Nasz Racibórz 4-2023 [719]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!

Racibórz » Kościół katolicki w Polsce zmaga się z topniejącą liczbą wiernych uczęszczających na niedzielne Msze św. - Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na skalę uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz życie sakramentalne polskich katolików - tak to tłumaczy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, prezentując najnowsze dane. Raciborski Orszak Trzech Króli zgromadził tłumy, ale w kościołach z roku na rok jest coraz mniej wiernych.

POLSKI KATOLICYZM STYGNIE, TAKŻE W NASZYM REGIONIE

Na obraz polskiego katolicyzmu składają się dwa wskaźniki - dominicantes i communicantes. Pierwszy mówi o procencie osób obecnych na niedzielnych mszach św., drugi o odsetku przystępujących do komunii św. - Wskaźnik dominicantes w 2021 r. wyniósł 28,3%, zaś communicantes 12,9%1. Najwyższy poziom wskaźnika dominican-

tes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (59,1%), rzeszowskiej (49,7%) oraz przemyskiej (46,9%). Najwyższy wskaźnik communicantes odnotowano również w diecezji tarnowskiej (21,9%), kolejno w białostockiej (19,2%) oraz drohiczyńskiej (18,4%) - informuje Instytut.

Racibórz » Giełdowy Sunex sfinalizował wczoraj, 20.01., transakcję nabycia 100 % udziałów w spółce Krobath Bad Heizung Service GmbH w Feldbach. Giełda zareagowała zwyżką kursu o 3,21 proc.

Raciborski Sunex kupił firmę w Austrii

- Nabycie udziałów w spółce Krobath nastąpiło od dotychczasowych wspólników spółki Krobath - trzech osób fizycznych, obywateli Austrii proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów tj. 66% i dwa razy po 17%. Sprzedający nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Sunexem.

Łączna cena nabycia wszystkich udziałów wyniosła 4 300 000 euro. Transakcja sfinansowana została częściowo ze środków pozyskanych z umowy kredytu inwestycyjnego

w walucie wymienialnej w wysokości do 3 440 000 euro udzielonego przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank

Polski S.A. Pozostałą kwotę spółka zapewniła ze środków własnych - podał Sunex.

W skład zarządu spółki

Krobath powołany został Marek Kossman - członek zarządu Sunexu z prawem do samodzielnej i nieograniczonej

reprezentacji spółki Krobath, przy czym dotychczasowe osoby zarządzające pozostały na swoich stanowiskach z ogra-

Racibórz » Z końcem lutego zakończą się prace budowlane, potem ruszy montaż wyposażenia, odbiory, kompletowanie kadry i szkolenia - raciborski szpitalny oddział ratunkowy (SOR) ma ruszyć w czwartym kwartale.

Raciborski SOR na finiszu.

Szpital szuka kierownika

- Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem - zapewnia dyrektor Szpitala Rejonowego, Ryszard Rudnik. Ostatnia kluczowa kwestia to finansowanie. Lecznica przy Gamowskiej szacuje, że SOR pochłonie około 6-7 mln zł.

Szpitalny oddział ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i nagle zagrożone zdrowie człowieka. Zastąpi izbę przyjęć. Pomoc w SOR obejmuje również świadczenia, które wymagają szybkiej diagnosty-

ki i leczenia. W razie potrzeby lekarz kieruje stąd pacjenta na leczenie szpitalne lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki. SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Na SOR nie idzie się w razie przeziębienia czy niestrawności. Nie jest to też miejsce, do którego przychodzisz po receptę na leki lub skierowanie na badania.

REKLAMA REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info
Wydanie bezpłatne 27 stycznia 2023 Rok XVI, nr 4 (719) www.naszraciborz.pl
niczoną, łączną reprezentacją spółki Krobath. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 fot. Sunex

Polski katolicyzm stygnie, także w naszym regionie

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

Dla diecezji w naszym regionie wynosi:

ƒ Gliwicka 26,7 dominicantes

13,4 communicantes

ƒ Katowicka 24,4 dominicantes 13,4 communicantes

ƒ Opolska 33,4 dominicantes

16,7 communicantes

Obraz tego, co się dzieje

w Kościele dają dane sprzed

lat. W 2016 r. na msze w archi-

diecezji katowickiej uczęszcza-

ło 38,1 proc. wiernych, w opol-

skiej aż 44,6, a gliwickiej 36,7

proc.

Odsetek katolików uczęsz-

czających na niedzielne msze

św. (dominicantes):

ƒ Archidiecezja Katowicka

36,7 - 2018, 37,0 - 2017, 38,1 - 2016

ƒ Diecezja Opolska 43,7 - 2018, 43,8 - 2017, 44,6 - 2016

ƒ Diecezja Gliwicka 37,82018, 37,4 - 2017, 36,7 - 2016 - W roku szkolnym 2021/22 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 82 % uczniów, co

stanowi spadek o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97%), przemyskiej (97%) i rzeszowskiej (96%), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (63%) i warszawskiej (66%) - podał Instytut. W diecezjach naszego regionu obraz jest taki (w nawiasie dane za 2020/2021):

ƒ Gliwicka 80,6% (80,7%)

ƒ Katowicka 84,8% (85,7%)

ƒ Opolska 77,4% (84,8%)

Dominicantes - metodologia badania. W jedną wybraną niedzielę w danym roku odbywa się liczenie osób uczestniczących we mszy św., przeważnie przy pomocy służby liturgicznej. Termin realizacji badania nie powinien wypadać w okresie wakacyjnym, świątecznym, mrozów lub innych czynników zaburzających pomiar tj. zwiększających lub zmniejszających frekwencje osób w kościołach. Niedzielę spełniającą takie warunki

określamy jako „statystyczną niedzielę” – zazwyczaj jest to niedziela października lub listopada. Liczbę zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. określono na 82% populacji katolików (wg wyliczeń Zdaniewicza i Adamczuka) zamieszkujących dany obszar (np. parafie, diecezję) i przez wszystkie lata badania pozostała niezmienna. Przez „katolików” rozumiane są osoby ochrzczone z wyłączeniem osób, które dokonały formalnego aktu wystąpienia z Kościoła. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. zwolnione są: osoby starsze, chore, matki/ojcowie opiekujące(y) się małymi dziećmi, dzieci do lat 7 i inne osoby mające obiektywne przesłanki uniemożliwiające partycypacje w niedzielnym nabożeństwie –łącznie zgodnie z wyliczeniami Zdaniewicza i Adamczuka jest to 18% populacji. Liczbę katolików danej parafii ISKK pozyskuje za pośrednictwem proboszcza.

Raciborski Sunex kupił firmę w Austrii

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

Spółka Krobath działa w branży instalacji grzewczych i sanitarnych. Zajmuje się głównie montażem i serwisem pomp ciepła, instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych. Przychody w ostatnim okresie obrotowym to 17,04 mln euro, wynik EBIDTA 678 tys. euro, a suma bilansowa wynosi 6,213 mln euro. Prognoza przychodów na rok obrotowy kończący się 28.02.2023 to 20 mln euro. Zatrudnienie wyno -

si ok. 120 osób, a spółka działa od roku 2014, przy czym sama nazwa KROBATH jest obecna na rynku od ponad 100 lat. - Włączenie spółki Krobath do Grupy Kapitałowej Sunexu poprzez m.in. efekt synergii pomiędzy firmami przełoży się na realizację części celów strategicznych Grupy tj. utrzymanie pozycji jednego z liderów w branży odnawialnych źródeł energii oraz poszerzenie obecności na perspektywicznych rynkach krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza w części niemiec-

Racibórz » - Nikt nie niszczy Rafako - zapewnił, 24.01., w radiowej Trójcie Jacek Sasin. Minister aktywów monitoruje spór i uważa, że zakończy się polubownie, pod jednym wszakże warunkiem. W tym samym dniu znów doszło do awarii bloku w Jaworznie.

Rafako vs Tauron. Dużo medialnych

doniesień, konkretów brak

dług Rafako opalany był złej jakości węglem. Tauron wezwał Rafako do zapłaty 1,3 mld zł kar umownych. Rafako oświadczyło, że to grozi upadłością, wzywając Tauron także do zapłaty ponad 600 mln zł i grożąc kolejnymi roszczeniami na kwotę 300 mln zł w związku z procesem inwestorskim.

24.01., zgodnie z zapowiedzią prezesa Tauronu, doszło do rozmów z prezydentem Raciborza. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji na linii Tauron - Rafako, a także możliwości polubownego rozwiązania sprawy - poinformował magistrat.

Zdaniem ministra Sasina, prezes Rafako, Radosław Domagalski-Łabędzi, musi zejść z drogi toczenia sporu w mediach. - Skupił się na medialnych atakach - dodał w rozmowie z Beatą Michniewicz w ramach Salonu Politycznego Trójki.

kojęzycznej - podał Sunex.

Firma SUNEX S.A. powstała w 2002 roku w Raciborzu. Jesteśmy czołowym producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferujemy inteligentne systemy stosowane zarówno w technice grzewczej oraz solarnej. Oparte są one na pompach ciepła, fotowoltaice, kolektorach słonecznych, klimatyzacji oraz hybrydowych pakietach kompleksowych wraz z dedykowanymi systemami sterowania.

Raciborski SOR na finiszu.

Szpital szuka kierownika

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

Dla Powiatu Raciborskiego, któremu podlega szpital, SOR na Gamowskiej to jedna z najważniejszych planowanych na przełomie ostatnich lat inwestycji, będąca gwarantem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Jej zakres podzielony został na dwa etapy.

Pierwszy to finalizowane prace budowlane polegające na przebudowie oraz dosto

sowaniu do obowiązujących norm i standardów części pomieszczeń w blokach A, B, C, i H, zlokalizowanych na poziomie niskiego i wysokiego parteru istniejącego budynku wraz z dobudową bloku C1 w celu stworzenia możliwości do realizacji pełnej funkcjonalności obiektu. Chodzi o część szpitala, gdzie znajduje się izba przyjęć, z podjazdem dla karetek.

Po zakończeniu tych robót planowane są dostawy nowo -

czesnego sprzętu i aparatury medycznej, zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla dwóch stanowisk wstępnej intensywnej terapii a także wyposażenia socjalno-bytowego. Projekt pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu” szacowano pierwotnie na 10 132 129.44 zł. Przez inflację będzie o około 20 proc. droższy.

Minister przypomniał, że to spór pomiędzy dwoma firmami - w przypadku Tauronu w części państwową, w przypadku Rafako prywatną. - Szczerze mówiąc, nie mam kompetencji, żeby rozstrzygnąć ten konflikt - oświadczył, dodając, że "nikt nie niszczy Rafako", spór monitoruje, a jego

dążeniem jest polubowne zakończenie. Na razie, jak dodał, nie widzi dobrej woli w mediacjach, a eskalowanie sporu to złe rozwiązanie.

Sasin nawiązał też do piątkowej wizyty w Rafako lidera PO, Donalda Tuska. Jego zdaniem były premier nie rozumie procesów gospodarczych, sugerując, że rząd powinien wkroczyć w spór co do jakości i zakresu robót.

Konflikt dotyczy, przypomnijmy, nowego bloku w Jaworznie, który - według Tauronu - został wadliwie skonstruowany, we-

- Pozytywne rozwiązanie kryzysu w Rafako ma dla mnie olbrzymie znaczenie. W rezultacie, na zaproszenie prezesa Tauron Pawła Szczeszka, gościłem dzisiaj w siedzibie Tauronu. Analizowaliśmy sytuację, w której znalazły się obie spółki oraz możliwe jak najlepsze relacje pomiędzy Tauronem a Rafako. Prezes Paweł Szczeszek zapewnił mnie, że po stronie Tauronu jest duża wola polubownego rozwiązania aktualnej sytuacji. Serdecznie dziękuję prezesowi Tauronu Pawłowi Szczeszkowi za serdeczne przyjęcie i merytoryczną rozmowę - mówi po spotkaniu w Katowicach Dariusz Polowy.

(w)

Racibórz » Raciborscy mundurowi z prewencji zatrzymali 54-latka, który na terenie jednego z marketów w Raciborzu, brał udział w przeklejeniu kodu kreskowego z tańszego narzędzia elektrycznego na droższą piłę szablastą. Oszust miał przy sobie narkotyki. Grozi mu nawet 8 lat pobytu za kratkami.

Oszustwo z kodem. Wpadka Czecha w markecie przy Rybnickiej

Do przestępstwa doszło 23 stycznia około godziny 09:25 na terenie jednego z marketów w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej. Oszustwo polegało na odklejeniu kodu kreskowego ze szlifierki kątowej o wartości 89,98 złotych i przyklejeniu go na piłę szablastą o wartości 928 złotych. 54-latek podszedł do kasy, gdzie zapłacił obniżoną przez siebie cenę. Sytuacja przykuła uwagę pracownika ochrony, który ujawnił proceder oszustwa i ujął mężczyznę. Przybyły na miejsce patrol policji zatrzymał oszusta, którym okazał się 54-letni obywatel Czech. Podejrzany w obecności mundurowych zachowywał się bar-

dzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenie, iż mężczyzna może posiadać przy sobie narkotyki. Policyjna intuicja nie zawiodła.

54-latek posiadał przy sobie ponad 2,60 grama marihuany. (kpp)

2 » Aktualności Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
-
fot. UM

Racibórz » Od lutego można będzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku gazowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu. Wnioski przyjmuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej 1/5b.

Raciborski OPS wypłaci dodatki gazowe

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej

ochronie niektórych odbior-

ców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687)

jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego,

dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty po opłaceniu faktury za gaz w roku 2023.

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA PODATKU

VAT:

ƒ gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, ƒ źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, ƒ przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze

Racibórz » Najprawdopodobniej kąpielisko pod Oborą jeszcze przez dwa sezony będzie jedynym otwartym dostępnym w Raciborzu.

Dwa czy jedno? Co z kąpieliskiem pod Oborą po oddaniu Ostroga?

- Trzeba myśleć o 2025 roku – to odpowiedź prezydenta Dariusza Polowego na pytanie radnej Justyny Henek-Wypior, kiedy zostanie otwarte nowe kąpielisko przy H2Ostróg. Będzie znacznie większe i bogatsze w atrakcje od tego przy Markowickiej, które

służy już od czasów kadencji prezydenta Adama Hajduka (2001-2002).

Basen pod Oborą posłuży więc jeszcze dwa sezony. A co potem? Na pewno pozostanie – tak wynika z wypowiedzi prezydenta Dariusza Polowego, którego zdaniem powinien być

zm.). W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

JAK OTRZYMAĆ DODATEK DO GAZU:

ƒ wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/1b, od poniedziałku do piątku w go -

dzinach pracy Ośrodka, (poniedziałek, środa, czwartek 9.00.-14.00, wtorek 9.30.-16.00, piątek 8.00 - 13.00), tel. 32 415 10 46, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, ƒ do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty po opłaceniu faktury za gaz w roku 2023 oraz umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem ener-

getycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię, ƒ przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku, ƒ wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku. (um)

WODNY PARK NA OSTROGU. Ile zapłacimy za wejście?

to obiekt dla miłośników kąpieli stroniących od tłumów, lubiących bliskość lasu. Jak dodał, Obora wymaga też remontów. Docelowo zatem Racibórz miałby dwa kąpieliska.

(w)

Racibórz » 23 stycznia „Solidarność” działająca w Henkel Polska wystąpiła do pracodawcy o niezwłoczne podjęcie negocjacji płacowych. Związkowcy zaznaczyli, że jeżeli rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń nie zostaną zakończone do 20 lutego, w spółkach należących do koncernu ruszą przygotowania do rozpoczęcia sporu zbiorowego.

Solidarność w Henklu chce podwyżek.

GROZI SPOREM ZBIOROWYM

– Inflacja zabiera każdemu pracownikowi dwie pensje w ciągu roku. Ludzie ubożeją, a firma cały czas wypracowuje ogromne zyski. Już od września zeszłego roku próbowaliśmy rozmawiać z pracodawcą o podwyżkach, ale nic z tych rozmów nie wyszło. Przedstawiciele zarządu obiecywali, że rozważą wprowadzenie rozwiązań, które ochronią pracowników przed skutkami inflacji, ale te zapowiedzi wciąż nie zostały zrealizowane – mówi Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Solidarności” w Henkel Polska. W skład koncernu Henkel działającego w Polsce wchodzą dwie firmy. Są to Henkel

Polska, zatrudniająca m.in. pracowników sprzedaży oraz Henkel Polska Operations, zarządzająca należącymi do koncernu fabrykami. W sumie w obu spółkach zatrudnionych jest przeszło 1000 osób. Jak informuje Marcin Zabochnicki, postulat dotyczący niezwłocznego rozpoczęcia rozmów płacowych jest aktualny w obydwu firmach. Ponadto przedstawiciele strony związkowej domagają się wprowadzenia zmian do systemu premiowania obowiązującego w Henkel Polska. –Obecny system został wprowadzony przez pracodawcę jednostronnie, bez konsultacji ze stroną związkową, co było

złamaniem przepisów prawa pracy. Nowy system, uzgodniony ze związkami, miał wejść w życie 1 stycznia, ale tak się nie stało. Rozmowy na ten temat zostały zerwane jednostronnie przez pracodawcę – wyjaśnia przewodniczący „Solidarności”. Jak ostrzegli związkowcy w piśmie skierowanym w tej sprawie do pracodawcy 23 stycznia, jeżeli rozmowy na temat nowego systemu premiowania nie zostaną zakończone do 20 lutego, również w tej sprawie w firmie ruszą formalne przygotowania do wszczęcia sporu zbiorowego.

(Solidarność Śląsko-Dąbrowska)

Obiekt ma kosztować 35 mln zł (z czego większość pokryje rządowa dotacja z programu Polski Ład) i zapewnić – najprawdopodobniej od sezonu 2025 – wypoczynek aż dwóm tysiącom osób, na które będą czekać baseny, zjeżdżalnie, wodny plan zabaw i tysiąc leżaków. Władze liczą, że poza raciborzanami zjadą się mieszkańcy powiatu a nawet całego regionu. Kąpielisko, którego nazwa ma być wyłoniona w drodze konkursu, czynne

wizualizacja UM Racibórz

będzie od maja do września. Ile zapłacimy za wejście? To pytanie zadaliśmy prezydentowi podczas posesyjnej konferencji, na której kolejny raz omówił swój projekt. Przy obecnych realiach – jak usłyszeliśmy - należałoby się spodziewać od 14 do 20 zł za bilet normalny. Ma obowiązywać cały dzień i na wszystkie atrakcje.

W H2Ostróg cena wejściówki zależy od liczby spędzonych w aquaparku godzin.

Polowy ma nadzieję, że H2Ostróg i zewnętrzne atrakcje będą się samofinansować, a planowany park wodny wypromuje kryte kąpielisko, co zwiększy frekwencję i przychody.

O biznes plan na basen pytał na ostatniej sesji radny Paweł Rycka z klubu Razem dla Raciborza.

Racibórz » Urząd Miasta w Raciborzu informuje, że 02.02.2023 r., tj. w czwartek, od godz. 6:00 odbędzie się akcja odbioru żywych choinek spod nieruchomości z terenu zabudowy jednorodzinnej.

Zbiórka żywych choinek na terenie Raciborza

Nieruchomości, spod których mają być odebrane drzewka należy zgłosić do siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pod nr tel. 32 415 34 24 lub 32 415 35 77 wew.135 lub 153. Odbierane będą wyłącznie wcześniej zgłoszone niezabrudzone choinki,

bez pozostałości po ozdobach świątecznych, stojaków i systemu korzeniowego. Niezależnie od powyższego, odpady zielone można bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Adamczyka 10 lub na

kompostowni odpadów przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu. Dla zabudowy wielorodzinnej odbiór choinek realizowany będzie w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych. (um)

Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 3
Racibórz » Takie pytanie zadają sobie raciborzanie oglądający wizualizacje przedstawione przez prezydenta. Zadaliśmy je też na konferencji prasowej.
(waw)

Racibórz » Vectra jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której nałożył na spółkę ponad 22 mln zł kary. Konsumenci mają otrzymać zwrot części opłaconego abonamentu.

Ponad 22 mln kary dla Vectry za bezprawne podwyżki opłat abonamentowych

Prezes UOKiK wielokrotnie wskazywał, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. W tego rodzaju umowach każda zmiana powinna być dokonana w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną, która precyzuje jaki warunek umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić.

Tymczasem Vectra w latach 2019 - 2020 jednostronnie, bez wymaganej podstawy prawnej, informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do nieposiadających jej i trwających już kontraktów, zmieniając zapisy ogólnych warunków umowy. Następnie, przez kolejne lata, w oparciu o tę bezprawnie wprowadzoną klauzulę modyfikacyjną, sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe

za każdą z usług telekomunikacyjnych - telewizji lub dostępu do internetu (60 zł lub 120 zł w skali roku). Przedsiębiorca wyznaczył im przy tym termin, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty.

Prezes UOKiK Tomasz

Chróstny w listopadzie 2021 r. postawił spółce zarzuty. Teraz wydał decyzję, w której uznał, że zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących

umów, gdyż odbyło się to bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd. Zarówno te działania, jak i następnie pobieranie opłat abonamentowych w zwiększonej wysokości stanowią praktykę, która narusza zbiorowe inte-

resy konsumentów. Na Vectrę została nałożona kara ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu decyzji, spółka będzie miała obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała.

- Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne, aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Jeżeli postanowienia

Racibórz » Wyświęcony 10 grudnia nowy biskup pomocniczy opolski, ks. Waldemar Musioł, koncelebrował wczoraj, 22.01., Mszę św. w kościele farnym.

Nowy biskup opolski ODWIEDZIŁ RACIBÓRZ

Mszę św. - jak co roku o tej porze - odprawiono w intencji rychłej beatyfikacji świątobliwej Eufemii, przeoryszy dominikanek raciborskich, od ponad roku oficjalnie kandydatki na ołtarze. W tym roku, 17 stycznia, minęło 664 lat od jej śmierci.

Mszy św. przewodniczył czciciel Ofki, biskup ordynariusz gliwicki, ks. prof. Jan Kopiec. Przyjechał też ks. dr Grzegorz Kublin, badacz żywota raciborskiej ksieni.

(w), fot. Andrzej Złoczowski

umowne nie zawierają prawidłowej klauzuli modyfikacyjnej a przedsiębiorca planuje wprowadzić zmiany do umów na czas nieoznaczony, może zostać zawarte porozumienie między stronami na partnerskich zasadach, w ramach pełnej dobrowolności, bez konieczności wypowiadania umowy. Taka sytuacja w przypadku Vectry nie miała miejsca, a przedsiębiorca wykorzystał swoją mocniejszą pozycję i arbitralnie narzucił klientom najpierw samą klauzulę modyfikacyjną, a potem podwyżkę opłat abonamentowych.

Po uprawomocnieniu decyzji, Vectra musi poinformować konsumentów m.in. o przysługującym im prawie do rekompensaty w postaci zwrotu opłat abonamentowych w zakresie podwyżki, wprowadzonej przez klauzulę modyfikacyjną, przez cały okres jej pobierania.

Prezes Urzędu przypomina, że przedsiębiorcy nie mogą dowolnie zmieniać zawartych umów, podkreślał to już wielokrotnie w wydawanych de-

cyzjach względem przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego. Nieprawidłowo wprowadzane zmiany w umowach kwestionowane były także w branży finansowej, ubezpieczeniowej, e-płatności czy e-commerce. Aktualnie prowadzone są także postępowania wyjaśniające w sprawie klauzul waloryzacyjnych wprowadzanych przez operatorów komórkowych w umowach na czas oznaczony i badanie rynku branży deweloperskiej w tym zakresie.

Jak wynika z przekazanego przez biuro prasowe firmy Vectra S.A., spółka nie zgadza się z decyzją UOKiK i jej pracownicy mają zamiar odwołać się od decyzji.

- W działaniach z 2019 i 2020 roku, mających na celu wprowadzenie do części umów zapisów tzw. klauzuli modyfikacyjnej, zabezpieczyliśmy w odpowiedni sposób interesy klientów tj. wszystkie osoby, których zmiany te dotyczyły, otrzymały od nas korespondencję, w której w jasny sposób wyjaśniali-

śmy przyczyny ich wdrożenia. Co niezwykle ważne, informacje te przekazywane były z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z informacją o możliwości wypowiedzenia umowy bez dodatkowych opłat oraz dokładną instrukcją, co zrobić, jeśli klient nie zgadza się na nowe warunki. Nasze działania były i są zgodne z przepisami prawa, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdecydowanie nie podzielamy stanowiska Urzędu i nie zgadzamy się z nałożonymi bezprecedensowymi sankcjami. Będziemy dochodzić naszych racji przed kolejnymi instancjami. Równocześnie podkreślamy, że do chwili publicznego ogłoszenia informacji przez Urząd, decyzja w omawianej sprawie oraz jej uzasadnienie nie zostały doręczone do Grupy Vectra - przekazało biuro prasowe Vectra S.A.

(opr. red.)

Racibórz » Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce. Lecznica w Raciborzu przy obecnym poziomie finansowania zakłada w tym roku około 10 mln zł straty.

NFZ będzie płacił więcej za pobyt w szpitalu. W Raciborzu zakładają stratę

- Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pobytu w szpitalu od pierwszego dnia. Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji. Ten mechanizm ogranicza sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym (świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych).

Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną.

Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą

elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów - informuje NFZ.

Od lutego 2023 r. NFZ zwiększy stawkę za pierwsze dni hospitalizacji. Podwyżka będzie stopniowa. W rezultacie:

ƒ za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu, NFZ zapłaci ok. 50% pełnej stawki za hospitalizację

ƒ w kolejnych dniach hospitalizacji stawka będzie stopniowo rosnąć, co 17%, tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100%.

To rozwiązanie było oczekiwane przez dyrektorów szpitali. - Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym

samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki wyższym stawkom za hospitalizację do szpitali w ciągu roku trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

Plan finansowy szpitala w Raciborzu zakłada na ten rok blisko 110 mln zł przychodów. Po uwzględnieniu wzrostów kosztów z tytułu wynagrodzeń czy usług firm zewnętrznych, założono około 10 mln zł straty. Lecznica liczy jednak na zwiększenie poziomu dofinansowania ze strony NFZ. Opr. red.

4 » Aktualności Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU

Usługi budowlane

Firma oferuje: usługi budowlane, budowę budynków od podstaw, remonty zewnętrzne, adaptację strychów, kafelkowanie, montaż okien, drzwi, karton-gips.. tel. kom.: 604 761 326.

Usługi dekarskie

Firma oferuje: pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha trapez, steropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa.. tel. kom.: 696 248 329.

FINANSE

Przenosimy kredyty bankowe i pozabankowe do tanich banków Łączymy wszystkie zobowiązania w jeden kredyt z ratą przyjazną do spłaty. Możliwość dobrania gotówki! Łączymy do 250 tys. PLN. Konsolidacja Kredytów i Pożyczek w 3 prostych krokach ! . tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

POŻYCZKI - SZYBKO

Z KOMORNIKIEM

tel. 32-260-00-33

MOTORYZACJA

AUTO-SKUP SRC.TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE 24H/7 DNI

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.tel.500714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191 585 ZŁOMOWANIE

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, działamy w całym powiecie raciborskim i okolicach.. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl.

KUPIĘ AUTO 24H.SRC.TEL.500-714-151 ZŁO-

MOWANIE AUT

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.TEL.500-714-151. tel.: 788-971-788. tel. kom.: 500-714-151. e-mail: autodaex68@wp.pl. www.autodemont.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę

Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę - do ew. remontu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza, telefon: +48 32 414 90 79, e-mail: kontakt@pc-service.pl.

Nieruchomość na sprzedaż

Sprzedam nieruchomość do remontu w Raci

borzu. 672m na 3 kondygnacjach oraz piwnica użytkowa 52m. Parter to dwa warsztaty w tym jeden samochodowy (z kanałem samochodowym). tel. kom.: 510458637.

OGRODNICTWO

Łuparka, rębak do drewna - WYNAJEM

Oferuję wynajem super szybkiej łuparki kinetycznej. Każdy Klient był pod wrażeniem efektywności i łatwości obsługi. W jeden dzień rozłupiesz drewna na cały sezon! Czas łupania: 2 sekundy Moc rozłu-

pywania: 8 ton Silnik: 2000W; 230V Max długość drzewa: 52cm Max średnica: 35cm Cena najmu: 200zl/doba Kaucja zwrotna: 300 zł. Zapraszam do kontaktu Tel: 888-882-875. tel. kom.: 888882875.

PRACA

Praca dla kelnera lub kelnerki restauracja Żurek w Raciborzu zatrudni kelnera lub kelnerkę na cały lub 1/2 etatu . praca od godz. 9.30-17.30 w miłym i przyjaznym gronie. tel. kom.: 661680591. e-mail: restauracjazurek@gmail.com.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a tel. +48 509 505 765 sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1

Tel. 32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc) Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Union Montage PL Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 11 | Racibórz

Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 93/3

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Opawska nr 93/3 I piętro, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 35,12 m2; przynależna piwnica o powierzchni 1,80 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 789/156 k. m. 10 Racibórz o powierzchni 0,0580 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00032701/4

4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 110 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 28 lutego 2023r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

◦ Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego

Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH

laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii

◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa)

LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki)

Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW

OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

◦ OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

◦ ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

◦ DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

◦ ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

◦ ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego: rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

◦ Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska Wiśniowska

Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 5
OGŁOSZENIE
-
PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI www.lazarz-raciborz.com.pl ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl
ŚWIĘTEGO
REKLAMA REKLAMA REKLAMA
SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN Lecznica imienia
ŁAZARZA
CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o REKLAMA REKLAMA
e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191
e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191
w branży: · elektrycznej · metalowej · budowlanej · produkcyjnej Zatrudnimy w branży: metalowej budowlanej produkcyjnej www.union-montage.pl Numer certyfikatu:
w Austrii i w Niemczech
KOBIET I MĘŻCZYZN
516-516-611 Pośrednik
PRACA
ul.
Union
Zatrudnimy
10487
DLA

28.01 (SOBOTA) GODZ. 18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

OPERETKA & MUSICAL – BAŚŃ DLA DOROSŁYCH

Za sprawą wspaniałych artystów przeniosą się Państwo do cudownego i wyjątkowego świata Operetki i Musicalu, pełnego miłości, czułości, wzruszeń, namiętności, gorących pocałunków...

Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najznakomitsze melodie muzycznego króla walca Johanna Straussa jak również Emmericha Kalmana, Franza Lehara, Paula Abrahama. Bilety w cenie: 80,-

29.01 (NIEDZIELA)

RACIBORSKI RYNEK

31. FINAŁ WIELKIEJ

ORKIESTRY

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Szczegóły na www.rck.com.pl

5.02 (NIEDZIELA) GODZ. 15.00 i 18.30

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

GOŁO I WESOŁO – SPEKTAKL.

Obsada: Katarzyna Ptasińska, Sebastian Cybulski/Maciej Mikołajczyk, Wojciech Solarz/Maciej Mikołajczyk, Michał Lesień-Głowacki/Maciej Mikołajczyk, Michał Meyer/Maciej Mikołajczyk,

Marek Kaliszuk, Piotr Zelt/Maciej Mikołajczyk

Bilety w cenie: 120,- 100 ,-

11.02 (SOBOTA) GODZ. 16.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

LEKKO NIE BĘDZIE – SPEKTAKL

„Lekko nie będzie” autorstwa Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabawa komedia o miłości, pozorach, szukaniu szczęścia na przekór konwenansom, tolerancji dla własnych wyborów i hipokryzji w ocenianiu innych

Obsada: Lucyna Malec / Andżelika Piechowiak, Tomasz Sapryk / Jan Jankowski, Kacper Kuszewski, Milena Staszuk, Katarzyna Grabowska, Natalia Smagacka

Bilety w cenie: 120,- 100,-

17.02 GODZ. 19.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

JEZIORO ŁABĘDZIE - BALET W WYKONANIU ROYAL UKRAINIAN BALLET Z CHARKOWA

Spektakl baletowy, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności na całym świecie. Historia miłości księcia i księżnicz-

ki zaklętej w łabędzia wzbudza wielkie emocje i choć wszyscy znają jej zakończenie, z przyjemnością powracają do niej raz za razem.

Bilety w cenie: 125,- 115,- 100,-

18.02 (SOBOTA) GODZ. 18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA21

MAX MULARCZYK – RECITAL

Max Mularczyk – raciborzanin, pianista, wokalista, prawnik. Od lat związany z Raciborskim Centrum Kultury, a przede wszystkim z Klubem Poezji Śpiewanej ATLANTYDA. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Muzyka

jest jego największą pasją, najlepiej czuje się przy pianinie, komponując . Zaczynał od Bacha i organów klasycznych, które porzucił na rzecz muzyki nieco bardziej rozrywkowej. Grywał w zespołach, akompaniował, ma na swoim koncie kilka festiwali, udział w „Szansie na Sukces”, najbliżej mu do popu, w poszukiwaniu tekstów często sięga do poezji.

Singiel „To nie był dobry rok”, do którego tekst napisała Daria Ryczek-Zając, a za produkcję odpowiada Kuba Dąbrowski, utrzymany jest w elektronicznym klimacie lat 80-tych. Utwór został ciepło przyjęty co zaowocowało m.in pojawieniem się na popularnej platformie „Spotify.

Bilety w cenie: 30,- * , ,,Bilet +’’ : 20 ,-**

UWAGA !

Zaplanowany na 3 lutego koncert ART MUSIC TRIO z przyczyn niezależnych przez RCK i organizatora zostaje odwołany. Zwrot biletów tylko taką drogą jaką zostały zakupione. Za utrudnienia przepraszamy.

*Honorowane raciborskie karty : ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

**Dodatkowo na koncert do nabycia ,,Bilet+’’ w cenie: 20zł - RCK zapewnia profesjonalną opiekę nad dzieckiem podczas koncertu (kolejne rodzeństwo 10 zł), honorowane karty ,,Rodzina+’’ RCK zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

RACUCHY OWSIANE

Składniki ciasta:

• 1,5 szklanki mąki owsianej (szklanka 250 ml)

• 1 szklanka płatków owsianych (nie błyskawicznych)

• 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej

• 1 szklanka wrzącej wody (do płatków)

• 1 szklanka maślanki

• 2 jajka szczypta soli

1 łyżka cukru (lub miodu, syropu klonowego lub innego słodzika)

1 duże pokrojone w kostkę jabłko

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalać wrzącą wodą i odstawić do wystygnięcia. Do miski wsypać mąkę owsianą wymieszaną z sodą, dodać wystudzone i napęczniałe płatki owsiane oraz pozostałe składniki (bez oleju). Wszystko wymieszać, następnie nakładać łyżką porcje i smażyć z obu stron na gorącej patelni wysmarowaną olejem. Racuchy można również smażyć bez oleju, na patelni nieprzywierającej.(Zamiast zasmażki można potrawą zagęścić powidłami śliwkowymi).

www.smakiweroniki.pl

Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
REKLAMA

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Racibórz » Wystawa wyjątkowych modeli kolekcjonerskich w Muzeum w Raciborzu już od 10 lutego.

Modele kultowych samochodów na wystawie w Muzeum

W naszym mieście pokazana zostanie kolekcja Bartosza Janickiego. - Samochodami interesowałem się już jako dziecko. Motoryzacja mojego dzieciństwa to lata 90. ubiegłego wieku, a więc czas, kiedy na drogach obecne były samochody wyprodukowane w okresie PRL-u. Pamiętam jak moja rodzina jeździła takimi autami jak Trabant, Fiat 126p czy Polonez, a na giełdach samochodowych stały rzędy małych fiatów – pisze o sobie.

- Moja pasja do samochodów z czasem przerodziła się w zbieranie modeli kolekcjonerskich. Zacząłem od modeli samochodów, które znałem z lat dzieciństwa oraz od kultowych aut sportowych. Interesowała mnie głównie motoryzacja w krajach byłego

OGŁOSZENIE

bloku wschodniego, w tym głównie pojazdy produkowane w Polsce Ludowej. Napływ samochodów zachodnich w latach 90-tych wzbudził moje zaciekawienie takimi markami jak: BMW, Mercedes, Audi czy Peugeot - dodaje. W Raciborzu zobaczymy: kultowe samochody PRL; popularne samochody ciężarowe PRL-u i nie tylko; autobusy z okresu PRL-u; popularne samochody dostawcze i terenowe XX wieku; prototypy polskiej motoryzacji w PRL-u; samochody wojskowe II wojny światowej oraz kultowe i popularne samochody z Europy Zachodniej minionego wieku. Wystawa będzie czynna do końca marca.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 93/8

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Opawska nr 93/8 II piętro, jeden pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 43,96 m2 przynależna piwnica o powierzchni 4,36 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 789/156 k. m. 10 Racibórz o powierzchni 0,0580 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00032701/4

4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 137 000,00 zł

6. Termin miejsce przetargu 28 lutego 2023r. godz. 11.00 , w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 13 700,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7
REKLAMA REKLAMA
(w)

Racibórz » Raciborska Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo dotyczące zdarzenia z 16 stycznia przed jednym z bloków przy Żorskiej. 29-latek został oblany substancją żrącą.

Śledztwo w sprawie oblania 29-latka substancją żrącą na Żorskiej

Służby utrzymały wezwanie po godz. 16.00. Mężczyznę, mieszkańca Raciborza, zabrano do szpitala. Około 20.00 wezwano strażaków do neutralizacji substancji z drzwi bloku.

Jak wynika z naszych informacji, sprawca miał czekać na pokrzywdzonego przed wejściem do bloku, oblać jego twarz substancją żrącą, doprowadzając do uszkodzenia wzroku, poparzeń twarzy i uszu, po czym zbiec. Mowa o mężczyźnie w długich włosach, w okularach i kapturze na głowie, z wyglądu przypominającego

sportowca na rozgrzewce. Podszedł w chwili, gdy pokrzywdzony szukał klucza do drzwi klatki schodowej.

Nadal trwają poszukiwania sprawcy. Prokuratura Rejonowa w Raciborzu odmówiła udzielenia szczegółowych informacji o przebiegu zdarzenia, powołując się na dobro śledztwa. To prowadzone jest z art. 156 § 1 pkt. 1 i 2 kodeksu karnego.

Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Prokuratura przyznaje, że sprawca posłużył się substancją chemiczną żrącą.

(red.)

Racibórz » Absolwent I LO im. Jana Kasprowicza zmarł 21 stycznia w wieku 52 lat. Senator Marek Plura, poseł do europarlamentu poprzedniej kadencji, poseł dwóch kadencji, do 1991 r. mieszkał w Raciborzu. Odwiedzał rodzinne miasto. Spotkał się z młodzieżą Kasprowicza.

Zmarł raciborzanin - senator Marek Plura

cyjnym „Akcent” jako pedagog.

Jako parlamentarzysta związany był z Platformą Obywatelską.

Wspierał starania o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. Dwukrotnie był autorem poselskich projektów ustaw uznających etnolekt śląski za język regionalny, których Sejm nie uchwalił. Członek Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

Racibórz » Pozytywnie o nowym kierunku wypowiedziała się Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach.

Od września nowy kierunek w CKZiU nr 1

Od 1 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka/Gastronomik, w ramach Technikum nr 2 dostępne będzie kształcenie w zawodzie technik aranżacji wnętrz. Zgodę dał zarząd powiatu, a wcze-

Podziękowania za udział w pogrzebie

śniej pozytywną opinię - biorąc pod uwagę potrzeby pracodawców - wydała Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Nabór rozpocznie się po tegorocznych maturach.

(w)

W imieniu całej rodziny składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej naszej mamy śp. Ireny Butyńskiej oraz za przesłane kondolencje, wyrazy współczucia i wsparcie.

Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersy-

tecie Śląskim w Katowicach. Pracował w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES jako pracownik socjalny oraz w Ośrodku Rewalida-

Od urodzenia chorował na zanik mięśni. Poruszał się na wózku elektrycznym. Był żonaty, osierocił córkę i syna. Mieszkał w Katowicach (red.)

Racibórz » Jest szansa na zakup szesnastu autobusów hybrydowych i gruntowne odnowienie taboru powiatowego PKS. Jest jednak jeden warunek złożenia wniosku - dołożyć muszą się gminy.

Raciborski PKS z szansą na hybrydy z unijną dopłatą

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało 225 mln zł na realizację projektów w Subregionie Zachodnim w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Projekty te będą wdrażane w trybie niekonkurencyjnym i dotyczyć mają transportu, w tym m.in. zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym - informuje Starostwo Powiatowe. Subregion

zachodni obejmuje powiaty raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz Rybnik, Żory i Jastrzębie Zdrój. Zakładany poziom dofinansowania projektów to 85% kosztów kwalifikowalnych. Powiat raciborski zamierza zakupić trzy autobusy hybrydowe. Koszt projektu z infrastrukturą to 6,6 mln zł. UE wyłożyłaby 4,56 mln zł.

- Z informacji uzyskanych z PKS Racibórz wynika, że tego rodzaju pojazdy są bardziej optymalne dla charak-

teru przewozów świadczonych przez przedsiębiorstwo (trasy poza centrum miasta). W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć zapisy programu FEnIKS wskazują, że w pierwszej kolejności wspierany będzie zakup taboru zeroemisyjnego (elektryczny, wodorowy), a zakup tzw. ekologicznie czystych pojazdów – jedynie w przypadku dostępności alokacji - zastrzegają władze powiatu.

Opr. red.

8 » Aktualności Piątek | 27 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA
fot. FB Marek Plura