Nasz Racibórz 30-2022 [694]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 29 lipca 2022 Rok XV, nr 30 (694) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Racibórz » Od chwili otwarcia ofert w przetargu minęły trzy lata, ale w końcu modernizacja drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od mostu na Uldze do Rzuchowa w gminie Kornowac dobiegł końca. 25 lipca przy Urzędzie Gminy w Kornowacu odbył się briefing prasowy z udziałem władz województwa, parlamentarzystów i wiceministra Michała Wosia oraz samorządowców. Częścią wojewódzkiej inwestycji jest też oddane wcześniej do użytku rondo przy Mechaniku.

REKLAMA

DW 935 to droga wojewódzka - inwestorem jest śląski Urząd Marszałkowski poprzez swoją jednostkę Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prace, przypomnijmy, ruszyły w 2019 r. Miały się zakończyć w lutym tego roku, ale ze względu na nieprzewidziane roboty dodatkowe termin zakończenia przesunięto na czerwiec. W listopadzie 2020 r. oddano rondo przy Mechaniku. Na zadanie - przypomnijmy - przeznaczono łącznie 115,23 mln zł brutto: rondo 9,21 mln zł, droga od mostu na Uldze do Rzuchowa 106,02 mln zł. Weszło do realizacji w czasie, gdy w składzie zarządu województwa z zadaniem nadzorowania drogownictwa zasiadał obecny poseł i wiceminister, raciborzanin Michał Woś. Pieniądze pochodziły z budżetu województwa, a droga powstała w całkiem nowej podbudowie, w najnowszych technolo-

giach gwarantujących pół wieku trwałości. Warstwa ścieralna powinna wytrzymać 15 lat. Zawiera polimery, zapobiegające zimą pęknięciom a latem powstawaniem kolein. Jednocześnie wzdłuż DW 935 powstała najdłuższa obecnie tak nowoczesna ścieżka rowerowa w powiecie raciborskim. Oferty w przetargu złożyli: Strabag Południe Wrocław: rondo 13,92 mln zł, droga 127,2 mln zł; Erovia Polska: rondo 11,99 mln zł, droga 94,36 mln zł; Budimex S.A.: droga 119,16 mln zł; Drog-Bud Częstochowa: rondo 11,59 mln zł, droga 91,91 mln zł. Łączne oferty Eurovii i Drog-Budu mieszczą się w budżecie. Firmy zażądały co prawda więcej za rondo, ale taniej niż się spodziewano wykonały drogę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 8

Racibórz » Inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją upamiętnił miejsce śmierci twórców popularnego programu Sonda.

Przy zmodernizowanej drodze Racibórz-Rybnik stanął krzyż Takie zapewnienie ZDW złożył już pod koniec 2019 r., a powtórzył niedawno. Krzyż stanął w tym samym miejscu, w którym był poprzednio, przed uroczystym zakończeniem inwestycji. 29 września 1989 r., przy zjeź-

dzie z Lasu Kobyla do Raciborza, w tragicznym wypadku zginęli twórcy legendarnej Sondy – redaktorzy Kamiński i Kurek. Około godziny 10.00 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym.

Na 1. stronie wydania Elektrody Raciborskiej z 15 października 1989 r. zamieszczono tekst pod tytułem „Tego programu już nie będzie – tragiczna śmierć autorów telewizyjnej Sondy”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Racibórz » Drużyna polskich strażaków wygrała w niedzielę turniej siatkarski na World Police and Fire Games w Rotterdamie. W jej składzie zagrało dwóch raciborzan - Mateusz Musioł i Mirosław Hyjek. Ich sylwetki przedstawiliśmy na łamach tygodnika tydzień temu.

Światowe Igrzyska Strażaków i Policjantów - RACIBORZANIE MISTRZAMI fot. Reprezentacja Polskich Strażaków WPFG Rotterdam 2022

Modernizacja DW 935 z przebudową ronda przy Mechaniku OFICJALNIE ZAKOŃCZONE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 8

REKLAMA

Dr n. med. Zbigniew Łyko Racibórz - Ostróg

ul. Rudzka 81

www.ortodoncja-raciborz.pl www.zbigniewlyko.com.pl

• Endokrynologia • Ginekologia • USG tarczycy

Rejestracja telefoniczna

32 419 03 59

500 624 641

• Ortodoncja • Stomatologia • Chirurgia szczękowo-twarzowa


2 » WFOŚiGW

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

Ruszył nabór dla gmin w nowym programie „Ciepłe Mieszkanie”

Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW? Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami

końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa śląskiego. Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano w województwie śląskim 124.900.000 zł. Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków. Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@ nfosigw.gov.pl Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo? Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku: • Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny • Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowo-

ści ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku: • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny • Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku: • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny • Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Wieści z WFOŚiGW - WFOŚiGW dla ZHP. Ponad 670 tysięcy zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Chorągiew Śląska ZHP na wakacyjne wyjazdy dzieci z województwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie. Łącznie zorganizowane zostaną 63 tur-

nusy dla 4237 dzieci. Umowę u podnóża Beskidu Śląskiego - w Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Bielsko-Biała Wapienicy, swoimi podpisami przypieczętowali prezes katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek oraz hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP.

- WFOŚiGW dla MDP OSP. 82 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zakończyło praktyczne i teoretyczne szkolenia, podczas Obozu Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskiego i Gminy Goleszów im. druha Sławomira Bijaka w Węgierskiej Górce. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z Komen-

dy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komend Powiatowych PSP w Mikołowie i Żywcu, a także druhowie jednostek OSP oraz zawodowi ratownicy medyczni. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wspiera WFOŚiGW w Katowicach. W tym roku na dofinansowanie Fundusz przeznaczy ponad 300 tys. zł.

fot. M. Cichy/WFOŚiGW

„Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od dziś mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmy się zostawić im jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu”– zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. „Jestem przekonany, że pierwsze gminy złożą wnioski o środki niemalże natychmiast, pozwala nam na takie przypuszczenie liczba pytań ze strony samorządów, które wpływały do nas w trakcie przygotowywania dokumentacji programowej”- dodaje Paweł Mirowski. Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

fot. M. Cichy/WFOŚiGW

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. „Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe” - podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. „Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań. Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach – dodaje szefowa resortu klimatu i środowiska. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.


Rozrywka « 3

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Racibórz » Spółka giełdowa działająca w branży OZE ma umowę na budowę hali za blisko 7,9 mln zł netto.

U Pana Darka

Raciborski Sunex zbuduje nową halę produkcyjną w Sowie Sunex zawarł umowę 26 lipca 2022 r. z PSM Metallbau - Jaszkowic sp.k. z siedzibą w Kątach Opolskich. Dotyczy robót budowlanych obejmujących budowę hali magazynowej w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 4. Wartość to 7.898.700 zł netto. Termin zakończenia prac ustalono na 10 grudnia 2022 r. Umowa zawarta zosta-

ła na warunkach rynkowych nie odbiegających od postanowień typowych umów tego typu. Subex zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy. Część nowopowstającej hali przeznaczona będzie na in-

stalację linii technologicznej niezbędnej do rozpoczęcia prac B+R dotowanych przez NCBiR jako projekt pod nazwą "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji" w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 16.254.493,75 zł, a kwota dofinansowania 8.220.174,69 zł. (w)

Powiaty raciborski Raciborska porodówka i wodzisławski będą przed szansą... wspólnie zabiegać o zakup autobusów

sali starosta Grzegorz Swoboda i etatowa członkini zarządu powiatu Ewa Lewandowska, a z ramienia Powiatu Wodzisławskiego starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz Skatuła. Powiaty będą ze sobą współpracować na rzecz pozyskania z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 środków na zakup sześciu ekologicznie czystych autobusów – po 3 na każdy powiat – wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów. (w)

fot. SP

W Wodzisławiu Śląskim włodarze Powiatu Raciborskiego i Powiatu Wodzisławskiego podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego ubiegania się o unijne środki na zakup ekologicznych autobusów, które będą obsługiwać powiatowe przewozy, a także na proekologiczne inwestycje. Ma to związek z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, która coraz bliżej, dlatego samorządy, firmy, organizacje i inne podmioty nie marnują czasu. List intencyjny ze strony Powiatu Raciborskiego podpi-

REKLAMA

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Przy zmodernizowanej drodze Racibórz-Rybnik stanął krzyż DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

W tekście czytamy: „W Raciborskiej Fabryce Kotłów Rafako czekano na nich z niecierpliwością. Właśnie tego dnia miał powstać kolejny program Sondy – o współczesnej technice masowych wierceń otworów dla potrzeb przemysłu energetycznego i inżynierii chemicznej. Niestety, 29 września br. w godzinach rannych w Raciborzu przy ul. Rybnickiej samochód osobowy marki Peugeot nr WUD 7477 prowadzony przez przedstawiciela francuskiej firmy ELF, znanego znakomitego kierowcę i pilota rajdowego 48-letniego Andrzeja Gieysztora z przyczyn dotychczas nieustalonych na łuku drogi zjechał na lewy pas jezdni i zderzył się czołowo z jadącym w kierunku Rybnika samochodem ciężarowym Star 200, wiozącym czę-

ści samochodowe z Polmozbytu w Raciborzu”. W zderzeniu 43-letni wówczas Zdzisław Kamiński, 42-letni Andrzej Kurek oraz kierowca zginęli na miejscu. Gazeta dodała, że kilka minut później na tej samej drodze ciężarowy mercedes, jadąc od Kornowaca, zderzył się z jelczem. (w)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

Na zdjęciu kierownik oddziału Tomasz Chmura i oddziałowa ginekologii Anna Kretek

...na większą liczbę porodów. Od sierpnia przez dwa miesiące nie będzie to możliwe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Tamtejsza placówka odsyła do okolicznych lecznic, w tym w Raciborzu. Nasz szpital notował już ponad tysiąc porodów rocznie, a trudna sytuacja w WSS nr 3 w Rybniku, wynikająca z braku neonatologów, najprawdopodobniej sprawi, że przy Gamowskiej poprawią się statystyki. Raciborska lecznica walczy o więcej pacjentek po trudnym czasie epidemii COViD-19. Wtedy, jako szpital jednoimienny, REKLAMA

niejako "wypadła z rynku". Dziś odbudowuje swoją pozycję. Niedawno zorganizowała dzień otwarty porodówki. Akcja cieszyła się dużą popularnością. - Przewidujemy na 2 miesiące, ale może jeśli uda nam się uzupełnić kadrę lekarzy neonatologów czy pediatrówrównież taka specjalizacja może dyżurować, liczę, że może uda się wcześniej przywrócić pełną działalność tych oddziałów - mówi dla Radia 90 Jarosław Madowicz, nowy dyrektor rybnickiej lecznicy. (w)

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 93/3 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

Numer księgi wieczystej

ul. Opawska nr 93/3 - I piętro, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 35,12 m2; przynależna piwnica o powierzchni 1,80 m2 działka oznaczona nr 789/156 k. m. 10 Racibórz o powierzchni 0,0580 ha GL1R/00032701/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. 6.

Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu

123 000 zł 31 sierpnia 2022r. godz. 10:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Wadium

12 300 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

7.

10.

11.

REKLAMA

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


4 » Aktualności

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PRZETARG Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 17.08.2022r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Chodkiewicza 18/1 o pow. 58,20 m² 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia oraz piwnica, położone na parterze w budynku 4p. cena wywoławcza 198 000,00 zł, wadium 19 800,00 zł. Przetarg o godz. 10:00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: • tel. 32/ 415 21 49 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 19 800,00 zł na konto: Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001. Wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303. OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 20 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość jest ogrodzona, teren przydomowy stanowi zieleń nieuporządkowana. Częścią składową nieruchomości jest wybudowany w roku 1930, budynek dwukondygnacyjny wraz z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 331,81 m2 oraz zabudowania gospodarcze. Stan techniczny zabudowań określa się jako zły. W budynku znajdują się pozostałości umeblowania i urządzeń sanitarnych. Urządzenia pomiarowe punktów poboru mediów w budynku zostały zdemontowane. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zagospodarowania zgodnie z wytycznymi obowiązującego dla obszaru nieruchomości planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, w terminie do 3 (trzech) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości skutkować będzie naliczeniem kary umownej, której spłata zabezpieczona zostanie hipoteką, ustanowioną na rzecz Gminy Racibórz.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona ewidencyjnie nr 2277/163 k.m. 5 obręb Starawieś o powierzchni 0,0507 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00038656/5

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

5.

Cena wywoławcza netto

6.

Termin i miejsce przetargu

330 000 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm.).

7.

Wadium

33 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 1 września 2022 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

- F22MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce wrysowano: 1) Strefę ingerencji konserwatorskiej A. 2) Strefę ochrony wartości przyrodniczych.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: gn6@um.raciborz.pl

9. 10.

11.

8 września 2022 r., godz. 11.00, w sali nr 108 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ), art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, i 322) oraz Uchwał Rady Miasta Racibórz Nr: Nr XXIV/340/2020 z dnia 28 października 2020 r., Nr XXXI/429/2021, Nr XXXI/430/2021, Nr XXXI/431/2021, Nr XXXI/432/2021, Nr XXXI/433/2021, Nr XXXI/434/2021, Nr XXXI/435/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXXIII/467/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko • dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu, obejmującego teren położony przy ulicy Dębicznej; • dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Gliwickiej i Wita Stwosza; • dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Górnej i Czeskiej; • dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Bosackiej, Cygarowej i Nad Koleją; • dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Mikołowskiej, Poznańskiej, Tarnowskiej i Łużyckiej; • dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu, obejmującego teren położony przy ulicy Generała Józefa Bema; • dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Kozielskiej oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko • obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r.; Wyłożenie odbędzie się w dniach od 5 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 8:30 do 17:30 w środy oraz od 8:30 do 13:30 w piątki, w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, II piętro, pokój 208. Z projektami planów miejscowych oraz prognozami oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Planowanie przestrzenne – Procedury planistyczne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, w Sali Błękitnej (sala nr 125 I piętro) o godz. 15:30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2022 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Równocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) każdy może złożyć uwagi i wnioski. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 9 września 2022 r. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Racibórz. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania projektów planów miejscowych znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Raciborzu. Z up. Prezydenta Miasta Dominik Konieczny Zastępca Prezydenta Klauzula informacyjna Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO: 1. Administratorem danych osobowych osoby składającej wniosek do planu miejscowego jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, inwestycje@um.raciborz.pl, tel. 32 75 50 603. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury planistycznej. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z JRWA, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011.14.67 z późn. zm.). 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie składającej wniosek przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu. 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedury planistycznej, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Stalmacha nr 1/1c lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Stalmacha nr 1/1c - parter, siedem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 79,24 m2;

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

Numer księgi wieczystej

Działka oznaczona nr 1516/176 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0481 ha GL1R/00035418/4

4. 5. 6.

Forma zbycia nieruchomości Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu 320 000 zł 31 sierpnia 2022r. godz. 12:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Wadium

32 000 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej ,wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

7.

10.

11.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 93/8 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

Numer księgi wieczystej

4. 5. 6.

Forma zbycia nieruchomości Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu

ul. Opawska nr 93/8 - II piętro, jeden pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 43,96m2; przynależna piwnica o powierzchni 4,36 m2 działka oznaczona nr 789/156 k. m. 10 Racibórz o powierzchni 0,0580 ha GL1R/00032701/4 pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania 153 000 zł 31 sierpnia 2022r. godz. 11:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Wadium

15 300 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

7.

10.

11.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość lokalowa

Lokal mieszkalny ul. Bosacka 14/10

przetargowy

Nieruchomość gruntowa zabudowana

542/22 a.m. 2 obręb Płonia - ul. Szkolna 10-10A

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


Aktualności « 5

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. FINANSE Zatrudnię osobę do placówki bankowej w Raciborzu Zatrudnię osobę do placówki bankowej w Raciborzu na stanowisku Doradcy Klienta.Oferuję pracę w zespole o dużym doświadczeniu w bankowości, gdzie jest możliwość przyswojenia, jak i efektywnego wdrożenia w codziennej pracy wiedzy z zakresu bankowości, umiejętności sprzedaży usług i produktów bankowych.Zapraszam osoby komunikatywne, potrafiące aktywnie pozyskiwać klientów. CV pros. e-mail: mamfinanse@wp.pl. POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM POŻYCZKI- SZYBKO Z KOMORNIKIEM 32-260-0033, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

KOMPUTERY DMSERWIS - Profesjonalna Naprawa Komputerów Oferuje usługi serwisowe komputerów stacjonarnych i laptopów z dojazdem do klienta. Usterki każdego typu. Pracuje na najwyższej jakości sprzęcie. Wieloletnie doświadczenie. Szybka diagnostyka i naprawa. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania. Rzetelność, sumienność i uczciwe podejście. Oferuję także pomoc techniczną dla Seniorów. Zapraszam do kontaktu: Tel: 731 510 433 dmser. tel. kom.: 731 510 433. www.dmserwis.info.

PRACA Praca Euro Labora EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56; PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601)

ZDROWIE

Komora Hiperbaryczna Komora Hiperbaryczna to doskonały sposób na bezinwazyjne wparcie działania organizmu pod wieloma względami. Wspomagające działanie dla układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego czy skóry jest znane w medycynie od lat. Zafunduj sobie dotlenienie na niespotykanym poziomie. Zapraszam do kontaktu. Mgr Fizjoterapii Paweł Pradela. tel. kom.: 504067943.

Pracownik magazynowy ds. logistycznych Firma Solpak poszukuje pracowników na stanowisko: Pracownik magazynowy ds. logistycznych. Wymagane wykształcenie średnie, aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność, podstawowa znajomość obsługi programów Word oraz Excel, prawo jazdy kat. B. Oferujemy umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Aplikuj na: . e-mail: praca@solpak.pl. https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-magazynowy-ds-logistycznych-CID4-IDQaTfG.html?bs=olx_pro_listing. Budowlańcy w Austrii najlepsze oferty Jesteś fachowcem, znasz język niemiecki, szukasz pracy blisko granicy? Liczysz na najwyższe wynagrodzenie? Zadzwoń i sprawdź nasze oferty tel. 538 373 894 lub 664 468 573 . tel.: 664468573. tel. kom.: 538373894. e-mail: praca@csopole.pl. www.clubsilesius.pl.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

Poszukuje opiekunki 24 Godziny na dobę, 6 dni/tyg. Poszukuje opiekunki dla osoby starszej, nie leżącej. Obowiązki: opieka nad starszą panią, koordynowanie wizyt lekarskich, pomoc przy dozowaniu leków, zrobienie zakupów, przygotowanie i podanie posiłków, dotrzymanie towarzystwa itp., oraz pomoc w utrzymaniu domu i obejścia. Wymagane jest prawo jazdy. Zapewniamy: wynagrodzenie, wyżywienie i własny pokój.. tel. kom.: +492722022428. e-mail: epieczarek@t-online.de. Specjalista w dziale redakcji Zakres obowiązków: tworzenie czasopisma i portalu branżowego, programów konferencji, telefoniczny i osobisty kontakt z klientem, nawiązywanie i rozwój relacji z przedstawicielami zakładów przemysłowych, instytucji i uczelni, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami na łamach naszego pisma, portalu i konferencjach. Oczekujemy: prawo jazdy kat.B, zaangażowania i chęci rozwoju. Więcej na s. e-mail: biuro@e-bmp.pl. www.kierunekbmp.pl.

REKLAMA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ), art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Miasta Racibórz Nr: XXXIV/496/2021, XXXIV/497/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz Nr XXXV/505/2021 z dnia 29 września 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych w jednostkce strukturalnej Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Opawskiej, Babickiej, Stefanii Sempołowskiej oraz Zakopiańskiej; Wyłożenie odbędzie się w dniach od 5 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 8:30 do 17:30 w środy oraz od 8:30 do 13:30 w piątki, w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, II piętro, pokój 208. Z projektami planów miejscowych oraz prognozami oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Planowanie przestrzenne – Procedury planistyczne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, w Sali Błękitnej (sala nr 125 I piętro) o godz. 16:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2022 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Równocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) każdy może złożyć uwagi i wnioski. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 9 września 2022 r. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Racibórz. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania projektów planów miejscowych znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Raciborzu. Z up. Prezydenta Miasta Dominik Konieczny Zastępca Prezydenta

REKLAMA

Klauzula informacyjna Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO: 1. Administratorem danych osobowych osoby składającej wniosek do planu miejscowego jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, inwestycje@um.raciborz.pl, tel. 32 75 50 603. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procedury planistycznej. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z JRWA, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011.14.67 z późn. zm.). 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie składającej wniosek przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu. 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedury planistycznej, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


6 » Rozrywka

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com o naiwności i ciekawości, o umiejętności sterowania i manipulacji innymi dla osiągania wyznaczanego celu. Obsada: Anna Jezierska, Anna Jegerska-Michalska, Ewa Milewska, Grażyna Stępniak, Łukasz Kałuża, Jerzy Steinhof, Reżyseria i prowadzenie teatru - Dariusz Jezierski. Grafika: Piotr Dziewanowski

31 LIPCA (NIEDZIELA) GODZ. 19.00 OGRÓD KULTURY RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 SERENADA - SPEKTAKL WG SŁAWOMIRA MROŻKA W WYKONANIU TEATRU UBOGIEGO W Ogrodzie Kultury odbędzie się spektakl pt. „Serenada” wg Sławomira Mrożka w wykonaniu Teatru Ubogiego działającego pod skrzydłami Gminnego Centrum Kultury w Nędzy. SERENADA jest opowieścią demaskującą i analizującą absurdalną rzeczywistość, w której istotne są takie wartości jak: miłość, sztuka uwodzenia, zdrada czy śmierć. To sztuka

5 SIERPNIA (PIĄTEK) GODZ. 18.00 OGRÓD KULTURY RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 KRÓL MACIUŚ I – SPEKTAKL DLA DZIECI Spektakl, zrealizowany przez O!TEATR - sztuka dla małych, opowiada historię chłopca, który musi zmierzyć się z nie lada zadaniem. W wieku 10 lat zostaje prawdziwym Królem, a od jego rządów zależą odtąd losy wszystkich obywateli. Tych dużych i t ych m a ł ych . Trudne zadanie, nieprawda?! Mało powiedziane! Przecież k ról podejmuje decyzje, a za decyzje podobno trzeba być odpowiedzialnym. Każda z nich niesie jakieś konsekwencje, nie tylko dla nas ale i dla innych. Uff. Domyślacie się pew nie, że nasz bohater w padnie w nie lada tarapaty... Czy pomoże mu Felek - chłopak z podwórka,

czy zarozumiali ministrowie? Pomoc się przyda na pewno bo media donoszą, że rządzący po sąsiedzku Król chętnie rozszerzyłby swoje terytorium o Państwo Maciusia. A może będzie mógł liczyć na waszą pomoc drodzy widzowie?

7 SIERPNIA (NIEDZIELA) GODZ.18.00 PARK IM. MIASTA ROTH JOANNA SKOWYRA & PRZYJACIELE – KONCERT Wokalistka Joanna Skowyra wraz z jej muzykami zabierze nas w energetyczne klimaty muzyczne od Erica Claptona przez Whitney Houston po Bruno Marsa w aranżacji Waldka Nowakowskiego. Wystąpią: Joanna Skowyra -wokal Waldek Nowakowski pianino Jan Cichy - bas Bartłomiej Chlubek perkusja Grzegorz Bezdziecki - gitara

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury Racibórz » Na podstawie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników dochodów podatkowych przeliczonych na jednego mieszkańca można wskazać najbogatsze i najbiedniejsze w Polsce gminy, powiaty i województwa.

Bogate Pietrowice Wielkie i ubożejący Racibórz - dochody na mieszkańca według MF Najwyższymi dochodami per capita legitymują się: Kleszczów (gminy), Warszawa (powiaty) i Mazowsze (województwa). W przypadku Kleszczowa to aż 29 704 zł na osobę - informuje portalsamorzadowy.pl. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w naszym regionie. Poniższe dane pokazują kolejno wskaźnik na 2022 r. i - w nawiasie - za 2021 r. Za sprawą Eko-Okien poprawia się dla Pietrowic Wielkich. Zwiększyły go również Krzyżanowice, Krzanowice, Kuźnia Raciborska i Nędza. Spadł dla Raciborza, Kornowaca oraz Rudnika. Racibórz prezentuje się gorzej od porównywalnych miast Cieszyna (2022 - 2 204,65 zł, 2021 - 2 265,33 zł), Kędzierzyna-Koźla czy Żor. Wypada za to lepiej od Wodzisławia Śląskiego. Ministerstwo Finansów prezentuje w załączeniu wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównaw-

czej subwencji ogólnej i wpłat na 2022 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2020 r. wg stanu na 30 czerwca 2021 r. Gminy powiatu raciborskiego: PIETROWICE WIELKIE 2 336,10 (2 157,34) RACIBÓRZ 1 844,39 (1 847,46) KUŹNIA RACIBORSKA 1 672,52 (1 466,97)

KRZYŻANOWICE 1 504,05 (1 453,21) KORNOWAC 1 485,29 (1 522,08) RUDNIK 1 318,75 (1 357,77) NĘDZA 1 253,26 (1 212,04) KRZANOWICE 1 144,32 (1 128,38) Powiaty: - cieszyński 272,34 (290,50) - raciborski 226,39 (233,88) - rybnicki 281,64 (293,85) - wodzisławski 263,09 (286,61) - Jastrzębie-Zdrój 288,29 (317,93) - Rybnik 319,26 (332,52) - Żory 323,39 (313,38) (w)

fot. Robert Ambroziewicz

REKLAMA


Aktualności « 7

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Przypadający 12 lipca Dzień Leśnika w Lasach Państwowych jest doskonałą okazją, by przypo- tunki drzew, gdyż nadawały się Dlatego zna się na remonmnieć historię leśnictwa na ziemiach polskich. do odnowień dużych, otwartych tach dróg leśnych, mostów czy

Święto leśnika w Lasach Państwowych 12 lipca to także dzień poświęcony Janowi Gwalbertowi. To mało znany, a ogłoszony w 1951 roku przez papieża Piusa XII oficjalny patron ludzi lasu. Więcej o Św. Janie Gwalbercie można przeczytać tutaj. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zatrudnia ponad 25 tys. osób. To leśnicy, choć pracują na rozmaitych stanowiskach, sprawują zarząd nad lasami, chroniąc zarazem zasoby przyrody. Prawną podstawą ich działalności jest ustawa o lasach. Na czele La-

sów Państwowych stoi dyrektor generalny. Do dziś, mimo wielu modyfikacji, w głównych założeniach utrzymał się przyjęty ponad 90 lat temu (Lasy Państwowe utworzono w 1924 r.) trójstopniowy model organizacyjny zarządzania lasami. Dziś zasadza się on na 17 regionalnych dyrekcjach LP, obejmujących ogółem 429 nadleśnictw o przeciętnej powierzchni 17,5 tys. ha. Nadleśnictwa z kolei dzielą się na leśnictwa, liczą one od 500 ha w górach do ponad 3 tys. ha na nizinach.

Przez wieki lasy i puszcze na polskich ziemiach były traktowane jak sezam z nieskończonymi zasobami. Takie podejście zaczęło się zmieniać w XIX wieku, gdy potrzeba uzyskania jak największej ilości drewna dała początek rozwojowi leśnictwa i nauk leśnych – hodowli, użytkowaniu oraz urządzaniu lasu. W tekście „Po co wynaleziono leśników?” można przeczytać, kiedy powstały pierwsze szkoły wyższe kształcące leśników. „W zaborze rosyjskim, z którego części utworzono Królestwo

fot. WFOŚiGW Katowice/Mirosław Cichy

Polskie, była to warszawska Szkoła Szczególna Leśnictwa, utworzona jako czwarta w Europie i działająca w latach 1816– 1832. W 1819 r. car Aleksander I powołał grupujący wszystkich leśników Królewski Korpus Leśny, co miało na celu podniesienie rangi tego zawodu. Zagadnieniom leśnictwa poświęcone było wydawane od 1820 r. pismo „Sylwan” - czytamy w magazynie „Echa Leśne”. Autor tekstu, Marek Kwiatkowski, wyjaśnia, że do praktyki starano się wprowadzić model „lasu normalnego”, w którym panuje ład przestrzenno-czasowy i obowiązuje wiek rębności. (…)„las podzielony jest na działki, na których w założonych odstępach czasu wycina się go w momencie, kiedy przyrost drewna już maleje, a jeszcze nie zaczynają się procesy obumierania drzew. Wszystkie zręby odnawia się jak najszybciej, najlepiej przy użyciu sadzonek wyhodowanych w szkółkach, aby w odpowiednim czasie na kolejnych działkach drzewostan osiągał wiek rębności i można było kontynuować pozyskanie drewna. Żeby je zintensyfikować, w Prusach, które przodowały w XIX w. w rozwoju leśnictwa, zaczęto sadzić jednogatunkowe drzewostany – sosnowe na nizinach i świerkowe w górach. Wybrano te właśnie ga-

powierzchni zrębów, stosunkowo szybko przyrastały, nie miały specjalnych wymagań co do gleby, na której rosły, a ich drewno było chętnie kupowane”. Jak można przeczytać w artykule w „Echach Leśnych” wypracowany w XIX w. model „leśnictwa surowcowego”, nastawionego przede wszystkim na produkcję drewna, mimo że z czasem coraz bardziej krytykowany i podlegający modyfikacjom, przetrwał do zmiany ustroju naszego państwa na przełomie lat 80. i 90. minionego stulecia. Dopiero w 1991 r. Sejm uchwalił ustawę o lasach, która wprowadziła pojęcie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest zachowanie lasów, jako najbogatszych ekosystemów, z możliwie pełną biologiczną różnorodnością. Mają one jednocześnie stabilizować klimat i stosunki wodne, chronić glebę , stanowić obszary rekreacyjne i dostarczać drewna, surowca nadal poszukiwanego, a ponadto ekologicznego. Natomiast w tekście Jarosława Szałaty „Co leśniczy robi w lesie?”, także w magazynie „Echa Leśne”, można przeczytać o łączeniu przez leśniczych różnych zadań. Według autora obecnie leśniczy jest „człowiekiem od wszystkiego”, a jego tydzień pracy nie ogrania się do 40 godzin. „Leśniczy ponosi odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w „jego włościach”, w tym także materialną za powierzone mu mienie.

przepustów. Ponieważ las bez wody nie istnieje, musi wiedzieć jak zagospodarować strumienie i wszelkie zbiorniki wodne, poznać budowę potrzebnych urządzeń i zasady melioracji, doskonale znać się na klasyfikacji gleb. Musi też być specjalistą od łąk, które są najczęściej wydzierżawiane, ale ich racjonalna uprawa ma wielki wpływ na ekosystem leśny. Podobnie jak rolnik dogląda pól, pastwisk i sadów, które też są w każdym leśnictwie. Na bieżąco troszczy się o powierzone mu budynki, w czym pomaga mu znajomość podstaw budownictwa. Na tym nie koniec. Leśniczy nadzoruje też gospodarkę łowiecką, którą prowadzą myśliwi i świetnie zna obyczaje mieszkańców lasu” wyjaśnia autor tekstu. Często leśnik jest przyrodnikiem, który doskonale zna chronione tereny i gatunki na nim występujące. „Każdy leśniczy powinien być doskonałym przyrodnikiem: botanikiem, entomologiem, ornitologiem, znawcą siedlisk, rodzajów gleb i grzybów (nie tylko tych konsumpcyjnych). Dziś to podstawa prowadzenia gospodarki leśnej. Przecież żeby chronić np. orlika krzykliwego, czy rzadkiego owada - pachnicę dębową - trzeba umieć je rozpoznać i przewidzieć, że właśnie w tej części lasu można je znaleźć” - podkreśla Jarosław Szałata. Źródło: lasy.gov.pl,

Racibórz » Mszę św. w intencji pracowników Lasów Państwowych z całej Polski sprawowano w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Zebranych powitał archidiecezjalny duszpasterz leśników – ks. Ireneusz Tatura.

Niech wasza praca będzie czasem bezgłośnym uwielbianiem Pana Eucharystii przewodniczył abp koadiutor Adrian Galbas. Zwracając się do obecnych w katedrze leśników, przyznał szczerze, że do niedawna, gdyby zapytać go o ich patrona, odpowiedziałby: św. Franciszek albo św. Hubert. – Jest zgoła inaczej. Choć oni pewnie też są waszymi orędownikami, to pierwszym jest św. Jan Gwalbert, Toskańczyk, o którym wiemy niewiele – przypomniał i zauważył, że szczątkowe informacje, które o nim mamy, nadają się na scenariusz filmu sensacyjnego. – O św. Janie Gwalbercie na jednym oddechu możemy powiedzieć: „człowiek lasu i człowiek przebaczenia”. On nie uciekł do lasu po to, żeby tam rozpamiętywać krzywdę, która została wyrządzona jego bratu. On nie uciekł do lasu po to, żeby nienawidzić. On tam poszedł, by osiągnąwszy szczyty Ewangelii, móc uwielbić Tego,

który go na te szczyty wyniósł – mówił. I przypomniał o niezwykłej symbiozie między drzewem i lasem a św. Janem, o jakiej donosili jego biografowie. – W każdym owadzie, każdym krzewie i każdym drzewie, które z resztą też sadzi, dostrzega krąg Bożej obecności – mówił abp A. Galbas. Osadnicy u Boga Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Bóg dosłownie spełnił to, o co prosił Mojżesz – podarował ludziom obfitą, urodzajną ziemię. Pozwolił się tym cieszyć i z tego korzystać z zastrzeżeniem, że nie wolno nam zapominać, że to nie jest nasza własność. – Nie zapominaj o Bogu, który jest Stwórcą. Bogu, który Ci to dał – mówił. Abp Galbas odniósł się również do encykliki „Laudato si” papieża Franciszka i przypomniał o „ekologicznym nawró-

ceniu”, na jakie kładzie nacisk papież. – To takie przekształcenie swojego serca, także przy pomocy przyrody, żebyśmy byli pewni, że choć człowiek jest koroną wszelkich Bożych stworzeń, to nie jest jedyny. Że są też inne, z którymi jesteśmy zobowiązani żyć jak wielka rodzina. Dokładnie jak św. Jan Gwalbert w lasach Cienistej Doliny. Ziemia nie jest nasza, tylko Boża. Jak mówi Pan Bóg w Księdze Kapłańskiej: „jesteście u Mnie osadnikami” – mówił. – Niektórzy mówią, że to bez sensu, że papież zajmuje się takimi sprawami, bo przecież tu nie ma nic o wierze. Powinien mówić o Bogu i człowieku, a nie zajmować się roślinkami. Zawsze kiedy słyszę takie komentarze, mam wrażenie, że ci, którzy je wygłaszają w ogóle tego tekstu nie znają, to by wiedzieli, że jest dokładnie na odwrót. Jestem wdzięczy, że w tej ency-

klice papież mówi o drzewach, owadach, krzakach, grzybach, o ekosystemie, bioróżnorodności, mikroorganizmach. Zauważa istnienie takich mechanizmów, których my często nie zauważamy, a które wpływają na stabilizację i bioróżnorodność. Jedno z najpiękniejszych zdań tej encykliki: „Ponieważ wszystkie stworzenia”, pisze papież, „są ze sobą powiązane, każde z nich musi być doceniane z miłością i podziwem, a my wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy siebie nawzajem". Ten podziw jest ze względu na Tego, który je stworzył – mówił Kaznodzieja zwrócił też uwagę, za papieżem Franciszkiem, że ekologiczne nawrócenie to zwykłe rzeczy: niezanieczyszczanie lasów. – Papież mówi, że to grzech. A kto się z tego spowiada – pytał retorycznie. – Kto się spowiada: „świadomie zanieczyściłem las, moja wina”.

fot. RDLP Katowice

To kwestia mentalności. Można być przekonanym, że tylko ja i nic więcej mnie nie obchodzi. Ale Pan Bóg w Ewangelii dzisiejszej udowadnia nam, że to głupota – dodał. Nieznane drzewo Abp Adrian Galbas przytoczył powiedzenie: „Nie było nas – był las. Nie będzie nas – będzie las” i przypomniał, że przyroda, środowisko naturalne to nie spadek, ale pożyczka od przyszłych pokoleń. – Dobrze wiecie, że ta druga część wcale nie musi być prawdziwa. Może być tak, że nie będzie nas i nie będzie też lasu – mówił. Podkreślił, że papież w encyklice mówi jasno, że ekologia nie jest oddzielona od etyki i duchowości. Dziękując leśnikom za ich pracę, abp Galbas prosił ich, by podtrzymywali ducha św. Jana Gwalberta. – Troszcząc się o gospodarkę leśną, troszczcie się

jednocześnie o to, by sprostać nie tylko wymaganiom urbanistycznym, zachować ekosystem, ale by wasza praca była czasem bezgłośnym uwielbianiem Pana – mówił. I życzył, by na co dzień byli jak drzewo („Biblia jest pełna lasów i drzew. Między nimi toczy się historia zbawienia”), nieznanego gatunku, o którym psalmista wspomina w psalmie 1: „Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada”. – Życzę wam, byście nie tylko pracowali z drzewami i dla drzew, ale byście sami byli jak to drzewo, blisko Słowa Pana. By bliskość z Bogiem przynosiła w waszym życiu dobre owoce. Byście byli szczęśliwi – mówił.

źródło: Archidiecezja Katowicka


8 » Aktualności

Piątek | 29 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Światowe Igrzyska Strażaków

i Policjantów - raciborzanie mistrzami DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Polska drużyna pokonała kolejno: FDNY USA 2:0, HAWAIIAN FIRE 2:0, BRAZYLIA (POLICIA MILITAR) 2:0 i UNITED VOLLEYBAL USA - 2:0. Ten ostatni mecz dał przepustkę do finału, gdzie Polacy pokonali BRASALIA BOMBEIROS. Wyjazd do Holandii był możliwy dzięki wsparciu Państwowej Straży Pożarnej, OSP Bieńkowice oraz firmom Borbud,

Kampka Zakład Remontowo – Budowlany, Tokai Cobex Polska, Agromax Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, SUNEX S.A. oraz Damons. W kolejnej konkurencji siatkówce dwuosobowej na hali para Hyjek/ Musioł również wywalczyła złoty medal pokonując w finale drużynę swoich kolegów z reprezentacji Polski. Raciborzanie rywalizują jeszcze w siatkówce plażowej. (w)

Modernizacja DW 935

z przebudową ronda przy Mechaniku oficjalnie zakończone

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

W ramach inwestycji odnowiono odcinek od kanału Ulgi w Raciborzu do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac z dwupasmowym podjazdem na Kobylę. Działania objęły m.in. przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni z dopusz-

(waw) REKLAMA

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: działka obrębu Nędza nr: 54/9 o pow. 0,0303 ha. REKLAMA

czeniem nacisku na pojedynczą oś. 11,5 tony, korektę geometrii istniejących skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i modernizację oświetlenia.

Racibórz » O tym, że nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy rażąco lekceważą przepisy ruchu drogowego przekonał się 34-latek. Kierowca BMW znacznie przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Dodatkowo jechał pod wpływem alkoholu oraz wbrew sądowemu zakazowi. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Pijany pirat w BMW gnał przez Rzuchów

- 26 lipca przed godziną 19.00, w Rzuchowie na ulicy Rybnickiej (DW 935), policjanci z raciborskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego BMW. Powodem interwencji mundurowych było rażące przekroczenie prędkości. 34-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego w terenie zabudowanym jechał 127 kilometrów na godzinę. Za złamanie przepisów mundurowi nałożyli na sprawcę wykrocze-

nia mandat w wysokości 2 500 złotych i 10 punktów karnych. To jednak nie koniec. W trakcie czynności policjanci wyczuli od kierowcy alkohol. Okazało się, że 34-latek wsiadł za kierownicę, mając w organizmie ponad pół promila. Dodatkowo mężczyzna ma na swoim koncie sądowy zakaz jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu odpowie przed sądem informuje raciborska komenda.