Page 1

Kolejny numer tygodnika Nasz Racibórz ukaże się 7 stycznia 2011 r. Tygodnik bezpłatny 23 grudnia 2010

Rok III, nr 51 (106) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

10 tys. egzemplarzy NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE

Źródło Ratusz liczy Racibórz » Magistrat przyznaje, że zima przerosła możliwości służb. Na dzielnicach spóźniają się z odśnieżaniem i na dodatek utrudniają życie mieszkańców, którzy sami walczą ze śniegiem. Sytuacja ma się zmienić. – Zaapeluję do kierowców PK o wyobraźnię – obiecał prezydent.

na czyn społeczny Sprawę poruszył radny Tomasz Kusy, na co dzień mieszkaniec Obory. Kusy, jak wielu jego sąsiadów, nie czekając na miejskie służby sam odśnieża, ale jego praca obraca się wniwecz, bo miejski pług zgarnia śnieg z ulicy wprost na oczyszczone chodniki. – To brak wyobraźni ze strony kierowców. Będę interweniował, by nie przeszkadzali – zapewnił prezydent. Przyznał też, że miasto liczy na zapobiegliwość mieszkańców dzielnic, bo miejskie służby nie są w stanie dotrzeć wszędzie na czas. – W mieście tego nie wyegzekwuję, ale na dzielnicach jest inaczej. Tak ludzie sami biorą

się do pracy – dodał. Za przykład dał samego siebie. W zimowe dni Lenk przyjeżdża później do pracy niż zwykle, bo z sąsiadami w czynie społecznym pracuje przy odśnieżaniu miejskiego odcinka ulicy Kołłątaja, w okolicy swojego domu. Wyliczył, że udziela się na 12 metrach bieżących, w sumie 25 m kw. – To dobrze robi na zdrowie – dodał, apelując do raciborzan o podobne postawy. Na razie, jak donoszą synoptycy, zima trochę odpuści, ale po świętach znów spodziewane są opady śniegu i mrozy.

o ł y z c ń a t wy

Kopciuszka

(waw)

Reklama

Racibórz » Rosnący z minuty na minutę gwar, sala widowiskowa Raciborskiego Centrum Kultury wypełniona po brzegi widzami i radosna atmosfera wyczekiwania – tak było w minioną sobotę na krótko przed rozpoczęciem przedstawienia tanecznego pt. Kopciuszek w wykonaniu zespołów stowarzyszenia Źródło. Czytaj na str. 15 Reklama


2 » Aktualności » Racibórz » Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło do realizacji w 2011 r. listę projektów śląskich gmin i powiatów w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Są na niej dwa przygotowane przez powiat raciborski i jeden przez miasto. Rząd dał pieniądze na rondo na Opawskiej.

Kurier tygodniowy Urbanek będzie czynny na święta

Już na święta gmina Krzyżanowice uruchomi jedyny stok narciarski w naszym powiecie. Jazda na Urbanku (240 m n.p.m.) na obrzeżu Tworkowa będzie możliwa od 12.00 do 20.00 w dni powszednie i od 10.00 do 20.00 w weekendy. Ceny za 4 godziny: dzieci 2 zł, dorośli 6 zł. – Czekamy tylko na mróz – mówi wójt Grzegorz Utracki. – Decyzja by uruchomić stok była moją pierwszą po objęciu urzędu – dodaje. Dokonano już odbioru urządzeń technicznych. – Czekamy jeszcze na mróz. Bez niego nie możemy naśnieżać i wpuszczać na stok ratraków. Z tego, co wiem święta mają być już mroźne więc stok będzie czynny – zapewnia Utracki. Będzie również czynna wypożyczalnia sprzętu.

Lecznica na Gamowskiej będzie spółką?

Powiat raciborski może stanąć w przyszłym roku przed koniecznością przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową. Jeśli tego nie zrobi, to wedle projektu ustawy o lecznictwie, sam będzie musiał pokryć jego długi. Już teraz szpital szuka oszczędności m.in. poprzez zwolnienia. Plan redukcji kosztów ma być znany w połowie stycznia. Problem jest poważny, bo kontrakt na leczenie szpitalne w 2011 r. będzie mniejszy od tegorocznego (34,5 mln zł w 2010, 34,05 mln zł w 2011. Koszty nie spadają i by ograniczyć straty lecznica musi szukać oszczędności. W połowie stycznia dyrekcja ma dać odpowiedzieć, jak to zrobić. Już dziś jednak nikt nie kryje, że chodzi o redukcje zatrudnienia (o około 30 osób personelu średniego) i zmianę systemu wynagrodzeń.

Burmistrz Serafin przez aklamację

Burmistrz Rita Serafin została 20 grudnia wybrana szefową stałego konwentu starosty, prezydenta burmistrzów oraz wójtów samorządów Raciborszczyzny oraz Lysek. Pierwsze spotkanie po wyborach odbyło się w starostwie na zaproszenie starosty Adama

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » W kwietniu dowiemy się, jaką ratusz widzi przyszłość dla Miejskiego Zarządu Budynków. Na razie trwa ocena analizy funkcjonowania MZB, jaką przygotowała firma konsultingowa. Dokument ma aż 70 stron, a prezydent mały niesmak z powodu jego treści.

Restrukturyzacja MZB Miasto i powiat na kwiecień dostaną na drogi

– Na razie nic nie ujawnię. Dyrektor Andrzej Magus jeździ do siedziby tej firmy i konsultuje poszczególne zapisy – oświadcza prezydent Mirosław Lenk, który nie kryje, że z efektów pracy konsultantów nie jest do końTrzecie miejsce na liście MS- cy modernizacji 2,36 km drogi ca zadowolony. Dostał diagnozę, WiA zajmuje projekt dotyczący powiatowej Pawłów – Gamów. ale nie wiadomo za bardzo, co modernizacji drogi powiatowej Wkład własny powiatu 2 247 700 dalej robić. – To trzeba dokładnr 3512S – ul. Brzeska do grani- zł. Tyle samo będzie pochodzić z nie przedyskutować – kwituje. cy z powiatem wodzisławskim. dotacji. Partnerami Powiatu w Wnioski i kierunki zmian Wkład własny powiatu to 895 700 projekcie są: Gmina Pietrowice w MZB dostaną do oceny radzł, wnioskowana kwota dotacji Wielkie, Gmina Rudnik, OMAN ni. Kiedy? – Wstępnie można po895 600 zł. – Projekt polega na Sp. z o.o. z Raciborza, TRANS- wiedzieć, że w kwietniu. Prędzej modernizacji odcinka na dłu- MAR z Pietrowic Wielkich. Na nie zdążę – dodaje Lenk, który gości 843 mb. Doprowadzi do 28. miejscu listy przyjętych wiosną rozstał się z dyrektorem dostosowania pełnej konstruk- projektów jest szacowany na Stanisławem Borówką, angacji nawierzchni drogowej i wy- 3,2 mln zł projekt raciborskiego żując do robienia porządków w równania szerokości jezdni do ratusza dotyczący remontu 850 MZB Andrzeja Migusa, byłe6,5 m. – Partnerem Powiatu w mb ul. Eichendorffa i budowy go sekretarza Urzędu Miasta projekcie jest Miasto Racibórz ronda (zobacz zdjęcie w galerii) w Kuźni Raciborskiej a potem – informuje Karolina Kunicka, na skrzyżowaniu Eichendorffa- komendanta straży miejskiej. rzecznik starostwa. Na 18. miej- Opawskiej-Matejki. Z naszych informacji wyni(waw) ka, że największym problemem scu listy jest projekt dotyczą-

Racibórz » Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Wodzisław oraz Żory utworzyły Spółkę Obrotu Energią sp. z o.o. Chcą wziąć udział w prywatyzacji jastrzębskiego PEC-u i same dostarczać ciepło na swoim terenie. Dzięki temu, jak argumentują, powstrzymają wzrost cen energii, co nastąpi jeśli firmę przejmie inwestor prywatny.

Gminy chcą

kontrolować ciepło

PEC w Jastrzębiu-Zdroju jest ostatnim przedsiębiorstwem ciepłowniczym, w którym Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów, a którego prywatyzacja na dobre się jeszcze nie zaczęła. Firma zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepła. Wielkość sprzedaży ciepła kształtuje się na poziomie 3 mln GJ. Przedsiębiorstwo zakresem swego działania obejmuje gminy Czerwionka-Leszczyny, JastrzębieZdrój, Knurów, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław-Śląski, Żory. Ma

swoją ciepłownię w Studziennej w Raciborzu. Minister skarbu państwa zdecydował o prywatyzacji PEC-u w przyszłym roku. Pakietem kontrolnym w firmie zainteresowana jest Jastrzębska Spółka Węglowa oraz samorządy. Od 18 już lat starają się o komunalizację przedsiębiotrstwa. W tym roku zawiązały Spółkę Obrotu Energią „w celu organizacji i koordynacji działań w zakresie zaopatrzenia podmiotów komunalnych w energię oraz reprezentowania zbiorowych interesów odbiorców”. W istocie

chodzi o przejęcie PEC-u. Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Żory i Jastrzębie są przekonane, że tylko w ten sposób są w stanie kształtować ceny korzystne dla mieszkańców. W przeciwnym razie, każdy inny inwestor w PEC-u będzie go traktował jako źródło zysków. Funkcjonowanie Spółki Obrotu Energią będzie w tym roku kosztowało gminy 500 tys. zł. Gmina Racibórz ma 1/5 udziałów o wartości 50 tys. zł. Z początkiem roku minister ma zlecić wycenę PEC-u. (waw)

Reklama

Reklama

MZB są koszty osobowe, czyli nadmiar zatrudnionych. Zakładowi ubywa do administrowania miejskich mieszkań, bo miasto je sprzedaje. Nie zarządza już wspólnotami. Zadań więc ubyło, ale kadry już nie. Mówiąc inaczej, koszty zostały, a spadły przychody i nie ma pomysłu na ich zwiększenie. Znaczna pod-

Racibórz » Co robi kolej? Ano wycina połączenia, bo ludzie nie jeżdżą, a ludzie nie jeżdżą, bo znikają połączenia. Kółko się zamyka – przekonywał na ostatniej sesji prezydent Mirosław Lenk. Jednocześnie poinformował, że poparł starania Rybnika o uruchomienie połączenia tego miasta z Warszawą.

Przez Rybnik do Warszawy Racibórz miał kiedyś bezpośrednie połączenie z Warszawą, ale zostało zlikwidowane, bo PKP nie opłacało się go utrzymywać. Powód? Brak pasażerów. Połączenia ze stolicą bardzo chce Rybnik. Władze tego miasta rozpoczęły już zabiegi, a za sojusznika zyskały Racibórz. – To dla nas szansa. Jeśli takie połączenie będzie miał Rybnik, wówczas i my mamy szansę, oczywiście pod warunkiem, że znajdą się pasażerowie – tłumaczył Lenk.

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Dyrektor techniczny: Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład: Marcelina Gąsior

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. Tel. +48 605 685 485, Tel. +48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

Tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Grzegorz Zimałka – Kierownik Działu Reklam Tel. 509 505 765, gz@naszraciborz.pl Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 047, a.obuchowska@naszraciborz.pl

Druk:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec nakład: 10 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

CERTYFIKAT NR 1634/1B

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe WYMAGANY

NIEMIECKI PASZPORT

KONTAKT: 0602 268 340 (32) 419 17 17

(waw)

Reklama

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

Redaguje zespół:

Nie krył jednak swojego krytycyzmu wobec PKP. Uznał, że to niereformowalna instytucja. Przypomniał, że zabiegi miasta o przejęcie dworca, parku przy Nowomiejskiej czy fragmentu linii niedaleko Henkla spełzły na niczym. – Za torowisko kolej chciała od nas 1,3 mln zł. To niepoważne – skomentował prezydent. Zapowiedział, że w rewanżu będzie "gonił kolej do koszenia ich nieruchomości".

Reklama

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Staszica 22, IV p., 47-400 Racibórz

wyżka czynszów w miejskich lokalach nie wchodzi w grę. Najprawdopodobniej wiosenne kierunki przekształceń w MZB dotyczyć będą głównie restrukturyzacji zatrudnienia. Firma już pożegnała się z tymi, którzy mają uprawnienia emerytalne. (waw)

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

sp. Wilhelma Wonsa podziękowanie składają żona Barbara oraz córka i syn z rodzinami.


« Aktualności « 3

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Przyszłoroczny kontrakt na przyszpitalne poradnie specjalistyczne będzie porównywalny z tegorocznym. – To dobra wiadomość, bo spodziewaliśmy się znacznych cięć i wydłużenia kolejek – mówi dyrektor Ryszard Rudnik. Podczas konkursu w NFZ decydowała poprawność oferty.

Reklama

NFZ łaskawy dla raciborskich pacjentów – Nie było możliwości poprawiania oferty w razie wychwycenia błędów – mówi dyrektor Rudnik. Oferta szpitala w Raciborzu błędów na szczęście nie miała i, kosztem innych świadczeniodawców, została w znacznym stopniu uwzględniona. – Mieliśmy wysoki poziom referencyjności i to też zaowocowało – dodaje Rudnik. W II półroczu 2010 szpital miał do dyspozycji 1,78 mln zł. Na I półrocze 2011 chciał ponad 2 mln zł. Dostał 1,76 mln zł. – Baliśmy się znacznego obcięcia kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tymczasem ten poziom finansowania nas zadowala. Oczywiście nie zlikwiduje on problemu długich kolejek w niektórych specjalnościach, ale przynajmniej, przy obecnym marazmie finansowym w służbie zdrowia, nie będą one dłuższe. Ponadto w ciągu roku spodziewamy się renegocjacji i zwiększenia kontraktów – tłumaczy dyrektor. W przyznanej kwocie nie ma już poradni kardiologicznej oraz  Reklama

nefrologicznej. Obydwie poprowadzą prywatne firmy działające na terenie szpitala. Doszła natomiast poradnia neurologiczna. NFZ zwiększył też kontrakt na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne (TK). Jest też więcej pieniędzy na poradnię preluksacyjną, czyli na badania bioderek noworodków. Szpital złożył odwołanie od przyznanej kwoty na poradnię chorób zakaźnych. Tu NFZ zmniejszył kontrakt, ale już wiadomo, że uznał argumenty naszej lecznicy i kontrakt zwiększy z racji programów lekowych, jakie prowadzi poradnia. Nie udało się natomiast znacząco zwiększyć kontraktu na poradnię okulistyczną. Poradnie – kontrakt według liczby punktów II p. 2010 oraz I p. 2011: diabetologia – 2436/1800; dermatologia i wenerologia – 11 173/13 436; neurologia 5357 (nowa poradnia); onkologia – 7608/9510; choroby płuc – 8292/8292; reumatologia 3000/3000; choroby zakaźne – 9276/2800; ginekologia Reklama

– 9582/10 800; chirurgia ogólna – 24 217/24 324; chirurgia ogólna piersi – 3108/3420; chirurgia dziecięca – 10 173/10 260; proktologia – 732/1500; ortopedia – 43 692/44 400; preluksacji – 4131/5012; okulistyka – 19 074/20 050; otolaryngologia – 12 388/12 604; chirurgia szczękowo-twarzowa – 13 464/13464; urologia – 9588/10120 Aktualny czas oczekiwania (stan 17.12.2010): chirurgia ogólna – ok. 2 m-ce; chirurgia dla dzieci – na bieżąco; chirurgia twarzowo-szczękowa – 2-3 m-ce; urologia – 2-3 m-ce; otolaryngologia – 2-3 m-ce; diabetologia – 3 m-ce; reumatologia – 3 m-ce; choroby zakaźne – 3 m-ce; okulistyka – 7-8 m-cy; ginekologia – na bieżąco, przy wyborze lekarza 2 m-ce; choroby płuc – 3 m-ce; dermatologia – 3-4 tygodnie; chirurgia urazowo-ortopedyczna – 4 m-ce; onkologia – na bieżąco; choroby sutka – 1 m-c; proktologia – 1 m-c. opr. waw Reklama

Reklama

ŻYWE CHOINKI!!! Oferujemy choinki cięte oraz w donicach:

sosny czarne świerki zielone świerki srebrne jodły Gospodarstwo rolne: Roszków (k.Krzyżanowic),ul. Raciborska 10 tel. 32 419 42 93, 32 419 52 44 kom. 692 188 450 dodatkowy punkt sprzedaży: Jarmark Świąteczny Rynek, Racibórz

DUŻY WYBÓR, NAJLEPSZA JAKOŚĆ,

PRZYSTĘPNA CENA, MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU DO DOMU KLIENTA Reklama

Reklama

Reklama


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy Hajduka. Konwent obraduje, gdy trzeba rozwiązać problemy wspólne dla całego powiatu. – Spotykamy się w różnych miejscach. Pierwsze spotkanie po wyborach zawsze jest na moje zaproszenie – mówi starosta Adam Hajduk. Większość osób w tym gronie, to starzy znajomi. – Nowi to tylko wójt Kornowaca Grzegorz Niestrój oraz wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki, z którym znamy się z działalności w Radzie Powiatu – mówi Hajduk. Gremium wybrało swojego szefa. Przez aklamację została nim burmistrz Kuźni Rita Serafin.

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » 19 grudnia w pubie Atmosfear odbył sie finałowy raciborski turniej darta w kat 501 double out. 33 zawodników zbierało punkty przez cały rok, w trakcie 24 rozgrywek. Najlepszy w klasyfikacji generalnej okazał się Krzysztof Soroka przed Markiem Szalcem i Mariuszem Dzumykiem.

Racibórz » Świąteczne przedstawienie pod takim tytułem wykonały 20 grudnia w Strzesze dzieci z Przedszkola nr 24 z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnym wespół z małymi kolegami z Opawy. – To przykład, że przedszkola powinny wychodzić z inicjatywami poza swoje mury – mówi wiceprezydent Ludmiła Nowacka.

Święta turnieju darta Finał raciborskiego

w bajkowym lesie

Powstanie kolejna ścieżka

Do połowy lipca magistrat chce mieć gotowy projekt ścieżki rowerowej w Parku Zamkowej. 300-metrowa trasa ma biec od pomnika Powstańców Śląskich do istniejącej ścieżki na wale za osiedlem domków jednorodzinnych na Ostrogu. Zaplanowano nawierzchnię z kostki.

Zmiany w sądach

Z nowym rokiem zamiejscowy Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostanie przeniesiony do rybnickiego ośrodka zamiejscowego gliwickiego SO – wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Oznacza to, że w sprawach z apelacji od wyroków karnych sądu w Raciborzu będziemy teraz Reklama

Reklama

Soroka zdobył 202 pkt., Szalc 154 pkt., a Dzumyk 119 pkt. Następni w klasyfikacji, to: 4. Jerzy Polok, 5. Rafał Kubiak, 6. Sebastian Burda, 7. Rafał Soroka, 8. Emil Szwed, 9. Sebastian Rysztak, 10 Tomasz Jabłonka i Rafał Wasilewski. 501d/o jest grą nadająca się zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących graczy. Na początku każdego meczu gracze rzucają jedną lotką w środek. Mecz rozpoczyna gracz, który jest bliżej środka. Jeśli jest ta sama odległość, rzuca

się drugą lotką, nie wyjmując poprzednio rzuconych. Jeśli gracze trafią w niebieski środek, to nie liczy się dziurek, tylko jest to traktowane jak remis i rzucają jeszcze raz. Jeśli podczas rzucania lotka się nie wbije, to rzuca się ponownie. W tej grze liczą się wszystkie liczby na tarczy. Gracze rzucając lotkami pomniejszają początkową liczbę 501 o punkty, które trafią. Każdy gracz ma do dyspozycji trzy rzuty na rundę. Gra się do zakończenia lub do 16 rundy. KS Reklama

– To druga placówka, która zdecydowała się na taki krok. Ich śladem powinni iść inni – podkreśliła w rozmowie z nami obecna na przedstawieniu wiceprezydent Ludmiła Nowacka. – To placówka, która ma dzieci o różnym stopniu rozwoju. Wszystkie zagrały. To dobry

przykład integracji – dodaje. P 24 na Ostrogu wystawiło Święta w bajkowym lesie w ramach projektu Rośnijmy razem, na który dostało unijne wsparcie. To dlatego dziś w Strzesze, przed pełną salą rodziców i krewnych małych aktorów, mogli się również zaprezentować  Reklama

młodzi Czesi z Opawy. To, podobnie jak P 24, placówka o charakterze integracyjnym i specjalnym. Autorkami scenariusza są Ilona Perek oraz Sabina Henrykowska-Jaśkowiak. Wstępem całość opatrzyła dyrektor Róża Burek. (w)


« Aktualności « 5

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » „Szkoła równych szans” to projekt realizowany w sześciu raciborskich placówkach od grudnia 2009. Miasto pozyskało na niego ponad 284 tys. zł, dzięki którym organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i pomagające uporać się z naukowymi trudnościami. Projekt zakończy się w czerwcu 2011 roku.

Reklama

Miasto Racibórz oraz nauczyciele i uczniowie: 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 2. Szkoły Podstawowej Nr 5 3. Szkoły Podstawowej Nr 6 4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 6. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 realizują projekt

Szkoła równych szans Celem strategicznym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji społecznych poprzez inwestowanie w zajęcia pozalekcyjne na odpowiednim poziomie edukacyjnym a także zajęcia terapeutyczne wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Działania w ramach projektu zapobiegają wykluczeniu społecznemu uczniów ze szkół podstawowych z wydzielonych zwyczajowo dzielnic Raciborza. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w Poddziałaniu 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 284.713,48 zł a okres realizacji 01.12.2009 r. - 30. 06.2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UDA-POKL.09.01.02-24-240/09-00

Reklama

Wyrównują szanse edukacyjne Raciborskie szkoły podstawowe nr 3, 5 i 6 oraz zespoły szkolno-przedszkolne nr 1, 2 i 3 biorą udział w projekcie „Szkoła równych szans”, na który Miasto Racibórz pozyskało 284 713, 48 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w Poddziałaniu 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w wymienionych placówkach odbywają się od grudnia 2009 roku do końca czerwca 2011. – W naszej szkole pracujemy w pięciu grupach. Najmłodsza wędruje po Polsce, uczy się, tworząc różnorodne quizy czy albumy. Natomiast dla klas IV -VI prowadzimy „Pułapki języka polskiego”, „Bliskie spotkania z kulturą”, „Matematykę na co dzień” oraz zajęcia zatytułowane „Przyroda i ja” – wylicza Jolanta Cyran, nauczycielka języka polskiego z ZS-P nr 1 w Raciborzu-Markowicach. – Dużo radości przynoszą uczniom „Bliskie spotkania z kulturą”, w  ramach których odwiedzamy kina, muzea czy jeździmy na spektakle, a bilety są dla uczestników bezpłatne. To bardzo ważne, często uczniowie nie mieliby okazji obcowania ze sztuką, gdyby nie ten program – dodaje nauczycielka. Reklama

Reklama

Uczestnicy zajęć „Bliskie spotkania z kulturą” nie tylko oglądają przedstawienia, ale także sami je tworzą. – Najpierw wykonali kukiełki, a potem przygotowaliśmy spektakl „Król Artur i rycerze okrągłego stołu”, który w sumie wystawiliśmy w trzech językach: polskim, angielskim i czeskim – opowiada Jolanta Cyran. „Matematyka na co dzień’’ to łączenie praktyki z teorią. Jeśli dodawanie, to w supermarkiecie z listą zakupów, jeśli obliczanie pola powierzchni wielokątów, to koniecznie w terenie. Wszystkie podjęte przez raciborskie szkoły działania wpisujące się w projekt, w którego realizację angażuje się też miast, mają na celu przede wszystkim „wyrównanie szans”, jak sama nazwa wskazuje. – Cel strategiczny to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji społecznych poprzez inwestowanie w zajęcia pozalekcyjne na odpowiednim poziomie edukacyjnym a także w zajęcia terapeutyczne wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży – podają realizatorzy. – Działania w ramach projektu zapobiegają wykluczeniu społecznemu uczniów ze szkół podstawowych z wydzielonych zwyczajowo dzielnic Raciborza – kończą. JaGA Reklama

Kurier tygodniowy jeździć do Rybnika. Jednocześnie nastąpi też kolejna zmiana właściwości rzeczowej Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku. Polegać będzie na przeniesieniu do Gliwic rozpoznawania spraw rodzinnych odwoławczych.

Celtycki sen w RCK-u

Warto sobie zarezerwować sobotni wieczór 8 stycznia na koncert Celtic Dream, jaki odbędzie się w Raciborskim Centrum Kultury. Na projek składają się irlandzkie ballady. Wystąpią Carrantuohill (muzyka), Anna Faber (harfa) oraz Katarzyna Sobek (wokal). Celtic Dream, jako Celtycka Cecylia, miał premierę w listopadzie 2009 r. w rudzkiej bazylice. Koncertowi towarzyszył wówczas niepowtarzalny pokaz iluminacji świetlnych w prezbiterium pocysterskiej świątyni oraz recytacje Anny Dymnej (zobacz zdjęcia w galerii). Teraz programu będą mogli wysłuchać raciborzanie, już 8 stycznia na deskach RCK o godz. 18.00. Bilety w cenie 30 i 40 zł do nabycia w kasie RCK-u.

Zagrobelny na finał WOŚP w Raciborzu

31 grudnia na Sylwestra w TVP 2, a 9 stycznia w Raciborzu. Łukasz Zagrobelny będzie gwiazdą raciborskiego 19. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Artysta wystąpi w Raciborskim Centrum Kultury. Wstęp gratis. Będzie też światełko do nieba, najprawdopodobniej na Rynku. Wiceprezydent Ludmiła Nowacka tłumaczy, że zorganizowanie koncertu w RCK-u będzie tańsze. – Nie trzeba wynajmować sceny, nagłośnienia, a i istnieje ryzyku wystąpienia dużych mrozów. Sala w RCK-u jest przestronna, ciepła, mieszkańcom na pewno będzie wygodniej – dodaje.


6 » Reklama »

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

KOMUNIKAT URZĘDOWY

KOMUNIKAT URZĘDOWY

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nędza Uchwały Nr LII/425/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru (obejmującego nieruchomość gruntową nr 423/1 ).

OGŁASZA 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawadzie Książęcej Lp.

Nr działki

1

137 (k.m. 2)

Położenie Zawada Książęca

Powierzchnia [ha] 0.5741

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza brutto [zł]

30555

11 000,00

Wadium [zł] 1 100,00

Minimalna wysokość postąpienia [zł]

Uwagi

110,00

Bez obciążeń

2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/344/05 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5, poz. 228 z dnia 20 stycznia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie rolniczym, otwartej zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem R/Z01.

Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu przedstawiono na załączniku mapowym do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono do wglądu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i prognozy oddziaływania ww. zmiany na środowisko w terminie do 18 stycznia 2011 r. Wnioski do ww. zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza. Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: • pisemnej – adres: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, • ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury, pok. 23, Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ug@nędza.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

3. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.09.2010 r.

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała

4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r. o godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad). 5. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości zaplanowany na 10.11.2010r. zakończył się wynikiem negatywnym. 6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 24.01.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 3 4 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Reklama

Reklama

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 10. Warunki uczestnictwa w przetargu: Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, Tel.  (0 32) 410 20 18 wew. 36. 13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl KOMUNIKAT URZĘDOWY

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Urząd Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi kancelaryjno – biurowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w pełnym wymiarze czasu pracy Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl „Praca w Urzędzie Miasta” Reklama

Serwis sp. z o.o.

Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie. Wymagany paszport niemiecki.

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH Certyfikat 6180

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » zbrojarzy » operatorów dźwigów

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 32 410 47 24, kom. 0 603 859 629


« Aktualności « 7

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Raciborski szpital ma nowoczesny blok operacyjny, tyle że pusty. Kosztem 25 mln zł otwarto go w listopadzie 2009 r., ale do dziś państwo nie dało kolejnych 20 mln zł na wyposażenie. To jeden z większych absurdów w polskiej służbie zdrowia. Szpital płaci za utrzymanie bloku, a operuje w tymczasowych salach.

Reklama

Szpital płaci, ale nie operuje – Musimy płacić za ogrzewanie i dozór – mówi dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Marzy o nowym bloku operacyjnym, bo lecznicza korzysta z sal, które w założeniach sprzed kilku lat miały być tymczasowe. Jak to w Polsce bywa, prowizorka stała się póki co rozwiązaniem trwałym. – Gdybyśmy mieli ten blok, wówczas sporo zaoszczędzimy na organizacji operacji i zabiegów. Byłaby i możliwość komercyjnego udostępnienia obiektu – snuje plany Rudnik. 9 listopada wraz z innymi oficjelami przecinał wstęgę przy otwarciu bloku, po którym zaraz nastąpiło jego zamknięcie... Na marzeniach dyrektora na razie się kończy. Budowa szpitala przy Gamowskiej to dawna inwestycja centralna, czyli za jej dokończenie powinien zapłacić budżet państwa. Powiat nie udźwignie takiego ciężaru. Na blok operacyjny trzeba bowiem 20 mln zł, około 14 mln zł na sprzęt medyczny i kolejne 6 mln zł na wyposażenie zaple-

cza. – Dopłacamy za państwo do szkół, odnawiamy zamek, mamy problem z kontraktowaniem usług leczniczych, bo NFZ co rusz obniża kontrakty. Na kończenie budowy szpitala po prostu nas nie stać – tłumaczy starosta Adam Hajduk. Nie składamy jednak broni. – Z nowym rokiem przystąpimy do ofensywy u marszałka. Spróbujemy zdobyć pieniądze – zapowiada Hajduk. Jest zirytowany obecnym stanem, ale bez wsparcia Warszawy, która poprzez marszałka właśnie przekazuje pieniądze na dawne inwestycje państwowe, bloku dokończyć się nie da. – Kiedyś marszałek z ministrem uradzili, że rząd da na roboty budowlane, a wyposażenie sfinansuje Unia Europejska. Na obietnicach się skończyło. Unia nie dała, trzeba dalej pukać, gdzie tylko się da. Każda złotówka jest cenna – dodaje starosta. Liczy, że przed wyborami rząd będzie hojniejszy. (waw)

Racibórz » Starostwo ogłosiło 20 grudnia już trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu krytej pływalni SMS-u. W dwóch poprzednich oferty przekraczały kwotę pieniędzy, jaką powiat ma na inwestycję. – Jest duża szansa, że za trzecim razem w końcu wyłonimy wykonawcę – mówi starosta Adam Hajduk.

Do trzech razy

sztuka Kryta pływalnia SMS-u nieczynna jest od majowej powodzi. Część obiektów została wówczas zalana i nie nadaje się do użytku. Starostwo ma dokumentację na remont i modernizację pływalni. Przedmiotem prac, na które rozpisano przetarg jest: demontaż starego wykończenia niecki i zastąpienia go nową niecką w technologii stali nierdzewnej o innym kształcie i mniejszych głębokościach, przebudowa brodzika z wymianą niecki w technologii stali nierdzewnej, wykonanie nowej stacji uzdatniania wody, wymiana central wentylacyjnych wraz z odbudową i przebudową systemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hali basenu, szatni publicznej i podbasenu. Na roboty zebrano blisko 4 mln zł. Pieniądze dali: rząd,

ubezpieczyciel obiektu oraz firma Bombardier. Niestety, do pierwszego przetargu stanęła jedna firma. Zaoferowała cenę znacznie przewyższającą budżet inwestycji. W drugim było już sześć firm, ale żadna z nich nie zmieściła się w planowanych przez powiat kosztach. – Zdecydowaliśmy ogłosić trzeci przetarg. Zwiększyliśmy kwotę do 4,2 mln zł. Brakujące pieniądze dołożymy z własnego budżetu. Tuż po świętach, mam nadzieję, wykonawca zostanie wyłoniony – mówi starosta Adam Hajduk. Na prace będzie miał 130 dni. Najprawdopodobniej pływalnia będzie ogólnie dostępna dopiero po wakacjach. Niewykluczone, że jeszcze przed kanikułą odbędą się na niej zawody. (waw)

Reklama

Reklama


8 » Reklama » Reklama

Reklama

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl


« Reklama « 9

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

Reklama


10 » Reklama »

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

Reklama


Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

« Reklama « 11


12 » Reklama » Reklama

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

ROZWIĄZANIE KONKURSU

NA LOGO POWIATU

______________________________________________ Wśród osób, które nadesłały kartki z wybranym projektem logo powiatu raciborskiego rozlosowaliśmy 3 osoby: 1. Marek Homola z Raciborza 2. Kornelia Obruśnik z Raciborza 3. Elżbieta Kuryłowicz z Raciborza Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do 7 stycznia 2011 r. do siedziby naszej redakcji przy ul. Staszica 22, IV piętro w godz. 8.00-16.00. Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


« Aktualności « 13

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA

Racibórz » 47-letnia Ewa Lewandowska, na co dzień trenerka z raciborskim SMS-ie, została szefową Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji w śląskim Sejmiku. Lewandowska jest radną wojewódzką już 2. kadencję. W wyborach 21 listopada miała drugi wynik spośród kandydatów Platformy Obywatelskiej.

DROBNE Dla domu Meble Sprzedam łóżko sosnowe 160x200, cena 150 zł. Tel.: 604 548 960

Usługi remontowe Gładzie bezpyłowe Gładzie bezpyłowe wykonywane nowoczesną techniką skimmingu – mocniejsze i idealnie gładkie powierzchnie. Oferujemy również usługi w zakresie: kafelkowania, montażu płyt k-g, adaptacji poddaszy. Tel.: 501 550 880, email: luks6@wp.pl

Dla dzieci Sprzedam Fotelik Sprzedam fotelik – nosidełko formy MUTSY w bardzo dobrym stanie z adapterami. Cena 340 zł (do małej negocjacji). Tel.: 608370814, email: gaga@onet.eu.

Do wynajęcia bar

w Pawłowie ul. Powstańców Śląskich 57, od lutego 2011

Mamy najniższe ceny na rynku, tańsze niż konkurencja. Do każdego laptopaupominek. Masz swój typ? Spytaj o cenę. Tel.:32 307 08 08.

Usługi

Mieszkanie wynajmę

Pogotowie Komputerowe; Pogotowie GPS Pogotowie Komputerowe 24h; Pogotowie GPS 24h; SKLEP; SERWIS. Zadzwoń po Nas. Przyjedziemy. Pracujemy całą dobę. Lider na raciborskim rynku usług. Bezpłatny dojazd do Klientów. Bezpłatna wycena. Tel.: 889 212 212.

Do wynajęcia komforto mieszkanie-centru Do wynajęcia komfortowe mieszkanie w pełni umeblowane. 2 piętro. W mieszkaniu – umeblowany pokój dzienny wraz z TV, sypialnia z dużym łóżkiem, kuchnia w pełnej zabudowie. Cena 1400zł (czynsz + odstępne). Tel.: 696 070 154, email: kojtek@poczta.fm.

Ogólnopolski Serwis Laptopów Specjalizujemy się w naprawach: monitorów, laptopów, płyt głównych, kart graficznych, komputerów stacjonarnych PC, zasilaczy komputerowych, zasilaczy awaryjnych UPS oraz elektroniki dla przemysłu. Tel.: 32-307-08-08.

Inne

Praca Dam pracę

Sprzedam opla corsę Sprzedam samochód opel corsa 1.2, rocznik 1996. Tel.: 666 714 763.

Komputery

Nauka Inne Prezentacje maturalne Pomoc w przygotowaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego. Tel.: GG 11590622.

Nieruchomości

Sprzedam

Mieszkanie sprzedam

Wymarzony laptop na Święta! Kup go! Sprzedajemy nowe laptopy, komputery markowych firm: Asus, Toshiba, Lenovo, Dell, HP.

Mieszkanie 114,33 m2 ul.Wojska Polskiego Sprzedam mieszkanie w 3 piętrowej kamienicy na parterze. 3 pokoje ,kuchnia ze

Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Staszica 22 Reklama

Różne Kupię Kupię zboże min 23 t również i ekolo Kupię każde zboże również i ekologiczne, groch, grykę, łubin min 23t, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. Cena do uzgodnienia. Tel.: 501 459 374, email: marekwstrade@o2.pl.

Raciborzanka na czele komisji

w Sejmiku

Reklama

Sprzedam

Do wynajęcia bar

Tel. : 606 643 895

Kucharz zmianowy, szef kuchni AAA MAM Catering zatrudni odpowiedzialnego kucharza zmianowego – docelowo Szefa Kuchni. Korzystne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju, szkoleń. Tylko poważni kandydaci! Tel.: 782 018 100, 698 018 1, email: biuro@mamcatering.pl.

Motoryzacja

Tel. : 606 643 895

przy ul. Polnej 1, od stycznia 2011

Dwupokojowe umeblowane centrum Raciborza Dwupokojowe, centrum Raciborza, 44m2, po remoncie, umeblowane, AGD, RTV, wysoki standard, 1000+media. Tel.: 530-29-77-55.

Nowy Salon Komputerowy ul. Rybnicka 10 Nowy salon komputerowy, tutaj zakupisz wszystko co potrzebujesz, mamy najniższe ceny, najnowszy sprzęt, najlepsze marki. Bogata oferta produktów – 20 tyś, zapraszamy na zakupy. Codziennie 9-22 Zaprasza. Tel.: 32 307 08 08.

Opel Corsa B 1.5 TD Pilnie sprzedam Opla Corse 1.5 TD z 1996 roku. Przebieg 182 tys. Opony ZIMOWE(stalówki) + Letnie (aluminiowe) Stan oceniam na DB. Silnik bez wycieków (nie bierze oleju). Cena: 4500 zł. Tel.: 697534986, email: foxmichal007@ gmail.com.

w Samborowicach

spiżarką,łazienka i osobno wc, balkon i przynależna piwnica. Cena do negocjacji. Tel.: 608 201 472, email: sumrex@o2.pl.

– Stanowisko jest zbieżne z moją profesją – mówi Lewandowska, dzięki której w poprzedniej kadencji marszałek zaczął honorować najlepszych śląskich sportowców. Radna z Raciborza musi co prawda brać pod uwagę interes całego regionu, ale nie kryje, że chciałaby działać skutecznie na rzecz naszego miasta. Będzie miała sporo okazji, bo marszałek przejął raciborski SMS, a starostwo ma kłopot z odnowieniem po majowej powodzi basenu. – Ta szkoła ma duży potencjał, ale w Katowicach musi mieć odpowiednie zrozumienie – dodaje radna. Zastępcami Lewandowskiej w komisji zostali: Witold Grim, Andrzej Marszałek i były szef

ABW Bogdan Święczkowski, zaś członkami: Jan Borzymowski, Janusz Buzek, Stanisław Dzwonnik, Urszula Grzonka, Marian Jarosz, Andrzej Kamiński, Lucyna Kręcichwost i Marian Ormaniec. Zadania komisji to: opiniowanie spraw związanych z rozwojem i promocją kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, opiniowanie planów rozwoju bazy (urządzeń) sportowo-turystycznej, opiniowanie wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa na cele kultury fizycznej rekreacji i turystyki oraz problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej. (w)


14 » Aktualności »

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Świąteczna strucla z marcepanem

Racibórz » „Zarys historii międzyszkolnego klubu sportowego – szkoły mistrzostwa sportowego Victoria w Raciborzu (1970-2010)” to tytuł książki napisanej przez raciborzan – Sławomira Szweda i Emila Szweda. – Mimo że historia klubu jest niedługa, odtworzenie jej nie jest proste – przyznaje Sławomir Szwed.

SKŁADNIKI: g mąki, 2,5 łyżeczki 250 g rodzynek, 100 ml rumu, 350 u, 100-120 ml letniecukr k łyże 4-5 dży, droż ch ony susz y, 0,5 łyżeczki soli, iliow wan ier go mleka, 1 mały cuk kardamonu, 2 jaji szczypta mielonego cynamonu cepanu, (można mar g 300 ła, mas go ka, 100 g stopione ej skórki pomawan również dodać po 50 g kandyzo 70 g stopionego wo: atko Dod , wej) yno rańczowej i cytr masła, cukier puder

Świąteczne specjały Weroniki Chilmon

przesiać mąkę, dodać Rodzynki zalać rumem. Do miski iliowy i przyprawy wan er cuki er, cuki sól, mleko, drożdże, ut. Następnie domin 0 – wymieszać i odstawić na 30-4 długo, aż ciasto tak biać wyra a, i jajk ło mas dać stopione kulę, przykryć ać mow Ufor będzie gładkie i elastyczne. wyrośnięcia, do jsce mie łe ciep w awić odst ściereczką, zarobić, wnie pono to cias ęte na około 1,5 godz. Wyrośni ałkować na rozw to cias ie tępn Nas . ynki rodz wsypując y wałek wzdłuż dłużprostokąt, umieścić marcepanow snąć i złączeniem w doci ze dobr , inąć Zaw . szego boku wnego wyrośniępono do awić górę ułożyć na blasze, zost yć ciasto, po włoż ni, cia. Nagrzać piekarnik do 200 stop do turę czym zmniejszyć tempera około 170 stopni. Piec około 40-45 minut. Po wyjęciu z z piekarnika gorącą struclę posmarować rozpuszczonym masłem, po czym dobrze wystudzić i posypać obficie cukrem pudrem.

Zarys historii klubu Victoria

Racibórz » 10 nauczycieli z Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięło udział w szko- wym możliwościom, jakie daje leniu, które pozwoli im prowadzić kursy na odległość. Dzięki zakupionemu przez e-learning, uczestnicy tych kurplacówkę oprogramowaniu Moodle oraz platformy interaktywnej, kontakt z uczest- sów nie będę musieli przychonikami kursu będzie łatwiejszy. 15 grudnia podsumowano projekt. dzić na zajęcia teoretyczne do

budynku szkoły. – Na serwerze szkolnym będziemy umieszczać informacje, które kursanci będą mogli sobie ściągnąć. Natomiast praktyki będę już odbywały się w placówce – zapowiada dyrektor CKU. Kurs dla nauczycieli ruszył we wrześniu, zakończy się ostatniego grudnia. Natomiast nowoczesne nauczanie rozpocznie się w przyszłym roku. 15 grudnia z kolei w placówce CKU odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Prezentację multika, w ramach tego projektu. medialną oraz nowoczesną platDlaczego szkoła zdecydo- formę przyszli zobaczyć, m.in. wała się uczestniczyć w takim starosta Adam Hajduk, jego zaprojekcie? – Nasza placówka stępca Andrzej Chroboczek czy nie tylko kształci młodzież, z dyrektorzy raciborskich szkół zakresu szkół zawodowych, średnich. średnich czy policealnych, ale Całkowity koszt projektu także organizuje liczne kursy wyniósł 68 tys. zł. Projekt jest dla dorosłych. To właśnie, dla współfinansowany przez Unię tych kursów zdecydowaliśmy Europejską w ramach Europejsię napisać projekt – tłumaczy skiego Funduszu Społecznego. (k) Andrzej Brzenczek. Dzięki no-

E-learning’owe kształcenie w CKU E-dukacj@ w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej, pod takim hasłem odbywał się czteromiesięczny kurs, właśnie dla nauczycieli z CKU. Wzięło w nim udział 10 pedagogów, w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn. Przez 40 godzin zapoznawali się oni z podstawami e-learning’u.

– E-learning, jest nowoczesną metodą nauczania, umożliwiającą naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i internetu. Jedną z platform, potrzebnych do takiego szkolenia jest Moodle – tłumaczy Andrzej Brzenczek, dyrektor CKU. Dodaje, że to właśnie oprogramowanie Moodle zakupiła jego placów-

Racibórz » Żywe jodła, sosna i świerki to najczęściej wybierane w tym roku świąteczne O tym, że ludzie coraz częśdrzewka. Zakupowy szał na choinki rozpoczął się już z początkiem grudnia. Jednak ciej wybierają żywe drzewprawdziwe oblężenie stoiska z tym bożonarodzeniowym symbolem przeżywają ka mówi też Tomasz Brański. dopiero od kilku dni. Częściej sięgamy po żywe drzewka. – Choinki nie są drogie, ceny wa-

Żywe choinki na topie – Nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez pachnącej, żywej choinki – mówi pan Edward z Raciborza i podąża w stronę straganu ze świątecznymi drzewkami, gdzie jest ich pod dostatkiem. Od kilkucentymetrowych do mierzących ponad dwa metry. – Najczęściej ludzie wybierają takie do około dwóch metrów – zapewnia Tomasz Brański, sprzedawca choinek z Roszkowa.

Choinki kupowane są już od początku grudnia. Wtedy, jak zapewnia Tomasz Brański, ludzie wybierali jodły i sosny. Teraz, tuż przed Bożym Narodzeniem, sięgają po świerki. Dlaczego? – Od lat kupuję świerk, bo jego zapach jest nie do opisania. Poza tym pięknie wygląda. Nie trzeba nawet zbytnio go przystrajać – tłumaczy Jan Opolański, który specjalnie po choinkę przyjechał do naszego miasta z Wodzisławia.

Dla cudownego zapachu i pięknego wyglądu po żywą choinkę, zazwyczaj sosnę lub świerk, do Raciborza przyjeżdża również Anna Górecka z Głubczyc. – Jeszcze dwa lata temu mieliśmy sztuczną choinkę, ale ta się złamała. W ubiegłym roku postanowiliśmy kupić żywą. Zdecydowanie to był udany zakup, odtąd już nigdy nie postawiłabym plastikowego drzewka w naszym domu – podkreśla pani Anna.

hają się już od 20 do 120 zł. Ludzie najczęściej wybierają takie za 50-70 zł – mówi pan Tomasz, po czym dodaje, że ludzie, którzy raz kupili żywą choinkę, do sztucznej już nie wracają. Natomiast sprzedawcy plastikowych drzewek nie zauważyli spadku sprzedaży. – Klientów mamy mniej więcej tyle, co rok temu. Po małe, sztuczne choinki zazwyczaj przychodzą starsze panie, a po większe rodziny z dziećmi. Szczególnie takie, które mają dużo miejsca w domu i mogą pozwolić sobie na wysoką choinkę – przyznaje Marcin Zieliński, sprzedający plastikowe drzewka. (k)

– Książka ta to wydanie jubileuszowe, z okazji 40-lecia klubu. Mimo że historia klubu jest niedługa, odtworzenie jej nie jest proste, jest jeszcze wiele luk – przyznaje jeden z autorów Sławomir Szwed. Co przysporzyło najwięcej problemów przy jej pisaniu? – Trudno było dotrzeć do źródeł, bo w dużej części zostały zniszczone w czasie przeprowadzek i podczas powodzi w 1997 roku. A pamięć ludzka jest zawodna – kontynuuje. – Szczególnie ciężko było odtworzyć skład pierwszego zarządu i pierwszych działaczy.

Sławomir Szwed zapowiada, że w przyszłości chciałby uzupełnić jeszcze opowieść o historii Victorii. – Jestem otwarty na wszelkie uwagi osób, które miałyby coś do powiedzenia w tym temacie. Zależałoby mi, by w przyszłości pojawiła się rozszerzona wersja tej publikacji – kończy. Książkę, którą recenzowali prof. zw. dr hab Mirosław Ponczek i prof. zw. dr hab. Jerzy Pośpiech, zakupić można w siedzibie klubu Victoria w cenie 25 zł. JaGA

Racibórz » II LO im. Adama Mickiewicza to jedyna szkoła średnia bez dostępu do własnego boiska. Starosta Adama Hajduk zapowiada jednak, że już w przyszłym roku sytuacja ta najprawdopodobniej się zmieni. – Widziałbym tu obiekt taki jak w Krowiarkach – zwierza się starosta.

II LO bez boiska! Może coś się zmieni Boisko przy II LO zamknął Sanepid, bo korzystanie ze starej, dziurawej asfaltowej nawierzchni grozi uczniom kontuzjami. Szkoła ma jedną salę gimnastyczną, w której zajęcia ma naraz po kilka klas. Starostwo nosi się z zamiarem dobudowania drugiej sali, ale na razie nie ma pieniędzy. Środki mają się natomiast znaleźć na nowe boisko. – Nie będziemy już budować Orlików, ale przy II LO przydałoby się coś takiego jak w parku w Krowiarkach. Mały, ładny

obiekt – mówił podczas konferencji prasowej w Starostwie Hajduk. Kiedy ruszy inwestycja? – Pracujemy nad budżetem. Pieniędzy jest mało, ale chciałbym wygospodarować je dla II LO – dodał. Przypomnijmy, że w minionej kadencji starostwo oddało do użytku nowoczesne kompleksy boisk przy I LO oraz Budowlanca a także drugą salę gimnastyczną dla Mechanika. (w)


« Aktualności « 15

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie – przysłowie

Źródło

wytańczyło

Kopciuszka

Pomimo niesprzyjającej pogody bardzo gorąco przywitała wszystkich szefowa Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej, Aldona Krupa-Gawron. Nawet śnieg i mróz za oknami nie mógł popsuć tak wspaniałej imprezy, więc gdy już wszyscy dotarli na miejsce, podniesiono kurtynę. Tym razem na warsztat taneczny i aktorski młodzi artyści wzięli bajkę o Kopciuszku (w ty-

tułowej roli Patrycja Cieślik). Nie była to pierwsza bajkowa interpretacja w ich wykonaniu. W poprzednich latach mogliśmy zobaczyć m.in. taneczną wersję Małego Księcia czy W 80 dni dookoła świata. Na scenie wystąpiło 15 zespołów w różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych trzylatków po najbardziej doświadczonych tancerzy godnie prezentujących się w staropolskim polonezie i walcu. Wspaniałe ręcznie haftowane i kolorowe stroje są dziełem etatowej krawcowej zespołu, Marii Przybył. Obok popisowych numerów pojawiły się także całkiem nowe układy. Występy rozpoczął zespół Tęcza V, co zawsze wywołuje żywe emocje, gdyż nigdy nie wiadomo czy maluchy sobie poradzą i np. nie zapomną kroków. Jednak potajemne wskazówki pani instruktorki i gorące wsparcie publiczności dały znakomity efekt – maluchy czuły się jak ryby w wodzie i nie zawiodły zaciskających kciuki rodziców. Większy stres zwykle przeżywają rodzice tańczących dzieci. 7-letnia Alicja występuje w Szkrabach II dopiero od 3 miesięcy i w ogóle nie ma tremy. Podobnie jak 4-letnia Marta, która tańczy w grupie Raciborzanie III. Dzieci zwykle same garną się do występów, podpatrują swoich starszych kolegów i chcą tańczyć w zespole. Często również to rodzice dbają o to, by ich dziecko rozwijało się artystycz-

nie, spełniało swoje marzenia i tak rosną kolejne pokolenia Szkrabów, Tęczy, Raciborzan i Efektu. Grono swoich stałych fanów mają też występujące na scenie Mamy mażoretek, które wzbudziły aplauz większy niż gwiazdy rocka. Na koniec tradycyjnie już pojawił się sam Święty Mikołaj, który nagrodził występy milusińskich słodyczami. Każdy występ Źródła ma charakter rodzinny, dlatego też na widowni nie zabrakło dumnych mam, ojców, braci, sióstr, wujków i cioć. Wśród zaproszonych gości była również wiceprezydent Ludmiła Nowacka. Przy występach stowarzyszenia pracuje cały sztab ludzi, który dba o to, by wszystko wypadło jak najlepiej. Tegoroczne przedstawienie taneczne przygotowali: Aldona KrupaGawron (scenariusz), Iwona Rychlik, Paulina Miłkoś, Anna Wydra, Martyna Franczyk, Agnieszka Sobolewska, Justyna Zimny, Aneta Owsiak, Barbara Smołka, Magda Głombik; stroje: Maria Kesler, Ewa Długosz, Bożena Duda, Joanna Fiegel, Barbara Koterba, Ewa Wisowska, Brygida Piegza, Małgorzata Smal, Iwona Rychlik; zajęcia wokalne: Jan Dubiel, Michaela Koczwara; scenografia: Ewa Miłkoś, Arkadiusz Chudziak; pozostali: Paweł Kowol, Piotr Pleszewski, Joanna Stępień, Arkadiusz Grzelka, Roman Januszkiewicz beatus


16 » Reklama » Reklama

Piątek, 23 grudnia 2010 » www.naszraciborz.pl

51-2010-[106]