Nasz Racibórz 43-2022 [707]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 28 października 2022 Rok XV, nr 43 (707) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

fot. Robert Ambroziewicz

Racibórz » W mieście prowadzonych jest szereg prac drogowych, ale nie rozwiązują one podstawowego problemu - korków na DW 935 w stronę Rybnika. Lekarstwem ma być droga średnicowa Racibórz-Pszczyna. Na razie powstał odcinek od Rudnika do Rybnickiej i Piaskowej. Radni klubu Razem dla Raciborza pytają prezydenta co dalej?

Racibórz » - Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 30-letni mężczyzna, który jest podejrzany o znęcanie się nad swoją żoną i dziećmi. Sprawca został zatrzymany przez raciborskich kryminalnych. Za przestępstwo te grozi mu teraz do 8 lat więzienia informuje komenda.

Oprawca z Raciborza

KIEDY POWSTANĄ KOLEJNE ODCINKI TRAFIŁ DO ARESZTU obwodnicy do Rybnika i most na Uldze? - Efektem poprzedniej kadencji raciborskiego samorządu było przygotowanie w porozumieniu z samorządem województwa oraz sąsiednimi gminami dokumentacji projektowej oraz pozyskanie uzgodnień i decyzji środowiskowych wraz z decyzją realizacyjną Wojewody Śląskiego dla zadania związanego z budową obwodnicy Raciborza i kolejnych odcinków tzw. dro-

gi Racibórz - Pszczyna. Dla raciborskiej obwodnicy pozyskano dofinansowanie z EU w wysokości 146 mln zł, pod koniec kadencji ogłoszono przetarg na jej realizacje, a wiosną bieżącego roku uroczyście oddano do użytkowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Po kilka tysięcy złotych otrzymały młodzieżowe drużyny pożarnicze przy OSP powiatu raciborskiego w ramach dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Uroczystość odbyła się dziś, 23.10., przed południem na dziedzińcu raciborskiego zamku.

Młodzi strażacy z powiatu raciborskiego z promesami od ministra Dotacje ministra od wielu lat wpływają do MDP. W tym roku jednak wręczeniu nadano szczególną formę. Wczoraj podobna uroczystość odbyła się w Rybniku. Organizowane są też w innych miastach województwa i kraju. Środki zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. Pomiędzy 5206 jednostek w całym kraju rozdzielono 25 mln zł. W województwie śląskim dotację otrzymało 505

jednostek na 2,13 mln zł. Do powiatu raciborskiego trafiło 170 tys. zł dla 39. Średnio na jedną przypada 4359 zł. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki na sprzęt do przeprowadzania zawodów

sportowo-pożarniczych dla MDP, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia. - Jesteście siłą i przyszłością dla ochotniczej jak i państwowej straży pożarnej. Dziękuję za to, że podjęliście się trudu i zadania uczestnictwa w Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Dziękuję, że odeszliście od komputerów, laptopów, smartfonów. Życzę Wam by te zadania realizowane sprawiały satysfakcję i zadowolone. To, co robicie, jest bardzo potrzebne – chwalił młodych strażaków obecny na zamku st. bryg. Rafał Świerczek, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. (w)

Kryminalni, 20 października, zatrzymali na terenie Raciborza mężczyznę, który znęcał się nad żoną i dwójką dzieci. Oprawca od 2019 do października 2022 roku prześladował bliskich psychicznie i fizycznie. Jak ustalili policjanci, 30-letni mieszkaniec Raciborza wszczynał awantury, podczas których ubliżał żonie. Groził jej i stosował przemoc fizyczną. Szarpał, dusił i bił ją oraz poniżał słownie. Podobne zachoREKLAMA

wanie przejawiał wobec dwójki swoich dzieci. Domowy oprawca został zatrzymany przez raciborskich stróżów prawa i trafił do aresztu. W piątek raciborski sąd, na wniosek śledczych i prokuratora, podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące spędzi w izolacji. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia. (kpp)


2 » Aktualności

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości informującej o przeznaczeniu do wynajęcia gruntu o powierzchni 18m2 , zabudowanego garażem nr 10 stanowiącej część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. Lekarskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4043/108 o powierzchni 1276m2 , a.m.4, obręb Racibórz, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00031596/7.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. REKLAMA

Jak pokazuje praktyka, czas przygotowania i realizacji tak znaczących inwestycji drogowych jest trudny i czasochłonny. Mija powoli 4 lata naszej wspólnej kadencji, dlatego też pytamy w imieniu klubu radnych oraz mieszkańców Raciborza o losy pozostałych odcinków drogi, która niewątpliwie skróci czas dojazdu do autostrady A 1 i udrożni ruch samochodowy w kierunku Rybnika. W szczególności prosimy podanie informacji o stanie przygotowań do budowy kolejnych odcinków, kolejności ich realizacji oraz spodziewanych terminów rozpoczęcia prac drogowych - napisali radni w interpelacji do prezydenta Dariusza Polowego. Pest odpowiedź włodarza. - W sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna prowadzone są prace projektowe zmierzające do rozpoczęcia budowy kolejnych etapów. Na dziś najbardziej zaawansowane są prace dla etapu 3, tj od węzła Sportowa w Ryb-

niku do ul. Raciborskiej w Rydułtowach. Dla etapu tego przygotowana została dokumentacja budowlana oraz kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa ostateczna weryfikacja treści wniosku oraz załączników. Do końca roku planowane jest uzyskanie stosownego pełnomocnictwa wydanego przez Zarząd Województwa Śląskiego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej do Wojewody Śląskiego. Rozpoczęcie robót nastąpi po wygospodarowaniu na ten cel środków finansowych przez Województwo Śląskie, jednak nie szybciej jak w II połowie 2024 r. Również dla etapu 2, tj. dla odcinka od węzła Raciborska w Rydułtowach do węzła Pstrązka w Czernicy gotowa jest dokumentacja budowlana oraz wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z załącznikami graficznymi. Trwa weryfikacja przekazanych przez Wykonawcę dokumentów. Złożenie dokumentów do właściwego organu celem uzyskania zgody na rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione będzie od pozyskania stosownych środków

Tryb

Nieruchomość lokalowa

• Lokal użytkowy: ul. Kościuszki 15/9, • Lokale mieszkalne: ul. Szewska 2/4, ul. Chopina 6/11, ul. Opawska 72a/3,

przetargowy

Nieruchomość gruntowa

dz. 936/735 km. 10 obręb Racibórz – przy ul. Ocickiej,

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

KSIĘGARNIA CZYNNA

Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz.246). REKLAMA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Położenie

OGŁOSZENIE

pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

RYBNIKA I MOST NA ULDZE?

Rodzaj

U Pana Darka

w Sowie

odcinki obwodnicy do

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Kiedy powstaną kolejne

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. 605 685 485 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

finansowych przez Województwo Śląskie. Dla etapu 1, tj. od węzła Pstrązka do ul. Piaskowej w Raciborzu, trwają prace projektowe. Opóźnienie na tym etapie spowodowane jest głównie z powodu niejasnego stanowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego przejścia przez linię kolejową nr 176 relacji Racibórz Markowice – Olza oraz koniecznością zmiany gotowej dokumentacji. Dla tego etapu na chwilę obecną nie można precyzyjnie określić szacowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych - odpisał Polowy. opr. waw


Powiatowy Informator dla Seniora « 3

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Drogi seniorze w powiecie masz Punkt Obsługi Klienta OW Narodowego możliwość załatwienia swoich spraw Funduszu Zdrowia w Raciborzu Kontakt

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz Kontakt telefoniczny: telefon: 32 45 97 300, fax: 32 415 87 36

Adresy e-mail starostwa powiatowego: bok@powiatraciborski.pl Starostwo Powiatowe w Raciborzu pracuje:

• w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00.

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) Racibór z - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 2) Pietrowice Wielkie - Centrum

Społeczno - Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9. Zapisy pod numerem: 32 45 97 324

Punkt Kasowy Starostwa Powiatowego

Seniorze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu w budynku B (duży budynek) znajduje się Punkt Kasowy gdzie możesz opłacić swoje rachunki. Czynny: • w poniedziałki, środy i czwart-

ki w godzinach od 7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. Przerwa od 12:00-12:30 Możliwość płacenia kartą.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 w budynku B na pierwszym piętrze pokój nr 115, tel: 32 200 40 55 Czynny: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od

7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. Tam załatwisz: - kartę EKUZ - uzyskasz informację dot.

Leczenia na NFZ - informacje dot. Ubezpieczenia zdrowotnego - informacje na temat środków ortopedycznych - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (przyjmowanie dokumentów)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Raciborzu

Adres: ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 21 01, 32 415 21 02, Godziny obsługi klientów: • poniedziałek, środa, czwartek 8.30 – 15.00 • wtorek 8.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00 Kontakt osobisty z pracownikami Zespołu możliwy jest w sprawach absolutnie tego wymagających tj.: - odbioru wydanej legitymacji, - złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, - odbioru wydanej karty parkingowej.

W pozostałych sprawach wnioski oraz dokumentację należy przesyłać pocztą na adres Zespołu lub wrzucać do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do Zespołu. Załatwisz tam: - Oświadczenie o miejscu stałego pobytu - Wniosek o wydanie karty parkingowej - Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Wniosek w sprawie wydania

orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję - Zaświadczenie o stanie zdrowia Przed wejściem do Zespołu udostępnione są dla klientów druki wniosków. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu ul. Klasztorna 9, 47-400 Racibórz, tel: 32 415 24 71, e-mail: cs.raciborz@gmail. com

"Wyznaczanie dróg ku integracji"

3-7 października był tygodniem intensywnej wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych, a partnerami ze szkół specjalnych z Hiszpanii i Chorwacji. Troje nauczycieli szkoły COOR Podravsko Sunce w Koprovnicy oraz dwie nauczycielki szkoły CPEE Pla de la Mesquita w Xativie gościli w Raciborzu obserwując uczniów podczas zajęć dydaktycznych i praktyk wspomaganych. Partnerstwo naszych szkół realizowane jest w ramach projektu "Creating pathways for inclusion" ("Wyznaczanie dróg ku integracji") programu Erasmus+ i trwa nieprzerwanie od 2020 roku. W trakcie wizyty

partnerów odwiedziliśmy Arboretum Bramy Morawskiej oraz Firmę Concept Automatics, gdzie uczniowie ZSS realizują praktyki wspomagane. Nauczyciele szkół partnerskich byli pod ogromnym wrażeniem współpracy lokalnych przedsiębiorców z uczniami ZSS, którzy są cenionymi pomocnikami, a nawet samodzielnymi pracownikami we współpracujących z nami instytucjach. Ważnym wydarzeniem wymiany partnerskiej była konferencja pt. "Wyznaczanie dróg ku integracji - potencjał zawodowy osób z niepełnosprawnością intelektualna", która objęta została patronatem honorowym Starosty Raciborskiego. Każda ze szkół partnerskich

zaprezentowała swoje działania na rzecz integracji, realizowane w ramach projektu, oraz efekty badań nad praktykami włączającymi w swoich miastach. Wnioski z zakresu współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną zaprezentowali również lokalni przedsiębiorcy: Elżbieta Skrzymowska - Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej, Jarosław Regent - prezes firmy Concept Automatics oraz Ewa Pośpiech - przedstawiciel Wodociągów Racibórz. Wszyscy zaproszeni goście wspólnie zgodzili się, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadają potencjał, który przy odpowiednim wsparciu buduje konkretne umiejętności zawodowe.

Konferencja zrealizowana została we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu, które wspiera działania projektowe od momentu zatwierdzenia wniosku konkursowego. Aktualnie gościmy w progach Zespołu Szkół Specjalnych uczniów szkoły CPEE Pla de la Mesquita z Xativy, którzy spędzą wspólny tydzień z rówieśnikami z Polski. W trakcie tygodniowych działań projektowych uczniowie z Hiszpanii wezmą udział w szeregu zajęć warsztatowych realizowanych w ZSS, a także odwiedzą Zakład Produkcyjny MIESZKO S.A., Arboretum Bramy Morawskiej oraz Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności „SOWA”.

WIECZÓR Z POEZJĄ

W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbył się wieczór z poezją. W sali zebrali się miłośnicy poezji w śród nich reprezentująca powiat raciborski Członkini Zarządu Ewa Lewandowska. Spotkanie otworzyła autorka nowo wydanego tomiku wierszy Teresa Okaj, a wieczór swo-

imi występami uświetnili Anna Kijek – wokalistka, Dyrektor MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej oraz Łukasz Porwoł, który zaprezentował kilka przebojów muzycznych. Tego wieczoru popłynęło jeszcze wiele pięknego słowa mówionego i śpiewanego, które trafiło do zakamarków dusz i serc gości spotkania.


4 » Powiatowy Informator dla Seniora

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Erasmus+ "Vivre au vert pour un avenir inclusif et durable" W dniach 16 - 22.10.2022 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu gości dwudziestoosobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z francuskiego Saint Malo w ramach projektu

Erasmus+ "Vivre au vert pour un avenir inclusif et durable". W trakcie tygodniowych działań warsztatowych z zakresu ekologii, energii odnawialnych, upcyklingu, młodzież z obu krajów

podejmie próbę odpowiedzi w jaki sposób żyć dzisiaj, by zadbać o naszą planetę na przyszłość. Obie grupy odwiedzą także Kopalnię Luiza w Zabrzu, a następnie katowicką, górniczą dzielnicę

Nikiszowiec. Tym samym z bliska zobaczą na czym polega praca w kopalni, z jakim ryzykiem się wiąże, poczują atmosferę życia i kultury na Śląsku, a przede wszystkim zrozumieją jak ważną

dziś jest kwestia poszukiwania nowych źródeł energii. Projekt "Vivre au vert pour un avenir inclusif et durable" jest finansowany z środków UE przy wsparciu Powiatu Raciborskiego.

Powiat stawia na młodzież dlatego często angażuje się w Erasmusy, stwarzając odpowiednie warunki dla rozwoju młodzieży.

skiej 3. Umowa została podpisana na kwotę 800 tyś. złotych. Omówiono również kolejną bardzo ważną inwestycję Powiatu dotyczącą przebudowy drogi powiatowej w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do

ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską w Raciborzu do drogi wojewódzkiej nr 416, wartą ponad 19 mln zł, którą Powiat rozpocznie już niebawem.

OTWARCIE AULI W ZSO NR I Umowa

26 września br. odbyło się uroczyste otwarcie auli szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11. Symbolicznego otwarcia dokonali starosta raciborski Grzegorz Swoboda, dyrektor placówki ZSO nr 1 w Raciborzu Marzena Kasprowicz wraz z zaproszonymi parlamentarzystami. To kolejna inwestycja w powiecie raciborskim obecnego zarządu. W uroczystościach wzięli udział również wicestarosta Marek Kurpis koordynujący działalność powiato-

wych szkół, wiceminister Michał Woś, posłanka Gabriela Lenartowicz oraz poseł Adam Gawęda. Starosta podczas swojego przemówienia podkreślił znaczenie naszych placówek, młodzieży uczęszczającej oraz rozwijającej swoje zdolności dziękując przy tym wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji. Powiat raciborski, jako organ prowadzący Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, przeprowadził zadanie pn.: „Renowacja pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkól Ogól-

nokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11”. Warto zaznaczyć, że to nie jedyna inwestycja powiatowa w tej placówce. Koszt zadania to: 756 361,73 zł. Podziękowania również należą się Panu Wiceministrowi Michałowi Wosiowi oraz Senator Ewie Gawędzie Uczniowie raciborskiego liceum mogą cieszyć się nowo wyremontowaną aulą, która posłuży również przyszłym pokoleniom.

na SOR

podpisana! 28 września br. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu odbyło się spotkanie starosty Grzegorza Swobody oraz prezydenta miasta Dariusza Polowego. Spotkanie dotyczyło podpisania umowy na realizację inwestycji dla mieszkańców Raciborza SOR-u przy ul. Gamow-

„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów”

Przebudowa drogi powiatowej Tworków - Bolesław - Borucin na ponad 8,8 mln zł! 11 października br., Starosta Grzegorz Swoboda z ramienia powiatu podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina. Podpisana umowa po raz kolejny pokazuje zrównoważony rozwój powiatu. Zadanie zostaje w całości zrealizowane przez powiat, ale jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu gmin potrzebnym do pokrycia części wkładu własnego. Stąd również obecność Wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego oraz Burmistrza Krzanowic Andrzeja Strzedulli. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.

z o.o. ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz za kwotę brutto: 8 832 922,86 zł. Powiat na to zadanie pozyskał dofinansowane w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 4 416 461,43 zł.

Pozostała część zostanie sfinansowana w połowie ze środków Powiatu Raciborskiego oraz w połowie ze środków Gminy Krzanowice i Krzyżanowice.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego druga grupa nauczycieli ZSE wróciła ze szkolenia Learning by doing zrealizowanego w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przy wsparciu firmy Euromind, z którą Ekonomik od wielu lat współpracuje przy realizacji projektów unijnych. Zasadniczym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry zarządzającej. W szkoleniu brało udział ośmioro nauczycieli, pośród których byli zawodowcy, uczący przedmiotów ogólnokształcących oraz wicedyrektor Tomasz Kostka.

Podczas kursu trwającego pięć dni nauczyciele zdobyli wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych takich jak na przykład TedEd, Edpuzzle, Nearpod, Team Flipgrid. Kolejne dni szkolenia to kolejne nabywane umiejętności, takie jak chociażby tworzenie wirtualnych Escape Rooms za pomocą Genially. Uczestnicy kur-

su poznawali narzędzia multimedialne niezwykle przydatne w pracy w nowoczesnej szkole. Szkolenie prowadzone było w języku angielskim, co było niewątpliwą korzyścią oraz wyzwaniem. Kurs stał się także okazją do zapoznania z grupą nauczycieli z Rumunii. Spotkanie pozwoliło na zawarcie nowych znajomości oraz wymianę doświadczeń zawodowych i kulturowych.


Powiatowy Informator dla Seniora « 5

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

DEKADA WSPÓŁPRACY UCZCZONA 1 0 L AT PA R T N E R STWA w piątek 30 września 2022 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu świętowały powiaty Raciborski i niemiecki Elbe-Elster. W uroczystości udział wzięły delegacje reprezentujące pozostałych „partnerów” Powiatu Raciborskiego, a także zaprzyjaźniony od dawna Powiat Nakielski. Nie zabrakło też dawnych włodarzy powiatu raciborskiego. - Udane partnerstwo zależy od dwóch rzeczy - od znalezienia właściwego partnera i od bycia właściwym partnerem. Myślę, że 10 lat współpracy Powiatu Raciborskiego i powiatu Elbe-Elster jest dowodem na to, że wszyscy, którzy w tym czasie mieli okazję ze sobą współpracować na rzecz tego partnerstwa, po prostu byli właściwymi ludźmi na właściwym miejscu (…). Życzę nam i wszystkim mieszkańcom naszych powiatów, by takich ludzi nigdy nie brakowało – tak starosta raciborski GRZEGORZ SWOBODA zakończył swoją jubileuszową przemowę otwierajacą uroczystość. W dalszej kolejności głos zabrali starosta powiatu Elbe-Elster CHRISTIAN HEINRICH-JASCHINSKI, starosta Märkischer Kreis MARCO VOGE, radny miasta Rends-

burg FRITJOF WILKEN, starosta nakielski TADEUSZ SOBOL, a także zaproszony na scenę przez starostę Swobodę były starosta raciborski ADAM HAJDUK, który w 2012 r. wspólnie z obecnym starostą Elbe-Elster podpisał oficjalne porozumienie o współpracy. Wszyscy podkreślali jak wiele przez ten czas udało się razem osiągnąć, ilu połączyć ludzi i jak wartościowa, po niezwykle bolesnej przeszłości, którą naznaczyła wojna, jest polsko-niemiecka przyjaźń, a także jak bardzo korzystają na tym partnerstwie mieszkańcy - uczniowie, nauczyciele, eksperci od polityki, rolnictwa, biznesu i ochrony zdrowia oraz pasjonaci sportu, sztuki i kultury. Przypomniano m.in. jak wiele zrealizowano wspólnych przedsięwzięć z ich udziałem i jak wiele rozwiązań podpatrzonych u swojego sąsiada zainspirowało do podobnych działań na własnym podwórku. Nie pominęto także kwestii wspólnych wartości, których filarem jest Unia Europejska i jak ważna jest międzynarodowa zgoda, bo to ona zapewnia nam bezpieczeństwo (wyraża ją także rzeźba dłoni w serdecznym uścisku, którą Powiat Raciborski podarował powiatowi Elbe-Elster). Zwrócono uwagę, że wciąż należy traktować priorytetowo regu-

larne spotkania grup kulturalnych i młodzieżowych, bo to daje nadzieję, że przyszłość naszych stosunków partnerskich zostanie oddana w dobre ręce. - Bliskie partnerstwo pomiędzy naszymi dwoma powiatami jest podstawą do podjęcia wysiłków, aby Europa mogła się wspólnie rozwijać. W ten sposób wnosimy nasz wkład w budowę silnej i zjednoczonej Europy. Przyjaźń i dobre sąsiedztwo mogą pogłębiać się wyłącznie wtedy, gdy ludzie zbliżają się do siebie, rozmawiają ze sobą i wzajemnie rozumieją – zapewniał starosta powiatu Elbe-Elster, Christian Heinrich-Jaschinski, dodając jak bardzo jest dumny z tego, że udało się zbudować tak solidne partnerstwo. Postawiono również retoryczne pytanie, czy w czasie trwającej na wschodzie okrutnej wojny, wypada świętować? Przekonywano jednak, że kiedy znowu w Europie musimy mierzyć się ze strachem o spokojną przyszłość, nasze stanowiska powinny być jeszcze bardziej wyraźne i przy każdej możliwej okazji należy oddawać hołd tej przyjaźni. Ważnym punktem programu było również podpisanie odnowionej wersji Aktu Partnerstwa czyli oświadczenia o woli kontynuacji współpracy. Tłumacząca na dwa języki

i prowadząca uroczystość ANITA PENDZIAŁEK zapowiedziała, że konieczna jest do tego zgoda obu włodarzy, po czym żartobliwie przyznała, że jak dotąd nie odnotowała żadnych uwag i wątpliwości, więc zaprosiła starostów Swobodę i Jaschinskiego do stołu z przygotowanymi do złożenia podpisów dokumentami. W części artystycznej wystąpili ELARA CLASSCIC TRIO, raciborzanin JANEK GÓRKA oraz pochodząca z Ukrainy, ale mieszkająca od niedawna we Wrocławiu, IRYNA KNIAZIEVA. Obecność tej ostatniej artystki miał również związek z przesłaniem, jakie towarzyszyło uroczystości. Umieszczona na upominkach dla zaproszonych gości sentencja „Za wolność i pokój” to solidarnościowy gest w stronę Ukrainy oraz partnerskiego miasta powiatu raciborskiego, Horishni Plavni, którego przedstawiciele ze względu na dramatyczną sytuację w swoim kraju nie pojawili się

na jubileuszu. Chodziło o symboliczne wsparcie bohaterkiej postawy całego narodu, broniącego swojej niepodległości, a wyrażały je również okolicznościowe buttony z logotypem jubileuszu w barwach ukraińskiej flagi, które przypięli sobie wszyscy obecni na uroczystości goście. Obchody jubileuszu tradycyjnie nie kończyły się wyłącznie na oficjalnej ceremonii. Zagraniczni goście wypili słynną kawę w „Piotrusiu”, którą

oczywiście byli zachwyceni, z radnym powiatowym TOMASZEM COFAŁĄ zwiedzili odremontowany budynek Sądu Rejonowego w Raciborzu, uczestniczyli w zorganizowanym przez POWIATOWE CENTRUM SPORTU spływie kajakowym oraz zajrzeli w ciemne i tajemnicze zakamarki ruin pałacu w Sławikowie, gdzie o odpowiedni klimat zadbała młoda wirtuozka gitary z Nędzy, MARTYNA WIESNER.

Podsumowanie projektów unijnym w CKZiU nr 1 27 września br., w Centrum odbyła się konferencja podsumowująca zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach dwóch projektów. Pierwszy z nich pt. „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” obejmował praktyki 36 uczniów w Maladze i na Teneryfie, drugi „Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu” to wyjazd na staże 21 uczniów oraz 9 nauczycieli na szkolenie job shadowing na Cypr. Otwarcia konferencji dokonały uczestniczki projektu Aleksandra Tietz oraz Katarzyna Filak, które po powitaniu zgromadzonych przedstawiły korzyści płynące z zagranicznych praktyk zawodowych. Następnie głos zabrał Dyrektor Centrum Jacek Kąsek. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne jest doświadczenie zawodowe, które zdobywa się podczas pracy w przedsiębiorstwach. Dodatkowym atutem tych doświad-

czeń jest także poznawanie przedsiębiorstw poza granicami naszego kraju, doskonalenie języka, praca w międzynarodowym zespole oraz poczucie kultury odwiedzanego kraju. To wszystko składa się na szeroką perspektywę rozwoju i szansy budowania miejsca naszego ucznia - młodego człowieka w przyszłym, dorosłym życiu. Dyrektor podziękował koordynatorom projektów, uczniom oraz ich opiekunom za zaangażowanie. Podkreślił, że zawsze podczas wizyt monitorujących słyszy tylko dobre słowa o praktykantach CKZiU nr 1 w Raciborzu. Następnie głos zabrali sami uczestnicy praktyk – zebrani mogli posłuchać wypowiedzi praktykantów oglądając filmik, w którym uczestnicy opowiadali co najbardziej zapamiętali z praktyk oraz co ich najmilej zaskoczyło podczas odbywania stażu. We wspomnieniach uczniów padło dużo ciepłych słów o tym jak ser-

decznie ich przyjęto w miejscach praktyk oraz o tym jak doceniano ich pracę i zaangażowanie. Nie zabrakło również wspomnień z wycieczek organizowanych podczas pobytu na Teneryfie, Maladze czy Cyprze. Po wspomnieniach nadszedł czas na wręczenie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności zawodowe. Technicy architektury krajobrazu, technicy budownictwa, technicy hotelarstwa, technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele odebrali z rąk koordynatora projektów, Pani Aleksandry Kalisz, certyfikaty, zaświadczenia i dokumenty Europass Mobilność. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność. Podziękowania składamy także wszystkim osobom, dzięki którym możliwe było przygotowanie projektu oraz jego realizacja. Obecnie trwa ostatni etap realizacji projektów polegają-

cy na sporządzaniu sprawozdań, upowszechnianiu rezultatów projektu m.in. mulit książeczek o kuchni Teneryfy, prezentacji o sztuce street-artu czy usługach dodatkowych w hotelu jak i specyfice pracy animatorów czasu wolnego. To oczywiście jedne z wielu materiałów, które będą wykorzystywane podczas lekcji a już wkrótce będzie można

je zobaczyć m.in na stronie Internetowej szkoły oraz serwisie YouTube. Przygotowanie raportów zakończy działania projektowe. Projekty: „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” o numerze POW E RV E T- 2 0 2 0 - 1 - P L 0 1 KA102-079154 był realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność eduka-

cyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz t nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010552 są współfinansowane przez Unię Europejską.


6 » Powiatowy Informator dla Seniora

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14 października br., Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, a następnie wręczył doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej kadrze kierowniczej, nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego w 2022

r. otrzymali dyrektorzy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – Pani Marzena Kacprowicz, II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Pan Maciej Malinowski. Ponadto nagrodę otrzymali wicedyrektorzy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - Pani Beata Paduch, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu - Pan Mirosław Uliczka, Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w Raciborzu – Pani Marta Wolnik. Starosta Raciborski przyznał nagrodę następującym nauczycielom: z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu: Agnieszka Michalczyk, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: Katarzyna Betnerowicz, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: Marcin Doczumiński, z Zespołu Szkół Ekonomicz-

nych w Raciborzu: Sylwia Gawenda-Rutkowska, z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu: Anna Kowalczyk. Starosta Raciborski wręczył dyplomy następującym nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego bieżącym roku: - Katarzyna Ochwat-Tomaszewska, Agnieszka Wereszczyńska, Marek Krybus, Karolina Kostka-Sczyrba, Dawid Piela, Franciszek Sztuka,

Daria Otulak, Alicja Kerner, Jarosław Matuszcak, Łukasz Koczwara, Łukasz Wiewióra, Anna Wyżgoł, Natalia Smolana. Wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu Starosta Raciborski podziękował za wkład wło-

żony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE RACIBORSKIM Trwają prace w Łańcach (Gmina Kornowac). Starosta Grzegorz Swoboda z radnym powiatowym Eugeniuszem Kurą wizytowali realizację inwestycji powiatowej w centrum miejscowości Łańce. Jest to kolejna droga która posłuży mieszkańcom - informuje starosta.

Niedawno ruszyły kolejne prace w Gminie Rudnik. Rozpoczął się remont na drodze w Dolędzinie

Finalizacja robót drogowych realizowanych przez powiat ul. Dębiczna w Raciborzu Dużo tych remontów, będzie pięknie i bezpiecznie.

Ruszyła także długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja - remont drogi Łańce - Pstrążna.

Starosta Grzegorz Swoboda wraz z wójtem Gminy Rudnik Piotrem Rybką oceniali efekty kończącego się remontu drogi powiatowej w Czerwięcicach Brakuje jeszcze kilku elementów i gotowe

v W Kobyli będzie bezpieczniej! Kończy się remont drogi w tej miejscowości - to kolejna już inwestycja w gminie Kornowac prowadzona przez powiat.

Nie zapominamy również o stolicy powiatu. W Raciborzu, Powiat Raciborski prowadzi prace remontowe na odcinku ul. Kościuszki Jest to początek wielu ważnych inwestycji w mieście

Trwają prace na drodze powiatowej Krzanowice - Samborowice. Remont przebiega od podstaw - powstaje prawie 5 km nowej drogi Starosta raciborski Grzegorz Swoboda wraz z burmistrzem Krzanowic Andrzejem Strzedullą wizytowali plac budowy. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja w infrastrukturze drogowej powiatu.

Starosta raciborski Grzegorz Swoboda wspólnie z wójtem Gminy Nędza Anną Iskałą wizytowali remontowany docinek drogi powiatowej Szymocice - Górki Śląskie


Aktualności « 7

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. FINANSE POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM tel. 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

MOTORYZACJA AUTO-SKUP.SRC.TEL.788-971-788 ZŁOMOWANIE 24H/365R Skup-samochodów do złomowania nawet 1500 zł/ skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi oraz samochody nierejestrowane w RP, także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze płatność . tel.: 501-525-515. tel. kom.: 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. SKUP AUT RACIBÓRZ, ZŁOMOWANIE TEL: 692 191 585 Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie REKLAMA

REKLAMA

nawet do 1500 zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, działamy w całym powiecie raciborskim i okolicach. tel.: 692 191 585. tel. kom.: +48692191585. e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl. SKUP-AUT SRC 530-312-312 ZŁOMOWANIE 24H.KONCESJA Skup-samochodów do złomowania nawet 1500 zł/ skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi oraz samochody nierejestrowane w RP, także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze płatność . tel.: 501-525-515. tel. kom.: 500-714-151. e-mail: autodemont@wp.pl. www. autodemont.pl.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 AUTO SCHROT SRC.530-312-312 SKUPUJEMY ZŁOMUJEMY24H Skup-samochodów do złomowania nawet 1500 zł/ skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h. tel.: 788-971-788. tel. kom.: 501-525-515. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę Kupię dom / Mieszkanie / Kamienicę - do ew. remontu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza. telefon: 32 414 90 79. kontakt@pc-service.pl. tel.: 32 414 90 79. e-mail: kontakt@pc-service.pl. Wynajmę magazyny w centrum Raciborza Wynajmę magazyny (self storage) w centrum Raciborza przy ulicy Sienkiewicza 2 o powierzchni od 20 do 150 metrów kwadratowych. magazyny wyposażone w monitoring, wysoki standard. kontakt 500 311 500. tel. kom.: 500 311 500.

PRACA EURO LABORA Racibórz EURO LABORA Racibórz – Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! Zadzwoń: 32/417 20 56. praca@euro-labra.com; www.euro-labora.com (cert nr 14601). Mieszko zatrudni lidera wydziału produkcyjnego Opis stanowiska: zarządzanie podległymi pracownikami na zmianie, zapewnienie optymalnego przebiegu pracy na podległej zmianie, analizowanie wskaźników efektywności pracy na podległym obszarze, uczestniczenie w projektach z zakresy Lean Manufacturing, koordynowanie procesów produkcji w celu zapewnienia oczekiwanej jakości produkowanych wyrobów. Wyślij SMS LIDER tel.: 887 170 399. tel. kom.: 887 170 399. e-mail: pracuj@mieszko.com.pl. https://www.mieszko.pl/pl/20,oferty-pracy.html.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Dorabianie kluczyków samochodowych Do samochodów wszystkich marek nawet, jeśli wszystkie zgubione, również wysyłkowo po uzgodnieniu. Montaż emulatorów rygla, kodowanie, programowanie, klonowanie immo, ecu... . tel. kom.: 515101273. e-mail: mar.wo@wp.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Mieszko szuka pracowników Firma Mieszko poszukuje pracowników na stanowiska: pracownik magazynowy z uprawnieniami UDT, operator urządzeń cukierniczych, mechanik, elektromechanik. Jesteś zainteresowany? Napisz SMS pod numer 887 170 399. W treści wpisz nazwę stanowiska. Oddzwonimy!!!. tel.: 32 7961 133. tel. kom.: 887 170 399. e-mail: pracuj@mieszko.com.pl. https:// www.mieszko.pl/pl/20,oferty-pracy.html.

RÓŻNE Odstąpię działający salon odzieżowy Racibórz Odstąpię działający salon franczyzowy z odzieżą męską renomowanej polskiej marki. Ścisłe centrum Raciborza. Wszelkie informacje 509362392. tel. kom.: 509362392. e-mail: mar.wo@wp.eu.


8 » Rozrywka

Piątek | 28 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

chorej babci. Spektakl rozpoczyna melodyjna piosenka, której refren staje się tematem przewodnim i jest śpiewany wraz z dziećmi podczas wędrówki Czerwonego Kapturka. *Bilety w cenie 20 zł – dzieci, 30 zł - dorośli

29.10 (SOBOTA) GODZ. 18.00 | RCK DK STRZECHA

BRACIA POLARNEJ ZORZY – SPEKTAKL MUZYCZNY DLA DZIECI

"Bracia polarnej zorzy" to widowisko muzyczne oparte na mało znanych baśniach i legendach krajów nadbałtyckich takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Na przedstawienie składa się 10 utworów muzycznych, śpiewanych na żywo przez członków Chóru Teatru Chorea oraz wizualizacje cieniowe, wykonywane przez zespół Teatru Figur. Użycie ludzkiego głosu oraz kilkunastu prostych instrumentów i loopstation sprawia, że cała przestrzeń staje się żywa i wypełnia się dźwiękiem. Piosenki śpiewane są w kilku językach: po polsku, łotewsku, fińsku, estońsku i litewsku. Wizualizacje cieniowe oraz krótkie wprowadzenia do utworów niepolskich skutecznie niwelują barierę językową.

Grażyna Brodzińska - Królowa polskiej sceny muzycznej wystąpi w Raciborzu wraz z Teatrem Muzycznym ORPHEUM Nairy Ayvazyan! Kipiący przebojami koncert w wykonaniu Teatru Muzycznego Orpheum ze specjalnym udziałem Primadonny polskiej sceny muzycznej, Grażyny Brodzińskiej! Czołowi soliści opery i operetki, wspaniali tancerze, brawurowa orkiestra kameralna ''Orpheum'' oraz olśniewające wizualizacje scenograficzne dopełnią całości występu niekwestionowanej gwiazdy. Występują: Grażyna Brodzińska oraz Teatr Muzyczny Orpheum w obsadzie: Naira Ayvazyan – sopran, Łukasz Kostka – baryton, Tancerze Teatru Muzycznego Orpheum, Orkiestra Kameralna ''Orpheum'' Bilety w cenie 90,- 60,- do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl

10 TENORÓW – KONCERT

"O CZERWONYM KAPTURKU, CZYLI DO PRAWDY PO SZNURKU"- SPEKTAKL DLA DZIECI W WYKONANIU TEATRU MOICH MARZEŃ Barwna opowieść o perypetiach dziewczynki wędrującej przez las do

GRAŻYNA BRODZIŃSKA - PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC

27.11 (NIEDZIELA) GODZ.19.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21

*Bilety w cenie 15 zł – dzieci, 25 zł - dorośli

5.11 (SOBOTA) GODZ. 17.00 | RCK

13.11 (NIEDZIELA) GODZ. 17.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21

Podczas koncertu usłyszymy 26 utworów m.in.: Muzyka z filmu VABANK, FOREVER AND EVER z repertuaru DEMISA ROUSSOSA, CANTO DELLA TERRA z repertuaru ANDREA BOCELLEGO, LA SPAGNOLANON TI SCORDAR DI ME, Duet "Artystki, artystki, artystki z variétés" z operetki KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, Aria DI

QUELLA PIRA z opery TRUBADUR, MARECHIARE, La donna é mobile z opery RIGOLETTO, CANT’T HELP FALLING IN LOVE z repertuaru ELVISA PRESLEYA, Toast z opery TRAVIATA, Deszczowa piosenka, BELLE z musicalu DZWONNIK Z NOTRE DAME, LA BAMBA, ZACZNIJ OD BACHA, POTPOURRI, Con Te Partirò / Libertà, WE ARE THE CHAMPIONS. Bilety w cenie 120,- 110,- 100 ,-

31.12 (SOBOTA) GODZ. 22.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 SYLWESTROWA REWIA PRZEBOJÓW

Tradycją Raciborskiego Centrum Kultury są kończące rok kalendarzowy eleganckie gale sylwestrowe. Co roku widownia gromadzi miłośników dobrej muzyki, którzy cenią sobie wysoką jakość artystyczną i klasę. Gala „Sylwestrowa Rewia Przebojów" to wyjątkowa propozycja na tegoroczną sylwestrową noc. *Bilety w cenie 140,- (do 30 XI), 160,- (1 XII-30 XII) 180,- (31 XII) ..................................................................................................................

UWAGA!

- Z przyczyn niezależnych od RCK, zaplanowany na 28 października koncert pt. DON VASYL & GWIAZDY CYGAŃSKIEJ PIEŚNI zostaje odwołany. Zwrot biletów tylko taką drogą jaką zostały zakupione. - Spektakl baletowy DZIADEK DO ORZECHÓW zaplanowany na 6 listopada zostaje przeniesiony na 6 grudnia. Bilety zachowują ważność. Za utrudnienia przepraszamy. *Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’,, Rodzina +’’ RCK zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE NDG/75/10/2022 WYNAJMUJĄCY Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 755 50 73, e-mail: gospodarczy@szpital-raciborz.org ROZDZIAŁ I. Lokalizacja, metraż i oznaczenie terenu 1. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych na wysokość miesięcznego czynszu, odda w najem powierzchnię użytkową budynku /dwa miejsca korytarz poziom "O" obok Laboratorium i dwa miejsca korytarz poziom "1" na Poradniach/ o łącznej powierzchni ok. 4m2 , na której Najemca zainstaluje 4 automaty do sprzedaży napojów gorących, zimnych oraz przekąsek. 2. Powierzchnia użytkowa wynosi ok. 4m2 3. Minimalny czynsz miesięczny: 270,00zł netto / 1 m2 / 1 m-c Kwota ta powiększona będzie o podatek VAT. Wszelkie prace adaptacyjne będą wykonywane na koszt Najemcy. Szczegółowe warunki postępowania zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej. Załącznik Nr 2 do ogłoszenia. ROZDZIAŁ II. Termin Okres najmu – 36 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy. ROZDZIAŁ III. Określenie trybu postępowania Uchwała 168/793/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13.03.2018r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu RaciborskiegoPrzetarg pisemny nieograniczony. ROZDZIAŁ IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ofertę należy przygotować na formularzu "FORMULARZ OFERTOWY", stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Należy również złożyć oświadczenie że oferent nie był karany, a w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna oświadczenie że ten podmiot zbiorowy nie był karany. ROZDZIAŁ V. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć/ dostarczyć w jeden ze sposobów: - dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej szpitala do zainstalowania automatów vendingowych", na adres Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz - lub przesłać pocztą na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka

REKLAMA

w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wynajmującego oraz napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej szpitala do zainstalowania automatów vendingowych" - lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail) podpisane pliki w pdf na adres: gospodarczy@szpital-raciborz.org. W tytule e-maila konieczne jest wpisanie – "Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej szpitala do zainstalowania automatów vendingowych", Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w rozdziale V pkt 2. będą odrzucone. 2. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2022r. o godzinie 1000. 3. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Gospodarczym Szpitala w Raciborzu. 4. Wszystkie oferty złożone przez Najemcę po terminie zostaną odrzucone. 5. Najemca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. ROZDZIAŁ VI. Sposób uzyskania informacji dodatkowych dotyczących postępowania Zapytania dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać pisząc na adres: gospodarczy@szpital-raciborz.org. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Najemcą są: - w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury: Weronika Śrutwa tel. 32 755 50 73 lub komórka 609 761 990. ROZDZIAŁ VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej – kryteria oceny oferty 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium – cena netto – 100% Sposób oceny oferty w kryterium: najwyższa kwota netto za najem 1m2 powierzchni. 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wynajmującego. 3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Najemcy, którego ofertę wybrano. 4. Wynajmującemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie oraz odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny takiej decyzji. 5. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę. 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odrzucenia wybranych ofert bez podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. ROZDZIAŁ VIII. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.