Nasz Racibórz 25-2022 [689]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 24 czerwca 2022 Rok XV, nr 25 (689) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Racibórz » - Inwestycja w drogi to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności - ten cel przyświeca Lasom Państwowym, które wspierają samorządy.

Racibórz » 73-letni Józef Pluta, współzałożyciel i hetman raciborskich braci kurkowych, wygrał w niedzielę strzelanie królewskie na strzelnicy przy Łąkowej.

Miliony od Lasów Państwowych na drogi w powiecie raciborskim W poniedziałek, 20 czerwca, na konferencji w Starostwie Powiatowym w Raciborzu poinformowano o wielomilionowej puli środków, jaka trafi na inwestycje w drogi w powiecie raciborskim. Obecni byli wiceminister sprawiedliwości i poseł, raciborzanin Michał Woś, p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber oraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Nasz powiat znajduje się na terenie działania największej w kraju, katowickiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw w Rudach oraz Rybniku. Znaczne połacie powiatu zajmują lasy rudzkie, ale też mniejsze kompleksy znajdują się w innych gminach. - Cieszę się niezmiernie, że dzięki staraniom wiceministra Michał Wosia możemy dziś powiedzieć o kolejnych gigantycznych środkach, o które występuje powiat – mówił na konferencji prasowej starosta Grzegorz Swoboda. - Mamy dziś kolejne bardzo dobre informacje dla Raciborsz-

czyzny. Robimy to, co w naszej mocy, by Racibórz się rozwijał. Wszyscy angażują się jak mogą. Obok tych wielkich inwestycji absolutnie kluczowe jest to, by do tych nowo budowanych i remontowanych dróg wojewódzkich nie trzeba było dojeżdżać księżycówkami, drogami dziurawymi jak ser szwajcarski. Lasy Państwowe, które od 2016 roku prowadzą swój program współpracy z samorządami, udało się zaangażować do współpracy z naszym regionem. Dzięki temu aż osiem projektów, 10 km dróg powiatowych, otrzymało 80% dofinansowania Lasów Państwowych, dzięki czemu te inwestycje będą mogły być realizowane - informował wiceminister Michał Woś. - Realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, dla sprawnej komunikacji służącej i mieszkańcom oraz obszarom leśnym, a w szczególności ochronie przeciwpożarowej lasów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Przetarg na to zadanie przyniósł oferty wyższe niż spodziewała się kolej. Podjęto jednak decyzję o zwiększeniu budżetu i wybrano wykonawcę.

PKP zwiększyły budżet inwestycji w Raciborzu.

Ruszy przebudowa dworca!

32,226 mln zł, Berger Bau Polska – 35,408 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud – 41,080 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud – 44,737 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Celne oko hetmana Pluty To coroczne, najważniejsze, sięgające do wielowiekowej tradycji wydarzenie w Raciborskim Kurkowym Bractwie Strzeleckim. W sam środek tarczy nikt nie trafił. Do żółtego pola, poza hetmanem Plutą, trafili Paulina Widok (drugi wynik - od dziś marszałkini prawa) i Szymon Bolik (trzeci wynik, marszałek lewy). Tytułu bronił Marian Pająk. Rok temu trafił w dziesiątkę. W tym roku nie poszło najlepiej. Odbyło się też strzelanie do tarczy honorowej. Wygrał brat kurkowy Lech Gęborski REKLAMA

fot. Robert Ambroziewicz

PKP S.A. w maju otworzyły oferty w przetargu na przebudowę dworca w Raciborzu. O zamówienie ubiega się pięć firm, ale żadna nie zmieściła się w budżecie określnym na 24,745 mln zł brutto. Texom proponuje 30,048 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlane Modular –

Strzelanie królewskie w Raciborzu. z Rybnika. Władze miasta reprezentował Marian Czerner, przewodniczący Rady Miejskiej. Trafił w środek czerwonego pola. Gildia strzelecka w Raciborzu szykuje się do swoich 20. urodzin. Intronizacja króla odbyła się w niedzielne południe w Muzeum. Po niej nastąpił przemarsz na Rynek, gdzie nowego króla i marszałków zaprezentowano mieszkańcom Raciborza. (w)


2 » Aktualności

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Dofinansowywanie działań ze strony nadleśnictw polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi. Służą też turystom oraz osobom korzystającym z lasów. Wspólne inwestycje drogowe to działania w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Realizowane są w oparciu o postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną - objaśniają w Lasach Państwowych. O wsparcie trzeba wnioskować. Wynosi 80 proc. kosztów zadania. Resztę wykładają samorządy, w naszym przypadku powiat i gminy, na których będą realizowane zadania. – Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego, Lasy Państwowe pomagają samorządom w takich inwestycjach już od 2016 roku. W skali globalnej zamknęliśmy się już kwotą 469 mln złotych. Patrząc bezpośrednio na teren naszej dyrekcji, to kwota 156 mln złotych – mówił dyrektor Sieber. Finansowanie w ramach współpracy zyskają następujące zadania: 1. Zadanie, DP 3548S, Raci-

bórz: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”. 2. Zadanie, DP 3536S, od DW 919 do miejscowości Górki Śląskie: „Remont drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie”. 3. Zadanie, DP 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice: „Remont drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice” 4. Zadanie, DP 3519S od DK45 do miejscowości Czerwięcice: „Remont drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice” 5. Zadanie, DP 3522S Dolędzin do granicy z Województwem Opolskim: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin”. 6. Zadanie, DP 3540S, od DW 935 w Raciborzu do miejscowości Kobyla: „Remont drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli”. 7. Zadanie, DP 3538S od DP 3540S w Łańcach do granicy z Powiatem Rybnickim: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna”. 8. Zadanie, DP 3540S Łańce: „Remont drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce”.

PKP zwiększyły budżet inwestycji w Raciborzu. Ruszy przebudowa dworca! DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- Podjąłem działania, by zarząd PKP zwiększył budżet inwestycji - zapewniał wiceminister Michał Woś. Ostatecznie Koleje postanowiły dopłacić i 15 czerwca rozstrzygnęły postępowanie. Wygrała firma Texom, która złożyła najtańszą propozycję. Jedynym kryterium wyboru była cena. Texom to polska firma budowlana z siedzibą w Krakowie, realizująca roboty budowlane w formule generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczno-

ści publicznej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską. Ma już na koncie inwestycje dworcowe. Na realizację zadania w Raciborzu ma 83 tygodni, czyli blisko 21 miesięcy. Za dokumentację projektową odpowiada pracownia GPVT z Poznania. Nowy dworzec będzie mniejszy od obecnego - powierzchnia zmniejszy się z 2233 do 1547,6 m kw. (powierzchnia użytkowa całkowita). Jego przyszły wygląd pokazywaliśmy już na łamach tygodnika. (w)

Racibórz » W ciągu zaledwie miesiąca żwirownia pochłonęła trzy ofiary. - Jeszcze nigdy tak dużo, w tak krótkim czasie - mówi Piotr Krużołek, szef raciborskiego WOPR-u. Policja wysyła tu teraz codziennie patrole. Kontrole nie ustaną w wakacje.

AKWEN ŚMIERCI. Policja ostrzega, a szef WOPR-u mówi o zagrożeniach

16 maja wyłowiono ciało 31-latka z Ukrainy, 7 czerwca 24-latka, a 15 czerwca 32-latki z Raciborza. Tak zwana jedynka to akwen śmierci. Odkąd na Ostrogu zaprzestano eksploatacji żwiru, w wyrobiskach niemal co roku ktoś traci życie. Zdarza się, że bilans to kilka ofiar śmiertelnych, nie tylko na jedynce, ale tzw. piątce. - W wodzie są szyny, liny i części starych urządzeń -

ostrzega Piotr Krużołek z raciborskiego WOPR-u. Jeszcze w latach 80. przy Grzonki-Rudzkiej było widoczne torowisko, po którym wagonikami wożono żwir. Woda w akwenach przy wierzchu może mieć 20 st. C, ale już metr niżej 14 s. C. Łatwo więc o szok termiczny albo panikę, po tym jak do pływaka podpłynie ryba. Głębokość szacowana jest miejscami na 9 metrów. Do tego stromy,

klifowy brzeg. - Po deszczach jest ślisko, łatwo wpaść do wody, a przy brzegu pełno kamieni i płyt betonowych - dodaje szef WOPR-u. Nierzadkie były przypadki kąpieli po alkoholu. Żwirownia to popularne miejsce na pikniki. Niestety, wiele skończyło się tragicznie. Policja codziennie wysyła tu teraz patrole. - Obowiązuje zakaz kąpieli - ostrzega

rzecznik KPP, nadkom. Mirosław Szymański. Złamanie będzie skutkowało grzywną. Jeśli funkcjonariusze ujawnią nieletnich, sprawa trafi do sądu rodzinnego. Przy wjeździe na teren żwirowni jest informacja o zakazie kąpieli, ale WOPR będzie wnioskował do władz miasta właściciela terenu, by ustawić ich więcej, przy każdej drodze dojazdowej.

Racibórz » - Dwie raciborskie drużyny piłkarskie zanotowały w ten weekend awans i od przyszłego sezonu grać będą na wyższym szczeblu rozgrywkowym. To wspaniała wiadomość dla raciborskiego sportu i niewątpliwa nobilitacja dla środowiska piłkarskiego w naszym mieście - informuje Urząd Miasta.

To był znakomity weekend dla raciborskiego kibica! Unia w IV lidze. W ostatnim meczu sezonu z LKS Raszczyce piłkarska spółka miejska Unia Racibórz w efektowny sposób pożegnała się z ligą okręgową i awansowała z dorobkiem 72 punktów do IV ligi. Wysokie zwycięstwo 6:0 było mocnym akcentem na koniec sezonu i rozbudziło apetyty kibiców na kolejne sukcesy naszych piłkarzy. - Brawo zawodnicy! Brawo trenerzy! Systematyczna, konsekwentna, oparta na solidnych fundamentach praca całego zespołu przynosi efekty. Spółce Unia gratuluję zwycięstwa. Dalej do przodu! Dla dzieci, młodzieży, zdrowego stylu życia - pisał na swoim facebooku Prezydent Mia-

fot. UM

Miliony od Lasów Państwowych na drogi w powiecie raciborskim

sta Racibórz Dariusz Polowy. Awans LKS 07 Markowice. Również markowicki LKS

zakończył ten sezon zwycięstwem. Po wygranym 3:0 meczu z LKS Górki Śląskie dru-

żyna awansowała do A klasy. (um)


Aktualności « 3

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Była głośna konferencja prasowa premiera Morawieckiego w Pszczynie i mniej głośna w raciborskim magistracie, a potem spory, kto położył zasługi w staraniach o północno-zachodnią obwodnicę Raciborza mającą lepiej skomunikować kornickie Eko-Okna z krajówką na Opole i DW 935 w kierunku Rybnika. Dziś już wiadomo, że projekt w tej wersji poległ.

Racibórz » To już kolejny nieodpowiedzialny kierowca, który w związku z nowelizacją przepisów i traktowaniem niezatrzymania się do policyjnej kontroli jako przestępstwo musi liczyć się ze srogimi konsekwencjami ucieczki.

Pat drogowy. Eko-Okna nie akceptują Pościg drogówki przebiegu północno-zachodniej za pijanym kierowcą skody obwodnicy Raciborza Mężczyzna złamał prawo, gdy kierując, skodą w Raciborzu na ulicy Opawskiej nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Dalszy los nieodpowiedzialnego kierowcy leży w rękach sądu.- Do zdarzenia doszło około godziny 00.30 z piątku na sobotę 17/18 czerwca, w Raciborzu na ulicy Opawskiej. Wówczas mundurowi z raciborskiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego skodą. Kierujący nie zatrzymał się i za-

czął uciekać. Policjanci ruszyli, radiowozem w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych - informuje komenda. Kierowcą skody był 25-letni Czech. Mężczyzna na Opawskiej próbował zepchnąć z drogi policyjny radiowóz. Uszkodził pojazd funkcjonariuszy, ale został zatrzymany. Jak się okazało, był nietrzeźwy. Wydmuchał promil alkoholu. (kpp)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Podmiejskiej Jeszcze w maju Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia kierunku działania zarządu Powiatu Raciborskiego poprzez określenie zasad współpracy Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim oraz Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza". Czytaj: Eko-Okna wyłożą miliony na budowę obwodnicy. Eko-Okna zadeklarowały przekazanie w latach 20232027 na budowę arterii kwoty 47,95 mln zł. Koszt inwestycji oszacowano na 120 mln zł. 72 mln zł miało wyłożyć państwa. Ogłosił to w grudniu w Pszczynie premier Mateusz Morawiecki, w lipcu zeszłego roku gość spółki należącej do Mateusza Kłoska. Czytaj: Północno-zachodnia obwodnica Raciborza. Kto za nią stoi i którędy dokładnie pobiegnie.

21 czerwca Eko-Okna poinformowały powiat, że nie akceptują trasy w pierwotnym przebiegu. - Aktualną propozycję realizacji obwodnicy o długości 4 km (zgodnie z przedstawionym przebiegiem) uważamy za rozwiązanie nie w pełni rozwiązujące problemy komunikacyjne regionu. Stoimy na stanowisku (po analizie obciążeń taboru aut ciężarowych, osobowych, jej intensywności, kierunków poruszania się...), iż docelowe rozwiązanie powinno rozwiązywać obecny niedowład komunikacyjny Gminy: Rudnik, Pietrowice, Racibórz, Krzyżanowice jak i być etapem prowadzącym do połączenia z kolejnym odcinkiem obwodnicy prowadzącym od DW 416 do DK 45 (dojazd do granicy) – czytamy w piśmie spółki do starosty Grzegorza Swobody. - Informujemy, iż podtrzymujemy dalszą gotowość udziału finansowego

firmy Eko-Okna S.A. w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przygotowania koncepcji przebiegu obwodnicy jak i finansowania dokumentacji projektowej. Jesteśmy otwarci na prowadzenie dalszych rozmów i szukanie optymalnych rozwiązań – dodano. Eko-Okna chcą dłuższej trasy, docierającej wprost pod tereny spółki od strony Pawłowa, tak by w przyszłości - omijając Ocice - łatwo było zaprojektować i wybudować nitkę w kierunku gminy Krzyżanowice i drogi krajowej nr 45 do Zabełkowa. - Należy mieć świadomość, iż omawiane przedsięwzięcie drogowe musi sprostać w przyszłości wzrostu intensywności ruchu pojazdów i być dobrym rozwiązaniem dla regionu na kilka kolejnych dekad – dodano w piśmie. Czytaj: Eko-Okna przedstawiły koncepcję nowego układu drogowego

wokół Raciborza. Nierozwiązanym problemem jest montaż finansowy zadania w perspektywie trzech lat. - Należy wspomnieć, iż pierwotny szacunek kosztów był sprzed okresu inwazji na Ukrainę, co spowodowało na dzień dzisiejszy wzrostem kosztów prac drogowych o 27 %. Szacujemy, że koszty te wzrosną w okresie kolejnych 3 lat o min 50 %, co daje kwotę dodatkowych 60 mln zł. Stworzenie stosownych zapisów regulujących pokrycie tych kosztów w przyszłym okresie realizacji jest konieczne, gdyż urealni to faktyczną realizację przedsięwzięcia. Mając powyższe na względzie jak i odpowiedzialność optymalnego rozwiązywania problemów komunikacyjnych regionu na wiele przyszłych lat, prosimy o dalsze współdziałanie w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – informuje spółka. Obecna sytuacja jest patowa. W ocenie kornickiego potentata z branży stolarki okiennej obwodnica powinna być dłuższa. W tym problem, że będzie też znacznie droższa. Dotychczasowy montaż zakładał wkład państwa (72 mln zł) i Eko-Okien (47,95 mln zł). Nie wiadomo, kto miałby wyłożyć brakujące miliony. Sam wariant o długości 4 km ma być droższy o 60 mln zł niż wcześniej planowano. Droga miała mieć status wojewódzkiej. Przyszłość projektu zależy więc od decyzji, jakie zapadną w tej sprawie w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. (waw)

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Podmiejskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Podmiejskiej za pośrednictwem dróg gruntowych, działek drogowych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 147/2 k.m. 1 obręb Miedonia o powierzchni 0,6937 ha

3.

Numer księgi wieczystej Forma zbycia nieruchomości

GL1R/00021319/9

5.

Cena wywoławcza

75 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

2 sierpnia 2022r. godz. 11:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

7500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 26 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne) oraz symbolem 01.1.D1.KDG-tereny dróg publicznych klasy główna. Zbywana działka pozostaje faktycznie poza granicami obszaru realizowanej inwestycji pod nazwą Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola-RI, RII, RIIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz. pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

4.

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu


4 » Aktualności

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Różnorodność biologiczna to nic innego jak rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Dzień różnorodności biologicznej, który obchodzony jest 22 maja, ma nam o tym przypominać.

Przebudowa lasów, wykaszanie wrzosów, wypas owiec, zakładanie remiz dla pszczół oraz działalność Leśnego Banku Genów to tylko kilka mniejszych lub większych przykładów działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Lasy Państwowe od wielu lat angażują się w działania mające na celu zachowanie jak największej liczby gatunków. Czynnie chronimy cenne siedliska, na których występują rzadkie rośliny i zwierzęta – największe polskie ssaki, jak żubry oraz niewielkie popielice. Mamy specjalne projekty ochrony rodzimych gatunków gadów, np. żółwia błotnego czy węża Eskulapa.. REKLAMA

Leśny Bank Genów w Kostrzycy to miejsce, gdzie gromadzi się i długotrwale przechowuje w postaci nasion zasoby genowe najcenniejszych gatunków drzew oraz roślin zagrożonych wyginięciem. Tam także trafiły DNA najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej. W LBG Kostrzyca zabezpieczany jest materiał pochodzący już z przeszło 200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80 proc. populacji najcenniejszych polskich drzewostanów. Leśny Bank Genów weźmie również udział w przywróceniu cennej roślinności w Biebrzańskim Parku Narodowym.

W banku zachowano zasoby genowe 20 gatunków najcenniejszych chronionych i zagrożonych roślin Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zasoby te posłużą teraz do przywrócenia gatunku na stanowisku naturalnym. Pszczoły kluczowym elementem bioróżnorodności Śmierć pszczół pogarsza różnorodność biologiczną, a ekosystem staje się mniej stabilny. Owady te zapylają aż 90 proc. roślin nieuprawnych. To właśnie im zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Leśnicy realizowali projekt „Pszczoły wracają do lasu”, w ramach którego powstawały barcie, remizy, gdzie są sadzone rośliny specjalne dla pszczół. Aby w przy-

fot. Robert Ambroziewicz

Pamiętajmy o różnorodności

szłości zapewnić tym owadom jak najlepsze warunki prowadzone były także badania. Powody spadku bioróżnorodności Obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności. Do najważniejszych czynników powodujących spa-

dek bioróżnorodności, wymienia się zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych, napływ obcych gatunków inwazyjnych, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska oraz nadmierna eksploatacja zasobów żywych. Co TY możesz zrobić dla ochrony bioróżnorodności:

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Miodowej i Piotrowskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

Numer księgi wieczystej Forma zbycia nieruchomości

GL1R/00032230/1

5.

Cena wywoławcza

60 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

2 sierpnia 2022r. godz. 13:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

7500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 26 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1-M1 (Tereny rolne-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest klasą bonitacyjną jako rola klasy IIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

4.

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Miodowej i ul. Piotrowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Piotrowskiej. Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 397/1 k.m. 3 obręb Miedonia o powierzchni 0,5896 ha

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz. pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

y Ogranicz konsumpcję. Kupuj produkty w takiej ilości, jaką jesteś w stanie wykorzystać y Wybieraj produkty lokalne i takie, których produkcja nie wywiera negatywnego wpływu na bioróżnorodność (np. unikaj oleju palmowego) y Nie przywoź z wakacji pamiątek wykonanych z roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (listę 34 tys. gatunków znajdziesz na stronie konwencji waszyngtońskiej - CITES) y Zrezygnuj z równo przystrzyżonego trawnika, na rzecz łąki kwietnej y Uprawiaj rodzime gatunki roślin - zwłaszcza te przyjazne owadom, ptakom, drobnym ssakom y Dbaj o stare drzewa oraz nasadzaj nowe y Jeśli dokarmiasz ptaki, rób to odpowiedzialnie. Nie karm ich chlebem! y Nie wprowadzaj do środowiska gatunków obcych y Rezygnuj z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku y Segreguj odpady y Oszczędzaj wodę i energię elektryczną y Zbieraj deszczówkę, którą możesz wykorzystać np. do nawadniania ogrodu y Podziel się powyższymi wskazówkami z innymi

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.


Powiatowy Informator dla Seniora « 5

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Drogi seniorze w powiecie masz Nieodpłatna pomoc prawna możliwość załatwienia swoich spraw Kontakt Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz Kontakt telefoniczny: telefon: 32 45 97 300, fax: 32 415 87 36

Wydział Komunikacji i Transportu: tel: 32 45 97 398 Przyjmowanie wniosków o rejestracje pojazdów odbywa się w: • poniedziałek, środa w godzinach od 8:00 do 15:00; • wtorek w godzinach od 8:00 do 16:30; • czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00; • piątek w godzinach od 8:00 do 13:30. Pozostałe sprawy związane z ewidencją pojazdów, wydawaniem stałych dowodów rejestracyjnych oraz prawami jazdy w tym rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb: • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:15; • wtorek w godzinach od 8:00 do 16:45; • piątek w godzinach od 8:00 do 13:45. Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Wszczęcie postępowania w zakresie ochrony praw konsumentów tel. (32) 45 97 322, (32) 45 97 300, fax. (32) 415 87 36 e-mail: rzecznikkonsumenta@ powiatraciborski.pl Przyjmowanie stron: • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30; • wtorek w godzinach od 12:00 do 17:00; • piątek w godzinach od 7:30 do 14:00. Referat Architektury i Budownictwa tel: 32 45 97 353, e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl • Pozwolenie na rozbiórkę • Zaświadczenie o samodzielności lokali lub do ksiąg wieczystych Biuro Rzeczy Znalezionych tel: 32 45 97 300 • Przekazanie / odebranie rzeczy znalezionej

Wydział Geodezji tel: 32 45 97 356 • Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów • Zamówienie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków • Zatwierdzenie klasyfikacji gruntów • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych • Zgłoszenie pracy geodezyjnej Referat Gospodarki Nieruchomościami tel: 32 45 97 330 nieruchomosci@powiatraciborski.pl • Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa • Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa • Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa • Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu • Oddawanie nieruchomości stanowiących własność powiatu raciborskiego lub skarbu państwa w trwały zarząd • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności • Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów obciążających nieruchomość

Adresy e-mail starostwa powiatowego: bok@powiatraciborski.pl Starostwo Powiatowe w Raciborzu pracuje: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. • Wywłaszczanie nieruchomości • Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz skarbu państwa i innych wpisów obciążających nieruchomość Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel: 32 45 97 336 • e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego objęcie bądź nie objęcie nieruchomości uproszczonym planem urządzania lub decyzją inwentaryzacyjną • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej • Wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny • Wydanie / wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Referat Spraw Społecznych: tel. (32) 45 97 348, fax (32) 415 12 12 e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl • Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Punkt Kasowy Starostwa Powiatowego Seniorze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu w budynku B (duży budynek) znajduje się Punkt Kasowy gdzie możesz opłacić swoje rachunki. Czynny: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. Przerwa od 12:00-12:30 Możliwość płacenia kartą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) Racibór z - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 2) Pietrowice Wielkie - Centrum S p o ł e c z n o - Ku l t u r a l n e , ul. 1 Maja 8B, 3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9. Harmonogram - dni/godziny 1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu: - poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-12.00 - wtorek: 12.00 - 16.00 W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów. 2) Centrum Społeczno - Kulturalne w Pietrowicach Wielkich: - poniedziałek, środa: 14.0018.00, - wtorek: 12.00 -16.00, - czwartek, piątek: 10.00 - 14.00. 3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach: - poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00 - czwartek: 08.00 - 12.00. Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych. 4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00. Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez adwokatów - doradców obywatelskich. Uprawnieni: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatna mediacją odbywają się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem: 32 45 97 324 Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: npp@powiatraciborski.pl. Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, które składa się w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem - u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej pomocy, a w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest zobowiązana do przekazania oryginału lub kopii oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przed terminem udzielenia pomocy prawnej za pośrednictwem: - faksu 32 415 87 36, lub - w wersji elektronicznej na adres mailowy npp@powiatraciborski.pl, lub - listownie na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, lub - za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upo-

ważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na specjalistyczną poradę prawną niezależnie od miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Aktualna lista dyżurów specjalistycznych znajduje się pod adresem: https://np.ms.gov.pl/ aktualnosci/Komunikat,54. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


6 » Powiatowy Informator dla Seniora

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, 2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub

wniosku o przeprowadzenie mediacji, 3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 4) przeprowadzenie mediacji, 5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkt Obsługi Klienta OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 w budynku B na pierwszym piętrze pokój nr 115, tel: 32 200 40 55 Czynny: • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od

7:30 do 15:30; • we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00. Tam załatwisz: - kartę EKUZ - uzyskasz informację dot.

Leczenia na NFZ - informacje dot. Ubezpieczenia zdrowotnego - informacje na temat środków ortopedycznych - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (przyjmowanie dokumentów)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Raciborzu Adres: ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 21 01, 32 415 21 02, Godziny obsługi klientów: • poniedziałek, środa, czwartek 8.30 – 15.00 • wtorek 8.30 – 17.00 • piątek 7.30 – 14.00 Kontakt osobisty z pracownikami Zespołu możliwy jest w sprawach absolutnie tego wymagających tj.: - odbioru wydanej legitymacji, - złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej,

- odbioru wydanej karty parkingowej. W pozostałych sprawach wnioski oraz dokumentację należy przesyłać pocztą na adres Zespołu lub wrzucać do skrzynki podawczej udostępnionej przy wejściu do Zespołu. Załatwisz tam: - Oświadczenie o miejscu stałego pobytu - Wniosek o wydanie karty parkingowej - Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełno-

sprawności - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję - Zaświadczenie o stanie zdrowia Przed wejściem do Zespołu udostępnione są dla klientów druki wniosków. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu ul. Klasztorna 9, 47-400 Racibórz, tel: 32 415 24 71, e-mail: cs.raciborz@gmail.com

Rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Kolejne 20 mln. dla Powiatu Raciborskiego

Konkursu Matematyczno Przyrodniczego EKOMAT 18.05.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu odbyła się już XVI edycja konkursu EKOMAT. Konkurs po raz kolejny objęty był patronatem Starosty Raciborskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, propagowanie treści ekologicznych, zainteresowanie uczniów uzdolnionych matematycznie środowiskiem przyrodniczym miasta Raciborza i okolic, uświadamianie o zagrożeniach środowiska

przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. W konkursie wzięło udział 6 dwuosobowych drużyn. Uczniowie pracowali wspólnie. Rozwiązywali test, który składał się z części matematycznej oraz przyrodniczej. Oczekując na wyniki konkursu, uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną dotyczącą osobliwości przyrodniczych Raciborza i okolic oraz zagrożeń dla środowiska. Powiat Raciborski ufundo-

wał bony książkowe dla laureatów oraz ekologiczne zestawy promujące powiat raciborski dla wszystkich uczestników. Nagrody wręczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu Pani Ewa Lewandowska – Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego, Pani Barbara Kostka – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu Pan Mariusz Kaleta.

W siedzibie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego starosta Grzegorz Swoboda wraz z członkinią zarządu Ewą Lewandowską oraz skarbnikiem powiatu Romanem Nowakiem podpisali nowe umowy na operację scalania gruntów, na łączną kwotę 20 mln. Dzięki staraniom starosty raciborskiego pozyskano środki z programu przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji typu “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje zwią-

zane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020. Umowy dotyczą obrębów: 1. Pawłów i Żerdziny w gm. Pietrowice Wielkie – koszt operacji 9 787 206,44 zł, powierzchnia gruntów objętych scalaniem – 846,8606 ha, planowany termin zakończenia operacji do czerwca 2025 r. 2. Gródczanki w gm. Pietrowice Wielkie – koszt operacji 4 239 739,08 zł, powierzchnia gruntów

objętych scalaniem – 382,4638 ha, planowany termin zakończenia operacji do czerwca 2025 r. 3.Owsiszcze i Nowa Wioska w gm. Krzyżanowice - koszt operacji 6 098 369,43 zł, powierzchnia gruntów objętych scalaniem – 533,7396 ha, planowany termin zakończenia operacji do czerwca 2025 r. W efekcie scalania poprawie ulegają: - drogi transportu rolnego, - ścieżki rowerowe, - rowy i przepusty.


Powiatowy Informator dla Seniora « 7

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Powiatowe obchody Dnia

Strażaka świętowano

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W piątkowe przedpołudnie 27 maja 2022 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ich rodzin oraz emerytów, która odprawiona została w kaplicy zamkowej św. Tomasza Becketa . Następnie na dziedzińcu odbył się uroczysty apel. W trakcie uroczystości wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa, dyplomy komendanta głównego państwowej straży pożarnej i awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów i podoficerów W uroczystości wzięli udział m. in.: senator Ewa Gawęda, st. bryg. Mirosław Synowiec - zastępca Śląskiego Komendant

Wojewódzkiego PSP, Starosta Raciborski - Grzegorz Swoboda, Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu - Krystyna Niklewicz, władze samorządowe miejskie i gminne, szefowie służb, dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP oraz prezesi jednostek OSP, a także przedstawiciele duchowieństwa. W trakcie wydarzenia wręczono także nagrody dla laureatów VI Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Dzielni Strażacy”, zorganizowanego przez Przedszkole nr 15 w Raciborzu, przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Na zakończenie dzieci wystąpiły z krótkim programem artystycznym.

Powiatowy Dzień Dziecka na Zamku Piastowskim w Raciborzu za nami! Powiat Raciborski, Zamek Piastowski w Raciborzu/Powiat Raciborski, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu im. Marii Grzegorzewskiej, Eko-Okna S.A., Fundacja „Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara”, ITALPIZZA, Firma Budowlana Adamietz Sp. z o.o., Firma Transportowa Migrex sp z o.o. oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zaprosili we wtorek 31 maja 2022 r. na Zamek Piastowski w Raciborzu na Powiatowy Dzień Dziecka. Na zamkowym dziedzińcu było gwarno, radośnie, wesoło, ale przede wszystkim bardzo smacznie, a to za sprawą pizzy, która dotarła do Raciborza w ilości 10 000 szt., rodem ze słonecznej Italii. W godzinach od 10:00 do 18:00 w dawnej piastowskiej siedzibie odbyły się dwa duże wydarzenia. Pierwsze z nich to Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka , natomiast drugie wydarzenie to pyszna, darmowa pizza, dla wszystkich dzieci z całego powiatu raciborskiego. Oprócz pizzy, na naszych milusińskich czekało jeszcze wiele innych atrakcji, przygotowanych z oka-

zji Dnia Dziecka. Były to m. in.: dmuchaniec, fotobudka, wata cukrowa oraz lody. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Grzegorz Swoboda - Starosta Raciborski Powiat Raciborski, Ewa Lewandowska Etatowy Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego, Andrzej Chroboczek - Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego, Beata Bańczyk - Sekretarz Powiatu Raciborskiego, Adrian Plura - Przewodniczący Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, Agata Tańska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zamku Piastowskiego w Raciborzu Krystyna Niklewicz – Dyrektor , dr Marcin Kunicki - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz Małgorzata Bonk - wicedyrektor w ZSOMS w Raciborzu. Serdeczne słowa podziękowania składamy Dyrektorowi - Jackowi Kąskowi, uczniom i ich opiekunom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu za pomoc przy krojeniu oraz dystrybucji pizzy. Partnerami wydarzenia byli: MACHURA

Gorąca pizza z Zamku Piastowskiego w ramach wczorajszych obchodów „Powiatowego Dnia Dziecka” dotarła również do najmłodszych, którzy nie mieli możliwości pojawić się na dziedzińcu. Opakowania przysmaków włoskiego pochodzenia oraz inne słodkości do Placówki Opie-

kuńczo-Wychowawczej w Raciborzu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” oraz do placówki w Pogrzebieniu, prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zawieźli członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wraz z radnymi powiatowymi.

ARTUR - Piekarnia i sklep ogólnospożywczy, Stanisław i Henryka Ośliźlok - Zakład Masarski, „Alfred” Piekarnia Alfred Chrobak i S-ka - Racibórz, Kołek G. Piekarnia. Produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych, Piekarnia - Cukiernia „Śliwka” A. Zemelka, Mieszko S.A., Cukiernia & Piekarnia Anida i Adam Markiewka, Stowarzyszenie „Promyczek Nadziei” - SOSWNiS, Rada Rodziców - SOSWNiS, Siwek Mariusz Piekarnia – Rudyszwałd, Wędzarnia MjM oraz MADAG - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Misja Humanitarna ITALPIZZA zakończyła się 22 maja. W porozumieniu z Ambasadą Ukrainy we Włoszech, 30 marca z Modeny wyjechał konwój pojazdów z kontyngentem złożonym z wolontariuszy z firmy i wolontariuszy Pomocy Publicznej, aby założyć autonomiczną bazę pod pierwszym ośrodkiem recepcyjnym uchodźców ukraińskich w polskim mieście Przemyśl, 10 km od granicy ukraińskiej na drodze do Lwowa. Działanie polegało na pieczeniu i dostarczaniu bezpłatnych dań gotowych (pizz) w strefie żywieniowej wszystkim uchodźcom i operatorom ośrodka, a także realizo-

waniu dostawy bezpośrednio na terenie ośrodka dla tych, którzy nie mogą wyjść. Obóz pełnił również funkcję HUB-u dystrybucji pizzy dla innych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski i Ukrainy. Misja przewidziała również realizację służb ratunkowych specjalną karetką terenową oraz przewóz osób niepełnosprawnych specjalnym minibusem. Wreszcie transport części uchodźców do Włoch. - Jedyni Polacy, którzy brali udział w projekcie to pracownicy kornickiej firmy Eko Okna S.A., a tym samym wolontariusze Fundacji z Kornic - „Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara”. Dzięki ich zaangażowaniu ITALPIZZA sfinansował pizzę dla dzieci z naszego powiatu, naszych gości z Ukrainy i pobliskich miast. Chcieliśmy, aby darmową, zamkową pizzę otrzymały wszystkie chętne dzieci. Chcieliśmy, aby poprzez ten piękny włoski projekt, który wykarmił potrzebujących w Przemyślu, otrzymał nowe życie w naszych polskich miastach - powiedziała Małgorzata Siwochowicz z Fundacji „Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara”


8 » Powiatowy Informator dla Seniora

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Korzystne zmiany w Wydziale Fundusz Inwestycji Strategicznych

Komunikacji i Transportu Sukcesywne wprowadzanie praktycznych rozwiązań na rzecz przyjemniejszego, szybszego i bardziej komfortowego korzystania z usług Starostwa Powiatowego w Raciborzu to jeden z naszych priorytetowych celów. Jako, że Wydział Komunikacji i Transportu (parter czerwonego, głównego budynku Starostwa) z racji swojego wielozakresowego obszaru zadań i regularnego oraz bliskiego kontaktu z mieszkańcami wymaga szczególnego podejścia, wdrożyliśmy kolejne zmiany, które mają poprawić funkcjonowanie i podnieść poziom zadowolenia klientów. Co się zmienia? Krótszy czas oczekiwania i ułatwienia w dostępie do usług. 1. Chcąc zarejestrować pojazd konieczne jest umówienie terminu wizyty w wybranej przez siebie formie: - internetowo na stronie https://rezerwacje.powiatraciborski.pl/(konieczne zalogowanie) - telefonicznie 32 4597311 lub 32 4597398 - osobiście pozostawiając wniosek z kompletem dokumentów w Sekretariacie, w pokoju nr 4 (dokumenty wraz z tablicami można odebrać po telefonicznym powiadomieniu, po 2-3 dniach roboczych). 2. Wszystkie pozostałe sprawy można załatwić na miejscu bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. To oznacza, że na bieżąco można zgłaszać zbycie/ nabycie pojazdu, wyrejestrować pojazd, wpisać gaz/hak, wymienić

i odebrać dowód rejestracyjny lub wtórnik tablicy rejestracyjenej po pobraniu biletu z biletomatu. 3. Brak opłaty manipulacyjnej przy korzystaniu z terminali płatniczych (dotychczas PWPW pobierało 2 złote). W związku z tym, nie tylko oszczędzamy, ale płacąc kartą unikamy oczekiwania w kolejce do kasy. 4. Dowód rejestracyjny wciąż aktualny. Od 12 lipca wydawane będą nowe wzory dowodów rejestracyjnych, jednak zaznaczamy, że dotychczasowe dowody rejestracyjne nie tracą ważności, więc ich wymiana nie jest konieczna. Mamy nadzieję, że nowe udogodnienia spowodują, że załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu będzie łatwiejsze, a wizyty przyjemniejsze. Dokładamy wszelkich starań, by jakość tych oraz innych powiatowych usług oceniali Państwo coraz wyżej, a ich poziom spełniał najwyższe standardy. Ulotka instruktażowa do pobrania na stronie www.powiatraciborski.pl. Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu wraz z dokumentem przenoszącym własność (np. kopią umowy kupna-sprzedaży, darowizny, faktury VAT) należy złożyć w ciągu 60-ciu dni a najwygodniejszym na to sposobem są: platforma epuap na stronie https://epuap.gov.pl/, elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca na stronie https:// esp.pwpw.pl/.

Powiat raciborski czekają kolejne nowe inwestycje! Udało się pozyskać ponad 107 mln w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych! 06.06.2022 r., na Zamku Piastowskim w Raciborzu odby-

ło się spotkanie nt. inwestycji w powiecie raciborskim. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz z włodarzami gmin.

Powiat raciborski

na pierwszym miejscu!

Wczoraj podczas tegorocznego XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Mikołajkach Starosta Raciborski - Grzegorz Swoboda odebrał nagrodę w kategorii ,,Powiaty do 120 tys. mieszkańców''. POWIAT RACIBORSKI zdobył 1 MIEJSCE, a tym samym honorowy tytuł „DOBRY POLSKI SAMORZĄD 2021”. W tym samym plebiscycie POWIAT RACIBORSKI został

„MISTRZEM WŚRÓD SAMORZĄDOWYCH LIDERÓW", otrzymując specjalne wyróżnienie ,,SUPER POWIAT 2021’’, co świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a także poprawie warunków i jakości życia wspólnoty mieszkańców zamieszkującej powiat raciborski. W ubiegłym roku Powiat Raciborski również odniósł sukces zajmując 4 miejsce!

Udział Pensjonariuszy Powiatowego DPS-u Złota Jesień w Spartakiadzie! II Mażoretkowy Zawrót Głowy za nami Mieszkańcy „Złotej Jesieni” wzięli udział w Spartakiadzie organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach. Rozgrywki sportowe wróciły do DPS-ów po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Trójka zawodników uczestniczyła w grach i zabawach, godnie reprezentując nasz Dom. Strzały na bramkę, bieg slalomem czy rzut piłką lekarską to tylko niektóre z konkurencji z jakimi przyszło zmierzyć się naszym seniorom. Rywalizacja nie była łatwa. Do pokonania było dziewięć doskonałych drużyn. Seniorzy zjechali do Gliwic z różnych zakątków województwa śląskiego. Nasi mieszkańcy dużo czasu spędzili na przygotowaniach do

spartakiady i dzielnie walczyli w konkurencjach. Za co im serdecznie dziękujemy. Zwycięzcami tegorocznego turnieju został Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach. Wśród wielu nagród jakie otrzymali gracze, najważniejszym trofeum jest puchar, który jak w rozgrywkach FIFA wędruje do zwycięskiego miasta i to oni zorganizują kolejną spartakiadę. Mobilizacja sportowa, dobra zabawa oraz integracja społeczna seniorów to główne założenie tej imprezy, organizowanej na Śląsku od wielu lat. Z uśmiechem na ustach oraz hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” spotkamy się w Wiśniczach w 2023 roku.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”, Powiat Raciborski, Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Związek Sportowy Mażoretek zaprosili w sobotę 11 czerwca 2022 r. na dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu na II Mażoretkowy Zawrót Głowy. Zapraszamy do obejrzenia obszernego fotoreportażu. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości oraz uczestników przez dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu - Krystynę Niklewicz. W wydarzeniu uczestniczyli m. in.: Wiceminister Spra-

wiedliwości - Michał Woś oraz Starosta Raciborski - Grzegorz Swoboda. Na Zamku Piastowskim było gwarno, radośnie, wesoło, ale przede wszystkim bardzo kolorowo, a to za sprawą Mażoretek, których to do Raciborza dotarło blisko 1 000. Dla uczestników przewidziane były pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Wraz z rozpoczętym już sezonem letnio turystycznym powiat raciborski serdecznie zaprasza do udziału w kolejnych wydarzeniach odbywających się na dziedzińcu zamkowym!


Aktualności « 9

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU Usługi minikoparka Usługi minikoparka wykop pod gaz/prad/kanalizacje/drenaż/wywiert fi 200mm 1.2m pod taras słupy reklamy. Usluga: Wykop, Wykop+zasyp, Wykop+ułożenie +zasyp, Wszystkie prace ziemne. Zapraszam. tel. kom.: 513 944 885. e-mail: krzysiu86jaskowski@gmail.com

MOTORYZACJA AUTO-ZŁOM SRC.TEL.501-525-515 ZŁOMOWANIE KASACJA24 SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU, PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.500-714-151 . tel.: 788-971-788. tel. kom.: 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

REKLAMA

e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Pracownik z uprawnieniami na wózek widłowy Przyjmiemy pracownika z uprawnieniami na wózek widłowy. Praca w Raciborzu. CV można składać osobiście w siedzibie firmy na ul. Piaskowej 11 w Raciborzu lub wysłać na adres mailowy. Kontakt telefoniczny 32 415 96 65. e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Doradca klienta - Telemarketer Zatrudnię osobę do bankowej placówki partnerskiej w Raciborzu na stanowisku Doradcy Klienta.Oferuję pracę w zespole o dużym doświadczeniu w bankowości,gdzie jest możliwość przyswojenia,jak i efektywnego wdrożenia w codziennej pracy wiedzy z zakresu bankowości,umiejętności sprzedaży usług i produktów bankowych.Zapraszam osoby komunikatywne,potrafiące aktywnie pozyskiwać klientów. tel. kom.: 607515715. e-mail: mamfinanse@wp.pl.

Stylistka paznokci - Praca lub staż Zatrudnimy doświadczonych stylistów paznokci na umowę o pracę lub osoby początkujące na staż. Oferujemy przyjemną pracę w renomowanym salonie LA ÉLIA Premium Beauty w Raciborzu. - piękne, eleganckie wnętrza - Miły, pomocny zespół - unikalna, przyjazna atmosfera - wysoki standard sprzętów i kosmetyków - sterylność - atrakcyjne wynagrodzenie - wiele szkoleń - możliwość ro. tel. kom.: 600257044. e-mail: laelia@laelia.pl. www.Laelia.pl.

INNE POŻYCZKI- SZYBKO Z KOMORNIKIEM 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 AUTO-SKUP-TEL.501-525-515 RACIBÓRZ I CAŁY POWIAT SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU,PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.788-971-788. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autodemont.pl.

REKLAMA

REKLAMA

PRACA Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56; PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601) Pracownik fizyczny Przedsiębiorstwo Majnusz zatrudni pracownika do prostej pracy fizycznej. Stała praca na hali w Raciborzu. CV można składać osobiście w siedzibie firmy na ul. Piaskowej 11 w Raciborzu lub wysłać na adres mailowy. Kontakt telefoniczny pod numerem 32 415 96 65.. tel. kom.: 32 415 96 65. OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip. nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. sprzedaży: nieruchomość obrębu Nędza i działki nr: 899/6, 899/7, 899/13, 899/26, 899/27, 899/24, 900/46, 899/28, 900/49. 2. użyczenia: działka nr 1270/2 obrębu Nędza o pow.0,0330 ha. 3. dzierżawy: działka nr 174 obrębu Łęg o pow.0,0328 ha.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA


10 » Rozrywka

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com - dawni członkowie Grupy Śpiewaczej SUDARYNJA W YDARZENIE REALIZOWANE JEST W RAMACH FESTIWALU GÓRNEJ ODRY

26 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 20.00 PRZYSTAŃ MIEJSKA - NOC KUPAŁY

30 CZERWCA (CZWARTEK) GODZ. 18.00 SALONIK RCK RDK (IP.) , UL. CHOPINA 21 ,, BYLE DELEJ, DALEJ I DALEJ ...” - JUBILEUSZ 10-LECIA CHÓRU VIVO

Koncert pt. "Byle dalej, dalej i dalej..." będzie podsumowaniem dotychczasowej działalności zespołu, a w repertuarze znajdą się ich ulubione utwory, zarówno z zakresu muzyki chóralnej, ludowej, jak i, tak lubianej przez chórzystki i odbiorców, poezji śpiewanej. Gościem specjalnym, który urozmaici koncert, będą UkuFrelki. Chór żeński VIVO powstał w 2010 r. przy Raciborskim Centrum Kultury, założony przez Agnieszkę Patalong, dyrygentkę zespołu. Skupia kobiety w różnym wieku i o różnej profesji, które łączy ogromna pasja – miłość do śpiewania, chęć uczenia się nowych rzeczy, odwaga do podejmowania zmian i porzucania starych przyzwyczajeń. Wstęp wolny.

Noc Kupały to słowiańskie święto, które przypada na najkrótszą noc w roku. Najczęściej mylone jest z nocą świętojańską, a nazywane jest głównie kupalnocką, sobótką i palinocką. Czym jest Noc Kupały? Dowiemy się 26 czerwca od godz. 20.00 na przystani miejskiej nad Odrą . W programie m.in. : - pieśni kupalne i miłosne - tańce w kręgu połączone z nauką A to wszystko w scenerii ognia i wody poprowadzą : - Instruktorzy RCK - Grupa taneczna MARE - Drengowie znad Górnej Odry - Teatraedr

LATO W MIEŚCIE Raciborskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych zajęciach w ramach ,,Lato w mieście’’. W programie m.in. : warsztaty taneczne, szycia ręcznego ekozabawka, ArtZabawy – warsztaty z kolażu i malarstwa intuicyjnego, zaprojektuj swoje ubrania – tworzymy koszulkę, tworzymy obraz – warsztat z monotypii, malowanie na szkle, EkoSztuka – tworzenie roślinnych obrazów, warsztaty bębniarskie, wspólne nocowanie w namiotach, warsztaty rzeźby w glinie, warsztaty mozaiki, malowania porcelany, wycieczka do Funzeum - muzeum światła i kolorów w Gliwicach, NA DWORZE W OBORZE Zapisy przyjmowane są do 30 czerwca w RCK RDK przy ul. Chopina 21 lub pod numerem telefonu 32 412 32 40.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

REKLAMA


Rozrywka « 11

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30 OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Kwiatowej

REKLAMA

REKLAMA

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Kwiatowej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Kwiatowej za pośrednictwem dróg gruntowych, działek drogowych stanowiących własność Gminy Racibórz.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 344/2 k.m. 2 obręb Miedonia o powierzchni 0,5658 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00007949/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

67 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

4 sierpnia 2022r. godz. 11:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

6700,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1-M1 (Tereny rolne-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest klasą bonitacyjną jako rola klasy II. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz. pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

REKLAMA


12 » Aktualności

Piątek | 24 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Jury 62. konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2021 przyznało nagrody i wyróżnienia. Wśród laureatów znalazła się książka Grzyby polskich lasów wydana przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Grzyby polskich lasów

wśród najpiękniejszych polskich książek 2021 r. 106 firm wydawniczych, które nadesłały 203 tytuły opracowane przez twórców mieszkających w Polsce. Nagrodzone i wyróżnione w dziewięciu kategoriach książki wezmą udział w międzynarodowych wydarzeniach: konkursie Best Book Design from all over the World w Lipsku oraz w wysta-

wie Buchkunst International odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie. Konkurs na najpiękniejszą książkę roku to najstarszy tego typu konkurs w Polsce. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

fot. Lasy Państwowe/ Martyna Majda

Autorką projektu graficznego jest Marta Krzemień-Ojak. Publikacja została wyróżniona w kategorii: Książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone, podczas tegorocznych Targów Książki w Warszawie. W konkursie wzięło udział OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5, OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i KW

Forma zbycia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP

Cena wywoławcza [zł]

Wadium [zł]

Termin i miejsce przetargu

899/6 obrębu Nędza o pow. 0,0850 ha (k.m.3) Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana GL1R/00028897/3 w ewidencji gruntów jako RVI. Przez działkę przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Działka porośnięta samosiewem

Przetarg ustny nieograniczony

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

85.000,00 +23% VAT

8.500,00

18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 8;00

899/7 obrębu Nędza o pow. 0,0827 ha (k.m.3) Działka niezabudowana, położona GL1R/00028897/3 w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Działka porośnięta samosiewem.

Przetarg ustny nieograniczony

899/24 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00028897/3 Działka 899/24 niezabudowana, 900/46 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00027266/4 położona w Nędzy przy ul. Dębowej, o łącznej pow. 0,0737 ha opisana w ewidencji gruntów jako RVI oraz ŁV. Działka 900/46 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako PsV oraz PsVI. Działka porośnięta samosiewem.

Przetarg ustny nieograniczony

899/28 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0897 ha GL1R/00028897/3 900/49 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0009 ha 0GL1R/00027266/4 o łącznej pow. 0,0906 ha

Działka 899/28 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako ŁV i RV. Działka 900/49 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako PsV.

Przetarg ustny nieograniczony

899/27 obrębu Nędza o pow. 0,0807 ha (k.m.3) Działka niezabudowana, położona GL1R/00028897/3 w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Działka porośnięta samosiewem.

Przetarg ustny nieograniczony

899/26 obrębu Nędza o pow. 0,0746 ha (k.m.3) Działka niezabudowana, położona GL1R/00028897/3 w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Działka porośnięta samosiewem.

Przetarg ustny nieograniczony

899/13 obrębu Nędza o pow. 0,0838 ha (k.m.3) Działka niezabudowana, położona GL1R/00028897/3 w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Działka porośnięta samosiewem.

Przetarg ustny nieograniczony

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Położenie i opis nieruchomości

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Teren: zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

82.700,00 +23% VAT

73.700,00 +23% VAT

90.600,00 +23% VAT

80.700,00 +23% VAT

74.600,00 +23% VAT

83.800,00 +23% VAT

do dnia 12.08.2022

8.300,00 do dnia 12.08.2022 7.400,00 do dnia 12.08.2022

9.600,00 do dnia 12.08.2022

8.700,00 do dnia 12.08.2022 7.500,00 do dnia 12.08.2022 8.400,00 do dnia 12.08.2022

18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 8:30 18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 9:00

18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 9:30

18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10:00 18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10:30 18.08.2022 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi na mienie gminne, w prasie o zasięgu powiatowym, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane teleadresowe, pod którymi można Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480. uzyskać szczegółowe informacje dotyczą- Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 20.06.2022 r. ce przetargu