Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 17 listopada | Rok X | nr 46 (457) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Trzymał w piwnicy

400 działek dilerskich marihuany! Racibórz » Do zatrzymania 34-latka doszło w poniedziałek 13 listopada w Raciborzu przy ulicy Opawskiej. Kryminalni mieli informacje, iż raciborzanin posiada substancje zabronione. Policjanci w pomieszczeniu piwnicznym należącym do mężczyzny znaleźli ponad 400 działek dilerskich marihuany. Zatrzymali 34-latka związanego z posiadaniem narkotyków. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, teraz grożą mu nawet 3 lata więzienia. REKLAMA

REKLAMA


»2

Aktualności

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Wojewoda ogłosił, kto może otrzymać pieniądze

na przebudowę dróg Racibórz » Wojewoda Śląski ogłosił wstępną listę rankingową Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Znalazło się na niej 85 projektów, a łączna kwota inwestycji opiewa na blisko 267 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to około 123 mln zł, reszta to środki własne. Na liście gmin znalazła się Kuźnia Raciborska, a ranking powiatów otwiera powiat raciborski.

Na starej fotografii Na starej pocztówce kompleks klasztorny Urszulanek w Raciborzu, gdzie mieściła się również szkoła dla dziewcząt oraz pensja. Obiekty znajdowały się pomiędzy obecnymi ulicami Wojska Polskiego – Klasztorną – Kasprowicza. Dziś stoi tu MOS z siedzibą Sokoła oraz trzy bloki.

Koniec samorządowych JOW-ów PiS ogłosiło swój pomysł na reformę polskich samorządów. Zwraca uwagę propozycja likwidacji JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Trzy lata temu po raz pierwszy w 23 okręgach mogliśmy wybrać po jednym radnym. Założeniem było przybliżenie samorządu mieszkańcom. Uznano, że każdy z nich będzie się kierował nie interesem swojej grupy, ale najbliższego otoczenia, które go wybiera. Będzie zatem robił wszystko, by zadowolić wyborców, a nie swojego politycznego lidera. Idea była szczytna. Wykonanie słabsze. 23 zależnych od wyborców rajców rzeczywiście dba o swoją dzielnicę, tyle że skuteczna polityka miejska nie polega na zadowalaniu każdego z osobna, ale na podejmowaniu decyzji strategicznych, globalnych, nieraz niepopularnych, które może forsować stabilna większość. Zebranie takiej większości przy 23 niezależnych radnych nie jest niemożliwe, ale znacznie trudniejsze. Pozwolę sobie zatem na osobisty pogląd, że ta proponowana przez PiS zmiana to dobry krok, tym bardziej, że wspomnianych 23 rajców w Raciborzu za wszelką cenę chce zaistnieć w przestrzeni medialnej, zgłaszając dziesiąt-

ki niepotrzebnych interpelacji, na które przeciętnie ogarnięty człowiek sam sobie udzieli odpowiedzi, bez angażowania prezydenta. Co do angażowania prezydenta, to kolejna propozycja PiS zwiększa znacznie uprawnienia kontrolne rajców. Będą mogli zaglądać wszędzie i o każdym czasie do miejskich jednostek, pytać, analizować, żądać dokumentów. Inicjatywę uchwałodawczą zyskają mieszkańcy. Skróci się czas odpowiedzi na interpelacje. Prezydent będzie musiał przedstawiać coroczny raport o stanie gminy. Jednym słowem zwiększa się zakres kontroli społecznej. Czy to dobrze? Oczywiście, że tak, ale pamiętajmy, że każde zjawisko ma swój próg wytrzymałości, za którym dobre intencje zamieniają się w karykaturę. Bo mogę sobie wyobrazić dwóch lub trzech emerytowanych radnych, którzy odnajdą swoją misję życiową w kontrolowaniu, niezależnie czy się na tym znają czy nie. Wystarczy ich ponadprzeciętna aktywność, a już spora grupa urzędników nie będzie się zajmować niczym innym, jak tylko przygotowywaniem materiałów i odpowiedzi. Nietrudno dojść do wniosku, że prezydent zamiast rządzić, będzie musiał nieustannie zadość

Lista rankingowa nie jest jeszcze wiążąca. Do 20 listopada 2017 r. wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków. 30 listopada wojewoda podpisze ostateczną wersję rankingu. Zgodnie z prawem zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu jej przez ministra infrastruktury i budownictwa, co zgodnie

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

z uchwałą Rady Ministrów usta- żowania w Ligocie Książęcej nawiającą program, nastąpi do do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowi20 grudnia 2017 r. cach, 1,897 km, dofinansowaWstępna lista rankingowa nie 2 561 942 zł, udział powiatu – drogi gminne 25 61 942 zł, wartość inwestycji 27 poz. gmina Kuźnia Raci- 5 123 884 zł borska – Remont drogi gmin8 poz. powiat raciborski nej nr 6033045 ul. Kolejowa – Przebudowa odcinka drogi i Tartaczna w Kuźni Racibor- powiatowej nr 35485 ul. Łąkoskiej, 1,021 km, dofinansowa- wa i Tadeusza Kościuszki w Ranie 1 171 667 zł, udział gminy ciborzu – etap I zatoka autobu1 171 668 zł, wartość inwestycji sowa na ul. łąkowej – etap II od 2 343 335 zł skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, Wstępna lista rankingowa 950 m, dofinansowanie 2 005 451, – drogi powiatowe udział powiatu 2 006 452 zł, war1 poz. powiat raciborski tość inwestycji 4 012 903 zł. – Przebudowa drogi powiatowej (wk) nr 35005 na odcinku od skrzy-

Prezydent nie umorzy

szpitalowi podatku Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

czynić kontroli społecznej, jakby nie wystarczyły CBA, NIK, policja, prokuratura, urząd skarbowy, regionalna izba obrachunkowa, inspekcja pracy itd. Teraz kontrolować będą nie tylko tzw. uprawnione organy, ale i wybrańcy ludu, w tym sam lud wybierający. Obawiam się, że słuszna z założenia idea sparaliżuje pracę samorządów i to w czasie, gdy w takich miastach jak Racibórz stoją przed nimi ogromne wyzwania co do konkurencyjności. Władze mają się bowiem skupiać na tym, by wzmacniać lokalną gospodarkę i potencjał demograficzny, a nie poddawać się presji społecznej kontroli.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Racibórz » Szpital Rejonowy w Raciborzu będzie musiał zapłacić do kasy miejskiej 300 tys. zł podatku od nieruchomości za I półrocze 2017. Lecznica chciała umorzenia. Zabiegał o to starosta, ale prezydent zgodził się jedynie na rozłożenie na raty. Szpital podlega powiatowi. To dlatego starosta Ryszard Winiarski starał się przekonać Mirosława Lenka do umorzenia. Rosnące kwoty nadwykonań, za które nie zapłacił NFZ, koszty wynagrodzeń kadry medycznej oraz obsługi powodują, że szpitalowi coraz trudniej utrzymać płynność finansową. To problem nie tylko dyrekcji, ale i władz powiatu, które mu-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

szą zapewnić funkcjonowanie placówki. W zeszłym roku prezydent umorzył szpitalowi 242 476 tys. zł podatku. 300 tys. zł za I półrocze 2017 zgodził się rozłożyć na 10 rat. – Miasto nie uchyla się od wspierania szpitala, ale stawia pytanie, czy umorzenie to jedyna droga. Może trzeba poszukać innych mechanizmów, a przede wszystkim podobne apele wystosować do gmin powiatu - tłumaczy Mirosław Lenk. Poza Raciborzem wszystkie gminy razem wzięte to około połowa mieszkańców Raciborszczyzny. Do tego dochodzą mieszkańcy powiatu głubczyckiego, tłumnie ostatnio korzy-

stający z opieki medycznej w Raciborzu. – Dlaczego koszty ma ponosić tylko Racibórz? – mówi prezydent i wskazuje na system finansowania służby zdrowia. Ma go zapewnić państwo. W 2016 roku prezydent dokonał umorzenia podatku od nieruchomości – najczęściej miejskim jednostkom (spółkom, które kontroluje miasto i OSiR-owi, który działa jako zakład budżetowy), łącznie na kwotę 760 tys. zł. To księgowo pozwoliło obniżyć koszty ich funkcjonowania, co z kolei ma wpływ na ceny świadczonych przez nich usług. (waw)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rozpalał grilla benzyną! Czy przysługuje Ci Region » Na mało rozsądny pomysł wpadł 11 listopada mieszkaniec Krowiarek. Podczas rozpalania grilla użył benzyny. Doszło do pożaru. Na szczęście czujnością wykazali się świadkowie zdarzenia, którzy od razu przystąpili do gaszenia ognia. Na miejsce wezwano również strażaków. Raciborscy strażacy otrzy- mali zgłoszenie o palącym się pojemniku z cieczą łatwopalną. Na miejscu okazało się, że zapaliły się kanister, grill, anteny więcej informacji satelitarne oraz okna. Ogień nie na ten temat rozprzestrzenił się na inne eleznajdziesz tutaj: menty, ponieważ mieszkańcy od razu użyli gaśnic proszkowych.

holenderska emerytura?

Region » Zapewne wszyscy, którzy pracują lub pracowali w Holandii zadają sobie pytanie, czy będzie

Strażacy zabezpieczyli miejsce im przysługiwała emerytura holenderska, a jeśli tak – w jakiej wysokości? zdarzenia oraz dogasili pogorzelisko. Mężczyzna doznał poparzenia ręki i twarzy. Straty Mówiąc w uproszczeniu, Osoby, pracujące w branży może być wiele, a najczęstszy oszacowano na 2 tys. zł, a urato- holenderski system emerytal- rolniczej i ogrodniczej, mogły to zły adres do korespondencji. Po upływie 2 lat środki zgrowane mienie na 100 tys. zł. ny opiera się na dwóch filarach. być zgłaszane przez swoich praJednym z nich jest emerytura codawców do funduszu emery- madzone w danym funduszu (wk) AOW, którą wypłaca państwo talnego BPL i to tam groma- można zazwyczaj jednorazowo holenderskie osobom osiągają- dzony jest wybrać. Nazywa się to wykupiecym wiek emerytalny (wynosi on kapitał na niem emerytury. 67 lat), drugim filarem jest eme- ich przyPracowałeś w Holandii rytura dodatkowa, gromadzo- szłą emei chciałbyś wybrać środki zgrona w funduszach emerytalnych. ryturę. madzone w funduszu emerytalW przypadku osób pracująOprócz wymienionych powy- nym? A może chciałbyś sprawcych dla agencji pośrednictwa żej StiPP i BPL, który ostatnio dzić, czy pracodawca w przeKuźnia Raciborska » 9 listopada kuźniańscy policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który oszukał pracy, pracodawcy odkładają wysyła listy informacyjne, ist- szłości zgłosił cię do funduszu składki na dodatkową emerytu- nieje jeszcze cały szereg innych emerytalnego? Otrzymałeś mieszkankę Turza podczas sprzedaży notebooka. Teraz grozi mu nawet 8 lat pobytu w więzieniu. rę w branbranżowych funduszy emery- w statnim czasie list z BPL lub żowym talnych. Niestety, wielu z nas innego funduszu? Zapraszamy Śledczy z komisariatu ła ona oszukana podczas sprze- przewieziony do komisariatu, funduszu nie wie, że w którymś z tych fun- do naszego biura przy ul. Drzyduszy może być odłożony nasz mały 36/1 w Raciborzu. w Kuźni Raciborskiej kilka dni daży notebooka o wartości kil- gdzie od śledczych usłyszał za- emerytalkapitał emerytalny. Powodów temu otrzymali zgłoszenie od ku tysięcy złotych. Jak ustalili rzut oszustwa. Przyznał się do nym StiPP. poszkodowanej mieszkanki Tu- policjanci, sprawca odebrał od winy. Teraz grozi mu nawet 8 lat rza, z którego wynikało, iż zosta- poszkodowanej notebooka, oka- więzienia. Ponadto policjanci zując jej fałszywy dowód wpła- odzyskali i zabezpieczyli piety dokonany poprzez płatność niądze, które uzyskał sprawca elektroniczną. Ustalenia poli- sprzedając nielegalnie pozyskawięcej informacji cjantów pozwoliły 9 listopada ny sprzęt. na ten temat zatrzymać na terenie ChorzoCentrum Tłumaczeń i Rozliczeń Holenderskich | Racibórz, ul. Drzymały 36/1 | Pon.-pt.: 8.30-17.00 znajdziesz tutaj: wa 38-latka związanego z prze+48 32 740 91 93, +48 608 003 828 | office@dutchables.pl | www.dutchables.pl stępstwem. Mężczyzna został KPP Racibórz

38-letni oszust zatrzymany

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę osoby na stanowisko:

Kierowca Autobusu Miejsce pracy: Racibórz, Wodzisław Śląski i okolice OFERUJEMY ZAROBKI 3500-4000 ZŁ BRUTTO

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz (Komórka Kadr w godz. 7:00-14:00) lub wysłać na adres mailowy pks.raciborz@wp.pl DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA www.pksraciborz.pl REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Niezgłoszony tytoń Przedstawiciele PWSZ Młodzieżowi radni ukryty wśród niebezpiecznych towarów Godów » 9 listopada inspektorzy z wodzisławskiego oddziału WITD w Katowicach zatrzymali do kontroli na autostradzie A1 w Godowie ciągnik siodłowy z naczepą. Pojazd był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej z przodu i z tyłu. Kierowca okazał do kontroli niezbędne dokumenty, w tym również związane z przewozem towarów niebezpiecznych. Kontrolujący inspektor przystąpił do oceny prawidłowości oznakowania sztuk przesyłki oraz policzył ich ilość. W wyniku tego stwierdził, że w pojeździe znajduje się więcej opakowań, niż zadeklarowano w dokumencie przewozowym. Kierowcy polecono otwarcie paczek, które nie zawierają materiałów niebezpiecznych. Okazało się, że oprócz przewożonych materiałów klasy 8 umowy ADR, w ładowni znajdują się 33 opakowania suszu tytoniowego zapakowane w 180-kilogramowe

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

z wizytą w Sarajewie

Racibórz » Dyrektor Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak oraz jej zastępca dr inż. arch. Jarosław Figaszewski gościli w murach IUS International University of Sarajevo. Wizyta była związana z wymianą studencką w ramach programu Erasmus+.

pudła. Okazało się, że kontrolowany przewóz tytoniu odbywa się bez numeru referencyjnego, potwierdzającego zgłoszenie przewozu w systemie SENT, co zagrożone jest karą w wys. 20 tys. zł. oraz grzywną wymierzaną kierowcy w kwocie od 5 do 7 tys. zł. Po stwierdzeniu, że przewoźnik nie dokonał zgłoszenia w systemie, inspektorzy sporządzili stosowny protokół oraz zwrócili się do funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy przejęli sprawę do dalszego prowadzenia. W tym czasie przewoźnik zgłosił towar w systemie SENT i uzyskał numer referencyjny, Była to czwarta wizyta w rajednak kontrolujący są w po- mach wymiany studenckiej Erasiadaniu licznych dowodów potwierdzających zarówno dokładną godzinę zatrzymania do konwięcej informacji troli, jak i trasę, jaką wcześniej na ten temat pokonał pojazd z ładunkiem. znajdziesz tutaj: WITD

Racibórz » W sali kolumnowej UM odbyła się druga w tej kadencji sesja Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz. Młodzi rajcowie dyskutowali między innymi na temat organizacji III Raciborskiej Giełdy Talentów, a także przegłosowali uchwałę w sprawie powołania komisji ds. sporządzenia raportu o stanie miasta Racibórz oraz potrzebach młodych mieszkańców.

smus+ od 2014 roku. W prograPrzypomnijmy, przewodnimie znalazły się liczne konfe- czącym młodzieżowej rady porencje, warsztaty, a także seria wykładów dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak. Interwięcej informacji national University od Sarajevo na ten temat jest uczelnią partnerską raciborznajdziesz tutaj: skiej PWSZ. PWSZ w Raciborzu

OGŁOSZENIE

OGOSZENIE

chcą sprawdzić stan Raciborza

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja

św. Pawła Kowola człowieka muzyki, nauczyciela wielu pokoleń raciborzan, autora hymnu naszego miasta i setek innych utworów muzycznych Pogrążonej w żalu rodzinie oraz bliskim wyrazy współczucia składają Prezydent Miasta Racibórz, Przewodniczący Rady Miasta Racibórz, Radni Miasta Racibórz i pracownicy Urzędu Miasta Racibórz.

Msza Święta odbędzie się w sobotę

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. 1-go Maja. Adres: 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja, obręb Racibórz.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 898/244 (k.m.3) obręb Racibórz o powierzchni dzierżawy 0,0230 ha (ogródek działkowy nr 30)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Anny lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka gruntu położona w Raciborzu przy ul. Anny, nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do wydłużonego prostokąta, aktualnie jest niezagospodarowana. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Przez działkę przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i energii elektrycznej wysokiego napięcia.

2.

Oznaczenie geodezyjne

nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerem 279/59 k.m. 6 obręb Starawieś o powierzchni 0,0530 ha

3.

Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00025228/2

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00036538/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

trzeci, publiczny przetarg ustny, nieograniczony.

5.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

34,50 zł. Nieruchomość zwolniona jest z podatku Vat

5.

Cena wywoławcza netto

16 000,00 zł Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu 5 grudnia 2017 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

21 grudnia 2017 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

7.

Wadium

1 600 zł winno być uznane na rachunku gminy do 15 grudnia 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

J5ZD – tereny ogrodów działkowych. Cel dzierżawy: funkcja ogrodnicza.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• FZ2/6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 99% pow. działki, • FZ2/2KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowa, co stanowi 1% pow. działki

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

18 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Dalsza część uroczystości pogrzebowych odbędzie się na Cmentarzu Jeruzalem.

(wk)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

wołanej na kadencję 2017-2018 jest Samson Mackiewicz, I wiceprzewodniczącym Przemysław Sowik, II wiceprzewodniczącym Michał Zgrzendek, a sekretarzem – Nikodem Szotek. Organ ma charakter konsultacyjny.

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu 11.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości

Dane teleadresowe, pod któ- Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wyrymi można uzyskać szczedział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, gółowe informacje dotyczące tel. 32 755 06 50, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, szczegółowe informacje do- tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl tyczące przetargu


»5

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

Drogowe wyczyny GNAŁAAUTEM JAK SZALONA! Straciła prawo jazdy pijanej pary Region » W trakcie ostatniego weekendu (11-12.11) policjanci z głubczyckiej drogówki zatrzymali Racibórz » Do zdarzenia doszło 7 listopada po godzinie 18.00. Mocno pijani 25-latka i jej 40-letni 2 prawa jazdy. Powodem było przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. kompan wyruszyli w podróż samochodem marki Audi. Mogli doprowadzić do nieszczęścia, gdyby po- W obu przypadkach kierowcy na „pięćdziesiątce” pędzili ponad 100 km/h. Prawo jazdy straciła jazd nie odmówił posłuszeństwa. W Nędzy „zaliczyli” barierkę mostu. 45-latka z Raciborza. Do pierwszego incydentu ka Raciborza kierująca peugedoszło w miejscowości Nowa otem przekroczyła dozwoloną Cerekwia. 45-letnia mieszkan- prędkość o 60 km/h. Drugi przypadek to już miejscowość Głubczyce Sady. Mundurowi radarowym miernikiem prędkości więcej informacji zmierzyli prędkość hyundaia na ten temat – pędził 106km/h. Po zatrzymaznajdziesz tutaj: niu do kontroli, kierującym okazał się 35-letni obywatel Ukra-

iny, którego prawo jazdy również zostało zatrzymane. W obu przypadkach kierujący prócz utraconych uprawnień, zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi. Na konto mieszkanki Raciborza doliczono 10 punktów karnych. KPP Głubczyce

Śledczy wystąpili o uzasadnienie O 18.20 oficer dyżurny KPP Racibórz otrzymał informację o nieoświetlonym samochodzie stojącym na poboczu na

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

trasie Nędza-Kuźnia Raciborska. Wysłano tam patrol policji. W pojeździe była 25-letnia kobieta i jej 40-letni kompan. Policjanci ustalili, że kilka minut wcześniej kobieta kierująca tym pojazdem uderzyła w barierkę mostu w Nędzy na ul. Jana Pawła II. Po tym zdarzeniu za kierownicą zasiadł 40-latek. W drodze do Kuźni auto miało

awarię. Z wnętrza dało się wyczuć woń alkoholu. Podczas badania okazało się, że kobieta ma 1, a mężczyzna 1,5 promila alkoholu. 25-latka nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, a jej kompan ma sądowy zakaz siadania za kierownicą. Oboje trafili do policyjnego aresztu. KPP Racibórz

wyroku dla starosty Racibórz » Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju, która po zawiadomieniu przez CBA prowadziła sprawę przeciwko staroście raciborskiemu i sporządziła akt oskarżenia, wystąpiła do raciborskiego sądu o uzasadnienie wyroku. Przypomnijmy, że starosta był oskarżony o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych (art. 233 kk). CBA wykryło znaczne różnice pomiędzy tym, co wpisał w nie starosta, a tym, co ujawniono na jego kontach. Sąd w Raciborzu uznał, że wina Ryszarda Winiarskiego jest bezsporna. Doszło do popełnienia przestępstwa. Jednocześnie skorzystał z prawa do warunkowego umorzenia postępowania. Starosta nie jest więc karany, a to umożliwia mu dalsze spra-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

wowanie urzędu i startowanie w kolejnych wyborach. Musi jednak zapłacić 5000 zł świadczenia. Jastrzębska prokuratura zażądała uzasadnienia wyroku. Od jego treści uzależnia pod-

jęcie decyzji co do ewentualnej apelacji do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Wyrok jest na razie nieprawomocny. (waw)


WFOŚiGW

»6

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

112 przejmuje dzwoniących na 997 Jarmark staroci i rękodzieła

Region » Stopniowo rozpoczęło się przełączanie numeru alarmowego policji do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Za kilka tygodni dzwoniąc na numer 997, dodzwonimy się do operatora centrum, tego samego, które obsługuje numer 112. Województwo Śląskie jest pierwszym w kraju regionem, w którym przeprowadzona zostanie taka operacja. Z związku z tym przedsięwzięciem, w urzędzie wojewódzkim odbył się briefing dla przedstawicieli mediów. Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje jako część Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Operatorzy centrum odbierają połączenia na numer 112. Śląskie centrum jest jednym z największych w kraju – maksymalnie może ono uruchomić 36 sta-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

nowisk operatorskich, a rocznie przyjmowanych jest prawie 1,6 miliona połączeń. Województwo Śląskie zostało wytypowane do wdrożenia pilotażowego programu, w ramach którego do operatorów centrum trafiać będą również połączenia na numer 997. Rozwiązanie takie przyniesie kilka korzyści: dostępnych będzie więcej linii, na które będzie można się dodzwonić, centrum jest połączone z innymi na terenie kraju, co w razie awarii lub przeciążenia powoduje przekierowanie połączenia do innego centrum. Nieocenione będą

Rybnik » W Rybniku tradycyjnie już, w każdą drugą sobotę miesiąca, a w listopadzie wyjątkowo w trzecią, na rybnickim deptaku (ciąg ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich) odbywają się Jarmarki Staroci i Rękodzieła.

Najbliższy Jarmark odbętakże korzyści dla policji. Teraz dzie się w sobotę 18 listopada dyżurny będzie otrzymywał od operatora wstępnie zweryfikowaną informację w formie elekwięcej informacji tronicznej formatki i podejmie na ten temat decyzje o dalszych działaniach. znajdziesz tutaj: Wdrażania nowego systemu ruszyło w poniedziałek 13.11. Wojewoda Jarosław Wieczorek podkreślił, że nowe rozwiązania nie oznaczają wyłączenia numeru 997. – Numer ten nadal będzie funkcjonował, obywatele nadal mogą z niego korzystać, zostaną jednak sprawniej obsłużeni.

w godzinach od 8.00 do 15.00. Udział w Jarmarku jest bezpłatny i nie trzeba dokonywać wcześniejszych zgłoszeń, wystarczy przybyć w wyznaczonych godzinach w dniu jarmarku. Organizator Jarmarku zaprasza wszystkich miłośników staroci, kolekcjonerów, wystaw-

ców, wielbicieli antyków, artystów, wytwórców rękodzieła, sprzedawców książek, a także wszystkie osoby, które chcą sprzedać lub wymienić używane rzeczy. W Jarmarku mogą brać udział zarówno podmioty prawne, jak i osoby fizyczne. Rejestracja wystawców odbywać się będzie w godz. 7.00-9.00 na ulicy Sobieskiego i ulicy Powstańców, w miejscu ustawienia stoisk przez poszczególnych wystawców. Więcej informacji: Krzysztof Łapka – tel. 513 064 196, e-mail: jarmarkrybnik@ wp.pl i na dkchwalowice.pl.

Dar uzdrawiania

Filipińskiego uzdrowiciela

KPP Wodzisław Śląski

Rekordzista oddał 54 litry krwi! Racibórz » Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” może zostać nadana osobie, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Ma rangę odznaczenia państwowego. 8 listopada w raciborskim magistracie dyrektor RCKiK w Raciborzu, Zbigniew Wierciński w imieniu Ministra Zdrowia wręczył ją ośmiu honorowym dawcom. Wśród odznaczonych znaleźli się: Zbigniew Henryk Barto, Zbigniew Honisz, Kazimierz Kućma, Andrzej Myszakowski, Zbigniew Smereka, Stanisław Stryjski, Henryk Szramowski oraz Piotr Trzepak. Rekordzista z tego grona oddał ponad 54 litry! Wszyscy prócz odznaki otrzymali legitymację. Ponadto drobne upominki od miasta wręczył im prezydent Mirosław Lenk.

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach w piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych Wywodzi się ze znanej i szanowanej na FILIPINACH rodzi- schorzeniach. UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, ny uzdrowicieli i zielarzy. Swoje umiejętności odzidziczył po tak jak sama historia powstania tych wysp. przodkach a niespotykane, ogromne umiejętności i skutecz- Przykładem skuteczności uzdrawiania może być: ność uzdrawiania sprawiły, że jest on znany na całym świecie. Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły Moc uzdrawiania przekazywana jest w rodzinach uzdrowi- dolegliwości prostaty a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie cieli z pokolenia na pokolenie i uzupełniana jest wieloletnią ustabilizowały się i wróciły do normy. nauką w klasztorach i szkołach. Pani Maria z Chełma zapewnia, że dzięki wizytom u uzdroFilipiński uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN działa na cały or- wiciela ustąpił jej ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica ganizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów lękowa i pozbyła się mięśniaków, na narządach rodnych, co i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne pa- potwierdziły badania USG. cjenta, uzdrażnia kanały energetyczne i je oczysz- Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie u Pana Josue wchłocza. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną nął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także koncentrację wytworzyć ogromną energię ustąpiły bóle kręgosłupa. Dziękuję za pomoc! eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje Przyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek choremu. chorych i cierpiących, którym medycyna „odmówiła” możliwości Uzdrowiciel stosuje rów- wyleczenia. Jego umiejętności oraz indywidualne podejście do nież zabiegi refleksolo- pacjenta stanowią gwarancję powodzenia leczenia. giczne, które immunologicznie oddziaływu- DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZją na schorowane KICH I JEST OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, i wycieńczone MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC! chorobą ciało. Filipinski uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdrowicieli na świecie. JOSUE PALITAYAN był szkolony przez swojego ojca PLACIDO PALITAYAN założyciela i członka CHRISTIAN SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT inc. i STOWARZYSZENIA FILIPIŃSKICH UZDROWICIELI.

JOSUE PALITAYAN PRZYJMUJE:

fot. wk, UM Racibórz

23 listopada – TYCHY I LUBLINIEC, 24 listopada – RACIBÓRZ i KATOWICE 25 listopada – JASTRZĘBIE ZDRÓJ

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

693 788 813, 784 608 847

Zapisy i informacja od poniedziałku do soboty w godz. 8-13 i 15-20 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Aktualności

Krzyżanowice mają

PROJEKT HALI

Elementem starań o dofinansowanie była przedwakacyjna wizyta posłów stałej podkomisji ds. turystyki sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Posłowie 14 czerwca gościli w Krzyżanowicach i Chałupkach. Poparli plany gminy. Teraz czas na złożenie wniosku. Piszemy o tym, co zamierza zbudować miejscowy samorząd na granicy Krzyżanowic, przy drodze wylotowej na Roszków. Powstała infrastruktura sportowa pozwoli stworzyć znakomite miejsce dla rozwoju różnych dyscyplin sportu, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynowej piłki siatkowej i nożnej – przekonują urzędnicy. Wójt Grzegorz Utracki podkreśla, że świetnie funkcjonuje zamek w Chałupkach i bogumiński hotel Pod Zielonym Dę-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

bem (prowadzą go Polacy), a to świadczy, że inwestycje w turystykę, rekreację i sport mają sens. Obiekt ma spełniać nie tylko zapotrzebowanie mieszkańców, ale również pozwolić na ściągnięcie gości z zewnątrz. Co wejdzie w skład kompleksu? Hala sportowa o wymiarach 54 m x 48 m (wym. zew.), w której mieścić się będą 2 boiska. Realizacja dwóch boisk – wielofunkcyjnego i do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą umożliwi wykorzystanie obiektu dla szerokiego grona osób uprawiających różne dyscypliny sportowe przez 12 miesięcy w roku w niezmiennych, idealnych warunkach. Będzie to jeden z nielicznych obiektów w Polsce, który posiadać będzie boisko z rzadko spotykaną dla tego typu obiektów nawierzchnią syntetyczną – trawiastą. W skład hali wejdzie też m.in.: recepcja, toalety, strefa fitness, strefa regeneracji, szatnie, zaplecze dla sportowców, łaźnie sucha i mokra, sauna i wanna z hydromasażem.

OGŁOSZENIE

opr. (w)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Gruntowe 1686/1 k.m.6 obręb Starawieś – ul. Mariańska

Tryb przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Są już bilety na XVII Gwiazdkę Serc Racibórz » Praca wre! Scenariusz gotowy, aktorzy-amatorzy niebawem zaczynają próby do XVII edycji Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 15 grudnia o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury. W tym roku Racibórz świętuje 800 lat nadania praw miejskich, więc tegoroczne motto przedsięwzięcia brzmi „800-lecie! Co o tym wiecie?” Ile wiedzą tegoroczne gwiazdy, dowiecie się przybywając na koncert. Bilety można już nabywać. Ceny od 20 do 60 zł. Od 17 lat członkowie Ra- gromadzą znanych raciborzan, ciborskiej Izby Gospodarczej by w jedno grudniowe popołudnie pokazali się z zupełnie innej strony. Widowisko, jakim jest Gwiazdka Serc ma wymiar więcej informacji charytatywny. Dochód uzyskana ten temat ny ze sprzedaży biletów – ceznajdziesz tutaj: giełek trafi do potrzebujących, a wszystkie występujące osoby

robią to na zasadzie wolontariatu. Bilety cegiełki już do nabycia. Zakupić je można m.in.: w siedzibie RIG przy ul. Batorego 7 (I p.), w kasie Raciborskiego Centrum Kultury, Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Kilińskiego 2 oraz Piwiarni Racibórz, ul. Wojska Polskiego 9H.

Warto podkreślić, że środki finansowe jakie udało się zebrać, tylko podczas ubiegłorocznej edycji koncertu, to kwota ponad 30 tys. zł.

Justyna Korzeniak,

REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DOMU Meble Sprzedam pojemną trzydrzwiową szafę Sprzedam pojemną trzydrzwiową szafę wykonaną na wymiar. Wnętrze zostało dobrze przemyślane – jest miejsce na bieliznę, ubrania, rzeczy do powieszenia, a nawet na deskę do prasowania czy odkurzacz. Szafa umożliwia także przechowywanie kartonów czy pojemników. Szczegóły w poniższym linku. Zapraszam!, tel. kom.: 507830314. www. olx.pl/oferta/pojemna-szafa-trzydrzwiowa-z-miejscem-na-ubrania-i-sprzet-CID628-IDnurSq.html.

Usługi budowlane Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjnie, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326 .

Usługi remontowe Planujesz remont Wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

FINANSE Usługi finansowe Banki24 Kredyt bez zaświadczeń i oferty bez weryfikacji BIK Online! chwilówki oraz pożyczki na raty w opcji pozabankowej, od 100 zł do nawet 25 000 zł, pożyczki hipoteczne pod zastaw mieszkania, domu lub działki, w różnych trudnych sytuacjach finansowych, również w przypadku zajęcia komorniczego, e-mail: banki24@banki24.com.pl. www.banki24. com.pl/kredyty-bez-bik. Kredyty na Boże Narodzenie, pożyczki świąteczne Propozycja obejmuje kredyty gotówkowe na Boże Narodzenie bez zaświadczeń, bez zabezpieczeń, na oświadczenie oraz pożyczki świąteczne online na dowolny cel. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money.pl. Zobacz jak tanio!, e-mail: biuro@getmoney. iq.pl. www.get-money.pl/oferta/kredyty/kredyty-gotówkowe-pożyczki.

IMPREZY / PRZYJĘCIA Oprawa muzyczna Zespół Sami Swoi Śląsk Organizujesz ANDRZEJKI-SYLWESTRA-ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ-WESELE-INNE? Oferujemy najwyższej klasy sprzęt nagłaśniający/oświetleniowy, profesjonalną oprawę instrumentalno-wokalną, konferansjerkę, muzykę dla każdego! Zadzwoń teraz i zarezerwuj swój termin!.Tel.: 784742694, tel. kom.: 731745369, e-mail: info@zespolsamiswoi.com.pl. zespolsamiswoi.com.pl .

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40 Racibórz, ul. Drzymały 2 REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. MOTORYZACJA Inne Skup Aut Racibórz. Dziś Dzwonisz - Dziś sprzedajesz. Tel.: 697 459 184. Najwyższe ceny. Dojazd do klienta Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie, do 700 złotych za tonę, tel.: 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł – Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 tone, tel. kom.: 664 087 328. Racibórz i okolice kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80, każde, osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja, skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmo-

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

REKLAMA

sku Technologa Żywności. Wymagana znajomość i wiedza z zakresu prawa żywnościowego oraz doświadczenie na podobnym stanowisku. Oferujemy prace na podstawie umowy o prace oraz atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom.: 695551583, e-mail: tpe@sekwens.com.pl.

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW Roman Weiser

Racibórz, ul. Piotrowska 12

Ślusarz, Mechanik, Blacharz Jak w tytule zatrudnie na pełen etat lub pół etatu, praca na terenie Raciborza, więcej informacji pod nr tel lub na maila. Tel.: 600168204, tel. kom.: 600168204, e-mail: hslogistyka@poczta.onet.pl.

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286 wy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Auto-skup oraz złomowanie samochodów, tel.: 530-312-312, koncesja, z nami złomujesz legalnie, całodobowo Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Raciborz i okolice kupimy twoje auto tel.: 888-10-20-80 każde, osobowe, dostawcze, zapłacimy najwięcej, 24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja – skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodarex68@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Skup Samochodów Osobowe i Dostawcze 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w góre. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów, 100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń! Całodobowo. Tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Auto-Skup oraz złomowanie samochodów, tel.: 530-312-312, koncesja, z nami złomujesz legalnie, całodobowo kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

świadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

NIERUCHOMOŚCI Działkę sprzedam Blisko centrum Racibórz działka sprzedam Racibórz. Sprzedam działkę 840 m2 i 1660 m2 (w trakcie podziału z działki 2500 m2). W pełni uzbrojona, wjazd bezpośrednio z ul.Cegielnianej, b. blisko do szpitala wojew. i blisko do centrum,działka pusta,prostokąt.Cena: 95 tys. i 115 tys. do negocjacji. Tel.: 609053314, tel. kom.: 603975967, e-mail: reniko@op.pl.

OGRODNICTWO Produkcja Sklep Ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje Sklep Ogrodniczy oferuje szeroki asortyment drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy ozdobne w doniczkach i kopane z gruntu, duży wybór roślin formowanych w atrakcyjnych cenach. Świerk kłujący do 3 m wysokości. ul. Janowska 75, Cyprzanów, tel. kom.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Dział sprzedaży – praca w Raciborzu Szukasz ciekawej pracy? Masz wyższe wykształcenie? Potrafisz komunikować się w języku angielskim? Oferujemy ciekawą pracę w Dziale Sprzedaży firmy ENERGETYKA SOLARNA ENSOL! Praca na miejscu, w Raciborzu! Wiek nie ma znaczenia! Kontakt: ul.Piaskowa 11. Tel.: 32 415 00 80, e-mail: sekretariat@ensol.pl. ensol.pl. Technolog Żywności- praca Firma Sekwens z Raciborza zatrudni na stanowi-

Pośrednictwo Agencja Pracy Herzog Herzog Agencja Pracy (nr certyfikatu 5950) poszukuje spawaczy, ślusarzy, hydraulików, elektryków, dekarzy, stolarzy, lakierników samochodowych, pracowników budowlanych ze znajomością języka niemieckiego oraz prawem jazdy. Tel.: 32 415 91 13, tel. kom.: 602 392 876, e-mail: personal@ herzog.com.pl. www.herzog.com.pl.

Za granicą Kierowca dostawca kat. C Niemcy Wschodnie Do pracy na terenie Niemiec Wschodnich poszukujemy kierowcy kat. C do rozwozu wędlin. Gwarantujemy wysokie zarobki, zwrot kosztów paliwa, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie. Wymagana znajomość języka niemieckiego. Agencja Club Silesius. Tel.: 774412450, tel. kom.: 600875905, e-mail: praca@csopole.pl. clubsilesius.com.pl. Stolarze meblowy Austria od zaraz Do pracy w Górnej Austrii w stolarniach meblowych poszukujemy stolarzy ze znajomością j. niemieckiego. Wysokie zarobki, darmowe zakwaterowanie, dojazd własny. Agencja Pracy Club Silesius. Tel.: 774412450, tel. kom.: 600875905, e-mail: praca@csopole.pl. clubsilesius.com.pl. Praca w Holandii Oferuje pracę w Holandii dla 2 osób w terminie od 20.11-21.12.17 przy sortowaniu cebulek. Mieszkanie za darmo. Wymagany jest własny samochód (konieczność dojazdu do pracy 9 km, pracodawca zwraca koszt paliwa) Więcej szczegółów podam telefonicznie, tel. kom.: 606629684, e-mail: adam-19744@o2.pl. Pracownik magazynu Good Job (KRAZ 11653) pakowanie i przepakowywanie produktów,które znajdują się w pudełkach,

REKLAMA

Racibórz i okolice, kupimy twoje auto, tel.: 888-10-20-80, każde osobowe, dostawcze, z nami złomujesz legalnie Z nami złomujesz legalnie, koncesja, skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne za-

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 orderpicking, kompletowanie produktów. Gwarancja godzin! dodatki zmianowe oraz możliwość nadgodzin, atrakcyjne wynagrodzenie, zapewnione zakwaterowanie, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Zbieranie zamówień Good Job (KRAZ 11653) zbieranie zamówień za pomocą skanera, kompletowanie i pakowanie produktów. Gwarancja godzin! atrakcyjne dodatki zmianowe oraz stawka godzinowa. Wymagana znajomość j.angielskiego, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik produkcji w fabryce kostki brukowej Good Job (11653) praca na produkcji kostki, ściąganie kostki z taśmy produkcyjnej i układanie na palety. Praca na długo, atrakcyjne wynagrodzenie €9,58/h brutto, powyżej 23 lat, zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz dojazd do pracy, tel. kom.: 535-474-535, e-mail: biuro@ goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl.

ZDROWIE Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty na Boże Narodzenie, pożyczki świąteczne Propozycja obejmuje kredyty gotówkowe na Boże Narodzenie bez zaświadczeń, bez zabezpieczeń, na oświadczenie oraz pożyczki świąteczne online na


»9

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 dowolny cel. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money.pl. Zobacz jak tanio!, e-mail: biuro@getmoney. iq.pl. www.get-money.pl/oferta/kredyty/kredyty-gotówkowe-pożyczki.

MOTORYZACJA Kupię AUTO-SKUP WODZISŁAW, TEL.: 530-312-312, KUPIMY KAŻDE AUTO, OSOBOWE, DOSTAWCZE, ZAPŁACIMY NAJWIĘCEJ, 24H Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-SKUP! NAJLEPSZE CENY! TEL.: 500760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w górę. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów, 100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń! Tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. AUTO-SKUP WODZISŁAW, TEL.530-312-312 I OKOLICE ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE, 24/H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

DLA DOMU Inne OPAŁ BEZPOŚREDNIO Z KOPALNI!!!UCZCIWA FIRMA!!! Firma OPAL-BUD-TRANS oferuje dostawę najwyższej jakości węgla bezpośrednio z polskich kopalń. Wraz z dostawą doręczamy dokumenty wystawiane przez daną kopalnię! Dostarczamy również piasek, kamień, żwir itp. prosto od producenta. ZAPRASZ, tel. kom.: 727937000, e-mail: gburdacki@o2.pl. REKLAMA

KIEROWCĘ Z KATEGORIĄ C do pracy dorywczej. Najlepiej emeryta z okolic Nędzy

REKLAMA

USG RACIBÓRZ Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

018 620

OGŁOSZENIE

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Położenie i opis nieruchomości

Działki położone są w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej (bocznej), w dzielnicy Studzienna. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna i usługowa. Działki oznaczone ewidencyjnie numerami 1622/14 i 1623/14 stanowią tereny niezabudowane. Natomiast działka 1624/14 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, murowanym z cegły klinkierowej, dach dwuspadzisty, kryty dachówką cementową. Budynek jest w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.

2.

Nieruchomości oznaczone ewidencyjnie numerami: 1. 1675/79 k.m. 6 obręb Starawieś o powierzchni 0,1039 ha, 2. 1676/79 k.m. 6 obręb Starawieś o powierzchni 0,1027 ha, 3. 1677/79 i 1678/79 (przedmiot jednej sprzedaży) obie k.m. 6 obręb Starawieś o łącznej powierzchni 0,1231 ha

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomości oznaczone ewidencyjnie numerami: 1. 1622/14 k.m. 4 obręb Studzienna o powierzchni 0,0292 ha, 2. 1623/14 k.m. 4 obręb Studzienna o powierzchni 0,0325 ha, 3. 1624/14 k.m. 4 obręb Studzienna o powierzchni 0,0536 ha, na której posadowiony jest wolnostojący budynek gospodarczy, kwalifikujący się do rozbiórki.

3.

Numer księgi wieczystej

wszystkie zapisane na własność Gminy Miasta Racibórz w księdze wieczystej GL1R/00036078/5 Sądu Rejonowego w Raciborzu

Numer księgi wieczystej

wszystkie zapisane na własność Gminy Miasta Racibórz w księdze wieczystej GL1R/00030147/8 Sądu Rejonowego w Raciborzu

4.

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony.

4.

Forma zbycia nieruchomości

trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony

Forma zbycia nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto

5.

Cena wywoławcza netto 1. 1675/79 k.m. 6 obręb Starawieś – cena wywoławcza 93 500,00 zł, 2. 1676/79 k.m. 6 obręb Starawieś – cena wywoławcza 92 400,00 zł, 3. 1677/79 i 1678/79 (przedmiot jednej sprzedaży) obie k.m. 6 obręb Starawieś – cena wywoławcza 110 800,00 zł.

1. 1622/14 k.m. 4 obręb Studzienna – cena wywoławcza 18 980,00 zł, 2. 1623/14 k.m. 4 obręb Studzienna – cena wywoławcza 19 500,00 zł, 3. 1624/14 k.m. 4 obręb Studzienna – cena wywoławcza 20 100,00 zł. Uzyskane w przetargu ceny działek wymienionych w pkt. 1) i 2) powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawki 23%, natomiast cena działki wymienionej w pkt. 3) zwolniona zostanie z podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).

Położenie i opis nieruchomości

Usługi finansowe 2.

3.

Kupię AUTO-SKUP RYBNIK, TEL.: 530-312-312 ORAZ ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, LEGALNIE, KONCESJA CAŁODOBOWO Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. SKUP SAMOCHODÓW RYBNIK I OKOLICE, TEL.: 888-10-20-80, KUPIMY TWOJE AUTO, ZAPŁACIMY NAJWIĘCEJ CAŁODOBOWO Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. AUTO-SKUP RYBNIK, TEL.: 530-312-312 I OKOLICE, KUPIMY TWOJE AUTO, Z NAMI ZŁOMUJESZ LEGALNIE, 24/H, MAX CENY Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

ZATRUDNIMY ELEKTRYKA I KONSERWATORA

Oznaczenie geodezyjne

do pracy dorywczej

Kontakt: 600

Działki położone są w Raciborzu u zbiegu ulic Michejdy i Mariańskiej. Znajdują się w strefie śródmiejskiej, w bliskiej odległości od centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Działki o regularnym kształcie posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki nr 1675/79 i 1676/79 do ulicy Michejdy, natomiast nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerami działek 1677/79 i 1678/79 do ulicy Mariańskiej.

Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki 23%. 6.

Termin i miejsce przetargu

28 grudnia 2017 r., godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

20 grudnia 2017 r., godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

1. 1675/79 – 10 000,00 zł, 2. 1676/79 – 10 000,00 zł, 3. 1677/79 i 1678/79 (przedmiot jednej sprzedaży) – 10 000,00 zł

7.

Wadium

1. 1622/14 – 2 000,00 zł, 2. 1623/14 – 2 000,00 zł, 3. 1624/14 – 2 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 14 grudnia 2017 r.

winno być uznane na rachunku gminy do 20 grudnia 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży zlokalizowane są na terenach oznaczonych na rysunku planu: 1. 1622/14 – I14MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 2. 1623/14 – I14MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz – I25KDW – tereny dróg wewnętrznych, 3. 1624/14 – I8U – tereny zabudowy usługowej oraz I25KDW – tereny dróg wewnętrznych

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu symbolem FZ2/2MNU, a działka nr 1678/79 dodatkowo w nieznacznym fragmencie w liniach rozgraniczających drogę, na terenie oznaczonym symbolem F4KDL – tereny dróg publicznych klasa lokalna.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Na cały lub pół etatu w Nędzy

EMERYTA – ELEKTRYKA

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

1.

FINANSE

MOTORYZACJA

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Raciborzu przy ulicy Hulczyńskiej (bocznej)

ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Raciborzu u zbiegu ulic Michejdy i Mariańskiej

burdacki-opalprostozkopalni.pl.

Kredyty na Boże Narodzenie, pożyczki świąteczne Propozycja obejmuje kredyty gotówkowe na Boże Narodzenie bez zaświadczeń, bez zabezpieczeń, na oświadczenie oraz pożyczki świąteczne online na dowolny cel. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money.pl. Zobacz jak tanio!, e-mail: biuro@getmoney. iq.pl. www.get-money.pl/oferta/kredyty/kredyty-gotówkowe-pożyczki.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

REKLAMA

POSZUKUJEMY

Kontakt: 600

OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia

018 620 REKLAMA

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział pod którymi można Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, uzyskać szczegółowe e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl informacje dotyczące przetargu

OGŁOSZENIE

Gmina Pietrowice Wielkie opracowała projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023, współfinansowanego w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji-wsparcie dla gmin”, przy udziale środków z Unii Europejskiej. Zaprezentowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji wszystkim zainteresowanym odbędzie się 20.11.2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich. Zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w tworzeniu programu rewitalizacji i kształtowaniu przyszłości gminy, czekamy na Państwa opinie dotyczące projektu LPR! Szczegółowe informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie www.pietrowicewielkie.pl


Rozrywka

» 10

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

19 listopada, godz. 19.00: Manu Katche TRIO

Bilety w cenie: 90,- 80,- 70,- 50,Manu Katché Trio pochodzi z Francji, specjalizuje się w grze na instrumentach perkusyjnych. Z powodzeniem realizuje autorskie projekty jazzowe w jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw na świecie – ECM. Jest gwiazdą w swej rodzinnej Francji – znany m.in. jako najbardziej srogi juror tamtejszej wersji Idola. Jest także ważną postacią międzynarodowej sceny pop. Katché jest geniuszem dwóch sfer: z jednej strony niesamowity perkusista, a z drugiej wielki kompozytor i kapelmistrz.

25 listopada, godz. 18.00: Maciek Pysz & Gianluca Corona

Maciek Pysz to gitarzysta i kompozytor znany z jasnego lirycznego frazowania, a także pomysłowych kompozycji filmowych. Gianluca Corona – gitarzysta, którego doświadczenie we współpracy z muzykami sięga wielu gatunków i formatów. Najbardziej odnajduje się w akustycznym graniu. Muzyków jest dwóch, i to wystarczy, żeby zaczarować publiczność. Łączy ich bogate zaplecze muzyczne i zdolność do tworzenie niezwykle hipnotyzujących kompozycji.

25 listopada, godz. 20.00: Krystyna Stańko Quintet

18 LISTOPADA-10 GRUDNIA, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERTY JAZZOWE FESTIWALU PALMJAZZ DAYS 18 listopada o godz. 19:00: Wojtek Mazolewski Quintet

Bilety w cenie: 50,- 40,Wojtek Mazolewski Quintet to jeden z najbardziej nowatorskich i inspirujących zespołów na polskiej scenie jazzowej. W. Mazolewski – muzyk, kompozytor i producent – od wielu lat z powodzeniem łączy tradycję z nowoczesnością. Zdobył wiele prestiżowych nagród muzycznych, prezentuje nowe oblicze polskiego jazzu. WMQ jest najwyżej notowanym zespołem jazzowym na liście przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Wzbudza nie tylko zachwyt fanów, ale cieszy się uznaniem krytyków.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Krystyna Stańko – kompozytorka, autorka tekstów, gitarzystka, pedagog. Wokalistka obdarzona niezwykle oryginalnym, zmysłowym głosem, swobodnie poruszająca się w różnych estetykach muzycznych. Krystyna Stańko wystąpi wraz z zespołem: Piotr Lemańczyk – kontrabas, Dominik Bukowski – wibrafon, Marcin Wądołowski – gitara, Mikołaj Stańko – perkusja. Bezpłatne wejściówki na 25 listopada do odebrania w RCK RCI ul. Długa 2.

10 grudnia, godz. 18.00: Yasmin Levy Group

Bilety w cenie 100,- 90,- 80,- 60, Yasmin Levy to głęboki kobiecy wokal otoczony muzyką sefardyjską inspirowaną flamenco. Śpiewa o miłości w języku hiszpańskich Żydów ladino. W swoim głębokim i przejmującym stylu śpiewania, jednocześnie zachowuje i wskrzesza na nowo najpiękniejsze utwory ladino, łącząc je z andaluzyjskim flamenco. Od początku kariery Y. Levy z wielkimi sukcesami koncertuje na całym świecie.

24 LISTOPADA, GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) XVIII ZADUSZKI POETYCKIE KLUB PIOSENKI POETYCKIEJ I AKTORSKIEJ „ATLANTYDA” Tegoroczny koncert poświęcony został wybitnym osobowościom muzycznym, które w minionym i bieżącym roku odeszły od nas oraz 20 rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej, Bułata Okudżawy oraz Piotra Skrzyneckiego z Piwnicy pod Baranami. W programie m.in. ballady Leonarda Cohena i Bułata Okudżawy, piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Przemysława Gintrowskiego, z repertuaru Anny Szałapak z Piwnicy pod Baranami, Wiesława Michnikowskiego oraz Zbigniewa Wodeckiego. Podczas koncertu „Atlantyda” wspomni twórczość raciborskiego poety Jana Darowskiego i innych twórców. Bilet wstępu: 5 zł.

26 LISTOPADA, GODZ. 15.30, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) „MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU” – KONCERT DLA NAJMŁODSZYCH RCK zaprasza na pierwszy w nowym sezonie koncert dla najmłodszych – niemowląt, maluszków i przedszkolaków. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona. Bilety w cenie 25 zł – dorośli, 15 zł – dzieci. Honorowane raciborskie karty: ,,SENIOR 60+’’ ,,Rodzina +’’.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Cesarski Wiedeń i Barokowe Drezno

– najpiękniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe! Racibórz » Biuro Podróży ORINOKO – ART & TRAVEL zaprasza do wspólnego zwiedzania pięknych jarmarków i poczucia ich świątecznej atmosfery...

Wiedeń jest piękny o każdej porze roku. To pewne. Ale w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia jest najpiękniejszy! Zamienia się w magiczną krainę światełek, drewnianych chatek, karuzeli jak z bajki. W powietrzu unosi się zapach wina i przypraw korzennych oraz świątecznych przysmaków. Oprócz zakupów, można posilić się grzanym winem, ponczem owocowym i pieczonymi kasztanami. A w parku, przy choince można posłuchać pieśni adwentowych w wykonaniu

chórów z całej Austrii. Jarmark Świąteczny w Dreźnie jest za to najstarszym jarmarkiem w Niemczech. Niepowtarzalny nastrój tworzą tu słynna Jodła, Kominiarz na Szczęście i ogromna Świąteczna Piramida. Ożywają tu stare, rzemieślnicze tradycje. Spotkamy tu jarmarczne drewniane zabawki z regionu Rudaw, malowane tkaniny i łużyckie wyroby garncarskie, wydmuchiwane ozdoby choinkowe, ręcznie rzeźbione lampki na okno, świece, wyroby z koronki, pierniki,

słynne ciasteczka z Pulsnitz, świetny grog, struclę, pieczone jabłka i oczywiście drezdeński Christstollen. Wyjazdy (z Raciborza i Rybnika) odbędą się w soboty: 2.12 (Wiedeń) i 9.12 (Drezno) Każde z tych miast będziemy najpierw zwiedzać z licencjonowanym przewodnikiem, by poznać ich zabytki i historię. Po południu i wieczorem będziemy mieli kilka godzin czasu wolnego na tutejszych jarmarkach… Szczegóły na stronie www organizatora: www.orinoko.pl Zapisy prowadzone są w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc) od poniedziałku do piątku w godz 9.00-17.00, a w soboty 9.00-13.00. Informacje udzielane są także telefonicznie: 32 740 92 00

Jabłecznik na biszkopcie z pieczoną masą kokosową Biszkopt: • 4 duże jajka • 5 łyżek cukru • 1 łyżeczka cukru waniliowego • 3 kopiaste łyżki mąki tortowej • 1 łyżka mąki ziemniaczanej • 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia Całe jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę, następnie wsypać przesiane obie mąki z proszkiem do pieczenia. Wszystko delikatnie wymieszać i wlać do blaszki 36cm x 26 cm, wyłożonej papierem pergaminowym (tylko dno). Piec w nagrzanym piekarniku do 180°C około 12 minut (grzanie dolne i górne). Masa jabłkowa: • 1 kg jabłek • 750 ml soku jabłkowego • 100 g cukru • 1 łyżeczka cukru waniliowego • 1 cytryna • 3 budynie waniliowe Budyń wymieszać w szklance soku jabłkowego. Jabłka obrać i

pokroić w kostkę, wsypać cukier, następnie wlać pozostały sok. Wszystko zagotować do momentu aż jabłka nieco zmiękną, po czym wlać sok z cytryny i otartą skórkę. Następnie dodać budyń wymieszany z sokiem jabłkowym i gotować wszystko aż zgęstnieje. Gorącą masę wyłożyć na upieczony biszkopt i wystudzić. Masa kokosowa: • 300 g wiórek kokosowych • 250 g masła • 150 g cukru • 1 łyżeczka cukru waniliowego • 3 duże jajka Masło z cukrem i cukrem waniliowym rozpuścić, po czym wsypać kokos i wymieszać. Gdy masa lekko wystygnie, wtedy miksować dodając kolejno po jednym całym jajku. Masę kokosową wyłożyć na wystudzoną masę jabłkową. Całość włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 15-20 minut (do momentu aż kokos się zrumieni). Ciasto po wystudzeniu schłodzić w lodówce przez co najmniej 2 godziny.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. ŁĄKOWA 4/12 CENA: 87 000 zł POWIERZCHNIA: 47 m2 PRZETARG: 12.12.2017 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 32/3 CENA: 187 000 zł POWIERZCHNIA: 103 m2 ROKOWANIA: 15.12.2017 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 43/4 CENA: 50 000 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 15.12.2017 r.

Mieszkanie UL. OPAWSKA 70A/4 CENA: 88 000 zł POWIERZCHNIA: 72 m2 PRZETARG: 12.12.2017 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: MONIKA JURECZKO | tel. 509 505 765 w godz.: 8.00-16.00 | biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama

» 12

Piątek, 17 listopada » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Nowa linia karm bezzbożowych: ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„N&D Pumpkin Feline” Racibórz » Farmina po raz kolejny za sprawą swoich produktów zabiera nas w inspirującą podróż skąd pochodzą ciekawe składniki użyte do produkcji najnowszej linii Natural&Delicious z dynią dla kotów.

Tym razem przeniesiemy się na zamek Cantalupo pod Rzymem, gdzie po raz pierwszy w Europie rozpoczęto uprawę melona, który wraz z mięsem kaczki i dodatkiem dyni tworzy skład niezwykle smakowitej, REKLAMA

bezzbożowej karmy dla kotów. Nasi bezwzględni mięsożercy mogą również posmakować jelenia z jabłkiem oraz przepiórki z granatem czy znanego już z poprzednich linii N&D śledzia z pomarańczą. Wszyst-

kie formuły są bezzbożowe i zawierają w swoim składzie dynię o unikalnych wartościach odżywczych i korzystnym działaniu zdrowotnym. Jej pomarańczowy kolor świadczy o dużej zawartości betakarotenu, któ-

ry w organizmie przekształca się w witaminę A, zatem dba o wzrok zwierzęcia. Nie brakuje jej również witamin z grupy B, C oraz E a także cennych składników mineralnych takich jak cynk, fosfor, żelazo, wapń, magnez, potas, które mają dobroczynny wpływ na skórę, sierść oraz mięśnie twojego kota. Dieta z zawartością dyni reguluje także motorykę jelit dzięki zawartości pektyn, jest lekkostrawna i łatwo przyswajalna, pomaga przy zaparciach, chorobach wątroby oraz chorobach układu krążenia. Dynia wspomaga również układ odpornościowy a zwalczając wolne rodniki wykazuje działanie antynowotworowe. Korzystny wpływ ma również dla diabetyków, dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu utrzymuje glukozę na stałym poziomie. Jest warzywem niskokalorycznym i praktycznie nie zawiera tłuszczu, dlatego jest rekomendowana dla kotów z nadwagą i do utrzymania prawidłowej masy ciała. Charakteryzuje się za to

wysoką zawartością substancji przeciwzapalnych i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Karma Natural&Delicious Pumpkin jest odpowiednia dla żywienia mięsożercy, gdyż nie zawiera zbóż i jest bogata w najwyższej jakości składniki pochodzenia zwierzęcego. W ofercie znajdą Państwo karmę opartą na mięsie jelenia, kaczki, śledzia i przepiórki (również dla kastratów) a dodatek świeżych

owoców i warzyw, w tym dyni zapewni wyjątkowe właściwości odżywcze. Dynia to absolutny super produkt sezonu jesiennego, który w postaci karmy N&D Pumpkin możesz podawać swojemu pupilowi przez cały rok, bo nie dość, że smakuje wybornie, to ma wspaniały wpływ na jego organizm! Lek.wet. Monika Wieczorek-Smolarek

ADRESY SKLEPÓW: ul. Długa 10 ul. Opawska 82 ul. Słowackiego 59 ul. Rudzka 37

ZATRUDNIAJĄ! TYLKO

400

NOWYCH MIEJSC

PRACY +48

32 415 43 38

rekrutacja@ekookna.pl

www.ekookna.pl

Î ŚLUSARZ Î STOLARZ Î MONTER KONSTRUKCJI EKO-OKNA S.A. – LIDER HR 2017 Nasi pracownicy mają najlepsze warunki pracy i płacy na Śląsku. Gwarantujemy dojazd z kierunków: Racibórz, Rybnik, Grabówka, Wodzisław Śląski, Głubczyce, Kuźnia Raciborska. Nie zwlekaj, już dzisiaj wyślij nam swoje CV!

20

L AT N A

RY N K U

Naszraciborz 46 2017 [457]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement