Page 1

Centrul de Informare

Nr.12, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

CUPRINS •

• • • • • • •

Editorial: Proiecte europene (Centrele Europe Direct și Corpul European de Solidaritate) Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional, local) Ziua Naţională a României Memorialul Sighet - patrimoniu cultural european Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități Ziua Internaţională a Voluntarilor Lansarea Anului European pentru Patrimoniul Cultural 2018 Informații utile

Proiecte europene (Centrele Europe Direct și Corpul European de Solidaritate) Uniunea Europeană oferă finanțare pentru proiecte și programe europene care vizează domenii variate (dezvoltare regională și urbană, agricultură și dezvoltare rurală, inovare și cercetare, incluziune socială și ocuparea forței de muncă, ajutor umanitar, politici în domenii diferite), granturi (pentru proiecte cu activități în domeniul politicilor UE, care se acordă în urma publicării unei „cereri de propuneri”, cu finanțare de la UE și din alte surse), contracte (acordate prin licitație, încheiate de instituțiile UE pentru a achiziționa servicii, bunuri sau lucrări de care au nevoie pentru propria funcționare, precum studii, formare, organizarea de conferințe, echipament IT). Din gama complexă a finanțărilor (cuprinse și în cadrul unui sistem de „gestiune partajată”), ne vom referi doar la două astfel de „investiții de resurse”, pentru că: - marchează 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană; - se axează pe două principii fundamentale ale funcționării UE (solidaritate și democrație participativă); - contribuie la realizarea unor aspecte ale Strategiei Europa 2020. Este vorba de Centrele de Informare Europe Direct și de Corpul European de Solidaritate.

Newsletter Decembrie

În România, Centrele de Informare Europe Direct și, respectiv, Centrul de Informare Europe Direct Bacău, au fost finanțate de Comisia Europeană, prin Reprezentanța acesteia la București, din anul 2008. Dintr-un „instrument de sprijin” și „punct de contact” al UE de a informa și disemina informație privind politicile sale și de a da cetățenilor băcăuani prilejul de a transmite feedback-ul lor către UE, scopul inițial al Centrului de Informare Europe Direct Bacău a fost constant lărgit prin asumarea de mereu alte roluri, cerute prin politicile UE, dar, mai ales, cerute de nevoile diferitelor publicuri-țintă la nivel regional. De la un centru de documentare, unde cetățenii județului - și nu numai – pot găsi și cere materiale furnizate atât de DG COMM, cât și de echipa proiectului, EDIC Bacău și-a asumat următoarele roluri: - un furnizor de spațiu public (pentru dezbateri, discuții și întâlniri privind politicile UE), de îndrumare și consiliere (pentru cetățeni aparținând diferitelor grupuri etnice, de gen, de vârstă sau confesionale) și de asistență pentru cei care caută parteneri europeni în proiecte; - promotor al principiilor ideologice ale UE (precum: unitate în diversitate, solidaritate și toleranță, democrație participativă, libertate de exprimare, identitate europeană) și promotor al realizărilor întreprinse de diferite instituții, organizații, agenții etc., în variate domenii de activitate, pe plan local; - organizator de focus-grupuri, forumuri, evenimente, workshop-uri, expoziții, concursuri, școli de vară și de iarnă și de activități de monitorizare, vizite (la instituțiile europene de la Bruxelles și la alte centre ED din România în cadrul schimburilor de bune practici); organizator al „punctelor de contact” în zonele rurale ale județului; - mediator între instituțiile de la Bruxelles și cetățenii UE, având universitatea și administrația locală ca structurăgazdă și, respectiv, parteneri (un parteneriat care și-a dovedit eficiența ca strategie de comunicare structurată); - „o punte de comunicare” între instituțiile locale și cele de la Bruxelles;


Centrul de Informare

Nr.12, Vol.5, 2017

Europe Direct Bacău

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Realizând un „spațiu public european” la nivel local, EDIC Bacău a reușit să creeze o nouă atitudine a cetățenilor județului, privind rolul lor creativ manifestabil la nivel local, regional, național, european și global. Pornind de la strategia de comunicare orientată spre informare și promovând comunicarea orientată spre modelarea atitudinii, prin dialog, consultare și participare directă a cetățenilor, Centrele de Informare Europe Direct sunt expresia democrației participative ca principiu fundamental al construcției europene. Împreună cu celălalt proiect european, Corpul European de Solidaritate (anunțat în septembrie 2016 de președintele JeanClaude Juncker), aceste două mari „investiții de resurse”, cu obiective și termene specifice, au creat un nou model cultural de solidaritate europeană. Corpul European de Solidaritate este „investiția majoră în tinerii Europei” (Juncker:2016); este proiectul care le oferă tinerilor noi oportunități și care îi ajută să-și facă auzită vocea, să-și găsească prima lor slujbă sau să se perfecționeze pentru primul loc de muncă, fie prin prestarea serviciilor de voluntariat, fie prin stagii de ucenicie. Acest tip de „investiție” stă la temelia unei societăți democratice și echitabile, a incluziunii și mobilității sociale, a dezvoltării sustenabile și a angajării pe piața muncii. Obiectivul acestui proiect european este ca, până la finalul anului 2020, un număr de cel puțin 100.000 de tineri să participe la Corpul European de Solidaritate.

Inclus în finanțarea comună cu celălalt grandios proiect european pentru tineri, Erasmus +, (2,5 miliarde de euro pentru Erasmus+/ Corpul european de solidaritate, pentru anul 2017), Corpul European de Solidaritate este menit a oferi noi oportunități generațiilor Erasmus, chemate să participe, prin dezvoltarea capacităților profesionale, la crearea condițiilor de care să beneficieze un număr cât mai mare de cetățeni europeni. Având în vedere obiectivele acestui proiect de a investi în toți tinerii Europei, putem afirma că cel mai nimerit motto al Corpului European de Solidaritate este: niciun tânăr european fără un loc de muncă. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3 Sursă 4 Sursă 5 Cmeciu, Doina (2017): Județul Bacău: modele culturale și investiții creative, Iași: Ed.PIM.

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu Centrul de Informare Europe Direct Bacău


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr. 12, Vol.5, Nr.1,2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Evenimente de marcă (la nivel global, european, naţional, local) Începând cu data de 1 decembrie 2017, Canada elimină obligativitatea vizelor pentru cetățenii români și bulgari, în urma eforturilor diplomatice și a negocierilor la nivel politic și tehnic între Uniunea Europeană, Canada și cele 2 state-membre, România și Bulgaria. Cu acest prilej, comisarul pentru migrație, cetățenie și afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Mâine este o zi importantă pentru toți cetățenii români și bulgari, care vor putea de acum să călătorească fără vize în Canada. Decizia este o dovadă a faptului că eforturile noastre diplomatice și perseverența în negocierile cu partenerii canadieni dau rezultate. Credit imagine Vreau să le mulțumesc tuturor părților implicate – României, Bulgariei și, ce este mai important, Canadei – pentru eforturile susținute și angajamentul desăvârșit în vederea obținerii acestora. Atingerea unui nivel de reciprocitate totală în materie de vize pentru toți cetățenii UE este prioritatea noastră și vom continua să depunem toate eforturile, împreună cu statele-membre și cu partenerii externi, pentru a avea rezultate concrete, așa cum este cazul acum.” Sursă Pe data de 6 decembrie 2017, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, l-a primit, la Bruxelles, pe ministrul economiei, Gheorghe Șimon. În cadrul întâlnirii cei doi au discutat despre stadiul procesului de specializare inteligentă în România precum și despre inițiativa „Regiuni mai puțin dezvoltate”. Cu acest prilej, comisarul european a subliniat necesitatea lansării unei strategii de specializare inteligentă în toate regiunile din România: „Domeniile de specializare inteligentă ale României, ca parte a Strategiei Credit imagine naționale de cercetare, inovare și dezvoltare, se află în diferite etape ale dezvoltării și implementării în regiuni. În acest sens, este extrem de important ca autoritățile din România să consolideze cooperarea dintre nivelul regional și cel național. În plus, regiunile din România și autoritățile centrale pot beneficia de experiența internațională, facilitată de Comisia Europeană.” Înaltul oficial european a mai adăugat: „Noi, la nivelul Comisiei, încurajăm și sprijinim autoritățile române să continue să implementeze activitățile desfășurate în aceste regiuni [Nord-Est și Nord-Vest]. De asemenea, ne dorim să reușim implementarea acestui proiect de Credit imagine succes la nivelul tuturor regiunilor din România.” Corina Crețu a reamintit faptul că serviciile Comisiei sunt disponibile pentru a sprijini autoritățile din România, inclusiv prin acordarea de asistență tehnică suplimentară. Sursă 1 Sursă 2

3 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.12, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe 7 decembrie 2017, s-a împlinit un an de la lansarea Corpului European de Solidaritate (CES), o iniţiativă a Uniunii Europene, care oferă tinerilor oportunitatea de a-i ajuta pe alții, de a beneficia de formare, de a-și îmbunătăți abilitățile şi de a câștiga experiență de viață. CES a fost conceput cu scopul de a le oferi tinerilor europeni între 18 și 30 de ani șansa de a sprijini o organizație neguvernamentală (ONG), o autoritate locală sau o societate privată care participă la remedierea unor situații dificile în cadrul Uniunii Europene. Sursă

Credit imagine

Pe 12 decembrie 2017, Comisia Europeană a invitat regiunile aflate în tranziție industrială să-și exprime interesul pentru a beneficia de sprijin personalizat din partea UE în vederea modernizării propriilor sectoare industriale. Având în vedere numărul mare de candidaturi depuse (la apelul din septembrie 2017), Comisia a decis să lanseze un nou apel, cu un buget similar, de 2,5 milioane de euro. Prin intermediul lui va fi furnizată expertiză și sprijin unui număr de 5 noi regiuni (pe lângă cele anunțate deja: Hauts-deFrance, Franța; Norra Mellansverige, Suedia; Piemonte, Italia; Saxa, Germania; și Valonia, Belgia), pentru ca acestea săși elaboreze și pună în practică strategiile de transformare economică, pe baza propriilor „atuuri de specializare inteligentă”. Referitor la această formă de sprijin din partea UE, comisarul european pentru politică regional, Corina Crețu, a declarat: „Sunt regiuni care plătesc prețul globalizării fără să fi beneficiat de avantajele aduse de aceasta până acum. UE, prin politica de coeziune, se angajează să se asigure că toate regiunile au beneficii într-o economie globalizată. Acest lucru înseamnă ca fiecare regiune să își identifice propriile puncte forte din punct de vedere al competitivității și să învețe să le valorifice, iar noi putem sprijini acest proces”. Candidaturile pot fi depuse până la data de 19 ianuarie 2018, rezultatele selecției urmând a fi publicate în luna februarie 2018. Sursă

Pe data de 11 decembrie 2017, a avut loc Seminarul internațional „Identificarea, definirea și eliminarea violențelor împotriva femeilor”, organizat de Ambasada Franței, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al României, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Institutul Cultural Român, cu prilejul Anului European pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. În cadrul acestui eveniment au fost dezbătute diverse aspecte legate de rolul cooperării (inter)naționale în materie de prevenire, protecție a victimelor, de urmărire penală a celor care comit acte de violență și de luptă împotriva traficului de ființe umane; a fost prezentat proiectul artistic „Manifest”, care a constat în lucrări grafice realizate cu prilejul tematicii Anului European; a fost difuzat scurtmetrajul francez „Bărbatul meu, caracatița”, o animație pe tema fenomenului de dominare și autoritarism în cuplu; s-a purtat un dialog cu Eleonora Pokola, autoarea cărții „Povestea unei supravieţuitoare”. Sursă

Credit imagine

4 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.12, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 14 decembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat noua Declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Jüri Ratas, deținătorul președinției prin rotație a Consiliului și prim-ministrul Estoniei. Declarația prezintă 31 de propuneri legislative noi formulate de Comisie, care vor fi tratate cu prioritate de Parlamentul European și de Consiliu pentru a putea fi adoptate sau pentru a se realiza progrese substanțiale până la alegerile pentru Parlamentul European din 2019. Prin semnarea Declarației comune, președinții celor trei instituții ale UE au convenit să pună în aplicare o agendă pozitivă pentru o Uniune mai unită și mai favorabilă incluziunii și să pregătească un nou cadru financiar pentru perioada care va urma anului 2020, care să asigure un echilibru corect dintre politicile UE, în interesul cetățenilor. Declarația comună stabilește șapte domenii prioritare: 1. protejarea mai bună a securității cetățenilor noștri; 2. reformarea și dezvoltarea politicii noastre în materie de migrație într-un spirit de responsabilitate și solidaritate; 3. asigurarea unui nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții; 4. abordarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene; 5. respectarea angajamentului nostru de a pune în aplicare o piață unică digitală conectată; 6. realizarea obiectivului nostru privind o uniune energetică ambițioasă și o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor; 7. dezvoltarea în continuare a legitimității democratice la nivelul UE. Sursă

Credit imagine

Credit imagine

Pe data de 18 decembrie 2017, Comisia Europeană a lansat un nou instrument destinat dezvoltării competențelor angajaților din administrația publică națională, regională și locală care se ocupă de gestionarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului de coeziune. „Nu este suficient să ai la dispoziție milioane de euro, important este să știi cum să le gestionezi astfel încât să fie puse în practică proiecte de calitate cu sprijinul fondurilor politicii de coeziune. Acesta este motivul pentru care, de la începutul mandatului meu, am dezvoltat o serie de inițiative în scopul ameliorării, atunci când este necesar, modului în care partenerii noștri din statele-membre gestionează și investesc fondurile europene”, a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu. Sursă

Pe data de 19 decembrie 2017, a fost publicat Eurobarometrul standard, ediția de toamnă, anul 2017. Rezultatele acestui sondaj sunt pozitive, europenii fiind optimiști cu privire la: starea economiei și încrederea în Uniunea Europeană. Temerile cetățenilor europeni sunt legate de migrație și de terorism. Referitor la sondajul privind viitorul Europei, „75% dintre europeni au o percepție pozitivă asupra Uniunii Europene, cele mai bune rezultate înregistrându-se în Lituania (91%), Danemarca (89%) și Olanda (87%). 71% dintre europeni sunt de acord că UE este „o oază de stabilitate într-o lume tulbure” (+5 față de 2016).” Sursă

5 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.12, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Pe data de 5 decembrie 2017, echipa Centrului Europe Direct Bacău a celebrat, împreună cu rezidenții Căminului pentru Pensionari Bacău, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități și 10 ani de la aderarea României la marea familie europeană. Concertul Împreună suntem Acasă, oferit de Primăria Municipiului Bacău, în calitate de partener în Proiectul Centrul de Informare Europe Direct 2017, a constituit un moment așteptat de audiență. Pentru detalii, a se vedea şi: http://www.europedirectbacau.ro/

6 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.12, Vol.5, Nr.1,2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 În perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2017, au avut loc 2 ateliere digitale pentru persoanele vârstnice la care au participat 60 de membri ai Clubului pentru Pensionari 60+ Bacău, interesați de familiarizarea cu aplicațiile digitale de tip email, browsing, Skype, Messenger. Prin maniera interactivă de abordare, dl. lector univ. dr. Cosmin Tomozei a reușit șă facă participanții să înțeleagă utilitatea instrumentelor digitale și să ofere o explicație unanim accepată a răspândirii lor globale în comunicarea online. Pe data de 6 decembrie 2017, a avut loc la Club 60+, evenimentul Dialog între generații, cu tema „Cum să transformăm eurovisul în realitate: O Uniune Europeană mai unită, mai puternică și mai democratică”. Participarea reprezentanților Federației Tinerilor din Bacău a animat dialogul între cei peste 100 de membri prezenți ai Clubului pentru Pensionari 60+ și restul audienței. Pentru detalii, a se vedea şi: http://www.europedirectbacau.ro/

Pe data de 18 decembrie 2017, s-a desfășurat evenimentul 10 ani de activitate a Centrului Europe Direct Bacău, la Școala Generală „Dr. Alexandru Șafran” din Bacău. A fost un dialog antrenant privind instituțiile europene, valorile și simbolurile UE. Școlarilor le-au fost oferite materiale promoționale. Pentru detalii, a se vedea şi: http://www.europedirectbacau.ro

7 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.12, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Ziua Naţională a României Pe 1 decembrie, România îşi celebrează Ziua Naţională, o zi cu semnificaţie istorică deosebită, pentru că la 1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului la Regatul Român. Această decizie a fost făcută publică prin Declaraţia de la Alba Iulia.

Image credit

8 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, Nr.12, Vol.5, 2017 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Memorialul Sighet – patrimoniu cultural european

Memorialul Sighet este unul dintre cele 9 situri care marchează și simbolizează lupta pentru istoria, integrarea, idealurile și valorile europene selectate pentru a primi titlul de patrimoniu cultural european (European Cultural Label), la Forumul cultural european de la Milano (https://ec.europa.eu/culture/event/ forum-2017_en). Celelalte situri (alese dintr-un număr de 25 de candidaturi) sunt: siturile de patrimoniu muzical din Leipzig (Germania); complexul sinagogal de pe strada Dohány (Ungaria); Fortul Cadine (Italia); Biserica Javorca (Slovenia); fostul lagăr Natzweiler și lagărele adiacente (Franța și Germania); Bois du Cazier (Belgia); satul Schengen (Luxemburg) și Tratatul de la Maastricht (Olanda). Referitor la această selecție, Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Uniunea Europeană este construită pe valori precum pace, libertate, toleranță și solidaritate. Acestea nu trebuie să fie considerate ca fiind un dat, trebuie să actionăm pentru a le păstra în fiecare zi. Toate siturile de pe lista de patrimoniu cultural european promovează aceste valori și ne amintesc de toți cei care au luptat să le instaureze și să le păstreze. Aștept cu nerăbdare să sărbătoresc cele nouă situri ce vor fi adăugate pe listă în timpul Anului european al patrimoniului cultural în 2018.” Siturile vor fi desemnate în mod oficial în luna februarie 2018, iar ceremonia oficială va avea loc în luna martie. Sursă 1 Sursă 2 Sursă 3 Sursă 4

Credit imagine

9 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, Vol.5, 2017 Nr.12, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități Adunarea Generală ONU a proclamat 3 decembrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi (Rezoluţia 47/3) din 1992, făcând apel la statele-membre să marcheze această zi (Rezoluţia 47/88). Responsabilizarea comunităţii se poate defini prin creşterea şi diversificarea tipurilor de servicii educaţionale, sociale, de sănătate etc., a formelor de pregătire pentru ocupare şi socializare, prin intensificarea acţiunilor de accesibilizare a mediului fizic, îndeosebi, prin schimbarea atitudinilor negative în atitudini pozitive, de suport şi încurajare a participării active a persoanelor cu dizabilități. Această zi este asociată cu Ziua Drepturilor Omului, celebrată pe 10 decembrie (ziua când Adunarea Generală a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, 10 decembrie 1948). Cardul european pentru dizabilitate (nominal, netransmisibil) este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber în 8 state-membre ale Uniunii Europene. Statele participante la proiectul „Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa” sunt: România, Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda si Malta. Persoanele care pot beneficia de card sunt: - copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, cu certificate de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate; - persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor cu certificate de încadrare in grad de handicap în termen de valabilitate. Cardul a intrat în vigoare de la 01.01.2017, fiind valabil până în luna august 2020. La nivel național sunt 50000 de carduri, iar la nivelul județului Bacău sunt puse la dispoziție 1000 de carduri. În România, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) s-a înfiinţat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Image credit

Image credit

10 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.10, Vol.5, Nr.12, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Ziua Internațională a Voluntarilor

Credit imagine

În anul 1985, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie ca Zi Internaţională a Voluntarilor, sărbătorită de atunci în întreaga lume. Voluntarii Naţiunilor Unite (UNV = United Nations Volunteers) este o organizaţie administrată de Programul de Dezvoltare a Naţiunilor Unite, care, prin mbilizarea a mii de voluntari din întreaga lume, contribuie la promovarea păcii şi a dezvoltării economice a comunităţilor, pledând pentru recunoaşterea şi integrarea voluntarilor şi a muncii în parteneriat în programele guvernamentale de dezvoltare. Voluntarii pot participa atât direct la activităţile de voluntariat prin organizaţiile care acţionează pentru dezvoltarea umană sustenabilă, cât şi prin Serviciul online de voluntariat al UNV (https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Volunteers). La Gala Națională a Voluntarilor 2017 (19 decembrie), desfășurată sub deviza Voluntariatul te face OM MARE, au fost premiați următorii candidați din Bacău din 119 finaliști: - Ana-Maria Grigore, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (voluntar al anului în domeniul educației) - Mihaela Sara Șolot, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (voluntar al anului în domeniul social) - Structured Dialogue Support Group - Sprijin pentru inițiativele tinerilor băcăuani, Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA (proiectul de voluntariat al anului în domeniul tineret) - Premiile publicului: Echipa de voluntari (Echipa de lideri și coordonatori de voluntari din cadrul Centrului de Voluntariat, Centrul de Voluntariat FSC Bacău) Premiul Voluntarul anului 2017, a fost acordat Anei-Maria Grigore - Fundația de Sprijin Comunitar Bacău. Sursă 1: ...Sursă 2

Credit imagini

11 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.1, 2017 Vol.5, 2017 Nr.12, Vol.5,

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Lansarea Anului European pentru Patrimoniul Cultural

Credit imagine

În data de 7 decembrie, la Forumul european al culturii de la Milano, a avut loc lansarea Anului european al patrimoniului cultural 2018, al cărui obiectiv este sensibilizarea publicului larg cu privire la importanța economică și socială pentru prosperitatea și progresul unei comunități. Proiectele și evenimentele locale, regionale, naționale din statele-membre ale UE sunt completate și de proiecte transnaționale finanțate de UE. Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Patrimoniul cultural se află în centrul modului de viață european. El definește cine suntem și creează un sentiment de apartenență. Patrimoniul cultural nu este alcătuit doar din literatură, artă și obiecte, ci și din meșteșugurile pe care le învățăm, poveștile pe care le spunem, hrana pe care o consumăm și filmele pe care le urmărim. Trebuie să păstrăm și să prețuim patrimoniul cultural pentru generațiile viitoare. Festivitățile din anul acesta vor constitui o ocazie minunată de a încuraja cetățenii, în special tinerii, să exploreze bogata diversitate culturală a Europei și să reflecteze la locul pe care îl ocupă patrimoniul cultural în viețile noastre. Ele ne vor permite să ne înțelegem trecutul și să ne construim viitorul.” Evenimentul emblematic al Anului european al patrimoniului cultural, intitulat „Assises du Patrimoine”, constituie începutul unui plan de acțiune al UE pe termen lung pentru cultură și patrimoniu cultural, cu atât mai mult cu cât, potrivit Eurobarometrului din 7 decembrie 2017, 8 din 10 europeni consideră că patrimoniul cultural nu este important doar pentru ei înșiși, ci și pentru comunitatea, regiunea și țara lor, precum și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, iar marea lor majoritate se mândresc cu el, indiferent unde s-ar afla acesta în Europa. Sursă

Credit imagini

12 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.12, Vol.5,Nr.1, 2017 Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255

Informații utile Reprezentanţa Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/home_ro Pentru informații privind tipuri de finanțare europeană, proceduri de finanțare etc., consultaţi: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works_ro Pentru granturi ale CE, găsirea de parteneri, gestionarea granturilor/ proiectelor etc., consultați: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_ro Pentru informații privind prioritățile Comisiei Europene, consultați: https://ec.europa.eu/commission/index_ro Pentru informații privind Corpul European de Solidaritate, consultați: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_ro; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2016:940:FIN&from=FR; http://europa.eu/youth/volunteering_ro Pentru informații privind Monitorul educației și formării 2017, lansat de Comisia Europeană, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură, consultați: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor/country-reports_en; http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor/country-reports_ro Pentru informații privind Anul European al Patrimoniului Cultural, consultați: https://ec.europa.eu/ culture/european-year-cultural-heritage-2018_en Pentru informații privind obiectivele strategice și specifice ale Agendei europene pentru cultură, consultați: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007G1129(01)&from=RO

13 CUPRINS


Centrul de Informare

Europe Direct Bacău

Nr.12, Vol.5, 2017 Nr.1, Vol.5, 2017

www.europedirectbacau.ro 0234/530.255 Întrebări despre Uniunea Europeană?

Telefonul verde UE: 00 800 6 7 8 9 10 11

- de oriunde din UE - 9.00-18.00 CET (în zilele lucrătoare) - în orice limbă oficială a UE

Europa - www.europa.eu Site-ul oficial al Uniunii Europene vă pune la dispoziţie: - informaţii de bază cu privire la activitatea UE - cele mai noi ştiri şi evenimente din UE - link-uri către informaţii despre UE pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE. Reţeaua Europe Direct Dacă doriţi să obţineţi consiliere sau sprijin în zona în care locuiţi sau să găsiţi un forum local care promovează dialogul şi informaţiile corecte privind politicile UE, contactaţi cel mai apropiat centru local de informare

Structură-gazdă: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Parteneri: Municipiul Bacău Județul Bacău

Pe noi ne găsiți aici: Str. Spiru Haret, Nr.8

(în incinta Bibliotecii Universitare)

14 CUPRINS

Profile for EUROPE DIRECT BACAU

E-buletin decembrie 2017  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

E-buletin decembrie 2017  

Această publicație lunară este realizată în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bacău 2013-2017. Conținutul nu angajează j...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded