Page 1

Reklama

Reklama

Dowiedz się więcej www.naszraciborz.pl w Internecie –

Tygodnik bezpłatny

Wi

Raciielka b Krzy orska ż

9 lipca 2010

Rok III, nr 27 (82) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

ówka

10 tys. egzemplarzy NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE

Nowe gwiazdy SMS-u

Racibórz » Tego nikt się nie spodziewał. Raciborska ekipa juniorów 14-letnich z SMS-u i Victorii Racibórz nie jechała na Mistrzostwa Polski w roli faworytów. Przywiozła jednak worek medali i brąz w klasyfikacji drużynowej. To największy ostatnio sukces szkoły i klubu. » str. 3. Reklama

Racibórz » Przyśpieszenie tempa regulacji stanów prawnych gruntów rolnych, których pozyskanie jest niezbędne do realizacji suchego polderu Zbiornika Racibórz, było tematem dzisiejszego spotkania wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka z rolnikami z gminy Krzyżanowice.

Zbiornik a sprawa Reklama

ROLNIKÓW

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Podczas spotkania ustalono, że prawnie przeanalizowana zostanie możliwość zamiany gruntów na te, które wskazują rolnicy, a które są własnością Skarbu Państwa. Wojewo-

da zorganizuje spotkanie w tej sprawie z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w przyszłym tygodniu i poinformuje zainteresowanych – za pośrednictwem starosty raciborskiego – o ustaleniach. sp


2 » Aktualności » Jasna Góra » W minioną niedzielę na Jasnej Górze Kresowianie z całego świata (w tym raciborzanie) spotkali się na swoim XVI Światowym Zjeździe. Tradycyjna modlitewna uroczystość w intencji Ojczyzny połączona była ze społeczną debatą na temat ciągle niezałatwionych spraw, związanych z wypędzeniem Polaków z ich ziem ojczystych.

Kurier tygodniowy Bezrobocie w czerwcu znów spadło

2643 – to stan bezrobotnych w powiecie raciborskim na koniec czerwca. Miesiąc wcześniej było ich 2688, a w kwietniu 2813. – Liczba bezrobotnych nieznacznie spadła, ale wzrosła liczba rejestrujących się i to wcale nie są absolwenci, tylko ludzie poprzednio pracujący – mówi dyrektor PUP Edmund Stefaniak. – Należy więc wysnuć wniosek, że następują zwolnienia z firm. Jeśli chodzi o oferty, to zapotrzebowanie jest przede wszystkim na prace sezonowe – dodaje Stefaniak.

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Raciborscy Kresowianie

Kuźnia Raciborska » Przewodniczący Manfred Wrona rozpoczął ostatnią sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej od promocji nowej wody mineralnej „Rudzka kropla”. Działania marketingowe przewodniczącego służyły zbożnemu celowi – pieniądze ze sprzedaży wody wspomogą odbudowę Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach.

NA JASNEJ GÓRZE Woda na

zbożny cel

Dewastowali mazdę

W minioną sobotę nad ranem patrol policji przyłapał na gorącym uczynku czwórkę panów dewastujących samochód mazda zaparkowany przy ul. Odrzańskiej. – Mężczyźni byli tak zajęci kopaniem w mazdę, że nie zauważyli funkcjonariuszy – mówi Krystian Majer z raciborskiej komendy. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Wandali w wieku, 18, 19, 19 i 20 lat stróże prawa przewieźli na komendę. Tam zostali przesłuchani i wypuszczeni do domu. Teraz za swój występek odpowiedzą przed sądem. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Właściciel wycenił straty na tysiąc złotych.

Komorowski wygrywa na Raciborszczyźnie

Nie było niespodzianki w wyborach prezydenckich w powiecie raciborskim. Wygrał Bronisław Komorowski (PO). Poparło go 63,26 proc. wyborców. Kaczyński wygrał w Kornowacu. Oto wyniki: Racibórz – Kaczyński 34,61, Komorowski 65,39; Kornowac – Kaczyński 56.39, Komorowski 43.61; Krzanowice – Kaczyński 30.26 Komorowski 69.74; Krzyżanowice – Kaczyński 31.40, Komorowski 68.60; Kuźnia Raciborska – Kaczyński 32.57, Komorowski 67.43; Nędza Kaczyński – 39.83, Komorowski60.17; Pietrowice Wielkie – Kaczyński 32.58, Komorowski 67.42; Rudnik Kaczyński – 41.29, Komorowski 58.71.

Problem z brzeskim kartofliskiem

Ponad 1,3 mln zł ma kosztować przebudowa boi-

Grupa raciborzan na Jasnej Górze Przewodniczący Wrona reklamuje opacki produkt

Problemom tym poświęcono otwarte Forum Kresowe, w którym po raz pierwszy udział wzięli przedstawiciele Europejskiej Unii Narodów Wypędzonych i Przesiedlonych z siedzibą w Trieście, do której w bieżącym roku zostali przyjęci Polacy wypędzeni z Kresów. Obrady Forum prowadził Józef Sadowski, prezes raciborskiego Oddziału Związku Wypędzonych z Kresów. Priorytetem forum były niezwykle trudne sprawy z jakimi borykają się Polacy za naszą wschodnią granicą, m. in.: dyskryminacja polskiego szkolnictwa, sprawa własności polskiej na Litwie oraz języka, w tym pisownia nazw polskich, a także dyskryminacja Polaków na Białorusi i Ukrainie Zachodniej, gdzie zakłamuje się historię, szczególnie dotyczącą II wojny światowej. Poruszano niezałatwione do tej pory sprawy upamiętnienia miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach oraz sprawę powołania Muzeum Kresów.

Światowy Zjazd zainaugurowała msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz -Zalewski. Ponadto wszyscy uczestnicy Zjazdu wysłuchali Koncertu Jasnogórskiego pt. Śni mi się Polska w wykonaniu kapeli Wujka Mańka z Wilna oraz Zespołu YCHTIS z Katowic – zdobywcy I nagrody w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku – Kraków 2009. Na Jasnej Górze raciborzan reprezentowali: słuchacze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Stowarzyszenia Ruch Społeczny Dobro Ojczyzny, przedstawiciele Związku Wypędzonych z Kresów oddział w Raciborzu, na czele z prezesami: Józefem Sadowskim i Józefem Kastelikiem, delegacja Koła Związku Sybiraków w Raciborzu na czele z prezesem Mieczysławem Susem, delegacja z pocztem sztandarowym Klubu Olimpijczyka Sokół (kon-

tynuator chlubnych tradycji przedwojennego sportu) z prezesem Wojciechem Nazarko, kresowianie gromadzący się na comiesięcznych mszach św.(I-sze czwartki miesiąca) i spotkaniach w Domu Parafialnym NSPJ. Z okazji XVI Zjazdu został wydany w nakładzie 200 egzemplarzy Śpiewnik Pielgrzymkowy Raciborzan, który otrzymali nieodpłatnie wszyscy przedstawiciele raciborskich delegacji, biorących udział w Zjeździe Kresowian. W trakcie XVI Zjazdu, raciborzanin Piotr Klima otrzymał uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Odznakę Honorową Sybiraka oraz uchwałą Światowego Kongresu Kresowian nadano mu tytuł PRAEMIUM HONORIS CRESOVIANAE, za krzewienie kultury i tradycji kresowej, podpisał Jan Skalski – Prezydent Światowego Kongresu Kresowian. GN

Przewodniczący Manfred Wrona przyszedł na sesję z zieloną skrzynią. Zanim otworzył obrady, wyciągnął z niej 5 butelek wody mineralnej i ustawił je w szeregu, w widocznym miejscu na stole. Do tej pory uczestnicy sesji gasili pragnienie wodami „Żywiec Zdrój” i „Kropla Beskidu”, jednak przewodniczący Wrona zaapelował o zmianę. – Proponuję gminie zakup „Rudzkiej kropli” ze starego opactwa w Rudach – zachęcał przewodniczący i wręczył burmistrz Ricie Serafin cennik. – Wydaje się, że cena tej wody jest konkurencyjna, więc jeśli możemy wspierać lokalną inicjatywę, to czemu nie? Na pewno z rozwagą rozpatrzymy ofertę – stwierdziła w przerwie między obradami burmistrz Serafin. – Woda jest dostępna w plastikowych butelkach o pojemności 1,5 l i 0,5 l oraz w szklanych 0,33 l – kontynuował akcję promocyjną przewod-

niczący Wrona. – Można zamawiać również indywidualnie u księdza Rośka – gorliwie zachęcał. Ofertę kupna, wraz z cennikiem, otrzyma również starosta Adam Hajduk, który był przez moment obecny na sesji. – Prześlemy do starostwa mailem – obiecywał przewodniczący. Pieniądze ze sprzedaży wody wspomogą odbudowę Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Pomysłodawcą powstania "Rudzkiej kropli" jest ks. Jan Rosiek, dyrektor pocysterskiego opactwa. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją "Silesia Pro Europa". Woda wypływa ze źródła na terenie Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Będzie dostępna na terenie całej diecezji gliwickiej. Jej cena wynosi: 1,50 zł (1,5 l), 1,20 zł (0,5 l) oraz 1,30 zł (0,33 l). MaS

Reklama

Racibórz » Podpisane przez spółkę w czerwcu kontrakty obejmują dostawy obrabiarek dla klientów z Turcji, Szwecji oraz Polski, w tym w dużej części dla branży energetycznej i maszynowej. Szczególnie obiecujący jest tu rynek turecki, sygnalizujący zapotrzebowanie na kilka kolejnych maszyn.

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Staszica 22, IV p., 47-400 Racibórz

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Dyrektor techniczny: Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład: Marcelina Smalcerz

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. tel. +48 605 685 485, tel.+48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Grzegorz Jackowski – Dyrektor Działu Reklam tel. 0 519 189 036, g.jackowski@naszraciborz.pl Grzegorz Zimałka – Kierownik Działu Reklam tel. 0 509 505 765, gz@naszraciborz.pl Agnieszka Kolarczyk – Specjalista ds. marketingu tel. 0 519 189 047, a.kolarczyk@naszraciborz.pl

Druk:

Agora Poligrafia S.A., Tychy nakład: 10 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

CERTYFIKAT NR 1634/1B

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe

WYMAGANY

NIEMIECKI PASZPORT

KONTAKT: 0602 268 340 (32) 419 17 17

Nowe kontrakty

tów z Turcji, Szwecji oraz Polski, w tym w dużej części dla branży energetycznej i maszynowej. Szczególnie obiecujący jest tu rynek turecki, sygnalizujący zapotrzebowanie na kilka kolejnych maszyn. Łączna wartość ostatnio zawartych kontraktów wynosi ponad 6 mln euro. – To powinno być dobre lato dla pozyskanim okresie kontrakty w dużej nia dalszych zamówień. Maczęści wypełniają to zobowią- my nadzieję, że także w lipcu zanie – mówi E. Longin Wons, uda nam się zdobyć kolejne prezes zarządu Fabryki Obra- kontrakty na dostawę naszych biarek RAFAMET S.A. z Kuźni wyrobów, również dla branży Raciborskiej. Podpisane tylko kolejowej – podsumowuje prew czerwcu kontrakty obejmują zes Rafametu. AM dostawy obrabiarek dla klien-

Rafametu – Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, że do końca lipca chcemy pozyskać portfel zamówień gwarantujący rytmiczną produkcję i sprzedaż na kolejne 3 kwartały, dobrze jest móc poinformować, że podpisane w ostat-


« Sport « 3

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz »Doskonały występ 14-latków podczas Mistrzostw Polski Juniorów niech stanie się prezentem startowała z takim skutkiem. Nigdy jak dotychczas nie płypowitalnym dla marszałka województwa śląskiego Bagusława Śmigalskiego, który przejął SMS – stwierdza Śląska – Pozytywna Energia wała w finale A. trener SMS-u i prezes Victorii Sławomir Szwed. przeniosła się tym razem do Swoje życiowe wyniki osiągDębicy. To historyczne wydarzenie, zbiegające się również z obchodami 40-lecia powstania Victorii. Zawodnicy byli doskonale przygotowani przez swoich trenerów Marię Gawliczek i Ewę Lewandowską, które nie kryły wzruszenia i radości. Chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami z mistrzostw. Swoją dominację w stylu klasycznym potwierdził Krzysztof Tokarski. Trzy bezdyskusyjne zwycięstwa i trzy złote medale. Niezwykle skromny Krzysiek, w wodzie pokazywał swój sportowy charakter, walczył od startu do mety, nie oglądając się za siebie. Narzucał mocne tempo od początku, mając rywali cały czas za swoimi plecami. To efekt codziennej sytematycznej i ciężkiej pracy. Równie doskonale zaprezentowała się Katarzyna Nawaryńska. Spodziewano się medali, choć w stylu grzbietowym, jest wiele równie utalentowanych pływaczek. W sprinterskim wyścigu na 50 m najlepiej wystartowała faworytka Joanna Cieślak. Narzuciła mocne tempo. Ale Kasia nie dała za wygraną, finiszowała wspaniale i stał się... cud. Złoty medal i po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium. Do złota Kasia dorzuciła dwa srebrne medale na 100 i 200. Prawdziwym hitem można określić starty Katarzyny Rogacz. Dysponująca świetnymi warunkami fizycznymi Kasia, zdobyła swoje pierwsze medale mistrzostw kraju na dyMarszałkowskiego. – Już od stansie 200 i 100 m stylem kladawna nasza ekipa nie wy- sycznym, na 50 była czwarta.

PŁYWANIE: worek medali

dla marszałka

14-letni juniorzy stali się teraz wizytówką SMS-u

Medalowe występy uczniów cych Mistrzostwa Sportowego bu zbiegły się z przekazaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcą- i zawodników szkolnego klu- szkoły do Śląskiego Urzędu Reklama

www.szafywnekowe-raciborz.pl Gwarantujemy szybką realizację zabudowy od projektu po montaż tylko 47-400 Racibórz ul. Zamkowa 2 kom. 0 500 177 539 e-mail: mebletril@interia.pl

Reklama

Reklama

Reklama

nęli również Kamila Wiśniewska i Dawid Kubasa, który był 12. na 200 m stylem klasycznym. Kamila wywaczyła 13. pozycję także na 200 m stylem klasycznym. Dla nich było to również debiut w wyścigach finałowych. W sumie zpływacy zdobyli osiem medali, 4 złote, dwa srebrne i dwa brązowe. W klasyfikacji medalowej stanęli na medalowym trzecim miejscu. To największe osiągnięcie sekcji w XXI wieku! Nocna powrotna eskapada do Raciborza zakończyła się na parkingu przed plywalnią SMS-u. Tak oczekiwali kibice-rodzice z transparentami, śpiewem i gratulacjami. Wzruszające chwile dla wszystkich.

Finałowe lokaty raciborzan:

Krzysztof Tokarski

• 1m 50 m st. klas. 0.30,80 • 1m 100 m st. klas. 1.07.82 • 1m 200 m st. klas. 2.27.53

K atarzyna Nawaryńska

• 1m 50 m st. grzb. 0.31,04 • 2m 100 m st. gzrb. 1.07.11 • 2m 200 m st. grzb 2.24,22

K atarzyna Rogacz

• 3m 100 m st. klas. 1.18,28 • 3m 200 m st. klas. 2.46,40 • 4m 50 m st. klas. 0.35,85 (el. 0.35,76).

Dawid Kubasa

• 12m 200 m st. klas. 2.43,36 •

K amila Wiśniewska

• 13m 200 m st. klas.2.56,88 (ilo) Reklama


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy ska LKS-u Brzezie – wynika z zamówionego przez magistrat kosztorysu. – Ta kwota nas przerasta. Nie stać nas na taką inwestycję – słyszymy w ratuszu. Za tyle można bowiem wybudować nowy kompleks Orlik, a nie tylko wyrównać poziomy. Szczere chęci ze strony miasta były, ale się skończyły po opracowaniu projektu renowacji murawy z kosztorysem inwestycji. Wykonawca sporządził ekspertyzę geologiczną określającą warunki gruntowo-wodne w zakresie niezbędnym do pełnego uzyskania przekroju geologicznego podłoża na terenie boiska (min. 12 otworów), inwentaryzację geodezyjną terenu, wykonał projekt budowlano-wykonawczy renowacji nawierzchni terenu z boiskiem o wymiarach 105x65 m w technologii układania trawy z rolki, wraz z drenażem i likwidacją nachylenia terenu (na podstawie wykonanych badań geologicznych i inwentaryzacji geodezyjnej), a także uwzględnił w projekcie wyposażenie w dwie pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej i samobieżne urządzenie do nawadniania boiska. Koszt – 1,3 mln zł. – Niespodziewaliśmy się takiej kwoty – mówi wprost prezydent Mirosław Lenk. Boisku w Brzeziu jest na zboczu wzniesienia. Różnica poziomów pomiędzy jednym a  drugim końcem wynosi prawie metr. Piłkarze narzekają na grę w tym miejscu. Mówią o brzeskim boisku kartoflisko. Wszystko wskazuje, że kartoflisko będzie trwać, bo miasto nie wyda 1,3 mln zł na te prace. – Tyle kosztuje nowy Orlik. Nie mamy takich pieniędzy – mówi prezydent. Klub zadeklarował, że część robót chce wykonać sam systemem gospodarczym, ale wtedy nikt nie weźmie odpowiedzialności za ich jakość. Miasto i tak musiałoby wesprzeć klub kwotą 300 tys. zł. – To nadal za dużo – kończy Lenk.

Duży walec od prezydenta

Kontrolowane przez miasto Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. zakończyło miniony rok blisko 370 tys. zł zysku netto. Jeszcze niedawno było na skraju upadłości. Magistrat pomógł podwyższając kapitał, a nowy zarząd firmy zdobył zamówienia. Tegoroczny portfel przekracza już 10 mln zł. – Firma dostosowała się do rynku – podkreśla prezydent Mirosław Lenk pełniący funkcję walnego zgromadzenia w spółce. 100 proc. udziałów w PRD należy do miasta. W zeszłym roku firma była na skraju upadłości. Pojawiło się dwóch inwestorów chętnych na jej kupno. – Zbycie udziałów jest teraz nieaktualne – oświadcza prezydent. PRD zakończyło rok z 369 tys. zł zysku netto. Na ten rok ma ponad 10,5 mln zł zamówień. – Firma przetrwała i ma się dobrze. Nic jej nie grozi – cieszą się w magistracie. By wzmocnić jej pozycję na rynku, miasto chce dofinansować zakup dużego walca. Przekaże na to 150 tys. zł. To połowa kosztów. Resztę wyłoży PRD.

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Dawid Ersa Ersetic (55 kg) i Mateusz Wolny (74 kg) zdobyli w miniony weekend brązowe medale na Mistrzostwach Europy Juniorów w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się w bułgarskim Samokovie.

Racibórz » W sobotę w parku im. kpt. Franciszka Stala u zbiegu ulic Drzymały i Sejmowej odbyło się Spotkanie Dzieci z lat 1960-80 z tzw. podwórka kolejowego. Na imprezę przybyli także obecni mieszkańcy. Nie zabrakło gości z zagranicy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku z Raciborza.

Brąz Wolnego SPOTKANIE DZIECI i Ersetica na ME z Podwórka Kolejowego

Dawid Ersetic (po prawej) dominuje w polskim 55 kg Pamiątkowe zdjęcie przyjaciół z kolejowego podwórka

Dawid stoczył 4 pojedynki pokonując reprezentanta Węgier, Szwecji, Gruzji i ulegając zawodnikowi z Turcji. Mateusz pokonał w pierwszej walce w dwurundowym pojedynku Słowaka Jakusa Vojtecha, w  drugiej walce Chorwata Franica Krzesimira, w trzeciej walce uległ Lorinczowi Viktorowi z Węgier, a następnie pokonał zawodnika z Niemiec

Rottera Jana i o brązowy medal w trzyrundowym zaciętym pojedynku wygrał z Armeńczykiem Manukyanem Rafikiem. MKZ Unia czeka teraz na kolejny występ swojego zawodnika w Mistrzostwach Europy, tym razem kadetów do lat 17. Zaprezentuje się na nich Arkadiusz Gucik. (w)

Racibórz » Raciborska spółka Awa, zgodnie z zeszłorocznymi deklaracjami, rozpoczyna adaptację starych przychodni przy Ludwika na hotel z restauracją. Ma gotową dokumentację i pozwolenie budowlane. Miasto obiecało zmianę organizacji ruchu na ul. Ludwika.

RUSZA BUDOWA hotelu przy Ludwika

Na początku spotkania wszystkich uczestników przybyłych do parku w uroczystym pochodzie od Rynku pobłogosławił ks. Mariusz Stafa – wikariusz parafii WNMP. W imieniu nieobecnego ks. proboszcza Kurowskiego życzył wszystkim obecnym miłej i udanej imprezy. Gościom przygrywała Kapela Wujka Mańka z Wilna, która wcześniej wystąpiła z krótkim koncertem na raciborskim Rynku. Koordynacją całego przedsięwzięcia zajęli się: Piotr Klima, Grażyna Brocka-Mazur, Danuta Durajczyk-Maryszczak, Halina Klecha-Kowalczykowska, Mariola Kaczanowska-Jedz i Barbara Ciuruś-Stal. Prowadząca w Raciborzu sieć lokali gastronomicznych Mariola Kaczanowska-Jedz zaproponowała dla wszystkich uczestników spotkania menu, takie które jedzono w latach 60. i 70.

Wśród uczestników przybyłych do parku były także osoby, które już od kilkudziesięciu lat mieszkają za granicą, na terenie Niemiec. Im szczególnie zależało na tym, aby być na tym spotkaniu, by móc wspólnie napić się piwa, przypomnieć stare znajomości, pierwsze randki lub też po prostu miło spędzić sobotnie popołudnie i wieczór razem z innymi uczestnikami imprezy. Następnie mieszkańcy: Józefa Rybak, Stefania Rusinek, Genowefa Nazaryszyn, Helena Stal, p. Jurczyk, Kurdziel, Grzeczna i Irena Szczypka odebrali od organizatorów pamiątkowe dyplomy, tzw. „Podziękowanie”, za to że są mieszkańcami ulic Sejmowej i Drzymały od samego początku, aż do dnia dzisiejszego. Miejscowi mieszkańcy (Tadeusz Barabasz, Józef Lach

i Adam Melnarowicz), na pamiątkę dzisiejszego spotkania zasadzili w parku drzewko – dąb czerwony. Wraz z drzewkiem w ziemi zakopano butelkę od szampana, w której umieszczono kartkę na której wypisani zostali wszyscy żyjący i zmarli, tzw. pierwsi lokatorzy bloków z ulicy Sejmowej i Drzymały. Spotkanie uświetnił pokaz multimedialny starych zdjęć z lat 60., 70. i 80., które udało się organizatorom zebrać od mieszkańców, by każdy mógł sobie przypomnieć jak kiedyś wyglądał park i jego najbliższa okolica. Wielu uczestnikom podczas projekcji zakręciła się w oku łza, z tego powodu, że kiedyś także byli piękni i młodzi a dziś są już dziadkami, a nieraz i pradziadkami. GN

Kuźnia Raciborska »Kierowcy, którzy przejeżdżali koło fotoradarów z nadmierną prędkością, mogą odetchnąć z ulgą. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta w Kuźni Raciborskiej wyszło na jaw, że od września nie działają wszystkie stacjonarne fotoradary, którymi dysponuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Awaria fotoradarów. Od września Właściciele Awy nie mają wątpliwości, że w Raciborzu potrzeba hoteli. Ma budynek starych przychodni przy Ludwika. Część prac już wykonano. Obiekt ma już nową elewację. Pozostały do wykonania roboty wewnątrz. Ich koszt szacowany jest na około 5 mln zł. Hotel ma mieć 40 pokoi i 80 miejsc noclegowych. Na parterze zaplanowano recepcję i część konferencyjną. W suterenie restaurację. Na

I i II piętrze oraz poddaszu pokoje dla gości. Awa nie ma też kłopotu z miejscami parkingowymi. Do niej należy 12 arów przy Budowlance, kupione od powiatu (dawne warsztaty). Prezydent Mirosław Lenk, na prośbę inwestorów, obiecał zmianę organizacji ruchu na ul. Ludwika. Zostanie utrzymany jeden kierunek ruchu, ale z wjazdem od strony Wojska Polskiego. (w)

Sprawa wyszła na jaw dzięki radnemu Andrzejowi Kubiczakowi. Gmina Kuźni Raciborska wydała blisko 100 tys. na 3 stacjonarne fotoradary, dlatego radny postanowił sprawdzić, jakie płyną z tego korzyści. – Chciałem się dowiedzieć ile było rejestracji, więc wysłałem do raciborskiej policji odpowiednie pismo – wyjaśniał Kubiczak. Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu była zaskoczeniem. Okazało się, że od wrześ-

nia ubiegłego roku wszystkie fotoradary używane na masztach uległy awarii. Urządzenia te znajdują się w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednak w związku z sytuacją raciborscy policjanci nie otrzymują ich do wykorzystania. – Komentarz jest zbyteczny. Mamy w gminie atrapy, na które wydaliśmy lekką ręką prawie 100 tys. zł. – stwierdził Kubiczak. – Ciężką ręką – poprawił przewodniczący Manfred Wrona.

KPP w Raciborzu po szczegółowe informacje odsyła do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. – Trzeba to wyjaśnić. Nie po to stawialiśmy fotoradary, żeby stały puste. Nie może być tak, że jeśli od września jest awaria, to przyjmiemy ten fakt do wiadomości i nic nie zrobimy – zapowiada burmistrz Rita Serafin. MaS


« Aktualności « 5

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Zabełków » Ponad setkę zabytkowych pojazdów, samochodów i motocykli, można było oglądać w weekend w Zabełkowie. Trwał tu III Międzynarodowy Zlot. Wśród perełek m.in. pięknie odnowiony fiat topolino rocznik 1938, najoszczędniejszy przed wojną samochód świata. Aż trudno uwierzyć, że spala 4 litry na 100 km.

Racibórz » Od 20 do 30 czerwca dwa zespoły ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło – mażoretki Tęcza I i Zespół Folklorystyczny Raciborzanie wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Tanecznym Krymskie Fale w Teodozji na Krymie.

Topolino, syrenki, ZWYCIĘSTWO NA KRYMIE warszawa i inne cuda

Tomasz i Teresa Iwaniccy przyjechali chevroletem master eagle '33

Topolino ma 565 cm sześc. pojemności silnika, maksymalną moc 13 KM, osiąga prędkość 60 km na godzinę i spala raptem 4 litry. – To był wtedy najoszczędniejszy samochód świata, tani wóz, symbol masowej motoryzacji Włoch – mówi Stanisław Majewski z Osobnicy koło Jasła. Ma warsztat i produkuje około 200 różnych części zamiennych do zabytkowych wozów, które eksportuje do Niemiec i Szwajcarii. Topolino rocznik 1938 (auto produkowano od 1936 r.) kupił półtora roku temu w Niemczech. Egzemplarz był w fatalnym stanie, ale kosztował swoje 5 tys. zł. – Skoro produkuję części do różnych wozów, to dlaczego nie miałem zająć się tym fiatem – mówi Majewski. Włożył w renowację sporo serca. – To teraz nasze małe dziecko – mówi żona. Razem z mężem jeździ na zloty. Fiata ciągną toyotą, na lawecie. Wozik jest sprawny, a i na letnie wypady znakomicie się nadaje. – Ma z boku wloty powietrza. Taką klimatyzację – kończy Majewski. Co ciekawe, fiat wznawia w tym roku produkcję modelu topolino. Pomysłodawcą i organizatorem zlotu jest Marian Studnic z Zabełkowa. Ma w kolekcji

Stanisław Majewski i jego topolino

kilka zabytkowych pojazdów, w tym ciągniki. Dziś pokazał citroena AC4 rocznik 1928, 26 KM, spalanie 10 l/100 km. Studnic odkupił wóz w Belgii. Był już po renowacji. Ma oryginalne części i... wspomaganie hamulców. – Dzięki podciśnieniu z silnika – wyjaśnia właściciel. Niestety, brakuje radia. – W takich wozach pozostaje tylko śpiew ptaków i szum wiatru – śmieje się organizator zlotu. Na imprezie pojawiło się ponad 100 pojazdów z Polski, Czech a nawet Niemiec. Za zabytkowy uznawany jest każdy samochód mający ponad 25 lat. Te z żółtymi tablicami są dodatkowo pod ochroną konserwatorską. Zdaniem Mariana Studnica, moda na kolekcjonowanie starych pojazdów dopiero się rozwija. Nikt już bezmyślnie nie złomuje zachowanych egzemplarzy. Kupienie np. fiata 126 p z lat 70. z pełnym zestawem oryginalnych części graniczy z cudem. Aleksander Wyglenda z Krzanowic cztery lata temu kupił kompletnie zdewastowaną warszawę 223 za 500 zł. Auto odrestaurował. Kosztowało to 15 tys. zł, ale wartość wozu rośnie. Na zlot przyjechał z żoną Alicją i synem Dominikiem.

Warszawą nieraz jeżdżą dla frajdy na lody do Raciborza. Mercedesem W111 modelem 220S może się pochwalić Marceli Klimanek, radny powiatowy i ginekolog z raciborskiego szpitala. Auto ma 46 lat, silnik benzynowy 2,2 tys. cm sześc., 90 KM i wyciąga spokojnie 160 km/godz. Pochodzi ze Szwecji. Na zlot Klimanek przyjechał z córką Katarzyną. Chwali się nowym pojazdem w swojej kolekcji – motocyklem NSU z 1929 r. W konkurencjach sprawnościowych zwyciężył Łukasz Gołąbek z Zabełkowa, właściciel Mercedesa 200D, drugie miejsce zajął Petr Dostal właściciel Jawy Parad 12V z 1949 r., tuż za nim uplasował się Tomas Važecha, który jechał Veloreksem 358. Uczestnikiem rajdu, który przyjechał do Zabełkowa z najbardziej oddalonej miejscowości był wspomniany Stanisław Majewski. Statuetkę za najstarsze sprawne auto – Salmson S4 DA Coupe z 1936 roku – otrzymał David Hertel z Hulczyna, a za najstarszy motocykl – BMW R61 z 1938 roku – Vladimir Brtnik z Ostrawy. Nagrodzony został także najstarszy wiekiem kierowca motocykla Jawy, 66-letni Jaromir Lindorsky i najstarszy, 67-letni kierowca samochodowy, właściciel Fiata 126p Tadeusz Krawczyk. W plebiscycie na najpiękniejszy motocykl i samochód decydowali widzowie. Tytuł „Miss publiczności” w kategorii samochód widzowie przyznali Cadillacowi z 1968 roku, którego właścicielem jest Arnold Gonsior z Rudyszwałdu. Natomiast wśród motocykli ten tytuł zdobył Indian z wózkiem bocznym należący do Piotra Urbańskiego, który przyjechał z Jastrzębia Zdroju. Zlot pojazdów zabytkowych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy granice. (waw), UG K-ce

Raciborskie zespoły wyjechały tam z rewizytą na zaproszenie Zespołu Victoria, który w ubiegłym roku był w Raciborzu gościem Źródła w czasie organizowanego co roku przez to Stowarzyszenie Festiwalu Śląsk – kraina wielu kultur. Ogółem 40 tancerzy wyleciało z Katowic do Kijowa, a stamtąd do Symferopola, skąd po 2-godzinnej podróży autokarem dotarło do Teodozji – krymskiego nadmorskiego kurortu. Polacy zamieszkali nad samym morzem, w którego krystalicznie czystych i ciepłych wodach spędzali większość czasu. Kilkadziesiąt zespołów z Rosji, Bułgarii, Rumunii, Kazachstanu, Gruzji, Jakutii, Białorusi, Mołdawii i Polski rywalizowało w trzech kategoriach tanecznych: balecie, folklorze i tańcu nowoczesnym. Ostatecznie w kategorii tańców ludowych nasz zespół Raciborzanie zdobył II miejsce zaraz za zespołem Victoria z Krymu, zaś raciborski zespół Tęcza I był w kategorii zespołów tańca nowoczesnego najlepszy. Profesjonalne mięReklama

Reklama

dzynarodowe jury podkreśliło w swym protokole wyjątkowo wysoki i wyrównany poziom artystyczny wszystkich zespołów. Sukces polskich zespołów jest tym większy, że startowały w najstarszej i najtrudniejszej grupie wiekowej 14–30 lat. Oprócz tanecznych zmagań, program festiwalu obfitował w wiele ciekawych rozrywek: codzienne kąpiele w Morzu Czarnym, podróż statkiem, dyskoteki, konkurs rysunków na asfalcie, zwiedzanie miasta, warsztaty taneczne z profesorem katedry choreografii Uniwersytetu w Rowniu, czy spotkanie z Neptunem, w czasie którego polska drużyna zwyciężyła w konkursie zabaw integracyjnych. Miss Festiwalu Krymskie Fale została również Polka – Natalia Wiesner z Zespołu Raciborzanie, na co dzień mieszkanka Bieńkowic. Choreograf zespołów Źródła – Aldona Krupa – Gawron nawiązała tu kontakt ze zdobywcą Grand Prix Festiwalu – Zespołem Wietier Pieriemien z Syberii i podpisała umowę o wymianie zespołów. Reklama

W przyszłym Zespół z Syberii przyjedzie na XI Międzynarodowy Festiwal do Raciborza, a nasze raciborskie zespoły polecą na Syberię. W drodze powrotnej w czasie międzylądowania na lotnisku w Kijowie odwiedziło Polaków kierownictwo zespołu ukraińskiego Słowianoczka, który na zaproszenie Źródła tańczył w Raciborzu 3 lata temu. Zespoły Źródła – Tęcza III i II skład Zespołu Raciborzanie otrzymały tu zaproszenie do udziału w Festiwalu w Kijowie już we wrześniu tego roku. Ponieważ uczestnik tegorocznego festiwalu w Raciborzu – również ukraiński zespół Galicka wiesiełka zaprosił te zespoły z rewizytą także na wrzesień, ustalono, że raciborskie zespoły w dniach 17 – 27 września 2010 wezmą udział w dwóch festiwalach: w Kijowie i Iwanofrankowsku. Po zaledwie dwóch dniach czasu na przepakowanie zespoły Źródła” wyjechały 3 lipca na Międzynarodowy Festiwal do Bułgarii. SKZR


6 » Aktualności »

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Nowoczesne cztery tory bowlingowe, do tego stoły bilardowe, część z pubem i miejsce do zabaw, wszystko w nowoczesnym, przestronnym wnętrzu – w Raciborzu przy Browarnej powstaje nowy klub. Otwarcie zaplanowano na wrzesień. Już teraz możesz zgłosić się do pracy.

Extra bowling

klub już we wrześniu

WITAMY W RACIBORZU

Club powstaje na parterze nowego budynku przy Browarnej. W jednej części powstają cztery nowoczesne tory, obok nich drink bar, miejsca do spotkań towarzyskich, stoły bilardowe i część do zabaw. Inwestorem jest firma z Raciborza. Już teraz zapowiada ceny niższe niż w Rybniku przy takim samym standardzie. Chętni do pracy powinni zgłaszać się na adres mailowy bar24@interia.eu (w) Pierwszy dzień lipca to zara- Ostatniego dnia czerwca świę- Jola i Grzegorz Szymiczkowie tować będzie Nikole Mandrysz. się radowali, gdy na świecie Córeczka Wiolety i Arkadiusza córeczkę witali. A było to 5 lipotaczającą rzeczywistość po- ca o godz. 14.15, gdy maleńka dziwia od 30 czerwca, od godz. ważyła 3940 g i mierzyła 59 cm. 10.50. Ważyła wtedy 3200 g Z narodzin nowej raciborzani mierzył 55 cm. Na jego naro- i mierzyła 51 cm. Zamieszka ki ucieszyło się szczególnie jej dziny czekali nie tylko rodzi- w Raciborzu. rodzeństwo: 5-letni brat Kamil ce, ale także 6-letni brat Adaś i 2-letnia siostra Zosia. i 4-letnia siostra Michasia.

Racibórz » Tomasz Towpik zrezygnował z funkcji prezesa ZPC Mieszko S.A. zem pierwszy dzień życia SeProducent słodyczy z Raciborza ma nowego szefa zarządu – został nim dotych- weryna Kuzara. Rodzice Ewa czasowy członek tego gremium Marek Malinowski. Skład zarządu uzupełnił i Dawid z Raciborza po raz Gerard Prasek. Nowym właścicielem kontrolnego pakietu akcji został litewski pierwszy przytulili go 1 lipca fundusz Eva Grupe. o godz. 13.20, gdy ważył 3420 g

Litwini przejęli Mieszko,

prezes zrezygnował Eva Grupe ma 65,9 proc. akcji Mieszka. Litewski inwestor to spółka holdingowa zajmująca się długoterminowymi inwestycjami w papiery wartościowe oraz nieruchomości w Europie ŚrodkowoWschodniej. Stoi na czele grupy kapitałowej, której spółki prowadzą działalność m.in. w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych oraz handlu ar-

tykułami spożywczymi. Fundusz Eva Grupe do tej pory nie inwestował w Polsce. Został założony w 2006 r. przez akcjonariuszy VP Group – potentata na rynku handlowym w krajach bałtyckich. Należy do niego m.in. Maxima Grupe, największa sieć marketów w krajach bałtyckich z przychodami 2,2 mld euro, Akropolis Grupe, deweloper centrów

handlowych, i Euroapotheca, sieć aptek znanych również w Polsce (Euro Apteka). 30 czer wca powołano w  skład Rady Nadzorczej Mieszka następujące osoby: Marek Jakubczyk, Daniel Książek, Tomas Langatis, Dariusz Nikolajuk oraz Zenon Olbryś – Przewodniczący Rady Nadzorczej. opr. w

Racibórz » W raciborskich szkołach matury wypadły całkiem nieźle. Najlepiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, gdzie podobnie jak w I Liceum Ogólnokształcącym jest szansa na 100% zdawalność. – Okazuje się, że matematyka nie była taka straszna jak ją malowali – stwierdzają dyrektorzy raciborskich placówek.

5 lipca, godz. 13.45 to szczególna chwila dla Judyty i Adama z Raciborza. To właśnie wtedy raciborzanie zostali rodzicami, a wszystko dzięki Bartusiowi Gałeczce. Maluch ważył 2470 g i mierzył 51 cm.

3460 g wagi i 56 cm długości to wymiary Magdy Luleczki z chwili jej narodzin. Córeczka Ani i Krzysztofa otaczającą ją rzeczywistość podziwia od 5 lipca, od godz. 13.00. Zamieszka w Raciborzu.

Lubomia wzbogaciła się o nową mieszkankę 4 lipca o godz. 4.30. A jest nią córeczka Judyty i Daniela Weingart. Maleńka w chwili narodzin ważyła 3240 g i miała 53 cm długości.

Karina i Adrian się radowali, gdy na świecie córkę Emilkę Turek witali. Maleńka urodziła się 28 czerwca o godz. 23.25, gdy ważyła 2760 g i miała 52 cm długości. W domu, w Raciborzu, czeka na nią 7-letni brat Dominik..

Tworków wzbogacił się o nową mieszkankę 29 czerwca o godz. 5.52. A jest nią Kamila Kidziak. Córeczka Heleny i Dariusza w chwili narodzin ważyła 3500 g i mierzyła 56 cm. Z jej narodzin ucieszyli się szczególnie 14-letni Denis i 11-letnia Amanda.

Sara Jnaini na świecie pojawiła się 5 lipca o godz. 17.30. Córeczka Krystyny i Mahometa ważyła 3460 g i miała 57 cm długości. Maleńka póki co zamieszka w Raciborzu.

MATURY: Mickiewicz nadal liderem

W II LO do matury przystąpiło 235 uczniów, z czego 233 już może cieszyć się zdanym egzaminem. Dwie osoby czeka poprawka w sierpniu. Jednej z nich powinęła się noga z matematyki, druga musi powtórnie napisać egzamin z polskiego. – Matematyka wypadła naprawdę dobrze w naszej szkole. Bardzo dużo 100% wyników było też z języka angielskiego – chwali swoich uczniów dyrektor II LO Herbert Dengel. Zadowoleni z wyników mogą być również uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie na 200 uczniów 2 osoby czeka poprawka z egzaminu pisemnego. Jedna z nich jeszcze raz zmierzy się z matematyką, a druga z językiem polskim. W tej szkole są też poprawki z egzaminu ustnego z polskiego, które czekają 3 uczniów. – Matematyka wypadła bardzo ładnie. Gorzej było z historią czy WOS-em, ale to tradycyjnie są trudniejsze przedmioty – słyszymy w ZSO nr 1. Swojej radości z wyników tegorocznej matury nie kry-

je dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych Jacek Kąsek. Tu na 48 osób, które przystąpiły do egzaminu, nie zdały 3, a 7 czekają poprawki. – 79% zdało na dzień dzisiejszy, na 15% czekają poprawki. Jeśli wszystkim udałoby się zdać w terminie poprawkowym mielibyśmy 94% zdawalność – cieszy się dyrektor. Poprawiane przedmioty to matematyka, język angielski i polski. – Mimo straszenia przed maturą matematyka wypadła całkiem nieźle. 2 osoby zdobyły ponad 90% punktów, a większość miała 70% – mówi Kąsek. W Zespole Szkół Zawodowych z egzaminami maturalnymi zmierzyło się 67 osób, z  matematyki, pojedyncze z polskiego i angielskiego. Na dzień dzisiejszy zdawalność wynosi 66-67%, ale liczę, że po poprawkach będzie lepsza – mówi dyrektor Bożena Chudzińska-Latacz. Na egzamin z matematyki narzeka też dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, który przyznaje, że matura w tym

roku wypadła nieco gorzej niż w zeszłym. – Matematyka wypadła najgorzej. Sporo osób ma jedną poprawkę, więc wyniki mogą się jeszcze diametralnie zmienić – informuje Janowski. – Najlepiej tradycyjnie w naszej szkole wypadł niemiecki. Nie zdała go tylko jedna osoba. Z języka polskiego też uczniom Mechanika poszło całkiem nieźle. Na dzień dzisiejszy zdawalność w naszej szkole jest na poziomie średniej krajowej czy wojewódzkiej – dodaje. W Zespole Szkół Ekonomicznych zdających maturę było 144. Lepiej poradzili sobie z nią uczniowie technikum, gdzie zdawalność była na poziomie 94%, gorzej w liceum profilowanym – 88%. Pisemne poprawki odbędą się 23 sierpnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. – Poprawiających różne przedmioty jest ponad 150 osób – informuje dyrektor placówki, w której poprawki będą miały miejsce, Herbert Dengel. JaGA

Maksymilian Wolny swoje urodziny obchodzić będzie 29 czerwca. Dokładnie na świecie pojawił się o godz. 3.32. Syn Aleksandry i Adriana to całkiem duży chłopak. Jego pierwsze wymiary to: 4140 g wagi i 58 cm długości. Zamieszka w Pogrzebieniu, gdzie czeka na niego 2-letni brat Patryk..

Kubuś Tront swoje urodziny obchodzić będzie 5 lipca. Dokładnie na świecie pojawił się o godz. 10.55 i to właśnie wtedy rodzice – Bernadeta i Zbigniew, mogli go pierwszy raz przytulić. Nowy mieszkaniec Górek Śląskich ważył 2840 g i mierzył 54 cm. Z jego narodzin ucieszyła się szczególnie 5-letnia siostra Madzia.


« Aktualności « 7

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl Reklama

artykuł sponsorowany

Racibórz » Części do samochodów, również amerykańskich, skutery, akcesoria do motocykli, a także dla fanów rajdów czy offroadu – wszystko to znaleźć można w Inter Cars przy ul. Rybnickiej 42 w Raciborzu.

TWOJA KREW MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE

Jesteś jedynym źródłem krwi dla tych, którzy jej potrzebują.

Nie wahaj się!

Inter Cars zadba

o twój samochód

Oddawaj krew, ratuj życie i wygrywaj atrakcyjne nagrody

w letnim konkursie

pt. „W trosce o życie”. Regulamin konkursu na www.rckik.pl oraz www.ambulans.rckik.pl Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt PL0475 www.ambulans.rckik.pl

Raciborski Inter Cars funkcjonuje od 7 lat. Wejście w struktury największego dystrybutora części samochodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej pozwoliło małej firmie z Raciborza na duży rozwój. Każdy klient może tu znaleźć to, czego potrzebuje. – Z małego sklepu o powierzchni 50 m kw. staliśmy się dwupoziomowym magazynem o powierzchni 250 m kw. – podkreśla Sebastian Piecowski, kierownik rynku Inter Cars. W ofercie firmy mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 42 w Raciborzu (na wysokości skrzyżowania z ul. Szkolną), poza

wszelkimi częściami do samochodów osobowych i ciężarowych znaleźć można części do motocykli, skutery marki Inca i narzędzia, a także akcesoria dla wielbicieli rajdów samochodowych i offroadu. Jedną z nowości Inter Cars są części do samochodów amerykańskich. – Na rynku wciąż trudno o te produkty, ale my już je posiadamy w sprzedaży – podkreśla z zadowoleniem Sebastian Piecowski. – Ciagle poszerzamy naszą ofertę, by móc zadowolić każdego klienta – dodaje. – Nasz najnowszy projekt to motointegrator, czyli możliwość zamówienia to-

waru wraz z usługą naprawy przez internet – dodaje (więcej na temat tej usługi przeczytać będzie można w kolejnych artykułach). To czego akurat nie ma na półce w magazynie, firma Inter Cars jest w stanie sprowadzić w ekspresowym tempie. – Już na drugi dzień od chwili złożenia zamówienia, klient może odebrać zamówiony towar, a jeśli zamówienie zostanie złożone do godziny 11.00, często potrzebna część jest już u nas tego samego dnia popołudniu – zapewnia pan Sebastian. Klienci Inter Cars zawsze mogą liczyć na promocje. – Codziennie jakiś produkt sprzedawany jest w niższej cenie. Dodatkowo organizujemy różne akcje promocyjne. Teraz czytelnicy „Naszego Raciborza” mogą liczyć na rabat w wysokości 5%. – Wystarczy przyjść do naszej placówki i powołać się na ten artykuł – tłumaczy Sebastian Piecowski. W kolejnym numerze pracownicy Inter Cars poradzą, o czym nie można zapomnieć, wybierając się na wakacyjny wyjazd. JaGA

Racibórz » W miniony weekend partnerskie miasto Raciborza – Roth pod Norymbergą świętowało swoje 950-lecie. Z tej okazji przez miasteczko przeszła historyczna parada, zebrali się przedstawiciele miast partnerskich, a w Gasthaus Lohgarten spotkali się raciborzanie.

fot. M. Widrinski

950 lat Roth i zjazd raciborzan

W Roth znajduje się zamek myśliwski Ratibor, zbudowany przez margrabiego Jerzego Hohenzollerna, brata Albrechta, ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackie-

go w Prusach. Jerzy władał również księstwem raciborskim, z którego pobierał podatki m.in. na budowę wspomnianego zamku w Roth. Po II wojnie światowej Roth stało

się kolebką raciborzan. Obok Leverkusen odbywają się tu zjazdy byłych i obecnych mieszkańców naszego miasta. W latach 90. magistraty Raciborza i Roth podpisały 

umowę o partnerstwie. Na uroczystości 950-lecia Roth pojechała wiceprezydent Ludmiła Nowacka, dyrektor RCK Janina Wystub oraz grupy z RCK-u. W loka-

lu Gasthaus Lohgarten spot- Nie zabrakło też raciborzan kali sie raciborzanie na swoim z Raciborza. Treffen. Przyjechalo bardzo dużo osob z całych Niemiec poludniowych, głównie Augsburga, Frankfurtu, Karlsruhe. A. Rim, (w)


8 » Aktualności »

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Wrona chwycił jedną z nich Rudy » Przewodniczący Manfred Wrona uratował 16-letniego uciekiniera z Młodzieżowego Ośrodka Wycho- re miejsca są najbardziej zawawczego w Rudach, którego porwał rwący nurt rzeki Rudy. – Wiedziałem, że mogę mu pomóc tylko w jednym grożone. Woda płynęła równo i zaczął biec co sił w nogach. miejscu. Wszystko trwało minutę, może dwie, ale później jeszcze długo dochodziłem do siebie – wspomina. z brzegiem, ale rzeka nie wy- W głowie kłębiła mu się jedna

lała – opowiada Wrona. W piątkowe popołudnie przewodniczący porządkował teren swojej posesji w Rudach, ale co jakiś czas z niepokojem spoglądał w kierunku rzeki. – W czasie powodzi człowiek w sposób oczywisty zerka na wodę. I bardzo często dostrzega, że coś w niej płynie – mówi Wrona, który i tym razem zauważył jakiś obiekt. W pierwszej chwili pomyślał, że to piłka, więc odwrócił się na pięcie i chciał wracać na obiad. – Kątem oka zauważyłem jednak rękę. Tak mi się przynajmniej wydawało... Spojrzałem dokładniej i nie miałem wątpliwości. W rzece był człowiek! – wspomina przejęty. Rwący nurt rzeki niósł bezradnego chłopaka. Niebezpieczne wiry raz po raz wciągały go pod wodę. Zdenerwowany Wrona sięgnął do kieszeni po komórkę i wybrał numer 112. – Pytali mnie, czy to nie żart. Żeby uświadomić im powagę sytuacji powtarzałem, że w rzece jest człowiek, topielec, który natychmiast potrzebuje pomocy – relacjonuje. Dalej akcja potoczyła się błyskawicznie. – Krzyknąłem do córki: Magda, idź brzegiem, ale ostrożnie i nie spuszczaj go z oczu – opowiada Wrona, który sam pobiegł do garażu po drabinę, którą chciał podać tonącemu.– Drabina wisiała, ale była przykryta ciężką płachtą. Sam nie dałem rady jej ściągnąć, ale przypomniałem sobie, że po remoncie dachu zostaO zajściu dowiedzieliśmy tunkowa rozegrała się 4 czerw- ziom wody w rzece Rudzie był cze w czwartek sprawdzali- ły mi drewniane, 8-metrowe się niedawno, jednak akcja ra- ca, dzień po Bożym Ciele. Po- wciąż podwyższony. – Jesz- śmy z panią burmistrz, któ- listwy – mówi.

Wrona bohaterem!

URATOWAŁ TONĄCEGO

Reklama

myśl: chłopaka można uratować tylko w jednym miejscu. Tam, gdzie w poprzek rzeki leżą trzy powalone drzewa. – Wiedziałem, że jeśli go nie dogonię, to może utonąć – przekonuje przewodniczący. Gdy dobiegł do córki, usłyszał. – Tato, nie ma go! – krzyczała Magda. Wrona wszedł na jeden z leżących konarów i w akcie desperacji rzucił do wody drewnianą listwę. – A niech to szlag trafi! – krzyknął, jednak w tym momencie chłopak wynurzył się spod wody, złapał listwę i został wciągnięty na zwalony pień drzewa. – Umiesz chodzić jak kot? To idź po tym drzewie – tłumaczył chłopakowi, który, jak się okazało, nie umiał pływać. W międzyczasie na miejsce przyjechała policja i straż pożarna. Jeden z funkcjonariuszy policji pomógł chłopakowi wydostać się na brzeg. – O zdarzeniu zostaliśmy poinformowani o godz. 14.10. Nieletni był uciekinierem z  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Nic mu się nie stało, był tylko przemoczony i przemarznięty – wyjaśnia kierownik posterunku w Rudach, asp. Bogdan Adamik. – Wszystko trwało minutę, może dwie. Ale później przez cały weekend o tym myślałem. Celowo o tym nie opowiadałem, bo dla niektórych na pewno będzie to powód do szyderstwa, a w tej sytuacji chciałem tego uniknąć – dodaje Wrona. Mas


« Aktualności « 9

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » ORLENek to imię, jakie uroczyście nadano walczakowi, stanowiącemu serce najnowocześniejszego kotła parowego w polskiej energetyce przemysłowej. Dla PKN Orlen S.A. buduje go w systemie „pod klucz” raciborskie RAFAKO. Uroczystość podniesienia walczaka i jego chrztu odbyła się 1 lipca 2010 r. na terenie Rafinerii PKN Orlen w Płocku.

– W energetyce jest kilka tra- inwestycji. Jedną z nich jest dycji związanych z realizacją nadawanie imienia i chrzest

zes zarządu RAFAKO S.A. ds. handlowych. Zazwyczaj walczak nosi imię osoby odpowiedzialnej ze strony inwestora za realizację projektu. Tym razem element nazwano „ORLENek”. – Przy tej inwestycji pracuje wiele osób. Trudno wyróżnić więc tylko jedną osobę jako ojca chrzestnego – stwierdza Krystian Pater, członek zarządu PKN Orlen S.A. ds. Rafinerii. Przypomnijmy, gazowoolejowy kocioł parowy o mocy 420 t/h, jaki buduje w Płocku raciborskie RAFAKO, jest najnowocześniejszy w Polsce. To pierwszy kocioł w polskiej energetyce wyposażony w instalację katalitycznego odazotowania spalin (SCR) i elektrofiltr oczyszczający spaliny z kotła gazowo-olejowego. – Spalanie takich paliw charakteryzuje się dosyć małą zawartością pyłu w spalinach. Stąd też nigdy wcześniej w kotłach o podobnych parametrach technicznych nie stosowano dodatkowych urządzeń ochrony środowiska. Ale normy emisji pyłu oraz tlenków azotu są coraz bardziej restrykcyjne, stąd inwestor zdecydował się na zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań – tłumaczy Damian Klinos, kierownik projektu kocioł K8 Płock w RAFAKO S.A. Budowa kotła K8 na terenie płockiej rafinerii jest pierwszą inwestycją realizowaną w ramach orlenowskiego programu ekologiczno-energetycznego. – Założenia tych inwestycji to przede wszystkim zmniejszenie emisji dwutlenków siarki, tlenków azotu, ale walczaka. To serce kotła, dla- sposób się wyróżnia – wyjaś- również zapewnienie rozwoju tego też ten element w taki nia Krzysztof Burek, wicepre- PKN Orlen. Bo ta firma bez

Reklama

Reklama

Chrzest ORLENka w Orlenie

AGENCJA PRACY Serwis sp. z o.o.

SZUKASZ PRACY? SZUKASZ PRACOWNIKA? znajdziemy rozwiązanie! R E K R U TAC J A , S E L E KC J A , L E A S I N G , O U T S O U R C I N G

Racibórz, ul. Długa 12 Reklama

Reklama Reklama

Walczak „ORLENek”

Walczak stanowiący serce kotła K8 pojawił się na budowie w Płocku 7 maja 2010 r. 1  lipca 2010 r. nadano mu uroczyście imię „ORLENek” i  przy pomocy dwóch dźwigów o udźwigu 400 i 500 ton podniesiono na właściwy poziom 36 m. Płaszcz walczaka (wykonany z blachy o grubości 90 mm, średnicy 1880 mm i długości około 14 m) waży 57 t, a cały element z wyposażeniem wewnętrznym – 67 t. Nie jest to największy walczak w historii produkcji RAFAKO, ale największy w PKN Orlen.

Adam Misa

Reklama

Praca w Polsce Praca w Holandii

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00

pary, bez ciepła, bez energii nie jest w stanie funkcjonować – mówi Krystian Pater z PKN Orlen S.A. i dodaje, że budowany właśnie przez RAFAKO kocioł K8 daje rafinerii płockiej potężną szansę bezpieczeństwa operacyjnego. Kontrakt wartości blisko 200 mln zł na budowę w systemie „pod klucz” kotła parowego o mocy 420 t/h w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku podpisano 3 marca 2008 roku. W marcu 2010 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. W czasie ostatnich miesięcy wybudowano fundamenty oraz wzniesiono stalową konstrukcję kotła i budynku kotłowni. 1 lipca 2010 r. uroczyście ochrzczono i podniesiono walczak stanowiący najważniejszy element kotła. Cały obiekt ma zostać oddany do użytku za 2 lata (czerwiec 2012 roku).

tel. 32 419 18 76-77 kom. 0695 452 125, 0609 632 957 e-mail: raciborz@inperson.pl

Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie. Wymagany paszport niemiecki.

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH Certyfikat 6180

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » zbrojarzy » operatorów dźwigów

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 32 410 47 24, kom. 0 603 859 629 Reklama


10 » Aktualności »

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

komunikat urzędowy

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz.651)

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Toruńskiej 1. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ul. Toruńska 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: Nieruchomość stanowi działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie numerem 1695/98 k.m.5 obręb Starawieś o powierzchni 0,1495 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr GL1R/00018770/4 na własność Gminy Miasta Racibórz. 3. Opis nieruchomości: • Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Raciborza - w obrębie Starawieś, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. • Dostęp do drogi publicznej możliwy jest od strony ulicy Toruńskiej. • Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej obejmującej sieć: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej znajduje się w drodze- ulicy Toruńskiej. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji ogólnospławnej. • Zabudowę nieruchomości może ograniczać jej szerokość, która wynosi ok.13÷14m, nie wyklucza to jednak możliwości jej odrębnego zagospodarowania. • Nieruchomość ogrodzona jest wzdłuż ulicy Toruńskiej i zagospodarowana jest w formie nasadzeń drzew owocowych i krzewów oraz częściowo stanowi skarpę. Na nieruchomości znajduje się nietrwale związana z gruntem altanka, posadowiona przez dzierżawcę nieruchomości. 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości: • Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań, za wyjątkiem umowy dzierżawy Nr 17/09 z dnia 16 czerwca 2009r. zawartej z osobami fizycznymi na czas nieokreślony. Zawarta umowa nie stanowi przeszkody do sprzedaży, albowiem zgodnie z art.678 §1. kodeksu cywilnego z chwilą zbycia nieruchomości w czasie trwania dzierżawy, nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy i tym samym nabywa prawo z istniejącym obciążeniem. Może jednak wypowiedzieć dzierżawę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, bądź w terminie wcześniejszym, za stosownym porozumieniem stron. • Z chwilą rozwiązania umowy, na dotychczasowym dzierżawcy ciążył będzie obowiązek pozostawienia nieruchomości objętej sprzedażą w stanie zagospodarowania wymaganym zasadami i prawidłami racjonalnej gospodarki. Zastrzeżenie to nie aktualizuje się w przypadku nabycia praw do nieruchomości przez aktualnego dzierżawcę terenu. 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce w strukturalnej Proszowiec-Starawieś, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006r. (Dz.U.Woj.Śl. Nr 103 z 18 sierpnia 2006r., poz.2898) nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: – F19MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, – F4' -tereny upraw rolniczych, – F3 KDD-tereny dróg publicznych klasy dojazdowej ( w liniach rozgraniczających), – F1IS - tereny usług specjalnych. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu o przeznaczeniu mieszkalnym, określone zostały szczegółowo w §14 wskazanego planu. Dla tej części terenu ustalone zostało przeznaczenie uzupełniające w postaci nieuciążliwej działalności usługowej lub rzemieślniczej, zgodnie z warunkami wskazanymi w ust.5 §14 planu. Na terenie o przeznaczeniu rolniczym, szczegółowe ustalenia w zakresie jego zagospodarowania określone zostały w § 21 planu miejscowego, natomiast dla części terenu o przeznaczeniu usług specjalnych, związanych z ochroną przeciwpowodziową, ustalenia określono w §23 tekstu planu. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony wartości przyrodniczych oraz w strefie wentylacyjnej „W”, dla których zasady przestrzegania określone zostały w powołanym planie miejscowym. Ustalenia szczegółowe i ogólne dla terenu przeznaczonego do zbycia, zawarte zostały w tekście wskazanego planu. 6. Ustalenia dodatkowe: • Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela. • Przyszły właściciel zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do nieruchomości, służbom odpowiedzialnym za eksploatację uzbrojenia podziemnego. 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych). Na podstawie art.2 pkt 6, art.5 ust.1 pkt 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn.zm.) cena nieruchomości w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i znajdująca się w liniach rozgraniczających drogę publiczną – opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 22%, natomiast w części przeznaczonej pod uprawy rolnicze i usługi specjalne, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9) powołanej ustawy – zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. 8. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010r. o godzinie 11.00 w sali nr 125 na I-piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ulicy Batorego nr 6. 9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: Wadium w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A., bądź w formie potwierdzonego czeku gotówkowego. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 18 sierpnia 2010r.. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 10. Warunki uczestnictwa w przetargu: Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. W przypadku nabycia przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego (wydanego w okresie 3-m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 11.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w określonym miejscu i terminie, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 12. Dodatkowe informacje: • Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, a także okazanie jej granic, pokrywa nabywca nieruchomości. • Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r.Nr 207, poz.2108 z późn.zm.) oraz zasad określonych w Zarządzeniu Nr 787/2008 Prezydenta Miasta Racibórz-Organu Wykonawczego Gminy z dnia 15 lipca 2008r. z późn.zm.. • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchom ości, na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz.651) upłynął 06 lipca 2010r.. • Prezydent Miasta Racibórz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie oraz zasady organizowania przetargów opublikowane zostały również w Internecie na stronie www.bipraciborz.pl.Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Batorego nr 6, pok.220 (II piętro), tel. 0-32 755 06 68, 0-32 755 07 41. MB

Racibórz » Konkurs w zakresie zbiórki odpadów „Zbieramy nakrętki plastikowe”, który zorganizowano w roku szkolnym 2009-2010, rozstrzygnięto. Zwycięzcą okazało się Przedszkole nr 13 w Raciborzu, które zebrało 2176 kg nakrętek, co w przeliczeniu na ucznia daje 11,45 kg.

PRZEDSZKOLAKI zebrały

już 30 ton nakrętek

zydent Ludmiła Nowacka i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Zdzisława Sośnierz. I nagrodę wywalczyło Przedszkole nr 13 (nagroda 600 zł + zabawka solarna). Na II pozycji uplasowało się Przedszkole nr 26 (500 zł i zabawka solarna), a na III –  Przedszkole nr 15 (400 zł i zabawka solarna). IV miejsce należało do Przedszkola nr 16 (300 zł), a V do Przedszkola nr 3 (200 zł). W sumie w tym roku zebrano 8924,9 kg nakrętek plaNagrody od wiceprezydent Ludmiły Nowackiej odebrały dyrektorki przedszkoli stikowych, a przez pięć edycji konkursu uzbierało się już W konkursie udział wzięło szkoli i 3 zespoły szkolno- pierwsze pięć miejsc wręczy- 30 ton. JaGA 16 placówek, w tym 13 przed- przedszkolne. Nagrody za ły dzisiaj najlepszym wicepre-

Racibórz » Już blisko 200 osób zostawiło swoje ankiety z danymi w Młodzieżowym Biurze Pracy. Dorobić do kieszonkowego albo na wakacyjny wyjazd chcą studenci, jak również gimnazjaliści. Ofert pracy, jednak nie za wiele. Powód? Pogoda nie sprzyja pracy na budowach czy w ogrodnictwie.

Przez pogodę

mniej pracy

dla młodzieży Młodzieżowe Biuro Pracy funkcjonujące już siedem lat, z roku na rok zapisuje więcej osób. Chociaż trzy tygodnie temu zmieniło swoją siedzibę (przeniosło się do byłego sklepu rowerowego przy Sokole), młodzież chętna do pracy bez problemu do niego trafia. – Od 14 czerwca zapisaliśmy

już blisko 200 osób. Niestety, nie dla wszystkich mamy propozycję pracy. Przedsiębiorcy przyjmują głównie osoby pełnoletnie, a pracować chcą już gimnazjaliści – mówi szefowa Młodzieżowego Biura Pracy, Katarzyna Kozdęba. Codziennie w pośredniaku rejestruje się co najmniej 20 osób. – Naj-

więcej młodzieży przychodzi w pochmurne dni. Jedni szukają zajęcia na miesiąc, inni na całe wakacje. Są też osoby, które szukają zatrudnienia na stałe, szczególnie tegoroczni maturzyści – wylicza szefowa biura. O jakie oferty młodzi ludzie pytają najczęściej? – Przede wszystkim o pracę biurową. Niestety, takich ofert mamy najmniej. W tym roku, jak dotąd, była tylko jedna. Mamy zapotrzebowanie na chętnych do pracy przy sortowaniu surowców wtórnych, roznoszeniu ulotek, wykładaniu towarów. Jest też praca dla hostess czy na rikszy. Pojawiła się również propozycja wyjazdu do Holandii i Czech. Wciąż czekamy na zlecenia większych raciborskich zakładów – mówi Kozdęba. W tym roku w bazie danych pośredniaka zabrakło zleceń od przedsiębiorców budowlanych i zajmujących

się ogrodnictwem. – Rok temu wysyłaliśmy młodzież do zbioru truskawek czy do pracy na budowie. W tym roku niesprzyjająca aura wstrzymała takowe prace – wyjaśnia Katarzyna Kozdęba. Jak zapewnili nas poszukiwacze wakacyjnego zarobku, w biurach pośrednictwa pracy zagranicą też nie roi się od ofert. – Od początku wakacji chodziliśmy po wszystkich biurach. Chcieliśmy pojechać do Holandii dorobić. Niestety, pracy dla nas nie znaleziono – opowiada 18-letni Piotrek. – Nie mamy wielkich wymagań. Zadowalałaby nas lekka praca fizyczna, może w jakimś magazynie – dodaje jego kolega Patryk. Zarobić na wakacyjny wyjazd chcieliby także 16-letni Mateusz i Paweł. – Ciężko coś znaleźć, więc spróbujemy popracować przy sortowaniu butelek – mówią chłopcy. (k)

Racibórz » Miasto nawet przez chwilę nie zapomina o swoich najmłodszych mieszkańcach. Już po raz kolejny zorganizowało akcję „Lato w mieście”, czyli gry i zabawy oraz wycieczki i wyjazdy na basen dla tych, którzy nie wybiorą się na letnie wojaże. Ponadto dla 150 dzieciaków przygotowano drugie śniadania.

BUŁECZKI DLA DZIECI od miasta

Gry i zabawy w osiedlowych klubach, zajęcia w Raciborskim Ośrodku Aikido, wyjazdy na basen miejski czy kręgielnię oraz kilkudniowe wycieczki, to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na najmłodszych w Raciborzu. Wszystko to, a nawet więcej, przygotowało miasto w ramach akcji

„Lato w mieście”. Z atrakcji mogą korzystać dzieci, które nie wyjadą w tym roku na letni wypoczynek za miasto. Ponadto dla 150 dzieci z raciborskich podstawówek i gimnazjum przygotowano drugie śniadania. – Trudno byłoby, aby dzieci uczestniczące w letnich zaję-

ciach przychodziły na obiady do szkoły, dlatego codziennie przygotowujemy dla nich drugie śniadania – mówi pełnomocnik prezydenta ds. społecznych Iwona Trzeciakowska. Prowiant przygotowują kucharki ze szkolnych stołówek. – Każde dziecko dostaje kanapkę, słodką bułeczkę oraz

soczek. Jedzenie można śmiało zabrać z sobą na basen czy do klubu osiedlowego – zaznacza Bożena Fedyn z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w raciborskim magistracie. Drugie śniadania miasto sponsoruje już od 2003 roku. (k)


« Reklama « 11

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE Dla domu

email: jolmaks@op.pl.

Meble

Gondolka do wózka firmy Graco Gondolka,nosidełko do wózka w kolorze czarnym z firmy graco, środek popielaty, mocny, stabilny, nowy kosztuje ok300zł, sprzedam za80zł, stan idealny. Tel.: 889 528 337, , email: kassia@wp.pl.

Czarny komplet wypoczynkowy Sprzedam komplet wypoczynkowy z połyskującego materiału, na który składa się 3-osobowa kanapa z funkcją spania, 2 fotele oraz 2 otwierane pufy. Stan bdb. Cena 350 zł.. Tel.: 608 404 915. , email: tequila98@wp.pl. SPRZEDAM stół rozkładany Antyk Sprzedam stół rozkładany dębowy,na 6-8 osób rzeźbiony Antyk cena 1500. , email: michal_raciburz@wp.pl. Stolik kawowy – Ława rozkładana Mam do sprzedania czarny stolik kawowy z kafelkowanym blatem i półeczką – w bardzo dobrym stanie. Istnieje możliwość podnoszenia blatu. Cena 275 zł. Tel.: 608 404 915, , email: tequila98@wp.pl. Sprzedam Sprzedam biurko szkolno – komputerowe, kolor orzechowy brąz, cena 100zł. Tel.: 601 527 656. Mebilon MEBLE NA WYMIAR-kuchnie-szafy-zabudowa wnęk-meble biurowe-meble nietypowe. Tel.: 691 144 211. Szafa garderoba Mam do sprzedania 2-drzwiową szafę – garderobę. Wysokość: 214 cm. Szerokość 60 cm. Głębokość: 50 cm. Cena 280 zł. Stan idealny – jak nowa!. Tel.: 608 404 915, , email: tequila98@wp.pl.

Wnętrza Tanio sprzedam Tanio sprzedam bardzo ładny komplet wypoczynkowy w kolorze jasny beż, ecru. 2 fotele i rozkładana sofa. Meble mają 2 lata ale są zupełnie nieużywane. Zakupione w Meble Agata. Cena ok. 600 zł. Tel.: 600 373 271. Oddam za darmo po 26.07.2010 Oddam za darmo narożnik z funkcją spania dla dwóch osób oraz pufy w kolorze ciemno -brązowym. Okolice Kuźni Raciborskiej. Tel.: 608205783; 600373271.

Usługi remontowe Usługi remontowe Usługi remontowe (kafelki, wykładziny, panele, malowanie, gipsowanie). Tel.: 513 984 400.

Usługi

remontowe

Usługi remontowe (kafelki, wykładziny, panele, malowanie, gipsowanie)

tel: 513 984 400 Inne

Wynajme kawalerke W centrum Raciborza, umeblowaną. Tel.: 327935364. , email: dariusz0902@o2.pl. Opieka dla bliskiej osoby Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. Doświadczenie z dziećmi upośledzonymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Tel.: 698-584-376. Lodówka i piec gazowy Sprzedam tanio półroczną lodówkę marki BEKO oraz piec gazowy, półroczny marki BEKO. Tel.: 505 193 270. , email: www.marzenamobell@o2.pl.

Dla dzieci Sprzedam Fotelik samochodowy Chicco tanio Fotelik samochodowy 0-13kg z bazą(autofix plus),super wygodny i super stan,mało używany,nowy kosztuje 368zl, ja sprzedam za 160zł. Tel.: 889 528 337. , email: kassia@wp.pl. Sprzedam rowerek Sprzedam rowerek cztero kołowy kółka boczne odkręcane w dobrym stanie dla dziecka ol. 2-4lata. cena 60zł i motorek na akumulator mało używany cena 130zł. Tel.: 505 143 243

Rowerek dziecięcy Sprzedam rowerek z przerzutką dla dziecka w wieku 5-8 lat, cena: 150zł oraz rolki dziecięce rozmiar 31-33, cena: 30zł. Tel.: 694 987 295.

Inne Potrzebuję wózek Potrzebuję wózek typu "laska', dla dziecka w wieku 2 lat. Tel.: 603 119 055.

Finanse Usługi finansowe Kredyty Nowo otwarte biuro kredytowe w Raciborzu zaprasza. Tel.: 531 666 396. Bank nie chce Ci dać kredytu? Bank nie chce Ci dać kredytu? Masz/ miałeś opóźnienia w spłatach? Zbyt wysokie raty utrudniają życie? Brak historii kredytowej? Także czyszczenie BIKu. Pomożemy. Tel.: 667 799 233. , email: pomoc.kredytowa@wp.pl.

Doradztwo Pomoc w wyborze OFE Jeśli nie wiesz jaki Otwarty Fundusz Emerytalny wybrać, zadzwoń a pomogę, bezpłatnie i obiektywnie doradzę, objaśnię w jaki sposób działa i na co zwrócić uwagę żeby nie dać się nabrać akwizytorom. Tel.: 600 690 357, email: valmoth@wp.pl.

Inne DOSTAŁEŚ PISMO Z ZUS Sam wybierz najlepszy OFE dla siebie!!! Nie daj się wylosować 10 lipca. Wyslij sms lub napisz – oddzwonimy i udzielimy bezpłatnej porady. Tel.: 666889781, email: amalik@pzu.pl. Kredyty konsolidacyjne i gotówkowe Twój dom Kredytowy oferuje bardzo atrykcyjne kredyty na spłatę zobowiązań. Zadzwoń do przedstawiciela już dziś. Tel.: 517-716-974. Nie daj się wylosować Dostałeś pismo z ZUS o konieczności wyboru OFE do 10 lipca? Wyślij sms lub napisz. Wyjasnimy o co chodzi i pomożemy Ci wybrać. Tel.: 666 889 781, email: lipczyk@gazeta.pl. Ewidencja czasu pracy kierowców Świadczę usługi w zakresie wyliczania czasu pracy kierowców na podstawie wykresówek i karty kierowcy (miesięczna karta pracy). Raporty wykroczeń, nadgodzin itp.Zczytywanie danych z tachografów cyfrowyc. Tel.: 515 215 118.

Vectra 2.0 16V sedan Rok 98/99 Wersja CDX kolor srebrny, 160 tys przebieg, klimatronik, abs, asr, kontrola trakcji, el szyby i lusterka, 2x p.pow, najwyższe wyposażenie! Stan techniczny i wizualny BDB.CENA 9500 do neg. Tel.: 791 471 642. Sprzedam Forda Focusa LPG Ford Focus 1998/99. Kombi , zielony metalik. Instalacja gazowa sekwencyjna. Cena 11500 zł. Tel.: 792 19 04 34. Sprzedam fiata siene Sprzedam Fiata Siene -rok prod. 1998, -silnik 1.4, benzyna -4 400->możliwość negocjacji ceny! Wiecej informacji pod NUMEREM TELEFONU. Tel.: 661 300 537. Seat Cordoba Seat Cordoba rok 1997 cena 6,5 tyś. Tel.: 604 157 491. Lampy, Opony, ...itp. Sprzedam lampy przednie ANGEL EYES do golfa 3, ponadto mam do sprzedania komplet opon zimowych Kormoran 185/60/14R i skrzynie biegów do Poloneza. Prosze dzwonić po godzinie 18!!!. Tel.: 32 417 90 44. , email: hruby3000@vp.pl. Sprzedam alufelgi 15' Sprzedam felgi aluminiowe 5-ramienne 15' 5x112 po 1 sezonie cena 400 zł. Tel.: 507 160 594.

Sprzedam opony na felgach stalowych Mam do sprzedania koła do Fiata Uno oraz Punto (155 / 70 / 13) a także do Forda Ka i Fiesty (155 / 70 / 13) na felgach stalowych, z roczników 2007 i 2008 w dobrym stanie. Tel.: 793736087, email: znamirson@op.pl. Sprzedam seata cordobę Sprzedam Seata Cordobę 1,4 60 PS Arena. Pierwsza rejestracja w 1998r. Wyposażenie: 2 poduszki, ABS, wspomaganie kierownicy, szklany szyberdach, oryginalny centralny zamek z pilotem w kluczyku. 2 oryginalne klucze. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia. Zadbany. Zapraszam do oglądania. Tel.: 604 157 491.

Mieszkanie w kamienicy! Sprzedam mieszkanie w kamienicy ul. Kościuszki w Raciborzu na 3-cim piętrze 3 pokoje, nowe instalacje elektr. gaz, woda, ogrzewanie kominkowe niskie koszta utrzymania 270 zł na miesiąc cena okazyjna!! Tel.: 696444763.

Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie o pow. 65m2, IV piętro w 4-piętrowym bloku, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, cena 140 tys. zł. Tel.: 508723524, email: pshemo91@gmail.com.

Vectra 2.0 16V sedan Rok 98/99 Wersja CDX kolor srebrny, 160 tyś przebieg, klimatronik, abs, asr, kontrola trakcji, el szyby i lusterka, 2x p.pow, najwyższe wyposażenie! Stan techniczny i wizualny BDB.CENA 9500 do neg. Tel.: 791 471 642.

Pilnie sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 75m2 na 1 piętrze w 4 piętrowym bloku SM Nowoczesna w Raciborzu na ul. Rzemieślniczej. Komfortowe po remoncie, słoneczne w przyjemnym otoczeniu. Zmieniony na ciekawszy układ pomieszczeń. 185tys. zł. Tel.: 666 044 957.

Ford Focus z instalacją gazową. Ford Focus 1998/99. Kombi , zielony metalik. Instalacja gazowa sekwencyjna. Stan bardzo dobry. Cena 11500 zł.. Tel.: 792 190 434.

Mieszkanie w centrum Raciborza 116 m2 Sprzedam mieszkanie w kamienicy 3-piętrowej na parterze. Cena do negocjacji. Tel.: 608 201 472, email: sumrex@o2.pl.

Sprzedam VW Golf III 1.4 benzyna rok produkcji 1994 przebieg 18000 km opony zimowe + felg przegląd ważny do maja 2011r. ubezpieczenie ważne do lutego 2011. Cena 3500 (do negocjacji). Tel.: 886700712.

Kupię Auto skup Auta wszystkich marek całe, rozbite, skorodowane oraz zachodnie do rejestracji. Sprzedaż części używanych. Tel.: 604 344 033, 793 913 434

Restauracje

Sprzedam Polonez caro 1,6 GLI rocznik 1995 pierwszy wlaściciel przebieg 131000 km rejestracja ważna do dnia 18.08.2010r. Tel.: 604 594 384.

Sprzedam Mieszkanie PILNIE – SPRZEDAM MIESZKANIE M4 – Racibórz (III piętro, wysoki standard) Cena: 160.000tys. Tel.: 502632006, email: kasiakampka@poczta.onet.pl.

Opel zafira Zafira 1800-gaz wszystko majaca wersja ELEGANS 7os. rok prod.2000 cena15.500pln. Tel.: 601 549 606, email: romeka@op.pl.

Sprzedam Tanio docisk i tarczę sprzęgła do sam. Opel Omega TDI 2,3 używane. Tel.: 604 491 634.

Sprzedam

Tanio Bardzo tanio sprzedam mieszkanie na parterze Ostróg ul.Królewska 38m2 / Rozsądną cenę ustala zainteresowany/. Tel.: 601 549 606, email: romeka@op.pl.

Sprzedam koła do fiata oraz forda Do fiata uno i punto: Do forda ka i fiesty: Szczegóły pod numerem telefonu. Tel.: 793 736 087, email: znamirson@op.pl.

Części

Motoryzacja

Sprzedam mieszkanie w kamienicy! Mam do sprzedania mieszkanie w kamienicy 106 m2 w Raciborzu ul. Kościuszki 3-cie piętro, nowe instalacje , 3 pokoje możliwość przerobienia na 5 pokoi, cena okazyjna 1800 zł za m2. Tel.: 696 444 763, email: loza1@poczta.fm.

Sprzedam Mieszkanie-47m2– 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon w centrum miasta – sprzedam. Mieszkanie do odnowienia lub małego remontu.Cena do negocjacji. Tel.: 880 805 544, email: zuzia1313@vp.pl.

Gastronomia Praca!!! Przyjmę POMOC KUCHENNĄ do pracy w restauracji Kameralna w Raciborzu. Tel.: 606-329-025.

trum Raciborza, 3 pokoje, kuchnia w zabudowie, łazienka, wc, spiżarka, balkon, piwnica-razem 135 m2, kominek , ogrzew. gazowe etażowe, cena do negocjacji. Tel.: 608 201 472.

Usługi Usługi transportowe Ciężarówka wywrotka do 1,5 t. Przewóz materiałów budowlanych, żwir, piasek, itp. Drobne przeprowadzki. Tel.: 602 692 349, 664 615 689

Nauka Korepetycje Japoński Zacznij uczyć się japońskiego w wakacje! Proponuję wakacyjne tanie zajecia z podstaw języka japońskiego i zagadnień kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Arigatou! email: edytorto@wp.pl.

Nieruchomości Mieszkanie sprzedam Sprzedam kawalerkę Sprzedam kawalerkę 30 metrów kw. parter ul.Chełmońskiego cena do negocjacji. Tel.: 507 144 007. Mieszkanie 116 M2 Sprzedam mieszkanie na parterze w cen-

Sprzedam mieszkanie Pow. 38m2, ul. Królewska, 1piętro w bloku 4piętrowym. Kuchnia na wymiar, kafelki, panele, wymienione okna, zaadaptowana część korytarza. Tel.: 692713731 / 609766112. Mieszkanie w kamienicy! Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie pełna własność w kamienicy, 106 m2. Tel.: 696 444 763, email: loza1@poczta.fm. Mieszkanie 3 pokoje I piętro Sprzedam umeblowane mieszkanie o pow. 52,40 m2 – 3 pokoje na I piętrze. Cena do negocjacji. Racibórz ul. Katowicka. Tel.: 693399753, 603274065. Tanio wynajmę kawalerkę Tanio wynajmę od lipca kawalerkę na ul. Lotniczej ( Ostróg), IIp, 30m2, duży pokój z balkonem, kuchnia z oknem, przedpokój, łazienka z WC, do dyspozycji piwnica, całkowity koszt miesięczny 750zł. Tel.: 666 505 189, email: betner@op.pl. Do wynajęcia 40m/2, 2 pok. Cena 700 zł Do wynajęcia mieszkanie 40m/2,CENA NAJMU 700 ZŁ. dwa pokoje, kuchnia, łazienka,balkon,piwnica. Mieszkanie po remoncie (nowe okna, odświeżone) Bardzo słoneczne. Budynek ocieplony. Blisko szkoła, sklep. Bardzo spokojna okolica. Nowe budownictwo.(Nowoczesna) Niskie media !!!! CHĘTNIE NA DŁUŻEJ !!!!!Mieszk. Tel.: 790 532 250 . Wynajmę Wynajmę mieszkanie o pow.64m-3 pok. kuchnia łazienka,wc osobno.Umeblowane z balkonem przy ul.Chodkiewicza -3piętro(blok 4 piętrowy). kontakt po 20. Tel.: 32/417 80 32 lub 507.

Mieszkanie wynajmę Do wynajęcia Do wynajęcia mieszkanie, pow. 38m 2, ul. Królewska, 1piętro w bloku 4piętrowym.

Częściowo umeblowane, loggia, zaadaptowana część korytarza. Tel.: 692713731/ 609766112. Wynajmę tanio Wynajmę tanio mieszkanie w centrum Raciborza. Duże, słoneczne, urządzone, z własnym centralnym ogrzewaniem. Tel.: 605 898 100. Mieszkanie studenckie Mieszkanie na okres wakacji-tv kablowa, internet bezprzewodowy,w pełni umeblowane. Tanio!! Pl.Konstytucji 3 Maja. Tel.: 324153133, 506748942. Pokoj dla studentki Pokoj dla studentki w mieszkaniu studenckim. Komfortowe, blisko do PWSZ (5 MIN). Niedrogo i mila atmosfera. Szczegóły telefonicznie. Tel.: 505 127 951. Szukamy 3 pokojowego-najem. Małżeństwo poszukuje 3-pokojowego mieszkania na terenie Raciborza lub okolic,z chęcią na dłuższy okres czasu. Prosimy o sms na numer -oddzwonimy. Lub e-mail. Tel.: 514 433 029, email: krystianstyrnol@op.pl. Mieszkanie wynajme 2 pokojowe mieszkanie na Chodkiewicza wynajme od 25 lipca.Dlugi okres najmu.650 odstepne +okolo 300 czynsz+ekstra rachunki TYLKO za prad.jeden warunek: bez zwierzat, email: joannalach2@o2.pl. Mieszkanie do wynajęcia Racibórz Waryńsk Posiadam do wynajęcia mieszkanie dwu pokojowe 47m2, czyste, zadbane. Kuchnia pod zabudową wraz z pralką, lodówką, kuchenką gazową. Częściowo umeblowane (łóżko,szafa,biurko,komplet wypoczynkowy). Tel.: 602 622 840, email: life.src@wp.pl. Wynajme mieszkanie Wynajme mieszkanie ( na dluzszy okres), dwupokojowe 38 mk, na pierwszym pietrze ul. Bosacka (Ostrog) , oplaty z czynszem i odstepnym 900 zł + 1200 zł kuacji. Tel.: 503 010 381. Wynajmę kawalerkę Wynajmę kawalerkę 25 m2 w ścisłym centrum Raciborza; ul. Drzymały. Mieszkanie po generalnym remoncie, kompletnie wyposażone, wszystko nowe, Odstępne 500 zł + czynsz i prąd (razem ok. 300 zł mies). Tel.: 506 381  375, email: beznerw@gmail.com. Wynajmę mieszkanie Do wynajęcia od 15-go lipca mieszkanie dwupokojowe przy ul. Skłodowskiej. Cena najmu 800 zł plus media. Tel.: 660 450 444. Wynajmę mieszkanie Wynajmę kawalerkę na parterze z balkonem, blisko centrum, od lipca. Proszę dzwonić po 16:00. Tel.: 513 295 229.

ZAMIENIĘ MIESZKANIE Zamienię mieszkanie komunalne 53 m2 w Świętochłowicach na podobne w Raciborzu

tel.: 513 984 400 Pokój wynajmę pokoje do wynajęcia wynajmę dwa umeblowane pokoje w centrum Raciborza mieszkanie w pełni wyposażone osobom niepalącym cena za pokój 350+media. Tel.: 502 901 562.

Lokal użytkowy wynajmę Szukam magazynu do wynajęcia. Szukam taniego magazynu pod wynajem. Powierzchnia to ok. 100-200 m2. BARDZO TANIO. Tel.: 669 823 640, email: marcin@iv.pl. Wynajmę lokal użytkowy Do wynajęcia lokal użytkowy [40m2] na biuro lub gabinet lekarski (przy Warszawskiej 14a – dawny gabinet dentystyczny). Centrum

miasta, sąsiedztwo nowopowstałego osiedla, media, Internet, ochrona. 1400 netto/mc.Tel.: 693 528 787.

WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY

Do wynajęcia lokal użytkowy [40m2] na biuro lub gabinet lekarski (przy Warszawskiej 14a – dawny gabinet dentystyczny). Centrum miasta, sąsiedz-

two nowopowstałego osiedla, media, Internet, ochrona. 1400 netto/mc. Tel.: 693 528 787 Wynajmę lokal handlowy Wynajmę lokal handlowy o powierzchni 65 m2 obok Cukierni Malcharczyk. Tanio. 604 520 589 Szukam magazynu Szukam taniego magazynu pod wynajem. Powierzchnia to ok. 100-200 m2. Tel.: 669 823 640, email: marcin@iv.pl.

Działkę sprzedam Działka budowlana w Rzuchowie Sprzedam działke w Rzuchowie o pow. 25 arów. Dzialka mieści sie przy głównej drodze idealnie nadaje sie pod zabudowe ja i pod działalność uslugowa. Polecam. Tel.: 605 602 964. Sprzedam ogródek działkowy Ocice pow.3a Sprzedam działkę rekreacyjną na Ocicach (Tulipan 7); powierzchnia ok. 3a; murowany domek z tarasem; szklarnia; ogrodzona; zadbana z dużą ilością drzew, krzewów. 2/3 działki w trawie. Cena 20 tyś zł. Tel.: 600 500 676, email: mbartela@tlen.pl.

Dom sprzedam Sprzedam dom Sprzedam dom w Raciborzu – Studziennej na działce 14 arowej, 2 garaże, ładny ogród. Budynek nie mieści się przy drodze głównej. Cena do negocjacji.. Tel.: 324151121, 506837807. Sprzedam działkę rekraacyjną Sprzedam działkę rekraacyjną o pow. 2,5a. Ogród Strzecha nr działki 42, obok basenu SMS. Działka zadbana, dużo nasadzeń. Media: woda. CENA: 6 tys.zł. Tel.: 515046332, 324199246.

Inne Firma poszukuje lokalu handlowego Firma poszukuje lokalu handlowego w centrum miasta lub lokal handlowy mieszczący się na ulicach: Opawska, Mickiewicza, Głubczycka, Mariańska, Rybnicka, Rudzka, Rynek, Nowa, Plac Konstytucji 3 Maja. Tel.: 32 307 08 08, email: lokalraciborz@gmail.com. Pilnie poszukuję domu do wynajęcia Poszukuję domu z ogrodem lub bez, do wynajęcia z możliwością kupna w późniejszym czasie, w Raciborzu lub w najbliższych okolicach miasta do 20 km. Może być przeznaczony do remontu. Proszę o kontakt. Tel.: 889-212-212, email: domraciborzlubokolice@gmail.com. Wynajem dwupokojowe Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia w Raciborzu od 15go lipca. Mieszkanie przestronne i umeblowane. Całkowity koszt najmu 800 zł plus niewielkie opłaty za media. Tel.: 660 450 444. Zamienię mieszkanie Zamienię mieszkanie komunalne 53 m2 w Świętochłowicach na podobne w Raciborzu. Tel.: 513 984 400. Baza ofert nieruchomości Szukasz mieszkania, domu, działki, lokalu?? Dzwoń Ogólnopolska Baza Ofert Nieruchomości-setki ofert w jednym miejscu-bezpośrednio.Chcesz sprzedać,wynająć nieruchomość zgłoś ją do NAS bez prowizji!!!!, email: mzmserwis@onet.eu.

Praca Szukam pracy Szukam pracy Mam 16 lat i szukam pracy na lipiec. Mo-

Aby dodać ogłoszenie drobne, należy się zalogować i skorzystać z FORMULARZA na stronie www.naszraciborz.pl (do 200 znaków). Ogłoszenie ukazywać się będzie na portalu www.naszraciborz.pl przez 14 dni od daty dodania oraz w co najmniej jednym wydaniu tygodnika Nasz Racibórz.


12 » Reklama » Reklama

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl


« Aktualności « 13

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE gę roznosić ulotki lub zbierać owoce. Jeżeli ktoś ma inne propozycję, proszę dzwonić. Tel.: 665 483 840. Opieka dla bliskiej osoby Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. Doświadczenie z dziećmi upośledzonymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Tel.: 698 584 376. Praca Szukam pracy posiadam wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, jestem osobą dyspozycyjną, znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Tel.: 502  075  699, email: hoszeszko@interia.pl. Opiekunka do dzieci Szukam pracy dorywczej jako opiekunka do dzieci. Posiadam doświadczenie, pracowałam juz jako opiekunka do dzieci. Pracowałam jako animator zabaw z dziecmi, wychowawca kolonijny. Działałam również w wolontariacie, zajmowałam się dziećmi niepełnosprawnymi. Jestem osobą odpowiedzialną, sumienna i godna, email: one_bad_soul@onet.eu. Zaopiekuję się dzieckiem Odpowiedzialna, miła osoba zaopiekuje się dzieckiem. Ukończona Medyczna Szkoła policealna o kierunku opiekunka dziecięca. Tel.: 723 501 217, email: kasienka_20085@interia.pl. Od zaraz Poszukuję pracy od zaraz.Kobieta,lat 21. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Prawo jazdy kat.B Tel.: 516629395, 516104235.

Poszukuje Pracy Mam 15 Lat i szukam pracy w okolicach Raszczyc , sprzątanie domów itp. Tel.: 603284713, email: henek222@o2.pl.

Za granicą Praca w Austrii i w Niemczech Legalna praca w Austrii i w Niemczech dla spawaczy, ślusarzy, monterów fasad. Wymagany paszport niemiecki. Firma Pientka 602 268 340, 32 419 17 17

Dam pracę Zatrudnię na cały etat Zatrudnię doświadczoną fryzjerkę.Wiadomość Beauty Hair Atelier Fryzjerskie ul.Głubczycka 25(obok salonu Fiata,Winiarskiego) lub kontakt. Tel.: 502 847  220, email: beautyhairewa@tlen.pl. Pizzeria Da Grasso Racibórz W związku z planowanym otwarciem pizzerii Da Grasso w Raciborzu poszukujemy osób z okolic Raciborza na stanowisko: – PIZZERMAN Nie wymagamy doświadczenia. Kontakt: 665 888 986 raciborz@dagrasso.pl Praca biurowa Lumenmax Polska Sp. z o.o. poszukuje młodej, ambitnej osoby (najchętniej kobieta) do obsługi sprzedaży wysyłkowej i pracy biurowej. Możliwość awansu. Wym: wykszt. średnie, obsługa PC, chęć rozwoju. Tel.: 604091087, email: info@lumenmax.eu. Zatrudnie krawcową! Zatrudnię krawcową lub osobę potrafiącą szyć, praca w salonie ślubnym w Raciborzu. Tel.: 728 359 811.

Przedstawiciel handlowy Dystrybutor regionalny znanej marki AGD Opieka nad pupilem Wyjeżdżasz na wakacje? Nie wiesz co zro- zatrudni osoby z własnym samochodem bić ze swoim pupilem? Oddaj go w dobre -zwrot kosztów gwarantowany do pracy ręce i ciesz się urlopem! Oferuję opiekę nad w dziale obsługi klienta w terenie. Zarobki zwierzakami za przystępne wynagrodzenie. od 3000+premie,bezpłatne szkolenia. Tel.: Kontakt telefoniczny lub gg:15791577, Tel.: 32 755 13 30, email: inkarac@wp.pl. 608 073 777, email: ivka@gg.pl. Jesteś konsultantką Avon/Oriflame? Dołącz do nowej firmy sprzedaży bezpośredPracy szukam Szukam pracy dorywczej jako sprzątaczka niej. BETTERWARE-pomysły do Twojego dobiur – centrum handlowych, pomoc do wy- mu. Praca na katalogach. Zarabiaj 30% marży kładania towaru, zbieranie owoców itp.w go- -zysk natychmiastowy. Prosty plan MLM. Ciedzinach dopołudniowych a najlepiej popo- kawa praca dodatkowa!. Tel.: 795 445 246, łudniu. Masz dla mnie oferte pisz, email: email: justyna_betterware@op.pl. alanaji@poczta.fm. Zostań konsultantką ORIFLAME !! Kupuj kosmetyki Oriflame bez 30% marży, Szukam pracy na lipiec Uczeń liceum 19 lat, szybko się ucze, nie sprawdź co jeszcze możesz zyskać! KONstraszna mi ciężka praca moze być jakakol- TAKT: gg:5387793. Tel.: gg:5387793, email: wiek, posadam prawojazdy kategori B Tel.: bonia265@wp.pl. 784 188 733, email: rosarosik@interia.pl. Poszukuję doświadczonego fachowca

Poszukuję doświadczonego fachowca budowlanego do pracy przy kafelkowaniu, zabudowy gips, prace ogólnobudowlane. Tel.: 501 528 465, email: remonty.budowlane@tlen.pl. Zostań konsultantką ORIFLAME !!! CAŁA P Kupuj kosmetyki Oriflame bez 30% marży, sprawdź co jeszcze możesz zyskać! Pamietaj o podaniu kodu promocyjnego przy rejestracji: twój kod to: 1312517 KONTAKT: gg:5387793, email: bonia265@wp.pl.

Inne Dodatkowe zajęcie Szukam chętnych osob do wspolpracy z ciekawym produktem. Tel.: 884 182 924, email: fil07@wp.pl.

Różne Sprzedam Suknia ślubna z salonu Madonna Sprzedam suknię z salonu Madonna model White One 450. Suknia jest z kolekcji 2009. Rozmiar 38 na wzrost 170cm + 5 cm obcas.Suknia ma lekki tren, który jest podpinany na jeden guzik. Kolor-czysta biel. Tel.: 663 110 027, email: kawalec_k@wp.pl. Tanio sprzedam blachę i kształtowniki Tanio sprzedam blachę ocynkowaną trapezową o wym. 0,9m * 7,30m (łącznie 730m2) oraz kątownik 40mm, 50mm– 2zł/kg, ceownik 50mm- 2zł/kg. Tel.: 602 887 325, email: vipes@poczta.fm. Second Hand Angielska Metka; –angielska odzież używana z najwyższej półki. Przekonaj się sama!!! Zapraszam, ul. Polna 4. Pn-pt 9-17, sob 9-13.. Sprzedam suknie ślubna Sprzedam suknie ślubna rozmiar 36\38, kolor ecru. Prosta, na cienkich ramiączkach, wiązana z tyłu na gorset, Satynowa, na wierzchu sukni delikatna koronka. Cena 699 zł do negocjacji. Tel.: 694 239 688, email: latosgosia@wp.pl.

la z numerem tel a oddzwonie, email: peugeto21@wp.pl. Sprzedam suknię ślubną Sprzedam suknię ślubną firmy Karina, model Mercedes. Rozmiar 38, kolor biały. Tel.: 692713731 / 609766112. Sprzedam Sprzedam biurko szkolne koloru miodowy brąz, stan bardzo dobry, dodatkowo nadstawka pod monitor, cena 100zł, Tel.: 601 527 656. Sprzedam Sprzedam biurko szkolne, może służyc też jako biurko pod komputer cena 100zł (do negocjacji.). Tel.: 601 527 656. Suknia Sprzedam dwuczęściową suknie z kołem w kolorze czarno-czerwonym. Rozmiar 38 z szalem. Cena 180zł do negocjacji. Chętnych do zobaczenia sukni zapraszam na GG 9656914. Tel.: 502 075 803, email: grandstev@interia.eu. Zaproszenia ślubne Zaproszenia slubne recznie robione, rozne wzory. Bardzo tanio. Zapraszam na moja strone internetowa. WARTO! Tel.: 518-897-425. Kolczyki!!! Oferuję ręcznie robione kolczyki wiszące, kolczyki koła lub całe zestawy (kolczyki+zawieszki), modne i okazyjne ceny. Galeria kolczyków na kolczykililianny.pl, email: fauri@op.pl. Pracownia Sukien Ślubnych Zapraszamy do Pracowni Sukien Ślubnych w Raciborzu ul.Głubczycka w ofercie duży wybór fasonów, szycie na życzenie, dodatki oraz buty ślubne. Tel.: 728 359 811. Sprzedam suknię ślubną Sprzedam białą suknię ślubną na cienkich ramiączkach, rozmiar 36/38, welon i bolerko (rękaw 3/4) w komplecie, cena 500 zł, możliwość negocjacji ceny. Tel.: 608 861 376, email: i.wisniowska@wp.pl.

Kolczyki!!! Oferuję kolczyki wiszące, kolczyki koła oraz całe komplety (kolczyki+zawieszki). Wszystko projektuję sama, kolczyki są modne, oryginalne i w okazyjnych cenach. Galeria kolczyków na kolczykililianny.pl, email: fauri@op.pl.

Sprzedam Okazja !!!! Piękna suknia ślubna rozmiar 36\38,kolor ecru. Z tyłu sznurowana na gorset,na górze sukienki delikatna koronka,prosta na ramiączkach .W cenie takze bolerko oraz welon. Tel.: 694 239 688, email: latosgosia@wp.pl.

Sprzedam tanio ON Sprzedam czysty ON, 3,5 zł za litr, małe ilości akurat do samochodu. Prosze o mai-

Podaruję Prezenty za chwile poświęconego czasu

Rozdają prezenty za chwile poświęconego czasu. Wszystko za darmo wystarczy się zarejestrować :) "takeagift.pl/polecam:280812" polecam :) warto, email: krzysiek841@wp.pl.

wicz, specjalista radiolog, Racibórz, Chodkiewicza 23, pn., wt., czw., pt. 12:15 – 14:15, www.usg-raciborz.pl, Tel.: 604 347 669

Szukam

Męczą Cię szumy i dzwonienie w uszach? Najskuteczniejszy zabieg laryngologiczny – ŚWIECOWANIE USZU – pomaga w 100% przypadków. Masz szumy i dzwonienie w uszach, męczą Cię migreny, bolące zatoki itd. – to zabieg dla Ciebie. Promocja! Tel.: 517-716-974, email: biuro@akademia-forever.pl.

Odkupię okna z demontażu oraz drzwi Odkupię okna z demontażu oraz drzwi wraz z ramami.

Inne Billboard Racibórz-Markowice Twoja reklama na bilboardzie. jaskowski. net/?billboard,3. Tel.: 509 819 101, email: irek@jaskowski.net.

RTV / AGD Sprzedam Sprzedam telewizor Grundig 21' Sprzedam Tanio telewizor marki GRUNDIG 21'. TV posiada normalne slady użytkowania codziennego, posiada złącze AV, Euro,Euro Chinch CENA: 250zł (do uzgodnienia) Zdjęcie podane w adresie WWW. Tel.: 721 954 152. Sprzedam tanio TELEWIZOR Telewizor THOMSON 25 cali (25 DX 210) sprzedam za 250zł. Tel.: 603285145. Sprzedam Tanio urządzenie czyszcząco- piorące Fog Factory ( funkcje Rainbow, Roboclean, Hyla itp) cały zestaw.Nowy 6000zl u mnie taniej. Konwektor elektryczny Ravanson na gwarancji – sprzedam również, email: anbas@wp.pl.

Zdrowie Uroda Tipsy żelowe Tanio Zapraszam na paznokcie żelowe. Przedłużam paznokcie na tipsie. Nakładam żel na naturalną płytkę paznokcia, Osoby zainteresowane proszę o kontakt gg 21997730 telefon odpowiadam na sms. Tel.: 512 185 808, email: princessss90@gmail.com. Profesjonalny masażysta Profesjonalne masaże w domu pacjenta. Dyplomowany masażysta wykonuje różnego rodzaju masaże. Hitem tego lata są masaże: relaksujący, odprężający, odchudzający, ujędrniający, wyszczuplający. Zapraszam. Tel.: 793 789 796.

Medycyna naturalna

Zwierzęta Sprzedam Sprzedam rybki akwariowe Sprzedam rybki akwariowe molinezje i mieczyki wielkość 3cm przy większych ilościach rabaty gratisy cena 1zł/szt. Tel.: 794 278 108. Sklep zoologiczny DISCUS Sklep zoologiczny Discus mieszczacy sie w Raciborzu ul ludwika 15 D H Jawor Posiada duzy wybor ryb i roslin akwariowych. Sklep posiada szeroka game pokarmow ,akcesori akwarystycznych,zapraszamy, Tel.: 509 819 324.

Usługi Opieka nad zwierzętami – petsitter Chętnie podejmę się opieki nad Twoim psem, kotem. W zakres ten wchodzi opieka w moim domu lub w domu właściciela, spacery. Posiadam duży ogród oraz doświadczenie. Kontakt.Tel.: lub pod gg 2907842. Tel.: 661 432 668, email: j.wladarz@op.pl. Opieka nad pupilami| Wyjeżdżasz na wakacje? Nie wiesz co zrobić ze swoim pupilem? Oddaj go w dobre ręce i ciesz się urlopem! Oferuję opiekę nad zwierzakami za przystępne wynagrodzenie. Kontakt telefoniczny lub gg:15791577. Tel.: 608 073 777, email: ivka@gg.pl.

Podaruję Oddam Oddam 4 małe kotki! 2 czarne kocury, 1 czarno-biały kocur, 1 czarno-biała kotka. Mają 7 tygodni. Potrafią samodzielnie jeść i korzystać z kuwety. Tel.: 513 974 223, email: kimon92@wp.pl.

Lekarze Diagnostyka USG USG-Kolor-Doppler, przepływy. Witold Ostro-

Aby dodać ogłoszenie drobne, należy się zalogować i skorzystać z FORMULARZA na stronie www.naszraciborz.pl (do 200 znaków). Ogłoszenie ukazywać się będzie na portalu www.naszraciborz.pl przez 14 dni od daty dodania oraz w co najmniej jednym wydaniu tygodnika Nasz Racibórz.

Racibórz » Największa sieć pizzerii Da Grasso już niebawem otworzy swój lokal w naszym mieście. Mieścić się będzie przy Mickiewicza 3, w miejscu byłego sklepu odzieżowego Gracja. Klienci znajdą w niej bogate menu, bo aż 75 rodzajów pizzy i niepowtarzalną atmosferę.

Racibórz » – Wspólna budowa nowego basenu to dobry pomysł, ale niech najpierw marszałek wyremontuje SMS – uważa prezydent Mirosław Lenk, komentując pomysł rezygnacji z miejskiej inwestycji w krytą pływalnię na Ostrogu. Dlaczego? Bo miastu potrzebny jest trzeci basen.

Basen to temat Da Grasso niebawem DO OBGADANIA

na Mickiewicza Pierwsza pizzeria Da Grasso powstała w Łodzi pod koniec lat 90. Jak zapewnia właściciel na swojej stronie internetowej, lokal szybko zyskał uznanie klientów. Oczywiście dzięki wielkiej i smacznej pizzy, jak i wyjątkowemu wystrojowi wnętrz, energetycznym zestawieniom kolorów i kształtów. Zieleń kontrastująca z ognistą

Doniesienia o możliwej wspólnej, marszałka i miasta, budowie nowej, 50-metrowej krytej pływalni przy SMS-ie pojawiły się w zeszłym tygoczerwienią to początek marki dniu. Miałoby się to odbyć Da Grasso, która w kolejnych kosztem zaniechania remonlatach zaistniała z sukcesem tu obecnej 25-metrówki. Mójuż jako sieć franczyzowa sku- wił o tym starosta Adam Hajpiająca pizzerie na terenie ca- duk. – Rozumiem starostę, że łego kraju. Teraz wkracza i na chce dobrze, ale to chyba jego nasz lokalny rynek. Jej menu pomysł, a nie marszałka. Ze zawiera 75 rodzajów pizzy, po- mną o tym nikt nie rozmawiał nadto sałatki czy chrupiące – stwierdza prezydent Miroskrzydełka. sław Lenk. (red.) Obecnie Racibórz ma dwie

kryte pływalnie. Czynna jest jedna – PWSZ, która pilnie nadaje się do remontu, podobnie jak SMS-u, którą z użytkowania wyeliminowała majowa powódź. Na półce leży projekt budowy basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest pełna dokumentacja, ale w budżecie nie ma pieniędzy na roboty. Po przejęciu SMS-u przez marszałka, na władzach województwa będzie spoczywało utrzymanie infrastruktury tej szkoły. Starostwo deklaru-

je, że przekaże rządowe pieniądze na usuwanie skutków powodzi na remont pływalni SMS-u. Tyle fakty. Co więc z pomysłem na wspólną inwestycję miasta i marszałka przy SMS-ie? – Nie ma tam miejsca na taki obiekt. Nie ma sensu wciskać go na siłę. Uważam, że problemem jest potrzeba budowy trzeciej pływalni. Stoję na stanowisku, że marszałek powinien zainwestować w obiekt przy Śląskiej, na cele treningowe. Byłyby nadal dwa kryte baseny.

Trzeci ma odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy teraz muszą jeździć do innych miast. Najlepszym miejscem jest OSiR. Poczekamy aż marszałek uporządkuje sprawy po przejęciu SMS-u i potem siądziemy do stołu. My na pewno pływalnię na Ostrogu zbudujemy. Jeśli w Katowicach będą widzieć swój udział w tym przedsięwzięciu, to na pewno się dogadamy – kończy Lenk. (waw)


14 » Reklama »

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

szkoły policealne, licea dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, kursy maturalne NOWOŚĆ! KURSY ZAWODOWE!

Rybnik, Plac Wolności 2/7

tel. (32) 433-25-22, 433-25-23, 422-40-13

NIEPOTRZEBNA MATURA! Reklama

CAŁE CZESNE DARMO!* stypendia dla bezrobotnych Z tym ogłoszeniem do 15.07.2010

BEZ WPISOWEGO

* Dotyczy pierwszego semestru na wybranych kierunkach. Szczegóły promocji w regulaminie Promocji 2010 do wglądu w sekretariatach AP Edukacja. Ogłoszenie samodzielnie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Reklama

Reklama


« Rozrywka « 15

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Krzyżówka zaproszenie na

Dziś do wygrania

Kupon nr 27/10

Hasło:

obiad dla 2 osób

Ufundowane przez: Kawiarnię-Restaurację MIMO Racibórz, ul. Eichendorffa 12 (hala Sezam), www.mimo.net.pl

Imię i Nazwisko:

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wraz z naklejonym kuponem (z lewej strony) prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres redakcji („Nasz Racibórz” 47-400 Racibórz, ul. Staszica 22). Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy dwie osoby, które otrzymają od nas zaproszenie na obiad dla dwóch osób ufundowane przez Kawiarnię-Restaurację MIMO. Czekamy do 21 lipca 2010 r. UWAGA! Tylko prawidłowo wypełnione i podpisane kupony biorą udział w losowaniu.

Adres:

data, podpis: .......................................................

Nagrodę za rozwiązanie hasła z krzyżówki z numeru 25/2010, zaproszenie na obiad dla 2 osób otrzymuje Pan Mariusz Musioł z Raciborza. Gratulujemy! Prosimy o odbiór nagrody w siedzibie redakcji (47-400 Racibórz, ul. Staszica 22) w godz. 9.00-15.00 do dnia 14 lipca 2010 r. W przypadku nieodebrania nagrody, zostanie ona rozlosowana ponownie.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie – myśl Tytusa Liwiusza

Reklama

NAWIGATOR KULTURALNY Magiczne drzewo - poranek filmowy 9 lipca, 11.00 Kino Przemko w Raciborzu, ul. Londzina 38 Bilety: 5 zł Reggae, dancehall, hip-hop i rap w BajaBongo 9 lipca, 20.00 Pub BajaBngo w Raciborzu, ul. Mariańska 114 Nasadzenie drzewka upamiętniającego 50-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej 10 lipca, 9.15

Skrzyżowanie ulic Podwale i Mickiewicza w Raciborzu Występ Perspektywy i uczestników warsztatów wokalnych prowadzonych w RCK przez Alicję Ploch-Burda 10 lipca, 18.00 Raciborski Rynek Dni Rudyszwałdu 10-11 lipca Rudyszwałd Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta

10-11 lipca Boisko przy ZS-P nr 3 w Raciborzu, ul. Sudecka 2 i plac przy kościele pw. św. Paschalisa w Raciborzu-Płoni Big Jump 11 lipca, od 13.00 Akwen nr 5, Racibórz-Ostróg Muzyka filmowa i musicalowa w wykonaniu Kwartetu Bramy Morawskiej i solistów 11 lipca, 18.00 Raciborski Rynek

DO WYNAJĘCIA

KOMFORTOWA KAWALERKA W ŚCISŁYM CENTRUM RACIBORZA. 40M2 - UMEBLOWANA I WYPOSAŻONA. SŁONECZNA KUCHNIA, POKÓJ, PRZEDPOKÓJ ORAZ ŁAZIENKA.

Koszt: odstępne 600 zł + czynsz + media.

tel. 601 27 66 49


16 » Reklama »

Piątek, 9 lipca 2010 » www.naszraciborz.pl

Reklama

ul. Rynek 10 47- 400 Racibórz tel. 32 415 38 72

ul. Rybnicka 97 (CH AUCHAN) 47- 400 Racibórz tel. 32 414 76 31

27-2010-[82]  
27-2010-[82]  
Advertisement