Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 13 kwietnia 2018 r. | Rok XI | nr 15 (478) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

Ta inwestycja zmieni wygląd

REKLAMA

Starowiejskiej

REKLAMA

Racibórz » Wojewoda śląski, na podstawie tzw. specustawy drogowej, wydał już decyzję pozwalającą na przeprowadzenie prac. Ulica Starowiejska do Droga Krajowa nr 45, podlegająca zarządowi GDDKiA. Przejeżdża tę na kierunku Opole-Chałupki bardzo dużo ciężarówek. Na wniosek katowickiego oddziału REKLAMA

wojewoda wydał decyzję, która pozwala na przeprowadzenie zadania pod nazwą „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 45 (ulica Starowiejska) na odcinku od skrzy-

żowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarneckiego. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, zatwierdza podział nieruchomości i przejęcie nieruchomości na rzecz Skar-

bu Państwa w liniach rozgraniczających. Konieczna jednak będzie przebudowa uzbrojenia terenu. (wk)


Aktualności

»2

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Miejska dotacja na prywatny obiekt? Racibórz » 80 tysięcy złotych to wysokość dotacji, którą miasto udzieli właścicielce dawnej przystani żeglarskiej w Parku Zamkowym. To niemal połowa kwoty, jaką zaplanowano na remont obiektu. Radni przyjęli już stosowną uchwałę, ale wcześniej prosili prezydenta o zagwarantowanie, że miasto nie straci kontroli nad inwestycją i pieniądze zostaną spożytkowane we właściwy, określony wcześniej sposób.

Na starej fotografii Reprodukcja pocztówki z czasów PRL-u, wylot Odrzańskiej na Rynek (ze zbiorów G. Nowaka)

Na to trzeba zapracować Wielu Czytelników zna zapewne skoczną melodię Polki Dziadek, która rozpoczyna od 1971 roku audycje Lata z Radiem. W czasach – jak to się czasem określa – słusznie minionych, towarzyszyła Polakom w drodze na wakacje w góry albo nad morze, grana z radia marki Safari. Zaraz po melodii słuchacze dowiadywali się, jaki jest stan wody w Odrze w Raciborzu Miedoni i ile trzeba czekać na odprawę graniczną w Chałupkach. Motyw Raciborza jako miasta po drodze z Warszawy do Wiednia zagościł w Czterdziestolatku. Z filmu Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka (1976) dowiedzieliśmy się, że z Raciborza pochodzi pierwsza żona towarzysza Maliniaka. Jak na tamte czasy był to wymarzony city placement, który teraz staje się udziałem np. Sandomierza, gdzie można zwiedzać nie tylko przepiękną starówkę, ale pójść również śladem ojca Mateusza. W latach 90. wszystkie moje koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Wrocławskiego, od Przemyśla przez Iławę po Lubin i Legnicę, doskonale wiedzieli, gdzie leży Raciborz, nader często wskazując właśnie na Lato z Radiem. Z tamtych czasów został nam dworzec, który z racji wieloletnich zaniechań remontowych znów przysporzy nam troszkę sławy, bo filmowcy uznali, że wspaniale nadaje się jako plener kryminału z akcją w latach 80. Scenarzyści nie musieli nic zmieniać w otoczeniu naszej stacji. Przy rampie zaparkowało tylko kilka syrenek, wartburgów i fiatów 125 a na tory wjechały wagony Wars sprzed trzech dekad i już zrobiło się dokładnie tak jak

w PRL-u. Film kręcono w niedzielę 8 kwietnia. Szczegółów nie można zdradzać. Grają same gwiazdy, w tym Magda Walach. 9 kwietnia firma z Lublina, pracująca dla Urzędu Miasta nad marką Raciborza, zaproponowała trzy idee: Racibórz miasto dobrej codzienności, Europejski Racibórz i Siła nasza leży w nas samych (tak, tak, to cytat Arki Bożka z jego pomnika) – Twórz(my) Racibórz. Nie chcę tego oceniać, bo robota i tak będzie zapłacona, a koncepcja marki powędruje na półkę, jak przez ostatnie dwie dekady, kilka strategii raciborskich rozwoju pisanych taśmowo-usługowo przez specjalistów spoza Raciborza (czyż to nie dziwne, że strategii nie piszą nasi włodarze?). Pozwolę sobie tylko na uwagę, że jeśli wybierzemy Racibórz miasto dobrej codzienności, to pewnie gdzie indziej będzie – dajmy na to – Europejskie Hultajewo (wieś w woj. podlaskim) albo Twórz(my) Jajkowo (to w kujawsko-pomorskim). Mam wrażenie, że urzędnicy wydając nie swoje, a publiczne pieniądze nie wpadli na to, że marki nie da się kupić. JĄ TRZEBA CIĘŻKO WYPRACOWAĆ. Tudzież strategię. Wiadomo, że kupiona jest do kitu, bo dobrą i skuteczną trzyma się w tajemnicy. Gdyby – na co wskazuje zwykła logika – byłoby inaczej, to sukces w biznesie i zarządzaniu byłby w ręku każdego, niezależnie od tego ile ma wiedzy i jak jest kreatywny. Wystarczyłoby tylko ubrać garnitur, kupić strategię, markę i już. Sukces gotowy. Jak wiadomo, tak nie jest, bo fundamentem kapitalizmu, nawet w chińskim wydaniu, pozostaje ZDOLNOŚĆ DO KONKU-

Środki mają zostać przeznaczone między innymi na wykonanie renowacji elewacji, stabilizację konstrukcji, wymianę poszycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, modernizację instalacji elektrycznych oraz innych prac niezbędnych do zachowania budynku dawnej przystani. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. – Czy to jest standard naszej gminy, że wspieramy finansowo prywatnych właścicieli? W jakim trybie wybraliśmy właśnie przystań? – pytał prezydenta radny Marek Rapnicki. Mirosław Lenk wyjaśnił, że budynków, które spełniają warunki otrzymania dotacji pozostało w Raciborzu niewiele. – Właści-

cielka deklaruje, że będzie prowadzić tam działalność gastronomiczną. Obiekt aż prosi się o renowację. Łączny koszt inwestycji przewidziano na ponad 200 tys. zł – poinformował Lenk. Radny z klubu prezydenta, Michał Kuliga ocenił, że budynek jest piękny i wymaga modernizacji. Wyraził jednak obawę, że magistrat sporo ryzykuje, wspierając finansowo prywatną własność, nad którą nie ma za bardzo kontroli. – Czy wiemy co tam będzie za dwa czy trzy lata? Znamy zabytki, które w prywatnych rękach stoją i niszczeją. Posiadamy gwarancję, że w tym przypadku tak się nie stanie? – zastanawiał się rajca. M. Lenk uspokoił, że składając wniosek o

dotację właścicielka obiektu musiała wykazać wszystkie etapy planowanych prac. – Będzie musiała rozliczyć się nie tylko z tego, co zrobi za nasze pieniądze, ale również za wkład własny. W przeciwnym razie mamy prawo zażądać zwrotu pieniędzy – zapewnił. Za przekazaniem dotacji zagłosowało 20 rajców, wstrzymali się Piotr Klima i Anna Ronin, przeciwko był Leon Fiołka. (wk)

Strategia marki Raciborza Racibórz » Po konsultacjach z przedstawicielami różnych środowisk wynajęta przez magistrat lubelska firma Synergia przedstawiła trzy idee wskazujące kierunek budowy marki Racibórz.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ROWANIA. Są miejsca, gdzie jest to oczywiste (np. Rybnik, miasto z ikrą). Wartość marki Mieszko liczona jest w milionach nie dlatego, że wymyślił ją śp. Benedykt Motyka, ale dlatego, że Andrzej Gajdziński przez kilka lat ogromnym nakładem pracy stworzył od podstaw giełdową spółkę. Eko-Okna to tylko dwa wyrazy, które nabrały wartości dopiero dzięki Mateuszowi Kłoskowi. Rafako to dorobek tysięcy pracowników. Podobnie z marką ZEW, stawianą przez lata obok Siemensa. Jesteśmy w takim miejscu historii naszego miasta, w którym nie ma już czasu na zabawy w pudrowanie rzeczywistości, np. mało odkrywczym hasłem Racibórz miasto dobrej codzienności. Racibórz nie potrzebuje plakietek, ale impulsu demograficznego, firmy- pracowników, młodzież- innowacyjnej przestrzeni do życia a przestrzeń śródmieścia – podobnie jak dworzec – mądrej rewitalizacji. Bez tego możemy się nazwać Hollywoodem Bramy Morawskiej, ale wtedy zamiast nowych mieszkańców będziemy mieli coraz więcej ekip telewizyjnych teleportujących u nas aktorów w czasy słusznie minione.

WYDAWCA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Swoje propozycje Synergia zaprezentowała 9 kwietnia podczas spotkania w ratuszu. Racibórz miasto dobrej codzienności – idea pierwsza nawiązująca do koncepcji miasta wygodnego (livable city). Za przykład podano Rochester w Minnesocie i Gandawę w Belgii. – Działania należy podjąć we wszystkich aspektach jakości życia – wskazała Synergia. Powinien im towarzyszyć przekaz „Racibórz jako miasto zapewnia to, co duże REKLAMA

REKLAMA:

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

miasta, ale na mniejszą skalę”. Europejski Racibórz – idea druga biorąca za wzór Greifswald i Stralsund w Niemczech. Tu komunikacja powinna być kierowana na zewnątrz. Racibórz ma być pokazywany jako miasto otwarte, kierujące się europejskimi wartościami. – Pokazujemy czym jest Racibórz dla Polski i Europy – napisali specjaliści z Lublina. Siła nasza leży w nas samych (cytat Arki Bożka z jego pomni-

ka) – Twórz(my) Racibórz – idea trzecia, wedle której mieszkańcy sami mają uwolnić energię miasta. Tu jako przykłady podano Canberrę w Australii oraz Edmonton w Kanadzie. Treścią przekazu ma być miasto ludzi z potencjałem, aktywnych, pełnych pomysłów, którzy wspólnie tworzą Racibórz. Wkrótce zapadną decyzje, jaki obrać kierunek w działaniach władz. (w)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Wieży na Lipkach wciąż nie ma

Aktualności

REKLAMA

Racibórz » 250 tysięcy złotych ma kosztować wieża obserwacyjna na wzgórzu Lipki w Brzeziu. To najwyższe wzniesienie naszego miasta, z którego rozpościera się widok na dolinę Odry, teren zbiornika, a także – przy dobrej widoczności – Sławików oraz Łubowice. Obiekt ma stać się jedną z największych atrakcji turystycznych Raciborza. Kiedy powstanie?

Wedle legendy na Lipkach gościł król Jan III Sobieski

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. To najdroższe przedsięwzięcie ogólnomiejskie w tym roku. Temat powrócił za sprawą drugiego wniosku mieszkańców Brzezia. Kilka lat temu starali się o budowę wieży, wówczas jednak zaniżono koszty budowy. Teraz ma mieć stalową lub drewnianą konstrukcję, z jednym podestem widokowym o powierzchni 7 na 12 mkw. Wysoka na 10, może 12 metrów, bez zadaszenia. To na razie wyłącznie plany. Brak informacji o terminie rozpoczęcia prac, jak przyznał

w interpelacji do prezydenta radny z Brzezia Leon Fiołka, niepokoi zespół, który zgłosił projekt do budżetu. Rajca prosi więc o odpowiedź, na jakim etapie znajduje się zadanie oraz kiedy rozpocznie się budowa. Przypomnijmy, że rozstrzygnięto już przetarg na realizację jednej z większych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Do września na schodach wiodących na cmentarz Jeruzalem ma powstać platforma widokowa za 90 tys. zł. (wk)

Niejasne okoliczności zderzenia

PRACOWNIK DROGOWY / BRUKARZ PRACOWNIK MOSTOWY / CIEŚLA / ZBROJARZ MONTER SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE 4700 BRUTTO

UMOWĘ O PRACĘ

PRYWATNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ

ciężarówki ze skuterem Kornowac » Do zderzenia skutera z ciężarówką marki MAN doszło 6 kwietnia o godzinie 16:20 na ulicy Głównej w Kobyli w gminie Kornowac. Ucierpiał 15-letni chłopak, który prowadził skuter. Z obrażeniami kręgosłupa zabrano go do rybnickiego szpitala. Raciborska drogówka zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję.

ZAKWATEROWANIE I CIEPŁY POSIŁEK

ZADZWOŃ TEL. 512 068 272

Ciężarówką kierował 56-letni mężczyzna. Do zderzenia doszło, gdy 15-latek zjeżdżał z drogi na teren prywatnej posesji. Okoliczności nie są jednak jasne. Kierowca MANa przekonuje, że nastolatek nie zasygna-

lizował manewru skrętu, ten z kolei zapewnia policję, że kierunkowskaz włączył. – Sprawę skierowano do sądu, który ustali przebieg wydarzeń – informuje rzecznik prasowy KPP w Raciborzu, kom. Mirosław

lub

PRZYJDŹ ul. Łąkowa 33, Racibórz

lub

WYŚLIJ CV pracuj@budimex.pl


Aktualności

»4

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

PWSZ z wysokim Miliony na zamek odjechały przez... dofinansowaniem! Racibórz » Przygotowany przez pracowników raciborskiej PWSZ projekt znalazł uznanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu raciborska placówka znalazła się w gronie stu uczelni, które otrzymają środki z konkursu o nazwie Zintegrowane ścieżki uczelni. To kwota 4,75 mln zł. Symboliczne przekazanie czeku odbyło się 5 kwietnia w murach raciborskiej uczelni. Przekazania dokonał Jan Strzeżek, asystent wicepremiera Jarosława Gowina. – Jesteśmy bardzo dumni, że nasz projekt został doceniony. Rywalizowaliśmy bowiem z wiodącymi uniwersytetami w Polsce – powiedziała podczas przekazania czeku prof. nadzw. dr hab. Ewa Stachura, rektor raciborskiej PWSZ. Raciborska PWSZ otrzymała jedną z wyższych nagród wśród wyższych szkół zawodowych. Fundusze pozyskane w ten sposób raciborska PWSZ przeznaczy m.in. na zakup serwe-

rów i oprogramowania oraz sfinansuje dodatkowe kursy kompetencyjne dla pracowników i studentów – poinformował dr Jakub Berezowski, prorektor do spraw rozwoju i organizacji. (greh)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Piwna 2/2, ul. Piwna 4/5, ul. Piwna 6/8

bezprzetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych na oddania w użytkowanie wieczyste: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9 wszystkie k.m. 4 obręb Markowice – ul. Tęczowa

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68. REKLAMA

niezgodność w tłumaczeniach Racibórz » Blisko 7 mln zł miał szansę pozyskać powiat raciborski ze środków unijnych na dokończenie odbudowy zamkowej słodowni. Dziś już wiadomo, że nici z tych planów. Wszystko przez niezgodność w tłumaczeniu polsko-czeskiego wniosku. Starosta mówi, że nie przewidywał takiego obrotu sprawy w najczarniejszych snach.

Projekt Instytutu Dziedzictwa Narodowego Czech – Biuro Regionalne w Ostrawie (partner wiodący), Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz powiatu raciborskiego (partnerzy projektu) pn.”Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” złożony w naborze w ramach programu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (edycja IX 2017), pomimo odwołania, nie zakwalifikował się do oceny merytorycznej – poinformowało Starostwo Powiatowe. W aplikowaniu o środki unijne to porażka, można powiedzieć kompletna klapa. Wniosku nikt bowiem nie oceniał merytorycznie. Odrzucono go ze względów formalnych. – Wyrażam głębokie zdziwienie faktem o niespełnieniu wymogów formalnych i niedopuszczeniu naszego projektu do dalszej oceny. Moje rozgoryczenie jest tym większe, gdyż nawet w najczarniejszych snach nie zakładałem, aby nasz wspólny wniosek odpadł z powodu niezgodności językowych – napisał starosta Ryszard Winiarski do dyrektora Instytutu Dziedzictwa Narodowego Czech. Za niepowodzenie wniosku strona polska obwinia czeską. Nie jest to pierwszy zgrzyt. W pierwszej edycji, również zakończonej niepowodzeniem, Czesi bez konsultacji zwiększyli koszty osobowe. – Kontynuacja projektu wymaga zasadniczej zmian naszej obustronnej współpracy – za-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

strzega w liście Winiarski. Przypomnijmy – projekt, który zakładał m.in. utworzenie multimedialnego muzeum w budynku dawnej słodowni, był już pierwotnie złożony w 2016 r. Wówczas w ocenie komisji konkursowej uplasował się na 1. miejscu listy rezerwowej. W 2017 r. partnerzy zdecydowali o ponownej aplikacji o środki zewnętrzne. W ramach projektu planowane było m.in. opracowanie kulturowo-historycznej ścieżki dydaktycznej, wyznaczenie transgranicznych szlaków tematycznych Przemyślidów i Piastów, utworzenie Opawsko-Raciborskiego Centrum Historii Średniowiecza z siedzibami na zamkach w Hradcu n. Morawicą i Raciborzu. W budynku słodowni (parter oraz I piętro) miała powstać dynamiczna, multimedialna ekspozycja w sposób atrakcyjny informująca o średniowieczu na ziemi raciborskiej oraz sala informacyjno-audiowizualna. Planowany koszt przedsięwzię-

cia został oszacowany na kwotę łączną ok. 12,8 mln złotych, w tym część powiatu raciborskiego ok. 6,7 mln złotych. W najbliższym czasie, po przeprowadzeniu rozmów z partnerem czeskim, Zarząd Powiatu podejmie decyzję o ewentualnej kolejnej próbie aplikowania o środki w ramach Programu Współpracy TransREKLAMA

granicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w roku 2018. Jednocześnie rozważa się możliwość realizacji przedsięwzięcia w zakresie utworzenia multimedialnego muzeum w ramach programu partnerstwa publiczno-prywatnego. Na razie jednak powiat nie precyzuje swoich planów. (waw), sp


»5

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

Miasto stara się o dofinansowanie

z ministerstwa sportu Racibórz » Tylko w marcu Miasto Racibórz złożyło trzy wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie okołosportowych zadań inwestycyjnych. Dzięki środkom Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprawić mają się warunki treningowe zapaśników raciborskiej Unii, a uczniowie markowickiego zespołu szkół będą mogli ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego w wyremontowanej sali gimnastycznej. Trzeci wniosek dotyczy już realizowanego projektu budowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 13. Wyniki oceny złożonych projektów będą znane w III kwartale tego roku.

S. Staszica w Raciborzu” Całkowity koszt zadania inwestycyjnego: 1 142 688,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 377 087,04 zł). Głównym celem projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby re-

alizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Trwają zaawansowane prace – termin odbioru robót – lipiec 2018r.

OGŁOSZENIE

UM Racibórz

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki inwestycyjnej, położonej w Raciborzu, przy ul. Bartka Lasoty lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. Projekt planowany do realizacji na przełomie 2018/2019r.

Zadanie 1

mu Klubowi Zapaśniczemu „Modernizacja infrastruktury Unia Racibórz” sportowej służącej MiejskieCałkowity koszt zadania inwestycyjnego: 495 883,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury więcej informacji Fizycznej: 247 941,00 zł). na ten temat Głównym celem projektu znajdziesz tutaj: jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, REKLAMA

nej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Zakres prac obejmuje modernizację i termomodernizację fragmentu budynku szkoły stanowiącego salę gimnastyczną, wykonanie w tym skrzydle buZadanie 2 dynku wentylacji mechanicznej „Modernizacja Sali gimna- z rekuperacją, wymianę istniestycznej w ZSP 1 w Racibo- jących grzejników na nowe oraz rzu” prace elektryczne w zakresie Całkowity koszt zadania instalacji zasilania. Projekt plainwestycyjnego: 894 171,00 zł nowany do realizacji na przeło(w tym dofinansowanie ze środ- mie 2018/2019r. ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 295 076,00 zł). Zadanie 3 Głównym celem projektu „Budowa boisk przy budynku jest poprawa stanu przyszkol- Szkoły Podstawowej Nr 13 im. REKLAMA

1.

Położenie i opis nieruchomości

Niezabudowana działka gruntu, położona w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, przeznaczona pod realizację zabudowy obiektami produkcyjnymi, magazynowymi, składowymi, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem wskazanych uwarunkowań dotyczących terminów zabudowy. W ciągu ulicy Bartka Lasoty, gmina wybudowała sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie.Sieci: energetyczna i gazowa, mogą być zrealizowane przez przedsiębiorstwa sieciowe, na podstawie zgłoszonego przez inwestorów zapotrzebowania.

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka nr 198/197 k.m.11 Ostróg o powierzchni 0,7420 ha

3.

Numer księgi wieczystej GL1R/00032128/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy, publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

5.

Cena wywoławcza

176 000 zł, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

6.

Termin i miejsce przetargu

16 maja 2018 r. o godzinie 13:00, sala nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

18 000 zł Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 9 maja 2018r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (62,7%), tereny zieleni izolacyjnej (36%), tereny dróg publicznych, klasy dojazdowa (1,3%)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż. strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, Wydział Goktórymi można uzyskać spodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, szczegółowe informacje e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu


Aktualności

»6

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Smacznie i zdrowo ARTYKUŁ SPONSOROWANY

– czyli mokre dania na jeden raz PURINA® Cat Chow®

Racibórz » Dania na jeden raz to naturalny sposób na codzienne zwiększenie udziału wody w diecie. Koty jako zwierzęta o wyjątkowych upodobaniach chętnie próbują nowych smaków i konsystencji jedzenia. Dlatego warto zapewnić kotu, dzienną porcję składników odżywczych w postaci zarówno suchego jak i wilgotnego posiłku. Idealnie wkomponowuje się w te potrzeby linia karm suchych i mokrych PURINA® Cat Chow®. Koty piją zbyt mało…

REKLAMA

Od wielu lat choroby dróg moczowych są jedną z najczęstszych przyczyn interwencji weterynaryjnej u kotów. Ponieważ ponad połowa kotów jest karmiona wyłącznie karmami suchymi, często wysnuwane są pochopne wnioski, że im szkodzi. Tymczasem koty żywione karmami mokrymi także chorują, ale

jest ich o wiele mniej w ogólnej populacji kotów. A więc to nie rodzaj karmy ma znaczenie, a nawyki naszych kotów i ich opiekunów. W wielu domach przeciętna kocia miska na wodę jest obiektywnie za mała. To dlatego koty zaczynają szukać alternatywnych rozwiązań (kapiący kran, brudne naczynia w zlewie, woda do kwiatków). Zawsze warto dostawić drugą, szerszą stabilniejszą miskę na wodę, w ważnym dla kota punkcie strategicznym np. na parapecie. Innym naturalnym sposobem zwiększenia pobrania wody w diecie kota jest codzienne podawanie saszetki dania na jeden raz PURINA® Cat Chow®. To jedno ze skuteczniejszych i smaczniejszych, naturalnych

rozwiązań na zwiększenie na- możemy korzystać z funkcjowodnienia Twojego kota. nalnych właściwości karmy suchej, oraz urozmaicenia smaKoty jedzą zbyt dużo… ków i konsystencji jakie daje Największy wpływ na wy- nam mokra karma w saszetce. stępowanie takich chorób, jak Saszetki mokrej karmy takiej np. choroby dróg moczowych jak Dania na Jeden Raz wychokotów, ma NADWAGA i OTY- dzą naprzeciw oczekiwaniom ŁOŚĆ. A ponieważ dużo łatwiej opiekunów kotów, dostarczai częściej, przekarmia się koty jąc pod rozpoznawalną marką podając im suchą karmę, należy PURINA® Cat Chow® delikatne pamiętać o tym aby podawać ją kawałki w galaretce z kurczaw odpowiednich ilościach oraz kiem, łososiem, wołowiną lub dostosowaną do potrzeb nasze- jagnięciną. Naturalnie wysokogo kota. Przeważnie to opiekun białkowa formuła, dostarcza popozostawia w dużych ilościach nad 60% energii z białka, przy karmę suchą dostępną przez około 30% energii z tłuszczu, aby cały dzień, a wystarczyłoby po- dbać o prawidłową kocią sylwetdzielić ją na kilka mniejszych kę. Dodatkowo saszetki są staporcji. Przeciętnemu kotu wy- rannie przygotowane z wybranystarcza niecała filiżanka suchej mi soczystymi warzywami jak: karmy na dzień. Karmą mokrą cukinia, zielona fasolka oraz badużo trudniej kota przekarmić, kłażan, które dostarczają unikagdyż przypada średnio, około towych doznań smakowych ko1 saszetki na 1 kg kota, czyli tu, jednocześnie dbając o optyśrednio 4-6 saszetek dziennie malny poziom włókna pokarmojeśli chcielibyśmy karmić kota wego. Jak cała linia PURINA® wyłącznie nimi. Dlatego najbar- Cat Chow® nowe saszetki karmy dziej optymalne jest łączenie mokrej nie zawierają dodatku w ciągu dnia podawania odpo- sztucznych aromatów, barwniwiedniej ilości saszetek karmy ków czy konserwantów. mokrej z suchą, np. 2 saszetki oraz pół filiżanki suchej karmy w 4 posiłkach. Dzięki temu dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz

ADRESY SKLEPÓW: ul. Długa 10 ul. Opawska 82 ul. Słowackiego 59 ul. Rudzka 37 sklep.zoo-mar.pl


»7

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Miało być Acapulco, a będzie park? Racibórz » Od kilkudziesięciu lat władze Raciborza głowią się nad rozsądnym zagospodarowaniem pożwirowisk na Ostrogu. Koncepcji było wiele, w tym kilkukrotna próba stworzenia Acapulco, a mimo to żadna nie doczekała się realizacji. Wizje miały rozmach, ale brakowało determinacji a przede wszystkim... pieniędzy. Teraz prezydent Mirosław Lenk chciałby stworzyć na tym terenie park i małą infrastrukturę. Idea Acapulco, jak przyznał na marcowej komisji budżetowej prezydent, już nie wróci. Miasta nie stać na realizację śmiałej koncepcji poprzednich władz, która zakładała stworzenie na żwirowni na Ostrogu ośrodka. Takiego, jaki miały choćby Nieboczowy czy Buków. Po pomyśle rodem z PRL-u pozostała betonowa niecka basenu, który zamierzano udostępnić mieszkańcom. Do koncepcji powrócono za prezydentury Jana Osuchowskiego, ale działania znów zakończyły się fiaskiem. Środki na ten cel chciała przekazać Unia Europejska, ale magistrat nie był w stanie zabezpieczyć wkładu własnego. Kolejne pomysły, choć dobre, również umierały w zarodku. Plany urzędu chcieli wykorzystać przedsiębiorcy, m.in. właściciel ośrodka w Niebo-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

czowach, a jakiś czas później radny Franciszek Mandrysz sugerował władzom, aby podzieliły teren na mniejsze działki i sprzedały je prywatnym inwestorom. Do zagospodarowania tego obszaru przymierzał się także OSiR, a później Drengowie, którzy chcieli stworzyć tam gród. Mnogość pomysłów i upływający czas działały (i nadal działają) na niekorzyść tego miejsca. Dziś pożwirowe tereny odwiedza głównie młodzież, która mimo zakazu urządza sobie kąpiele i imprezy. Prezydent doszedł do wniosku, że czas odmienić los tej lokalizacji. Na blisko 45 ha widziałby duży park z ławeczkami, ciągiem pieszym i ścieżkami rowerowymi. Obszar miałby zostać skomunikowany z miastem. – Naturalne zagospodarowanie pożwirowisk wydaje się pożądane – ocenił na forum rady miasta. Nasadzeniem drzew mieliby się zająć m.in. przedsiębiorcy, którzy otrzymali zgodę na wycinkę drzewostanu na własnym terenie. Ponadto, miasto

chciałoby dokończyć realizację projektu 800 drzew na 800-lecie. Lenk przyznał, że magistrat od dawna szuka odpowiedniego obszaru, na którym można byłoby posadzić nie kilkaset, lecz kilka tysięcy drzew. – Pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie terenów zdegradowanych. Chodzi o środki REKLAMA

unijne na ochronę środowiska. Mamy szanse na sfinansowanie nawet 85% całości inwestycji – poinformował, dodając, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 50 lat będziemy mogli pochwalić się pięknym parkiem na Ostrogu. (wk)

Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

OGŁASZA PRZETARG

dn. 23.04.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Kossaka 15/6 o pow. użytkowej 49,36 m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia, położone na II p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 90.683,00 zł., wadium 9.100 zł. Przetarg o godz. 9:00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją, poz. 1 tel. 32/ 415 26 07 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.


Aktualności

»8

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Pościg w Markowicach!

Dlaczego warto studiować architekturę?

Region » Przez kilka kilometrów policyjny patrol ścigał 39-letniego mężczyznę kierującego fordem, który wcześniej groził swoim bliskim. Racibórz » 5 kwietnia blisko stu uczniów z zaprzyjaźnionych szkół średnich miało okazję odwiedzić Instytut Architektury PWSZ w RaKierujący miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Podejrzany ciborzu przy ul. Łąkowej i przekonać się jak wygląda praca architekta i czego można się nauczyć studiując ten kierunek. usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. W nocy z 7 na 8 kwietnia policjanci z komisariatu w Gaszowicach zostali wezwani na interwencję, gdzie według zgłoszenia mężczyzna miał grozić domownikom. Mundurowi natychmiast pojechali pod wskazany adres. Dojeżdżając na miejsce zauważyli samochód wyjeżdżający z posesji z dużą prędkością i bez włączonych świateł. Policjanci włączyli sygnały uprzywilejowania, dając tym samym kierującemu wyraźny sygnał do zatrzymania. Wtedy mężczyzna gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Pomimo sygnałów wydawanych przez umundurowanych stróżów prawa jadących oznakowa-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

nym radiowozem, kierujący za wszelką cenę usiłował uniknąć kontroli drogowej. Pościg przeniósł się na ulice Markowic, a następnie do Żytnej. Policjanci zatrzymali uciekiniera na ulicy Sobieskiego. Kierującym okazał się 39-letni mężczyzna, który wcześniej groził swoim bliskim. Stróże prawa sprawdzili stan trzeźwości kierującego fordem. Wynik badania na alkomacie wykazał ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. 39-latek został przesłuchany. Śledczy przedstawili podejrzanemu zarzuty kierowania gróźb karalnych, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. KMP Rybnik

Czy ktoś zrobi porządek z DK 45? Racibórz » – Ciągle dyskutujemy o smogu, który jest sezonowy, ale nie zauważamy prawdziwego zagrożenia. DK 45 to gigantyczny skrót z Czech na A4, którym podróżuje kilka tysięcy TIR-ów. Wszyscy zapłacimy za to zdrowiem – zwrócił się do komendanta powiatowej policji Łukasza Krebsa radny Marceli Klimanek, pytając, czy szef raciborskiego garnizonu jest władny zamknąć krajówkę dla ciężarówek. Radny Klimanek wykorzystał obecność na sesji rady powiatu komendanta raciborskiej policji, Łukasza Krebsa. Jego zdaniem, obwodnica już na zawsze pozostanie wyłącznie w  sferze marzeń. Rajca zwrócił uwagę na to, jak wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców stanowi „największy w południowej Polsce skrót dla ciężarówek”, czyli Droga Krajowa nr 45 przebiegająca od granicy z Czechami aż do autostrady A4. – Ministerstwo Transportu poinformowało mnie, że zamknięcie DK45 to zadanie komendy powiatowej

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

policji – przekazał Klimanek. Ł. Krebs podkreślił, że zdaje sobie sprawę z uciążliwości wspomnianej trasy. Przyznał jednak, że policja nie posiada uprawnień, aby zamknąć drogę krajową. – Na pewno nikt nie zrobi tego na moje wskazanie. Ponadto, Inspekcja Transportu Drogowego określiła DK45 jako drogę średnio obciążoną. Co więcej, w ostatnim czasie nie odnotowaliśmy tam żadnego groźnego wypadku. Niestety nie jesteśmy w stanie nic z nią zrobić – nie krył komendant, dodając, że oczywistym rozwiązaniem byłoby przeniesienie ruchu ciężarówek na autostradę. – Wiemy jednak, że kierowcy TIR-ów wybierają krajówkę ze względów ekonomicznych – podsumował. (wk)

Niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem cieszą się studia architektoniczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Uznanie i pozycję kierunek zagwarantował sobie dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia potwierdzonego licznymi nagrodami w konkursach studenckich, żywo realizowanej wymianie międzynarodowej, aktywności kół naukowych oraz doskonałej kadrze wspieranej przez zagranicznych profesorów. 5 kwietnia w czasie niezwykle owocnego spotkania kandydaci zainteresowani architekturą i budownictwem spotkali się ze studentami, mieli szansę porozmawiać z kadrą oraz wy-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

słuchać przygotowanych specjalnie na tę okazję wykładów. Po przywitaniu i prezentacji Instytutu Architektury wykładem „Dlaczego warto studiować Architekturę?” – przedstawionym przez dyrektor instytutu dr inż. arch. Joannę Sokołowską Moskwiak został precyzyjnie omówiony zakres egzaminu wstępnego z predyspozycji na studia architektoniczne, który zawsze wzbudza największe emocje wśród kandydatów oraz przedstawiona została oferta warsztatów przygotowawczych z rysunku dla kandydatów na studia organizowanego przez Instytut Architektury dr inż. arch Wiesław Olejko. Udział w warsztatach będzie nagradzany punktami przy rekrutacji a prace nagrodzone otrzymają „wolny indeks” – czyli wstęp na studia bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Wymia-

ny międzynarodowe Erasmus i współpraca z europejskimi Uczelniami i ośrodkami akademickimi oraz wsparcie dla studentów Architektury przedstawiła dr inż. arch Beata Kuc Słuszniak. Studencka działalność naukowa w Instytucie Architektury spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości, a przedstawiciele kół naukowych dr inż. arch Henryk

Zubel i dr inż. arch Jarosław Figaszewski z pasją opowiadali o zawodzie architekta. Z pewnością tego typu spotkania dające możliwość bliskiego kontaktu uczniów z wyższą uczelnią i studentami to doskonała platforma do wzajemnego poznania i zrozumienia. Do zobaczenia na studiach! PWSZ

Wójtowie nadal skąpią grosza na szpital Racibórz » Od kilkunastu już lat dyrekcja raciborskiej placówki oraz władze powiatu raciborskiego próbują przekonać wójtów i burmistrzów wszystkich gmin Raciborszczyzny do wsparcia finansowego lecznicy. – To nie jest szpital Winiarskiego, Kurpisa czy Lenka, ale wszystkich mieszkańców – podkreślił na posesyjnej konferencji prasowej starosta. Mimo powtarzających się apeli, szpitalowi regularnie pomagają wyłącznie gmina Rudnik i Krzyżanowice. O tym, że szefowie pozostałych jednostek samorządowych powiatu skąpią grosza na szpital starosta powiatowy i dyrektor Ryszard Rudnik mówią coraz głośniej. Nie pomagają negocjacje i argumenty, że

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

lecznica służy mieszkańcom całej ziemi raciborskiej i nie tylko. Szpitalowi coraz trudniej utrzymać płynność finansową. – Każda złotówka z gminnych kas byłaby na wagę złota – przekonuje dyrektor Ryszard Rudnik, który prosząc wójtów i burmistrzów o wsparcie, odbija się od ściany. – Pomagają jedynie gminy Rudnik i Krzyżanowice – wymienia. Portfele gmin pozostają dla placówki z Gamowskiej za-

mknięte, a sytuacja zaczyna drażnić Mirosława Lenka. Pokazał to w ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy od dekady nie umorzył szpitalowi podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2017 r. Kwotę blisko 300 tys. zł podzielono jedynie na raty. Prezydent zasugerował wówczas, że powinno znaleźć się inny mechanizm i przede wszystkim wystosować apel o wsparcie do innych gmin. – Stanowią połowę powiatu raciborskiego.

Dlaczego tylko my mamy ponosić koszty? – mówił Lenk. Czy w tym roku lecznica może liczyć na umorzenie taksy? Decyzję poznamy jeszcze w kwietniu. Starosta Winiarski zapewnia, że będzie próbował przekonać prezydenta, ale sukcesu nie gwarantuje. – Każdy szef firmy chodzi swoimi ścieżkami. Ja go mogę jedynie prosić – przyznaje. (wk)


»9

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Obiekty Raciborszczyzny

na liście UNESCO?

Aktualności

Cleo zaśpiewa w Nędzy Nędza » Gmina Nędza jak co roku zaprasza na Wielki Festyn Majowy. Trzy dni atrakcji, koncertów i występów. Sprawdź program.

Racibórz » Radny opozycyjny Franciszek Mandrysz widziałby któryś z historycznych lub przyrodniczych obiektów ziemi raciborskiej na Światowej Liście UNESCO. Zachęca władze miasta oraz powiatu do podjęcia starań w tym zakresie. W interpelacji skierowanej na ręce prezydenta Mirosława Lenka wypisał kilka, jego zdaniem, godnych uwagi propozycji, a także poinstruował głowę miasta, jak ubiegać się o wpis zabytku na listę. - Stoją za tym realne korzyści dla miasta – podkreślił. Rajca z Markowic przytoczył przykład Tarnowskich Gór, które znalazły się w nobilitującym zestawieniu po pierwszych w Polsce obradach Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Starania o to trwały sześć lat, ale koniec końców władze samorządowe osiągnęły zespołowy sukces. – Dlaczego nie możemy postarać się o to samo u siebie? – zwrócił się do Mirosława Lenka, oceniając, że na Raciborszczyźnie, w tym w Raciborzu, będącym historyczną stolicą Górnego Ślą-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

ska, mieści się co najmniej kilka obiektów, które mogłyby powalczyć o uwagę organizacji. Mandrysz zauważył jednak, że wzorem Tarnowskich Gór należałoby najpierw uruchomić procedurę wpisania obiektu na Prezydencką Listę Pomników Historii, na której od 1994 roku znalazło się 81 pozycji. – W elitarnym gronie są obiekty budownictwa obronnego, zabytki archeologiczne, historyczne, krajobrazowe, zabytki techniki, cmentarze, parki czy ogrody – wymienia radny. Przekonywał, że za wpisaniem któregoś z raciborskich obiektów na listę idzie wiele korzyści dla miasta. Począwszy od napływu turystów, skutecznej promocji na arenie krajowej i nie tylko, rozwoju lokalnej ga-

stronomii i życia kulturalnego, a skończywszy na większej konkurencyjności Raciborza w walce o unijne dofinansowania. Zdaniem radnego na listę Pomników Historii nadają się: ƒƒ Kaplica Zamkowa pod wezwaniem św. Tomasza Becketa ƒƒ Muzeum a dawniej Kościół Dominikanek pod wezwaniem św. Ducha ƒƒ Łężczok ƒƒ Arboretum Bramy Morawskiej ƒƒ Kolej wąskotorowa w Rudach Wielkich ƒƒ Stacja Sejsmologiczna w Raciborzu.

kich sześciu miejsc równocześnie. – Proponuję w pierwszej kolejności rozpocząć starania o wpisanie na listę Kaplicy Zamkowej pw. Świętego Tomasza, która posiada nie tylko wartość artystyczną, ale także jest świadkiem ważnych dla Śląska wydarzeń – ocenił M. Lenk. Jednocześnie, jak zauważył, należałoby pogłębić świadomość i wiedzę raciborzan dotyczącą innych wymienionych obiektów, w  szczególności Stacji Sejsmologicznej w Raciborzu. Przyznał, że wytypowane przez radnego korzyści dla miasta są celne. – Pierwszym krokiem powinno być spotkanie i rozmowa z zarządcami wymienionych Zdaniem prezydenta błę- obiektów – podsumował. dem byłoby wystąpienie o uzna(wk) nie za pomnik historii wszyst-

PROGRAM FESTYNU MAJOWEGO 2018 r.

DISCO DANCE SHOW: ƒƒ 19.00 – koncert zespołu ŁOBUZY, 1 maja: ƒƒ 16.00 – gry i zabawy dla dzieci, ƒƒ 20.30 – koncert zespołu EXAƒƒ 17.00 – uroczyste otwarcie ITED, XXV Festynu Majowego ƒƒ 22.00 – zabawa taneczna w Nędzy, ƒƒ 17.15 – koncert Orkiestry Dę- 3 maja: ƒƒ 9.00 – Otwarty Turniej Skata tej Gminy Nędza, ƒƒ 18.30 – występ zespołu THE o Puchar Wójta Gminy NęTRAST, dza (sala OSP), ƒƒ 20.00 – koncert CLEO, ƒƒ 16.30 PIOTR SCHOLZ ƒƒ 21.30 – zabawa taneczna i PRZYJACIELE, PAWEŁ SILUK DUET KARO 2 maja: ƒƒ 19.30 – koncert zespołu ƒƒ 16.00 – Przegląd Młodych TaGANG MARCELA, lentów Gminnego Centrum ƒƒ 20.30 – losowanie nagród Kultury w Nędza, w konkursie wiedzy o gminie i festynach, ƒƒ 21.00 – pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna więcej informacji z Piotrem Scholzem. na ten temat znajdziesz tutaj:

UG Nędza


WFOŚiGW

» 10

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Swoje śmieci zabieraj ze sobą! Kuźnia Raciborska » 7 kwietnia członkowie samorządu Jankowic wraz ze strażakami z OSP Jankowice tradycyjnie już ruszyli do akcji wiosennego porządkowania wsi i okolicznych terenów leśnych. Robią to nieprzerwanie od 16 lat.

W ramach tegorocznego ,,sprzątania świata”, w którym oprócz sołtysa, radnego i naczelnika OSP uczestniczyło dziesięć innych osób w przedziale wiekowym od 4 do 61 lat

oczyszczono z zalegających śmieci teren wzdłuż DW 919 na odcinku 5 kilometrów od Szymocic poprzez Jankowice do pierwszych zabudowań Rud. Niestety nie wszyscy podróżu-

jący DW 919 wyrobili w sobie dobry nawyk zabierania swoich śmieci ze sobą do domu i często lądują one w przydrożnym rowie tworząc przygnębiający obraz ludzkiej bezmyślności. Łącznie zebrano ponad 27 worków wypełnionych puszkami, butelkami, kubkami, foliowymi opakowaniami i wieloma innymi rzeczami, o których wyrzucanie przez okna pojazdu nikt nie podejrzewałby nawet podróżnych. Nic też niestety nie wskazuje na to, by zapotrzebowanie na wiosenne porządkowanie przydrożnych rowów wzdłuż wspomnianej arterii wojewódzkiej miało się w najbliższych latach zakończyć. h.mac

Czas na czyste powietrze Region » Pod takim hasłem odbyła się na Uniwersytecie Śląskim konferencja poświęcona problemowi smogu. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Michał Gramatyka

Konferencja organizowana w Katowicach była czwartym po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu wydarzeniem w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020. Projekt „Czas na czyste powietrze” jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Pomysłodawcy programu zaobserwowali lukę w systemowym kształceniu specjalistów – lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy oraz pracowników administracji samorządowej i państwowej, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych. Zdaniem organizatorów miało to bezpośredni związek z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Najnowsze badania sugerują, że sytuacja

Konsultacje Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2019 rok Konsultacje z udziałem przedsiębiorców i spółdzielców

Ponad 100 osób wzięło udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w Katowicach w piątek 23 marca przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy. Spotkanie otworzyli: Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW oraz Tomasz Zjawiony – wiceprezes RIG w Katowicach Łukasz Frydel – ekspert zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi przedstawił prezentację na temat zasad dofinansowania udzielanego

przez Fundusz. Spotkanie zakończyły indywidualne konsultacje z pracownikami zespołów WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny: ƒƒ Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi ƒƒ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi ƒƒ Zapobieganie poważnym awariom ƒƒ Ochrona atmosfery ƒƒ Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów ƒƒ Edukacja ekologiczna, Profilaktyka zdrowotna ƒƒ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emi-

ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od optymalnej. Twórcy programu przekonują, że edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem. „Zachęcamy i apelujemy, by rząd podjął zdecydowane kroki, które wyeliminują z rynku paliwo złej jakości. Jako samorząd wojewódzki wykorzystaliśmy wszelkie narzędzia, by walczyć z tym zjawiskiem – rok temu jako drugie województwo w Polsce wprowadziliśmy uchwałę antysmogową oraz podjęliśmy szereg działań informujących o zagrożeniach wynikających ze złego stanu powietrza. Potrzeba jednak budować świadomość szczególnie wśród osób młodych, by wywierały nacisk i domagały się zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju” – powiedział wicemarszałek Gramatyka. Na konferencję w Katowicach zostali zaproszeni prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób

Serca w Zabrzu, który przedstawił wyniki badań nad wpływem smogu na stan naszego zdrowia, dr hab. inż. Artur Badyla z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z wykładem na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz redaktor Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, która zaprezentowała założenia projektu „Czas na czyste powietrze”. Konferencję poprzedziło rozstrzygniecie ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Smogografikę promującą ideę kampanii „Czas na czyste powietrze”. Najlepszą pracę przedstawił pięcioosobowy zespół uczniów z klasy 1 technik organizacji reklamy TEB Edukacja w Katowicach. Uczniowie wygrali wyjazd na 5-dniowy wypoczynek, szkoła natomiast bon na zakup sprzętu sportowego. h.mac

Wysyłka umów

SMOG STOP sji na terenie województwa śląskiego ƒƒ Oferta doradców energetycznych ƒƒ Oferta dla klienta indywidualnego

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych

29 marca Fundusz zorgani-

zował kolejne 2 spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikom zaprezentowano zasady udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, a także Listę przedsięwzięć priorytetowych na 2019 rok. WFOŚiGW

Wszystkich oczekujących na umowy dotacji w ramach Programu SMOG STOP informujemy, że umowy sporządzane i wysyłane są sukcesywnie w kolejności alfabetycznej. Wysyłka umów zakończy się w kwietniu br. Nie wstrzymuje to w żadnym stopniu możliwości wykonania przez Państwa zaplanowanych prac. Proszę pamiętać, że zgodnie z Regu-

laminem Programu SMOG STOP zadanie należy zakończyć do 31.05.2018 roku, a rozliczenie dostarczyć do Funduszu najpóźniej do 30.06.2018 roku. Otrzymane rozliczenia są na bieżąco weryfikowane, a po ich zaakceptowaniu dokonujemy wypłat dotacji. WFOŚiGW


» 11

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

Tajemnice II wojny światowej. Las Widok w Brzeziu Racibórz » Położony około 80 metrów ponad centrum Raciborza brzeski las Widok miał strategiczne znaczenie w II wojnie światowej - najpierw dla Niemców podczas wojny powietrznej z 15. flotą USA, a potem dla Rosjan w trakcie walk na linii Cyny i o prawobrzeżny przyczółek Buków-Rogów. Poradzieckie pamiątki można oglądać na Widoku do dziś. Las Widok (niem. Aussicht) znany jest głównie z walorów przyrodniczych (biegnie tu ciekawa ścieżka edukacyjna) oraz restauracji o tej samej nazwie. Zbudowano ją w 1890 r. W latach 90. XX wieku zaczęła popadać w ruinę, w 2008 r. przeszła w prywatne ręce, a w sierpniu 2012 r. spłonęła. Od 18 września 1880 roku była tu także wieża obserwacyjna. Roztaczał się z niej rozległy widok. Można było na południu zobaczyć Radhosť (1129 m) w Morawskich Beskidach, Veľky Krivaň (1709 m), Czantorię, Równicę, Baranią Górę (1220 m); na północy Górę Św. Anny. To właśnie miało duże znaczenie dla niemieckiej obrony przeciwlotniczej. W czasie II wojny światowej Widok, obok Krzanowic, stał się ważnym miejscem w niemieckim systemie obserwacyjno-meldunkowym. Już w 1940

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

OGŁOSZENIE

roku w obszarze powietrznym Śląska pojawiły się angielskie bombowce. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. angielskie samoloty w rejonie Raciborza zrzuciły niewielkie ładunki wybuchowe, ulotki propagandowe, nadajniki radiowe i pistolety. Z czasem alarmów było coraz więcej. W listopadzie 1943 r. rozpoczęła się aktywność bojowa 15. Floty Powietrznej USA. Amerykańskie bombowce startowały z lotnisk włoskich. Ich celem były obiekty związane z produkcją paliw: zakłady hydrogenizacji w Blachowni Śląskiej, zakłady IG Farben w Kędzierzynie-Koźlu oraz Oświęcimiu, zakłady koksownicze w Zdzieszowicach, rafinerie w Boguminie (Bohumin niedaleko Chałupek) oraz Czechowicach i Trzebini. Naloty bombowców poprzedzały loty samolotów zwiadowczych. Punkty obserwacyjne na całym Śląsku meldowały do Opola i Wrocławia o pojawieniu się wrogich maszyn. Od 7 lipca do 26 grudnia 1944 r. 15. Flota wykonała osiemnaście nalotów. Brało w nich udział od 140 do 555 maszyn. 17 listopada 238

liberatorów 460. i 485. Grupy 55. skrzydła bombowego, a także maszyny 49. i 304. skrzydła bombowego w eskorcie 101 maszyn Lockheed P-38 Lightning i P-51 Mustang obrały za cel zakłady IG Farben w Kędzierzynie. Około godz. 10.10 zauważono je nad Adriatykiem, w południe alarm ogłoszono już na Górnym Śląsku, w tym w Raciborzu. Do celu doleciało 115 liberatorów, zrzucając pomiędzy 12.36 a 12.41 199 ton bomb burzących z wysokości 7100-7900 m. Ze względu na złe warunki atmosferyczne i kłopoty ze sformowaniem szyku (opóźnienie kurczyło zapasy paliwa) 92 bombowce zaatakowały dworzec w Gyor, 17 maszyn zawróciło z trasy, a reszta zrzuciła bomby na przygodne cele, w tym ówczesny Ratibor. Bomby trafiły w kilka domów, fabrykę mydła (wówczas zakłady A. Hoffmanna, dziś Henkel), fabrykę lniarską, okręgową elektrownię oraz drogi wylotowe z miasta, które, jak na przykład Katowicka, zostały zablokowane. Uszkodzone było torowisko na trasie Racibórz-Bogumin. Wcześniejsze i OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki 44/1; parter, 1 pokój, korytarz, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 40,84 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,67 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3352/164 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1499 ha

niemiecka 17. Dywizja Pancerna nacierała na przysiółek Łapacz w Krzyżanowicach, chcąc przyjść z odsieczą piechocie. Jej atak powstrzymała jednak rosyjska broń ciężka, kontrolująca ruchy Niemców z prawego brzegu Odry i będąca poza ich zasięgiem. - Kto wie czy nie był to czynnik rozstrzygający - napisze później Georg Gunter (Letzter Lorbeer über die Kämpfe in Oberschlesien von Januar bis Mai 1945. Es erfuhr eine Übersetzung ins Englische, polskie tłumaczenie pt. Ostatni Wawrzyn ukazało się w 2016 r.).

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Nowa 5/11; II piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 36,87 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3819/40 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0441 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030101/4

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035426/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

5.

Cena wywoławcza

52 000 zł

5.

Cena wywoławcza

69 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

17 maja 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

18 maja 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

5 200 zł, termin wpłaty – 10 maja 2018 r.

7.

Wadium

6 900 zł, termin wpłaty – 11 maja 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

opr. waw

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Stanowiska ciężkiej artylerii sowieckiej znajdowały się m.in. w lesie Widok. Wspominają o tym starzy mieszkańcy Brzezia (relacja Franciszka Kampki). Pozostały po nich zagłębienia, dobrze widoczne tuż przy drodze do wspomnianej restauracji Widok (tzw. droga do ostatniej dorosłej jodły). O obecności Rosjan w tym miejscu świadczy też datowany na kwiecień 1945 r. napis wyryty na jednym z zachowanym buków. Więcej zdjęć i wideo dostępne na naszym portalu.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

późniejsze naloty wielokrotnie uszkadzały linię Racibórz-Kędzierzyn. Dodajmy, że 15. USAF stracił nad Górnym Śląskiem 220 bombowców. 30 marca Armia Czerwona zajęła Brzezie nad Odrą (dziś dzielnica Raciborza), 31 marca weszła od północy do Raciborza, 1 kwietnia docierając do południowych obrzeży miasta (Studzienna). Niemcy bronili się na linii Cyny (w ich rękach pozostały Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice), prowadząc też zacięte walki o prawobrzeżny przyczółek Rogów-Buków. W nocy z 3 na 4 kwietnia

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki 48/2; parter, 1 pokój, korytarz, kuchnia, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 36,30 m2, dwie przynależne piwnice o łącznej powierzchni 8,18 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3352/164 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1499 ha

3.

Numer księgi wieczystej GL1R/00035426/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

46 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

18 maja 2018 r. godz. 10.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

4 600 zł, termin wpłaty – 11 maja 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział którymi można uzyskać Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, szczegółowe informacje e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu


Ogłoszenia

» 12

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

SZYBKA GOTÓWKA Z DOSTAWĄ DO DOMU NATYCHMIASTOWA DECYZJA, BŁYSKAWICZNA WYPŁATA

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326, tel. kom.: 604 761 326. Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326, tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Masz zadłużenie w BIK, KRD – zobacz ofertę Rapida Money Rapida Money pożyczki dla zadłużonych nawet do 25 000 zł pożyczki długoterminowe ze spłatą nawet do 4 lat (48 miesięcy) bez sprawdzania historii kredytowej w bazach BIK w trudnych sytuacjach finansowych pożyczka pozabankowa już od 18 lat, e-mail: portfel24@portfel24.eu. www. pozabanki.com.pl/rapida-money/.

dytów,gotówkowych konsolidacyjnych oraz pożyczek pozabankowych.Pierwsza chwilówka bez odsetek.Wypłata na poczcie lub na konto. AT-B finanse Ul.Browarna 2 Racibórz (30 m od rynku z tyłu za braxtonem), tel. kom.: 534944666, e-mail: atb.finanse@gmail.com.

Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

Mieszkanie wynajmę

Inne Skup aut Tel=697 459 184 Dziś dzwonisz – Dziś sprzedajesz! Skup aut za gotówkę – Racibórz. Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane!, tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz złomowanie samochodów skup tel.530-312-312 całądobę Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie koncesja skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Pożyczki ratalne i chwilówki ekspresowo Pożyczki ratalne i chwilówki – pieniądze nawet w 15 minut na koncie lub do wypłaty na poczcie. Pożyczka promocyjna bez opłat z RRSO 0%. Chwilówki bez żadnych zaświadczeń ani dodatkowych dokumentów. Dostępność 24/7 on-line, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/poradnik-finansowy/pożyczka-od-ręki-przez-internet. Tanie kredyty,chwilówka bez odsetek Zapraszam do zapoznania się z bogatą ofertą ,kre-

Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.: 888-10-20-80

możliwość oględzin w każdej chwili 120zł/mies. brama uchylna do góry teren w pełni ogrodzony, tel. kom.: 889661425 . Do wynajęcia mieszkanie w centrum Raciborza Do wynajęcia na dłużej mieszkanie w centrum Raciborza przy Rynku, 50 m2, częściowo umeblowane. Szczegółowe informacje, tel. kom.: 509 060 050, e-mail: eldorado.max@interia.pl.

MOTORYZACJA

Złomowanie samochodów Racibórz, skup, kasacja, tel.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00.

Z nami złomujesz legalnie koncesja skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie koncesja skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Złomowanie samochodów Racibórz skup kasacja tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie koncesja skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów – Gotówka – Tel 664 087 328 Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody. Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką – Najlepsze ceny! Dojazd do klienta

w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie koncesja skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Sprzedam Sprzedam Skodę Fabię II Kombi, 1.4TDI, 2008 rok Przebieg 258 tyś. km, pierwsza rejestracja w Polsce 2008 roku(krajowy- jestem drugim właścicielem). Samochód jest po wymianie sprzęgła, rozrządu, olejów. Wyposażony w ABS, klimatyzację, wspomaganie, radio CD, tel. kom.: 662990674. www.olx.pl/oferta/skoda-fabia-ii-kombi-1-4.

Mieszkanie dla pracowników Wynajmę mieszkanie dla pracowników z Ukrainy w Pogrzebieniu. Pokoje 4 osobowe w pełni wyposażone,do dyspozycji wspólna kuchnia i łazienka. Dom wolnostojący z ogrodem i miejscem do wypoczynku. 500 zł/os/miesiąc,wszystkie media po stronie wynajmującego, tel. kom.: 604687197, e-mail: asiakoneczny@gmail.com.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60 .

PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24.

Renault Megane II Grandtour 1,9dci; 2004r. Do sprzedania od osoby prywatnej: zadbane RePraca instalator wod-kan-gaz nault Megane II Grandtour 1,9dci, rok produkcji Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód instalatora wod2004; kombi; 120KM. przebieg: 151 tys km.; cena 9500,- do negocjacji. Więcej: . Tel.: 600225106, -kan-gaz? Zgłoś się do nas! Stała, ciekawa praca, dobre warunki finansowe. Możliwość rozwoju zatel. kom.: 608616752, e-mail: rym.bar@op.pl. wodowego. Kontakt: Energetyka Solarna ENSOL Seat Leon 1.9 TDI 2008 Racibórz, ul. Piaskowa 11. Tel.: 32 415 00 80, Sprzedam Seat Leon 1.9 Tdi. 2008rok 243tyś km, e-mail: sekretariat@ensol.pl. ensol.pl. bogate wyposażenie, dwa komplety kół, czujniki parkowania, klimatronik. Stan bardzo dobry. ce- Pracownik biurowy na 17tyś zł, tel. kom.: 539969903, e-mail: mat- Pracownik biurowy, praca w Raciborzu. Kontakt z klientami, obieg dokumentów i korespondencji, tias3@wp.pl. monitorowanie wydatków i płatności, czuwanie NIERUCHOMOŚCI nad biegiem spraw. Doświadczenie i znajomość j. niemieckiego będzie atutem. CV z foto na maDom sprzedam il, tel. kom.: 607-428-361, e-mail: rekrutacja. krpaz@wp.pl. Sprzedam dom do remontu w Markowicach Pół bliźniaka o pow. 92 m2, działka 6 arów. Dom REKLAMA posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, co węglowe, wod-kan. Cena 137 tys. do negocjacji. Kontakt tel. 693 745 094 w godz. 16-20, tel. kom.: lek. med. Witold Ostrowicz 693 745 094. specjalista radiologii

USG RACIBÓRZ

Garaże Wynajmę garaż blaszany 3x5m. (Ostróg-cmentarz) Oferuję: garaż dostępny od zaraz najem tylko długoterminowy suchy garaż bez wilgoci teren utwardzony kamieniem brak prądu wymiar 3x5m.

i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

praca dla stolarzy Zakład Stolarski Euromeb zatrudni na umowę o pracę stolarza, praca przy produkcji i montażu mebli, zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, umowę , praca na profesjonalnym sprzęcie, posiłki regeneracyjne, tel. kom.: 663233881, e-mail: euromeb@kuchnie-nawymiar.pl. www.facebook. com/euromeb. sprzedawca Zatrudnię osobę do sklepu osiedlowego w Raciborzu. Praca 2-zmianowa na 1/2 etatu. Wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna, uczciwość, sumienność i chęć do pracy, tel. kom.: 784057850. Operator koparki Jesteśmy firmą z branży hydrotechnicznej. Poszukujemy operatorów koparek. Miejsce pracy Racibórz. Wynagrodzenie 5000,00 zł netto. Umowa o pracę, tel. kom.: 795473344, e-mail: grabowska@ uhrs.pl. www.uhrs.pl. Robisz na szydełku lub drutach? Szukam osób robiących na szydełku lub drutach. Oferuję stałą współpracę. Wyroby łatwe w wykonaniu, między innymi koce, poduszki, dywaniki i pledy. Zapewniam włóczki i projekt każdego z produktów. Mile widziane osoby starsze, które na co dzień dysponują wolnym czasem. , tel. kom.: 507096731. praca Restauracja Perła w Krzanowicach przyjmie do pracy pomoc do kuchni, kelnerkę na pełny etat oraz kelnerki na umowę zlecenie. Zapewniamy atrakcyjne warunki płacy. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV lub kontakt osobisty albo telefoniczny, tel. kom.: +48 602 609 081, e-mail: restauracja@perla.info.pl. Mieszko – staż Firma Mieszko (nr.rej.490), poszukuje kandyREKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


» 13

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com datów na stanowisko Asystenta ds. Technologii (staż z PUP). Tel: 327961132, e-mail: pracuj@ mieszko.com.pl.

Za granicą praca dla fachowców w Austrii od zaraz Austriacka firma z siedzibą w Linz zatrudni od zaraz fachowców w branży budowlanej. Wymagane doświadczenie, własny transport, podstawy jęz. niemieckiego oraz rzetelność. Oferujemy austriackie warunki zatrudnienia, zakwaterowanie oraz opiekę w j. PL, e-mail: office@winkler-personal.at.

RTV / AGD Sprzedam Żeliwne maszynki do mięsa. Duży wybór części zamiennych Solidne, żeliwne, polskie maszynki Maszynki nr 5, 8, 10, 22 i 32 Sitka o średnicy oczek od 2,5 mm do 26 mm oraz szarpak Nożyki, ślimaki, trzpienie i tulejki Lejki do wyrobu kiełbas domowych. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN – PT od 7:00 do 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@tradismak.pl. www.tradismak.pl.

ZDROWIE Inne Gabinet terapeutyczno-rozwojowy Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych psychoterapia indywidualna, rodzin i par warsztaty rozwojowe, chęć zmiany w życiu prywatnym lub zawodowym terapia ofiar przemocy uzależnienia i współuzależnienia depresje, nerwice zaburzenia odżywiania mgr Ewa Witkowska Racibórz, ul. Chopina 16. Wizyty wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, tel. kom.: 664 754 303. www.terapiaraciborz.pl/.

Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon, ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczki ratalne i chwilówki ekspresowo Pożyczki ratalne i chwilówki – pieniądze nawet w 15 minut na koncie lub do wypłaty na poczcie. Pożyczka promocyjna bez opłat z RRSO 0%. Chwilówki bez żadnych zaświadczeń ani dodatkowych dokumentów. Dostępność 24/7 on-line, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/poradnik-finansowy/pożyczka-od-ręki-przez-internet.

MOTORYZACJA Kupię Złomowanie samochodów wodzisław tel.: 530312-312, skup kasacj Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skoroREKLAMA

dowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. SKUP-SAMOCHODÓW WODZISLAW.TEL.530312-312 KASACJA ZŁOMOWANIE Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW WODZISŁAW TEL.888-10-20-80 SKUP KASACJ Z nami złomujesz legalnie koncesja skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

AUTO-ZŁOM RYBNIK TEL.530-312-312 SKUP KASACJA KUPIMY KAŻDE Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl.

Praca w Niemczech Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) poszukuje osób do pracy w Niemczech w systemie dwutygodniowym na magazynach.Pracodawca zapewnia: transport, zakwaterowanie. Wymagania: wiek do 57 i zaśw o niekaralność.Kontakt tel od Pon do Pt w godz 8-16, tel. kom.: 505 479 308 .

FINANSE Usługi finansowe Pożyczki ratalne i chwilówki ekspresowo Pożyczki ratalne i chwilówki – pieniądze nawet w 15 minut na koncie lub do wypłaty na poczcie. Pożyczka promocyjna bez opłat z RRSO 0%. Chwilówki bez żadnych zaświadczeń ani dodatkowych dokumentów. Dostępność 24/7 on-line, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. http://www.get-money.pl/poradnik-finansowy/pożyczka-od-ręki-przez-internet.

MOTORYZACJA Kupię AUTO-SKUP RYBNIK TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE KASACJA CAŁODOBO Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@ kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. SKUP SAMOCHODÓW RYBNIK TEL.530-312312 KASACJA-ZŁOMOWANIE . Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Za granicą Praca w Niemczech Agencja Pracy Job (nr certyfikatu 11239) poszukuje osób do pracy w Niemczech w systemie dwutyg na magazynach.Pracodawca zapewnia: transport, zakwaterowanie. Wymagania: wiek do 57 i zaświadczenie o niekaralność.Kontakt tel od Pon do Pt w godz od 8, tel. kom.: 797 593 727.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczone zostały wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży. OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Raciborskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal użytkowy nr 7 o pow. 214,77 m2, usytuowany przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. Lokal stanowi własność Powiatu Raciborskiego. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 2172/10000 części, w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz. Prawo to wpisane jest w księdze wieczystej nr GL1R/00033128/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30. OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

PRACA Za granicą

PRACA

Ogłoszenia

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

O G Ł O S Z E N I E Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu, odda w najem pomieszczenia o łącznej wielkości 92,50 m2, znajdujące się na parterze holu głównego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowo-gastronomicznej.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Mickiewicza 11/2; I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 25,96 m2, przynależna piwnica o powierzchni 3,18 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3655/61 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0902 ha

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 92,50 m2.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00023840/4

Do wymienionych stawek naliczony będzie należny podatek VAT.

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

52 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

17 maja 2018 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.

Wadium

5 200 zł, termin wpłaty – 10 maja 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

• imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oferenta, • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 miesiące), • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłatami należnych podatków (nie starsze niż 3 miesiące), • oświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 miesiące), • oświadczenie oferenta, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, papierom wartościowym lub karno-skarbowe lub wyciąg z Centralnego Rejestru Skazanych oraz oświadczenie, iż nie toczy się wobec niego postępowanie o wymienione powyżej przestępstwa, • wykaz minimum 5 placówek służby zdrowia /szpitale, przychodnie/, w których Oferent prowadzi działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną, • listy refencyjne minimum z 5 szpitali/przychodni służby zdrowia, w których Oferent prowadzi działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną, • koncepcję i wizualizację zagospodarowania powierzchni najmu wraz z układem komunikacyjnym, • wizualizację powierzchni najmu wraz ze specyfikacją proponowanych usług handlowo-gastronomicznych, • wypełniony i podpisany formularz ofertowy, • potwierdzenie wniesienia wadium, • pisemną akceptację wzoru umowy.

Minimalny czynsz miesięczny za pow. użytkową pomieszczeń 92,50 m2: 30,00 zł/1m2 netto + opłata za dostarczone media (woda, energia elektryczna, c.o,) Czynsz wynikający z najmu Najemca będzie uiszczał z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Czynsz może podlegać waloryzacji, raz w roku, na podstawie decyzji Wynajmującego zgodnie z rocznym wskaźnikiem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowanym przez GUS. Oferta powinna zawierać:

Okres najmu – 5 lat.

OGŁOSZENIE

Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w okresie od 15.02.2018 r. do 26.04.2018 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z

BEZPŁATNEJ POMOCY W WYPEŁNIANIU FORMULARZA PIT ZA 2017 ROK Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 101 – I piętro, w każdy: • wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00, • czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00.

Kwota wadium wynosi 555,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto banku: ING B.ŚL.S.A.O/Racibórz nr 21 1050 1328 1000 0022 1195 3696 do dnia 24.04.2018 r.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3 do dnia 27.04.2018r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018r. o godz.10:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala w Raciborzu. Z przetargu wyklucza się oferentów, którzy mają nieuregulowane zaległości płatnicze wobec Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny a także odmowy podpisania umowy z wyłonionym oferentem. Otwarcie ofert jest jawne. Zwrot wadium uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 7 dni od wyłonienia zwycięzcy postępowania przetargowego. Kwota wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności z tytułu czynszu najmu. Szczegółowe informacje dotyczące najmu pomieszczeń udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73


Rozrywka

» 14

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

go miejsca na ziemi. Odwiedza egotyczne kraje, przebywa na dworze cesarskim, uczy się chińskiego, zaklina węże na targu w Bombaju, spotyka Indian i oczywiście przeżywa wiele emocjonujących przygód – groźnych, śmiesznych i pouczających. Jak zwykle wychodzi cało z każdej opresji i w chwale wraca do rodzinnego Pacanowa, odnajdując – całkiem blisko – to, co dla niego najlepsze. Reżyseria: Lucyna Sypniewska.

słuchaniu i zabawie atmosferze sprzyjać będzie specjalnie zaaranżowana przestrzeń. Na kolorowych materacach, kocykach i poduchach publiczność usiądzie wspólnie z muzykami. Także czas trwania koncertów dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie przekracza 45 minut. Na zakończenie będzie okazja do spotkania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska.

Bilety w cenie 15,- (dzieci) 20,- (dorośli), honorowane raciborskie karty: Rodzina+ i Senior 60+

Bilety w cenie 25 dorośli, 15 zł –dzieci do nabycia w kasach RCK Honorowane raciborskie karty:,, Senior 60+’’ i ,,Rodzina+”

14 KWIETNIA GODZ. 16.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21, KOZIOŁEK MATOŁEK – SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU LALEK BANIALUKA

22 KWIETNIA, GODZ.15.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – ODGŁOSY WIOSNY

A Koziołek wziął tobołek I wędruje biedaczysko Po szerokim szukać świecie Tego co jest bardzo blisko

Zapraszamy na kolejny koncert w cyklu „Maluchy w krainie dźwięku”. Dla najmłodszych – niemowląt, maluszków i przedszkolaków przygotowano atrakcyjny program muzyczny i inspirowane nim zabawy. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona. Zainspirowani wiosennym słońcem w kwietniowym koncercie proponujemy melodie pełne słońca, śpiewu ptaków i szelestu wiosennych liści. Urozmaiconej zabawą podróży towarzyszyć im będą muzycy filharmonii i orkiestr, doświadczeni pedagodzy pod przewodnictwem Doroty Banaś. Swobodnej, sprzyjającej

– takie motto towarzyszy kolejnym, nowym przygodom Koziołka Matołka, ulubieńca wszystkich dzieci i najmłodszych widzów Banialuki. Pierwsza część jego wędrówki po świecie cieszyła się ogromnym powodzeniem, co zachęciło teatr i reżyserkę (Lucyna Sypniewska) do pokazania nowych przygód Koziołka. Także tym razem spektakl („Koziołek Matołek”) zrealizowany jest w atrakcyjnej dla widza i lubianej przez dzieci konwencji zabawy teatralnej. Wartka akcja, barwne przygody, zabawne sytuacje, humorystyczne zdarzenia, wyborowe aktorstwo i przebojowa muzyka wypełniają spektakl, czyniąc go atrakcyjnym i zapewniając widzom chwile niezapomnianego relaksu. A Koziołek znów przemierza świat szukając swe-

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

25 KWIETNIA, GODZ.17.00, GALERIA OBOK PRZY RCK RCI UL. DŁUGA 2 WERNISAŻ „ART JOURNAL – WYRAZIĆ SIEBIE” Wystawa Wioletty Witczak – Bagińskiej zatytułowana „Art journal – Wyrazić siebie” to zbiór małych form, w których tekst łączy się z obrazem. Wytwory wyrażają emocje, ukryte marzenia, komentują rzeczywistość. Tworzone techniką mixed media są bogate w tekstury, detale, kolory. Art journaling to zdecydowanie twórcza wolność. Wstęp wolny

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Hiszpańskie piosenki zabrzmiały w Strzesze Racibórz » Za nami VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej. Tegoroczna edycja imprezy organizowanej m.in. przez II Liceum Ogólnokształcące oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu odbyła się przy pełnej sali widowiskowej Strzechy. Do konkursu przystąpiło ponad 110 uczestników z blisko 50 placówek w całej Polsce. Rankiem 6 kwietnia jury wysłuchało wszystkich wykonawców, po południu natomiast na deskach domu kultury zaprezentowali się wyłonieni laureaci.

Ciasto z jabłkami

z masą orzechową i kajmakową • 11 szt małych jabłek • 250 g dowolnych mielonych orzechów • 1 mała puszka kajmaku Jabłka obrać i wydrążyć gniazda nasienne na wylot. Mielone orzechy wymieszać z taką ilością masy kajmakowej aby powstała bardzo gęsta masa. Następnie do każdego jabłka włożyć masę i ułożyć w wysmarowanej i posypanej bułką tartą tortownicy o średnicy 28 cm.

– Organizując pierwszą edy- sukcesem. To ogromne przedcję nie spodziewaliśmy się te- sięwzięcie, które wymaga kilgo, że konkurs okaże się takim kumiesięcznego przygotowania. Za każdym razem jednak przekonujemy się, że impreza jest warta wysiłku. W tym roku więcej informacji na poziom był jak zawsze bardzo ten temat znajdziesz wysoki, co udowodnił koncert tutaj: laureatów – mówił dyrektor II LO, Marek Ryś. Przypomnijmy,

pomysłodawczynią konkursu jest Joanna Opiela. Zwyciężczynią szóstej edycji została Sabina Mustaeva, uczestniczka takich programów telewizyjnych jak Voice Of Poland czy Voice Of Kids Russia, która w Raciborzu zaśpiewała piosenkę Christiny Aguilery.

Ciasto: • 4 jajka (L) • 1 szklanka cukru (szklanka 250 ml) • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 1,5 szklanki mąki tortowej • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia • 5 łyżek oleju (50 ml) • 1 łyżka soku z cytryny • szczypta soli

puszysta masę. Do ubitych jajek wsypać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie dodać olej i sok z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszać i wlać do tortownicy między jabłka. Całość włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 50 minut (do suchego patyczka). Miałam włączone grzanie górne i dolne. Po upieczeniu i wystudzeniu posypać cukrem pudrem

Ważne: Ciasto podczas pieczenia często na górze przypala, dlaCałe jaja ubić z cukrem ,cukrem waniliowym i szczyptą soli na tego po 30 minutach pieczenia przykrywam je folią aluminiową.

www.smakiweroniki.pl


» 15

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. POLNA 6B/24 CENA: 108 500 zł POWIERZCHNIA: 55 m2 PRZETARG: 26.04.2018 r.

Mieszkanie UL. OGRODOWA 15A/2 CENA: 74 000 zł POWIERZCHNIA: 57 m2 PRZETARG: 24.04.2018 r.

Mieszkanie UL. KOSSAKA 15/6 CENA: 84000 zł POWIERZCHNIA: 65 m2 PRZETARG: 19.04.2018 r.

Mieszkanie SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27/7 CENA: 90 683 zł POWIERZCHNIA: 49 m2 PRZETARG: 23.04.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama REKLAMA

REKLAMA

» 16

Piątek, 13 kwietnia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Naszraciborz 15 2018 [478]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 15 2018 [478]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement