Nasz Racibórz 32-2022 [696]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 12 sierpnia 2022 Rok XV, nr 32 (696) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

fot. Robert Ambroziewicz

Racibórz » Nowy, zadaszony powłoką namiotową obiekt ma stanąć w miejscu Piastora. Oferty w przetargu przyjmowane są do 26 sierpnia. Miasto ma w budżecie 12 mln zł, w tym 4 mln zł, które prezydent pozyskał z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Wykonawca będzie miał 13 miesięcy na wykonanie zadania.

REKLAMA

OSiR ogłosił przetarg na raciborskie

lodowisko w systemie projektuj-buduj - Zgodnie z przygotowanym programem funkcjonalno-użytkowym dla budowy Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej nowy obiekt użytkowany będzie przez cały rok. W okresie zimowym pełnić będzie funkcję nowoczesnego, zadaszonego lodowiska. Powierzchnia lodowiska wynosić ma 20m x 50 m, bandy mają być demontowalne, a trybuna pomieści minimum 56 osób - informuje ratusz. Nie będzie to więc lodowisko pełnowymiarowe, na którym można rozgrywać oficjalne mecze hokeja. - Sezon łyżwiarski trwa mniej więcej od końcówki listopada do połowy marca. W pozostałym, wiosenno-letnim okresie, konstrukcja obiektu dzięki podnoszonym ścianom pozwalać ma na szerokie możliwości zagospodarowania jego przestrzeni. Obiekt będzie mógł być wykorzystywany jako rolkowisko, boisko wie-

lofunkcyjne, park rozrywki dla rodzin, a także stać się miejscem organizacji wydarzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjnych. Przewidziano wyłożenie hali modułową, multisportową nawierzchnią umożliwiającą uprawianie wielu dyscyplin gier zespołowych dodano w komunikacie. - Bezpośrednio do hali przylegać będzie murowany budynek stanowiący zaplecze infrastrukturalne dla obiektu. Znajdą się w nim m.in.: szatnia, kasa, sanitariaty, magazyny i pomieszczenia techniczne, a także salka umożliwiająca organizację spotkań czy urodzin z bezpośrednim wyjściem na lodowisko. Teren wokół inwestycji zostanie zagospodarowany pod miejsca parkingowe i drogi komunikacji wewnętrznej - czytamy w informacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Racibórz » - Rezerwat zasługuje na najwyższą formę ochrony, czyli park narodowy – przekonuje dr Andrzej Grzegorz Kruszewicz, polski ornitolog, podróżnik, dyrektor warszawskiego zoo, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii. Wczoraj i dziś gościł na ziemi raciborskiej.

Papież polskiej ornitologii na Łężczoku. Rezerwat z dużą

szansą na status parku narodowego

Racibórz » W samym Raciborzu jest ich już blisko 1700, a w całym powiecie 2176. To najnowsze dane z 9 sierpnia.

Coraz więcej Ukraińców przybywa do powiatu raciborskiego Gdyby wszystkich obywateli Ukrainy osiedlić w gminie Kornowac, najmniejszej w powiecie, liczba ludności wzrosłaby tu o 43 proc. Odsetek Ukraińców w Raciborzu to już 3,45 proc. populacji miasta. 1698 obywateli Ukrainy w stolicy powiatu (stan na 9 sierpnia) to prawie dwa razy

tyle, ile miasto straciło mieszkańców w 2021 r. z powodu migracji i ujemnego przyrostu naturalnego (49 138 mieszkańców na koniec 2020 r., 48 286 na koniec 2021). Ukraińcy zapełniają więc lukę depopulacyjną. Jeśli mieliby w Raciborzu swoją dzielnicę, byłaby liczniejsza od np. Sudoła czy Płoni.

Dane za ostatnie miesiące pokazują, że Ukraińców przybywa, przede wszystkim w Raciborzu. Mniej jest ich w gminach. 10 maja na terenie powiatu było 1470 uchodźców, z początkiem czerwca 1306, ale już 18 lipca 1967, a dziś, 9 sierpnia, 2176. W miejscach przygotowanych przez samorządy jest

322, w prywatnych 1854. Oznacza to, że nasi wschodni sąsiedzi wtapiają się w raciborskie społeczeństwo. Wielu znajduje pracę, wynajmuje mieszkania. (w)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 4

REKLAMA

Dr n. med. Zbigniew Łyko Racibórz - Ostróg

ul. Rudzka 81

www.ortodoncja-raciborz.pl www.zbigniewlyko.com.pl

• Endokrynologia • Ginekologia • USG tarczycy

Rejestracja telefoniczna

32 419 03 59

500 624 641

• Ortodoncja • Stomatologia • Chirurgia szczękowo-twarzowa


2 » WFOŚiGW

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » - Chcesz zdobyć wiedzę o Funduszach Europejskich, a jednocześnie dobrze się przy tym bawić? Zarezerwuj sobie weekend 7-9 października i świętuj razem z nami obchody IX. edycji DOFE - zachęca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

IX. edycja Dni Otwartych Funduszy

Europejskich startuje już za moment! W tym roku wydarzenie również odbędzie się w formie hybrydowej. Dlatego nie ma wymówek! Chcesz poznać ludzi pełnych entuzjazmu i chęci do zmian? Odwiedź nas stacjonarnie. A może wolisz spędzić jesienny weekend pod kocem

z kubkiem ulubionej herbaty? Nie ma sprawy! Dołącz do nas na stronie www.dniotwarte. eu i świętuj bez wychodzenia z domu! Znajdziesz tam wiele interesujących materiałów, weźmiesz udział w webinariach i szkoleniach, a nawet

udasz się na wirtualny spacer. Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych.

Podczas DOFE 2022 każdy znajdzie coś dla siebie! Zapraszamy! WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.dniotwarte. eu/ (eco)

Racibórz » Ponad 40 ekspertów z NFOŚiGW dyskutowało nad praktycznymi aspektami organizacji i finansowania biogazowni wykorzystujących frakcję BIO odpadów komunalnych. Spotkanie zostało zorganizowane 7 lipca w związku z planowanym uruchomieniem nowego programu priorytetowego, który umożliwiałby finansowanie inicjatyw związanych z budową lub modernizacją instalacji fermentacji bioodpadów w celu produkcji materiałów użyźniających glebę oraz prądu i ciepła z wytwarzanego bio-gazu.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach programu

Przydomowa oczyszczalnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Programu z dniem 08.08.2022 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWE-

GO Przydomowa oczyszczalnia. W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do dnia 08.08.2022 r. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po dniu 08.08.2022 r. nie będą rozpatrywane. (eco)

Racibórz » - Czekamy na Wasze maile ze zdjęciami pięknych wakacyjnych zdjęć przyrody, fauny, flory lub krajobrazu z obszaru Polski - zachęca WFOŚiGW w Katowicach.

Wakacyjny Konkurs

BIOGAZOWNIE ODPADOWE, RECYKLING Fotograficzny

+ ENERGIA - nowa inicjatywa NFOŚiGW ”Przyroda wokół nas" Konferencja została zainicjowana przez wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, który witając gości - przedsiębiorców i samorządowców - postawił tezę kierunkującą: - Bioodpady są cennym zasobem w skali ogólnokrajowej. Selektywnie zbierane bioodpady komunalne muszą być efektywnie zagospodarowywane. Jest to szczególnie istotne ze względu na wykonanie krajowych norm recyklingu. Przetwarzanie beztlenowe, fermentacja daje szansę jednoczesnego wytworzenia wartościowego nawozu organicznego jak i wykorzystania pozostałego potencjału energetycznego poprzez generowanie biogazu. Chcemy w tych rozwiązaniach pomagać, udostępniając środki, które umożliwią wygodne montaże finansowe pozwalające szybko zrealizować konkretne inwestycje.

Spotkanie miało praktyczny charakter, pozwalając przedstawicielom branży, ekspertom wymienić się doświadczeniami w zakresie najbardziej oczekiwanego i wartościowego mechanizmu wsparcia rozwoju instalacji fermentacji bioodpadów jak i zdiagnozowania przeszkód na drodze sprawnej realizacji inwestycji. W spotkaniu na ul. Konstruktorskiej w Warszawie, w NFOŚiGW uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departamentu Gospodarki Odpadami, korzystając z możliwości wysłuchania realnych potrzeb przyszłych inwestorów rozwijających przemysł fermentacji bioodpadów. Filarami forum były dwie prezentacje (przewodniczącego Rady RIPOK Piotra Szewczyka z ZUOK „Orli Staw” pt.

Produkcja biogazu z odpadów w instalacjach komunalnych w Polsce - stan obecny, kierunki, problemy, wyzwania oraz dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosława Rolińskiego pt. NFOŚiGW wspiera fermentację. Oferta aktualna i zamierzenia. Zwieńczyła je dyskusja uczestników wokół głównych punktów wystąpień i zapowiedzi udostępnienia ok. 1 miliarda zł puli dofinansowań dla budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Uczestnicy zwrócili m.in. uwagę na fakt, że fermentacja, w wyniku której wytwarza się biogaz jest sposobem uzyskiwania stabilnego, niezależnego

od pory roku i warunków meteorologicznych, źródła całorocznie dostępnych OZE. Przygotowywaną propozycję NFOŚiGW uznano za ciekawą i zasadną w kontekście potencjału instalacji fermentacji przy tworzeniu lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Zauważono jednocześnie, że wyprodukowany biogaz może być - przy odpowiednim sprężeniu i przechowywaniu - uznany funkcjonalnie za stabilny magazyn energii. Wśród najpilniejszych wyzwań i potrzeb związanych z budowaniem lub modernizacjami instalacji fermentujących bioodpady (produkujących biogaz lub poferment dla celów rolniczych) wyróżniono szersze zaangażowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podobnie zaakcentowano potrzebę uwzględniania instalacji biogazowych już na etapach wczesnego planowania w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego, co pozwalałoby bez przeszkód później przeprowadzać inwestycje. Zwrócono m.in. uwagę na konieczność lokalizacji instalacji, które produkowałyby ciepło z biogazu, blisko terenów zindustrializowanych - ułatwiłoby to dystrybu-

- Wybierzemy 10 najlepszych naszym zdaniem i poddamy je Waszej ocenie. Finałową dziesiątkę zamieścimy na naszym wufosiowym profilu na Facebooku, a o zwycięstwie zdecydują Wasze lajki. Autorów czterech zdjęć z największą liczbą lajków nagrodzimy fantastycznymi zestawami naszych gadżetów. Lajkujcie, udostępniajcie i bawcie się z nami - informuje Fundusz. Celem Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia przyrody, fauny, flory lub krajobrazu z obszaru Polski, podczas wakacyjnego wypoczynku w 2022 roku. Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa

śląskiego. Prace należy wykonać samodzielnie. Warunkiem udziału w konkursie jest: a.nadesłanie zdjęcia własnego autorstwa na adres: konkursfoto@wfosigw.katowice.pl (zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz miejscem jego wykonania) b.polubienie profilu www.facebook.com/wfosigw.katowice. Konkurs trwa do 11 września 2022 roku. W terminie od 15 września do 30 września 2022 r. do godz. 15:00 odbędzie się głosowanie przez Internautów na najlepszą pracę. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 października 2022 roku. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia. Regulamin dostępny na https://www.facebook.com/ wfosigw.katowice.

cję. Podkreślono także potrzebę edukacji społecznej w zakresie funkcjonowania biogazowni, wykorzystania fermentacji frakcji BIO i neutralizacji obaw czy niejasności m.in. wobec budowy nowych instalacji. Wnioski ze spotkania pozwolą wypracować najlepszą formułę programu priorytetowego NFOŚiGW i stworzyć przyjazne warunki dofinansowań inwestycji. Oferta w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek ma być

dostępna już jesienią tego roku. Założono wstępnie, że przewidziana pula środków pozwoli dofinansować do 30 instalacji w całym kraju, istotnie poprawiając lokalny system gospodarowania odpadami i bezpieczeństwo energetyczne, a nade wszystko pozwalając optymalnie zagospodarowywać frakcję BIO z odpadów. (nfosigw)


Aktualności « 3

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OSiR ogłosił przetarg na raciborskie

lodowisko w systemie projektuj-buduj DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Dzięki bogatej, elastycznej, wielosezonowej ofercie Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej będzie miejscem dla najmłodszych, dorosłych i seniorów służącym integracji społecznej. Tego rodzaju rozwiązania sprawdzają się i dają radość mieszkańcom m.in. Berlina, Warszawy, Szczecina, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego czy Krakowa - informuje urząd. - Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, rozwiązań materiałowych i technicznych obiekt ma być budynkiem niskoemisyjnym. W projekcie funkcjonalno-użytkowym przewidziano zastosowanie specjalnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i spełnianie standardów dostępności. Istotnymi elementami będą dodatkowo: elektroniczny system obsługi kasowej, system oświetlenia, nagłośnienia, klimatyzacji i wentylacji obiektu. Obiekt będzie wyposażony także w instalację fotowoltaiczną - zapewnia urząd. Wykonawca będzie musiał najpierw zaprojektować obiekt. - Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektu uwzględniając poniższe wymagania: - obiekt powinien pełnić funkcję lodowiska w okresie zimowym i pozwolić na wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej w okresie letnim poprzez możliwość podnoszenia ścian bocznych i szczytowych do wysokości min 3,0 m, szerokości min 3,0m, w ilości min 6 pól na ścianie podłużnej i min 3 pól na każdej ścianie szczytowej,

oraz jednego przejazdu dla mechanicznego pojazdu np. rolba, samochód dostawczy lub podnośnik, - tafla lodowiska o wymiarach 20m x 50 m z bandami umożliwiającymi ich demontaż w okresie letnim, - konstrukcja obiektu stalowa przekryta dachem łukowym o wymiarze około 25,0 x 55,0m – jednokondygnacyjna hala o ramach łukowych z płytą lodowiska 20m x 50m, bandami, trybunami dla min 56 osób, o lekkiej konstrukcji nośnej stalowej opartej przegubowo na stopach fundamentowych przekrytej powłoką namiotową obustronnie powlekaną PCV o gramaturze min. 900g/m2 i lakierowaną o odporności NRO Bs2-d0, wraz ze ścianami bocznymi i szczytowymi pozwalającymi na otwieranie (podnoszenie elektryczne i manualne) w okresie letnim. - budynek z pomieszczeniami infrastruktury lodowiska w konstrukcji murowanej tradycyjnej, bezpośrednio połączony z halą lodowiska dłuższym bokiem i stanowiący pod względem funkcyjnym jeden spójny obiekt. Budynek zaplecza przekryty dachem płaskim. źródło: materiały przetargowe Długa droga do finału - Na łyżwy zaproszę Państwa zimą przyszłego roku. Droga do tego długo oczekiwanego finału była wyjątkowo wyboista. Były spotkania z ekspertami, wyjazd studyjny, dodatkowe analizy, … przypomina w komunikacie urzędu prezydent Raciborza Dariusz Polowy. - Trwające wiele miesięcy negocjacje

i próba dojścia do porozumienia z radnymi skutecznie odsunęły w czasie realizację tej inwestycji. Pierwszą koncepcję lodowiska zaprezentowałem jeszcze we wrześniu 2020 roku, ostatnią, uwzględniającą oczekiwania radnych prezentowałem w styczniu 2022 roku. Radni klubów Anny Szukalskiej i Mirosława Lenka najpierw odrzucili moją ekonomiczną koncepcję budowy tego obiektu za niecałe 5 mln zł oczekując czegoś więcej. Następnie odrzucili projekt spełniający ich oczekiwania. Zaprezentowane pół roku temu rozwiązanie, nie było tanie - mam tego pełną świadomość – ale opracowali je doświadczeni architekci i projektanci proponując, aby przy okazji budowy nowego lodowiska pokusić się o kompleksową odnowę tej części OSiR-u, wykorzystać walor działki i istniejące już, lecz zaniedbane obiekty. Tymczasem nie było zgody na zwiększenie środków na budowę lodowiska – mimo, że mieliśmy taką rezerwę. Wybudujemy taki obiekt na jaki - zdaniem radnych - nas stać. Powtórzę, nie chodzi tu o to abym to ja postawił na swoim, ale o to abyśmy wspólnie z radnymi odnieśli sukces, a właściwie, aby ten sukces odnieśli mieszkańcy. Dlatego cieszę się, że ogłaszamy przetarg. Zachęcam firmy do składania swoich ofert. Oczekuję skutecznego rozstrzygnięcia przetargu i terminowej realizacji. Wiem, że to inwestycja, na którą mieszkańcy czekają – mówi prezydent Polowy. Przypomnijmy, z końcem 2020 r. prezydent Dariusz Polowy zgłosił projekt budowy

obiektu wartego około 5 mln zł z dachem z pcw. Pozyskał na ten cel 4 mln zł z budżetu państwa. Obiekt miał gotowy w grudniu 2021 r. Na takie rozwiązanie nie zgodził się jednak rządzącą w Radzie Miasta większość Razem dla Raciborza oraz Radni Niezależni Michała Fity. Wskazali, że bliżej im do rozwiązania zaproponowanego przez byłego wiceprezydenta Michała Fitę, droższego, szacowanego na 11 mln zł, ale z normalnym dachem. Na tego typu obiekt radni wyrazili zgodę, zabezpieczając w budżecie 12 mln zł, w tym 4 mln zł pozyskane z Warszawy. Kompromis z radnymi wypracowano w czerwcu 2021 r. Było to zielone światło, by ogłaszać przetarg i realnie myśleć o otwarciu obiektu na tegoroczny sezon. Przez pół roku nic jednak się nie działo, po czym w styczniu tego roku prezydent zaproponował obiekt za 24 mln zł, płacąc za program funkcjonalno-użytkowy 80 tys. zł. Na tak kosztowny obiekt zaskoczeni radni nie wyrazili zgody, twierdząc, że są pilniejsze potrzeby w mieście. Dariusz Polowy argumentował, że 24 mln zł kompleksowo załatwi sprawę, a miasto stać na taki wydatek, ale nie przekonał rajców. Ci wskazali wyraźnie, ma być lodowisko za 12 mln zł, tak jak wcześniej ustalono. Prezydent zapowiedział, że przystąpi do realizacji zadania w tej kwocie. Decyzja radnych zapadła 26 stycznia 2022 r., przetarg w systemie projektuj-buduj OSiR ogłosił 10 sierpnia. (waw)

Racibórz » Jeszcze w zeszłym roku Racibórz miał 22 punkty, teraz raptem 9 w ocenie naukowców i studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Raport z badania Gmina na 5! Słaby wynik Raciborza pod kątem obsługi inwestorów - Głównym celem stanowiącym podstawę badania była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną, czyli dostęp do informacji przez Oficjalną Witrynę Internetową (OWI) oraz komunikację dwu-

stronną, czyli kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Badania komunikacji dwustronnej zostały przeprowadzone w dwóch językach – polskim oraz angielskim. Badanie skupiało się na uwzględnieniu typów interesantów gmin, jakimi są potencjalni inwestorzy oraz przedsiębiorcy. Celem badania nie była analiza ani ocena wewnętrznych struktur poszczególnych Urzędów bądź orga-

nizacji ich pracy, jak również nie badano wpływu analizowanych czynników na sytuację ekonomiczną poszczególnych jednostek. Jednakże obejmowało ono szerszy zakres obsługi elektronicznej ze strony poszczególnych urzędów, powiązany z szeroko pojętym aspektem społeczno-ekonomicznym funkcjonowania badanych jednostek samorządu terytorialnego - piszą autorzy

RAPORTU ze Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji, działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Opiekę naukową sprawowali: prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Joanna Żukowska prof. SGH, dr Tomasz Pilewicz oraz dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk prof. SGH. To trzynasta edycja corocznego raportu, w którym można

Źródło: UM Racibórz OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 12.08.2022 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2022.1029, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Gminy Krzyżanowice: Uchwały Nr XLIV/28/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki, zwanego dalej planem, Granice obszarów objętych projektem ww. planu, określają załączniki graficzne, stanowiące integralne części ww. uchwały. Ww. uchwała jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, przy ul. Głównej 5, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pokój nr 10 (dane przestrzenne dostępne są pod adresem http://bip.krzyzanowice.pl/ download/91fd7b300a09c5d358306361b2ea17b3.html.html). Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu miejscowego planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w prasie, tj. nie później niż do dnia 05.09.2022 roku. Wnioski należy składać: 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47 – 450 Krzyżanowice; 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Krzyżanowice, w godzinach pracy urzędu; 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@krzyzanowice.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt miejscowego planu – Wójt Gminy Krzyżanowice, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503). Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Krzyżanowice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Krzyżanowice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, w tym danych osobowych zawartych we wnioskach, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Obowiązek ten wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Wójta Gminy Krzyżanowice, dostępne są w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47–450 Krzyżanowice oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce ochrona danych osobowych: http://www.bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html.

Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki

zdobyć 45 punktów. W raporcie 2018/2019 Racibórz miał ich 17, w zeszłym roku 22, w tym tylko 9. Łącznie badanie Gmina na 5! 2021/22 przeprowadzone zostało na 669 gminach i 18 dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. W pierwszej piątce znalazły się: Człuchów 36, Sosnowiec 33, Kraków 32,5, Rydułtowy 32 i Warszawa Ochota 31,5.

Gminy w naszym regionie: Rybnik 23 pkt., Gliwice 23 pkt., Jastrzębie Zdrój 18 pkt., Wodzisław Śląski 17 pkt., Pszów 14 pkt., Cieszyn 11 pkt., Żory 10, Kornowac 9,5 pkt., Racibórz 9 pkt., Kędzierzyn Koźle 8, Lubomia 6,5 pkt. Jak punktował Racibórz? Ocena witryn internetowych 9 na 15 pkt., ocena maili w języku polskim 0 pkt., ocena maili w języku angielskim 0 pkt.


4 » Aktualności

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Gamowskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Gamowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona numerem 421/13 k.m. 1, obręb Starawieś, o powierzchni 0,0835 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00010171/9

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5.

Cena wywoławcza

9 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

20 września 2022r. godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

900 zł winno być uznane na rachunku gminy do 13 września 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola- RII.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Kozielskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Kozielskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona numerem 64 k.m. 4, obręb Starawieś, o powierzchni 0,2090 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00018251/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5.

Cena wywoławcza

21 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

20 września 2022r. Godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

2 100 zł winno być uznane na rachunku gminy do 13 września 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola- RII.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

Papież polskiej ornitologii na Łężczoku. Rezerwat z dużą szansą na status parku narodowego DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- To papież polskiej ornitologii – tak o dr. Kruszewiczu mówi red. Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, który pracuje nad książką o rezerwacie Łężczok. Będzie to zbiór wywiadów na temat tego miejsca, jeden z elementów starań o utworzenie nad górną Odrą parku narodowego. Ma mieć powierzchnię tysiąca hektarów i objąć – poza rezerwatem

na styku Raciborza Markowic oraz gminy Nędza – także fragment lasów rudzkich pomiędzy Jankowicami a Rudą Kozielską i Kuźnią Raciborską, a także pobliskie meandry Rudy. Staraniom o utworzenie parku patronuje wiceminister i raciborzanin Michał Woś. Wczoraj (6.08.) wieczorem, w towarzystwie m.in. zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz wójt gminy Nędza, spotkał się w Ru-

dach z dr. Kruszewiczem. Autorytet polskiej ornitologii nie ma wątpliwości, że Łężczok i wspomniane dwa obszary zasługują na ochronę jako park narodowy. Wiązałoby się to również z promocją górnej Odry oraz dostępem do środków na odpowiednie zagospodarowanie obszaru. Instytucja dałaby pracę około 40 osobom. Zyskałaby marka ziemi raciborskiej. W Polsce od dwudziestu lat nie utworzono parku narodo-

wego. Potrzebna jest do tego ustawa. Przygotowanie jej projektu wymaga szeregu konsultacji i działań edukacyjnych. Te rozpoczęła w kwietniu ogólnopolska konferencja pt. Przyroda ziemi raciborskiej, która z udziałem m.in. Małgorzaty Golińskiej, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska i klimatu, oraz wiceministra Michała Wosia odbyła się w murach PWSZ.

Racibórz » Im bliżej sezonu grzewczego i podwyżek cen energii, tym większy ból samorządów. Z rudzkiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dotarła informacja o nowej cenie ekogroszku po przetargu.

W starostwie złapali się za głowy. To efekt przetargu na ekogroszek Jak informuje nas starosta Grzegorz Swoboda, w zeszłym roku uzyskano poniżej 1000 zł za tonę, w tym roku 4200 zł, co przy zapotrzebowaniu rzędu 120 ton robi gigantyczną dziurę w finansach placówki podległej powiatowi. - Do tego dojdą jeszcze podwyżki energii elektrycznej dodaje włodarz powiatu. MOW Rudy zajmuje się ok. 40 wychowankami, w tym tylko dwoma z powiatu raciborskie-

go. - Dopłacamy do tej jednostki około 2 miliony złotych - mówi starosta. Powiat chce połączenia rudzkiego MOW-u z podległym marszałkowi MOW-em w Kuźni Raciborskiej. - To placówka ponadregionalna - słyszymy od starosty. Podstawowy argument za połączeniem to wolne miejsca w placówkach i niższe koszty. Śląski Urząd Marszałkowski nie chce jednak podjąć rękawicy.

- Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał za celowe, aby ponownie wystąpić do władz Województwa Śląskiego z propozycją podjęcia wspólnej analizy merytorycznej zagadnienia, a następnie działań mających na celu ewentualne połączenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz prowadzonego przez Województwo Śląskie – Ośrodka w Kuźni Raciborskiej. Za ww. propozycją przemawiają m.in.

względy finansowe oraz demograficzne, z którymi borykają się wszystkie ośrodki tego typu w Polsce. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować propozycję ponownego wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego - czytamy w protokole z jednego z ostatnich posiedzeń zarządu powiatu. (w)

Racibórz » W minionym tygodniu przedstawiciele władz powiatu gościli w niemieckim Elbe-Elster, wkrótce wybierają się do powiatu Märkischer, a we wrześniu Niemcy przyjadą do Raciborza.

Starosta raciborski w Niemczech: Trzymajmy się razem i bez względu na to, co się wydarzy - Dzisiaj, kiedy pokój w naszym europejskim domu został brutalnie naruszony, kolejnych lat bliskiej i niczym niezakłóconej współpracy, życzę nie tylko powiatom Elbe-Elster oraz Märkischer Kreis, ale nam wszystkim. Trzymajmy się razem i bez względu na to, co się wydarzy, niezmiennie wspierajmy się – tak swoją przemowę podczas oficjalnej uroczystości 30-lecie powiatów Elbe-Elster i Märkischer, zakończył starosta raciborski, Grzegorz Swoboda. Włodarz powiatu raciborskiego wraz z pozostałymi członkami delegacji (radny

powiatowy Tomasz Cofała, kierownik Wydziału Edukacji Ewa Bohr-Cyfka, pracownik ds. współpracy Zuzanna Szreder) nie tylko uczestniczyli w uroczystej ceremonii w Domu Kultury Plessa, podczas której m.in. wręczono gospodarzom (starostowie Marco Voge oraz Christian Heinrich-Jaschinski) pamiątkowe prezenty, ale zwiedzili również największą mobilną maszynę techniczną na świecie, nazywaną "poziomą wieżą Eiffla". F60 to most transportowy w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Łużycach, który ma 80 m wysokości, 502

fot. Starostwo Powiatowe

OGŁOSZENIE

m długości, 204 m szerokości i waży 11 000 ton. Głównym punktem programu był jednak koncert, który specjalnie na tą okazję, po wielomiesięcznych przygotowaniach, wspólnie zagrały Märkischowska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna (MJO) wraz z Symfoniczną Orkiestrą Powiatowej Szkoły Muzycznej „Gebrüder Graun” z powiatu Elbe-Elster, prowadzone przez dyrygenta Thomasa Grote. Opisana wyżej pierwsza część obchodów jubileuszu miała miejsce 05 sierpnia w powiecie Elbe-Elster, w dniach 11-14 sierpnia ich zwieńcze-

nie odbędzie się natomiast w powiecie Märkischer Kreis, dokąd również zaproszeni są przedstawiciele powiatu raciborskiego. Co warte uwagi, oba świętujące powiaty są partnerami Powiatu Raciborskiego od wielu lat. Z Märkischer Kreis 20-lecie współpracy Powiat Raciborski obchodził w zeszłym roku, z powiatem Elbe-Elster, akt partnerstwa podpisany został dokładnie 10 lat temu i we wrześniu, ten miniony czas będzie celebrowany na Zamku Piastowskim w Raciborzu. (sp)


Aktualności « 5

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. FINANSE POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM POŻYCZKI- SZYBKO Z KOMORNIKIEM 32-26000-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o Obniż wysokość swoich rat - konsolidacja, stała rata Czas na zmianę wysokości Twoich rat! Zamienimy Twoje raty kredytu w jedną przyjazną do spłaty z dodatkową gotówką na dowolny cel! Masz kilka kredytów? To dla nas żaden problem! Czas, żeby zamienić obecne kredyty na kredyt ze stałym oprocentowaniem, kwoty aż do 250 tys PLN ! Gwarancja stałej raty! Zyskaj bezpieczeństwo i gwarancję finansową. Z nami połączysz swoje wszystkie . tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

KOMPUTERY DMSERWIS - Profesjonalna Naprawa Komputerów Oferuje usługi serwisowe komputerów stacjonarnych i laptopów z dojazdem do klienta. Usterki każdego typu. Pracuje na najwyższej jakości sprzęcie. Wieloletnie doświadczenie. Szybka diagnostyka i naprawa. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania. Rzetelność, sumienność i uczciwe podejście. Oferuję także pomoc techniczną dla Seniorów. Zapraszam do kontaktu:Tel: 731 510 433 dmserwis.info. tel. kom.: 731 510 433. www.dmserwis.info.

REKLAMA

praca.mcd@gmail.com.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o.

USŁUGI

47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Odzyskaj swój podatek z Holandii Chcesz uzyskać zwrot podatku z Holandii? Zadzwoń do nas, pomożemy Ci odzyskać zwrot, rozliczymy także przed polską skarbówką. Good Job&Tax tel.730 023 043. tel. kom.: 730023043. e-mail: podatki@goodjobtax.pl. https://goodjobtax.pl/.

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

REKLAMA

MOTORYZACJA AUTO-ZŁOM SRC.TEL.501-525-515 RACIBÓRZ I POWIAT24H SKUP-SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA SKUPUJEMY WSZELKIE SAMOCHODY KAŻDY STAN KAŻDA MARKA,ROZBITE,SKORODOWANE,NIESPRAWNE,BEZ PEŁNEJ DOKUMENTACJI,TAKŻE Z PROBLEMAMI PRAWNYMI,ORAZ SAMOCHODY NIEREJESTROWANE W RP.TAKŻE BEZ OC BEZ PRZEGLĄDU,PO ZMARŁYCH BEZ PODZIAŁU SPADKU MASZ PROBLEM ZADZWOŃ JESTEŚMY ABY POMAGAĆ ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCĄ DROGOWĄ TRANSPORT POJAZDÓW CAŁODOBOWO TEL.788-971-788. tel.: 788-971-788. tel. kom.: 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę - do ew. remontu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza. telefon: 32 414 90 79 kontakt@pc-service.pl. tel.: 32 414 90 79. e-mail: kontakt@pc-service.pl.

PRACA Praca Euro Labora EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56, PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601). Pracownik Magazynowy Agencja Zatrudnienia Mieszko Bis sp. z o.o. działająca na podstawie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr. 490, poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik magazynowy, Miejsce pracy: Racibórz, Opis stanowiska: - Załadunek, wyładunek wyrobów gotowych, materiałów, surowców - Obsługa urządzeń stosownie do posiadanych kwalifikacji, tel. kom.: 887170399. e-mail: pracuj@mieszko.com.pl. Restauracja McDonald's - pracownik restauracji Restauracja McDonald's w Raciborzu zatrudni na pełny lub niepełny etat osoby na stanowisko pracownik restauracji. Nie wymagamy doświadczenia, mile widziana książeczka sanitarno-epidemiologiczna. . tel. kom.: 792-504-261. e-mail:

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Bojanowskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Sudół, w rejonie ul. Bojanowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona numerem 254 k.m. 1, obręb Sudół, o powierzchni 0,2610 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00004623/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5.

Cena wywoławcza

29 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

20 września 2022r. Godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

2 900 zł winno być uznane na rachunku gminy do 13 września 2022r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola-RIIIb.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 08, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

REKLAMA


6 » Rozrywka

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com się będą na wodzie. Przedstawienie wzbogacone zostanie o piękną oprawę świetlną. Czeska premiera 4.09.202 w Teatrze Śląskim w Opavie (Slezské divadlo) o godz. 17:00.

28 SIERPNIA (SOBOTA) GODZ. 20.30 PARK IM. MIASTA ROTH ZAKLĘCI W FILMIE - WIDOWISKO TANECZNO-MUZYCZNE NA WODZIE/NA SCENIE Raciborskie Centrum Kultury we współpracy z Teatrem Śląskim w Opavie realizuje projekt: KOLORY ŻYCIA/ BARVY ŽIVOTA: Zaklęci w filmie - widowisko tanecznomuzyczne na wodzie/na scenie // Zakletí ve filmu hudebně-taneční představení na vodě/na jevišti”. Zaprezentowane zostaną zarówno utwor y muzyk i f i l m o w e j w autorsk ich i wyjątkowych aranżacjach Adama Jarzmika oraz jego własne kompozycje napisane na potrzeby tego widowiska, jak i spektakularna choreografia przygotowana przez Manuelę Krzykałę. Będzie w niej taniec współczesny i klasyczny oraz inne style taneczne. To będzie muzyczna i taneczna podróż po różnych emocjach i kolorytach życia: od smutku, zwątpienia, bezradności po nadzieję, radość. W projekt zaangażowani są tancerze z Raciborza i Opavy oraz kilkunastu muzyków - ponad 45 wykonawców. Polska premiera odbędzie się w Parku im. M. Roth na specjalnie skonstruowanej scenie na środku stawu przy muzyce wykonywanej na żywo. I tancerze i muzycy znajdować

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice".

4 WRZEŚNIA (NIEDZIELA) GODZ.18.00 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA, UL. MORAWSKA XXIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ODNALEZIONEJ - „DUO MAGDALENA KULIG & MACIEJ ZIMKA” Ten unikatowy i jedyny w świecie festiwal to niemalże „archeologia” w mu z yce. Jego zad a n iem jest ocalenie od zapomnienia i przy w rócenie do życia koncer towego zag ubionych utworów kompozytorów polsk ich i obcych poprzez opracowa n ie zna lezionych rękopisów i starodruków aż po ich prezentację i promocję. „ D uo M a gd a len a K u l ig & Maciej Zimka” to zaskakujące i energetyczne zderzenie dwóch charyzmatycznych osobowości muzycznych, w ykonuje nowatorskie aranżacje pieśni oraz arii w wykonaniu na głos i akordeon. Zespół został założony w celu odkrywania nowych przestrzeni ar t yst ycznych na g r uncie niezwykle inspirującego formatu

wykonawczego jakim jest połączenie ciepłego brzmienia mezzosopranu z akordeonem, który z powodu specyficznych własności dopasowania barwy do wielu instrumentów – często jest nazywany „muzycznym kameleonem”. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni, z naciskiem na muzykę polską znaną (m.in. Chopin, Karłowicz, Moniuszko), jak i mniej znaną (Gablenz, Niewiadomski, Pałłasz) jak również arie z oratoriów i oper najsłynniejszych kompozytorów europejskich: m.in. Bacha, Handla, Glucka, Mozarta, czy Telemanna.

XXXV DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ IM. HENRYKA KLAI 7. 09 - MARTIN GREGORIUS (NIEMCY) - RECITAL ORGANOWY

- Kościół pw. WNMP

14.09 - MAREK TOPOROWSKI - ORGANY/KLAWESYN, ŁUKASZ DŁUGOSZ - FLET

- Kościół pw. WNMP

21.09 - MARCIN CISZEWSKI - kontratenor, ENSEMBLE - Kościół pw. św. Jakuba

25.09 - UCZNIOWIE I ABSOLWENCI KLASY ORGANÓW ELŻBIETY ŻURAWIECKIEJ-WŁOSEK I STANISŁAWA PIELCZYKA ORAZ SOLIDARIS BRASS - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela

28.09 - ARKADIUSZ POPŁAWSKI - ORGANY, CHÓR ECHO Z ZEBRZYDOWIC POD DYREKCJĄ JADWIGI SIKORY - Kościół pw. WNMP Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

REKLAMA

CLASSIC


Rozrywka « 7

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Kuźniańska policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież elementu infrastruktury PKP.

Wyszli ze skupu złomu wprost w ręce policji

- 3 sierpnia około godziny 11:15 policjanci z komisariatu w Kuźni Raciborskiej udali się na ul. Kolejową w rejon przejazdu kolejowego, skąd przyszło zgłoszenie, że trzech mężczyzn miało dokonać kradzieży znaku kolejowego oraz że idą w stronę pobliskiego skupu złomu. W trakcie dojazdu na miejsce interwencji policjanci zauważyli trzech znanych im osobiście mężczyzn wychodzących REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ze skupu. Jak się okazało, to właśnie oni przynieśli na złomowisko element przypominający znak kolejowy - podała raciborska komenda. Wartość mienia kolei oszacowano na 800 zł, zaś trójkę mężczyzna zatrzymano pod zarzutem dokonania kradzieży. Grozi im kara do roku pozbawienia wolności. Znak wrócił do PKP. (kpp)


8 » Aktualności

Piątek | 12 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Urząd Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozwiązanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11- Budowa zbiornika D w Raciborzu”. Co się pod tym kryje?

Część Ocic zagrożona zalaniem. Ratusz szuka wyjścia z sytuacji - Zakresem inwestycji objęta jest koncepcja realizacji suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które mają zabezpieczyć przez szkodami tereny zabudowy mieszkaniowej w jednostce Ocice w Raciborzu. Celem planowanych robót jest potrzeba zabezpieczenia terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz przyszłej zabudowy przed niekorzystnym działaniem powodzi wywołanych intensywnymi opadami. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów dochodzi do spływu powierzchniowego, który rozpoczyna się na terenach rolnych, a następnie koncentruje się on wzdłuż ul. DolREKLAMA

nej i ul. Górnej w Raciborzu – Ocicach – napisano w materiałach przetargowych. - Opracowanie – jak dodano w materiałach do zamówienia - ma na celu zaproponowanie rozwiązań koncepcyjnych budowy zbiorników w obszarze zlewni rowu D-11, które służyć mają retencji wód pochodzących z opadów. Z uwagi na postępująca rozbudowę terenu i zmianę jego pokrycia gruntów w zlewni na uszczelnione, rów przejmuje coraz więcej wód niż w latach ubiegłych. Ponieważ koryto rowu nie posiada wystarczającej przepustowości, należy, celem ochrony terenów zabudowanych, zaprojekto-

wać zbiorniki zatrzymujące wodę oraz ograniczające odpływ. Założeniem wyjściowym do realizacji niniejszej koncepcji było wykonanie 4 zbiorników retencyjnych w zlewni rowu D-11, które pozwolą na transformację spływu powierzchniowego w taki sposób, aby nie zagrażał terenom już zabudowanym oraz terenom, które planowane są do zabudowy. Zbiorniki te będą też miały za zadanie zmniejszyć presję wywieraną przez rozbudowę terenów mieszkaniowych na istniejącą zabudowę. Obecnie w zlewni rowy D-11 wykonano jeden zbiornik retencyjny – zbiornik „A”, zlokalizowany w dolnej części zlewni

powyżej w km. 1+600 (na zdj. z sierpnia 2019 r., kiedy podczas modernizacji został zalany przez wody opadowe). Zbiornik ten o powierzchni 1385m2

i pojemności 1097 m3, posiada bardzo ograniczone możliwości transformacji przepływów powodziowych. Natomiast stanowi niezbędny element wyrów-

nujący odpływ przed istniejącym kolektorem o długości 200mb. (red.)

Racibórz » Zapytanie dotyczyło uzasadnienia jak i poniesionych przez miasto kosztów z tego tytułu.

Opozycja pyta o kampanię plakatową. Prezydent odpowiada Niedługo po podpisaniu przez PKP i wykonawcę umowy na przebudowę dworca w Raciborzu, na mieście pojawiły się plakaty i billboardy z wizualizacją fasady nowej budowli, herbem miasta a także zdjęciem, na którym stoją prezydent Dariusz Polowy, senator Ewa Gawęda (PiS), Monika Wicherkiewicz - dyrektor oddziału rzeszowskiego Texom (wykonawcy) oraz Krzysztof Gołubiewski - członek zarządu PKP. - W związku z kampanią plakatową w Raciborzu pn. "Przebudowa Dworca PKP" wnosimy o udzielenie informacji, kto ponosi koszty tej kampanii i w jakiej wysokości? Mając na uwadze, że wydatki budżetowe należy realizować zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i zgodności z prawem, proszę o wyjaśnienie jaki jest cel tej kampanii plakatowej dot. inwestycji, która nie jest inwestycją miejską oraz uzasadnienie pod względem gospodarności i legalności ponoszenie tych wydatków? - napisali Radni Niezależni Michała Fity. - Zwracam się z zapytaniem, kto zdecydował o zabudowaniu tablicy ogłoszeniowej na budynku przy ulicy Głubczyckiej 24 na plakaty promujące Pana Prezydenta. Zwracam się jedno-

cześnie o zdjęcie jej, ponieważ jest to niszczenie już i tak złego wizerunku tej ulicy, jak i w trakcie klejenia kolejnego plakatu następować będzie niszczenie dopiero co zrobionego nowego wjazdu na podwórku przy tej posesji. Ciekawe, że Pani Konserwator wyraziła zgodę na jej zabudowę, skoro jest to budynek wpisany do rejestru zabytków. Brak możliwości remontu elewacji z powodu tego, iż jest to zabytek, ale tablice można było powiesić. W innych miastach starają się walczyć z taką reklamą, u nas na Rynku nie może być, ale na obrzeżach już tak. Gdzie jeszcze zostały zabudowanie takie tablice? - to z kolei treść interpelacji radnego Marcina Ficy z opozycyjnego Razem dla Raciborza. - Przebudowa dworca PKP w Raciborzu to warte 30 mln zł zadanie inwestycyjne spółki PKP Nieruchomości, którego realizacja zaplanowana jest na okres najbliższych 2 lat. Inwestycja to zwieńczenie wieloletnich rozmów, których stroną było miasto Racibórz. Prezydent Miasta Racibórz wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami kolei dokładając wszelkich starań, by ostateczny projekt przebudowy dworca spełnił pokładane w nim na-

dzieje raciborzan. Zgodnie z zawartą z PKP umową, miasto zobowiązało się do wynajęcia 712 m2 powierzchni, dzięki czemu dworzec, który powstanie będzie mógł zachować swoje rozmiary. Wynajmowana przez miasto powierzchnia to prawie połowa całej powierzchni użytkowej budynku. Należy podkreślić, że bez tego typu zobowiązania ze strony miasta, nowy dworzec rozmiarami znacznie odbiegałby od tego, co widzimy na wizualizacjach. Trudno wobec tego mówić o tym, że inwestycja nie jest miejska. Będzie ona służyć mieszkańcom Raciborza i przyjezdnym. Jej realizacja pozwoli nam wszystkim cieszyć się nowoczesnym i funkcjonalnym dworcem, ale też wiąże się z konkretnymi zobowiązaniami dla Miasta Racibórz. Dodatkowo, w ciągu najbliższych 581 dni, należy liczyć się z pewnym utrudnieniami związanymi z procesem przebudowy dworca. Mając na uwadze powyższe,Prezydent Miasta Racibórz uznał za stosowne, aby poinformować mieszkańców o realizowanej inwestycji. Koszt kampanii informacyjnej wyniósł 5 517,85 zł - opowiedział w imieniu prezydenta wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Głos w sprawie zabrał także wiceminister Michał Woś. Pamiętacie, że zamiast dworca groziła nam budowa wiaty. Szczęśliwie razem z Michałem Fitą doprowadziliśmy do: wpisania dworca na listę inwestycji PKP, zmiany decyzji PKP o budowie wiaty - mamy porządny pełnowymiarowy dworzec, zwiększania na ostatniej prostej budżetu do 30 mln zł (po przetargu brakowało aż 20% budżetu). Budowa ruszyła. Inni robią fotki, my działamy. Budujemy #LepszyRacibórz – napisał na swoim profilu FB.