Page 1

Reklama

Reklama

Dowiedz się więcej www.naszraciborz.pl w Internecie –

Tygodnik bezpłatny

Wi

Raciielka b Krzy orska ż

25 czerwca 2010 Rok III, nr 25 (80) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

ówka

10 tys. egzemplarzy NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE

KREW

to najlepszy posag

Racibórz » - Coraz częściej kobiety nie chcą rodzić w raciborskim szpitalu, bo jest problem z pobraniem krwi pępowinowej z komórkami macierzystymi – twierdzi radny powiatowy i ginekolog Marceli Klimanek. Dyrekcja lecznicy zapewnia, że nie jest przeciwko pobieraniu, ale trzeba dokładnie ustalić procedury. » str. 6. Reklama


2 » Aktualności » Racibórz » Nie udało się PWSZ, a teraz broń zawiesza Towarzystwo Wspierania Wiedzy Rolniczej, by nie odbierać szans raciborskiej uczelni. O co chodzi? O kształcenie wyższe rolników w naszym powiecie. Zapotrzebowanie jest. Kierunku jak na razie brak, ale nadal trwają zabiegi.

Kurier tygodniowy Nagrody dla wychowanek MDK

Dwie jego wychowanki Młodzieżowego Domu Kulturysolistki zespołu wokalnego MIRAŻ zdobyły nagrody i wyróżnienia na XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej ŚPIEWANKO w Hałcnowie – BielskoBiała, który odbył się w dniach 17 i 18 czerwca. I tak Anna Herbut w kategorii powyżej 17 lat zdobyła III miejsce, natomiast Adrianna Górka w kategorii 1416 lat zdobyła wyróżnienie, przy czym w tej kategorii nie przyznano nagród. Jurorami Konkursu Festiwalowego byli: Elżbieta Zapendowska, Danuta Błażejczyk, Ludmiła Małecka, Artur Grudziński. Do udziału w w/w Festiwalu Anię i Adę przygotowała Elżbieta Biskupdyrektor MDK-u, a także prowadząca zespół wokalny MIRAŻ.

Litwini przejmą Mieszko

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez litewską Eva Grupe kontrolnego pakietu akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko, należący obecnie do włoskiego UniCredit. Litwini działają już w branży spożywczej i handlowej. Eva Grupe to spółka holdingowa zajmująca się długoterminowymi inwestycjami w papiery wartościowe oraz nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Stoi na czele grupy kapitałowej, której spółki prowadzą działalność m.in. w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych oraz handlu artykułami spożywczymi. Przejmowana spółkaZPC Mieszko jest producentem wyrobów cukierniczych, takich jak batony, wafle czy karmelki. Koncentracja będzie polegać na nabyciu przez Eva Grupe 65,9 proc. akcji Mieszko. Fundusz Eva Grupe do tej pory nie inwestował w Polsce. Został założony w 2006 r. przez akcjonariuszy VP Group — potentata na rynku handlowym w krajach bałtyckich. Należy do niego m.in. Maxima Grupe, największa sieć marketów w krajach bałtyckich z przychodami 2,2 mld euro, Akropolis Grupe, deweloper centrów handlowych, i Euroapotheca, sieć aptek znanych również w Polsce (Euro Apteka). (w, pb.pl)

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Zabiegi o rolnictwo.

Racibórz » Raciborski PKS zredukuje liczbę etatów ze 139 do 110. – Rok temu zanotowaliśmy spadek przychodów w granicach pół mln zł. W odniesieniu do 2008 r. sprzedaż biletów miesięcznych zmniejszyła się o 12 proc. – wyliczał w trakcie poniedziałkowej Komisja Budżetu i Finansów prezes Kazimierz Kitliński.

Do trzech razy sztuka? W PKS-ie BĘDĄ

Lucjan Czardybon, prezes Towarzystwa Wspierania Wiedzy Rolniczej, prywatnie mieszkaniec Pyrzowic, ale zakochany w raciborskiej ziemi, od 3 lat stara się o utworzenie na PWSZ kierunku rolnictwa. – Zależy nam na tym, żeby tu, na ziemi raciborskiej, kształcić oficerów rolnictwa. Kiedyś była cukrownia, cukierki czy roszarnia. Upadły, bo nie było oficerów. Nie chcemy, aby była tu pustynia, z której ludzie wyjeżdżają do pracy do Holandii – przekonywał na ostatniej komisji oświaty Rady Powiatu. Towarzystwo zauważyło, że uczelnia bardzo powoli zabiera się za utworzenie nowego kierunku i dlatego postanowiło rozpocząć działania w kierunku utworzenia placówki zamiejscowej Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu. Były już wstępne rozmowy z wrocławską uczelnią i ankiety, z których wynikało, że zapotrzenowanie jest spore. – Otrzymaliśmy pismo od rektora PWSZ prof. Michała Szepelawego, w którym poprosił nas, abyśmy im nie przeszkadzali. To dlatego zawieszamy działania – mówił wczoraj Czardybon. Obecny na wczorajszej komisji oświaty prorektor raciborskiej uczelni, dr Jerzy Pośpiech, tłumaczył, że już dwukrotnie PWSZ składała wniosek do Państwowej Komisji Akredytacji o otwarcie kierunku rolnictwo i za każdym razem otrzymywała negatywną odpowiedź. – Przewodniczący tej komisji zapowiedział, że do czasu, kiedy on będzie jej prze-

wodniczył, Racibórz nie otrzyma pozwolenia. Mamy siedzibę dla przyszłego Instytutu Rolnictwa. Dostaliśmy darowiznę od prezydenta, byłe Słoneczko, ale nie mamy pozwolenia, więc nic nie możemy zrobić – zaznaczał Pośpiech. Rektor Pośpiech zapowiedział również, że 13 października trzeci raz wystąpią z wnioskiem do PKA. Nie ukrywał również, że powstanie oddziału zamiejscowego Instytutu Rolnictwa byłby konkurencją dla uczelni. – Jeśli znów usłyszymy odmowę, wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, by TWWR ubiegało się o powstanie oddziału zamiejscowego. Teraz ich obecność jest dla nas konkurencją – podsumował Jerzy Pośpiech. (k)

Racibórz » – Czy to prawda, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma zostać przekształcona na wzór amerykańskiego collegu? – zapytała na ostatniej komisji oświaty prorektora raciborskiej uczelni Jerzego Pośpiecha, radna Alina KobyłkaLitewka. Usłyszała, że był taki pomysł, ale został mocno skrytykowany.

PWSZ jak

amerykański College Na komisji oświaty radna Alina Kobyłka-Litewka mocno krytykowała działalność raciborskiej uczelni wyższej. Oferty, jakie przygotowano dla studentów, nazwała „mocno oszukańczymi”. – Zapewniacie studentów, że kończąc pedagogikę socjalną będą mogli wykonywać zawód pracownika socjalnego. Kiedy już zdobywają dyplom, okazuje się, że nie mają uprawnień do tego zawodu – zapewniała radna. – Podobnie jest na kierunku kształcenia wczesnoszkolnego z językiem angielskim czy niemieckim. Studenci nie mogą pracować w szkołach podstawowych, choć na początku zapewniano ich, że będą mieli ta-

kie uprawnienia – grzmiała. Zapytała także, czy to prawda, że PWSZ ma przekształcić się w amerykański college? – Był projekt, zapowiadający likwidację wyższych szkół zawodowych i powołanie nowych przez marszałków województw. Został on mocno skrytykowany – powiedział prorektor Jerzy Pośpiech. – Być może marszałek województwa powoła szkoły samorządowe i państwowe. Obecne PWSZ mają zbyt wysoki profil kształcenia. To mają być szkoły stricte zawodowe, kształcące inżynierów, dopasowane do potrzeb rynku – tłumaczył Pośpiech. – A jak do tego będzie się miał kierunek rolnictwa,

o którego powstanie się ubiegacie? – zapytał radny Adrian Plura. – Bardzo będzie pasował – odparł krótko Pośpiech. Dodał również, że tak naprawdę przyszłość raciborskiego PWSZ leży w rękach pracujących tam ludzi oraz studentów, którzy chcą się w niej kształcić. – Zeszłoroczny nabór potwierdził, że nasze oferty są atrakcyjne. Mimo zbliżającego się niżu demograficznego przyjęliśmy tyle samo studentów co dwa lata wcześniej. Rzadko która uczelnia miała tak duży nabór jak nasza – nie krył zadowolenia rektor. (k) Reklama

Reklama

Wydawca:

DO WYNAJĘCIA

Fabryka Informacji s.c. ul. Staszica 22, IV p., 47-400 Racibórz

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Dyrektor techniczny: Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład: Bożena Płonka, Marcelina Smalcerz

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. tel. +48 605 685 485, tel.+48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Grzegorz Jackowski – Dyrektor Działu Reklam tel. 0 519 189 036, g.jackowski@naszraciborz.pl Grzegorz Zimałka – Kierownik Działu Reklam tel. 0 509 505 765, gz@naszraciborz.pl Agnieszka Kolarczyk – Specjalista ds. marketingu tel. 0 519 189 047, a.kolarczyk@naszraciborz.pl

Druk:

Agora Poligrafia S.A., Tychy nakład: 10 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

KOMFORTOWA KAWALERKA CERTYFIKAT NR 1634/1B

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe

W ŚCISŁYM CENTRUM RACIBORZA. 40M2 - UMEBLOWANA I WYPOSAŻONA. SŁONECZNA KUCHNIA,POKÓJ, PRZEDPOKÓJ ORAZ ŁAZIENKA.

NIEMIECKI PASZPORT

Koszt: odstępne 600 zł + czynsz + media.

KONTAKT: 0602 268 340 (32) 419 17 17

tel. 601 27 66 49

WYMAGANY

ZWOLNIENIA Kazimierz Kitliński

W wyniku umowy podpisanej 5 maja 2010 r. powiat stał się właścicielem 100 proc. udziałów raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu. – Nie chcemy być posądzani o to, że majstrujemy przy PKS-ie. To nie my zadecydowaliśmy o zwolnieniach – rozpoczął starosta Adam Hajduk. Na spotkaniu obecny był prezes raciborskiego PKS-u, Kazimierz Kitliński, który na prośbę starosty wyjaśnił powody redukcji etatów. Wiadomo, że oprócz 7 kierowców stanowiska stracą również pracownicy administracji i ochrony. Prezes Kiltiński podkreślał, że proces restrukturyzacji rozpoczął się już 7 marca, a więc zanim powiat przejął udziały PKS-u. – To, że starostwo przejęło nasze udziały, to najlepsza decyzja nie tylko dla nas, ale i dla powiatu – przekonywał prezes. W opinii prezesa Kazimierza Kitlińskiego, raciborski PKS jest jednym z najlepszych w kraju. Firma nie ma długów, świadczy wysokiej jakości usługi i dobrze radzi sobie na

rynku. To jedyny PKS na Śląsku, który odnotował dodatni wynik finansowy. Rok temu nastąpił jednak spadek przychodów w granicach pół mln zł. – Nowe autobusy, w które zainwestowaliśmy, spalają mniej paliwa. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze pokryły straty – wyjaśniał prezes. – Jaki procent waszych pasażerów to uczniowie? – pytał radny Krzysztof Ciszek. W odpowiedzi usłyszał, że uczniowieużytkownicy szkolnych biletów miesięcznychstanowią 60% użytkowników PKS-u. – 1 marca, po feriach zimowych, duża liczba młodzieży po prostu nie kupiła biletów. Zanotowaliśmy stratę w wysokości 100 tys. zł. Ale proszę przejść się chociażby koło Mechanika. Cały parking zastawiony. Wielu uczniów dojeżdża samochodami czy motorynkami – stwierdził prezes Kitliński. – Co zamierzacie zrobić, jeśli sprzedaż biletów nadal będzie się zmniejszać – zainteresował się radny Władysław Gumieniak. – Liczymy na porozumienie z gminami w sprawie partycypacji kosztów – wyjaśnił prezes. – A co, jeśli nie zechcą dopłacać? – dopytywał przewodniczący komisji, Grzegorz Utracki. W tej sytuacji wyjściem ma być likwidacja nierentownych kursów. – To może spotkać się z negatywnym odbiorem społeczny. Ludzie pomyślą: powiat przejął PKS i autobusy przestały jeździć – skwitował radny Gumianiak. Władze PKS-u mają jednak nadzieje, że od 1 września liczba sprzedanych biletów wzrośnie.

kondolencje płatne

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM POGRZEBU

Ś.P. TEOFILA MOKROSZA w tym delegacjom Zakładów Pracy, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, Urzędu Miasta Raciborza, Władzom Miasta Raciborza

pragniemy z serca podziękować w imieniu Zmarłego. W szczególny sposób dziękujemy Znajomym i Przyjaciołom którzy wspierali go w chorobie oraz Ludziom Dobrej Woli, wspierającym go w modlitwie. Bóg zapłać

Rodzina

MaS


« Aktualności « 3

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Radek Majdan

rozdawał autografy

DANIEL LUBI RACIBÓRZ

Daniel Olbrychski nie szczędził organizatorom pochwał

Chętnych do zdjęć ze znanym bramkarzem nie brakowało

W sobotę, przez pięć godzin, z okazji 3. urodzin hipermarketu Auchan, każdy kibic piłki nożnej mógł się spotkać z Radosławem Majdanem. Znany polski bramkarz rozdawał autografy i pozował do zdjęć, które wykonywał i rozdawał

za darmo fotograf z Auchan. Można też było wygrać piłki oraz zobaczyć wystawę związaną z Mistrzostwami Świata. Imprezę zorganizowano w ramach 11-dniowych mistrzowskich promocji. W hipermarkecie ustawiono naj-

Reklama

www.szafywnekowe-raciborz.pl Gwarantujemy szybką realizację zabudowy od projektu po montaż tylko 47-400 Racibórz ul. Zamkowa 2 kom. 0 500 177 539 e-mail: mebletril@interia.pl

Reklama

Reklama

– Byłem tu w latach 70. i recytowałem wiersze. Dziś pierwszy raz podziwiałem to miasto z koniapowiedział znany aktor Daniel Olbchryski podczas inwiększą w mieście piłkę, a ty- scenizacji obrony Raciborza dzień wcześniej rozdano przed najazdem Mongołów, wśród klientów smaczne ka- która odbyła się 13 czerwca. wałki wielkiego urodzinowe- Przez miasto przeszedł bargo tortu, który, przypomnijmy, wny korowód. Aktorowi spoważył 333 kg i miał 15 metrów dobały się także raciborzandługości. ki. Inscenizację przygotowała stadnina Lewada. Olbchryski Reklama

przejechał na koniu przez miasto, przed Mongołami i polską konnicą, rycerzami, korowodem uczniów raciborskich szkół i zespołów tegorocznego Festiwalu Śląsk Kraina Wielu Kultury. Co rusz pozdrawiał raciborzan. Inscenizacja odbyła się na stadionie. Przyjechał na nią prezydent Rybnika Adam Fudali. 13 czerwca bowiem skończyły się Dni Raciborza, a zaczęły Dni Rybnika.

Cykl imprez w obu miastach, w ramach wspólnego projektu, współfinansowała Unia Europejska. Fudali pochwalił się, że sam pochodzi z Raciborza. Potem pochwalił imprezę. Pochwały zebrał też prezydent Mirosław Lenk.Cieszcie się, że macie takiego prezydentausłyszeli widzowie. (w) Reklama


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy Zlot pojazdów zabytkowych

Sołectwo Zabełków oraz Urząd Gminy Krzyżanowice zapraszają 3 i 4 lipca na kolejne spotkanie miłośników historii motoryzacji z Polski i z zagranicy. W zlocie mogą rejestrować się posiadacze pojazdów starszych niż 25 lat natomiast pozostali goście mogą te cuda podziwiać.

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Tak prezydent Mirosław Lenk nazwał doniesienia, według których wały od strony Markowic mają słabsze punkty umożliwiające ich przerwanie przez rzekę. Faktem jest natomiast, że wysokość obwałowań odbiega od wyobrażeń. Udowodniły to pomiary geodetów. Racibórz nie jest w pełni bezpieczny.

TO JEDNA Z BZDUR

Racibórz tradycyjnie

platformerski

Operetka Hrabina MaricaEmmericha Kálmána

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na operetkę w 3 aktach Hrabina Marica Emmericha Kálmána, 26 czerwca 2010 r. g. 18.00, sala widowiskowa RCK (Raciborski Dom Kultury) przy ul. Chopina 21.

Komunikat Sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu informuje, że Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą wykonywały nieodpłatne badania wody ze studni przydomowych, które zostały zalane lub podtopione podczas powodzi i stanowią jedyne źródło zaopatrzenia w wodę. Użytkownicy tych studni powinni przed zgłoszeniem ich do zbadania przedstawić oświadczenie, że studnia jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz dokument świadczący o przeprowadzeniu dezynfekcji studni lub, w przypadku jego braku, złożyć oświadczenie o wykonaniu zabiegów dezynfekcyjnych. Zgłoszenia należy kierować na piśmie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu.

Cukrownia sprzedana

Taką informację przekazał w środę na sesji prezydent Mirosław Lenk. Dowiedział się o tym od byłego dyrektora zlikwidowanego zakładu. Nie wiadomo, co nabywca - firma Dox Jaworzno chce tu zrobić. Wstępnie deklaruje, że na części terenu chce prowadzić swoją działalność. Część zagospodarować i sprzedać. Spotkanie prezydenta z szefem firmy Dox zapowiedziane jest na wtorek.

(fot. UM)

Kurs pedagogiczny dla rzemieślników

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu zapraszają zainteresowanych rzemieślników na 80-godzinny kurs pedagogiczny dla pracodawców. Kurs pedagogiczny dla rzemieślników-przedsiębiorców jest wymagany przy szkoleniu uczniów (kwalifikacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 01.07.2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, określające kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu). Kurs zostanie przeprowadzony w siedzibie CKU (ul. Zamkowa 1) w okresie wakacyjnym (może rozpocząć się już w lipcu, w zależności od zebrania się minimalnej wymaganej liczby uczestników, a zakończy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011).

Ekipa geodetów i władze miasta

Od majowego wezbrania minął ponad miesiąc. Powódź zeszła z pierwszych stron gazet, a zalane gminy borykają się z usuwaniem skutków powodzi.Nam zostały dane z pomiarów geodezyjnych, które zmuszają do działaniamówi wiceprezydent Wojciech Krzyżek. Przypomnijmy. Krytycznego 17 i 18 maja poziom Odry zbliżał się do 9 metrów. Ze sztabów kryzysowych dochodziły różne głosy, ale generalnie poziom do 9,5 metra uważano za bezpieczny dla miasta. W magistracie ekipa miejskich i działających prywatnie geodetów (jeden z nich użyczył profesjonalnego sprzętu) siedziała nad mapami, a potem w terenie badała rzędne wałów. Wyszło, że w dwóch miejscach

Odra może się przedrzeć do miasta. Pierwsze to Park Zamkowy przy starych stajniach, drugie to most na Uldze, tzw. markowicki. – System wałów jest niespójny. Mówiąc wprostmają różną wysokośćstreszcza wiceprezydent Krzyżek. Ratusz dysponuje danymi z pomiarów, które potwierdzają, że modernizacja obwałowań wykonana po 1997 r. odbyła się miejscami niedbale.Musimy teraz te dane przenieść na mapy, pokazać odpowiednim instytucjom i zabiegać o poprawki. W pierwszej kolejności trzeba myśleć o stałym zabezpieczeniu przy moście markowickim, takim jak w Turzu, gdzie na wypadek wezbrań montowana jest konstrukcja uniemożliwiająca przelanie się wodydodaje wi-

Powiat » Wybory prezydenckie nie przyniosły w Raciborzu niespodzianki. Jak w każdych poprzednich górą była PO. Bronisław Komorowski zdobył w stolicy powiatu 53,54 proc. głosów. Prezes Jarosław Kaczyński 26,02 proc. Tradycyjnie też poparcie dla PO kończy się na Brzeziu. W Kornowacu górą PiS.

ceprezydent. W maju istniało ryzyko, że przy wyższej wodzie most spiętrz falę, która wleje się na Ostróg. Nie jest natomiast prawdą, że wały od strony Markowic mają słabe punkty, które z łatwością pokona rzeka i przeleje się w stronę Łężczoka. To byłby prokurator. Zapewniam, że to nie tylko plotka, ale i bzduramówił na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Mirosław Lenk. Pytany jednak, gdzie przeleje się woda przy poziomie ponad 9,5 metra, przyznał, iż teoretycznie w stronę Markowic. Po 1997 r. wały wzdłuż Ulgi przebudowano. Te od strony Markowic są teraz o kilkadziesiąt centymetrów niższe. (waw)

Racibórz » Ratusz zapowiada obniżenie opłaty targowej z 4.50 zł do 2,50 zł za metr kw. To dobra wiadomość dla handlujących przy kościele św. Jakuba. Zła jest taka, że płacić za handel będą teraz wszyscy. Nawet ci, którzy sprzedają truskawki na chodnikach – zapowiedział wiceprezydent Wojciech Krzyżek.

Babcia z truskawkami

Geografia wyborcza w powiecie raciborskim od lat jest niezmienna. Rządzi niepodzielnie PO, z wyjątkiem gminy Kornowacbastionu PiS. Komorowski w powiecie raciborskim został prezydentem już w I turze. Zdobył 53,25 proc. głosów. Najlepiej wypadł w gminie Krzanowice, która tradycyjnie też miała najniższą frekwencją. Tu kandydat PO miał 58,02 proc. poparcia. Zastanawiać może słabe poparcie dla lidera SLD. Lewica w Raciborskiem notowała dawniej znacznie lepsze wyniki. Frekwencja w gminach odzwierciedla stan mieszkańców. Za wyjątkiem Kornowaca i Raciborza, gdzie przekroczyła 50 proc., była z reguły niska, bo wielu mieszkańców stale pracuje na Zachodzie.

Wyniki (w proc.) Powiat

1. JUREK Marek 2.39 2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 26.85 3. KOMOROWSKI Bronisław Maria 53.25 4. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 2.23 5. LEPPER Andrzej Zbigniew 1.24 6. MORAWIECKI Kornel Andrzej 0.14

7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 11.25 8. OLECHOWSKI Andrzej Marian 1.49 9. PAWLAK Waldemar 0.92 10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0.22

Racibórz

1. JUREK Marek 2.24 2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 26.02 3. KOMOROWSKI Bronisław Maria 53.54 4. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 2.43 5. LEPPER Andrzej Zbigniew 0.98 6. MORAWIECKI Kornel Andrzej 0.16 7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 12.26 8. OLECHOWSKI Andrzej Marian 1.56 9. PAWLAK Waldemar 0.61 10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0.22

Frekwencja

• • • • • • • • •

Kornowac, gm.52.16 Krzanowice, gm. 35.06 Krzyżanowice, gm.38.81 Kuźnia Raciborska, gm.39.66 Nędza, gm.41.54 Pietrowice Wielkie, gm. 37.03 Racibórz, m. 50.44 Rudnik, gm. 37.15 raciborski 45.21

Racibórz » Wspólnym wieczorkiem towarzyskim na terenie campingu Obora otwarto w sobotę oficjalnie polsko-czeski plener malarski Bez granic II. Udział bierze w nim czternastu artystów z Polski i Czech, m.in. Wiesław Grąziowski, Marian Chmielecki, Marian S. Zawisła oraz Michał Justycki.

plener TEŻ ZAPŁACI! Ruszył Bez granic Justyna Korzeniak

– Kiedyś to się zarabiało. Od dwóch lat 1/4 tego mamy. Ludzi niewiele. Przychodzą głównie emeryci i renciści – mówi Franciszek Szyszkowski sprzedający warzywa na targowisku. – Opłaty duże. Za miejsce codziennie płacę 10 zł. Do tego 60 zł miesięcznie za rezerwację. Co roku podwyżki o 5 zł. Zysku tyle, że ledwo na małe piwo starcza – porównuje Mieczysław Mucha, kupiec od 20 lat. Zdaniem handlarzy, powodem słabego zainteresowania ich towarem są powstałe nieopodal targowiska hipermarkety oraz brak parkingu przy placu. – Może ludzie chętniej i częściej by do nas zaglądali, gdyby mieli gdzie samochód zaparkować. Tak raz na godzinę jakaś emerytka przejdzie – zauważa pan Mieczysław. – Wysokie blaty na stołach również odstrasza-

ją klientów. Kiedyś mogliśmy rozkładać skrzynki z warzywami na ziemi, teraz grożą za to karą – informuje Herbert Janecki. – Nawet raz zapłaciłem 50 zł mandatu, bo ustawiłem skrzynki na chodniku – opowiada Mieczysław Mucha. Aby ożywić raciborskie targowiska, pod głosowanie radnych trafił projekt uchwały obniżający opłaty za miejsce do handlowania. Dotąd za 1 m kw. na placu Targowym i przy hali Sezam kupcy płacili 4,50 zł, a w dni targowe 5 zł. Teraz mają zapłacić 2,50 zł. Opłata w czwartek i sobotę pozostaje bez zmian. W pozostałych miejscach kupcy zapłacą 20 zł. – Musimy zmniejszyć opłaty, bo handlujący unikają płacenia. Często, jak nie mają utargów, zwijają interes przed przybyciem inkasenta, w tym wypadku strażnika miejskiego – argumentował wczoraj radny Krzysztof Myśliwy. – Poza tym Racibórz ma najwyższe

stawki. Kupcy z Jastrzębia czy Rybnika płacą zdecydowane mniej. A powinny być wyrównane szanse na targowiskach – dodał radny Myśliwy. Przewodniczący komisji Henryk Mainusz apelował, aby strażnicy miejscy zbierający opłaty od kupców, kasowali również tych handlujących na chodnikach. – Dlaczego facet sprzedający biustonosze przy kebabie na pl. Konstytucji nie „buli” za stragan, albo ten sprzedający jabłka przy budce z totolotkiem? – pytał Henryk Mainusz. – Przecież oni „bulą, jak za zboże”. Nie jest to targowisko, dlatego ich stawka wynosi 20 zł – zapewnił wiceprezydent Wojciech Krzyżek. – A babcia sprzedająca truskawki na schodach, też zapłaci 20 zł? – dopytywał radny. – Oczywiście, nikt teraz już nie wywinie się od opłat. Straż miejska będzie kasować wszystkich, bez wyjątku – zapewnił Krzyżek.

ki.To historia. Proszę zobaczyć, na zdjęciach są ci sami ludzie, co dziś, ale ćwierć wieku młodsimówił Stachow. W Raciborzu odbyło się dotąd osiem plenerów. Ten jest dziewiąty, drugi polsko-czeski, który współfinansuje Unia Europejska. Projekt polituje Teresa Piasecka. – Goście różnie postrzegają Racibórz, tak samo jak raciborzanie. Jedni bardzo pozytywnie, inni krytycznie, ale nasi zagraniczni goście z ostatnich Dni Raciborza nie kryli zachwytu. Pokażcie jak widziBolesław Stachow cie Racibórz własnym sercemmówiła do artystów wiceprezy25 lat temu camping Obora dent Ludmiła Nowacka. Plener potrwa do 2 lipca. gościł też uczestników pierwszego raciborskiego pleneru Na 1 lipca organizatorzy zamalarskiego. Zdjęcia uczestni- praszają na wystawę roboczą, ków wykonywał wtedy fotogra- a 20 sierpnia na poplenerową fik Bolesław Stachow. Wczoraj, do Muzeum. na uroczyste otwarcie, przy(w) niósł duże, czarno-białe odbit-


« Aktualności « 5

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Tworków » Podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Lira 2010, połączonego z otwartym Międzynarodowym Pucharem Polski Mażoretek o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespół Taneczny Uśmiech z Tworkowa zdobył Grand Prix.

Racibórz » – Pszczyna nadal kojarzona będzie w Polsce z elektrofiltrami – zapewnił prezes RAFAKO S.A., otwierając 17 czerwca 2010 r. nową siedzibę Zakładu Elektrofiltrów RAFAKO w Pszczynie. Zakład ten kontynuuje tradycję projektowania i budowy elektrofiltrów dawnej fabryki Elwo, która jest obecnie w stanie upadłości.

nadal Puchar ministra Pszczyna z elektrofiltrami

dla Uśmiechu z Tworkowa

– Jeszcze nie tak dawno istniało zagrożenie, że elektrofiltry znikną z Pszczyny, że miasto to przestanie się w Polsce kojarzyć z tym produktem. Ale tak nie będzie. W Pszczynie nadal będą elektrofiltry i to najnowocześniejsze. Myślę, że w najbliższym czasie RAFAKO będzie znane nie tylko z budziała przy Gminnym Zespole dowy kotłów, instalacji ochrony Oświaty, Kultury, Sportu i Tu- środowiska, ale również własrystyki w Krzyżanowicach z/s nych instalacji odpylających, w Tworkowie. głównie elektrofiltrów – mówił Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFA(w) KO S.A., podczas uroczystości

otwarcia nowej siedziby Zakładu Elektrofiltrów w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 3. Zakład Elektrofiltrów RAFAKO S.A. w Pszczynie powstał półtora roku temu. Kontynuuje działalność działającej w tym mieście od 80 lat fabryki elektrofiltrów Elwo S.A. Z końcem roku 2008 ogłoszono jej upadłość, bo utraciła płynność finansową w wyniku niekorzystnie zawartych opcji walutowych, a jej zadania postanowiło kontynuować RAFAKO S.A. – Bez wielkiej satysfakcji przyjęliśmy wiadomość o likwidacji Elwo. Obawialiśmy

Reklama

Reklama

Adam Misa

Złota Lira odbyła się w miniony weekend w Rybniku. W konkursie mażoretek wzięły udział 22 zespołyosiem w kategorii młodszej i 14 w kategorii starszej. Mażoretki z Tworkowa zdobyły nie tylko

Grand Prix, ale również Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Choreografem zespołu jest Ilona Świerczek. Zawody miały rangę Międzynarodowego Pucharu Polski Mażoretek. Uśmiech

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

się przede wszystkim o miejsca pracy dla naszych mieszkańców, ale i utratę tradycji związanej z elektrofiltrami, kojarzonej bezpośrednio z naszym miastem. Myślę, że otwarcie nowej siedziby Zakładu Elektrofiltrów RAFAKO to nowy etap w rozwoju tej firmy, ale i Pszczyny – stwierdza Krystian Szostak, burmistrz Pszczyny. Dotychczas Zakład Elektrofiltrów RAFAKO S.A. dzierżawił pomieszczenia przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie. Najemca wypowiedział jednak umowę najmu. Nową siedzibę znaleziono także w Pszczynie. Pomieszczenia przy ul. Górnośląskiej 3 w zasadzie nie wymagały większej adaptacji, a jedynie niewielkich przeróbek, które wykonał na swój koszt najemca. Zakład Elektrofiltrów RAFAKO zatrudnia 70 pracowników, głównie inżynierów specjalizujących się w projektowaniu, realizacji kontraktów i nadzorze montażowym. Główne kontrakty, jakie były do pozyskania na rynkach krajowym i zagranicznym, udało nam się pozyskać. Wśród nich największe budowane w tej chwili w Europie elektrofiltry w Niemczech i w Holandii. Natomiast w Polsce realizujemy bardzo duże skomplikowane projekty dla elektrowni w Bełchatowie i Kozienicach – mówi Paweł Pańkowski, dyrektor zakładu.


6 » Aktualności »

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Reprezentujący katowicki AWF wychowankowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu znakomicie radzą sobie na triathlonowych arenach. Ostatnio na krajowym championacie w Szczecinku, będącym eliminacjami do Mistrzostw Europy.

RACIBORZANIE

WITAMY W RACIBORZU

mistrzami triathlonu

16 czerwca swoje urodziny obchodzić będzie Emanuel Wrobel. Z jego narodzin cieszą się Anna i Mateusz z Zabrza. Chłopiec w chwili narodzin miał 58 cm wzrostu i ważył 3750 g.

Mały Kubuś jest pierwszym synem Zofii i Janusza. Urodził się 15 czerwca. Miał 56 cm wzrostu i ważył 3400 g. Niebawem rodzice zabiorą go do domu w Wojnowicach.

13 czerwca na świecie zjawiła się pierwsza córka Gabrieli i Andrzeja Ważyła wówczas 2600 g i miała 50 cm długości. Niebawem mała raciborzanka wróci z rodzicami do domu.

15 czerwca urodził się Kamil Świerczek, nowy mieszkaniec Bieńkowic. W chwili narodzin miał 57 cm wzrostu i ważył 3450 g. Kamil jest pierwszym dzieckiem Sabiny i Franciszka.

Racibórz wzbogacił się o nowego mieszkańca 14 czerwca. Jest nim Max King.Szczęśliwi rodzice to Anja Bakowska i Kent King. Chłopiec w chwili narodzin miał 52 cm i 2900 g. Niedługo wróci do domu, gdzie czeka na niego siostra, Maja.

Łucja Janina jest nową mieszkanką Raciborza. Pojawiła się na świecie 21 czerwca, czym uszczęśliwiła mamę Monikę i tatę Krzysztofa. Dziewczynka jest ich pierwszym dzieckiem. W momencie urodzenia ważyła 3300 g i miała 52 cm wzrostu.

19 czerwca Brygida i Grzegorz zostali rodzicami małej Balbiny. To ich debiut w tej roli. Ich córka w chwili narodzin miała 57 cm wzrostu i ważyła 3780 g. Rodzina w komplecie niebawem pojedzie do domu w Modzurowie.

Mała Matylda Czarnul nie jest jedynaczką. Ma 5-letniego brata, Patryka. Szczęśliwymi rodzicami dziewczynki są Bożena i Andrzej. Nowa mieszkanka Raciborza urodziła się 21 czerwca, miała 55 cm i ważyła 2700 g.

Iwonie i Andrzejowi z Kobyli powiększyła się rodzina. 22 czerwca na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, córka Anna. Dziewczynka ważyła 2950 g i miała 54 cm wzrostu. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom.

Racibórz » - Coraz częściej kobiety nie chcą rodzić w raciborskim szpitalu, bo jest pobierał już krew pępowinową nia procedur, kto i za co odpoproblem z pobraniem krwi pępowinowej z komórkami macierzystymi – twierdzi w nagłym przypadku porodu wiada – mówił na sesji Rady radny powiatowy i ginekolog Marceli Klimanek. Dyrekcja lecznicy zapewnia, że w raciborskim szpitalu. Powiatu. Zdaniem dyrektora nie jest przeciwko pobieraniu, ale trzeba dokładnie ustalić procedury. Jak się okazało, był to na Ryszarda Rudnika, pobranie

go zdaniem, wszelkie ryzyko jest po stronie pacjentki, a nie szpitala, zaś każdy bank może upoważnić lekarza do pobrania. – Nawet Kościół katolicki mówi, że narządy nie są nam potrzebne w niebie i pozwala je pobierać. Musimy zwalczać taki tryb myślenia, takie usilne trzymanie się przepisów – atakował dyrektor Rudnika. Ten odpowiedział, że w przeciwieństwie do radnego dokładnie przestudiował umowy z bankami krwi i sprawa nie jest taka prosta, jak przedstawia ją Klimanek. – Nie powiedziałem, że jestem przeciwko pobieraniu komórek macierzystych, ale nie pozwolę na to bez precyzyjnych procedur – zakończył.

Zawody sportowców popularnie nazywanych „ludźmi z żelaza lub stali” składały się w tym roku z trzech wyścigów. Pierwszym był wspólny start juniorek i juniorów młodszych z cyklu eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a udział w nim wzięło 48 zawodniczek i zawodników. Po kilku dniach upałów, Szczecinek przywitał triathlonistów znacznie chłodniejszą, pochmurną i miejscami deszczową pogodą. Nie sprawiła ona jednak większych kłopotów tym bardzo wytrzymałym i odpornym na trudy specjalistom od triathlonu. Wyścig młodzieżowy, będący wstępem do późniejszych startów seniorek i seniorów, stał na dość wysokim poziomie, a w konkurencji dziewcząt druga dobiegła Natalia Rypel (AZS AWF Katowice). Wśród chłopców najszybszy okazał się Jakub Goliniewski (AZS AWF Katowice), na 3 m Łukasz Tyc (AZS AWF Katowice), 5 m Adrian Majdziński. Po młodzieży na starcie pojawiły się 23 panie, które rozegrały wyścig o tytuł Mistrzyni Polski na dystansie sprinterskim, czyli 750 m pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km biegu. Faworytek do końcowego triumfu mieliśmy kilka, ale

tą najważniejszą była Agnieszka Jerzyk z klubu Real 64-STO Leszno. W młodzieżowcach 2 m zajęła Anna Grzesiak (AZS AWF Katowice), również 2 m w juniorach zajęła Mariola Krzemińska (AZS AWF Katowice). Bardzo ciekawy był rozegrany na takiej samej trasie wyścig sprinterski o Mistrzostwo Polski w kategorii panów. Na starcie stanęło 64 triathlonistów. Jako pierwszy z wody po przepłynięciu 750 metrów wyszedł jeden z faworytów, Piotr Grzegórzek (Ironman Szczecin), za wyłonili się Tomasz Marcinek (AZS AWF Katowice), po rowerze i biegu zajmując 3 m, oraz Dawid Klecha (AZS AWF Katowice) na 10 m. Kilkadziesiąt minut po dobiegnięciu ostatniego zawodnika, przed fontanną na Placu Wolności rozpoczęła się uroczysta ceremonia dekoracji i rozdania nagród dla najlepszych. Były medale, dyplomy, statuetki, upominki. Mimo nienajlepszej pogody, zawody szczecineckie spotkały się z dobrą oceną tak startujących, jak i prezesa Polskiego Związku Triathlonu Krzysztofa Piątkowskiego. Kolejne już za rok. Wyniki cieszą tym bardziej, że zawodnicy AZS AWF Katowice

to sportowcy z Raciborza, uczniowie ZSOMS w Raciborzu. Przypomnijmy, że 22 maja zorganizowano VIII Gryfiński Festiwal Triathlonowy. Rozegranych zostało 10 wyścigów. Do programu wprowadzona została rywalizacja sztafet klubowych i firmowych. We wszystkich startach oraz konkursach sprawnosciowych wzięło udział ponad trzysta osób. W Festiwalu wystartowało wielu utytułowanych zawodników i zawodniczek. Triumfatorka startu Open Anna Grzesiak, tydzień po VIII GFT została Drużynową Akademicką Mistrzynią Świata, a indywidualnie wywalczyła piate miejsce. W sztafetach klubowych i firmowych 1 m zdobyli zawodnicy KS AZS AWF Katowice: Tomasz Marcinek, Dawid Klecha, Adrian Klecha, uczniowie ZSOMS w Raciborzu. W startach juniorów Tomasz Marcinek 2 m, Dawid Klecha 4 m, Mariola Krzemińska 16 m. Po Mistrzostwach Polski Seniorów, jakie odbyły się 13 czerwca w Szczecinku, Tomasz Marcinek został powołany do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy w Triathlonie które odbędą się 3-4 lipca w Athlone w Irlandii. Jest to jego największy sukces. (zp)

Krew to najlepszy

razie jedyny taki przypadek w Raciborzu. W innych miastach jest ich więcej za sprawą prywatnych banków. To one dostarczają na sale porodowe igły, zbiorniki, termosy, taśmy, alarmy, a pod szpital kuriera, który natychmiast po porodzie przewozi materiał do Krakowa albo Katowic. Dzień później informują pacjentkę, czy było skim szpitalu. Stwierdził, że rzystych. Mówił o śmiertelnym to skuteczne pobranie. Zabieg sporo kobiet nie chce rodzić przypadku białaczki w swo- może wykonać upoważniony w Raciborzu, bo nie można tu jej rodzinie, który być może przez nich medyk. pobrać krwi pępowinowej. Wo- skończyłby się inaczej, gdyby Klimanek chciałby, by polą jeździć do innych lecznic czy rodzice zachowali dla dziecka brania odbywały się bez przeklinik, gdzie jest to możliwe. komórki macierzyste. – To naj- szkód w Raciborzu. Przeszkód Klimanek nie krył, że jest pod lepszy posag, jaki możemy dać generalnie nie widzi też dyrekwrażeniem postępów medycy- dziecku – zachwalał i jedno- cja, ale jest ostrożna. – Nie bęny w kwestii komórek macie- cześnie pochwalił się, że sam dzie pobrań do czasu ustale-

posag dla dziecka

Pobranie krwi pępowinowej i przechowanie jej w prywatnym banku to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Ponosi go pacjentka. – Rocznie usługa przechowania kosztuje 300400 zł, ale ceny spadają – mówił na sesji radny Klimanek, ginekolog-położnik w racibor-

to zbyt poważna rzecz, by godzić się na działanie bez jasnego określenia odpowiedzialności. – Można sobie wyobrazić procesy, jakie mogą z tego wyniknąć – dodał. Mówił o problemach z materiałem, który dostarczają prywatne banki poza szpitalną apteką, i osobach odpowiedzialnych za zabieg. Według przepisów, jak twierdzi dyrektor, może tego dokonać tylko lekarz transplantolog, a w Raciborzu takiego nie ma. - Ten transplantolog to widzimisię radcy prawnego szpitala – grzmiał Klimanek, zarzucając swojemu przełożonemu dezinformację. Je-

G. Wawoczny


ÂŤ Reklama ÂŤ 7

PiÄ…tek, 25 czerwca 2010 Âť www.naszraciborz.pl Reklama

ARTUKUĹ SPONSOROWANY

Racibórz  Czy w przededniu wakacyjnych wyjazdów jest szansa na pozbycie się nieestetycznych pajączków na nogach? O tym jak powstają i jak moşna je leczyć nowoczesnymi metodami, po których szybko następuje proces gojenia, mówi dr Stanisław Płonka, właściciel NZOZ Lecznica im. Św. Šazarza w Raciborzu.

NA LATO nogi bez pajączków U wielu kobiet, zwłaszcza w okresie letnim, sporym problemem stają się pajączki şylne pojawiające się na nogach. Jaka jest przyczyna ich powstawania? Pajączki i şyły siatkowate to jeden z objawów przewlekłej choroby şylnej. Pojawienie się pajączków – podobnie jak şylaków – jest skutkiem wystąpienia nadciśnienia w obrębie şył głębokich. Przez şyły łączące, nadciśnienie przenosi się na powierzchnię skóry i powoduje nieprawidłowe poszerzenie şył skórnych. Pajączki şylne największy problem stwarzają w okresie wiosennym i letnim, gdy panie chcą załoşyć krótsze spodnie czy sukienki. Zauwaşają wówczas nieestetyczne czerwone czy niebieskie „şyłki� na nogach. Niekorzystny wpływ na wygląd to jednak tylko jedna strona tej dolegliwości, bowiem powstawanie pajączków wiąşe się równieş z bólem nóg.

Czy pajączki mogą ustąpić samoczynnie? Niestety nie. Są to patologicznie rozszerzone naczynia şylne – şeby się ich pozbyć, trzeba je usunąć. Nowoczesną metodą stosowaną w tym przypadku jest leczenie laserem kosmetycznym, którym dysponuje Lecznica im. św. Šazarza w Raciborzu. Laser w małoinwazyjny, sposób eliminuje uszkodzone naczynia. Nie pozostawia şadnej blizny. Czy do usunięcia pajączków wystarczy jeden zabieg laserowy? Skuteczność zabiegu jednorazowego, w przypadku małej ilości pajączków, jest stuprocentowa. Przy ich większej liczbie czasem konieczny jest drugi zabieg, uzupełniający leczenie. Waşne jest, by przed leczeniem nie wystawiać nóg na słońce, gdyş opalenizna nasila działanie lasera – lepiej poczekać, aş opalenizna zejdzie.

Reklama

Po zabiegu nie trzeba nosić opatrunków czy pończoch przeciwşylakowych. Stosuje się jedynie płyny dezynfekujące skórę oraz şele przyspieszające gojenie.

ta, nie jest jeszcze za późno na kosmetyczny zabieg likwidacji szpecących pajączków.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak usunąć pajączki Jak długo trwa proces go- şylne? Wyleczyć chorobę jenia? şył, leczyć niegojące się raGojenie trwa od kilku dni ny na nogach? Zadzwoń do do około dwóch tygodni. Je- Lecznicy im. św. Šazarza, dynie większe pajączki goją tel.:  32/419 08 88. Potrzebne się czasem do trzech tygodni. informacje znajdziesz teş na Zatem nawet teraz, u progu la- www.lazarz-raciborz.pl Reklama

Pięć godzin fitnessu

6VH>WW>?FBDÂśT F:DÄ&#x192;:ĹŽIB>EĂľ@G:<C:MP:KSRB<B:q: MBILRF:GB<NK>I>=B<NK>=>IBE:<C: F:L:ĹŽ>IKS>DqNP:GB>NLSN BPB>E>BGGR<A

,.3 èĆ&#x2039;,!Â&#x2019;*DĆ&#x2039;+"!.0lĆ&#x2039;%Ć&#x2039;'01(*!Ć&#x2039;,.+)+&!Ć&#x2039;*Ć&#x2039;

333Ä&#x160;#()+1.ÄĽ.Ä&#x160;,(

5MÂźWSIĹśJUÄąDZIÇ?

Ć&#x2039;Ć&#x2039; Ć&#x2039; 

Ć&#x2039; 

ĹáÜIJĆ&#x2039;øþÝĆ&#x2039;áÜĆ&#x2039;Ă´ĂşĆ&#x2039;Ć&#x2039;  ,+*ÄĽ,0Ä&#x152;Ć&#x2039;þôļÜôĆ&#x2039;Ć&#x2039;Ä­Ć&#x2039;Ć&#x2039;/Ä&#x152;Ć&#x2039;ýļþø

Ć&#x2039; 

RacibĂłrz Âť W sobotÄ&#x2122; w hali Rafako odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; I Raciborski Festiwal Fitness pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;GorÄ&#x2026;czka sobotniej nocy. W imprezie wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A; nie tylko mieszkaĹ&#x201E;cy Raciborza, ale rĂłwnieĹź Opola, Nysy czy WrocĹ&#x201A;awia. â&#x20AC;&#x201C;Â DziÄ&#x2122;ki zajÄ&#x2122;ciom fitnessu schudĹ&#x201A;am 7 kilo. Polecam kaĹźdemu â&#x20AC;&#x201C; zachÄ&#x2122;ca Alina z Raciborza.

þô Ĺ&#x17E;

UL/GRODOWA!Ę&#x201A; 2ACIBÂźRZ Reklama

I Raciborski Festiwal Fitness rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; o godzinie 16.00 w hali Rafako przy ul. Ĺ Ä&#x2026;kowej. Program Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; byĹ&#x201A; skonstruowany tak, by na sali rĂłwnie dobrze odnajdywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; zarĂłwno osoby w doskonaĹ&#x201A;ej kondycji fizycznej, jak i uczestnicy, ktĂłrzy dopiero zaczynajÄ&#x2026; przygodÄ&#x2122; z fitnessem. W ciÄ&#x2026;gu piÄ&#x2122;ciu godzin, pod okiem doĹ&#x203A;wiadczonych instruktorĂłw z Polski i zagranicy, blisko 100 osĂłb, gĹ&#x201A;Ăłwnie kobiet, mogĹ&#x201A;o

wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; na nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych zajÄ&#x2122;ciach: AeroKickBoxing, Suneshine Dance, Crazy Step oraz Dance. Ponadto Ä&#x2021;wiczeniom fitness towarzyszyĹ&#x201A;y masaĹźe relaksacyjnoprofilaktyczne, zabiegi kosmetyczne, porady dietetyka oraz loteria, w ktĂłrej pula nagrĂłd wyniosĹ&#x201A;a 5 tys. zĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x201C; ChodzÄ&#x2122; na fitness trzy razy w tygodniu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi pani Alina z Raciborza. â&#x20AC;&#x201C; SchudĹ&#x201A;am 7 kilo, mam Ĺ&#x201A;adnÄ&#x2026; sylwetkÄ&#x2122; i Ĺ&#x203A;wietnÄ&#x2026;

kondycjÄ&#x2122;. Wchodzenie po schodach nie stanowi juĹź dla mnie problemu â&#x20AC;&#x201C; przekonuje. Uczestnicy imprezy mogli liczyÄ&#x2021; na wsparcie z trybun. â&#x20AC;&#x201C; PrzyszĹ&#x201A;am, bo interesujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; sportem. Mimo mojego przedziaĹ&#x201A;u wiekowego uprawiam nordic walking, gimnastykuje siÄ&#x2122; i jeĹźdĹźÄ&#x2122; na rowerze stacjonarnym â&#x20AC;&#x201C; wylicza Helena Maria Konior. Inicjatorem I Raciborskiego Festiwalu Fitness jest Krzysz-

tof Pakulec. â&#x20AC;&#x201C; JakiĹ&#x203A; czas temu uczestniczyĹ&#x201A;em w podobnej imprezie z Bohuminie â&#x20AC;&#x201C;Â wyjaĹ&#x203A;nia mÄ&#x2122;Ĺźczyzna, Ĺ&#x203A;wieĹźo upieczony absolwent jednej z wrocĹ&#x201A;awskich uczelni. â&#x20AC;&#x201C; PomyĹ&#x203A;laĹ&#x201A;em, Ĺźe warto zorganizowaÄ&#x2021; coĹ&#x203A; takiego w Raciborzu. ChciaĹ&#x201A;em w ten sposĂłb zaakcentowaÄ&#x2021; swĂłj powrĂłt â&#x20AC;&#x201C; dodaje i zapewnia, Ĺźe przed nami kolejne edycje imprezy. MaS


8 » Aktualności Powiatu Raciborskiego »

25 czerwca 2010 Piątek, 25 czerwca 2010Piątek, » www.naszraciborz.pl

tekst płatny

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz, kontakt: tel. 32 45 97 367, media@powiatraciborski.pl, red. nacz. Karolina Kunicka

» Przez najbliższe dwa tygodnie studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu będą przeprowadzać badanie poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wyniki ankiet pomogą udoskonalić wdrożony w urzędzie system obsługi klientów. Licząc na pozyskanie jak największej liczby informacji oraz ułatwienie klientom udzielania odpowiedzi na pytania ankietowe badanie przeprowadzą i dane odnotują studenci raciborskiej uczelni.

» Tańce, pieśni i przedstawienia, a do tego bogata lekcja historii naszego regionu – to tylko część atrakcji, jakie czekały na tych, którzy niedzielne popołudnie 31 maja zdecydowali się spędzić przy raciborskim zamku. Odbywał się tam piknik Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej.

Śląski Spichlerz Badanie poziomu zadowolenia

klientów Starostwa Już od poniedziałku (21.06.2010 r.) studenci PWSZ proszą klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu o poświęcenie kilku minut i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. czynników wpływających na zadowolenie z usług urzędników czy trudności napotykanych podczas załatwiania spraw. Chętnie będą też przyjmowane wszelkie

sugestie dotyczące usprawnienia pracy Starostwa. Przypomnijmy, w latach 1999-2000 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu został zaprojektowany, opracowany i wdrożony System Zaządzania Jakością. Starostwo jest pierwszym urzędem powiatowym w kraju, w którym wdrożono System Zarządzania Jakością. Od czasu uzyskania certyfikatu

pełen tradycji UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

z RWTÜV – Cert we wrześniu 2000 r. urząd sukcesywnie doskonali wdrożony System. Jednym z jego elementów są systematyczne badania ankietowe dot. satysfakcji klienta. Prosimy o udział w badaniu ankietowym. Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pozwolą usprawnić i udoskonalić poziom obsługi klientów w naszym urzędzie.

» Ekipa raciborskiego pogotowia ratunkowego zajęła ostatecznie 5 miejsce na II Mistrzostwach Ziemi Mazowieckiej w Ratownictwie Medycznym. Zawody trwały od 16 do 18 czerwca w Serocku i Wieliszewie. Piąte miejsce daje raciborzanom prawo startu na mistrzostwach Polski w Pszczynie, we wrześniu tego roku.

Nasi ratownicy pojadą na mistrzostwa Polski Na starcie stanęło 31 ekip. Raciborzanie, mistrzowie Śląska 2008 i brązowi medaliści mistrzostw Polski, jechali z nadzieją na miejsce na podium. Drużyna w składzie lek. med. Łukasz Mądry oraz ratownicy medyczni Mariusz Cichon oraz Zbigniew Gąsiorkiewicz to raciborski dream team, bardzo doświadczony zespół. Nie wystartowali na niedawnych V Otwartych Mistrzostwach Śląska w Raciborzu, bo zajęli się orga-

nizacją imprezy. Nasz szpital wystawił drugą ekipię, która zajęła wysokie ósme miejsce. Przed mazowieckimi zawodami raciborzanie długo przygotowywali się do startu. Podzielono role, powtarzano schematy. Wszystko w czasie wolnym od pracy. Na mistrzostwach, jak zrelacjonował nam dr Piotr Sokołowski – szef raciborskich ratowników, musieli się zmierzyć z czterema zadaniami:

1.

2. 3.

4.

Od 13.00 już od wejścia do parku zamkowego dobiegała śląska muzyka. Odbywał się tam piknik rodzinny pt. Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe. Wystąpiły m. in. zespoły Raciborzanie, Źródło czy Łężczok z Zawady Książęcej. Arnocne – wypadek na impre- tyści serwowali licznie zgrozie masowej, wybuch petar- madzonej publiczności sporą dy, trzy ofiary śmiertelne dawkę tańca i śpiewu, oczywii pięciu rannych. ście gwarą. Były również krzareanimacja osoby w stanie nowickie Omy, lekcja śląskiego upojenia alkoholowego w wydaniu Moksirków z Kuźreanimacja nieprzytomnego pacjenta z cukrzycą, który, jak się okazało, miał udar zadania na akwenie, dopłynięcie łódką do osoby, która rozbiła się skuterem o platformę.

» O sprecyzowaniu przepisów dotyczących odpowiedniego utrzymania rowów melioracyjnych w naszym powiecie oraz o realizowaniu wspólnego działania wszystkich gmin w tym zakresie dyskutowano 9 czerwca na posiedzeniu w Starostwie. Byli rolnicy i reprezentanci poszczególny gmin.

Musimy odbudować urządzenia wodno-melioracyjne Starosta Adam Hajduk chciałby, aby wszystkie gminy w powiecie wspólnie opracowały program melioracyjny dla powiatu. – Będziemy starać się o dofinansowanie z zewnątrz, my damy trochę naszych środków, ale nie więcej niż 100 tys. zł na rok, resztę będzie musiała wyłożyć gmina z własnych środków – zaznaczył starosta.

O to ostanie w każdej gminie najtrudniej. Funkcjonują tam spółki wodne, które powinny pobierać opłaty od mieszkańców. Ci jednak niechętnie uiszczają opłaty. W najgorszej sytuacji jest gmina Kornowac. – My nie mamy nawet takiej spółki. W 1991 roku władze Rybnika zawiesiły jej działalność – zapewnił wójt Kornowaca Józef

Stukator. Starosta zapowiedział indywidualne spotkania z każdym przedstawicielem zainteresowanej współpracą gminy. – Po wakacjach planujemy kolejne spotkanie. Mamy nadzieję, że wtedy podejmiemy już konkretne działania – posumował spotkanie szef zarządu powiatu.

www.powiatraciborski.pl

ni Raciborskiej oraz Gromatki z Nędzy. Dr Kornelia Lach opowiadała publiczności o tradycjach ziemi raciborskiej. Była mowa m.in. o procesjach konnych, tych wielkanocnych i tych na św. Floriana, o wodzeniu niedźwiedzia i grzebaniu Basa. Oprócz krótkiego wykładu na dużym telebimie wyświetlano film przedstawiających dany zwyczaj. Organizatorzy Śląskiego Spichlerza nie zapomnieli również o najmłodszych. Na

nich też czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz przejażdżki bryczką i na koniku, najmłodsi mogli wziąć udział w licznych grach i zabawach, m.in.: taniec z niedźwiedziem, „sikanie” z węża strażackiego do celu czy wyścigi z tragaczykami. Wszystkim odwiedzającym piknik wręczano darmowe talony na kiełbaskę i szaszłyk z grilla oraz coś do picia. Gospodynie z Nędzy częstowały swojskim kołaczem. Studenci z PWSZ oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zachęcali do nabycia swoich rękodzieł. Wszystko to przygotował Powiat Raciborski oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. – Spichlerz Śląski to pierwsza taka impreza. Ma ona na celu promowanie i pielęgnowanie obrzędów na ziemi raciborskiej. Widzimy, że zainteresowanie jest naprawdę spore. Postaramy się, aby piknik na stałe wpisał się w nasz kalendarz – mówi Grażyna Wójcik, szefowa Agencji. Na festyn przybyli nie tylko raciborzanie czy mieszkańcy gmin ościennych, ale także rybniczanie, a nawet mieszkańcy Wodzisławia. Inicjatywę wsparła Unia Europejska. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


« Aktualności Powiatu Raciborskiego « 9

Piątek, 25 25 czerwca czerwca2010 2010» www.naszraciborz.pl tekst płatny

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz, kontakt: tel. 32 45 97 367, media@powiatraciborski.pl, red. nacz. Karolina Kunicka

» 13 czerwca w Brzeźnicy odbyła się uroczystość z okazji trzeciej rocznicy odrestaurowania miejscowego młyna. W uroczystości wziął udział starosta raciborski Adam Hajduk, wójt gminy Rudnik Alojzy Pieruszka oraz radny powiatowy Norbert Parys. Wodzirejem imprezy był Paweł Ryborz z Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach.

Trzecia rocznica odrestaurowania

młyna

Młyn w Brzeźnicy był w użyciu do 1947 r., kiedy to władze komunistyczne przejęły duże zakłady, a małe takie jak młyn brzeźnicki zostały zamknięte. Właściciel młyna podczas prac polowych na własnym gospodarstwie nieszczęśliwie wszedł na minę i stracił życie. Jego syn powrócił do swego rodzinnego domu z rosyjskiej niewoli dopiero w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Zastał gospodarstwo w bardzo złym stanie. Stawy, które doprowadzały wodę były bardzo zamulone, a młyn kilkakrotnie zalany przez powodzie. W 1994 r. polska firma w kooperacji z bawarskim przedsiębiorstwem z Aichach zakładała w Brzeźnicy sieć wodociągową. Wówczas to firma niemiecka zainteresowała się młynem celem jego wykupienia, wyremontowania i przekazania Towarzystwu im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Plany jednak uległy zmianie, a do sfinalizowania sprawy nie doszło. Dopiero na mocy wyroku sądu młyn nabyło Towarzy-

stwo im. J. von Eichendorffa w Łubowicach, które jest jego prawnym właścicielem. W 2004 roku zgłosił się do Towarzystwa sponsor Gerhard Simon, mistrz młynarski zamieszkały w Niemczech, pochodzący z Dolnego Śląska. Po odpowiednich oględzinach postanowił, że jego fundacja „Erika-Simon-Stiftung”, której był przewodniczącym, przejmie koszty renowacji młyna i budowy koła wodnego. W celu wykonania koła musiano zburzyć trzystuletni dąb. Uroczyste poświęcenie na powrót uruchomionego młyna miało miejsce 23 czerwca 2007 roku. Gościem honorowym ówczesnej uroczystości, był sponsor Gerhard Simon, który 1,5 roku później zmarł. W 2009 r. wyłożono kostką brukową parking, której koszty sfinansował Leo Motzko. Podczas uroczystości z okazji trzeciej rocznicy odrestaurowania młyna starosta raciborski Adam Hajduk odznaczył pośmiertnie Leonarda Wochnika Herbem Powia-

tu Raciborskiego za działalność na rzecz Towarzystwa im. J.  von Eichendorffa w Łubowicach, który odebrała w imieniu zmarłego męża żona Hildegarda. Dla licznie zgromadzonej publiczności, troje uczniów z ZSO w Grzegorzowicach (Ewelina Morawin, Patryk Kaczyński i Łukasz Przybyła) przygotowało program słowno-muzyczny, w którym zaprezentowało pieśni i wiersze Josepha von Eichendorffa. Uczniów do tego występu przygotowały dwie nauczycielki: Karina Walach, nauczyciel języka niemieckiego i Beata Smołka, nauczyciel muzyki. Specjalnie na uroczystość Józef Pater, pełniący obowiązki prezesa Towarzystwa im. J. von Eichendorffa w Łubowicach, sprowadził pod młyn kopię raciborskiego pomnika Eichendorffa, wykonanego z gipsu. Pomnik ten przez 15 lat leżał zapomniany w jednej z hal magazynowych w Łubowicach. 1,5 m kopię z gipsu, podobnie jak oryginalny pomnik, który znajduje się przy ul. Mickiewicza w Raciborzu wykonał Georg Latton z Krzyżanowic. Natomiast w oknie budynku młyna została umieszczona figura kobiety, która miała symbolizować postać młynarzówny, w której zakochał się nieszczęśliwie Eichendorff. Z lekkim opóźnieniem dotarła także na uroczystość raciborska orkiestra dęta PLANIA. Obok młyna otwarto także wystawę poświęconą historii szkoły w Brzeźnicy. Wystawa jest wynikiem konkursu „Chrońmy zabytki”, organizowanego w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. O to, aby nikt nie musiał wracać głodny do swojego domu zadbało Starostwo Powiatowe w Raciborzu wespół z Towarzystwem im. J. von Eichendorffa w Łubowicach fundując dla wszystkich uczestników kołaczyki oraz filiżankę kawy.

» W dniach 17-29 maja 2010 w Szpitalu w Raciborzu prowadzono badania w kierunku osteoporozy dla mieszkanek powiatu raciborskiego w wieku ponad 55 lat.

Badania w kierunku

za zebranych danych zostanie przedstawiona jesienią. Nadzór merytoryczny nad całością pełni prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz, kierownik Zakładu Chorób Metabolicznych Kości ŚL. U. M., znakomity znawca osteoporozy, W badaniach wzięło udział naukowiec znany w kraju i za979 kobiet na łączną liczbę 1750 granicą. W organizacji przedzaproszonych osób. Jest to do- sięwzięcia brali udział Starobry wynik zważywszy, że ba- stwo Powiatowe w Raciborzu, dania odbywały się w czasie wójtowie gmin powiatu oraz powodzi. Szczegółowa anali- administracja szpitala.

OSTEOPOROZY

Był to szeroki program badawczy zorientowany na zebranie wszechstronnych informacji dotyczących zagrożenia osteoporozą, powszechną chorobą cywilizacyjną.

» Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę o przejęciu z dniem 1 sierpnia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 30 czerwca nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem a Województwem.

SMS pod skrzydłami

Województwa Obecnie szkoły tworzące Zespół kształcą sportowców z różnych gmin województwa w lekkoatletyce, pływaniu, zapasach, siatkówce, piłce nożnej, koszykówce oraz tenisie. W skład kompleksu wchodzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Profilowane. Długoletnia tradycja i osiągnięcia sportowe uczniów sprawiły,

iż Zespół na trwałe wpisał się w krajobraz szkolnictwa województwa śląskiego. W szkołach tych naukę pobiera obecnie 702 uczniów (w tym: 243 w szkole podstawowej, 168 w gimnazjum i 291 w liceum). Kształcenie sportowe prowadzone jest od IV klasy szkoły podstawowej. Po podjęciu uchwały przez Sejmik miasto Racibórz przekaże Województwu szkołę pod-

stawową, a Powiat gimnazjum i licea. Kolejnym krokiem będzie podpisanie trójstronnego porozumienia między samorządami. Przejęcie szkół wraz z nieruchomościami i sprzętem pozwoli Samorządowi Województwa na aktywniejsze kształtowanie systemu rozwoju sportowego począwszy od najmłodszych zawodników. Na szczególne słowa uznania zasługuje współpraca z radną Sejmiku Wojewódzkiego p. Ewą Lewandowską , której zaangażowanie i determinacja doprowadziły do przejęcia placówki oraz która nieustannie wykazuje się inicjatywą wspierania lokalnych działań samorządu Powiatu.

» Kolejny raz dochodzą dobre wieści z rynku pracy. W maju znów spadła liczba bezrobotnych. Jest ich obecnie 2688, w kwietniu 2813, w marcu 3024, a w lutym aż 3065. Pracodawcy zgłosili do urzędu mniej ofert pracy niż w poprzednich miesiącach, co oznacza, że znajdują pracowników bez żadnych pośredników.

BEZROBOCIE MOCNO SPADA Przypomnijmy, że bezrobocie rosło od sierpnia do lutego. Potem zaczęło spadać. Bez pracy pozostaje 2688 mieszkańców naszego powiatu (493 z prawem do zasiłku), w tym 1471 kobiet. W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy zarejestro-

wał 426 bezrobotnych, w ma- 3. zamieszkali na wsi – 884 ju 376. Pracę podjęło 160 osób 4. niepełnosprawni – 200 (w kwietniu 226). 5. długotrwale bezrobotni – 798 6. powyżej 50. roku życia 576 Struktura: 1. osoby w wieku do 25 lat 7. bez kwalifikacji zawodo– 613 wych – 564 2. cudzoziemcy – 2

Promesa dla Powiatu 47 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w tym Powiat Raciborski, otrzymało ponad 82 mln złotych na dofinansowanie w roku 2010 zadań związanych

z remontem lub odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w maju i czerwcu br. Promesy samorządowcom wręczył 23 czerwca Jerzy Miller, minister spraw wewnętrz-

OTWARTY KONKURS

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej tj. „Zorganizowanie dwóch, min. 3 – dniowych wyjazdów inZarząd Powiatu Racibor- tegracyjnych dla zawodowych skiego informuje, że uchwałą rodzin zastępczych, w każdym nr 170/643/10 z 8 czerwca 2010 r. z wyjazdów uczestniczyć bę-

nych i administracji. Powiat Raciborski otrzymał pierwszą transzę środków w wysokości 1,4 mln zł. Majowa powódź spowodowała straty w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego szacowane na ponad 3 mln oraz na drogach powiatowych – na ponad 2 mln zł. dzie min. 42 osoby”. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej bip.powiatraciborski.pl oraz w Referacie Spraw Społecznych Pl. Okrzei 4 pok. nr 106. Tel.: (45 97 348).

Zaproszenie do teatru

Helikon Klub Miłośników Teatru zaprasza na sztuki teatralne: (Gliwice – 18 września) Kwiat Hawaii – operetka P. Abrahama to malownicza i egzotyczna historia miłości, intryg i podchodów, osadzona w gorącym klimacie hawajskich rytmów i melodii. Doskonałe połączenie melodra-

www.powiatraciborski.pl

matu i komedii oraz (Opole -26 września) Klimakterium, czyli oswajamy babskiego potwora, bo prędzej czy później dopadnie każdą kobietę... Widowisko słowno-muzyczne autorstwa Elżbiety Jodłowskiej z udziałem znanych aktorek wywołuje salwy śmiechu nie tylko na twarzach kobiet, na spektaklu

również doskonale bawią się mężczyźni.

Kontakt:

Helikon Klub Miłośników Teatru, Halina Kwiecień, ul. Głowackiego 3/10, 47-400 Racibórz, tel/ fax (032) 415 33 22 (w poniedziałki od godz. 8.00 do 11.00 i 16.00 do 21.00), tel kom. 609 202 299, e-mail: klub_helikon@wp.pl.


10 » Aktualności »

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Tworków » Wczoraj na terenie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki (GZOKSiT) w Tworkowie, Młodzieżowy Zespół Taneczny Tworkauer Eiche świętował jubileusz 15-lecia istnienia. W jubileuszowym festynie wzięły udział zaprzyjaźnione z tworkowianami zespoły ludowe z Bawarii.

Cyprzanów » LKS Schlagball Team Cyprzanów reprezentował Polskę na Wettkämpfe Kiel 2010. Zawody w Kilonii odbyły się w miniony weekend. W turnieju drużynowym nasi reprezentanci zajęli wysokie piąte miejsce, w narodowym jeszcze wyższe, bo trzecie. W czym są tacy dobrzy? W grze w palanta.

Schlagball Team 15 urodziny TWORKAUER EICHE wrócił z tarczą

W uroczystości wziął udział wójt gminy Krzyżanowice Leonard Fulneczek, jego zastępca Gerard Kretek, burmistrz Seeshaupt Michael Bernwieser oraz dyrektor miejscowego GZOKSiT – Grzegorz Utracki. Uroczysty festyn rozpoczął się od przemarszu barwnego korowodu złożonego z tworkowskich zespołów i zaproszonych gości z zagranicy spod sali Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki ulicami: Zamkową, Krzyżanowską, Główną i Dworcową z powrotem do namiotu ustawionego pod salą GZOKSiTu. Jako pierwsza dla licznie zgromadzonych mieszkańców i gości zaprezentowała się orkiestra dęta gminy Krzyżanowice, której dyrygentem jest Krzysztof Fulneczek. Orkiestra liczy 25 członków, 7 kobiet i 18 mężczyzn. Została założona w 2009 roku. Następnie grupa maluszków z przedszkola zaśpiewała piosenki w języku niemieckim. Opiekunem przedszkolaków jest Barbara Mucha. Grupa liczy 24 osoby, 13 dziewczynek i 11 chłopców. Po przedszkolakach zaprezentowała się na scenie Śpiewająca Grupa Dziecięca, od zerówki do czwartej klasy szkoły podstawowej. Opiekunem jest Renata Krzykała. Kolejnym punktem festynu był występ zespołu SZAFIR z Żywocic koło Krapkowic. Zespół ten istnieje od 10 lat, natomiast od 4 gra w obecnym składzie. Tworzy go rodzeństwo: Dorota Namysło (12 lat), Weronika Namysło (16), Paweł Namysło (14) oraz ich koleżanka Agata Makowiec (17). Opiekunem jest ojciec trojga rodzeństwa – Andrzej Namysło. Zespół ma za sobą liczne występy za granicą, szczególnie w Niemczech. W swoim re-

pertuarze gra muzykę ludowo – rozrywkową. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentował się również kobiecy chór z Tworkowa, istniejący od 1986 r., działający przy tutejszym kole emerytów i rencistów. Od 1990 roku patronat nad chórem sprawuje miejscowe DFK Mniejszości Niemieckiej. Inicjatorką założenia chóru była Ernestine Rossa, która do dziś pełni także rolę dyrygentki zespołu. Tworkowskie chórzystki śpiewają pieśni w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim. Ogromny podziw i zachwyt od zgromadzonej publiczności odebrały kobiety (15 mam tancerek zespołu Tworkauer Eiche), które zaprezentowały się w tradycyjnych tworkowskich strojach ludowych. Stroje należą do Anny Czarnotty, która już od 18 lat je zbiera. W okazałej kolekcji nie brakuje strojów, które były zakładane przez nasze prababcie na wyjątkowe okazje, takie jak: urodziny, wesela, pogrzeby oraz inne uroczystości. W uroczystym festynie 15-lecia Tworkauer Eiche, nie mogło na scenie zabraknąć także organizatorów, którzy zaprezentowali swoje najlepsze programy i układy taneczne. Zespół założyła w 1995 r. Anna Czarnotta, pochodząca z Tworkowa. Przez 12 lat pełniła rolę kierownika zespołu. Choreografem i kierownikiem artystycznym od samego początku jest Gabriela Materzok. Zespół składa się z 4 grup wiekowych, liczy 54 tancerzy. W styczniu br. w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem została powołana także 5 grupa (tworzą ją pierwsi członkowie zespołu). Tworkauer Eiche od samego początku działa przy tutejszym DFK. W czerwcu br. ze-

Schlagball Team Cyprza- walki. Pierwsze miejsce zdo- na ulicy, jedna tylko drużyna nów wystawił drużyny senio- byli gospodarzeNiemcy, dru- spod Poznania, a w Raciborrów i juniorów. Ta pierwsza gie Rumunia, trzecie Polska, skiem ostatni na polu boju zosobotę zajęła 5. miejsce, za: czyli Schlagball Team Cyprza- stał Cyprzanów. Tradycje gry 1 Keler Koulen, 2 Spiekero- nówrelacjonuje Sebastian Ści- tu nie zamarły, wciąż aktywnie og, 3 Hickory Koln 08 i 4 Bu- borski. trenuje wielu dawnych zawodkareszt. Kolejne lokaty zajęli: Kiedyś schlagball miał moc- ników ligowych, przekazując 6 Constancja, 7 Hamburger ną ligę rybnicko-raciborską, swoje umiejętności młodym Piraten, 8 F/A Berlin, 9 Kieler a swoje drużyny wystawiało mieszkańcom wsi. Trenerem Hummeln i 10 LKS Cyprzanów wiele wsi powiatu raciborskie- teamu z 20-letnim stażem, by2.W niedzielę wystąpiły repre- go.To tania i widowiskowa gra. łym zawodnikiem i licencjonozentacje krajów. Po ofcjalnym Schodziło się wielu kibiców, do wanym sędzią schlagballu jest otwarciu imprezy przez przed- Cyprzanowa przychodzili na- Karol Trojański. spół zdobył już po raz 9. pierw- stawicielkę władz Anke Danke wet z Pietrowicmówi Sebasze miejsce w kategorii tańców i odśpiewaniu hymnów naro- stian Ściborski. Dziś ligi już (w) ludowych podczas XIX Prze- dowych, drużyny stanęły do nie ma, w schlagball gra, ale glądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej na Górze Św. AnZawada Książęca » W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Zawadzie Książęcej ny, konkursu organizowanego miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pt. Joseph von przez Śląskie Stowarzyszenie Eichendorff – miłośnik przyrody, realizowanego przez całą społeczność szkolną. Samorządowe w Leśnicy. Ze Pomysłodawcą oraz koordynatorem była nauczycielka języka niemieckiego swoim programem zespół konKarina Krzyżek certował również poza granicami naszego kraju: w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, dynie rzeka Odra. Uczniowie Słowacji i w Czechach. klas IV-VI przygotowali pod Na scenie zaprezentowaczujnym okiem nauczycieli – ły się również dwa zaprzyjaźKatarzyny Kowolik, Aleksannione z Tworkauer Eiche zedry Froni i Edyty Pali – maspoły niemieckie, pochodząkietę przedstawiającą Zawace z Bawarii. Pierwszym była dę Książęcą oraz Łubowice grupa Trachtenverein Seesz lotu ptaka. haupt, której kierownikiem Dzieci przedszkolne wystąartystycznym jest burmistrz piły w tańcach i piosenkach miastaMichael Bernwieser, niemieckich przygotowanych przez Weronikę Zagolzaś drugim zespołem, który zaprezentował się przed publę oraz Lidię Dyrską. Ukorolicznością była grupa Trachnowaniem starań podjętych tenverein Mangfaltaler z Kolw ramach pracy nad projekbermoor. tem było przedstawienie piękGościem specjalnym fenych pieśni i recytacji wierstynu był solista, pochodzący szy Josepha von Eichendorfz Niemiec – George Wind. Sofa przed zgromadzonymi goślista ten urodził się w mieście ćmi. Na uroczystość przybyli: Steinberg w Bawarii. Swoją Agnieszka Neuwald-Piechaprzygodę z muzyką zaczynał Przewodnicząca Zarządu Powiatowego Towarzystwa Spood gry na gitarze i akordeomyk, Doroty Zając, którego teKarina Krzyżek nie. Jako młody muzyk załomatem były wspomnienia ze łecznoKulturalnego Niemców żył swój własny zespół. JeW ramach półrocznej pra- szkolnej wycieczki do miejsca Województwa Śląskiego w Rasień 1992 r. była początkiem cy nad tym projektem podjęto narodzin poety; recytatorskim ciborzu wraz z przedstawiciejego solowej kariery i pracy szereg działań, których głów- pod kierunkiem Kariny Krzy- lami zarządów kół terenowych nad pierwszą płytą. Piosenki nym celem było przybliżenie żek i Wandy Rutko oraz multi- Zawada Ks. i RacibórzStu„Du bist ein Teufelchen” i „Hey uczniom sylwetki oraz dorob- medialnym poświęconym ży- dzienna, Maria Czerwińska Maria” od razu znalazły się na ku literackiego poety z  Łu- ciu i twórczości słynnego ślą- – dyrektor Zespołu Szkolno – pierwszych miejscach dysko- bowic. Pomysłodawcą oraz skiego romantyka, który od- Gimnazjalnego w Nędzy, Jan tekowych list przebojów. Od te- szkolnym koordynatorem te- był się pod kierunkiem Danuty Goldman – dyrektor Dwugo czasu G. Wind był częstym goż przedsięwzięcia była na- Cembrzyńskiej. Uczniowie wy- języcznej Szkoły Podstawogościem niemieckiej telewizji uczycielka języka niemieckie- kazali się ogromną pomysło- wej dla Mniejszości Narodopublicznej, gdzie prezentował go Karina Krzyżek. Oprawę wością, a ich prace można było wej w Raciborzu, ks. Andrzej swoje największe hity. muzyczną całej uroczystości podziwiać we wtorek podczas Śmieszek – proboszcz parafii Na zakończenie przygrywał przygotowała nauczycielka oficjalnego podsumowania Zawada Ks. oraz ks. dr Hendo tańca Zespół RELAX. Fe- muzyki Karina Garbas. projektu edukacyjnego. ryk Rzega – proboszcz paraPodczas owej uroczystości fii Łubowice, przedstawiciele styn prowadziły Renata KrzyUczniowie ZSP w Zawakała, miejscowy nauczyciel ję- dzie Książęcej wzięli udział wielokrotnie podkreślano bli- Rady Gminy Nędza oraz rodzizyka niemieckiego oraz Renata w  różnego rodzaju konkur- skość sąsiadujących ze sobą ce i dziadkowie uczniów ZSP Lipiec, studentka socjologii. sach: plastycznym pod opieką miejscowościZawady Książę- w Zawadzie Ks. GN Ireny Gzuk, Małgorzaty Dzu- cej i Łubowic, które dzieli je-

Joseph von Eichendorff

– miłośnik przyrody


« Reklama « 11

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE Dla domu Meble Mebroll – meble taniej do 22% Mebroll – już dziś zamów bezpłatny projekt z wyceną! Dla nowych klientów rabat do 22%! Szafy, wnęki, garderoby, sypialnie oraz inne meble na wymiar w krótkim czasie.. Tel.: 793 332 285., email: mebroll@interia.pl.

Usługi budowlane Usługi Oferujemy usługi w zakresie kafelkowan ia,malowania,układanie podłóg,montaż drzwi i okien wszelakich drobnych usług związanych z remontem mieszkań. Tel.: 695 520 345. Przyjmę ziemię Przyjmę duze ilości ziemi Rybnik, Jankowice Tel.: 513691973, email: kasia-wojcik25@wp.pl. REMMAL Wykończenia wnętrz, malowanie, tynkowanie, ścianki z płytGK, biały montaż,panele podłogowe i ścienne oraz drobne prace hydrauliczne.Konkurencyjne ceny.. Tel.: 795 221 244, email: mtokarski3@gmail.com.

Finanse

Pilnie sprzedam 199 PLN Cały sprzęt komputerowy: Komputer AMD Usługi finansowe D900/256/40/52 z nagrywarką DVD, skaPożyczki gotówkowe i konsolidacyjne ner skytec 1200 USB plus + monitor samAtrakcyjne pożyczki gotówkowe i konsoli- sung syncMaster 753dfx + myszka laserowa dacyjne, także dla osób bez historii w BIK + klawiatura + głośniki. Dodatkowe info pod wyślij sms o treści: KASA lub dzwoń. Pro- e-mail :), email: walentina88@wp.pl. mocja – zapytaj doradcę. Tel.: 519318254; Inne 324158821. Nie daj się wylosować Po 10 lipca wylosują Ci OFE... Nie daj się! Zapisz się do najlepszego OFE! Dożywotni serwis gratis!. Tel.: 604 552 356., email: aleksandra.lach@wp.pl. Kredyty Nowo otwarte biuro kredytowe w Raciborzu zaprasza. W ofercie 24 banki!!. Tel.: 531 666 396.

Doradztwo Nie daj się wylosować ! Dostałeś pismo z ZUS`u o tym że musisz zapisać się do OFE? Nie wierz reklamom w TV! Zadzwoń a bezpłatnie i obiektywnie doradzimy jaki Otwarty Fundusz Emerytalny wybrać i dlaczego. Tel.: 600 690 357.

Usługi Oferujemy usługi w zakresie kafelkowan ia,malowania,układanie podłóg,montaż drzwi i okien,i wszelakich drobnych usług związanych z remontem mieszkań. Tel.: 695 520 345.

Nie daj się wylosować ! Dostałeś pismo z ZUSu o tym że musisz zapisać się do OFE? Nie wierz reklamom w TV! Zadzwoń a bezpłatnie i obiektywnie doradzimy jaki Otwarty Fundusz Emerytalny wybrać i dlaczego. Tel.: 600 690 357, email: valmoth@wp.pl.

Usługi remontowe

Inne

Profesjonalne remonty i wykończenia Roboty Ogólnobudowlane Firma ALEX Wykonujemy wszelkie roboty: gładzie gipsowe, malowanie, kafelkowanie, zabudowy gipsowo-kartonowe, sufity, podwieszane, posadzki, panele, panele podłogowe, instalacje wod-kan. Tel.: 501 528 465, email: remonty.budowlane@tlen.pl.

SAM DECYDUJ O EMERYTURZE Sam zdecyduj, który fundusz jest najlepszy dla Ciebie. Nie daj się wylosować. Wyślij sms lub napisz – skontaktujemy się i pomożemy wybrać. Tel.: 666889781., email: lipczyk@gazeta.pl.

Usługi

remontowe

Wykończenia wnętrz: łazienki, kuchnie. Instalacje wod.-kan. i inne roboty wykończeniowe

tel: 694 379 619 Pomoc domowa

Opieka Pomoc dla starszej osoby. Doświadczenie z osobami starszymi i upośledzonymi umysłowo i fizycznie.. Tel.: 698 584 376.

Inne Usługi Elektromontaż Zenon Szlaga.Wszelkie drobne usterki ,montaże gniazd, oświetlenia, kompleksowe instalacje mieszkań, domków, piwnic, altan, montaż numerów tzw, policyjnych&quot; na budynkach, klatkach schodow-TANIO. Tel.: 606925134., email: zenon_szlaga@o2.pl. TUPPERWARE TUPPERWARE – rewelacyjne naczynia do przechowywania żywności ,gotowania i podawania potraw. Tel.: 692299096. Drzwi wejsciowe PRAWE 80 Drzwi wejsciowe prawe stan dobry + kaplet zamkow oraz klamek 100zl. Tel.: 886276970., email: grisza4@o2.pl.

Dla dzieci Sprzedam SPRZEDAM Mam do sprzedania nosidełko-fotelik do auta dla niemowląt firmy MEGGI. cena 100 zł. Tel.: 796405653., email: aneta-twardowska@wp.pl. WÓZEK wielofunkcyjny 3w1 Sprzedam wózek wielofunkcyjny, (głęboki, fotelik, spacerówka) przodem lub tyłem do kierunku jazdy,fotelik wpinany do wózka i samochodu od 0-11kg. Koła obrotowe, seledynowo-złoty,kpl.folii i moskitier.. Tel.: 509484921, 698993230., email: edus66@wp.pl.

Kupię korony czeskie. Kupię ok 10 000 – 15 000 Koron Czeskich. Kurs korzystny dla obu stron. Kontakt: Tel.: 504 868 600.

Imprezy / Przyjęcia Inne Niepowtarzalna suknia ślubna Piękna suknia ślubna, wyprana, idealny stan. Wymiary: wzrost 170cm, obw. biust 87cm, obw. pod biustem 72cm. Istnieje możliwość skrócenia i zwężenia. Zainteresowanym podeśle zdjęcia na maila.. Tel.: 509 741 665, email: musiolmagda@wp.pl.

Komputery Usługi Pogotowie Komputerowe 24h dojazd gratis Masz problem z komputerem? Potrzebujesz najszybszej i profesjonalnej pomocy? Wymarzony Komputer-Spełniamy twoje marzenia. Zamów Informatyka do domu lub firmy. Liczne referencje. Dojazd gratis.. Tel.: 889212-212, email: pogotowiekomputerowe@ wymarzonykomputer.eu. Serwis Komputerowy 24h – DOJAZD GRATIS PCexpress pomoże Ci w Twoich problemach z komputerem- jesteśmy serwisem oferującym profesjonalną i ekspresową naprawę komputerów z możliwością wykonania usługi w miejscu wskazanym przez klienta.. Tel.: 788 016 311. PC EXPRESS – Serwis komputerowy Racibórz Profesjonalna i miła obsługa na wysokim poziomie. Krótkie terminy napraw. Najniższe ceny w regionie. DOJAZD GRATIS!!! Tel.: 729 158 158. Masz problem z komputerem? Zadzwoń Masz problem lub awarię komputera? Zadzwoń do Informatyków firmy Wymarzony Komputer. Skorzystaj z usług lidera na raciborskim rynku usług informatycznych. Liczne referencje. Dojazd gratis. Zapraszamy. Tel.: 889 212 212, email: bok@wymarzonykomputer.eu.

Sprzedam Sprzedam Sony Psp Sprzedam Sony Psp przerobione+ dużo gier+ Kabel pod Tv+ Karta 2gb+ Obudowa ochraniająca. Stan Dobry!!! 500zł. Tel.: 515247002, email: piotrek-891@wp.pl.

Odzyskiwanie utraconych danych w 24h !!! Straciłeś bardzo ważne dane z komputera lub z notebooka? Masz problem odczytać płyty DVD? Nie martw się nie jesteś sam. Zadzwoń do nas a odzyskamy Ci wszystkie utracone dane. Pamiętaj liczy się czas!. Tel.: 889-212-212. PC EXPRESS – Serwis Komputerowy Serwis komputerowy PC EXPRESS zapewnia profesjonalną oraz miłą obsługę, krótkie terminy napraw i najniższe ceny w mieście. DOJAZD GRATIS!. Tel.: 788 016 311. Serwis Komputerowy 24h – DOJAZD GRATIS Nasz serwis komputerowy pomoże Ci w Twoich problemach z komputerem- jesteśmy serwisem oferującym profesjonalną i ekspresową naprawę komputerów z możliwością wykonania usługi na miejscu u Klienta. Tel.: 729 158 158. Masz problem z komputerem? Zadzwoń dziś! Masz problem z komputerem? Z nawigacją? Dzwoń jak boli. Pracujemy całą dobę. Dla stałych klientów mamy niespodzianke. Wykonujemy wszystko to czego inni nie chcieli się podjąć. Zaufaj doświadczeniu!. Tel.: 889 212 212.

Motoryzacja Sprzedam Opel Astra z gazem Sprzedam Opel Astra 1.6 rok 1995, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy, immobiliser, 2x poduszka powietrzna, szyberdach, centralny zamek sterowany pilotem, radio/ CD mp3 firmy JVC.. Tel.: 600 452 287, email: domedzia@op.pl. VECTRA 2.0 16V SEDAN Rok 98/99 Wersja CDX kolor srebrny, 160 tys. przebieg, klimatronik, abs, asr, kontrola trakcji, el szyby i lusterka, 2x p.pow, najwyższe wyposażenie! Stan techniczny i wizualny BDB.CENA 9500 do neg. Tel.: 791 471 642. FORD ESCORT 98r Sprzedam Ford escort 1.8 TDI, 1998r, stan dobry, bezwypadkowy, przebieg 140.000. Cena 5.000zl. Tel.: 662433607. VW polo 1.0+gaz sekwencja Sprzedam VW POLO 1.0 przeb.8900 tyś km! ROK 1999 bordo metalik,ABS,2 poduszki, alu felgi 14", wspom.kierownicy, reg.kierownicy, szyberdach, centralny z pilotem, immobilizer+inne dodatki. CENA 6900zł. Tel.: 669 953 659., email: maniek192@op.pl. Nowe opony Sprzedam 2 NOWE opony letnie Dębica Passio 2. Rozmiar 185/65R14. Cena za sztuke 110 zł.. Tel.: 792 190 434. Sprzedam opel astra-gaz Sprzedam Opel Astra 1.6 rok 1995, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy, immobiliser, 2x poduszka powietrzna, szyberdach, centralny zamek sterowany pilotem, radio/CD mp3 firmy JVC. Tel.. Tel.: 600 452 287, email: domedzia@op.pl. Okazja gaz VW passat b-3 w b dobrym stanie rok produkcji 1990 poj 2.0 16v, kombi, elektryczne szyby, alarm, wspomaganie kierownicy. cena 3900zł. Polecam!!!. Tel.: 880 877 072, email: grisza1971@o2.pl. FIAT FIORINO:1,7td:dostawczy fiat fiorino 1,7td mały blaszak dostawczy, biały, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, zimowe opony, otwierany dach, dwuosobowy 1998r. cena 3800zł. Tel.: 504476988., email: bernard.modla@onet.eu. AUDI 80 TANIO sprzedam audi 80 b3 1990- 1.8s kol. srebrny. Szyber, wspomaganie, radio, dwa kpl. opon(80%), pierwszy właściciel w Polsce. 1900zł. do negocjacji.. Tel.: 604060869,

50948492., email: edus66@wp.pl. Sprzedam Fiata UNO Kolor granatowy Satn bdb Przebieg 107000Centralny zamek, elektryczne szyby blokada skrzyni biegów, OC do14.07.2010,przegląd 09.01.20114 zimowe opony 1900zł. Tel.: 601148335, email: gamp1973@tlen.pl.

Pomoc uczniom i studentom. Przygotowanie do egzaminów.. Tel.: 32 415 25 84., email: rapolraciborz@tlen.pl. Angielski, rachunkowość Korepetycje, angielski, rachunkowość, statystyka. Tel.: 515 715 978, email: klamka02@wp.pl.

Inne

Sprzedam passata B5 VW Passat B5 TDI 85KW / 116PS Diesel. Rok 2000, przebieg 225 000 km, grafitowy metalik, szyberdach + Climatronic, podgrzewane fotele, centralny zamek, zarejestrowanyod 07.2009. Cena 18000 zł brutto.. Tel.: 606 805 616.

CKU Wodzisław, bezpłatne szkoly Bezpłatne szkoły dla dorosłych, zawodówka sprzedawca, mechanik, górnik, technik handlowiec, mechanik, LO, LO e-learningowe, administracja zaoczna i e-learningowa, zapraszamy. Tel.: 32 455 35 93., email: cku@cku.wodzislaw.pl.

Lustrzany połysk Twojej karoserii-zobacz Syntetyczny wosk w płynie. Nadzwyczajny efekt, nadaje głęboki lustrzany połysk. Nie pozostawia białego nalotu na plastikowych powierzchniach i na karoserii. Efektowanie nabłyszcza. Wysoka jakość.Dzwoń. Tel.: 889-212-212., email: sklepmetrocars@gmail.com.

Darmowe szkoły Wszystkie szkoły bezpłatne LO po gimnazjum, po szkole zawodowej, technik handlowiec, mechanik, górnik, szkoła policealna technik górnik, rachunkowości, administracji, orac biurowych, BHP, logistyk. Tel.: 32 455 35 93., email: cku@cku.wodzislaw.pl.

Sprzedam Opel Vectra Opel Vectra Kombi 1,6 16V 100KM II właściciel, 2000 r granatowy. Stan techniczny bardzo dobry. ABS, klimatyzacja, centralny zamek,relingi dachowe, opony letnie i zimowe. Auto zadbane, godne polecenia. Tel.: 609 766 056., email: mahajek@poczta.onet.pl.

Mieszkanie sprzedam

Opel vectra B 2000/2001 1,8 gaz wer CDX Opel Vectra B kombi 2000/2001 silnik 1,8 16V GAZ 285tys wersja CDX ksenony climatronik podgrzewane siedzenie komputer tempomat elektryczne lusterka i szyby centr zamek autoalarm auto krajowe 9500 PLN. Tel.: 793 722 245. Vectra 2.0 16V sedan Rok 98/99 Wersja CDX kolor srebrny, 160 tys przebieg, klimatronik, abs, asr, kontrola trakcji, el szyby i lusterka, 2x p.pow, najwyższe wyposażenie! Stan techniczny i wizualny BDB.CENA 9900 do neg. Tel.: 791 471 642.

Części Reflektor Renault Clio za 100 zł Sprzedam za 100 zł reflektor lewy do samochodu Renault Clio II b. Tel.: 505945809., email: lukaszkobylanin@wp.pl.

Kupię Ogar Kupię ogara w dobrym stanie. niekoniecznie z papierami do 120 zł. Proszę o kontakt.. Tel.: 697350162., email: miru_mielec22@o2.pl.

Nieruchomości Mieszkanie 3 pokoje I piętro Sprzedam umeblowane mieszkanie – 3 pokoje na I piętrze, pow. 52,40 m2. Cena do negocjacji. Racibórz, ul. Katowicka.. Tel.: 693399753, 603274065. Sprzedam mieszkanie Duże, komfortowe 2-pokojowe mieszkanie, 54,6 m2, III piętro, blok 4-piętrowy. Do zamieszkania od zaraz. Tel.: 695 925 690., email: marco24_08@poczta.onet.pl. Mieszkanie – ul. Żorska Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 65 m2, 3 piętro (budynek 4 piętrowy-ocieplony) i garaż z kanałem na ulicy Żorskiej. Cena (razem z garażem): 180 tys. zł. Tel.: 600 500 758. Sprzedam komfortową kawalerkę w centrum Sprzedam komfortową kawalerkę w samym centrum Raciborza. 38m2 – duża słonecza kuchnia, pokój, łazienka i przedpokój. Mieszkanie jest wyremontowane i umeblowane – do zamieszkania od zaraz. Tel.: 601 276 649. Sprzedam mieszkanie Pow. 38 m2, ul. Królewska, 1piętro w bloku 4piętrowym. Księga wieczysta, opomiarowane, loggia. Wymienione okna, panele, kafelki, kuchnia na wymiar, zaadaptowana część korytarza.. Tel.: 692713731/609766112.

Auto skup Auta wszystkich marek całe, rozbite, skorodowane oraz zachodnie do rejestracji. Sprzedaż części używanych. Tel.: 604 344 033, 793 913 434.

PILNIE SPRZEDAM 4 pokojowe MIESZKANIE Racibórz- Ostróg ul. Rzemieślnicza. Mieszkanie 75m2 na 1 piętrze w 4 piętrowym bloku. Kuchnia, 4 pokoje, łazienka. WC, loggia. Po remoncie, zmienione wnętrze. Spokojna okolica, do centrum 5min.pieszo.. Tel.: 666 044 957.

Kupię seicento lub punto Kupię fiata seicento lub punto w dobrym stanie o przebiegu do 90 000 kmtelefon: 691 388 022

Sprzedam mieszkanie Pow.64m2, ul. Kossaka, 1 piętro w bloku 3 piętrowym. Po remoncie. 3 pokoje, WC osobno, duży balkon.. Tel.: 600 901 931.

Usługi

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie na ul. Kossaka 1 o powirzchni 65 m2, 3 pokoje, na II piętrze. Cena do uzgodnienia.. Tel.: 505 143 270.

Odblokowywanie nawigacji GPS / MAPY Odblokowywanie nawigacji GPS, sprzedaż, serwis nawigacji samochodowych GPS, wykonujemy usługi i naprawy których konkurencja nie chciała się podjąć, wgrywamy map, aktualizacja map, zadzwoń. Tel.: 889 212 212. ZNAKOWANIE POJAZDÓW Znakowanie pojazdów,nowa metoda skutecznie odstraszająca złodzieja!!!Znakowanie blisko 80-ciu elementów pojazdu nie widocznych gołym okiem.Dojazd do klientaTYLKO TERAZ ZNAKOWANIE 55zł!!!. Tel.: 693 473 100., email: mzmcar@vp.pl.

Wynajmę Limuzyna do ślubu Mercedes Pullman – czyli fabrycznie wydłużony model W124 z kierowcą, jest tyko pięć tych samochodów w Polsce, kolor ekri, kremowa tapicerka, 6-ścio osobowy – już od 400zł za ślub. Tel.: 888 916 173.

Nauka Korepetycje Matematyka, statystyka, ekonometria

Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 39m2,Racibórz Ostróg blok 4 piętrowy,okna plastikowe,częściowo umeblowane, płytki,panele, wykafelkowana łazienka,balkon,cena 105 tyś do uzgodnienia,wszelkie informacje. Tel.: 502 026 564.

Mieszkanie wynajmę Do wynajęcia Mieszkanie 40m2, 2 pok Do wynajęcia mieszkanie 40m/2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,balkon, piwnica.Bardzo słoneczne.Nowe budownictwo (Nowoczesna). Spokojna okolica.Blisko sklep, szkoła. Niskie media !!!! CHĘTNIE NA DŁUŻEJ !!!!! Racibórz-Ostróg tel Racibórz-Ostróg. Tel.: 790 532 250. Tanio wynajmę kawalerkę Tanio wynajmę od lipca kawalerkę na Ostrogu, całkowity koszt miesięczny to 800 zł.. Tel.: 666 505 189. Wynajme mieszkanie Wynajmę mieszkanie na I pietrze w Raciborzu na ul.Bosackiej ,umeblowane , czynsz

+ odstepne 800 zł + media, kaucja 1200 zł. Tel.: 503 010 381. Wynajmę mieszkanie Wynajmę mieszkanie (dla firm) 2 pokojowe w centrum Raciborza,całkowicie wyposażone i umeblowane o wysokim standardzie. Tel.: 609 698 315. Wynajmę mieszkanie Wynajmę mieszkanie 3- pokojowe, dwupoziomowe, umeblowane w centrum Raciborza – Rynek. Czynsz + odstępne -1000 zł. Prąd i gaz do opłacenia wg zużycia.. Tel.: 798 996 329. Wynajmę mieszkanie w Raciborzu Racibórz, wynajmę mieszkanie 2-pokojowe studentkom. Umeblowane, pralka, lodówka, internet. Cena do negocjacji. Tel.: 603 131 181. Mieszkanie do wynajęcia Mieszkanie do wynajęcia 53 m, 2 pokoje, duża jasna kuchnia, balkon, I piętro. Bez mebli. Całkowity koszt wraz z mediami 870 zł. Mieszkanie będzie wolne przez okres 5 lat.. Tel.: 518 602 891, email: byjus007@wp.pl.

Dom sprzedam Sprzedam dom sprzedam dom w zabudowie szeregowej opow. całkowitej 276m i pow urzytkowej 156m2 cena 380 000 do negocjacji. Tel.: 505375180., email: wladek1110@wp.pl. Sprzedam dom (bliźniak) – park, Rudnik Sprzedam dom w zbudowie bliżniaczej o powierzchni użytkowej 118,20 m2, 5 pokoi. Dom jest zlokalizowany na skarpie w przepięknej okolicy, blisko zabytkowego parku. Cena 330tys. Tel.: 600 153 153, email: mm@brzeg.net. Sprzedam nowy dom Sprzedam nowy dom! lokalizacja: Racibórz-Brzezie powierzchnia działki: 24 ary, powierzchnia użytkowa domu: 98m2, powierzchnia całkowita: 173,5m2. Tel.: 415 18 32, email: nicol91@amorki.pl.

Dom wynajmę Mieszkanie do wynajęcia Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje, I piętro, duża jasna kuchnia, balkon, ciepła bieżąca woda, bez mebli na okres około 5 lat, całkowity koszt 870 zł wraz z mediami.. Tel.: 518 602 891, email: byjus007@wp.pl.

Działkę sprzedam Działka rekreacyjna z domkiem i szklarnią Sprzedam działkę rekreacyjną na Ocicach (tzw Tulipany).Na działce murowany domek, szklarnia, dużo drzewek i krzewów. Działka wolna od wrzesnia. W razie pytań proszę o kontakt Tel.: : (8-21). Tel.: 600 500 676. Działka budowlana w Krowiarkach Sprzedam działkę budowlaną w Krowiarkach 9 ar. Spokojna okolica. Cena do negocjacji. Tel.: 32 419 86 27. Sprzedam działkę – Nędza Sprzedam działkę w Nędzy 20a pod działalność gospodarczą lub zabudowę jednorodzinną. Teren nie zalewowy. Tel.: 602 396 250. Działka budowlana w Rzuchowie Sprzedam dzialkę budowlaną w Rzuchowie o pow. 25 arów. Działka mieści się przy drodze Racibórz-Pszów i idealnie nadaje sie pod działalnosć usługową.. Tel.: 605 602 964. Sprzedam pole uprawne Sprzedam działkę o powierzchni prawie 1ha przy rezerwacie Łężczok (droga z Markowic do Babic). Cena: do negocjacji. Tel.: 606 241 279. Sprzedam działkę rekreacyjną Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Opawskiej (Tulipan 7). Działka 3a. Duża, murowana altana po remoncie. Prąd, woda, WC, liczne nasadzenia, zadbana. Cena 20 tys. zł. Tel.: 696 653 946.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal handlowy Wynajmę lokal handlowy o powierzchni 65 m2 obok Cukierni Malcharczyk. Tanio. Tel.: 604 520 589. Wynajmę lokal handlowy Wynajmę lokal handlowy o powierzchni 65

Aby dodać ogłoszenie drobne, należy się zalogować i skorzystać z FORMULARZA na stronie www.naszraciborz.pl (do 200 znaków). Ogłoszenie ukazywać się będzie na portalu www.naszraciborz.pl przez 14 dni od daty dodania oraz w co najmniej jednym wydaniu tygodnika Nasz Racibórz.


rybnik INFORMATOR RYBNICKI

Czerwionka-Leszczyny » Festiwal Around The Rock rozpocznie się w parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce w sobotę 26 czerwca o godzinie 16:00. W części konkursowej zagrają zespoły Fire Flower, Stray, Le Fleur, Cropla, The End, God's Gotta Boyfriend, Purpure Drape, Pimp Walk.

AROUND THE ROCK O godzinie 21:00 na scenę wyjedzie pierwsza gwiazda, czyli zespół Farben Lehre. Następnie odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Imprezę zakończy koncert Kazik Na Żywo, który rozpocznie się o godzinie 23:00. Bilety na imprezę kosztują 10 zł. Harmonogram VIII Festiwalu Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock 2010” – 26.06.2010. • 16.00 – Rozpoczęcie Festiwalu • 16.00 – Występy zespołów konkursowych: • 16.00-16.35 – Fire Flower • 16.35-17.10 – Stray • 17.10-17.45 – Le Fleur • 17.45-18.20 – Cropla • 18.20-18.55 – The End • 18.55-19.30 – God's Gotta Boyfriend

www.farbenlehre.plocman.pl

• 19.30-20.05 – Purpure Dra- • 22.45 – Ogłoszenie wynipe ków konkursu, wręczenie • 20.05-20.40 – Pimp Walk nagród • 23.00 – Koncert Zespołu KaWystępy gwiazd: zik Na Żywo • 21.00 – Koncert Zespołu • 02.00 – Zakończenie FestiFarben Lehre walu

Rybnik Swap Party

Rybnikphilex

Jeszcze do 20 czerwca w Rybnickim Centrum KulKolejna, II edycja imprezy tych. W cenie talon na napój. tury można oglądać Międzyodbędzie się w najbliższą so- Zgłoszenia do udziału w impre- narodową Wystawę Filatelibotę – 26 czerwca, od godziny zie należy przesyłać na adres: styczną „Rybnikphilex”. Zor12:00, w klubie Euphoria (pod swaprybnik@gmail.com. ganizowano ją z okazji 40-lecia Rybnickim Centrum Kultury). Szczegółowe informacje na rybnickiego oddziału PolskiePrzewidziano dwa cykle wysta- www.swaprybnik.blogspot. go Związku Filatelistycznego. wiania ubrań – o godzinie 12:00 com. Obok polskich, prezentowane i 13:00. Wstęp kosztuje 6 złosą również czeskie zbiory.

Filmowy Pościg Lata Rozpoczęła się rejestracja do 2. edycji Filmowego Pościgu Lata, organizowanego przez Cinema City (Plaza). Zainteresowani powinni zarejestrować się na stronie www Cinema City i przez 8 tygodni odpowiadać na pytania zwią-

zane z różnymi gatunkami filmowymi. Liczą się nie tylko dobre odpowiedzi, ale także czas. Nagrodą główną jest samochód marki Skoda Roomster. Dodatkowo, co piąty zarejestrowany otrzyma koszulkę z Toy Story 3. Oprócz

tego na poszczególnych etapach uczestnicy mogą zdobyć dodatkowe nagrody. Gra rusza w czwartek, 1 lipca, o godzinie 10:00. Filmowa rywalizacja będzie trwała 8 tygodni, po których odbędzie finał.

Opera Panica

Magdalena Dybiec, Adrian Grad, Beata Kabzińska, Zuzanna Olbińska i Jakub Sitek zapraszają 26 czerwca o godz. 19:00 do Klubu Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik na wariacje na temat „Opera Panica – Kabaret Tragiczny” Ale-

jandro Jodorowsky'ego w reżyserii Jadwigi Demczuk-Bronowskiej i Aleksandry Holesz. Wstęp wolny. Teatr Z Nazwą zrealizował kilka sztuk w klimacie groteski i delikatnego absurdu. Tym razem sięgnął do twórczości chilijskiego dra-

maturga, filmowca, poety, pisarza, aktora, mima, filozofa, terapeuty, twórcy komiksów Alejandro Jodorowsky'ego. Spektakl okazuje się filozoficznym zadaniem na temat pytań dotyczących naszej egzystencji.

co? gdzie? Kiedy? Filmowe premiery

Multikino (Focus): data – 30 czerwca

Zaćmienie

Zaprasza na specjalny pokaz trzeciej części kultowej Sagi Zmierzch– Zaćmienie. Noc z 29 na 30 czerwca, godzina 0:01. Nieziemsko przystojny wampir – Edward zgadza się zamienić swoją ukochaną Bellę w wampira – pod warunkiem jednak, że wezmą ślub. Ten pomysł nie podoba się zazdrosnemu o dziewczynę Jacobowi. Również Cinema City (Plaza) zaprasza na ten film. Każdy, kto kupi tu w przedsprzedaży bilet na trzecią część sagi otrzyma wyjątkowy zestaw naklejek z bohaterami filmu! Premierowy pokaz filmu 30 czerwca o godz. 0.01. Maraton filmowy Zmierzch rusza w Cinema City już o 19.30. Reklama


« Reklama « 13

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE m2 obok Cukierni Malcharczyk. Tanio. Tel.: 604 520 589.

Inne Wynajem pokoju Szukam pokoju do 200 pln. Tel.: 511 030 703., email: kopalniak1@onet.eu.

Ogrodnictwo Usługi Stworzymy Ci Wymarzony Ogród. Zapraszamy Profesjonalne projektowanie i realizacja ogrodów wypoczynkowych dla każdego. Projektowanie (2D) i (3D). Stworzymy Ci Wymarzony Ogród od A do Z. Meble ogrodowe, stawy, baseny, rośliny,domy itp. Zadzwoń. Tel.: 889 212 212.

Sprzęt Kosiarka Sprzedam całkiem nową kosiarkę elektryczną, tzw poduszkowiec dobrej marki Flymo. Cena 200 zł., email: adam.adek@gmail.com.

Praca Dam pracę Jesteś konsultantką/tem Avon/Oriflame? Dołącz do nowej firmy sprzedaży bezpośredniej. BETTERWARE – pomysły do Twojego domu! Praca na katalogach. Zarabiaj 30% marży – zysk natychmiastowy. Prosty plan marketingowy MLM. Ciekawa praca dodatkowa!. Tel.: 795 445 246, email: justyna_betterware@op.pl. Zatrudnie krawcową Zatrudnię krawcową do szycia sukien ślubnych. Tel.: 728359811. Opiekunka Pilnie poszukuje opiekunki dla mojego syna (dziewiecio miesiecznego). Tel.: 666093486, 515534210. Praca Przyjme do pracy na stałe lub dorywczo DOŚWIADCZONEGO kafelkarza który potrafi takze malowac gipsowac mile widzieane prawo jazdy kategori B oraz samochod. Tel.: 514 429 411.

Szukam pracy Szukam pracy Absolwentka zarządzania szuka pracy, najlepiej w biurze. Posiada prawo jazdy kat. B, email: kasiabu@onet.eu. Operator Koparko-ladowarki Operator koparko-ladowarki klasy III wszytskie typy kierowca Kat.C kwalifikacjie na przewoz rzeczy oraz operator wozka widlowego poszukuje pracy.Wiek 27lat. Tel.: 886276970, email: grisza4@o2.pl. Opieka nad zwierzętami domowymi Poszukuję dorywczej pracy jako opiekunka do zwierząt domowych na terenie Raciborza. Warunki pracy i honorarium do uzgodnienia. Kontakt pod nr Tel.: : lub gg: 15791577. Tel.: 608 073 777, email: ivka@gg.pl. Szukamy Pracy Szukamy pracy fizycznej moze byc na budowie lub myjnia samochodowa . Tel.: 790479930/792256984.,, email: damianzajda@tlen.pl. Opiekunka do dziecka Zaopiekuję się dzieckiem najlepiej z Krzanowic lub okolic. Tel.: 606 398 224. Szukam pracy Studentka socjologii poszukuje pracy na okres wakacji. email: emkaw@gmail.com.

chaników, elektryków, monterów konstrukcji dachowych, malarzy, spawaczy wig.wymagania: paszport niemiecki, uprawnienia. Tel.: 32 414 00 55, email: office@eiplus.eu. Praca w Austrii i w Niemczech Legalna praca w Austrii i w Niemczech dla spawaczy, ślusarzy, monterów fasad. Wymagany paszport niemiecki. Firma Pientka 602 268 340, 32 419 17 17 DAM PRACE – Mechanicy ASO !!! MECHANIK VOLKSWAGEN (SKODA SEAT AUDI) WIELKA BRYTANIA-TYLKO Z DOSWIADCZENIEM W AUTORYZOWANYCH STACJACH!!! Prosimy o  CV na: Tel.: 00447761637664, email: talent@horizonsrecruitment.co.uk. Kierowca CE Praca 3 kierowcow CE, Paszport niem.Podstawy jezyka niem.LKW automatic do 12,5 to. Dystrybucja warzyw i owocow i praca w magazynie , Rejon Koloni ,doswiadczenie, CV na maila: email: horstii@live.de.

Inne Bez doświadczenia Do przyuczenia nowego zawodu poszukujemy osobę: * ambitną i kreatywną * szybko się uczącą * lubiącą nowe wyzwania * efektywne wynagrodzenie * szkolenia od pierwszego dnia * nielimitowany czas pracy. Tel.: 794 285 704, email: centrum.urody@onet.eu. Weź reklame na tylną szybe samochodu Masz samochód?Jeździsz nim na codzień, masz możliwość dodatkowego zarobku umieszczając reklamę na tylnej szybie swojego pojazdu (od300 do nawet 2000 za m/c). Zadzwoń, napisz. MZM-Serwis MIEJSCA REKLAMOWE. Tel.: 693 473 100, email: miejscareklamowe@poczta.fm.

Różne Sprzedam Sprzedam Sprzedam suknie slubną ecrie 42/44 na ramiaczkach,w całości,z lekko gniecionego materiału z narzuconą koronką przez jeden bok. Cena 800zł. więcej informacji na meila, email: gaby4@o2.pl. Kolczyki Oferuję ręcznie robione kolczyki, wiszące czy koła, kolorowe, modne i oryginalne! Galeria kolczyków na kolczykililianny.pl, email: fauri@op.pl.

SPRZEDAM 2 FOLIE Sprzedam 2 konstrukcje z rur grubościennych oraz rury CO. Dł. folii – 7m/31m – 1szt. oraz 6m/31m – 1 szt. Cena do uzgodnienia. 48-120 Baborów, ul. Głubczycka 6a, Tel.: 604862732, 774869075 Second Hand Second Hand Angielska Metka. Zapraszam na ul. Polną 4a. Ekstra dzież damska, młodzieżowa dla KOBIETY Z KLASĄ. Pn-P 9-17, sob 9-13.. Kolczyki koła ORSAY Oferuję ręcznie robione kolczyki koła, jak ze sklepu firmowego Orsay, lecz ja je projektuję sama i taniej!!!Przekonaj się!!! Zdjęcia kół przesyłam na maila galeria kolczyków, email: fauri@op.pl.

Uczeń szuka pracy Uczeń 19 lat poszukuje pracy na waka- Suknia ślubna rozm. 38/40 cje. Doświadczenie na budowie oraz jako Sprzedam za przystępną cenę piękną suknię dekarz. Biegła obsługa komputera. Prawo ślubną w kolorze delikatnym ecru, spódnica jazdy B + auto. Tel.: 694 517 138, email: + gorset. Stan bdb (profesjonalnie czyszczoalekpoldek@gmail.com. na). Do sukni dołączam welon i torebkę. Tel.: 609 414 573, email: betty_83@o2.pl. Szukam pracy Poszukuję pracy dorywczej na terenie Sprzedam Kietrza. Sprzątanie opieka przy osobie Sprzedam suknie slubną ecrie 42/44 na starszej zbieranie truskawek itp:). email: ramiaczkach,w całości,z lekko gniecionego buziaczek536@o2.pl. materiału z narzuconą koronką przez jeden bok. Cena 800zł. więcej informacji na maZa granicą ila: gaby4@o2.pl Cukiernik, Dekarz i inne Austria Cukierników, dekarzy, ślusarzy, spawaczy, Sprzedam monterów instalacji przeciwpożarowych, me- sprzedam kamizelke ślubną + butonierke +

krawat, kolor ecrie w pionowe lekko świecące pasy, rozm.42 cena 70zl. Więcej informacji na meila, email: gaby4@o2.pl. Festiwal w RACKU Sprzedam wejściówki na festiwal w Racku tanio. Tel.: 888 907 518. Sprzedam biurko Sprzedam biurko kolor orzechowy brąz z 2-ma szufladami, może służyć również jako biurko pod komuter, dodatkowo nadstawka pod monitor. Cena 100zł. (odbiór osobisty). Tel.: 601527656.

Podaruję Oddam ziemię Oddam ziemię, transport i załadunek w gestii odbierającego. RUDNIK.. Tel.: 513 923 722, email: damiankaczmarek@op.pl.

Inne Zaproszenie na prezentację Zapraszam na prezentację naczyń do dietetycznego przygotowania posiłków f-my Zepter. Z okazji jubileuszu f-my atrakcyjne obniżki cen.Dla uczestników bezpłatne upominki.. Tel.: 603 834 187. Nowy adres!!! sklepu=serwisu GPS Profesjonalny serwis elektroniki,Naprawa nawigacji GPS Naprawa laptopów i monitorów, Serwis kamer i aparatów Serwis BlackBerry, Palm. Stary adres ul. Głubczycka ; nowy adres: ul. Eichendorffa. II Filar Jeżeli otrzymałeś od ZUS list, powinieneś natychmiast wybrać otwarty fundusz emerytalny aby nie być poddanym losowaniu.Zrób to sam zanim ZUS to zrobi za Ciebie. AVIVA Commercial Union. Tel.: 502074522.

RTV / AGD Sprzedam Pralka Do sprzedania nowa pralka typu Frania za 250 zł. Dowóz do 15 km gratis, email: adam.adek@gmail.com. Sprzedam lodówke AMICA Sprzedam lodówke firmy AMICA ACZ210iMH 150cm. używana (przez 2 lata) w bardzo dobrym stanie.cena do uzgodnienia. Tel.: 666 055 910, email: krisnetia@wp.pl. Tanio sprzedam Tanio sprzedam automat indesit WI 102 w pełni sprawny. Cena 200 zł. Okolice Kuźni Raciborskiej.. Tel.: 600 373 271. Chłodziarka Lodówka 150 zł Stan dobry, 4 półki, 110x50x60 Odbiór osobisty Racibórz, cena 150 zł. Tel.: 504 007 598.

Turystyka Inne Sprzedam łyżwy Łyżwy ,rozmiar 43-44. Prawie nowe, ostre cena ok 100zł !!. Tel.: 669 092 406, email: mafiaa16@o2.pl.

Zdrowie Uroda Sprzedam fotele kosmetyczne Fotele kosmetyczne firmy Panda, schodek, szafka kosmetyczna, pomocnik dla kosmetyczek, lampa z lupą, Vopozon – likwidacja salonu kosmetycznego. Cena do uzgodnienia. Tel.: 608 201 472. Profesjonalne Usługi Fryzjerskie !!! Atelier Fryzjerskie Beauty Hair, ul. Głubczycka 25 (obok salonu Fiata, naprzeciw Pracowni sukien Ślubnych). Wykonujemy usługi najwyższej jakości. Dla nas najważniejszy jest klient. Przyjdź i sprawdź sam(a).. Tel.: 502 847 220, email: beautyhairewa@tlen.pl. Pogotowie dietetyczne Odchudzę każdego!!! Poradnictwo dietetyczne i zdrowotne.Walka z nadwagą, migreną, zaparciami, żylakami, detox organizmu. Osobisty trener Wellness.. Tel.: 798 755 523. Zadbaj o włosy (kuracje regenerujące) Atelier Fryzjerskie Beauty Hair, ul. Głubczycka 25 (obok salonu Fiata, naprzeciw Pracowni sukien Ślubnych)Wykonujemy usługi najwyższej jakości. Dla nas najważniejszy jest zadowolony klient. Zapraszamy!. Tel.: 502  847  220, email: beautyhairewa@tlen.pl.

Męczą Cię szumy i dzwonienie w uszach? Jest rozwiązanie Twoich zdrowotnych problemów. Świecowanie uszu to najstarszy i najskuteczniejszy zabieg za problemy laryngologiczne. Teraz promocja dla rencistów i emerytów!!! Zapraszamy do gabinetu. Tel.: 517-716-974.

NAWIGATOR KULTURALNY Otwarcie wRacku Festiwal – koncert Pan Stian Trio 25 czerwca, godz. 17.00 Pub Koniec Świata w Raciborzu, ul. Miarki 3A Wstęp wolny pozostałe koncerty - bilety w cenie 70 zł (w przedsprzedaży), 85 zł (w dniu festiwalu)

Medycyna naturalna Sprzedam balkonik rehabilitacyjny 4 koła Sprzedam Balkonik (chodzik) dla osób starszych ,niemiecka firma, 4 koła hamulce, podpórka !! cena 200zł do negocjacji !! Wartość 500 zł. !!! stan b.dobry!!. Tel.: 669 092 406, email: mafiaa16@o2.pl. Sprzedam Sprzedam urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym typ "SOLARIS" Cena do uzgodnienia.. Tel.: 601 056 108. Sprzedam Tanio Balkonik Rehabilitacyjny! Sprzedam Balkonik dla osób starszych oraz o stopniu niepełnosprawności!! Firma niemiecka, wartość 500 zł, spokojnie SPRZEDAM TANIO!!!. Tel.: 669 092 406.,, email: mafiaa16@o2.pl.

Lekarze Diagnostyka USG U S G - K o l o r- D o p p l e r, p r z e p ł y w y. Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, Racibórz, Chodkiewicza 23, pn., wt., czw., pt. 12:15-14:15, www.usg-raciborz.pl. Tel.: 604 347 669.

Zwierzęta Sprzedam Sprzedam akwarium Sprzedam tanio akwarium z profilowaną przednią szybą i pełnym osprzętem. Tel.: 606 670 104, email: aka4513@o2.pl. York Mam do sprzedania yorka suczkę 15-to miesięczną miniaturkę w okazyjnej cenie.. Tel.: 792 813 830, email: ewamanka2@wp.pl.

Podaruję Oddam kota i kotke Oddam Kota i kotkę w dobre ręcę mają ok 6 tyg! pisac na email. Korzystaja samodzielnie z kuwety!, email: roxanne19@vp.pl

Koncert Masskotki – wRacku Festiwal 25 czerwca, godz. 19.00 Pub Dybcówka w Raciborzu, ul. Londzina 13 Koncert Compulsive Shopping Disorder – wRacku Festiwal 25 czerwca, godz. 21.00 Pub Atmosfear w Raciborzu, ul. Rudzka 55e Koncert Windy – wRacku Festiwal 25 czerwca, godz. 23.00 Club Ozon w Raciborzu, ul. Reymonta 14 Koncert Perpetum Homo – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 13.00 Mała scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Koncert Flapjack – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 14.30 Mała scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Koncert Frontside – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 16.00 Mała scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Koncert 1984 – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 17.30 Duża scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Koncert Paprika Korps – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 18.15 Mała scena na terenie OSiR-u w Raciborzu

Usługi Opieka nad zwierzętami – petsitter Chętnie podejmę się opieki nad Twoim psem, kotem. W zakres ten wchodzi opieka w moim domu lub w domu właściciela, spacery. Posiadam duży ogród oraz doświadczenie. Kontakt Tel.: lub pod gg 2907842. Tel.: 661432668, email: j.wladarz@gmail.com. Petsitter – opieka nad zwierzętami Chętnie podejmę się opieki nad Twoim psem, kotem. W zakres ten wchodzi opieka w moim domu lub w domu właściciela, spacery. Posiadam duży ogród oraz doświadczenie. Kontakt Tel.: lub pod gg 2907842. Tel.: 661 432 668, email: sali_ebi_27@op.pl. Opieka nad zwierzętami domowymi Poszukuję dorywczej pracy jako opiekunka do zwierząt domowych na terenie Raciborza. Warunki pracy i honorarium do uzgodnienia. Kontakt pod nr Tel.: lub gg: 15791577. Tel.: 608 073 777, email: ivka@gg.pl. Petsitter – opieka nad zwierzętami Chętnie podejmę się opieki nad Twoim psem, kotem. W zakres ten wchodzi opieka w moim domu lub w domu właściciela, spacery. Posiadam duży ogród oraz doświadczenie. Kontakt Tel.: : lub pod gg 2907842.. Tel.: 661 432 668.,, email: sali_ebi_27@op.pl.

Inne Prosimy o pomoc W niedzielę zaginęła suczka tunda. Jest to mały mieszaniec, wielkości kota. Czarna z białymi skarpetkami, na wszystkich łapach i białym krawatem. Osoba, która ją znajdzie, proszona jest o kontakt pod numer: Przewidujemy nagrodę za oddanie suczki. Tel.: 605 057 620, email: melba79@poczta.fm.

Aby dodać ogłoszenie drobne, należy się zalogować i skorzystać z FORMULARZA na stronie www.naszraciborz.pl (do 200 znaków). Ogłoszenie ukazywać się będzie na portalu www.naszraciborz.pl przez 14 dni od daty dodania oraz w co najmniej jednym wydaniu tygodnika Nasz Racibórz.

Koncert Das Ich – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 19.15 Duża scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Koncert Yellow Spots – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 20.30 Mała scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Koncert Laibach – wRacku Festiwal 26 czerwca, godz. 22.00 Duża scena na terenie OSiR-u w Raciborzu Operetka Hrabina Marica 26 czerwca 2010 r., godz. 18.00 Sala widowiskowa RCK Racibórz, ul. Chopina 21 Bilety: 40 zł i 35 zł Skuterowy Zawrót Głowy 27 czerwca, godz. 12.00 Pietrowice Wielkie Muzyka w starym opactwie 27 czerwca, godz. 17.00 Bazylika NMP w Rudach Wstęp wolny Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych 3-4 lipca, boisko sportowe w Zabełkowie Festival Colours of Ostrava 15-18 lipca Ostrawa Czterodniowe karnety w sprzedaży w sieci Ticketpro


14 » Aktualności »

W starostwie zapłacisz kartą Wybierając się do Starostwa Powiatowego w Raciborzu, by załatwić swoje sprawy, nie musisz zabierać ze sobą gotówki. Wszelkich płatności w kasie można dokonywać za pomocą kart płatniczych. To zmiana mająca ułatwić życie petentom starostwa, które w ostatnim czasie dość często daje odczuć, że zależy mu na zadowoleniu odwiedzających je osób. W tym właśnie celu przeprowadzana jest aktual-

nie ankieta badająca poziom zadowolenia klientów. – Przez najbliższe dwa tygodnie studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przeprowadzają badanie poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wyniki ankiet pomogą udoskonalić wdrożony w urzędzie system obsługi klientów – wyjaśnia rzecznik starostwa Karolina Kunicka. – Już wie-

Reklama

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl Reklama

my, że wiele uwag dotyczy braku miejsc parkingowych i tego, że siedzibę mamy w dwóch miejscach – mówi starosta Adam Hajduk. Ankieta przeprowadzana jest przez studentów raciborskiej PWSZ. – Robią to w ramach praktyk, prac studenckich. Wszystko opiera się na współpracy starostwa z uczelnią, my za to pomożemy im w dofinansowaniu pewnych remontów – zapowiada Hajduk. Reklama

Reklama

Praca w Polsce Praca w Holandii AGENCJA PRACY Serwis sp. z o.o.

SZUKASZ PRACY? SZUKASZ PRACOWNIKA? znajdziemy rozwiązanie! R E K R U TAC J A , S E L E KC J A , L E A S I N G , O U T S O U R C I N G

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 Racibórz, ul. Długa 12 Reklama

Reklama

tel. 32 419 18 76-77 kom. 0695 452 125, 0609 632 957 e-mail: raciborz@inperson.pl Reklama

Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie. Wymagany paszport niemiecki.

Reklama

NA WYMIAR SZAFY KUCHNIE BIUROWE SYPIALNIE

Reklama

GARDEROBY ŁÓŻKA TEL.: 509 241 296 415 32 95

szkoły policealne, licea dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, kursy maturalne NOWOŚĆ! KURSY ZAWODOWE! Reklama

Rybnik, Plac Wolności 2/7

tel. (32) 433-25-22, 433-25-23, 422-40-13

NIEPOTRZEBNA MATURA!

CAŁE CZESNE DARMO!* stypendia dla bezrobotnych Z tym ogłoszeniem do 01.07.2010

BEZ WPISOWEGO

* Dotyczy pierwszego semestru na wybranych kierunkach. Szczegóły promocji w regulaminie Promocji 2010 do wglądu w sekretariatach AP Edukacja. Ogłoszenie samodzielnie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

RACIBÓRZ UL. REYMONTA 14 (obok ABRY)

POMIAR GRATIS Reklama

Certyfikat 6180

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » zbrojarzy » operatorów dźwigów

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 32 410 47 24, kom. 0 603 859 629

MEBLE

Reklama

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH

Reklama


« Rozrywka « 15

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Krzyżówka zaproszenie na

Dziś do wygrania

Kupon nr 25/10

Hasło:

obiad dla 2 osób

Ufundowane przez: Kawiarnię-Restaurację MIMO Racibórz, ul. Eichendorffa 12 (hala Sezam), www.mimo.net.pl

Imię i Nazwisko:

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wraz z naklejonym kuponem (z lewej strony) prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres redakcji („Nasz Racibórz” 47-400 Racibórz, ul. Staszica 22). Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy dwie osoby, które otrzymają od nas zaproszenie na obiad dla dwóch osób ufundowane przez Kawiarnię-Restaurację MIMO. Czekamy do 07 lipca 2010 r. UWAGA! Tylko prawidłowo wypełnione i podpisane kupony biorą udział w losowaniu.

Adres:

data, podpis: .............................................................................................................

Nagrodę za rozwiązanie hasła z krzyżówki z numeru 23/2010 otrzymuje: zaproszenie na obiad dla 2 osób Ilona Grabowska z Raciborza Gratulujemy! Prosimy o odbiór nagrody w siedzibie redakcji (47-400 Racibórz, ul. Staszica 22) w godz. 9.00-15.00 do dnia 30 czerwca 2010 r. W przypadku nieodebrania nagrody, zostanie ona rozlosowana ponownie.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie – myśl Iwana Kryłowa.

Reklama

Racibórz » Piłkarze IV-ligowi z Unii Racibórz i Sylwia Bileńska, zawodniczka Miejskiego Klubu Sportowego Unia Racibórz, jako pierwsi skorzystają z dotacji od miasta. Dzięki nowelizacji ustawy ratusz będzie mógł wspierać finansowo sport kwalifikowany. W budżecie na ten cel przewidziano 50 tys. zł.

Miasto

sponsorem sportu kwalifikowanego W sierpniu ubiegłego roku nowelizacji uległy przepisy dotyczące finansowania przez gminę sportu kwalifikowanego. – Dotąd nie mogliśmy wspierać finansowo piłkarzy IV-ligowych z Unii Racibórz

czy naszych piłkarek nożnych. Dzięki zmianie przepisów, mamy taką możliwość – zaznaczył na komisji oświaty prezydent Mirosław Lenk. – W budżecie nie mamy za wiele środków na ten cel, bo zaledwie 50 tys. zł,

ale zawsze to jakiś grosz – przyznał prezydent. – Jakie kluby będą mogły starać się o taką dotację? – dopytywała radna Elżbieta Biskup. – Przepis ten dotyczy wszystkich klubów, które nie

mogą uzyskać dotacji w drodze przetargowej. Tak więc mogą to być zapaśnicy-seniorzy i nasze piłkarki – wyliczał Lenk. Jako pierwsi dotację po nowelizacji przepisów otrzymają Piłkarze IV-ligowi z Unii Racibórz i Sylwia Bileńska zawodniczka Miejskiego Klubu Sportowego Unia Racibórz. Na, co przeznacza się takową dotację? Na organizację i udział we współzawodnictwie, zakup sprzętu sportowego, najem i utrzymanie bazy sportowej, obsługę medyczną oraz wynagrodzenie trenerów wraz z pochodnymi. (k)

Zaufaj marce Dziennik powiatowy naszraciborz.pl odwiedza miesięcznie 57 tys. internautów Tygodnik Nasz Racibórz dociera w każdy piątek do 10 tys. rodzin

Bądź widoczny w mediach WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI! Zapytaj o szczegóły: reklama@naszraciborz.pl, tel. 509 505 765, (32) 415 18 66


16 » WFOŚiGW »

Piątek, 25 czerwca 2010 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » 7 czerwca dyrektor SP 1 Beata Stępień wraz z nauczycielami Sylwią Racibórz i objęto leczeniem 13 Surmą, Katarzyną Śledź i Elżbietą Leśniak oraz najaktywniejszymi uczniami szt. raciborskich kasztanowSzkoły na Ostrogu odbierały nagrodę w wysokości 10 tys zł. za ekologię. Nagrodę ców. W okresie od kwietnia do w wojewódzkim konkursie EkoAktywni 2010 przyznał szkole Zarząd Wojewódz- maja wykonano, na wyznaczokiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. nych drzewach następujące

EkoAktywna szkoła

na Ostrogu

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursu odbyła się w Katowicach w obecności Wojewody Śląskiego, Kuratora Oświaty i Prezes Zarządu WFOSi GW w Katowicach. Wręczono łącznie 38 nagród, ale tylko 7 placówek woj. śląskiego otrzymało najwyższe wyróżnienia i 10 tys zł, w tym właśnie SP1 w Raciborzu. Tego samego dnia szkoła odbierała też drugą nagrodę za działalność na rzecz ekologii. Tytuł Laureata na szczeblu wojewódzkim SP1 uzyskała w Wojewódzkim Konkursie Programu ekozespołów i ekoreporterów w roku szkolnym 2009/2010. Uroczystość wręczenia nagród w postaci wieży LCD o wartości 1,5 tys zł. oraz gier dydaktycznych, dyplomów i nagród książkowych odbyła się w auli Politechniki Śląskiej w Rybniku. Nagrody z rąk kierownictwa WOM i Zakładu Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku odebrała pani Sylwia Surma, opiekun Ekozespołów wraz z uczniami. Działalność Szkoły na Ostrogu w dziedzinie ekologii na Szkoła na Ostrogu posiada długa tradycję. Szkoła uzyskała certyfikat ISO 14001- Zarządzania Środowiskowego w Gminie Racibórz. Do realizacji założeń gminnej polityki środowiskowej Miasta, wdrażanej od 2000 r., włączona jest cała społeczność szkolna: uczniowie ( 365 uczniów), nauczyciele, wychowawcy, ro-

dzice oraz pracownicy administracji, obsługi i kuchni. W szkole, od wielu lat jest prowadzona segregacja i zbiórka surowców wtórnych. W każdej klasie znajdują się kosze do segregacji: szkła, odpadów organicznych, makulatury i plastiku, oznaczone odpowiednimi kolorami i symbolami. Stale odbywa się zbiórka surowców wtórnych wśród społeczności lokalnej. Prowadzona jest kampania informacyjna (gazetki, plakaty, strona www. szkoły, ulotki do rodziców) o sposobie ich odbioru przez szkołę. W każdej klasie sekcja ekologiczna rejestruje i monitoruje ilość zbieranych surowców wtórnych. Surowce wtórne zbierane przez uczniów to: plastik, baterie, makulatura i aluminium. W 2008 r. szkoła uzyskała V miejsce, a w 2009 roku zebrała największą ilość zużytych baterii w gminie (ok. 500 kg) i zdobyła nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Racibórz oraz Nagrodę Fundacji Reba, w tym profesjonalny sprzęt do pomiaru jakości wody. W szkole prowadzona jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Adresowana jest do uczniów oraz całej społeczności lokalnej. Rokrocznie uczniowie biorą udział w obchodach Dnia Ziemi, gdzie m.in. organizowane są przemarsze/happeningi z plakatami o treściach ekologicznych, konkursy wiedzy ekologicz-

nej, na najdłuższy łańcuch ze zużytych reklamówek, wykonanie torby ekologicznej, itp. Regularnie, od 1995r. bierzemy udział w akcji Sprzątanie Świata, w ramach której uczniowie sprzątają tereny dzielnicy Ostróg, w której położona jest szkoła i prowadzą kampanię informacyjną wśród społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska. Rokrocznie, od 9 lat szkoła pozyskuje grant „Fundacji Silesia” na akcję ”Posadź swoje drzewko”. Od tego czasu uczniowie posadzili ponad tysiąc sadzonek krzewów, drzew, roślin ozdobnych wokół szkoły. Stworzyliśmy „Szkolne Arboretum”, gdzie znajdują się ciekawe, opisane tabliczkami okazy roślin oraz ogródek meteorologiczny i ogródek dendrologiczny. Całość służy do prowadzenia zielonych lekcji przyrody. Szkoła stale pozyskuje środki grantowe na własną działalność ekologiczną . W 2007 r. zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu grantowego Fundacji Nasza Ziemia. Projekt nosił tytuł ” Segregując surowce – ratujesz kasztanowce” i miał na celu ochronę ginących kasztanowców z  terenu Raciborza. W ramach projektu przeprowadzono miejski happening nt. ochrony i leczenia chorych kasztanowców, nawiązano współprace z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy UM

zabiegi: rozwieszenie pułapek feromonowych 8 szt., rozwinięcie taśm lepowych 13 szt., wprowadzenie doglebowo kapsułek środka działającego systemowo 200 szt. W okresie jesiennym uczniowie zbierali i utylizowali liście. Środki finansowe pozyskano z grantu oraz szeroko zakrojonej zbiórki i sprzedaży surowców wtórnych wśród społeczności lokalnej. Naczelnym hasłem projektu były slogany: „Segreguj śmieci dla dobra swoich dzieci”, „Segregując surowce – ratujesz kasztanowce”. W 2009 r. pozyskaliśmy kolejny grant konkursowy firmy P&G „Żyj, poznawaj, rozwijaj się” i Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu „Jestem Eko-jestem trendy”. Założeniem projektu jest propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia: kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w działaniach na rzecz środowiska, rozbudzanie radości i podziwu dla piękna i różnorodności świata, obudzenie w uczniach potrzeby kontaktu z Naturą. W ramach projektu, ze środków grantowych, najaktywniejsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Sławkowie. W programie warsztatów były ćwiczenia terenowe, zapoznawanie się z procesami degradacji, sposobami rekultywacji i inne. Uczniowie określali własną postawę wobec zagrożeń występujących w świecie. Projektem o podobnych założeniach są, realizowane od 2000 roku „Międzynarodowe Spotkania Młodych Ekologów i Historyków”. Odbyło się już dziewięć edycji tego projektu, w realizacji jest dziesiąta. Rokrocznie, najaktywniejsi uczniowie z dziedziny ekologii i historii uczestniczą w polsko- czeskich warsztatach od-

bywających się w Grecji. Przez 16 dni uczniowie przebywający na obozowisku w Agi Apostoli w Grecji pobierają żywe lekcje przyrody, poznają florę i faunę basenu Morza Śródziemnego, oznaczają gatunki roślin i owadów, zakładają zielniki, dokonują badań geologicznych u wybrzeży klifowych zalewu Amwrakijskiego. Tu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli odkryli kość udową mamuta, która okazała się odkryciem archeologicznym na skalę europejską. Polska i Czeska kadra pedagogiczna z uczniami, w porozumieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska w Prewezie, stworzyła w tym miejscu Muzeum Przyrody. Rokrocznie, po zakończeniu warsztatów w szkole odbywa się polsko- czeska wystawa przyrody dla całej społeczności lokalnej pogranicza polskoczeskiego. Od 2003 r. należymy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła posiada Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Od 2007 roku, rokrocznie bierzemy udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach projektu realizujemy szeroko zakrojone działania z zakresu profilaktyki alkoholowej. W projekt angażowani są rodzice uczniów, dla których prowadzone są prelekcje i spotkania pt” Jak rozmawiać z własnym dzieckiem”. W 2009 r. szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Myślenia”. W ramach programu uczniowie zrealizowali interdyscyplinarny projekt „Wiem, co jem”. Opracowali, wspólnie z rodzicami „ Dzienniczki zdrowego odżywiania”, w których zamieszczono wzorcowy dzienny jadłospis ucznia. Dzienniczki opracowano w językach polskim, angielskim i niemieckim, obliczono łączne wartości kaloryczne posiłków, opracowano sposoby spalania zbędnych kalorii. Powstały plansze i plakaty nt. zdrowego żywienia. Wyniki zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Obecnie uczniowie przygoto-

wują się do „Wiosennego nalotu na przyrodę” – czyli BioBlitz. Określą jak największą ilość gatunków flory i fauny w raciborskim arboretum, znajdującym się na obrzeżach miasta. Od wielu lat dokarmiamy ptaki zimą i zbieramy karmę dla psów ze schroniska. W szkole powołano i realizowany jest projekt „ Ekozespoły”, w ramach którego uczniowie podejmują działania zmierzające do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, poszanowania wody, rozważnego korzystania ze środków transportu, oszczędności energii. W ramach działań Ekozespołów zrealizowano cztery programy edukacyjne odnoszące się do zagadnień energii odnawialnej w ramach rozwijania edukacji energetycznej poprzez międzynarodowy projekt:„ INSPIRE School Education by Non-formal Learning” opracowany przez naukowców z Niemiec, Polski i Łotwy. Zrealizowano programy: ”Jak wygląda wiatr?”, „Las źródłem energii życiowej człowieka”, „Pomocnicy Ekoelfów”, „Reporterzy lokalnej gazety”. Uczniowie dokonali Pomiaru Śladu Ekologicznego, wykonali poradnik „ Czym zastąpić detergenty” oraz utworzyli gazetę Eko- Nowiny, w której doradzają jak oszczędzać energię. W całej szkole przy kontaktach i kranach zamieścili naklejki z informacją o oszczędzaniu energii, którą to zasadę wdrażają w szkole i w domu. Uczniowie biorą udział w konkursach ekologicznych powiatowych i miejskich „EkoMat”, „Z ekologią za pan brat”. Jako jedyna szkoła w Raciborzu od trzech lat bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Świetlik” organizowanym przez Fundację Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego celem jest poznawanie u opisywanie zjawisk przyrodniczych zachodzących na kuli ziemskiej. SP 1

Racibórz » Studenci II roku edukacji elementarnej z językiem obcym z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przygotowali dla podopiecznych sześciu raciborskich przedszkoli Ekologiczny Dzień Dziecka. Czekało na nich mnóstwo gier i zabaw oraz słodkości. Zobaczyły również „Królewnę Śnieżkę i 7 nieporządnych krasnoludków”.

EKOLOGICZNY Dzień Dziecka Bądźmy dziećmi jeszcze raz! – pod takim hasłem studenci II roku edukacji elementarnej z językiem obcym przygotowali dla 6-latków z sześciu raciborskich przedszkoli Dzień Dziecka. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje.

– Przygotowałyśmy zabawy ruchowe i relaksacyjne. Będą też zajęcia plastyczne. Wszystkim chętnym będziemy malowały buzie – mówi Barbara Kustra, studentka II roku edukacji elementarnej z językiem angielskim. Największą atrak-

cją było przedstawienie, jakie przygotowali studenci raciborskiej uczelni wyższej dla swoich małych gości. Przedstawili oni bajkę „Królowa Śnieżka i 7 nieporządnych krasnoludków”. – Spektakl ma wydźwięk proekologiczny. Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci już od najmłodszych lat uczą się dbać o środowisko, w którym żyją – wyjaśnia Aleksandra Nowacka, studentka II roku edukacji elementarnej z językiem angielskim. Po przedstawieniu i wspólnych zabawach dzieci otrzymały słodki poczęstunek. (k)

25-2010-[80]  
25-2010-[80]  
Advertisement