De Etalage week 18

Page 1

GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN | GEMEENTE VOEREN | GULPEN E.O. 20e jaargang • week 18 - 2019

info zie pagina 2 t/m 4

01-05-2019 • Oplage 17.700 stuks

www.de-etalage.nl

Elke week in huis bij 17.700 gezinnen. Ve

lannen? p p o r ko

TEL: 06 55904543 Airport-ServiceLimburg.nl TaxiApp.nl

aelmans.com • 043 - 30 30 117

OPROEPKR

KANJERS

ACHT GEZ

OCHT!

VOOR DE H

ORECA

Ben je e flexibel inzetbaar tijdens avonduren duren en weekenden, gastgericht, pro-actief ctief en een echte doener? Dan ben jij degene die we zoeken! Stuurr jouw motivatie en CV naar Martin Snider: generalmanager@ golfbaanhetrijkvanmargraten.nl

Beemel Bemel B m llerweg erwe weg 99 9 6267 62 267 A AL CA CADIER ADIER R EN KEER R 043-35 04 3 35566 99 99 3-35 www w w.go golf g lfeno nophetrijk.nl ophetrijk.nl etrijk.nl nl Acquisitie A uisitie isitie n.a.v .a.v a v. deze eze ze advertentie erte e is niett gewenst ge nst st

Alle lintjesdragers van de Gemeente Eijsde-Margraten en Gulpen-Wittem op een rij. Zie pagina’s 6 tot 9


2

Samen bouwen aan de toekomst

Contact met uw gemeente Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488 ma. t/m do. van 08.30 tot 17.00 uur, vr. van 08.30 tot 12.00 uur Schriftelijk: Postbus 10, 6269 ZG Margraten Contact: www.eijsden-margraten.nl/contact Website: www.eijsden-margraten.nl Fax. 043 458 8400 www.twitter.com/gemeenteEM www.facebook.com/gemeenteEM www.dichtbijhetleven.nl Wij werken alleen op afspraak Maak telefonisch of digitaal een afspraak. Voor het afhalen van aangevraagde paspoorten en rijbewijzen kan men zonder afspraak terecht tijdens de openingstijden. Bezoekadres gemeentehuis: Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten Openingstijden KlantContactCentrum Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten elke ochtend van 09.00 tot 12.00 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur Openingstijden Servicepunt Breusterhof 2, 6245 EL Eijsden elke middag (behalve vrijdag) van 14.00 tot 16.00 u donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

Op dinsdag 23 april 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Eijsden-Margraten “Samen bouwen aan de toekomst” 2019-2025 vastgesteld. De woningmarkt is sterk in beweging. Dat komt onder andere door demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook gewijzigd beleid als gevolg van de nieuwe Omgevingswet speelt een rol. Het is daarom van belang om tijdig mee te bewegen en vraag en aanbod op de lokale woningmarkt continu op elkaar af te stemmen. “Dit doen we op basis van een actuele Woonvisie die de komende jaren richting geeft aan ons woonbeleid”, aldus wethouder Wiel Dreessen. Kernpunten Woonvisie De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar een duurzame woningvoorraad met passende woningen voor zowel starters als senioren. Hiermee wil de gemeente de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. De bijzondere aandacht van de gemeente gaat daarbij uit naar herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen. We doen het samen De woonbehoefte van inwoners uit EijsdenMargraten staat centraal in de Woonvisie. Daarom heeft de gemeente hen uitvoerig betrokken bij het opstellen van de visie. Wethouder Wiel Dreessen: “We hebben onder andere woonbehoefte-onderzoeken uitgevoerd en ateliersessies georganiseerd. Daarbij nodigden we inwoners uit om binnen de kaders en hoofdlijnen van de gemeente mee te denken over een breed gedragen woonvisie.” De uitvoering van deze visie vraagt om flexibiliteit en creativiteit in denken en doen, binnen de geldende wet- en regelgeving. Zó wil de gemeente ervoor zorgen dat het voor jong en oud goed wonen is in alle kernen van Eijsden-Margraten.

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Team van 09.00 tot 12.00 uur tel. 043 458 8488 bij spoed tot 17.00 uur. Bij spoed buiten kantoortijden SEH (Spoed Eisende Hulp jeugd) tel. 088 007 2990.

Wethouder Wiel Dreessen, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Digitaal producten bestellen en meer info: www.eijsden-margraten.nl > Digitaal loket

Een schone gemeente begint bij ons allemaal

Rekeningnummer: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) IBAN: NL46BNGH0285148680. BIC: BNGHNL2G

Heeft u vragen aan Rijkswaterstaat over zaken zoals illegale stortingen langs rijkswegen of zwerfafval langs in- of opritten daarvan, dan kunt u terecht bij de informatielijn: 0800-8008 (gratis) óf via 0800@rws.nl. Daar worden meldingen direct doorgezet naar de regio en juiste contactpersoon. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Meldingen en klachten aan openbare werken en/of milieuzaken. Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488 of www.eijsden-margraten.nl > Alles voor inwoners > Contact > Meldingen en klachten. Voor spoedmeldingen buiten kantoortijden • Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835 • Klachten luchtverkeer 043 365 2020 Colofon: Redactie en samenstelling: Communicatie gemeente Eijsden-Margraten

1 mei 2019

Militaire oefening Van 6 tot en met 10 mei is er een militaire oefening in onze gemeente. Militairen verplaatsen zich te voet en met militaire wielvoertuigen. Zowel overdag als in de duisternis vinden oefeningen plaats. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oproep aan sportaanbieders: meld u aan voor de kick-off 55+ sporten Bent u een sportaanbieder, sportvereniging, voedingscoach, sportinstructeur of tennisleraar? Of wilt én kunt u op een andere manier iets betekenen voor 55 plussers die willen sporten, bewegen en met gezondheid bezig willen zijn? Meld u dan nu aan voor onze Kick-off ‘55+ sporten’. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei van 13.00 tot 15.00 uur bij RKVVM in Margraten. Bel naar buurtcoach Daisy Claessens: 043 458 84 88. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

www.eijsden-margraten.nl


3

Bekendmakingen gemeente Eijsden-Margraten

www.eijsden-margraten.nl

schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) Het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten maakt bekend dat zij het besluit genomen heeft om de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten wegens vertrek naar onbekend land Het betreft : W.A.M.P. Janssen geboren: 12-09-1987 met ingang van: 26-03-2019 Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit een bezwaar-

Alle officiële bekendmakingen publiceren wij via www.overheid.nl. Dit zijn formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen, evenementen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. Via enkele stappen kunt u zich

inschrijven voor de e-mailservice van Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via www.overheid.nl gepubliceerd worden. Op onze website kunt u onze officiële bekendmakingen ook raadplegen via Bestuur > Regelgeving en openbare bekendmakingen > Officiële bekendmakingen. Eijsden-Margraten, 1 mei 2019 Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten, De loco-secretaris, Francis Kool De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Het regent lintjes in Eijsden-Margraten Dertien inwoners ontvangen Koninklijke Onderscheiding Op donderdag 25 en vrijdag 26 april 2019 ontvingen dertien inwoners van Eijsden-Margraten een lintje van burgemeester Dieudonné Akkermans. Ze werden thuis verrast met de decoratie. Twee personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de overige tien tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Ik ben erg trots dat zoveel mensen zich inzetten voor het verenigingsleven, de gemeenschap en het leven in onze dorpen”, aldus burgemeester Dieudonné Akkermans. Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander vindt jaarlijks de traditionele lintjesregen plaats. Inwoners die zich in Eijsden-Margraten verdienstelijk hebben gemaakt, worden door de burgemeester gedecoreerd. Dit jaar werden de lintjes uitgereikt aan: Prof. dr. J.G. Nijhuis (Officier in de Orde van Oranje-Nassau), Gronsveld; Mieke Kirkels (Officier in de Orde van Oranje-Nassau), Maastricht; Bert Salden (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), Margraten; Annie Heijnens-Brauers (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Cadier en Keer; Jo Lousberg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Margraten; John de Lang (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Oost-Maarland; Jan Weling (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Gronsveld; Wim de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Eijsden; Jos Senden (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Mheer; Frans Roebroeks (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Sint Geertruid; John van Gennip (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Eijsden; Ria Dassen-Schevers (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Gronsveld; Peter Meertens (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), Margraten. Lees het volledige persbericht ‘Het regent lintjes in Eijsden-Margraten’ op www.eijsden-margraten.nl > Nieuws.

V.l.n.r. dhr. Titulaer (b.g. 2019), dhr. Senden, dhr. De Lang, dhr. De Jong, dhr. Dassen (b.g. 2018), dhr. Van Gennip, burgemeester Dieudonné Akkermans, dhr. Weling, mevr. Dassen-Schevers, mevr. Heijnens-Brauers, dhr. Salden, dhr. Roebroeks, mevr. Kirkels, dhr. Lousberg, dhr. Meertens. Foto: Ralph Sluysmans • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

www.eijsden-margraten.nl


4

www.eijsden-margraten.nl


de Etalage

5

ALGEMEEN ALARMNUMMER Uitsluitend als elke seconde telt ! Nederland politie, brandweer, ambulance 112 Geen spoed, wel politie 0900 - 88 44 België brandweer, ziekenwagen 100 politie 101

TOON HERMANS HUIS MAASTRICHT openingstijden di-vrij 9.30-17.30 uur don 9.30-21.00 uur. 043-3261000. www.thhm.nl

GEMEENTEN Gemeente Eijsden-Margraten zie info pagina 2 Gemeente Voeren 04 - 381 99 40 Gemeente Gulpen-Wittem Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen Telefoon: 14 043 - Mail: info@gulpen-wittem.nl

04 - 381 1284 04 - 381 0293

HUISARTSEN Eijsden www.huisartsenpraktijkeijsden.praktijkinfo.nl Nio-Asberg-Hakvoort-van Eerd 043 - 409 1294 R. Pinckers + V. Pinckers 043 - 409 1232 R.A. Buijs + R. Wetzels 043 - 408 1224 Margraten H.E.M. Debets 043 - 457 1267 G.W. Priem - P.M.P. Schunck 043 - 458 2459 www.medischcentrummargraten.nl St. Geertruid Huisartsenpraktijk St. Geertruid 043 - 333 3200 Gemeente Voeren G. Ernon 04 - 381 0751 HUISARTSENPOST MAASTRICHT & HEUVELLAND indien u dringend buiten kantoortijden een huisarts nodig heeft. Bel altijd vooraf 043- 387 77 77. Houd identiteitsbewijs met daarop uw BSN en verzekeringspas bij de hand. Meer informatie: www.hapmaastricht.nl.

APOTHEKERS Eijsden Gronsveld Margraten Gemeente Voeren Moelingen ‘s Gravenvoeren

043 - 409 3121 043 - 3567844 043 - 458 8600

THUISZORG Envida 0900 - 2233440 Service van Envida 043 - 3690 610 Priva Zorg 06 55981818 De Keerderberg Wijkverpleging 043 - 8552530 VRIJWILLIGE HULPDIENST Warme maaltijd bezorging. Voor aanvragen bel: 043-4582712, 043-4581819, 043-4081682. VERLOSKUNDIGE Naomi Satijn 06 22901312 Verloskundigenpraktijk Valkenburg 06 54927212 Verloskundige praktijk Schoffelen van Vleuten 06 25060029 FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie Gronsveld +31(0)43 - 4081983 Fysiotherapie Mheer +31(0)43 - 4571824 www.paramedischcentrumsittard.nl Fysio Willems Eijsden +31(0)43 - 4093332 Fysiotherapie DIT praktijk voor fysiotherapie Eijsden, +31(0)43 - 4091994 Fysio Zuyd Eijsden, +31(0)43-351 0800 Fysiotherapie Breuers BV Margraten www.fysiomargraten.nl +31(0)43 - 4581797

Bmetric Fysiotherapie Margraten 043 - 3671346 Fysiotherapie Haenraets Margraten 043 - 4584546 Fysio- en Manueletherapie Claassen en Cools, Cadier en Keer +31(0)43 - 4071759 Violette Van Kerckhoven ‘s Gravenvoeren +32(0)498/483004 DIERENARTSEN Gronsveld DAP Villa Groeselt 043 - 408 1311 Margraten T. Demollin 043 - 450 18 78 Huybrechts 043 - 458 92 38 Dierenkliniek Bemelen 043 - 204 10 91 Moelingen Winters 0032 - 4381 0442 Aubel Vandekinderen 0032 - 87 681100 UITVAARTVERZORGING Walpot 0031(0)43 - 409 1244 DELA 0800 - 955 66 55 Math Pijls Uitvaartzorg 043 - 407 8122 BIBLIOTHEKEN Bibliotheek Eijsden 043 - 409 3320 Openingstijden: ma-di-vr. 14 - 18 uur, wo 10-18 uur, za. van 10 - 14 uur Bibliotheek Margraten 043 - 4589151 Openingstijden: ma. 14.00-17.00; di. 10.00-12.30 en 13.00-17.00; wo. 12.00-16.00; vrij. 14.00-18.00 en 18.30-20,00; zat. 10.00-12.00 u www.heuvellandbibliotheken.nl Bibliotheek Voeren 04 - 381 34 28 openingstijden: ma 12.30u-16.00u, woe 14.00u19.00u, do 12.30u-17.00u, zat 10.00u-13.00u http://voeren.bibliotheek.be Trajekt AMW Eijsden Kramsvogel 42,

043 - 409 15 24

K LE IN T JE P L A AT S E N ? Zoekt u iets of heeft u iets speciaals aan te bieden, vul dan onderstaande bon in. Vanaf slechts € 8,- brengt u uw vraag of aanbod onder de aandacht van ca. 17700 gezinnen! Doe het vandaag nog! Een foto erbij: ook dat kan: voor € 4,- extra wordt hij in kleur erbij geplaatst. (Graag aanleveren als jpeg) LET OP! één letter per hokje en denk aan de spatie! Kleintjes worden uitsluitend geplaatst tegen contante betaling of overmaking vooraf op onze bankrekening. Ter controle verzoeken wij u om naam en adresgegevens in te vullen. Deze worden NIET in de advertentie opgenomen. Naam:..............................................................Adres:............................................................Telefoon:............................................. Lever deze bon, met bijgesloten bedrag, voor vrijdag 17.00 uur, in een enveloppe in de brievenbus van Diepstraat 13 te Eijsden of per mail (info@de-etalage.nl). Advertenties persoonlijk afgeven kan op Diepstraat 13 te Eijsden: maandag van 9.00 tot 13.00 u en vrijdag van 9.00 - 17.00 u


de Etalage

Op donderdag 25 en vrijdag 26 april 2019 ontvingen dertien inwoners van Eijsden-Margraten een lintje van burgemeester Dieudonné Akkermans. Ze werden thuis verrast met de decoratie. Twee personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de overige tien tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Ik ben er erg trots op dat zoveel mensen zich inzetten voor het verenigingsleven, de gemeenschap en het leven in onze dorpen”, aldus Burgemeester Dieudonné Akkermans. Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander vindt jaarlijks de traditionele lintjes-regen plaats. Inwoners die zich in Eijsden-Margraten verdienstelijk hebben gemaakt, worden door de burgemeester gedecoreerd. Dit jaar werden de lintjes uitgereikt aan: 1. Prof. dr. J.G. Nijhuis, Gronsveld Internationale gynaecoloog met passie voor wetenschap, onderwijs en medemens Prof. dr. J.G. Nijhuis is onderscheiden vanwege zijn grote inzet op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. Op nationaal en internationaal niveau inspireert hij mensen in de gynaecologie, verloskunde en obstetrie. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan zijn baanbrekend onderzoek op het terrein van de foetale gedragingen. Hierdoor heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan. In 1993 ontving professor Nijhuis de ‘Snoo van ’t Hoogerhuijs’ onderscheiding voor zijn perinatale onderzoek. Tevens werd hij benoemd tot ‘honorary member of the academic staff’ bij de University of Reading in het Verenigd Koninkrijk. Professor Nijhuis is actief in diverse commissies en adviesorganen op zijn vakgebied. Zo vertegenwoordigt hij Nederland binnen de ‘EuroPeristat working group’. Ook initieerde hij de cursussen ‘Managing Obstetric Emergencies & Trauma’ en ‘Foetale bewaking’. Gedurende zijn hele carrière zette prof. dr. Nijhuis zich in voor de kwaliteit en verbetering van de verloskundige zorg. Zowel voor patiënten, alsook voor de wetenschap en het onderwijs. Prof. dr. J.G. Nijhuis is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 2. Mieke Kirkels, Maastricht Een (inter)-nationaal bestuurder met passie voor emancipatie, cultuur en liberation Mevrouw Kirkels is een bestuurlijk en sterk communicatief vaardige vrijwilliger. Al jarenlang zet zij zich in voor het vastleggen en uitdragen van de historie omtrent de bevrijding en de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. Zo was me-

HET REGENT LINTJES IN EIJSDEN-MARGRATEN vrouw Kirkels bestuurlijk actief en verantwoordelijk voor de PR en communicatie bij stichting ‘Akkers van Margraten’. De stichting vertelt verhalen van ooggetuigen die de bevrijding van Europa aan het einde van de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Het Oral History project ‘Akkers van Margraten’ was een direct gevolg van het landelijk programma ‘Erfgoed van de Oorlog’, een initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid. In het kader van de bevrijding schreef mevrouw Kirkels ook het boek ‘Kinderen van zwarte bevrijders’. Dankzij haar bijdrage aan de trans-Atlantische samenwerking tussen Nederland en Amerika werden Zuid-Limburg en Margraten in het bijzonder bovendien wereldwijd op de kaart gezet. Naast haar inzet voor historie maakte mevrouw Kirkels zich in het verleden sterk voor de democratiseringsbeweging en vrouwenemancipatie. Mevrouw Mieke Kirkels is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 3. Bert Salden, Margraten Echte Limburgse culinaire schrijver en verbinder De heer Salden is een nationaal en internationaal initiator, organisator en verbinder voor burgers en ondernemers op het gebied van economie en cultuur. Schrijven is zijn grootste passie. Zo schreef hij diverse culinaire boeken over Limburg. Daarvan gingen de opbrengsten altijd naar een goed doel. Tevens treedt hij op als culinair adviseur bij diverse horecagelegenheden en heeft hij zijn eigen ‘Gastvrij Magazine’. De heer Salden is medeoprichter en bestuurslid van ‘Un Abrazo Para Los Amigos’, een stichting die met name hulpbehoevenden in Argentinië financieel ondersteunt. Daarnaast is hij bestuurslid bij de stichting ‘Vrienden van de kerk van Genhout’. Jaarlijks wordt er door deze stichting een diner georganiseerd waarvan de opbrengst naar het behoud en onderhoud van de kunstverzameling in de kerk gaat. Op journalistiek gebied organiseert de heer Salden al twintig jaar de ‘Euregionale Nacht van de Journalistiek’. Daarbij wisselen journalisten grensoverschrijdende informatie over hun vakgebied uit. Van het Genootschap Freundship was hij de organisator en initiator. Verder is hij als member actief betrokken bij ‘Skål International Limburg’. In het verleden nam de heer Salden ook het initiatief voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK), dat nog steeds jaarlijks plaatsvindt. De heer Bert Salden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 4. Annie Heijnens-Brauers, Cadier & Keer Actief vrijwilliger en bestuurslid met liefde voor de medemens, geloof en cultuur Al meer dan vijfentwintig jaar is mevrouw Heijnens-Brauers bestuurlijk actief bij de Kring Heuvelland van ZijActief. Zij zorgt voor alle videobeelden bij activiteiten, beheert en onderhoud de website en verzorgt workshops over websites. Mevrouw Heijnens is ook bestuurslid van de Politieke scholing (voor vrouwen) in Margraten. Voor de stichting ‘Historische Kring Cadier & Keer’ onderhoudt en beheert zij de website al enige jaren. In de parochie H. Kruisverheffing te Cadier & Keer verzorgt ze de admi-

6

nistratie en ondersteunt zij de pastoor en het kerkbestuur. Ook in de muziekwereld is mevrouw Heijnens-Brauers thuis. Zo verzorgt zij het secretariaat van de ‘Club van 100’ bij Fanfare Sint Blasius in Sint Geertruid. Tevens is zij al enkele jaren actief als vrijwilliger bij de Hoeskamer, een stichting waar voor senioren gezellige middagen worden georganiseerd. In het verleden stelde mevrouw Heijnens-Brauers het mediaaanbod vast voor Radio TV Mergelland. 5. Jo Lousberg, Margraten Een bestuurlijk vrijwilliger met liefde voor sport en medemens Sport is een grote passie voor de heer Lousberg, met name turnen. Zo is hij meer dan vijftig jaar actief bij diverse turnclubs. Hij begon als oprichter, trainer en bestuurslid bij de turn- en acrobatenclub in Simpelveld. Ook was hij daar verantwoordelijk voor de jeugd. Tot op de dag van vandaag is hij bovendien jurylid bij de jaarlijkse turnfeesten. In 1982 was de heer Lousberg tevens medeoprichter van turnclub Juventa in Margraten. Hij is hier vervolgens meerdere jaren voorzitter geweest. Tegenwoordig is de heer Lousberg trainer, websitebeheerder en leider van het jeugdkamp bij de turnclub. Meer dan dertig jaar is hij penningmeester bij het veteranenteam RKVVM Margraten, waar hij ooit begon als spelend lid. Naast sportieve activiteiten geeft de heer Lousberg lessen elektrotechniek aan asielzoekers en statushouders bij stichting ‘Wereldwijd’. Daar wordt elektronische apparatuur hersteld voor mensen die in hun land van herkomst met behulp van deze apparatuur een nieuwe start kunnen maken. 6. John de Lang, Oost-Maarland Een bestuurlijk en gelovige schutter De heer De Lang is meer dan vijftig jaar een bestuurlijke vrijwilliger bij diverse verenigingen in Oost-Maarland. Bij schutterij ‘Sint Sebastianus’ heeft hij diverse functies bekleed. Momenteel is hij penningmeester en vicevoorzitter. Naast zijn bestuurlijke taken is de heer De Lang een actieve vrijwilliger die zich ten dienste stelt om namens de schutterij, bij andere verenigingen uit te helpen. Hij is een toegewijd parochiaan en actief als misdienaar, acoliet en vrijwilliger. Hij heeft een onbaatzuchtige toewijding voor de kerk en de gemeenschap. Verder is de heer De Lang al meerdere jaren actief bij de carnavalsvereniging ‘De Krubbebieters’, waar hij benoemd is tot erelid. Sinds een jaar is de heer De Lang tevens bestuurslid bij stichting ‘Panneslager’. Deze stichting beheert de oude voetbalkantine en voetbalvelden. 7. Jan Weling, Gronsveld Een natuurlijke leider met passie voor muziek en historie Al jaren verricht de heer Weling bestuurlijke vrijwilligersdiensten bij diverse stichtingen, met name in de kernen Gronsveld en Rijckholt. Hij is een bestuurder die de rol van het bestuur en de functie van de verenigingen bewaakt, achter de doelstellingen van iedere vereniging staat en zich inzet om vaak de eeuwenoude tradities in


de Etalage stand te houden en voort te zetten. De heer Weling is vicevoorzitter en coördinator bij stichting ‘Grueles’ te Gronsveld, waar hij historisch onderzoek verrichtte. Tevens is hij bestuurslid en voorzitter bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld. Bij deze harmonie is hij ook lid van de werkgroep fondsenwerving en hij was de organisator van het 175-jarig jubileum. Vanuit zijn rol bij de harmonie is de heer Weling ook actief bij de Limburgse bond van Muziekgezelschappen. Zo nam hij deel aan de commissie Beleidsplan. Als voorzitter is hij actief bij de stichting Gemeenschapshuis Gronsveld. In het verleden was hij bestuurslid bij de stichting ‘Frans en Elisabeth Stump’ en stichting ‘Klokke Roeland’. 8. Wim de Jong, Eijsden Een veelzijdige bestuurder met hart voor zorg en welzijn De heer De Jong kenmerkt zich als een bestuurlijke vrijwilliger op het gebied van zorg en welzijn. Hij zet zich al geruime tijd in als secretaris bij de ‘Lionsclub Eijsden Mergelland’. Daarnaast is hij vice-voorzitter bij stichting ‘Lions Jeugduitwisseling’. Op sportief gebied is de heer De Jong actief bij sportvereniging ‘SVME’ als secretaris, elftalleider en clubscheidsrechter. In het bedrijfsleven komt de heer De Jong op voor de medemens. Momenteel is hij voorzitter van de geschillenbeslechtingscommissie van de Maastrichtse Toeleveringsbedrijven bij de gemeente Maastricht. In het verleden was hij actief als penningmeester bij de basisschool in Mesch en vicevoorzitter van zorgcentrum ‘De Bron’ in Eijsden.

HET REGENT LINTJES IN EIJSDEN-MARGRATEN ‘Open Monumentendag’ plaats, waar de heer Roebroeks een grote verantwoordelijkheid voor heeft. Op het gebied van cultuur en geschiedenis is hij secretaris, website- en social mediabeheerder bij stichting ‘Adoptiegraven Margraten’. In het verleden was de heer Roebroeks secretaris bij de stichting ‘Akkers van Margraten’. 10. John van Gennip, Eijsden Een stille kracht achter de schermen De heer Van Gennip is een vrijwilliger in hart en nieren. Zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden voert hij al langere tijd uit bij diverse verenigingen op het gebied van zorg, muziek, sport en cultuur. Als vrijwilliger van de supportersvereniging van de Koninklijke Oude Harmonie Eijsden is de heer Van Gennip betrokken bij de organisatie en uitvoering van de maandelijkse activiteit. Vanuit de harmonie ontstond de stichting ‘Oud Papier Eijsden’. Daarmee haalt hij elke maand oud papier op. De heer Van Gennip is een fervent wandelaar en sinds enkele jaren actief in de functie van voorzitter bij wandelvereniging ‘De Leren Tram’. Op het gebied van zorg is de heer Van Gennip secretaris bij de EHBO vereniging Eijsden. Ook is hij actief bij het zorgcentrum ‘De Bron’. Naast de bovengenoem- de activiteiten zet de heer Van Gennip zich in als verkeersregelaar en vrijwilliger voor de carnavalsvereniging, kersstal Breust en Jonkheid Breust.

9. Jos Senden, Mheer Man met hart voor traditie en dialect De heer Senden is een actieve vrijwilliger met diverse langdurige bestuurlijke functies op het gebied van muziek en cultuur. Hij is al vele jaren actief bij schutterij ‘Sint Sebastianus’ te Mheer met als taakvelden evenementen, PR en websitebeheer. Bij carnavalsvereniging ‘De Sjravelerre’ is de heer Senden voorzitter. Elk jaar organiseert hij de planning en coördinatie van vele carnavalsactiviteiten. Als redactielid van dorpsblad ‘De Klabatter’ schreef hij columns, vaak in het dialect, over de plaatselijke tradities en het lokale leven. Vanuit zijn voorliefde voor geschiedenis is hij vrijwilliger bij stichting Heemkunde Mheer. Naast de genoemde activiteiten wordt de heer Senden regelmatig gevraagd om teksten te schrijven voor optredens en treedt hij regelmatig zelf op.

11. Ria Dassen-Schevers, Gronsveld De zorgzame en bestuurlijk vrijwilliger met liefde voor de medemens Mevrouw Dassen-Schevers is een bestuurlijke en actieve vrijwilliger die zich al meer dan dertig jaar inzet voor de zorg van ouderen en hulpbehoevenden. Bij ZijActief Limburg en Gronsveld is zij al vele jaren bestuurslid en voorzitter. Jarenlang was zij tevens bestuurslid bij de Limburgse Vrouwenbond en het Programma Politieke Scholing in Gronsveld. Ter ere van het 75-jarige jubileum van de vrouwenbond heeft mevrouw Dassen-Schevers een modeshow opgezet waarmee zij 700 dames op de been bracht. Deze modeshow vindt nu jaarlijks plaats. In het verleden organiseerde mevrouw Dassen-Schevers ook de ‘Dag van de Alleengaande’. Bij de ‘Zonnebloem’ is deze mevrouw één van de actieve vrijwilligers die zorgt voor activiteiten voor de ouderen. Enkele jaren geleden was zij de medeoprichtster van de ‘Hoeskamer’ in Rijckholt. Hier is zij momenteel twee dagen per week aanwezig. Daar regelt zij de planning en activiteiten.

10. Frans Roebroeks, Sint Geertruid Passie voor historie en heemkunde De heer Roebroeks heeft een passie voor historie en heemkunde en is al vele jaren bestuurlijk actief binnen diverse verenigingen. Hij is medeoprichter en voorzitter van ‘Heemkundevereniging Sint Geertruid’ en is medeauteur van het jubileumboek van deze vereniging. Tevens is de heer Roebroeks medeoprichter en voorzitter van de Overkoepelende Heemkundevereniging ‘Samenwerkende Heemkunde Organisaties Margraten’. Daarnaast organiseert hij historische wandel- en fietstochten. Jaarlijks vindt de

12. Peter Meertens, Margraten De sportieve bestuurder met passie voor sport en tradities De heer Meertens staat bekend om zijn grote passie voor de voetbalsport. Hij is al meer dan vijfentwintig jaar actief betrokken bij RKVVM Margraten in diverse bestuurlijke en vrijwillige functies. De heer Meertens is al jaren een onbezoldigd trainer en coach van diverse elftallen. Hij houdt zich intensief bezig met de jeugd. Verder is de heer Meertens actief binnen diverse comités binnen de voetbalvereniging. Hij is organisator van het jaarlijks toernooi omtrent de ‘Sjef

7

Meertens bokaal’. Vanuit zijn bestuursfunctie bij RKVVM is hij tevens betrokken als bestuurslid bij de jeugdcommissie. Daarnaast is de heer Meertens betrokken bij de Heuvelland vierdaagse. Hij regelt de planning en bezetting van de vrijwilligers van de voetbalclub die de rustpunten van deze wandeltocht bemensen. Naast zijn sportieve activiteiten is de heer Meertens een man van tradities. Hij is al jaren bestuurlijk actief bij de stichting Mei-den planten in Margraten.


de Etalage

Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens reikte op vrijdag 26 april 9 Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. Zeven inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Fred Baenen Leeftijd 71 jaar; Woonplaats Wahlwiller Is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Fred Baenen is in 1964 medeoprichter van carnavalsvereniging de Boemelaire Wahlwiller en was naast lid van de raad van elf 6 jaar secretaris en 2e voorzitter. In 1970 nam hij voor 13 jaar het voorzitterschap op zich en vervolgens is hij benoemd tot erevoorzitter. Hij is medeoprichter van het Gemeenschappelijke Karnavalsverenigingen Gulpen-Wittem (GKGW), een samenwerkingsverband waarbij alle carnavalsverenigingen van Gulpen-Wittem zijn aangesloten. De heer Baenen was 31 jaar lid van voetbalvereniging V.V. Wahlwiller, van 1964 tot de opheffing van de vereniging in 1995. Van 1974 tot 1975 was hij lid van de bouwcommissie die de nieuwbouw van de kleed accommodatie realiseerde. Bijna 30 jaar was hij bestuurslid resp. adviseur van de vereniging. Ongeveer 16 jaar was hij tevens grensrechter en elftalbegeleider. Ruim 54 jaar is de heer Baenen actief als vrijwilliger en later als adviseur van de stichting Luikse Marktfeesten Wahlwiller. Sinds 2013 organiseert hij het officiële gedeelte van de Luikse Marktfeesten. Bovendien maakte hij deel uit van het comité ‘50 jaar Luikse Markt Wahlwiller’. Dit comité ontving in 2015 uit handen van burgemeester van Luik, Willy Demeyer, het ereburgerschap. Sindsdien onderhoudt hij de contacten met de vertegenwoordigers van de stad Luik. De Luikse Markt Wahlwiller is in Nederland de enige officiële markt die door de stad en de provincie Luik erkent is als Luikse markt Gedurende 29 jaar was hij politiek actief. In die tijd was hij van de voormalige gemeente Wittem 17 jaar wethouder / locoburgemeester (van 1981 tot en met 1998) en 2 jaar raadslid (van 1978 tot 1980). 37 jaar lang bood hij ondersteuning bij allerlei aangelegenheden aan Zuster Maria Hildegard Brokamp SSpS, Overste van het Arnold Janssen Klooster Wahlwiller. Hij was voor haar een grote steun in het zoeken naar een herbestemming voor het Arnold Janssen Klooster en bij het voeren van gesprekken en onderhandelingen. Sinds 1983 fungeert de heer Baenen als ambassadeur van de Goretti stichting Eys. Nu 33 jaar is hij lid en vrijwilliger van vrijwilligersclub Bouwforum Leonardo da Vinci / Melzi Forum. En vanaf 1994 (25 jaar) is hij beschermheer, vertrouwens-

LINTJESREGEN GULPEN-WITTEM 2019 man, adviseur en medeorganisator van activiteiten van harmonie Excelsior Nijswiller. 2 jaar vervulde hij de functie van voorzitter van de stichting beheer gemeenschapsaccommodatie Wilder Tref Wahlwiller. Sinds 2007 adviseert de heer Baenen enkele startende ondernemers bij hun bedrijfsvoering. Hij deelt met hen zijn eigen ervaring als directeur. 6 jaar lang is hij adviseur, fondsenwerver en projectleider bij de restauratie van de H. Cunibertuskerk Wahlwiller. Tot slot is hij 6 jaar voorzitter van de stichting Zelfsturend Wahlwiller. Hub Frissen Leeftijd 52 jaar; Woonplaats Eys Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Frissen wordt in 1988 lid van carnavalsvereniging de Öss van Eys. Vanaf 1997 is hij bestuurslid en vervult hij binnen het bestuur achtereenvolgens verschillende functies: 7 jaar penningmeester, 2 jaar bestuurslid, 5 jaar penningmeester, 5 jaar 2e penningmeester en 2 jaar interim secretaris. De heer Frissen is binnen het bestuur de persoon die de contacten onderhoudt met andere organisaties. Hij bouwt mee aan de carnavalswagen en werft sponsoren voor het programmaboekje. Tevens is hij actief voor het jubileum comité bij gelegenheid van het 66-jarig bestaan van carnavalsvereniging. Hij is drager van de ‘Ös van verdeenste’. Sinds 2016 is de heer Frissen secretaris van D'r Huuppe Kloeb Eys. Een vriendenclub die door middel van het organiseren van activiteiten als jeu de boules toernooien, geld weet te generen dat geschonken wordt aan verenigingen in Eys. Reeds 35 jaar is hij lid van tafeltennisvereniging Blauw-Wit Eys. In 2008 werd hij teamleider en in 2011 aanvaardde hij het penningmeesterschap. In 1977 werd hij lid van voetbalvereniging Zwart Wit '19 en in 1996 werd hij begeleider van het 1e elftal en is hij vanaf die tijd assistent scheidsrechter. Nu, 8 jaar, is hij lid en vrijwilliger van de projectgroep Leefbaar Eys. Wim Hendriks Leeftijd 71 jaar; Woonplaats Wahlwiller Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Hendriks is geboren in Arnhem. Hij vestigde zich in de negentiger jaren in Wittem en ontwikkelde zijn passie voor de wijnbouw. Hij hielp de huisartsen, de heer en mevrouw Schepel-Beudeker, als vrijwilliger op hun Wittemer Wijngaard om in 1999 het stokje van hen over te nemen. De Wittemer Wijngaard is één van de oudste wijngaarden van Nederland. Bijzonder aan de activiteiten van de heer Hendriks is dat hij zich vanuit de invalshoek van zijn wijngaard inzet voor het behoud en het uitdragen van de cultuur en historie van Zuid Limburg. Zo organiseert hij rondleidingen over zijn wijngaard, waar ruim aandacht is voor de geschiedenis en de flora en fauna van deze streek. In 1995 werd hij lid van de vereniging Wijngaardeniers van het Mergelland in Zuid Limburg. Van 2004 tot 2016 (toen hield de vereniging op met bestaan), heeft hij het voorzitterschap van de vereniging vervuld. Sinds 1999, nu bijna 20

8

jaar, is de heer Hendriks bestuurslid van de Stichting Wahlwiller Wijnfeesten. Van 2015 tot 2017 is hij initiatiefnemer en voorzitter van de klankbordgroep Arnold Jansen Klooster Wahlwiller. Een initiatief om mee te denken over de invulling van het gebouw in Wahlwiller. Sinds 2015 zet hij zich als 2e secretaris in voor de Zonnebloem Wahlwiller en vertegenwoordigt hen onder meer tijdens regiovergaderingen. Hij ondersteunt de Zonnebloem daar waar nodig. Hij was 12 jaar lid van het kerkbestuur van de H. Cunibertuskerk en sinds 2015 lid van de Pastoraatsgroep Morgenster. Hij vertegenwoordigt Wahlwiller in dit cluster van drie parochies. Vanaf 1998 is hij lid van gregoriaans kerkkoor Schola Cantorum Wahlwiller. In 1999 neemt hij het penningmeesterschap op zich en met ingang van 2012 vervult hij het voorzitterschap. Sinds 2017 is Wim ondersteunend lid van de politieke partij PRO Gulpen-Wittem en staat hij de fractie met raad en daad bij. In 2007, 2008 en 2009 was hij gastheer op zijn Wittemer Wijngaard van de GroenLinks ‘Bergredes’. Onder andere Femke Halsema en Tof Thissen hielden er hun speech. Agnes Jacobs-Vaessen Leeftijd 67 jaar; Woonplaats Gulpen Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Jacobs-Vaessen runt samen met haar echtgenoot en zoon een agrarisch bedrijf. Met deze achtergrond werd zij op 3 maart 1993 benoemd tot bestuurslid van de LLTB, afdeling Gulpen. Op 3 december 2002 is deze afdeling gefuseerd met de afdeling Wittem tot de nieuwe afdeling Gulpen-Wittem. Agnes werd op de fusievergadering van de nieuwe afdeling Gulpen-Wittem benoemd tot penningmeester. Na de fusie tot afdeling Heuvelland (GulpenWittem, Voerendaal, Vaals, Simpelveld, Landgraaf, Kerkrade, Heerlen en Nieuwenhagen) werd ze wederom penningmeester. Dit tot de opheffing in 2017. Met ingang van 1993 is zij vrijwilligster van harmonie St. Petrus Gulpen. Ze organiseerde en ondersteunde tal van activiteiten. Regelmatig wordt het terrein van hun bedrijf beschikbaar gesteld voor verenigingsactiviteiten. Ook het Kindervakantiewerk Gulpen vindt er sinds jaar en dag onderdak. Al 36 jaar is mevrouw JacobsVaessen lid van ZijActief Gulpen. 19 jaar maakte zij deel uit van het bestuur. De laatste 13 jaar was zij voorzitter. Onder haar leiding organiseert ZijActief het eetbuffet tijdens onder andere de Trekker-Trekwedstrijd. Vanuit de LLTB afdeling Heuvelland is zij per 1 mei 2008 benoemd tot bestuurslid van de Coöperatieve vereniging Landschapsbeheer Mergelland. Op 19 juni 2008 heeft de vereniging haar benoemd tot secretaris en met ingang van 18 april 2013 is zij penningmeester. 9 jaar is mevrouw Jacobs-Vaessen lid van de Adviesraad WMO van de gemeente Gulpen-Wittem en vanaf 2018 is ze lid van de opvolgende Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Gulpen-Wittem. Sinds 2001 is zij mantelzorgverlener en tot slot is zij met ingang van 1 december 2011 bestuurslid van de stichting Boerenbond Zuid.


de Etalage Jan Kokkelmans Leeftijd 76 jaar; Woonplaats Eys Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau In 2019 viert de heer Kokkelmans zijn 60-jarig lidmaatschap van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia Eys. Hij was 16 jaar toen hij lid werd van het koor. Hij zong er 2e tenor. 25 jaar geleden heeft hij het dirigentstokje van zijn vader overgenomen. Sindsdien repeteert en dirigeert hij het kerkelijk zangkoor St. Cecilia tijdens het opluisteren van de H. Missen. Hij heeft een voorliefde voor gregoriaanse zang waardoor de hoogmissen op zondag in de R.K. St. Agathakerk van Eys in het Latijns gezongen worden. Gelijktijdig nam hij in 1994 ook het dirigentschap van dameskoor Octavia van zijn vader over. Ook voor dit koor heeft hij sindsdien de muzikale leiding en dirigeert hij hen bij hun uitvoeringen. Reeds 42 jaar maakt hij deel uit van de muziekcommissie van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia en dameskoor Octavia. In de periode 1977 tot 1995 als lid en vanaf 1995 vervult hij het voorzitterschap van deze commissie. De muziekcommissie bepaalt de samenstelling van het jaarprogramma. In 1980 werd hij lid van Limburgs Vocaal Ensemble en zong in deze vereniging eveneens de 2e tenor. Ongeveer 6 keer per jaar werden concerten gegeven. Tot 1995 bleef hij lid van deze (inmiddels opgeheven) vereniging. Van 1996 tot 2012 bereidde de heer Kokkelmans het kerkelijk zangkoor St. Cecilia en dameskoor Octavia voor op de Krönungsmesse die wordt uitgevoerd tijdens de Muziekdagen Eys door tijdens aparte repetities hen voor te bereiden en te oefenen. Daarnaast was hij adviseur en vrijwilliger bij de Muziekdagen Eys. Onder leiding van de heer Kokkelmans werd tijdens de Muziekdagen op vrijdag het Eyserhofconcert gegeven. Willy Spierts-Hendriks Leeftijd 60 jaar; Woonplaats Eys Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau In 1992 trad mevrouw Spierts-Hendriks toe tot de gezinsmissengroep van de H. Agathakerk Eys. Eveneens in 1992, nu 27 jaar geleden, werd ze lid en vrijwilligster van carnavalsvereniging de Eeser Sjteare en organiseert zij activiteiten mee. Dit doet zij niet alleen in het carnavalsseizoen, maar het hele jaar door, om de saamhorigheid te versterken. Voor het knutselen van attributen stelt zij telkens haar huis ter beschikking. Ook is zij al 27 jaar, lid en vrijwilligster van de stichting Muziekdagen Eys en zorgt zij voor de verkoop van de entreekaarten. Zo’n 26 jaar is zij vrijwilligster bij Slachtofferhulp. Zij biedt de slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen en hun naasten praktische, emotionele en juridische ondersteuning en staat tijdens piketdienst dag en nacht klaar voor de slachtoffers. Vanaf 2000 is zij mantelzorgverlener. 10 jaar is mevrouw Spierts-Hendriks lid van en vrijwilliger bij ZijActief Eys. Zij zet zich in bij de Afternoon Tea-bijeenkomsten. Verder is zij medeorganisator van de Advent bijeenkomst en verricht zij werkzaamheden voor de lief- en leedcommissie. Sinds 2009, nu 10 jaar, is zij vrijwilligster bij stichting Horizon-Levanto Groep Heerlen. Zij is

LINTJESREGEN GULPEN-WITTEM 2019 maatje van een patiënt met een psychiatrische achtergrond. Sinds 4 jaar is zij organisator en collectant voor het Longfonds in Eys. Daarnaast is zij zo’n 3 jaar vrijwilliger bij het ‘Taalmaatjesproject’ van Humanitas Maastricht-Heuvelland en begeleidt zij een Syrisch gezin bij het leren van de Nederlandse Taal. Bert Ubaghs Leeftijd 66 jaar; Woonplaats Epen Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Op jonge leeftijd werd de heer Ubaghs lid van schutterij St. Paulus Epen. Hij volgde een opleiding tot muzikant en versterkte het muziekkorps als klaroenblazer. Ook kon het exercitiepeloton op hem rekenen. 14 jaar bleef hij lid. In 1962 werd hij lid van voetbalvereniging SV Epen. Tijdens dit lidmaatschap vervulde hij meerdere functies. Zo was hij 4 jaar voorzitter, 16 jaar jeugdleider en 12 jaar hoofdjeugdleider en 3 jaar 1e onbezoldigd trainer van het 1e elftal en vervolgens weer 13 jaar jeugdleider en scheidsrechter van de jeugd. De vereniging bestaat thans niet meer. De heer Ubaghs is 49 jaar lid en vrijwilliger van de vereniging Burckbrêane Epen. 13 jaar lang was hij bestuurslid van handbalvereniging Juliana Epen. 42 jaar lang, van 1976 tot 2018, was hij lid van de Vrijwillige Brandweer Gulpen-Wittem. De heer Ubaghs heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Zijn laatste functie was kazernechef III. Per 1 januari 2011 vervulde hij genoemde functie fulltime in dienst van de Brandweer Zuid Limburg. Op 4 december 2018 nam hij afscheid van de Brandweer Zuid Limburg. 11 jaar lang was hij lid van de Ondernemingsraad van de Brandweer Zuid Limburg en 9 jaar lid van het Georganiseerd Overleg van de Brandweer Zuid Limburg. Sinds 1978 (41 jaar) is hij secretaris / waarnemend voorzitter van de Stichting Gezamenlijke Sportvereniging Epen. 5 jaar is de heer Ubaghs nu lid en vrijwilliger van de Zelfsturingsgroep Epen. Mathieu Vaendel Leeftijd 61 jaar; Woonplaats Epen Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Meneer Vaendel start in 1969 zijn lidmaatschap bij harmonie Inter Nos Epen. In die 50 jaar is hij resp. penningmeester, voorzitter, adviseur van het bestuur van harmonie Inter Nos Epen. Hij is benoemd tot erelid van Inter Nos. Zo’n 33 jaar is hij secretaris en (vanaf 2006) tevens voorzitter van vogelvereniging Barmsijs Epen. Hij is daarnaast belast met de organisatie van siervogelshows en tentoonstellingen op lokaal en federatieniveau. In de eerste 20 jaar van zijn functie als secretaris organiseerde hij ook nog ieder jaar een wandeltocht om de verenigingskas te spekken. Vanaf 1986 is hij secretaris en penningmeester spaarclub Biste nog Zuiver Epen. Lid vanaf 1991 waarvan 22 jaar voorzitter van tour- en wielerclub de Trappedoelies. Hij is medeorganisator en bedenker van hun wielerevenementen. 13 jaar lang was hij voorzitter van de (ondertussen opgeheven) buurtvereniging De Ouw Vogelstang. De heer Vaendel is

9

vanaf 1999 12 jaar lid van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Wittem. Hij fungeerde daarvan 6 jaar als secretaris. Met ingang van 2018 is hij coördinator Epen van het Reumafonds. Elian Vanderheijden-Knops Leeftijd 63 jaar; Woonplaats Epen Is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Vanderheijden-Knops startte haar lange maatschappelijke loopbaan als vrijwilliger in 1970 als leidster van het jeugd- en jongerenwerk Sippenaeken België. Dit deed ze vier jaar. Achtereenvolgens was ze 14 jaar resp. bestuurslid, secretaris en daarna voorzitter van de KPJ Epen. Van 1983 tot 1996 was ze vrijwilligster bij LVB / ZijActief Epen. Bij oudervereniging van basisschool A Hermkes Epen was zij 8 jaar bestuurslid. 12 jaar lang was mevrouw Vanderheijden-Knops lid van het Kerkbestuur van de parochie Sint Paulus Bekering Epen. Na deze periode werd ze lid van het Liturgische beraad. 13 jaar vervulde ze deze functie. Zowel als voorzitter van de agrarische vrouwen binnen de LLTB maar ook als voorzitter van alle agrariërs in Zuid Limburg stond zij voor de leden op de bres. Zo was zij van 1992 tot 1999 voorzitter van provinciale LLTB Vakgroep Agrarische Vrouwen en tevens voorzitter van regio Zuid Limburg LLTB Vakgroep Agrarische Vrouwen. 12 jaar was ze adviserend bestuurslid LLTB Kring Gulpen dat in 1998 fuseerde tot Kring Zuid (hele gebied ZuidLimburg). Van 1992 – 2004 was zij adviserend bestuurslid van het provinciale hoofdbestuur van de LLTB en in de jaren 1999 en 2000 maakte zij deel uit van het Dagelijks Bestuur. 17 jaar lang was ze lid van meerdere overlegstructuren van de LLTB. In de periode 1997 – 2009, 12 jaar lang, was ze bestuurslid, secretaris en daarna voorzitter van de LLTB afdeling Wittem e.o resp. afdeling Gulpen-Wittem, afdeling Heuvelland. Verder was ze voorzitter van de provinciale én voorzitter van de Kring Zuid van de Commissie Vrouw en Bedrijf LLTB in de periode 1999 – 2004. Van 1998 tot en met 2014, was ze namens het CDA resp. commissielid, raadslid, fractievoorzitter en plaatsvervangend raadsvoorzitter (2008 – 2014) van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem 2 jaar (2001 - 2003) was ze namens de fractie Ingezetenen lid van het Algemeen Bestuur van het Zuiveringsschap Limburg (nu het Waterschap Limburg). Sinds 2004, nu 15 jaar, is ze lid Algemeen Bestuur en van 2015 tot 2017 lid van Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas (nu het Waterschap Limburg). Al 5 jaar maakt ze deel uit als lid en vrijwilligster van de Zelfsturingsgroep Epen. Tot slot is zij vanaf 2015 voorzitter van Harmonie Inter Nos Epen


de Etalage Op zoek naar een origineel cadeautje voor moederdag? Kies voor onze unieke huidverzorgingsprodukten van Herbalife. Informeer naar onze mogelijkheden en cadeaubonnen Natascha Vaessens 043-4084444 Mariëlla Miesen 043-4503400 Zaquilla van Loenen 0032-476830431 Fris je huis op! Ervaren en betaalbare schilder heeft nog tijd; bel Dennis 00 4 915 756 472 796 Gebed aan het HEILIG HART Dat het Heilig Hart van Jesus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt door heel de wereld in de eeuwen der eeuwen, amen. Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9 dagen en uw gebeden zullen verhoord worden, zelfs indien dit onmogelijk lijkt. Vergeet niet het Heilige Hart te bedanken met de belofte dit bericht te publiceren voor de toekomstige gunst. v.d.B.

Glazenwasser 06 - 23 67 16 53

Te koop nieuw 16”Western zadel. Synthetic Brown, kompleet 175,- euro. Past op grote pony of paard. 043-4551795 na 20.00 uur

Praktijk voor natuurgeneeskunde en psycho-sociale therapie Pluk de zon en straal! Het kan echt, ook voor jou! www.beterzijn.nl • Loes Wolfs Noorbeek • 06–15082489 Vergoeding door de zorgverzekeraars Woning te huur in Mheer. Ind: hal, toilet, woonkamer, open keuken, berging en terras. 1e verd: badkamer en toilet, 3 ruime slaapkamers en 1 kleine slaapkamer. Eventueel gemeubileerd. Info 06 27564571 Houdt u van mens en dier, dan bent u de vrijwilliger die we zoeken. Geinteresseerd? Bel Pascalle Katzenbauer van Ezelstal Hans & Grietje tel.nr. 06-11772993

KLEINTJES

www.t-toys.nl Kwaliteits speelgoed: Rolly toys traptractor John Deere met aanhanger bij ons voor 66.99 euro. Wij leveren alle modellen van het merk Rolly-toys. Bij ons kunt u ook terecht voor de merken o.a Siku, Bruder, UH, Wiking, loodsen/ stallen van het merk Kidsglobe, TractorTed. Bezoek onze showroom op afspraak, u bent ook welkom na 18:00 uur. t-toys eijsden St Jozefstraat 80 6245 LP Eijsden Tel: 043 4091448 Nieuw: Aanhangerhoogwerker huren Niftylift 120T • Gemakkelijk bedienbaar • Ideaal bij werkzaamheden op hoogte: dakgoten, kozijnen en schilderwerk • Reinigen van zonnepanelen • Lichtgewicht, vervoerbaar achter auto met trekhaak (1400 kg) Paul Franssen Graafmachine en containerverhuur Info 0651221279 Computer traag of rare meldingen? Andere technische vragen of problemen? € 35,- per bezoek. No cure no pay Bel voor een afspraak: +31 (0)6 3988 7098 Liefst na 16u - mvg, Luc Prevoo Schildersbedrijf met 28 jaar ervaring biedt u hoge kwaliteit en lage prijzen. * Binnen en buiten schilderwerkzaamheden * Behangwerkzaamheden * Spuitwerkzaamheden * Hout-herstel & houtconservering werkzaamheden * Vloer coating werkzaamheden * Zandstralen gevels en diversen * Pleister werkzaamheden * Gipsplaten plafonds en stucplafonds * Renoveren - behandelen – stralen van houten meubels * Diversen onderhoudsplan. Wij berekenen geen voorrij en advieskosten. Ervaren en levering van hoogwaardige kwaliteit. Ook gespecialiseerd in oude verftechnieken. Wij bieden u kwaliteit, lage prijzen, en garantie. Binnen 24 uur een offerte met vaste prijzen. Bel voor een gratis offerte VGO Zuid: 06-10 10 70 60 Schoonheidssalon GianLuca Mesch Salon voor gezonde huidverzorging, huidverbetering en massages. Dr. Baumann en Medik8 producten zijn uitermate geschikt bij diverse huidproblemen zoals acné, psoriasis, eczeem, couperose, rosacea of allergieën. Voor het maken van een afspraak of meer info: www.schoonheidssalongianluca.nl E: info@schoonheidssalongianluca.nl T: 043-3627247

TE KOOP AANGEBODEN TE WIJLRE GEHEEL GERENOVEERD, MULTIFUNCTIONEEL KARAKTERISTIEK WOONHUIS EN BEDRIJFSPAND MET VELE MOGELIJKHEDEN! Van 2 aparte woonhuizen, B & B, kantoren, brasserie, tot appartementen enz. Elkenraderweg 3 Wijlre TEL. 06 42051270 Vraagprijs: € 548.000 k.k

PARKET EIKEN PLANKEN van 59€ voor € 27,50 Ook leggen, schuren en reparatie www.ecoplanken.nl Nuth – 045-5113469

Wasserette De Wasbeer Dekbed wassen voor slechts € 9,-. Ook voor het wassen van linnengoed, slaapzakken, gordijnen, kleding etc. vanaf € 4,50 Frankenstraat 153 Maastricht 043-3635079 www.wasserettemaastricht.nl

Gevelrestauratie Willie Hofman. Voor al uw schoorsteenreparatie, voegwerken, gevelreiniging, metselwerken, uitkappen, stralen, voegen en snijvoegwerken. Tel 06 83274143

Beautyfull angel Tijd voor ontspanning Gezichtbehandeling Voet verzorgen Ontspanning massage Regio Maastricht 06 46880087

Meer KLEINTJES pagina 43

10

UW TRAP een pronkstuk In hout – laminaat of PVC Compleet vanaf € 595,00 www.ecoplanken.nl Nuth – 045-5113469 Heeft u in het weekend geen BOB dan belt u ROB. weekendtaxi.nl heuvelland vervoer tot en met 8 personen. Ook uw adres voor Airport Service. Bel vrijblijvend 06 53197701. Nieuwe loods te huur Industrie terrein Zoerbeemden Eijsden, lengte 20 bij 7 incl. buitenplaats 12,5 bij 6,5. Voorzien van elektrische poort, alarm, toilet en nutsvoorziening. Info 06 51215880

Auto / Aanhanger / Tractor / Bromfiets / Motor www.marctychon.nl mail marctychon@home.nl 9m stalen boot te koop, 2500€, geen vaarbewijs nodig. Uitgerust met Mercedesmotor 2.4D, kleine keuken, eettafel+bankjes, 2 slaapplaatsen en WC. Aan opknapbeurt toe, 7 jaar geleden volledig opgeknapt geweest. Ramen in ‘basj’ zijn verduurd (te vervangen). Gelegen aan haven van Bat in Eijsden. Info: 0032 478 73 40 88

3 DAAGSE OPLEID. Spirituele & Intuïtieve Ontwikkeling, Maastricht Op: 02, 16 en 30 juni 2019, van 10.00 tot 17.00 uur. Geef je persoonlijke ontwikkeling een boost ! Een waardevolle manier om in contact te komen met je innerlijke wijsheid en je gevoel, waardoor jij beter in je eigen energie kan blijven. Én leert omgaan met je hooggevoeligheid. Inschrijving: www.despiritueleacademie.nl Docent: Joannetta Piters, Praktijk Liakada, 0614816318; www.liakada.nl EPC Attesten Gaat u uw woning verhuren of verkopen en bent u nog niet in bezit van een geldig Energie Prestatie Certificaat? Bij Tosan kan u terecht voor een EPC attest aan 150 euro - alles inbegrepen. Ook 's avonds en in het weekend! www.tosan.be / tom@tosan.be / +32 486 13 17 16 / Schophem 36, 3798 Voeren Wilt u uw tuin, oprit of terras vernieuwen Wij maken het voor u vanaf het begin tot het eind incl. grondwerk, riolering, ook eventuele materialen kunnen wij voor u verzorgen. Oude materialen, bv grond en puin voeren wij af. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave 06 55791931, email: bwwmaastricht@outlook.com, 35 jaar ervaring. Bel ons gerust, wij pakken alles aan in uw tuin. Ook sloopwerken, kleine metselwerken plaatsen of verwijderen hekwerken enz. Uw tuin weer als nieuw!


de Etalage KAARTVERKOOP D'R GREUNE VAN VOERENS AMATEUR TONEEL GESTART Voerens Amateur Toneel viert haar dertig jarig jubileum en trakteert op een toneelklassieker in de openlucht. Op 24, 25, 29 en 31 mei voert het toneelgezelschap de komedie 'D'r greune' op in het prachtige decor van kasteel Hof de Draeck in Teuven. De kaartverkoop is gestart en kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.vat89.be en op de volgende locaties: Brasserie Der Pley - 's-Gravenvoeren The Kings Head Inn - Teuven Bakkerij Vermeeren - Slenaken Lunchcafé Pater Noster - Eijsden U ontvangt, of heeft een poster ontvangen met daarop de tekst 'Ich gaon och nao toneel'. Als u deze poster op een, vanaf de straat, zichtbare plek hangt (bijvoorbeeld aan een raam in uw huis) maakt u 4x kans op 2 kaarten voor één van de voorstellingen. De winnaars worden op 13 mei bekend gemaakt via vat89.be, Facebook en in de Etalage van die week. D'r greune is de Voerense bewerking van de bekende karakterkomedie 'L'Avare (De vrek), geschreven door Molière(1622-1673). Een toneelstuk over de menselijke hebzucht, gierigheid, hypocrisie en het egoïsme in de verpersoonlijking van Harpagon.

VERENIGINGSNIEUWS

11

De vrekkige oude man waakt als een havik over zijn geld en vertrouwt niemand, zelfs zijn eigen kinderen niet. Deze obsessie gepaard met zijn moeilijke karakter en woedeuitbarstingen zorgen ervoor dat iedereen hem vreest. Zelfs als Harpagon verliefd wordt - nota bene op de hartendief van zijn eigen zoon - waakt hij ervoor dat zijn grote liefde, het geld, niet in gevaar komt. BOOMGAARD VAN HET JAAR 2019 STAAT IN LIBEEK! Het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) is een club van vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de, voor Zuid Limburg zo karakteristieke, hoogstambomen en de oude fruitrassen. Een van de activiteiten in dat verband is het benoemen van de “Boomgaard van het jaar”. Dit jaar is uit drie genomineerde boomgaarden, de fraaie “Kersengaard” te Libeek gekozen tot Boomgaard van het jaar 2019. “De Kersengaard” Paasmaandag 22 april jl. werd dit samen met de buurtgenoten uit Libeek en Moerslag en de aanwezige campinggasten, feestelijk gevierd. Wethouder Gerry Jacobs, van de Gemeente Eijsden-Margraten onthulde een fraaie plaquette en de leden van het Pomologisch genootschap bakten ter plekke lekkere “Kiëësekook” (kersenpannekoek) voor de gasten.

Ook het drankje werd verzorgd door de pomologen; vooral het kersen- en appelsap uit de Zuid - Limburgse boomgaarden viel goed in de smaak. De familie Andrien, eigenaar en beheerder van de Kersengaard, ontving een oorkonde en een kleine attentie in de vorm van Limburgse streekprodukten. ZATERDAG WASDAG BIJ FANFARE ST. GERTRUDIS! De jeugdleden van Fanfare St. Gertrudis uit


de Etalage Sint Geertruid zetten op zaterdag 4 mei en 8 juni een grote Car Wash actie op touw! Hiermee hopen zij een extra centje bij te verdienen voor de Oostenrijkse muziekreis naar Innsbruck! Op zaterdag 4 mei en 8 juni 2019 zijn autobezitters vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 13.00 uur ’s middags van harte welkom om hun bolide eens degelijk te laten reinigen. Dit alles vindt plaats op het Kermisterrein aan de Julianaweg te Sint Geertruid. Voor het wassen van de buitenkant wordt de sympathieke prijs van € 8,00 gevraagd. Het enthousiaste, jonge Car Wash-team van Fanfare St. Gertrudis wordt aangestuurd door een paar ervaren ‘car-washers’ die erop zullen toezien dat uw auto eens lekker in de watten wordt gelegd. Vanaf 10.00 uur zal het Kermisterrein in St. Geertruid gonzen van de bedrijvigheid… aanschuiven dus op 4 mei en 8 juni! Contact: Marcel Martinussen 0031 6 833 452 14 WOENSDAG 1 MEI OPEN HUIS HEEMKUNDEVERENIGING MECHELEN Woensdag 1 mei a.s. houden wij weer OPEN HUIS. Bij drukkerij Coenen in Simpelveld zijn in 1987 en 1988 verzamelwerken uitgegeven ’50 Markante Dorpsfiguren’ geschreven door de heer Jef Bonten.

VERENIGINGSNIEUWS De auteur zegt zelf: ‘Men kan kennismaken met onvergetelijke typen, waarvan er geen 13 in een dozijn te persen zijn.’ Er zijn ook dorpsgenoten in beschreven waaraan wij, samen met u, nog eens herinneringen willen ophalen zoals Wiel Hensgens, Cisca Tychon en Theo Delarosette. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur op de Vitalishof. De Vitalishof ligt achter het Medisch Centrum Heerenhofweg. Voor diegenen die slecht ter been zijn, is er een lift aanwezig via Hoofdingang Malenshof. Bestuur en leden Heemkundevereniging Mechelen SHAREFAIR VOEREN 12 MEI 2019 VAN 11.00-16.00 DORPSHUIS TEUVEN Op onze Shairefair staat delen en geven in een leuke, gezellige sfeer centraal. Je kunt deze dag planten, zaden, kruiden, potten en serviesgoed delen en weggeven die jezelf teveel hebt. We laten zien wat er allemaal mogelijk is met een oude thee- of koffiepot of kop en schotel. 12 mei is de laatste dag van de week van de korte keten. Enkele lokale producenten zullen hun producten te koop aanbieden. En tenslotte denken we ook aan inwoners van Voeren met een smalle beurs. Kijk voor hen in jouw voorraadkast en geef deze inwoners houdbare voeding. Aan houdbare halfvolle melk is een groot tekort. Zin

12

om ook te delen, weg te geven of kennismaken met streekproducten? Kom op zondag 12 mei naar Teuven. Op zaterdag 4 mei is het Dorpshuis geopend van 9.00 tot 12.00 voor de afgifte van spullen. Maar dat kan natuurlijk ook op zondag 12 mei. Heb je zin om een uurtje te helpen, geef je dan op bij: annemiecrombag@gmail.com 043693644 of jennyhocks@hotmail.com TONEELVOORSTELLING Op 30 mei 1619 werd onze schutterij opgericht door graaf Justus Maximiliaan van Bronckhorst. Op 31 mei en 1 juni 2019 willen we stilstaan bij deze oprichting en zal er een aantal uitvoeringen van een toneelvoorstelling worden gegeven in het park van kasteel Gronsveld. Met een vette knipoog zal er een historische terugblik op het ontstaan van “ôs aw sjöttery” worden gespeeld door de sectie “Kemedie” van stichting Grueles. Tekst en regie: Jacques Vriens. Kaarten worden verkocht op zaterdag 4 mei vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur en op zondag 5 mei van 11.00 uur tot 13.00 uur bij café “De Kerteermèister” en bij café “Riékelt”. Kaarten kosten € 5,- per persoon. Voorstellingen op vrijdag 31 mei: 17.00 en 19.00 uur. Voorstellingen op zaterdag 1 juni: 16.00, 18.00 en 20.00 uur


de Etalage WIJNACTIE FANFARE ST. BLASIUS UIT CADIER EN KEER We nodigen u graag uit voor onze feestelijke wijnproeverij met als thema, “PROEF DE ZOMER”. Deze wordt gehouden op zaterdag 11 mei tussen 16.00 en 19.00 uur in ’t Keerhoes Limburgerstraat 78 in Cadier en Keer. U kunt bij de proeftafels op aangename en ongedwongen wijze kennis maken met speciaal hiervoor geselecteerde wijnen uit o.a. Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en ZuidAfrika. De wijnen die u aankoopt worden zelfs bij u thuis bezorgd, hoe makkelijk is dat?!

VERENIGINGSNIEUWS Bent u 11 mei verhinderd maar wilt u wel wijn bestellen, of bent u al nieuwsgierig wat er allemaal te proeven is? U vindt de bestellijst op onze website: www.fanfare-stblasius.nl Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mail naar: wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl Wij hopen op 11 mei samen te kunnen klinken op de toekomst van Fanfare St. Blasius! LEZING HELEEN VAN ROYEN IN DE BIBLIOTHEEK VAN MARGRATEN Schrijfster en columnist Heleen van Royen bekend van bestsellers zoals de Gelukkige Huis-

13

vrouw, Godin van de Jacht verzorgt een lezing met daarin fragmenten uit haar film “Het Doet Zo Zeer”. In 'Het Doet Zo Zeer' schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Ook komt haar nieuwe boek ter sprake. Daarnaast beantwoordt zij vragen van het publiek en is er tijd om boeken door haar te laten signeren. Heuvellandbibliotheek Margraten vrijdag 17 mei 2019 van 20.00-22.00 uur De lezing is gratis wel aanmelden telefoon 043 4589151 of info@heuvellandbibliotheken.nl o.v.v Margraten Heleen van Royen Bibliotheek Margraten Pres. Kennedystraat 45 6269 CC Margraten OP ZONDAG 5 MEI IS ER EEN WANDELING VANUIT HOLSET. De wandeling begint om 12 uur bij de parkeerplaats van de kerk. Iedereen is welkom inlichtingen over de wandeling: telefoon 043 4504673 of 06 43582754 SPREEKUUR SENIORWEB HEUVELLANDBIBLIOTHEEK MARGRATEN. Op woensdag 1 mei komt het spreekuur van SeniorWeb te vervallen. Helaas kun u die dag niet terecht met vragen over uw laptop, tablet of telefoon. Het eerstvolgend spreekuur is op woensdag 15 mei van 12.00 tot 16.00u HOUDT U VAN DIEREN? Zo ja, dan heeft de Dieren Bescherming U nodig voor de Collecte voor dieren die verwaarloosd zijn of die extra hulp nodig hebben. U kunt zich aanmelden als collectant bij het volgende telefoon nummer: 06 43582754

KeurslagerijCatering Erik Pinckaers Kerkstraat 12a, Eijsden, Tel. 043-4091226 www.partyservice-pinckaers.nl

reserveer nu online


de Etalage SINT MARTINUS GRONSVELD Gronsvelder Kerkplein 4, 6247CM Gronsveld Tel. 043-4081294 Website: www.kerkgronsveld.nl Pastoor Ton Storcken, tel. 06-53169950 Rekening Misintenties: NL18RABO011.75.01.069 Rekening Kerkbijdrage: NL85RABO011.75.03.258 Spreekuur in Parochiecentrum: dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur (Pastoor) Contactadres voor dringende zaken: V. Huits-Van Hooren: tel.06-27255169 Email misintenties: misintenties@kerkgronsveld.nl Email parochiecentrum: parochiecentrum@kerkgronsveld.nl Zaterdag 4 mei 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang Jaardienst ouders Martin-Dumont en kinderen; Chêl en Jeanne van den Boorn-Jacobs. Zondag 5 mei 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang Deken Tummers; Piet van Caldenborgh; Thea Voncken; Mia van Wel-Gorissen; Arnold en Truus van Wel-van de Geijn. Zondag 5 mei 12.00 uur Doop Vic Ruijters Dinsdag 7 mei 19.00 uur Eucharistieviering Voor het welzijn van onze parochie. Donderdag 9 mei 09.00 uur Eucharistieviering. Voor vluchtelingen en slachtoffers van oorlog en geweld. Zaterdag 11 mei 11.30 uur Doop Chloë Koch Zaterdag 11 mei 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voor de overledenen van onze parochie. Zondag 12 mei 11.00 uur Eucharistieviering met koorzang Julien Haijen en Annie Haijen-Bouchoms; Thea Voncken. • De Ziekencommunie van zaterdag 4 mei gaat door omstandigheden niet door. • Voor actueel nieuws uit het Parochiecentrum verwijzen wij naar onze website www.kerkgronsveld.nl SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST-EIJSDEN, SINT JOZEF OOST- MAARLAND Pastoor: J.W. Janssen Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden. Tel 043-4091267 of 0630579828 Spreekuur: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 11.30 u E-mail Breust-Eijsden: parochiebreusteijsden@ziggo.nl IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549; IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731; E-mail Oost-Maarland: parochieoostmaarland@ziggo.nl Spreekuur: dinsdag van 17.00-18.00 uur IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530. Website: www.parochieoostmaarlandeijsden.nl OOST-MAARLAND Zaterdag 4 mei 16.00 u OM Doop Djuly Bongers

KERKDIENSTEN CLUSTER GRONSVELD/EIJSDEN I.O. Zondag 5 mei 09.00 u OM H. Mis Eerste H. Communie Jrd. Piet Sthijns Dinsdag 7 mei 18.15 u OM Aanbidding 19.00 u OM H. Mis Jrd. Roger Kloos; Echtpaar Emile Jacobs eb Julie Janssen (st) Zaterdag 11 mei 19.00 u OM H. Mis mmv St. Joseph-/ St. Martinuskoor Voor onze overleden moeders; Jrd. ouders Odekerken-Wolfs en (klein)kinderen; Jrd. Ria Pinkaers-Huntjens (st) Mededelingen • Vanwege de Dodenherdenking is de H. Mis van zaterdag 4 mei niet om 18.00 u in Breust maar om 19.00 u in Eijsden, • Op zondag 5 mei ontvangen onze communiekantjes hun Eerste H. Communie. In Oost-Maarland vertrekken de kinderen in processie om 8.45 naar de kerk. De H. Mis begint om 09.00 u. In Eijsden vertrekken ze in processie onder begeleiding van de K.H. Sainte Cecile om 10.30 u vanaf de Vroenhof naar de kerk in Breust. De H. Mis begint om 11.00 u. BREUST-EIJSDEN Vrijdag 3 mei – Eerste vrijdag van de maand 09.00 u Uitbrengen ziekencommunie 18.30 u Breust Aanbidding en Kruisweg 19.00 u Breust H. Mis Voor de levende en overledenen van de fam. Rompelberg-Gorissen; Tonny Wolfs, Lucien Beijers en Peter Wolfs en overledenen van de fam. Wolfs-Theunissen en fam. JanssenKnoppen; Echtpaar Cobben-Boomaerts (st) Zaterdag 4 mei - Dodenherdenking 19.00 u Eijsden H. Mis 19.45 u Eijsden Vroenhof Dodenherdenking Zondag 5 mei 11.00 u Breust H. Mis Eerste H. Communie Jrd. Piet Sthijns Maandag 6 mei Geen H. Mis Woensdag 8 mei 09.00 u Eijsden H. Mis Donderdag 9 mei 09.00 u Eijsden H. Mis Ludmila Onufrienko

14

Vrijdag 10 mei 18.30 u Breust Aanbidding en Kruisweg 19.00 u Breust H. Mis Simone Vliegen-Janssen (off); Sjeng Rousch en Josephine Rousch-Thijssen en zonen Henri en Gerrit en schoondochter Tiny; Ouders Smeets-Schillings en fam.; Chretien en Corry Haenen-Tossings (st); Jrd. Lenie CobbenBoomaerts (st) ST. PANCRATIUS MESCH Pastoor R. Driessens, Kerkplein 1, 6245 KH Mesch-Eijsden, tel. 043-4091317. Bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H.Pancratius Eijsden. Website: www.pancratius-mesch.nl Email: info@pancratius-mesch.nl Spreekuur en opgave misintenties: Donderdag: 17.30–18.30 uur in de pastorie. Zaterdag 4-5: 19.00 uur H. Mis met samenzang (géén Kinderwoorddienst). Zondag 5-5: 10.00 uur Gezinsmis waarin 5 kinderen van OBS Mesch hun eerste H. Communie zullen ontvangen; m.m.v. een gelegenheidskoor van kinderen van OBS Mesch; om Gods zegen voor de communicantjes; voor ouders HorbachWintgens. Maandag 6-5: 18.40 uur Rozenkrans. Maandag 6-5: 19.00 uur H.Mis. Dinsdag 7-5: 9.00 uur H.Mis. Donderdag 9-5: 18.40 uur Rozenkrans. Donderdag 9-5: 19.00 uur H.Mis. Vrijdag 10-5: 9.00 uur H.Mis. • Op zondag 5 mei zullen vijf kinderen van OBS Mesch in onze kerk hun Eerste H. Communie gaan ontvangen. De communicantjes zijn: Aggie Manau, Nick Spauwen, Maxime Vanhommerig, Liza Wetzels en Noor Wetzels. Wij wensen hen een goede voorbereiding en een mooie viering toe. • De vastenactie voor de kliniek in Monasao heeft € 856,24 opgebracht, waarvan € 112,84 bijeengebracht via de spaardoosjes van de kinderen. Wij danken alle milde gevers. • Van 14 t/m 28 mei vallen de vieringen op de weekdagen uit en is er geen spreekuur. Misintenties graag tijdig doorgeven bijv. tijdens het spreekuur op donderdag 2 of 9 mei.


de Etalage MARIA TENHEMELOPNEMING Parochiesecretariaat: M. Nabben: 06-52390674. parochiemariatenhemelopneming@gmail.com Bank: Rabobank NL14Rabo0115002324. Doopafspraken: Diaken W. Houben: 0433215644/06-29565192. Website: www.parochiemariatenhemelopneming.nl Vrijdag 3-5: 1e vrijdag van de maand 10.00 uur Communie rondbrengen aan de zieken en thuisverblijvenden van onze parochie. 18.30 uur: bidden van de Rozenkrans met aansluitend de H. Mis voor een persoonlijke intentie. Zondag 5-5: 11.30 uur: H. mis voor John en

KERKDIENSTEN Martha Reintjens en aansluitend de zegening van het nieuwe beeld van Bernadette bij de Mariagrot. Mededelingen: • Wenst u pastorale zorg? Dan kunt u bellen naar het parochiesecretariaat: 06-52390674; bij geen gehoor: 043-4092005. Wij zullen ervoor zorgen dat er z.s.m. met u contact wordt opgenomen. • Voor het bestellen van een H. mis kunt u tot uiterlijk donderdagavond; na kantooruren bellen met 06-52390674. of mailen naar bovengenoemd e-mailadres.

15

PAROCHIE O.L.V. MARIA TENHEMEL OPNEMING TE MOELINGEN. Iedere vrijdagochtend H.Mis om 09:00 u Iedere zaterdagavond H.Mis om 17:30 uur afwisselend opgeluisterd door het jeugdzangkoor 't Juweeltje en het gemengd zangkoor Mulingia uit Moelingen. KERKDIENSTEN SINT-MARTENS-VOEREN EN SINT-PIETERS-VOEREN Elke zondag om 10 uur. Maand Mei 5 Mei: Sint-Martens-Voeren 12 Mei: Sint-Pieters-Voeren 19 Mei: Sint-Martens-Voeren 26 Mei: Sint-Pieters-Voeren 30 Mei: Sint-Pieters-Voeren: O.L.H. Hemelvaart. PROTESTANTSE GEMEENTE EIJSDEN Kerkgebouw en kerkelijk centrum Wilhelminastraat 1, 6245 AT Eijsden Scriba/kerkrentmeester: dhr. G. Schaart, e-mail: scriba@pkn-eijsden.nlwebsite: www.pkn-eijsden.nl Agenda Zondag 5 mei 10.00 uur Voorganger: ds. H.J.J. Drost PROTESTANTE GEMEENTE MAAS-HEUVELLAND Op bevrijdingsdag, zondag 5 mei is er om 10:00 uur een viering in de Ned. Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat 47). Voorganger is drs. Marije Bijleveld uit Maastricht. Het orgel wordt bespeeld door Christine Moraal. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie/thee in de Oude Pastorie tegenover de kerk. Meer informatie: www.maasheuvelland.nl of ds. Harrie de Reus, tel. 06 2028 0345, dsdereus@ziggo.nl, www.facebook.com/DsHarrieDeReus ZIJACTIEF AFD. EIJSDEN • Dames Uitnodiging voor 14 mei: de spekavond bij Heerlijkheid Breust, aanvang 20.00 uur. Alle nog goed uitziende voorwerpen waar je van denkt “hier heb ik genoeg naar gekeken”,kunnen ingeleverd worden vanaf 19.00 uur bij Heerlijkheid Breust. Verleden jaar was het een super gezellige avond. We hopen dat er veel leuke spullen ingeleverd worden en dat jullie allemaal komen, zodat onze kas flink gespekt wordt. • Attentie, Attentie!!! Hierbij nogmaals enkele huishoudelijke mededelingen, omdat ze zo belangrijk zijn. 1) Vriendelijk verzoek: Indien je je moet aanmelden voor een activiteit waarbij gecarpoold moet worden, wacht niet tot de laatste dag om je aan te melden, ivm het regelen van auto's, tenzij je op eigen gelegenheid gaat.


de Etalage 2) Aanmelden voor een te betalen activiteit. Indien er bij de aankondiging in de Etalage GEEN BANKREKENINGNUMMER vermeld staat, dan aub NIET via de bank betalen, maar contant bij aanmelding bij diegene die dan als aanmeldingsadres genoemd is. Dit voorkomt eventuele problemen. Het bestuur hoopt dat hier begrip voor is. Alvast dankjewel. Bestuur ZijActief Eijden. ZIJACTIEF AFD. GRONSVELD-RIJCKHOLT • Dinsdag 7 mei. Speurtocht: we vertrekken precies om 18.30 uur bij Café Groéselt en eindigen bij Eetcafé Riekelt. We lopen het grootste gedeelte door het bos, dus goede schoenen zijn belangrijk. De wandelaars zijn rond 20.00 uur terug van de tocht bij Café Riekelt. Diegenen die niet meelopen, kunnen toch naar Café Riekelt komen. Voor nog een gezellig samenzijn. • Dinsdag 21 mei. Uitstapje Zij-Actief Gronsveld-Rijckholt. 21 mei 2019. 09.00 uur: Vertrek kerk Gronsveld. 09.05 uur: Vertrek kerk Rijckholt. 10.00 uur: Aankomst Thorn. Bezoek aan stadje Thorn met koffie/thee en vlaai bij de Pannekoekenbakker. 12.00 uur: Vertrek uit Thorn naar Huys en Hof in Buggenum. 12.30 uur: Aankomst in Buggenum,

VERENIGINGSNIEUWS Hier gaan we van een heerlijke High-Tea genieten. U geniet onder andere van koffie/thee vruchtensap (onbeperkt), Huisgemaakte soep (stok) brood met kruidenboter, zoete gerechten Zoals taarten muffins en hartige kleine gerechten met groente, vis en vlees. Alle gerechten zijn boordevol verse producten uit eigen tuin of kweek. Tussendoor krijgen we een rondleiding met deskundige uitleg door de tuinen 17.15 uur: Voorstaan touringcar. 17.30 uur: Vertrek uit Buggenum naar Gronsveld. 18.30 uur: Aankomst in Gronsveld. Kosten € 40,- p.p. Opgeven voor 7 mei bij Elise. Vol =Vol Bestuur ZijActief Gronsveld-Rijckholt. zijactief-gronsveld@ziggo.nl KBO LIMBURG AFDELING GRONSVELDRIJCKHOLT Beste leden • Woensdag 1 mei, vandaag of morgen dus, willen wij om 19.00u meehelpen met het maken van papieren rozen in Café Groeselt. Komt u ook? • Onze volgende activiteit is een dag later: donderdagmiddag 2 mei om 14.00u, zoals altijd bij de Grenedeer, is er FILMHUIS. Wij willen u graag uitnodigen om samen met ons te genieten van The English Patiënt, een romantisch verhaal dat speelt in een Toscaans

16

klooster in de nadagen van WOII. Een aanrader! De film duurt ongeveer 2 ½ uur. In de pauze is de koffie voor onze rekening. Introducées zijn welkom. • De activiteit die hierop volgt is op 9 mei om 14.00u bij de Grenedeer. Dit wordt een lezing van Mw. Dolmans, werkzaam bij Zorgcentrum de Bron, die ons komt informeren over de regels omtrent opname en verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. • Denk nog eens aan de sponsoractie van de Plus te Eijsden om het KBO koor te steunen. Blijft u meehelpen door uw sponsorzegels in onze mooie rode KBO-doos te deponeren? Elk zegeltje is 5 cent waard! Vorige week werden er 143 zegeltjes gespaard, waarvoor onze hartelijke dank. Wist u dat …. …Ons lidmaatschap maar €30,00 per jaar bedraagt? …De KBO de grootste seniorenvereniging van Nederland is? Met zonnige groet, het bestuur. STICKERACTIE 2019 De jaarlijkse stickeractie van Rode KruisVlaanderen is weer in volle gang. De Rode Kruissticker - dit jaar met exclusieve Playmobilvrijwilligers in de hoofdrol - koop je tot en met donderdag 9 mei bij de vrijwilligers van Rode Kruis-Voeren. De opbrengst van de


de Etalage actie gaat zoals elk jaar naar de lokale werking. Daar waar je de sticker koopt, komt ook het geld terecht. In het geval van Voeren zal het vooral besteed worden aan de organisatie van de bloedinzameling, de uitleendienst en andere activiteiten. Waar kan ik een sticker kopen? De vrijwilligers van Rode Kruis-Voeren komen huis-aan-huis. Ook bestaat de mogelijkheid om via de website www.rodekruis.be/sticker een sticker te kopen. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. Rode Kruis-Voeren

VERENIGINGSNIEUWS SCHUTTERIJ ST.PAULUS EPEN, OPGERICHT IN 1630 EN ÉÉN VAN DE OUDSTE VERENIGINGEN VAN EPEN, ORGANISEERT OP 10-11-12 MEI EEN GROOT ‘SCHUTTERSWEEKEND’. Tijdens deze dagen vinden een aantal activiteiten plaats op het feestterrein gelegen aan de Wilhelminastraat te Epen naast hotel Het Groene Dal. Op vrijdag 10 mei wordt gestart met het ‘Schutterskienen’. Om 20.00 uur start een groots opgezet Kienspektakel. Er zullen vele prijzen te winnen zijn variërend van geldprijzen, waardebonnen en maar liefst 2 hoofd-

17

prijzen: een Full HD Tv en een ballonvaart voor 4 pers. Gegarandeerd een aanrader voor diegenen die van spel, spanning en entertainment houden. Het feestpaviljoen is vanaf 18.30 uur geopend om kaarten te kiezen en kopen. Na afloop is er nog een gezellig samen zijn onder het genot van een drankje en muziek. Op zaterdag 11 mei is er ‘Auf geht’s zum Schützenfest’. Aan de vooravond van het bondsschuttersfeest wordt er een muzikale avond gehouden met artiesten als: de Party Kryner, Will (Schintaler) en Ohne Gewähr. De algemene muzikale omlijsting wordt verzorgd door DJ Frank. Tevens zal er die avond Weizenbier en Bockwurst te verkrijgen zijn. Het beloofd een muzikale avond te worden voor jong en oud met een Oktobers tintje. GRATIS ENTREE Op Zondag 12 mei zal het hoogtepunt van het weekend plaatsvinden: het 251e Bondsschuttersfeest van de RKZLSB. Het schuttersfeest zal starten vanaf 12:00 uur. Om 12:30 uur zullen de Schutterijen zich om beurten aan de gastvereniging presenteren waarna om 14.30 uur de officiële opening plaats zal vinden. Burgemeester Mevr. Ramaekers – Rutjens opent waarna onze Pastoor het gebed voor een mooie en veilige dag verzorgd. Tijdens deze officiële opening zal Harmonie Inter Nos het Nederlands en Limburgs volkslied ten gehore brengen. Aansluitend zullen een 16-tal schutterijen in al hun pracht en praal door het dorp marcheren. Op de Wilhelminastraat vindt het defilé plaats. Na de binnenkomst van de optocht zullen op het feestterrein een aantal wedstrijden plaatsvinden als Exercitie, muziekwedstrijden, schietwedstrijden en het beoordelen van individuele onderdelen. Dit alles onder toeziend oog van de jury van de RKZLSB. Genoeg vertier voor groot en klein! In de feesttent start het feest vanaf 16.00 uur waar DJ Ronny grotendeels zal optreden. Daarbij zijn er ook nog gastoptredens van Andy & Roy en de Stuben Buben. Gegarandeerd zullen deze muzikale talenten de feesttent op zijn kop zetten.


de Etalage

VERENIGINGSNIEUWS

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen tijdens ons schuttersweekend van 10 t/m 12 mei! Met vriendelijke schuttersgroet, Secretaris Schutterij St.Paulus Monique BessemsDeckers VANAF MAANDAGVOND 29 APRIL OP TV MAAS EN MERGELLAND / OMROEP KRIJTLAND (OP DE EVEN UREN) Naar verwachting zenden wij in de week vanaf 29 april de volgende items uit (aanvullingen/wijzigingen zijn niet uitgesloten) • Start 400 jaar Schutterij St. Sebastianus Gronsveld Op Paasmaandag werd het jubileumjaar geopend met een unieke openbare vergadering van de schutterij, werd de vlag gehesen en de kwartiermeester onthuld. Een korte impressie van dit feestelijk gebeuren. • Lintjesregen 2019 Eijsden-Margraten Onlangs werden diverse inwoners van Eijsden-Margraten verrast met een bezoek van burgemeester Dieudonné Akkermans. Op zaterdag 27 april was op uitnodiging van de gemeente een bijeenkomst met alle gedecoreerden en hun familie in het Cultureel Centrum in Eijsden. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile. • Lintjesregen Gulpen-Wittem en Vaals Ook aan de gedecoreerden in deze gemeenten zullen we aandacht besteden. De reportages zullen in de loop van de week worden toegevoegd aan ons weekprogramma. • Afscheid van huisartsenpraktijk Habets Huisartsenpraktijk Habets is een begrip in St. Geertruid. Op 1 april sloot de praktijk haar deuren en gingen Guus en Maria Habets met pensioen. Wij vroegen hen hoe dat voelt. • Tapen tegen hooikoorts Het bestaat echt! Wij wilden daar meer over weten en keken mee bij DIT praktijk om het werk van de fysiotherapeut bij hooikoorts in beeld te brengen. Dit programma werd eerder uitgezonden in juni 2018. • Bloesem in de Eijsder Beemden Voorjaarsbeelden uit dit natuurgebied, beelden die doen verlangen naar een mooie zomer. • Plateauplaat Mella - 'Windjhaan' • Uitzending gemist Hebt u een TV-uitzending van TV Maas en Mergelland / Omroep Krijtland gemist of kunt u ons niet ontvangen, dan kunt u onze uitzendingen toch bekijken via onze website: www.rtvmenm.nl - uitzending gemist of via Youtube/rtv maas en mergelland of op www.youtube.com/user/omroepkrijtland

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEZOCHT Extra handen en een warm hart gezocht voor onze bewoners. Woonzorgcentrum La Valance wil bewoners een thuisgevoel geven. Daarbij kunnen we hulp bij het ontbijt en avondeten goed gebruiken. Een prettige samenwerking met elkaar staat hierbij voorop. Regelmatig maakt ons team dan ook een uitstapje samen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Petra Jeukens 06 - 5586 6628 petra.jeukens@envida.nl La Valence, Gronsvelderweg 140, Maastricht

18


de Etalage • Facebook facebook.com/RTV-Maas-en-Mergelland / facebook.com/OmroepKrijtland IVN BOCHOLTZ-SIMPELVELD-EYS LENTEWANDELING Zondag 19 mei organiseert IVN Bocholtz-Simpelveld en Eys een lentewandeling in de omgeving van Zutendaal in België, gelegen tussen Maasmechelen en Lanaken, op ongeveer 30 km van Simpelveld. Het is een wandeling door de uitgestrekte bossen van Belgisch Limburg bestaande uit 2 delen. ‘s Morgens gaat het vanaf de parkeerplaats

VERENIGINGSNIEUWS aan de zuidkant van de provinciale Weg naar Zutendaal door een prachtige bosrijke omgeving over 7 km, met veel schaduw en enkele verrassingen. We komen daarna weer uit bij de auto’s voor de lunch, een opkikkertje en wat al nodig is. In de middag gaan we naar het gebied ten noorden van de weg; ook bossen maar heel anders. Na een kleine 5 km zijn we weer bij de auto’s. Vertrek vanaf Markt Simpelveld om 9.00 uur (carpoolen is mogelijk €5,- ) Start van de wandeling om 9.30 uur vanaf parkeerplaats aan de Weg naar Zutendaal.

In 10 weken zomerklaar? Energiek stralend slank en trots!

19

Routebeschrijving: Volg de A76 richting België, de E 314. Afslag 33 Maasmechelen / Lanaken. Richting Lanaken Zutendaal aanhouden onder de snelweg door. Op de 2de rotonde rechtsaf slaan (Weg naar Zutendaal) Na 2750 meter is er een kruising met een landweggetje tegenover de hondenclub. Linksaf slaan; hier is de parkeerplaats. NB: we zullen geen horecagelegenheid bezoeken. Inlichtingen: Willem Strijbos: tel. 0031 6 22 20 18 48 Fien Delaere: tel. 0032 4 75 76 53 16 UITNODIGING EVA ACTIVITEIT: KOKEN MET EVA • Wanneer? Woensdag 8 mei 2019 • Hoe laat en waar? Om 19.00u in de Harmoniezaal Diligentia, Dorpsstraat 37, Eckelrade

GRATIS LADYLINE ZOMERPAKKET BIJ AANMELDING

• Wat gaan we doen? Bij de Amerikaanse keuken denkt met al gauw aan fastfood en barbecue, maar er is meer! Door de smeltkroes van immigranten, favoriete recepten en het werken met wat voorhanden was heeft zich ook een plaatselijke keuken ontwikkeld. Deze keer gaan we de Cajun/Creoolse keuken van Louisiana verkennen. Een keuken met Franse, Afrikaanse, Indiaanse en Engelse invloeden. • Bijzonderheden Kosten voor EVA leden 15 euro, voor vrouwen die geen lid zijn van EVA 20 euro. We kunnen een 30-tal EVA’s “behappen”. Over benodigdheden zoals een snijplank, mes en schort krijg je nog bericht.

Stralend en slank de zomer in met Ladyyline De zomer staat voor de deur. Heb je niet het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid over je figuur en gewicht om te kunnen stralen? Wanneer je wilt afvalleen, een kledingmaat minder wilt, of net die probleemzones gericht wilt aanpakken - zoals buik,, benen of billen - ben je bij ons aan het juiste adres. Zet die stap en kom langs voor een persoonlijk adviesgesprek.. We luisteren naar jouw wensen en stellen een persoonlijk plan op, op basis van een uitgebreide meting en analyse. Boek je jouw zomerklaar kuur, dan krijg je er een mooi Ladyline zomerpakkket bij. We kijken uit naar jouw komst!

Ladyline Maastricht Hochterpoort 17 T: 043 - 325 46 66

Volg ons op social meddia. Inspiratie, tie tips & de mooiste verhhalen. halen

Ladyyline.nl

• Aanmelden Aanmelden is nodig tot uiterlijk 6 mei via een reactie naar EVA op evaeckelrade@gmail.com of telefoontje naar onze secretaris Lisbeth Mathus-Vliegen op 043 408 2099. Bij overaanmelding leggen we een wachtlijstje aan! Iedereen krijgt bericht.


de Etalage NIEUWE KONING SCHUTTERIJ ST.SEBASTIANUS MECHELEN Mechelen. Op zondag 14 april j.l. werd onder toch wel frisse weersomstandigheden het koningsvogelschieten op de schutterweide in Mechelen georganiseerd. Rond de klok van 13.30u. werd het koningspaar 2018 Bauke Bakker en Kiki Lindelauf bij hun residentie door de schutterij opgehaald. Met slaande trom en klaroengeschal werd in vol ornaat naar de schuttersweide afgemarcheerd. Nadat vervolgens het koningspaar namens eenieder door voorzitter Huub Colen werd bedankt voor de waardige invulling als koningspaar 2018, werden de zilver attributen, behorende aan de hoedanigheid als koningspaar, in bewaring genomen. Aansluitend werden volgens traditie de ereschoten gelost. Allen bleken trefzeker te zijn. In goede sfeer onder de vele gasten, barste de schietwedstrijd voor de koningseer 2019 los. Het waren vooral Robert Hollands, Bauke Bakker, Ger Huynen en John Knubben die in de race zaten en ieder voor zich zijn mannetje stonden. Het 255ste schot bleek het finale schot en werd gelost door Rick van Velden. Samen met zijn echtgenoot Anja van Velden vormen zij het koningspaar 2019. Het was Rob Hesdal die het finale schot loste tot burgerkoning. De schietwedstrijd speciaal voor de aanwezige gastvereniging scouting St.Martinus werd uiteindelijk beslist door Yori Nabben. We mogen op een geweldige schuttersmiddag terugzien. Op zondag 5 mei word tijdens de traditionele rondgang door Mechelen met veel trots het koningspaar 2019 Rick en Anja van Velden, woonachtig op hoeve Schevey Schweiberg, gepresenteerd. VOORINSCHRIJVING 43E NACHT VAN GULPEN In het weekend van 15/16 juni 2019 staat de 43e Nacht van Gulpen, de 8e Neubourg Tocht en de 4e Mini Nacht op het programma. Er is wederom een schitterende route samengesteld waarover binnenkort meer informatie. Ontvang korting op het inschrijfgeld bij betalen en inschrijven voor 15 mei. Inschrijven en betalen kan via onze website www.nachtvangulpen.nl/inschrijvingen t/m 12 juni. Voorinschrijven kan ook bij een van de volgende adressen: Hendriks Schoenmode en Wandelsport, Heerlenseweg 34 in Landgraaf, t/m 8 juni. Lukoil Tankstation, Rijksweg 70 in Gulpen, t/m 15 juni tot uiterlijk 11.00 uur. Er staan nog 3 trainingstochten op het programma:

VERENIGINGSNIEUWS 40 km zondag 28-04 vertrek 07.00 uur 50 km zondag 19-05 vertrek 06.00 uur 35 km zondag 02-06 vertrek 07.00 uur Vertrek vanaf de Markt in Gulpen. Inschrijven is niet nodig. Kosten deelname €1,- p.p. Er wordt in groepsverband gelopen met een tempo van circa 5,5 km per uur. Dit tempo wordt aangegeven door baanleiders. Hoewel iedereen voor eigen risico meeloopt is de groep wel beveiligd door motorrijders en verkeersregelaars. Indien je het tempo van de baanleiders niet

20

kunt volgen en daarmee doelbewust de groep verlaat of consequent achter de groep loopt, wil de organisatie je erop wijzen dat je geen deel meer uitmaakt van de groep en je derhalve ook niet meer beveiligd wordt. Wij willen jullie hierop wijzen zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Kijk voor het laatste nieuws op onze website en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter. Volg ons via Facebook “Nacht van Gulpen” voor het laatste nieuws, ook omtrent de 7e Neubourg Tocht en de 3e Mini Nacht.


de Etalage

VERENIGINGSNIEUWS

CONCERT MOEDERDAG 12 MEI “HEUVELLAND KORENTREFFEN 2019� Mannenkoor Lauwerkrans, Mannenzangvereniging St. Caecilia en Mechels Vocaal Ensemble.

een afwisseling van vocale klanken ten gehore te brengen, met een programma met een licht repertoire, klassiek, musical en opera. Ook worden een aantal vlotte nummers, gezamenlijk ten gehore gebracht.

Locatie: Johannes De Doper Kerk, Hoofdstraat 2 te Mechelen Aanvang: 15.00 uur Entree: Vrije gave

De wereld van de mannenkoorzang verandert snel de afgelopen jaren. Daarbij wordt in het Heuvelland het belang van de zangkunst doorontwikkeld. De zang als uiting van gevoel, emotie, communicatie, verbinding of gewoon om van te genieten, het komt allemaal tot uitdrukking in de uitvoering van de koren, die op Moederdag gaan optreden in Mechelen.

Het Heuvelland zit vol met artistiek talent en een van die talenten is de zang. Drie koren uit het Heuvelland treffen elkaar ook dit jaar weer in de kerk te Mechelen, om

21

Zangvereniging St. Caecilia Gulpen is een mannenkoor met een zeer rijke historie en sinds 2017 staat het ca. 40 zangers tellende koor, voor het eerst in haar 160-jarig bestaan, onder leiding van een vrouwelijke dirigent, te weten Renate Rothbauer. Met de komst van deze gedreven vrouwelijke dirigente heeft het koor een nieuwe weg ingeslagen, die niet alleen vernieuwend, maar zeer zeker ook succesvol is. De kwaliteiten van dit koor zijn terug te horen in een uitgebreid en gevarieerd repertoire. Website: https://www.caeciliagulpen.nl (ook face-book) Mannenkoor Lauwerkrans is een gevestigde waarde in het Heuvelland en ver daarbuiten. In 2018 vierde dit koor haar 80-jarig bestaan. Het koor beschikt over een heel breed repertoire van klassiek tot opera, via barbershop en Oost-Europese volksmuziek naar Limburgse (troubadour) muziek. Dirigent Jean Lardinois staat jaarlijks garant voor prachtige, vaak gala-concerten met solisten, die door een grote schare liefhebbers worden bezocht. Website: http://www.mannenkoor-lauwerkrans.nl (ook face-book) Het Mechels Vocaal Ensemble is een relatief klein mannenensemble met een groot geluid. Het ensemble is van de deelnemers de jongste vereniging en vierde in 2016 het vijftig


de Etalage

VERENIGINGSNIEUWS

jarig bestaan. Het repertoire loopt van klassiek en opera tot volksmuziek. Byzantijnse kerkmuziek is een vaste waarde in het programma. Lichte, moderne muziek en pop- en rocknummers, meestal gearrangeerd door dirigent Jos Beckers staan eveneens op het repertoire. Website: https://www.mechelsvocaalensemble.nl (ook face-book)

22

centraal. Dat kan een vereniging zijn, een stichting of een evenement. We willen graag actief deelgenoot zijn van de buurt." Op de toonbank staat al enkele jaren een collectebus van Abrazo Amigos. Rob: "Mijn accountant zit in het bestuur. De collectebus wordt regelmatig goed gevuld en ik raakte meer en meer bij de stichting betrokken. Ik volgde ze op Facebook en koos ze als mijn goede doel voor 2019. Met succes. Volgend jaar hebben we weer een andere actie, maar de collectebus blijft staan."

Kwaliteit en diversiteit genoeg om de toehoorder te boeien en te laten genieten. Zangtalent van hoog niveau is er in onze regio ruimschoots en deze drie zangverenigingen zijn daar het bewijs van. De drie koren nodigen eenieder dan ook van harte uit, om naar dit driekorenconcert op Moederdag 12 mei te komen.

een toekomst aan inwoners van de armste regio van Argentinië. Direct, van persoon naar persoon. Bindmiddel daarbij is initiator en voorzitter Math Roijen uit Banholt, die zelf jaarlijks - op eigen kosten - naar de plaats Azul om de inzet van de gedoneerde gelden te verifiëren en eventuele nieuwe hulpbehoeftigen te checken op eigen inzet. Bij projecten worden alleen materialen vergoed, er wordt eigen arbeidsinzet bedongen. Math Roijen: "Met AbrazoAmigos bouwen we aan de toekomst van met name jonge mensen, maar ook anderen. We doen dat altijd via persoonlijke contacten. Dat dit leeft in onze regio blijkt uit initiatieven als dit van Rob Nicolai."

Abrazo Amigos Stichting Un Abrazo Para Los Amigos geeft

De stichting mag inmiddels rekenen op ondersteuning door diverse, vaak anonieme, sponsoren uit de regio. De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. De donaties gaan voor 100% naar Azul. Voor meer informatie: www.abrazoamigos.nl

FRITERIE AON DE KIRK, SIBBE: € 400,- VOOR ABRAZO AMIGOS Rob Nicolai, eigenaar van Friterie Aon de Kirk in Sibbe, overhandigde een cheque van € 400,- aan Un Abrazo para los Amigos, kortweg Abrazo Amigos. Er was één voorwaarde: Abrazo Amigos moest voor 1 juni 4.000 Facebook-likes scoren. Dat aantal was eind maart al bereikt. Esther Theunissen uit Margraten was de 4.000 ste liker en mocht de cheque in ontvangst nemen.

Foto: v.l.n.r. Math Roijen, Esther Theunissen, Rob Nicolai

Rob Nicolai runt de populaire friture zes jaar. "We zetten elk jaar een goed doel in de regio

1 ! !

)

2

' #" 3

"

4!

,5 !

467 " " 9

! '

" , 85 " ! " ! "

! 7

! "

!! !" & )

!

'

! !!

! $

"

# !

(

!

!!

9

'

!

4! ! !

( "

"

' !!

!

( 0

'

! % &

)

* "

" + " /

" ,

,,+

. "

! "

(0

! !

$

!

!

0

* *# *

! !

!

!

!" %

"

!

!

$

!

' 067

' "

" ' ;41<=3 4!

!

" ! !

4! =

! !

!

!

9@=? 9

! !

'

!

! " !

:

7 "

!

7

3=>=? "

! ;7=>

(


99

0.

Actie

Een workshop van Ivo waarin hij met zijn enorme enthousiasme, creativiteit en vakmanschap talloze tips en adviezen op het gebied van tuin- en kamerplanten geeft. Deelname is GRATIS.

van 14.00 tot 16.00 uur

Ivo’s

Groenshow

Kom zaterdag 4 mei 2019 naar

2.49

Alle fruitbomen

20% KORTING

Rijksweg 8 • 043-6041709 • groenrijkbergenterblijt.nl • 7 dagen per week open!

GroenRijk Berg en Terblijt

Zaterdag 4 mei wijnproeverij van 11.00 tot 16.00 uur.

Pelargonium. Diverse kleuren. Ø 11 cm.

Hang- of staande geraniums

NU

lentegroen

Warm

NU

3HODUJRQLXP JUDQGLȵ RUXP Diverse kleuren. Ø 14 cm. Per stuk

Franse geranium

de Etalage 23


de Etalage SLOTCONCERT ZOMEROPERA IN ALDEN BIESEN Neos Voeren gaat op vrijdag 21 juni naar de Avant-première van het Slotconcert Zomeropera in Alden Biesen. Neos heeft exclusief de avant-première geboekt. Het programma bestaat uit een nostalgische terugblik met uittreksels uit opera's van twee van de allergrootste Italiaanse componisten: Puccine en Verdi. Het zomeroperaorkest en koor o.l.v. Willy Claes begeleiden vier solisten die ons aria's uit La Bohème, Madame Butterfly, Aida, La Traviata en Rigoletto zullen serveren.

VERENIGINGSNIEUWS Het aantal plaatsen is beperkt. Neos leden hebben voorrang en het tijdstip van betaling telt. De uiterlijke datum van betaling is vrijdag 3 mei.

Zangvereniging Crescendo, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en Vocalgroup Mes Amie geven gezamenlijk een concert in Gemeenschapshuis Amyerhoof.

We vertrekken carpoolend rond 13.30 uur uit Voeren en zijn rond 19.00 uur terug thuis. Verdere inlichtingen via dagverantwoordelijke Jean Geelen (j.geelen@outlook.com of tel. 04 381 01 23)

Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

CONCERT “SAMEN ZINGEN” Zondagmiddag 26 mei a.s. zal de tweede editie van “Samen Zingen” plaatsvinden. Gemengd Seniorenkoor Ambitie, Gemengde

Het weer lijkt mee te werken, tijd om uw bloembakken te vullen met zomerbloeiers? Hanging basket met 8 verschillende zomerbloeiers voor maar € 16.99 Druiven, bessen, bramenstruikjes, frambozen deze week 20% korting Aanbieding geldig van 30 april t/m 4 mei

ZOEKT PERSONEEL! !""#$%&&'&()&(*$$ !+'+(,-&.$&($&!,$+!"()&($

MEDEWERK(ST)ER BEDIENING (vanaf 16 jaar) en

KEUKENHULP (vanaf 16 jaar) INTERESSE? Bel, mail of kom langs! info@grandcafeneubourg.nl Marktstraat 1 Gulpen Tel 043-8520955

24

0RHG GDJWLS U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur Maandagmiddag gesloten

Alle koren zullen deze middag een aantal liederen ten gehore brengen en het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk slotlied. Aangezien het vier totaal verschillende koren zijn, wordt het een middag met een zeer gevarieerd muziekprogramma: voor ieder wat wils.


de Etalage

25

HEII-O HE I---O O OP P FE EES SltTEN TEN TE N ‘1 ‘19 19 19 Banho

ZA ATER TERD RDA DA AG G 11 MEI M

TH T THE H 9 HE 90 0’S 0’ S PAR AR RTY RT TY DUNE - SYL YLVER - KORS KOR RSAK SAK KOFF OFF DJ KICKE EN

ZOND DA AG A G 12 ME MEI EI

DOR D OR RP PSBR P SB BR RUNCH UNC CH H. MIS - D DORPSBRUNC CH TIR ROLER OLER R OHN OHNE E BER RGEN G GEN

ZA ATER TERD RDA DA AG G 18 MEI M

DE FO D FO OUTE OUT UT TE PARTY T A ART AR RT RTY RT TY Y

FOUTE UU UR VA AN Q-M MUSIC - DJ CO OEN DA AVE ROEL ROE EL LVINK - JEBR JEB BR ROER OER


de Etalage De entree voor dit concert bedraagt ₏ 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn te bestellen via: concertsamenzingen@gmail.com, via de deelnemende koren of aan de zaal op zondag 26 mei. VOL=VOL!!! OP STAP MET HET LIMBURGS LANDSCHAP. STRUINEN DOOR HET BENEDEN-GEULDAL Het plateaubos van de Bergse Heide, de natuurontwikkeling op Ingendael en een ruig stromende en meanderende Geul vormen het decor voor een fraaie voorjaarsexcursie op zondag 5 mei van Stichting het Limburgs Landschap. Het natuurontwikkelingsgebied Ingendael ligt in het Beneden-Geuldal tussen Houthem en Valkenburg. Een deel van de voormalige landbouwgronden in dit gebied is sinds 1996 eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft destijds alle oeververstevigingen langs de Geul in Ingendael weggehaald. Hierdoor begon de beek zich voor het eerst in misschien wel duizend jaar weer zijdelings te bewegen. Ze ondermijnt daarbij de oevers, zodat er ook bomen in het water vallen. Zo’n boom ontregelt de hoofdstroom en zorgt voor extra erosie. In de steile oeverwanden

VERENIGINGSNIEUWS nestelen ijsvogels en in de oeverlijn zijn vaak grote gele kwikstaarten te zien. Op de nieuwe grindbanken kiemen wilgen en elzen, waar de bever wel raad mee weet. Het karakteristieke ooibos (bos dat goed tegen overstroming kan) komt zo weer terug langs de Geul en er ontstaat een dynamisch en natuurlijk beekdallandschap. Begrazing in het Geuldal Het enige beheer dat er plaatsvindt is begrazing met kleine kudde Gallowayrunderen en Konikpaarden. Door de begrazing ontstaat een afwisselende en soortenrijke vegetatie. Die afwisseling zorgt weer voor veel verschillende plant- en diersoorten. Op stap met de boswachter Meegenieten? Wandel dan mee met deze interessante wandeling op zondagochtend 5 mei om 10.00 uur; vanaf de parkeerplaats bij Brasserie-Hotel Brakke Berg, Wolfsdriesweg 10 te Geulhem | Berg en Terblijt. Let op: in verband met de aanwezigheid van halfwilde koeien en paarden in de natuurgebieden mogen honden niet mee met deze wandeling! ZONDAG 5 MEI, MEERSSEN Wandeling georganiseerd door Lotty Reintjens. Mooie wandeling met prachtige vergezichten.

26


de Etalage

27

zaterdag 11 mei & zondag 12 mei ‘19

Festival

Waar Limburg & Italië samenkomen

Twee dagen lang, 11.00-18.00 uur proeven-eten-drinken-streekproducten kookworkshops-wijnmasterclasses biercolleges-muziek-theater-kunst-sport Zaterdag 20.00 uur buitenbios Zondag 09.30-11.00 uur Moederdag-verwenontbijt Voor het hele programma én tickets kijk je op

www.toffevents.com

MAASTRICHT B u i t e n p l a at s

Vaeshartelt Laat je Verbazen en Verbinden


de Etalage

VERENIGINGSNIEUWS

28

Vertrekplaats: parkeerplaats bij het station, Stationsplein, 6231 CN Meerssen. Iedereen is welkom, alleengaanden zowel als echtparen. Aanvangstijd 10.00uur. Afstand 13km. Prijs €5,--. Info: 043-4081252 of 0651501725, www.lottysgrensstreektochten.nl COLLECTANTEN GEVRAAGD VOOR GULPEN-WITTEM. Voor de collecte voor de Dieren in oktober. Tevens collecte voor Het Geestelijke en Lichamelijk Gehandicapte Kind in november. Opgeven voor 1 juni. Telefoon 043 4504673 of 06 43582754 COMMANDANT EN VORST JOS SENDEN GERIDDERD Onze commandant, bestuurslid, koning van 1986, bieleman van Päölke Howwe, vorst van K.V. de Sjravelerre, mister Dörpskroniek, LVKfinalist, drummer van de Bergweider Musikanten, dé zanger van Mheer en nog veel meer: Jos Senden werd op donderdag 25 april onderscheiden in de Orde van OranjeNassau voor al zijn verdiensten. Natuurlijk bracht zijn schutterij, zijn blaaskapel en zijn raad van elf hem een serenade.

Jos wist helemaal van niets, net als de 250 andere Limburgers tijdens de lintjesregen. 's Middags kreeg hij geheel onverwacht bezoek van burgemeester Akkermans die hem een lintje mocht opspelden omdat het "de koning had behaagd etc. etc..." Dit alles in het bijzijn van zijn partner Marianne en zijn vijf broers en zussen. Zijn oudste broer Wim - die enkele jaren geleden ook al geridderd werd moest echter het uniform weer aandoen, omdat hij zijn jongste broer Jos moest ver-

vangen als commandant. Schutterij St. Sebastianus, de Bergweider en de Sjravelerre kwamen 't Hövelke afgemarcheerd om duizendpoot en alleskunner Jos te eren. De eerste officiële taak van kersverse voorzitter Pieter Scholtes was het feliciteren en het toespreken van de kersverse ridder. Na de saluutschoten van de schutters, bloemen en kussen van Saskia namens de carnavalsvereniging en de warme klanken van de blaaskapel, bleef het nog lang gezellig in huize Senden.

ADVERTENTIE

!"#$%&$#"%'(&)*+,,'&*&$*-.""'&*/01'&2&"3*4*3)#01%.55&"3*6#$*17)2*##$*,&*8&9&&$%&*+':3,&$;<#"="#%&$>* *

!"#$#%&!"'()*+,-)).')).'/*012)3'1.'4)'51678*9)*'://*1.';<8*./31+0'4)'9)(<39).'(<<*'<.+'(/.'6.."*,&*=&9&&$%&'?@@"*)70"#%'&6&' 9*<.4*813'6)0'<.+'=<8'7)+,-*1;().>'?@@*':)1.19'(/.'/33)+':/0'-)6':)*4'()*0)34'2:/6'A'4))3+'<<2'/.4)*+'#'1.'4)'2*/.0B':)3'<C' -)0')1.4)'&&$*=".%&*.$A##"1&',*6#$*"##,3)',B'41)'+0)34)'4/0'-)0'(<<*'<.+'B$..'%*=&$.&=C':/+>'D//4+314B*'3*.$3*..'%*&&$,&"* A&)(*D&,"#=*##$=&D.,&$E'E.'4)'2*/.0'+0<.4'.1)0+'<()*',.."*=&9&&$%&*$'&%'./9)2<6).'/F+C*/2).'A',&*6&"?&(&"'$='6#$*,&* =&9&&$%&*?&)5'+,-*1;F0'*))4+'!#!!#!""%'G,&*6&"?&(&"'$=*D'&,%*=&&$*,&(('$=*6.."*6&"9.=&$3301#,&*,'&*1&%*=&6.)=*'3*6#$*1&%* $'&%*$#(.9&$*6#$*%.&?&=='$=&$*&$*=&A&(%&*6&"A#01%'$=&$HB':/+'$.='6FF"*2".0&,7"&*D&=.$').'#)%':,*#01%&"=&1.7,&$*,.."* =&9&&$%&B'C/+'71;'I1.9'<.4)*=<)2'7<().'0/F)3'9)2<6).>'G#3*A&)*2"&0'&3*A#%*/01'&2&"3*)#%&"*9.&3%*D&A':?&$').':/0'4)').19)' ://*-)14'A#3H*'3*&$*?#)*D)':6&$JJ'E.'2*/.0'+0<.4'.1)0+'.6&"*,&*6&)&*6&"$'&)'$=&$*##$*&'=&$,.9*/01'&2&"3'K9)6)).0)'=)3F'IJKKLM' 7)9*<<0'<C'5)>NOP>PPPHPPL'A##"*=&&$*0&$%*6#$*D&%##),*'3*=&A.",&$'A'4)'2<+0).'(/.'.<<4<C*10'K5)>LP>PPPHPPL'#'4<<*'61;',<**),0' /F9)+3/9).'0.""72%'&6&"?.&(&$'(/.'N*=&9&&$%&#9D%&$#"&$'A'4)'1.')).'Q'$=**/CC<*0'7):)=).'9&&"6.7,'=&'9&'$&,&$'4<<*' /670)./*).'6)0'(<33)419)'2)..1+'4//*(/.'4<<*'()*/.0:<<*4)31;2)K.L>'M1)0+'<()*'4)'919/.01+,-)'2<+0).'(/.'R'SOPP*9S'9*<.4' 41)':1;'6<)+0).'/F9*/().').'/F(<)*).'#'<()*'4)'R*TPP*9N'2))*:/.4).'6)0'7)21+01.9').'7)0<.'6)0':/C).1.9'#'<()*'=://*4)*)' +0//3,<.+0*8,01)+B'<()*'.<<4=/2)31;2)'08++).(3<)*'KJOPP*9NLB'<()*'-)0'4//*<()*'.1)0'6)0')).'-)F0*8,2'28..).'*1;4).B'<()*'4)' 48*)'*/13,<.+0*8,01)').'-)0'01;4*<().4'<C#').'/F0/2)3).'(/.'2<=1;.).B'<()*'4)'1.,<8*/.0-)14'(/.'-)0'9)7<8:'4//*4<<*>'M1)0+' <()*'4)'3//4#').'3<+C*<73)6).B'<()*'-)0'F)10'4/0'NP*:##"*)#$=*&&$*,&&)*6#$*U.&"D&&9,&$A&=*B6#$*.$3C*A#3'4<<*'9)-)16)' 9)6)).0)31;2)'9*<.4*813'K<6'G<.0+38101.9H'(<<*N71;'*),-0)*'6<9)31;2'0)'6/2).LB'4)'-88*4)*'41)'<C'$">*JO*$'&%*9.01%').'<C'$">* JT*2".92%*=&)&=#)'3&&",':)*4>'M1)0+'<()*'4)'<C3<++1.9+9)+C*)22).'6)0'<>/>'F13<+<<F'K9.$,&)'$=*9),<668.1,))*4B'$'&%3*6#$* #))&3*?A#"%*.2*A'%B*%"#$32#"#$%EVLB'.1)0+'<()*')).'K9)6)).0)31;2)L'6)41/0<*'41)'4)'9)6)).0)'=)3F'<<2'.1)0'6))*'7)9*))C>'M1)0+' <()*'9&&"*,#$*NP*:##"*.7,&*"&(&$'$=&$'41)'C3<0+'<C'0/F)3'6<)+0).'2<6).>'?<'1+')*'.<9'())3'6))*B'?.7*W$*,'((&*("#$%*6.)*9&&* (7$$&$B':)331,-0'7)9*1;C0'8'.8':/0'<.=)'B$.%#D&)&$C'<.+'/33)6//3'-)77).'//.9)4//.B'1.&*?&*.$3*&$*.$3*9&&"*,#$*JPP*:##"* .7,&*5#9')'&D&,"':5'(#2.%*=&9##(%*1&DD&$>'O<)9'410'/33)+'K).'.<9'())3'6))*L'0<)'//.'-)0'2*/.0)./*012)3').'<<*4))3'4/.'=)3F>' KP8*141+,-)L'/4(1)+2<+0).'R*X*NPP>PPPHPPH*I!""Q#-)4).L'1.,38+1)F'R'X*JO>PPPHPP'()*9<)41.9'//.'9)6)).0)'(<<*'-8.'6)1.)4).>'' S1;'()*0)33).'8'/33)+'<()*'2)..1+'(/.'=/2).'K6)1.))4L'6FF"'4)'*),-0)*31;2)'810+C*//2'71;'()*/.0:<<*4)31;2)K.LB'<()*'9)+,-<.4).' 9)-)16-<841.9'<60*).0'-)0'6<9)31;2)')T),801)4*/6/'(/.'<.+'C/.4').'<()*'4)'9)(<39).'(/.'4)=)'+,-).41.9'(<<*'<.+B'<()*' G<69)7<9).H').'3/0)*'<.02).4)'<C3<++1.9+0<)=)991.9B'4/0'/33)+'28.0'8'71;'<.+'C*),1)=)*'()*.)6).'<F'1.=1).>'U'=830'.1)0':133).' 9)3<().':/0'8'=1)0').':/0'4<<*'9)6)).0)'()*4)4194':<*40B'4/0'28..).'=1;'+3),-0+'4<).'4<<*'0)'=:1;9).'K<F'.<9'6))*'0)'31)9).L* Y.."*"&='3%&"#00.7$%#$%3*6#3%=&3%&),&*301#,&*?.$,&"*&&$*0&$%*6.."*B.$3*9&$3&)':(*)&&,*&$*%':,C*9&&"*,#$*O*9'):.&$*&7".VV' '

V441)').'W<**1)'X,-1)C)*+'KV441)>X,-1)C)*+YX,-1)C)*+>.3LB'I)3'<.+B'6/13'<.+'<F'2<6'9*//9'=)3F'3/.9+'(<<*'6))*'1.F<*6/01)JJ' '' Deze advertentie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van weekblad de Etalage. ' Reacties dan ook graag naar het bovengenoemde mailadres


de Etalage

VERENIGINGSNIEUWS

29

25-26-27 OKTOBER BELEEFWEEKEND IN HET HEUVELLAND Nacht van de Nacht & Dag van de Stilte Bezinnen, proeven, horen, zien, bewegen en cultuur….. dat zijn de jaarlijkse ingrediënten van het Beleefweekend in het laatste weekend van oktober. Een heel weekend vol zinnenprikkeling en activiteiten voor iedereen van 0 tot 100. De 9de editie van het Beleefweekend beleef je dit jaar in de gemeente Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. Een prachtig groot decor in ons vijf sterrenlandschap voor dit mooie evenement.

Altijd al eens willen ervaren varen hoe leuk golfen is? Schrijf u NU in voor een GRA ATIS TIS groepsles van 80 minuten. Bel 043-3569999

Zo mooi kan golf zijn Bemelerweg B Bem emelerw e weg eg 99 9 | 626 6267 62 67 7A AL L Ca Cadier C die en Kee dier Keer K eer 043 3 356 3-356 6 99 99

Waarom een Beleefweekend? Ieder jaar vindt in het laatste weekend van oktober de landelijke Nacht van de Nacht en de landelijke Dag van de Stilte plaats. Een weekend dat niet zomaar is gekozen want in dit weekend gaat de klok terug naar de wintertijd en hebben we een uur extra. Een uur dat op de zondag tussen 11.00 en 12.00 uur wordt ingevuld met een landelijk stilte-uur. Het is een uitnodiging aan iedereen om stil te staan en stil te zijn. Om alleen of samen met anderen te genieten van de stilte! Met de jaarlijkse (15e editie) Nacht van de Nacht campagne van de Natuur en Milieufederaties wordt aandacht gevraagd voor het klimaat en energiebesparing op licht. Er worden door het hele land evenementen georganiseerd in het donker en honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting. Beleefweekend is op zoek naar nieuwe activiteiten & deelnemers! Organiseer jij een activiteit die plaatsvindt in de gemeente Vaals, Gulpen-Wittem of Eijsden-Margraten en denk je dat deze binnen het Beleefweekend past? Dan horen wij heel graag van je! Neem contact op met de organisatie van het Beleefweekend; Jacqueline Koorenhof (06 201 4 88 55 of info@voordevormen.nl of stuur een bericht via www.facebook.com/ beleefweekendheuvelland Wat kun je zoal doen tijdens het Beleefweekend? Je hebt de keus uit heel veel verschillende activiteiten om al je zintuigen te verwennen. Voor de frisse buitenlucht ga je mee met één van de stilte, belevings-, relax,- of bezinningswandelingen, of doe je mee aan één van de yogalessen in de buitenlucht. Creatief bezig zijn met o.a. schilderen en tekenen of ervaren hoe het is om zelf schapen te drijven. In het donker de stilte van de natuur en het donker van de nacht beleven doe je natuurlijk met een lantaarntocht of avondwandeling. Bij sfeervol kaarslicht geniet je van een heerlijk diner of beleef je de mysterieuze wereld van sprookjes.


de Etalage Zoeken naar stilte kan het hele weekend in diverse vormen; bijvoorbeeld tijdens een stiltewandeling, een ontspannende massage of het kleuren van mandala’s. Verwen je oren met stilte tussen de (muziek)noten en luister naar prachtig pianospel of misschien ga je wel buiten zingen om zo nog eens extra een moment van stilte te ervaren. EXCURSIE GROEVE ’T ROOTH Op zaterdag 11 mei organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in groeve ’t Rooth bij Bemelen. Groeve ’t Rooth is alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Stichting het Limburgs Landschap.

VERENIGINGSNIEUWS Groeve ’t Rooth is uniek; natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand. Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt. Unieke natuur Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld. De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van.

30

Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde Nederlandse landgeiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van ‘t Rooth. Welkom Op zaterdag 11 mei organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in Groeve ’t Rooth om 10.00 uur. AANMELDEN IS VERPLICHT via www.limburgs-landschap.nl/agenda [Let op: vol=vol; op de website vindt u ook de routebeschrijving].


de Etalage

VERENIGINGSNIEUWS

31

NIEUWS VAN SKIBRA • APICULTURA - IMKEREN De plannen voor het organiseren van een imkercursus op het platteland van São Bento do Una vorderen gestaag. Zoals altijd gaat ook nu weer een ongeschreven wet op: Als je erover praat hebben de mensen er niet veel oren naar, maar als je eraan begint willen ze wel meedoen.... De eerste twee aanmeldingen zijn binnen. Dat mogen er best meer worden maar de youngsters Allison en David (12 en 13 jaar) willen graag leren imkeren. Dat ze dan begeleid worden spreekt voor zich. • HOOG BEZOEK Inmiddels in RECIFE kregen de kinderen en leerkrachten van de ESCOLA DOS ANJOS “hoog” bezoek: Via onze juf Elizabeth,vrijwilligster aan de Escola dos Anjos en bezig aan een studie voedingsleer, kwam op 22 april een groep medestudenten van haar die studeren aan het Studiecentrum voor de Gezondheid in Recife. Het bezoek was in het kader van een stage begeleid door hun lerares ADRIELY, met het doel om recreatieve en nutritieve activiteiten uit te voeren met de leerlingen van de ESCOLA DOS ANJOS. Er werden presentaties gehouden over verschillende fruitsoorten en andere voedingsmiddelen en het belang daarvan voor een gezonde voeding. De presentaties waren opgezet in

restaurant

l’appetito Gran Gusto

een speelse vorm en gingen erover dat een goed gevarieerde en gezonde voeding samen met lichamelijke oefening ziektes en obesitas bij kinderen kan voorkomen. Het bezoek aan de ESCOLA DOS ANJOS was heel succesvol en gewaardeerd door de kinderen. Gevolg: op 24 april kwam een andere lerares, Mayara Aires, met haar groep stagiaires ook activitei-

DUBBEL GENIETEN

18,50 p.p.

ten uitvoeren en een lekker tussendoortje aan de kinderen geven. Dat was natuurlijk een doorslaand succes. De stagiaires waren allen gekleed in een witte “Doktersjas”, zodat het allemaal erg indrukwekkend was. Zulke overjassen zijn gewenst bij de uitvoering van de stages. De foto’s zien

pizzeria

l’appetito in t Bakhoes


de Etalage er leuk uit en de kinderen hadden weer een heel fijne middag met zoveel witte jassen die allemaal de kinderen nuttig bezig hielden. En vooral met al het lekkers dat ze meebrachten. • ADOPTEER EEN JUF Creatieve invulling van de lessen door Elisabeth! De juffen verzinnen steeds weer een nieuwe verrassende invulling. Dankzij de onmisbare steun van onze donateurs kunnen ze zorgdragen voor zo’n 80 kinderen uit de krottenwijken in en rondom de wijk San Martin. Doe mee en “ADOPTEER EEN JUF” door een kleine periodieke of eenmalige bijdrage op ons rekeningnummer: NL55INGB 0000208356 van STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te Eijsden onder vermelding van “JUF”. Uw bijdrage wordt 100% besteed aan onderwijs, opvoeding en zorg door onze drie juffen: Quitéria, Elisabeth en Saionara. • Zie ook onze WEBSITE www.skibra.nl en de pagina “Stichting Kinderzorg Brazilië” op FACEBOOK. Stichting Kinderzorg Brazilië DUBBELFEEST BIJ DE BUURDERIJ IN MAASTRICHT OOST De Buurderij in Oost viert haar 1e verjaardag én tevens de heropening op een nieuwe locatie. Op woensdag 8 mei ontmoeten Boeren uit de regio hun Buren in Maastricht. We vieren het feest met een glaasje, een muziekje, een Proeverij én een loterij ! Kom gerust een kijkje nemen, maak een praatje en proef de sfeer en de lekkere hapjes. Je bent van harte welkom !!! Nieuwe locatie: Theresiaschool, aan de Groene Loper, naast de Lourdeskerk. Tijd : 16.30 – 18.30 uur. Het handigst kom je er met de fiets. Maar mocht je met de auto komen, dan kun je parkeren bij het Trefcentrum Witte Vrouwe Veld. Loop vandaaruit via het plein met de “leeuwen” naar de Theresiaschool. Meer info: www.buurderijmaastricht.nl of bel: 043-4072864

WANDELEN IN HOLSET EN EPEN De wandelgroep VTC organiseert op zondag 5 mei en donderdag 16 mei wandelingen in Holset en Epen. De wandeling in Holset op 5 mei begint bij de kerk om 12.uur. De wandeling uit Epen op 16 mei begint ook om 12.uur bij het parkeerterrein van de kerk. Iedereen is welkom Bijdrage slechts een euro. Inlichtingen over de wandeling bij Norbert Maussen tel nummer 043 4504673 of 0643582754.

VERENIGINGSNIEUWS

32


de Etalage

SPORTNIEUWS

33

9DE KLEEBERG CHALLENGE MECHELEN OP ZATERDAG 4 MEI

Wie won er ooit op de Kleeberg? Juist ja, het fenomeen Mathieu van der Poel. In 2013 kopte de krant al “Van der Poel” onaantastbaar. Ook hij was ooit die jonge renner die droomde over het winnen van wedstrijden. Zaterdag 4 mei staan heel veel van die jonge mannen en meiden met diezelfde droom bij ons aan de start. De Kleeberg Challenge, een van de mooiste en zwaarste wielercriteriums voor jeugdrenners, nieuwelingen en junioren. Uit heel Nederland en België verzamelen zich dan ook op deze dag in Mechelen de toppers uit elke categorie. Strijd is gegarandeerd. Om 10.00 uur starten de renners uit jeugdcategorie 4 als eerste. Achtereenvolgens zullen de jongens en meisje uit de jeugdcategorieën 5,6 en 7 aan de start verschijnen. Naast de reguliere uitslagen strijden de jeugdrenners om de Limburg Cycling Jeugdcup. Op de Kleeberg barst de strijd voor de bolletjestrui los als eerste van een reeks klimwedstrijden. De nieuwelingen starten om 13.30 uur voor een dikke 52 kilometers Als hongerige wolven staan zij aan de start. Het zijn steeds beklijvende wedstrijden in deze categorie. Er wordt met krachten gesmeten, niet altijd even slim gereden maar met het hart. Aan de achterkant waaien ze er met bosjes vanaf. De wedstrijd telt mee voor de nationale klimmerstrofee. Om 15.30 uur gaan de junioren heren de Kleeberg bedwingen. 78 kilometers zware kilometers hebben zij voor de kiezen op het 2,6 kilometer lange parcours. In de juniorenwedstrijden wordt er gewikt en gewogen. Wie staat er vandaag met sterke benen aan de start. Het spelletje wordt al wat meer met het hoofd gespeeld al is verstoppen er echt niet bij als je wilt winnen. Te vaak al gezien dat te lang wachten niet het verwachtte resultaat opleverde. Sterke jongens en slimme mannen winnen op de Kleeberg. Meer informatie voor inwoners van Mechelen en bezoekers is te vinden op de website www.kleebergchallenge.nl of op onze facebookpagina die op de wedstrijddag steeds actueel nieuws zal blijven verzorgen. https://www.facebook.com/ isaackleebergchallenge/


de Etalage Stichting KCC zal wederom zorg dragen voor de organisatie van dit wielercriterium voor jeugd wielrenners en junioren. NEEM JE VRIEND OF VRIENDIN MEE Samen met je vrienden op de judomat, maakt de les nóg leuker en gezelliger! Judoclub Voerstreek organiseert op vrijdag 3 mei een speciale vriendjestraining! Om 19uur beginnen de kleinsten, gevolgd door de oudere kinderen om 20 uur en de volwassenen sluiten de avond af om 21 uur. De trainingslocatie is het Paviljoen, Kwinten 3 in Sint-Martens-voeren. Wie neem jij mee? Iedere judoka mag op 3 mei zijn vriendje, vriendinnetje, broer of zus meenemen om mee te trainen. Samen trainen en plezier beleven om eens te proeven hoe leuk judo is. Wie neem jij mee? Kom je ook? Ben je nog geen judoka, maar wel nieuwsgierig naar deze mooie sport, dan mag je ook mee komen doen. Iedereen vanaf 4 jaar is welkom! Judo is van alle leeftijden! Samen 'rollen' op de mat om zo lichaam en geest fit te houden en dat op een plezierige manier. Judo is een zelfverdedigingssport en is zoveel meer dan alleen een uurtje sporten. Het helpt kinderen en volwassenen valbreken, helpt de conditie en motorische vaardigheden verbeteren, ontwikkelt je fysieke kracht, weerbaarheid en assertiviteit, helpt je doorzettingsvermogen verder ontwikkelen en is ook goed voor je sociale vaardigheden. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen of zelfs meedoen! Voor meer informatie mag je mailen naar judoclubvoerstreek@gmail.com VV EIJSDEN • SENIOREN/JEUGDAFDELING Beste leden en ouders van (jeugd)leden, Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, heeft de PLUS supermarkt van Raymond en Esther Custers dit jaar weer hun actie “Spaar voor jouw vereniging”. Uiteraard neemt VV Eijsden ook graag hieraan deel. De actie is gestart op zaterdag 14 april en loopt nog t/m zaterdag 22 juni. Dus nog volop tijd voor al onze leden en ouders van (jeugd)leden, maar ook iedereen die onze vereniging wilt steunen en een warm hart toevertrouwt, om mee te doen aan deze prachtige actie voor alle Eijsdense verenigingen van Raymond en Esther Custers. Want extra inkomsten kan iedere vereniging goed gebruiken! Gedurende de looptijd van de actie krijgen alle klanten bij elke besteding van 5 euro een sponsorzegel. De sponsorzegels kunnen dan in de spaarbox van VV Eijsden worden gestopt, die ter hoogte van de entree in de PLUS staat. Ook bestaat de mogelijkheid om de sponsorzegels in de kantine in te leveren

SPORTNIEUWS (bij Anita). Iedere week worden de zegels op spaarkaarten geplakt. Dit zal door onze jeugdleden op de zaterdagmiddag in de kantine uitgevoerd worden. Uiteraard zijn de ouders dan ook welkom om mee te helpen/te kijken. Vorig jaar heeft deze actie onze vereniging bijna 1.200 euro opgeleverd. Gaan we dit bedrag dit jaar weer halen of overtreffen? Bedankt voor uw steun en deelname. Ook bedanken wij Raymond en Esther voor deze unieke actie. • Programma Veteranen 04-5-2019 17:00 RKVVM Eijsden • Programma senioren 5-5-2019 10:00 Eijsden 4 SVME 3

34

5-5-2019 10:00 Eijsden 5 Schimmert 3 5-5-2019 10:00 DVC"16 VR1 SV Geuldal/SV Sibbe VR1 5-5-2019 14:30 Eijsden 1 Geusselt Sport 1 5-5-2019 11:00 RKMVC 2 Eijsden 3 5-5-2019 11:45 Sp Jekerdal 2 Eijsden 2 • Programma junioren 4-5-2019 09:15 Eijsden JO11-2 I.B.C.'03 JO11-1 4-5-2019 09:30 Eijsden JO13-2 Spaubeek JO13-1 4-5-2019 09:30 Eijsden JO10-2G Eijsden JO10-3G 4-5-2019 09:30 Eijsden JO7-3/4 RKHSV JO7-3/4


de Etalage

SPORTNIEUWS

4-5-2019 09:30 Eijsden JO9-1 Haslou JO9-1 4-5-2019 10:45 Eijsden JO12-2 Sp Jekerdal JO12-2 4-5-2019 12:30 Eijsden JO17-1 RKHSV JO17-1 4-5-2019 13:30 Eijsden JO15-2 I.B.C.'03 JO15-1 4-5-2019 15:00 Eijsden JO19-1 ZW'19SVS/Sportclub'25 JO19 4-5-2019 08:45 Scharn JO12-3 Eijsden JO121G 4-5-2019 08:45 Sp Jekerdal JO9-5 Eijsden JO9-2G 4-5-2019 09:00 Krijtland JO11-3 Eijsden JO11-3 4-5-2019 09:30 Eijsden JO10-2G Eijsden

JO10-3G 4-5-2019 09:30 RKHSV JO7-1/2 Eijsden JO71/2 4-5-2019 10:30 RKHSV JO11-3 DVC"16 JO11-1M 4-5-2019 10:30 RKASV JO10-2 Eijsden JO101G 4-5-2019 12:30 Daalhof MO17-1 DVC"16 MO17-1 4-5-2019 13:30 Langeberg MO15-1 DVC"16 MO15-1 4-5-2019 13:45 Sp Heerlen JO15-1 Eijsden JO15-1G 4-5-2019 15:00 Leonidas - W JO17-2 Eijsden JO17-2G

35

• Aanmelding nieuwe jeugdleden Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website link http://www.vveijsden.nl/ aanmelden-nieuw-lid-2.html Neem voor de mogelijkheden vooraf contact op met betreffende leeftijdscoördinator: O19 Remy Rousch 06 – 5121 9546 O17/O15 Michael van Maasakker 06 – 5120 1803 O13/O12/O11/O10 Pascal Brockbernd 06 – 1583 7341 06 – 8363 9464 O9/O8 Louis Willigers O7 Dennis Leboux 06 – 4212 7299 Meiden Janneke Willigers 06 – 8171 0162

1150


de Etalage • Zie voor meer informatie onze website: www.vveijsden.nl S.V.M.E. Pisartlaan 3, 6245 SK Eijsden, Tel: 0434092484 Internet: www.svme-online.nl Contact Senioren: secretaris@svme-online.nl Contact Jeugd: ai.vdweerden@ziggo.nl Hoofdsponsors: Rions Riooltechniek, Slagmolen 2, 6229 PP Maastricht, Tel: 043-3214978 – Fax: 0433556701 of www.rions.nl. Godfroy Assurances , Heiweg 2, 6245 SG Mesch-Eijsden, Tel: 043-3211411 - Fax: 0433217846 of www.godfroyassurances.nl. Plus Raymond en Esther Custers, Cramignonstraat 1, 6245 CP Eijsden, Tel.:043-4092905 – Fax: 043-4093324 • Wedstrijdprogramma senioren Zondag 5 mei 14:30 uur RKVVM 1 - SVME 1 11:00 uur SVME 2 - Scharn 3 10:00 uur Eijsden 4 - SVME 3 10:00 uur SCG 5 - SVME 4 10:00 uur SVME VR1 - De Ster VR1 • Wedstrijdprogramma junioren Zaterdag 4 mei 14:30 uur SVME JO19-1 - SJO Weltania Bekkerveld JO19-2 13:00 uur SVME JO17-1 - SJO BMR/SNC'14 JO17-2 09:30 uur Berg'28 JO12-1 - SVME JO12-1 10:30 uur SVME JO11-1 - Berg'28 JO11-1 10:15 uur SJO Krijtland JO10-3 - SVME JO10-1 10:30 uur SVME JO10-2 - SCG JO10-3 09:30 uur SVME JO8-4 - Bunde JO8-2 09:00 uur Walram JO7-1G - SVME JO71/JO7-2 Maandag 6 mei 18:30 uur Scharn JO8-3 - SVME JO8-1 Woensdag 8 mei 09:30 uur SVME JO8-2 - Scharn JO8-1 18:30 uur SVME JO8-3 - Eijsden JO8-2G • Nieuws van SVME Vanaf afgelopen zondag 14 april tot en met zaterdag 22 juni heeft de Plus Raymond en Esther Custers weer een mooie sponsoractie. Net als afgelopen jaar, heeft SVME een verzamelbox bij de Plus staan om de gespaarde zegels te verzamelen. • Heb jij ook zin om te voetballen in een ontspannen sfeer? Kom dan eens kijken op de trainingsavond. Er zijn velen die jullie dit seizoen zijn voorgegaan! Voor meer informatie zie onze web-site. WEDSTRIJDPROGRAMMA VAN SCG • Zaterdag 04 mei '19 Rood Groen LVC'01 JO8-1 - SCG JO8-1 competitie aanvang: 09:00 verzamelen: 08:00 SCG JO10-1 - Bunde JO10-1G competitie aanvang: 09:30 verzamelen: 08:30 SCG JO7-1 - ST GSV'28/Schimmert JO7-3 competitie aanvang: 09:30 verzamelen: 08:30 SCG JO8-2 - Haslou JO8-2 competitie aanvang: 09:30 verzamelen: 08:30 De Ster JO10-1G - SCG JO10-2 competitie aanvang: 09:45 verzamelen: 08:45

SPORTNIEUWS Sportclub Jekerdal JO12-4 - SCG JO12-1 competitie aanvang: 10:15 verzamelen: 09:15 SVME JO10-2 - SCG JO10-3 competitie aanvang: 10:30 verzamelen: 09:30 SCG JO13-1 - Sportclub Jekerdal JO13-2 competitie aanvang: 11:00 verzamelen: 10:00 ST RVU/SV Meerssen JO17-2 - SCG JO17-1 competitie aanvang: 11:00 verzamelen: 10:00 Heer JO15-2 - SCG JO15-1 competitie aanvang: 13:00 verzamelen: 12:00 Langeberg JO19-2 - SCG JO19-1 competitie aanvang: 15:15 verzamelen: 14:15

36

ST. Geertruid - SCG Veteranen vriendschappelijk aanvang: 17:00 verzamelen: 16:00 • Zondag 05 mei '19 Leonidas - W 5 - SCG 4 competitie aanvang: 10:00 verzamelen: 09:00 SCG 5 - SVME 4 competitie aanvang: 10:00 verzamelen: 09:00 SCG 2 - Leonidas - W 4 competitie aanvang: 11:00 verzamelen: 10:00 • Houd onze website in de gaten voor actuele wijzigingen qua wedstrijden, leden van de KNVB kunnen actuele wijzigingen volgen via de app van voetbal.nl of de wedstrijdzaken app. • Voor meer informatie verwijzen én voor ac-


de Etalage EET VOOR EEN TIENTJE MET ONS MEE. HET GERECHT VAN DEZE WEEK:

Enchilada met kip T. +31(0)43 311 89 37 info@heerlijkheidbreust.nl WWW.HEERLIJKHEIDBREUST.NL

SPORTNIEUWS

37

tuele wijzigingen verwijzen wij iedereen naar onze website www.scggronsveld.nl of naar onze facebookpagina • Vanaf zondag 14 april start de jaarlijkse Sponsoractie voor verenigingen bij de PLUS van Raymond en Esther Custers in Eijsden. Een mooie kans voor verenigingen om wat ‘’extra’s‘’ bij elkaar te sparen, echter hebben wij hier al onze leden en familie en vrienden van al onze leden hard voor nodig ... De sponsoractie loopt van zondag 14 april 2019 t/m zaterdag 22 juni 2019. Alle klanten ontvangen bij besteding van € 5,- een sponsorzegel, die men kan doneren aan een club of vereniging naar keuze. Iedere club of vereniging heeft een unieke ‘’spaarbox’’ gemaakt, zo ook SCG, hierin mag iedereen zijn of haar sponsorzegels doneren. Iedere volle spaarkaart heeft een waarde van 2 euro voor de deelnemende club of vereniging. Iedere donatie is van harte welkom en we willen jullie daarom vragen, dit bovenstaande bericht zo veel mogelijk kenbaar te maken bij familie en vrienden Laten we samen deze actie tot een succes maken voor onze vereniging!!! KOM VOETBALLEN BIJ DE GEERTRUIDSE BOYS Ben jij de nieuwe Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt of Lieke Martens? Kom dan kennismaken met de mooiste sport bij de plezierigste voetbalvereniging van Zuid-Limburg; de Geertruidse Boys. In de maand mei is iedereen, jong of oud, jongen of meisje, welkom om vrijblijvend mee te trainen met onze jeugdteams. Naast de gebruikelijke gemengde teams heeft onze jeugdafdeling vanaf volgend seizoen ook een meisjes onder 15 team. Dus ben jij een voetbalster tussen de 12 en 15 jaar dan ben je van harte welkom om ons meisjesteam te komen versterken. Heb je interesse om vrijblijvend mee te trainen en/of ons meisjesteam te versterken, stuur dan zeker een mailtje met je naam en leeftijd naar fabian.habets@gmail.com. Dan krijg je van ons de trainingstijden, zodat je meteen kunt meedoen! Neem ook zeker een kijkje op onze website; geertruidseboys.nl WANDELEN IN HOLSET EN EPEN De wandelgroep VTC organiseert op zondag 5 mei en donderdag 16 mei wandelingen in Holset en Epen. De wandeling in Holset op 5 mei begint bij de kerk om 12.uur. De wandeling uit Epen op 16 mei begint ook om 12.uur bij het parkeerterrein van de kerk Iedereen is welkom. Bijdrage slechts een euro. Inlichtingen over de wandeling bij Norbert Maussen tel nummer 043 4504673 of 0643582754.


de Etalage

38


de Etalage SING Muziek beïnvloedt ons in ons dagelijks leven, zo kan het rust geven, steun bieden, aanzetten tot actie en mensen bij elkaar brengen. Muziek maken is een manier van communiceren, samenwerken, emoties uiten, ontspannen en inspannen. Iedereen maakt in zijn leven, vaak al in de vroege kinderjaren, dingen mee die hij of zij als een negatieve ervaring opslaat. Op basis hiervan kunt u overtuigingen over uzelf creëren zoals: ‘Ik ben het niet waard, ik ben niet mooi, ik kan niet zingen’. Door deze overtuigingen durft u mogelijk niet goed te spreken in een groep of u heeft moeite met ‘nee’ zeggen en voor uzelf op te komen. Het maken van muziek kan uw zelfvertrouwen vergroten.

VERENIGINGSNIEUWS Het inzetten van muzikale middelen zoals ritme, melodie en harmonie kan verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 21 mei vertellen Jean Notermans, gitarist, zanger en coach bij Kracht Van Het Zingen en Karin Martherus, muziektherapeute bij Mondriaan u graag meer hierover. Laat u tijdens de bijeenkomst meenemen door de muziek. Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die wil weten en ervaren wat muziek en in het bijzonder zingen voor u kan betekenen. Meer informatie en aanmelden De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21

39

mei 2019 van 19.30 -21.30 uur in Brasserie Brocante, Dorpstraat 1 in Ulestraten.Aanmelden is niet nodig. CULINAIR LENTECONCERT GELE RIJDERS Harmonie De Gele Rijders nodigt u graag uit voor een Culinair Lenteconcert. Een bijzonder evenement, waarbij het dubbel genieten wordt: de muziek van de Gele Rijders wordt afgewisseld met de culinaire prestaties van het team van Les Jumeaux uit Gulpen, dat tussen de muziek door een vijfgangen amuse-diner verzorgt. Het concert wordt gehouden in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht op zaterdag 25 mei 2019. U bent welkom vanaf 19:00 uur; het welkomstwoord is om 19:30 uur en meteen daarna begint het muzikale en culinaire spektakel. Na de pauze luistert en kijkt u nog naar een optreden van Musikzug en Tanzkorps van KG Treuer Husar uit Keulen.

V.U. Je J nny Hocks, Ulvend 4, 3790 Voeren

Kaarten voor dit evenement kosten € 15 per persoon. U wordt verzocht zich uiterlijk op zaterdag 18 mei aan te melden bij het secretariaat via telefoon (043) 362 38 32 of via email degelerijders@home.nl. Uw kaarten worden dan gereserveerd. Betaling liefst vooraf per bank (NL46 RBRB 0850 5601 95) of eventueel bij aankomst in het Trefcentrum. De Gele Rijders zien er naar uit om er samen met u een heel speciale avond van te maken.

De Etalage is een uitgave van: De Etalage vof

+Korte Keten - mar m kt voor mind m erbeelden van Voere en (bewa aarbare voeding, g halfvolle melk, elk pampers,, «

INLEVEREN serv vies (geen glas), planten, zaden,, potten, vazen,« za 4 mei, 9u - 12 u in Dorpshuis in Teuven, OF op 12 me m i. Meer info: kvlv.voe v ren@gmail.com ± 0478/349 140

Kantooradres: Diepstraat 13, 6245 BJ Eijsden Geopend: maandag van 09.00 tot 13.00 uur. vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op deze tijden zijn wij aanwezig. Advertenties, kleintjes en artikelen kunt u, de gehele week, tot vrijdag 17.00 uur inleveren in de brievenbus op Diepstraat 13 of per e-mail: info@de-etalage.nl (bij aanleveren via de email: bestanden in WORD met apart bijgeleverde foto’s als jpg) Informatie over advertentietarieven kunt u telefonisch 06 81 48 52 25 aanvragen of op www.de-etalage.nl inzien. Klachten over de bezorging kunt u doorgeven op 06 81 48 52 25 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


de Etalage

FRACTIENIEUWS

40

CDA-motie aangenomen: we gaan weer bouwen in de dorpen Als CDA maken we ons grote zorgen over het woningtekort in de dorpen. In de woonvisie die afgelopen dinsdag op de raadsagenda stond, bleek die zorg terecht: de komende jaren groeit het aantal huishoudens met 800 in onze gemeente en het woningtekort loopt op tot ver boven de 300 wooneenheden. Vooral jongeren, éénoudergezinnen en ouderen vinden geen geschikte woning en verlaten onze gemeente helaas. Door de bouwstop was nieuwbouw de laatste jaren haast onmogelijk. Tegelijk komen er nauwelijks woningen vrij, waardoor er geen doorstroming op gang komt. Om die vicieuze cirkel te doorbreken gaan we weer bouwen. In de dorpen waar uitbreidingsplannen bestaan zoals in Banholt, Margraten, Cadier en Keer, Noorbeek, Eijsden, Gronsveld en St. Geertruid hebben we het college opgeroepen om snel de schop in de grond te steken. De motie roept op om in dorpen waar de laatste jaren niet gebouwd is én geen uitbreidingsplannen bestaan, nieuwe bestemmingsplannen maken. Te beginnen in Mheer en Oost-Maarland. In Mesch laten we de aankoop van hoeve De Laathof onderzoeken om er wooneenheden voor jongeren en ouderen te maken. Ook staan we kritisch tegenover strengere (en dus duurdere) klimaat- en energiemaatregelen: die moeten haalbaar en betaalbaar zijn. We volgen het landelijk verplichte Bouwbesluit, maar willen géén extra maatregelen toevoegen aan het toch al zo dure bouwpakket. Een raadsmeerderheid steunde onze bouwinitiatieven. GroenLinks, PvdA en D66 stemden tegen.

Afgelopen week vond de eerste oordeelsvormende en besluitvormende vergadering plaats. Het vaststellen van de woonvisie Eijsden-Margraten “Samen bouwen aan de toekomst” was voor EML een heuglijk feit, want hier hebben wij jaren voor gevochten. We streven hierin naar een duurzame woningvoorraad met passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen wij de doorstroming bevorderen. De woonbehoefte van onze inwoners staat centraal in deze woonvisie. Daarom zijn zij ook direct betrokken geweest bij het opstellen van deze visie. U zult spoedig meer hierover horen. Ook werd een motie, ingediend door EML, m.b.t. onderzoek naar behoefte Camion als onderdak voor verenigingen in Margraten met een meerderheid aangenomen. Wij hebben het college opgedragen de reeds lopende haalbaarheidsstudie en huisvestingspeiling met alle betrokkenen af te ronden en de resultaten nog voor het zomerreces 2019 aan de raad voor te leggen. Wij houden U op de hoogte. Wilt U lid worden van EML? Bel 06-53743658 of mail eijsdenmargratenlokaal@gmail.com Voor meer informatie kijk op onze website eijsdenmargratenlokaal.nl EML fractie : Maria Janssen-Rutten (fractievoorzitter), John Nelissen (fractiesecretaris), Rene Janssen, Rob Hermans, Roger Geelen, Frans Erkamp, Lambert Damzo. EML wethouders : Chris Piatek, Wiel Dreessen Burgerleden : Mieke Reintjens, Lei Nickien, Leo Baars, Mark Gerritsen, Maurice Lahou.

• Lijn 50-samenwerking met Vaals en Gulpen-Wittem. Het landschap leidend zou zijn. Wat VVD betreft klopt dat niet. Hoe mooi het landschap ook is: de aandacht voor de mensen en de ondernemers (recreatie, toerisme en agrarische sector) is leidend. We willen met onze buren en maatschappelijke partners kansen verzilveren voor recreatie, toerisme en agrarische sector in balans en harmonie met landschappelijke waarden en duurzaamheid. De mensen die in deze regio wonen, werken en recreëren dat is wat ons bindt en daar dragen we verantwoordelijkheid voor. Dat doen we met respect voor elkaar en onze natuurlijke leefomgeving op basis van realistische plannen en acties. In visies kun je niet wonen of werken. De nu geschetste beelden voelen weliswaar warm aan en zijn herkenbaar: dat is wat de VVD betreft niet genoeg en slechts een voorzichtig begin. Dus: realistische samenwerking in Lijn 50, maar ook met Maastricht, Valkenburg, Meerssen enz. en zeker ook met de buren aan de andere zijde van de landsgrens. • Lokale woonvisie: goed dat we nu kunnen starten met echte uitvoering van plannen voor onze inwoners in de verschillende kernen. Een cruciale belofte aan onze kiezers is daarmee ingelost. Nu is het zaak dat ook echt wordt doorgepakt: we volgen de voortgang nauwgezet. • Hoenderstraat: met kwetsbaar gemeenschapsleven valt niet te marchanderen. Vreemd dat EML/CDA een gedegen voorstel van de PvdA/GroenLinks/VVD wegschoof te eigen faveure en daarmee het tot nu toe opgebouwde vertrouwen in de gemeenteraad op het spel zet.


de Etalage

FRACTIENIEUWS

41

Mooi dat Iedereen aanwezig was bij die eerste beeldvormende vergadering, want daardoor waren alle raadsleden even goed geïnformeerd, voordat we de tweede ronde ingingen. Een hele verbetering ten opzichte van het oude commissiesysteem. In onze fractie was afgesproken dat de burgerraadsleden in de beeldvormende het woord zouden voeren, omdat de raadsleden twee weken later in de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering aan de bak mogen. Dat werkte perfect. Bovendien waren de raadsleden daardoor in de gelegenheid via de app contact te houden met de andere fractieleden, mochten die nog een dringende vraag op voelen komen. (Bij elk onderwerp zit er per partij een burgerraadslid en een raadslid in de kring waar het woord gevoerd mag worden) Het was jammer dat in de besluitvormende vergadering de oude Was-jij-mijn-rug- dan-was-ik-de- jouwe-politiek weer terug was in de coalitie. In verband met de woonvisie, werd een motie van het CDA, die in het debat evident overbodig was gebleken, toch gesteund door EML. In ruil daarvoor knikte het CDA braaf ‘ja’ tegen een wormstekige motie over een jeugdhuis van de EML. Die laatste was heel kwalijk, omdat er een veel betere motie over de Camion lag van de PvdA. Die had ze heel open gedeeld met alle partijen en GroenLinks en VVD hebben haar in aangescherpte vorm mee ingediend. EML pikte niet alleen het onderwerp, maar had ook nog eens een klungelige motie geschreven. Dit stemgedrag had niets met inhoud te maken. EML is niet sterk, maar het CDA zou zich echt moeten schamen. Zij zijn overduidelijk nog niet los van de oude machtspolitiek. Fractie GroenLinks: Hugo Warnier en Hanneke Koene raadsleden. Marion Gerards, Cor Hanzen en Reina Pasma burgerraadsleden. Reageren: HannekeKoene@eijsden-margraten.nl HugoWarnier@eijsden-margraten.nl

Beste mensen, ik wil u graag even meenemen bij het fenomeen “motie”. Wanneer je als partij iets graag gerealiseerd ziet, in ons geval het langer open houden van Camion in Margraten, zoek je eerst naar een meerderheid in de Raad. Zonder meerderheid levert het indienen immers geen echt effect op. We zijn maanden bezig geweest met praten, herschrijven en aanpassen. Eindelijk kregen we de handen op mekaar voor verlenging met één jaar en opgetogen hebben we de motie dan ingediend, maar wat blijkt: warm voorstander EML draait op het allerlaatste moment weg. Handjeklap met het CDA en geen fatsoenlijke kans voor “Camion”. Oude achterkamerpolitiek, waar EML zich in de verkiezingsstrijd tegen kantte, maar zich nu wel van bedient. Bah. Als medeopstellers van de woonvisie zijn we uiteraard akkoord gegaan met dit stuk. Hopelijk gaat B&W hier serieus mee aan de slag en komen er eindelijk meer (sociale) huurwoningen, krijgen starters échte kansen op de woningmarkt en kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Er ligt nu in elk geval een document waarop zij aangesproken kunnen worden. Namens de PvdA-fractie, Wiel Blezer

Het nieuwe vergadersysteem is nog wel wennen. De opdeling in drie fasen: Beeldvormend – Oordeelsvormend – Besluitvormend zorgt voor een levendig beeld; de belangstelling hiervoor bij de burger was groot en de publieke tribune was bij de Beeldvormende vergadering goed gevuld. Geen wonder, want daar bestaat de gelegenheid voor onze inwoners om thema’s aan te snijden, waarop dan door de raadsleden en burgerleden kan worden gereageerd. Dat is toch wel écht nieuw. Op 23 april was het de beurt voor de eerste Oordeelsvormende en Besluitvormende vergadering. We gaan deze cyclus goed evalueren. Op de agenda stond als hoofdmoot de Lokale Woonvisie Eijsden-Margraten. In deze tijd van veranderingen gaf het dikke (81 pagina’s!) rapport veel stof tot discussie. Een motie van het CDA werd door de progressieve drie niet gesteund als zijnde overbodig, onnodig conservatief en te veel regelend voor de onzekere toekomst. EML volgde haar coalitiepartner braaf. De motie van de PvdA om het gebouw Camion aan de Hoederstraat voor onze verenigingen te behouden en daarvoor een inventarisatieronde onder de verenigingen te houden, werd onvoldoende gesteund. Die navraag naar (ruimtelijke) wensen zou voor ons een jaar mogen duren. EML vond dat te lang en wil dit onderzoek (dat al zou lopen, waar niemand iets van weet) afronden in juni a.s.. U raadt het al: dit vreemde idee werd door het CDA gesteund. Tja, oude tijden herleven, de coalitie schurkt bij elkaar aan en ondertussen hebben onze verenigingen het nakijken. Wie voorspelde al zoiets? Mensen, de verkiezingen voor het Europees Parlement komen eraan. De campagne moet nog goed op gang komen, maar we werken eraan. En: u kunt op een voor u bekende Limburger stemmen, namelijk ondergetekende! De enige Limburgse kandidaat voor de Europese progressieve fractie! Franklin E. Boon boonfranklin@gmail.com 06-51149347 d66.nl d66 eijsden-margraten.nl


de Etalage

42

Ma Besa - Beautysalon -

Schoonheidsspecialiste (Medisch) Pedicure

Sint-Jozefstraat 34

(รณVGHQ

+31 6 54 75 30 46

beautysaalonmabesa.nl

info@beautysalonmabessa.nl

(LMVGHQ *HXVVHOW 6SRUW )\VLRWKHUDSLH ',7 (LMVGHQ %UHXVWHUVWUDDW (- (LMVGHQ 7HO


de Etalage

KLEINTJES

43

Ieder en 3e zoe 1e n v/d maa dag nd

STREEK MARKT KT ZONDAG 5 MEI

De enige zondagmarkt van het Heuvelland. łäÚĆÁěĆőäĆőäĢ ŪÁĢ ěĩėÁěä͡ ÁġÙÁÚĂőäěĐ ėä en biologische producenten. Brood, kaas, groenten en fruit, wijn, honing, stroop, olijfolie, confituren, likeuren en meer! 11 — 16 uur / Pater Kustersweg 20 / Cadier en Keer

Veilig, snel & zorgeloos uw CARAVAN verkopen? • Directe specialist zonder tussenpersonen • Caravan verkopen aan RDW erkend bedrijf • Gratis taxatie, ophaal en/of opruim service Bel 06 - 53616984 / 06 - 51170937 of ga naar onze web-site! www.caravaninkooplandelijk.nl Een tweede leven voor uw spullen Moet u een woning of appartement ontruimen en hebt u hier geen tijd of middelen voor? Ik kom graag vrijblijvend kijken en kan bij aanvaarding zorgen voor een snelle en vakkundige afvoer van uw inboedel. Ook kleinere spullen uit grootmoederstijd zijn welkom, bel gerust als u gaat opruimen. Ralf Noteboren: 06-45608114 of inboedelweg@hotmail.com Verkeersschool Themar Startpakket autorijbewijs: 10 lessen voor € 290,Bel: 06 21604710 www.rijschool-themar.nl Is uw stoel of bank door gezakt. Deze kunnen wij opnieuw vullen. En dan kan het weer jaren mee. Leer dat versleten is kunnen wij weer laten herleven. Het reinigen van uw meubels. Of alle Andere meubel werkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. Of kijk op de website. meubelpieter.nl / 0626987595 Te koop beeldscherm loep voor lezen van krant of boek voor slechtziende. Maat scherm: 35+25cm plateau 40+30 cm uitschuifbare. merk TOPAZ. prijs 650,- Euro 06 29293670 U heeft uw woning verkocht of privé reden en heb dringend een gemeubileerde woning nodig voor korte termijn ? Wij hebben een geheel gemeubileerd 4 persoons woning en 8 persoons woning met eigen tuintje in Voeren. Voor vragen 0031-650400066. Te huur tot einde 2019 aan niet-agrariër. PAARDENWEIDE voor 3 paarden, geen hengst. Goed gelegen te ‘s-Gravenvoeren, kant Mesch. Ook PAARDENWEIDE 2 paarden te Moelingen, kant Hoog-Caestert. Tel België 0032 4 3811147 OOK EEN KLEINTJE PLAATSEN! Al vanaf € 8,00 komt u bij 17.700 huishoudens in de brievenbus. Zie de bon op pagina 38 of stuur een mail naar: info@de-etalage.nl

VERENIGINGEN EN ADVERTEERDERS: LET GOED OP ONZE AANLEVERINGSTIJDEN. ADVERTENTIES EN BERICHTEN INLEVEREN VOOR VRIJDAG 17.00 UUR. VAN ALLES DAT U LATER STUURT KUNNEN WE PLAATSING NIET GARANDEREN. VOORKOM TELEURSTELLING BIJ KLANTEN, BEZOEKERS EN UZELF.


de Etalage

44

Geldig in week 18 zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei 2019

1.39 - 1.73

1.38 - 1.78 PLUS Victoriabaarsfilet Pak 200 gram

5.13

2.56

50% KORTING

Per 100 gram

2 stuks PLUS Cherrytomaten Bakje à 250 gram of Courgette groen Per stuk, combineren mogelijk

Actieprijs per kilo 12.82

PLUS Rundergehakt

1.-

1.-

Actieprijs per kilo 5.00

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 Eurootje!

56% KORTING PLUS Italiaanse maaltijd of lasagne Alle bakken à 400 of 450 gram Per bak Bijv. PLUS Lasagne bolognese,

2.75

1.37

De actieprijzen variëren van 1.37 - 1.83

50% KORTING

PLUS Hollandse se Asperges wit AA Los

2.26

1.40 - 1.44

Per 175 gram

Per 200 gram

1.-

Warsteiner, Brand of Alfa Bier Alle sets 6 blikjes à 33 cl, combineren mogelijk 2 sets** Bijv. Brand Pils, 2 sets 6 blikjes à 33 cl

12.18 6.09 De actieprijzen variëren van 4.79 - 6.09

2 =1

Crystal Clear

Alle varianten Actieprijs per kilo 10.00

1.29 - 1.65

5.98

Per stuk

2 bossen

1.-

4 .99

PLUS Tulpen Alle kleuren, k combineren mogelijk

Rivella of Royal Club

1+1

4.99

GRATIS

Per fles

14.99

Per krat combineren mogelijk 2 stuks***

3.88

1.94

1.-

GIJS Boerenkaas stukken of plakken

Jupiler Krat 24 flesjes à 25 cl

8 .99

Hardys VR Alle flessen à 75 cl

3.49

De actieprijzen variëren van 1.94 - 2.19

PLUS Raymond en Esther Custers - Eijsden Cramignonstraat 1, Eijsden maandag t/m zaterdag 07.30 - 21.30 uur zondag 10.00 - 14.00 uur Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

PLUS Kleijnen - Margraten Amerikaplein 2, Margraten maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur zondag 10.00 - 14.00 uur

PLUS Kleijnen - Gulpen Passage 1, Gulpen maandag t/m donderdag vrijdag zaterdag zondag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur 09.00 - 18.00 uur