Page 1

Monteringsbeskrivning för räcke nr 1

Verktyg för montering av räcke nr 1.

Vattenpass Spärrskaft 16 mm hylsa 16 mm ringnyckel 10 mm hylsa 8 mm hylsa Spårmejsel VARNING! Klämrisk finns, hantera varsamt.

1.

Montering av ramp och vilplan.

2.

Montering av räcke på ramp och vilplan.

3.

Montering av skarvar.

4.

Att fästa räcket i lod.

5.

Att fästa skarvdelarna.

6.

Montering av plastlist.

Montera ramp och vilplan enligt monteringsbeskrivning. Drag åt kopplingsbultarna ordentligt.

Tag lika längd räckmodul som rampmodul och fäst den med M10-25 mm. Räckmodulen har en, två eller tre fästen beroende på räckets längd. Drag inte åt bultarna helt.

Tag fram aktuell skarvmodul. Rak, ytterhörn(stort), innerhörn(litet), avslut mot fasad eller frontavslut. Fäst skarvdelarna med spårskruv M6-20 mm och låsmutter, drag inte åt dem helt. Frontavslutet har även en M5-35 mm som fästs runt räcket. Fasadavslutet fästs i fasaden med fransk träskruv M6-40 mm.

Börja i en ända av räcket. Se till att räckmodulen står i lod. Drag åt M10-25 mm. Fortsätt hela vägen till räckets slut, mot fasad eller frontavslut.

Börja i en ända av räcket. Se till att räckmodulerna kommer mitt emot varandra. Drag åt spårskruv M6-20 mm ordentligt. Fortsätt hela vägen till räckets slut, mot fasad eller frontavslut.

Förbered med ett stort kärl hett vatten, 65-70 grader. Lägg ner erforderlig längd plastlist i vattnet. Låt listen ligga i vattnet 5 minuter. Börja att montera listen i den änden som har flest hörn. Listen "viks" runt räckeshandledaren. Rundat 90-graders hörn: Drag ordentligt i listens längdriktning och vik listen runt yttersidan av hörnet. Vik sedan ner listen på hörnets insida. Tejpa runt hörnet för att fixera listen så att den inte "kryper" loss under tiden som den svalnar. Vinklat 90-graders hörn: Skär ut en 90-graders tårtbit på listens insida mitt emot hörnets spets. Var noga med att listens yttersida inte skärs av. Vik listen runt hörnet. Tejpa runt hörnet för att fixera listen så att den inte "kryper" loss under tiden som den svalnar.

Nordiska Stålprodukter AB

Dagvindsgatan 9 652 21 KARLSTAD

TELEFON 054-850040

TELEFAX 054-850060

montering_r1  

2. Montering av räcke på ramp och vilplan. 6. Montering av plastlist. 5. Att fästa skarvdelarna. Verktyg för montering av räcke nr 1. 4. Att...

montering_r1  

2. Montering av räcke på ramp och vilplan. 6. Montering av plastlist. 5. Att fästa skarvdelarna. Verktyg för montering av räcke nr 1. 4. Att...