Elektroniktidningen juni 2020

Page 1

NR 6 JUNI 2020

ELEKTRONIK TIDNINGEN Fem distributörer om pandemin, oron inför framtiden och hur en digital möteskultur börjat gry. /20–21

TEMA: DISTRIBUTION

PAUSAD UTVECKLING OROAR ARROW:

WATTFNATT:

Kraftig tillväxt i Sverige

Britishvolt, Morrow, Freyr, Altris

/16–17

/4–6, 8, 10–11

PRENUMERERA KOSTNADSFRIT T! ETN.SE/PREN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS4

INNEHÅLL: ETN 6/20

Utges av Elektroniktidningen Sverige AB adress: Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm. telefon: 08-644 51 20 | www.etn.se bankgiro: 5456-3127 redaktion: Anna Wennberg (ansv. utg.), Per Henricsson, Jan Tångring. grafisk formgivning och layout: Joakim Flink, TYPA jocke.flink@typa.se annonser: Anne-Charlotte Sparrvik, 0734-17 10 99 | e-post: ac@etn.se prenumeration: webb: etn.se/pren | e-post: pren@etn.se telefon: 08-644 51 20

Anna Wennberg Bevakar analogt, opto och kommuni­kation, kraft, sen­so­rer, distri­bution, medicinsk elektronik och minnen. anna@etn.se | 0734-17 13 11

10

Per Henricsson Bevakar test & mät, rf och kom­munikation, produktion, FPGA, EDA och passiva komponenter. per@etn.se | 0734-17 13 03

Jan Tångring Bevakar in­byggda system, mjukvara, processorer, kort och skärmar. jan@etn.se | 0734-17 13 09

Anne-Charlotte Sparrvik Ansvarar för sälj- och ­marknadsföring. ac@etn.se | 0734-17 10 99 © Elektroniktidningen 2020 upplaga: 13 000 ex (exkl. emagasin) Allt material lagras elektroniskt. issn 1102-7495 Organ för SER, Svenska Elektrooch Dataingen­jörers Riksförening, www.ser.se Tidningen trycks på miljövänligt papper av Pipeline Nordic. omslagsbilden: Shutterstock (lagerbilden) och pexels.com (coronaviruset).

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

18

4 10

Europas nya gigafabriker Britishvolt, Morrow och Freyr – en första brittisk och en andra norsk gigafabrik har gått ut med sina planer. Vi har dessutom talat med den första norska.

Natrium utmanar litium i batterilager I stationär energilagring går det att byta ut litium mot natrium i batterierna och dessutom få betydligt bättre egenskaper. Tekniken håller på att kommersialiseras av ­Uppsalabolaget Altris.

12

28 18 22 24

Suktar efter mer av Norden Tyska distributören Atlantik har fått en ny nordenchef i Danmark. Han vill satsa på Sverige och Finland. EXPERT: ESD-immunitet som varar Distributören Bürklin har kartlagt hotet från elektrostatiska urladdningar och certiferat sitt skydd mot dem. Alfred Lipp berättar. EXPERT: API:er revolutionerar inköpet När din dator kan prata direkt med ­distributörens server försvinner tråkiga rutin­ uppgifter. Stephane Ratelet på Digi-Key berättar om digitalisering av lagersystemet via webb-API:er.

Katalysator för en brokig blandning idéer Med Majchansen fick tio läsare av ­Elektroniktidningen ett utvecklingskort från Microchip. Värmekamera, skidsäkerhet, fordonsdemo och uppkopplat hönshus är fyra idéer på vad korten ska användas till.

26

EU:s egen inkubator EIT är EU:s projekt för att omvandla forskning till nya företag och jobb. Verksamheten drivs via utlysningar och små lokala kontor runt om i Europa. I Sverige finns bland ­annat EIT Digital och EIT Innoenergy.

28

14

EXPERT: Så vässar Farnell ditt komponentköp En distributör kan bara förbli ­konkurrenskraftig genom att erbjuda tjänster och supportverktyg som andra inte har, skriver Mathew Thorpe på Farnell. EXPERT: Sänker energi­ förbrukningen i sensorn Hemligheten stavas maskininlärning, skriver Maria Alejandra Salazar Martinez, Rutronik och Werner Neumann, ST Microelectronics.

3


STARTBLOCKET

Andra norska gigafabriken Norska Morrow ska bygga en 32 GWh-batterifabrik på norska sydkusten. Bolaget har statliga ägare och egen teknikutveckling. Elektronik­ tidningen har talat med vd Terje Andersen.

GRAPHENE BAT TERIES

N

Morrow utvecklar egna litiumsvavelbatterier.

rena elmix. Batteritillverkning Vem vinner nordiska mästerdrar mycket ström och bidrar skapen i hållbara batterier? med nästan hela elbilens koldi– Visst är det lite av en kapplöpning, men samtidigt kommer det oxidavtryck. Nordens utsläppsfria billiga vattenkraft gör oss att behövas många fabriker av som skapta för uppdraget. det här slaget. – Grön energi, politiskt stabila – Vi tänker inte på oss främst som konkurrenter. Vi kan lära av förhållanden och korta avstånd till huvudmarknaderna i Europa, varandra. Northvolt är den som räknar Terje Andersen upp som kommit längst – så vi kan lära av gynnsamma förutsättderas misstag. ningar för Morrow. Morrow är den av de tre Erfarenhet av processsom får det kortaste avindustri är ytterligare ståndet för transporterna en faktor som talar för till Europa. Freyr bygger i Norge. Mo i Rana och Northvolt i Terje Andersen ger Skellefteå. även corona en del av Det som skapar batteri­ ruschen i Norden är vår Terje Andersen äran. Den har påmint om EY

yheten om den norska batterifabriken kom i början av juni. Terje Andersen blev i det ögonblicket en mycket upptagen man, men han hittar en halvtimmesglugg för Elektroniktidningen mellan sina möten. – Det har varit en enorm respons från Europa och Norden – rena snöstormen! Företaget har förberett sig i två år. Bygget av en pilotanläggning inleds nästa år. Den hamnar någonstans vid norska sydkusten, för att vara nära den europeiska marknad där de blivande kunderna finns. I slutet av juni ska en konkret plan vara klar. Och så ska den exakta platsen för anläggningarna bestämmas. Kanske blir det i eller nära Kristiansand, där två partners håller till. År 2024 ska skarp produktion starta. Det här blir det tredje giga­ fabriksprojektet på nordisk mark efter svenska Northvolt och norska Freyr. – Vi är the new kid on the block, säger Terje Andersen.

värdet av självförsörjning. Idag domineras batterimarknaden av asiater som CATL och LG Chem. Asiaterna hade i fjol över 80 procent av världsmarknaden och Europa hämtade nästan alla sina litiumjonbatterier därifrån. D E P E R S O N E R som fyller hans schema med möten just nu kommer från hela värdekedjan för batterier. Några är leverantörer av råvara, tekniska system och byggtjänster. Andra är potentiella kunder. En del av dem frågar om partnerskap. Bland färdiga partners finns Glencore och Elkem. Det är ett gruvbolag för bland

BAKGRUND

Initiativet till Morrow kommer från den gamle miljökämpen Frederic Hauge. Volymtillverkning av batte­ rier i Norge är något han arbetat för sedan 2010. Ingen är förvånad. Känner du till det norska elbilsmiraklet? Varannan bil som säljs i Norge idag är en riktig elbil. Ska man peka ut en enda person som ansvarig är det Frederic Hauge. Han har lobbat med alla tillåtna – och otillåtna – medel. Inklusive civil olydnad när han väg­

4

rade att betala vägtullar för sin elbil. Efter ett par konfiskeringar av hans bil fick till slut alla elbilar rulla gratis genom tullarna. Det är ett av de många incitament som fått Norge ta ledningen inom elektrifieringen av vägtransport. Frederic Hauge startade miljö­ organisationen Bellona innan han slutat gymnasiet. Den har inte bara kämpat mot ryskt kärnavfall och uppmärksammat norska gift­ skandaler utan också bekämpat och

kritiserat norsk oljeproduktion. Sedermera har den fått vara med och utforma EU:s miljöpolicies och finansieras idag bland annat av norska staten och EU. Frederic Hauge köpte Norges ­första elbil 1989 och Norges första Tesla år 2013. Sedan slutet av 90-talet är det hans taktik att hjälpa industrin ”att bli en del av lösningen istället för en del av problemet”. Nu har han fått Norge att bygga en batterifabrik.

Frederic Hauge

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

DAG THORENFELDT

Miljökämpens revansch


STARTBLOCKET

tryggas av oljepengar

Norge och norsk industri sluter upp bakom Morrow. Från vänster: Steffen Syvertsen ­(Agder), Bjørn Rune Gjelsten (Noah), Frederic Hauge (Bellona), Ole Erik Almlid (NHO) och Terje Andersen (Morrow).

F I N A N S I E R I N G E N kommer att bli en blandning mellan offentliga och privata medel. Joint ventures kan bli aktuella. Morrow tittar på alla möjligheter. – Det är möjligt att vi får se

finansiering från våra partners, som skedde med Northvolt. Det handlar om så mycket pengar att man vill utnyttja alla ­mekanismer för att få en snabb utveckling.

BELLONA

annat nickel respektive en leverantör av kisel och grafit för anoder och av silikon för batteripacken. Fullt utbyggt kommer projektet att ha kostat drygt 20 miljarder kronor. Finansiering var något som länge oroade svenska Northvolt. Men för Morrow lär den knappast bli ett problem. 40 procent av Morrow Batteries har statliga ägare – energibolagen Statkraft och Agder. – Norge är ju ett rikt land, konstaterar Terje Andersen. Han påpekar – utan att påstå något bortom detta – att det finns en oljefond i Norge som stöder ny ekonomi.

är den skattning som Morrow använder. Minst 45. – Mitt hopp är att Norden ska stiga fram och bli ett Battery Silicon Valley. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

Get Started with PolarFire® FPGAs

Development Kits for Effortless Application Prototyping PolarFire® FPGAs deliver the industry’s lowest power in mid-range densities, defense-grade security and exceptional reliability. We offer an extensive range of development kits that make it easy to evaluate the capabilities and features of the PolarFire FPGA family so you can quickly get to work on prototyping your products and applications. We also provide easily accessible demonstration guides, application notes and sample designs to accelerate your time to market. Learn more about how to begin prototyping your applications today.

www.microchip.com/design-centers/fpgas-and-plds

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20 The Microchip name and logo and the Microchip logo are registered trademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. All other trademarks are the property of their registered owners. © 2020 Microchip Technology Inc. All rights reserved. MEC2320A-ENG-05-20

5

▲ ▲

Både Northvolt och Freyr har uppgett att de har betydligt större ambitioner på sikt än en enda fabrik. Morrow tänker likadant. Upp till 95 gigafabriker behöver byggas i Europa till år 2040,


STARTBLOCKET ▲ ▲

Hoppas på genombrott för litiumsvavelbatterier Ingen gör idag tillverkning av litiumsvavelbatterier för elbilar i industriell skala. Ingen utom Morrow har heller annonserat några planer på det.

M

orrows fabrik ska byggas i fyra moduler med en års­kapacitet på 8 GWh vardera. Det första ska vara i drift år 2024. Den ska använda ­konventionell litiumjonkemi. Därefter planerar Morrow för en världssensation: litiumsvavel­ batterier. Tekniken är inte klar för volymproduktion ännu, men många ringer och undrar eftersom potentialen är så stor. – Batteripacken i bilarna är för dyra. De måste ner från sina

cirka 30 procent av inköpspriset till under 15 procent. Detta går inte att göra utan väsentliga förändringar i batteritekniken. Det räcker inte att optimera existerande teknik. T YS K A F O R S K N I N G S I N S T I T U T E T

Fraunhofer har verifierat Morrows litiumsvavelteknik till nivå fyra i den niogradiga skala som kallas teknikmognadsnivå. – Det här är inte ett high-risk spår. Många av de stora har dragit slutsatsen att svavelbaserade batterier har en framtid. Dock står och faller inte Morrow med Li-S-batterierna. – Nej, nej, absolut inte! Vi vill gärna vara en pådrivare för ny batteriteknik, men vi lägger inte

alla ägg i en korg. Företaget håller alla vägar öppna. Inom batteriområdet går utvecklingen blixtsnabbt. – Vi kommer att vara flexibla gällande vilket batterispår vi följer. Svavel är en av de möjligheter som kan bli realistiska inom 5–10 år. Men inget hindrar oss från att använda andra lösningar i våra framtida batterier. Vi vill vänta så länge som överhuvudtaget är möjligt för att vara säker på att få den mest optimala lösningen. – Dessutom – det vi utvecklar kring svavel kommer också att vara möjligt att överföra till traditionell, existerande teknik. Fördelen med litiumsvavelbatterier är att råvarorna i princip är

Tysk präglar första norska gigafabriken

Pilotanläggningen på 40 000 kvm med 170 anställda, byggs i Mo industripark. Den skarpa anläggningen blir 18 gånger större och sysselsätter 2 000 personer. Den kommer att stå för drygt två procent av Norges elförbrukning.

Tyska konsulten Umlaut ska hjälpa Freyr med konstruktionen av batterifabriken i Mo i Rana. I två år har Freyr sökt partners och snart finns pusselbitarna på plats för pilotanläggningen.

D

rygt ett år innan Morrow annonserade sina planer på en gigafabrik i Norge (se artikeln på sidorna 4–6) gjorde företaget Freyr detsamma. År 2025 hoppas Freyr ha en 32 GWh-fabrik klar. Första etappen är en pilotfab­ rik på 2 GWh per år. Gigafab­ riken byggs i två etapper om 16 GWh vardera. Allt byggs i Mo i Rana – piloten i Mos industripark och

6

gigafabriken i en av två kvarstående lokationer strax utanför. Här finns industrierfarenhet, partners, kompetent arbetskraft och – kanske framför allt – den allra billigaste av Nordens billiga el. Norges elmix är ren överallt, men klart billigare i norr. I en prognos som Helgeland Kraft gjort för år 2030 är den 25 procent billigare än på sydkusten där Morrow bygger sin gigafabrik. Freyr planerar att bygga egen 600 MW-vindfarm på Sjonfjellet. Den kan ge 2,5 GWh, vilket täcker det mesta av behovet. Ytterligare en halv GWh kan behövas och då eventuellt hämtas från Helgeland Kraft, som är den som ställer upp med 200 GWh till pilotanläggningen.

Det finns idag ett rejält elöverskott i regionen, men allteftersom elektrifieringen f­ ortskrider – framför allt av industrin – kommer Norge att under de kommande decennierna behöva bygga ut sin elkapacitet. Där Morrow profilerar sig som den som vill följa egna spår vad gäller teknikval, satsar Freyr på säkra kort och lägger ut jobb och expertis på erfarna entreprenörer. Freyr har samlat sådana partners under de senaste två åren. S TÖ R S T A N S VA R FÅ R en tysk konsult, Umlaut, som ska sköta konceptutveckling, planering och projekthantering. Tekniskt tar Umlaut hand om produktionstekniktjänster, energioptimering

gammalt avfall från den petrokemiska industrin. Det behövs inga sällsynta jordartsmetaller, så processen blir billigare och man slipper ta den problematiska diskussionen om var gruvorna ska anläggas. N AC K D E L E N är svåra olösta problem inom energitäthet och stabilitet. – Självklart finns det utmaningar. Men minns att Norge byggde en oljeindustri som ingen trodde på för några år sedan! Det är vanskligt och ­komplicerat. Men omöjligt? Nej! Det här kommer vi nog att få till.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

och specifikationer av tillverkningsutrustning och batterikemin. Ytterst är det kunderna som bestämmer vilka batterier Freyr ska tillverka. Några andra partners som Freyr presenterat hittills är Norconsult, Rambøll och Metier, för råmaterial, mineralteknik, kemi, utrustning och byggarbete. Siemens är systemintegrator och ska även leverera lösningar för digital optimering. Sintef och NTNU är vetenskapliga samarbetspartners. Ytterligare partnerskap och rekryteringar kommer att annonseras. Teknikchefen – en nyckelperson – är rekryterad från Japan, Ryuta Kawaguchi har tidigare chefat över Toyotas, Nissans och Dysons EV-batterier. Skellefteå, några hundra kilometer sydöst om Mo i Rana, har ställt upp och delat med sig av uppmuntrande erfarenheter från sitt samarbete med Northvolt. Freyr konstaterar att dess värdekedja är på god väg att komma på plats hela vägen från råmaterial till färdig produkt. Covid19-krisen har inte lagt några hinder i vägen för färdplanen. Piloten börjar byggas andra kvartalet nästa år och ska vara klar året efter, då gigafabriken börjar byggas. Under andra kvartalet år 2025 ska kapaciteten vara 32 GWh om allt går väl. JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


Kort-till-kort åt alla håll Robusta kontakter i FINEPITCH serien Med FINEPITCH, kort-till-kort kontakter, erbjuder Phoenix Contact för första gången skärmade och oskärmade kontakter för signal och dataöverföring mellan två kort. Detta ger er möjlighet att koppla ihop två kretskort enligt ert behov, med olika riktningar, höjder och antal poler, i kompakt format med 0,8 mm eller 1,27 mm delning.

För mer information ring 08-608 64 00 eller besök www.phoenixcontact.com/finepitch

DC 05-18.000.L1 © PHOENIX CONTACT 2018


STARTBLOCKET

Brittiska gigafabriken är svensk Britishvolt har bara ett år på nacken, men svensken bakom projektet, affärsmannen Lars Carlström, tror att han redan år 2023 basar för en brittisk gigafabrik för litiumjonbattericeller till elbilar.

– Vi har en mycket god möjlighet att ro projektet i hamn, säger Lars Carlström till Elektroniktidningen. – Efterfrågan är långt mycket högre än tillgången vilket gör att affärsplanen inte är svår att förverkliga. Det höga tempot förklaras av att projektet har högsta prioritet hos brittiska regeringen. Den har ropat efter gigafabriker. Annars riskerar landets bilindustri att gå under, konstaterade en statlig utredning. Brexit gör problemet akut. Elon Musk valde uttryckligen bort Storbritannien för sin europeiska gigafabrik med hänvisning till Brexit och den ännu oklara avtalssituationen mellan Storbritannien och EU. Lars Carlström var först att besvara britternas batteribön. – Det är klart att det finns andra aktörer som tittar på UK. Men de har pausats nu senast genom pandemin. Vi har ångat på och känner att vi positionerat oss väl. – Vi har just nu en perfect storm med Brexit och covid-19, sammanfattar han.

Ingen annan känd uppstart har planer. Inga initiativ finns från fordonsbranschen. Inte ens asiaterna – de idag stora batteri­ tillverkarna – har annonserat planer på tillverkning i Storbritannien, vilket de gjort i USA och EU. Lars Carlström fick genast stöd att sätta upp en plan av APC och UKBIC (Advanced Propulsion Centre och UK Battery Industrialisation Centre). – Vi har i stort sett all support som vi kan önska från dem, berättar Lars Carlström. De hittade också en lämplig partner – batteritillverkaren AMTE Power. Svenska Northvolt bygger en gigafabrik i Skellefteå. Men trots namnlikheten finns ingen relation mellan dem. – Northvolt gör ett fantastiskt jobb och är otroligt duktiga på det de gör. Det är mycket imponerande vad de åstadkommit på en mycket kort tid. Ett samarbete på sikt är inget han utesluter, samtidigt som han påminner om komplikationen att Storbritannien inte tillhör EU längre. – En av grundarna känner jag sedan länge men vi har inte haft kontakt på många år. Vem vet – kanske våra vägar korsas igen? Britishvolts teknikdiskussioner förs istället med några av de asiatiska batterijättarna.

– Vi hoppas kunna presentera mer nyheter runt detta i sommar. Och så pratar han förstås med Jaguar och övrig brittisk bilindustri om deras behov. – Det är viktigt för oss att presentera produkter som passar dem. Vad säger du till dem för att få deras stöd? – Att vi är välfinansierade. Det är en grundförutsättning för att lyckas med detta, som är ett mycket kapitalintensivt projekt. Vi har tillgång till kapital från både Mellanöstern och Skandinavien. 30 miljarder kronor är vad Britishvolt kalkylerar att det ska kosta att bygga 30 GWh, vilket just nu är planen på sikt. Vad betyder Brexit för era chanser? – Brexit för oss betyder möjligheter. Vi tror på UK utanför EU. Ett handelsavtal med Europa vore bra. Men vi vet med säkerhet att det kommer ett med USA under året. Brexit har begränsat konkurrensen, vilket har gynnat oss. Gigafabriken – en kilometer lång och trettio meter hög – byggs troligen i industriparken Bro Tathan i South Wales. Den får cirka 3500 anställda och har ett egen solkraftverk. JAN TÅNGRING jan@etn.se

FAKTA

Lars Carlström Britishvolt är Lars Carlströms baby. Han är född i Luleå och växte upp i Umeå. Som entreprenör har han varit engagerad som affärsman inom fordonsbranschen i bland annat Sverige, UK och USA. Han har en 30-årig historia som entreprenör. Mest känd i Sverige är han kanske som rådgivare och talesperson för den ryske finansmannen Vladimir Antonov, som agerade för att ta över Saab Automobile i samband med att det gick i konkurs 2011. Lars Carlström var starkt kritisk mot hur den svenska regeringen agerade och har hävdat att den inte hade någon vilja att rädda Saab. – Den agenda som fanns hos Alliansen vid tidpunkten var synnerligen katastrofal. Saab skulle fortfarande varit kvar som en tillverkare av bilar om sup­ porten varit annorlunda.

SER-KRÖNIKA

”Vi såg inte det komma” I M I T T E G E T YR K E S L I V har riskanalys alltid varit en naturlig del att ha med. Riskanalys är ett bra stöd för att genomlysa om man har rätt och att all data är rätt, innan man går till beslut. Snabbt återkopplad till nästa beslutspunkt som aldrig varit mer än en månad bort. Missar man första gången tar man med det nästa gång. Det gäller både i mitt eget arbete, i föreningslivet och i deltagande och ledande av projekt. D E T J AG U N D R A R Ö V E R är hur stor del av a­ rbetet de personer som säger att ”vi såg det inte komma” har lagt på att analyser och vilka lärdomar man dragit av skeendet och dess historik, över huvud taget. De har i alla fall inte lyckats eller haft

8

viljan att kommunicera vad som har identifierats, i termer av risk, sannolikhet, mot­åtgärd, riskkostnad, m.m. Min erfarenhet är att alla projektdel­ tagare ska vara med och dela och utreda inom riskanalysen.

har ett beroende till, och man löser lätt uppkomna frågeställningar. Med denna erfarenhet i bagaget kan man bara ana vad som ligger bakom ­uttalandena ”vi såg inte det komma”, från olika nivåer av beslutsfattare.

U N D E R S E N A R E Å R har det varit en naturlig del i det agila arbetssättet och dess cere­ monier, och inom allt fler och mer kors­ funktionella team. Man stöttar varandra och inför kontinuerligt ett lärande baserat på att minimera egna och yttre risker och fokusera på uppgiften. Man delar gärna uppgiften i mindre delar för att snabbt få resultat och en aktiv återkoppling. Resulta­ tet blir transparens inom hela organisatio­ nen. Det blir enkelt att kontakta dem man

N U N Ä R V I F Ö R H O P P N I N G S V I S kan starta arbetet under h ­ östen gäller det även att återstarta det kontinuerliga lärandets process. Här på västkusten kommer vi ­återstarta med det upp­ skjutna energiseminariet, som nu kommer att gå av stapeln i augusti. Utskick kommer snart.

GUNNAR ANDERSSON SER Väst

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


SMALLER STRONGER FASTER

BOOST YOUR SYSTEM THE NEXT GENERATION OF ROHM SiC TECHNOLOGY Established, experienced, evolved: As a technology leader ROHM is shaping the power solutions of the future. Our advanced SiC technology boosts the performance of automotive power systems. We produce SiC components in-house in a vertically integrated manufacturing system and thus guarantee the highest quality and constant supply of the market. Take the next development step with our latest SiC solutions. SMALLER inverter designs reducing volume and weight

AUTOMOTIVE

INDUSTRIAL

STRONGER performance by higher power densities

FASTER charging and efficient power conversion

www.rohm.com


STARTBLOCKET

Altris vill byta litium mot natrium:

Blir bättre batteri! Byt ut litium, kobolt, nickel och alla andra sällsynta och etiskt tveksamma ämnen i katoden mot natrium och järn. Tekniken kommer från det Uppsalabaserade bolaget Altris och passar perfekt för batterier till stationär energilagring men även i elektriska fordon.

B

lysyrabatterier har länge dominerat marknaden för laddningsbara batterier. Det var först 2019 som den uråldriga kemin fick se sig omsprungen – räknat i pengar – av litiumjonbatterier. Värt att hålla i minnet är att de har delvis olika användningsområden, blysyra är svårslaget som startbatteri i fordon medan litiumjon är ohotad energikälla i bärbar elektronik och i elfordon. En ny batterikemi med katodmaterial i baserat på natrium har potential att ta marknadsandelar av bägge. Natriumjonbatterier har bättre energitäthet än blysyra men lite sämre än litiumjon. Det klarar ett betydligt större temperaturområde både vad gäller kyla och hetta. Det kan laddas upp och ur snabbare än litiumjon plus att det inte tar stryk av att laddas ut helt. Dessutom är tillgängligt natrium tusen gånger ­vanligare än tillgänglig litium vilket avspeglar sig i priset som är

ungefär 30 gånger lägre. Plus att den enda metallen i katoden, järn, finns i överflöd. Det gör att natriumjonbatterier baserat på Altris material blir billigare än litiumjonbatterier samtidigt som man slipper de etiska problem som omgärdar brytningen av bland annat kobolt och litium. Slutligen är de miljövänliga. Hittills har dock tillverkningsprocessen för katodmaterialet satt käppar i hjulet för ett kommersiellt genombrott i och med att den inte har gått att skala upp för volymproduktion. – Processen kräver högt tryck och hög temperatur plus att den misslyckats ganska ofta, säger Adam Dahlquist som är vd på Altris. Bolaget knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en ny tillverkningsmetod som inte kräver värme och tryck och dessutom har väldigt bra repeterbarhet. Resultatet blir ett billigt och

samarbetet med universitet är miljövänligt katodmaterial bestående av grundämnena järn, viktigt. – Förutom att materialet är kväve, natrium och kol vilket företaget fyndigt döpt till Fennac ­billigt och miljövänligt är säkerheten exceptionell. ­(FeNNaC). Inom kemin är det Vid en intern kortslutning av däremot känt som ”Preussiskt de flesta typer av litiumjonbatvitt”. teri bildas det värme och syre vid Altris har en mindre pilotlina sönderfallet av katoden vilket i Uppsala som kan tillverka ungefär tio kilo Fennac per dag. Det leder till ett häftigt brandförlopp. Litiumjonbatterier måste därför motsvarar cirka 5 kWh färdiga har avancerade övervakningsbatterier. –Vi har skalat vår produktions- och styrsystem. kapacitet med runt 10 gånger per år och kommer fortsätta göra det. O M D E T Ä R F E N N AC i katoden I befintliga lokaler kan vi skala till frigörs varken värme eller syre 90 kg/dag och 2022 är det dags att vid en eventuell kortslutning flytta produktionen till en större och därmed försvinner den här lokal. typen av brandrisk. Däremot kan Planen är att bygga en hundra- det finnas brännbara material i tonsanläggning om fyra år vilket elektrolyten, mer om den senare. ger en kapacitet på 12 GWh – Den andra biten när det gälkatodmaterial per år. ler säkerhet är att det blir en icke Det motsvarar 25 procent av reversibel reaktion i litiumjonNorthvolts planerade kapacitet batterier om det är helt urladdat, i Skellefteå och Tyskland. Var det sker inte i natriumjonbatteAltris kommande hundratons­ rier. De kan vara helt urladdade fabrik hamnar är inte utan att gå sönder. klart, det hänger bland Därmed förenklas annat ihop med var de transporterna i och med framtida kunderna finns. att batterier kan skeppas Däremot kommer helt urladdade. huvudkontoret och – Det finns en tredje utvecklingen att finnas grej kring säkerheten: vi kvar i Uppsala eftersom Adam Dahlquist har uppfunnit en elektro-

Parallell sessions on Applica ons & Research talks in op cs and photonics, Key note speakers, Pitch talks, Exhibi on, Poster sessions, Prize awards

10

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


Altris team, fr v Paul Larsson, Adam Dahlquist, Tim Nordh, William Brant och Ronnie Mogensen. Reza Younesi och Benson Lam saknas på bilden.

OUR DELIVERY PROMISE: Same day shipping for all orders received by 6pm

lyt som inte kan brinna. Den är dock inte färdigutvecklad så företagets första batterier kommer att ha en konventionell elektrolyt. Den tredje komponenten i battericellen är anoden. I litiumjonbatterier används grafit som anodmaterial. Det är en form av kol som bryts i gruvor och som sedan renas genom upphettning. I natriumjonbatterier använder man en anod baserad på kol i form av så kallat Hard Carbon, vilket med fördel tillverkas av till exempel lignin, en restprodukt från massaindustrin. Lignin är det material som binder samman fibrerna i träet och som avlägsnas när det träflisen kokas till pappersmassa. – Stora Enso bygger en pilotanläggning för det i Finland, säger Adam Dahlquist. Jämfört med litiumjonbatte­ rier är batterier baserade på natriumjon inget miljöproblem. De skulle i princip kunna läggas på en tipp och tas om hand av det naturliga kretsloppet. Dock finns det ett visst värde i det aluminium som används i ledarna. Tittar man på hur snabbt man kan ladda upp och sedan plocka ut laddningen är natriumjonbatterier betydligt bättre än litiumjonbatterier. Måttet man brukar använda är C-rate. Litiumjonbatterier har ofta 1C medan det teoretiska värdet för Fennac är 10C, tio gånger så snabbt. –Våra första batterier är inte där, de är bara något bättre än litiumjon men om några år kommer vi ha batterier som laddas ut fullständigt på mindre än 10 minuter. Men natriumjon har också svagheter. Det gäller framförallt energitätheten som är sämre än litiumjon men ändå tillräckligt bra för att fungera i energilager. – Där ska vi bli den domine-

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

rande batterikemin. Det är en tuff utmaning med fullt möjlig. Energitätheten ligger teoretiskt på 172 mAh/g med en utspänning på 3,1 V per cell. Praktiskt når man upp till 160 mAh/g, vilket är mycket bra. Det räcker även för vissa fordonstillämpningar, framförallt för elfordon med kortare körsträckor som laddas ofta. – Det kan vara lite billigare bilar som man delar. Då vill man inte stå och vänta medan den laddas. Men det är en marknad som ligger fyra, fem år fram i tiden. När det gäller startbatterier räknar Adam Dahlquist med att blysyra förblir den dominerande kemin. Kompletta battericeller, baserat på Altris ­katodmaterial, har tillverkats av ett annat Uppsalabolag, LiFeSiZE, som gör mindre serier av battericeller med nya kemier. Det startades av Josh Thomas som grundade batteri­ gruppen på Ångström­labbet och som var professor Krista Edströms företrädare. – Hans passion är att få ut batterier från forskningen. Partnerskapet med LiFeSiZE är ovärderligt, säger Adam Dahlquist och fortsätter: –Vi bygger kunskap om battericellstillverkning med hjälp av både LiFeSiZE och the Advanced Battery Centre vid Uppsala Universitet, vilket gjort att vi har kommit igång snabbt med tillverkning av battericeller i en kommersiell batterifabrik. Planen för Altris är att inom kort sätta ihop Fennacbaserade battericeller till batteripackar och i början av nästa år genomföra demonstrationer tillsammans med slutkunder. Det handlar om bland annat energilagring i fastigheter och att effektivisera laddning av elbussar.

Our services: n 1.8+ million articles from

500+ renowned manufacturers n 75,000+ articles in stock in Munich, Germany n 500,000+ additional articles readily available n Online Shop: buerklin.com n Industry-focus line cards of well-known and reliable

manufacturers n eProcurement solutions: OCI, API, electronic catalogs, EDI n Large teams of multilingual inside sales and field sales

in Germany n Sales representatives in Italy, France, United Kingdom, Ireland,

Scandinavia, Eastern Europe, Brazil and the Middle East

www.buerklin.com YEARS

PER HENRICSSON per@etn.se

11


STARTBLOCKET Elektroniktidningen gillar sina läsare, men vill gärna ha ännu fler och rätt adresser till alla. Därför utmanade vi med Majchansen. Alla som deltog genom att endera teckna en ny eller uppdaterade sin gamla prenumeration, fick chans till ett utvecklingskort från Microchip. Vi delade ut totalt tio kort. Här kan du läsa om vad fyra som nu fått ett eget kort planerar att göra med det.

Katalysator för en brokig Övervaka och styra ett hönshus, bygga en värmekamera, hitta slalomskidor och utvidga en befintlig fordonsdemo – det är fyra konkreta idéer på vad de utvecklingskort som Elektroniktidningen just delat ut ska användas till. Kreativiteten flödar onekligen bland de nya kortägarna.

– Vad roligt och vilken tajming, måste jag säga! så skriver KarlKönig Königsson tillbaka, när han just fått veta att ett utvecklingskort från Microchip är på väg. – Nu har jag en perfekt ny komponent i den demo för fordonsindustrin som vi har tagit fram här på företaget. Karl-König Königsson arbetar på Uppsalaföretaget Mimer Information Technology, som är ett av världens äldsta databasföretag. Kortet som han fått är Wifi-versionen av de två som vi har delat ut. Med det ska han

skapa en ny nod i sin nuvarande demonstrator. Demonstratorn tillhör inte företagets kärnverksamhet, utan är ett illustrativt komplement att ta med på kundbesök och att visa upp på mässor för att lättare få igång en diskussion. Den första generationen var klar för drygt ett år sedan och förra hösten var den med på både Embedded Conference Scandinavia (ECS) i Kista och Drive Sweden i Göteborg. Det handlar om en fullständig molnlösning som från början byggts åt en potentiell kund. Tanken är att visa hur man kan använda en databas i ett fordon genom att flytta beräkningskapaciteten ut i nätet, till så kallade edgenoder som ligger fysiskt nära användarna. – Min idé är nu att bygga ut vår demo. Jag har funderat mycket på det, och det var så kul när jag fick detta kort för det gör att jag

kan skicka nya data in i systemet via Ethernet. Det blir ett komplement till de CAN-data som vi har idag, förklarar Karl-König Königsson när jag ringer upp. Här nedan kan du läsa mer om hur han planerar att använda sitt utvecklingskort. Även Ulrik Södergren på OddTech i Gråbo har fått Wifi-versionen av Microchips utvecklingskort. Han kommer att använda det privat eftersom det är en personlig present. Där han bor ska han komplettera sitt redan delvis automatiserade hönshus. – Jag har tänkt använda utvecklingskortet till övervakning och styrning av mitt hönshus, bland annat hönsluckan. Det finns redan automatisk lucköppning och temperaturmätning som styrs lokalt, men jag vill få bättre statistik och larmfunktioner med webbgränssnitt, berättar han.

Planen är att koppla upp hönshuset, så att det går att få ut loggar och grafer på ett vettigt sätt. I sitt yrkesliv har Ulrik Söder­ gren redan använt Amazons molntjänster (AWS). Projektet hemmavid ger honom tillfälle att utveckla den kompetensen ytterligare. – Med det nya kortet blir det enklare att få till kryptering och autentisering mot AWS-molntjänster, förklarar Ulrik Södergren och adderar: – Även om ett litet hönshus inte kräver så hög säkerhetsnivå vill man ju inte att utomstående ska kunna ställa till ofog. Henrik Särnblad studerar till

en master inom Robotik på Mälardalens Högskola och får det strömsnåla Bluetoothutvecklingskortet. I många av de projekt som Henrik Särnblad hittills arbetat

Fordonsdemo med Ethernet, sensor och knappar Karl-König Königsson och hans team arbetar med att flytta in en databas i ett lite mer komplext inbyggda system. Fokus är på fordonsindustrin eftersom de ser en exponentiell ökning av datorkapacitet i fordonsplattformarna, och att det finns ett behov av en vettig data­ hantering.

– Jag har byggt en demo som visar att vi har en fungerande lösning som ryms i en minimal fordonsplattform och är säker,

12

säger Karl-König Königsson, chef för gruppen på Mimer som arbetar med inbyggda system. För tillfället består demonstratorn bland annat av en givare – en halksensor – och en centraldator med Mimers databas Mimer SQL. Halksen­ sorn simuleras av en Teensy, en enkortsdator i stil med Arduino, medan centraldatorn är en Raspberry Pi. De kommunicerar på en riktig CAN-buss för att ge realism till demon. I demon skickar fordonet händelser till ett edge-moln, en

lokal datacentral. – Vi vill visa hur man kan använda databasen, att man kan flytta data från fordonen till noder som ligger geografiskt nära där de befinner sig. Mimer SQL har en datatyp för just position och den kan vi indexera och alltså göra en sådan sökning mycket effektivt. – När bilarna kör mellan olika städer, Stockholm, Uppsala, Gävle eller liknande, sker överrullningen automatiskt mellan noderna, men vi har även en centraldatabas någonstans.

Halksensorn i demon används för att illustrera en verklig händelse, som att ett fordons antisladdsystem slår till för att det är halt på en vägsträcka. Händelsen upptäcks automatiskt eftersom det är ett meddelande på CAN-bussen i fordonet. – Jag har valt att illustrera scenariot att tio bilar hittar en halkfläck utanför Uppsala. Det är ju jätteintressant att meddela det till andra bilar som är på väg dit. Karl-König Königsson menar att det finns en tydlig trend inom fordonsindustrin bort från ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


STARTBLOCKET Det här är två utvecklingskort för trådlösa strömsnåla tillämpningar där den trådlösa tekniken är Bluetooth LE (BLE-kortet) respektive Wifi (WA-kortet). Den gemensamma nämnaren är att de använder åttabitarsprocessorer i den klassiska norska arkitekturen AVR. Så fort du packat upp WA-kortet kan du koppla upp det mot Microchips molnlösning på Amazon och börja utveckla en IoTtillämpning. BLE-kortet kan till exempel kopplas till en mobil­telefon. Alla kortets funktioner är åtkomliga via Bluetooth och lämplig mobilapp. Microchip har bidragit med fem kort av vardera sort till vår prenumerationskampanj.

blandning idéer i har han använt Raspberry Pi eller Arduino med ett flertal olika sköldmoduler. Det nya utvecklingskortet med Bluetooth kommer att göra arbetet enklare för honom i många fall. – Ja absolut. Det gör att det blir enkelt att skicka data. Jag slipper hantera en massa sladdar som släpar efter. Sen är det riktigt bra att det finns en debuggingprocessor, vilket många billigare utvecklingskort saknar, säger han, och tillägger: – Det är också riktigt användbart att det finns en accelerometer ombord även om det hade varit ännu mer komplett om det varit 9-dof-varianten med accelerometer, gyro och kompass. På frågan om han har någon konkret idé med sitt nya utvecklingskort blir svaret: bygga en värmekamera som är kopplad till telefonen via Bluetooth.

– Sensorn som jag tänker använda är en MLX90640 vilket är ett 32×24 termisk matris. Planen från början var att använda en Arduino Micro med en Bluetoothmodul, men med detta kort blir det mycket enklare. Thorbjörn Ebefors är den fjärde läsaren som fått ett utvecklingskort genom Majchansen. Han är tidigare känd som teknikchef på memstillverkaren Silex i Järfälla och en av fyra grundare av Myvox som utvecklat en ultraljudssensor. Nu har han grundet ett nytt företag, Ybotx, vars huvudidé är att göra morgondagens alpina äventyr säkrare – exempelvis undvika laviner – genom att digitalisera skidor med sensorer kopplade till en app i den egna mobilen. I skrivande stund vill Thorbjörn Ebefors i princip inte avslöja något om vad hans

rykande färska bolag planerar att utveckla, men en liten del som han kallar ”find-my-ski” och som ingår i ett större företagsprojekt kan han berätta några detaljer om. Tanken är att en skidåkare i framtiden enkelt ska kunna hitta sina skidor med hjälp av sin mobiltele­ fon. Det kan exempel­ vis vara efter en längre lunchpaus när skidorna packats in i ett ­myller av andra skidor eller helt enkelt flyttats. Det är här Bluetoothdelen på det nya kortet kommer väl till pass. Ybotx första demonstrator är baserad på en GPS/GSM-lösning som trots dålig positionsangivelse visar att konceptet fungerar. – Jag slår på appen i mobilen och har kameran på. När jag panorerar med kameran kommer det upp en prick när telefonen pekar i riktning mot skidorna. Det blir däremot inte mycket mer noggrant än att jag vet att

skidorna finns på tomten, säger han. Kortet han nu har på bordet har BTE 4.2b, vilket inte är den senaste versionen. – Det är inte det jag kommer att använda i slutversionen, men det nya utvecklingskortet hjälper mig att testa en så kallad beaconapplikation. Det betyder att jag kan leta mig fram till skidorna med hjälp av signalstyrkan. För tillfället använder Thorbjörn Ebefors en standard-app för GPS/GSM-spårning. – Nu ska jag utveckla en egen app, en enkel demonstrator för en Bluetoothlösning, säger Thorbjörn Ebefors, och adderar: – I framtiden kommer jag att behöva en kombination med en GPS/GSM-tracker och bluetooth. Den förstnämnda behöver jag om någon snott mina skidor och dragit iväg med dem. Bluetooth sköter sedan finliret.

CAN-bussen som central bärare. Istället tittar fordonsindustrin på ett Ethernet-backbone i bilen, medan CAN-bussen blir kvar mellan sensorerna.

protokoll gör att jag kan flytta data från tempgivare till centraldatorn. Jag har en Raspberry Pi som står och simulerar datorn i bilen, och alla delar kör Arm, så det blir väldigt enkelt att ordna. Ytterligare en detalj på det nya kortet som Karl-König Königsson prisar är två tryckknappar. – Det är perfekt, för knapparna gör demonstratorn mer påtaglig. När man trycker på en knapp simuleras en händelse, och så kanske man får ett meddelande på sin mobil. Än vet jag inte vad det blir. Jag får hitta på något, skrattar han.

H Ä R KO M M E R det nya utvecklingskortet från Microchip in. Det har en temperaturgivare på Ethernet-bussen. – Det är ju klockrent. Det är precis det jag vill visa, att fordonet blir så vansinnigt mycket mer flexibelt när jag bygger med ett modernt kommunikationsprotokoll. Då ökar jag möjligheten att få fler bitar att interagera till låg kostnad. – Poängen är att Ethernet som

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

ANNA WENNBERG anna@etn.se

ANNA WENNBERG anna@etn.se

13


STARTBLOCKET

EU:s egna inkubatorer BAKGRUND

EIT – European Institute of Innovation & Technology EIT:s rötter går att hitta i EU:s ramprogram för forskning och innovation som omfattar många miljarder euro varje år. De genererade en massa kunskap men färre nya företag och jobb. Därför beslutade EU att skapa EIT, European Institute of Innovation & Technology. – Parlamentet bad kom­ missionen att fixa det, förklarar Göran Olofsson på EIT Digital. På den tiden, för snart 20 år sedan, hette kom­ missionens ordförande José Manuel Barroso. – Han tittade runt och såg att MIT var ett gott exempel där ingenjörer blev entreprenörer som samarbetade med universitet och storföretag. Han ville kopiera det. Ett tag fanns det planer på ett fy­ siskt institut i Strasbourg, men idag drivs verksamheten via utlysningar och små lokala kontor runt om i Europa plus ett mindre huvudkon­ tor i Budapest.

Vid starten 2010 fanns det tre grenar: IT, energi och klimat. Där­ efter har ytterligare fem tillkommit. Sverige höll sig framme i starten via KTH som ledde två av de vin­ nande ansökningarna, Innoen­ ergy och ICT Labs. Det senare är omdöpt till EIT Digital. Att det var akademin som tog taktpinnen hängde sam­ man med att den var van vid att delta i europeiska samarbetsprojekt, en arbetsform som kräver att man lägger en hel del energi på ansökningar och administration. Tanken var att köra under sju år för att sedan skala ned bidragen under sju år. Därefter skulle de olika delarna klara sig på egen hand. De tre första KIC:arna firar nu 10-årsjubileum. De söker på olika sätt former för att kunna fortsätta långsiktigt med sin verksamhet. De drivs fristående från varandra och i olika former.

Med fokus på det digitala Exjobbare och industridoktorander, en inkörsport till Europa plus finansiering. Det är några saker som EIT Digital erbjuder små och medelstora företag. i konkurrens med de stora –Varje år får vi hit ungefär 230 universiteten runt om i Europa studenter som går första eller ansom Berlin, Eindhoven och dra året på mastersprogrammet, säger Göran Olofsson som är chef Sorbonne. Inriktningen kan vara allt från inbyggda system till för EIT Digitals svenska kontor. datavetenskap eller molntjänster. Ungefär hälften kommer från Den valfria delen av utbildningEU-länder, hälften från länder en, ungefär 25 procent ägnas åt utanför. Bara en handfull är svenskar. Programmet är upplagt entreprenörskap och innovation. – De har sökt med ett brev där så att de antagna gör ett år i ett de presenterar sig själva land och det andra i ett och är superduktiga annat land. De kan alltså ingenjörer och dessutom vara i Sverige sitt första entreprenöriella. år eller sitt andra år på Han är upprörd över mastersprogrammet. svenska företags brisEIT Digital står för tande vilja att betala lön deras kostnader och de för exjobb. studenter som kommer Göran Olofsson –Vi förlorar talanger till Sverige rekryteras

Stöttar hållbar energi Northvolt, Ascatron, Ferroamp, Graphmatec, ­Corpower Ocean, C-Green och Altris är några av de svenska företag som EIT Innoenergy stöttat med pengar och kunnande. Men den EU-finansierade verksamheten driver också mastersutbildningar på bland annat Uppsala Universitet och KTH, och andra ledande universitet i EU. EIT är visserligen ett EU-organ men vid bildandet 2010 valde gruppen bakom energiområdet att driva verksamheten som ett aktiebolag, vilket skiljer den från exempelvis EIT Health, EIT Raw Material, med flera. Rent praktiskt har det dock ingen betydelse för de bolag eller studenter som får stöd. – Huvudmålsättningen för alla program är att fostra och skapa nya innovationer, sen är vår inriktning energi, säger Kenneth

14

Johansson, vd för det svenska bolaget. Huvudkontoret finns i Amsterdam dessutom finns sex lokalkontor runt om i Europa. Det svenska håller till i centrala Stockholm. Energi är ett väldigt brett område men för Innoenergy är avgränsningen att det ska vara hållbart och gå att integrera i det befintliga energisystemet. Det gäller även när det kommer till regelverket för energisystemet.

–All vår verksamhet syftar till driva på innovationer för att ta ned växthusgaserna. De två tunga verktygen är mastersutbildningen, acceleratorerna och projektfinansiering. De senare liknar inkubatorer som exempelvis Sting men med tillägget att företagen som tas in får access till hela Innoenergys Europa etablering, inklusive EU-kommissionen, EIB, EIC Accelerator, med mera med sin produkt eller tjänst. – Sen går vi ett steg längre i och med att vi också har en egen säljkår. På kontoret i Stockholm finns 30 personer. Totalt i Europa har EIT Innoenergy cirka 230 anställda. – Sen har vi en klassisk matris­ organisation på vertikal och

horisontell ledd. I praktiken betyder det att lokalkontoren kan nyttja resurser på andra kontor inklusive säljarna. När det gäller investeringar i bolag kommer EIT ­Innoenergy normalt in i stadiet efter Energi­ myndigheten som är den största forskningsfinansiären på energiområdet i Sverige. –Använder man TRL-skalan ligger vi på fem till tio. I Technology Readiness Level innebär en tia att produkten finns på hyllan färdig att skeppa till kund. Precis som andra inkubatorer är ”priset” för att antas att man som företag får betala med egna aktier. Inkubatorn blir delägare. –Allt vi gör sker på kommersiella grunder. Det ska generera ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


STARTBLOCKET till Tyskland och Nederländerna som betalar bra. De har fått erbjudanden om exjobb med lön där redan under sitt första år. Det finns ingen chans att konkurrera med det. S V E N S K A S TO R F Ö R E TAG har ofta en policy för hur mycket de betalar vilket ligger klart under ingångslönen för en nybakad civilingenjör medan småföretag sällan anser sig ha råd. Men de student som EIT Digital lockat hit har inga studiemedel som täcker exjobbsarbetet, och inga föräldrar som de kan bo hos. – Det är indier, kineser, syd­ amerikaner, som vi rekryterade i konkurrens med hela världen och så säger svenska företag ”vi brukar inte betala exjobbare”, samtidigt som de klagar på att det är svårt att få tag på denna typ av kompetens. Den största delen av verksamheten är EIT Digital Innovation Factory, som är internationella samarbetsprojekt för marknadsintroduktion av innovativ digital teknik. Det ska i princip finnas en färdig produkt eller tjänst. Dessutom måste förtaget ha ambitionen att komma ut på den europeiska marknaden. –Alla projekt vi kör har minst två partners från minst två länder, säger Göran Olofsson.

Förutom själva företaget kan det vara en kund som vill börja använda produkten eller tjänsten. Precis som andra inkubatorer får företagen betala med egna aktier. –Vi säger att om ni startar tillsammans med oss och en partner, plus att det finns en kund så blir det en kickstart där vi finansierar en marknadsintroduktion mot att vi får ett delägande i bolaget. Vi tar uppåt 37,5 procent av bolaget. Ekvationen är rättfram, utgående från värderingen av bolaget får EIT Digital ett ägande som motsvarar 50 procent av investeFAKTA EIT Digital har kontor i Stock­ holm, Helsingfors, Berlin, Paris, Eindhoven, Budapest, Trento, London och Madrid. Den svens­ ka verksamheten håller till i Electrumhuset i Kista och har för närvarande bara tre anställda men söker fler affärsutvecklare. – Vi brukar vara mellan fem och tio, säger Göran Olofsson. Totalt i Europa arbetar mellan 100 och 120 personer direkt för EIT Digital. I lokalerna i Kista finns mellan fem och tio företag med stöd från EIT Digital. Dessutom finns ett nätverk med cirka 200 medlemsföretag.

senare. Även om Stockholmsintäkter. kontoret har huvudansvaret för Det går att ansöka när som bolaget ligger det formellt även helst på året men normalt görs under spanska kontoret. Stockdet en intagning på våren och en holm har nämligen huvudansvar på hösten. för smarta elnät och energilagJämfört med riskkapitalister ring, medan Corpower utveckhar Innoenergy ingen jättelik pengapåse men ändå tillräckliga lar en teknikför att omvandla ekonomiska resurser för att göra havsvågor till el. – I runda slängar finns det 200 en tilläggsinvesteringar under miljoner kronor per år. Sen krävs en längre tid i portföljbolagen. det motfinansiering som kan Storleken på den årliga budgevara både hård och mjuk. Norten är lite flytande. Det hänger malt är den på det tredubbla. också samman med om alla Medfinansiärerna kan exemprojekt går framåt som planerat, pelvis vara Almi Företagsinvest, annars kan pengar som reserAlmi Green Tech, Affärsänglar verats för framtida steg frigöras och Energimyndigheten. för andra projekt. Men pengar är inte Dessutom kan allt. Minst lika viktigt investeringen mycket är kontaktnätet med väl göras av ett av de cirka 400 partners runt andra kontoren även om om i Europa, företag bolaget är svenskt och och institutioner som projektet kommit in via kan bli kunder eller Stockholmskontoret. samarbetspartners till Corpower Energy är Kenneth Johansson de bolag som tas in. ett typexempel på det

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

ringen. Pengarna ska räcka till att få ut produkten eller tjänsten på den europeiska marknaden. – Företaget ska ha skickat sin första faktura senast någon månad efter det att projektet är avslutat. D E T G Ö R S E N A N TAG N I N G per år till programmet. I år stängde den 7 maj. De som kommer med får besked i slutet av juni och projekten ska starta senast den första januari. Bolagen kommer från hela Europa men det svenska nålsögat är smalt. –Vår successrate ligger aldrig under två tredjedelar. I Italien är den under tio procent. Normalt har de företag som vill delta kommit så långt att de redan har kontakt med potentiella kunder eller vet vilka storföretag de vill samarbeta med. Men EIT Digital ordnar också matchmakingevent i Bryssel där man kan hitta kunder och samarbetspartners. Sen är det inte nödvändigt att starta i Sverige. Beroende på förutsättningar kan man lika gärna starta i ett annat land. –Vi har exempel på svenska bolag som startat i Holland och Ungern. PER HENRICSSON

per@etn.se

Ett av de bolag som fått finansiering är Ferroamp. Idag är företaget börsnoterat och har passerat 50 miljoner i omsättning även om det är en bit kvar till positivt kassaflöde. – Björn Jernström kom med sin idé, han fick lite såddkapital och vi hjälpte honom att hitta en vd via våra kontakter. Vi har också hjälpt dem att hitta kunder. E N A N N A N D E L av verksamheten är mastersutbildningarna som finns på bland annat Uppsala Universitet, KTH, Helsingfors, Trondheim, Barcelona plus Tyskland. Innoenergy har betalt dessa för att arrangera de tvååriga utbildningarna där studenterna läser det första året i ett land och det andra i ett annat. Dessutom delar Innoenergy ut stipendier till studenterna som kommer från hela världen. Runt 40 väljer att komma till Sverige per år.

FAKTA

Framgångsrika exempel Några bolag som EIT Digital gett en knuff i rätt riktning är Gleechie, Logical Clocks och Robotics Care. Gleechie har utvecklat en VRhand med nästan lika många fri­ hetsgrader som den mänskliga. Därmed går den att använda för att trycka på virtuella knappar, dra virtuella spakar och vrida på virtuella vred, tre funktioner som behövs i industrin när man exempelvis vill utbilda persona­ len med hjälp av VR-teknik. – De kom från spelvärlden och har avancerade fysikaliska modeller. Logical Clocks har allt som behövs för att bygga ett eget moln baserat på mjukvara i form av open source plus en lista på lämplig hårdvara. Dessutom finns AI-baserade tillämpning som går att köra på systemet. Robotics Care har utvecklat en robotdusch för sjukvården men företaget ville gå vidare med en modell för hemsjukvården. – De har skapat ett nytt bolag kallat Home Care Automation och ska köra en pilot med Hel­ singfors stad. Ett helt färskt exempel är Ellure som utvecklat en maskin där kunderna kan få unika färger på sina läppstift eftersom de tillverkas på plats.

En viktig del av mastersutbildningen är entreprenörskapet där studenterna får möjlighet att praktisera på något av Innoenergys bolag eller i något av projekten. Det svenska kontoret har också ett specialuppdrag att se till så att Europa får en konkurrenskraftig batteriindustri. – Det är ett lite mer holistiskt uppdrag direkt från EU-kommissionen att driva nätverkande och deltagande av industri aktörer, finansiärer och politisk beslutfattare på konferenser. – Northvolt har varit en föregångare och vi har kommit till en punkt där Europa attraherar investeringar. Tilläggas kan att Innoenergy var en tidig investerare i Northvolt. –Vi har ett mål att skapa ett antal enhörningar. Vi satsar tungt på det, och känner att vi är på god väg. PER HENRICSSON per@etn.se

15


TEMA: DISTRIBUTION

Kraftig tillväxt för Arrow i Sverige

När Texas Instruments för ett år sedan klippte banden med Avnet blev uppståndelsen stor. TI har byggt upp egna försäljningskanaler men använder också distributörer som Digi-Key, Mouser och Arrow. Flera av de stora halvledar­tillverkarna har slagit in på liknande spår men Tom Dahlén, Sverigechef på Arrow, ser inte detta som ett hot mot distributionen.

K

underna är lämnade med tre val. De kan gå via distributörer som Arrow, de kan välja Digi-Key eller så kan de gå direkt via halvledartillverkare. Jag har hittills inte sett någon betydande del gå den senare vägen, säger han och fortsätter: – Sen får jag en annan bild från stora köpande kunder, de säger att Arrow fokuserat mer på utveckling och demand creation än på distribution. Ingen av bilderna är sanna. Arrow är världens överlägset största komponentdistributör med en omsättning på cirka 290 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Denver, Colorado, och verksamheten primärt står på tre ben. Arrow Global Components – som representerar komponentdistributionen – är störst. Det andra benet är Arrow Enterprise Computing Solutions, som bland annat jobbar med lagring och molntjänster. Det tredje benet

16

är Arrow Global Services, som sysslar med licenser och mjukvara men också gateways och kommunikation. – Det här skiljer oss från andra distributörer. Vi har allt under ett paraply som heter Arrow Electronics. Sen är vi ett bolag för alla, från de allra, allra minsta som köper för en krona till de allra största globala företagen. Den svenska verksamheten har ungefär 160 anställda i FAKTA

26 år i branschen Tom Dahlén är Sverigechef för Arrow sedan 2018, innan dess var han försäljningschef. Han började sin karriär på den norska distributören Hatteland 1994, som köptes av Arrow år 2000.

Stockholm, 15 i Göteborg och ett fåtal säljare med hemmakontor runt om i landet. Men åter till frågan som TI:s beslut ställer på sin spets, vad tillför distributörerna? – Det kan framstå som att fler och fler väljer en väg där distribution får en minskad betydelse, att de tar en större del av kakan själva. Egentligen är det tvärt om. Andra stora halvledartillverkare har valt motsatt väg. De har lagt mer ansvar för demand creation på distribution. – Svensk elektronikutveckling och produktion står stark och vi har själva dubblerat omsättningen i Sverige sedan 2015. För distributionsverksamheten i Sverige och Norden har det också betydelse att många halvledartillverkare dragit ned på den lokala närvaron, halv­ ledarbolagen ställer inte heller ut på branschmässor som SEE. – Demand creation ­handlar

om att vara tillverkarnas förlängda arm ut på marknaden. Där man har distributionsrätten har man också ansvar att föra ut tekniken. Tittar man på Arrows linecard, listan med alla fabrikat företaget representerar, är den oerhört bred med cirka 400 namn. Där finns ett antal leverantörer som är direkta konkurrenter om man bortser från att Arrow representerar Intel (fd Altera) och inte Xilinx. – Det finns inte en svensk som inte förstår att när det kommer ut en tillverkare och pratar handlar det om bara en sak. Den rollen vi har ute hos kund, är att ge en rättvis bild utifrån teknisk prestanda, och inte minst kommersiell support, när de står inför tre, fyra val. Han hävdar att det aldrig är ­Arrow som i slutändan väljer. Det är alltid kunden. – De väljer till 99,5 procent på teknisk prestanda och på framtida produkter. Om vi skulle välja åt dem skulle vi stå med Svarte Petter om något händer, det är inte en roll vi vill spela. Arrow har cirka 35 ingenjörer i Norden som arbetar med att ge kunderna tekniskt stöd och presentera olika alternativ. ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


TEMA: DISTRIBUTION

F Ö R U TO M P E R S O N A L i form av säljare och tekniker är webben ett viktigt verktyg i samspelet med kunderna. – En viktig del av Arrows framtid ligger där och våra plattformar har verkligen stärkt sin konkurrenskraft. Arrows storlek globalt (#110 på Fortune 500) gör att jämförelsen med mindre privatägda distributörer ibland kan kännas felaktig.

PER HENRICSSON

En trend som varit stark under många år är den allmänna ”elektrifieringen” där företag som inte varit traditionella distributionskunder nu har fått in elektronik i sina produkter. Här ser Arrow en möjlighet att bistå med teknikstöd. Även halvledartillverkarna sysslar med den här typen av support men det är inget problem, enligt Tom Dahlén. – De räcker inte till för alla kunder, övriga är hänvisade till nätsupport, så det finns plats för alla. Arrow är en av få distributörer som deltagit på branschmässan SEE i Kista.

Han lyfter också fram den generationsväxling som sker i branschen där de yngre är vana vid att direkt kunna hitta svaren via webben. – Det kan gälla lagerstatus, en kvotfråga eller att flytta en artikel. De är inte så sugna på att vänta en dag på ett svar utan vill

ha tillgång till informationen 24/7. En annan aspekt på distributörernas roll är när det uppstår allokering eller brist på komponenter vilket händer med jämna mellanrum. – Går vi tillbaka till 2018 stod tillgången på komponenter

omnämnd i nästan varje vd-ord. Där ser man distributörens roll i en stark supply-chain. Jag påstår att den inte bara är viktig, utan helt avgörande för att lyckas. S A M T I D I G T Ä R H A N S N A B B att påpeka att marginalerna inte längre är vad de varit så att byta från distribution till att gå direkt via en tillverkare förändrar inte kostnaden radikalt för kunden. – Det är bara att titta i vårt globala bokslut, EBITA ligger mellan 2,5 och 3,5 procent. Arrows rörelseresultat före finansiella kostnader, skatter och avskrivningar är alltså inte högre än 2,5 till 3,5 procent av omsättningen. – Från 2000 har vi anpassat oss till vad en kund vill och kan betala för, hade vi inte gjort det skulle vi inte finnas kvar. Det är en ständigt pågående utveckling som inte avstannat.

PER HENRICSSON per@etn.se

Arrow är sedan 2019 huvudsponsor till ett av stallen i den amerikanska Indycarserien.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

17


TEMA: DISTRIBUTION

Thundercomm är en av Atlantiks exklusiva portföljer. Det är ett varumärke skapat i samarbete mellan Thundersoft och Qualcomm.

Han suktar efter mer av Norden

Sverige och Finland – där vill den nye Nordenchefen för tyska distributören Atlantik gärna expandera sin närvaro.

A

tlantik, grundat 1977, har varit aktivt i Norden ett drygt decennium. Koncernen har 70–80 anställda. De flesta i högkvarteret i München och övriga på en handfull europeiska kontor. Kunder finns i Sverige men starkast har det nordiska kontoret varit på hemmaplan i Danmark. Nu känner nye Nordenchefen sedan i januari, Jesper Rasmussen, att det är dags kasta ut näten lite längre norrut, till Finland och Sverige, för att fånga nya kunder. Jesper Rasmussen har 25 år i branschen med en tidigare historia på Arrow, TTI, Farnell och Conrad. –Vi är mycket små i Finland. Så vi vill gärna växa där så fort som möjligt. Detsamma gäller Sverige. Den svenska marknaden är femtio procent av hela Norden. Och den är extra intressant inte bara på grund av storleken utan också för sin tekniknivå och innovativitet. Särskilt noterar han våra många inbyggnadsföretag. Det är de som är Atlantiks kunder. Namnen är typiskt konfidentiella, liksom privatägda Atlantiks omsättning. En av de svenska kunderna, kan Jesper Rasmussen berätta, är en stor aktör inom larmsystem och hemsäkerhet. Energiförsörjning, infrastruktur, godshantering, tung transport och industri 4.0 – det

18

är några av de marknader som Atlantik tror kommer att expandera inom inbyggda system de närmaste åren. Automation, 5G, AI och trådlöst är några av de heta teknikområden som kommer att driva den expansionen. Atlantik stämplar sig själv som ”kvalitetsdistributör”. Det gör väl i och för sig alla. Men att ha blivit utsedd av mobiljätten Qualcomm till ”Årets distributör” i fjol får väl erkännas ger en viss objektiv substans åt etiketten. –Vi är en ”trendscout” efter den nyaste och mest innovativa tekniken. Vi följer inte trender utan sätter trender. –Vi känner att vi har unika erbjudanden som inte andra distributörer har. Några av sina agenturer är Atlantik ensamma om. Ett exempel är Thundercomm – ett

Atlantik kan leverera allt från en enstaka komponent till en komplett produkt.

joint venture mellan kinesiska Thundersoft och den amerikanska jätten Qualcomm. Tillsammans bygger de bland annat trådlösa moduler på Qualcomms mobilprocessor Snapdragon under varumärket Thundercomm. Modulerna används för allt från tracking och robotik till konferenssystem, wearables och butikssystem. – Thundercomm har många innovativa state-of-the-art-modullösningar inom automation. Deras lösningar för skogsbruk är populära i Sverige. Qualcomms snapdragonprocessor finns i portföljen inte bara för mobila och trådlösa lösningar, utan även för exempelvis AI. Inom 5G har Atlantik ett varumärke kallat ”Atlantik 5G Haus” med diverse sensorer, gateways, radioteknik, moduler, referenskonstruktioner och operatörspartners. Plus ett möjligt partnerskap med kunden för en lösning för allt mellan moln och sensor. –Vi startade tidigt med 4G och var en av de första distributörerna i Norden att implementera. När det gäller 5G blir det likadant. –Vi arbetar med ett stort danskt bolag kring ett 5Gprojekt, i en tidig fas. Det är konfidentiellt. Atlantiks kompletta portfölj är för bred för att gås igenom helt. Trådlöst, skärmar, audio,

röst, sensorer, användargränssnitt, minnen – det är några av produktområdena där Atlantik är ren distributör. Samtidigt stannar Atlantik sällan där. –Vi är inte en typisk distributör som bara köper varor från producenter, lagrar och skickar till kund. Utan vi supportar kunden under designfasen. Vi säljer lösningar som vi tar fram i samarbete med producenter och kunder. Atlantik är gärna med och skriver bommen och blandar sig i utvecklingen på andra sätt, om du är intresserad. Från utveckling av hård- och mjukvara hela vägen fram till produktion och logistik. Atlantik kan med andra ord leverera allt från en enstaka komponent till en komplett produkt, inklusive design. Ett exempel på ett samarbete är en kaffemaskin från en känd tillverkare som själv utvecklade de våta delarna men överlämnade både elektronik och mjukvara åt Atlantik. Är det något kontor på gång i Sverige eller Finland?

– Det är inte säkert. Men vi vill ju gärna expandera i Norden. Får vi fler projekt och annat i vår pipeline så skulle jag gärna önska att anställa en säljare i Sverige, potentiellt med eget kontor. –Vi ska bli mycket mer aktiva i Sverige och bli mer synliga både fysiskt hos kunder och online. Helst skulle han vilja ge sig ut redan nu och skaka hand med finnar och svenskar. Men läget tillåter som bekant inte det. ­Istället arrangerar Atlantik webseminarier i sommar och höst, i bland annat 5G. Om corona tillåter kan ni krocka armbåge på Stockholmsmässan och Embedded Conference Scandinavia i höst. Begränsar det dina möjlig­heter att sälja när du bara kan jobba via zoom och seminarier?

– Nja, virtuellt går ganska bra, men ansikte mot ansikte är bättre. Det blir lite mer känsla när man är i samma lokal. Vi har möten online, men vi hoppas vi kan komma till Sverige så snart som möjligt och göra möten ansikte mot ansikte, efter att gränsen öppnar. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


www.rutronik24.com/intel-nuc

Intel® NUC

Small Size, Big Business Get the job done with Intel® NUC. From desktop Mini PCs to customizable and scalable computing solutions, Intel® NUC helps you deliver unprecedented performance for the modern workplace, from your desk to the conference room. Whatever you need to do, do it with an Intel® NUC. Features  Mini PC with the power of a desktop in a small form factor  Consumes a small amount of power relative to a full-sized PC  Ease of installation and easy to add devices that scale up rapidly Find the Intel® NUC products right for your business Get more Information under +39 02 40 95 12 24

www.rutronik.com

Committed to excellence


TEMA: DISTRIBUTION

Uteblivna utvecklingspro Initialt har den pågående pandemin inte slagit lika hårt som många inom svensk elektronikdistribution befarat. Någon värre komponentbrist har ingen av de till­frågade upplevt ännu, däremot varierar erfarenheten kring hur logistiken ­fungerat. Alla är dock överens om att de långsiktiga följderna efter att så många nya ­utvecklingsprojekt lagts på is är oroande.

T FAKTA

Fem om Corona Våren 2020 blev ingen annan lik. Världen mötte en pandemi som fortfarande slår hårt mot både individer och samhällen. Men hur har pandemin drabbat distributörer till svensk elektro­ nikindustri? Elektroniktidningen frågade några i branschen hur de upp­ levt den senaste tiden. Flera större multidistributörer har valt inte kommentera situationen, några mindre har däremot be­ rättat sina upplevelser. De fem som vi talat med är: • Magnus Gustavsson säljan­ svarig på Broadband Techno­ logy, vars affärsidé är försälj­ ning av tekniskt avancerade nyckelprodukter. Det svenska kontoret ligger i Stockholm och har sex anställda – hit hör även en i Danmark och en i England. Sedan 2015 ägs före­ taget av österrikiska Codico. • Peder Olausson vd på Rota­ korn Electronics, komponent­ mäklare med bas i Åtvidaberg. Företaget har 25 anställda, varav cirka hälften jobbar i utlandet. • Patrick Wiström marknads­ chef på Westcomp i Göteborg, som fungerar som inköps- och logistikavdelning åt olika tillverkare. Företaget har 25 anställda. • Henrik Emilson, vd på P-A Emilson med kontor i Stockholm och fem anställda. Företaget arbetar med hela kedjan, från komponentval och design till distribution och försäljning. • Torbjörn Carlsson, vd på Compomill med bas i Stockholm och åtta anställda. Företaget fokuserar på teknisk indesign inom kraft, mikrovåg och EMC.

20

rots att pandemin slagit hårt över hela världen – lite tidsförskjutet – tycks ingen större komponentbrist drabbat elektronikindustrin ännu. − Jag har ju varit med länge. Den första allokeringen var under mitten av 1980-talet. Det var jättesvårt att få komponenter. Hade man tur kom det slattar så man kunde producera tolv kretskort. Sen dess har det varit två rejält bekymmersamma omgångar men idag ­känner jag inte alls av några komponentproblem, säger Patrick Wiström på Westcomp. Upplevelsen är att flertalet halvledartillverkare klarat att hålla igång sin tillverkning av själva kislet. Kapsling och test har däremot stundtals ställt till problem. Det kan förklaras av att de två momenten kräver betydligt mer handpåläggning än chiptillverkningen. En stor del av kapslingen sker dessutom i länder som Thailand, Malaysia och Filippinerna – länder som drabbats hårt av Corona och som varit eller fortfarande är helt stängda. Om detta på sikt kommer att leda till en större brist på vissa kretsar får tiden avgöra. − Jag tror att det blir så. I takt med att fler marknader öppnar så kommer vi att gå in i en bristsituation på halvledare, säger Peder Olausson på Rotakorn. Intervjuerna gjordes i månadsskiftet maj-juni. Då var det fortfarande för tidigt att se vad den minskad produktiviteten till följda av stängda fabriker och hemmakontor kommer att leda till. Tydligt är dock att alla intervjuade delar en oro för vad den panikreaktion som många storföretag drabbades av när viruset började sprida sig utanför Kina

kommer att medföra långsiktigt − Jag tycker, från vad jag ser, att många storföretag har dragit i handbromsen lite för snabbt och för hårt. De har beslutat att dra ner över hela organisationen för att det blev osäkert, vilket kan påverka produkter som inte är berörda, säger Henrik Emilson på P-A Emilson. På flera håll har storföretag dragit ner prognoser, hållit inne ordrar och minskat investeringar. Följden har blivit att många nya utvecklingsprojekt pausats. − Det vi ser är att företag driver sina pågående utvecklingsprojekt vidare, även de företag som korttidspermitterat. Däremot är de försiktiga med att investera i nya produkter och nya projekt, för ingen vet vad som kommer att hända, säger Magnus Gustavsson på Broadband. De tillfrågade tar upp flera möjliga orsaker till varför storföretagen inte får rull på nya projekt. En anledning kan vara att konstruktörer som annars är vana att arbeta i grupp och bolla idéer med sina kollegor nu sitter isolerade hemma och därmed har svårare till beslut. En annan kan vara en övertygelse om att efterfrågan på nya produkter minskat motsvarande den panik som generellt spritts i media och på börser. − Istället för att studera det faktiska marknadsbehovet har stora börsnoterade företag dragit allt över en kam och bromsat upp projekt vilket leder till framskjutna marknadslanseringar som i sin tur påverkar slutanvändarna negativt, konstaterar Henrik Emilson. Samtidigt går det att se att olika tillämpningsområden drabbats i olika hög grad. − Jo, så är det. Vi har ett par tre

kunder här i Sverige inom medicinsk teknik som blivit gynnade av pandemin och de har givit oss väldigt bra affärer, säger Peder Olausson. På andra sidan av skalan finns fordonsindustrin, som bokstavligen tvärnitat. En reaktion som både gått ut över det egna ledet och underleverantörer. I Sverige har exempelvis både Volvo och Scania permitterat många. Tyskland – som är Sveriges största exportmarknad – har en fordonsindustri som har drabbats minst lika hårt. På samma sätt märks en tydlig skillnad mellan hur olika teknikområden berörs. Compomill som står på tre starka ben – EMC, mikrovågor och kraft – kan vittna om det. − Mikrovågsområdet rullar på relativt stabilt. Där pågår en hel del utveckling, test och verifiering. De som jobbar med mikrovågor klarar det väldigt bra hemifrån, säger Torbjörn Carlsson på Compomill, och adderar: − På kraftsidan har vi kunder inom både industrin och bilbranschen, vi utvecklar exempelvis batteriladdare. Där har det stelnat till fullständigt. Även från EMC-håll har det varit helt tyst i flera månader. Detta trots att Norden har mer än 700 rum för EMC-test som Compomill stödjer och säljer produkter till.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


TEMA: DISTRIBUTION

ojekt oroar

Framtiden möter fler möten över nätet Mängder av videomöten och resestopp är tydliga konsekvenser av den pågående pandemin. För miljön är det toppen, men vad säger de som är berörda? Vissa är väldigt positiva, för andra fungerar det sämre.

En iakttagelse är att vissa företag börjat visa ett större intresse av att digitalisera sina produkter, exempelvis bygga in en funktion för att kunna övervaka och styra över molnet. − Det kan vara ett tecken på att man tror att världen blir lite annorlunda framöver. Vi ser också att kunder som har molnbaserade lösningar är mindre påverkade av Corona, säger Magnus Gustavsson. När logistik och leveranser kommer på tal är erfarenheterna bland de tillfrågade väldigt spretig. − Flyg och annan frakt har gått över förväntan under rådande omständigheter. Jag tycker inte vi har haft kontinuerliga problem utan löst det med rimligt resultat i de flesta fall, säger Torbjörn Carlsson. Den positiva tongången gäller främst kretsleveranser från Sydeuropa, även Italien, trots att landet under en tid varit helt stängt. Patrick Wiström har betydligt sämre erfarenhet av logistikkedjan. Han menar att paket som normalt tar fyra-fem dagar i dagsläget kan dröja upp till fyra veckor innan de är framme. − Fraktbolagen kör paket runt hela jorden innan de landar här. Vad det beror på vet jag inte,

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

säger Patrick Wiström och adderar: − En förklaring jag fått från en av våra kunder som tillverkar medicinsk teknik är att alla kurirbolag prioriterar transporter med sjukvårdsmaterial, och alla amerikanska fraktbolag, exempelvis UPS, DHL och Fedex flyger numera alltid först till USA. En intressant förändring som Rotakorn drivit igenom är att gå över till att köra delar av sina komponentleveranser på tåg från Kina till Sverige. − Med tåg tar det tre veckor, så det är snabbare än båt, och det är ett ganska bra alternativ både miljö- och prismässigt, säger Peder Olausson. Även österrikiska Codico, som äger Broadband, undersöker om tåg kan vara ett transportalter­ nativ framöver. − Vår logistikavdelning tittar på allt just nu. Vi ser att kapacitetsbristen gjort att priserna skjutit i höjden, framförallt båttransporter, säger Magnus Gustavsson, och adderar: − Det är bekymmersamt, men det är också svårt att bedöma vilka resurser det är vettigt att lägga på detta eftersom ingen vet hur länge det kommer att pågå. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Säljare gillar socialt engagemang – det ligger i yrkesrollen. Så av de fem elektronikdistributörer som vi talat med är det bara en som kört hemmakontor, övriga har haft en mer öppen attityd där var och en bestämmer själv. Samtidigt är upplevelserna olika när det kommer till hur det fungerar att inte få träffa sina kunder i verkliga livet. Några menar att det är lättare att få tag på dem när de reser mindre medan andra upplever att det är svårt att få tag på ingenjörer som förpassats till hemmakontor. −Vår personal som är uppsökande blir uppgiven för det har varit väldigt svårt att spontant få tag på konstruktörer och inköpare på större företag när många sitter hemma. För att nå fram måste man boka telefontider likt vanliga möten, säger Torbjörn Carlsson på Compomill. D E N D I G I TA L A möteskulturen tycks dock ha fått en ordentlig skjuts av pandemin. − Innan Corona var det många som inte såg ett videomöte som ett riktigt möte. De förberedde sig inte på samma sätt som inför ett fysiskt möte, säger Magnus Gustavsson på Broadband. Han menar att det kunde ta en kvart innan mötet kunde börja, några loggar inte in i tid, andra fick inte ljud och bild att fungera. − Men jag ser en klar förbättring. Respekten för andras tid har ökat, säger Magnus Gustavsson och konstaterar: − Ett väl förberett videomöte, med en klar agenda och individer i tid. Då avhandlar du lika mycket på halva tiden jämfört med vid ett fysiskt möte. Jag gillar det. Tydligt är dock att dagens videoplattformar behöver utvecklas. Det krävs alltför många mjukvaror för att en individ ska vara förberedd inför samtal med alla olika företag och världsdelar. Syftet med möte är också en väsentlig faktor. − På vissa områden fungerar videomöten jättebra, men det är

tydligt att det fungerar mindre bra när man sitter med kritiska utvecklingsprojekt. Då blir det hämmande att inte sitta nära varandra och kunna spontanfråga om saker, säger Henrik Emilson på P-A Emilson. Här kommer också resandet in. En långsiktig positiv förändring kan vara på gång där digitala möten i större utsträckning kombineras med fysiska möten. − Jag tror att det kommer att bli ganska stora förändringar generellt. Dels tror jag fler kommer att jobba hemifrån även fram­ över, en del stora amerikanska tech-bolagen har redan sagt att de tänker fortsätta med det. Dels tror jag att affärsresorna kommer att minska, säger Peder Olausson på Rotakorn, och adderar: − Just nu har jag resestopp men annars är jag ute och reser ganska mycket. Jag tror att jag var på Filippinerna tre gånger förra året. I efterhand kan jag tycka att det var åtminstone en eller enoch-en halv gång för mycket.

PAT R I C K W I S T R Ö M på Westcomp är inne på samma linje. Han menar att resandet och globaliseringen närmast har blivit absurd. − Det förväntas att man ska åka kors och tvärs runt jorden i jobbet. Många tycker att det är jätteintressant att ha i sin cv att de varit i Kina tio gånger under det senaste året. Men vad är det för bra med det? undrar Patrick Wiström, och konstaterar: − Jag tror att pandemin kommer att få många länder att inse att man måste börja vara mer självförsörjande. Det kan vara en positiv konsekvens av detta.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

21


TEMA: DISTRIBUTION

Ett ständigt närvarande – så skyddar vi dina komponenter mot ESD

U

tan förebyggande åtgärder kan människor och föremål ackumule­ ra elektrostatisk laddning. Det kan ske på flera olika sätt. Friktion är vanligt. Bara genom att gå på en matta kan en människa laddas upp till 35 000 V. Det lå­ ter livsfarligt. Men energin i en elektrostatisk laddning (ESD) är typiskt harmlös, även från en så hög potential. Något som däremot kan skadas är elektro­ niska komponenter. Ett CMOS-chip tillverkat i processer på några nanometer kan skadas allvarligt av ESD vid så låga spänningar som 250 V. Det kan även analoga kretsar göra, och till och med passiva komponenter som små filmmotstånd. Beroende på enhetens uppbyggnad och material och laddningens karakteristik – som spänning, total energi, ström och varaktig­ het – kan skadorna omfatta smältning eller avdunstning av interna ledare. Även metall­ dispersion till angränsande områden före­ kommer, potentiellt med kortslutning som resultat. Skadan kan vara så allvarlig att den resulterar i att enheten slutar att fungera. Det kan alternativt uppstå en blott partiell skada på anslutningar, oxidskikt eller andra strukturer, som leder till att komponentens prestanda helt enkelt bara försämras. Eller –

22

kanske allvarligare – så skapas det en latent defekt som inte genast upptäcks. Detta kom­ prometterar komponentens tillförlitlighet. Den latenta defekten kan medföra att åld­ rande, elektrisk belastning, vanliga termiska cykler eller bara vibration kan leda till ett se­ nare komponentfel under drift. Alla typer av ESD-skador är förstås oön­ skade och måste förhindras. När en ESD-känslig komponent är mon­ terad på ett kretskort den skyddas av andra komponenter som är särskilt konstruerade för att undertrycka eller avleda den urlad­ dade energin. Beroende på tillämpning kan dessa komponenter vara allt från små däm­ pardioder för utjämningsspänning (TVS) till kortslutningsenheter eller gasurladd­ ningsrör (GDT:er). Det finns en standardse­ rie kallad IEC 61000 som anger motstånds­ förmågan mot ESD på systemnivå för olika produktkategorier. F R Å N D E T Ö G O N B L I C K då en ESD-känslig komponent tillverkas till dess att den för­ ankras i kretskortets skyddande hamn, är den sårbar för ESD. Den utsätts för risk under ett flertal skeden: produktion, paketering, etikettering, servicearbete, test, inspektion, transport och slutmontering. Standarden

som omfattar ESD-säkerhet för komponen­ ter i dessa skeden heter IEC 61340-5-1:2016. Elektroniktillverkare, vare sig det är OEM:er eller serviceleverantörer, ska ha po­ licyer för varuinlämning och lagerhantering som uppfyller IEC 61340-5-1 för att säkerstäl­ la att komponenter behandlas varsamt och skyddas från ESD. Även innan köpta kompo­ nenter anländer till varuinlämningen, krävs trovärdiga garantier från leverantören om att varorna lagras på ett sätt som förhindrar skador. Kunden bör verifiera att adekvata skydd finns på plats. Det skadar inte att ar­ rangera ett besök för att bli helt säker. Bürklin inledde nyligen ett samarbete med ESD Protect, som är specialiserad på ESD och har hög kompetens kring de metoder som gäller för att vara rådande bästa bransch­ praxis. ESD Protect granskade alla aspekter på vår hantering av komponenter, inklusive mottagning, kontroll av varor, utlämning till Bürklin-lager, komponentplockning, ompa­ ketering och preparation inför avsändning. Vi har också gett vår personal ny utbildning i de senaste metoderna för ESD-säker hantering. Och så har vi installerat ny utrustning för lag­ ring och paketering, som kontinuerligt mäter och övervakar relevanta parametrar. Efter ett lagarbete som spände över flera

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


Av Alfred Lipp, Bürklin Alfred Lipp

är verkställande direktör, försäljning och marknadsföring på distributören Bürklin.

EX

R TA T

hot

PE R

IKEL

månader, lyckades vi certifiera vårt ESDkontrollprogram enligt IEC 61340-5-1- och ANSI/ESD S20.20. Det betyder bland annat att vi inte längre måste bevara tillverkarens ursprungliga förpackningar utan kan erbju­ da ESD-känsliga produkter i mindre volymer och ändå tillgodose enskilda kunders krav och specifikationer, samtidigt som vi säker­ ställer ett komplett ESD-skydd som möter högsta standard. Dessutom kan vi tack vare samarbetet med ESD Protect nu även erbjuda skräddar­ sydda konsulttjänster för kund och deras personal för att hjälpa dem sprida bästa ESDpraxis i hela sin leveranskedja. Tjänsterna sträcker sig från allmänna seminarier som beskriver ESD-säker hantering för kompo­ nenter, till individuell rådgivning och revi­ sion på kundens anläggning. Vi kan hjälpa till att installera ett korrekt elektrostatiskt skyddat område (EPA) för fär­ digställande av komponenter som är käns­ liga för ESD i enlighet med IEC61340-5-1. Dessutom kan vi tillhandahålla lämplig utrustning för nödvändig jordning och för­ bindning. Vår produktportfölj innehåller inte bara standardartiklar som personliga jord­ ningsenheter, arbetskläder och utrustnings­ klämmor, utan även mindre uppenbara nyttigheter som ESD-säkra kontorsmöbler, draglådor och rengöringsartiklar. Vårt ESD-säkerhetsutbud finns tillgäng­ ligt nu på förfrågan. n

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

TROR DU ATT ALLT STÅR PÅ WEBBEN?

Läs Elektroniktidningen! ETLIDEKNTINROGNEIKN

SVER IGES ENDA ELEKTRONIK MAGA SIN FS FÖR PROF NR 3 MARS 2020

NR 4 APRIL 2020

NING SOM BILTILLVERK

DON TEMA: FOR

FRANCHISE

lt vill bli globa ner i Lerum a modell Nio perso enligt samm bilmärke onalds: att låta som MacD prenörer sköta lokala entre en. /18–19 tillverkning

ELEKTRONIK TIDNIN GEN

FYND BL

NR 2 FEBRUARI 2020

ELEKTRONIK

TIDNINGEN

SVERI GES ENDA

ELEKTRONIK MAGA SIN FÖR PROFF S

TEMA: AI & DIGITALISERING

SMART KARTA VISAR VÄGEN UNDER JORDEN

AND M ONTRAR NA

PÅ EM BEDDED WORLD

ELEKTRO NIK

Coronavirus Besökaranta let halver et fick merparten av ades. Mässa de n lyckades stora företagen att ändå bjuda hoppa av. på spänn ande nyhet er.

T-ENGI NEERIN RISE LINKÖP

Drönare med eget ansvar /10–13

PRE NUM ERE

G:

EKTRONIK EL TIDNINGEN

Två år från idé till tillstånd

ING:

/14–15

RA KOS TNA

.SE/ PRE T!NRETN 1 DSF RITJANUARI 2020

TIDN INGE N

NR 12 DEC EMB ER 2019

WIFIDO:

Centralpunkten

i smart hem /16–17

N

4/3/20

nipe.indd

TID_SE_S

Mill_ELEK

200403_9-

3:13 PM

PREN UME RERA

1

/10–15

T T! ETN. SE/P REN ID_SE_Snip

e.indd 1 1/3/20 2:56 PM

SVE RIG

ONI KMAG ASIN FÖR PRO FFS

200106_8-9_Mill_ELEKTID_SE_Snipe.indd 1

1/3/20 2:56 PM

Götebo företagergshar utve t Moniven t en mät cklat som hjälutrustning vårdpersper att i en onal situatioakut luftvoly n ge rätt ett nyfö m till /10–11 tt barn.

6G ligger tio år fram i tiden, men

Matti Latva-aho är en av forskarna som redan börjat fundera på nästa mobilstandard. /10–12

TEM A: ME DTECH

DE BLÅS ER

AI-PR

OFES

& HE

ALT H

SOR:

Neuronn ät framtide radiolog ns er /12–13 PR EN UM ER ER A KO ST

/14–15

/20–21

ATION

ARBETET MED 6G HAR STARTAT

Ikea tar täten i Zigbee

MOELVEN:

Sveriges smartaste sågverk

/20–21

_Mill_ELEKT

SMARTA HEM:

IGNITARIUM:

ENDA ES PRENUMERERA KOSTNADSFRIT ELE KTRT! ETN.SE/PREN

200106_8-9

TEMA: KOMMUNIK

Gruvfordonen kan bestämma sin position på fem meter när. Systemet kommer från Mobilaris och fungerar under jord. /14–16

Artificiella ögon ser fel överallt /12–13

LiFi:

Ser ljust SVERIGES ENDA på data ELEKTRONIKöver ljus MAGASIN FÖR PROFFS

KOST NAD SFRI

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

LIGNA ENERGY:

Batterier av skogsrester

NY T T LIV IMPL

NA DS FR

ANTA T:

Ditt fet är en t vågleda re

I NYFÖDD

/14–15

ITT ! ET N.S E/P

RE N

/4–5

PRENUME RERA KOSTNADS FRIT

T! ETN.SE/PR EN SE_Snipe.indd 1

1/3/20 2:56 PM

200106_8-9_Mill_ELEKTID_

PRENUMERERA GRATIS

Du får det snygga månads­magasinet genom att fylla i talongen på etn.se/pren 23


PE R

R TA T

EX

TEMA: DISTRIBUTION

API:er en revolution f

IKEL

– avlastar från tråkiga rutinuppgifter Av Stephane Ratelet, Digi-Key Electronics Stephane Ratelet är Digi-

Key Electronics kontaktperson för API:er inom Emea och Apac. I den rollen arbetar han med att hitta digitala lösningar och partners för att effektivisera inköpsprocessen för Digi-Keys kunder. API:er lönar sig – Digi-Key låter dig räkna ut hur mycket.

O

m du inte hört talas om API:er tidi­ gare – application programming interfaces – programgränssnitt – så kommer du garanterat att göra det snart. Enligt min uppfattning kommer API-lösningar att förändra elektronikindu­ strin i grunden under de kommande tio åren. Digi-Key är ännu ensam bland elektronik­ distributörerna att erbjuda sina kunder en komplett svit realtids-API:er, dessutom helt kostnadsfritt. Men det är bara en tidsfråga innan andra elektronikdistributörer börjar ta efter. Därefter kommer elektronikindustrin aldrig mer bli sig lik igen. Du kanske inte vet om det, men faktum är att du redan använder API:er och ständigt kopplar upp dig mot dem varje dag. Varje gång du besöker en webbsida kommuni­ cerar du med en server via ett API. Ett API är enkelt uttryckt ett sätt att ansluta datorer till varandra så de kan dela data – en mellan­ hand som knyter samman digitala resurser.

A P I : E R Ä R I N T E D E N F Ö R S TA digitala lösning som används för att effektivisera inköpspro­ cesser, men eftersom API:er ger så stora an­ passningsmöjligheter har de blivit högt upp­ skattade bland inköpare. 70 procent av de företag som deltog i en enkätundersökning som Digi-Key utförde, uppgav att de håller på att undersöka API:er närmare. Orsaken är att API:er gör det möjligt att effektivisera be­ fintliga processer och att införa automation, vilket omedelbart ger en omfattande ROI (return on investment) över hela företaget.

24

Hur kan API skapa ROI? Jo, via ett API kan inköpare få snabbare tillgång till priser och slipper göra prisjämförelser på alla webb­ platser. Digi-Keys API uppdaterar prissätt­ ningen i realtid och kunden kan få en digital offert som automatiskt är giltig i 30 dagar. Utsikten till bättre produktpriser, liksom den enklare hanteringen av fakturor, offerter, returer och lager, innebär att företag som använder API-lösningar har en chans till vä­ sentliga kostnadsbesparingar. I Europa, där skatterna generellt är högre och företagen måste bevaka sin konkurrens­ kraft för att kunna hålla sig kvar på markna­ den, blir de besparingar som API:er kan ge­

Hämta köphistorik, slå upp streckkoder, göra sökningar – det är en del av de tjänster som finns i Digi-Keys API.

nerera extra intressanta. Digi-Key har redan 200–400 aktiva API-kunder i Europa, och vi förväntar oss en kraftig ökning av antalet allteftersom fler företag inser besparings­ potentialen. Medarbetarna är ett företags största till­ gång – men de är även de mest kostsamma. Att titta på vilka uppgifter som kan digitali­ seras och vilka uppgifter som måste utföras manuellt, har blivit ett allt viktigare sätt att göra kostnadsbesparingar i den digitala eran. Det kan göra personalen mer effektiv eftersom den kan ägna sin tid åt relevanta, vinstgivande uppgifter, samtidigt som före­ tagets kostnader för humankapital minskar. API-lösningar är ett sätt att uppnå detta. De kan minska företagens personalkostnader och dessutom eliminera den stress och press den rådande bristen på arbetskraft leder till. Utöver kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft innebär API-lösningar att personalstyrkan kan slippa det enformiga arbetet att svara på prisfrågor, med nöjdare personal och ett effektivare företag som re­ sultat. Medarbetare som måste ägna mer­ parten åt arbetstiden åt enformiga uppgifter som prisjämförelser och lagerkontroller blir uttråkade, oengagerade och ineffektiva. A P I - LÖ S N I N G A R Ä R E T T E N K E LT S ÄT T att ge medarbetarna möjlighet att ägna sig åt ­uppgifter som intresserar och utmanar dem, i stället för monotont arbete som sänker motivationen och försämrar verksamhetens ­effektivitet.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


TEMA: DISTRIBUTION

för inköpare API-lösningar bidrar till högre effektivitet och kostnadsminskningar och ger dessutom resultat som är mer exakta. Precisionen i en digital lösning är en fördel i hela försörj­ ningskedjan, kanske allra mest uppenbart för slutkunden. En lösning som ökar kund­ nöjdheten genom att förbättra precisionen torde ha hög prioritetet på en starkt konkur­ renspräglad marknad som Europas. Digi-Key erbjuder marknadens största sortiment av API:er – inklusive realtids-API:er. Därmed kan inköpsproffs ägna mindre tid åt enahanda prisprocesser och i stället förlita sig på en digital lösning. API-anslutningen kan ske på tre olika sätt, beroende på företagets storlek och behov: genom egna interna resurser, genom ett externt utvecklingsteam eller genom tredje­ partsprogramvara från någon av Digi-Keys kvalificerade partners. Digi-Keys API-lösningar är gratis att an­ vända. Företag som vill ha mer informa­ tion är välkomna att besöka https://www. digikey.se/api. Intresserade kan ladda ner

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

I en värld där företagens budgetar och personalresurser fortsätter att krympa har digital omvandling blivit en nödvändighet snarare än en valmöjlighet. Bli inte orolig om du upptäcker att din konkurrenter eventuellt inte använder API-lösningar! Vill de finnas kvar på marknaden om tio år är det bara en tidsfråga innan de börjar.

Så ser det ut när din dator ställer en fråga om en streckkod (överst) och Digi-Keys server ger ett svar (underst).

en kostnadsfria e-bok och testa en avkast­ ningskalkylator som visar hur mycket man kan spara på ett år genom att implementera Digi-Keys API:er för prissättning, tillgänglig­ hetskontroll och beställningar. Vissa kunder som använt kalkylatorn och implementerat API-lösningarna har uppnått genomsnitt­ liga kostnadsbesparingar på 50 000–100 000 dollar.

A P I : E R N A S I N TÅG kan jämföras med internets intåg. I början kändes det kanske komplice­ rat och förvirrande. Men precis som internet, kommer API-lösningar att revolutionera branschen. Och den som är tidig med att börja använda lösningarna kommer att ligga bra till. Världen blir alltmer digitaliserad – data och hastighet regerar! Att hitta sätt att dra fördel av digitala lösningar som API:er, är av­ görande i en sådan miljö. Jag uppmanar dig att lära dig mer om vilka fördelar som APIlösningar kan ge i er verksamhet – det här tåget vill du inte missa. n

25


PE R

R TA T

EX

TEMA: DISTRIBUTION

Så vässar Farnell ditt

IKEL

Skräddarsydda tjänster sparar tid och pengar

D

e som köper elektroniska kom­ ponenter vill ha mycket mer av dagens distributörer än bara sina produkter. Inköparna känner ett ökat tryck från den egna organisationen att kunna visa upp minskade kostnader när de köper nya produkter. De utmanas inte en­ bart av att hitta och köpa komponenter på det snabbaste och mest effektiva sättet, utan de måste också konsekvent identifiera nya sätt att maximera besparingarna i alla delar av upphandlingsprocessen. En bra distributör – självklart en med lång­ siktighet och hög kundnöjdhet i fokus – kan hjälpa köpare att identifiera olika kostnads­ besparande åtgärder. Det sker genom att tillhandahålla en omfattande produktport­ följ och mervärdestjänster som stöttas av ef­ fektiva onlineverktyg och resurser, leveran­ ser som kommer i tid och ett starkt globalt distributionsnätverk. Till detta kommer att distributörerna kan erbjuda alternativa kon­ struktionsalternativ, som snabbare kan ta en produkt till marknaden. S E D A N M I T T E N AV 20 1 8 har den europeiska elektronikmarknaden stött på några stora utmaningar såsom osäkerhet och föränd­

Av Mathew Thorpe, Farnell Mathew Thorpe började på Farnell i maj 2017. Han har säljansvar för Storbritannien, Irland och Benelux, bland annat för att utveckla företagets tjänster och säljerbjudanden. Mathew Thorpe har arbetat med elektronikdistribution och MRO (maintenance, repair and operations) i närmare 20 år. Innan Farnell hade han en ledande befattning på RS Components, med ansvar för en grupp regionala säljchefer och så kallade key account managers.

rade köpvanor. Ändå är förväntningarna hos yrkesverksamma köpare, så kallade in­ köpare, högre än någonsin. De måste kunna lita på sin förmåga att minska kostnader och maximera produktionseffektiviteten. För många är ett partnerskap med rätt distribu­ tör ett effektivt sätt att snabbt nå önskat re­ sultat. Faktum är att en distributör har en avgö­ rande roll när det gäller att hjälpa inköpare att effektivisera inköpsprocessen och styra utgifterna. Så är det eftersom kostnaderna för att anskaffa en produkt kan vara mycket högre än ordervärdet för den faktiska pro­ dukten. Det gäller framförallt för vissa elek­ tronikföretag vars inköpare ägnar många timmar åt att hitta kvalitetsprodukter till bäs­ ta pris och som finns att få direkt från lager. Utöver själva produkten behöver inköpare en distributionspartner som använder elek­ troniskt upphandlings- och faktureringssys­ tem som kan kapa kostnader kopplade till köp, administration och orderbehandling. Det är viktigt att en distributör överväger hur de produkter och tjänster som den till­ handahåller kan spara pengar åt en kund. I synnerhet hur kostnaderna kan sänkas för små till medelstora företag, och sedan hela

vägen till de allra största och mest välkända företagen vars behov ofta inte möts av den ”genomsnittliga” distributören. Farnell har valt att hantera utmaningen genom att skapa skräddarsydda tjänster och ett om­ fattande distributionsnät. När Avnet köpte Farnell år 2016 skapades en ny typ av distri­ butör som erbjuder bättre stöd i alla stadier av utvecklingsprocessen – från konstruktion till volymtillverkning och hantering av en produkts livscykel. Helt enkelt en sömlös ser­ vice för alla kunder. Dessutom har Farnell ett team av så kallade Account Managers som tar ett helhetsgrepp för att kunna hjälpa in­ köpare att nå sina mål. FA R N E L L F U N G E R A R S O M en pålitlig rådgi­ vare och strategisk partner för inköpare. Företaget tillhandahåller en serie online­ verktyg som hjälper till i sökandet efter pro­ dukter, att spara tid och ger inköpare mycket större kontroll över utgifterna. I några fall har ­Farnell lyckats sänka kundernas inköpskost­ nader med hela 50 procent. I praktiken har satsningen inneburit in­ vesteringar motsvarande 60 miljoner dollar i ett lager i Leeds, Storbritannien, som stöder Farnells logistikverksamhet i hela Europa. ­ Mer än en kvarts miljon nya produkter har därmed lagts till, liksom motsvarande 150 miljoner dollar i lagervärde. Under de senas­ te 12 månaderna har företaget ökat sitt lager med 25 procent och adderat 40 nya leveran­ törer. Företaget lagerför över 950 000 pro­ dukter via sin globala webbkatalog, medan drygt en halv miljon lagerförda produkter finns tillgängliga för kunder i Europa. Y T T E R L I G A R E E T T A LT E R N AT I V är att köpa från Farnells egna varumärke Multicomp Pro som erbjuder ersättningsprodukter med samma kvalitet som dess välkända märkes­ alternativ men till lägre pris. Allt detta kom­ pletteras med möjligheten att få varorna skickade samma dag som beställningen görs samt teknisk support dygnet runt fem dagar i veckan, så kallad 24/5. Det webbaserade inköpsverktyget iBuy går att addera till ett köparkonto. Det är kost­ nadsfritt och anpassas för varje kund, allt för att minimera administrationen och snabba

26

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


TEMA: DISTRIBUTION

komponentköp

ställningen i sitt eget ERP-system och sedan hantera fakturan manuellt. Som exempel kan nämnas ett nytt tillägg som innebär att produkter med streckkod kan skannas för att direkt hamna i kundens ERP-system. Det ökar tillförlitligheten och gör det snabbare att ta emot varor.

på processen från idé till köp. På så sätt spa­ ras tid medan fel praktiskt taget elimineras eftersom produktinformationen laddas ner direkt från Farnells webb utan manuell in­ blandning. Verktyget minskar således tiden som måste läggas på att köpa produkter med lågt värde samtidigt som arbetet för lagerpersonalen förenklas då varorna kom­ mer i ett paket där varje beställning matchar fakturan. Oavsett hur en produkt köps in – direkt av en ingenjör, av en inköpare eller på annat sätt – erbjuder iBuy insyn i hela pro­ cessen. E T T A N N AT W E B B S YS T E M , kallat ePass API, hjälper till att söka efter produkter genom

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

att låta kunder få tillgång till nyckeldata som rör varje produkt som Farnell levererar. Vissa kunder som har Farnell som primär leveran­ tör har byggt egen mjukvara runt ePass API för att göra köpprocessen ännu mer effektiv. Det ger dem en klar förståelse för vad som finns tillgängligt, priset på en artikel och när den kan levereras. Farnells alternativ för e-upphandling in­ kluderar ett så kallat ”Purchase-to-Pay”-sys­ tem. Det underlättar kopplingen till kundens ERP-system (Enterprise Resource Planning) och gör processen från katalog till inköps­ order och fakturering smidigare. Kunden slipper helt enkelt hela förloppet – att först beställa från Farnells webbsida föra in be­

W E B B P O R TA L E N F Ö R E - FA K T U R E R I N G som Farnell utvecklat är säker och ger kunden snabb åtkomst till fakturor och relaterade dokument i sin webbläsare. Det skapar ett stort kundvärde eftersom just hanteringen av leverantörsfakturor har identifierats som betungande för många ekonomiav­ delningar. Enligt branschorganisationen CIPS – Chartered Institute of Procurement and Supply – hävdar över 80 procent av alla chefer i Storbritannien att hanteringen av leverantörsfakturor påverkar avdelningens produktivitet negativt. Det är tydligt att inköpare förväntar sig mer av sina distributörer än bra produkter till ett bra pris. Det enda sättet för en distributör att förbli konkurrenskraftig är att erbjuda innovativa tjänster och supportverktyg som andra inte har. Köpare som vill effektivisera sina köpprocesser och kontrollera sina utgif­ ter bör arbeta nära sin utvalda distributör för att säkerställa bästa möjliga upphandlings­ paket. n

27


PE R

R TA T

EX

TEMA: DISTRIBUTION

Systemet kan inte bara känna igen rörelser som promenader, löpning, jogging, cykling eller immobilitet, utan räknar också under träningspasset till och med knäböj, push-up:s och andra rörelser.

IKEL

Sänker energiförbruknin Hemligheten stavas maskininlärning

S

må moduler med en kombination av accelerometrar och ett gyro för tröghetsnavigering kan användas för detektering av rörelser, för att j­ ustera satelliter i rymden och för stabilisering av bilder och objekt. De finns också i mobila enheter, där energiförbrukningen har hög prioritet. För att minska detta och samtidigt förbättra känsligheten har ST Microelectro­ nics integrerat maskininlärning i sin senaste

Av Maria Alejandra Salazar Martinez, Rutronik och Werner ­Neumann, ST Microelectronics Maria Alejandra Salazar Martinez är produktförsäljnings-

chef för Analogt & sensorer på Rutronik.

Werner Neumann arbetar med teknisk marknads­föring

på ST Microelectronics. sensorplattformar. Hittills har minskad energiförbrukning i tröghetsmätningsenheter (IMU) varit ett olöst dilemma. Antingen måste enorma mängder rådata skickas iväg för analys, vil­ ket är en energiintensiv process, eller så ­måste data processas av den lokala styrkret­ sen vilket inte kräver mindre energi. Med den nya Mems-sensorn LSM6DSOX från iNEMO-familjen har ST löst denna Gor­

Sensorsystemet kan bland annat användas i fitnessarmband, spelkonsoller och smartmobiler.

28

diska knut. Här fungerar en maskininlär­ ningskärna med en tillståndsmaskin (FSM) som klassificerar rörelsedata baserat på kända mönster längs ett beslutsträd. Detta innebär att huvudprocessorn inte längre behöver sköta detta första steg av aktivitets­ spårning. Resultatet: energiförbrukningen sjunker, samtidigt förbättras upptäckten och responshastiden för appar som fitness­ spårare, wellnessövervakning, navigering eller stegdetektering i smartphones, bärbara apparater eller spelkonsoller. E T T B E S LU T S T R Ä D Ä R E T T V E R K T YG baserat på matematiska beslut med flera konfigurer­ bara noder. En statistisk parameter jämförs med ett tröskelvärde vid varje nod och nästa nod väljs utifrån resultatet. När ett blad – en av de sista noderna i ett träd – slutligen nås, producerar beslutsträdet ett resultat som kan läsa av ett specifikt register. Genom beslutsträdet behandlar sensorn en induktiv algoritm med en bråkdel av nor­ mal energiförbrukning. Och systemet kan inte bara känna igen rörelser som promena­ der, löpning, jogging, cykling eller immobili­ tet, utan räknar också under träningspasset till och med knäböj, push-up:s och andra rö­ relser – allt baserat på inlärda mönster. För att uppnå en hög grad av noggrann­

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


TEMA: DISTRIBUTION dubbelklicka. LSM6DSOX kan också användas för styr­ ning som att stabilisera mobila industriella kontroller. Speciella fall för denna applika­ tion är optisk eller elektronisk bildstabilise­ ring i kameraapplikationer. Dessa funktioner stöds av en extra SPI-utgång, som tillhanda­ håller data utan att de tar omvägen via FIFOregister och därmed säkerställer snabba responstider vilket är nödvändigt vid optisk bildstabilisering.

SensorTile.box är en plattform med allt som behövs inklusive trådlös IoT.

ngen i sensorn het i resultatet är dataval av avgörande bety­ delse: Data som kännetecknar den önskade rörelseklassen måste samlas in. Eftersom det är mycket komplicerat att beskriva dessa klasser manuellt i mjukvara används här maskininlärningsverktyg som förenklar pro­ grammeringen. ST använder det allmänt till­ gängliga maskininlärningsverktyget Weka och sin egen utvecklingsmiljö, som konver­ terar de erhållna parametrarna till sensorns registerinställningar. Utvecklaren måste bara ta hand om funktionaliteten och inte först utvärdera insamlade data. LSM6DSOX kan konfigureras så att upp till åtta beslutsträd kan bearbetas samtidigt och oberoende av varandra. D E S S U TO M K A N L S M 6 D S OX utfärda ett avbrott för vissa rörelser definierade av användaren. För detta ändamål kan ma­ skinerna med finita tillstånd programme­

ras oberoende av varandra för en specifik rörelse­detektion, exempelvis för en titt på en skärm, handledsrotation, skakning, dubbel skakning eller lyftning av enheten. För detta har var och en av de 16 tillståndsmaskinerna sitt eget minnesområde och körs oberoende av de andra. Avbrottet utlöses när rörelsens slutliga tillstånd uppnås. Ytterligare konfi­ gurerbara funktioner är fördefinierade för att utlösa avbrott för fritt fall, rörelsedetek­ tering, 6D/4D-orientering samt klicka och

L S M 6 D S OX Ä R E N S YS T E M M O D U L (SiP) med en kombinerad mekanisk 3D-accelerometer och 3D-gyro tillsammans med en energi­ snål asic för utvärdering i en liten kapsel (LGA-14L). Beroende på inställning klarar den accelerationer på ±2, ±4, ±8 och ± 16g och vinkelhastighetsområdet ±125, ±250, ±500, ±1000 och ±2000 dps kan väljas dyna­ miskt. Det högpresterande läget garanterar hög prestanda med en energiförbrukning på bara 0,55 mA. Med sin extrema lågbrus­ accelerometer och gyro kombinerar sensorn en ”alltid på” användarupplevelse med låg energiförbrukning och överlägsen mätnog­ grannhet. Det gå ratt komplettera den med en magnetometer. M E D A L L A D E S S A F U N K T I O N E R möjliggör LSM6DSOX en enorm mängd applikationer – inte bara för rörelsedetektering, utan också för hantering av användargränssnitt, som att skydda bärbara datorer vid stötar, för att upptäcka rörelsemönster och vibrationer för robotar och maskinstyrning, gaffeltruckar och rörelsedetektering av flygplan vid exem­ pelvis start och landning. n

Artikelnummer

Beskrivning

STEVAL-MKI197V1 X-NUCLEO-IKS01A2 STEVAL-MKI109V3 STEVAL-MKSBOX1V1 (SensorTile.box)

LSM6DSOX adapterkort för DIL24-kontakt Expansionskort med rörelse- och miljösensorer till STM32 Nucleo Professionellt verktygskort för Mems En plattform med allt som behövs inklusive trådlös IoT

Utvärderingsverktyg.

Bli medlem i SER nu! SER är föreningen för Sveriges Elektro-, Data- och IT-ingenjörer. Vi arrangerar studiebesök, föredrag och seminarier för våra medlemmar där du får möjlighet att höra det senaste inom olika teknikområden. Genom oss kan du utöka ditt kontaktnät och möta nya intressanta företag. I medlemskapet ingår även Elektroniktidningen samt vår egen medlemstidning Elteknik. Läs mer om oss på www.ser.se Du kan även mejla oss på ser@ser.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

29


NYA PRODUKTER

Arm släpper Cortex X1 – en trimmad toppmodell n PROCESSORER Vid sidan av en uppdatering av Cortex A77 till Cortex A78 ­släpper brittisk-japanska Arm idag en helt ny familj app-cpu:er kallad Cortex X. Mobiltelefoner är ­fortfarande tillämpningen, men hämningarna mot att slösa på transistorer och effekt är markant mind­ re än för Cortex A-familjen.

Tanken är att du ska kunna flytta upp och tävla mot stora som Qualcomm i prestanda, istället för att nöja dig med bröd-ochsmörfamiljen Cortex A. Vilka som är Arms kunder för X från start går det idag bara att spekulera om – kanske är Qualcomm en av dem. Cortex-X1 ska ha upp till 30 procent högre prestanda än Cortex A77 och 21,5 procent över den idag lanserade Cortex A78, vi allt-annat-lika vad gäller frekvens och process. Cortex X1 dubblerar prestanda för maskininlärning jämfört Cortex A77. Allt annat kommer dock inte att vara lika. I de mobiler som släpps kanske nästa år kommer det att sitta Arm-processorer

tillverkade i 5 nm med mer plats för transistorer och högre klockfrekvenser. Arm presenterar Cortex X1 som den första cpu-mikroarkitekturen skapad i ett program som Arm kallar CVC (Cortex X Custom). Idén är att hämta upp önskemål från kunder för vad som ska finnas i nästa Cortex X-processor. CO R T E X A - S E R I E N kommer av allt av döma också att f­ ortsätta att existera. Där är det Arm själv som sätter agendan och kunderna som inväntar vad som bjuds. Samtidigt med Cortex X1 lan-

serade Arm idag en uppföljare i den familjen – Cortex A78. Cortex X kan byggas till multikärnor och den är en stark kandidat för att till exempel användas i bärbara Cortex-baserade datorer, kanske i kluster med strömsnålare Cortex A78- och A55-kärnor – ”beast-big-little” har någon myntat kombinationen av alla tre. Cortex X1 är inte bara en trimmad version av Cortex A78 eller A77 utan en ny design med flera ändrade detaljer i mikro­ arkitekturen. Titta gärna på Gary Sims utmärkta youtubevideo om Cortex A78 och X1! Där tar

han upp skillnader i BTB, MOP, OOO-fönster, L1- och L2-cache, ASIMD med mera. Priset i form av ökad area beror på hur hela processorn byggs. Arm ger ett exempel: ta en Cortex A78-fyrkärna och byter ut en av A78:orna mot en X1 så behöver du 15 procent större area totalt. Belöningen blir 30 procent högre topprestanda. I en telefon skulle denna topprestanda bara tas i bruk stötvis. Tidigt 2021 kommer mobiler på både A78 och X1 att finnas i hyllorna. JAN TÅNGRING jan@etn.se

IAR stöder kinesisk Risc V-styrkrets I höstas fick Cortex-kretsarna sällskap av en styrkrets baserad på en 32-bitars Risc V-krets. Den heter GD32V och blev en milstolpe för Risc V, som dittills snarare använts som hjälpkärna i systemkretsar. Det var första gången Risc V fick huvudrollen i en generell styrkrets.

n UTVECKLINGSKORT Nu kan du beställa ett utvecklingskort på den kinesiska Risc V-styrkretsen GD32V, och programmera det med svenska verktyg. De två företagen Gigadevice och IAR har inlett ett samarbete.

GD32V har kallats för världens första generella Risc V-styrkrets. Nu kan du programmera den med svenska verktyg. Utvecklingskortet som är stämplat IAR Systems är gratis för kommersiella företag som har något hett projekt på gång inom exempelvis IoT, industriell styrning, konsumentelektronik, Edge Computing eller AI. – Uppsalas världsledande tillverkare av kompilatorer och utvecklingsverktyg – började kunna generera kod för Risc V förra sommaren. IAR

30

Utvecklingskortet och stödet i Embedded Workbench har IAR och Gigadevice tagit fram tillsammans.

Kinesiska Gigadevice är en i Sverige fortfarande ganska okänd tillverkare av styrkretsar och flashkretsar, trots en sammanlagd leveransvolym på en miljard kretsar per år. Företaget

grundades 2005 och dess klassiska styrsortiment använder Cortex M3-, M4- och M23-cpuer. En nyckel till framgångarna har varit benkompatibilitet med motsvarande ST-kretsar.

R I S C V - K Ä R N A N inuti GD32V heter Bumblebee och är utvecklad av Gigadevice tillsammans med likaledes kinesiska Nuclei. Vi skrev om GD32V då den släpptes i höstas. Gigadevice konstaterar att den har en Coremark-prestanda på 360 vilket är 15 procent snabbare än den egna kretsen GD32 som är baserad på en Cortex M3. Dessutom har den halva dess dynamiska strömförbrukning och 25 procent mindre förbrukning i standby-läge.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


NYA PRODUKTER

För avancerad felsökning n TEST & MÄT Med åtta analoga kanaler, en bandbredd på 6 GHz och en samplingshastighet på upp till 16 GSa/s plus 16 digitala kanaler vill Keysights senaste oscilloskop Infiniium MXR hjälpa till att avlusa avancerade system.

MXR-serien har hämtat mycket av tekniken från Keysights mest avancerade oscilloskop i UXR-familjen som har en bandbredd på 110 GHz. Det gäller bland annat asicarna som ser till att skärmen upplevs som responsiv, delar av AD-omvandlarkedjan och möjligheten att uppgradera bandbredden med en mjukvarunyckel. R E S U LTAT E T H A R B L I V I T en oscilloskopfamilj med fyra eller åtta kanaler och en bandbredd från 500 MHz upp till 6 GHz beroende på modell på alla kanaler. Samplingshastigheten är upp till 16 GSa/s, även den siffran gäller när alla åtta kanaler används. AD-omvandlarna är på tio bitar och minnet är på 200 MSa/kanal som standard. Men MXR är inte bara ett oscilloskop. Det finns ytterligare sju instrument integrerade, antingen som standard eller i form av tillval. Förutom de 16 logikkanalerna på 8 GSa/s ingår en voltmeter med fyra siffror, en räknare med tio siffror, en funktionsgenerator på 50 MHz och en realtidsanalysator på 320 MHz. Till detta kommer en mängd olika analyspaket. Tilläggas kan att det går att starta med den enklaste modellen för att efter hand uppgradera hela vägen till toppmodellen med alla tillval.

PER HENRICSSON per@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

River väggarna mellan utvecklingsgrupperna n VERKTYG Utvecklingen av en bil eller ett flygplan sker i ett antal grupper med olika expert­ kunskaper där några utformar systemarkitekturen medan andra utvecklar asicar, skriver mjukvara eller designar ­chassit. Och så behövs kablage. Det är här som Mentors Capital kommer in, verktyget har nu integrerats med Xcelerator från Siemens.

få möjligheter att dela underlag med varandra på ett effektivt sätt. Verktygssviten Capital har närmare tio år på nacken och är ett hjälpmedel för fordonstillverkare att minimera komplexiteten genom att hålla ordning på alla olika konfigurationer av en bilmodell. Exempelvis vänster- och högerstyrning, med eller utan filhållare – det kan finnas tusentals varianter av en och samma bilmodell.

– Dagens mer avancerade bilar har 150 miljoner rader kod och 20 000 nätverkssignaler. I ett flygplan är 300 miljoner rader kod och 100 000 nätverkssignaler. Komplexiteten är överväldigande och dessutom sitter de olika grupperna ofta i silos med

AT T D Å K U N N A KO N F I G U R E R A och implementera elsystemet på så effektivt sätt som möjligt ska enligt Mentor ge både tids- och kostnadsvinster. Det har gått tre år sedan Siemens köpte EDA-företaget Mentor.

–Vad har hänt sedan dess, säger Nick Smith på Siemens och fortsätter: –Vi har integrerat Capital med Xcelerator. Det gör att alla delar från mekaniken till mjukvaran är integrerat i samma verktyg. Det kan användas för att exempelvis bestämma systemarkitekturen inklusive antalet processorkort, och vad de ska hantera för uppgifter, för att därefter genera kablaget som kopplar ihop dem automatiskt. Det går också att använda verktyget för felsökning när man har tillgång till alla delar av konstruktionen inklusive mjukvaran som ska var skriven enligt Autosarstandarden. PER HENRICSSON per@etn.se

Vicor skruvar upp strömmen n KRETSPAKET Vicor har släppt ett kretspaket som strömförsörjer avancerade processorer och asicar direkt från 48V. Paketet består av en drivare och ett modulpar som multiplicerar strömmen så att lösningen kontinuerligt kan leverera 650A. Företaget lovar ännu högre kapacitet inom kort.

Det nya kretspaketet är konstruerat för att driva GPU:er, CPU:er och avancerade asicar. Det består av tre delar: MCD4609, som är en drivkrets, samt två MCM4609 som är så kallade strömmultiplicerare. Enheterna är inte större än 45,7 × 8,6 × 3,2 mm. Det gör att modulerna som multiplicerar ström kan placeras mycket

nära processorn, vilket minskar förlusterna och därmed ökar effektiviteten. Det nya kretspaketet är ytter­ ligare en byggsten i företagets portfölj av kraftlösningar med lateral arkitektur, kallad PLDlösning där förkortningen står för Lateral Power Delivery. Det kan leverera 650 A kontinuerligt och toppar på upp till 1 200 A. Inom kort lovar Vicor en nya vertikal arkitektur, kallad Vertical Power Delivery (VPD). Därmed kommer företaget att kunna

leverera ännu högre strömtäthet till processorn. VPD innebär att processorn matas av en omvandlare, kallad Geared Current Multiplier, som är placerad under den. Strömmen matas genom ett kondensatornät som i sin tur är anpassat till den krets som ska matas. En sådan lösning kommer inom kort och kommer då att kunna nå strömtätheter på upp till 2A per kvadratmillimeter. ANNA WENNBERG anna@etn.se

31


NYA PRODUKTER

AI-krets optimerad för bildanalys n ACCELERATOR Cortex A53-styrkretsen RZ/ V2M från Renesas är först med att utnyttja DRP-AI, en bildacceleratorkärna med Mac-block som gör den tio gånger effektivare på ­neuronnätsinferenser.

Precis position för vanlig syssla n NAVIGERING Nederländska Xsens har lanserat en tröghetsnavigeringsmodul som är baserad på realtids-kinematik (RTK) och ger en positionerings­ noggrannhet på centimeter­ nivå. Företaget hävdar att det är den första i sitt slag som siktar på att komma in i kommersiella produkter.

Xsens har just släppt MTi-680G, vilket företaget hävdar är den första produkten i en ny generation moduler för rörelsespårning som stöder RTK-funktionalitet och samtidigt siktar på kommersiella tillämpningar. Modulen kombinerar en GNSS/INS- och en RTK/GNSSmottagare, där INSS står för Inertial Navigation System. Genom att addera RTK till

vanlig satellitnavigering med GNSS-sändtagare minskar felet i positionsangivelsen från ± 1 meter till typiskt ± 2 centimeter. Modulen hanterar även utsignaler som synkroniserad position i tre dimensioner (olika typer av lutning) samt riktning. Med den nya modulen vänder sig Xsens mot företag som utvecklar icke-militära produkter – här ingår exempelvis produkter för smarta jordbruk, autonoma fordon och marin utrustning. Modulen kan som mest leverera data med 400 Hz, och den kan enligt Xsens navigera drönare som rör sig snabbt. Prover av MTi-680G finns att få. Däremot anges inte när volymer kommer eller vad modulerna kostar. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Sedan tidigare finns kretsar från Renesas med en bildanalysaccelerator kallad DRP (Dynamically Reconfigurable Processor) för uppgifter som streckkods­ läsning och irisautentisering. Nu adderas hårdvara för AIacceleration till DRP under nya namnet DRP-AI. AI-hårdvaran ska kunna flytta upp tillämpningsområdet för Renesas bildanalyskretsar till ännu mer avancerade AI-uppgifter: kundkorgar som identifierar sina varor, industrirobotar som arbetar sida vid sida med män­ niskor och medicinska kameror som assisterar med diagnoser. AI-tillägget utgörs helt enkelt av en krets med Macblock – multiply-accumulate – vilket är en återkommande operation när du gör inferenser i artificiella neuronnät. Acceleratorn blir därmed tio gånger effektivare på sådana inferenser. I absoluta tal har kretsen en

AI-prestanda på 1 Tops/watt. Den första kretsen med DRP-AI heter RZ/V2M. Utöver DRP-AI innehåller den en en bildprocessor (ISP) som kan processa 4K-video, hantera stora kontraster, reducera brus och korrigera distorsion – allt för att kretsen ska kunna fungera lika bra under olika delar av dygnet, i olika väder och i olika arbetsmiljöer. Den kan också koda och avkoda H.264- och H.265video. Kretsen tar samtidigt emot video från två kameror via SLVS-EC och MIPI-CSI. Den stöder USB 3.1, PCI Express and Gigabit Ethernet. Skärmgränssnitten är MIPI-DSI och HDMI. Cpu:n är en Cortex A53 på 1 GHz. Kretsen drar typiskt 4 watt och den levereras i en 15×15 mm FCBGA. Prover finns. Volymer kommer i december. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Enklare Industri 4.0 med mjukvarustyrda IO:s n KONFIGURERBART Analog Devices påstår sig släppa industrins första ­kretsar med IO:s som kan konfigureras via mjukvara. Det ger flexibla industriella system som snabbt och enkelt kan anpassas till ändrade krav, hävdar företaget.

För Analog Devices del ­handlar det om början på en helt ny pro­ duktportfölj. Först ut är två kretsar, AD74412R och AD74413R. Båda är fyrkanaliga vars in- och utgångar kan konfigureras mjukvarumässigt. De kan konfigureras som analoga in- och utgångar som mäter ström eller

32

spänning, digitala ingångar eller för temperaturmätning (RTD) med SPI-gränssnitt. F Ö R U TO M D E konfigurerbara delarna innehåller kretsarna även en 16 bitars ADC och en DAC med 13 bitar. Likaså ingår laddningspump och temperatursensor. Versionen X13R är även Hart-kompatibel. Både AD74412R och AD74413R finns att köpa. Kretsarna kostar 7,47 respektive 8,55 dollar styck vid köp om 1000 enheter och kommer kapslade i LFCSP med 64 anslutningar. Likaså finns utvecklingskort.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


NYA PRODUKTER

Programmerbara dämpare med många kanaler Liten och hårt packad n PASSIVT Två flerlagerskondensatorer, MLCC, med sikte på fordon är vad japanska Murata har i sin hand. Båda sticker ut. Den ena är industrins minsta i sitt slag, den andra har industrins högsta kapacitans för sin storlek.

De nya MLCC:erna är konstruerade för fordonstillämpningar och kvalificerad för fordonsstandarden AEC-Q200. Båda har låg ekvivalent serieinduktans (ESL) och är trepoliga. Den ena – NFM15HC105­ D0G3 – har en kapacitans på 1 µF i storleken 0402, vilket motsvarar 1,0 mm × 0,5 mm. Det menar Murata är betydligt mind­ re än alla alternativ inom indu-

strin med motsvarande funktion – hela 60 procent mindre än bästa alternativet på marknaden, hävdar företaget. Den andra – NFM18HC106­ D0G3 – har en kapacitans på 10 µF i storleken 0603, alltså 1,6 mm × 0,8 mm. Här handlar det enligt japanen om industrin mest kompakta MLCC i sitt slag. Den betyder enligt Murata att kondensatorn har en kapacitans som är runt tio gånger högre än de flest alternativa MLCC:er i samma format. De har ett temperaturområde som sträcker sig från –55 °C till +125 °C, hanterar strömmar på 2A och finns att köpa i volym. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Pi dubblar RAM och blir 64-bitare n KORTDATOR Raspberry Pi får ett operativsystem på 64 bitar efter att ­hittills stannat vid 32. Sam­ tidigt dubbleras maximala RAM-minnet till 8 Gbyte.

Raspberry Pi Foundation bjuder på en imponerande kraftfull version av sin kortdator Raspberry Pi – ursprungligen tänkt som ett hobbykort för entusiaster, men numera hittad i allt fler tillämpningar. Därmed kan du kompilera stora program och köra tyngre serverlaster, påpekar stiftelsen. Eller kanske bara ha lite fler flikar öppna i browsern samtidigt. Med 8 gigabyte hamnar den i klass med flera av de värstingmobiler som släppts i år. 75 dollar kostar den nya versionen, som i övrigt är identisk ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20

n STEGDÄMPARE Med fyra eller åtta portar, en dämpning ner till 120 dB och digital styrning passar ­amerikanska Vaunix nya stegdämpare bland annat för testning av komponenter till 5G och de senaste generationerna av wifi.

Dämparna ingår i företagets Lab Brick-familj som är USB- eller Ethernetstyrda instrument för testning av olika typer av kommunikationssystem som wifi 6E, LTE och 5G. Nykomlingarna har fyra eller åtta kanaler där dämpningen går att ställa i steg om 0,1 dB ner till 120 dB. Frekvensomfånget är 200 MHz till 8 GHz vilket innebär att de klarar signaler på L-, S- och C-banden. Ingångarna är på 50 Ohm och kanalerna fungerar i bägge riktningarna.

Dämparna kan programmeras med den tillhörande programvaran för att bland annat byta mellan bestämda nivåer men också skapa ramper och andra mönster i dämpningen. Vidare finns drivrutiner för bland annat Labview. LDA-802Q med fyra portar kostar 2 999 dollar medan LDA 802-8 med åtta portar kostar 3 999 dollar. PER HENRICSSON

per@etn.se

Kundspecificerad! med den tidigare ­kraftfullaste Raspberry Pi modell 4 som ­lanserades förra sommaren för 55 dollar. F Ö R AT T M ATC H A kraftfullheten har stiftelsen tagit fram en ny 64-bitarsversion av operativ­ systemet: Raspberry Pi OS. Den nya Pi Model 4 stöder även 64-bitarsversioner av Ubuntu och Gentoo. Det betyder att den använder Broadcoms Cortex A72-fyr­ kärna BCM2711 på 1,5 GHz och att den har följande gränssnitt: två HDMI 2.0, två USB 2.0, två USB 3.0, Mipi, Micro SDHC, Gbit/s Ethernet, Wifi b/g/n/ac och Bluetooth 5.0. Den väger 46 gram och drar upp till 6,25 watt.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

Pulverkärnor för kraftapplikationer Till exempel Optilloy: - Hybrid legering - Låg förlust, hög flödestäthet - Lågt pris!

www.ecpartner.no +47 22 76 66 00

33


NYA PRODUKTER

IAR stöder taiwanesiskt risc-tillägg n KOMPILATORSTÖD Så kallade ”packade SIMD-instruktioner” är ett tillägg som ännu inte är standardiserat på processor­arkitekturen Risc V. Men taiwanesiska Andes har släppt ett förslag, som det självt redan börjat använda. Nu stöds det av svenska IAR:s kompilatorer.

Packed-SIMD instructions (eller P, kort och gott) är ett sätt att stoppa in flera olika datavärden i ett och samma processorregister för att parallellt kunna göra samma operationer på dem samtidigt, för att höja prestanda. Andes har själv lyckats höja prestanda på AI-testet Cofar-10 nio gånger genom att utnyttja sina P-instruktioner. I P F I N N S I N T E enbart packade parallella instruktioner utan också lite annat diverse smått och gott som kan vara bra, som operationen att addera två tal och sedan dela summan med två, eller så kallad ”mättad addition” där summan sätts till ett maxvärde om den egentligen blir för stor, istället för att till exempel generera ett fel.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

Höjer säkerheten i industriprotokollen n SKYDD Anybus Compactcom är en liten modul från Halmstadsföretaget HMS som används för att koppla upp industriella utrustningar till både trådlösa och trådade nätverk. Nu höjs säkerheten med hjälp av extra hårdvara som ska säkra både uppkoppling och kommunikation.

Det handlar om Anybus ­CompactCom IIoT Secure som hanterar nätverksprotokollen OPC UA och MQTT över Ether-

Net/IP och Profinet. Lösningen gör det säkrare att ansluta nya automationsprodukter till ett nät, men säkrar även data som exempelvis skickas till en molnserver. Därmed förhind­ ras datastöld, manipulation och sabotage. F Ö R D E N NYA H Å R D VA R A N gäller bland annat: •K ryptering av data som skickas till molnet • S äker bootfunktion som garanterar att endast HMS-firmware används

•A utentisering genom avancerad certifikathantering och säker åtkomst och filöverföring via TLS med HTTPS och WebDAV. •E tt säkerhetschip garanterar produktintegritet och identitet •N oggrann testning ur cyber­ säkerhetssynpunkt av HMS •P re-conformance-test har utförts för de aktuella nätverken, vilket underlättar kundens produktcertifiering avsevärt •U ppfyller gällande EMC- och UL-standarder PER HENRICSSON per@etn.se

Utvecklingssats med lidar och mems n KOMBO Leddartech och ST Microelectronics har satt ihop en utvecklingssats baserade på den förres lidarteknik och den senares mems-baserade laserscanner.

Kombinationen ska både kunna användas för avancerad förar­ assistans och tillämpningar inom industri och robotik. Lidar Evaluation Kit heter paketet, som inte bara innehåller Leddartechs kretsar och ST:s mikromekaniska speglar, utan även komponenter från andra delar av ekosystemet kring Leddartech.

Leddartech nämner Highway Pilot och Traffic Jam Assist som exempel på funktioner som kombinationen skulle kunna

stödja i ett fordon. En lidar scannar omgivningen genom att bestråla den med laserljus och mäta studstiden. Mems-spegeln är en teknik för att rikta laserstrålarna. Leddartechs teknik härstammar från forskning på kanadensiska optoforskningsinstitutet INO. Kretsen heter Leddar Core. Mjukvaran som gör signal­behandlingen heter Leddar SP. Tillsammans kallas de Leddar Engine. Leddar Engine används bland annat i experiment med själv­ körande skyttelbussar. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Adderar E-bandskontakt

Skräddarsydd mekanik för elektronikprodukter.

www.blomdahls.com

34

n GRÄNSSNITT Tyska Rohde & Schwarz ­lanserar två moduler för effektmätning med en koaxialkontakt på 1,35 mm. Företaget säger sig därmed vara först med den nya Ebandskontakten som är under standardisering och klarar frekvenser upp till 90 GHz.

Det handlar om modulerna NRP90T och NRP90TN som kan anslutas till olika instrument eller styras av en dator. De gör effektmätning på termisk väg upp

till 90 GHz. Den nya E-kontakterna är robust vilket gör att modulerna passar för tillämpningar som fordonsradar mellan 76 och 81 GHz och kommunikation över andra versionen av WiGig, även kallad IEEE 802.11ay. E-kontakten har varit under standardisering sedan 2017 och placerar sig mellan de existerande kontakterna på 1,85 mm (V-bandet) och 1,00 mm (W-bandet). V-bandskontakten är robust, men går bara upp till 70 GHz. ­W-kontakten klarar hela 110

GHz, men är känsligare och lossnar lättare. E-bandskontakten har utvecklats av Rohde & Schwarz i samarbete med det tyska metrologiinstitutet PTB, liksom företagen Rosenberger Hoch­ frequenztechnik och Spinner. Den kommer att anammas av både IEEE och IEC. PER HENRICSSON per@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/20


Svensk Elektronik – först in i framtiden.

digitalt! id-19 och flyttas till hösten 2020 eller görs Cov av nd gru på s assa anp ter vite akti Våra event och

Scandinavian Electronics Event – S.E.E. 2020 – arrangeras tillsammans med Embedded Conference Scandinavia

Se till att bli medlem och ta del av våra förmåner! KALENDARIUM

Vi gör en kra full satsning för branschen och lägger S.E.E-mässan parallellt med konferensen Embedded Conference Scandinavian Detta blir ett unikt tillfälle att samla hela branschen under ett tak. Följ med in i framtiden – produktion, utveckling och digitalisering möts den 4–5 november 2020 på Kistamässan. Vi är mycket glada för att Sveriges Näringsminister, Ibrahim Baylan, har accepterat att vara invigningstalare på eventet. Du som är medlem i Svensk Elektronik erhåller 13% rabatt. Missa inte att boka din monterplats!

Svensk Elektronik utlyser Embedded Award ”Vi är i full gång med att ta in förslag på presentationer på Embedded Conference och få in bidrag till Embedded Award”, meddelar Mats Andersson, ordförande i konferenskommittén på Svensk Elektronik.

Embedded Award har tre kategorier: Student, Enterprise & IoT. Läs mer och anmäl ditt bidrag senast den 11 september: www.swedishembeddedaward.se www.embeddedconference.se

Kurser i Smartare elektronikhandboken 2.0 Svensk Elektronik flyttar nu våra planerade två kurstillfällen i det uppskattade kurspaketet för en bättre kretskortkvalitet längs hela konstruktionskedjan. Den första möjligheten äger rum i Göteborg den 27 augusti och nästa i Lund den 3 september. På kursen går vi igenom Elektronikhandboken 2.0 med

sina mallar, checklistor och bilagor. Kurstillfället leds av Mats Andersson och Maria Månsson, Svensk Elektronik. Håll utkik på www.svenskelektronik.se för anmälan. Pris: 2 700 kr per deltagare, kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Elektronik.

Inspirationsdag på nätet med tema 5G Den 30 juni går Svensk Elektronik digitalt och arrangerar en tre timmar webbaserad digital inspirationsdag. Eventet arrangeras tillsammans med Smartare Elektroniksystem och Lunds universitet. Här får du tillfälle att höra experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer

om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram. Välkommen till en halvdag som visar vägen och utmaningar för trådlös kommunikation med fokus på antennsystem, höghastighets RF-elektronik och kommunikationskretsar för 5G. Tillsammans skapar vi branschens framtid. Ditt företag är väl med? Ett medlemskap i Svensk Elektronik stärker dig och ditt företag. www.svenskelektronik.se info@svenskelektronik.se

30 juni Inspirationsdag, webbaserad tema 5G 27 augusti Kurspaket Elektronikhandboken 2.0, Göteborg 3 september Kurspaket Elektronikhandboken 2.0, Lund 10 september Årsmöte 26 november Höstmöte 4–5 november S.E.E. Scandinavian Electronics Event 4–5 november Embedded Conference Scandinavia 2020 svenskelektronik.se/ kalendarium Årsmötet för Svensk Elektroniks medlemmar har nytt datum: 10 september! Svensk Elektroniks årsmöte har nu nytt datum och arrangeras tillsammans med Stora Elektronikdagen och SUMMIT i Stockholm den 10 september. Tycker du att det vi gör är bra och värdefullt, hoppas jag att ditt företag ser till att vara medlem i Svensk Elektronik så vi tillsammans kan göra än mer för ditt företag och branschens konkurrenskra !

Peter Björkholm Svensk Elektronik


POSTTIDNING B Returadress: Elektroniktidningen Folkungagatan 122, 4 tr 116 30 Stockholm

The perfect match for your challenging application Meet more candidates at www.rohde-schwarz.com/perfect-match


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.