Nasz Racibórz 24-2022 [688]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 17 czerwca 2022 Rok XV, nr 24 (688) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Racibórz » W katedrze wrocławskiej, 11.06., odbyła się beatyfikacja 10 sióstr elżbietanek zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. Wśród nich jest siostra M. Melusja (Marta) Rybka, urodzona w 1905 r. w Pawłowie koło Raciborza jako córka Nicolausa i Victorii z domu Kurek. Do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wstąpiła w 1927 r., a w 1934 złożyła śluby wieczyste. Przez cały czas posługiwała w Nysie (zgromadzenie ma do dziś klasztor w Raciborzu przy kościele pw. św. Mikołaja), pracując m.in. w zakonnym ogrodzie, piekarni oraz wykonując podstawowe prace domowe.

Beatyfikacja siostry Marty Rybki z Pawłowa Zginęła tragicznie od strzału w głowę 24 marca 1945 r. Zastrzelił ją sowiecki żołnierz po tym jak chroniła przed gwałtem młodą uczennicę klasztornej szkoły. Jej ciało w kałuży krwi znaleziono trzy dni później w wypalonym budynku zakonu. Pożar zatrzymał się na pokoju s. Marty. Jej ciało przeniesiono do ogrodu Domu św. Elżbiety, gdzie zostały pochowane obok zwłok siostry Sapientii i siostry Felicitas w zbiorowej mogile przyklasztornej przy ul. Słowiańskiej, na której później umieszczono tablicę pamiątkową na krzyżu nagrobnym.

fot. Hubert Jokiel

Racibórz » Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Siostra Marta to druga osoba błogosławiona z ziemi raciborskiej. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, w gronie 108 męczenników, papież Jan Paweł II beatyfikował ks. dr. Emila Szramka z Tworkowa. Trwa proces beatyfikacyjny siostry Marii Dulcissimy Hoffmann - Marianki z klasztoru w Raciborzu-Brzeziu oraz świątobliwej Eufemii (Ofki) Piastówny, dominikanki z klasztoru pw. Św. Ducha w Raciborzu. (w)

Racibórz » Ekipa raciborskiego zakładu, która na tor do Miedoni przyjechała starym żukiem, "wykręciła" świetny czas w bojówce i zgarnęła Puchar Prezydenta. Tajemnicą sukcesu było samborowickie zaplecze. Na wideo wszystkie bojówki.

Henkel wygrał miejskie zawody sportowo-pożarnicze.

O krok przed Sudołem W składzie Henkla znaleźli się druhowie z mistrzowskiej drużyny w gminie Pietrowice Wielkie, czyli OSP Samborowice. Sport strażacki w tej wsi jest równie popularny co hokej

w Kanadzie, a samborowiccy druhowie to jak Lewandowski w składzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Węgiel do 1000 zł za tonę. Szczegóły rządowej pomocy

Rząd chce chronić gospodarstwa domowe przed narastającym wzrostem cen węgla, poprzez zapewnienie konkurencyjnej ceny na rynku. Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych 3 mld zł. Wzrost cen węgla wynika główREKLAMA

nie z ataku Rosji na Ukrainę. Jest to także rezultat zwiększonego zapotrzebowania na węgiel, począwszy od 2021 r., m.in. ze względu na ograniczoną dostępność i wysokie ceny gazu ziemnego na skutek działań rosyjskiego Gazpromu. Wyjątkowość obecnej sytuacji i trudna sytuacja na rynkach energetycznych powodują utrudnienia w nabywaniu węgla opałowego w kraju, w szczególności przez gospodarstwa domowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


2 » Aktualności

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Taka jest opinia radnego Marcina Ficy (Razem dla Raciborza). - Rowerzyści przejeżdżają w pełnym pędzie przez tę ulicę co jest bardzo niebez­ pieczne - ostrzega rajca i proponuje rozwiązanie.

Racibórz » Do zdarzenia doszło 10 czerwca około godziny 21.00 w Ciechowicach w gminie Nędza. Mężczyzna zdewastował mienie.

Henkel wygrał miejskie

Rowerzyści na Rudzkiej. 19-latek chciał przekupić zawody sportowo-pożarnicze Z tym problemem trzeba raciborskich policjantów się jakoś uporać!

fot. YT/Stop Cham

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- Zwracam się o zablokowanie możliwości przejazdu dla rowerów przez ulicę Rudzką przed mostem na kanale Ulga. Ścieżka obecnie prowadzi przez skrzyżowanie i jest ograniczona światłami. Rowerzyści przejeżdżają w pełnym pędzie przez tę ulicę co jest bardzo niebez­pieczne. Wiem, że w tym miejscu jest usytuowany wjazd dla służb na wał i jak międzywale, ale trzeba z tym problemem się jakoś uporać napisał rajca do prezydenta. - W sprawie przejazdu przez

ul. Rudzką na wysokości wałów przeciwpowodziowych informuję, iż z uwagi na to, że po obu stronach drogi znajdują się zjazdy nie ma możliwości zablokowania wjazdu rowerów na drogę. Z przepisów o ruchu drogowym wynika, iż każdy użytkownik włączający się do ruchu drogowego z drogi podporządkowanej winien ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze głównej - informuje prezydent Dariusz Polowy.

Szczegóły rządowej pomocy

W czerwcu 2022 r. zarejestrowanych było w domach jednorodzinnych ponad 1,7 mln kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne. Najważniejsze rozwiązania Odbiorcy indywidualni będą mogli kupić węgiel po cenie odpowiadającej jego średniej cenie z ostatniego roku. Węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego będzie mógł być sprzedawany po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Rozwiązanie to będzie możliwe, dzięki wprowadzeniu specjalnego mechanizmu rekompensat, którego beneficjentem będą gospodarstwa domowe mogące kupić węgiel w cenie niższej niż cena rynkowa. Firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po wymienionej cenie.

Podstawowym war unkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Węgiel będzie sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. W 2022 r. maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony. Rekompensaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego wyniesie 750 zł brutto. (gov) fot. arch. Tauron Wydobycie

Szarpał się i atakował mundurowych czym naruszył ich nietykalność cielesną. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu. Wówczas młody mężczyzna postanowił ich przekupić, próbując wręczyć 200 złotych łapówki. Nie reagował na pouczenia, że popełnia w ten sposób poważne przestępstwo. W efekcie 19-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie za zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenie oraz przestępstwo korupcyjne. Może mu za to grozić nawet do 8 lat więzienia.

Henkel przegrał z Sudołem w sztafecie, ale z nawiązką nadrobił w bojówce i coach Sudoła, Seidler Mateusz, musiał na koniec przyjąć kąpiel w strażackim basenie, z okazji sukcesu żeńskiej drużyny i na ochłodę po przegranej o włos z Henklem, która zamyka ambitnym raciborzanom drogę do jesiennych zawodów powiatowych. Samborowice, zasilając Henkla, najpewniej będą celować w złoto i srebro, a na przeszkodzie może im stanąć również ambitny Roszków, wczorajszy mistrz gminy Krzyżanowice. Wyniki: A (mężczyźni) 1. ZOSP Henkel 58,41/38,94 = 97,35

(kpp) OGŁOSZENIE

C (kobiety) 1. OSP Sudół 74,57/54,17 = 128,74 2. OSP Miedonia 72,46/72,49 = 144,95 CTIF chłopcy 1. OSP Markowice 1029,52 2. OSP Brzezie 989,24 3. OSP Miedonia 943 CTIF dziewczyny 1. OSP Brzezie 941,29 (waw)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Bojanowskiej

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Bojanowskiej

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Studzienna, w rejonie ul. Bojanowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Bojanowskiej, za pośrednictwem dróg gruntowych, złożonych z kompleksu działek drogowych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Studzienna, w rejonie ul. Bojanowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Bojanowskiej, za pośrednictwem dróg gruntowych, złożonych z kompleksu działek drogowych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 323/43 k.m. 5 obręb Studzienna o powierzchni 0,2590 ha,

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 35 k.m. 5 obręb Studzienna o powierzchni 0,4780 ha,

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00023882/0

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00023882/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

23 000 zł

5.

Cena wywoławcza

43 000 zł

Termin i miejsce przetargu

26 lipca 2022r. godz. 13:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

(w)

Węgiel do 1000 zł za tonę. DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- W piątek, 10 czerwca, około godziny 21:00 raciborscy mundurowi z prewencji zostali skierowani na interwencje do Ciechowic na ulicę Odrzańską. Na miejscu ustalili, że doszło do zniszczenia mienia. Zostały uszkodzone okna w mieszkaniu. Agresorem okazał się obecny na miejscu 19-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Mężczyzna był agresywny. Używał słów wulgarnych i znieważał policjantów.

2. OSP Sudół 55,13/42,30 = 97,43 3. OSP Miedonia 59,13/45,11 = 104,26 4. OSP Markowice 68,58/42,64 = 111,22 5. OSP Brzezie 66,46/64,08 = 130,54

6.

Termin i miejsce przetargu

26 lipca 2022r. godz. 11:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

7.

Wadium

2300 zł winno być uznane na rachunku gminy do 19 lipca 2022r..

7.

Wadium

4300 zł winno być uznane na rachunku gminy do 19 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków zbywany teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R IVa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r., działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny Rolne). W ewidencji gruntów i budynków teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola- RIIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl


WFOŚiGW « 3

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » 70 szkół z terenu województwa śląskiego otrzymało dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia’2022. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel blisko 2,8 mln zł – najwięcej w historii konkursu.

Konkurs Zielona Pracowania 2022 rozstrzygnięty Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających dofinansowanie, odbył się na Zamku w Ogrodzieńcu. W plenerowej gali udział wzięło ponad tysiąc osób – zaproszonych gości, przedstawicieli gmin i miast oraz zwycięskich szkół, ale przede wszystkim uczniów z całego województwa. - Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 129

zgłoszeń, z których wybranych zostało 70 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł. To już ósma edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, których powstanie pochłonęło ponad 16,5 mln zł. Wśród beneficjentów są: - Gmina Nędza Zielona Pracownia w SP w Nędzy - Laboratorium talentów 40 000,00 zł

- Gmina Racibórz Zielona Pracownia w SP nr 4 w Raciborzu - Kasprowy 39 090,00 zł Autorką projektu pracowni pn. „Kasprowy” jest Anna Wacławczyk. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach uczniowie SP 4 już po przerwie wakacyjnej wrócą do odmienionej pracowni z dostępem do nowoczesnych technologii ułatwiających poznawanie mikro i makroświata. Sala wyposażona zostanie m.in. w sprzęt multimedialny, mikroskopy wraz z preparatami, model człowieka naturalnej wielkości z odwzorowanymi narządami, teleskopy, zestawy z modelami atomów, zestawy do przeprowadzania doświadczeń fizyko-chemicznych oraz w przyrządy i urządzenia, takie jak: falownice, maszyny elektrostatyczne, czy wahadło i dysk Newtona. Sala zostanie dodatkowo wyremontowana i wyposażona w nowe meble. W efekcie tych działań uczniowie zyskają możliwość nauki w oparciu o doświadczenia i obserwacje. W pracowni planowane są zajęcia o tematyce ekologicznej oraz z przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, geografia, fizyka. Wychowawcy klas również będą mogli realizować w niej zajęcia godzin z wychowawcą o tematyce dotyczącej ochrony środowiska, dbania o zdrowie i higienę. Do pracowni będą zapraszani uczniowie klas młodszych I – III na zaję-

cia i warsztaty o tematyce ekologicznej oraz do skorzystania z zasobów multimedialnych. Zielona pracownia będzie miejscem, w którym odbywać będą się festiwale nauki, konkursy, warsztaty, pokazy, wystawy, spotkania z osobami i organizacjami zaangażowanymi w działania ekologiczne. Uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania będą mogli w aktywny sposób przygotowywać się do konkursów, tworzyć projekty edukacyjne oraz współtworzyć z nauczycielami ciekawe przyrodnicze zajęcia pozalekcyjne. - Mam nadzieję, że zaprojektowana zielona pracowania „KASPROWY” będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. W efekcie staną się młodymi ludźmi, którzy patrząc w sposób naukowy dostrzegą piękno świata przyrody i świadomie będą dbać o jego zachowanie, kierując się proekologicznymi wyborami i postawami – mówi autorka projektu Anna Wacławczyk. Oprócz wielu korzyści, płynących dla ucznia, pomoce dydaktyczne są również pomocne dla nauczyciela – zakupiony sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie i urozmaicenie procesu nauczania i wychowania, pogłębienie zainteresowania wśród uczniów omawianą tematyką

oraz na wzrost ich motywacji do nauki. Prace remontowe sali i zakup wyposażenia prowadzone będą w przerwie wakacyjnej, tak aby we wrześniu uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej

pracowni, korzystając z wszystkich jej zalet i możliwości. Nie są to pierwsze zielone pracownie w naszym powiecie. W zeszłym roku otwarto taką z Rudach z udziałem księżnej Yorku.

Racibórz » Już dawno tak gwarno i zabawnie nie było w Raciborskim Centrum Kultury, gdzie prawie 700 uczniów raciborskich szkół uczestniczyło w spektaklu interaktywnym „Środowisko ponad wszystko”.

- Do RCK zaprosiliśmy dzieci uczęszczające do klas 1-3, aby razem z profesjonalną grupą aktorów w kostiumach Pszczółki Maji, Pajęczycy Tekli oraz Konika Polnego Filipa nauczyły się w jaki sposób dbać o środowisko. W ramach spektaklu dzieci mogły poznać podstawowe pojęcia ekologiczne, wspólnie zaśpiewać ekologiczną piosenkę, rozwiązać krzyżówkę z przesłaniem, ale przede wszystkim

uczyły się jak dbać o środowisko w sposób praktyczny, poprzez uczestnictwo przedstawicieli publiczności w Eko slalomie recyklingowym oraz konkursie sortowania odpadów - informuje Urząd Miasta. Doping był niezwykle głośny i żywiołowy, bo też, i sił w płucach nasze dzieci mają mnóstwo, i niespożytą energię. Konkursy oraz zabawy cieszyły się takim powodzeniem, że nie bra-

kowało nam ochotników. Nasze dzieci całkiem nieźle radzą sobie z rozpoznawaniem kolorów pojemników i przypisanych do nich odpadów. W ferworze zabawy i rywalizacji śmieci nie zawsze trafiały do odpowiednich kontenerów, ale przy ich liczeniu publiczność idealnie wskazywała, gdzie idzie szkło, gdzie plastik, a gdzie papier. Spektakl organizowany był częścią kampanii informacyj-

no-edukacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – II etap inwestycji” a sam projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

fot. UM Racibórz

Środowisko ponad wszystko. 700 raciborzan na widowni


4 » Aktualności

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Staszica nr 25/2

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ zaprasza do rokowań na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Eichendorffa nr 11/17 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Eichendorffa nr 11/17 , III piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 65,34 m2, przynależna piwnica o powierzchni 17,31 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Staszica nr 25/2 I piętro, 1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 31,74 m2; przynależna piwnica o powierzchni 5,18 m2

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3304/146 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0714 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 1217/176 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0420 ha

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031049/8

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034113/9

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

1.

Położenie i opis nieruchomości

2. 3. 4.

Forma zbycia nieruchomości

Rokowania na sprzedaż mieszkania

4.

Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Forma zbycia nieruchomości

Cena wywoławcza do rokowań

nie niższa niż 150 000 zł

5.

Cena wywoławcza

110 000 zł

6.

Termin i miejsce rokowań

20 lipca 2022r. godz. 14:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

20 lipca 2022r. godz. 13:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Zaliczka

15 000 zł winna być uznana na rachunku gminy do 13 lipca 2022r.

7.

Wadium

11 000 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 13 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowanich

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowanich

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Londzina nr 9/3a lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Głowackiego nr 11/15 lp. 1.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Położenie i opis ul. Głowackiego nr 11/15 nieruchomości IV piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 44,16m2; przynależna piwnica o powierzchni 2,71 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00024958/1

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

155 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

20 lipca 2022r. godz. 12:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

15 500 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 13 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Działki oznaczone: nr 3421/255, nr 3423/255, nr 3426/145 i nr 3429/148 k. m. 4 Racibórz o powierzchni łącznej 0,1014 ha

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Kossaka nr 51/3 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ul. Londzina nr 9/3a parter - przyziemie, jedno pomieszczenie użytkowe i wc o powierzchni użytkowej 21,86 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Kossaka nr 51/3 I piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 48,30 m2; przynależna piwnica o powierzchni 3,10 m2

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 1456/12 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0202 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działki oznaczone: nr 706/78, nr 707/78 i nr 705/78 k. m. 11 Racibórz o powierzchni łącznej 0,4307 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031082/1

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00027969/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

66 000 zł

5.

Cena wywoławcza

175 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

27 lipca 2022r. godz. 12:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

27 lipca 2022r. godz. 11:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

6 600 ,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 20 lipca 2022r.

7.

Wadium

17 500 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 20 lipca 2022r. .

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego nr 6a/6 lp. 1.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Położenie i opis ul. Wojska Polskiego nr 6a/6 nieruchomości I piętro, 2 pomieszczenia użytkowe oraz wc z oddzielnym wejściem z klatki schodowej o powierzchni użytkowej 23,36 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 4275/47 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0777 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00036550/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu

5.

Cena wywoławcza

80 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

27 lipca 2022r. godz. 13:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 20 lipca 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


Ogłoszenia « 5

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU Usługi minikoparka Usługi minikoparka wykop pod gaz/prad/kanalizacje/drenaż/wywiert fi 200mm 1.2m pod taras słupy reklamy. Usluga: Wykop, Wykop+zasyp, Wykop+ułożenie +zasyp, Wszystkie prace ziemne. Zapraszam. tel. kom.: 513944885. e-mail: krzysiu86jaskowski@gmail.com

MOTORYZACJA AUTO-SKUP.SRC TEL.501-525-515 ZŁOMOWANIE KASACJA24 SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU,PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.500-714-151 . tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 SKUP AUT // ZŁOMOWANIE Racibórz Tel: 692-191-585 SKUP WSZYSTKICH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. Każdy rocznik - Każda marka - Każdy stan bez wyjątku. również ZŁOMOWANIE NAWET DO 1200ZŁ ZA TONĘ POJAZDU ! Dojazd do klienta - Posiadamy własny transport Płacimy gotówką do 20.000 złotych. Wystawiamy niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu. Zwrot niewykorzystanej składki OC. Cały powiat Raciborski i okolice. Wycena. tel.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.Raciborz@interia.pl. AUTO-ZŁOM SRC.TEL.501-525-515 ZŁOMOWANIE KASACJA24 SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU,PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.500-714-151 . tel.: 788-971-788. tel. kom.: 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. POMOC DROGOWA 24H.TEL.500-714-151 RACIBÓRZ 7D/365 POMOC DROGOWA WRO-TRANS SZYBKO SPRAWNIE BEZ MARUDZENIA NATYCHMIASTOWY DOJAZD KONKURENCYJNE CENY AUTO-LAREKLAMA

WETA DO 3,5 TONY TRANSPORT POJAZDÓW MASZYN ROLNICZYCH BUDOWLANYCH TAKŻE NIETYPOWE ZLECENIA SKUPUJEMY SAMOCHODY DO ZŁOMOWANIA WYSTAWIAMY DOKUMENTY URZĘDOWE DO WYREJESTROWANIA W URZĘDZIE WSZYSTKO NA MIEJSCU U KLIENTA PŁACIMY GOTÓWKĄ WYCENA OD RĘKI TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET TEL.500-714. tel.: 500-714-151. tel. kom.: 501-525-515. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

PRACA Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56; PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601) HR Project Manager z jęz. niemieckim/praca zdalna ZADANIA: - mailowa oraz telefoniczna obsługa Klienta niemieckojęzycznego - współpraca z działem rekrutacji - utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami APLIKUJ JEŚLI: - znasz język niemiecki w stopniu zaawansowanym (C1-C2), - masz DOŚWIADCZENIE w sprzedaży oraz obsłudze klienta najlepiej w branży HR oraz łatwość nawiązywania kontaktówtel. kom.: +48799950689. e-mail: info@sawi-personal.com. www.sawi-personal.com. Specjalista ds. rekrutacji/ Praca zdalna Zadania: • aktywne pozyskiwanie Kandydatów za pomocą Direct Search, bazy Kandydatów, social mediów, portali branżowych i innych źródeł, które uznasz za efektywne • weryfikacja kandydatów, przeprowadzanie telefonicznych rozmów rekrutacyjnych Wymagania: • doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych, bądź na podobnym stanowisku • komunikatywność, kreatywność • um. tel. kom.: +48799950689. e-mail: info@sawi-personal.com. www.sawi-personal.com. Pracownik działu technicznego i kontroli jakości Firma Pivexin Technology poszukuje kolejnych pracowników działu technicznego i kontroli jakości. Wymagane wykształcenie średnie techniczne, podstawowa wiedza techniczna i język angielski, zaangażowanie i dążenie do podnoszenia kwalifikacji. Młody wiek nie stanowi przeszkody w zatrudnieniu. Zachęcamy również absolwentów szkół średnich i studentów trybu zaocznego. Więcej na stroni. tel. kom.: 324123031. e-mail: rekrutacja@ pivexin-tech.pl. pivexin-tech.com. Pracownik działu sprzedaży Poszykujemy osobę do działu sprzedaży! Wymagania: - wykształcenie minimum średnie - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku - prawo jazdy kategorii B - chęć do uczenia się nowych rzeczy Oferujemy: - stabilne zatrudnienie na umowę o pracę - premię zależną od osiągniętych wyników tel.: 32 417 02 68. tel. kom.: 602298560. e-mail: atlatech@atlatech.pl. www.atlantis-pt.com. Pracownik fizyczny Przedsiębiorstwo Majnusz zatrudni pracownika do prostej pracy fizycznej. Stała praca na hali w Ra-

ciborzu. CV można składać osobiście w siedzibie firmy na ul. Piaskowej 11 w Raciborzu lub wysłać na adres mailowy . Kontakt telefoniczny pod numerem 32 415 96 65.. tel. kom.: 32 415 96 65. e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Pracownik z uprawnieniami na wózek widłowy Przyjmiemy pracownika z uprawnieniami na wózek widłowy. Praca w Raciborzu. CV można składać osobiście w siedzibie firmy na ul. Piaskowej 11 w Raciborzu lub wysłać na adres mailowy. Kontakt telefoniczny 32 415 96 65. e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Praca dla budowlańców w Austrii Zapraszamy do kontaktu stolarzy, elektryków, hydraulików, murarzy oraz cieśli szalunkowych oraz dachowych. Gwarantujemy: - austriacką umowę o pracę, - 2300-2500EUR na rękę/m, - każdy weekend w kraju . tel.: 538373894. e-mail: praca@csopole.pl. www.clubsilesius.pl. Praca na budowach w Niemczech Poszukujemy pracowników budowlanych w zawodach: - murarz - cieśla szalunkowy - pracownik robot ziemnych i drogowych - dekarz, cieśla konstrukcyjny - glazurnik - malarz budowlany - operator koparki, żurawia (stawka od 17,00 euro) - monter płyt karton gips Stawka 15,70 euro brutto za godzinę plus 28,00 euro netto dziennej diety. Częściowy zwrot kosztów podroży, zakwaterowanie gratis. . tel.: 0327460146. tel. kom.: 501501911. e-mail: rekrutacja@flexjob.pl. www.flexjob.pl.

ZDROWIE Pradela Verde Holistic Sp.z o.o. ul. Ocicka 167 PRADELA VERDE HOLISTIC rozpoczęła działalność. Gospodarka odpadami medycznymi, nadzory inwestorskie, inżynier kontraktu PUI INBUD E.PRADELA, STOMATOLOGIA lek.stom. E.PRADELA 501143959 FIZJOTERAPIA, ZABIEGI W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ mgr P.PRADELA 504167943, DIETETYKA mgr S. KANIA 694120761, PSYCHOTERAPIA/PSYCHOLOG mgr A.SOPEL 690306445, mgr A.ŁYCZKO-LEMPART 788006966.

INNE POŻYCZKI- SZYBKO Z KOMORNIKIEM 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA


6 » Rozrywka

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

30 CZERWCA (CZWARTEK) GODZ. 18.00 SALONIK RCK RDK (IP.) , UL. CHOPINA 21 ,,BYLE DELEJ, DALEJ I DALEJ...” - JUBILEUSZ 10-LECIA CHÓRU VIVO 26 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 20.00 PRZYSTAŃ KAJAKOWA NAD ODRĄ NOC KUPAŁY

Chór żeński VIVO powstał w 2010 r. przy Raciborskim Centrum Kultury, założony przez Agnieszkę Patalong, dyrygentkę zespołu. Skupia kobiety w różnym wieku i o różnej profesji, które łączy ogromna pasja – miłość do śpiewania, chęć uczenia się nowych rzeczy, odwaga do podejmowania zmian i porzucania starych przyzwyczajeń. W repertuarze zespołu

Noc Kupały to słowiańskie święto, które przypada na najkrótszą noc w roku. Najczęściej mylone jest z nocą świętojańską, a nazywane jest głównie kupalnocką, sobótką i palinocką. Czym jest Noc Kupały? Dowiemy się 26 czerwca od godz. 20.00 na przystani miejskiej nad Odrą . W programie m.in. : - pieśni kupalne i miłosne - tańce w kręgu połączone z nauką

znajdują się opracowania polskich pieśni ludowych, pieśni sakralne, utwory w językach obcych – włoskim, francuskim, czeskim, angielskim oraz poezja śpiewana. Wstęp wolny

LATO W MIEŚCIE Raciborskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych zajęciach w ramach ,,Lato w mieście’’. W programie m.in. : warsztaty taneczne, szycia ręcznego ekozabawka, ArtZabawy – warsztaty z kolażu i malarstwa intuicyjnego, zaprojektuj swoje ubrania – tworzymy koszulkę, tworzymy obraz – warsztat z monotypii, malowanie na szkle, EkoSztuka – tworzenie roślinnych obrazów, warsztaty bębniarskie, wspólne nocowanie w namiotach, warsztaty rzeźby w glinie, warsztaty mozaiki, malowania porcelany, wycieczka do Funzeum - muzeum światła i kolorów w Gliwicach, NA DWORZE W OBORZE Zapisy przyjmowane są do 30 czerwca w RCK RDK przy ul. Chopina 21 lub pod numerem telefonu 32 412 32 40.

A to wszystko to w scenerii ognia i wody poprowadzą : - Instruktorzy RCK - Grupa taneczna MARE - Drengowie znad Górnej Odry - Teatraedr

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

Racibórz » Mało kto się spodziewał, że ekipa studentek pielęgniarstwa raciborskiej PWSZ wygra ogólnopolską rywalizację w Opolu. Nawet rektor, dr Paweł Strózik, przyznał, że podpisując delegację sądził, że "cudów nie zwojują".

To miał być tylko rekonesans, a przyszedł sukces

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy raciborskiej PWSZ działa dopiero od wiosny tego roku, nasze studentki różnych roczników studiów pielęgniarstwa miały okazję się bliżej poznać dopiero podczas podróży do Opola, a rywalki miały już spore doświadczenia i dłużej w dyspozycji sprzęt, na którym mogły trenować - to wszystko przemawiało za tym, że wyjazd ekipy ze Słowackiego należało traktować w kategoriach rekonesansu, czyli sprawdzenia umiejętności i porównania swojej wiedzy z konkurencją. Jak się okazało, duży nacisk na praktyczne kształcenie

w murach raciborskiej PWSZ i udział w nim doświadczonej kadry przyniosły niespodziewany efekt. Drużyna PWSZ w Raciborzu w składzie: Weronika Niewrzoł (lider), Klaudia Sitek, Sylwia Kania, Ewelina Kozubek i Zuzanna Mucha dotarła do ścisłego finału i konkurowała, 10 czerwca, w ostatecznych zadaniach z Uniwersytetem Opolskim. Racibórz triumfował. Rektor czuł wyrzuty sumienia z powodu swojej niewiary, bo komplementował dziś opiekunki teamu PWSZ - Elżbietę Kanię i Krystynę Wolnik. - Trudno was odróżnić od studentek - oświadczył. W II Ogólnopolskich Zawo-

dach Symulacji Medycznej Sim_Challenge_ 2022 organizowanych w Uniwersytecie Opolskim wzięli udział przedstawiciele ośmiu uczelni z całej Polski, m.in ze Słupska, Piły, Krosna i Jarosławia. Każdy z zespołów liczył pięciu studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa. PWSZ w Raciborzu uruchomiła już rekrutację na 3-letnie studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo. W planach jest również uruchomienie studiów magisterskich (jeszcze w bieżącym naborze, po uzyskani zgód odpowiednich ministerstw). (red.)


Rozrywka « 7

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30 OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Podmiejskiej

REKLAMA

REKLAMA

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Podmiejskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada prawny dostęp do drogi publicznej ul. Podmiejskiej, zapewniany przez działki sklasyfikowane jako użytek drogowy, stanowiące własność Gminy Miasta Racibórz, jednak pozbawiona jest dostępu faktycznego do tej drogi.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 136/2 k.m. 1 obręb Miedonia o powierzchni 0,2517 ha,

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00021319/9

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

28 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

26 lipca 2022r. godz. 10:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2800 zł winno być uznane na rachunku gminy do 19 lipca 2022r.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz. pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

REKLAMA

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne) oraz symbolem 01.1.D1.KDG-tereny dróg publicznych klasy główna. Zbywana działka pozostaje faktycznie poza granicami obszaru realizowanej inwestycji pod nazwą Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola -RI, RII, RIIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały. Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro


8 » Aktualności

Piątek | 17 czerwca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Jak u Barei, po prostu cyrk! - to opinia czytelnika, który przesłał na naszą skrzynkę zdjęcia z remontowanej ulicy Cecylii na Ostrogu. Jak się okazuje, wykonawca - rybnicka firma budowlana - postąpił zgodnie z dokumentacją.

List do redakcji: w Raciborzu jak w Alternatywach

REKLAMA

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), a termin wykonania to 31.10.2022 r. Na miejscach do parkowania w rejonie skrzyżowania z Przejazdową pojawiły

się słupki. Po co? - Inwestycja nie została jeszcze zakończona. Nie ma więc odbioru ze strony urzędu. Sprawdzimy temat - zapewnił nas wiceprezydent Dominik Konieczny. Z zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu docelowej organizacji ruchu wynika jednak, że wykonawca postąpił zgodnie z tym, co w niej zapisano. Widać to na poniższym planie. - Skraca się parking z uwagi na zasłanianie pieszych i naruszenie warunku parkowania min 10 m od przejścia - napisano. W maju radni przegłosowali zwiększenie kwoty na to zadanie, bo zażądał tego wykonawca, schodząc z placu budowy. Powołał się na wzrost cen, którego nie dało się przewidzieć w chwili podpisywania

kontraktu. Władze uznały to roszczenie. W fazie projektowania, przypomnijmy, znajduje się ulica Królewska na odcinku od starej Rudzkiej do byłej Ramety. Szczególnie na odcinku od Cecylii do dawnej spółdzielni meblarskiej brakuje miejsc do parkowania. Jak się jednak okazuje, o czym pisaliśmy niedawno, urząd planuje jedynie remont nawierzchni w granicach istniejącego pasa drogowego i nie obejmuje doświetlenia przejść dla pieszych oraz wykonania miejsc postojowych poza pasem drogowym. Remont Cecylii to projekt prezydenta, Królewskiej opozycyjnego radnego Michała Kuligi z Ostroga.

fot. Czytelnik

fot. dokumentacja UM Racibórz

Remont Cecylii to inwestycja miejska. Plac budowy - przypomnijmy - przekazano 28 maja 2021 r. Wartość zadania to 3 408 040,58 zł (połowę tej sumy pokryje dofinansowanie

(w) OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

64 a.m. 4 obręb Starawieś - w rejonie ul. Kozielskiej 421/13 a.m. 1 obręb Starawieś - w rejonie ul. Gamowskiej 422/13 a.m. 1 i 70 a.m. 4 obręb Starawieś - w rejonie ul. Gamowskiej 259 a.m. 1 obręb Sudół - w rejonie ul. Bojanowskiej 254 a.m. 1 obręb Sudół - w rejonie ul. Bojanowskiej

przetargowy

Nieruchomość gruntowa zabudowana

2277/163 a.m. 5 obręb Starawieś – ul. Kozielska 20

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa

491 a.m.6 obręb Miedonia - w rejonie ul. Podmiejskiej 122/19 a.m.1 obręb Ocice Górne – ul. Wiejskiej

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

Dyrektorka raciborskiej

podstawówki zrezygnowała Karina Pacułt złożyła wniosek o rezygnację ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki. Placówką pokieruje do końca sierpnia. Od 1 września stery przejmie nowy dyrektor wyłoniony w konkursie, który już ogłosił prezydent. Oferty przyjmowane są do 21.06.2022 r. Obecnej dyrektor - przypomnijmy - powierzono na cztery lata kierowanie SP 4 w kwietniu 2020 r. po tym jak nie rozstrzygnięto konkursu na to stanowisko (startowało dwóch innych kandydatów, jedna nie spełniła wymogów, drugi nie uzyskał wymaganych głosów). Wcześniej Karina Pacułt była wicedyrektorką SP 4, a także dyrektorką Gimnazjum nr 1 przy Kasprowicza, gdzie dziś znajduje się SP 4. WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.