Page 1

MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

Plan GD 25x2 / 33x50

Planräcke Mått enligt ritning

Centrumrör En eller i flera sektioner

Planstolpe Industri / Barnsäker

Trappstolpe Industri / Barnsäker

Anslutningsstolpe till plan

Steg Bredd: 600 - 1300 mm

Handledare Handledare i diameter 33,7 alt 42,2.

Första stolpen 25x30x3mm

Gångriktning Höger eller vänstersväng

TRAPPA / VÅNING

Stegmodell Gallerdurk / tårplåt / hålplåt

VÄNSTER - C/C 360 MM MELLAN STOLPAR

Startstolpe Höjden varierar beroende på steghöjd

Markanslutningsfot

Illustrationen visar en standard spiraltrappa med gallerdurksteg och industriräcke.

1

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

Dokument nr: 4-18-02-1360


MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

1

Innan du börjar: • Kontrollera enligt följesedel att leveransen är komplett och att godset inte är skadat. • Ta fram trappritningen och läs genom hela montageanvisningen. • Håll isär de olika lådorna, plattformarna och rören.

Insexnyckel 5 och 6 Vattenpass Sandpapper

KVALITET

M6x16 (Handledarbult)

Rostfri

M6x25 (Handledarbult)

Rostfri

trappnummer och till vilket våningsplan den tillhör.

M8x12 (Räckesbult, Steg/stolpe underdel )

Rostfri

Exempel: 101023259-1 för trappdelar som ska monteras

M8x20 (Räckesbult)

Varmförzinkad

på markplan.

M8x25 (Räckesbult)

Varmförzinkad

M12x20 (Centrumrörsbult)

Varmförzinkad

M12x35 (Räckesbult plan)

Varmförzinkad

M8 insex (Startstolpe handledare)

Rostfri

Fundamentet måste täcka helt ut till stegets stödben så en

M6 (Handledarmutter)

Rostfri

ordentlig förankring blir möjlig för lateral stabilitet.

M8 (Räckesmutter)

Varmförzinkad

M12 (Räckesbult plan)

Varmförzinkad

olika hålbilder/vridning för de olika våningarna). • Centrumrör, plan och trapplådor är alla märkta med

Kontrollera att trappans fundament är dimensionerat för en total vertikal belastning av 100 kg per steg.

3

Fast nyckel nr 10, 13, 16 och 18

BULT & MUTTRAR

(speciellt om trappan går över flera plan då trappan kan ha

2

VERKTYG

Infästningar skall tåla + - 20 kN i olyckslastfall. Höga trappor med delade centrumrör skarvas med hylsa och 3 st bultförband. Skarvade centrumrör utan plan monteras ihop på marken, för sedan att lyftas på plats sektion för sektion. Det är viktigt att staga varje sektion mot vägg.

OBS! Använd alltid fallsäkring med sele när du utför montage.

4

Vilplan av standardstorlek monteras på centrumröret innan

1

det reses. FIG 1. Om du har tilläggsplan monteras dessa efter att standardplanet har monterats mot vägg. Montera även stödben alt konsoler på tilläggsplanet innan du fortsätter.

Vid stora vilplan, eller då det är långt mellan vilplanen, måste först vilplanet monteras på fasaden med konsoler innan centrumröret kan monteras.

Placera vilplanet på utsedd plats och loda in centrumröret. Fixera vilplanet till fasaden och sedan fotfästet.

2

2

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

Dra åt sättskruven på fotfästet. FIG 2


MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

5

Hitta steget med röd märklapp märkt FÖRSTA STEGET och montera detta som första steget på trappan. Fig. 3

Om trappan skall förses med stag är några av stegen märkta med STAGNINGSSTEG på blå märklapp.

Plocka ut alla stagningssteg och planera vart du ska sätta dom för att få bästa stagning av din trappa mot vägg eller

3

andra fästpunkter. Stegen fixeras med stolpskruv mot stegyttersidan.

6

Första trappstolpen är märkt med FÖRSTA STOLPEN på gul märklapp, monteras mellan trapplöpets första och andra steg. Första stolpen är i en tjockare stålkvalitet. Montera sedan stolparna i hela trappan enligt skissen på nästa sida: STOLPPLACERING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR® med M8x12 lätt åtdragna. OBS! Varje monteringsanvisning/stolplacering gäller OBS! Varje monteringsanvisning/stolplacering gäller specifikt varje våningsplan, vilket våningsplan den specifikt förför varje våningsplan, vilket våningsplan den härhär anvisningen avser står markerat sidan anvisningen avser står markerat påpå sidan 1. 1.

Exempel: 101023259-1 för våningsplan 1 101023259-2 för våningsplan 2

4

101023259-3 för våningsplan 3

Handledarstolpen som är en förlängning av handledaren monteras mot första stegets första hål med en insexbult enligt skissen på nästa sida: STOLPPLACERING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®. OBS! Bulten sitter förmonterad i första steget vid leveransen. FIG 4

7

Barnsäkert räcke har en fyllnadsbygel svetsad på stolpen och ger max 100 mm horisontell. Industriräcket ger från 240330 mm öppning mellan stolparna. Enligt skissen på nästa sida: STOLPPLACERING FÖR SPIRALTRAPPA

3

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

MODELL EUROSTAIR®


STOLPPLACERING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR ®

INDUSTRISTOLPE

BARNSÄKER STOLPE

7-13-02-3280

7-13-02-3290

STOLPTYPER Stolparnas konstruktion varierar berorende på om trappan är barnsäkrad eller ej. Stolpplaceringen är den samma, oavsett om stolpen är en industristolpe eller en barnsäker stolpe.

OBS! Varje monteringsanvisning/stolplacering gäller specifikt för varje våningsplan, vilket våningsplan den här anvisningen avser står markerat på sidan 1.

Viktigt !! Montera räckesstolparna mot stegen enligt skissen nedan med c/c 360 mm. Använd rostfri bult M8x20 mm. Skissen visar stolpplaceringen på aktuell våning.

V

Montera trappstolparna mot trappstegens yttersida medan du rör dig uppåt i trappan. Gå endast på steg som har stolpar monterade till underliggande steg.

4

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-05A

ANVÄND FALLSKYDDSUTRUSTNING


MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

8

Stolpen som kopplar samman trappa och vilplan har extra hål samt är märkt “VILPLANSSTOLPE” på grön märklapp. Fig. 5

9

Kontrollera innan du börjar med handledaren, att stegen sitter horisontellt ut från centrumröret, att det inte lutar in eller utåt, samt att stolparna står någonlunda rakt.

10

Tag handledarsektion märkt 1 (Märkningen är alltid räknad nerifrån. Vid flera trapplöp är markeringen på första löpet 11,12,13 osv. På andra trapplöpet är markeringen 21, 22, 23 osv.) och montera den på stolparna med M6x12 mm bult och M6 låsmutter.

Börja nedifrån och montera handledarna uppåt mot planet.

5

Koppla samman handledarna med de medföljande skarvstycken. Fig 6. Skarven skall fortfarande sitta löst, spänn INTE skarvskruvarna än.

11

12

13

Dra fast stegen mot centrumröret. (20-25 Nm kraft)

6 Dra åt stolparna mot stegyttersidan.

Justera ställskruven på stolpens fot så att steget blir i våg och att anliggning sker mot golvet.

14

När alla handledare är monterade men inte åtdragna börjar du med att justera så att stolparna i trapplöpet står i lod,

5

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

börja längst upp.


MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

15

OBS! Börja vid planet och dra åt stolparna (10-15 Nm kraft), jobba dig nedåt och ge dig inte förrän alla stolpar står i lod.

16

Dra därefter åt skruvarna i handledskarvarna så hårt att en liten utbuktning uppstår på ovansidan av handledaren. Fig 4. Dra åt handleds fästbultarna. Fig 7.

4 17

Fortsätt med att montera stolparna på vilplanen med M12 bultar. Fig. 8. Loda in stolparna och montera handledare på vilplansräcket. Om vilplanets storlek är större än trappradien kommer en fästpunkt från handledaren på vilplanen att ansluta mot vilplansstolpen för bästa stabilitet.

18

Montera plastpropp i toppen av centrumröret och avslutningsspluggar i vilplanshandledaren/trapphandledaren.

Förbered handledarmontaget genom att förmontera en skarvdetalj i varje handleds sektion.

19

VIKTIGT, måste göras för att få en stabil trappa Fixera första räckesstolpens justerbara fot med en bult i underlaget.

7

Handledare Handledare monteras mot stolpe med M6 bult. Stolpen är av U-profil med måtten 25 x 30 x 25mm.

6

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

8


MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

20

Stagning av trappor sker enligt följande: Båda bulthålen används för infästningen mot stagningssteget (blå märklapp). Fig 9. •

Trappor med höjden max 4 meter mellan våningarnarna behöver inget extra stag mot vägg. Stag medföljer för extra stabilitet.

Trappor mellan 4 - 8 meter stagas med 2 stag som sitter i 90° vinkel mellan varandra. Stag mot vägg på halva höjden.

Trappor på 8 - 16 meter stagas mot vägg på var 4:e meter. 2 stag som sitter i 90° vinkel mellan varandra

Trappor på 16 - 32 meter stagas mot vägg på var 2:e meter upp till 22 meter däröver på var 4:e meter. 2 stag som sitter i 90° vinkel mellan varandra

Trappor med höjden 38 - 50 meter stagas mot vägg på var 1,5:e meter upp till 12 meter, däröver på var 2:e meter upp till 34meter och däröver var 4:e meter. 2 stag som sitter i 90° vinkel mellan varandra

Staget måste följa exakt i stegsidans förlängda längdriktning

9

för att ge bästa stagningeffekten. Justera alltid så att vinkeln mellan stagen blir 90 grader. Staginfästningen skall tåla +- 20 kN i olyckslastfal

Koppling av räcke: I övergången från trappa/

Endast de hål som är uppgängade skall användas vid

plan kopplas handledarna

monteringen av stolparna mot steget.

samman i räckesstolpen för bästa stabilitet.

21

Se slutligen över trappan, speciellt handledaren efter ojämnheter i galvyta som lätt slipas bort med fil eller

7

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

slippapper.


MONTERINGSANVISNING FÖR SPIRALTRAPPA MODELL EUROSTAIR®

8

Eurostair AB • Regnvindsgatan 8 B, SE-652 21 Karlstad • Tel +46 (0) 54 85 00 40 • Fax +46 (0) 54 85 00 60 • www.eurostair.se

2013-06A

ANTECKNINGAR

Monteringsanvisning spiraltrappa modell Eurostair  
Monteringsanvisning spiraltrappa modell Eurostair