasz Racibórz 2-2017-[413]  

Nasz Racibórz 2-2017-[413]

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you