Page 1
S U M A R I

Bellesa i Salut

Moda

Edita:

Decoració

Publireportatges

Producció i maquetació:

Pàgines, 13-15

Pàgines, 04, 06

Ensenyament

Restauració

Pàgines, 16-21

Pàgines, 06-12

L'entrevista Pàgines, 26-27

Pàgina, 22-23

Pàgina, 24-25

Exit Vallgrup, S.L. c.Alfons Sala, 33-39, tel. 93 746 62 62, fax 93 727 33 49 www.exitvalles.cat Exit Vallgrup, SL, tel. 93 746 62 62 Impremta: ROTIMPRES Distribució: BEN GUIAT

Publicitat:

Èxit Vallès, tel. 93 746 62 62 - 93 727 40 88 La reproducció total o parcial d’aquesta publicació només és permesa prèvia autorització de l’entitat editora. L’entitat editora no es fa responsable dels articles i continguts dels seus col·laboradors. Èxit Vallès és una publicació mensual.

Viatges Pàgina, 30-31ABORA

Centre de psicologia i logopèdia Montserrat Sánchez Echeverría va estudiar psicologia a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en psicologia clínica. Contínuament ha anat fet cursos de formació i l’any 2002 va obtenir un màster de logopèdia. Amb vint-i-sis anys d’experiència laboral, ha treballat en els serveis de psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, ha estat adjunta al cap del Servei Psicosomàtic de l’Hospital de Santa Èxit Vallès: A qui va dirigit el servei que ofereixes a Abora? Montserrat Sánchez: A ABORA atenem a joves i a nens des de l’àmbit de la psicologia clínica i de la psicologia escolar –dificultats d’aprenentatge, TDAH, problemes de conducta, relacions pares-fills... Amb adults treballem fonamentalment trastorns de l’estat d’ànim, problemes d’ansietat, trastorns de personalitat... Tenim l’àrea de logopèdia on tractem trastorns del llenguatge i de la parla, orgànics i funcionals. EV: Quins són els problemes/patologies que tractes amb més freqüència MS: Els problemes més freqüents són d’ansietat en persones adultes i problemes d’aprenentatge i de conducta en infants i adolescents. EV: Com pot saber algú que necessita ajuda psicològica? MS: Les persones poden saber que necessiten ajuda psicològica quan aspectes de la seva vida que fins ara funcionaven bé, han deixat de fer-ho, quan algú els fa notar que estan estranys i que reaccionen malament i fora de to. En els nens i joves, els resultats escolars poden ser un indici, la seva manera de comportar-se, el canvi sobtat d’amistats, el plor i el desànim... EV: Quin és el teu mètode de treball? Com reps i tractes als pacients? MS: La meva manera de treballar es basa en la teoria cognitiva-conductual; però fonamentalment el meu objectiu és que la persona es trobi atesa, còmoda i se senti ben tractada. El primer contacte no implica cap compromís, és posar sobre la taula la problemàtica perquè

Estrella, 128-140, B 1er 2a 08201 SABADELL

Tel/Fax.: 9  46 

Coloma i ha format part de l’equip psicopedagògic d’un centre per adults, entre d’altres feines. Actualment és la psicòloga del Centre d’Estudis Jaume Viladoms i la responsable del centre ABORA de Psicologia i Logopèdia, obert des del gener del 1993, ubicat al Carrer Estrella nº 128 de Sabadell. L’hem entrevistada per conèixer millor el seu centre i saber com veu el panorama actual de la psicologia.

la persona valori si vol continuar amb nosaltres o no. És molt important que hi hagi “feeling” per poder tirar endavant una ajuda psicològica o teràpia. EV: Què li diries a qui sigui reticent en rebre ajuda psicològica –ja sigui, perquè mai n’ha rebut abans, per desconeixement...? MS: Per a qui no ha rebut mai ajuda psicològica, és important que s’assessori sobre el centre i els professionals als que vol anar. Que no tingui por de preguntar sobre la manera de treballar i d’assessorar-se abans de comprometre’s amb algun professional que no li acaba de fer el pes. Que truqui als collegis professionals per comprovar si la persona està col·legiada i per saber-ne referències. EV: Què creus que els lectors d’Èxit Vallès han de saber per decidir-se a acudir a Abora quan cerquin un centre psicològic? Quin és el vostre valor afegit? MS: El nostre centre el que vol és ajudar a les persones a resoldre les dificultats o problemes que tenen. Intentem ser professionals i transparents en el tracte, i saber orientar cap al lloc adequat en el cas que nosaltres no poden atendre a la persona. EV: Parla’ns breument del ventall de tractaments que tens dedicats a nens / adolescents. Tant en aspectes de dificultat d’aprenentatge com en patologies del llenguatge i logopèdia. MS: En el cas d’adolescents i nens fem avaluacions diagnòstiques, teràpies i reeducacions per intentar resumir-ho en poques paraules. En les dificultats · DEPRESSIONS. · ANSIETAT - ESTRÈS. · ANORÈXIA - BULIMIA. · PROGR. DE COMPORTAMENT. · PATOLOGIA DEL LLENGUATGE. · DIFICULTATS D'APRENENTATGE. · TRASTORNS DE PERSONALITAT. · PROBLEMES DE RELACIÓ. 4

d’aprenentatge treballem atenció, memòria, raonaments lògico-matemàtics, dislèxia, grafomotricitat, dèficit d’atenció i hiperactivitat. I també treballem els problemes de conducta (agressivitat, manca de control, desmotivació, tristesa, irritabilitat..), les relacions entre pares i fills, problemes d’alimentació (anorèxia, bulímia). EV: Pel que fa a les teràpies de grup, de relacions... què ens en pots explicar? Quines en són les causes més freqüents? MS: El nostre centre també organitza teràpies de grup fonamentalment per a treballar l’autoestima, les habilitats socials i l’ansietat. Acostumen a ser grups reduïts de 5/6 persones d’una sessió setmanal i de dos mesos de durada aproximadament. S’intenta que el grup sigui homogeni i es treballa amb estratègies que les persones puguin posar en pràctica en el seu dia a dia. EV: Les patologies relacionades amb les depressions, l’estrès o l’ansietat, com les tractes? Quines en són les causes fonamentals? Tenen un vincle directe amb l’estil de vida que impera avui dia? MS: La major part de trastorns depressius que ens arriben són el que nosaltres diem reactives, és a dir, que es produeixen com a conseqüència d’un fet dolorós a la vida de la persona. Els problemes d’ansietat són força variats, però la majoria són el resultat de dificultats de relació i de dificultats d’adaptació laboral. Avui també hi té a veure la situació de crisi tan forta que estem patint. X.P

· NENS-ADOLESCENTS-ADULTS · TRACTAMENT INDIVIDUAL I DE PARELLA · TERÀPIES DE GRUP · REEDUCACIONS. · PROGRAMA DE SUPORT EDUCATIU. · PERITATGES JUDICIALS. · LOGOPÈDIA.


exitvalles.cat advocats, alimentació, animals de companyia, bellesa, bicicletes, bosses i maletes, cuines, banys, decoració, roba de la llar, ensenyament, farmàcies, informàtica, imatge, so, joyería, rellotgeria, medicina, psicología, moda roba i complements, moda infantil i elements, mobiliari i complements, motor, nuvis, optiques, pastisseria, pintura, gelateria, regals i complements, restauració, salut, sport, serveis per a la llar, viatges, varis.
Especial Ensenyament LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES

Un model consensuat socialment que ara trontolla des dels tribunals El passat mes de desembre el Tribunal Suprem va ordenar a la Generalitat adaptar el seu sistema d’immersió lingüística en l’ensenyament i va instar a considerar el castellà la “llengua vehicular” en l’educació. Els magistrats van considerar que el sistema català s’ha d’adaptar a la nova situació creada per la sentencia del Tribunal Constitucional contra l’Estatut. Concretament, la sentencia del Tribunal Suprem afirma que reduir el castellà a una matèria docent més del currículum de les diferents etapes educatives obligatòries, i privar-li de la seva condició de llengua vehicular juntament amb el català, al territori de Catalunya, donaria lloc a la inconstitucionalitat de l’Estatut i de les seves normes de desenvolupament en matèria d’ensenyament. Aquesta resolució és la resposta que dóna l’alt tribunal a les demandes de diversos pares que van demanar escollir la llengua en què s’educava als seus fills i la “reintroducció” del castellà de manera “proporcional i equitativa” respecte el català. La sentència obliga a la Generalitat a preguntar per la llengua habitual de les famílies, així com facilitar que els fills de les famílies que ho desitgin puguin rebre l’educació en castellà. La sentència també afecta als comunicats, escrits i orals, que l’escola adreci als familiars: aquests han de poder ser en castellà.

Es tracta de la primera afectació directa de la retallada de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional. I aquesta afectació adultera, precisament, la política d’immersió lingüística de Catalunya, que ha estat elogiada internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.

s’han de fer en català. En canvi, al País Valencià el govern no dóna prou oferta i, ara mateix, s’estima que 93.700 infants que voldrien estudiar en català no poden fer-ho. L’aposta de Catalunya pel model d’immersió lingüística amb el català com a llengua

Un model justificat El Tribunal Suprem considera que la “primacia” del català a l’escola “imposa” aquesta llengua per “sobre” del castellà “en perjudici de l’equilibri inexcusable entre dues llengües igualment oficials i que en cap cas poden tenir un tracte privilegiat”. “La definició del català com a llengua pròpia de Catalunya no pot justificar la imposició estatutària de l’ús preferent d’aquella llengua, en detriment del castellà, també llengua oficial”, afirma una de les sentències. Ara bé, perquè a Catalunya s’ha aplicat un model d’immersió lingüística en el que el català és la llengua vehicular de la docència? Quins altres models s’apliquen als territoris de llengua catalana de l’estat espanyol? Repassem breument la situació en altres comunitats. A les Illes, des del 1997 s’aplica l’anomenat ‘decret de mínims’. segons aquest, almenys el 50% d’assignatures

principal en l’educació primària i secundària respon a uns motius ben concrets. Aquest model, consensuat per la majoria de la societat civil i política catalana des de fa gairebé 30 anys, és un model que pretén atorgar a tots els estudiants de Catalunya un nivell òptim de català. Si s’ha aplicat és, perquè aquest nivell de

CURSOS PER A NENS

(a partir de 4 anys)

CURSOS

CURSOS PER A JOVES I ADULTS

ANGLÈS - FRANCÈS - ALEMANY - ITALIÀ - RUS AL GENER INICI CURSOS DE XINÈS Passeig Manresa, 37 Ent. B SABADELL - Tel. 93 727 21 27

CENTRE D'ESTUDIS TALLARET C./Castellar, 96 Tel. 93 723 46 59

PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU MIG I SUPERIOR MAJORS DE 25 I 45 ANYS DE L'UNIVERSITAT REPASSOS, INTENSIUS I CASALS 6


coneixement del català de forma homogeneïtzada en tota la població perillava: als anys 80 es va apostar per aquest mètode educatiu amb l’objectiu era dotar als estudiants castellanoparlants un coneixement del català òptim, evitant que es trobessin en inferioritat de condicions en un futur. Caldria recordar que totes aquestes queixes sobre una escolarització “desigual” en detriment del castellà que han aparegut darrerament provenen de sectors que no recorden que, en altres múltiples facetes de la vida, la immersió lingüística és en castellà. Quan anem al cinema la llengua és, majoritàriament, el castellà. En la premsa, les televisions –excepte tv3 –, l’etiquetatge, i en molts altres aspectes de la vida quotidiana, l’hegemonia del castellà és inqüestionable. És cínic denunciar la marginació del castellà a les escoles i obviar totes aquestes altres circumstàncies on el castellà domina. La immersió lingüística, a les escoles, serà en català, però en el dia a dia molts catalanoparlants realitzen una autèntica immersió lingüística en castellà. Amb el model que fins avui dia ha estat funcionant a les escoles catalanes, les generacions més joves dominen perfectament el català i el castellà. Ambdues llengües. Així queda demostrat en estudis realitzats pel govern espanyol. El resultat i l’objectiu del model català era una societat cohesionada, no fracturada, i respectuosa amb les seves realitats. Aquest model, reconegut internacionalment per institucions com la Unió Europea i reconegut com una fórmula eficaç per preservar la llengua cerca, a més, no dividir la societat catalana en dos. Les conseqüències de la sentència del Tribunal Suprem estan encara per veure, però és evident que ens trobem davant d’una incògnita difícil de resoldre: caldrà observar com la Generalitat reformula el model, si ho acaba fent, i quines són les conseqüències que tot plegat pot tenir per la societat catalana. X.P.

STYL NATURA

Membre de la cordinadora de Teràpies Naturals

Centre d'estudis terapèutics

EL TEU FUTUR PROFESSIONAL Matrícula Oberta: • • • • • • •

QUIROMASSATGE REFLEXOLOGIA PODAL TÈCNIQUES OSTEOPÀTIQUES FLORS DE BACH DRENATGE LIMFÀTIC REIKI QUIROTERÀPIA ESPORTIVA I FUNCIONAL • IRIDIOLOGIA • CROMOTERÀPIA ..i molt més. Informeu-vos

BORSA DE TREBALL C/. Lacy, 51 08202 Sabadell Tel 93 727 24 55 - 93 726 04 53 Fax. 93 725 78 65 www.stylnatura.org 

C/. de Narcis Giralt, 11 - 1º 08202 Sabadell Tel. 93 727 60 41 www.gerar.net info@gerar.net


ESCAC, creadors de talent Existeix a Catalunya, al concretament a Terrassa, una escola de cinema ben especial, a la qui molts consideren la “masia” del cinema espanyol. Es tracta de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). De les seves aules han sortit directors, com Mar Coll o José Antonio Bayona, amb pel·lícules premiades al primer nivell. Altres pel·lícules com El orfanato, Rec o Lo mejor de mí han estat dirigides i realitzades per directors i/o equips tècnics formats també a l’ESCAC.

Ford, han donat a l’escola el reconeixement que feia temps que mereixia.

Creada el 1994 a Barcelona, al Centre Calassanç de l’Escola Pia de Catalunya, l’ESCAC es va traslladar el 2002 a Terrassa. Tot just 16 anys funcionant i ja comencen a recollir els primers fruits: Els darrers reconeixements a alguns ex alumnes de l’ESCAC, com el Goya a Mar Coll, per Tres dies amb la família i a Xavi Giménez, per la fotografia d’Ágora, o la participació d’Eduard Grau com a director de fotografia de la pel·lícula Un hombre soltero, de Tom

Una altra de les claus del seu èxit és la productora Escándalo Films, associada a l’ESCAC, i que està configurada per potenciar el capital humà que surt de l’escola. Treballen exclusivament amb guions d’alumnes o exalumnes de l’escola, i els equips professionals dels rodatges estan formats principalment amb els titulats que surten del centre. Un exemple ha estat l’estrena de Lo mejor de mí, el primer film produït per l’ESCAC a través de la productora

La fórmula de l’èxit Un dels motius fonamentals per comprendre l’èxit d’aquest centre és la gran qualitat dels seus docents, la majoria professionals en actiu del món del cinema. A més, a l’ESCAC aposten per una metodologia amb moltes lliçons pràctiques: l’alumne està en contacte directe i constant amb el procés de creació cinematogràfica, dia a dia.

Escándalo Films. Aquesta col·laboració ha permès als estudiants del centre practicar i realitzar-se professionalment.

Futur prometedor La feina ben feta d’aquesta escola al llarg dels seus 16 anys d’història li permet afirmar que la seva gran tasca creant professionals del cinema ha donat grans alegries a la indústria espanyola. Els grans èxits dels darrers anys, com Rec i El orfanato es deuen en gran part a la gran tasca que es desenvolupa en aquest centre de Terrassa. Els drets d’algunes pel·lícules, com Infectados, han estat adquirits per Hollywood, i els professionals que surten de l’ESCAC cada cop troben feina a més països, com l’Índia o els Estats Units. El futur del cinema passa, en part, per aquesta escola que està nodrint la gran pantalla de bones pel·lícules i, diguem-ho de pas, és una excel·lent possibilitat per tots aquells que desitgin arribar algun dia a treballar en el món del setè art. X.P.

Centre d'Idiomes

treu-te el FIRST CERTIFICATE amb el mínim esforç i cost econòmic

NOUS CURSOS D'ANGLÈS Tots els nivells: adults i nens Professorat Nadiu i Qualificat

Jaume I, 6-B, local 3 08206 Sabadell (a 200 metros del Corte Inglés)

93 717 41 33

Matricula Oberta

Horari Flexible

-Classes en grup i particulars de totes les edats -Preparació proves d'accés

Escola de Dansa - Pge Fleming, 6 loc. Sabadell Tel. 638 477 781 zonadeball@hotmail.com 

DANSA CLÀSSICA JAZZ CASTANYOLES BALLS DE SALÓ LLATINS DANSA DEL VENTRE COMÈDIA MUSICAL CANT Examens de Royal Academy of Dance al mateix Centre MATRÍCULA GRATUÏTA


Sovint, un dels bons propòsits per a l’any nou és començar a fer activitat física o apuntar-nos a un gimnàs, però quins beneficis ens aporta? La pràctica regular d’activitat física millora la salut i la qualitat de vida i és beneficiosa tant a nivell físic, com psíquic i socioafectiu. Augmenta la resistència, elimina grasses i prevé malalties com l'obesitat o l'osteoporosis. A més millora l’amplitud respiratòria, el desenvolupament muscular i el rendiment físic general; regula l’estrenyiment, i també augmenta la capacitat vital. Ajuda a corregir mals hàbits posturals i a prendre consciència del nostre cos. A nivell psíquic, té efectes tranquil·litzants i antidepressius, millora la coordinació, aporta sensació de benestar, elimina l’estrès, i prevé l’insomni. A més, és una font d’evasió dels problemes i estrès que ens ocasiona la vida quotidiana. Sovint podem pensar que no tenim temps o que no estem prou en forma, però amb un parell d’hores a la setmana ja en tenim prou per iniciar un estil de vida saludable i notar els beneficis de l’activitat física. A més, els gimnasos ens ofereixen diferents opcions adaptades a les nostres preferències i edat com, activitats de tonificació i posada en forma, ballar, i d’altres més suaus com els estiraments, les gimnàstiques dolces o el tai-chi. Qualsevol edat és bona per començar, no cal ser jove, ja que també hi ha oferta per a persones de la tercera edat. El Gimnàs Pl. Granados, 7 - tel. 93 726 05 61 - www.elgimnas.cat

REFORÇ DE PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. TÉCNIQUES D'ESTUDI TALLERS DE: Lectura, Escriptura, Comprensió lectora, Càlcul, Anglès. DEURES DIRIGITS C/. Jovellanos, 56 - Escola Pia, 48

Tel.: 93 727 94 17

www.l-eina.com

l-eina@l-eina.com 9


Especial Ensenyament La sexualitat s’anticipa

Adolescents del segle XXI

L’activitat sexual entre els joves del nostre país ha augmentat en l’última dècada, avançant l’edat de les primeres experiències sexuals; al voltant dels 13 anys els nois i 14 anys les noies, i el de les relacions completes entre 15 els nois, i 16 les noies. Això fa que la informació sobre la sexualitat a les escoles, i també per part dels pares es faci indispensable abans del que aquests suposen.

Es vesteixen, es comporten i s’expressen com els seus pares. Els adolescents s’estan convertint en adults abans d’hora?

De l’alcohol a les drogues.

L’adolescència és necessària

La generació actual educada per uns pares més oberts confonen la llibertat que aquests els han donat amb la permissivitat més absoluta, i gaudeixen així del “tot si val”. Informes sobre l’ús de les drogues a l’ensenyament secundari mostren dades preocupants pel que fa a les edats d’inici en el consum: als 13 anys pel que fa al tabac i l’alcohol, als 14 anys s’inicien amb el cànnabis, als 15-16 anys pel que fa a l’èxtasi i la cocaïna.

L’etapa de maduració física i mental de l’ésser humà respon a unes necessitats. Saltar-se aquesta fase pot comportar riscos en el futur, ja que suposaria haver d’afrontar situacions per les quals no s’està preparat. L’adolescència és necessària en la vida d’una persona; el pas evolució-revolució ajuda que cada adolescent trobi les seves pròpies regles de convivència amb la societat.

Ni les nines ni els cotxes, les noves tecnologies s’imposen

Viure massa de pressa Vivim en una societat massa accelerada, en la qual volem fer masses coses, totes a corre-cuita. Els joves són víctimes d’aquest estrès vital i també tenen presa per créixer, per experimentar-ho tot i per arribar abans de temps a les coses. Per això es priven d’uns anys vitals per forjar la pròpia personalitat.

Jocs participatius com el parxís, cuit i amagar o jugar a disfressar-se han quedat relegats a favor dels videojocs, els quals requereixen d’una acció solitària i, a més a més la majoria solen tenir un contingut violent i no tenen res a veure amb el món real. Internet ha suposat un gran avanç, però també sabem els riscos que corren els menors pel fet de posar-se, amb un sol clic, en pagines de contingut indesitjable.

En els valors està la resposta La societat actual és la més acomodada de les últimes dècades. Emmarcats en una societat consumista i tecnològica, els seus valors es veuen influenciats pel món adult que els envolta. Tot i que ara s’aposti pel pacifisme, la tolerància i l’ecologia, els joves tenen dificultat per posar-ho a la pràctica. Els dèficits més grans, segons els experts, es troben en valors com l’abnegació o l’esforç –que no saben que és – o la feina ben feta. D’altra banda són grans consumidors de realities shows, protagonitzats per personatges que han forjat el seu èxit mitjançant l’escàndol, o que han fet

Grans consumistes Les imatges de publicitat obliguen als nens a consumir com petits adults abans d’hora, i els creen necessitats supèrflues de productes que ells encara no saben valorar. Això fa que en moltes famílies siguin els nens els que decideixin que cal posar dins el carretó de la compra. Fins i tot, molts comerços situen certs productes a l’altura de la seva vista.

REEDUCACIÓ: •Reforç adaptat a hiperactivitat, trastorns d’atenció, dislèxies, discalcúlies…

•Problemes de lectoescriptura i d’ortografia. •Dificultats de comprensió lectora, expressió i raonament verbal.

TÈCNIQUES D’ESTUDI - REFORÇ ESCOLAR C/ Garcilaso, 3 1º-1ª Sabadell / Tel. 93.726.08.44

10


CRÉIXER AMB LA DANSA Amigues, grans miralls, música, balls, disciplina, mallots, mitges i sabatilles, roses, ordre, nervis, il·lusió, esforç... petits detalls, grans records. Els primers anys de la nostra vida són anys de creixement físic i personal. Ballar en aquest període ens beneficia en molts aspectes.

de la grolleria i el mal gust un triomf cap a un públic amb un llistó molt limitat. Per tant, no és d’estranyar que la superació personal, l’espiritualitat o la generositat hagin perdut part de la seva vigència i estiguin donant pas a valors més superficials com l’èxit fàcil i un desig excessiu pel consum. Redacció

En el físic, ens aporta flexibilitat, control del nostre cos, i una bona imatge corporal amb columnes fortes i dretes. A part, millora la circulació, relaxa les tensions, reforça els músculs dèbils i regula la respiració. En el personal, ens dóna seguretat, ens ensenya a coordinar, a ser autocrítics, a improvisar, a treballar en grup... Són molts els beneficis de la dansa, i créixer amb ella, de ben segur convertirà la infància en una etapa molt especial en la que, a part de gaudir, reforçarem la nostra salut mental i física. Berta Guillem DRISS dansa

11


EL MELIC DEL MÓN (Visió d’un egoista)

IOGA I SALUT AL 2011

Molt s’ha escrit sobre l’illa de Pasqua i moltes hipòtesis s’han formulat per explicar l’abandó dels altars i de les pedreres on construïen els moais. Què va passar? les batalles internes no els van deixar veure la realitat? El que és curiós, és, que el nom de l’illa, en l’idioma nadiu, vol dir “el melic del món”.

Avui vivim un temps en què tothom està molt preocupat per la salut. Paradoxalment, en l’anomenat primer món, disposem de les teràpies més sofisticades i variades que possiblement ha tingut la humanitat des del principi dels temps; gairebé podríem dir que tenim “recanvis a la carta”, i això

Montserrat Sanchez

Sembla que el nom i el desenllaç dels habitants d’aquest lloc estiguin lligats d’una manera maliciosa: “estaven tant preocupats per a ells mateixos, només atents al seu propi benefici que varen desestimar tot el que els envoltava?” D’això se’n diu “no veure-hi més enllà del melic”.

malauradament ens fa creure que la salut es pot comprar. Als responsables polítics els demanem més serveis sanitaris, i no dic que això estigui malament, però la pregunta és; “no

Aquesta història em ve molt bé per explicar una actitud “molt humana” i que malauradament es repeteix generació rere generació: l’egoisme. Tots en coneixem, d’egoistes i sabem que són persones que utilitzen els altres, els manipulen com si fossin objectes, només pensant en obtenir un guany personal o un protagonisme infinit. En aquest afany, fins i tot, poden causar un gran dolor al seu voltant.

seria millor que els diners dels contribuents anessin a parar a l’abast de tothom a través de mitjans de prevenció com per exemple: tècniques i disciplines com és el Ioga, tot tipus de treballs psico-corporals que, a més de reforçar el sistema immunitari i prevenir tot tipus de dolors, reforcin la voluntat i clarifiquin la ment per evitar així les dues “fuetades” de la

És veritat que existeix una postura ètica, que han adoptat diferents branques filosòfiques i psicològiques, que s’anomena egoisme positiu, i que no sembla tan terrible, ja que defensa el fet de preocupar-se d’un mateix, de valorar les pròpies necessitats, valors objectius i inclinacions, i no haver de cedir a la pressió dels altres. Vist així, la paraula egoisme no sona pejorativa, però, francament, jo no en diria egoisme d’aquesta actitud, i deixaria el terme per a la definició que avui ens ocupa.

societat actual: la Depressió i l’Estrès”? Afortunadament, la paraula “ioga” ja no espanta a ningú. És més, moltes persones de diferents àmbits: actors i actrius, polítics, esportistes o empresaris el tenen com un sistema de descompressió tensional i de reeducació postural.

Fins i tot, en aquestes dates en què la gent es fa nous propòsits de cara el nou any i sembla, per un instant, que vulguin canviar la manera de relacionar-se amb els altres, hi ha persones que no poden dissimular i continuen mostrant una actitud dèspota i controladora envers els seus.

Ara tenim una assignatura pendent; dins de la disciplina del ioga, saber triar els professionals amb experiència i ben qualificats és fonamental. El mestre de ioga B.K.S. IYENGAR afirma als seus 92 anys: “el ioga ha de començar per la

Us resultarà difícil allunyar-vos d’un egoista perquè, com a bons manipuladors que són, saben vendre’s molt bé i sovint adopten el paper de víctima, fent-nos notar que són ells o elles, els que pateixen més, els que treballen més, els que s’esforcen més…

pràctica d’asanes-postures, i pranaïama-aprenentatge del control respiratori i bioenergètic, les quals actuen com eines enfortidores del caràcter i donen com a resposta: harmonia i síntesi en el desenvolupament del cos, de la ment i del Si

Davant d’aquest comportament tan sofisticat i complex, només hi ha una estratègia vàlida, el coratge.

mateix. Això és la veritable salut”.

BONA ENTRADA D’ANY!!!!

Modest Martínez –Professor de Ioga mètode IYENGAR

MONTSERRAT SÀNCHEZ ECHEVERRIA Psicòloga i Logopeda Estrella, 128-140, B 1er 2a

08201 SABADELL

Tel/Fax.: 93 725 46 72 · NENS-ADOLESCENTS-ADULTS · DEPRESSIONS. · TRACTAMENT INDIVIDUAL · ANSIETAT - ESTRÈS. I DE PARELLA · ANORÈXIA - BULIMIA. · TERÀPIES DE GRUP · PROGR. DE COMPORTAMENT. · REEDUCACIONS. · PATOLOGIA DEL LLENGUATGE. · PROGRAMA DE SUPORT · DIFICULTATS D'APRENENTATGE. EDUCATIU. · TRASTORNS DE PERSONALITAT. · PERITATGES JUDICIALS. · PROBLEMES DE RELACIÓ. · LOGOPÈDIA. 12


Decoració

Asseure’s correctament; l’assignatura més difícil Una postura correcta ajuda a protegir l’espatlla i estudiar millor. Repenjar-se sobre la taula, girar el coll per veure la pantalla o fer moviments poc naturals mentre s’estudia són les causes de la major part dels mals d’esquena que pateixen els joves. Aquests mals hàbits provoquen cada cop més les visites al traumatòleg.

– Si es treballa molt amb l’ordinador és millor no situar la pantalla en un extrem de la taula. Això obliga a girar el coll per veure-la i abans o després acabarà causant dolor.

La Posició ideal: Recolzar la part superior de l’espatlla en el respatller de la cadira, així s’evita una de les postures dolentes: corbar l’esquena. – Situar les cames en angle recte de 90º respecte al tronc per evitar afeccions en la regió lumbar. – No inclinar el coll endavant, ja que amb aquesta posició es carrega la zona cervical. – Si s’ha d’estar molta estona assegut millor anar canviant de postura.

La cadira, el més manejable possible El seient per a l’estudi ha de complir tres condicions: Que tingui un bon respatller per recolzar correctament l’espatlla.– És convenient que tingui reposabraços, ja que els colzes han de quedar a la mateixa alçada que els canells.– La regulació de l’alçada; els peus han de reposar al terra. En definitiva, la cadira ideal és la que es pot adaptar a la forma del cos de qui l’ha d’utilitzar. Descansar cada 45 minuts Descansar de la posició d’estudi evita tenir molèsties físiques. Així és aconsellable que cada cert temps la persona s’aixequi de la cadira i camini una estona. D’aquesta manera s’evita que la circulació de les cames es redueixi i es produeixi formigueig a les extremitats.

Davant l’ordinador: Situar la pantalla de manera que la part superior quedi a l’alçada dels ulls o una mica més baixa. – No apropar-se massa a la pantalla. Per amidar la distància correcta, un cop assegut, estirar el braç fins a tocar.

Redacció

13


Decoració

BABY SUOMMO, Bressols de luxe

L’estil dels bressols de Baby Suommo , empresa de Castelló i dedicada a la fabricació de mobiliari infantil de luxe, el componen peces de fabricació artesana i disseny sofisticat com les fustes nobles i els revestiments de seda natural en els interiors, adaptant-se a totes les etapes de creixement del nen.

Dissenyat per al futur DoDo proporciona un niu segur, confortable i càlid. El seu disseny en forma d’ou aporta originalitat i elegància. El Moisès fabricat amb fusta noble i acabats de luxe atorga en cada detall nivells de comoditat i compromís sense límits. Dotat amb rodes multidireccionals de 360º es desplaça de forma silenciosa gràcies a la seva arquitectura original i trencadora fabricada d’una sola peça. Bela incorpora el sistema de protecció SafeBlock evitant l’esllavissament de les baranes. El seu sistema d’encaix exterior amb suports de 30mm proporcions el triple de resistència elevant així els estàndards actuals.

14


Armaris a mida - Cadires - Despatxos - Dormitoris - Il.luminació - Infantils - Juvenils - Matalassos - Menjadors - Rebedors - Sofàs - Somiers - Taules

La Perla, més allà del seu aspecte exterior, aporta un important nombre d’innovacions en enginyeria. Els volums de les seves formes, així com els vernissos i altres acabats donen forma a un bressol elegant i sofisticat en concordança amb

Moveo és un nou concepte de balancí-bressol, dissenyat per integrar-se fàcilment a la llar. El seu disseny innovador permet experimentar un dinamisme i mobilitat sense límits a més a més d’estabilitat i seguretat. Aquest model que n o passa desapercebut té incorporat el sistema BabyAirflow que millora la circulació del moviment de l’aire. redacció

Uns dissenys excepcionals, com ho són també els seus preus.

TINTORERIA NETEJA DE: ROBA, EDREDONS, MANTES, CATIFES, CORTINES, PELLS, SOFÀS, MOQUETES. SERVEI DE BUGADERIA - RECOLLIDA A DOMICILI C/. SANT PERE, 28 SABADELL TEL. 93 725 23 71

15


Bellesa i Salut

Equilibri emocional Quantes vegades ens hem trobat perduts intentant trobar cap a on hem d’anar. Si una cosa ens preocupa, és poder decidir amb seguretat que el que farem és allò que realment volem. I és que moltes vegades el que hauríem de fer dista bastant del que voldríem fer.

Podríem dir que no som responsables del que sentim, però si que ho som del que fem amb el que sentim. És a dir, si gestionem correctament el nostre clima emocional intern, això repercutirà directament a que ens trobem a gust amb nosaltres mateixos, portant-nos cap a la desitjada felicitat.

Ser feliços consisteix en fer allò que ens complau i ens omple completament, tenint en compte els altres i el nostre entorn. És en la recerca d’aquesta felicitat on radica la importància de trobar l’equilibri. Em refereixo a l’equilibri emocional, entenent com a tal la capacitat de gestionar els nostres afectes (emocions i sentiments) de manera que promoguin conductes per augmentar la nostra capacitat d’adaptació, la millora de les nostres relacions interpersonals i el respecte i cura del nostre món.

És a dintre nostre on radica l’equilibri. Ens podem lamentar pensant que la vida ha estat injusta amb nosaltres o utilitzar tot allò que és dins nostre per continuar avançant cap al camí de la felicitat, fent servir pensaments, conductes i maneres de sentir-nos a gust amb nosaltres, a gust amb la vida. Laura Antón – Psicòloga de novament

L'esport enforteix el cos, enriqueix l'esperit, però necessita unes atencions, unes alimentacions i uns entrenaments Assessora't per:

JOSEP ORRIOLS i VERGES NATURÒPATA - QUIROPRÀCTIC

Rehabilitació manual, esportiva i laboral ENS TROBAREU A LES NOVES INSTAL.LACIONS C/. Montserrat, 106 Tel. 93 726 89 87 - 08201 SABADELL

16


Fisioterapia, terapia vital Desde el principio de los días, el hombre ha buscado la manera de acabar con esos males que le hacían la vida más difícil de lo que ya era; hoy en día hemos avanzado mucho, pero nuestro objetivo no ha cambiado. Seguimos tratando de curar enfermedades y mejorar nuestros problemas de salud para, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida. Es por eso que apareció y continúa existiendo la fisioterapia, probablemente la terapia más antigua. Pero para entender el porqué, debemos saber que es la fisioterapia. La palabra fisioterapia nace de la unión de dos palabras griegas: physis “naturaleza” y terapia “tratamiento” con lo que entendemos que es un método curativo por medios naturales como el agua, el aire, la luz, el calor, o a través de los medios mecánicos como el ejercicio y el masaje. El fisioterapeuta mantiene esa idea inicial de ayudarse de sus manos y de su entorno para tratar al paciente. Además, cuenta con algo imprescindible para conservar y mantener nuestra salud: la prevención. Todo el mundo sabe que el término salud engloba tanto lo físico como lo psíquico, es decir que una buena alimentación, el cuidado del cuerpo, el deporte y una actividad mental sana nos ayudará a prevenir o retrasar patologías propias del desgaste de la edad. ¡Cuidar del cuerpo en el presente es salud para el futuro! Alejandro Bermudo Fisioterapeuta – EL FISIO

SALUT HOLÍSTICA i TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES Gemma Herrero Diplomada Infermeria núm. Col. 33631 Terapeuta Ayurveda i Terapeuta Emocional Quiromassatgista i Limfoterapeuta

MASSATGES - AYURVEDA - DRENATGE LIMFÀTIC FLORS DE BACH - TÈCNICA METAMÒRFICA DEIXAR DE FUMAR

"ET SENTIRÀS CUIDAT"

c/. Marquès de Comillas, 93, 1r2a - 08202 Sabadell www.unitat.es - ghsas@unitat.es Visites concertades: Tel. 606 14 32 20

17


Bellesa i Salut

TEXAS d’OPI

,

La nova col·lecció d’esmalts d’ungles sembla que els estereotips ens toquen a tots, i no només al nostre país.

Després de la col·lecció Suïssa, la marca OPI torna amb una altra de les seves col·leccions “per països”, encara que aquest cop hauríem de dir una col· lecció “d’estat”, perquè està inspirada en l’estat de Texas, no en els EEUU. I és curiós que la foto principal de la campanya utilitzi la imatge de relacionar Texas amb les vaques. Al menys

Texas és una col·lecció d’esmalts d’ungles de colors potents, i no inclou cap esmalt amb brillantors o purpurina. Tot i que algunes tonalitats són semblants a d’altres d’anteriors col·leccions, com per exemple els vermells foscos o també el color taronja. OPI acostuma a posar noms divertits als seus esmalts, i aquest cop no ha estat l’excepció. Per exemple: Houston We have a Purple,

per al més fosc dels vermells, o Do You Think I’m Tex-y per a la tonalitat de rosa, i Suzi Loves Cowboys per a l’esmalt de color xocolata. Hi ha també altres noms que fan referència a les ciutats de Texas com és San Tan-tonio o Fort Worth per a un dels esmalts més clars. La data de llançament de TEXAS, la nova col·lecció, és a principis de febrer, i aviat en podrem gaudir a salons especialitzats de tota Espanya. Redacció

18


Quan hi ha dolor, hem d’aplicar el fred o l’escalfor? Mai sabem del tot cert si hem d’aplicar fred o calor quan ens fa mal alguna part del cos. Podem classificar el dolor en funció de la seva durada: segons sigui agut, mig o crònic, del mecanisme que el produeix: si és traumàtic –en el cas de caigudes o accidents –, post operatoris –després d’una cirurgia –, o que esdevingui d’alguna altra part de la nostra estructura anatòmica. Cada tipus de dolor té un tractament específic. Dins de les teràpies no farmacològiques, destaquen la utilització del fred o de la calor com a tractament analgèsic. La calor utilitzada a través de mantes tèrmiques, cremes o aigua calenta produeix a nivell superficial una vasodilatació local, a més a més d’una relaxació muscular i la conseqüent alliberació local d’endorfines. Per això aquesta teràpia estaria indicada en dolors aguts i crònics de tipus osteomusculars com són contractures, pinçaments, fibromiàlgies, etc. El fred aplicat a la pell mitjançant bosses de gel o aigua té un efecte antiinflamatori, indicat en patologies agudes traumàtiques com ara; esquinços, contusions, hematomes... i també en teràpies rehabilitadores per a les seves propietats analgèsiques. La utilització del gel s’ha de fer amb precaució per evitar causar cremades o congelacions, i sempre que no estigui contraindicat per l’especialista. Redacció

¿

Conoces el camino más rápido en

Adelgazamiento y

Remodelación

de

silueta ?

PROTOCOLO ELECTROCOSMECÉUTICO

MESODRENABOLIC Máxima potencia lipolítica. Altamente adelgazante y remodelante. Drenante y desintoxicante. Incrementa el metabolismo y la circulación estimulando la energía vital.

PROMOCIÓN ENERO:

Especialmente indicado para combatir la celulitis dura con mucha retención de líquidos.

Por cada tratamiento de:

Intensa liberación de las adherencias del tejido fibroso que encapsula los nódulos de grasa localizada.

MESODRENABOLIC REGALO de un MASAJE DE CHOCOTERAPIA 9


ADDICCIONS DE LA NOSTRA SOCIETAT L’estrès excessiu, la soledat, la desestructuració familiar i el notable increment de la depressió en ambdós sexes, factors tant propis de la nostra cultura occidental i de l’opulència, són avui els principals desencadenants de possibles addiccions. Entre elles; el joc, el menjar, el sexe, la televisió, les compres, el treball i la xarxa social com el facebook, messenger, etc. L’addicció al consum és un afany desmesurat per a la compra compulsiva de coses, de vegades innecessàries, i que en certs casos poden conduir, fins i tot, al furt. El malalt tracta de compensar el seu neguit comprant objectes de qualsevol tipus i preu. Com la bulímia, aquesta addicció sol afectar més a les dones que als homes.

La Ludopatia o afecció al joc sempre ha tingut un gran poder d’addicció, sobretot quan es tracta dels jocs d’atzar i tots els que hi ha diners pel mig. Una de les ludopaties més comuns avui dia és la de les màquines escurabutxaques. La persona que té aquesta addicció és capaç de jugar-s’hi el seu lloc de treball, la seva vida familiar, social i econòmica i com a conseqüència la salut. Mentre l’home cerca el joc per demostrar el seu poder, la dona ho fa com a refugi emocional o per problemes de parella. L’addicció al Sexe provoca tal depen-

dència que en la seva abstinència poden aparèixer símptomes físics com tremolors o dolors difusos acompanyats d’ansietat i irritabilitat. No existeix una mesura pel que fa a la quantitat de sexe que converteix a una persona en malalt addicte. Aconseguir altes dosis de plaer físic es pot transformar per l’addicte en una experiència de poder, d’autoafirmació o fins i tot una ostentació de violència. Molts dels sexeaddictes es veuen obligats a dur una doble vida.

La laboropatia o addicció al treball és també fruit de la nostra societat de consum que obliga a treballar més per guanyar més. Aquesta entrega total a la feina arriba a convertir-se en l’eix central de la vida de les persones que en són addictes. Els motius poden ser econòmics, o per aconseguir una jerarquia social i de poder més elevada. La fagoaddicció està condicionada moltes vegades pel descontent que hi ha cap a la pròpia imatge corporal, i que pateix una gran part de la població. La por a engreixar-se imposa severes restriccions a la dieta, les quals poden provocar un efecte rebot que és el de menjar de forma descontrolada, fent que apareixi en aquests casos la bulímia. L’afartament bulímic es produeix en privat i genera una ànsia que tot seguit deriva en un sentiment de ver-

20

gonya i culpabilitat que en alguns casos es pot transformar en bulímia anorèxica. Aquesta malaltia és molt comú entre els joves adolescents.

Alcoholisme. Els joves adolescents comencen aviat a veure; les modes com el “botellón” i la necessitat d’estar sempre a to més amunt són els motius més freqüents. Altres problemes com la feina o la parella són la causa de començar a beure. En realitat aquesta addicció els inhibeix, en principi, de la realitat, però és aleshores quan es torna un altre problema. La teleaddicció sorgeix del desig per entretenir-se o divertir-se, no del d’obtenir una informació. L’addicte és capaç de quedar-se hipnotitzat durant hores davant del televisor. Els nens són especialment vulnerables, així com totes les persones que passen molt temps a casa. La Xarxa social ha entrat a la nostra societat amb una gran capacitat de seducció. El seu poder d’enganxada s’escampa per tots els camps i especialment al referent al ciber-sexe. En tractar-se d’una tecnologia recent molts dels ciber addictes estan encara en una fase inicial d’aquesta malaltia, tot i que molts psicòlegs ja en parlen com l’addicció del nou segle. Redacció


CARXOFES FARCIDES La Recepta d'Els Tranquils per a Èxit Vallès

(de temporada)

Les carxofes les hem de tallar per la part superior i la inferior i treure’n les fulles més verdes. A continuació es buiden per dins de tal manera que sembli un recipient per poder omplir. JORDI ROCA

Posarem les carxofes a bullir amb aigua, junt amb una mica de llimona, sal, farina, un raig de vi blanc i una mica d’oli. Quan les fulles estiguin tendres, ja podem treure les carxofes del foc i les deixem escórrer. Les reservem per farcir.

Farcit: Posem a rostir un tros de llom amb un trinxat generós de pastanaga i porro, una mica d’all i julivert, un pebrot vermell a trossos, un tros generós de mantega, i un raig d’oli, sal i pebre. També cal afegir un grapat de gírgoles. Quan estigui cuit aquest farcit ho picarem tot com si fos per fer canalons. Seguidament, a aquest picat l’hi afegirem una cullerada de farina, una mica de ratlladura de nou moscada i un raig de crema de llet. Deixar que faci xup-xup un parell de minuts i refredar. Finalment agafem les carxofes que hem cuit i reservat, i amb una màniga de pastisser les omplim amb el farcit. Després hi posem formatge rallat per sobre i ja les podem gratinar.

Bon profit.....
Moda

La pell girada, les napes i l’ant marquen l’estil més esportiu

Aquest hivern els folrats de borrec tant en colls com en els interiors són peces de rabiosa actualitat. Jaquetes, armilles i jerseis es combinen amb aquests folrats per protegir-nos de les baixes temperatures. La singularitat de les passarel·les han estat les botes d’après-ski, les quals salten de les pistes de neu per passar al carrer amb un objectiu molt clar; plantar cara al fred sense perdre el seu estil. Una novetat que ha triomfat aquesta temporada. Destaquen les caçadores de pell desestructurades amb el seu interior de borrec. Alguns models d’inspiració rural venen remarcats per grosses butxaques, d’altres dissenys ens recorden l’estil aviador. I també no poden faltar els abrics de línia més clàssica amb grosses solapes i folrats amb la mateixa llaneta.
I és que aquest hivern el fred ens ha sorprès abans d’hora, i encara l’hem de sentir molts dies més. Per tant, protegir-nos amb la pell és una bona idea. Els complements tampoc defugen d’aquesta textura; les bosses i les sabates queden sota el seu influx. Així podem veure alguns dissenys de bosses realitzats amb pèl de borreguet amb una línia més aviat esport que es fusiona, però, amb elements vintage. Els guants, els casquets i les gorres d’estil polar s’han fet notar a totes les desfilades Uns complements propis dels països nòrdics s’han convertit en peces de moda per gaudir i fusionar amb el vestuari habitual del nostre armari. Redacció

23


Restauració

TOMÀQUET,

el fruit culinari per excel·lència

El tomàquet cru o fregit combina tant amb carns, com amb peixos, ous, etc. La planta del tomàquet va arribar des de Mèxic al nostre país a bord de les naus d’Hernán Cortés, encara que el seu origen se situa a l’Equador, Perú i el nord de Xile on creixia salvatge. El seu fruit era petit, de la mida d’una cirera, però els agricultors indis van aconseguir que la planta donés fruits més grossos i comestibles. Les dues varietats de tomàquet; la cultivada i la salvatge van ser les que els conqueridors espanyols van portar cap a Europa el segle XVI.

A París va arribar des del sud on creixia dolç i gustós convertint-se també en símbol de la Marsellesa i de les dones revolucionàries. La seva última fase abans de convertir-se en comestible va ser la d’ornament per a jardins i terrasses. Durant el segle XIX va augmentar la seva popularitat, però no va ser fins el segle XX quan el seu consum es va escampar per tot el món. El nom asteca tomatl va ser l’adoptat pels espanyols. Els francesos van preferir anomenar-lo pomme d’amour al·ludint a les

4

seves qualitats afrodisíaques. Els sicilians, que van ser els primers italians a conèixe’l, li van posar puma d’amurri, el mateix significat, fins no fa massa quan el científic Soderini el va anomenar pomodoro referint-se a la seva varietat més daurada. Varietats més conegudes. ‘Raf’: per fora no és massa uniforme degut a les profundes estries que marquen la seva pell, però té un sabor exquisit i una dolçor impossible de trobar en altres varietats.


Rambo Amanida: El seu pes és al voltant de 180 g. i el seu color verd es torna rosa pàl·lid amb el temps. És molt gustós, consistent i de bona conservació. Perfecte per menjar cru. Quan el Rambo madura es torna vermell intens i és excel·lent per fer gaspatxo i salses. ‘Kumato’: és un tomàquet de color verd fosc intens que quan madura es torna marró. Té un sabor especial, molt gustós i d’aroma intens, per això s’acostuma a menjar cru. Canari ‘ikram’: Rodó i llis, color vermell brillant i bon sabor, de maduració homogènia. Es ven en pomells de 6 o 7 fruits, gairebé del mateix calibre. Especial per al forn i l’elaboració de salses. ‘Durinta’: molt semblant al canari ikram; dolç, aromàtic, amb molt gust, i es pot gratinar. Aperitiu o còctel: Té una lleugera forma de pera. És molt petit, de polpa consistent i una mica àcida. S’utilitza en l’elaboració de broquetes i per decorar amanides. ‘Xerry’ groc : tomàquet de mida petita i

pell fina. Es troba en pomells de 15 a 50 peces. De sabor dolç i agradable. Existeixen cultius que presenten tomàquets vermells i grocs a la mateixa mata. S’utilitzen a les amanides i són molt decoratius. Pesen entre 30 i 50g. La varietat vermella és la més coneguda. Consells d’utilització Abans del seu consum cal rentar amb aigua els tomàquets per eliminar les restes de productes químics, fertilitzants i pesticides que han pogut quedar a la pell. Per pelar fàcilment un tomàquet s’ha de fer un tall en forma de creu a la banda oposada d’on hi hagi la tija i, tot seguit s’escalda en aigua bullint durant 2-3 minuts. Per tallar-los en rodanxes molt fines cal posar-los durant uns minuts al congelador, perquè s’endureixin i ja es podran laminar tant fi com es desitgi. Per conservar-los a casa es posen en un lloc fresc i ventilat amb la tija cap amunt. Si

s’emboliquen de forma independent amb paper de diari s’allarga la seva duració. Bones Idees per assaborir el tomàquet 1- Torrades untades amb formatge cremós o camembert i tomàquet confitat al damunt. 2- Escalivar els tomàquets d’amanida amb molta polpa al forn juntament amb d’altres verdures. Pot servir com un primer plat o bé per guarnir les carns i els peixos. 3- Per acompanyar també es poden fregir tallats per la meitat, empolvorats amb pa rallat i l’all i julivert per sobre, o bé només fregits a rodanxes sense arrebossar. 4- El tomàquet cru o fregit combina tant amb carns, com amb peixos, ous, etc. La seva utilització a la cuina és gairebé constant i aporta la seva aroma en un munt de plats i salses; escalivada, escaixada, ‘salmorejo’, gaspatxo, samfaina, amanides, pastes... Redacció

25


L'entrevista

JOAQUÍN CAPARRÓS: “UN ENTRENADOR HA DE SER UN BUEN GESTOR DEL GRUPO”

Dejó su puesto de funcionario en un pueblo de Cuenca para dedicarse a su pasión: entrenar. Vive el fútbol con una intensidad galopante, el mismo sello que imprime a todos los equipos en los que ha estado: jugar con carácter y fuerte valor defensivo, sin regalar nada en el campo. Le gusta bromear con los que le dicen que tiene un parecido razonable a Michael Keaton y se enfada si alguien se le acerca con algo amarillo. En su cabeza, siempre está el próximo partido. Pocos días después de jugar la vuelta de octavos de la Copa del Rey, hablamos con JOAQUIN CAPARRÓS, entrenador del Athletic Club de Bilbao.

- Habéis acabado 2010 en la zona media alta de la tabla (posición 8), ¿Cómo afrontáis la segunda vuelta de la Liga? “Tenemos los puntos que hemos conseguido por méritos propios y no sirve de nada lamentarse de lo que podía haber sido y no fue. Somos conscientes de que queda un mundo de campeonato y hay que trabajar fuerte, mantener el nivel que estamos teniendo en casa y no bajar la guardia”. - ¿Y eso cómo se hace? “Pues afrontando cada partido con la máxima tensión y seriedad, saliendo en el terreno al 100% concentrados y motivados, independientemente del rival que tengamos enfrente”. - ¿Cómo está viendo Joaquín Caparrós esta Liga 2010-2011? “Bueno, es más de lo mismo: tenemos dos equipos (Madrid y Barcelona) que están imparables. Después está la revelación de este año, el R.C.D. Espanyol y la confirmación de que el Villarreal se encuentra en una imparable y ascendente línea, y que puede luchar por puestos europeos junto al Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla. Los demás equipos, lo mismo podemos quedar en 6º lugar que en el 20º y por eso hay que trabajar”. - ¿No crees que este año se está dando demasiada importancia en los medios deportivos a los entrenadores (y me refiero a la guerra de declaraciones entre Guardiola y Mourinho)? “Bueno, yo creo que de unos años a esta parte los entrenadores estamos teniendo demasiado protagonismo y se está focalizando demasiado la atención en el entrenador y las declaraciones que hacemos antes y después de cada partido. Pero no hemos de olvidar que el fútbol es de los futbolistas y el nivel lo dan ellos; si tienes buenos futbolistas al final harás buena campaña y cumplirás los objetivos establecidos”. -En ese sentido España puede presumir de tener a los mejores jugadores del mundo… “¡Cierto! (ríe), pero a parte de la excelente cosecha nacional, la Liga Española puede

26


presumir de que los futbolistas extranjeros que vienen son de lo mejorcito. Da categoría y prestigio jugar aquí y eso nos ha de enorgullecer”.

- Este año el Athletic Club de Bilbao lucha por la Liga, Copa del rey… ¿cómo planifica una liga con tantos partidos?

El fútbol: su pasión

“Hombre nos hubiese gustado tener las mismas que el año pasado con la UEFA (ríe). Es complicado, pero el futbolista sabe que vive de competir y cuantas más competiciones tenga mejor para su cache profesional. Lo que sí es muy importante y es donde más insistimos los entrenadores es en la recuperación”.

JOAQUÍN CAPARRÓS (Utrera, Sevilla, 13 de Octubre de 1955) ha nacido por y para el fútbol. Fue jugador en la cantera del Real Madrid y del Castilla, pero su meta era dirigir al equipo desde el banquillo. Así que a nadie le extrañó que un día Joaquín dijese adiós a su trabajo de funcionario para dedicarse a entrenar. Cuando uno se asoma a su historial, descubre a un hombre forjado a sí mismo en los modestos campos del Campillo, Montilla, Alcázar, Conquense, Manzanares o Moraló. Su paso por la élite empezó a ver la luz en el Decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, al que subió a Segunda en 1997. De ahí, y tras su fugaz paso en el Villarreal (7 semanas), tomó las riendas del Sevilla, donde llegó en la temporada 2000-2001, con el histórico club en 2ª división. Lo subió a 1ª con honores cuando aún faltaban tres jornadas para el final de la temporada y no paró hasta que logró el sueño de devolverlo a Europa. En 2005 fichó por el Deportivo y en 2007 ingresa en las filas del Athletic Club de Bilbao, su actual equipo. - Te definen como un entrenador con un inmenso corazón, serio, disciplinado, obseso de la capacidad de trabajo y del orden táctico… “Bueno, ¡cada maestrillo tiene su librillo! (ríe). Todos hemos estudiado la técnica y las tácticas de los mismos libros, pero creo que tiene que prevalecer tu propia personalidad y estilo”. -¿Qué cualidades ha de tener un buen mister? “Para mí, un buen entrenador ha de ser una persona que gestione bien el grupo de profesionales que tiene, y no sólo el futbolístico sino el de tu alrededor: médicos, utilleros, medios de comunicación, directivos, consejeros, etc. Ser entrenador de élite requiere tener una personalidad fuerte para gestionar coherentemente al grupo, sabiendo que no te pueden afectar demasiado ni las críticas ni distraerte los halagos”

- A lo que no ayuda mucho los viajes… “Para eso está el servicio médico que tiene muy controlado todos estos factores externos, fundamentales para la recuperación del jugador. Estamos hablando, por ejemplo, de que el descanso es esencial y por eso es importante la elección de un viaje bien programado y de un buen hotel (todo el mundo esta acostumbrado a sus camas, a su almohada...” - Y a nivel personal, ¿cómo lleva JOAQUIN CAPARRÓS pasar tantas horas fuera de casa? “Pues es complicado porque vivimos continuamente con la maleta hecha, pero es otra faceta más de mi profesión. Aunque a veces me he metido en el hotel y por un momento he tenido la sensación de no saber si estoy en Madrid, en Barcelona o en Málaga”. - ¿La lectura y la música te ayudan a distraerte en esos momentos? Sí, y aprovecho sobre todo en las concentraciones para devorarme todo tipo de libros y escuchar buena música”. - Tengo entendido que es un hombre bastante supersticioso, ¿no? “Bueno, yo creo que todos somos un poco maniáticos y a medida que van pasando los años,…, me decían que iba a seguir tendiendo o que tendría más. ¡Pero que va, voy teniendo menos! (ríe). No sé, el tema del amarillo…”. - ¿Y antes de un partido? “Intento hacer el mismo trayecto y el mismo recorrido”. - Una de las cualidades que más hala-

27

gan de ti es que, aunque tu corazón esté en Utrera, enseguida coges cariño a las ciudades por las que su vida deportiva transita… “Sí, la verdad es que me suelo adaptar muy bien a los lugares donde trabajo. Para mí es básico que un entrenador se adapte de forma rápida y urgente al medio donde esté: al lugar, al clima, a la historia del club, a los futbolistas…Si no, no puedes ser entrenador”. - ¿Cómo espera el Athletic Club acabar la competición liguera esta campaña? “Somos una plantilla joven y ambiciosa, llevamos cuatro años juntos y queremos mejorar año tras año. Así que nuestra meta para 2011 es trabajar día a día al máximo, porque el trabajo y la constancia siempre dan resultados positivos”. S.C.


Sabadell Ciutat L a Junta de Govern Local ha

concedit la llicència d’obres d’IKEA

Les obres de construcció d’IKEA començaran a principis del 2011. Així ho ha anunciat l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, després que la Junta de Govern Local hagi concedit avui la llicència d’obres a IKEA. Ara només resta que en els primers mesos de l’any IKEA comuniqui l’inici d’obres. La llicència d’obres s’ha sol·licitat per a un pressupost de 22.157.347,21 euros. L’edifici comercial es construirà en un solar de 47.515 m2, concretament a la Illa3 del sector de Sant Pau de Riu-sec. L’edifici constarà de dues plantes, que en total suposen 39.581 m2, i un soterrani de més de 70.000 metres quadrats. La primerai segona planta es destinaran a l’ús comercial d’IKEA, i el soterrani per a aparcament.

Continua l’oferta de tallers musicals i dels bucs d’assaig de l’Estruch

L’Ajuntament de Sabadell ha cedit la gestió dels bucs d’assaig musical per tercer any consecutiu a l’empresa Iniciatives i Programes. La gestió consistirà en les tasques de tipus administratiu, gestió i control de tots els serveis que s’ofereixen en els bucs, consergeria, control d’horaris i grups, assessorament tècnic i supervisió del material. L’aportació municipal màxima per aquest servei és de 49.020 euros. Durant l’any s’imparteixen cursos de formació musical als bucs d’assaig de Ca l’Estruch organitzats per l’Ajuntament de Sabadell al voltant de diferents matèries musicals, especialment les vinculades a les noves tecnologies a un preu molt assequible. L’oferta de tallers són, entre d’altres, programari musical com Reason, +Ableton Live o de producció musical.

Sabadell rep una subvenció de més de 570 mil euros per millorar l’àmbit laboral i productiu a la ciutat

La Junta de Govern Local ha aprovat acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per un import total de 576,134,85 euros dins el marc Project Impuls per a l’any 2010-2011. Amb la nova

subvenció es podrà donar continuïtat a l’activitat del Vapor Llonch adreçada a les persones, les empreses i el territori. En concret, la subvenció es concedéis per poder dinamitzar el mercat de treball, el teixit productiu local i fomentar el desplegament d’estratègies per al desenvolupament econòmic local. Entre els projectes que es portaran a terme mitjançant aquesta subvenció destaca el desenvolupament de serveis consolidats al Vapor Llonch per a l’orientació laboral.

ja s’estan comercialitzant Les bosses de regal dissenyades per alumnat de l’Escola Illa ja es poden trobar a totes les botigues que Comercial Bolsera té distribuïdes per Catalunya. La comercialització de les bosses és fruit de la col·laboració que manté l’empresa

Més de cinquanta escoles i entitats reben un total de 117.000 euros per al desenvolupament d’activitats extraescolars de caire esportiu

L’Ajuntament ha aprovat avui l’atorgament de subvencions per un valor global de 117.000 euros a un total de 53 escoles i entitats de la ciutat per a l’organització i desenvolupament, durant el curs 20102011, de programes esportius de carácter extraescolar destinats als infants i joves. Els ajuts s’han concedit a centres docents de primària i secundària, associacions de mares i pares d’alumnes de Sabadell i associacions esportives escolars. Amb l’atorgament de subvencions es dóna un nou impuls a la promoció de l’esport com a element de cohesió social i de transmissió de valors entre els infants i joves de la ciutat. Així mateix, s’avança en la voluntat d’oferir als ciutadans i ciutadanes una oferta esportiva de qualitat.

S’obre al trànsit la rotonda de comunicació entre Can Llong i Castellarnau, situada entre l’avinguda d’Estrasburg i el carrer de Ruiz Villalba

La construcció de la ronda Oest havia obligat a tallar aquest tram a la circulació de vehicles La rotonda de comunicació entre els barris de Can Llong i Castellarnau, situada entre l’avinguda d’Estrasburg i el carrer de Ruiz Villalba, ja s’ha obert al trànsit rodat. La circulació de vehicles s’havia hagut d’interrompre per a construir aquesta rotonda, que servirà d’enllaç amb la futura Ronda de l’Oest de Sabadell. De moment, la rotonda s’ha obert de forma parcial, permetent el trànsit rodat en els dos sentits de la marxa. D’aquesta manera, s’amplien les possibilitats de circulació en aquest tram, ja que en els darrers mesos s’havia habilitat ja un pas perquè els vianants poguessin accedir d’un barri a l’altre sense necessitat de vorejar tot l’àmbit.

Les bosses de Nadal dissenyades pels alumnes de l’Escola Illa de Sabadell i l’Escola d’Art de Manresa 28

Industrial Bolsera amb l’Escola Illa, a través d’un concurs de disseny de bosses entre l’alumnat d’Il·lustració i de Gràfica Publicitària dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny del centre sabadellenc. Els dissenys guanyadors de cada edició del concurs es veuen materialitzats en la decoració de bosses de regal que es posen a la venda a les botigues de l’empresa Comercial Bolsera, SL. Ara, als establiments es poden adquirir les bosses guanyadores de la 15a edició del certamen, en el qual també va participar l’alumnat de segon del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració de l’Escola d’Art de Manresa, com a escola convidada.

La Faràndula també es podrà utilitzar durant l’estiu gràcies a la instal·lació d’aire condicionat La Faràndula ha ampliat les seves possibilitats d’ús gràcies a la instal·lació d’aire ondicionat que s’ha portat a terme a l’equipament. Les obres al Teatre unicipal del carrer d’Alfons XIII ja han finalitzat i ara l’equipament també es odrà fer servir durant els mesos de més calor. Amb l’actuació, s’han climatitzat tant les zones d’accés al públic —platea, amfiteatre i vestíbul—, com les dependències d’accés per al personal del teatre (foyer). Amb l’obra es dóna resposta a les demandes del món cultural i teatral i al públic assistent a les representacions de La Faràndula, ja que l’equipament ha guanyat en qualitat i confort un cop acabada la instal·lació. Aquesta actuació ha anat a càrrec de l’empresa Agrupación Empresa Automatismos, Montajes y Servicios, SL, per un import superior als 683.000 euros.


CARPINTERIA DE ALUMINIO EN GENERAL

MAMPARAS - PERSIANAS 路 PUERTAS PLEGABLES - TECHOS DE ALUMINIO 路 MALLORQUINAS - BALLESTAS... 路

20 a帽os de experiencia nos avalan

C/. Reina Elionor, 117 Tel. 93 712 39 02 Sabadell

29

www.persianassabadell.com


Totes les èpoques de l’any són bones per viatjar, de fet qualsevol excusa és vàlida per realitzar un dels majors plaers que podem trobar a dia d’avui. És fàcil, no fa falta fer 24 hores de cotxe, ni agafar quatre trens... Un cap de setmana, un avió, un hotel... cap problema i si pot ser econòmic. Una escapada... A una capital europea... Berlín pot ser el destí perfecte.

BERLÍN L’ENCANTADORA Per què Berlín? Si no s’hi ha estat, perquè és una de les ciutats obligades, i si ja es coneix, perquè les grans capitals mai es cansen de créixer, canviar i agradar. La capital alemanya és segurament una de les urbs que ha evolucionat més els darrers 20 anys, des de la caiguda del seu famós mur. Amb la unió de les dues alemanyes es van unir també esforços i voluntat per reconstruir la gran capital, possiblement moltes de les obres que s’haurien d’haver repartit per tot el cantó est del país, es van concentrar a la capital. Berlín ràpidament es va posar a l’alçada de Frankfurt, Munich, Hamburg, Düsseldorf, i la resta de grans ciutats occidentals. Però de fet, mentre aquestes altres ciutats compten amb la riquesa industrial i empresarial que les va fer fortes al llarg de la segona meitat del segle XX, Berlín s’ha enriquit amb quelcom diferent. És com una illa al mig de la fredor germana, una gran capital on a més a més de la presència de les grans marques i empreses del país també hi té lloc una espècie d’olla cultural, emprenedora i avantguardista..., on van a germinar les petites grans idees. És aquí on hi ha el terreny adequat per cultivar disseny, dansa, teatre, música de tots els estils i

on les propostes arquitectòniques, culturals, estètiques i tendencioses sempre hi tenen cabuda. Des dels típics cafès del cèntric districte de Mitte, passant pels pubs i galeries del jove Prenzlauer Berg o mentre mengem un típic Kebab pels mercats i encuriosits per les cases okupes del controvertit barri de Kreuzberg. Els berlinesos sembla que també vagin enderrocar els murs dels prejudicis al 1989; però l’altre motiu perquè tenen espai per a tot és, perquè també el tenen físicament. Poques ciutats al món compten amb la seva extensió: avingudes, illes de cases, carrers, línies de tren i metro, parcs, espais oberts i un domini urbà que fa fredat. Té una densitat de població cinc vegades menor que Barcelona amb tres milions i escaig d’habitants, tot un luxe i a la vegada una exageració per ser una ciutat europea. Però, els alemanys tenen aquest esperit de no quedar-se petits, aquest caràcter emprenedor els ha fet estar sempre al capdavant. I ser cada dia més grans i millors. La capital germana té mil i un racons per quedar embadalit, tant si ens agrada la moderna arquitectura, present a Potsda-

30

mer Platz, el nou parlament del Reichtag, i a moltes cantonades de l’est de la ciutat. També trobem una petjada soviètica, a punts com la imponent Alexander Platz, o el gran carrer de Friedrich straße, un dels mítics controls fronterers del Checkpoint Charlie, on va quedar palès de seguida que va caure el mur a quin costat pertanyia cada vorera. Amb la reconstrucció generalitzada de la ciutat als anys noranta també es van recuperar i potenciar alguns museus i peces d’interès nacional de la capital que havien quedat descuidades, com la destrossada església de Wilhelm-Gedächtniskirche, el museu jueu, la famosa porta de Brandenburg, o la mateixa Illa dels museus, amb els edificis que donen alberg a algunes de les obres més valuoses del país com és el museu de Pèrgam. L’oferta turística és immensa, i és que com dèiem, amb un simple cop d’ull ja podem veure la grandesa de tot plegat, només és qüestió de demanar una cervesa, aquí de 50cl. i un currywurst, la salsitxa berlinesa en un del Imbiss –parades ambulantsproperes al cèntric parc de Tiergaten... i tot plegat ens resultarà gran. una gran escapada, una gran experiència. A.S.


exitvalles.cat Tots els serveis al teu abast

advocats, alimentació, animals de companyia, bellesa, bicicletes, bosses i maletes, cuines, banys, decoració, roba de la llar, ensenyament, farmàcies, informàtica, imatge, so, joyería, rellotgeria, medicina, psicología, moda roba i complements, moda infantil i elements, mobiliari i complements, motor, nuvis, optiques, pastisseria, pintura, gelateria, regals i complements, restauració, salut, sport, serveis per a la llar, viatges, varis.

ANUNCIS GRATUÏTS

ANUNCIS GRATUÏTS

93 746 62 62

93 746 62 62

-Llogo oficina totalment equipa-

da. 350 e/mes. Renfe Centre. Tel. 93 746 62 62 -Domiciliacions d’empreses. Tel: 93 746 62 62 -Tebeos antics, còmics de superherois, manga, àlbums, playmobil. Compro. Tel: 630.930.616 -Necesitas dinero? Hacemos préstamos personales. Consúltanos Tel: 664 712 696 (Dolors) -Es ven llar de foc metálica. 200euros. Bon estat. Tel: 639 509 855 -S’ofereix sra catalana per netejes de la llar o cuidar avis. Tel: 656 720 375 -Chica responsable busca trabajo por las mañanas, por horas, de canguro o cuidado de personas mayores (con referencias). Tel: 663 748 966

-Chica busca trabajo para tareas domésticas de limpieza o cuidado de personas mayores. Por horas, media jornada (tarde) y fines de semana. Tel: 636 697 083 - Es lloga local de 45m2 a prop de l’estació RENFE centre. Disposa d’aigua i llum. 350€/mes. Tel: 619 962 472 -Se vende piano Samik bien conservado y afinado. Precio muy interesante. Tel: 652 372 303 -Llogo pàrking zona Plaça Marcet (Sabadell). Tel: 655.028.007 -Vendo moto Yamaha 50cc, 2 anys, 5000km. Perfecte. Tel: 647.451.311 -Venc vestits de festa t/40 a molt bon preu. Semi-nous. Tel:

937.160.301 -Vendo cocina de 4 fuegos nueva. 165€. Tel: 937.210.713 -Sra. con referencias se ofrece para hacer compañía a persona mayor. Tel: 680.378.174 -Es ven llar de foc metàlica en bon estat. 200€. Tel: 639 509 855 -Venc vestit de núvia de 2 peces, talla 40, 150€. Tel: 696 002 728 -Sra catalana s’ofereix a les tardes per cuidar nens o persones grans. Tel: 696 002 728 -Venc equip de so 400W nou. Etapa + Buffles + Cablejat + Taula mescles 8 micros. Preu 450€. Tel: 630 467 480 -Sra se ofrece para limpieza por horas, cuidado de niños o ayudante de cocina. Con referencias y experiencia. Tel: 664 729 673 31

-Sra. se ofrece para trabajos domésticos. Tel: 636 697 083 -Llogo pis a Barberà (C/Pirineus). 650euros/mes. Tel. 666.804.744-Señor con experiencia y formación se ofrece para trabajar de carretillero o torero. Tel: 646 356 854 -Es lloga plaça de parking al c/Zurbano. Tel. 937 478 163 -Vendo cuna de viaje buen estado. Regalo de colchón extra y trona. 40euros. Tel: 937 171 070 -S’ofereix perruquer per homes a domicili, Tel: 93 723 15 00 (trucar als vespres) -Venc màquina de cosir antiga Durkopp. Tel: 619 403 791 -Traspaso cafetería por jubilación en centro de Sabadell. Tel: 661 529 053 (tardes)


32

Enero-2011  

Magazine de información comercial de Sabadell

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you