Page 1

Česká evangelikální aliance 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA Na každém záleží…


2

Nejvyšší stéblo trávy a štědrost ducha Slovo tajemníka ČEA Před nedávnem jsem byl součástí diskuse, během níž si jeden můj přítel kladl otázku, proč právě v Čechách tolik křesťanských iniciativ, projektů a programů, které v jiných (včetně evropských) zemích dobře fungují, nemají úspěch, ovoce nebo rychle hynou. I když nesdílím pesimismus mého kolegy kazatele a vidím, že se mnohé věci daří, přesto myslím, že jde o reálnou otázku a problém, kterým stojí za to se zabývat. Jako národ máme určitě tendenci ke kutilství a velmi zřídka přejímáme cizí modely, aniž bychom je sami „vylepšovali“. Naše skepse a obavy předem nám většinou berou odvahu a drzost zkoušet nové a třeba i větší projekty nebo ubírají energii vytrvat, dokud neprorazíme. Zároveň je třeba přiznat, že mnohé projekty a iniciativy selhaly prostě proto, že se ani nepokusily adaptovat na české prostředí a specifičnost, s níž je potřeba v našem kontextu přistupovat k lidem mimo církev. Tyto pokusy pak vedly k vyčerpání, frustraci a rezignaci mnoha křesťanů a jejich nadějí. Jedním z důvodů mnoha selhání je ale také atmosféra, v níž je jen málo lidí, kteří by měli odvahu vést a nebyli za to „po zásluze potrestáni“. Podle ruského přísloví, že nejvyšší stéblo trávy je pokoseno jako první, se nejvyšší kvalifikací křesťanského vedoucího často stává „hroší kůže“ a schopnost unést nebo „spláchnout“ cokoli, co přijde. Stačí pár kritiků a samozvaných inkvizitorů, těch, kdo si řeší své komplexy potřebou kádrovat druhé, aniž by se jen prstem byli ochotni dotknout podobné míry odpovědnosti a hroutí se klima, v němž se lidé nebojí zkoušet nové a třeba i selhat, ale přesto jít dál. Atmosféru důvěry navíc nestačí budovat jen v církvi, ale má-li česká církev mít nějakou budoucnost, musí být součástí fungování rodin a zmocňování mladých lidí k větší odvaze a odpovědnosti. Pak možná nebudeme trpět tak velkým nedostatkem vedoucích, jakého jsme v současnosti svědky. Existuje ale ještě jiná oblast, kterou vidím jako důležitou pro jinou atmosféru mezi křesťany v ČR, a tou je štědrost ducha. Věřím (a také se ji v ČEA snažím aplikovat) v takovou štědrost, která se vyznačuje tím, že jsme ochotni štědře sdílet svoje zdroje, zkušenosti a informace, spolupracovat, kde je to možné a podporovat nebo poukazovat na to dobré u druhých, tam kde věříme, že dělají třeba i lepší práci než my nebo přinášejí nějakou hodnotu lidem či subjektům, kterým sloužíme. Jde o ochotu vytěsnit „konkurenční“ myšlení a ochotu dávat ještě o něco více, než co se považuje za normální. Přát druhým zdar a udělat maximum, pokud mohu, abych druhým pomohl v tom, k čemu je Bůh povolal. Osobně jsem zažil tuto kulturu štědrosti mezi křesťany v Norsku a mohu dosvědčit, jak velký dopad má tato atmosféra na celou církev v daném národě i odvahu vést a třeba i zakládat nové sbory. Štědrost ducha dává vyrůst mnoha stéblům a nakonec i stromům, které již žádná kosa neskosí.


3

Výroční zpráva ČEA 2013 Jednota, spolupráce a kvalita vztahů Jednota, spolupráce, kvalita vztahů Dobré vztahy a to, že považujeme druhé za přednější sebe, nikdy není samozřejmostí. Jednota a spolupráce křesťanů podle ČEA není luxus ani něco, co by se mezi křesťany tzv. „mělo“. Je to vyjádření toho, kdo jsme, jak věci děláme, jaký vztah máme k druhým a jakou představu má o své církvi a jejím poslání Ježíš Kristus. V roce 2013 jsme se v této oblasti zaměřili na: Alianční týden modliteb Alianční týden modliteb – nejstarší a nejrozšířenější mezidenominační modlitební iniciativa v ČR, během níž probíhá více než 120 modlitebních shromáždění na celém území naší republiky. V roce 2013/14 byla tématem ATM – Znamení a jeho texty vycházely z mesiášských znamení z Janova evangelia. ATM se zúčastnila naprostá většina denominací v ČR. Rozvoj kvality vztahů a networking a. Pravidelná setkání vrcholných představitelů evangelikálních církvi k modlitbám a osobním i strategickým rozhovorům b. Školení pro členy ČEA o transformaci občanských sdružení na spolky a další právní formy podle nového Občanského zákoníku a sjednali nabídku právního poradenství v této oblasti c. Setkání studentských křesťanských hnutí, uskupení a iniciativ d. Pokračování Fóra Innov8 v networcích zaměřených na misijní vůdcovství, fundraising a komunikaci, poradenství a další témata a příprava Evangelikálního fóra ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem a dalšími partnery e. Rozvoj Sítě křesťanských učitelů ve spolupráci s KAM a F-nadací, založení Fondu pro vzdělávání křesťanských učitelů a zahájení projektu www.najdilektora.cz f. European Leadership Fórum – mezinárodní networking, zprostředkování stipendií pro české zájemce, školení pro vedoucí, akademiky, evangelisty g. Spolupráce s KMS – Křesťanská konference, Život víry h. Mezinárodní spolupráce – angažovanost ve strukturách Evropské EA - socio-politický networking, rozvoj vztahů s dalšími aliancemi a mezinárodními partnery


4

Výroční zpráva ČEA 2013 Zakládání sborů a misijně orientovaná církev Projekt M4 - V roce 2013 ČEA pokračovala v projektu školení a podpory týmů zakládajících nové sbory. M4 je nástroj, který pokrývá většinu oblastí spojených se založením sboru od počátečního snu po vytvoření rostoucího jádra komunity s 30-70 lidmi     

Uspořádali jsme sérii 2 dvoudenních kurzů pro 110 zakladatelů a 18 týmů z 5 denominací a školení pro zahraniční zájemce o projekt M4 (55 lidí ze 12 zemí) Dokončili jsme překlad dvou knih M4 o zakládání sborů v češtině, které obsahují případové studie, úkoly pro 1-2 roky procesu zakládání, individuální a skupinové úkoly a mnoho dalšího Vytvořili jsme interaktivní e-learningovou platformu pro týmy M4 na www.growdly.com a zorganizovali školení pro administrátory z dalších evropských zemí Přeložili jsme všech 25 video vyučování M4 o zakládání sborů do češtiny a zpřístupnili je týmům na e-learningové platformě a stránkách www.M4europe.cz Rozvinuli jsme koučink pro týmy a jejich vedoucí a další nástroje pro hodnocení zakladatelů, atd.

Fórum Innov8 a Evangelikální Fórum V lednu 2013 proběhlo další Fórum Innov8, které je koncipováno jako platforma pro podporu, vzdělávání, mentoring a networking lidí s vizí pro misijní církev, zakládání sborů, inovaci a rozvoj evangelikálních vedoucích v ČR. V roce 2013 jsme připravili další ročník opět v Třešti. Kromě samotného Fóra nabízíme na jeho stránkách www.innov8forum.cz i audio a video materiály pro vedoucí sborů a organizací i širokou veřejnost. V roce 2013 jsme začali pracovat na integraci Fóra Innov8 s Evangelikální teologickou konferencí do nového formátu s názvem Evangelikální fórum, které začne v šesti networcích.


5

Výroční zpráva ČEA 2013 Křesťanský finanční kompas Křesťanský finanční kompas Křesťanský finanční Kompas je projekt ČEA zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. V roce 2013:  Byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím Návrat domů základní kniha FK – Peníze až na druhém místě  Byly vydány testovací verze Příručky účastníka kurzu – Biblické studium financí a Pracovního sešitu FK  Byla spuštěna stránka www.financni-kompas.cz s materiály pro vedoucí kurzů i veřejnost a pravidelný newsletter  Bylo zahájeno 12 testovacích skupin v 7 denominacích 

Byla při ČEA vytvořena pracovní skupina Finančního kompasu, kterou vede Pavel Vimr (AC) a jejímiž dalšími členy jsou Marek Orawski (CB), Aranka Bergnerová (KS), Jan Harbáček (ECM), Ondřej Paulus (CB)

Více informací je možné nalézt na www.financni-kompas.cz


6

Výroční zpráva ČEA 2013 socio-politické aktivity ČEA V roce 2012 jsme se jako ČEA angažovali v následujících projektech s vizí za hranicí evangelikální komunity: Národní týden manželství – jako ČEA jsme spoluvytvářeli koncepci NTM, zajišťovali jsme mediální komunikaci projektu, tiskové zprávy, podporu při tiskové konferenci na MPSV ČR. NTM se konalo ve více než 40 místech ČR a získalo opět velkou mediální pozornost i podporu vrcholných politiků. Jedná se o největší kampaň svého druhu v ČR. Síť křesťanských učitelů – usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří na školách působí a také křesťanské školy. V současnosti je v síti zhruba 140 učitelů a lektorů Hlavní činnost sítě 2013: Vytvoření pracovní skupiny z učitelů ze sekulárních i církevních škol, univerzit i lektorů pod vedením Jana Kuklínka Rozvoj networku – v současnosti 250 členů a materiály pro členy sítě – Průvodce Biblí, výukové materiály, projekt Bible do škol Web www.situcitelu.cz a pravidelný newsletter Příprava projektu www.najdilektora.cz jako rozhraní a prezentace křesťanských lektorů a jejich přednášek pro školy a učitele Vytvoření Fondu vzdělávání učitelů pod F-nadací, jehož cílem je získávat prostředky pro další vzdělávání a aprobaci učitelů v etické výchově a tvorbu metodických materiálů pro učitele Mediální školení a školení jak reagovat v médiích na kontroverzní otázky – pro jednotlivé sbory a denominace Vytvoření Socio-politické platformy ČEA v Praze Školení a poradenství v oblasti transformace občanských sdružení na spolky podle nového Občanského zákoníku


7

Zaštiťujeme Akce a iniciativy pořádané v roce 2013 ve spolupráci nebo pod záštitou ČEA Národní týden manželství Misijní víkendy 2013 Křesťanská konference Kurzy Alfa Konference Křesťan za katedrou Přirozený růst církve – NCD Evangelikální teologická konference Konzultace – Církev jako hnutí


8

Členové ČEA Církve a sbory Sbory

Denominace

AC 1.sbor Praha AC CBH Praha

BJB Praha 3 CB Český Těšín

Evangelikální sbor Immanuel KS Kutná Hora

Apoštolská církev Armáda spásy

AC Český Těšín Agapé AC Havířov

CB Havířov CB Horní Suchá

KS Ostrava KS Plzeň

Církev bratrská Církev Křesťanská společenství

AC Hlinsko AC Karviná

CB Hradec Králové CB Karlovy Vary

KS Praha KřSb Český Těšín

Církev Nová naděje Evangelická církev metodistická

AC Lysá n. Labem AC Třinec

CB Kutná Hora CB Písek, Elim

SCEAV Třinec Slovo života Brno

Slezská církev evangelická a.v. Křesťanské sbory

AC Varnsdorf AC Zábřeh

CB Praha 1 CB Praha 2

AC, Křesťanské centrum Č. Těšín AC, Sbor bez hranic Chomutov

CB Praha 13 ECM Jihlava

Apoštolská církev, Element - HK Armáda spásy Brno

ECM Litoměřice ECM Plzeň 1 - Lochotín

Armáda spásy Praha BJB Brno

ES a.v. ČCE Český Těšín ES Brno

BJB Brniště

ES křesť. Havířov


9

Členové ČEA organizace Ambassadors Biblická jednota (Scripture Union) Brněnská tisková misie CISP Církevní zákl. a mateř. škola Třinec Česká Identita Dětská misie Evangelikální teologický seminář Greater Europe Mission Christoffelova slepecká misie-CBM Inspiration Integrity life Křesťanské centrum pro rodinu - Heřmánek Komenského institut

Křesťan Dnes Křesťanské modlitební spol. Lydie Křesťanské společenství - Č. Těšín Kudy kam Lavina, Blansko Nadace Mezinárodní potřeby Nadační fond Nehemia Nový život, o.p.s. Operace mobilizace - ČR Prague Tyrranus Hall Sdružení křesťanských zdravotníků TEAM v ČR Tim 2,2 Univerzitní křesťanské hnutí

Křesťanská akademie mladých

Wycliffovi překladatelé Bible

Křesťanská misijní společnost Kristus pro každého Kř. zákl. a mateř. škola Jana Husa

YWAM (Mládež s misií)


10

Hospodaření ČEA v roce 2013 Účetní zpráva ČEA za rok 2013 ČEA po celý rok účtovala v podvojném účetnictví podle účetní osnovy pro občanská sdružení. Vlastní jmění organizace činilo k 31. 12. 2013 Kč 280.053,59,Výnosy činily Kč 1.897.038,76,É0 Náklady činily Kč 1.802.344,84,ČEA uzavřela účetnictví s účetním ziskem: Kč 94.693,92

Výkaz zisku a ztráty 2013 NÁKLADY účet č. 501 504 511 512 513 518

text Spotřebované nákupy celkem spotřeba materiálu prodané zboží Služby celkem opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby

celkem: 92 603,21 32 657,13 59 946,08 710 775,75 0,00 34 976,76 5 735,00 670 063,99

Osobní náklady celkem 521 mzdové náklady 524 zákonné pojištění (OZP, OSSZ, kooperativa) 527 zákonné soc. nákl.-stravenky 55% Ostatní náklady celkem: 543 odpis nedobytné pohledávky 545 kurzové ztráty 549 jiné ostatní náklady Odpisy celkem: 551 odpisy majetku Poskytnuté příspěvky celkem: 582 poskytnuté příspěvky

Náklady celkem:

943 959,00 687 371,00 236 656,00 19 932,00 28 701,88 18 000,00 420,77 10 281,11 0,00 0,00 26 305,00 26 305,00 1 802 344,84


11

Hospodaření ČEA v roce 2013 Přehled příjmů VÝNOSY účet č.

text Tržby za vl. výkony a zboží celkem:

celkem: 643 104,87

602 tržby z prodeje služeb

601 644,87

604 tržby za prodané zboží

41 460,00

Ostatní výnosy celkem:

107 370,97

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 644 úroky 645 kurzové zisky 649 jiné ostatní výnosy-čerpání grantu 652 tržby z prodeje dl.nehm. a hm. majetku Přijaté příspěvky celkem:

0,00 327,93 33,04 107 010,00 0,00 1 146 562,92

682 přijaté dary

931 062,92

684 přijaté členské příspěvky

215 500,00

690 provozní dotace

Výnosy celkem:

0,00 1 897 038,76


12

Hospodaření ČEA v roce 2013 Revize účetnictví Zápis z revize účetnictví provedené dne 3. dubna 2014 v kanceláři ČEA, Plzeňská 166, 150 00 Praha 5 Přítomni: za ČEA: Marta Kopečková, Jiřina Homolková; za revizní orgán: Milena Černá, Jana Šídová Byly projednány následující údaje: 1)

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Namátková kontrola pokladních a bankovních dokladů za leden, únor a prosinec 2013, byly zkontrolovány všechny faktury vystavené a přijaté a všechny interní doklady. Namátkou závazkové doklady, na nichž jsou účtovány částečně mzdy. Byly kontrolovány věcné a formální náležitosti u pokladních dokladů. Věcné ani formální závady nebyly nalezeny. Bankovní pohyby jsou proúčtovány v souladu s výpisem účtů. Byl odsouhlasen účet u České spořitelny číslo 0013808359/0800. Stav k 31. 12. 2013 z výpisu číslo 012 se shoduje s majetkovou rozvahou ve výši 256.385,18 Kč, jakož i pokladní hotovost ve výši 42.197,- Kč. Pokladní inventury jsou prováděny čtvrtletně. Inventury jsou řádně prováděny a dokládány. Koncový stav skladu v účetnictví odpovídá skutečnosti. Byl zkontrolován i archiv účetních dokladů, který je v kanceláři organizace. Doklady jsou uskladněny v přehledných pořadačích. Navrhujeme nevystavovat faktury na členské příspěvky, pouze rozesílat předpis členských poplatků členům emailem, v případě žádosti zaslat potvrzení o zaplacení poštou. Navrhujeme důsledněji se zaměřit na správnost vyplnění cestovních dokladů a zajištění podkladů k nim. Doporučujeme přikládat k příjmovým dokladům z prodejních akcí seznam a počet prodaných titulů.

Závěr: Při vědomí výše uvedených připomínek revizní orgán doporučuje výročnímu členskému shromáždění, aby odsouhlasilo řádné vedení účetnictví, aby odsouhlasilo majetkovou rozvahu a revizní zprávu. Revizní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno na velmi vysoké úrovni, všechny doklady mají patřičné náležitosti, evidence je přehledná a srozumitelná.

Milena Černá

Jana Šídová

Jiřina Homolková

Marta Kopečková


13

Kdo je kdo v ČEA Rada a pracovníci ČEA Rada ČEA Lubomír Ondráček – Církev Křesťanská společenství Dave Patty – Josiah Venture, KAM Pavel Kuchynka – Evangelická církev metodistická Erik Poloha – Bratrská jednota baptistů Radek Smetana – Apoštolská církev

David Novák – Církev bratrská Milan Pecka – SCEAV Díta Targoszová- AC Element

Pracovníci ČEA Mgr. Jiří Unger (CB) – tajemník ČEA Narozen roku 1974 v Liberci. Křesťanem se stal v roce 1993 během studia na gymnáziu. Během studií na Univerzitě Karlově pracoval mezi studenty v rámci Studentské křesťanské misie. Po absolvování FF UK (obor religionistika) se stal doktorandem na ETF UK. Od března 2003 je tajemníkem ČEA a v současnosti rovněž prezidentem Evropské EA. Od roku 1999 je ženatý, má tři děti. Je členem Církve bratrské Praha 13. Marta Kopečková – vedoucí kanceláře Vedoucí kanceláře ČEA se od 1.10. 2009 stala Marta Kopečková. Pochází z evangelické rodiny, po sametové revoluci v roce 1990 se zapojila do pomoci při znovuobnovení činnosti Armády spásy v ČR po 40 letech. Později se stala zaměstnankyní a v Armádě spásy pracovala až do roku 2008. Spolu se svým manželem vedli mnoho sociálních projektů po celé republice, od roku 2002 pracovali na ústředí AS. Osm měsíců byli pastory pražského sboru Armády spásy. Nyní chodí do sboru Ambasáda Boží.


14

Poslání KOŘENY – SPOLUPRÁCE – IDEA - HLAS – VLIV – ZMĚNA – HODNOTY - BŮH Posláním České evangelikální aliance je pak „Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti”.

ČEA je ve spolupráci se svými členy: nástrojem jednoty a spolupráce a katalyzátorem společného vlivu a působení evangelikálních křesťanů založeného na jednotě a pravdě v Kristu. hlasem evangelikálních křesťanů ve veřejném prostoru a prorockým hlasem vůči společnosti. motivuje, mobilizuje a rozvíjí evangelikální křesťany, kteří se jako aktivní občané angažují, aby království Boží bylo nepřehlédnutelné v každé oblasti života naší společnosti. poskytuje servis v oblasti strategických zájmů a potřeb svých členů. Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen), místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen) ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Členství v ČEA poskytuje transparentní prostředí založené na vztazích a zřetelný základ v Kristu a autoritě Písma, na němž mohou křesťané spolupracovat nejen na lokální úrovni, ale také v otázkách celonárodní důležitosti a rozměru, kde je třeba pozvednout společný hlas. Bez svých členů „aliance“ nic neznamená – být součástí ČEA jako sbor, organizace či jednotlivec představuje více než pouhou podporu naší práci. Stáváte se integrální součástí organizace, jejíž hlas je respektovaný, která představuje rozsáhlou síť vztahů spolupráce a zkušeností a která je zdrojem informací a expertíz z ČR i ze zahraničí. Jsme hrdí na to, kolik rozmanitosti mohou naši členové nabídnout. Výzvy, které stojí před církví 21. století se nedají vyřešit novou sérií programů. Je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života v jeho rozmanitosti, učit se a koncentrovat zkušenosti.


Děkujeme všem členům, přátelům i podporovatelům ČEA

na každém záleží… Česká evangelikální aliance 2013


Výroční zpráva ČEA 2013  
Výroční zpráva ČEA 2013  
Advertisement