Estate Lokaler nr 8 2014

Page 1

Magasinet for deg som leier og søker lokaler | Nr 08, november 2014 | www.estatelokaler.no

ESTATE MEDIA

84

Et rom, tre uttrykk:

SIDER NÆRINGSEIENDOM!

Workspace Interiør for arbeidsglede

RED GRUPPEN:

Møter i parken

Økern 2018:

Grønn Portal

Aktuelt område:

Skøyen Last ned fra AppStore!

PLUSS:

Finn dine nye lokaler med et enkelt tastetrykk!

Oppdaterte leiepriser Slik flytter du Eiendomsoversikten Leiepriser og statistikk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.