Nasz Racibórz 45-2022 [709]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 11 listopada 2022 Rok XV, nr 45 (709) www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Racibórz » Minęło dziesięć lat od zamknięcia ruchu na linii 176 Racibórz Markowice – Olza. Ze starych torów zniknęły pociągi. Pojawiły się za to problemy z realizacją ważnych inwestycji.

Racibórz » Pierwsze takie wydarzenie przyniosło 1 listopada sporą sumę. Potrzeby są znacznie większe, ale ważny jest początek.

KOLEJOWY ABSURD W RACIBORZU. Nieczynna linia blokuje inwestycje Linia powstała w 1916 r. na odcinku między Olzą a Bluszczowem, w 1924 r. dotarła do Lubomi a rok później do Brzezia. Dalej, na Dębiczu, była polsko-niemiecka granica. W 1945 r. Racibórz wrócił do Polski, a cztery lata później linię z Olzy doprowadzono do Markowic. W 1968 r. zamknięto ją dla ruchu osobowego, ale wykorzystywano nadal dla towarowego. Wielu raciborzan pamięta zamknięte szlabany na Dębiczu i długi sznur samochodów czekających na przejazd. Po torach pomiędzy Olzą a Markowicami jeździły składy z kopalni Anna w Pszowie i zakładu odzysku węgla w Bukowie. W 2012 r. linię zamknięto, ale szlabany zostały. Dziś mogą symbolizować problemy, jakie generuje istnienie linii. - Aktualnie ukradzione jest 200 metrów toru – podaje www. atlaskolejowy.net. Budynek starej poczekalni przystanku Dębicz (Lukasyna), później posterunek przejazdowy, oraz peron

zburzono przed modernizacją drogi wojewódzkiej nr 935 Racibórz-Rybnik. Torowisko jednak zostało, bo PKP Polskie Linie Kolejowe, w 2015 r. rozpoczęły co prawda likwidację linii, ale dwa lata później zmieniono decyzję. Ministerstwo nie będzie się zgadzać na likwidację linii kolejowych. – Sprawę listy linii do likwidacji oczywiście sprawdzimy, ale nasza polityka w tym zakresie jest niezmienna – podkreślił. Oznacza to, że wymienione linie powinny być bezpieczne. Zamknięcia mogą ewentualnie dotyczyć wykonania decyzji podjętych jeszcze przez poprzedników. - PLK ma 443 km linii do likwidacji. Ministerstwo nie da zgody - opisywał problem branżowy portal rynek-kolejowy.pl Na zdjęciu powyżej odbudowa przejazdu kolejowego z torowiskiem w ciągu DW 935 Racibórz, marzec 2022 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Wieloletnie starania o remont odcinka ul. Wiejskiej na Ocicach, od końca zabudowy do drogi Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz, w końcu znalazły szczęśliwy finał.

Budowlańcy wkroczą na Księżycówkę.

OGŁOSZONO PRZETARG NA WIEJSKĄ Do 9 listopada Starostwo Powiatowe oczekuje na oferty firm budowlanych chcących zrealizować zadanie przebudowy drogi powiatowej nr3548S. Chodzi o około 1,66 km drogi w ciągu ul. Wiejskiej na Ocicach i to nie tylko tzw. Księżycówki na końcu zabudowy Ocic. Zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 (tzw. wąskie gardło, odci-

nek 929,3 mb), druga od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrza (odcinek 737,2 mb). Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku dla województwa śląskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Zadanie ma się zakończyć w ciągu 340 dni od podpisania umowy. (w)

Kwesta na ratowanie zabytków Jeruzalem dała ponad 17,5 tys. zł!

- To był impuls: działamy, potrzebny komitet złożony ze wszystkich środowisk, od prawa do lewa, bo to wspólna sprawa. Szkoda czasu na kolejne godzinne dyskusje i szkoda papieru na kolejne tony dokumentów: z których wynikało jedno – przerzucanie się odpowiedzialnością - mówił w czasie kwesty na raciborskim Jeruzalem Michał Woś – inicjator wydarzenia. Przed kwestą członkowie Komitetu sprzątali groby oraz zadbali o oddanie szacunku żołnierzom Armii Krajowej spoczywającym na Jeruzalem. Kwesta jednoczy raciborzan W pierwszą raciborską zbiórkę na rzecz renowacji zabytków REKLAMA

największej miejskiej nekropolii włączyło się wiele środowisk; od harcerzy, przez radnych, uczniów raciborskich szkół, dyrektorów placówek kulturalnych po członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i społeczników. Merytoryczne wsparcie zapewnia Miejska Konserwator Zabytków Maria Olejarnik. Jak relacjonują kwestujący, inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony odwiedzających cmentarz. Puszki kwestarskie zapełniały się szybko a ludzie bardzo pozytywnie reagowali na pomysł przywrócenia raciborskim perłom sztuki sepulkralnej ich dawnego blasku. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3


2 » Aktualności

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Kolejowy absurd w Raciborzu. Nieczynna linia blokuje inwestycje DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej oddziela od drogi wojewódzkiej nieczynny przejazd kolejowy

Na zdjęciu rozbiórka posterunku przejazdowego, listopad 2019

Od tamtego czasu wszystkie inwestycje, które wkraczają na nieczynne torowisko na Dębiczu, muszą uwzględniać jego istnienie, choć mało kto jest w stanie sensownie odpowiedzieć na pytanie, po co go utrzymywać? Konsekwencje utrzymywania linii są poważne – projektowe i finansowe. Władze miasta poprzedniej kadencji założyły, że linia zostanie zlikwidowana więc nowa regionalna droga Racibórz-Pszczyna, kolejny etap wschodniej obwodnicy od Rudnika do Piaskowej-Rybnickiej, po prostu przetnie Brzeską w rejonie lasu Bismarck, biegnąc dalej obszarami pomiędzy Kobylą a Kobylską w Raciborzu Brzeziu. Teraz trzeba projektować wiadukt nad torowiskiem z Olzy do Markowic, targując się z PKP o jego wysokość. Kolej chce 7 metrów, władze miasta chcą zejść do 4,35. Obniżenie wysokości to jedynie zmniejszenie i tak milionowych kosztów, które generuje zachowanie torowiska. Przejście drogi regionalnej przez Brzeską będzie wymagało budowy wiaduktu, równie kosztownego, co nowy most na Uldze w ciągu nowej drogi biegnącej od węzła Piaskowa (źródło zdjęcia raciborz.pl) Linia - z powodu wysokich kosztów - nie pozwala obecnie zrealizować połączenia ścieżki rowerowej wzdłuż Brzeskiej z nową ścieżką biegnącą od Dębicza

w stronę Kornawca/Pogrzebienia, w ciągu zmodernizowanej DW 935. - Odpowiadając na złożoną interpelację dotyczącą łącznika ścieżki rowerowej wzdłuż śladu drogi DP 3512S na odcinku od posesji nr 6 przy ul. Brzeskiej w Raciborzu do „przejazdu kolejowego" PKP PLK LK 176 informujemy, iż Powiatowy Zarząd Dróg rozeznał sprawę połączenia ścieżek rowerowych: od strony drogi wojewódzkiej nr 935 (powstałej podczas przebudowy tej drogi) ze ścieżką od strony drogi powiatowej. Stwierdzono, że istotą - głównym aspektem skomunikowania tych ścieżek jest konieczność przekroczenia torowiska linii kolejowej nr 176 Racibórz Markowice - Olza - odpowiedział starosta Grzegorz Swoboda na interpelację radnego Artura Wierzbickiego. Nie tylko rajca dziwi się, dlaczego w tym miejscu nie da się wykonać krótkiego odcinka ścieżki rowerowej. Dziwią się rowerzyści i kierowcy, którym ci pierwsi nieraz wjeżdżają albo wchodzą pod koła samochodów. - W związku z powyższym PZD Racibórz zwrócił się do zarządcy kolei z zapytaniem o możliwość oraz ogólne wymogi techniczne wykonania takiego przejścia. W odpowiedzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określiło wstępne warunki wykonania, w tym m.in.: opracowanie projektu wykonawczego dla przebiegu ścieżki rowerowej na terenie kolejowym oraz w jego bezpo-

średnim sąsiedztwie wraz z projektem nowej metryki przejazdowej, usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu (uzbrojenie kablowe do urządzeń sterowania ruchem kolejowym, energetycznych, teletechnicznych i in.), przebudowę oświetlenia przejazdu kolejowego, opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas robót, uzgodnienie przedsięwzięcia z jednostkami branżowymi kolei - pisze starosta. - Wstępnie PZD Racibórz rozeznał, że czas potrzebny na wykonanie opracowania projektowego to ok. 12 miesięcy. Mając na uwadze wskazane przez kolej wstępne warunki techniczne, a także analizując ogólnie warunki terenowe w tym rejonie (m.in. nasyp drogowy, potrzeba umocnienia skarp) można założyć, że szacowana wartość wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych może wynieść ok. 200 000 zł. Ze względu na fakt, iż Powiat nie może ponosić nakładów finansowych na zadania umiejscowione na nieruchomościach nie stanowiących własności powiatu raciborskiego, a sam przejazd kolejowo-drogowy w zakresie nawierzchni wymaga robót naprawczych, wystąpiono do zarządcy kolei z wnioskiem o wykonanie modernizacji przejazdu kolejowego (nawierzchnie i urządzenia) wraz z wykonaniem przedmiotowej ścieżki rowerowej. W odpowiedzi uzyskano informację, że

jednostka ta obecnie nie posiada środków finansowych, które można by przeznaczyć na wykonanie robót modernizacyjnych nawierzchni i urządzeń w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego zlokalizowanego na ul. Brzeskiej - linia kolejowa nr 176, km 3,180 czytamy dalej. - Ponieważ niedawno oddano do użytkowania odcinek drogi wojewódzkiej nr 935, a w wyniku jego przebudowy zmieniona została geometria i organizacja ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna) w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w sąsiedztwie przejazdu wyżej wymienionych dróg z linią kolejową nr 176, oraz mając na uwadze obecny - po przebudowie układ komunikacyjny, a także bezpieczeństwo uczestników ruchu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ponowi wystąpienie do zarządcy kolei o wykonanie modernizacji przejazdu drogowo - kolejowego drogi powiatowej i linii kolejowej nr 176 wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - zapewnia starosta.

pobiegawczego wobec 35-latka w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Śledczy ustalają motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotni pobyt w więzieniu. 34-letni

mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, który pomagał rybniczaninowi ukryć się przed Policją, decyzją Sądu Rejonowego w Rybniku również na 3 miesiące trafił do aresztu - podała komenda.

Grzegorz Wawoczny

Źródło: YT/EP07135

Przebieg drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna na wysokości Dębicza-Brzezie (źródło: Urząd Miasta Racibórz)

Racibórz » Komunikat rybnickiej komendy publikowały media w całym regionie. Poszukiwany jest już w rękach śledczych. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Ugodził partnerkę nożem w okolice serca. 35-latka szukała policja w całym regionie - Na wniosek rybnickich policjantów i prokuratora sąd tymczasowo aresztował 35-letniego mieszkańca naszego miasta, który usiłował zabić swoją partnerkę. Mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Zatrzymanemu grozi teraz nawet dożywotnie więzienie. Ponadto śledczy zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który pomagał mieszkańcowi Rybnika ukryć się przed Policją - po-

dała rybnicka Komenda Miejska Policji. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 października, około godziny 22.30 w jednym z bloków w centrum miasta, przy ul. Cmentarnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów 35-letni mieszkaniec Rybnika w mieszkaniu usiłował zabić swoją partnerkę, atakując ją nożem. Ugodził ją w okolicach serca. Mundurowi

na miejscu pojawili się bardzo szybko oraz ustalili przebieg zdarzenia. Od tego momentu rozpoczęły się też poszukiwania podejrzewanego mężczyzny podejrzanego, który zbiegł z mieszkania. Poszkodowana 26-letnia kobieta w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. W poniedziałek, 31 października, o godzinie 22.00 na terenie powiatu wodzisławskiego krymi-

nalni zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Rybnika. Ponadto śledczy zatrzymali 34-latka, który pomagał niedoszłemu zabójcy ukryć się przed Policją. - Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. Wczoraj rybnicki sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka za-

(kmp)


Aktualności « 3

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KWESTA NA RATOWANIE ZABYTKÓW Jeruzalem dała ponad 17,5 tys. zł! Kuźnia Raciborska ma nową sekretarz Racibórz » Kierująca dziś raciborskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Roksana Pytlik była jednym z czterech kandydatów na miejsce opuszczane przez Dominika Klimanka.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Jeruzalem informuje, że podczas kwesty zebrano 17 580,17 zł. Dodatkowo w puszkach znalazło się 10,50 euro oraz… 10 bahtów. Bardzo cieszy hojność mieszkańców miasta i zebrana wysoka kwota, bo cmentarz Jeruzalem, mimo że największy jest jednym z kilku sporych cmentarzy miasta. Zbiórka była przeprowadzona 1 listopada na Jeruzalem oraz w trzech z jedenastu

raciborskich parafii – gospodarzy „Jeruzalem”: NSPJ, WNMP i Matki Bożej. Co dalej? W najbliższym czasie Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Jeruzalem w porozumieniu z zarządcą obiektu oraz miejskim konserwatorem zabytków zdecyduje, który z grobowców zostanie jako pierwsze poddany pracom konserwatorskim, tak by w przyszłym roku, w kolejną uroczystość Wszystkich Świętych były widoczne efekty zbiórki, w któ-

rą zaangażowało się tak wielu mieszkańców Raciborza. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby jeszcze wesprzeć zbiórkę wciąż działa numer konta: Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, ul. Długa 9, 47-400 Racibórz Nr konta: 68 8475 0006 2001 0000 0299 0001 Tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe – Cmentarz Jeruzalem”. (red.)

- Wszyscy kandydaci wykazali wysoki poziom - podkreśla burmistrz Paweł Macha. Najwięcej punktów zebrała jednak 34-letnia Roksana Pytlik, jedyna kobieta w tej stawce. Kieruje dziś OPS-em w Raciborzu. - Rozmawiam z prezydentem na temat jej przejścia dodaje Macha. Dominik Klimanek odchodzi z końcem roku. Włodarz chciałby, by nowa sekretarz zaczęła pracę 1 stycznia 2023 r. Raciborski ratusz szuka dyrektora OPS. Stanowisko jest wolne od dłuż-

szego czasu. R. Pytlik kieruje jednostką formalnie jako zastępca dyrektora. Nowa sekretarz mieszka na co dzień w Pogrzebieniu w gm. Kornowac, ma wyższe wykształcenie i studia podyplomowe w zakresie prawa, administracji i organizacji. Sekretarz kieruje pracami urzędu. To, obok skarbnika, najważniejsza osoba w korpusie urzędniczym, podlegająca bezpośrednio burmistrzowi, Dominik Klimanek przechodzi do pracy samorządowej w rodzinnej, sąsiedniej

Bierawie na Opolszczyźnie. (w)

Racibórz » Celem wystawy „Królewski dar…” jest zaprezentowanie kolekcji pocztówek oraz innych przedmiotów przekazanych w 2021 roku Muzeum w Raciborzu, zgodnie z ostatnią wolą śp. Alfreda Otlika i jego rodziny.

KRÓLEWSKI DAR - Muzeum zaprasza na wyjątkową wystawę

zdjęcia Muzeum w Raciborzu

Alfred Otlik (1935-2021) to raciborzanin, który urodził się na Płoni i całe życie związał ze

swoim miastem. Po ukończeniu studiów chemicznych pracował w Zakładach Elektrod Wę-

glowych w zakładowym ośrodku badawczym. Kolekcjonowanie pocztówek było Jego wielką pa-

sją. Przez kilkadziesiąt lat kupował pocztówki z różnych źródeł - na targach staroci, od antykwariuszy, na polskich i zagranicznych aukcjach internetowych. Interesował się historią i zabytkami naszego miasta. Był wyjątkowym znawcą dziejów lokalnych, który wiele miejsc pamiętał ze swojego dzieciństwa. Wielokrotnie dzielił się swoją cenną wiedzą z innymi, m.in. pracownikami raciborskiego muzeum, którzy konsultowali z nim przygotowywane wystawy, badania archeologiczne prowadzone na terenie miasta. Był Pasjonatem i kochał swoją „małą Ojczyznę”. Udostępniał własne zbiory autorom opracowań naukowych i popularnonaukowych, wydawcom. Organizował wystawy filokartystyczne, by inni mogli podziwiać

Racibórz » Jednostki straży pożarnej odebrały zgłoszenie o pożarze pomnikowego drzewa 29.10. o godz. 18.16. Na miejscu pierwsi byli ochotnicy z Rud, potem ciężki wóz z Rybnika, wreszcie średni i drabina z Raciborza.

piękno Raciborza, wygłaszał prelekcje i wykłady. Całe swoje życie poświęcił i podporządkował idei gromadzenia walorów filokartystycznych Raciborszczyzny. Dar Alfreda Otlika dla Muzeum w Raciborzu to łącznie 3789 przedmiotów, z czego większą część stanowią raciborskie widokówki z lat 1894 – 1945. W swojej pasji kolekcjonerskiej nie ograniczał się On jednak tylko do przedwojennego Raciborza. Muzeum zyskało dzięki Niemu także wiele pocztówek z okresu Polski Ludowej oraz z okresu po 1989 roku. Drugim celem dla Kolekcjonera były pocztówki oraz inne przedmioty związane z poetą Josephem von Eichendorff. Zbiór ten liczy ok. 600 obiektów. W skład tego wspaniałego, iście królewskiego daru

wchodzą dodatkowo między innymi: firmowe karty pocztowe przedwojennych raciborskich zakładów przemysłowych, raciborskie pieniądze zastępcze z początku lat 20. XX w. oraz klisza szklana z negatywem fotografii wnętrza pałacu w Łubowicach. Podarowana kolekcja stanowi ogromną, trudną do oszacowania wartość historyczną, ikonograficzną i sentymentalną. Będzie ona przez następne lata wykorzystywana przez kolejne pokolenia muzealników, pasjonatów, badaczy lokalnych dziejów. Wernisaż PIĄTEK, 18 LISTOPADA 2022 godz. 18.00 - Królewski dar. Najcenniejsze obiekty z donacji Alfreda Otlika. (m)

Racibórz » - Zmarła pani Bożenka Stogniew, wspaniała nauczycielka i oddana dzieciom wychowawczyni w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu - ta smutna wiadomość nadeszła do naszej redakcji.

POŻAR DĘBU CYSTERS W RUDACH.

Smutne wieści z SP 4.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że nieznany sprawca albo sprawcy celowo zaprószyli ogień wewnątrz pnia ok. 450-letniego drzewa. Dąb szypułkowy „Cysters” jest jednym z najpiękniejszych starych drzew na historycznym Górnym Śląsku. Rośnie w przypałacowym parku, tuż na zapleczu prezbiterium pocysterskiego kościoła. Zasadzono go w II połowie XVI wieku. Przeżył i widział dziesiątki wielkich historycznych wydarzeń, w tym wizytę króla Jana III Sobieskiego, kasatę konwentu czy II wojnę światową. Gdyby do pożaru doszło w nocy - jak słyszymy - mógłby nie przeżyć działania wandali.

Wieloletnia pedagog Czwórki, wychowawczyni wielu pokoleń raciborzan, organizatorka szeregu konkursów i wydarzeń szkolnych, ceniona w środowisku nauczycielskim, kochana przez uczniów, zmarła po długiej chorobie 31 października

Staruszka udało się na szczęście uratować Zmarła Bożena Stogniew Ma ok. 450 lat i jest ostatnim strażnikiem opactwa cystersów, którym zawdzięcza swoją nazwę nadaną przez leśników z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. To majestatyczne drzewo podziwiał m.in. król Polski Jan III Sobieski, który 23 sierpnia 1683 r. spędził noc w klasztorze podczas marszu z odsieczą oblężonemu przez muzułmanów Wiedniowi. Urodę i majestatyczność rudzkiego drzewa docenili już niemieccy przyrodnicy na początku XX w. W 1989 r. drzewo poddano zabiegom konserwatorskim usuwając m.in. stare betonowe plomby i czyszcząc wnętrze pnia, a także dokonując cięć sanitarnych korony - podaje strona www.dladzie-

dzictwa.org. Tam też można zobaczyć zdjęcia staruszka. Z nasion "Cystersa" wyhodowano setki młodych dębów, z których powstały pamiątkowe aleje m.in. dębowa aleja upamiętniająca Światowe Dni Młodzieży. (w)

fot. Lasy Państwowe

Dokładnie okoliczności zdarzenia ustali policja oraz biegli. Na miejscu są leśnicy z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Jak wynika z naszych informacji, uszkodzenia drzewa nie zagrażają jego dalszej egzystencji. Strażacy do gaszenia pożaru użyli drobiny. Prąd wody podano do wnętrza pnia z dołu i z góry. - W najbliższym czasie odbędzie się szacowanie stanu zdrowotnego dębu –zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marek Mróz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która opiekuje się drzewem. - Staruszek ma 730 cm w obwodzie i osiąga wysokość 31 m.

nad ranem w wieku 56 lat. W zeszłym roku, na Dzień Edukacji Narodowej, otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje. (red.)


4 » Aktualności

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Szef raciborskiej Policji w swoim gabinecie spotkał się z laureatami konkursu „Super Senior”, którym wręczył upominki.

Racibórz » Raciborscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn związanych z posiadaniem narkotyków. Przy 25- i 38-latku zabezpieczyli 4,867 grama substancji psychotropowej α-PHiP. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty.

SUPER SENIORZY ODEBRALI Policyjna intuicja nie zawiodła. UPOMINKI NA KOMENDZIE Pasażerowie hondy mieli narkotyki fot. KPP Racibórz

W piątek, 4 listopada, około godziny 20:35 na ulicy Rybnickiej raciborscy kryminalni zatrzymali do kontroli samochód marki honda. W pojeździe, oprócz kierowcy, znajdowało się dwóch pasażerów. Osoby te zachowywały się niespokojnie,

Raciborscy Policjanci jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji ogłosili konkurs „Super Senior”, który był skierowany do seniorów z powiatu raciborskiego. Celem konkursu było opracowanie krótkiego hasła nawiązującego do kampanii informacyjnej „Stop włamaniom do domów”. Policjanci przeprowadzili cykl spotkań z seniorami powiatu raciborskiego, którego celem było bezpieczeństwo, kształtowanie bezpiecznych postaw jak i upowszechnienie informacji na ten temat. Organizowane spotkania były z myślą o seniorach i stałym podnoszeniu ich świadomości.

REKLAMA

W trakcie trwania cyklicznych prelekcji, ogłoszony został konkurs pn. „SUPER SENIOR”, którego tematyką było omówienie zagrożeń związanych z włamaniem do domów. Celem konkursu było również rozwijanie kreatywności, propagowanie bezpieczeństwa jak i promowanie twórczości seniorów. Wyłonienie laureatów konkursu nastąpiło w październiku bieżącego roku, natomiast trójka finalistów została zaproszona 3 listopada do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, gdzie komendanci nadkomisarz Marek Ryszka i podinspektor Mirosław Mielańczyk wraz z policjantami

wręczyli nagrody rzeczowe zwycięzcom. W czasie spotkania podczas rozmowy, przybyli goście z komendantami wymienili swoje spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa seniorów w powiecie raciborskim. Nagrody zostały sfinansowane przy współpracy z Urzędem Miasta w Raciborzu i Urzędem Miasta w Kuźni Raciborskiej. Na zakończenie wizyty Komendant zaproszonym gościom podziękował za udział w konkursie oraz życzył dużo zdrowia i aktywności w życiu codziennym. (kpp)

co wzbudziło podejrzenia policjantów. Uznali, że mężczyźni mogą mieć sobie substancje zabronione. - I w tym przypadku policyjna intuicja nie zawiodła, gdyż stróże prawa u dwóch podejrzanych pasażerów zabezpieczyli 4,867 gra-

ma substancji psychotropowej α-PHiP - informuje rzecznik raciborskiej KPP. Panowie zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Sprawa trafi do sądu. (kpp)

Racibórz » Placówka ma powstać do czerwca przyszłego roku. W kwocie zarezerwowanej w budżecie i wieloletnim planie finansowym zmieścił się raciborski Borbud.

Nowe przedszkole w Markowicach

będzie kosztowało 9,5 mln zł

Nowe przedszkole przy szkole w Markowicach ma powstać do 30 czerwca. Na sesjach przewijała się co prawda kwota 3,5 mln zł potrzeba na wybudowanie placówki, ale uwzględniając sierpniowy zapis w wieloletnim planie finansowym, dotyczący nakładów przyszłorocznych, będzie to razem ponad 9,5 mln zł brutto. Inwestycja ma być przeprowadzona w systemie projektuj-buduj. Oferty złożyły trzy firmy:

Riser z Jaworzna za 13,4 mln zł, Unihouse z Bielska Podlaskiego za 10,37 mln zł i Borbud z Raciborza za 9,51 mln zł. Ratusz ma na zadanie 9 658 493,00 zł brutto. W skład przedszkola wejdą następujące zespoły funkcyjne: główna część - 5 oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci z węzłami sanitarnymi wraz z magazynkami na leżaki i pomoce dydaktyczne, z szatnią dla dzieci, z salą wielofunkcyjną, część administracyjna - z poko-

jem dyrektora, pokojem sekretariatu i księgowości, część funkcji pomocniczych - z pokojem psychologa, pokojem logopedy, pokojem pielęgniarki, z salą gimnastyczną, salą sensoryczną SI, z pokojem szatniowo nauczycielskim, część zaplecza funkcji żywieniowej - z pełnym zespołem pomieszczeń technologii kuchni gotowanej, część magazynowa i część techniczna – z kotłownią. (w)


Aktualności « 5

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. FINANSE POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM tel. 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

MOTORYZACJA SKUP AUT 24H SRC,TEL.501-525-515 ZŁOMUJEMY LEGALNI REKLAMA

Skup-samochodów do złomowania nawet 1500 zł/ skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP, także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H. tel.: 530-312312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autodemont.pl.

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę - do ew. remontu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza. telefon: 32 414 90 79, kontakt@pc-service.pl. tel.: 32 414 90 79. e-mail: kontakt@pc-service.pl.

PRACA Praca Euro Labora Racibórz Euro Labora Racibórz – Austria, Niemcy, Holandia,

Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! Zadzwoń: 32/417 20 56, praca@euro-labra.com; www.euro-labora.com (cert nr 14601). Koordynator pracowników tymczasowych Zakres obowiązków: koordynacja oraz nadzór pracowników, wprowadzanie, pomoc w aklimatyzacji oraz wsparcie nowych pracowników, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami, a pracodawcą, tłumaczenia ustne oraz pisemne z j. polskiego na j. ukraiński i odwrotnie, współpraca z innymi działami. Wymagania: znajomość języka ukraińskiego oraz polskiego na poziomie umożliwiaj. tel.: 887 170 399. tel. kom.: 887 170 399. e-mail: pracuj@mieszko.com.pl. https://www. mieszko.pl/pl/20,oferty-pracy.html. Restauracja McDonald's w Raciborzu zatrudnia Zatrudnimy na stanowisko pracownik restauracji McDonald's w Raciborzu, umowa o pracę, pełny lub niepełny etat, możliwość pracy tylko w weekendy. Nie wymagamy doświadczenia. . tel. kom.: 660686939. e-mail: praca.mcd@gmail.com. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


6 » Rozrywka

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com wykształcenie w zakresie Renowacji i Projektowania Witraży. Praktykowała średniowieczne, tradycyjne oraz współczesne techniki zdobienia szkła, które otworzyły przed nią magiczny świat szkła, światła i precyzji. Wstęp wolny

14.11 (PON.) GODZ. 19.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 XX DNI KSIĘDZA PRAŁATA STEFANA PIECZKI – GALA WRĘCZANIA MEDALI ORAZ RECITAL KRZYSZTOFA KILJAŃSKIEGO

24.11 (CZW.) GODZ. 18.00 | KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38 STRACONE ZŁUDZENIA – SEANS FILMOWY W DKF PULS

„Stracone złudzenia” to francuski film roku: brawurowa, pełna werwy adaptacja arcydzieła Honoré de Balzaca, która premierowo została pokazana w Konkursie Głównym festiwalu w WeKapituła Medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki „Unitas in necji, a na ostatnim rozdaniu veritate” („Jedność w prawdzie”) zaCezarów zdobyła aż 7 statuetek prasza na galę wręczania medali im. (w tym dla najlepszego filmu). Ks. Prałata Stefana Pieczki. UroczyZa sprawą błyskotliwej reżyserii film trafia w samo sedno współczesnych debat o awansie stość uświetni recital KRZYSZTOFA KILJAŃSKIEGO z akompaniamentem społecznym, przywilejach, elitach, mediach i pracy w kulturze. WITOLDA WCISŁO. *Bilety w cenie 10 zł Wstęp wolny

27.11 (NIEDZIELA) GODZ.19.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21

17.11 (CZWARTEK) GODZ. 18.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 10 TENORÓW – KONCERT W PUNKT. WERNISAŻ I SPOTKANIE Z ALEKSANDRĄ KUCZYŃSKĄ

Gościem naszego saloniku artystycznego będzie Aleksandra Kuczyńska vel Alex Schiele, która zabierze nas w niesamowitą podróż po tym niezwykłym i w ciąż nie do końca odkrytym materiale jakim jest szkło. Tytuł magistra sztuki obroniła w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła, gdzie studiowała szeroki zakres technik szklanych, od klasycznych po współczesne. W 2010-2011 uzupełniła studia artystyczne na Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii, gdzie praktykowała techniki formowania szkła na gorąco. Posiada również

Podczas koncertu usłyszymy 26 utworów m.in.: Muzyka z filmu VABANK, FOREVER AND EVER z repertuaru DEMISA ROUSSOSA, CANTO DELLA TERRA z repertuaru ANDREA BOCELLEGO, LA SPAGNOLANON TI SCORDAR DI ME, Duet "Artystki, artystki, artystki z variétés" z operetki KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, Aria DI QUELLA PIRA z opery TRUBADUR, MARECHIARE, La donna é mobile z opery RIGOLETTO, CANT’T HELP FALLING IN LOVE z repertuaru ELVISA PRESLEYA, Toast z opery TRAVIATA, Deszczowa piosenka, BELLE z musicalu DZWONNIK Z NOTRE DAME, LA BAMBA, ZACZNIJ OD BACHA, POTPOURRI, Con Te Partirò / Libertà, WE ARE THE CHAMPIONS. Bilety w cenie 120,- 110,- 100 ,-

11.12 (NIEDZIELA) GODZ.16.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21

,,MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – PADA ŚNIEG, IDĄ ŚWIĘTA’’ RCK wspierając rozwój muzycznych zdolności dzieci zaprasza na kolejny koncert w cyklu „Maluchy w krainie dźwięku” zatytułowany „Pada śnieg, idą święta” . "Maluchy w krainie dźwięku" cieszą się niezmienną sympatią publiczności, która systematycznie i liczne uczestniczy w kolejnych koncertach. W grudniu motywem przewodnim muzycznej podróży będzie zima i nadchodzący magiczny czas świąt. Zapraszamy do zaakcentowania zimowo-świątecznego klimatu elementami ubioru, np. mikołajową czapką. W pełną zabawy muzyczną podróż zabierze milusińskich skrzypaczka, pedagog i animatorka kultury - Dorota Banaś oraz muzycy "Maluchów w krainie dźwięku". *Bilety w cenie : 15,- (dzieci), 25,- (dorośli)

31.12 (SOBOTA) GODZ. 22.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 SYLWESTROWA REWIA PRZEBOJÓW

Tradycją Raciborskiego Centrum Kultury są kończące rok kalendarzowy eleganckie gale sylwestrowe. Co roku widownia gromadzi miłośników dobrej muzyki, którzy cenią sobie wysoką jakość artystyczną i klasę. Gala „Sylwestrowa Rewia Przebojów" to wyjątkowa propozycja na tegoroczną sylwestrową noc. *Bilety w cenie 140,- (do 30 XI), 160,(1 XII-30 XII) 180,- (31 XII) ................................................................................................................. *Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’,, Rodzina +’’ RCK zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

FRANCUSKIE ŚLIMACZKI Z CYNAMONEM Składniki ciasta:

• • • • •

1 płat ciasta francuskiego 1 łyżka roztopionego masła 3 łyżki cukru brązowego (lub białego) 1 kopiasta łyżeczka cynamonu 1 łyżeczka przyprawy do pierników (niekoniecznie)

Sposób przygotowania:

Cukier wymieszać z cynamonem i przyprawą do piernika. Płat ciasta wysmarować roztopionym masłem,po czym cukier z przyprawami rozłożyć równomiernie na całym cieście. Następnie zwinąć w ciasny rulonik,zaczynając od dłuższego brzegu,po czym kroić na 1 cm plasterki. Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec ok.15-20 min w temp. 180 stopni.

www.smakiweroniki.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Zatrzymania dokonał funkcjonariusz wydziału kryminalnego. Policjant był po służbie, ale miał za to w głowie wizerunek poszukiwanego złodzieja.

Seryjny złodziej w rękach

RACIBORSKIEJ POLICJI

Do zatrzymania doszło w piątek 4 listopada około godziny 17.00, w Raciborzu przy ulicy Parkowej. Funkcjonariusz zauważył tu mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał seryjnemu złodziejowi sklepowemu. Liczne kradzieże, w okresie od 8 października do 4 listopada, zarejeOGŁOSZENIE

strowały kamery monitoringów. Wartość skradzionych artykułów chemicznych, spożywczych i alkoholu oszacowano na 1816,19 zł. 30-latek usłyszał już od raciborskich śledczych zarzut dotyczący 10 kradzieży. Teraz grozi mu nawet 5 lat pobytu w więzieniu.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

dz. 566/134 km. 6 obręb Miedonia

Tryb

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


8 » Aktualności

Piątek | 11 listopada | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w rejonie ulic Rybnickiej i Piaskowej w Raciborzu 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Raciborzu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 475/127, a.m. 14, obręb Ostróg, o pow. 0,5524 ha. 2. Działka nr 475/127 zapisana jest w ewidencji gruntów jako łąki trwałe, oznaczone symbolem ,,ŁIII’’. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00056206/8, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r., działka nr 475/127, a.m. 14, obręb Ostróg, oznaczona jest symbolem J8P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, co stanowi 100% pow. działki. • Na działce wrysowano: 1) Strefy techniczne. 2) Kanalizację deszczową. 3) Kanalizację sanitarną. • Na w/w terenach dopuszcza się realizację: 1) obiektów i urządzeń komercyjnych, 2) garaży i budynków gospodarczych, 3) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu, 4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej, 5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 5. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 475/127 jest nieruchomością gruntową, niezabudowaną, położoną w rejonie ulic Rybnickiej i Piaskowej w Raciborzu. Działka ma kształt trapezu. Nieruchomość jest obecnie w znacznej części użytkowana rolniczo. Dostępne media w otoczeniu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz. Dojazd do przedmiotowej działki obecnie odbywa się drogą dojazdową gminną od strony ulicy Rybnickiej. 6. Obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: Działka nr 475/127 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – odpłatną nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Gminy Miasta Racibórz, polegającą na: a) prawie do pozostawienia i funkcjonowania na działce nr 475/127, o powierzchni 0,5524 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer GL1R/00056206/8, istniejącego przewodu kanalizacji deszczowej (kolektora zbiorczego), o średnicy 1000 mm, długości 85 metrów, szerokości 3 metrów i powierzchni służebności wynoszącej 255,00 m2 (dwieście pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), celem dystrybucji za jego pomocą wód opadowych i roztopowych, b) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu) przez Gminę Miasta Racibórz i podmioty działające w jej imieniu do kolektora, wraz z niezbędnym sprzętem, w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontami i przebudową, a także dokonywaniem oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany kolektora lub jego części, odbudowy, usuwania awarii i jej skutków oraz wydrzewień i wykrzewień (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody), a także innych niezbędnych prac, c) obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnych właścicieli, posiadaczy i użytkowników działki nr 475/127 od działań podejmowanych w pasie ustanowionej służebności przesyłu, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do kolektora, w tym do dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu kolektora, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z jego funkcjonowaniem lub dostępem do niego 7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Część działki nr 475/127 jest obecnie objęta umową najmu. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Pozostała część w/w działki jest obecnie objęta umową dzierżawy zawartą w dniu 5 stycznia 2004 r. na czas nieokreślony. 8. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 9. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 350 000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 10. Wysokość wadium wynosi: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459-73-55. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.powiatraciborski.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Rudzkiej nr 35/7

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Browarna nr 22/1 parter, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 49,09 m2; przynależna piwnica o powierzchni 2,36 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Rudzka nr 35/7 I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 49,85 m2; przynależna piwnica o powierzchni 3,78 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

Numer księgi wieczystej

działka oznaczona nr 4208/44 k.m.4 Racibórz o powierzchni 0,0820 ha GL1R/00032207/1

3.

Numer księgi wieczystej

działka oznaczona nr 84 k.m.9 Ostróg o powierzchni 0,0469 ha GL1R/00032186/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

Cena wywoławcza

195 000,00 zł

5.

Forma zbycia nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

14 grudnia 2022r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

19 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 7 grudnia 2022r tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

7. 8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

5. 6. 7.

Wadium

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10.

11.

Cena wywoławcza

155 000,00 zł

Termin i miejsce przetargu

14 grudnia 2022r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Wadium

15 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 7 grudnia 2022r. tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Racibórz » Zeszłoroczna edycja imprezy w randze wojewódzkiej ze względu na koszty wzbudziła sporo kontro-

wersji.

ZAMEK SZYKUJE JARMARK - W tym roku będzie znacznie skromniej – powiedział nam starosta Grzegorz Swoboda. - Chodzi o to, żeby miejsce żyło, a ludzie mogli się spotkać w świątecznej oprawie. Chcemy też wspomóc promocyjnie Racibórz, wesprzeć lokalnym biznes i przedsiębiorców branży restauratorskiej dodaje Swoboda. Tygodniowy jarmark 2021 na zamku kosztował kilkaset tysięcy złotych, wystąpiło wiele gwiazd, a koszty pokryły wpłaty z budżetu marszałka

województwa (350 tys. zł) oraz firmy (250 tys. zł). Starostwo wyłożyło 100 tys. zł. Wspomniane 250 tys. zł od firm to wpłaty za atrakcje dla ich pracowników. Realnie więc, jak zaznacza powiat, nie ma mowy o jarmarku za milion, a taka kwota pojawiała się w dyskusjach. – Inflacja idzie w górę, to czas oszczędzania – dodaje w rozmowie z nami starosta odnosząc się do jarmarku 2022, przecinając wszelkie spekulacje, że jarmark AD 2022 ma być równie kosztowny.

100 tys. zł na zamkowy jarmark w tym roku przekaże miasto. Magistrat organizuje też swój jarmark od 1 do 4 grudnia na Rynku. Powiat szykuje się na okres tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Jarmark zaplanowano na 1518 grudnia. Na zamkowym dziedzińcu będą stoiska, głównie z lokalnymi produktami, i gastronomia. Na scenie pojawią się lokalni wykonawcy. Zaproszenie, jak słyszymy, otrzyma m.in. Alicja Czerner, uczestniczka

niedawnego The Voice of Poland. – Dopinamy montaż finansowy. Będzie świątecznie i kameralnie – powiedziała nam Krystyna Niklewicz, dyrektor Zamku Piastowskiego. Jarmark ma mieć charakter subregionalny i wpisać się w promocję nowej marki turystycznej Kraina Górnej Odry. Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w tym roku w dniach 10-18 grudnia w Wiśle. (w)

Racibórz » - W porównaniu do danych z września liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 38 osób - podał w najnowszym odczycie Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.

Inflacja a raciborski rynek pracy. Mamy najnowsze dane urzędu pracy - Według danych szacunkowych z końcem października bieżącego roku w tut. urzędzie pracy zarejestrowanych było 1 529 osób bezrobotnych, w tym 933 kobiety. Osoby w szczególnej

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Browarnej nr 22/1

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. 605 685 485

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia – 200 osób długotrwale bezrobotne – 856 osób powyżej 50 roku życia – 427 osób niepełnosprawne – 133 osoby W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco (gmina, bezrobotni ogółem, kobiety): Racibórz 854/502 Kornowac 47/35 Krzanowice 78/46 Krzyżanowice 152/95 Kuźnia Raciborska 169/104 Nędza 94/59

Pietrowice Wielkie 61/45 Rudnik 74/47 OGÓŁEM: 1 529/933 - W porównaniu do danych z września liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 38 osób. Jednocześnie informuję, iż w omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 226 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: pracownik produkcji, pracownik ochrony, magazynier/pracownik magazynu, strażnik działu ochrony, peda-

gog/wychowawca środowiskowy, elektryk, ładowacz nieczystości stałych, kierowca kat. C, kasjer-sprzedawca, sprzedawca na stoisku mięsnym, operator maszyn i urządzeń produkcyjnych, monter palet/operator maszyn stolarskich, operator upraw i zbioru, operator obróbki zbioru i pakowania, robotnik budowlany, pracownik sali sprzedaży, kasjer. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 30.09.2022 r. wynosi 4,0 %. (pup)