Advertisement
The user logo

Česká evangelikální aliance

Praha, Czech Republic

https://www.ea.cz

Rádi si klademe otázky, provokujeme i inspirujeme. Spojujeme lidi, kteří mají co dát a kteří se chtějí učit a přinášet změnu. Doufáme, že i vy najdete to, co stojí za to najít a to nejen na těchto stránkách. Naší vizí je: “Inspirovat křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti” ČEA si klade za cíl pomáhat jednotlivým křesťanům, křesťanským vedoucím, místním sborům a křesťanským organizacím, aby byli nositeli proměny svého okolí a viditelným světlem, které svítí před lidmi (Mt 5:16). Církev není povolána k tomu „pouze přežít“, ale stát se nositelem změny v tomto světě, která se projevuje společným, soustředěným a prozíravým úsilím o spásu celých lidí a proměnu rodin, komunit, měst a celé země. ČEA považuje za svou úlohu být místem, kde se bude česká církev, skrze překonání izolovanosti od jiných křesťanů i od sekulární společnosti, zbavovat def

Publications