Page 1

Reklama

Reklama

Reklama

Zapraszamy do Coctail Baru Racibórz, Rynek 10

Wielk a

Tygodnik bezpłatny

Raci borsk a Krz yżów ka

wygr aj 15 0 r

8 maja 2009

azem z

Rok II, nr 19 (22) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

Ruszy budowa galerii przy Jakubie

Gazetka (nie) prawdę ci powie

Drugi Bieg bez granic

Już w czerwcu i lipcu archeolodzy a zaraz potem budowlańcy – jeszcze w tym roku dwóch raciborskich biznesmenów rozpocznie budowę galerii handlowej w północnej pierzei Rynku. Trwają prace nad wizualizacją obiektu i jego projektem. » str. 2

Zwracajcie uwagę na ceny nabijane w kasach Kauflandu. Nie pierwszy raz są wyższe od tych na półkach - ostrzega jedna z naszych czytelniczek. Na dowód pokazuje zachowany paragon i najnowszą gazetkę sieci pt. Witamy w świecie niskich cen. Poszło o pomidory cherry. » str. 4

3 maja na ulicach Raciborza ścigali się długodystansowcy. Pomimo tego, że bieg był rozgrywany po południu wysoka temperatura dała się we znaki zawodnikom. Na pokonanie 10 km najlepszy potrzebował 32 minut i 42 sekund. » str. 15

TYGODNIK BEZPŁATNY!

Spokojnie

zdążymy na czas Racibórz » Prace na moście do Markowic idą pełną parą. Robotnicy z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów z Gliwic pracują po 12 godzin, by inwestycję zakończyć w terminie. Nawierzchnia przeprawy jest już skuta. W fazie przygotowawczej są podesty chodnikowe. Będzie też remont ul. Gliwickiej. » str. 3 Reklama

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE Szczegóły: Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji tygodnika Nasz Racibórz przy ul. Staszica 22 (4 piętro).

tylko 5 zł

podana cena jest ceną brutto i obejmuje ogłoszenie w gazecie do 15 słów oraz publikację na portalu www.naszraciborz.pl. Oferta nie dotyczy ogłoszeń towarzyskich


2 » Aktualności »

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Już w czerwcu i lipcu archeolodzy a zaraz potem budowlańcy – jeszcze w tym roku dwóch raciborskich biznesmenów rozpocznie budowę galerii handlowej w północnej pierzei Rynku. Trwają prace nad wizualizacją obiektu i jego projektem. Wpływ na wygląd będzie miał przede wszystkim konserwator.

Kurier tygodniowy Hannah Montana w Bałtyku

Ruszy budowa galerii przy Jakubie

Kino Bałtyk proponuje: Hannah Montana, USA, 2009, familijny, komedia, muzyczny, 102 min., 8-14 maja: godz. 16.30, 18.15, cena: 13 zł; Vicky Cristina Barcelona, USA, Hiszpania, 2008, komedia, 96 min., 8-11 maja: godz. 20.00, 13-14 maja: godz. 20.00, cena: 13 zł; Klub Konesera Wycieczkowicze, Czechy, 2006, komedia, 113 min., 12 maja: godz. 20.00, cena 10 zł (2 zł cena dla posiadacza Karty Klubu Konesera).

Strasznie szczęśliwi

Kino Przemko w Strzesze zaprasza na: Strasznie szczęśliwi, Dania, 9-10 maja, godz. 19.00, cena 10 zł, 14 maja DKF Puls Rusałka, Rosja, godz. 18.00, cena 10 zł.

Sygnalizacja zbędna – ryzyko małe Montaż sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, to postulat z forum Rady Miasta. Pytała o to radna Małgorzata Lenart z PiS. Jej zdaniem, obecnie wyjazd ze Starowiejskiej czy Cegielnianej jest utrudniony z powodu natłoku samochodów na ul. Głubczyckiej. Głubczycka to fragment drogi krajowej nr 45 relacji OpoleChałupki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiałaby więc wyłożyć pieniądze na zmianę organizacji ruchu. Ratusz przesłał pismo z wnioskiem o zainstalowanie świateł. Otrzymał jednak odpowiedź odmowną. GDDKiA pieniędzy nie da, bo jej zdaniem światła są tu zbędne. – Przedmiotowy odcinek drogi leży w obszarze małego ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa ruchu – napisano w odpowiedzi do ratusza. W tym roku GDDKiA zaplanowała co prawda przegląd całej DK 45 i wytypowania miejsc o wyso-

Matejko znów w Raciborzu

Muzeum w Raciborzu oraz Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na otwarcie wystawy Jan Matejko – Malarstwo monumentalne. Wernisaż odbędzie się 8 maja o godz. 17.00 w budynku przy Gimnazjalnej. Otwarcie wystawy poprzedzi wykład Marty Kłak-Ambrożkiewicz pt. Matejko – malarstwo monumentalne.

Jarmark w Chałupkach

Od godz. 8.00 10 maja gmina Krzyżanowice oraz czeskie Szylerzowice zapraszają na II Jarmark na granicy. Odbędzie się na terenie dawnego przejścia w Chałupkach. Do kupienia starocie i rękodzieło. Udział zapowiedziało kilkudziesięciu wystawców.

Dwa dni Eko

Gmina Pietrowice Wielkie, 9 i 10 maja, zaprasza na IX Eko-Wystawę Ciepło Przyjazne Środowisku Ogród Systemy Grzewcze. W tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentuje około 150 wystawców. Tereny wystawiennicze czynne od 10.00. Część artystyczną poprowadzi Cezary Pazura. W niedzielę wystąpią Czerwone Gitary.

Kurczat na Przystanku

W piątek 8 maja na Przystanku Kulturalnym Koniec Świata o godz. 19.00 rozpo-

Północna pierzeja Rynku miała przed wojną zabudowę

– To ścisła strefa ochrony konserwatorskiej. Pracujemy nad wizualizacją budynku. Wpływ na jego wygląd będzie miał konserwator zabytków – powiedział nam Roman Matuszewski, który w październiku minionego roku, wraz z Januszem Glinką, kupił od miasta blisko 700 m kw. ziemi przy kościele św. Jakuba. Panowie zapłacili za nieruchomość ponad 1,1 mln zł. Musieli też dać 500 tys. zł gwarancji, że w ciągu dwóch lat zaczną tu budować, a w ciągu czterech lat zakończą. Jak się dowiadujemy, inwestycja ma ruszyć w tym roku.

Najpierw, w czerwcu i lipcu, zostanie przeprowadzony rekonesans archeologioczny. To wymóg prawny. W tym miejscu można się spodziewać ciekawych odkryć. Stał tu kiedyś ratusz. Po archeologach na placu budowy mają się pojawić robotnicy. Inwestorzy nie wystąpili jeszcze o pozwolenie na budowę. Nie mają dokumentacji. – Nie wiemy jeszcze, ile obiekt będzie miał kondygnacji i jak wysokie oraz czy zdecydujemy się na kondygnację podziemną. Z tą ostatnią może być problem. Wiemy, że pod trawnikiem jest gruzowisko, Reklama

Wydawca:

Fabryka Informacji WAW & Margomedia s.c. Grzegorz Wawoczny, Margomedia Sp. z o.o. ul. Opawska 4/6, 47-400 Racibórz

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny – Grzegorz Wawoczny Dyrektor techniczny – Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład – Bożena Płonka

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. tel. +48 605 685 485, tel. +48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Grzegorz Zimałka, tel. 0 509 505 765, gz@naszraciborz.pl

Druk:

Agora Poligrafia S.A., Tychy nakład: 6.000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Racibórz » Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie widzi potrzeby montowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głubczyckiej -Starowiejskiej-Cegielnianej. Władzom miasta, w odpowiedzi na list, wytłumaczono bowiem, że „leży ono w obszarze małego ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa ruchu”.

kosztowne w usunięciu. Ponadto musielibyśmy zejść 5,5 metra poniżej poziomu Rynku, w sąsiedztwie stoi kościół św. Jakuba, nie wiemy, jak nasza inwestycja zadziałałaby je jego posadowienie. Czekamy na wyniki badań – tłumaczy Matuszewski. Nie wyklucza też, że galeria będzie miała poddasze z mieszkaniami. Romasz Matuszewski i Janusz Glinka chcą po zakończeniu budowy wynajmować powierzchnie handlowe. Na potrzeby inwestycji założyli spółkę.

kim stopniu ryzyka zagrożenia wypadkami celem budowy sygnalizacji, ale jest mało prawdopodobne, by skrzyżowanie przy Mleczarni zostało względnione. – Jestem natomiast pewien, że na Głubczyckiej, od nerki do Mleczarni, będzie jeszcze w tym roku nowy dywanik asfaltowy – zapewnia prezydent Mirosław Lenk, który rozmawia z GDDKiA o remoncie jej dróg w Raciborzu. Remont nawierzchni Głubczyckiej przeprowadzano co prawda już w tamtym roku, ale droga ma pełno garbów, a miejscami zamiast asfaltu są płytki chodnikowe, które pozostawili tu robotnicy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. – Teraz nie jeździ się tu najgorzej. Grunt pod płytkami musi się ułożyć. Potem będzie nowy asfalt. Dodam, że już rozpoczęto pomiary przed budową nowych chodników – kończy Lenk. (waw)

Powiat » Kwiecień przyniósł ocieplenie na rynku pracy w Raciborskiem – bezrobocie spadło do poziomu z marca. Niestety, na tym kończą się dobre wiadomości. Spada liczba ofert pracy, a to zapowiada jednak recesję – słyszymy w Powiatowym Urzędzie Pracy, który udostępnił właśnie najnowsze dane.

Jaki kryzys? Bezrobocie spada

Na koniec kwietnia bez pracy w powiecie raciborskim pozostawało 2272 osób, w marcu 2372, w lutym 2270, w styczniu 2095, w grudniu 1850. – Tak jak przewidywałem, odnotowaliśmy nieznaczny spadek liczby zarejestrowa(waw) nych, spowodowany rozpoczęciem prac sezonowych. Reklama

Jednocześnie nastąpił spadek liczby ofert pracy i to dość znaczny, a to może oznaczać w perspektywie stagnację w zatrudnieniu oraz lekką recesję. W styczniu było 255 ofert pracy, w lutym 163, w marcu 239, a w kwietniu 156. (w)


« Aktualności « 3

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Prace na moście do Markowic idą pełną parą. Robotnicy z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów z Gliwic pracują po 12 godzin, by inwestycję zakończyć w terminie. Nawierzchnia przeprawy jest już skuta. W fazie przygotowawczej są podesty chodnikowe.

Widać efekty pracy na moście Most na kanale Ulga zaczęto remontować 15 kwietnia. Od pierwszego dnia pracownicy firmy remontowej żwawo wzięli się do pracy. Na początku usunięto startą nawierzchnię asfaltową. Pod nią znajdowała się kostka brukowa, po której nie ma już śladu. – Prace postępują bardzo dobrze, mieliśmy kilka niezaplanowanych robót. Ale myślę, że damy radę wyrobić się w terminie – powie-

dział nam Stanisław Dylewski, pracownik firmy remontowej PRUIM z Gliwic. 5 maja usuwano koparką resztkę skutego betonu z prawej strony mostu oraz przygotowywano podesty chodnikowe, tak zwane kapy. Dwóch robotników poszerzało przejście dla pieszych. Firma telekomunikacyjna przekładała światłowód, który trzeba było usunąć wraz z metalowymi barierkami po obu stronach prze-

prawy. – Pojawiły się pewne problemy, okazało się, ze warstwy izolacyjnej z podłoża nie da się usunąć mechanicznie. Dlatego najprawdopodobniej czeka nas piaskowanie – dodał pracownik. W dalszym ciągu kierowcy, najczęściej na rejestracjach z innych powiatów i województw, nie zważają na znaki i na pamięć jadą od Markowic w kierunku mostu. – W czwartek

Reklama

mężczyzna prowadzący samochód na opolskich rejestracjach na siłę chciał przejechać przez zamknięty most. Widział, że nawierzchnia jest całkowicie starta, na około barierki i znaki zakazu, a on dalej swoje – powiedział nam jeden z pracowników. Po długich negocjacjach mężczyzna zrezygnował z przejażdżki i wybrał drogę objazdową do miasta. (jula) Reklama

Reklama

Reklama

Centrum Baju Baj oferuje zajęcia stymulujące naturalny proces poznawania świata. Nasz program zajęć oparty jest na sprawdzonych metodach rozwoju potencjału dzieci.

PROPONUJEMY:

» Przygody z językiem obcym, » Przyswajanie języka migowego, » Zabawy metodą wczesnego czytania, » Doświadczenia artystyczno-plastyczne, » Zabawy muzyczne i rytmiczne, » Zabawy ruchowe, » Gimnastykę buzi i języka, » Zabawy metodą wczesnej matematyki.

Baju Baj OTWIERA HORYZONTY

ul. Opawska 31/4, 47-400 Racibórz, tel. 518 595 821

Reklama

Budowlańcy zapewniają, że roboty idą zgodnie z harmonogramem


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy cznie się rockowy wieczór z rybnickim zespołem Kurczat, który wystąpi w towarzystwie zespołu Rubin. Wstęp: 5 zł. W niedzielę 10 maja, od 18.00, tradycyjny PIANO BAR – tym razem w wykonaniu Joanny Ratuś (flet) i Jarosława Pawłowskiego (piano). Wstęp wolny.

Wspomnienie JP II

16 maja o godz. 18.00, w kościele pw. Matki Bożej w Raciborzu, po po mszy z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II odbędzie się koncert solistów zespołu Miraż oraz grupy teatralnej Irrealis.

Paryskie klimaty w Muzeum

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » - Zwracajcie uwagę na ceny nabijane w kasach Kauflandu. Nie pierwszy raz są wyższe od tych na półkach - ostrzega jedna z naszych czytelniczek. Na dowód pokazuje zachowany paragon i najnowszą gazetkę sieci pt. Witamy w świecie niskich cen. Poszło o pomidory cherry.

Gazetka (nie) prawdę ci powie

Kuźnia Raciborska » Kuźnia Raciborska zamierza kupić dwa wideoradary i oddać je do dyspozycji miejscowych posterunków policji. Władzom nie chodzi o dochody z mandatów, ale o dodatkowy bicz na rozpasanych kierowców, m.in. motocyklistę, który regularnie na osiedlu urządza sobie rajdy na pełnym gazie.

Rosyjską suszarką w kierowców

15 maja o godz. 17.00 w Muzeum przy ul. Gimnazjalnej rozpocznie się koncert pt. Muzyka Paryża. Wystąpi francuski duet Anthony Leroy – wiolonczela i Sandra Moubarac – fortepian. Wstęp wolny.

Majowy festiwal chórów

10 maja, godz. 8.50 zespół wokalny – Studenci PWSZ w Raciborzu, dyr. Andrzej Rosół, godz. 9.00 msza Święta z oprawą muzyczną zespołu, godz. 10.20 zespół instrumentalny Elżbieta Kucznierz -Skrzymowska, Andrzej Rosół, Klaudiusz Rosół, Jakub Otlik, godz. 10.30 – msza święta z oprawą muzyczną zespołu; 17 maja, godz. 8.50 – Chór Parafialny Św. Anny z Krzyżanowic, dyr. Leonard Fulneczek, godz. 9.00 – msza Święta z oprawą muzyczną chóru, godz.11.50 – Chór z Parafii św. Wawrzyńca ze Strzelec Opolskich, dyr. ks. Piotr Piontek, godz.12.00 – msza Święta z oprawą muzyczną chóru, godz.18.15 – Chór z Parafii Św. Paschalisa na Płoni, dyr. Jan Hetman.

Atrakcje w książnicy

Od 8 do 15 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej potrwa Tydzień Bibliotek 2009, tym razem pod hasłem Biblioteka to plus. Gościem specjalnym będzie Marek Szołtysek, śląski dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą i kuchnią śląską. Program: 8 maja, godz. 18.00 FOTO-PEIN 2 – wernisaż pokonkursowej wystawy Fotografii Przemysłowej i Industrialnej, Galeria Gawra, ul. Kasprowicza 12; 11 maja,

Inna cena w gazetce i na półce, inna na paragonie

Grzegorz Wawoczny Najnowsza gazetka Kauflandu zawiera ofertę na okres od 2 do 8 maja. Na 4 stronie pomidory cherry – opakowanie 500 g w cenie promocyjnej 4,99 (normalna 8,99). Nasz czytelniczka poszła na zakupy 2 maja w południe (na paragonie godzina 12.30). Przy pomidorach duże oznaczenie – cena promocyjna 4,99. Kupiła opakowanie, ale po odejściu od kasy okazało się, że na paragonie widnieje cena 8,99. – To już nie pierwszy raz cena na kasie rozmija się z tą w gazetce i na półce. Wcześniej kupowałam pampersy za 39 zł, a nabito 48 zł, świeczki pływające miały kosztować 7,99, a zapłaciłam 8,99 zł. Jak się robi duże zakupy, to można stracić nawet kilkadziesiąt złotych – mówi rozżalona. W Kauflandzie lubi kupować, tyle, że coraz częściej musi stawać w kolejce do punktu obsługi klienta,

Reklama

TANIA ODZIEŻ

NAJWIĘKSZY SKLEP W REGIONIE (1000 m2)

Racibórz, Bosacka 52 pon.-pt. w godz.: 10.00-18.00, sob.: 9.00-14.00

już w sprzedaży

ODZIEŻ LETNIA

ZAPRASZAMY

stałe dostawy TOWARU!

gdzie zwracana jest różnica. Nie ma z tym problemu. Jeśli jest duża, wówczas w ramach przeprosin klient dostaje czekoladę – kończy. – Gazetki mają zwykle zastrzeżenie, że niższa cena obowiązuje w okresie promocji lub do wyczerpania zapasów. To taka furtka – mówi Joanna Urban, rzecznik praw konsumenta w Starostwie Powiatowym. Na Kaufland z powodu zawyżania cen skarg jeszcze nie miała. – Raz, jak sięgam pamięcią, dotyczyło to Tesco dodaje. Zaleca, by sprawdzać paragony i jeśli cena na nich jest wyższa od tej na półce, natychmiast interweniować w dziale obsługi klienta. – Jeśli minie jakiś czas, sklep może zmienić cenę półkową i udowodnienie czegokolwiek jest potem trudne – dodaje. – Już się nauczyłam, że gazetka to jedno, a rzeczywistość to drugie. Zawsze sprawdzam paragony i radzę to samo roReklama

bić innym – mówi nasza czytelniczka. O komentarz pytamy Marcina Knapka, rzecznika sieci w centrali we Wrocławiu. Referujemy sprawę. – Nigdy się z tym nie spotkałem – mówi. – Ale zaraz, zaraz, na gazetce jest przecież, że do wyczerpania zapasów – zastrzega. – Oczywiście, ale czyżby zapasy pomidorów wyczerpały się już w pierwszy dzień w południe? Ponadto cena na półce wciąż była promocyjna – dopytujemy. – Proszę przedstawić sprawę w mailu. Na pewno to wyjaśnimy – zakończył rzecznik Knapek. Tak też uczyniliśmy. Za pośrednictwem Pana gazety chciałbym przeprosić Klientkę za nieporozumienie oraz zaprosić – przy najbliższej wizycie – po odbiór drobnego upominku w ramach rekompensaty za zaistniałe zdarzenie. Po upominek zapraszam do dyrektora sklepu – napisał nam rzecznik Knapek.

Bogusław Wojtanowicz bardzo chwali rosyjskie urządzenie

W tym miesiącu władze Kuźni Raciborskiej przekazały oficjalnie policji dwa nowe maszty pod fotoradar w Rudach Kolonii Renerowskiej oraz w samej Kuźni, przy drodze wylotowej na Bierawę. W budżecie są pieniądze na trzeci, a mają się jeszcze znaleźć na dwa videoradary Iskra. – To bardzo dobrej jakości urządzenia rosyjskie, mające na koncie nagrody, chwalone przez policjantów. Kosztują około 9,5 tys. zł – referował radnym wiceburmistrz Bogusław Wojtanowicz, dodając, że takie same zachodnie kosztują dwa razy więcej. Rosyjskie „ustrojstwa” bez zarzutu rejestrują prędkość pojazdów odjeżdżających i nadjeżdżających. Mogą być używane jako popularne suszarki, czyli mierzyć prędkość z ręki funkcjonariusza, jak również monto-

wane w samochodach. Są idealne na miejscowe potrzeby i się nie psują. Radni Kuźni dali przyzwolenie, by burmistrz rozeznała od strony formalnej kwestie zakupu urządzeń i przekazania ich policji – po jednym dla posterunków w Kuźni Raciborskiej jak i Rudach. Polecono również zapytać sąsiadów z Nędzy, czy zechcą partycypować w kosztach, dzięki czemu radar mógłby służyć również na terenie tej gminy. – Chcemy żeby radary pojawiły się na drogach, gdzie kierowcy szaleją. Są to odcinki na Kolonii Renerowskiej w Rudach czy w Rudzie Kozielskiej. Na osiedlu w Kuźni mamy takiego „artystę”, który szaleje na motorze – kończy wiceburmistrz.

P

(waw)

Reklama

Przy kominku RESTAURACJA

P

Organizujemy:

- wesela - komunie - bankiety - studniówki - urodziny - komersy - stypy - zabawę sylwestrową - inne imprezy okolicznościowe

Racibórz-Markowice ul. Gliwicka 8 tel. 032 415 60 70 kom. 516 476 624


« Aktualności « 5

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » 14 maja o godz. 10.00 władze miasta przetną uroczyście wstęgę na nowym kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 15. Obiekt, zbudowany w ramach rządowego programu Orlik, miał być gotowy w grudniu, ale inwestycja przerosła głównego wykonawcą. Zapłacił już 200 tys. zł kary umownej.

Boiska będą przed wakacjami – Wykonawca nie poradził sobie z tym zadaniem. Musiał szukać podwykonawców, był przypadek, że jeden z nich zszedł z placu budowy. Cóż, nie mieliśmy szczęścia, naliczyliśmy 200 tys. zł kary, odciągniętej z ostatniej faktury – tłumaczy prezydent Mirosław Lenk. Orlik przy SP 15 jest już gotowy. 14 maja zostanie oficjalny oddany do użytku. Kosztował około 1,5 mln zł, więcej niż większość Orlików w Polsce, bo ma dwa boiska z poliuretanu (inne tego typu obiekty tylko jedno, drugie ma nawierzchnie trawiastą), dłuższe ogrodzenie i większy kompleks szatniowy. Po 300 tys. zł dołożyli marszałek i minister sportu. Na tym nie koniec, bo kolejny Orlik, choć z mniejszym rozmachem, powstanie jeszcze w tym roku przy Żorskiej dla uczniów Gimnazjum nr 3 i SP 18. Zamiast szatni przy boi-

Co wolno opozycji?

Nowe boisko przy Gimnazjum nr 5 zostanie otwarte w czerwcu

skach, najprawdopodobniej zostaną zmodernizowane szatnie wewnątrz szkoły. – Takie odejście od standardowego projektu jest uzasadnione – tłumaczy prezydent. Za prace zapłacą w trzech równych częściach miasto, marszałek województwa oraz minister sportu. W czerwcu również zostanie oddane do użytku nowe boisko przy Gimnazjum nr 5.

Od tamtego roku boiskiem ze sztuczną nawierzchnią cieszą się uczniowie G 2 i SP 1 na Ostrogu. W planach budowa takiego obiektu przy G 1. – Założyliśmy, że w tej kadencji nasze placówki oświatowe zyskają nowoczesne kompleksy sportowe. Zostało nam już niewiele do zrealizowania tej obietnicy – mówi prezydent. (waw)

Tworków » Największa wieś w gminie Krzyżanowice będzie miała kompleks nowoczesnych boisk. 30 kwietnia do ministerstwa sportu trafił wreszcie wniosek o dofinansowanie budowy tu Orlika. Zadowolenia na sesji nie krył radny Artur Krzykała, który od miesięcy męczył w tym temacie wójta Fulneczka.

Tworków doczekał się Orlika Wójt Leonard Fulneczek obwieścił tę radosną nowinę na sesji Rady Gminy z 30 kwietnia. – Na listę wniosków do dofinansowania w połowie kwietnia wpisał nas marszałek województwa, dziś wniosek trafił do ministerstwa sportu – tłumaczył. Orlik, czyli kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, kosztuje nieco ponad milion złotych. W trzech równych częściach rachunek opłacają: minister sportu, marszałek i gmina. Obiekt budowany jest według gotowej dokumentacji. – Nasz Orlik powstanie na miejscu obecnych boisk za szkołą – mówi Grzegorz Utracki, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który realizuje inwestycję. Teraz trwają prace związane z korektą dokumentacji.

Racibórz » - Co tak naprawdę nam wolno? – pytała na ostatniej sesji radna Katarzyna Dutkiewicz z PiS-u. Interpelacje opozycji przeradzają się w brazylijski serial. Przewodniczący Tadeusz Wojnar postanowił je skrócić. Opozycja natychmiast uznała to za zamach na swobodę wypowiedzi.

– Wymaga niewielkich zmian, wynikających z doświadczenia po zrealizowanych już Orlikach – dodaje Utracki. Ma nadzieję, że w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Młodzież wbiegnie na nowoczesną murawę jesienią. Zadowolony obrotem sprawy był radny Artur Krzykała z Tworkowa. Od dawna nagabywał wójta Fulneczka o Orlika. Sprawę ostro postawił na przedostatniej sesji. Niepokoiło go, że Orlika zapowiadano, ale nic wokół niego się nie działo. – Jeśli dotychczas nikt z urzędników tego nie uczynił, trzeba się ruszyć zza biurka i pojechać w możliwie najszybszym terminie do Urzędu Marszałkowskiego, aby próbować złożyć wniosek

o dofinansowanie projektu Orlik w Tworkowie jeszcze w tym roku – grzmiał na sesji. – Co mam powiedzieć mieszkańcom, a szczególnie dzieciom i młodzieży, które od kilku miesięcy żyją w przekonaniu, że wreszcie doczekają się kompleksu, na którym będą mogły doskonalić swoje umiejętności sportowe? – pytał. Orlik składa się z boiska piłkarskiego 30 x 62 m, wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa, budynku sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia i piłkochwytów. Jedynego jak dotąd Orlika otwarto w Pietrowicach Wielkich. W maju zakończy się budowa drugiego w Raciborzu. (waw), jula

Reklama

Radna Katarzyna Dutkiewicz nie chce ograniczania swobody wypowiedzi

Nerwowo było już na początku środowej sesji. Przewodniczący Tadeusz Wojnar ostro zareagował na kamerki internetowe, skierowane w jego kierunku przez Tomasza Kusego (PiS) oraz Grzegorza Urbasa (Oblicza dla rozwoju Raciborz). Kusy nagrywa sesje regularnie i jak dotąd nikogo to nie intrygowało. Urbas swoje urządzenie zaprezentował pierwszy raz w środę. Przewodniczący pierwszy raz się oburzył. Oświadczył, iż nie życzy sobie nagrywania. Kiedy jednak usłyszał, że sesje są jawne i jego dezaprobata nie ma tu większego znaczenia, skapitulował, ale stwierdził, iż elementarna kultura kazałaby zapytać o zgodę na filmowanie. Przebieg sesji z urzędu jest rejestrowany na taśmach magnetofonowych. W oparciu o te nagrania powstaje potem protokół. Do kolejnego spięcia doszło podczas interpelacji. Najpierw przewodniczący kazał się streszczać radnej Małgorzacie Lenart z PiS. Potem jej koleżanka klubowa Katarzyna Dutkiewicz zajęła się problemem komunikacji, a dokładnie wyborem nowego autobusu, prezentując analizę ekonomiczną. Trwało to długo, więc przewodniczący Wojnar kazał jej kończyć konkretnym pytaniem, bo „podobne analizy są znane, można je bez problemu znaleźć i nie ma potrzeby ich szerszego omawiania”. Radna nie chciała jednak ustąpić, Reklama

db kredyt motoryzacyjny

Weź gotówkę, kup dowolny samochód! db kredyt motoryzacyjny z „Pakietem Bezpieczeństwa” to:

gotówka przed zakupem samochodu

pomoc prawna przy zakupie

zamiana starego auta na nowe

inspekcja samochodu GRATIS

Przyjdź lub zadzwoń do Placówki db kredyt:

Racibórz, ul. Długa 14 tel. (032) 459 46 80 Deutsche Bank PBC S.A. Centrala, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Informacje dotyczące “Pakietu Bezpieczeństwa” wraz z informacjami o opłatach i warunkach brzegowych (np. czas trwania ochrony) znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w Placówkach db kredyt.

uznając, że ten punkt obrad pozwala jej szerzej prezentować swoje poglądy i stanowiska, a nade wszystko przekazywać sprawy intrygujące wyborców. Przewodniczący nie ustępował. – To, co w końcu nam wolno? – pytała retorycznie Dutkiewicz. Przewodniczący powołał się na zapisy w statucie miasta. Czytamy w nim, że „interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania”, zaś „zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym”. Interpelacje i zapytania w wydaniu opozycji do krótkich tymczasem nie należą (wszystkie zajmują często ponad godzinę obrad), poprzedzają je długie wywody rajców, nie pozbawione krytyki prezydenta i jego ekipy. Przoduje w nich radna Małgorzata Lenart z PiS, występująca z reguły jako pierwsza i najdłużej. Teraz ma się to zmienić. Przewodniczący uznał, że każdy dostanie pięć minut – na przedstawienie stanu faktycznego i pytanie. Obiecał, że będzie tego przestrzegał. Dla opozycji to jawne ograniczanie demokracji i dyskursu, dla koalicji rządzącej skrócenie popisów oponentów. (waw)

Kurier tygodniowy godz. 17.00, 100 pytań do… – spotkanie z prezydentem Mirosławem Lenkiem, Biblioteka przy ul. Kasprowicza 12; 13 maja, godz. 9.00, Opowiadać znaczy klycić – konkurs gwary śląskiej, gościem specjalnym finału będzie Marek Szołtysek oraz zespół Moksirki pod kier. Barbary Gromotko, który przedstawi Romea i Julię W. Szekspira, Wypożyczalnia i Czytelnia Oświatowo-Naukowa, Rynek 12; 13 maja, godz. 17.00 Świat bez kobiet?! – spotkanie z Agnieszką Graff, autorką takich książek Świat bez kobiet i Rykoszet, członkinią zespołu Krytyki Politycznej, bblioteka przy ul. Kasprowicza 12, 14 maja, godz. 18.00 Recital Jakuba Blokesza, biblioteka przy ul. Kasprowicza 12; 15 maja, godz. 16.00 Zemsta Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy, biblioteka przy ul. Kasprowicza 12 (schody zewnętrzne), wstęp wolny.

Juwenalia 2009

Program: 13 maja stadion PWSZ przy Żeromskiego – 9:00-12:00 Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Sportu ku radości, 14:40-15:00 przemarsz spod głównego wejścia PWSZ ul. Słowackiego na stadion, 15:00-15:30 uroczyste otwarcie Juwenaliów 2009 i przekazanie klucza przez prezydenta, 15:30-15:50 Siostry Heberle – recital, 16:00-16:50 Koncert zespołu Ilo1, 17:00-17:50 Kabaret N.O.C., 18:00-18:50 Koncert zespołu Art of Sin, 19:0020:20 Koncert zespołu Zabili mi Żółwia, 20:30 – 22:00 Koncert zespołu Akurat, od 22:00 after party w VINYLu, OZONie i Końcu Świata; 14 maja rynek 10:00-12:00 happening rekreacyjno-artystyczny, stadion PWSZ 14:00-16:00 mecz piłki nożnej studenci kontra wykładowcy – gry i zabawy dla studentów, 16:00-16:50 koncert Chemical Garage, 17:00-17:50 koncert Epicentrum, 18:0018:50 koncert Bzzzt Sound System, 19:00-20:20 koncert Pokahontaz, 20:30-22:00 koncert zespołu Sofa, od 22:00 after party w VINYLu, OZONie i Końcu Świata.

Gliwicka zostaje

– Działania podjęte przez władze powiatu i miasta doprowadziły do pozostawienia w tegorocznym planie remontów drogi wojewódzkiej 919,


6 » Aktualności » Kurier tygodniowy na odcinku od mostu na kanale Ulga do przejazdu kolejowego w Markowicach – zapewnia rzecznik prasowy Starostwa. Gliwicka to droga wojewódzka. Pieniądze na jej remont musi dać marszałek. Istniało ryzyko, że inwestycję przesunie na rok 2010 w związku z ograniczeniem o 22 mln zł tegorocznego budżetu na drogownictwo. Miasto i powiat walczyły jednak, by tak się nie stało. Do listopada trwa remont mostu przed Markowicami. Gliwicka została pozbawiona ruchu samochodów. Jest teraz okazja, by bez żadnych komplikacji wykonać jej remont. Starostwo zapewnia, że tak się stanie.

Więcej miejsc

Magistrat ogłosił właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej trzech nowych parkingów przy ulicach Matejki, Głubczyckiej oraz Przejazdowej-Cecylii. Ma to rozwiązać problem z parkowaniem samochodów w tych rejonach. Przy ul. Przejazdowej-Cecylii powstanie 40 stanowisk postojowych na betonowej kostce brukowej. Prace zaplanowano na ten rok, bo wystarczy tu tylko przebudować chodnik. Parking przy Głubczyckiej zostanie zlokalizowany przy cmentarzu za szpitalem. Teraz jest tu utwardzone miejsce wysypane żwirem, znane raciborzanom z częstego stacjonowania patroli policyjnych. Zaplanowano 50 miejsc dla samochodów i plan manewrowy. Przy ul. Matejki parking będzie zlokalizowany wzdłuż SP 15. Będzie mogło tu parkować 35 aut. Parkingi przy Głubczyckiej i Matejki powstaną w 2010 r.

Dzień prawdy

13 maja mija termin wpłaty 1,35 mln zł wadium uprawniającego do udziału w zaplanowanym na 18 maja przetargu na sprzedaż pl. Długosza. Jeśli żadne wadium nie wpływnie, wówczas będzie wiadomo, iż do transakcji nie dojdzie. Władze miasta liczą, że chętny na centralny plac w mieście jednak się znajdzie. Chodzi nie tylko o 13,5 mln zł wpływu do budżetu, którego wykonanie z powodu recesji może być trudne, ale również ożywienie handlowe centrum. – Galeria np. z multikinem będzie miała duże znaczenie dla

Kuźnia Raciborska » Radna i sołtys Turza Marcelina Waśniowska jest przerażona widokiem, który zobaczyła w miniony czwartek na polu w pobliżu ulicy Kościuszki. Zapaliła się tu linia wysokiego napięcia. – To był pulsujący, niebieski ogień. Płomień wyglądał jak beczka – relacjonowała na sesji Rady Miejskiej.

Widziałam pulsujący niebieski ogień

Racibórz » W konferencji naukowej Etyka a polityka brałem sam udział, a to przecież było dla nas – grzmiał na ostatniej sesji Rady Miasta jej wiceprzewodniczący Piotr Klima. Jako jedyny przyszedł posłuchać wykładów. Wszystkich samorządowców na ziemi raciborskiej jest tymczasem około dwustu.

Dla kogo polityka, dla kogo etyka

Piotr Klima żalił się, że radni stronią od wykładów

Radna i sołtys Turza Marcelina Waśniowska

W opinii Waśniowskiej gmina powinna jak najszybciej zareagować, bo podobne przypadki stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi. – To linia wysokiego napięcia biegnąca w kierunku Jankowic. Jakieś trzy tygodnie temu na granicy Turza z Ciechowicami był podobny przypadek. Wcześniej to zbagatelizowałam, ale teraz uważam, że nie ma się z czego śmiać – zastrzegła sołtys. Na sesji opowiadała, jak w miniony czwartek około 21.00 wybiegła z domu. Widok palących się przewodów był przerażający. – Myślałam, że coś się stało, że przyjechało pogotowie albo straż. Tak było jasno – relacjonowała. – Naprawdę nie ma się z czego śmiać – podkreśliła po-

Reklama

nownie na sesji i dodała, że nie można wykluczyć, iż to właśnie pożary na linii są powodem licznych ostatnio pożarów w lasach. – My tu szukamy podpalacza, a może się okazać, że przyczyna leży gdzie indziej – zakończyła. Bogusław Wojtanowicz, zastępca burmistrza, mówi, że magistrat już zajął się sprawą. – Linia należy do Vattenfalla. Przygotowujemy wystąpienie – zapewnił. – Tam było ich pogotowie energetyczne, więc na pewno wiedzą, co się stało – dodał. W miejscowości Turze odnotowaliśmy 24 kwietnia awarię działania linii średniego napięcia – dyspozytorowi zgłoszono fakt iskrzenia kabli. Pogotowie energetyczReklama

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie.

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » pomocników » operatorów dźwigów

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 032 410 47 24, kom. 0 603 859 629

ne zostało wysłane na miejsce zdarzenia natychmiast po przyjęciu zgłoszenia o godz. 21.13. Stwierdzono uszkodzenie – wypalenie odłącznika tej linii, powodujące chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.Naprawa w postaci wymiany odłącznika zakończyła się o godz. 21.55. Opisane wydarzenie miało charakter incydentalny.Pracownicy Vattenfall, mając na uwadze bezpieczeństwo odbiorców, reagują na tego typu zgłoszenia jak najszybciej.Staramy się ograniczyć do minimum niedogodności związane z brakiem dostawy prądu – wyjaśniono nam w Vattenfallu. (waw)

Faktem śladowej obecności samorządowców na konferencji byli zdziwieni sami prelegenci, którzy, jak zapewnił Klima, nagabywali go o to. – Rzeczywiście. To, co mówiono, mogliśmy wykorzystać w naszej pracy i we współpracy ze sobą – komentował wiceprzewodniczący, dodając, że „albo nie dorośliśmy do tej PWSZ, albo nie umiemy z nią współpracować”. – To kicha. Organizator może sobie strzelić w kolano – komentował przewodniczący Tadeusz Wojnar. Dodał, że radni „mieli ważniejszą imprezę”. – Byliśmy na 25-leciu SP 15 – dodał. – Termin konferencji był trzy razy zmieniany. W ostatnim nie mogłem tam być, bo jubileusz SP 15 był zapowiedziany wcześniej. Jestem związany z tą szkołą emocjonalnie, byłem tam dyrektorem – tłumaczył prezydent Mirosław Lenk. Dodał, że tłumaczy się „za siebie” i jednocześnie uznał, że konferencja nie była ciekawa, bo nie zakładała „dyskusji i polemiki”. Radni z kolei mówili, że nie dostali zaproszeń. – Piotrusiu, są dwie staropolskie zasady. Pierwsza, to trzeba kogoś zaprosić i to z osobą towarzyszącą, bo nie wyobrażam sobie uczestnictwa w imprezach publicznych bez żony. Druga

mówi, że jak masz zadrę, to trzymaj ją w sercu, a nie wypominaj publicznie – strofował z kolei swojego kolegę z prezydium wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Jarosz. Konferencja, 24 kwietnia, trwała do samego wieczora. W tym czasie jej uczestnicy oraz słuchacze, zapoznali się z pracami, mówiącymi m.in. o: problemie wartości w pluralistycznym społeczeństwie, dwóch utopiach – solidarności i polityce, źródłach etyki i polityki, kontrowersjach amerykańsko – watykańskich wokół koncepcji wojny sprawiedliwej, korelacjach pomiędzy polityką a etyką w społecznej nauce kościoła czy etycznym wykorzystywaniu form leksykalnych i frazeologicznych w walce politycznej. W spotkaniu, którego organizatorami byli: Instytut Studiów społecznych PWSZ w Raciborzu oraz instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, wzięli udział pracownicy nie tylko tych ośrodków naukowych, ale także goście z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. (w)

Reklama

Praca w Polsce Praca w Holandii AGENCJA PRACY

SZUKASZ PRACY? SZUKASZ PRACOWNIKA? znajdziemy rozwiązanie! R E K R U TAC J A , S E L E KC J A , L E A S I N G , O U T S O U R C I N G

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 Racibórz, ul. Długa 12

tel. 032 419 18 76-77 kom. 0695 452 125, 0609 632 957 e-mail: raciborz@inperson.pl


« Aktualności « 7

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » ...to niech się Pan wyprowadzi – powiedział radny Ryszard Wolny do Tomasza Kusego. – Nie zamierzam się wyprowadzać – odparł Kusy. – A szkoda – replikował Wolny. Wzajemne uprzejmości rajców posypały się podczas dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2008 r.

Kurier tygodniowy

Jak się Panu

w Raciborzu nie podoba...

Radny Ryszard Wolny zasłynął już ze swej wypowiedzi

Grzegorz Wawoczny Do końca kwietnia Rada Miasta ma obowiązek przyjąć bądź odrzucić sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielić bądź nie prezydentowi absolutorium. Opozycja wykorzystała to do krytyki poczynań Mirosław Lenka. Radna Małgorzata Lenart z PiS mówiła o złej jakości ronda okularowego, czyli popularnej nerki, która jej zdaniem nie spełnia oczekiwań mieszkańców i jest pełna wad, wspomniała o „klapie” przy remoncie Głubczyckiej, niepotrzebnej nowej kostce brukowej na Długiej, bo jest „wiele innych dróg wymagających napraw”, niespełnionych obietnicach wyborczych – np. o bulwarach nadodrzańskich, gdzie „skończy się na projekcie i dokumentacji” oraz zaczarowanym ogrodzie w lesie Obora, pod który „niepotrzebnie wykarczowano hektar lasu”, bo „ogród mógł być gdzie indziej”. Zapowiedziała, że PiS zagłosuje przeciw absolutorium, co potwierdził jej kolega klubowy Tomasz Kusy. Były kontrakandydat Lenka na urząd prezydenta krytykował go za nieskuteczne poReklama

zyskiwanie środków unijnych, brak działań na rzecz promocji miasta i słabe zaawansowanie inwestycji. Do krytyki przyłączyła się również radna PiS Elżbieta Biskup. Jej zdaniem, miasto nie wykorzystało szansy na promocję, jaką dawały obchody 900-lecia, a ponadto nie skorzystało z dorobku raciborskich artystów, w tym grup z Młodzieżowego Domu Kultury, którym Biskup kieruje. – Tylko z tego powodu, że nie jestem z tej strony Rady Miasta – mówiła z żalem. Do PiS-u przyłączyli się radni Oblicz dla rozwoju Raciborza. Radny Grzegorz Urbas mówił, że rzeczywistość „nie wygląda różowo”, zamiast inwestycji są głównie remonty, przy sprzedaży pl. Długosza były błędy, skutkujące tym, że na nieruchomość nie znalazł się chętny, dochody miasta co prawda wzrosły, ale „nie jest to efekt działań prezydenta”, żadna z większych zapowiadanych inwestycji nie ruszyła, a jest za to „mnóstwo projektów”, a ponadto Lenkowi brakuje „długofalowej wizji rozwoju Raciborza”. – Nie tworzy się aktywów miasta – konkludował Urbas, wzmiankując również, że magistrat ukrywa

rzeczywiste zadłużenie miasta. Chodziło mu o wielomilionowy kredyt na gospodarkę wodno-ściekową wzięty przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lenka bronił radny Ryszard Wolny. – Pani radna Biskup mówiła o tym, na czym się zna, na kulturze. A Pan, Panie Kusy, tylko krytykuje, choć nie jest taki mądry, na jakiego wygląda. Jak Panu w Raciborzu tak źle, to niech się Pan wyprowadzi – mówił szef komisji oświaty i kultury, były złoty medalista z Atlanty. – Nie zamierzam się wyprowadzać – odparł Kusy. – A szkoda – odparł Wolny. – Opozycji przysługuje prawo krytyki – mówił prezydent, przypominając, że dyskusja nad sprawozdaniem z budżetu to nie „konkurs piękności”, a ocena formalna realizacji dochodów i wydatków. Nie omieszkał jednak odnieść się do zarzutów. – Budżet był ambitny, ale zawsze mnie uczono mierz wysoko. Jak zrobisz mniej, to i tak dużo zostanie – dodał. Tłumaczył, że wykorzystanie środków unijnych było niskie, bo żadna z gmin w Polsce nie otrzymała w 2008 r. pieniędzy z Brukseli. Powód? Reklama

Programy unijne, wbrew zapowiedziom rządu, nie ruszyły. Zapewnił, że wszystkie zamierzone projekty będą realizowane, m.in. modernizacja domu kultury przy Chopina, czy budowa kompostowni. – Wskaźników makro nie musimy się wstydzić. Nasz poziom inwestycji, to 37 proc. ogółu wydatków, podczas gdy średnia wojewódzka wynosi 21 proc. – tłumaczył rajcom. Uznał też, że nie można mówić o żadnym ukrytym zadłużeniu związanym z realizacją programu gospodarki wodno-ściekowej, bo to inwestycja w infrastrukturę, z której „jesteśmy dumni”. – Ponadto, Panie Urbas, nie chodziło tu o żadne ukrywanie, ale o podatek VAT. Jak Pan wie, gmina nie może go odliczyć, a spółka tak. Chodzi o milionowe oszczędności – dodał Lenk. Na koniec chwalił się już przeprowadzonymi lub rozpoczętymi inwestycjami – pięcioma boiskami ze sztuczną nawierzchnią, czy modernizacją hali przy Łąkowej. Zapewnił, że wielu mieszkańcom nerka się podoba, podobnie jak nowy bruk na Długiej, choć rondo przy kościele św. Mikołaja

może rzeczywiście jest „nie najlepsze na wielkie auta”. – Państwa oceny są po prostu subiektywne – kwitał prezydent. Wrócił też temat miejskich spółek. Radna Małgorzata Lenart, regularnie podnosząca go na kolejnych sesjach, znów uznała, że prezydent nie wywiązał się dobrze z obowiązku nadzoru, czego przykładem może być Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. – Kondycja Przedsiębiortwa Komunalnego i Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest świetna, a o PRD nie mówmy, jak o chodzącym trupie. W ostatnim czasie firma ta zdobyła kontrakty na blisko 10 mln zł i powoli wychodzi z kryzysu – zapewniła głowa miasta. Dodajmy też, że z funkcji prezesa PRD zrezygnował Bogusław Zagrodnik. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych koalicji rządzącej (Ruch Samorządowy Racibórz 2000, TMZR oraz Komitet Wyborców Mirosława Lenka), przeciw 6 rajców PiS i Oblicz oraz Robert Myśliwy z Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego Nasze Miasto. Wstrzymała się radna Elżbieta Biskup.

śródmieścia. Spowoduje, że wielu raciborzan zatrzymamy u siebie. Nie będą musieli jeździć na zakupy do innych miast. To dlatego w tej kadencji zrobiliśmy wszystko, by plac Długosza sprzedać – mówi prezydent Mirosław Lenk. Prognozy publikowane na łamach czasopism ekonomicznych przekonują, że recesja nie powinna spowolnić inwestycji w obiekty handlowe, szczególnie galerie. Mimo to w listopadzie minionego na kupno pl. Długosza za 15 mln zł nie było chętnego. Teraz cena jest niższa i to nie tylko nominalna w złotówcka, ale i w przeliczeniu na euro, którego kurs wzrósł. Inwestowaniem w Raciborzu zainteresowani są Francuzi. O szczegóły jednak trudno. Prezydent zastrzega, że nie chcą, by ujawniać kim są i jakie mają zamiary. – Niewiele o niej wiemy. Przyjeżdża na razie jej przedstawiciel z Warszawy z tłumaczem – dodaje Lenk. Magistrat rozesłał też zaproszenia do udziału w przetargu dla 10 firm, które wcześniej wyrażały zainteresowanie pl. Długosza.

Jest szansa na Tesco

Co prawda nie poprzez budowę nowego hipermarketu, ale przez przejęcie. Pojawiły się doniesienia, że Tesco chce kupić polskie sklepy Billi bądź Netto. Obydwie sieci są w Raciborzu przy Opawskiej. Czy powtórzy się zatem scenariusz taki sam, jak z przemianą Alberta w Carrefour? O sprawie pisze Gazeta Prawna, donosząc, że Tesco chce przejąć Billę lub duńską sieć Netto. Netto ma swój sklep przy Opawskiej, obok Gimnazjum nr 5, dawnej Sp 11. Jest nim również zainteresowana Biedronka, dominująca w Raciborzu w sektorze dyskontów. Przypomnijmy, że w minionym roku właściciel Biedronek – portugalskie Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. przejęło Plusy.

Polska XXI

Zarząd Stowarzyszenia Śląsk XXI Rafała Dutkiewicza podjął 30 kwietnia decyzję o utworzeniu oddziału w Raciborzu. Szefową miejscowej agendy oraz pełnomocnikiem Zarządu Śląska XXI została Magdalena Strzelczyk, związana z Raciborskim Stowarzyszeniem Samorządowym Nasze


8 » Aktualności »

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Kuźnia Raciborska » Radni Kuźni Raciborskiej spierali się 28 kwietnia o teren przy Kościelnej za sklepem Unikat. Burmistrz Rita Serafin wystawiła go na sprzedaż. Radny Piotr Klichta protestował. Poszło o obiekt, który może powstać obok szkoły. Burmistrz liczy na zakład usługowy. Radny woli szalety.

Racibórz » Trzy impezy wędkarskie odbyły się w czasie długiego majowego weekendu. Organizatorem spławikowych mistrzostw było raciborskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego. W piątek 1 maja, trzydziestu wędkarzy Koła nr 45 Racibórz -Miasto o godzinie 6.00 rano, rozpoczęło rywalizację o tytuły Mistrza Koła na rok 2009, w kategorii seniorów, kadetów, juniorów i młodzieżowców.

Pracowita majówka nad wodą Bernard Kaszta sprzeciwia się budowie nowego budynku przed szkołą

Czy tu może być

agencja towarzyska? Grzegorz Wawoczny Teren przy Kościelnej to 10 arów za sklepem Unikat, a przed szkołą. 8 maja okaże się, czy ktoś zechce kupić nieruchomość. Będzie musiał wyłożyć przynajmniej 100 tys. zł. Burmistrz Rita Serafin informowała wczoraj radnych, że kilka firm pytało o działkę. – Chodziło o zakład fryzjerski, przychodnię medyczną i drobne rzemiosło usługowe – wyliczała. W planie przestrzennym wpisano tu usługi. Zgodnie z prawem więc, przy Kościelnej nie można np. lokować sklepów. – Nikt nawet o to nie pytał, zresztą 10 arów to za mało pod takie przedsięwzięcie, a na pewno pod hipermarket – przekonywała Serafin. Kłopot w tym, że pod pojęciem usługi kryje się też możliwość budowy agencji towarzyskiej, a swoje obawy, co do tego, że taka placówka „usługowa” może tu powstać, wyraził dobitnie radny Piotr Klichta. Nie krył swojego sprzeciwu wobec zamiarów sprzedaży działki. – Powinna być zachowana otulina szkoły. Zostawmy ten teren. Od 15 lat apeluję o szalety miejskie. Dziwię się, że na szalety

nie ma zgody, a działkę sprzedajemy – grzmiał Klichta. Nie jest jedynym oponentem. Na sesji był też Bernard Kaszta, współwłaściciel sklepu Unikat. Przekonywał radnych, że nowy obiekt usługowy zaburzy układ architektoniczny w tym rejonie, a ponadto nowy inwestor skorzysta z tego, czego dokonali jego poprzednicy, a więc z doprowadzenia niezbędnych mediów, czy parkingu. Kaszta uznał, że najlepszy byłby tu park miejski, zapewniając, iż jego celem nie jest zwalczanie potencjalnej konkurencji, lecz troska o ład przestrzenny. Obawy przed inwestycjami w handel są jednak najprawdopodobniej głównym powodem wystąpienia współwłaściela Unikatu, jak i miejscowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W liście do przewodniczącego Rady Miejskiej Manfreda Wrony jej prezes napisał wprost, że nowy sklep wielkopowierzchniowy zagrozi miejscom pracy w placówkach handlowych GS-u. – Płacimy gminie 114 tys. zł podatku od nieruchomości i 24 tys. zł za zezwolenia na

Reklama

sprzedaż napojów alkoholowych – przypomniał GS. Burmistrz Rita Serafin jest jednak za sprzedażą terenu, a że radni nie zajęli podczas wczorajszej sesji żadnego stanowiska w tej sprawie, do rozstrzygnięcia przetargu więc dojdzie. – Nie mówmy nie, bo nie – wspierał ją Mariusz Brześniowski, sołtys dzielnicy Stara Kuźnia. Co więcej, burmistrz zapowiedziała, że za kilka miesięcy gmina przeznaczy do sprzedaży pod nowy sklep teren przy ul. Kozielskiej. – Z rozmów z ludźmi wynika, że chcą nowej placówki handlowej – dodała. Emocje nie opadały. Radny Klichta wciąż straszył agencją towarzyską pod szkołą, na co z sali ripostowano, że sklep w jej bliskim sąsiedztwie sprzedaje alkohol, a pod oknami SP 13 w Raciborzu działa sex -shop. – O czym my tu mówimy – niedowierzał tej dyskusji przewodniczący Wrona. Dobry nastrój go jednak nie opuścił. – Gdzie pan idzie? Jeszcze nic tam nie zbudowano – pytał wychodzącego z sali obrad dyrektora ZGKiM. Radni wybuchnęli śmiechem.

Na wynik połowów wędkarze nie narzekali

Maciej Kajstura Impreza tradycyjnie rozgrywana jest zawsze w 2 turach, po 3 godziny każda. Organizacja zawodów wyklucza przypadkowość, a zwycięzca musi wykazać się umiejętnością łowienia na dwóch różnych łowiskach, o innym stopniu trudności. Pierwsza tura zawodów rozpoczęła się o godzinie 7.30. Wcześniej zawodnicy rozlosowali między sobą stanowiska, a następnie rozpoczęli wędkarskie zmagania. Najwięcej łowiono małej wzdręgi. Jednak obowiązujący wymiar ochronny tej ryby (15 cm), powodował że tylko mała jej część trafiła do siatki. Stanowiska mocno nasłonecznione i płytkie, gdzie woda była nagrzana przez słońce, obfitowały w duże płocie i ukleje. I tak po 3 godzinach, komisja sędziowska rozpoczęła ważenie ryb. Najwyższy wynik odnotowano na koncie Piora Kaziura (3660 pkt). Na kolejnych pozycjach sklasyfikowano: Tomasza Lepiorza (3340 pkt), Leszka Boczonia (2010 pkt), Patryka Lepiorza (1560 pkt), Macieja Kajsturę (1560 pkt), oraz Eugeniusza Kajsturę (1485 pkt). Po ponad godzinnej przerwie, uczestnicy zawodów przenieśli się na rzekę Odrę w okolicy stacji paliw Orlen na ulicy Piaskowej. Jest to bardzo

trudne łowisko. Szybki nurt wymaga tu specjalnego sprzętu i przygotowania ciężkiej i mocno sklejonej zanęty. Łowiono głównie ukleje i pojedyncze klenie. Zwycięzcą tury został Dariusz Gacek z wynikiem 1280 pkt, miejsce drugie przypadło Zbigniewowi Smerece (1105 pkt), a trzecie Maciejowi Kajstura z wynikiem 1060 pkt. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Franciszek Zubrzycki (1050 pkt), Eugeniusz Kajstura (1030 pkt) oraz Patryk Lepiorz (950 pkt). Po podsumowaniu łącznych wyników obu tur przez sędziego głównego zawodów Józefa Garbca, wyłoniono nowego Mistrza Koła na rok 2009, którym został z wynikiem 8 punktów Maciej Kajstura. Tytuł wicemistrza zdobył Piotr Kaziur uzyskując 10 punktów, a za nim na 3 pozycji uplasował się Patryk Lepiorz. Kolejne miejsca przypadły Eugeniuszowi Kajstura – 11 pkt, Dariuszowi Gackowi – 12 pkt, oraz Zbigniewowi Smerece – 14 pkt. W kategorii kadetów Mistrzem Koła został Szymon Lamla, juniorów - Jan Smereka, natomiast najlepszym młodzieżowcem został Mariusz Posmyk. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary ufundowane przez zarząd koła. Mistrz koła w kategorii seniorów będzie reprezentował swoje koło na Mistrzo-

stwach Okręgu Katowickiego, które 13 i 14 czerwca rozegrane zostaną na rzece Odrze w Kędzierzynie – Rogach. Tydzień wcześniej juniorzy, kadeci i młodzieżowcy rywalizować będą o tytuł najlepszego w okręgu, na wodzie Poręba w Zawierciu. Podobnie jak Koło PZW Racibórz-Miasto, również koło przy SGL Carbon Group (dawny ZEW), rozegrało Mistrzostwa Koła na wodzie Brzezie. Obie 3-godzinne tury zawodów rozegrano na tym samym łowisku. Przy silnym wietrze i  wysokiej fali, rywalizowało 18 zawodników. Łowiono płocie, leszcze, jazie, okonie i wzdręgi. Mistrzem koła został Piotr Kolobius przed Tadeuszem Karaszkiewiczem oraz Ryszardem Michalczykiem. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Tadeusz Słodziński, Amadeusz Sirzisko oraz Bogdan Mikołajek. Trzeciego maja, na wodzie Brzezie, 16 wędkarzy koła Racibórz-Miasto zainaugurowało sezon spinningowy. Wędkowanie rozpoczęto o godzinie 7.00. Do godziny 13.00, nie wszystkim udało się złowić rybę. Najwięcej okoni złowił Eugeniusz Kajstura, który z  wynikem 1115 pkt, zwyciężył w zawodach przed Leszkiem Boczoniem (795 pkt) oraz Zbigniewem Smereką (415 pkt).

Reklama

meble na wymiar tT[BGZ tLVDIOJF tNFCMFCJVSPXF tNFCMFOJFUZQPXF  PROJEKTYKLIENTÓW) WEKTOR Racibórz, ul. Kolejowa 10 a, tel/fax. 032 417 34 39, www.wektor-meble.pl Reklama

Z TYTUŁU SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH (OC, AC, NW) Z TYTUŁU BŁĘDÓW MEDYCZNYCH szczegóły: Z TYTUŁU SZKÓD ROLNICZYCH tel. 604 952 133 Z TYTUŁU WYPADKÓW W PRACY oraz na stronie: I INNE

Zaufaj marce Dziennik powiatowy naszraciborz.pl odwiedza miesięcznie 30 tysięcy internautów Tygodnik Nasz Racibórz dociera w każdy piątek do 6 tysięcy rodzin

Bądź widoczny w mediach WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI!

www.interlex.pl

NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH

Zapytaj o szczegóły: reklama@naszraciborz.pl, tel. 509 505 765, (032) 415 18 66


« Rozrywka « 9

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Nędza » Kurtyna opadła, a na scenie pojawił się długo wyczekiwany Robert Gawliński, lider Wilków. Piosenką Nie zabije nocy przywitał 4 tys. tłum fanów zgromadzonych na boisku w Nędzy. Tegoroczny festyn majowy był wyjątkowo udany.

ZOBACZ FOTORELACJĘ na www.naszraciborz.pl

WILKI rozgrzały fanów w Nędzy Justyna Langer

Drugi dzień majówki w Nędzy upłynął w rockowych rytmach. Na rozpoczęcie imprezy na scenie wystąpił początkujący zespół z Rybnika One Bad Day. – W tym składzie gramy dopiero drugi miesiąc, jest to nasz drugi koncert – powiedział Kamil, wokalista kapeli. Nastolatkowie zaprezentowali największe hity polskiej sceny punk-rockowej. – Uwielbiamy piosenki Farben Lehren czy Blaid, dlatego je gramy, ale mamy też swoje kawałki. Na razie jest ich pięć

– dodał. Zgromadzona publiczność miała okazję je usłyszeć. Jak zauważyliśmy, szczególnie młodym dziewczynom muzyka wpadła w ucho, przy każdym kawałku świetnie się bawiły. – Członków zespołu znam osobiście i uważam, że mają potencjał. W końcu dzisiejszym występem to udowodnili – mówiła Magda, fanka zespołu. Po ciężkim punk-rockowym brzmieniu przyszedł czas na spokojniejsze klimaty. Na scenie zaprezentował swoje przeboje zespół Miraż. Jak zwykle Hania Hołek swoją piękna bar-

wą głosu oczarowała zgromadzonych. Gościnnie z zespołem wystąpił Karol Kubica, student filologii angielskiej z PWSZ w Raciborzu. Zaśpiewał wraz z wokalistkami Wznieś serce nad zło oraz Czerwone korale. Następnie największe przeboje Czerwonych Gitar, Agnieszki Osieckiej i Maryli Rodowicz zaprezentował duet Teatru Rozrywki z Chorzowa. Jako sapport przed Wilkami wystąpiła Klaudia Stabik, mieszkanka Nędzy. Zaśpiewała m.in. To nie ja byłam Ewą i Simple the Best.

Wojnowice » W Wojnowicach impreza goni imprezę, jak nie w farskich ogrodach, to przed remizą. Na majówkę mieszkańców zaprosiło tutejsze Koło Gospodyń Wspaniałych. 2 maja panie sprzedały prawie 2000 kołaczy, a 3 maja na scenie zaprezentował się kabaret z księdzem proboszczem w składzie.

Miejsca pod sceną zapełniły się około godziny 20.00. Przybyli nie mogli doczekać się gwiazdy wieczoru. – Ciekawe, jaką piosenkę Gawliński zaśpiewa na początek, ja stawiam na Baśkę – dało się usłyszeć głosy dobiegające z tłumu. Emocje sięgnęły zenitu, gdy opadła czarna kurtyna. Nie zabije nocy krzyczał melodyjnym głosem Gawliński, trzymając w ręku mikrofon. Idol nastolatek, ich mam, a nawet babć zaprezentował swoje największe przeboje ostatnich kilkunastu lat. Wśród nich nie mogło za-

braknąć Cień w dolinie mgieł, Urke, Bohemy, czy O sobie samym. Ciągle jednak publiczności było mało. – Baśka, Baśka! – krzyczał rozgrzany do czerwoności tłum. W końcu się doczekał, zespół zagrał Baśkę, a publiczność śpiewała na całe gardło. Sytuacja powtórzyła się, gdy usłyszała pierwsze dźwięki przeboju ostatnich miesięcy Love story. – To już koniec baby, skończyło się love story, jestem już zmęczony, wracam dziś do żony – śpiewali wraz z Robertem wszyscy. – Takiej majówki jeszcze u

nas nie było, z pewnością koncert Wilków na długo zostanie w sercach mieszkańców Nędzy – podsumował Gracjan Humeniuk, prowadzący imprezę. Na koncert przybyli fani Wilków z Rybnika, Wodzisławia, Kędzierzyna oraz miast z województwa opolskiego. Był to pierwszy koncert Wilków w powiecie raciborskim i miejmy nadzieję, że nie ostatni. 3 maja w Nędzy wystąpił Marcin Miller z zespołem Boys. Ten koncert zgromadził największe tłumy – słyszymy od organizatorów.

Występ Grubej Rity zebrał gromkie brawa

Grubo Rita w Wojnowicach Koło Gospodyń Wspaniałych (tak same panie każą określać swoją organizację) napiekło dokładnie 2070 kołaczy. – Ustawiały się tu kolejki. Poszły prawie wszystkie. Mamy puste konto. Musimy je uzupełnić, bo prężnie działamy społecznie – powiedziała nam Łucja Basista, członkini KGW i miejscoReklama

wa radna. Gościem dzisiejszej imprezy był burmistrz Manfred Abrahamczyk z żoną Brygidą. Po występach dzieci, m.in. zespołu Zyg-Zak, który ćwiczy w świetlicy środowiskowej, zaprezentował się wojnowicki kabaret seniorów Gryfne dziołchy i karlusy, a jak trzeba do świrusy. Całe grono z księdzem

proboszczem Piotrem Bekierzem trenowało przez tydzień, po kilka godzin dziennie. Efekt mógł zachwycić. Śląskie dowcipy i piosenki przypadły mieszkańcom do gustu, a szczególnie tańce proboszcza i występ Grubej Rity. Zobacz galerię zdjęć na naszraciborz.pl (w)

ZOBACZ FOTORELACJĘ na www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

SPECJALISTYCZNA

PRAKTYKA LEKARSKA

choroby wewnętrzne i nerek, usg

lek.med.

ALEKSANDRA CZEKAJŁO SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NEFROLOG

RACIBÓRZ, UL WILEŃSKA 1 REJESTRACJA: 032 415 87 29 KOM. 602 430 607 PRZYJMUJE: ŚRODA, PIĄTEK: 15.30-18.00


10 » Rozrywka » WITAMY W RACIBORZU

28 kwietnia na świat przyszła Sara Konieczna. Dziewczynka w momencie narodzin ważyła 2560 g i miała 50 cm wzrostu. Szczęśliwymi rodzicami są Agnieszka i Sebastian. Mała Sara ma dwie siostry: 18-letnią Sandrę i 12-letnią Samantę.

Adam Kurzidem urodził się 29 kwietnia 2009. Tego dnia ważył 2950 g i miał 52 cm wzrostu. Jest pierwszym dzieckiem Jolanty i Rudolfa z Tworkowa.

Paulina Niewrzoł pojawiła się na świecie 30 kwietnia 2009 r. W momencie narodzin ważyła 2820 g i miała 53 cm wzrostu. Jest pierwszym dzieckiem Doroty i Sebastiana. Rodzina mieszka w Raciborzu-Ocicach.

Dawid Burczyk urodził się 30 kwietnia. W chwili przyjścia na świat ważył 3400 g i miał 55 cm wzrostu. Jego narodziny sprawiły wielką radość rodzicom: Edycie i Adrianowi oraz rodzeństwu: 10-letniej Sandrze i 1,5-rocznej Kamili. Rodzina pochodzi z Borucina.

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Na XII Moto-Pikniku Country pojawiło się sporo zabytkowych motocykli, których historia sięga pierwszej połowy XX wieku. Najstarszym jednośladem był BMW R 35 Franciszka Birawskiego z Syryni. Uwagę przyciągał również czerwony WFM 125 M06 Jana Sochy z Bieńkowic.

Jan Socha

R 35,

czyli BMW marzenie Franciszek Birawski

30 kwietnia na świecie pojawiła się Magdalena Martynus. Dziewczynka w momencie przyjścia na świat ważyła 2640 g i miała 50 cm wzrostu. Jest trzecim dzieckiem Małgorzaty i Piotra z Raciborza, którzy do tej pory byli rodzicami 5-letniego Rafała i 11-letniej Pauliny.

Lena Szymik po raz pierwszy w ramionach swojej mamy Barbary znalazła się 30 kwietnia 2009. Dziewczynka w chwili przyjścia na świat ważyła 3200 g i miała 51 cm wzrostu. W domu, w Wodzisławiu Śląskim na obie panie czekają tata Bartosz oraz dwaj bracia: 6-letni Kordian i 9-letni Kacper.

Milena Morcinek urodziła się 30 kwietnia 2009. Tego dnia ważyła 2800 g i miała 52 cm wzrostu. Dziewczynka jest pierwszym dzieckiem Marzeny i Remigiusza z Raciborza.

Alan Janik przyszedł na świat 30 kwietnia 2009. W momencie narodzin ważył 3500 g i miał 54 cm wzrostu. Jego rodzicami są Olga i Rafał z Kuźni Raciborskiej. Chłopiec ma także 5-letnią siostrę Wiktorię.

Justyna Langer – Motor BMW R 35 podarował mi mój dobry znajomy 13 lat temu. Pamiętam, że przywiózł go z byłego Związku Radzieckiego. Nie chciał powiedzieć, jak wszedł w jego posiadanie. Wspomniał tylko tyle, że znalazł go na swojej posesji. Nie uwierzyłem, ale nie ciągnąłem kumpla za język – wspomina Franciszek Birawski. Mężczyznę od dziecka pasjonowały jednoślady. Do swojego pierwszego roweru, który kupił mu ojciec, zamontował silnik. Przejeździł nim kilkanaście dobrych lat. – W mojej rodzinie od pokoleń zajmowano się renowacją pojazdów, mój ojciec wyremontował od podstaw kilkadziesiąt motocykli, które po dziś dzień służą ludziom. Ja dodatkowo remontowałem stare zegary, naszą pasję podziela teraz mój syn – dodaje z dumą. Dlatego prezent, jaki otrzymał od swojego znajomego był dla niego spełnieniem marzeń. – Mogłem od podstaw odtworzyć to historyczce cudo. Pracowałem nad nim osiem mie-

sięcy. Z każdym dniem restaurowanie go dawało mi większą przyjemność – chwali się Birawski. Motor przeszedł piaskowanie, chromowanie, wymianę szprych, lakierowanie i wiele innych prac, wszystko po to by stać się wiernym odwzorowaniem maszyny z minionej epoki. Produkowane były w Niemczech od 1935 roku do końca lat 50 XX wieku, służyły do celów turystycznych,a podczas II wojny światowej również w celach militarnych. Prezentowany przez Birawskiego pojazd wyszedł z fabryki w początkowym okresie produkcji. Dziś jest rarytasem ze względu na technologiczne zaawansowanie oraz fakt, że w 95 proc. jest oryginalny. Wzrok niejednego uczestnika dzisiejszego pikniku przyciągał również czerwony, lśniący w blasku słońca motocykl WFM 125 M06. Właścicielem tego zabytkowego jednośladu jest Jan Socha z Bieńkowic. Motor ten wiezie ze sobą bogatą historię rodziny Sochów. – Kupił go mój ojciec w 1956 roku. Przez bardzo długi czas służył mu jako jedy-

ny środek transportu. Sam go naprawiał i niebywale o niego dbał. Następnie trafił do mojego brata, który zwiedził na nim pół Polski i Czechy – wspominał Socha. W Bieńkowicach, jak i w całej gminie Krzyżanowice nie ma mieszkańca, któremu obce by było nazwisko Socha. Rodzina ta od dziewięciu pokoleń prowadzi zabytkową kuźnię. Tradycyjnie każdy potomek męski Sochów zostaje kowalem. – Nie wyobrażam sobie wykonywać innego zawodu, mój dziadek, ojciec, a teraz syn jest kowalem. Dla nas jest to coś tak oczywistego, że nie może być inaczej – tłumaczył Jan. Ich drugą pasją są motory. WFM 125 M06 doczekał się trzeciego pokolenia, które na nim jeździ. Właściciele pojazdu przemierzyli nim parę tysięcy kilometrów po polskich i czeskich drogach. – Czterdzieści jeden lat temu wybrałem się na przejażdżkę do Zakopanego. Moim czerwonym motorkiem wjechałem na Morskie Oko. Było to niesamowite przeżycie. Potem często jeź-

dziłem nim do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Wambierzyc, ale wyprawy w góry nie zapomnę – opowiada ze wzruszeniem cyklista. Każdą wyprawę dokumentował na fotografiach, z którymi nigdy się nie roztaje. Nawet 1 maja z dumą pokazywał je wszystkim zainteresowanym jego maszyną. – Moim największym marzeniem, które mam zamiar zrealizować jeszcze w tym roku, to pielgrzymka do Częstochowy. Chcę zrobić sobie zdjęcie na tle Jasnej Góry, takie same, jakie mój brat zrobił sobie ponad 50 lat temu na tym motocyklu – zdradził nam Jan. Jego pojazd zdobył w ubiegłym roku pierwsze miejsce na Turnieju Opolskim, organizowanym przez Klub Motorów z Zabrza. Puchar przyznano mu za najładniejszy motocykl. Dziś motor stoi na honorowym miejscy przy domu Sochów, okryty specjalnym materiałem. – Jeździmy nim tylko na tego typu imprezy motocyklowe. Ponadto staramy się nie robić więcej niż 100 km dziennie – dodał.


« Oświata « 11

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Luiza Blania i Dominika Bizoń, uczennice III klasy I LO w Raciborzu, udowodniły, że uczenie się języka niemieckiego może być lekkie i przyjemne. Po kilkumiesięcznych zmaganiach z książkami i notatkami pokonały blisko 22 tysiące uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady z J. Niemieckiego. Luiza została jej laureatką, a Dominika finalistką. Nie muszą zdawać matury z tego języka.

Niemiecki znają od dziecka

Luiza Blania i Dominika Bizoń

Justyna Langer Dziewczyny przeszły długą i niełatwą drogę do sukcesu. Zaczęło się od eliminacji w szkole, okazały się bezkonkurencyjne. Kilka miesięcy później przyszedł czas na test okręgowy. Na tym szczeblu zmierzyły się z niełatwym testem gramatycznym oraz pytaniami komisji, dotyczącymi geografii, historii krajów niemieckojęzycznych. Uczennice I LO znów nie miały sobie

równych. Od 3 do 5 kwietnia odbywała się Ogólnopolska Olimpiada z J. Niemieckiego w Poznaniu. Dominika doszła do finału, a Luiza zastała laureatką. Obie dziewczyny zwolnione zostały z matury językowej. Laureatce natomiast uczelnie wyższe w Polsce i Niemczech dały możliwość podjęcia studiów bez egzaminów na kierunki związane z germanistyką. – Niemieckiego od dziecka

uczył mnie dziadek. Opowiadał mi bajki, czytał książki. Przez bardzo długi czas w domu miałam tylko niemiecką telewizję – powiedziała nam Luiza. Wakacje laureatka spędzała u rodziny w Niemczech, gdzie z kuzynkami rozmawiała tylko w ich ojczystym języku. – Od pierszej klasy podstawówki uczęszczałam na zajęcia z niemieckiego. Mowę miałam całkowicie opanowaną, więc uczyłam się tylko gramatyki – wspomina dziewczyna. Luiza bardzo często uczestniczyła w licznych konkursach językowych, za które otrzymywała nagrody i wyróżnienia, m.in. recytatorskim dla całego powiatu zajęła I miejsce. Największym jednak sukcesem było zdobycie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie z J. Niemieckiego. Otworzył on Luizie drzwi na każdą wyższą uczelnię w kraju i za granicą. Jednak dziewczyna nie chce skorzystać z tej szansy. – Niemiecki traktuję jak swój ojczysty język, nie czuję potrzeby studiowania go. Od zawsze chciałam zostać psychologiem i w tym kierunku zamierzam się kształcić – wyjaśniła. Wspomniała również, że w przyszłości chciałaby osiedlić się w Niemczech. Dominika Bizoń przez 12 lat mieszkała w Norymberdze. Do Raciborza przeprowadziła się mając 12 lat. – Rodzice zaprowadzili mnie do polskie-

go gimnazjum, na początku j. polski mnie przerażał. Ale nauczyciele byli wyrozumiali i chętnie pomagali – wspominała. Dziewczyna trafiła do klasy z rozszerzonym niemieckim. Rokrocznie brała udział w dyktandzie z j. niemieckiego. Zawsze zdobywała najwyższe miejsca. – Będąc uczennicą pierwszej klasy LO wzięła dział w konkursie dla maturzystów organizowanego przez PWSZ w Raciborzu. Zdobyła indeks, dzięki któremu może studiować tam germanistykę, nie zdając już żadnych egzaminów – mówi z dumą Teresa Kachel, nauczycielka niemieckiego w I LO. Dominka po maturze zamierza wrócić do swoich rodzinnych stron i tam podjąć studia. – Do końca jeszcze nie zdecydowałam, co chcę studiować, ale najprawdopodobniej będzie to kierunek związany z geografią. Myślałam też o uczelniach w Krakowie, ale na razie skupiam się na maturze – pochwaliła się swoim planami na przyszłość. Obie dziewczyny swój sukces zawdzięczają przede wszystkim sobie oraz swojej nauczycielce, Teresie Kachel. – Pani Teresa, znakomicie nas przygotowała. Wielokrotnie zostawała po godzinach rozwiązując z nami testy, czy ćwicząc wymowę. Za to należą jej się ogromne podziękowania – stwierdziły zgodnie uczestniczki olimpiady.

Racibórz » Basia Wycisk, uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, została laureatką XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Konkurencja nie dała jej rady, pokonała 268 uczestników z kraju i zagranicy. Przyszłoroczną maturę z j. polskiego już zaliczyła na 100 proc.

Od dziecka uwielbiała książki, czytała wszystko, co wpadło jej w ręce. – Byłam zakochana w powieściach, które przynosiła mi mama. Pamiętam, że dawały mi więcej radości niż jakiekolwiek zabawki – wspominała Basia. Literatura po dziś jest jej największą pasją. Ponadto uwielbia podróżować. – Lubię poznawać nieznane miejsca, a jeszcze bardziej czytać o nich. Podróże są siłą napędową w literaturze. Wywołują ciekawość, chęć poznania opisywanego miejsca – wyjaśnia. Jednak na co dzień ma niewiele wspólnego ze swoimi zainteresowaniami, uczęszcza do klasy o profilu matematyczno- fizycznym. – Celowo wybrałam ten profil. Uczenie matematyki nigdy nie sprawiało mi większej trudności, pozwala rozwijać logiczne myślenie – dodała. W zeszłym roku do szkoły dotarła informacja o eliminacjach do XXXIX Międzynarodowej Olimpiady z Języka Polskiego. Warunkiem było napisanie rozprawki bądź eseju na wybrany temat. – Pomyśla-

łam wtedy, że warto spróbować. Uwielbiam Ryszarda Kapuścińskiego, dlatego postanowiłam pisać pracę w oparciu o jego teksty. Rozważałam problem, kiedy kończy się granica dziennikarstwa, a zaczyna literatura – mówiła. Na przygotowanie wszystkich potrzebnych materiałów poświęciła letnie wakacje. – Dwa tygodnie spędziłam w bibliotece w Warszawie. Niektórych książek nie mogłam nigdzie indziej dostać – wspominała. Napisanie pracy zajęło jej kolejne dwa miesiące. Należało napisać dwudziestostronicowy test. Dziewczynie udało się zapełnić trzydzieści trzy strony. – Stworzyłam taką mała pracę licencjacką – żartowała. W październiku jej rozprawka została wysłana na Uniwersytet Śląski do Katowic, tam oceniono ją pozytywnie, dzięki czemu Basia zakwalifikowała się do drugiego etapu olimpiady. Ten odbył się 17 stycznia w Sosnowcu. Zmierzyła się z interpretacją wiersza, po czym przyszła kolej na sprawdzian ustny. Swoją wiedzą pokonała 268 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Węgier oraz innych państw

ościennych. Tym sposobem zakwalifikowała się do trzeciego, decydującego etapu. 18 kwietnia odbył się finał olimpiady. W ramach części pisemnej uczennica II LO napisała rozprawkę z literatury współczesnej, związku z myślą Eustachego Rylskiego: Literatura moralna zajmuje się nie tylko opowiadaniem historii. Omówiła w niej m.in. utwory Wiesława Myśliwskiego, Olgi Tokarczuk, Hanny Krall, Stanisława Barańczaka, Ryszarda Kapuścińskiego oraz Katarzyny Grocholi. W części ustnej odpowiadała na teoretycznoliterackie pytania o relacje między prawdą a fikcją w literaturze. – Ponadto rozważałam problemy genologiczne w zakresie felietonu, reportażu, dziennika i pamiętnika. Wyjaśniałam także różnice między językoznawczymi koncepcjami teorii komunikacji Buhlera i Jakobsona, mówiłam o języku propagandy i reklamy oraz o stylistycznych formach ekspresji – opowiada. Rozmowa egzaminacyjna trwała pełną godzinę. Jej zasób wiedzy wystarczył, aby otrzymała tytuł laureata.

BARAN

Relacje w uczuciowych związkach, jak i w  kontaktach ze współpracownikami ulegną pogorszeniu. Każde słowo może stać się powodem konfliktów. Nie zawsze dobrze jest mówić to, co się myśli. Nie daj się wyprowadzić z równowagi.

BYK

Gwiazdy będą dla Ciebie przyjazne. Na początku tygodnia uda się załatwić kilka ważnych spraw. Nowe znajomości mogą mieć dobry wpływ na Twoje zawodowe plany. Korzystaj z dobrych rad. Pamiętaj o ruchu na świeżym powietrzu.

BLIŹNIĘTA

Tydzień spokojny i pomyślny dla zawodowych interesów. Sprawy osobiste także ułożą się na Twoją korzyść. Uruchom we właściwym czasie swoje zdolności negocjacyjne a osiągniesz zamierzony cel. Weź się do roboty i nadrób zaległości.

RAK

Tydzień nie przyniesie żadnych kłopotów. Powodzenie w zawodowych działaniach możesz zawdzięczać dobrym układom gwiazd. Sprawy, które do tej pory utrudniały Ci życie, rozwiążą się na Twoją korzyść. Korzystne zmiany w życiu uczuciowym.

LEW

Tydzień nie sprzyja podejmowaniu decyzji osobistych ani finansowych. Unikaj ryzykownych kroków podejmowanych pod jego wpływem. W uczuciach staniesz się zaborczy i podejrzliwy. Trudniej się będzie porozumieć. Unikaj nieprzemyślanych działań.

PANNA

Tydzień nerwowy i ogólnie nieprzyjemny. Wykorzystaj więc czas wolny od pracy i zadbaj o właściwy wypoczynek. Pamiętaj, że upór powoduje niepotrzebne napięcia i nieporozumienia z otoczeniem. Nie walcz o dominację. Zdrowie zależy od stanu psychicznego.

WAGA

Brak porozumienia w relacjach z bliskimi narazi Cię na niepotrzebny stres. Unikaj wszelkich zatargów i konfliktów. Słowa wypowiedziane pod wpływem impulsu mogą być wyjątkowo krzywdzące. Nie psuj humoru sobie i innym. Zapanuj nad emocjami.

SKORPION

Czeka Cię pracowity tydzień. Twój upór korzystnie wpłynie na Twoje zawodowe działania, zwłaszcza dotyczące pracy intelektualnej. Podróże służbowe będą wyjątkowo atrakcyjne. Zwiększy się Twoja wrażliwość. Nie zapominaj o wypoczynku.

Zakochana w książkach Justyna Langer

HOROSKOP

STRZELEC

W tym tygodniu możesz poczuć potrzebę odizolowania się od otoczenia. W pracy pojawią się niespodziewane problemy. Niewykluczone kłopoty związane z finansami. Pogorszeniu ulegną relacje z partnerem. Nie ryzykuj żadnych nowych rozwiązań. Basia Wycisk

Basia Wycisk przyszłoroczną maturę z j. polskiego ma już zdaną na 100 proc. Tytuł laureata otworzył jej również drzwi na wszystkie uczelnie wyższe. – Myślałam, że bez egzaminów dostanę się tylko na kierunki humanistyczne. Kilka dni temu dowiedziałam się, że na inne też mnie bez problemu przyjmą – dodała. Basia mimo tego, że na podjęcie decyzji o swojej dalszej edukacji ma jeszcze rok czasu, to już wie, co będzie studiować. – Od gimnazjum marzą mi się studia międzykierunkowe w Warszawie. Jeszcze nie wiem, który z kierunków wybiorę, jako wiodący, bo interesuje mnie sześć. Na szczęście mam jeszcze trochę czasu – mówiła z uśmiechem laureatka, nie zdradzając szczegółów.

KOZIOROŻEC

Tydzień rozpoczniesz w optymistycznym nastroju. Niespodziewane wydarzenia mogą jednak zakłócić harmonijne relacje z otoczeniem. W pracy wykaż się zaangażowaniem i trzymaj się swego planu. Wszelkie decyzje podejmuj ostrożnie.

WODNIK

Dopisze Ci pomyślność w sprawach zawodowo-finansowych. Jeśli w tej sferze życia masz problemy, dzisiaj możesz im zaradzić. Nie wchodź w żadne podejrzane interesy. Uważaj, by się niczym nie narazić partnerowi. Bezpiecznie inwestuj swoje pieniądze.

RYBY

Twoje samopoczucie, jak i relacje z otoczeniem ulegną pogorszeniu. W pracy, ważną sprawą będzie umiejętne rozłożenie sił. W życiu osobistym unikaj nieporozumień z partnerem. Może Cię męczyć towarzystwo innych. Zarezerwuj więcej czasu dla siebie.


12 » Reklama »

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE Dla domu Wnętrza PARKIETY Firma AS-DREW poleca bezpyłowe cyklinowanie, układanie parkietu, odnowa drewnianych schodów oraz profesjonalne doradztwo. Tel. 691 539 589, email: as_drew@interia.pl

Usługi remontowe Kompleksowe remonty wnętrz wszystkie prace związane z remontem i wykończeniem wnętrz od A do Z robimy wszystko od podstaw kafelki,instalacje wod.kan, gładzie, sufity podwieszane malowanie elektryka panele i inne (REKOMENDACJE). Tel: 0785603180, email: sebsek15@wp.pl. Dom service usługi remontowe, wykończenia Domservice usługi remontowe wykończenia wnętrz pod klucz. inst wod.kan. elektryka kafelkowanie gładzie,sufity p odwieszane,malowanie,panele,rozwiąz ania nietypowe tanio solidnie zadzwoń i ustal termin. Tel: 0886156264, email: domservice10@op.pl.

Usługi budowlane usługi budowlane Dom service – oferujemy prace murarskie, zbrojeniowe,szałowanie,betonowa nie ponadto usługi remontowe i wykończenia wnętrz tanio i solidnie sprawdź nas zadzwoń i ustal termin jeszcze na ten sezon. Tel: 0886156264, email: domservice10@op.pl.

Inne Uslugi ogrodnicze Pielegnacja ogrodów. Tel: 517 697 699, email: krisuslugi@g.pl. AUTOMATY DO BRAM DOMOFONY Montaż automatów do bram domofony anteny sat. Tel: 507954208.

Gastronomia Kawiarnie GASTRONOMIA MIMO Hala Sezam (Jysk), Mały Targ, Racibórz, Eichendorffa. Poleca smaczną domową kuchnię. Dowóz. Imprezy okolicznościowe: od 20 zł/os. Zapraszamy. Tel: 032 726 15 73, 0603 460 249.

wesela,komunie,chrzciny,studniówki i inne imprezy. Tanio szybko solidnie.ZAPRASZAMY!!!. Tel: 693 473 100, email: marcin2777@vp.pl. Piekne wlosy,styl,kolor,ciecie. Nowo otwarte Atelier Fryzjerskie Beauty Hair w Raciborzu ul. Kosciuszki 38 (w Hotelu Ragos) oferuje usługi w zakresie Fryzjerstwa oraz stylizacji włosów. Profesjonalne podejście do klienta oraz usług. Tel: 502847220, email: beautyhairewa@tlen.pl.

Komputery

Sprzedam osobowe Peugeot 306 Saint Tropez, 1,6 benzyna, 2000 r , sedan _ limuzyna, 90 KM, garażowany, bogato wyposażony. Abs, el. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, autoalarm, blokada skrzyni biegów, poduszki. Tel: (0) 503 173 651. FABIA 1,4 MPi 2000r. FABIA 1,4 MPi 2000r. hatchback Srebny metalik. Central zamek, Wspo. Kier. Hak, Radio CD. Poduszka kierowcy, PILNE. Tel: 503031129, email: mkozubek@ interia.pl.

Sprzedam Skodę Felicję 1998, pierwsza rejestracja 1999r. silnik 1,3+gaz przebieg 146000, BEZPŁATNY PRZEGLĄD KOMPU- stan bardzo dobry cena do uzgodnienia. TERA Tel: 692 115 684, email: wienowakoZapraszamy wszelkie zainteresowane wie@wp.pl. osoby lub firmy do skorzystania z bezpłatnego przeglądu komputera, note- Passat Kombi 1996 LPG 12.000zł booka itp. Szukasz fachowych porad? Sprzedam VW Passat Kombi 1.8, 1996r., Zapraszamy Wymarzony Komputer ul. 189 000 km, 90 KM, benz+LPG, szary Głubczycka 53 Racibórz. Tel: 0889- -met., alarm, c.zamek, relingi, el. lust., 212-212, email: serwis@wymarzony- ABS, welur, alufelgi, op. zimowe, garakomputer.eu. żowany, zadbany, zarej. w Polsce. Tel: 695282395. Najtanszy Internet Najlepsze oferty telefoniczne w miescie Sprzedam Seicento 900SX i nie tylko. Tel: 504875460, email: uni- Sprzedam seicento rok 1998 ważkat@op.pl. ny przegląd i OC do 08-09r wyposażenie el.szyby imobilaizer centralny Strony www, Sklepy Internetowe, zamek,auto alarm komplet kół lato-zima Pozycjon rodio cd+pilot,lakier beżowy metalik ceFIRMA „AXEL” ZAPRASZA! *Profesjonal- na 5300(do negocjacji). Tel: 662610433, ne Projektowanie Stron WWW oD 399zl/ email: endrju1971@o2.pl. brutto *Sklepy Internetowe oD 499zł/ brutto *Pozycjonowanie Stron oD 299zł/ Radio SONY XPLOD brutto *DOMENA + HOSTING = GRA- Witam, mam do sprzedania radio SONY TIS. Tel: 0 508 196 676, email: biuro@ XPLOD (CD/MP3), SPRZEDAJE PONIEaxel.info.pl. WAŻ WYMIENIAM NA NOWSZE, radio nie jest najnowsze, ale działa dobrze, do Inne czyszczenia laser. Cena 130 do negocjacji. Tel: 791733496. Przepisywanie róznego rodzaju tekstów na Kupię Przepisywanie na komputerze róznych artukułów, prac studenckich, zyciorysów AUTOSKUP itp itd.Cena za stronę: 1,50 zł. Kontakt: Autoskup. Całe, powypadkowe, uszkodhalajlama@o2.pl, gg: 11836798. So- dzone, zniszczone, na zachodnich tablidność gwarantowana! licach, osobowe i dostawcze. Płatne gotówką. Tel: 0604 344 033.

Usługi

Motoryzacja

Sprzedam

Części

Ogłoszenia drobne przyjmowane są w redakcji tygodnika Nasz Racibórz przy ul. Staszica 22, Koszt ogłoszenia drobnego to 5 zł brutto (do 15 słów), cena obejmuje również publikację ogłoszenia na portalu www.naszraciborz.pl OFERTA NIE DOTYCZY OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH

Licencjat,magisterka Sprzedam mieszkanie w Raciborzu przy Pomoc przy pisaniu prac z pedagogiki, ulicy Mariańskiej na ogrodzonym osiedsocjologii, korekta, badania, email: na- lu z ochroniarzem. Parter,powierzchnia uka1976@wp.pl. 60m2 (3 pokoje,kuchnia,łazienka,WC,b alkon),okna PCV,panele, glazura. Cena 145 tys. Tel: 501251528; 032 415 88, j. francuski Tłumacz j. francuskiego oferuje: korepe- email: agnieszka.michulka@wp.pl. tycje, tłumaczenia. Tel: 0-502865310. Sprzedam kawalerkę mieszkanie 35,5m2 na ul. Mysłowickiej Nieruchomości ,duży balkon, nowe okna, wymieniona Mieszkanie sprzedam inst. wodna, cena do uzgodnienia. Tel: 668402965, email: krisiula@o2.pl SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam ładne i zadbane mieszkanie Mieszkanie kupię 2-pokojowe, 52m2, częściowo umeblowane, na III piętrze, przy ul. Żorskiej. Kupię kawalerkę / mieszkanie 728 337 873. Kupię kawalerkę / mieszkanie 2 pokojowe nie większe niż 45m2. Tel: Sprzedam mieszkanie 783412826. Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2 (osobno WC i łazienka, 3 pię- Mieszkanie wynajmę tro) w ścisłym centrum Raciborza (ul. Mickiewicza). Cena do uzgodnienia. Tel: Mieszkanie do wynajęcia 032 417 10 02 lub 032 414 02 93. Zdecydowanie do wynajęcia mieszkanie 38m2, 2 pokoje + kuchania + łazienka Sprzedam 3 pokoje + balkon w dzielnicy Ostróg. Po grunSprzedam mieszkanie w Raciborzu przy townym remoncie. Do zamieszkania od 1 ulicy Mariańskiej na ogrodzonym osied- maja ul. Lotnicza. Tel: 790 807 210. lu z ochroniarzem. Parter,powierzchnia 60m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, Do wynajęcia mieszkanie !!!! balkon), okna PCV, panele, glazura. Cena Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 145 tys. Tel: 0324158851, 501251528, w dzielnicy Ostróg ul. Lotnicza. Po reemail: agnieszka.michulka@wp.pl. moncie, słoneczne, kuchania z oknem, balkon, łazienka. Chętnie na dłużej, od Sprzedam kawalerkę zaraz! cena 850 zł + media (całość max mieszkanie 35,5m2 na ul. Mysłowickiej, 1000 zł). Tel: 785 906 905. duży balkon, nowe okna,wymieniona inst. wodna, cena do uzgodnienia. Tel: wynajmę 668402865, email: krisiula@o2.pl. wynajmę mieszkanie 3 pokojowe na 4 p. ul. Nowa częściowo umeblowane Sprzedam mieszkanie M3 Raci- 950 zł + media (kaucja 1300 zł. Tel: bórz 798493344. Sprzedam M3 – podwyższony standard, II pietro 52,3 m.kw. Zamoyskiego, nowe MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA okna PCV 5 komorowe + rolety wew- Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w kanetrzne, dębowa kuchnia + AGD, za- miennicy centrum Raciborza, częściowo budowany przedpokój, łazienka z ok- umeblowane 800zł + media (kaucja nem, duży wykafelkowany balkon. Tel: 1300 zł). Tel: 600792613. 502242530 po 16.00, email: m3wynajmę mieszkanie@o2.pl. Komfortowe mieszkanie w kamienicy Sprzedam mieszkanie w centrum raciborza, 5 min. do rynku, Sprzedam mieszkanie, 58 m2 ścisłe 130m2, 4 pokoje, łazienka, toaleta, duża centrum, p. 2/3, 2 pokoje, duża widna kuchnia, dwa balkony, kominek, ogrzekuchnia, widna łazienka, piwnica, strych. wanie gazowe, mieszkanie częściowo Budynek przedwojenny, cegła. Tel: (0) umeblowane. Tel: 604460918, email: 608 309 997. anton2hand@o2.pl.

Sprzedam Duża ilość różnych nowych części do WYNAJMĘ!!! Skody S-100, S-105. Sprzedam całość Sprzedam mieszkanie hurtem – bardzo tanio! Tel: 0-606-466- ul. Żorska, parter, około 53 m2, dwupoko- Cztery studentki wynajmą mieszkanie 813. jowe z balkonem. Tel: 504-222-829. 2 pokojowe, blisko uczelni z interentem. Cena maksymalna 1000 zł, od paźOpony yokohama a-drive Sprzedam mieszkanie dziernika 2009. Dzwonić w godzinach 155x65 R13 Nowe!!! zakupione w tym Sprzedam mieszkanie 64,7 m2, (ul.Żor- popołudniowych. Tel: 607392083 lub Fiat Strada Adventure Imprezy / Przyjęcia Sprzedam Fiat Strada Adventure 1.3 roku w cenie 400 zł / 4 oponki. Tel: ska), wysoki standard, 1 piętro,blok 4 607774525, email: aniafeil@interia.pl. diesel pickup rok 2007 pierwsza reje. 0-606419074. piętrowy; 3 pok, WC osobno, kuchnia Inne 2008 przebieg 16000 przegląd ważny zabud. na wymiar z AGD, w przedpokoju Pokój wynajmę do 2011 centralny ,elektryczne szyby Nauka i sypialni zabud. szafy, panele, kafelki. Tel: STUDIO FOTO i lusterka , klima,komp.cena 35.000 601-090-827, email: kszy@o2.pl. wynajmę Sprzedam mieszkanie Fotografie profesjonalnym sprzętem- BRUTTO. Tel: 603834238. Korepetycje mam wolne 1 miejsce w pokoju 3 Sprzedam Opel Astra Sprzedam Opel Astra 1.6 Kombi, 1995r., wymaga niewielkich napraw. Sprawny, ubezpieczenie, przegląd. Cena 3300 zł. Kontakt sms: 694 289 469

Praca Szukam pracy PODEJME PRACE OD ZARAZ!!! Zawodowy kierowca kategorii B i C. Z doświadczeniem przewozu rzeczy, oraz osób z Polski do Niemiec, Holandii, Belgi i z powrotem. PODEJMIE PRACE OD ZARAZ! Tel: 661969976, email: adamziomek123@wp.pl. Podejmę sie pracy 25 lat technik elektronik doswiadczenie w pracy jako sprzedawca ,spedytor, kierowca podejmie sie pracy od zaraz, email: jaroslawlipinsk@op.pl.

Dam pracę Praca dla instruktora nauki jazdy Przyjmę do pracy instruktora nauki jazdy kat. B.,Racibórz, ul Ogrodowa 5, OSK „ELKA”. Tel: 729 321 466 . ZATRUDNIĘ ULOTKOWICZÓW Zatrudnię osoby uczące się do kolportażu ulotek w raciborzu i powiecie. Tel: 032 414 02 54. Pomoc kuchenna / kucharz Restauracja Hotelu POLONIA poszukuje osoby z praktyką do pomocy w kuchni, w pełnym wymiarze pracy, na czas określony (zastępstwo). Jest możliwość późniejszego stałego zatrudnienia, email: restauracja@polonia.raciborz.pl.

Różne Sprzedam Sprzedam miejsce na reklamę Miejsce na dużą reklamę, mogą być dwie (1,5x2,0 m) w okolicy „nerki”, na ścianie kamienicy. Możliwość wystawienia faktury VAT. Tel: 660 287 150.

Inne KOMIS TECHNICZNY „Dla Ciebie śmieć dla kogoś skarb”. Przyjmę w komis każdą zbędną rzecz w twoim domu, ul. Ogrodowa 10. Tel: 660 287 150.

Zdrowie Lekarze Specjalista chorób wewnętrznych Irena Leśnik Lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych Irena Leśnik. Rejestracja telefoniczna: 032 419 92 90, www. tarczyca-raciborz.pl.

Reklama

Reklama

zamów OGŁOSZENIE DROBNE Treść ogłoszenia

osobowym. Mieszkanie zamieszkałe przez studentki ul. Mysłowicka. Tel: 798493344.

Daty edycji

ul. Opawska 3

tel. (032) 417 25 14

(obok galerii Srebrnej)

Ilość edycji

Nowo otwarta DUŻA SALA! organizujemy: wesela, komunie, dancingi

Dane zamawiającego

tanie zestawy obiadowe, najlepsza i najtańsza oryginalna włoska pizza

DANIA KUCHNI POLSKIEJ I REGIONALNEJ Reklama

Koszt zamieszczenia ogłoszenia drobnego to 5 zł brutto*. Cena obejmuje publikację ogłoszenia do 15 słów w tygodniku Nasz Racibórz oraz na portalu www.naszraciborz.pl. Ogłoszenia przyjmowane są w siedzibie redakcji tygodnika Nasz Racibórz w Raciborzu przy ul. Staszica 22, telefonicznie pod nr. 032 415 18 66 lub mailowo pod adresem: sekretariat@naszraciborz.pl, po przesłaniu dowodu wpłaty. Konto: Bank Millennium 89 1160 2202 0000 0001 1369 9595 *cena nie dotyczy ogłoszeń towarzyskich

Data

Podpis


ÂŤ Sport ÂŤ 13

PiÄ…tek, 8 maja 2009 Âť www.naszraciborz.pl

Tworków  W ostatni dzień majowego weekendu do Tworkowa przyjechał zespół Strzelca Rzuchów. Młody team gospodarzy, podejmując czternastą druşynę w tabeli raciborskiej A klasy, miał szansę na przerwanie fatalnej passy 7 poraşek z rzędu.

Ostre strzelanie

w Tworkowie Grzegorz Piszczan Spotkanie rozpoczął w kole środkowym zespół gości – Strzelec Rzuchów, lecz juş po chwili piłka została przejęta przez zawodników Tworkowa, którzy próbowali w pierwszej sytuacji pokonać bramkarza przyjezdnych. Pomimo braku kilku kluczowych zawodników, team gospodarzy przewaşał od pierwszych minut niedzielnego meczu, co akurat mieli okazję udowodnić w 7 minucie, kiedy to Krzysztof Popławski próbował strzelić głową w kierunku bramki Rzuchowa. Chociaş temperatura była bardzo wysoka, oba zespoły prowadziły bardzo szybką grę. Piłka szybko wędrowała spod jednej bramki pod drugą. Niestety, obu zespołom brakowało ostatniego, decydującego podania, które otworzyłoby drogę do siatki przeciwnika. Sytuacja uległa zmianie w 23. minucie pierwszej połowy, kiedy to Michał Wolnik, po pięknym podaniu od kolegi, otworzył wynik spotkania. Od tej chwili druşyna Tworkowa koncentrowała się na obronie, czyhając na błąd przeciwnika i okazję do kontry. Jedna z takich akcji mogła zakończyć się zdobyciem kolejnego gola, lecz Piotr Wieder, będąc sam na sam z bramkarzem gości, strzelił obok bramki. W 31. minucie broń gospodarzy mogła zostać wykorzystana przeciwko im samym, na szczęcie piłka po strzale z wyprowadzonej kontry poszybowała nad bramką Dawida Mańczyka. Sześć minut później team Rzuchowa miał kolejną okazję do zdobycia bramReklama

ki wyrównującej. Po faulu w okolicach 20 metra sędzia podyktował rzut wolny. Zawodnik gości oddał silny strzał ponad murem, ale trafił tylko w poprzeczkę. 45. minuta po raz drugi ucieszyła tworkowskich kibiców, którzy, choć stawili się dość nielicznie, mogli wznieść ręce ku górze z radosnym okrzykiem: – Gol!. Piłkę do siatki po składnej, zespołowej akcji wpakował Stefan Pawlik. W 47. minucie zespół gospodarzy wywalczył swój pierwszy rzut roşny, który nie przyniósł zagroşenia dla bramki Rzuchowa. W 52. minucie grający trener zespołu gospodarzy poinstruował swych kolegów z druşyny słowami: - Panowie, za duşo panikujemy. Mamy piłkę przy nodze, a my ją wybijamy. Nie moşemy tak grać. Jego słowa podziałały niemal natychmiast. Niecałe 3 minuty później, gdy zegar boiskowy wyświetlał 55 minutę, gola zdobył Piotr Wieder. Na początku 60. minuty kibice Tworkowa zaczęli skandować: – Tworków! Jeszcze jedna!. Zawodnicy spełnili ich wolę niecałe 30 sekund później, kiedy to strzał zawodnika gospodarzy w kierunku bramki dobił Michał Wolnik. Team gości mimo tego, iş przegrywał juş 4:0 nie poddawał się, próbując strzelić chociaş honorowego gola. Strzały zawodników Rzuchowa mijały jednak bramkę Tworkowa i to znacznie. 70. minuta i kolejna zmiana rezultatu. Bramkarza gości po raz drugi pokonuje Piotr Wieder. Nie minęło 5 minut, a piłka znów wylądował w bramce

przyjezdnych. Tym razem gola zdobył Michał Latoń. W 80 minucie team gospodarzy miał jeszcze jedną okazję na podwyşszenie i tak juş wysokiego rezultatu, lecz piłka po strzale ich napastnika przeleciała nad poprzeczką. Wynik nie uległ juş zmianie do 90. minuty. Zespół Tworkowa strzelając w niedzielnym meczu 6 goli, nie tracąc przy tym şadnego udowodnił, şe dotychczasowe 7 poraşek, z tego 6 w rundzie wiosennej, nie świadczy o prawdziwej wartości zespołu. Zdobyte punkty gwarantują juş raczej Tworkowowi spokojną grę do końca sezonu bez myśli o obronę przed spadkiem. Kibice opuszczający boisko nie kryli swej radości, komentując mecz słowami: – W końcu musieli wygrać.

Krzanowice  W dniach od 29 kwietnia do 3 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieşy w piłce siatkowej kadetek. w reprezentacji województwa Śląskiego wystąpiły dwie zawodniczki GS UKS Krzanowice.

Barbara Otlik i Magdalena Kuziak Mistrzyniami Polski kadetek

Magdalena Kuziak

– Reprezentacja Śląska kadetek spisała się wyśmienicie, wygrała wszystkie mecze i zdobyła złote medale w imprezie mającej charakter mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Mnie osobiście bardzo cieszy fakt, şe obie dziewczyny były LKS Tworków-LKS Strzelec podstawowymi zawodniczkaRzuchów 6:0 (2:0) mi pierwszej szóstki śląskiej kadry. To wielkie wyróşnienie Strzelcy bramek: dla naszego klubu. Dodatkowo 1:0 – Wolnik, 2:0 – Pawlik, 3:0 – Magdalena Kuziak otrzymała Wolnik, 4:0 – Wieder, 5:0 – Wie- nagrodę indywidualną najleder, 6:0 – Latoń piej odbierającej zawodniczki w Polsce... powiedział Tomasz LKS Tworków: D. Mańczyk, Kuziak trener druşyny kadeM. Fulneczek, M. Krakowczyk, tek GS UKS Krzanowice. M. Mrozek, S. Pawlik, K. Popławski, M. Rossa, M. Sala, P. Wyniki turnieju: Wieder, M. Wojtek, M. Wolnik, rez. G. Adamczyk, D. Buba, Eliminacje: M. Latoń, M. Piguła, trener: Śląskie-Świętokrzyskie 3:0 Krzysztof Popławski. (25:12, 25:15, 25:14); Śląskie-Warmińsko-MazurLKS Strzelec Rzuchów: skie 3:0 (25:12, 25:20, 25:16); S. Jezusek, Kołek, Kura, Els- Śląskie-Šódzkie 3:0 (25:11, ner, Malcherczyk, Poşarow- 25:18, 25:17). czyk, Stawiarz, Primus, Bochynek, Ostas, Opolony, rez. Ćwierćfinały Kowalczyk, Kołek, Bluszcz, Śląskie-Lubelskie 3:0 (25:19, Tomaszewski, trener: Witold 25:20, 25:19); Elsner. Śląskie-Pomorskie 3:1 (23:25, Reklama

SPRINTEM Zapowiedzi IV Liga (grupa 2-Śląsk), Unia Racibórz-Czaniec 3:1, Rogów -Unia Racibórz (sobota, godz. 17.00), Krzyşanowice-Lubomia, Radlin-Nędza (sobota, godz.17.00), Skrzyszów-Pietrowice Wielkie (niedziela, godz.17.00).

Klasa A Wyniki LKS Tworków-Strzelec Rzuchów: 6-0; LKS Samborowice-KS Rafako Racibórz: 3-1; KS 05 Krzanowice-LKS Naprzód Krzyşkowice: 2-1; LKS Chałupki-LKS Dąb Gaszowice: 2-0; LKS Ocice Racibórz-LKS Czarni Nowa Wieś: 4-3; LKS Buk Rudy-LKS Górki Śląskie: 1-1; LKS Lyski-KS Gosław Jedłownik: 0-5; LKS Unia Turza Śląska-KS Kornowac: 2-2.

Barbara Otlik

25:17, 25:17, 25:23); Śląskie-Dolnośląskie 3:1 (25:20, 25:13, 25:27, 25:15). Półfinał Śląskie-Mazowieckie 3:2 (20:25, 25:23, 25:16, 19:25, 15:8). Finał Śląskie-Zachodniopomorskie 3:1 (25:23, 24:26, 25:20, 25:22). Kadra Śląska: Magdalena Kuziak (GS UKS Krzanowice), Barbara Otlik (GS UKS Krzanowice), Magdalena Pytel (BKS Aluprof Bielsko-Biała), Magdalena Matusiak (BKS Aluprof Bielsko-Biała), Michalina Kwasowska (BKS Aluprof Bielsko-Biała), Angelika Strządała (BKS Aluprof BielskoBiała), Angelika Wardenga (Sokół Chorzów), Magdalena Zawiślak (MCKiS Jaworzno), Aleksandra Stachowicz (Politechnika Częstochowa), Ilona Kudzia (Politechnika Częstochowa), Patrycja Flakus (MOSM Bytom), Emilia Kajzer (MOSiR MOSM Tychy). PiK

Tabela (punkty, bramki strzelone/stracone) 1. KS Gosław Jedłownik: 62, 113/8, 2. LKS Górki Śląskie: 50, 60/23, 3. KS Rafako Racibórz: 49, 82/30, 4. LKS Dąb Gaszowice: 40, 49/24, 5. KS 05 Krzanowice: 39, 42/32, 6. LKS Naprzód Krzyşkowice: 37, 41/28, 7. KS Kornowac: 36, 52/37, 8. LKS Samborowice: 35, 53/42, 9. LKS Czarni Nowa Wieś: 25, 41/67, 10. LKS Buk Rudy: 23, 32/39, 11. LKS Tworków: 23, 30/40, 12. LKS Ocice Racibórz: 22, 36/68, 13. LKS Unia Turza Śląska: 21, 29/63, 14. Strzelec Rzuchów: 17, 39/80, 15. LKS Lyski: 13, 25/67, 16. LKS Chałupki: 10, 18/93. Zapowiedź XXIII kolejki spotkań (9 i 10 maja) Nowa Wieś-Lyski, Górki Śląskie-Krzanowice, Krzyşkowice-Samborowice, Rafako Racibórz-Gaszowice (sobota, godz. 17.00), Turza Śląska -Chałupki, Kornowac-Ocice Racibórz, Rzuchów-Rudy,

Reklama

DobreButy RacibĂłrz ul. Opawska 9 ý   Tutaj kupisz okazyjnie złoto, bişuterię, sprzęt RTV, AGD, antyki, elektronarzędzia, konsole do gier, itp.

Tutaj otrzymasz ekspresową poşyczkę pod zastaw ruchomości ATRAKCYJNE CENY DO NEGOCJACJI! ZAPRASZAMY pon.-pt. 10.00-17.00 sobota 9.00-13.00

Lombard i Komis GROSIK RacibĂłrz, ul. RzeĹşnicza 9 tel/fax 032 415-40-63


14 » Sport » SPRINTEM Jedłownik-Tworków (niedziela, godz. 17.00).

Klasa B Wyniki KS Kuźnia Raciborska-LKS Ruda Kozielska: 2-0; Wypoczynek Buków-LKS 07 Markowice: 3-1; LKS Brzezie-LKS Olza: 5-0; LKS Płomień Siedliska-LKS Zabełków: 0-0; KS Pietraszyn-LKS Studzienna: 1-2; LKS Dzimierz-LKS Wicher Płonia: 0-3; Ruch Bolesław-LKS Pstrążna: 1-2; Sparta Babice-Odra Nieboczowy: 1-1; Zaległy mecz XVI kolejki: LKS Pstrążna-LKS Zabełków: 2-1. Tabela (punkty, bramki strzelone/stracone) 1. KS Kuźnia Raciborska: 56, 66/25, 2. LKS Wypoczynek Buków: 51, 62/28, 3. LKS Ruda Kozielska: 46, 78/34, 4. Odra Nieboczowy: 45, 67/35, 5. LKS Studzienna: 45, 47/30, 6. LKS Brzezie: 40, 47/33, 7. LKS 07 Markowice: 34, 60/39, 8. LKS Zabełków: 28, 49/43, 9. LKS Pstrążna: 28, 36/43, 10. LKS Wicher Płonia: 27, 62/76, 11. LKS Płomień Siedliska: 25, 43/54, 12. KS Pietraszyn: 21, 33/61, 13. LKS Sparta Babice: 20, 45/60, 14. LKS Dzimierz: 19, 27/44, 15. Ruch Bolesław: 17, 52/96, 16. LKS Olza: 5, 30/103. Zapowiedź XXIII kolejki spotkań (9 i 10 maja): Zabełków-Kuźnia Raciborska (sobota, godz.16.00), Pietraszyn-Babice, Pstrążna-Buków, Płonia Racibórz -Brzezie, Studzienna-Siedliska (sobota, godz.17.00), Ruda Kozielska-Bolesław, Olza-Nieboczowy (niedziela, godz.15.00), Markowice-Dzimierz (niedziela, godz.17.00).

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » W XXII kolejce A klasy do Ocic przyjechała słabo spisująca się w rundzie wiosennej Nowa Wieś. Po świetnym spotkaniu w Jedłowniku i dotychczasowych wynikach w drugiej części sezonu faworytem byli gospodarze. Mimo to wychodzący po meczu ze stadionu kibice Ocic pytali swoich zawodników, czy chcieli, aby dostali zawału serca.

HORROR w Ocicach Grzegorz Zuber Początek meczu tego nie zwiastował. Maciej Sromek odzyskał piłkę przy linii bocznej boiska i zagrał natychmiast w pole karne. Broża źle wybił piłkę tuż przed pole karne pod nogi Krzysztofa Plinty, który nie namyślając się długo uderzył mocno, lecz w poprzeczkę. W 7. minucie kolejne zbyt krótkie wybicie obrońców Nowej Wsi. Piłkę przejął Paweł Solich i strzałem przy słupku zdobył pierwszą bramkę dla zespołu Ocic. W 17. minucie Daniel Skupnik dośrodkował w rzutu rożnego i przed doskonałą szansą na zdobycie bramki stanął Krzysztof Grud, który jej nie wykorzystał strzelając obok bramki. W 25. minucie Solich podał z prawej strony pola karnego do Mirosława Szurgacza. Ten przedrylował obrońcę i piętą zagrał na piąty metr do Grudy, lecz ten mając przed sobą tylko Artura Daszka znów strzelił obok bramki. Sześć minut później napastnik Ocic zrehabilitował się za dwie niewykorzystane sytuacje i będąc w najtrudniejszej z nich wszystkich zdołał głową z ostrego kąta delikatnym lobem precyzyjnie zmieścić piłkę tuż przy słupku. Na siedem minut przed końcem pierwszej połowy Solich wystartował do prostopadłej piłki i na raty pokonał Daszka. W 47. minucie wprowadzony po przerwie Oktawian Surmiak z pięciu metrów posyła piłkę wysoko nad bramką, mając przed sobą jedynie bramkarza gości. Po godzinie gry Sromek zewnętrzną częścią stopy sprzed pola karnego trafił w poprzeczkę. W 68. minucie Michał Siara podłączył się do akcji ofensywnej swojego zespołu, wymienił piłkę ze środkowym pomocnikiem, Krzysztofem Plintą i na koniec groźnie uderzył na bramkę, lecz minimalnie chybił.

Chwilę później Piotr Potaczek wyskoczył w polu karnym do pojedynku główkowego z Błaszczokiem. Ten drugi zrobił tzw. krzesełko i po chwili obaj padli na murawę. Sędzia główny zinterpretował to jako faul Potaczka i wskazał na wapno. Jedenastkę pewnie wykorzystał Sitek. Trzy minuty później Michał Siara zagarnął pod siebie piłkę w polu karnym i sędzia po raz drugi podyktował rzut karny na korzyść przyjezdnych. Sitek ponownie okazał się bezbłędny i zrobiło się 3-2. Niecałe dziesięć minut później do wycofanej piłki dobiegł Błaszczok i wyrównał wynik spotkania na 3-3. Na pięć minut przed końcem spotkania Ocice dźwignęły się po tych trzech ciosach. Szurgacz podał do Surmiaka i rezerwowy napastnik gospodarzy strzelił czwartą bramkę. Mimo to Nowa Wieś nie rezygnowała. W 88. minucie Błaszczok uderzył z linii pola karnego. Jacek Herok wypluł przed siebie piłkę, lecz nadbiegający na nią Sopyła i Sitek zostali uprzedzeni przez Patryka Jasnego. Jeszcze w 90. minucie Sopyła mógł zapewnić swojemu zespołowi punkt na wyjeździe, lecz nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Herokiem. Pierwsza połowa zanosiła się na gładkie zwycięstwo gospodarzy. Zawodnicy Marcina Handziuka szybko odzyskiwali po stracie piłkę już na połowie rywala i naciskali na Nową Wieś. Czarni z kolei nie potrafili sobie poradzić z takim pressingiem i posyłali długie piłki w kierunku swoich napastników, którzy byli wyprzedzani przez obrońców. W drugiej połowie obraz gry się zmienił. Nowa Wieś zaczynała grać piłką. Obrona gospodarzy nie była już tak pewna jak w pierwszej odsłonie gry. Najwięcej problemów sprawiali i ruchliwi Sopyła, Sitek i Błaszczok. W końcówce za-

brakło skuteczności, niewykorzystane sytuacje się zemściły i ostatecznie to Ocice strzeliły o jedną bramkę więcej. LKS Ocice Racibórz-LKS Czarni Nowa Wieś 4-3 (3-0) Bramki: Paweł Solich 7’ i 38”, Krzysztof Grud 31’, Oktawian Surmiak 85’, Sebastian Sitek 71’ k. i 74’ k, Błaszczok 82’. LKS Ocice Racibórz: Jacek Herok, Patryk Jasny, Piotr Potaczek, Szymon Szramowski, Michał Binek (46’ Michał Siara), Mirosław Szurgacz, Maciej Sromek (86’ Marcin Handziuk), Krzysztof Plinta, Daniel Skupnik, Krzysztof Grud (90+1 Piotr Tkocz), Paweł Solich (46’ Oktawian Surmiak). LKS Czarni Nowa Wieś: Artur Daszek, Lucjan Broża, Cieślik, Mateusz Trzcionka, Paweł Cojg, Damian Błaszczok, Sebastian Sitek, Henzel, Łukasz Sobeczko, Paweł Wyżyński, Sopyła. Rezerwa: Adam Griszke, Karwacki, Bugdoll. Trener: Leszek Mańka.

Marcin Handziuk, trener LKS Ocice Racibórz

Po pierwszej połowie myślałem, że łatwo wygramy i zdjąłem dwóch najlepszych juniorów, żeby mogli zagrać też jutro. Zmiennicy do tej pory nie grali zbyt często i zabrakło im doświadczenia. Proste błędy sprawiły, że z 3-0 zrobiło się 3-3.

Jan Polnik, prezes LKS Czarni Nowa Wieś

Mamy tych samych zawodników, co w rundzie jesiennej, lecz oni nie mają czasu, by trenować. Stąd wyniki, jakie osiągamy. Chcemy wygrać jeszcze przynajmniej jeden mecz i wtedy będziemy mogli na spokojnie o przyszłym sezonie, na który już szukamy zawodników by się wzmocnić i wszystko poukładać.

LKS Czarni Nowa Wieś

LKS Ocice Racibórz

Reklama

PUH TOP SERVICE

S E R W I S G WA R A N C YJ N Y I P O G WA R A N C YJ N Y

Andrzej Dziki biuro@top-dziki.pl www.top-dziki.pl tel./fax: 032 415 13 52

ZAPRASZAMY Racibórz, ul. Rybnicka 49 pon.-pt.: 8.00-17.00 sob.: 9.00-13.00

kierunek Centrum Handlowe Auchan »

PRZY ZAKUPIE PODAJĄC HASŁO: „NASZ RACIBÓRZ” OTRZYMACIE PAŃSTWO

5% RABATU NA WSZYSTKIE PRODUKTY

obwodnica

TOP SERVICE

PIASKOWA

RYBNICKA


« Sport « 15

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » 3 maja na ulicach Raciborza ścigali się długodystansowcy. Pomimo tego, że bieg był rozgrywany po południu wysoka temperatura dała się we znaki zawodnikom. Na pokonanie 10 km najlepszy potrzebował 32 minut i 42 sekund.

SPRINTEM

Joanna i Adam Kurkowie razem trenują bieganie

Klasa C Wyniki: LKS Zgoda Zawada Książęca -LKS Pawłów: 0-6; LKS Owsiszcze-LKS Raszczyce: 1-1; LKS Górki Śląskie-II LKS Zryw Rudnik: 2-2; LKS Cyprzanów-LKS Jankowice: 5-3; LKS Adamowice-LKS Gamów: 2-1; LKS Bieńkowice-LKS Grzegorzowice: 1-1; LKS Czernica-LKS Naprzód II Syrynia: 2-3.

Drugi Bieg

Tabela(punkty, bramki strzelone/stracone) 1. LKS Naprzód II Syrynia: 44, 53/24, 2. LKS Pawłów: 40, 58/32, 3. LKS Cyprzanów: 39, 49/29, 4. LKS Bieńkowice: 38, 57/27, 5. LKS Gamów: 38, 50/28, 6. LKS Adamowice: 31, 42/27, 7. LKS Zryw Rudnik: 24, 40/43, 8. LKS Raszczyce: 23, 31/26, 9. LKS Owsiszcze: 23, 31/31, 10. LKS Zgoda Zawada Książęca: 18, 25/41, 11. LKS Górki Śląskie II: 17, 19/55, 12. LKS Grzegorzowice: 15, 36/55, 13. LKS Jankowice: 11, 26/62, 14. LKS Czernica: 8, 20/57.

Jan Nowak był jednym z seniorów biegu

bez granic

W tym roku w Biegu bez granic, którego organizatorem jest raciborski magistrat wystartowało 130 zawodników, do mety dotarło 118. Oprócz zawodników reprezentujących 23 kluby startowała liczna grupa zawodników niezrzeszonych. W biegu wystartowało 25 kobiet i 105 mężczyzn. Wśród pań raciborzanka Justyna Święty w generalnej klasyfikacji zdobyła trzecie miejsce. Najstarszy z uczestników Czech Karel Stuchlik z pobliskiego Kravarza miał 72 lata, a najmłodsi zawodnicy MKSSMS Victoria Racibórz biorący udział w biegu byli bagatela o 58 lat młodsi. Najlepszy w klasyfikacji generalnej biegu Piotr Pałka (32,42,1)(KS Piętka Katowice) bezpośrednio po biegu powiedział, że szybko musi się umówic z bardzo miłą kelnerką z pobliskiej restauracji, bo ona mu to obiecała jak wygra. Dodatkowo podkreślał, że na trasie było bardzo fajnie, bo kibicowało wiele pięknych dziewcząt. Na drugim miejscu przybiegł Daniel Wosik (UMKS Ostrowia) tracąc do zwycięzcy czterdzieści kilka sekund. Bardzo zmęczony stwierdził, że Racibórz jest dużo ładniejszym miastem od Ostrowca, w którym mieszka. Na trzecim Reklama

Reklama

miejscu bieg ukończył Tomasz Antosiak (LUKS KUP). Wśród pań najlepsza była Ewa Bych-Pająk (startowała z pierwszym numerem startowym) wyprzedzając na mecie Ewę Fliegert i Justynę Święty. Bieg ukończyło również dwóch zawodników niepełnosprawnych: Marcin Wybraniec i Andrzej Wójtowicz. Klasyfikacja wśród pań i panów w poszczególnych kategoriach wyglądała następująco:

K-16 1. Renata Sajdak, 2. Vanessa Farina, 3. Danuta Lichacz. M-16 1. Szymon Szymiczek, 2. Marcin Cieplak, 3. Arnold Krojczy. M-20 1. Przemysław Podstawka, 2. Robert Antczak, 3. Paweł Wosik. K-30 1. Magdalena Konderka, 2. Karolina Kasza, 3. Sandra Brzezina. M-30 1. Rafał Sieradzki, 2. Adam Kurek,

K-40 1. Bogdana Cieplak, 2. Beata Szyjka, 3. Marie Glovicikova.

Marek Plawgo chętnie rozdawał autografy

M-40 1. Robert Smuda, 2. Janusz Magiera, 3. Andrzej Grzesik. M-60 1. Karol Kałus, 2. Wacław Dziuk, Nagroda dla najlepszej raciborzanki przypadła Justynie Święty, wśród panów nagrodę dla najlepszego raciborzanina odebrał Adam Kurek. Najlepszym obcokrajowcem był Karel Stuchlik z Kravarza, a wśród pań Marie Glovicikova z Opavy. W specjalnej kategorii służb mundurowych, które skutecznie zabezpieczyły bezpieczeńtwo uczestników w czasie biegu triumfował Norbert Smuda przed Adamem Kurkiem i Januszem Pytelem, który jednocześnie okazał się najlepszy w kategorii M-50 wyprzedzając Lesława Zycha i Tadeusza Laszkiewicza. Bieg ukończyli również Jan Deńca wice-wójt w gminie Rudnik, Marek Kurpis naczelnik WEKiS urzędu miej-

Justyna Święty

skiego w Raciborzu, a także Janusz Mendyk, który 89 razy przebiegł pełny maraton i ma za sobą kilka biegów ciągłych na 100 km. Nagrody ufundowane przez organizatorów wręczał prezydent miasta Racibórz Mirosław Lenk w towarzystwie mistrza olimpijskiego w zapasach Ryszarda Wolnego i dwukrotnego olimpjczyka, lekkoatlety specjalizującego się w biegu na 400 m przez płotki Marka Plawgo, który w rozmowie ze spikerem biegu Sławo-

mirem Szwedem bez chwili zająknięcia powiedział, że nigdy w życiu nie przebiegł 10 km w jednym kawałku, przeciwnie zresztą do Ryszarda Wolnego, który pamięta swoje bieganie nawet na dwukrotnie dłuższym dystansie. Projekt pn. Bieg bez granic jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice. PiK

Zapowiedź XXII kolejki spotkań (9 i 10 maja): Raszczyce-Cyprzanów (sobota, godz. 16.00); PawłówBieńkowice (sobota, godz. 17.00), Syrynia II-Adamowice, Gamów-Zawada Książęca, Jankowice-Górki Śląskie II (niedziela, godz. 15.00), Grzegorzowice-Owsiszcze (niedziela, godz. 16.00), Czernica-Rudnik (niedziela, godz. 17.00).

Zawody w Ratownictwie

9 maja o godz. 8.00 na krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ul. Słowackiego 55 rozpoczną się Otwarte Mistrzostwa Raciborza w Ratownictwie Wodnym o Puchar Rektora PWSZ pod patronatem Starosty Raciborskiego.


Kupon nr 19/09

16 » Rozrywka » Hasło:

Piątek, 8 maja 2009 » www.naszraciborz.pl

Imię i Nazwisko: Adres:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Silesia2000 Piotr Sędziak, Rybnik, ul. Wodzisławska 173, będącego administratorem tych danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów marketingowych i podejmowania czynności związanych z wykonywanymi czynnościami bankowymi. Dane te udostępniam także dla przekazania bankom współpracującym z Silesia2000 Piotr Sędziak, celem przygotowania oferty kredytowej, a także do celów marketingowych, windykacji, oceny ryzyka i innych czynności związanych z wykonywanymi czynnościami bankowymi. W szczególności wyrażam zgodę również na to, że jednym z odbiorców danych w wyżej wymienionych celach – obok banków współpracujących z Silesia2000 Piotr Sędziak – będzie Silesia 2000 Sp. z o.o., Rybnik, ul. Wodzisławska 173. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej: BIK) informacji stanowiących tajemnicę bankową, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu udzielonego zgodnie z w/w wnioskiem, jak również na przetwarzanie przez BIK danych pochodzących z w/w wniosku również w przypadku odmowy udzielenia kredytu przez banki współpracujące z Silesia2000 Piotr Sędziak. Jednocześnie wyrażam zgodę na wystąpienie przez te Banki, za pośrednictwem BIK, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji dotyczącej moich zobowiązań w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, w celach określonej wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniając Silesia2000 Piotr Sędziak oraz Silesia2000 Sp. z o.o. identyfikujący mnie adres elektroniczny, wyrażam zgodę na otrzymywanie od Silesia2000 Piotr Sędziak oraz Silesia2000 sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Krzyżówka 150 zł Nagrodę za rozwiązanie hasła z krzyżówki z numeru 17/2009, otrzymuje Pani Wanda Skupień z Raciborza – Gratulujemy! Prosimy o odbiór nagrody w siedzibie redakcji w godz. 9.0015.00.

SPONSOR KRZYŻÓWKI

Sponsorem krzyżówki jest:

Racibórz, ul. Drzymały 26 www.silesia2000.pl

Wśród naszych Czytelników, którzy nadeślą na kartkach pocztowych hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wraz z naklejonym kuponem (z lewej strony), wylosujemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł (wygrana zostanie opodatkowana zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Czekamy do 15 maja 2009. UWAGA! Tylko wypełnione i podpisane kupony biorą udział w losowaniu.

KREDYTY I UBEZPIECZENIA

data, podpis: .............................................................................................................

wygraj

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie – myśl Alberta Schweitzera.

19-2009-[22]